QR#koder#i#undervisningen#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QR#koder#i#undervisningen#"

Transkript

1 QR#koder#i#undervisningen# En e-pixibog af Roland Hachmann 2011 QR code is trademarked by Denso Wave, inc. Version

2 INDHOLDSFORTEGNELSE# # INDLEDNING#...#2# QR#KODER?#...#3# DET#TEKNISKE#ASPEKT#...#4# MOBIL#LÆRING#MED#QR#KODER#...#8# QR#KODER#I#PRAKSIS#...#10# AFSLUTTENDE#KOMMENTARE#...#13# RESSOURCER#...#15#! INDLEDNING# Der er i dag meget stor fokus på, hvordan mobile teknologier kan bruges i undervisningssammenhænge. Der bliver lavet mange forsøg rundt omkring på de danske folkeskoler med varierende succes. Der eksperimenteres med mobiltelefoner, ipads, GPS og, som det præsenteres i denne lille e-pixibog: QR koder. Hensigten med denne lille e-pixibog er at introducere QR koder som måde, hvorpå der kan arbejdes med mobil læring i undervisningen. Teksten er opbygget i seks mindre dele: Første del er en introduktion til begrebet QR koder. Hvad er en QR kode, og hvor kommer de egentlig fra? Anden del er en kort vejledning i den tekniske del, der er forbundet med anvendelsen af QR koder. Hvordan får jeg QR scanneren ned på telefonen, og hvordan tilmelder jeg mig den onlineservice, hvor jeg laver mine QR koder? Roland Hachmann QR koder i undervisningen 2

3 I tredje del synliggøres anvendelsen af QR koder som en mulighed for at arbejde med mobil læring. Her sættes QR koderne ind i en pædagogisk og didaktisk ramme. Fjerde del rummer eksempler på og ideer til, hvordan QR koder kan indgå i undervisningen. Der er ikke tale om færdige undervisningsforløb, men derimod ideer og inspiration til underviseren. Femte del indeholder tips og gode råd i forbindelse med brugen af QR koder i undervisningen. Hvad skal man være opmærksom på i forhold til teknologien? Sjette del indeholder ressourcer til underviseren. Der er tale om links til forskellige ressourcer på nettet, der relaterer sig til brugen af QR koder. OBS: E-pixibogen behøver ikke læses fra start til slut. Hvis man gerne vil hurtigt i gang kan man fx starte i anden del eller fjerde del, hvis man først vil have et indblik i, hvad QR koder kan bruges til i undervisningen. QR#KODER?# Hvad er en QR kode? En QR er en såkaldt matrix-stregkode. Lige som de stregkoder, vi kender fra supermarkedet, indeholder stregkoden en bestemt information. QR står for Quick Response (hurtig tilbagemelding/svar) og vidner om, at hensigten med stregkoden er, at den skal være nem og hurtig at aflæse. Stregkoderne laves i en QR stregkodegenerator på internettet, som derefter kan læses af en QR scanner på telefonen. Oprindeligt blev stregkoderne udviklet at den japanske virksomhed Denso-Wave, 1994, og var tænkt som et system til at gøre bilproduktionen hurtigere og mere effektiv. Komponenterne til bilerne blev forsynet med en QR kode, så robotterne hurtigt kunne aflæse og genkende dem. Senere har QR koderne fundet bredere anvendelsesmuligheder, så de nu kan indeholde personlige Roland Hachmann QR koder i undervisningen 3

4 oplysninger (fx visitkort), adresser, apps, aviser, reklamer, lyd, video osv. Denso-Wave har frigivet specifikationen bag systemet og agter ikke at håndhæve deres patent-rettigheder. Til gengæld forlanges det, at alle, som benytter systemet, akkrediterer virksomheden med teksten "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." Der er dog desværre få, der udmønter denne praksis. DET#TEKNISKE#ASPEKT# Grunden til, at netop QR-koder er interessante, er, at teknologien er utrolig nem at tilgå. Der kræves ingen særlige forudsætninger på it-området, og afviklingen af indholdet sker via hverdagsteknologierne: mobiltelefonen og internettet. Der findes rigtig mange forskellige services, der udbyder scannere og QR generatorer på nettet. De fleste scannere til telefonen findes i Android Markedet (Android telefoner) eller App Store (iphone). Nogle bliver tilgået direkte ved at sende en sms til en bestemt udbyder. I denne e-pixibog er valget faldet på én bestemt scanner (ScanLife) og én bestemt generator (MOBISTICKS). I sidste del kan der dog findes henvisninger til andre mulige ressourcer. Kom igang med to skridt. I det følgende gives der en vejledning i, hvordan man kommer i gang med at bruge MOBISTICKS på to skridt. MOBISTICKS er valgt fordi det er nemt at betjene, driftsikkert og stort set alle menuer og knapper er på dansk. En af ulemperne i mange online QR kodegeneratorer er, at de ikke kan håndtere Æ,Ø og Å. Det kan MOBISTICKS. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 4

5 1. Det første man skal gøre er at downloade og installere ScanLife på telefonen. Det er gratis og gøres ved at sende en sms med teksten: SCAN til Herefter modtager man en sms med et link på sin telefon med teksten: 1220: Download mobilscanneren på Koster normal trafik takst Når man følger linket, bliver man sendt til en side på internettet i mobiltelefonens browser. Her klikker man på linket Launch Market og omdirigeres automatisk til Android Marked, hvorfra app en downloades på telefonen. Download og installering sker automatisk, og efter ganske kort tid er telefonen klar til brug. Programmet lægger sig typisk under Applikationer på mobiltelefonen med mindre andet er angivet. En anden mulighed er at hente ScanLife direkte i enten App Store eller Android Marked fra telefonen. OBS: Hvis der på skolen er trådløst internet kan man koble telefonen op på dette. På den måde koster det ikke noget at hente ScanLife. Spørg evt. din lokale it-vejleder til råds vedr. adgang til trådløst internet via telefonen. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 5

6 2. Som det næste oprettes en profil på MOBISTICKS. Dette gøres på hjemmesiden Under oprettelsen skal navn, og en adgangskode angives. Når dette er gjort, er man klar til at brug MOBISTICKS. Når man efterfølgende skal bruge MOBISTICKS bruges LOGIN-knappen. Hvad kan man så gemme i koderne? MOBISTICKS tilbyder en fleksibel service, hvor en bred vifte af informationstyper kan gemmes bag koderne. Når man er logget ind vælger man knappen Opret Stick Herefter ledes man ind på en side, hvor der er mulighed for at vælge, hvad koden skal indeholde. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 6

7 Link Man kan oprette links til mange forskellige ressourcer på nettet. Det kunne være hjemmesider, undervisningsportaler, YouTube, billeder osv. Video Man kan uploade videoer, dog med en maksimal størrelse på 10 mb. Dette er ikke meget og det må derfor anbefales kun at være små filmklip fra fx en mobiltelefon. I stedet for videoupload kunne man vælge at bruge YouTube som afspiller og bruge link i stedet. Billede Der er mulighed for at uploade egne billeder fra computeren. Der er ikke et maksimum for filstørrelse, men man bør overveje hvor stort billedet skal være, hvis det skal ses på en mobiltelefon. Lyd Der er mulighed for at uploade MP3 filer fra computeren. Det kunne fx være musik, podcasts eller anden lydmateriale fra undervisningen. Tekst Der er mulighed for at skrive tekstbeskeder. Disse vises som plain tekst. Dvs der er ikke muligheder for at formatere teksten med fed, understregning, farver, links osv. Der er dog ikke begrænsning på tekstens længde. Pdf Slutteligt kan man uploade pdf-dokumenter. Her skal man dog være opmærksom på, at telefonerne hos modtagerne skal kunne læse pdf-filer. Når man har uploadet eller indtastet det man ønsker trykker man STICK it! og MOBISTICKS laver automatisk koden. Når koden er færdig kan den printes ud eller gemmes som et digitalt billede, der kan indsættes på hjemmesider, Facebook, intranettet osv. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 7

8 OBS: Husk ophavsretten! Husk, at når der uploades billeder, videoer, lyd og tekst skal ophavsretten overholdes. Brug derfor kun dit eget indhold eller frigivet materialer under fx CC licens. MOBIL#LÆRING#MED#QR#KODER## At anvende mobile læremidler i undervisningen har haft en del fokus over de seneste år. Især har fokus været på, hvordan de mobile teknologier kan tilvejebringe en øget læring hos de teknologibegejstrede unge ved at motivere dem yderligere i fagene gennem inddragelse af mobiltelefonen mm. Den store udfordring for lærerne i denne sammenhæng er at tænke de mobile læremidler ind i undervisningen. Hvordan kan vi bruge teknologierne - ikke i stedet for, men sammen med den undervisning, der i forvejen er planlagt? Det er ikke al viden eller læring, der faciliteres bedst gennem mobile teknologier. Den største fejltagelse hos mange undervisere er, at de bare digitaliserer det undervisningsmateriale, de altid har brugt og så tror, at det nu læres bedre! At tænke teknologi er at tænke pædagogik. Først skal behovet eller intentionen være klar og tydelig. Derefter skal man se teknologierne som en mulighed. En mulighed for at differentiere og tilgodese andre læringsstile end dem skolen traditionelt anvender. Mobil læring er kendetegnet ved, at læringen kan foregå uafhængigt af tid og sted, og at der åbnes op for nye erkendelsesformer gennem brugen af flere modaliteter og repræsentationsformer (fx billede, lyd, video og tekst). Hvis man vi læse mere om mobil e-læring, kan en gratis vejledning fra det nationale evidenscenter hentes som pdf. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 8

9 Her gives et bud på pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til mobil e-læring. Dog ikke med fokus på QR koder i undervisningen. QR koder i undervisningen QR koder i undervisningen kan væren en god måde aktivere eleverne på. Der er mulighed for at arbejde alene eller i grupper, og indholdet som eleverne skal forholde sig til eller indgå i, kan repræsenteres på mange forskellige måder. Teknologien er nem at anvende, hvilket både giver muligheder for, at også de mindste kan være med, og at lærerne uden den store knowhow kan inddrage QR koderne. QR koderne kan på engang være meget forskellige på indholdssiden og nemt genkendelige af eleverne som symboler på, at der gemmer sig noget bagved, der er interessant for dem. Man kan yderligere specificere koderne ved at printe eller klistre dem fast på papir med forskellige farver. På denne måde kan man differentiere i niveau eller emne. Noget, man bør være opmærksom på, er, at ikke alt indhold egner sig til at blive afviklet på en mobiltelefon. Lange tekster og store billeder kan nemt blive uoverskuelige på mobilen. Derfor er et godt råd at overveje nøje, hvad man gemmer bag koderne. Korte beskeder, video, lyd mm. er nemme at afvikle og kræver ikke en stor skærm, derfor er disse at foretrække, frem for lange pdf-dokumenter. Man bør se QR koderne som et element i et større forløb. De giver gode anvendelsesmuligheder i et værkstedsorienteret undervisningsforløb, hvor eleverne skal samarbejde om forskellige opgaver uden for klasselokalet. Som det beskrives i et af nedenstående eksempler, giver anvendelsen af mobile læremidler gode muligheder for at iscenesætte et autentisk læringsmiljø. I stedet for at læreren står ved tavlen og fortæller om danske skove, kan Roland Hachmann QR koder i undervisningen 9

10 eleverne bevæge sig ud i naturen, og dér kan de løse opgaver og lære om fx egetræets karakteristika. QR#KODER#I#PRAKSIS# I det følgende gives et par små eksempler på, hvordan QR koder kan anvendes i undervisningssammenhænge. Selve anvendelsesmetoden kan sagtens genbruges fra et fag til et andet. Eksemplerne er ikke tænkt ud fra en bestemt målgruppe eller et bestemt undervisningsmiljø. Dette må den enkelte underviser selv justere efter behov. Shakespeare i engelskundervisningen En klasse arbejder i en periode med Shakespeare. En af kampene for læreren er at få eleverne til at læse den originale tekst og derigennem få en smag for ordene. Noget der gjorde Shakespeare til et unikum. Læreren har derfor planlagt et værkstedsløb på skolen ved hjælp af QRkoder. Koderne er gemt forskellige steder på skolen: - Inde i bøger på biblioteket - På skabslåger i klasselokaler - Selv i bunden på en kaffekop placeret på lærerværelset. Læreren har lavet koderne sådan, at nogle fører eleverne hen på bestemte steder, hvor de skal lede efter den næste kode og andre indeholder opgaver til undervisningstemaet. Fx indeholder en kode et billede af kaffekoppen i hånden på ejermanden (en lærer på skolen). Denne kode skal få eleverne til at ræsonnere sig frem til, at læreren drikker sin kaffe på lærerværelset, altså må koppen være der og gemme på en vigtig information. På læreværelset finder eleverne under koppen den næste kode, der henviser til følgende: Roland Hachmann QR koder i undervisningen 10

11 Read aloud: Shall I compare thee to a summer s day? Thou art more lovely and more temperate: Rough winds do shake the darling buds of May, And summer s lease hath all too short a date, The original title of this text tells you how many meters North you must go to find the next code. Use Google to find the original title. Efter en søgning finder eleverne frem til at teksten stammer fra Sonnet 18, og at denne ofte benævnes med den alternative titel: Shall I compare thee to a summer s day. Med tallet 18 har eleverne så et pejlemærke for, hvor mange meter mod nord næste kode ligger, og løbet fortsætter. Ideen med et sådant digitalt o-løb omkring en forfatter eller en andet indhold kan selvfølgelig bruges på tværs af fag. Da QR koderne både kan bruges som digitale billeder eller printes ud på papir, er de nemme at håndtere og gemme på og i fysiske genstande. Dette muliggør en mere kropslig tilgang til læring. Fx et o-løb rundt på skolen. Det kan være i hvilket som helst fag, hvor læreren gemmer viden og opgaver bag koderne, som eleverne skal forholde sig til. Skoven i skolen I natur/teknik, hvor eleverne er ude for at finde ud af, hvilke planter, blomster, træer eller anden bevoksning, der findes på skolens område. Ved et gammelt egetræ, hænger en lamineret seddel med to koder. Den ene kode er et link til hjemmesiden Skoven i skolen, hvor eleverne finder fakta om egetræet. Den næste kode er en opgave til eleverne. De skal ganske kort lave en lille lommefilm på deres mobil, hvor de fortæller om egetræet. Dvs omsætte og forklare den viden, de netop har fået fra hjemmesiden. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 11

12 Videoen skal senere lægges i klassens digitale portfolio (fx i elevintra eller på en wiki) som en QR kode. Digitalt bogomslag QR koder kan gemme på lyd. Derfor er det oplagt, at have boganmeldelser eller præsentationer af bogen gemt bag en QR kode på selve bogen. På den måde kan eleverne komme på biblioteket og scanne QR koden på en bestemt bog og fx høre oplæsning af et lille stykke fra bogen, en anmeldelse fra bibliotekaren eller en elevproduceret boganmeldelse af den første elev, der læser bogen. De to første eksempler er gode til at give eleverne en levende teaser til at læse bogen og derigennem stimulere læselysten. Ofte tager børnene en bladretest på bogen, og hvis den ikke med det samme giver et indbydende indtryk, ryger bogen tilbage på hylden. En god præsentation kan være nøglen til, at bogen bliver læst. Den sidste stimulerer elevernes konkurrencegen. Hvem får først læst bogen og anmeldt den. Der kan nemlig være status i at være den, der anmelder flest bøger på biblioteket. Det virtuelle univers. På samme måde, som man kan bruge QR koder bag på bøgerne til at reklamere for bogen, kan koderne bruges til at udvide bogens univers. Dette kunne ske ved fx at linke til onlineressourcer fx video, musik, tekst og billeder. Fx kan Harry Potter-bøgerne suppleres med små videosekvenser fra YouTube eller med en hjemmeside om forfatteren. Det kunne også være et kunstbillede i billedkunstundervisningen, der suppleres med andre kunstneres fortolkninger af billedet. Som stof til en komparativ analyse. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 12

13 I hjemkundskab kunne det være opskrifter og instruktionsvideoer fra både lærere og elever. Disse kan bruges som forberedelse eller arkiv. Kunne man forestille sig en kogebog af billeder og QR koder? Det virtuelle univers kan enten supplere gennem færdige materialer på nettet, men kan også bestå af lærer- eller elevproducerede materialer. AFSLUTTENDE#KOMMENTARE# Brugen af QR koder rummer mange muligheder. Mange flere end dem, der er beskrevet i denne lille e-pixibog. Det er (den pædagogiske/didaktiske) fantasien, der sætter grænserne. Om koderne bruges til at åbne for forskellige tilgange til læring, til at skabe vidensarkiver eller til at reklamere på biblioteket med, er bare øjebliksmuligheder. Alt udvikler sig. De barrierer, vi møder i forbindelse med afprøvningen og anvendelsen af nye teknologier, er ofte tekniske. Men disse kan for det meste løses meget nemt. Herunder er et par tekniske aspekter, som læreren på forhånd kan overveje eller søge vejledning om hos den lokale it-vejleder: Autozoom - Mange smartphones har autozoomfunktion i deres indbyggede kamera. Autozoom er kameraets evne til automatisk at stille skarpt på et billede. Dette er nødvendigt for at telefonen kan scanne QR koderne. Hvis kameraet ikke har autozoom må eleven selv bevæge kameraet i den rigtige position, så billedet bliver skarpt og læsbart. Det trådløse netværk - Et andet problem kan være adgangen til skolens trådløse netværk. Snak med den lokale it-vejleder om adgangskoder mm. inden forløbet afvikes. Mangler smartphones - en hindring kan være mangel på smartphones til eleverne. Undersøg om dit lokale CFU (center for undervisningsmidler) eller Roland Hachmann QR koder i undervisningen 13

14 det kommunale Pædagogisk Center og har hjemkøbt klassesæt af smartphones eller tablets. Alternativet er gruppearbejde. Intentionen med denne e-pixibog var at give en kort introduktion til QR koder i undervisningen. Teksten skulle være kort, nem at forstå og virke motiverende for at komme i gang mad at afprøve teknologien. Jeg håber det lykkedes. Der er kun tilbage at sige: Roland Hachmann QR koder i undervisningen 14

15 RESSOURCER# # # QR generator Et dansk alternativ til mobisticks. QR koder i fysikundervisningen Et eksempel på hvordan QR koder kan indgå som en del af fysikundervisningen. Siden er på dansk. QR stuff En hjemmeside med rigtig mange muligheder. Fx at bruge Google Maps. Siden er på engelsk Mads Bo Christensen Mads er en af hovedmændende bag Mobisticks. Her er et link til hans blog. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 15

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide.

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. 1 Lær IT på din ipad Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. Velkommen til guiden "Lær IT med din ipad". Denne guide hjælper dig til at få det

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

SKRIFTLIG ENGELSK. i et it-baseret læringsmiljø. Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder

SKRIFTLIG ENGELSK. i et it-baseret læringsmiljø. Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder SKRIFTLIG ENGELSK i et it-baseret læringsmiljø Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder Hør her, 7a I skal om lidt åbne jeres skriftlige aflevering. Jeg har givet jer respons på første udkast af jeres tekster,

Læs mere

Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup

Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup 02 En borger kommer igen. Han har hørt om cafeen fra en ven. Sidst fik han hjælp

Læs mere

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1

Læs mere

Papirløs undervisning

Papirløs undervisning Papirløs undervisning Fotokopier fra 3 års undervisning i dansk - 428 stk. Lars Joen Jensen, lektor og pædagogisk IT- vejleder Forhistorie På Rødkilde Gymnasium i Vejle indledte vi i august 2010 et forsøg

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 86.356 1 af 60 Nye web 2.0 teknologiers læringspotentiale MIA ELISE WIED z100271@ucc.dk Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 2 af 60 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 6 1.1 En skole i et forandringsperspektiv?

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING KAPITEL 2: PRÆSENTATION AF TILGANG MOTIVATION SPECIALETS OPBYGNING VIDENSKABSTEORI KAPITEL 3: TEORI OG BAGGRUND

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer Arash fortæller en drabelig historie om en pædagog der bliver spist, mens han ligger inden i en hamburger.. Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer %! "$#!"&#

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

IT og medier i skolen

IT og medier i skolen Velkommen til Liv i Skolen nr. 1/2010 IT og medier i skolen I takt med informationsteknologiens udvikling sker der en udvikling med de didaktiske og læringsmæssige muligheder i IT. Der viser sig i stigende

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere