værd at vide om ulykker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "værd at vide om ulykker"

Transkript

1 Sammen er vi stærkere -Meld dig ind i PTU i dag I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. For kun 296 kr om året giver et medlemsskab af PTU dig en række fordele, blandt andet: Adgang til PTU s rådgivere bl.a. jurist, socialrådgiver, læge, psykolog Relevant information om forskning, behandling, nye hjælpemidler mv. Medlemsmagasinet Livtag seks gange årligt og nyhedsbrev hver anden måned. Mulighed for at leje en række handicapvenlige feriehuse til attraktive priser Mulighed for at deltage i faglige foredrag, sociale arrangementer og kurser Selvtræning i PTU Fri i Arhus og Rødovre Sådan bliver du medlem: Gå ind på Ring på tlf Brug girokortet her i brochuren Tekst: Lars Uhrenholt/PTU // Design: ESSENSEN.COM // Foto: Lars Just/PTU, Colourbox // TRYK: Litotryk.dk // 2014 værd at vide om ulykker PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKA DEDE Fjeldhammervej Rødovre T

2 2 værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 3 Hvordan viser skaden sig? Når du har været ude for en ulykke kan følgerne være meget forskellige. Det kan være alt fra mindre skader til multitraumer, der medfører varige funktionsnedsættelser. Et multitraume er en alvorlig skade, der involverer to eller flere kropsregioner. Udover adskillige brud, nerveskader eller amputationer kan lunger, indre organer og muskulatur være påvirket, ligesom der kan opstå ansigts- og hjerneskader. Hvad er en ulykke? Over danskere lever med følgerne efter en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker i trafikken og under arbejde, men opstår også i hjemmet og under sports- og fritidsaktiviteter. Komplicerede Brud Komplicerede brud har vanskeligt ved at hele på grund af infektion eller fejlstilling. Hvis et brud ikke kan gro sammen kan der opstå et falsk led, såkaldt pseudoartrose. Det kan kræve adskillige operationer over længere tid, og det kan være nødvendigt at indoperere metal for at stabilisere. Der kan være tale om genopretning af muskulatur samt hudtransplantationer, ligesom der efterfølgende kan være nedsat bevægelighed i et led eller forkortelse af knogler. Hvis det ene ben efter ulykken er blevet længere end det andet, kan det blive nødvendigt med en ben-forlængende operation eller ortopædisk fodtøj for at udligne længdeforskellen. Nerveskader Der kan under traumet opstå nerveskader, som kan føre til lammelser og føleforstyrrelser. Oplever du delvise lammelser, vil det ofte være muligt at genoptræne muskelstyrken ved blandt andet elektrisk stimulation og styrketræning. Er der vedvarende totale lammelser kan et hjælpemiddel, som for eksempel en dropfodsskinne, holde foden oppe under gang.

3 4 værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 5 Amputationer Efter nogle ulykker kan det være nødvendigt at amputere, og en protese kan erstatte den manglende kropsdel. Der findes mange forskellige typer proteser, bl.a. med computerstyrede led, men fælles for dem alle er, at de bliver tilpasset den enkelte i tæt samarbejde med en bandagist. Der arbejdes som noget forholdsvis nyt med forskellige former for knogleforankrede proteser, som indopereres permanent på den tilbageværende knogle. Hvis man er dobbeltamputeret kan små, korte stubbies anvendes de er lettere at gå på end de traditionelle lange proteser, hvor man opnår normal højde. Smerter Mange oplever smerter efter en alvorlig ulykke. Det kan være begrænsende for rehabiliteringen og kan medføre reduceret søvnkvalitet. I enkelte tilfælde kan det udvikle sig til kroniske smerter. Der findes overordnet to former for smerter: Smerter fra skader i led og muskler på grund af overanstrengelse eller slid. Neurogene smerter, der skyldes en skade i selve nerverne og hvor smertesystemet er beskadiget. Smerter fra skader i led og muskler kan behandles medicinsk eller gennem forskellige fysioterapeutiske metoder, eks. akupunktur eller elektrisk stimulation. De neurogene smerter kan ligeledes behandles medicinsk, men er vanskeligere at behandle, hvorfor der på de store sygehuse er etableret smerteklinikker, hvor man har specialiseret sig i at udrede og behandle alvorlige kroniske smerter. Efter en amputation kan du opleve fantomfornemmelser og fantomsmerter. Ved fantomfornemmelser føles det som om kropsdelen stadig er der trods amputationen. Denne fornemmelse aftager som regel med tiden. Fantomsmerter er neurogene smerter i den amputerede legemsdel, og disse er ofte meget intense. Smerten mindskes dog som regel også med tiden, men nogle kan opleve fantomsmerter resten af livet. Tværfaglig rehabilitering i PTU Målet er at opnå så god livskvalitet som muligt for den enkelte ved at inddrage relevante aspekter af tilværelsen. Forløbet planlægges og gennemføres som en tidsbestemt, sammenhængende proces, der løbende evalueres og justeres. For at deltage i et forløb på PTU s RehabiliteringsCenter skal du have en henvisning fra praktiserende læge, hospitals- eller speciallæge.

4 6 værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 7 Hvordan foregår rehabiliteringen? Fire speciallæger i PTU Fire speciallæger i PTU dækker områderne rehabilitering og geriatri, reumatologi, ortopædkirurgi og psykiatri. Ny livssituation En varig funktionsnedsættelse indebærer en gennemgribende forandring i livssituation og kan føre til en psykisk krise. Tværfaglig rehabilitering i PTU Er der behov for træning og rehabilitering efter udskrivning fra hospital, kan det foregå som specialiseret genoptræning i regionalt eller kommunalt regi eller hos lokal terapeut. Det kan også foregå i PTU s RehabiliteringsCenter, som er et privat specialsygehus med ekspertise i tværfaglig behandling og rådgivning af ulykkesskadede. Patienter, der er henvist og visiteret til PTU s RehabiliteringsCenter kommer til en indledende undersøgelse ved en speciallæge. Herefter sammensættes den tværfaglige behandling med udgangspunkt i den enkeltes behov. Fysioterapi Når man har været ude for en ulykke, er det vigtigt at holde kroppen ved lige for at kunne klare de daglige aktiviteter. Det handler om at træne konditionen gennem fysiske aktiviteter, hvor pulsen stiger markant. Det kan foregå på kondicykel, armcykel eller i bassin. Styrke- og udholdenhedstræning er også vigtigt for at øge muskelstyrken (omkring led, som er beskadiget efter ulykken.) Endelig kan gang- og balancetræning være et væsentligt element, hvis man f.eks. skal vænne sig til en ny protese. Ergoterapi I ergoterapien er der fokus på at genoptræne de daglige aktiviteter, som volder problemer f.eks. påklædning, huslige gøremål, spisning og madlavning. Du kan også få vejledning om hjælpemidler i forbindelse med brug af computer, ligesom du kan afprøve offentlig transport i nærområdet. Derudover tilbyder ergoterapeuterne specifik hånd- og arm træning. Smertebehandling Smerter kan behandles medicinsk eller gennem forskellige fysioterapeutiske metoder. Akupunktur kan benyttes til behandling af overbelastningssmerter hos ulykkesskadede. Nogle patienter har ligeledes glæde af at lære,mindfulness og psykologisk smertehåndtering. Rådgivning Som ulykkesskadet kan du have brug for at bearbejde ulykken og omstændighederne omkring den gennem samtaler med en psykolog, der også kan støtte og rådgive i omstillingen til et nyt liv på nye og anderledes vilkår. Du kan få vejledning om den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse/ revalidering og hjælp til at kontakte sagsbehandleren i kommunen af PTU s socialrådgivere. Har du brug for vejledning i, hvordan du klarer de daglige aktiviteter i og udenfor hjemmet, kan de rådgivende terapeuter aflægge hjemme- og arbejdspladsbesøg. De kan ligeledes rådgive om brug af hjælpemidler og foretage siddestillingsanalyse. Som ulykkesskadet kan det være vanskeligt at få den optimale kost, så der hverken opstår et for stort vægttab eller overvægt. PTU s RehabiliteringsCenter tilbyder vejledning hos diætist. Bandagist og ortopædkirurg PTU s RehabiliteringsCenter samarbejder med bandagister i København og Aarhus, og du kan aftale bandagisttilsyn sammen med den behandlende fysio- eller ergoterapeut. Du kan ligeledes få en vurdering med henblik på yderligere operationer ved ortopædkirurg sammen med bandagist og terapeut.

5 8 værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 9 Hvordan lever man med en varig ulykkeskade? Idræt i fritiden Hos PTU kan du få råd og vejledning om sportsaktiviteter og handicapidræt. Vi samarbejder med Dansk Handicap Idræts- Forbund. Ny livssituation En varig funktionsnedsættelse indebærer en gennemgribende forandring i livssituation, og det tager tid at acceptere og vænne sig til, at du skal leve med visse funktionsbegrænsninger og muligvis smerter. Det er meget individuelt hvordan man reagerer, men ændringen medfører ofte sorg, og reaktioner som depression og angst er også normale. Få evt. samtaler med en psykolog og tal med ligesindede for at kunne håndtere forandringen. Det er vigtigt at overveje, hvad der er særligt vigtigt for dig, ud fra de muligheder du har, og at du prioriterer de ting, der giver livskvalitet. Hjem og bolig Det er vigtigt, at boligen er tilpasset dine behov, så du kan komme omkring og fungere i den. Kommunen kan yde hjælp til boligindretning eller boligskift med henblik på at gøre boligen bedre egnet som opholdssted. Kommunen har en forpligtelse til at vejlede og rådgive ansøgeren om, hvilken støtte Lov om Social Service, 116, berettiger til. Tilbage til arbejde og uddannelse Er du i arbejde, og har du behov for ændringer i forhold til at komme ind på din arbejdsplads, til at komme i kantinen, på toilet og/eller andre lokaler, skal du tage kontakt til arbejdsgiveren og jobcentret i kommunen. Er du under uddannelse, skal du have mulighed for at færdes på dit uddannelsessted. Ændringer her skal ske gennem kontakt til uddannelsesstedet eller jobcentret i kommunen. Bilkørsel Det er muligt at komme til at køre bil med langt de fleste funktionsnedsættelser. PTU Handicapbiler kan hjælpe med at finde ud af, om der er behov for specialindretning i bilen, ligesom du kan få vejledning i, hvordan du får de nødvendige påtegninger i kørekortet. Har du ikke kørekort i forvejen, kan du tage kørekort i specialindrettet skolevogn. Læs mere på

6 10 værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 11 Mange mennesker med en funktionsnedsættelse efter en ulykke får et dårligere kredsløb og bliver pga. skaden mere inaktive og har dermed større risiko for at få livsstilsrelaterede sygdomme. Derfor er der nogle ting, du skal være opmærksom på for at opnå så god livskvalitet som muligt: Motion og kost Regelmæssig træning og fysisk aktivitet kan medvirke til at undgå unødvendig overbelastning. Det er ligeledes nødvendigt for at fastholde det optimale funktionsniveau. Du kan motionere i træningscenter, men også ved at foretage havearbejde, gå tur med hunden eller dyrke en idræt. Hvis du er blevet gangbesværet eller bruger kørestol kan det være svært at forbrænde energi. Derfor er sund kost vigtig for at undgå overvægt, som vil være en ekstra belastning for kroppen. Rygning og alkohol De generelle anbefalinger om rygning og alkohol gælder også for personer, der har nedsat funktionsevne efter en ulykke. Rygning kan modvirke kroppens evne til restitution, f.eks. forhindre det skadede væv i at gro sammen. Blære/tarm og seksualliv Der kan efter ulykken være opstået problemer med blære og tarm. Hvis det drejer sig om inkontinensproblemer henvises til fysioterapeut i PTU. Sexlivet kan blive påvirket på forskellig måde efter en ulykke. Der kan ved behov henvises til lokal praktiserende sexolog eller evt. Sexologisk Klinik ved Rigshospitalet. Hjælpemidler Hvis det er nødvendigt at anvende hjælpemidler, er det relevant løbende at sikre, at eventuelle bandager, proteser eller skinner fungerer optimalt for ikke at overbelaste kroppen og dermed risikere unødvendig slid. Det samme gør sig gældende for de hjælpemidler, der anvendes i hjemmet og på arbejdspladsen. Senfølger Selvom man som ulykkesskadet har forsøgt at følge anbefalinger for sund livsstil vil nogle personer, der har været udsat for multitraumer opleve senfølger. Det kan typisk være slidgigt i kropsdelene med funktionsnedsættelser; et kompliceret hoftebrud med læsion af hofteskålen medfører ofte slid således, at man må indsætte kunstig hofteskål/hofteled. Men også de kropsdele, der ikke var ramt af ulykken kan på længere sigt pådrage sig slidgigt pga. øget belastning. Det kan være slid på arme og skuldre hvis man sidder i kørestol eller går med stokke, slid på modsatte ben hvis man er ben amputeret. Tal med fysio- eller ergoterapeut om smertebehandling, træning og hvordan man undgår overbelastning. Pårørende Det kan være en stor udfordring at være pårørende til en person, der har fået en varig funktionsnedsættelse. Det forventes ofte, at den pårørende skal være den støttende, den der vedligeholder kontakt til resten af familien. Det kan for nogle være en belastning at skulle leve op til forventningerne, samtidig med at man selv er ramt af forløbet. Det kan derfor være godt at få talt med andre om det. Læs evt. mere i PTU s pjece Når din nærmeste har en ulykkesskade Mere information PTU s hjemmeside, hvor du bl.a. finder en lang række links til relevant litteratur og hjemmesider. Livtag PTU s medlemsmagasin, www. DHIF.dk Dansk Handicapidrætsforbund For amputerede : Amputationskredsen og bladet Amputationsnyt Handicapidrættens Videnscenter +82 < < Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt..,.., Dag Måned År Sæt X 4030S DB Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre Aktivt Bliv medlemskab for 148 kr. pr. halve kr.148 år pr. halve år Familiemedlemskab kr.198 pr. halve år Støttemedlemskab kr.125 pr. år VEND - vigtig information på bagsiden Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Fjeldhammervej Rødovre T Fjeldhammervej Rødovre T Indbetaler 8 7 Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse GIRO INDBETALING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt. Overførsel fra kontonummer KVITTERING

7 q Familiemedlemskab: Du og en anden i din Adresse: husstand får de samme fordele som et almindeligt aktivt medlem Postnr.: By: Meld q Støttemedlemskab: dig ind i ptu og få glæde af vores Støt PTU s vigtige arbejde CPR-nr. eller medlemsfordele fødselsdato: og støt samtidig Udfyld venligst den nedenstående gode sag oplysninger med BLOKBOGSTAVER Telefon: Navn: Jeg er: Adresse: q Polioskadet q Rygmarvsskadet Postnr.: By: q Whiplashskadet CPR-nr. eller fødselsdato: Ved familiemedlemskab Navn på familiemedlem Telefon: Jeg Cpr.nr. er: eller fødselsdato q Polioskadet q Familiemedlem Rygmarvsskadet er: q Whiplashskadet Polioskadet q Rygmarvsskadet q Whiplashskadet Ved familiemedlemskab q Ulykkesskadet q Ikke handicappet q Andet q Ulykkesskadet q Ikke handicappet q Andet Ulykkesskadet q Ikke handicappet q Andet Navn på familiemedlem Dato Underskrift Cpr.nr. eller fødselsdato OBS! Ved betaling via netbank skal anvendes kodelinje 01< < Familiemedlem er: I feltet»meddelelse vedr. betalingen«skal du q Polioskadet q Ulykkesskadet anføre de relevante oplysninger se ovenfor. q Rygmarvsskadet q Ikke handicappet q Whiplashskadet q Andet Dato Underskrift OBS! Ved betaling via netbank skal anvendes kodelinje 01< < I feltet»meddelelse vedr. betalingen«skal du anføre de relevante oplysninger se ovenfor.

værd at vide om Rygmarvsskader

værd at vide om Rygmarvsskader værd at vide om Rygmarvsskader 2 værd at vide om rygmarvsskader Hvad er en rygmarvsskade? Rygmarvsskader er en samlet betegnelse for en række forskellige skader på rygmarven, som er den samling af nerver,

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen Voksen med cerebral parese - i relation til senfølger, forebyggelse og træning Spastikerforeningen Spastikerforeningen bliver ofte kontaktet af medlemmer, der har spørgsmål om at blive ældre med cerebral

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled

Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Patientinformation vedrørende kunstigt hofteled Velkommen til Kysthospitalet: Med denne pjece ønsker vi dig velkommen til Kysthospitalet. Vi vil samtidig give dig nogle grundlæggende informationer om at

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

LIVTAG #6 2011 DE BEDSTE DAGE ER, NÅR JEG ER PÅ ARBEJDE. Book et feriehus gennem PTU. Kom på rullende inspektion med folketingets ombudsmand.

LIVTAG #6 2011 DE BEDSTE DAGE ER, NÅR JEG ER PÅ ARBEJDE. Book et feriehus gennem PTU. Kom på rullende inspektion med folketingets ombudsmand. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #6 2011 DE BEDSTE DAGE ER, NÅR JEG ER PÅ ARBEJDE side 6 Book et feriehus gennem PTU side 22 Kom på rullende inspektion

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor?

Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? for dig med en piskesmældsskade og dine pårørende Læger og behandlere Hvem, hvad, hvor? Indhold 4 Forord 5 Hvad er piskesmæld / whiplash? 5 Undersøgelser og behandlinger

Læs mere

Værd at vide om. at have et barn med gigt

Værd at vide om. at have et barn med gigt Værd at vide om at have et barn med gigt Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Værd at vide om at have et barn med gigt Gitramte Børns Forældreforening Juni 2010, 1. udgave 2. oplag. Hæftet

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

LIVTAG KROP & PSYKE. Psykolog Ingrid Lund har stor erfaring med smertepatienter side 26. PTU har undersøgt effekten af gammaglobulin side 32

LIVTAG KROP & PSYKE. Psykolog Ingrid Lund har stor erfaring med smertepatienter side 26. PTU har undersøgt effekten af gammaglobulin side 32 Dit medlemsmagasin fra KROP & PSYKE Psykolog Ingrid Lund har stor erfaring med smertepatienter side 26 PTU har undersøgt effekten af gammaglobulin side 32 PTU søger piskesmældsskadede til et pilotprojekt

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere