Mobilkortlægning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilkortlægning 2013"

Transkript

1 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: ISSN:

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning 8 Fremtidig udvikling 9 Mobilantenner og dækning 11 Metode og datagrundlag 15 MOBILKORTLÆGNING

3 Forord Mobilkortlægning 2013 er en opfølgning på en tilsvarende kortlægning, som første gang kom i Udarbejdelsen sker på baggrund af en aftale fra februar 2012 mellem telebranchen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet om at iværksatte en kortlægning over udendørs mobildækning for telefoni, så udviklingen kan følges år for år. Dækningen er beregnet på baggrund af indrapportering fra mobilselskaberne. Erhvervsstyrelsen har som sidste år på baggrund af detaljerede data fra de fire mobilselskaber med egne net (TDC, Telia, Telenor og 3) udarbejdet danmarkskort, der sammenstiller alle selskabers teoretiske beregnede geografiske udendørs mobildækning for telefoni på én gang. Data bliver præsenteret, således at der bl.a. på postnummerniveau beregnes en samlet udendørs geografisk dækningsgrad indenfor det enkelte postnummerområde. Til brug for dækningsberegningerne er der taget hensyn til mobiltelefonernes modtageegenskaber og den variation i signalstyrke, der forekommer ved forskellige menneskers brug af mobiltelefonen. Derfor er det i denne rapport medtaget beregninger af dækningskort for telefoner med både gode og med mindre gode modtageegenskaber. De anvendte tal for modtageegenskaber er de samme, som blev benyttet ved mobilkortlægningen i 2012, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne og følge udviklingen. Det skal understreges, at kortlægningen omfatter det samlede bidrag for alle mobilselskabers udendørs dækning. Det er ikke muligt ud fra denne sammenstilling at afgøre fx hvilket mobilselskab, der har en bestemt beregnet udendørs dækning på et givent sted. Mobilselskaberne samarbejder på Erhvervsstyrelsens initiativ om at gøre dækningskortene for både tale- og datadækning på selskabernes hjemmesider sammenlignelige. Dette giver forbrugerne bedre muligheder for at vælge et mobilselskab med den dækning, der bedst passer til ens behov. En uddybende beskrivelse af beregningsgrundlag og -metode findes i kapitlet Metode og datagrundlag. MOBILKORTLÆGNING

4 Hovedresultater Beregningerne viser, at ifølge denne nye mobilkortlægning foretaget med data pr. 1. august 2013 har 497 (2012: 477) af Danmarks i alt 586 postnumre en geografisk udendørsdækning større end 99 % for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Er der derimod tale om en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber, har 233 (2012: 210) af Danmarks i alt 586 postnumre en geografisk udendørsdækning større end 99 %. Kortlægningen viser ligesom i 2012, at forskelle i mobiltelefonernes modtageegenskaber har stor betydning for, hvordan dækningen opleves et bestemt sted. Bor man et sted med dårlig dækning, vil det være en god idé at vælge en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Der er sket en positiv udvikling i antallet af postnumre, der i 2013 beregningsmæssigt har mere end 99 % dækning for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Samtidig er der også sket en positiv udvikling i antallet af postnumre, der i 2013 beregningsmæssigt har mere end 99 % dækning for en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber. Målingerne af udvalgte mobiltelefoners modtageegenskaber i 2012 viste, at flere af de mest populære mobiltelefoner har mindre gode modtageegenskaber. Dette underbygges også i 2013 ved fornyede målinger 1. I maj 2013 påpegede Erhvervsstyrelsen i rapporten om den oplevede mobildækning, at selskabernes dækningskort ikke altid er nøjagtige nok, og at præsentationen af mobildækningen kunne forbedres. Erhvervsstyrelsen har på baggrund heraf været i dialog med mobilselskaberne om at forbedre dækningskortene, og mobilselskaberne har således fokuseret på at give Erhvervsstyrelsen forbedrede dækningsoplysninger. Med en mere ensartet opgørelse af dækningen for selskaberne i 2014 vil mobilkortlægningen yderligere blive forbedret. Som nævnt senere i denne rapport planlægger teleselskaberne at investere ganske betydelige beløb (ca. 6 mia. kr) i mobilnettene de kommende år. En betydelig del af denne investering vil gå til udbygning af kapaciteten i nettene, herunder udbygning af 800 MHz-nettet, idet vilkårene i den ene tilladelse, der blev udstedt 1 Gert Frølund Pedersen: Mobile Phone Antenna performance 2013, Aalborg University, November 2013 MOBILKORTLÆGNING 2013 HOVEDRESULTATER 4

5 efter auktionen over 800 MHz frekvensområdet til brug for mobilkommunikation, bl.a. omfatter krav til dækning på steder, hvor bredbåndsdækning var dårligst. Det forventes, at den teknologi (LTE: Long Term Evolution), der vil blive anvendt på 800 MHz frekvensområdet, også vil kunne bidrage med telefoni og derved forbedre dækningen på steder, hvor der er identificeret behov derfor. I starten af 1990'erne blev der i frekvenstilladelserne stillet krav til mobiloperatørernes udendørs geografiske dækning. Det skete ved fx at stille krav til en minimumsfeltstyrke for radiodækningen, der efter en årrække skulle være til stede udendørs i 95 % af Danmarks geografi. Disse krav har været opfyldt i mange år. Til illustration af dette forhold er der igen i 2013 foretaget en beregning af den geografiske udendørsdækning, hvor mobilselskabernes dækningsforpligtigelser, der følger af de konkrete tekniske vilkår i en række af tilladelserne, er lagt til grund. MOBILKORTLÆGNING 2013 HOVEDRESULTATER 5

6 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau Samlet geografisk udendørs dækning for alle selskaber for mobiltelefon med gode modtageegenskaber Figur 1 Udendørs mobildækning for alle selskaber, udregnet for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber, opgjort pr. postnummer Beregningerne er foretaget ved at sammenlægge alle mobilselskabers beregnede signaler for alle teknologier (GSM, UMTS) og alle relevante frekvensbånd til et samlet billede. Det viser, at pr. 1. august 2013 har 497 (2012: 477) af i alt 586 postnumre en udendørs dækning større end 99 % for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Den beregnede dækningsprocent i det enkelte postnummer kan ses på Den samlede geografiske udendørs dækning i Danmark, når der anvendes en mobiltelefon med gode modtageegenskaber, er beregnet til mere end 99,2 % (2012: 99,1 %). Det skal understreges, at billedet viser den samlede udendørs dækning for alle selskaber på én gang. MOBILKORTLÆGNING 2013 UDENDØRS TALEDÆKNING OPGJORT PÅ POSTNUMMERNIVEAU 6

7 Samlet geografisk udendørs dækning for alle selskaber for mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber Figur 2 Udendørs mobildækning for alle selskaber, udregnet for en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber, opgjort pr. postnummer Beregningerne er som i figur 1 foretaget ved at sammenlægge alle mobilselskabers beregnede signaler for alle teknologier (GSM, UMTS) og alle relevante frekvensbånd til et samlet billede. Mobiltelefonen er her en telefon med mindre gode modtageegenskaber. I praksis kan der være op til ti ganges forskel på mobiltelefonernes modtageegenskaber. Det betyder, at en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber behøver et signal, der er ti gange kraftigere end en telefon med gode modtageegenskaber for at fungere. Et ti gange kraftigere signalniveau vil skønsmæssigt kunne kræve en udbygning af mobilnettet med omkring fire gange så mange antennepositioner som nu. Beregningerne viser, at pr. 1. august 2013 har 233 (2012: 210) af i alt 586 postnumre en udendørs dækning større end 99 % for en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber. Den beregnede dækningsprocent i det enkelte postnummer kan ses på Den samlede geografiske udendørs dækning i Danmark, når der anvendes en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber er beregnet til mere end 96,0 % (2012: 95,3 %). Det skal understreges, at billedet viser den samlede udendørs dækning for alle selskaber på én gang. MOBILKORTLÆGNING 2013 UDENDØRS TALEDÆKNING OPGJORT PÅ POSTNUMMERNIVEAU 7

8 Beregnet udendørs mobiltaledækning Samlet beregnet geografisk udendørs dækning for alle selskaber sammenlignet med tilladelseskrav Figur 3 Samlet beregnet udendørs mobildækning for alle mobilselskaber, udregnet med mobilselskabernes dækningsforpligtigelser (tilladelseskrav) som basis Beregningerne er foretaget ved at sammenlægge alle mobilselskabers beregnede feltstyrker for alle teknologier (GSM, UMTS) og for alle relevante frekvensbånd til et samlet billede. Kortet viser udendørsdækningen fra alle operatører opgjort på postnummerniveau. Den beregnede dækning er sammenlignet med mobilselskabernes dækningsforpligtigelser i tilladelseskravene som basis for sammenligningen. Beregningerne viser, at pr. 1. august 2013 har 584 (2012: 582) af i alt 586 postnumre en beregnet udendørs mobildækning større end 99,5 %. Den samlede geografiske udendørs dækning i Danmark er beregnet til mere end 99,99 %, og den befolkningsmæssige udendørs dækning på husstandsniveau er beregnet til mere end 99,99 %. Den beregnede dækningsprocent i det enkelte postnummer kan ses på Det skal understreges, at billedet viser den samlede dækning sammenlignet med mobilselskabernes dækningsforpligtigelser i tilladelseskravene for alle selskaber på én gang. MOBILKORTLÆGNING 2013 BEREGNET UDENDØRS MOBILTALEDÆKNING 8

9 Fremtidig udvikling Dækningskrav i 800 MHz tilladelserne Vilkårene i den ene tilladelse, der blev udstedt efter auktionen over 800 MHz frekvensområdet til brug for mobilkommunikation, omfatter bl.a. krav til dækning på steder, hvor bredbåndsdækning var dårligst. Det forventes, at den teknologi (LTE: Long Term Evolution), der vil blive anvendt på 800 MHz frekvensområdet, også vil kunne bidrage med telefoni og derved forbedre dækningen på steder, hvor der er identificeret behov derfor. Det nødvendige udstyr hertil forventes at være til rådighed omkring Teknikken vil basere sig på Voice over Internet Protocol (VoIP). Nye investeringer Fremover vil der fortsat løbende ske udbygning af mobilnettene med en forbedret dækning til følge - både udendørs og indendørs. Mobilselskaberne har i 2012 oplyst, at de agter at investere i størrelsesordenen 6-6,5 milliarder kroner i udbygningen af mobilnettene i de kommende år. En opgørelse viser 2, at der i de forløbne 2-3 år hvert år er foretaget investeringer af denne størrelsesorden. Selvom prioriteten for teleselskaberne er at udbygge kapaciteten på grund af det stærkt sigende behov for datakommunikation, forventes det, at en øget udbygning også vil bidrage til reducere antallet af mobilhuller. Indendørs dækning kan forbedres ved hjælp af femtoceller. Mobilselskabernes planer for brug af femtoceller kan ses her: Regeringsudspil Regeringen fremlagde i marts 2013 udspillet 3 'Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark', hvor der fremlægges ni initiativområder med 22 konkrete initiativer, som skal give hele Danmark en digital infrastruktur i verdensklasse og skabe grundlaget for øget digitalisering og vækst. De initiativer, der har direkte betydning for forbedring af dækningen, er: Folketinget har vedtaget en ændring af planloven, således at der ikke kræves landzonetilladelse til etablering af antenner på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, samt på siloer og 2 Erhvervsstyrelsen: Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 side 12ff, 3 MOBILKORTLÆGNING 2013 FREMTIDIG UDVIKLING 9

10 høje skorstene. Dækningskrav i forbindelse med offentlige indkøb kan også bidrage til at forbedre mobildækning. Erhvervs- og Vækstministeriet vil inden udgangen af 2013 offentliggøre en ny undersøgelse af mobiltelefoners modtageegenskaber, hvor de mest populære mobiltelefoner er blevet undersøgt. Mulighederne for, at der kan indføres en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber undersøges også, og der forventes i 2014 en afklaring om, hvorvidt dette vil være en mulighed. Begge sidstnævnte forhold vil medvirke til, at forbrugerne får mulighed for at vælge de mobiltelefoner, der vil give dem den bedst mulige dækning. MOBILKORTLÆGNING 2013 FREMTIDIG UDVIKLING 10

11 Mobilantenner og dækning Radiobølger Radiobølger er i familie med lys og udbreder sig som dette i rette linjer. Lige som lys med forskellige bølgelængder har forskellig farve, har radiobølger med forskellige bølgelængder også forskellige egenskaber. Radiobølger reflekteres, afbøjes og går igennem visse materialer og åbninger. Herved dæmpes radiobølgerne mere eller mindre. Opbygning af et mobilsystem Alle nuværende mobilnet er opbygget på samme måde: Et net af mobilmaster og antenner opstillet af mobiloperatørerne kommunikerer via radiobølger med brugernes mobiltelefoner. Som figuren viser, sendes radiobølgerne næsten vandret ud fra antennen for at opnå en jævn dækning på jorden. Bag ved bygninger, bakker, træer og andre forhindringer opstår der en radioskygge, hvor dækningen er svag. I de fleste tilfælde vil en komplet antenneinstallation bestå af tre retningsbestemte antenner, der hver dækker en tredjedel af hele horisonten. Antennerne kan være monteret på master, skorstene eller andre høje bygningsdele. Dækning i byen I tæt bymæssig bebyggelse er det nødvendigt at opsætte mange antenner for at undgå radioskygger. Da der samtidig er mange brugere på lidt plads i byerne, ønsker mobiloperatørerne at have stor kapacitet i deres net. Kapaciteten i et mobilnet er en delt ressource, som alle brugere indenfor en mobilantennes dækningsområde skal deles om. Stor kapacitet opnås derfor med mange antennepositioner, der ikke må række for langt. Midt i en storby er mobilnettene indrettet, så rækkevidden fra hver antenneposition er ned til få hundrede meter eller endnu mindre. Antennerne vil sidde forholdsvis lavt for at begrænse MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 11

12 rækkevidden. Mobilnettets rækkevidde udnyttes ikke fuldt ud for at undgå, at en antennes radiosignal ikke generer de nærliggende antenners radiosignaler, som bruger de samme radiofrekvenser. Begrænsningen i mobilnet i byerne er kapaciteten på den enkelte antenne og ikke systemets maksimale rækkevidde. Mange antenner med kort rækkevidde kan give god mulighed for at undgå radioskygger; men der vil alligevel forekomme mobilhuller inde i byer. Dækning på landet På landet er kapacitetsbehovet på grund af en mindre befolkningstæthed lavere, og derfor vil man have større afstand mellem mobilmasterne med tilhørende antenner. Antennerne vil sidde forholdsvis højt for at få større rækkevidde end i byen. Nogle steder udnyttes den maksimale signalmæssige rækkevidde fuldt ud; men selvom tætheden af brugerne i mobilnettet på landet er mindre end i byerne, er mobilnettet alligevel oftest konstrueret efter at opnå en vis kapacitet frem for rækkevidde, ligesom nettet er i byerne. Få antenner med lang rækkevidde kan give anledning til store, lange radioskygger bag ved bygninger, bakker og andre landskabsforhold. Da mobilnettet generelt set udgøres af færre antenner på landet, er der ikke samme mulighed som i byen for at "oplyse" radioskyggerne ved hjælp af andre antenner. Det giver større sandsynlighed for mobilhuller på landet end i byen. Typisk vil mobilhullerne ligeledes være større på landet end i byen. Herudover kan fx fredningsbestemmelser også begrænse muligheden for antenneopsætning. I praksis er det en stort set umulig opgave at konstruere en mobildækning uden huller. Også andre radiosystemer som f.eks. radio og tv har steder, hvor modtagelse er umulig, selv om der på vanskelige steder er opsat et antal hjælpesendere for at forbedre forholdene. Rækkevidde og frekvenser Hvis både mobilmastens antenner og mobiltelefonen er anbragt højt og med frit sigt mellem dem, vil frekvenser i den lave ende af frekvensspektret som udgangspunkt have en længere rækkevidde end høje frekvenser. Det er dog vigtigt at bemærke, at en række forhold i praksis spiller ind, som i nogen grad kan udviske dette forhold. Som nævnt tidligere er der kun i meget få tilfælde direkte sigt mellem mobilmasten og mobiltelefonen, og forbindelsen mellem dem sker derfor ved, at radiobølgerne reflekteres af f.eks. huse, landskabsforhold og andre objekter. Disse objekters refleksionsegenskaber er derfor i høj grad med til at bestemme det modtagne signals styrke. Som også tidligere nævnt er et mobilnet ofte opbygget efter at opnå kapacitet og ikke efter at nå maksimal rækkevidde. At lave frekvenser kan give en længere rækkevidde vil derfor ofte ikke blive udnyttet. MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 12

13 De steder, hvor mobilnettene er opbygget for at opnå lang rækkevidde, vil lave frekvensers større rækkevidde kunne være en fordel. Ibrugtagningen af 800 MHz frekvensområdet vil fremover kunne komme til at spille en rolle for rækkevidden på steder, hvor der ikke er behov for stor kapacitet. Det vil typisk være i tyndt befolkede egne. Rækkevidde og teknologier Alle nuværende mobilteknologier er radioteknisk indrettet til at kommunikere over stort set samme afstand. Ved datakommunikation vil der være en betydelig afhængighed mellem opnået datahastighed og afstand mellem mobilmast og mobiltelefon. Kort afstand giver typisk mulighed for højere datahastigheder, da signalkvaliteten oftest er bedst ved kort afstand. Ved talekommunikation er afstandsforholdene ikke helt så afgørende. Indendørs og udendørs dækning Radiobølger dæmpes som nævnt af bygningsdele. Det er derfor i praksis ikke muligt at skabe god indendørs dækning alle steder ved hjælp af udendørs mobilmaster, der sender ind i husene. En tilnærmelsesvis fuld indendørs dækning vil kræve indendørs mobilantenner, og det er derfor, at der er placeret indendørs mobilantenner på banegårde, lufthavne, indkøbscentre m.v. Det skal nævnes, at stigende krav til bygningsisolering, anvendelse af energiruder osv. yderligere medvirker til øget dæmpning af mobilsignalerne. Dæmpningen kan i nogen tilfælde være så stor, at der ikke vil være mobildækning indendørs. På grund af alle disse ukendte faktorer er det meget vanskeligt at beregne indendørs dækning. Nogle mobilselskaber giver dog via dækningskort på deres hjemmesider et bud på indendørs dækning i tillæg til visningen af udendørs dækning. Mobiltelefonernes følsomhed Mobiltelefoner har forskellig radiofølsomhed, dvs. evne til at fungere, når sendesignalet er svagt. Det betyder, at mobiltelefoner med god følsomhed vil virke bedre på steder med svagt signal end mobiltelefonerer med dårlig følsomhed. Mobiltelefoner var før i tiden enten fastmonteret i bilen med udvendig antenne - eller var store, tunge transportable modeller med stor antenne ovenpå. Til sammenligning er nutidens mobiler ganske små med tilsvarende små indbyggede antenner. Radioteknologien er dog forbedret, så radiomodtagerne har bedre følsomheder nu end før, hvilket til tider opvejer mindre effektive antenner. Interferens (forstyrrelser fra uønskede signaler) på mobiltelefonernes modtagefrekvenser kan ofte være forekommende og være den begrænsende faktor for hvor svage signaler, der kan modtages. Endelig vil mobiltelefonen modtage ofte højst varierende signalstyrker på grund af lokale forhold fx signalreflektioner fra bygninger. Det betyder, at man ikke med 100 % sikkerhed kan sige, om mobiltelefonen vil fungere eller ej, men alene, at der er en vis sandsynlighed for, at der vil være dækning. MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 13

14 Alle disse forstyrrende elementer betyder, at der ved planlægningen af mobiltelefonsystem skal tages hensyn til en række faktorer, der ikke kendes nøjagtig, men kun kan beskrives med en vis statistisk usikkerhed. Bl.a. derfor er det ikke muligt ved beregninger helt præcist at forudsige, hvordan mobildækningen vil være på et givent sted. Målinger på stedet vil give et bedre billede, men selv målinger vil kunne variere fra gang til gang på grund af fx et andet forstyrrelsesbillede og belastning i nettene fra måling til måling. Hvad kan man selv gøre, hvis man oplever dårlig dækning? Mobilselskaberne har ofte forskellig dækning på forskellige steder. Derfor kan man opleve på et bestemt sted at have dårlig dækning, hvis man er kunde hos et mobilselskab, mens der opleves god dækning på samme sted for en kunde i et andet mobilselskab. Oplever man dårlig dækning fra et mobilselskab, er det altså muligt, at et skift til et andet mobilselskab kan give en bedre dækningsoplevelse. Til hjælp for dette valg har alle mobilselskaber dækningskort på deres hjemmesider, hvor man kan se dækningen på en bestemt adresse. Forskellige mobiltelefonmodeller har som ovenfor nævnt forskellig følsomhed. Det kan være, at en mobiltelefon med god følsomhed vil virke på et bestemt sted, medens en mobiltelefon med dårligere følsomhed ikke vil fungere på samme sted. Sammenfatning Der vil altid være større eller mindre mobilhuller i et mobilnet uanset antallet af antenner, ligesom fuld indendørs dækning i praksis ikke er mulig at opnå, idet det vil kræve et meget stort antal indendørs antenner. MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 14

15 Metode og datagrundlag Metode På baggrund af teoretiske dækningsdata fra de fire mobilselskaber med egne net (TDC, Telia, Telenor og 3) er der foretaget en sammenstilling af data, således at der på postnummerniveau udregnes en geografisk udendørs dækningsgrad indenfor det enkelte postnummerområde. Ud fra dette tal kan postnummerområdet på et danmarkskort tilknyttes en farve afhængig af udendørsdækningsgraden udtrykt i fx procent. En sådan fremstilling kan vise udviklingen i den samlede udendørs mobildækning år for år. Endelig er der foretaget beregninger af befolkningsmæssig udendørs dækning på landsplan. Den befolkningsmæssige udendørs dækningsprocent er udregnet som den procentdel af de danske husstande, der har udendørs dækning. Med "husstande" menes alle de boliger i Bygnings- og Boligregisteret, der anvendes til helårsbeboelse. Hvad viser kortlægningen: Den samlede beregnede udendørs geografiske dækning for telefoni på landsplan for alle selskaber. Udviklingen fra år til år, idet kortlægningen er planlagt til gennemførelse med nye data hvert år. Hvad viser kortlægningen ikke: Datagrundlaget er en matematisk modelberegnet udendørs dækning og viser ikke den præcise, oplevede udendørs dækning for telefoni et bestemt sted. Data er baseret på selskabernes egne teoretiske udendørsdækningsberegninger. Kortlægningen er sammensat af alle de fire selskabers udendørsdækningsoplysninger og viser ikke noget om det enkelte selskabs udendørsdækning et bestemt sted. Modtageegenskaber (modtagerfølsomhed) Datagrundlaget fra mobilselskaberne resulterer ved beregningerne i en samlet udendørs radiofeltstyrke et givet geografisk sted. Til brug for dækningsberegningerne bruges der værdier for udvalgte populære mobiltelefoners modtageegenskaber samt værdier for ekstra tab, der forekommer ved brugen af mobiltelefonen. Det er bl.a. forskelle, der skyldes brugerens greb om mobiltelefonen og signalstyrkevariationer på grund af brugerens bevægelser. MOBILKORTLÆGNING 2013 METODE OG DATAGRUNDLAG 15

16 Disse forhold er oplyst af Aalborg Universitet, Institut for elektroniske systemer, der har foretaget målingerne på telefonerne samt oplyst de tabsværdier, der er relevante at medtage i dækningsberegningerne. Af denne grund kan den beregnede udendørs dækning i denne rapport afvige fra den udendørs dækning, som mobiloperatørerne viser på fx deres hjemmesider. Til illustration af dette forhold er der foretaget en beregning af udendørsdækningen, hvor mobilselskabernes dækningsforpligtigelser, der følger af de konkrete tekniske vilkår i en række af tilladelserne, er lagt til grund. Alt i alt viser det, at man får en noget lavere udendørsdækning, når der tages hensyn til både mobiltelefonernes modtageegenskaber og den variation, som forskellige personers brug af mobiltelefon giver. Ved at inddrage målingerne for mobiltelefonernes modtageegenskaber samt de ekstra tab der forekommer ved mobiltelefonens brug (håndgreb om telefonen, bevægelse, placering), er det muligt at beregne et mere detaljeret billede af de geografiske udendørs dækningsforhold, end det førhen har været tilfældet. Derfor er det i denne rapport medtaget beregninger af udendørs dækningskort for telefoner med både gode og med mindre gode modtageegenskaber. De anvendte tal for modtageegenskaber er de samme, som blev benyttet ved mobilkortlægningen i 2012, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne og følge udviklingen af dækningen, uanset udviklingen i mobiltelefonernes følsomheder for de forskellige teknologier år for år. Ved beregningerne i denne kortlægning er der som i 2012 anvendt nedenstående følsomheder og tabsværdier: Teknologi Følsomhed for god telefon Følsomhed for mindre god telefon Tabsværdi GSM900 40,9 dbuv/m 47,9 dbuv/m 14 db GSM ,2 dbuv/m 55,2 dbuv/m 14 db UMTS900 38,3 dbuv/m 38,5 dbuv/m 10 db UMST ,1 dbuv/m 46,3 dbuv/m 10 db MOBILKORTLÆGNING 2013 METODE OG DATAGRUNDLAG 16

17 Datagrundlag Hvert selskab indrapporterer feltstyrkeberegninger i felter (pixels) på 100 meter gange 100 meter til brug for beregning af bl.a. udendørsdækningen på postnummerniveau. Mobilselskaberne indleverer separate data for hver relevant teknologi i hvert frekvensbånd, dvs. separate data for GSM900, GSM1800, UMTS900 og UMTS2100. Feltstyrken beregnes, så den med 95 % sandsynlighed er lig med eller højere end den beregnede værdi i hele udendørsarealet i det enkelte felt (pixel). Mobilselskaberne har bekræftet, at der er taget højde for slow fading (lognormal fading) i alle de indberettede data. For GSM er effekten per carrier lig med den effekt, der er til rådighed for et talekald. For en given terminalfølsomhed er det dermed denne effekt, som er bestemmende for rækkevidden. For UMTS og på et tidspunkt også LTE er det den maksimale effekt (ud af den til rådighed værende totale carriereffekt), som den enkelte basisstation gennem parametersætning må anvende på det enkelte talekald, som feltstyrken for hver pixel skal beregnes ud fra. For tale i et UMTS-net tages ved beregningen af feltstyrken i hver pixel udgangspunkt i den maksimalt tilladte effekt, som operatøren har sat, i hver celle, for hver enkelt DPDCH til den enkelte bruger. Der forudsættes 12,2 kbit/s AMR. En tilsvarende præcisering for LTE foretages, når tale over denne teknologi bliver en realitet i Danmark. Modtagerfølsomhed og relevante systemparametre er som nævnt målt og oplyst af Aalborg Universitet. Postnumre består ofte både af områder med tæt bebyggelse og områder med mindre tæt bebyggelse for eksempel en by og dens opland. Den udendørs dækningsprocent, der vises på kortene, er en samlet udendørsdækning for hele postnummeret. Der vil imidlertid være lokale forskelle på udendørsdækningen i forskellige dele af postnummeret. MOBILKORTLÆGNING 2013 METODE OG DATAGRUNDLAG 17

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Network Development Manager Lars L. Henneberg (Telenor) ved Fyns Fremtid 3, August 2013 Mobil infrastruktur, status og Fyns

Læs mere

2G 3G 4G Kategori (dækning) RXLev (dbm)

2G 3G 4G Kategori (dækning) RXLev (dbm) Beskrivelser til dækningskort (teknologi og tilgængelighed): Dækningskortene viser signalstyrken i fem kategorier, fra ingen dækning til fremragende dækning. En kategori (farve) er markeret på kortet hvis

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opsætning af antennemast med dertil hørende mobilantennesystem på grundareal:

På vegne af TDC A/S søger vi hermed om byggetilladelse til opsætning af antennemast med dertil hørende mobilantennesystem på grundareal: Ringkøbing-Skjern Kommune Byggesagsafdelingen KM Telecom SA Navervej 12 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27742734 René Lau Jørgensen Team Manager Tlf.: +45 27 600 406 Fax.: +45 63 404 069 E-mail: rla@km-telecom.com

Læs mere

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL TT-Netværket, Site S3395, Vejlegårdsparken 92, 2665 Vallensbæk Strand Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 Dato 2014-12-17 Udarbejdet af FRL Kontrolleret af DADH Godkendt

Læs mere

Antennemålinger Frekvensforum 7. September Robert Lindgaard. Teamleder

Antennemålinger Frekvensforum 7. September Robert Lindgaard. Teamleder Antennemålinger 2016 Frekvensforum 7. September 2016 Robert Lindgaard Teamleder Side 1 Antennemålinger 2016 Projekt drøftet i kredsen af direktører i de nordiske telemyndigheder i 2015 Tilsagn om støtte

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Erik Mortensen Sendt: 9. juni 2016 16:45 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Emne: Vedr. sags ID 16/2004 etablering af ny antennemast ved Krebseparken, JS0705B.

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Glenna Nielsen Sendt: 3. oktober 2016 11:47 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK; Bagge Peter. PEBA Cc: Peder Hansen Emne: SV: Sagsgangen og nyt udvalgsmøde

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Telekommunikationsindustrien i Danmark Telecommunications Industry Association in Denmark

Telekommunikationsindustrien i Danmark Telecommunications Industry Association in Denmark Telekommunikationsindustrien i Danmark Telecommunications Industry Association in Denmark TI Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt pr. mail: mob@itst.dk 15. december 2011 800

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Når mobilantennen. Der er så dejligt ude på landet. Men er du

Når mobilantennen. Der er så dejligt ude på landet. Men er du 9 Når mobilantennen er god Radiodødt målerum. Foto: Adam Lehn At måle kvaliteten af antenner i mobiltelefoner er Gert Frølund Pedersen fra Aalborg Universitet verdensmester i. Vi har talt med ham om målingens

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

Mastepolitik for Nyborg Kommune

Mastepolitik for Nyborg Kommune Forslag Forslag til Mastepolitik til Mastepolitik Guidelines for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Udarbejdet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner

Læs mere

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

Generelt. Høringsnotat om udkast til materiale om 1800 MHz-auktionen

Generelt. Høringsnotat om udkast til materiale om 1800 MHz-auktionen Høringsnotat om udkast til materiale om 1800 MHz-auktionen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 14. juni 2016 J nr. 2016-6058 Energistyrelsen har i perioden fra den 17. maj 2016 til og med den 3. juni

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. september 2013 J.nr.: NMK-31-00906 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i Frederikssund

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Retningslinjer for master og antenner Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Planforslaget

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Bilag 1: Tekniske betingelser for anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene 791-801 MHz og 832-842 MHz Når der i dette bilag henvises til data-filer, er filerne identificeret ved deres respektive digitale

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere