SKOLEBESTYRELSESMØDE, Gjøl skole. Mandag den kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESMØDE, Gjøl skole. Mandag den 16-03-2015 kl. 19.00 21.30"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSESMØDE, Gjøl skole Mandag den kl Deltagere: Ida Rytter Jensen (IRJ), Connie Alsing Andersen (CAA), Anette Gade (AG), Karl Jørn Flick (KJF), Betine Højmark Rom (BHR), Christina Reimer (CR), Jesper Studstrup (JS), Lars Bang (LB) Birthe Jørgensen (BJ), Jørgen Pedersen (JP), Dorthe Winde (DW), Jesper Holm Mikkelsen (JHM) og Signe Gade (SG) og Amanda Palsgaard Munk (APM). Hele elevrådet. Fraværende: BHR, DAGSORDEN: 1 Hele elevrådet inviteres/ KJF: Oplæg: Anvendelse af private mobilenheder (1 times varighed). Debatpunkt. Clara, Anna og Peter deltog også i punktet. Holdninger bordet rundt: - Det bliver hurtigt for meget, ser gerne nogle regler. Ønske om mere klare regler. - Kun i frikvarteret, men det er også vigtigt at få leget i pauser. Behov for regler i frikvarteret. I pauser er frisk luft vigtigt. Vigtigt at røre sig, heller ikke i spisepauser. Ikke bruge ipads og mobiler i frikvarterer. - Anvendes i undervisningssammenhæng lærerstyret. OK at bruge dem i undervisning. - Udvikling ændret sig i de senere år, der er behov for regler, og nogle har svært ved at slippe dem. Lærere bruge tid på at bede elever om at slippe enheder. Fokus på det faglige, her kan de være gode til mange ting. - Aflevere dem et sikkert sted, fx om morgenen. - Profilering som skole, er læring noget hvor mobilenheder er med? - Det første man gør er det at tænde en mobil enhed frem for social samvær. - Er brug af mobile enheder ikke også socialt samvær? Mange omkring én enhed, hvordan det bruges. - Mobile enheder kan meget godt, elever skal lære at bruge dem. - Naturligt, at man lægger dem væk. Mobil-enheds-kultur. - Mobil telefon til og fra skole og i undervisning. Brug for den i frikvarteret? I løbet af dagen, er der telefoner. Forbliver i tasken hele dagen, også i forhold til mere bevægelse i løbet af skoledagen. - Mobile enheder kan anvendes ved opdagelse på legeplads, i naturen, på tur.

2 - Passiv iagttager når andre anvender mobil/ipads ikke optimalt i fht. Bevægelse. - Elever selv finde ud af, at man ikke bliver gladere af at bruge dem i pauserne. Lære det på egen krop, gode oplevelser af at lægge den fra sig. Især i de små klasser skal de selv gøre sig nogle erfaringer. - Nogle har enheder med, andre ikke. Alle behandles ens, ikke gøres forskel. Lærere skal afgøre og styre det. Eksempelvis også vedtage fælles regler. Naturlig måde at bruge dem på, oparbejde det på én eller anden måde. Bruge dem på en fornuftig måde. - Mange har allerede fået oparbejdet vaner, hvor de bruges meget. At lægge dem helt væk, vil være meget svært for dem. - Moral, etik ifht. et vedtaget regelsæt? - Egenproduktion, producere en film, løse matematikopgaver, producere noget med mobilen. Mobiler praktiske til nogle opgaver. - Svært at definere hvad et naturligt forhold til mobil er. - Forsøgsperiode én måned uden brug af mobil? Mobiltelefon i tasken. Vurdere efterfølgende evaluere dette. Tidligere forsøg i gl. 6. klasse mens det blev forsøgt, gik det ok. - Ikke forbud nogle har brug for at ringe hjem, eksempelvis. - Lettere at ringe hjem i morgenpasning, når er er en episode opstår ringes hjem, så personale har mulighed for at hjælpe på stedet. - Voksnes brug personalets brug af mobiler, forældres brug på skolens/fritterens matrikel. - Hvis der skal laves regler, skal elever være med til at definere dem. Det vil være bedst, hvis der var klare regler. - Efter frikvarter med mobil, ophører brugen af mobilen først, når læreren påpeger det. - Godt med et forbud, da mange har svært ved konflikter, at tale sammen og løse en given episode. Det kan være en hjælp for nogle at lære at være mere til stede i en dialog og ikke løse det ved et skrevet ord, en sms. Regler kan hjælpe børn med at kommunikere anderledes. SMS og beskeder tolkes anderledes. - Brugen af mobil udvikler sig. Kommet snigende. Det bliver mere og mere. Det fylder for meget. - Forældre efterspørger regler på området en fælles holdning - Lærere skal kunne skrive ud og bede om, at elever medbringer enheder på visse dage. Skolen skal tage styringen, og teknik/mobiler må ikke forstyrre undervisning og socialt samvær. Regelsæt skal formidles til forældre og være kendt blandt elever. Det anbefales, at der laves en forsøgsperiode på en måned, hvor mobiler og ipads afleveres i en kasse. Kan anvendes i undervisningsøjemed.

3 Personalet skal gå foran, og der kan sendes signal. Behandling i pædagogisk råd. 2. Regnskab 2014 og budget 2015: Orientering fra JP og JHM. Orienteringspunkt. Regnskab 2014: Stort overskud oparbejdet pga. forsigtighedsprincip og refusion ved sygdom. Desuden har ønsket været at have en buffer ved impl. af ny skolereform. Overskuddet er større end de 10%, men der skal også anvendes midler til skolelederstillingsopslag. Svært at forstå, at der ikke er midler til udflugter, transport mv. Konfliktløsning og særlig støtte. Midler hertil hjælp udefra til trivselsproblemer. Trivselsperson som kan hjælpe både i skole- og bhdel. Gjøl Fritidscenter er børnetals-afhængigt. Det ændres i løbet af året. Budget 2015: IT-udgifter usikre pga. ny ordning i fht. IT afdelingen. Bygningsdrift ændres jf. oplæg til ny struktur. Ressourcemodel er også på vej til at blive ændret. Den socio-økonomiske profil er bl.a. ændret. Formodentligt pr. 1.4 udmeldes dette. Musikskolens personale deltager ikke i det øvrige arbejde. Det overvejes at ansætte en ny lærer, og der kan tage flere timer i fag, hvor der i dag er stort pres på. Mulighed for at fordele arbejdsopgaverne mere ligeligt blandt personalet. Dog også vigtigt at have højt kvalificeret musikundervisning på skolen. Flere timer i samlæsning og understøttende undervisning/lektiehjælp/faglig fordybelse kan opnås på denne måde. Mulighed for at anvende afsatte midler til ekskursioner. Gjøl Fritidscenter har fortsat mange børn i SFO, og der budgetlægges herefter. Ønsker om at bålsted overdækkes, træværksted forbedres og der inviteres kunstner ind til opgaver. Regnskab taget til efterretning. Tanker om budgetlægning anbefales indarbejdet. 3. Valg til skolebestyrelsen / JP: Beslutningspunkt. Der er valg onsdag den Det næste år bliver spændende, og der er flere interesserede kandidater. Bl.a. Anette Gade.

4 Jørgen præsenterer indledende og Karl Jørn forestår valghandlingen. 4. Praktisk samarbejde mellem skole og BH: Hvordan åbner vi lokaler for BH-børn skolebibliotek? / JHM + JP. Debatpunkt. Mulighed for at børnehavebørn oftere får deres gang på skolen, udvide samarbejdet på en eller anden måde. Evt. anvende faglokaler (fx natur, sløjd) på skolen, anvende hjemmeskabslokalet, når der skal bages småkager til jul. Der vil ikke være problemer hermed, bl.a. udveksles lokaleskemaer. Der er ikke behov for faste dage/timer. Det vil være ad hoc primært. Biblioteket kunne også anvendes med fordel. Helle Jørgensen kunne også hjælpe. Det kan erstatte besøg på Aabybro Bibliotek eller udskiftning af bøger. Ved emner fx i tre uger, orienteres på tværs af skole/bh. Store og små læser sammen. De store læser for de små kunne være noget at videreudvikle. De store synes, at det er en dejlig udfordring. Der er indgået aftaler herom. 5. Skolens profil / JP: Debatpunkt. Der er afholdt ét møde. Der holdes møde igen den Vigtigt at skolen finder nogle emner, som vi vil kendes på. Det vil tage tid at komme igennem dette en vigtig proces. Tale sammen og få helhed i indsatsen fremadrettet. Det vil udvikle sig sammen med de andre tiltag der er på vej. Sammenhængskraft og slå på nogle fælles. Læring foregår både i børnehave- og skolealderen. Forslag: Hvilke tre ord kendetegner Gjøl Skole? Fælles ånd, kendetegn, - noget som man kan mærke fra lærere, pædagoger, til forældremøder. Bede alle, også forældre, komme med det. Besøgende siger: Der er en god stemning på skolen. Der er godt at være. Alle opfordres til at maile ordene ind til Jørgen. Hvad kendetegner Gjøl Skole? tre ord eller udsagn 6. Skole og forældre: Medlemskab pris???. Debat- og Beslutningspunkt.

5 Det koster ca om året. Vi venter, og ser tiden an. Der efterspørges ikke mere informationer, heller ikke modtage bladet. 7. Spørgsmål fra bestyrelsen: 8. Meddelelser: a. formanden e. Gjøl Fritidscenter b. skoleinsp. f. nyt fra udvalgene c. viceinsp. g. andre d. pæd. råd h. forældrehenvendelser i. elevråd Ad b: Ny elev i 1. klasse. Ansat læreruddannet i en kortere periode (et par måneder), da stillingsopslag oftest ikke giver ansøgere. Der er ansat én, der er anvendt som vikar. Ny skoleport på vej, den gamle lukker ned til april, også med ny url. Ad e: Udsendt information pr. mail. 9. Eventuelt: 10. Næste møder - HUSK Målstyret undervisning (april møde) Ejendomsdrift (april møde) Trivselspolitik (herunder Projekt Den gode Klasse og psykisk sundhed (maj møde) Fælles pædagogisk arrangement med bestyrelsen. Årshjul / KS. Mødeledelse, udarbejdelse af dagsorden. Åben skole Forældrebank Profil for skolen Evaluering af skoleskema. Evaluering af forældresamtaler. Brød Christina april mødet

6 BRØD: Skolen Husk evt. afbud meddeles OPRYDNING: Jesper + Anette. Brød næste møde:

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Arven fra barndommen Af Else Marie Andersen, journalist

Arven fra barndommen Af Else Marie Andersen, journalist Arven fra barndommen Af Else Marie Andersen, journalist 39-årige Lotte Kamp har sammen med jurist-veninden Ane Sandager etableret Ørestad Friskole for at give sine børn det rette skoletilbud. Nøjagtig

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Naturleg - Motion fra morgenstunden

Naturleg - Motion fra morgenstunden Naturleg - Motion fra morgenstunden Udarbejdet af: Charlotte Harboe Rasmussen, Dorte Rams og Anette Breum Konsulent Nina Schriver, movementum. Projektet er baseret på move nnature, udviklet af Nina Schriver

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere