132 MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "132 MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT"

Transkript

1 132 MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT

2 Krop & Kanon Om Thorvaldsens tilgang til menneskekroppens proportioner A f Margrethe Floryan & Peder Bøllingtoft»Der höchste Begriff Idealischer Männlicher Jugend ist sonderlich im Apoll gebildet,...«(j. J. Winckelmann) Da Thorvaldsen ankom til Rom foråret 1797, havde han allerede en solid kunstnerisk uddannelse. I løbet af sine mange år som elev på Kunstakademiet i København var han blevet fortrolig med adskillige fag, skoler og teknikker. Anatomi og proportionslære havde været del af pensum. Charles-Antoine Jomberts Méthode pour apprendre le dessin (1755), der bl.a. beskriver den antikke Apollo Belvedere-statue og dens proportioner, indgik - som på talrige andre akademier på det europæiske kontinent - i pensum. I sine akademiår tegnede Thorvaldsen også efter afstøbninger i Akademiets antiksamling og efter levende model. Doktrinen om menneskekroppen som det vigtigste motiv for billedhuggeren forblev uantastet et par generationer endnu. Begrebet kanon var tilsvarende vigtigt.1 Det blev bl.a. brugt i titlen på den tyske kunstkritiker Alois Hirts afhandling Überden Kanon in der bildenden Kunst (1813). Begrebet var af græsk oprindelse og anvendtes i betydningen målestok eller rettesnor. Både den teoretiske og praktiske fortolkning af kanon blev tilskrevet Polyklet (aktiv ca f.kr.). Billedhuggere i og tæt på Thorvaldsen-generationen fastholdt arven fra Polyklet og den lidt yngre antikke kunst som en vigtig kilde, men den fundamentalisme, som eksempelvis havde præget den europæiske akademitradition i dennes første generationer, var taget af.2 Empiriske studier af menneskekroppen vandt mere og mere frem. Herom vidner bl.a. Polyclet oder Von den Maas- sen des Menscben nacb dem Gescblecbte und Alter (1834) 111. i. Bertel Thorvaldsen: Jason med det gyldne skind, , marmor, Thorvaldsens Museum, inv.nr. A822. af den tyske billedhugger Johann Gottfried Schadow ( ).3 1 Schadows bog erstattedes måleenheder som palme og fod i øvrigt af meter. Emnet i det følgende er Thorvaldsens arbejde med menneskekroppens proportioner. Inspirationen til at undersøge dette felt går tilbage til 2003, hvor museet fejrede 200-års dagen for Thorvaldsens europæiske gennembrudsværk, den monumentale Jason med det gyldne skind. (ill. 1) Jubilæet inspirerede denne artikels forfattere til gennem en række opmålinger at søge at finde kilderne bag skulpturens proportioner. Foruden Jason blev også Apollo Belvedere (300-tallet f.kr., tilskrevet Leochares) og Polyklets Spydbæreren (ca. 450 f.kr.) opmålt, den første ud fra den betragtning at Thorvaldsenlitteraturen traditionelt har sat Jason i forbindelse med dette værk, om end ikke underbygget disse betragtninger med aritmetrisk-geometriske data, den anden dels fordi Spydbæreren og Jason synes at have en del tilfælles, hvad angår behandlingen af muskulaturen, dels fordi Spydbæreren traditionelt er blevet betragtet som indbegrebet af den antikke kanon og derfor har øvet en stadig indflydelse. Opmålingerne, der blev gennemført foråret 2009, var i et vist omfang inspireret af, hvordan en række tyske klassiske arkæologer, kunsthistorikere og konservatorer arbejdede med arven fra Polyklet op til udstillingen»polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik«i Frankfurt am Main i Tilsvarende opmålinger synes ikke at være blevet gennemført for Thorvaldsens samtidige, herunder Antonio Canova, Christian Daniel Rauch og John Flaxman. De foreløbige resultater af vores undersøgelse fremlægges nedenfor. I en foreløbig form indgik resultaterne i udstillingen»krop & Kanon«, som vistes på Thorvaldsens Museum fra oktober 2009 til januar (ill. 2) Denne udstilling havde også en anden tematik med relation til menneskekroppen, nemlig en serie idrætshistoriske nedslag, og det i anledning af Den olympiske Komités møde i København oktober KROP & KANON I33

3 Fotografi fra udstillingen»krop & Kanon«(Thorvaldsens Museum, ), hvor resultaterne af opmålingen af Thorvaldsens Jason med det gyldne skind vistes i sammenhæng med opmålingerne af Apollo Belvedere og Spydbæreren. I midten ses Spydbæreren, bemalet gipsafstøbning udlånt fra Den kongelige Afstøbningssamling, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KAS 11. På hver side af skulpturen ses fotostater, dels af marmorudgaven af Thorvaldsens Jason, Thorvaldsens Museum, inv.nr. A822, dels Apollo Belvedere i et kobberstik af Hendrick Goltzius ( ) tilhørende Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KKSgb8620. Møde med Apollo På Thorvaldsens tid nød Apollo-motivet - kunstarternes beskytter, lysets og digtningens gud i den græske mytologi,»der schönste unter den Göttern«(Winckelmann) - særstatus på Kunstakademiet, og Thorvaldsen vendte gang på gang tilbage til Apollo og de mange Apollo-myter.6 I Akademiets afstøbningssamling havde han, som denne kunstnergeneration i øvrigt, lært Apollo Belvedere-statuen at kende.7 Statuen var ikke blot blandt de antikke værker, der oftest blev omtalt i samtidens europæiske kunstlitteratur. Den blev også ophøjet til ideal.»den menniskelige Idée kan ikke forestille sig noget høyere og fuldkomnere, end den Vatikanske Apollo. Alt hvad Natur, Geist og Konst formaar at frembringe, ligger der for Øyne.«8 Citatet er fra Tanker om Smagen udi Konsterne i Almindelighed (1762), forfattet af Thorvaldsens professor, Johannes Wiedewelt. Skriftet støtter sig på tidens absolut førende kunstfilosof og antikkender, Johann Joachim Winckelmann ( ). 9 Wiedewelts vurdering af Apollo Belvedere er da også et ekko af Winckelmanns platonisk-kosmologiske, ingenlunde aritmetisk-geometrisk funderede vurdering af skulpturen. Vel ankommet til Rom 8. marts 1797 var det ikke blot de første uger, Thorvaldsen opsøgte antiksamlingerne, herunder de under Vatikanet hørende museer. I adskillige år var Thorvaldsen, således som hans rejseinstruks foreskrev det, optaget af at udfærdige kopier efter udvalgte antikke værker. I de brevvekslinger, han havde dels med Kunstakademiet i København dels med kunstnere og andre enkeltpersoner, kan vi følge dette arbejde. Interessant er da også brevet, dateret ultimo 1797 og stilet til professor N. A. Abildgaard, hvor Thorvaldsen omtaler flere værker, herunder Apollo Belvedere, der står for at skulle transporteres til Paris som krigsbytte:»da ieg kom til Rom var de som de 134 MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT

4 Titelblad og opslag fra den tyske renæssancekunstner Albrecht Dürers værk om menneskekroppens proportioner: Di Alberto Durero della simmetria dei corpi humani libri quattro (1528), Venezia (Den tyske udgave hed 4 Biichern von menschlicber Proportion). Thorvaldsens Museum, inv.nr. M678. havde valgt ud af det Capitolinske museum indpakkede og det Vatekaniske museum ma[ng]lede allerede den berymte Antinous, Herkules med sin Søn paa armen, de to greske felisofer med ander mindre betydende stykker. Apollo [: Apollo Belvedere\ havde man indmuret benene paa for at sette [h]am i Kasser,...«.IO I disse skulpturers sted blev, som Thorvaldsen også bemærker, gipsafstøbninger stillet op. Thorvaldsen skulle efter planen forlade Rom efter 5-6 års studier, men var fra 1802 optaget af Jason med det gyldne skind. I marts 1803 kom bestillingen på en marmorudgave af denne statue i hus, underskrevet af den velstående og fremtrædende engelske samler og senere også forfatter, Thomas Hope.11 Og godt et år senere, medio april 1804, skrev Thorvaldsen hjem til Kunstakademiet i København:»Jeg troer... at det er bedst jeg for det første bliver nogle Aar i Rom, hvor Midlerne saavel til min Uddannelse, som til Udførelsen af Kunstværker i mit Fag ere flere og mindre kostbare, og hvor den større Sammenkomst af Kunstnere og Kunstelskere lettere kunne gjore mig bekjændt...«i2 Med Rom som base fortsatte arbejdet med Jason med det gyldne skind helt frem til 1828, hvor marmorversionen stod færdig og blev udskibet til England. Før resultaterne af vores opmålinger fremlægges, skal det om Apollo Belvedere-statuens paradigmatiske rolle nævnes, at denne ikke overlevede 1800-tallet. Værket viste sig som bekendt at være en romersk kopi, de anatomisk ukorrekte proportioner blev 1 stigende grad rubriceret som æstetisk utilstrækkelige, og efterhånden vandt en vis forkærlighed for den arkaiske skulptur frem på bekostning af den klassiske.^ Den romerske palme som måleenhed I Thorvaldsens bogsamling findes et par af de titler, der udgør de historiske milepæle i billedhuggerkunstens tilgang til menneskekroppens proportioner. To af værkerne skyldes to af renæssancens vigtigste og mest indflydelsesrige kunstnere og teoretikere. Her er såvel en udgave af Della Pittura e della KROP & KANON 135

5 Thorvaldsens tommestok, elfenben med messinghængsler, Thorvaldsens Museum, inv.nr. N47. af den romerske palme som måleenhed, finder vi talrige kilder ved en søgning i Bertel Thorvaldsens Brevarkiv ( I adskillige dusin breve, dateret fra 1797 og frem til slutningen af 1830 erne, er denne måleenhed hyppigt forekommende, herunder også i flere af Thorvaldsens pristilbud.16 Statua (ca. 1462) af humanisten, arkitekten og teoretikeren Leon Battista Alberti som en udgave af Albrecht Dürers 4 Biicbern von menschlicher Proportion (1528). T4 (ill. 3) Alberti udviklede et måleredskab, exempeda, med hvilket han foretog målinger af en række personer og analyserede sig frem til gennemsnitlige mål. Nord for Alperne gik udviklingen knap så hurtigt, men takket være to rejser til Italien indhostede Dürer så megen viden og erfaring, at han også satte sig for at arbejde med menneskekroppens proportioner - og i lige så høj grad beskæftigede sig med kvinde- og barnekroppens mål som med mandekroppens. Bøgernes proveniens er ukendt, og det samme gælder den tommestok, som på et tidspunkt også er kommet 1 Thorvaldsens eje. (ill. 4) Tommestokken er et fint redskab, udført i elfenben - og som bøgerne muligvis en gave til Thorvaldsen. Men som sådan har bøgerne og tommestokken kun betydning som vidnesbyrd om bredden 1 Thorvaldsens samling. Praktisk betydning har de næppe haft - og slet ikke i relation til Thorvaldsens tidlige romerske arbejder, herunder Jason med det gyldne skind. Kontrakten om levering af denne statue i marmor til Thomas Hope rummer imidlertid en information, som vi tillægger væsentlig betydning. I kontrakten angives højden på statuen til 11 romerske palmer.»... une Statue haute de Onze palmes Romains, réprésentant Jason débout, portant d une main Sa Lance, de l autre le toison d or,...«b På Thorvaldsens tid var en romersk palme (palmo), af det latinske ord for håndflade, ca. 22,3 cm. Samme måleenhed genfinder vi på nogle af Thorvaldsens tegninger, f.eks. på en blyantsskitse til den posthume Napoleon-buste. (ill. 5) Bustens højde og bredde er angivet i palmi og uncie; en oncia svarede til ca. 2,465 cm. Målene synes dog ikke at være anført som støtte for modelleringen af busten, snarere af hensyn til soklens proportioner. Ønsker vi at danne os en idé om omfanget af Thorvaldsens egen og hans nærmeste kundekreds- og kollegers brug Bertel Thorvaldsen: Skitse til posthum monumentalbuste a f Napoléon Bonaparte, blyant. 211 x 109 mm, Thorvaldsens Museum, inv.nr. C MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT

6 Analysens empiri og kontekst Udfra disse fund slutter vi, at Thorvaldsen brugte den romerske palme som måleenhed. Vi antager, at det var tilfældet, både når Thorvaldsen arbejdede med at give sine værker, in casu Jason med det gyldne skind, de rette proportioner, og når han studerede de antikke statuer og afstøbninger. Winckelmann refererede i øvrigt til samme måleenhed i sit store værk om de græske statuers normative betydning, Geschicbte der Kunst des Alterthums (1764). For at nærme os en forståelse af Thorvaldsens tilgang til og anvendelse af den romerske palme som måleenhed har vi genlæst såvel Polyklets teori som tekster af bl.a. den romerske arkitekt og ingeniør Marcus Vitruvius Pollio (ca f.kr.).»skønhed ligger i forholdet mellem delene, f.eks. forholdet mellem den ene finger og den anden, mellem alle fingrene og håndfladen og håndleddet, mellem disse og underarmen, mellem underarmen og overarmen,...«. Doktrinen, som den her er formuleret, skyldes ikke Polyklet selv, eftersom både hans skrift Kanon og den originale statue, der eksemplificerede systemet, er gået tabt. Det var den græske læge og biolog Galen (ca. år eller 216 e.kr.), der satte nye ord på Polyklets doktrin. Anatomi var et af de emner, Galen selv beskæftigede sig med, bl.a. gennem avancerede operationer og dissektioner. I Vitruvius De arcbitectura, som blev fundet igen i 1414 og såvel for renæssancens arkitekturteoretikere og arkitekter som talrige senere generationer har haft kanon-status, betragtes menneskekroppen som den perfekte bygning. I værkets 3. bog, kapitel i, 2. afsnit skriver Vitruvius mere specifikt om menneskekroppens proportioner:»den menneskelige krop er skabt sådan fra naturen, at ansigtet, fra hagen til toppen af panden, er en tiendedel af hele højden; den åbne hånd fra håndleddet til spidsen af den midterste finger er det samme; hovedet fra hagen til toppen af hovedet er en ottendedel, og med halsen og skuldrene fra toppen af brystet til den laveste hårrod er en sjettedel; fra midten af brystet til toppen af hovedet er en fjerdedel. Hvis vi tager højden af ansigtet i sig selv, er afstanden fra bunden af hagen til undersiden af næseborene en tredjedel, næsen fra undersiden af næseborene til linjen mellem øjenbrynene er den samme; derfra og til den laveste hårrod er også en tredjedel, der indbefatter panden. Fængden af en fod er en sjettedel af højden af kroppen; og underarmene, en fjerdedel; og bredden af brystet er også en fjerdedel. De andre dele af kroppen har deres egne symmetriske proportioner, og det var ved at benytte dem at de berømte malere og skulptører fra antikken opnåede et stort og uendeligt ry.«i lyset af Polyklet- og Vitruvius-læsningerne har vi tilnærmet os Thorvaldsens Jason og foretaget en opmåling af statuen i dens totalitet og af udvalgte kropsdele. Formålet var i første omgang at undersøge, om proportionerne syntes at have med et modulsystem baseret på den romerske palme at gøre. En tilsvarende opmåling blev foretaget af såvel Apollo Belvedere som Spydbæreren, idet vores hypotese var den, at Thorvaldsen i et eller andet omfang forholdt sig aktivt til disse to paradigmatiske værker. (ill. 6) Vores opmåling af Jason viste, at næsens højde er 7,4 cm. (cf. Skema A i afsnittet nedenfor). Dette mål svarer til V3 romersk palme eller 4 tommer (idealmålet = ca. 7,43 cm). Vi satte herefter, med afsæt i Polyklet/Galen- og Vitruvius-traditionens forståelse og applikation af modul-begrebet, højden på Jasons næse til modulet 1. Ud fra denne præmis viste det sig, som det vil fremgå af de følgende tegninger og måleskemaer, samt de heraf afledte konklusioner, muligt for os at forklare en række af statuens vigtige mål og proportioner. Måleresultaterne: Jason, Apollo Belvedere og Spydbæreren Det første skema, Skema A, indeholder opmålingsresultaterne vedr. marmorudgaven af Thorvaldsens Jason med det gyldne skind, tilhørende Thorvaldsens Museum, inv.nr. A 822. (cf. ill. 1) Det fremgår, at Jasons højde inklusive hjelmen er 29V2 moduler. Ifølge de antikke regler burde højden på en opretstående mand fra foden til toppen af hovedet - ligesom højden på en søjle - være 30 moduler. For som der, citeret oven for, står i Vitruvius De arcbitectura:»den menneskelige krop er skabt sådan fra naturen, at ansigtet, fra hagen til toppen af panden, er en tiendedel af hele højden;...«. Udgør ansigtet 3 moduler, bliver kroppens samlede højde de nævnte 30 moduler. Den halve højde af dette, 15 moduler, er målt på Thorvaldsens Jason benenes længde fra fodens underside til skridtet, svarende til penis- KROP & KANON 137

7 Skem a A JA SO N (marmor) M ål Idealm ål M oduler (7,43 cm) Næsens længde (næsefløje/næsetip) 7,4 7,43 i Fodens længde (sandal/hæl - tåspids) 3 3, 3 3 3, 4 4 1/2 fod - midten af højre knæskal 63,2 63,2 8 1/2 fod - roden af penis (benenes længde) 112,0 111,5 15 fod - midten af navlen I3 3,i 1 3 3, 7 18 fod - midten af højre brystvorte 1 5 9, , /2 fod - undersiden af hagespidsen 187,8 189,5 25 1/2 fod - hjelmens visir/underkanten over midten af næseryggen fod - hjelmens visir/overkanten over midten af næseryggen 208,0 208, , , 5 29 fod - toppen af hjelmen 218,8 219,2 29 1/2 (Usikkerheden er ± 0,2 cm i forhold til de målte afstande på Jason, marmor, Thorvaldsens Museum, inv.nr. A 822). 138 MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT

8 rodens overkant. På det grundlag formoder vi, at Thorvaldsen satte Jasons højde, fra toppen af hovedet til undersiden af foden, til 30 moduler. Det giver Jason den ideale højde på 10 palmer (30 x V3 romersk palme = 120 tommer). Når den øverste halvdel af kroppen er et 1/2 modul kortere end benene, skyldes det formentlig, at Thorvaldsen anbragte Jason i en stilling, der anatomisk gør overkroppen kortere, fordi rygsøjlen bøjes. A f skemaet fremgår endvidere, at Jasons hagespids ligger ca. 1,7 cm (= 1/4 tomme) lavere end det ideale mål. Det skyldes, at Jason bøjer hovedet næsten usynligt frem, medens hjelmen er skubbet en anelse tilbage til den ideale position. Netop denne detalje synes at have generet Thorvaldsen, og ved en ombearbejdning af gipsmodellen i begyndelsen af 1830erne rettede han hovedet op til en mere vandret position.j 7 Diskrepansen mellem statuens højde på 10 palmer og de i kontrakten annoncerede 11 palmer,»une Statue haute de Onze palmes Romains«, er et faktum. Muligvis kan det forklares ved, at soklens højde var inkluderet i sidstnævnte. Skema B indeholder vore resultater vedr. Apollo Belvedere på basis af opmåling af den gipsafstøbning af statuen, som tilhører Den kongelige Afstøbningssamling. Opmålingen er foretaget fra soklerne under fødderne og medregner derfor højden på statuens sandaler. Disse sandalsåler er ca. 1,4 cm tykke, medens tykkelsen på Jasons sandalsåler kun er o,5-0,8 cm. Alligevel er der næsten overensstemmelse mellem de mål, der angiver midten af Jasons henholdsvis Apollos knæskaller samt benenes længde. Det gør det efter vores mening yderligere sandsynligt, at Thorvaldsen har målt på statuen af Apollo Belvedere, og at han er gået ud fra soklens overside som o-punkt. Thorvaldsens Jason kommer således meget tæt på flere af afgørende vigtige mål K RO P & K A N O N I39

9 på Apollo Belvedere-statuen, - så tæt at vi antager, at han har anvendt nogle af målene i sin fremstilling af Jason. Visse mål stemmer overens, andre er der justeret på - typisk 1/4 eller 1/2 modul til eller fra. Afvigelserne kan muligvis forklares nærmere. Måske har Thorvaldsen ønsket at mindske slægtskabet med Apollo Belvedere, måske var det hans ambition med Jason at skabe en ny kanon. Som reference til opmålingerne af Thorvaldsens Jason og Apollo Belvedere er proportionerne på Polyklets Spydbæreren undersøgt nærmere. Resultaterne fremgår af Skem a C. Opmålingen er foretaget på afstøbningen tilhørende Den kongelige Afstøbningssamling. Længden på den stående, nøgne, højre fod er målt til 33,2 cm og statuens højde til 199,4 cm. Det placerer målene i det præcise forhold Skem a B A P O L LO M ål Idealm ål M oduler (7,43 cm) Næsens længde 7,4 7,43 i Fodens længde (sandal/hæl - tåspids) 3 L 5 31,6 4V4 fod - midten af højre knæskal UdO OA 63,2 8V2 fod - roden af penis (benenes længde) 111,8 111,5 15 fod - midten af navlen 130,2 130,0 17 V2 fod - midten af højre brystvorte 156,9 156,0 21 fod - undersiden af hagespidsen 186,3 185,8 25 fod - toppen af panden 207,9 208,0 28 fod - toppen af håret (total højde) 219,5 219,2 29 fod - toppen af hjelmen 218,8 219,2 29 V2 (Usikkerheden er ± 0,2 cm i forhold til de målte afstande på statuen (gipsafstøbning på DKA) M A R G R E T H E F L O R Y A N & P E D E R B Ø L L IN G T O F T

10 7. Måltegning af følgende to statuers ansigtsprofil: Thorvaldsens Jason med det gyldne skind (gips) og Apollo Belvedere. Ikke blot svarer ansigtsprofilernes tre moduler til den antikke Vitruvius-doktrin; der er også en høj grad af overensstemmelse mellem de enkelte ansigtselementers indbyrdes placering i Jason og Apollo Belvedere. 1:6. Men i modsætning til hvad tilfældet er med Apollo Belvedere og Thorvaldsens Jason, tager Spydbærerens modulsystem sit udgangspunkt i fodens konkrete længde. Denne lader sig ved hjælp af et decimalsystem (en io-deling eller som her en 5- deling) inddele 1 moduler. Til opmålingen af statuen er således brugt et modul svarende til Vs af fodens længde (33,2 cm 15 = 6,64 cm = 1 modul). Med dette modulsystem bliver statuen præcis 30 moduler høj, og det halve mål (15 moduler) har samme placering på statuen som på Thorvaldsens Jason og Apollo Belvedere. Desuden er ansigtets højde 3 moduler = V10 af hele statuens højde, hvilket stemmer overens med Vitruvius doktrin. I stedet for at måle til midten af knæskallen som på Jason og Apollo Belvedere (jfi Jomberts proportionstegning af Skema C S P Y D B Æ R E R E N Mål Idealmâl Moduler (6,64 cm) Næsens længde (næsefløje/næsetip) 6,6 6,64 i Fodens længde (hæl - tåspids) 3 3, 2 3 3, 2 5 fod - undersiden af højre knæskal 4 9, 9 4 9, 8 7V2 fod - roden af penis (benenes længde) 100,1 9 9, fod - midten af navlen 119,5 H9, 5 18 fod - midten af højre brystvorte 142,1 142,8 21V2 fod - armhulen (midten af brystet) 149,8 149,2 22 V2 fod - undersiden af hagespidsen 168,9 169,3 25 V2 fod - hårrod (toppen af panden) 189,4 189,2 28V2 fod - toppen af hovedet 1 9 9, 4 199,2 30 (Usikkerheden er ± 0,2 cm i forhold til de målte afstande på statuen (gipsafstobning på DKA). KROP & KANON 141

11 8. Bertel Thorvaldsen, Jason med det gyldne skind , omarbejdet Originalmodel 1 gips. Thorvaldsens Museum, inv.nr. A52. I42 MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT

12 sidstnævnte fra 1755) viser opmålingerne a f Spydbæreren, at det rigtige mål form entlig ligger under knæskallen, på det sted hvor underbenet bøjes tilbage. Dette giver et halvt mål, altså 7V2 m odul i forhold til benenes længde på 15 moduler. Profiler og proportioner Sammenlignes profilerne på de samme statuers ansigter, frem går det, at der er meget tæt sam m enhæng mellem proportionerne. Alle tre ansigtsprofiler: Jason (marmor såvel som gips), Apollo Belvedere og Spydbæreren er baseret på en højde på 3 moduler (= 12 tommer = 1 palme). Dette svarer til Vitruvius regler:»hvis vi tager højden a f ansigtet i sig selv, er afstanden fra bunden a f hagen til undersiden a f næseborene en tredjedel, næsen fra undersiden a f næseborene til linjen mellem øjenbrynene er det samme; derfra og til den laveste hårrod er også en tredjedel, der indbefatter panden.«g rundet hjelmen kan der dog ikke måles til Jasons hår rod, hvorfor afstanden fra linjen mellem øjenbrynene til hjelmen kun er 3/ 4 modul. Den her gengivne tegning viser ansigtsprofilerne på Thorvaldsens originalm odel i gips til Jason og Apollo Belvedere, dels hver for sig dels sammenholdt. (Fig. 7) Vi kan konstatere, at der er en aldeles klar overensstemmelse mellem de to profiler. Inddrages til sam m enligning også marmorudgaven a f Jason, er placeringen a f næse, m und og hage fortsat næsten identisk i Thorvaldsens fortolkning og 1 Apollo Belvedere. Dog synes Jasons næse finere i udform ningen. Til gengæld eksisterer der en bemærkelsesværdig lavere placering a f øjet og øjenbrynet i m arm orudgaven a f Jason. Det kan evt. skyldes et ønske hos Thorvaldsen om i denne senere og endelige udgave a f værket at distancere sig fra sin ellers så vigtige, antikke kilde: Apollo Belvedere. I Thorvaldsens fortolkning ligger hagespidsen lavere, end de ideale mål foreskriver. Det skyldes, at Jason bøjer sit hoved en anelse fremad, mens hans hjelm er placeret korrekt 1 forhold til de ideale mål. Denne detalje har siden øjensynlig generet T h o r valdsen. De skriftlige kilder fortæller, at han i begyndelsen a f 1830erne, dvs. et par år efter at m armorudgaven var færdiggjort og afskibet, foretog flere ændringer på gipsmodellen. (Fig. 8) Thorvaldens M useums arkitekt Gottlieb Bindesbøll skriver således i et brev til broderen Severin Bindsbøll, dateret 28. juli 1836:»... Hans Jason har han forandret en deel paa, hovedet har han skaaret a f og drei- et det mere lige[,] hele kroppen har han belagt med gips og heelt om arbeidet...«l8 Konklusion: Skulptur, modul og antropometrisk analyse M enneskekroppen stod i centrum a f al undervisning på Kunstakadem iet i dets første mange generationer, men frem for krop sagde man Jigur, model og, især i anatomi-undervisningen, legeme5 9 (fig. 9) Denne undervisning var ligesom proportionslæ ren, færdighederne i modellering og hugning, de udstrakte antikstudier og talrige andre faktorer del a f Thorvaldsens ballast, da han gik 1 gang med arbejdet på Jason med det gyldne skind. Nærværende analyse har ene og alene handlet om skulpturens proportionssystem. Denne tilgang er ny, og resultatet er også blevet, at nye data er kommet frem. Forhåbentlig vil de fremover blive lagt til de mange andre facetter a f Jason-statuens univers og betydning, som allerede er fremdraget, og således supplere vores forståelse a f værket samt Thorvaldsens metodik. Opmålingerne, som hermed er fremlagt, har vist, at den romerske palme ikke blot er en begrebsmæssig størrelse, vi finder i kontrakten fra marts 1803 vedrørende Thorvaldsens Jason med det gyldne skind og i et par a f Thorvaldsens tegninger, foruden i stort om fang i Thorvaldsens korrespondancer. Analysen har vist, at Thorvaldsen i høj grad synes at have gjort brug a f denne måleenhed i sit arbejde med statuen Jason med det gyldne skind. Resultaterne har ydermere tjent til, at der også ud fra aritm etisk-geom etriske data kan argum enteres for statuens nære slægtskab med den antikke Apollo Belvedere, ligesom afvigelserne fra denne er dokum enterbare. O pm ålingerne a f Polyklets Spydbæreren har ydermere påvist et andet princip for proportionssystemet i denne statue end i såvel Jason som Apollo Belvedere. Men hvad angår ansigtsprofilerne og disse proportioner i nævnte tre værker, er der tydeligvis en grundlæggende fællesnævner. Opmålingerne har endvidere tjent til at levere de første data til en analyse a f forholdet mellem Thorvaldsens originalmodel i gips a f Jason ( , omarbejdet ) og marmorversionen ( ). Endelig er der ikke fundet vidnesbyrd om, at KROP & KANON 143

13 Thorvaldsen pâ noget tidspunkt inddrog egentlige opmålinger af levende personer i sit arbejde. Sine væsentligste forudsætninger og redskaber, hvad angik mål og proportioner, fandt han i antikkens skulptur. Summary C anonical m easurem ents. T h orvaldsen s Statue Jason with the Golden Fleece The measurements presented and analyzed in this essay show that the Roman palrn is not just a con- ceptual dimension that we find in the contract from March 1803 concerning Thorvaldsen s Jason with the Golden Fleece and in a couple of Thorvaldsen s drawings, as well as appearing frequently in his correspondence. Our study testifies to Thorvaldsen having made practical use of this unit of measurement in his work with the sculpture Jason with the Golden Fleece. Furthermore, the results thus obtained have enabled us to make use of arithmetic-geometric data to further support the commonplace viewpoint that the sculpture is closely related to the ancient Apollo Belvedere, just as deviations from this can be documented. Measurements of Doryphoros (The Spear-Carrier) by Polykleitos have, moreover, confirmed the présence of a différent system o f proportions in this statue to those o f either Jason or Apollo Belvedere. However, with regard to the facial profiles and their proportions in the three statues, there is clearly a fundamental, shared denominator. The measurements displayed here, furthermore, provide the first data enabling an analysis o f the relationship between Thorvaldsen s plaster model of Jason and his final version in marble. It seems that Thorvaldsen never made use of actual measurements of living people in his work. He located his essential principles and tools in the field o f measurement within antique sculpture. Current analysis highlights a new approach and has produced new data. Hopefully, these will contribute to our overall understanding of Jason as well as, more generally, Thorvaldsen s methodology. 9. Andreas Weidenhaupt ( ), Muskelfigur, eller Écorché. Moderne afstøbning. Gips. Thorvaldsens Museum. Écorché er fransk og betyder, at musklerne og deres indbyrdes relationer er blotlagt. Figuren er oprindelig udført af billedhuggeren Andreas Weidenhaupt, i 1771 udnævnt til professor i anatomi ved Kunstakademiet. Året efter fremstillede han en muskelfigur til brug for undervisningen, - således også mens Thorvaldsen var elev på Kunstakademiet fra Noter i. For studier a f skulptur, kanon og proportionslære i øvrigt, cf. især Claire Barbillon, Les canons du corps humain au XIXe siècle. L art et la règle, Paris Desuden henvises til følgende titler, som også har været 144 MARGRETHE FLORYAN & PEDER BØLLINGTOFT

14 inspirerende for nærværende analyse: Peter Gerlach, Modul, Mensch und M ass, i: Andreas Beyer & Markus Lohoff, Bild und Erkenntnis. Formen und Funktionen des Bildes in Wissensckaft und Techmk, München 2005, ss ; Max Kunze (red.), Kunst und Aufklärung im 18. Jahrbundert, udstillingskatalog, Winckelmann Museum, Stendal 2005; Ernst Berger, Brigitte Müller-Huber & Lukas Thommen, Der Entivurf des Kunstlers. Bildhauer- kanon in der Antike und Neuzeit, udstillingskatalog I-M Antikenmuseum Basel, Sam m lung Ludwig Cf. i øvrigt neden for note For en sådan tilgang, cf. f.eks. Gérard Audran, Les proportions du corps humain mesurées sur les plus belles figures de VAntiquité, Paris Schadows værk kom siden i talrige nye oplag. Cf. i øvrigt Bernard Maaz (ved.), Johann Gottfried Schadow und die Kunst seiner Zeit, Köln 1994; katalog til udstilling a f samme navn i Düsseldorf, N ürnberg og Berlin. 4. Cf. især Ernst Bergers studie, Zum Kanon des Polyklet, i: Herbert Beck, Peter C. Bol & Maraike Bückling (red.), Polyklet. Der Bildhauer der gnechischen Klassik, udstillingskatalog M ainz 1990, ss Det idrætshistoriske omfattede dels en række emner med relation til antikkens sportstradition, herunder De olympiske Lege, dels gymnastikkens og sportens nyere historie, med særlig vægt på Geronim o M ercurialis bogværk DE ARTE GYMNASTICA (1569), J. C. F. Guthm uths Gymnastik für die Jugenä (1793), gymnastikpædagogen Franz Nachtegalls virke i København o. år 1800 samt kaptajn I. P. Jespersens Lektioner i Legemskultur på T horvaldsens M useum i årene Apollo, den romerske form a f gudens navn - og ikke den græske Apollon, er her anvendt, da der 1 kunstlitteraturen i reglen refereres til denne form. - I øvrigt brugte Thorvaldsen gennemgående de romerske gudenavne. 7. I 1789 kom denne afstøbning til Kunstakademiets samling. Denne rummede desuden en statuettekopi og to afstøbninger a f Apollo Belvederes hoved, cf. Jan Zahle, Antiksalen - Figursalen - Museet, i: Spejlinger i gips, København 2004, (ss ), s Johannes Wiedewelt, Tanker om Smagen udi Konsterne i Almindelighed. København 1762, p For en analyse a f J.J. Winckelmanns skrifter, også i relation til såvel hans lærer Adam Friedrich Oeser som Jonathan Richardsons traktat om m aleriet og skulpturen (1728), cf. Jørn Erslev Andersen, Marmorblikket, M ignon og musikken - dannelseskampe i W inckelmann, Goethe og Nietzsche, i: Peter Fibiger Bang, Glimt af antikken i Europa, Århus Brevet fortsætter:»... Laokoon, Torsen og muserne var endnu ikke Rørte. Det store tab som kunsterne have lit agter man nogesledes at Reparere med gibs avstøb- ninger som man agter at sætte i stæden hvor originalene have staaet.«citeret fra brev fra Thorvaldsen til Abildgaard, dateret ultimo Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Brevarkiv. 11. For forskellige vinkler på relationen Thorvaldsen og Hope, cf. Meddelelser fra Thorvaldsens Museum Citeret fra brev fra Thorvaldsen til Fonden ad usus publicos, medio april Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Brevarkiv. 13. Cf. Francis Haskel & Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture , New Haven & London 1994, s De to bogtitler er i Thorvaldsens bogsamling som følger: Leon Battista Alberti, Della Pittura e della Statua (ca. 1462), Milano 1804, inv.nr. M 28; Albrecht Dürer, Di Alberto Durero della simmetria dei corpi humani libri quat- tro (1528), Venezia 1697, inv.nr. M Citeret fra afskrift a f kontrakten, dateret marts Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Brevarkiv. Cf. i øvrigt note Cf. f.eks. brevet fra Thorvaldsen til Nicolai Abildgaard, dateret 18. juni 1806:»Af Figurer som ere færdige kan erholdes a f 7 Palmers Høide... - a f 6 Palmers Høide -... En Figur som er 6 Palmer koster 60 Scudi for Formen og siden 10 Scudi for hver Afstøbning 1 Gyps.«Thorvaldsens M useum, Bertel Thorvaldsens Brevarkiv. 17. Cf. nærværende artikel, s. 143 og note Cf. Arkkataloget, data vedr. inv.nr. A 52, Thorvaldsens Museum. Generøst har forskningsmedarbejder, mag.art. Kira Kofoed gjort opmærksom på ordlyden a f brevet, der her er citeret fra. Det fortsætter:»... der er mange som tvivler om at den er bleven bedre en[d] før, og naar man spørger hvorfor han gjør det, siger han[:] den ser jo ud som en Harnisk og ikke som Kød«. Publiceret i: Vilhelm Wanscher, Gotlieb Bindesbøll Der Erbauer von Thorvaldsens M useum, i: Artes. Monuments et Mémoires, vol. I, København 1932, (ss ), s Praktiske øvelser i dissektion var igennem generationer en del a f pensum på kunstakademierne; man dissekerede det døde for at afbilde det levende. I Haandbog i Menneskets Anatomie, udarbeidet med Hensyn til Maler- og Billedhuggerkonsten, København 1841, s.2, skrev professor S.A.W. Stein således:»kundskaben om Legemet i denne livløse Tilstand kaldes Anatomie, en græsk Benævnelse af va-te V(D, jeg sønderskjærer. Det er nemlig nødvendigt at sønderskjære Legemet, for at betragte de enkelte Dele, og derved erholde en fuldstændigere Kundskab om det hele Legeme. Ingenlunde er det dog nødvendigt for Konstneren at kjende hele det menneskelige Legeme i alle dets Details. Han behøver tvertimod kun at studere og kjende enkelte a f Legemets Systemer, og det for- trinsviis Been- og Muskelsystemet.«Bogen indgår i Thorvaldsens bogsam ling, inv.nr. M 681. KROP & KANON 145

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Af den rette støbning afstøbningssamlinger i københavn

Af den rette støbning afstøbningssamlinger i københavn Af den rette støbning afstøbningssamlinger i københavn skoletjenesten Den græske og romerske antik Antikken er fællesbetegnelsen for den græske og siden den romerske kultur fra ca. 1000 f.v.t. til 400.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place)

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Johannes Christoffersen/ Lars Bent Petersen. 2009 Kort om projektet: Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place), er et kunstprojekt, der vil undersøge eksisterende

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal

Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale. Søndre Forsal Kunstværker i Kuppelsalen og dens forsale Syd (mod Bibliotekets magasiner) Vest (mod slotsgården) Nord (mod Nyhavn) Øst (mod Udstillingsbygningens gård) Søndre Forsal Syd C.W. Eckersberg: Stående kvindelig

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Maria Lassnig At male med kroppen 18/11 2016 26/2 2017 Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om særudstillingen

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet efter døden Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet i den usynlige verden En kendis vender tilbage fra de døde og fortæller sin historie. Den bedste modgift

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Prøv at gå på opdagelse i hendes værker og udpeg, i hvilke værker hun har brugt sin egen krop.

Prøv at gå på opdagelse i hendes værker og udpeg, i hvilke værker hun har brugt sin egen krop. Kirsten Justesen MY BODY IS MY TOOL Målgruppe: Folkeskolen 7-10. kl. Kroppen i kunsten Som forberedelse til et besøg på Rønnebæksholm og udstillingen MY BODY IS MY TOOL kan man se portrætfilmen om kunstneren

Læs mere

ENERGIPLASTER (Energy Enhancer)

ENERGIPLASTER (Energy Enhancer) ENERGIPLASTER (Energy Enhancer) Anbring et sæt energiplastre på kroppen på et af de anviste steder. Placer altid det hvide plaster på højre side af kroppen, og det brune plaster på venstre side af kroppen.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

Øjnene der ser. Vejledningen henvender sig til aldersgruppen ca. 5-10 år. Materialet er gratis og frit tilgængeligt på www.afrikaforbørn.

Øjnene der ser. Vejledningen henvender sig til aldersgruppen ca. 5-10 år. Materialet er gratis og frit tilgængeligt på www.afrikaforbørn. Øjnene der ser Dette undervisningsmateriale er udviklet af Louisiana Børnehus til projektet Afrika for børn. Materialet er gratis og frit tilgængeligt på www.afrikaforbørn.dk Skulpturer set med forskellige

Læs mere

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium

J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J. F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1904 Olie på lærred. 206 x 169 cm. G.A. Hagemanns Kollegium J.F. Willumsen (1863-1958) En bjergbestigerske, 1912 Olie på lærred. 210 x 170,5 cm SMK J.F.

Læs mere

FORM OG IAGTTAGELSE. Forløbsbeskrivelse DANSK GULDALDER PÅ RIBE KUNSTMUSEUM

FORM OG IAGTTAGELSE. Forløbsbeskrivelse DANSK GULDALDER PÅ RIBE KUNSTMUSEUM FORM OG IAGTTAGELSE DANSK GULDALDER PÅ RIBE KUNSTMUSEUM Fag: Billedkunst Målgruppe: 7.-9. klasse Sted: Ribe Kunstmuseum og værksted Omfang: 4 lektioner inkl. pause Fokus: Dialog, materialebevidsthed og

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11:

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Det første kapitel / hvorledes målestaven skal laves og tilvirkes.

Det første kapitel / hvorledes målestaven skal laves og tilvirkes. Petrus Apianus beskrivelse af jakobsstaven 1533 af Ivan Tafteberg Jakobsen Oversættelse i uddrag fra Petrus Apianus: Instrument Buch durch Petrum Apianum erst von new beschriben. Ingolstadii, 1533. [Findes

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder.

Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Fra klassisk mytologi til moderne kropsbilleder. Mandekrop - kvindekrop Menneskekroppen har altid været et centralt motiv for kunstnerne. Den nøgne mandekrop og kvindekrop har dog hver sin funktion i kunsten.

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Forløb 1: Intro (august 2005) Beskrivelse: Eleverne introduceres til formalanalysen : Ingen Erik Hagens: Vinterbanen Forløb 2-a: Gengivelsesstrategier (august 2005)

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

VÆR MED I SKOLE OL 2014! Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk!

VÆR MED I SKOLE OL 2014! Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk! LÆNGDE REGLER Til OL-springerne: Der skal sættes af på ét ben og landes på to. Der må sættes af i hele den 1 meter brede afsætszone og der måles fra afsætsfodens tå og ud til netop den del af landingsmærket

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg.

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg. KK47510 DEN RØDE STOL Design: Kaare Klint BESKRIVELSE Seriens første stol var Den røde stol i Large (1927), som blev skabt specielt til Designmuseum Danmarks forelæsningssal og præsenteret på den danske

Læs mere

BA PROJEKTER. Lidt information og små råd

BA PROJEKTER. Lidt information og små råd BA PROJEKTER Lidt information og små råd Carl Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet 1. Et BA projekt starter med et spørgsmål der ønskes afklaret (a) Eksempler på spørgsmål Spørgsmålet

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN Man kan nøjes med at gennemføre første del af projektet, som er den spiralkonstruktion, der er omtalt i kapitel 10. Eller man kan udvide med anden del, der giver en mere elegant, men også mere kompliceret

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

F15 HIIT STYRKE KONDITION

F15 HIIT STYRKE KONDITION TRÆNINGSPAS F15 INTERMEDIATE (SIDE. 32) F15 HIIT STYRKE KONDITION DU HAR BRUG FOR: STOL + Reverse Lunge to Front Kicks Left + Jackknife Shoulder Press + Reverse Lunge to Front Kicks Right + Chair Tricep

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Simple and stylish table, measuring 90x138, and 236 cm with flaps. Height 72 cm. Table leaves are fitted with hinges and lifted quickly when there are more. Table

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Hvordan laver man et perfekt indkast?

Hvordan laver man et perfekt indkast? Hvordan laver man et perfekt indkast? www.flickr.com1024 683 Indhold Hvorfor har jeg valgt at forske i det perfekte indkast... 3 Reglerne for et indkast... 4 Hjørnespark VS indkast... 5 Hvor langt kan

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere