Mobilkortlægning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilkortlægning 2013"

Transkript

1 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: ISSN:

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning 8 Fremtidig udvikling 9 Mobilantenner og dækning 11 Metode og datagrundlag 15 MOBILKORTLÆGNING

3 Forord Mobilkortlægning 2013 er en opfølgning på en tilsvarende kortlægning, som første gang kom i Udarbejdelsen sker på baggrund af en aftale fra februar 2012 mellem telebranchen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet om at iværksatte en kortlægning over udendørs mobildækning for telefoni, så udviklingen kan følges år for år. Dækningen er beregnet på baggrund af indrapportering fra mobilselskaberne. Erhvervsstyrelsen har som sidste år på baggrund af detaljerede data fra de fire mobilselskaber med egne net (TDC, Telia, Telenor og 3) udarbejdet danmarkskort, der sammenstiller alle selskabers teoretiske beregnede geografiske udendørs mobildækning for telefoni på én gang. Data bliver præsenteret, således at der bl.a. på postnummerniveau beregnes en samlet udendørs geografisk dækningsgrad indenfor det enkelte postnummerområde. Til brug for dækningsberegningerne er der taget hensyn til mobiltelefonernes modtageegenskaber og den variation i signalstyrke, der forekommer ved forskellige menneskers brug af mobiltelefonen. Derfor er det i denne rapport medtaget beregninger af dækningskort for telefoner med både gode og med mindre gode modtageegenskaber. De anvendte tal for modtageegenskaber er de samme, som blev benyttet ved mobilkortlægningen i 2012, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne og følge udviklingen. Det skal understreges, at kortlægningen omfatter det samlede bidrag for alle mobilselskabers udendørs dækning. Det er ikke muligt ud fra denne sammenstilling at afgøre fx hvilket mobilselskab, der har en bestemt beregnet udendørs dækning på et givent sted. Mobilselskaberne samarbejder på Erhvervsstyrelsens initiativ om at gøre dækningskortene for både tale- og datadækning på selskabernes hjemmesider sammenlignelige. Dette giver forbrugerne bedre muligheder for at vælge et mobilselskab med den dækning, der bedst passer til ens behov. En uddybende beskrivelse af beregningsgrundlag og -metode findes i kapitlet Metode og datagrundlag. MOBILKORTLÆGNING

4 Hovedresultater Beregningerne viser, at ifølge denne nye mobilkortlægning foretaget med data pr. 1. august 2013 har 497 (2012: 477) af Danmarks i alt 586 postnumre en geografisk udendørsdækning større end 99 % for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Er der derimod tale om en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber, har 233 (2012: 210) af Danmarks i alt 586 postnumre en geografisk udendørsdækning større end 99 %. Kortlægningen viser ligesom i 2012, at forskelle i mobiltelefonernes modtageegenskaber har stor betydning for, hvordan dækningen opleves et bestemt sted. Bor man et sted med dårlig dækning, vil det være en god idé at vælge en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Der er sket en positiv udvikling i antallet af postnumre, der i 2013 beregningsmæssigt har mere end 99 % dækning for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Samtidig er der også sket en positiv udvikling i antallet af postnumre, der i 2013 beregningsmæssigt har mere end 99 % dækning for en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber. Målingerne af udvalgte mobiltelefoners modtageegenskaber i 2012 viste, at flere af de mest populære mobiltelefoner har mindre gode modtageegenskaber. Dette underbygges også i 2013 ved fornyede målinger 1. I maj 2013 påpegede Erhvervsstyrelsen i rapporten om den oplevede mobildækning, at selskabernes dækningskort ikke altid er nøjagtige nok, og at præsentationen af mobildækningen kunne forbedres. Erhvervsstyrelsen har på baggrund heraf været i dialog med mobilselskaberne om at forbedre dækningskortene, og mobilselskaberne har således fokuseret på at give Erhvervsstyrelsen forbedrede dækningsoplysninger. Med en mere ensartet opgørelse af dækningen for selskaberne i 2014 vil mobilkortlægningen yderligere blive forbedret. Som nævnt senere i denne rapport planlægger teleselskaberne at investere ganske betydelige beløb (ca. 6 mia. kr) i mobilnettene de kommende år. En betydelig del af denne investering vil gå til udbygning af kapaciteten i nettene, herunder udbygning af 800 MHz-nettet, idet vilkårene i den ene tilladelse, der blev udstedt 1 Gert Frølund Pedersen: Mobile Phone Antenna performance 2013, Aalborg University, November 2013 MOBILKORTLÆGNING 2013 HOVEDRESULTATER 4

5 efter auktionen over 800 MHz frekvensområdet til brug for mobilkommunikation, bl.a. omfatter krav til dækning på steder, hvor bredbåndsdækning var dårligst. Det forventes, at den teknologi (LTE: Long Term Evolution), der vil blive anvendt på 800 MHz frekvensområdet, også vil kunne bidrage med telefoni og derved forbedre dækningen på steder, hvor der er identificeret behov derfor. I starten af 1990'erne blev der i frekvenstilladelserne stillet krav til mobiloperatørernes udendørs geografiske dækning. Det skete ved fx at stille krav til en minimumsfeltstyrke for radiodækningen, der efter en årrække skulle være til stede udendørs i 95 % af Danmarks geografi. Disse krav har været opfyldt i mange år. Til illustration af dette forhold er der igen i 2013 foretaget en beregning af den geografiske udendørsdækning, hvor mobilselskabernes dækningsforpligtigelser, der følger af de konkrete tekniske vilkår i en række af tilladelserne, er lagt til grund. MOBILKORTLÆGNING 2013 HOVEDRESULTATER 5

6 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau Samlet geografisk udendørs dækning for alle selskaber for mobiltelefon med gode modtageegenskaber Figur 1 Udendørs mobildækning for alle selskaber, udregnet for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber, opgjort pr. postnummer Beregningerne er foretaget ved at sammenlægge alle mobilselskabers beregnede signaler for alle teknologier (GSM, UMTS) og alle relevante frekvensbånd til et samlet billede. Det viser, at pr. 1. august 2013 har 497 (2012: 477) af i alt 586 postnumre en udendørs dækning større end 99 % for en mobiltelefon med gode modtageegenskaber. Den beregnede dækningsprocent i det enkelte postnummer kan ses på Den samlede geografiske udendørs dækning i Danmark, når der anvendes en mobiltelefon med gode modtageegenskaber, er beregnet til mere end 99,2 % (2012: 99,1 %). Det skal understreges, at billedet viser den samlede udendørs dækning for alle selskaber på én gang. MOBILKORTLÆGNING 2013 UDENDØRS TALEDÆKNING OPGJORT PÅ POSTNUMMERNIVEAU 6

7 Samlet geografisk udendørs dækning for alle selskaber for mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber Figur 2 Udendørs mobildækning for alle selskaber, udregnet for en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber, opgjort pr. postnummer Beregningerne er som i figur 1 foretaget ved at sammenlægge alle mobilselskabers beregnede signaler for alle teknologier (GSM, UMTS) og alle relevante frekvensbånd til et samlet billede. Mobiltelefonen er her en telefon med mindre gode modtageegenskaber. I praksis kan der være op til ti ganges forskel på mobiltelefonernes modtageegenskaber. Det betyder, at en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber behøver et signal, der er ti gange kraftigere end en telefon med gode modtageegenskaber for at fungere. Et ti gange kraftigere signalniveau vil skønsmæssigt kunne kræve en udbygning af mobilnettet med omkring fire gange så mange antennepositioner som nu. Beregningerne viser, at pr. 1. august 2013 har 233 (2012: 210) af i alt 586 postnumre en udendørs dækning større end 99 % for en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber. Den beregnede dækningsprocent i det enkelte postnummer kan ses på Den samlede geografiske udendørs dækning i Danmark, når der anvendes en mobiltelefon med mindre gode modtageegenskaber er beregnet til mere end 96,0 % (2012: 95,3 %). Det skal understreges, at billedet viser den samlede udendørs dækning for alle selskaber på én gang. MOBILKORTLÆGNING 2013 UDENDØRS TALEDÆKNING OPGJORT PÅ POSTNUMMERNIVEAU 7

8 Beregnet udendørs mobiltaledækning Samlet beregnet geografisk udendørs dækning for alle selskaber sammenlignet med tilladelseskrav Figur 3 Samlet beregnet udendørs mobildækning for alle mobilselskaber, udregnet med mobilselskabernes dækningsforpligtigelser (tilladelseskrav) som basis Beregningerne er foretaget ved at sammenlægge alle mobilselskabers beregnede feltstyrker for alle teknologier (GSM, UMTS) og for alle relevante frekvensbånd til et samlet billede. Kortet viser udendørsdækningen fra alle operatører opgjort på postnummerniveau. Den beregnede dækning er sammenlignet med mobilselskabernes dækningsforpligtigelser i tilladelseskravene som basis for sammenligningen. Beregningerne viser, at pr. 1. august 2013 har 584 (2012: 582) af i alt 586 postnumre en beregnet udendørs mobildækning større end 99,5 %. Den samlede geografiske udendørs dækning i Danmark er beregnet til mere end 99,99 %, og den befolkningsmæssige udendørs dækning på husstandsniveau er beregnet til mere end 99,99 %. Den beregnede dækningsprocent i det enkelte postnummer kan ses på Det skal understreges, at billedet viser den samlede dækning sammenlignet med mobilselskabernes dækningsforpligtigelser i tilladelseskravene for alle selskaber på én gang. MOBILKORTLÆGNING 2013 BEREGNET UDENDØRS MOBILTALEDÆKNING 8

9 Fremtidig udvikling Dækningskrav i 800 MHz tilladelserne Vilkårene i den ene tilladelse, der blev udstedt efter auktionen over 800 MHz frekvensområdet til brug for mobilkommunikation, omfatter bl.a. krav til dækning på steder, hvor bredbåndsdækning var dårligst. Det forventes, at den teknologi (LTE: Long Term Evolution), der vil blive anvendt på 800 MHz frekvensområdet, også vil kunne bidrage med telefoni og derved forbedre dækningen på steder, hvor der er identificeret behov derfor. Det nødvendige udstyr hertil forventes at være til rådighed omkring Teknikken vil basere sig på Voice over Internet Protocol (VoIP). Nye investeringer Fremover vil der fortsat løbende ske udbygning af mobilnettene med en forbedret dækning til følge - både udendørs og indendørs. Mobilselskaberne har i 2012 oplyst, at de agter at investere i størrelsesordenen 6-6,5 milliarder kroner i udbygningen af mobilnettene i de kommende år. En opgørelse viser 2, at der i de forløbne 2-3 år hvert år er foretaget investeringer af denne størrelsesorden. Selvom prioriteten for teleselskaberne er at udbygge kapaciteten på grund af det stærkt sigende behov for datakommunikation, forventes det, at en øget udbygning også vil bidrage til reducere antallet af mobilhuller. Indendørs dækning kan forbedres ved hjælp af femtoceller. Mobilselskabernes planer for brug af femtoceller kan ses her: Regeringsudspil Regeringen fremlagde i marts 2013 udspillet 3 'Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark', hvor der fremlægges ni initiativområder med 22 konkrete initiativer, som skal give hele Danmark en digital infrastruktur i verdensklasse og skabe grundlaget for øget digitalisering og vækst. De initiativer, der har direkte betydning for forbedring af dækningen, er: Folketinget har vedtaget en ændring af planloven, således at der ikke kræves landzonetilladelse til etablering af antenner på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, samt på siloer og 2 Erhvervsstyrelsen: Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012 side 12ff, 3 MOBILKORTLÆGNING 2013 FREMTIDIG UDVIKLING 9

10 høje skorstene. Dækningskrav i forbindelse med offentlige indkøb kan også bidrage til at forbedre mobildækning. Erhvervs- og Vækstministeriet vil inden udgangen af 2013 offentliggøre en ny undersøgelse af mobiltelefoners modtageegenskaber, hvor de mest populære mobiltelefoner er blevet undersøgt. Mulighederne for, at der kan indføres en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber undersøges også, og der forventes i 2014 en afklaring om, hvorvidt dette vil være en mulighed. Begge sidstnævnte forhold vil medvirke til, at forbrugerne får mulighed for at vælge de mobiltelefoner, der vil give dem den bedst mulige dækning. MOBILKORTLÆGNING 2013 FREMTIDIG UDVIKLING 10

11 Mobilantenner og dækning Radiobølger Radiobølger er i familie med lys og udbreder sig som dette i rette linjer. Lige som lys med forskellige bølgelængder har forskellig farve, har radiobølger med forskellige bølgelængder også forskellige egenskaber. Radiobølger reflekteres, afbøjes og går igennem visse materialer og åbninger. Herved dæmpes radiobølgerne mere eller mindre. Opbygning af et mobilsystem Alle nuværende mobilnet er opbygget på samme måde: Et net af mobilmaster og antenner opstillet af mobiloperatørerne kommunikerer via radiobølger med brugernes mobiltelefoner. Som figuren viser, sendes radiobølgerne næsten vandret ud fra antennen for at opnå en jævn dækning på jorden. Bag ved bygninger, bakker, træer og andre forhindringer opstår der en radioskygge, hvor dækningen er svag. I de fleste tilfælde vil en komplet antenneinstallation bestå af tre retningsbestemte antenner, der hver dækker en tredjedel af hele horisonten. Antennerne kan være monteret på master, skorstene eller andre høje bygningsdele. Dækning i byen I tæt bymæssig bebyggelse er det nødvendigt at opsætte mange antenner for at undgå radioskygger. Da der samtidig er mange brugere på lidt plads i byerne, ønsker mobiloperatørerne at have stor kapacitet i deres net. Kapaciteten i et mobilnet er en delt ressource, som alle brugere indenfor en mobilantennes dækningsområde skal deles om. Stor kapacitet opnås derfor med mange antennepositioner, der ikke må række for langt. Midt i en storby er mobilnettene indrettet, så rækkevidden fra hver antenneposition er ned til få hundrede meter eller endnu mindre. Antennerne vil sidde forholdsvis lavt for at begrænse MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 11

12 rækkevidden. Mobilnettets rækkevidde udnyttes ikke fuldt ud for at undgå, at en antennes radiosignal ikke generer de nærliggende antenners radiosignaler, som bruger de samme radiofrekvenser. Begrænsningen i mobilnet i byerne er kapaciteten på den enkelte antenne og ikke systemets maksimale rækkevidde. Mange antenner med kort rækkevidde kan give god mulighed for at undgå radioskygger; men der vil alligevel forekomme mobilhuller inde i byer. Dækning på landet På landet er kapacitetsbehovet på grund af en mindre befolkningstæthed lavere, og derfor vil man have større afstand mellem mobilmasterne med tilhørende antenner. Antennerne vil sidde forholdsvis højt for at få større rækkevidde end i byen. Nogle steder udnyttes den maksimale signalmæssige rækkevidde fuldt ud; men selvom tætheden af brugerne i mobilnettet på landet er mindre end i byerne, er mobilnettet alligevel oftest konstrueret efter at opnå en vis kapacitet frem for rækkevidde, ligesom nettet er i byerne. Få antenner med lang rækkevidde kan give anledning til store, lange radioskygger bag ved bygninger, bakker og andre landskabsforhold. Da mobilnettet generelt set udgøres af færre antenner på landet, er der ikke samme mulighed som i byen for at "oplyse" radioskyggerne ved hjælp af andre antenner. Det giver større sandsynlighed for mobilhuller på landet end i byen. Typisk vil mobilhullerne ligeledes være større på landet end i byen. Herudover kan fx fredningsbestemmelser også begrænse muligheden for antenneopsætning. I praksis er det en stort set umulig opgave at konstruere en mobildækning uden huller. Også andre radiosystemer som f.eks. radio og tv har steder, hvor modtagelse er umulig, selv om der på vanskelige steder er opsat et antal hjælpesendere for at forbedre forholdene. Rækkevidde og frekvenser Hvis både mobilmastens antenner og mobiltelefonen er anbragt højt og med frit sigt mellem dem, vil frekvenser i den lave ende af frekvensspektret som udgangspunkt have en længere rækkevidde end høje frekvenser. Det er dog vigtigt at bemærke, at en række forhold i praksis spiller ind, som i nogen grad kan udviske dette forhold. Som nævnt tidligere er der kun i meget få tilfælde direkte sigt mellem mobilmasten og mobiltelefonen, og forbindelsen mellem dem sker derfor ved, at radiobølgerne reflekteres af f.eks. huse, landskabsforhold og andre objekter. Disse objekters refleksionsegenskaber er derfor i høj grad med til at bestemme det modtagne signals styrke. Som også tidligere nævnt er et mobilnet ofte opbygget efter at opnå kapacitet og ikke efter at nå maksimal rækkevidde. At lave frekvenser kan give en længere rækkevidde vil derfor ofte ikke blive udnyttet. MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 12

13 De steder, hvor mobilnettene er opbygget for at opnå lang rækkevidde, vil lave frekvensers større rækkevidde kunne være en fordel. Ibrugtagningen af 800 MHz frekvensområdet vil fremover kunne komme til at spille en rolle for rækkevidden på steder, hvor der ikke er behov for stor kapacitet. Det vil typisk være i tyndt befolkede egne. Rækkevidde og teknologier Alle nuværende mobilteknologier er radioteknisk indrettet til at kommunikere over stort set samme afstand. Ved datakommunikation vil der være en betydelig afhængighed mellem opnået datahastighed og afstand mellem mobilmast og mobiltelefon. Kort afstand giver typisk mulighed for højere datahastigheder, da signalkvaliteten oftest er bedst ved kort afstand. Ved talekommunikation er afstandsforholdene ikke helt så afgørende. Indendørs og udendørs dækning Radiobølger dæmpes som nævnt af bygningsdele. Det er derfor i praksis ikke muligt at skabe god indendørs dækning alle steder ved hjælp af udendørs mobilmaster, der sender ind i husene. En tilnærmelsesvis fuld indendørs dækning vil kræve indendørs mobilantenner, og det er derfor, at der er placeret indendørs mobilantenner på banegårde, lufthavne, indkøbscentre m.v. Det skal nævnes, at stigende krav til bygningsisolering, anvendelse af energiruder osv. yderligere medvirker til øget dæmpning af mobilsignalerne. Dæmpningen kan i nogen tilfælde være så stor, at der ikke vil være mobildækning indendørs. På grund af alle disse ukendte faktorer er det meget vanskeligt at beregne indendørs dækning. Nogle mobilselskaber giver dog via dækningskort på deres hjemmesider et bud på indendørs dækning i tillæg til visningen af udendørs dækning. Mobiltelefonernes følsomhed Mobiltelefoner har forskellig radiofølsomhed, dvs. evne til at fungere, når sendesignalet er svagt. Det betyder, at mobiltelefoner med god følsomhed vil virke bedre på steder med svagt signal end mobiltelefonerer med dårlig følsomhed. Mobiltelefoner var før i tiden enten fastmonteret i bilen med udvendig antenne - eller var store, tunge transportable modeller med stor antenne ovenpå. Til sammenligning er nutidens mobiler ganske små med tilsvarende små indbyggede antenner. Radioteknologien er dog forbedret, så radiomodtagerne har bedre følsomheder nu end før, hvilket til tider opvejer mindre effektive antenner. Interferens (forstyrrelser fra uønskede signaler) på mobiltelefonernes modtagefrekvenser kan ofte være forekommende og være den begrænsende faktor for hvor svage signaler, der kan modtages. Endelig vil mobiltelefonen modtage ofte højst varierende signalstyrker på grund af lokale forhold fx signalreflektioner fra bygninger. Det betyder, at man ikke med 100 % sikkerhed kan sige, om mobiltelefonen vil fungere eller ej, men alene, at der er en vis sandsynlighed for, at der vil være dækning. MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 13

14 Alle disse forstyrrende elementer betyder, at der ved planlægningen af mobiltelefonsystem skal tages hensyn til en række faktorer, der ikke kendes nøjagtig, men kun kan beskrives med en vis statistisk usikkerhed. Bl.a. derfor er det ikke muligt ved beregninger helt præcist at forudsige, hvordan mobildækningen vil være på et givent sted. Målinger på stedet vil give et bedre billede, men selv målinger vil kunne variere fra gang til gang på grund af fx et andet forstyrrelsesbillede og belastning i nettene fra måling til måling. Hvad kan man selv gøre, hvis man oplever dårlig dækning? Mobilselskaberne har ofte forskellig dækning på forskellige steder. Derfor kan man opleve på et bestemt sted at have dårlig dækning, hvis man er kunde hos et mobilselskab, mens der opleves god dækning på samme sted for en kunde i et andet mobilselskab. Oplever man dårlig dækning fra et mobilselskab, er det altså muligt, at et skift til et andet mobilselskab kan give en bedre dækningsoplevelse. Til hjælp for dette valg har alle mobilselskaber dækningskort på deres hjemmesider, hvor man kan se dækningen på en bestemt adresse. Forskellige mobiltelefonmodeller har som ovenfor nævnt forskellig følsomhed. Det kan være, at en mobiltelefon med god følsomhed vil virke på et bestemt sted, medens en mobiltelefon med dårligere følsomhed ikke vil fungere på samme sted. Sammenfatning Der vil altid være større eller mindre mobilhuller i et mobilnet uanset antallet af antenner, ligesom fuld indendørs dækning i praksis ikke er mulig at opnå, idet det vil kræve et meget stort antal indendørs antenner. MOBILKORTLÆGNING 2013 MOBILANTENNER OG DÆKNING 14

15 Metode og datagrundlag Metode På baggrund af teoretiske dækningsdata fra de fire mobilselskaber med egne net (TDC, Telia, Telenor og 3) er der foretaget en sammenstilling af data, således at der på postnummerniveau udregnes en geografisk udendørs dækningsgrad indenfor det enkelte postnummerområde. Ud fra dette tal kan postnummerområdet på et danmarkskort tilknyttes en farve afhængig af udendørsdækningsgraden udtrykt i fx procent. En sådan fremstilling kan vise udviklingen i den samlede udendørs mobildækning år for år. Endelig er der foretaget beregninger af befolkningsmæssig udendørs dækning på landsplan. Den befolkningsmæssige udendørs dækningsprocent er udregnet som den procentdel af de danske husstande, der har udendørs dækning. Med "husstande" menes alle de boliger i Bygnings- og Boligregisteret, der anvendes til helårsbeboelse. Hvad viser kortlægningen: Den samlede beregnede udendørs geografiske dækning for telefoni på landsplan for alle selskaber. Udviklingen fra år til år, idet kortlægningen er planlagt til gennemførelse med nye data hvert år. Hvad viser kortlægningen ikke: Datagrundlaget er en matematisk modelberegnet udendørs dækning og viser ikke den præcise, oplevede udendørs dækning for telefoni et bestemt sted. Data er baseret på selskabernes egne teoretiske udendørsdækningsberegninger. Kortlægningen er sammensat af alle de fire selskabers udendørsdækningsoplysninger og viser ikke noget om det enkelte selskabs udendørsdækning et bestemt sted. Modtageegenskaber (modtagerfølsomhed) Datagrundlaget fra mobilselskaberne resulterer ved beregningerne i en samlet udendørs radiofeltstyrke et givet geografisk sted. Til brug for dækningsberegningerne bruges der værdier for udvalgte populære mobiltelefoners modtageegenskaber samt værdier for ekstra tab, der forekommer ved brugen af mobiltelefonen. Det er bl.a. forskelle, der skyldes brugerens greb om mobiltelefonen og signalstyrkevariationer på grund af brugerens bevægelser. MOBILKORTLÆGNING 2013 METODE OG DATAGRUNDLAG 15

16 Disse forhold er oplyst af Aalborg Universitet, Institut for elektroniske systemer, der har foretaget målingerne på telefonerne samt oplyst de tabsværdier, der er relevante at medtage i dækningsberegningerne. Af denne grund kan den beregnede udendørs dækning i denne rapport afvige fra den udendørs dækning, som mobiloperatørerne viser på fx deres hjemmesider. Til illustration af dette forhold er der foretaget en beregning af udendørsdækningen, hvor mobilselskabernes dækningsforpligtigelser, der følger af de konkrete tekniske vilkår i en række af tilladelserne, er lagt til grund. Alt i alt viser det, at man får en noget lavere udendørsdækning, når der tages hensyn til både mobiltelefonernes modtageegenskaber og den variation, som forskellige personers brug af mobiltelefon giver. Ved at inddrage målingerne for mobiltelefonernes modtageegenskaber samt de ekstra tab der forekommer ved mobiltelefonens brug (håndgreb om telefonen, bevægelse, placering), er det muligt at beregne et mere detaljeret billede af de geografiske udendørs dækningsforhold, end det førhen har været tilfældet. Derfor er det i denne rapport medtaget beregninger af udendørs dækningskort for telefoner med både gode og med mindre gode modtageegenskaber. De anvendte tal for modtageegenskaber er de samme, som blev benyttet ved mobilkortlægningen i 2012, hvilket gør det muligt at sammenligne resultaterne og følge udviklingen af dækningen, uanset udviklingen i mobiltelefonernes følsomheder for de forskellige teknologier år for år. Ved beregningerne i denne kortlægning er der som i 2012 anvendt nedenstående følsomheder og tabsværdier: Teknologi Følsomhed for god telefon Følsomhed for mindre god telefon Tabsværdi GSM900 40,9 dbuv/m 47,9 dbuv/m 14 db GSM ,2 dbuv/m 55,2 dbuv/m 14 db UMTS900 38,3 dbuv/m 38,5 dbuv/m 10 db UMST ,1 dbuv/m 46,3 dbuv/m 10 db MOBILKORTLÆGNING 2013 METODE OG DATAGRUNDLAG 16

17 Datagrundlag Hvert selskab indrapporterer feltstyrkeberegninger i felter (pixels) på 100 meter gange 100 meter til brug for beregning af bl.a. udendørsdækningen på postnummerniveau. Mobilselskaberne indleverer separate data for hver relevant teknologi i hvert frekvensbånd, dvs. separate data for GSM900, GSM1800, UMTS900 og UMTS2100. Feltstyrken beregnes, så den med 95 % sandsynlighed er lig med eller højere end den beregnede værdi i hele udendørsarealet i det enkelte felt (pixel). Mobilselskaberne har bekræftet, at der er taget højde for slow fading (lognormal fading) i alle de indberettede data. For GSM er effekten per carrier lig med den effekt, der er til rådighed for et talekald. For en given terminalfølsomhed er det dermed denne effekt, som er bestemmende for rækkevidden. For UMTS og på et tidspunkt også LTE er det den maksimale effekt (ud af den til rådighed værende totale carriereffekt), som den enkelte basisstation gennem parametersætning må anvende på det enkelte talekald, som feltstyrken for hver pixel skal beregnes ud fra. For tale i et UMTS-net tages ved beregningen af feltstyrken i hver pixel udgangspunkt i den maksimalt tilladte effekt, som operatøren har sat, i hver celle, for hver enkelt DPDCH til den enkelte bruger. Der forudsættes 12,2 kbit/s AMR. En tilsvarende præcisering for LTE foretages, når tale over denne teknologi bliver en realitet i Danmark. Modtagerfølsomhed og relevante systemparametre er som nævnt målt og oplyst af Aalborg Universitet. Postnumre består ofte både af områder med tæt bebyggelse og områder med mindre tæt bebyggelse for eksempel en by og dens opland. Den udendørs dækningsprocent, der vises på kortene, er en samlet udendørsdækning for hele postnummeret. Der vil imidlertid være lokale forskelle på udendørsdækningen i forskellige dele af postnummeret. MOBILKORTLÆGNING 2013 METODE OG DATAGRUNDLAG 17

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Mastepolitik for Nyborg Kommune

Mastepolitik for Nyborg Kommune Forslag Forslag til Mastepolitik til Mastepolitik Guidelines for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Udarbejdet

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Høring over 800 MHz-auktion

Høring over 800 MHz-auktion 2012-02-02 1 (10) Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høring over 800 MHz-auktion Den danske telemyndighed iværksatte den 16. november 2011 høring over myndighedens udkast til 800

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer Mastevejledning Placering af master og antennesystemer IT- og Telestyrelsen 2010 1 Placering af master og antennesystemer Indhold 1. Baggrund...3 2. Dialog...4 3. Lovgivning...5 3.1 Byggelovgivning...5

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker

Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker Undersøgelse af mobiltelefonidækning i Mariendal havbakker dato 28.02.2015 Initiativtagere: Peder Pedersen Bent Østergaard Olsen Høgevænget 23 Høgevænget 3 Mariendal Mariendal 8330 Beder 8330 Beder Undersøgelserne

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN,

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Nordenskov 103.2 (hovedsender) Pos. 55 39.396 N 08 40.279 E Sender Telefunken 100 W Hovedsender

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum

Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum J. Bach Andersen, Gert Frølund Pedersen Aalborg Universitet Februar 2004 Sammenfatning Sundhedsmæssige aspekter afgøres bedst af internationale, bredt sammensatte

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Byggeansøgning etablering af ny mobilmast

Byggeansøgning etablering af ny mobilmast Assens Kommune Byg & Bo Rådhus Allè 5 5610 Assens Byggeansøgning etablering af ny mobilmast Jonas Nielsen Lindeneg ApS Jernbanegade 48, 2. 4800 Nykøbing F. Tlf. 28 29 74 00 www.lindeneg.com jn@lindeneg.com

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen.

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen. Afs. Sorø kommune,, Ole Andersen Birkemosevej 7 4293 Dianalund Kommune T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-46400 Sag vedr. 051065-2487 Den 23. september 2013 Supplerende

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere .Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere lyder som et meget rimeligt tal. "Det er dog forbundet med meget stor usikkerhed og kan godt vise sig bare at være 10 pct. eller måske så højt som 50 pct.,"

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere