QR#koder#i#undervisningen#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QR#koder#i#undervisningen#"

Transkript

1 QR#koder#i#undervisningen# En e-pixibog af Roland Hachmann 2011 QR code is trademarked by Denso Wave, inc. Version

2 INDHOLDSFORTEGNELSE# # INDLEDNING#...#2# QR#KODER?#...#3# DET#TEKNISKE#ASPEKT#...#4# MOBIL#LÆRING#MED#QR#KODER#...#8# QR#KODER#I#PRAKSIS#...#10# AFSLUTTENDE#KOMMENTARE#...#13# RESSOURCER#...#15#! INDLEDNING# Der er i dag meget stor fokus på, hvordan mobile teknologier kan bruges i undervisningssammenhænge. Der bliver lavet mange forsøg rundt omkring på de danske folkeskoler med varierende succes. Der eksperimenteres med mobiltelefoner, ipads, GPS og, som det præsenteres i denne lille e-pixibog: QR koder. Hensigten med denne lille e-pixibog er at introducere QR koder som måde, hvorpå der kan arbejdes med mobil læring i undervisningen. Teksten er opbygget i seks mindre dele: Første del er en introduktion til begrebet QR koder. Hvad er en QR kode, og hvor kommer de egentlig fra? Anden del er en kort vejledning i den tekniske del, der er forbundet med anvendelsen af QR koder. Hvordan får jeg QR scanneren ned på telefonen, og hvordan tilmelder jeg mig den onlineservice, hvor jeg laver mine QR koder? Roland Hachmann QR koder i undervisningen 2

3 I tredje del synliggøres anvendelsen af QR koder som en mulighed for at arbejde med mobil læring. Her sættes QR koderne ind i en pædagogisk og didaktisk ramme. Fjerde del rummer eksempler på og ideer til, hvordan QR koder kan indgå i undervisningen. Der er ikke tale om færdige undervisningsforløb, men derimod ideer og inspiration til underviseren. Femte del indeholder tips og gode råd i forbindelse med brugen af QR koder i undervisningen. Hvad skal man være opmærksom på i forhold til teknologien? Sjette del indeholder ressourcer til underviseren. Der er tale om links til forskellige ressourcer på nettet, der relaterer sig til brugen af QR koder. OBS: E-pixibogen behøver ikke læses fra start til slut. Hvis man gerne vil hurtigt i gang kan man fx starte i anden del eller fjerde del, hvis man først vil have et indblik i, hvad QR koder kan bruges til i undervisningen. QR#KODER?# Hvad er en QR kode? En QR er en såkaldt matrix-stregkode. Lige som de stregkoder, vi kender fra supermarkedet, indeholder stregkoden en bestemt information. QR står for Quick Response (hurtig tilbagemelding/svar) og vidner om, at hensigten med stregkoden er, at den skal være nem og hurtig at aflæse. Stregkoderne laves i en QR stregkodegenerator på internettet, som derefter kan læses af en QR scanner på telefonen. Oprindeligt blev stregkoderne udviklet at den japanske virksomhed Denso-Wave, 1994, og var tænkt som et system til at gøre bilproduktionen hurtigere og mere effektiv. Komponenterne til bilerne blev forsynet med en QR kode, så robotterne hurtigt kunne aflæse og genkende dem. Senere har QR koderne fundet bredere anvendelsesmuligheder, så de nu kan indeholde personlige Roland Hachmann QR koder i undervisningen 3

4 oplysninger (fx visitkort), adresser, apps, aviser, reklamer, lyd, video osv. Denso-Wave har frigivet specifikationen bag systemet og agter ikke at håndhæve deres patent-rettigheder. Til gengæld forlanges det, at alle, som benytter systemet, akkrediterer virksomheden med teksten "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." Der er dog desværre få, der udmønter denne praksis. DET#TEKNISKE#ASPEKT# Grunden til, at netop QR-koder er interessante, er, at teknologien er utrolig nem at tilgå. Der kræves ingen særlige forudsætninger på it-området, og afviklingen af indholdet sker via hverdagsteknologierne: mobiltelefonen og internettet. Der findes rigtig mange forskellige services, der udbyder scannere og QR generatorer på nettet. De fleste scannere til telefonen findes i Android Markedet (Android telefoner) eller App Store (iphone). Nogle bliver tilgået direkte ved at sende en sms til en bestemt udbyder. I denne e-pixibog er valget faldet på én bestemt scanner (ScanLife) og én bestemt generator (MOBISTICKS). I sidste del kan der dog findes henvisninger til andre mulige ressourcer. Kom igang med to skridt. I det følgende gives der en vejledning i, hvordan man kommer i gang med at bruge MOBISTICKS på to skridt. MOBISTICKS er valgt fordi det er nemt at betjene, driftsikkert og stort set alle menuer og knapper er på dansk. En af ulemperne i mange online QR kodegeneratorer er, at de ikke kan håndtere Æ,Ø og Å. Det kan MOBISTICKS. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 4

5 1. Det første man skal gøre er at downloade og installere ScanLife på telefonen. Det er gratis og gøres ved at sende en sms med teksten: SCAN til Herefter modtager man en sms med et link på sin telefon med teksten: 1220: Download mobilscanneren på Koster normal trafik takst Når man følger linket, bliver man sendt til en side på internettet i mobiltelefonens browser. Her klikker man på linket Launch Market og omdirigeres automatisk til Android Marked, hvorfra app en downloades på telefonen. Download og installering sker automatisk, og efter ganske kort tid er telefonen klar til brug. Programmet lægger sig typisk under Applikationer på mobiltelefonen med mindre andet er angivet. En anden mulighed er at hente ScanLife direkte i enten App Store eller Android Marked fra telefonen. OBS: Hvis der på skolen er trådløst internet kan man koble telefonen op på dette. På den måde koster det ikke noget at hente ScanLife. Spørg evt. din lokale it-vejleder til råds vedr. adgang til trådløst internet via telefonen. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 5

6 2. Som det næste oprettes en profil på MOBISTICKS. Dette gøres på hjemmesiden Under oprettelsen skal navn, og en adgangskode angives. Når dette er gjort, er man klar til at brug MOBISTICKS. Når man efterfølgende skal bruge MOBISTICKS bruges LOGIN-knappen. Hvad kan man så gemme i koderne? MOBISTICKS tilbyder en fleksibel service, hvor en bred vifte af informationstyper kan gemmes bag koderne. Når man er logget ind vælger man knappen Opret Stick Herefter ledes man ind på en side, hvor der er mulighed for at vælge, hvad koden skal indeholde. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 6

7 Link Man kan oprette links til mange forskellige ressourcer på nettet. Det kunne være hjemmesider, undervisningsportaler, YouTube, billeder osv. Video Man kan uploade videoer, dog med en maksimal størrelse på 10 mb. Dette er ikke meget og det må derfor anbefales kun at være små filmklip fra fx en mobiltelefon. I stedet for videoupload kunne man vælge at bruge YouTube som afspiller og bruge link i stedet. Billede Der er mulighed for at uploade egne billeder fra computeren. Der er ikke et maksimum for filstørrelse, men man bør overveje hvor stort billedet skal være, hvis det skal ses på en mobiltelefon. Lyd Der er mulighed for at uploade MP3 filer fra computeren. Det kunne fx være musik, podcasts eller anden lydmateriale fra undervisningen. Tekst Der er mulighed for at skrive tekstbeskeder. Disse vises som plain tekst. Dvs der er ikke muligheder for at formatere teksten med fed, understregning, farver, links osv. Der er dog ikke begrænsning på tekstens længde. Pdf Slutteligt kan man uploade pdf-dokumenter. Her skal man dog være opmærksom på, at telefonerne hos modtagerne skal kunne læse pdf-filer. Når man har uploadet eller indtastet det man ønsker trykker man STICK it! og MOBISTICKS laver automatisk koden. Når koden er færdig kan den printes ud eller gemmes som et digitalt billede, der kan indsættes på hjemmesider, Facebook, intranettet osv. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 7

8 OBS: Husk ophavsretten! Husk, at når der uploades billeder, videoer, lyd og tekst skal ophavsretten overholdes. Brug derfor kun dit eget indhold eller frigivet materialer under fx CC licens. MOBIL#LÆRING#MED#QR#KODER## At anvende mobile læremidler i undervisningen har haft en del fokus over de seneste år. Især har fokus været på, hvordan de mobile teknologier kan tilvejebringe en øget læring hos de teknologibegejstrede unge ved at motivere dem yderligere i fagene gennem inddragelse af mobiltelefonen mm. Den store udfordring for lærerne i denne sammenhæng er at tænke de mobile læremidler ind i undervisningen. Hvordan kan vi bruge teknologierne - ikke i stedet for, men sammen med den undervisning, der i forvejen er planlagt? Det er ikke al viden eller læring, der faciliteres bedst gennem mobile teknologier. Den største fejltagelse hos mange undervisere er, at de bare digitaliserer det undervisningsmateriale, de altid har brugt og så tror, at det nu læres bedre! At tænke teknologi er at tænke pædagogik. Først skal behovet eller intentionen være klar og tydelig. Derefter skal man se teknologierne som en mulighed. En mulighed for at differentiere og tilgodese andre læringsstile end dem skolen traditionelt anvender. Mobil læring er kendetegnet ved, at læringen kan foregå uafhængigt af tid og sted, og at der åbnes op for nye erkendelsesformer gennem brugen af flere modaliteter og repræsentationsformer (fx billede, lyd, video og tekst). Hvis man vi læse mere om mobil e-læring, kan en gratis vejledning fra det nationale evidenscenter hentes som pdf. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 8

9 Her gives et bud på pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til mobil e-læring. Dog ikke med fokus på QR koder i undervisningen. QR koder i undervisningen QR koder i undervisningen kan væren en god måde aktivere eleverne på. Der er mulighed for at arbejde alene eller i grupper, og indholdet som eleverne skal forholde sig til eller indgå i, kan repræsenteres på mange forskellige måder. Teknologien er nem at anvende, hvilket både giver muligheder for, at også de mindste kan være med, og at lærerne uden den store knowhow kan inddrage QR koderne. QR koderne kan på engang være meget forskellige på indholdssiden og nemt genkendelige af eleverne som symboler på, at der gemmer sig noget bagved, der er interessant for dem. Man kan yderligere specificere koderne ved at printe eller klistre dem fast på papir med forskellige farver. På denne måde kan man differentiere i niveau eller emne. Noget, man bør være opmærksom på, er, at ikke alt indhold egner sig til at blive afviklet på en mobiltelefon. Lange tekster og store billeder kan nemt blive uoverskuelige på mobilen. Derfor er et godt råd at overveje nøje, hvad man gemmer bag koderne. Korte beskeder, video, lyd mm. er nemme at afvikle og kræver ikke en stor skærm, derfor er disse at foretrække, frem for lange pdf-dokumenter. Man bør se QR koderne som et element i et større forløb. De giver gode anvendelsesmuligheder i et værkstedsorienteret undervisningsforløb, hvor eleverne skal samarbejde om forskellige opgaver uden for klasselokalet. Som det beskrives i et af nedenstående eksempler, giver anvendelsen af mobile læremidler gode muligheder for at iscenesætte et autentisk læringsmiljø. I stedet for at læreren står ved tavlen og fortæller om danske skove, kan Roland Hachmann QR koder i undervisningen 9

10 eleverne bevæge sig ud i naturen, og dér kan de løse opgaver og lære om fx egetræets karakteristika. QR#KODER#I#PRAKSIS# I det følgende gives et par små eksempler på, hvordan QR koder kan anvendes i undervisningssammenhænge. Selve anvendelsesmetoden kan sagtens genbruges fra et fag til et andet. Eksemplerne er ikke tænkt ud fra en bestemt målgruppe eller et bestemt undervisningsmiljø. Dette må den enkelte underviser selv justere efter behov. Shakespeare i engelskundervisningen En klasse arbejder i en periode med Shakespeare. En af kampene for læreren er at få eleverne til at læse den originale tekst og derigennem få en smag for ordene. Noget der gjorde Shakespeare til et unikum. Læreren har derfor planlagt et værkstedsløb på skolen ved hjælp af QRkoder. Koderne er gemt forskellige steder på skolen: - Inde i bøger på biblioteket - På skabslåger i klasselokaler - Selv i bunden på en kaffekop placeret på lærerværelset. Læreren har lavet koderne sådan, at nogle fører eleverne hen på bestemte steder, hvor de skal lede efter den næste kode og andre indeholder opgaver til undervisningstemaet. Fx indeholder en kode et billede af kaffekoppen i hånden på ejermanden (en lærer på skolen). Denne kode skal få eleverne til at ræsonnere sig frem til, at læreren drikker sin kaffe på lærerværelset, altså må koppen være der og gemme på en vigtig information. På læreværelset finder eleverne under koppen den næste kode, der henviser til følgende: Roland Hachmann QR koder i undervisningen 10

11 Read aloud: Shall I compare thee to a summer s day? Thou art more lovely and more temperate: Rough winds do shake the darling buds of May, And summer s lease hath all too short a date, The original title of this text tells you how many meters North you must go to find the next code. Use Google to find the original title. Efter en søgning finder eleverne frem til at teksten stammer fra Sonnet 18, og at denne ofte benævnes med den alternative titel: Shall I compare thee to a summer s day. Med tallet 18 har eleverne så et pejlemærke for, hvor mange meter mod nord næste kode ligger, og løbet fortsætter. Ideen med et sådant digitalt o-løb omkring en forfatter eller en andet indhold kan selvfølgelig bruges på tværs af fag. Da QR koderne både kan bruges som digitale billeder eller printes ud på papir, er de nemme at håndtere og gemme på og i fysiske genstande. Dette muliggør en mere kropslig tilgang til læring. Fx et o-løb rundt på skolen. Det kan være i hvilket som helst fag, hvor læreren gemmer viden og opgaver bag koderne, som eleverne skal forholde sig til. Skoven i skolen I natur/teknik, hvor eleverne er ude for at finde ud af, hvilke planter, blomster, træer eller anden bevoksning, der findes på skolens område. Ved et gammelt egetræ, hænger en lamineret seddel med to koder. Den ene kode er et link til hjemmesiden Skoven i skolen, hvor eleverne finder fakta om egetræet. Den næste kode er en opgave til eleverne. De skal ganske kort lave en lille lommefilm på deres mobil, hvor de fortæller om egetræet. Dvs omsætte og forklare den viden, de netop har fået fra hjemmesiden. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 11

12 Videoen skal senere lægges i klassens digitale portfolio (fx i elevintra eller på en wiki) som en QR kode. Digitalt bogomslag QR koder kan gemme på lyd. Derfor er det oplagt, at have boganmeldelser eller præsentationer af bogen gemt bag en QR kode på selve bogen. På den måde kan eleverne komme på biblioteket og scanne QR koden på en bestemt bog og fx høre oplæsning af et lille stykke fra bogen, en anmeldelse fra bibliotekaren eller en elevproduceret boganmeldelse af den første elev, der læser bogen. De to første eksempler er gode til at give eleverne en levende teaser til at læse bogen og derigennem stimulere læselysten. Ofte tager børnene en bladretest på bogen, og hvis den ikke med det samme giver et indbydende indtryk, ryger bogen tilbage på hylden. En god præsentation kan være nøglen til, at bogen bliver læst. Den sidste stimulerer elevernes konkurrencegen. Hvem får først læst bogen og anmeldt den. Der kan nemlig være status i at være den, der anmelder flest bøger på biblioteket. Det virtuelle univers. På samme måde, som man kan bruge QR koder bag på bøgerne til at reklamere for bogen, kan koderne bruges til at udvide bogens univers. Dette kunne ske ved fx at linke til onlineressourcer fx video, musik, tekst og billeder. Fx kan Harry Potter-bøgerne suppleres med små videosekvenser fra YouTube eller med en hjemmeside om forfatteren. Det kunne også være et kunstbillede i billedkunstundervisningen, der suppleres med andre kunstneres fortolkninger af billedet. Som stof til en komparativ analyse. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 12

13 I hjemkundskab kunne det være opskrifter og instruktionsvideoer fra både lærere og elever. Disse kan bruges som forberedelse eller arkiv. Kunne man forestille sig en kogebog af billeder og QR koder? Det virtuelle univers kan enten supplere gennem færdige materialer på nettet, men kan også bestå af lærer- eller elevproducerede materialer. AFSLUTTENDE#KOMMENTARE# Brugen af QR koder rummer mange muligheder. Mange flere end dem, der er beskrevet i denne lille e-pixibog. Det er (den pædagogiske/didaktiske) fantasien, der sætter grænserne. Om koderne bruges til at åbne for forskellige tilgange til læring, til at skabe vidensarkiver eller til at reklamere på biblioteket med, er bare øjebliksmuligheder. Alt udvikler sig. De barrierer, vi møder i forbindelse med afprøvningen og anvendelsen af nye teknologier, er ofte tekniske. Men disse kan for det meste løses meget nemt. Herunder er et par tekniske aspekter, som læreren på forhånd kan overveje eller søge vejledning om hos den lokale it-vejleder: Autozoom - Mange smartphones har autozoomfunktion i deres indbyggede kamera. Autozoom er kameraets evne til automatisk at stille skarpt på et billede. Dette er nødvendigt for at telefonen kan scanne QR koderne. Hvis kameraet ikke har autozoom må eleven selv bevæge kameraet i den rigtige position, så billedet bliver skarpt og læsbart. Det trådløse netværk - Et andet problem kan være adgangen til skolens trådløse netværk. Snak med den lokale it-vejleder om adgangskoder mm. inden forløbet afvikes. Mangler smartphones - en hindring kan være mangel på smartphones til eleverne. Undersøg om dit lokale CFU (center for undervisningsmidler) eller Roland Hachmann QR koder i undervisningen 13

14 det kommunale Pædagogisk Center og har hjemkøbt klassesæt af smartphones eller tablets. Alternativet er gruppearbejde. Intentionen med denne e-pixibog var at give en kort introduktion til QR koder i undervisningen. Teksten skulle være kort, nem at forstå og virke motiverende for at komme i gang mad at afprøve teknologien. Jeg håber det lykkedes. Der er kun tilbage at sige: Roland Hachmann QR koder i undervisningen 14

15 RESSOURCER# # # QR generator Et dansk alternativ til mobisticks. QR koder i fysikundervisningen Et eksempel på hvordan QR koder kan indgå som en del af fysikundervisningen. Siden er på dansk. QR stuff En hjemmeside med rigtig mange muligheder. Fx at bruge Google Maps. Siden er på engelsk Mads Bo Christensen Mads er en af hovedmændende bag Mobisticks. Her er et link til hans blog. Roland Hachmann QR koder i undervisningen 15

QR-koder. Kan det bruges i undervisningen? Version: August 2012

QR-koder. Kan det bruges i undervisningen? Version: August 2012 QR-koder Kan det bruges i undervisningen? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er QR-koder?...4 Hent en QR-læser til din telefon...4 Fra App-store/Android Market...4 Via browser på mobiltelefonen...4

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile Untis Mobile Gruber og Petters i Østrig, der programmerer Untis og WebUntis har udarbejdet app'en Untis Mobile, der kan vise skemaer fra WebUntis på iphone

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. 6 år på Kongevejens Skole i Virum. Pædagogisk konsulent og oplægsholder

Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. 6 år på Kongevejens Skole i Virum. Pædagogisk konsulent og oplægsholder Kiek mal ins Netz! Jacob Chammon CFU Slagelse 27. november 2013 Hvem er jeg? Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium 6 år på Kongevejens Skole i Virum Tysk / Dansk / Historie Lærerbogsforfatter Pædagogisk

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Overenskomsten som e-bog

Overenskomsten som e-bog Overenskomsten som e-bog Som noget nyt har CO-industri og Dansk Industri (DI) udgivet industriens overenskomster samt Industriens Organisationsaftaler som e-bog. Det betyder, at du kan læse de nye overenskomster

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Scan stregkoder på tæpperne og få monteringsvideoer direkte på mobilen

Scan stregkoder på tæpperne og få monteringsvideoer direkte på mobilen Scan stregkoder på tæpperne og få monteringsvideoer direkte på mobilen ege introducerer stregkoder på tæpper På alle eges tæpperuller vil du fremover finde en stregkode på adresseetiketten. Scanner du

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse

Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse Fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse www.digitalkompetence.blogspot.com www.skolenibevaegelse.nu Indholdsfortegnelse 3 Om denne pixibog 4 1. Brug dine elevers digitale ressourcer

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for Indholdsfortegnelse Grundlæggende om lån af e-bøger hos CFU... 2 Søg og book e-bøger i mitcfu... 3 Søg e-bogstitler... 4 Brug filter... 5 E-bogs ikonet... 6 Bestil materialet... 7 Booking-kurv (indkøbsposen)...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat

Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Oprettelse af nyhed / Upload af fil på Iserasuaat Dette er en vejledning i oprettelse af fagnyheder og upload af filer til placering på allerede definerede listevisninger i Iserasuaat. 1 Login 1: Gå til

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)... Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...4 Installation af DLG Landbrug App (Android)...5 Installation via

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

E-DIDAKTIK Kursuskatalog

E-DIDAKTIK Kursuskatalog E-DIDAKTIK Kursuskatalog Workshops IKT støttet undervisning Kurserne retter sig mod anvendelsen af IKT i undervisningen og er i tråd med skolens strategi for området. UDBUD AF WORKSHOPS: Google Drive Interaktive

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere