Lokal udviklingsplan for. Langenæsen Dagtilbud 109

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109"

Transkript

1 Langenæsen Dagtilbud 109

2 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet i almindelighed med særligt fokus på årets indsatsområder. LUP en skal tegne en retning for dagtilbuddets udvikling og anvendelse af ressourcer i det kommende år. En udvikling, som motiverer og kompetenceudvikler medarbejderene til at yde en kvalificeret og professionel indsats og som samtidig imødekommer brugernes ønsker. LUP en relaterer sig til de 9 strategier, som Børn og Unge-afdelingen i Århus Kommune har opstillet for hele organisationen og til Områdeudviklingsplanen for område 1. For at LUP en skal give mening i hele den lokale organisation, skal der være tydelig sammenhæng mellem de overordnede strategivalg samt de ydelser, som det forventes, at dagtilbuddet kan tilbyde. Der skal ligeledes være sammenhæng mellem de pædagogiske opgaver, som medarbejderene forventes at løse, de kompetencer som medarbejderne besidder samt de ressourcer som tildeles til løsning af opgaverne. Gennem driftsaftalen med Århus Kommune er det selvejende dagtilbud Langenæsen forpligtet til at følge kommunens Børn og Unge politik og det overordnede værdigrundlag. LUP en indeholder en beskrivelse af dagtilbuddet, dets brugere, personalet samt de indsatsområder, som vi specielt vil have fokus på i det kommende år

3 S.3 Indholdsfortegnelse S Visioner og værdigrundlag for Langenæsen S Præsentation og grundlag 2.1 Navne og tal 2.2 Bestyrelse og ledelse i en selvejende institution 2.3 Vores tilknytning til Langenæs Kirken 2.4 Børnegrupperne S Lærings- og udviklingsforståelse S Drift S Evaluering af gamle samt nye Strategi og indsatsområder i Langenæsen 5.1 Strategi: Læring og udvikling Styrkelse af legemulighederne i Langenæsen via etablering af atelier og en udvidelse af l legepladsen Strategi: Fokus fokus på aldersintegration og samarbejde mellem vuggestue og børnehave Fokus på Aktivitetsgrupper i aldersopdelte læringsgrupper Fokus på fællesaktiviter for både store og små: båldage, fællesfredage, fællesløb, skovture. 5.2 Strategi: Trivsel og Sundhed Fuldkostordning i eget køkken God sund økologisk mad, som børnene spiser Børns bevægelse: Vi fortsætter med vores nye tiltag: Fællesløb og bevægelse i i aktivitetsgrupperne 5.3 Strategi: Forældreinddragelse og interessenter Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Vi bearbejder resultaterne vinter 2014 At få etableret et givende netværk mellem 6 selvejende dagtilbud og et partnerskab med Århus Kommune. 5.4 Strategi: Personale Fokus på lavt sygefravær: Det gode arbejdsmiljø, gode arbejdsstillinger, Personaletrivselsundersøgelsen bearbejdes. Kompetenceudvikling med de selvejendes netværk og Å.K. Kurser samt DHL for at øge kendskabet på tværs af de 6 dagtilbud i

4 1.0 Værdigrundlag Langenæsen skal leve op til Dagtilbudslovens 8, som beskriver grundlaget for at drive daginstitutioner i Danmark. Vi har driftsaftale med Århus Kommunes Magistrat for Børn og Unge. Børn og Unges visioner er: Glade, sunde børn og unge med selvværd. Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det. Børn og Unges mission er: At bidrage til at børn og unge udvikler evne, vilje og styrke til at sikre udvikling og sammenhængskraft i vores samfund. Det er forældrene, der har ansvaret for deres børn og unge, men vi er alle med til at gøre en forskel i vores møde med børnene og deres familier. Børn og Unges værdigrundlag er: Troværdighed man skal kunne have tillid til os. Respekt alle skal have en god og ordentlig behandling Engagement den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre. Hos os betyder det at: Langenæsen skal være et godt, trygt og inspirerende sted for børn, personale og forældre. Vores vision er at blive den bedste daginstitution i Århus - et sted forældre skriver deres børn op til så snart de er født, og en arbejdsplads pædagoger drømmer om at få arbejde. Mange børn tilbringer mange timer i institutionen. I samspil med forældrene har vi en vigtig rolle i medvirke til børnenes opdragelse og dannelse. Vi vil lære barnet: at vise hensyn at kunne tilsidesætte egne behov at indgå i sociale relationer med andre børn at kunne mærke sine egne behov at kunne sige til og fra. Vi vil prioritere, at børnene får rum til at lege. Det er gennem legen og i fællesskabet, barnet afprøver, bearbejder, og udvikler nye færdigheder. Vi har det mål med vores pædagogiske indsats, at det enkelte barn får en grundlæggende følelse af tilfredshed med sig selv og omverdenen. Ud fra denne selvfølelse vil barnet være i stand til at træffe valg og tage ansvar for sine valg. Mennesket har et medfødt behov for at indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. Familien er det første og vigtigste fællesskab, som barnet er en del af. Når barnet bliver ældre og udvikler sig, får det behov for fællesskaber med andre. Vores mål er, at Langenæsen skal være et fællesskab, hvor børn og personale mødes med de forudsætninger og kompetencer, de hver især har. De voksne har naturligvis det overordnede ansvar for fællesskabet og alles trivsel. Vi pædagoger stiller os til rådighed med vores faglige viden i dialogen med forældrene. Børnenes udvikling og opdragelse er et fælles anliggende.vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov - og give den støtte og vejledning det enkelte barn og den enkelte familie har brug for

5 Personalet er ansvarlig for, at husets atmosfære og omgangstone er positiv og anerkendende, så alle forældre føler sig trygge ved at aflevere deres børn i institutionen. Vi bruger en anerkendende tilgang til alle de udfordringer, som vi møder i vores virke som daginstitution. Det betyder, at personale og bestyrelse møder problemer med det udgangspunkt, at de er udfordringer, som vi skal have løst bedst muligt. Det sparer tid, og alle undgår at bruge tid på en opslidende negativ tankegang. Endvidere betyder den anerkendende tilgang, at det er centralt for personale og bestyrelse at arbejde med det, der har vist sig at virke godt, fremfor at bruge ressourcer på konstant at endevende, hvad der er gået galt, og hvis skyld det måtte være. Vi oplever, at denne tænkning frigør ressourcer, fjerner frustrationer og fører til et bedre arbejds og børnemiljø. Personalet har udarbejdet handleplaner for, hvordan Langenæsen tager hånd om børn med særlige behov. Personalet har udarbejdet handleplaner omkring børns overgange mellem hjem-vuggestue, vuggestue-børnehave, samt børnehave-skole. Rum for leg og læring, Århus Kommmunes indsatsområde til forbedring af fysisk og psykisk børnemiljø: Vi vil udforme inspirerende omgivelser, hvor vi støtter hvert enkelt barns alsidige udvikling. Derfor har vi skabt et trygt miljø i institutionen, hvor barnets lyst til leg og udforskning af omverdenen er i højsædet, og hvor barnet, i mødet med engagerede voksne, udfordres på en passende måde i forhold til alder og udviklingstrin. Vi støtter børnenes eget initiativ og viser dem nye muligheder og stimulerer deres nysgerrighed og lyst til at lære. Vi har i forbindelse med vores børnemiljøvurderinger i 2008, indkøb af klatrearrangement til vores udeareal, samt renovering af huset indedørs sat fokus på institutionens fysiske og psykiske rammer. Indeareal: Vuggestuen er indrettet til at tilgodese børns udvikling og læring i alderen 0-3 år: madrasser på gulvet, megen gulvplads, alderssvarende legetøj i en højde, hvor børnene kan nå det. Billeder af børnene på væggene, samt anden udsmykning med figurer, som børnene kender. Vi har 2 børnehaverum Vi har bøger og spil, samt et stort bord til tegning og andre kreative aktiviteter. Vi har et stort udbud af kvalitetslegetøj og har på begge stuer en indretning, der gør, at der hurtigt kan skabes et stort gulvareal til motorisk udfoldelse. Alle rum er forbundet med hinanden og dørene er åbne det meste af dagen. Det betyder, at små og store børn har adgang til at være i de rum, der tilgodeser det enkelte barns og gruppens udviklingstrin optimalt i forhold til leg og læring. De voksne inspirerer børnene til at finde muligheder i de enkelte rum. Børnene er i store dele af dagen sammen på tværs af alder. Udeareal: Legepladsen tilgodeser 0-6 årige børns behov for udforskning og læring. Den tilbyder rum til læring omkring natur og bevægelse, og den er indrettet, så legen og venskaber for gode udfoldelsesmuligheder. Her kan nævnes: stor sandkasse med balancepæle, stort klatrearrangement med legehus til rollelege, kuperet terræn, et gyngestativ med en kæmpegynge, samt træer, jord og græsarealer Vores fysiske rammer ude og inde tilgodeser 0-6 årige børns behov for tryghed, udvikling og læring på tilfredsstillende vis

6 2.0 Præsentation 2.1 Navne og tal Beliggenhed: Åbningstid: Langenæsen Mandag til torsdag: Langenæs alle 54, 8000 Århus C Fredag: Tlf Hjemmeside :www.langenaesen.dk Normering: 12: 0-2 årige 30: 3-6 årige Personale: Dagtilbudsleder: Jørgen Tingsgård Souschef: Connie Schou Sørensen : Vuggestuen: 2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere Børnehaven: 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælper Køkken 1 køkkenassistent Rengøring : Vi har 10 timer til rengøring om ugen. Vi har valgt at ansætte et rengøringsfirma. Langenæsens Bestyrelse valgt på generalforsamling d Bestyrelsen konstituerer sig på første møde onsdag d Valgt for en 2 års periode indtil d : Charlotte Dysted (Esben) Nana H.H. Jensen (Zacharias) Dorte Lybæk (Anders og Sophia) Valgt for en 2 års periode indtil d : Morten Larsen (Ida L. og Birk) Kirstine Simoni Faurholt (Ole og Peter) Niels Kjær, Langenæskirkens repræsentant Julie Diemer Kej Medarbejderrepræsentant Jørgen Tingsgård, Dagtilbudsleder Suppleanterne blev valgt således: 1. suppleant : Camilla Steensborg (Karla) 2. suppleant : Anne Boeg Stjerneholm (Alexander) - 6 -

7 Udover de forældrevalgte medlemmer sidder Niels Kjær som kirkens repræsentant. Niels Kjær er tidligere forældre i Langenæsen og har via sit kendskab til Langenæskirken, Læsøesgade skole og hele lokalmiljøet på Langenæs. Vi bor til leje hos Arbejdernes Andelsboligforening midt på Langenæs tæt ved Århus Centrum. Vi har 301 indendørs m2 at boltre os på - fordelt på 3 store grupperum, samt en række mindre rum. Vi har i årene år fået renoveret vores hus med nye vinduer, belysning, glasparti samt indgangsareal og alle 3 grupperum. Vores rum fremstår lyse og velholdte. Vores legeplads er en stor grøn naturlegeplads med en spændende natur og gode motoriske udfoldelsesmuligheder. 2.2 Bestyrelse og ledelse i en selvejende instituton Vores institution er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune. Dette betyder, at vi har egen bestyrelse bestående af forældrevalgte repræsentanter, hvor bestyrelsen har stor indflydelse på de overordnede principper for driften af Langenæsen. Bestyrelsens forventninger til samarbejdet med ledelsen (Fra vedtægterne 6): Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der inden for lovgivningen og de af kommunen fastsatte mål og rammer, varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse og drift af institutionen. Der afholdes 5-6 bestyrelsesmøder årligt. Formand og dagtilbudsleder samarbejder om at udarbejde dagsordenen. Den årlige generalforsamling bl.a. med valg til bestyrelsen finder sted i september måned. Langenæsens dagtilbudsleder refererer til bestyrelsen, som er dennes arbejdsgiver. Ledelsesopgaven omfatter: personale, administration samt strategisk og pædagogisk ledelse. Souschefen yder sparring med lederen omkring de beslutninger, der skal træffes i den daglige drift af institutionen. Dagtilbudslederen arbejder tæt sammen med personalet i dagligdagen i en selvejende institution. Det giver oplagte fordele, at dagtilbudslederen i høj grad har opsyn og dermed viden om kerneydelsen: at personalet også i praksis lever op til de værdier, der er vedtaget af leder, personale og bestyrelse. Driftsoverenskomsten betyder for vores institution, at vi har de samme aftaler, normeringer og økonomi, som i en kommunal institution. Vi har en høj grad af selvstændighed i dagligdagen, da vi er en selvstændighed enhed. Langenæsen deltager i et netværk med 5 selvejende daginstitutioner i Århus Kommune. Netværket skal sikre, at de selvejende institutioners vilkår forbedres og understøttes, så det stadig er attraktivt for bestyrelser, forældre og personale at være selvejende. Netværket skal endvidere sikre, at lederne får den nødvendige sparring på ledelsesopgaven, og at personalets kompetenceudvikling styrkes. 2.3 Langenæsens tilknytning til Langenæskirken Vi er grundlagt som en menighedsinstitution og har derfor historisk set en tilknytning til Langenæs Kirken. Vi har valgt at bevare tilknytningen, da vi mener, at vores værdier: respekt, omsorg og en positiv anerkendende tilgang til børnene passer godt ind i den kristne kirkes budskab om næstekærlighed og respekt

8 I praksis giver det børnene lejlighed til på en uhøjtidelig måde at stifte bekendtskab med den religion, som det danske samfund er formet omkring. Vi går til børnegudstjenester til påske, høst og jul. Hvis der er forældre, der ikke ønsker at deres barn skal deltage, bliver barnet passet i institutionen imens. Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke foregår nogen religiøs forkyndelse her i institutionen. Vi har vores egen side i Kirkebladet, som vi ser som en god mulighed for at vise os i lokalområdet. 2.4 Børnegrupperne i Langenæsen: Aldersintegration: Vi er en integreret institution, hvor vi oplever, at børnene har stor glæde af at være sammen på tværs af alder. Venskaber får lov til at gro på tværs af alder. Børnene bevæger sig rundt i huset efter lyst, behov og relationer. Søskende har stort udbytte af at have en fælles hverdag, og forældrene vil investere flere kræfter i institutionens hverdag, når de ved, at de skal komme i huset i mange år. Vi laver projekter og aktiviteter på tværs af alder og primærvoksne. Vi er en integreret 0-6 års institution, og vores børn skal rumme hele aldersspekteret. Vi laver projekter på tværs af børne-grupper. Med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingstrin støtter vi dem i at udvikle empati, og rummelighed til at bære over med hinanden og inkludere hinanden i fællesskabet og legene. Børns indbyrdes samspil har stor betydning for deres udvikling. De har både brug for at spejle sig i jævnaldrende og andre aldersgrupper. De små lader sig inspirere af de store i deres leg. De får lov at være baby eller hund i de stores leg, og lærer derigennem om nogle af legens store hemmeligheder : forhandlingsteknikker, samspil og social forståelse. De store får lov at være lærer - ud - i - legen for de små. Og de får mulighed for at udvise omsorg og tolerance. Vi giver børnene en sammenhæng i deres barneliv. Vi har valgt at dele børnene i 2 grupper: Vuggestuen (0 3år) - har brug for ro, tryghed og overskuelighed til at undersøge og eksperimentere. De har et stort omsorgsbehov og brug for flere voksne omkring sig, og derfor lukker vuggestuen døren i nogle perioder af dagen. Børnene bevæger sig med støtte fra de voksne ud i huset, når behovet og lysten til et lidt vildere liv melder sig. Børnehaven (3-6 år) Børnehavebestår af en gruppe med ca. 32 børn, fordelt på 2 spise-samlingsgrupper (Hvaler og Isbjørne) Alle børn har deres egen kontaktpædagog. Alle vuggestuebørn får plads i børnehaven, når de bliver 3 år. Hvalerne og Isbjørnene er sammen det meste af tiden, da vi vægter samværet i hele børnehavegruppen højt. Vi prioriterer aktiviteter, der udvikler børnenes kompetencer, så de i bred forstand bliver klar til at begå sig i vores samfund, der jo stiller store krav omkring formelle og uformelle færdigheder, såsom sociale kompetencer, robusthed og selvstændighed. Derfor har vi etableret aktivitetsgrupper for de største vuggestuebørn og alle børnehavebørnene

9 Disse grupper får et unikt lærings og udviklingstilbud i en lille gruppe med 2 voksne en gang ugentligt med afsæt i de pædagogiske læreplaner, hvis krav alle dagtilbud i Danmark skal leve op til. I aktivitetsgrupperne er børnene som udgangspunkt delt op efter alder, så aktiviteterne kan målrettes børnenes udviklingstrin. 3.0 Lærings og udviklingsforståelse Læringsforståelsen i Børn og Unge afdelingen i Århus Kommune bygger på: At børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer. At børn har forskellige måder at lære på. At et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forældrene og medarbejderne skaber det optimale grundlag for børn og unges trivsel, læring og udvikling. At indsatsen skal vurderes og evalueres med udgangspunkt i en fælles fastlæggelse af, hvad et barn skal kunne på forskellige udviklings- og alderstrin. Hos os betyder det, at: børn har forskellige livsbetingelser og social baggrund. Vores mål er, at vi som ansvarlige voksne skaber gode og trygge rammer, hvor det enkelte barn: mødes med anerkendelse og respekt. får indsigt i og forståelse for de spilleregler, der findes i samfundet. kan forhandle, lytte til andre og være aktiv deltager i legen. får plads til at spejle, efterligne og fornemme egne færdigheder i forhold til og i samspil med andre. ved, hvor det kommer fra og hvad dets kulturelle rødder er. får mulighed for udvikling, læring og dannelse. Læring Læring er en udviklingsproces, barnet selv er aktør i og tager medansvar for. Læring er en del af barnets identitetsdannelse. Læring er en gensidig proces mellem individer. Den medfører en øget kompetence og viden hos det enkelte barn, som giver barnet mulighed for selvbestemmelse og selvstændighed. Læring sker bevidst og ubevidst, og den er ikke tidsbestemt. Legen med andre børn og samværet med den voksne er den vigtigste aktivitet som læreproces. Dannelse Dannelse er at udvikle sig til et helt menneske, der er i stand til gennem selvindsigt, viden og kunnen at forstå og agere i verdenen. Dannelse indeholder to sider: 1. Et barneperspektiv - barnets egen udfoldelse gennem initiativ og leg. 2. Et voksenperspektiv - vores forventninger om, hvor barnet skal være udviklingsmæssigt på de forskellige udviklingstrin. Dannelse sker i samspil med omverdenen. I dette samspil skal barnet mødes med tillid, respekt og anerkendelse. Det skal have plads og rum til at mærke sig selv og give udtryk for egne behov, følelser og ønsker. Vi er en rummelig daginstitution Strategi for rummelighed fra B&U s udviklingsplan: Børn og Unge vil sikre inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn og unge lige muligheder, ved at tage udgangspunkt i, at børn og deres forældre er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. Medarbejderne skal via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn, unge og forældre medvirke til at børn, unge og forældre udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed både personligt, socialt og kulturelt

10 Hos os betyder det: at vi har respekt og anerkendelse som grundlæggende værdier både overfor børn, forældre og personale. Vi har en positiv tilgang til alle børn og forældre. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at indrette fællesskabet, så det inkluderer de børn, der på nogle områder har det svært. Alle børn kan, hvis vi støtter og hjælper, blive en del af fællesskabet i Langenæsen. Vi fokuserer på at finde barnets ressourcer og derved få skabt respekt omkring barnet. Vi imødegår aktivt tegn på mobning ved at være tæt på børnene og vise dem positive måder at være sammen på. På stue- og personalemøder har vi fokus på, hvornår vi inkluderer og hvornår vi ekskluderer, og handler herpå. Personale og bestyrelse har i de sidste 2 år haft fokus på inklusion og det gode fællesskab. Vi har bl.a. udarbejdet en forældre og personaleguide, så vi sikrer Fællesskaber for alle. 4.0 Drift Dagtilbudets daglige drift varetages af dagtilbudslederen, som arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Løn og budgetadministration er overdraget til Menighedernes daginstitutioner. Personalebudgettet er på ca. kr millioner årligt. Øvrig budget er på ca. kr årligt. Overskud for regnskab 2012 blev på på Det akkumulerede regnskab pr. d viser et overskud på kr. 5.0 Nye indsatser besluttet på p-møde d.13-8 til godkendelse på best.møde d Læring og udvikling Pædagogiske læreplaner i Langenæsen: Ifølge Dagtilbudsloven skal dagtilbud udarbejde mål og evaluere deres pædagogiske arbejde: Der er 6 temaer for læring og udvikling: Sprog og læsning Krop og bevægelse og kost Alsidig personlighedsudvikling Naturen og naturfænomener Sociale kompetencer Kultur og kulturelle udtryksformer Børn og Unges vision: Daginstitutionerne skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Århus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at de bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og blive rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske borgere

11 Hos os betyder det, at: pædagogikken skal sikre, at de fysiske og psykiske rammer er på en måde, hvorpå børnenes mulighed for en sund udvikling tilgodeses bedst muligt. Rammerne skal give det enkelte barn mulighed for at udforske sig selv og forholde sig til andre mennesker i det fællesskab, som er i Langenæsen. I ca. 4 måneder om året har vi aktivitetsgrupper hver uge. Grupperne er som udgangspunkt aldersopdelte. Resten af året har vi løbende aktiviteter flere formiddage om ugen ture, samling, kreative aktiviteter. Alle børn deltager før skolestart i et skolestartsforløb Evaluering af det enkelte barns udbytte af de læringsorienterede aktiviteter vurderes og evalueres gennem interne evalueringer i personalegruppen og sammen med forældrene i forbindelse med forældresamtaler. Personalet arbejder ud fra tankegangen om forskellige læringsstile for det enkelte barn: Læringsstile er et konkret redskab for pædagogen til at have øje for, hvordan det enkelte barn bedst modtager og lærer nyt. Læringsstilsteorien bygger på barnets styrker og behov det positive og det unikke hos hvert individ, og giver pædagogen mulighed for at påvirke læring og udvikling i positiv retning for hvert enkelt barn. Vi inddrager IT i læringen. Bl.a. har vi det seneste år stillet I-pads til rådighed for børnene. Her har vi fokus på læringsorienterede spil, samt at bruge I-paden i sprogarbejdet. Vi sprogvurderer alle børn, når de er mellem 3,1 og 3,4 år, medmindre forældrene siger nej til det. Børn, som efter vores vurdering har sproglige udfordringer, sprogvurderer vi, da det er et lovkrav. Børn, hvor hovedsproget i hjemmet er et andet end dansk, sprogscreenes i 3 års alderen. Strategi for læring og udvikling Indsatsområder :Aktivitetsgrupper og leg Vi har fokus på at tilrettelægge læring og udvikling ud fra det enkelte barns behov i relation til fællesskabet. Vi vil fokusere på læring og udvikling i den frie leg, da den frie leg er en meget vigtig kilde til udvikling af barnets kompetencer inden for alle læreplanstemaer. Effekt Målet er at tilbyde børnene bedre rammer for deres leg ved at sørge for, at alle rum i huset udnyttes optimalt, samt at legemulighederne udendørs markant forbedres. Vi bruger de pædagogiske læreplaner til at sikre den pædagogiske kvalitet i aktivitetsgrupperne. Børnene skal deltage i aktiviteter, hvori der indgår musik og bevægelse. Børn skal stifte bekendtskab med IT, så det bliver et naturligt redskab i deres læring Ydelse I 2013 indrettede vi et nyt aktivitetsrum Havnen Her er der mulighed for at få ro for mindre børnegrupper både til aktiviteter, sprogarbejde og spisning. Endvidere er legetøjsskuret nu indettet til leg efter at det er blevet renoveret og har fået lysindfald På personale og pædagogmøder vil vi i fortsat have emnet leg, som pædagogisk tema: Hvordan tilbyder vi børnene de bedste fysiske rammer for deres leg? Vi bruger aktivitetsgruppe forløbene til emner, der bl.a. inddrager musik Vi inddrager kapaciteter udenfor for vores hus, for at få ny inspiration (fx musikkonservatoriet, musikhuset, den jyske opera) Vi anvender IT i læringen fortrinsvis via læringsorienterede spil på I-pads, som børnene har adgang til at bruge

12 Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye indsatser: Vi fortsætter vores genopståede fælles fredags samlinger, hvor vi har musik og/eller bevægelses lege Vi fortsætter brugen af de 5 babytegn, som er et godt supplement til sproget for alle små og også anvendeligt for de større børn. Vi vil supplere de 5 tegn med yderligere 3 tegn i løbet af efteråret. Vi drømmer om at bygge et multihus for enden af skuret til værksteds og kreative aktiviteter Vi vil rigtigt gerne udvide vores legeplads ud imod det grønne område mellem boligblokkene Vi vil igangsætte en ny form for storebørnsforløb, som skal tage højde for, at vi til næste sommer har mange børn, der skal gå på Fjordsgade Skole, hvor de har rullende skolestart Evaluering og indikatorer Personalet bruger de pædagogiske læreplaner som afsæt til planlægning af de pædagogiske tiltag generelt. Børnene viser engagement fællessamlinger og aktivitetsforløbene Børnene bruger de 8 babytegn Vi får bygget et multihus på legepladsen Vi får udvidet vores legeplads, så den bliver ca. 5 m. bredere. Vores nye former for storebørns forløb, der strækker sig over hele året bedømmes positivt af børn forældre og personale (Interviews) Vi evaluerer august 2014 på personale og bestyrelsesmøder Strategi : Læring og udvikling. Indsatsområde : Aldersintegration 0-6 år Fokus på øget aldersintegration og samarbejde mellem vuggestue og børnehave Udvikling af vores struktur med aldersintegrerede børnehavegrupper og aktivitetsgrupper, som middel til at sikre trivsels og fællesskabsfølelse Effekt Børnenes trivsel og fællesskabesfølelse skal øges: Vores mål er at sikre en bedre udnyttelse af personalets kompetencer, og sikre et bedre børneflow, så vi ikke skal ændre grupper hver gang vores aldersfordeling ændrer sig. Vi vil finde nye måder at tilrettelægge dagen, således at børnenes samvær på tværs af alder styrkes. Ydelse Vi har på personalemøder og i den pædagogiske planlægning fokus på vores trivselspolitik i de tiltag vi gør: Fokus på vores samlinger hvorfor samling og hvordan? Fokus på aktiviteter, der inddrager både børnehave og vuggestuebørn: Fx Skovture, FællesFredags-samlinger og båldage Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye indsatser: Børnesamlinger kl.11 får en mere central placering igen, da de færre akt.gruppeforløb giver plads til det her taler vi om mange forskellige emner, bl.a. om fællesskabstanken

13 Evaluering og indikatorer Børnene hjælper og støtter hinanden De store børn respekterer de små for deres udtryk De udviser respekt for fællesskabet og byder hinanden ind i lege og tager åbent og imødekommende imod nye børn bl.a. via Langenæsevenner Har vores indsats omkring trivsel gjort en forskel på, hvordan børnene agerer i børnefællesskabet. Vi vil indsamle erfaringer omkring, hvordan vi kan få mere fokus på samlingerne som fællesskabende. Stadig fokus på fællesaktiviteter såsom Fx Skovture, FællesFredags samlinger og båldage Evalueres august 2014 på bestyrelses og personalemøder 5.2 Trivsel og Sundhed I en tid, hvor mennesket i de vestlige lande får øgede helbredsproblemer pga. for fed og usund kost samt for lidt bevægelse, er det påkrævet, at vi som daginstitution går forrest for at modvirke denne tendens, der oftest følger barnet videre ind i ungdoms og voksenlivet. Undersøgelser viser, at børn, der er overvægtige, løber en stor risiko for at blive ekskluderet fra fællesskabet, fordi de ikke kan følge med i de fysiske aktiviteter. Derfor er den største udfordring, at aktivere de børn, der ikke bevæger sig, samt tilbyde alle børn sund kost. Strategi for trivsel og sundhed fra B&U s udviklingsplan: Alle ansatte i Børn og Unge skal som en integreret del af deres daglige arbejde i samarbejde med børnene, de unge og deres forældre være med til at udvikle glade, sunde børn med selvværd. Vi vil vurdere og måle på børn og unges trivsel og sundhed. Hos os betyder det, at: børnene skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse, samt støttes til at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer. Vi vil give børnene kendskab til kroppens grundlæggende funktioner, bevægeapparat, balance, smidighed, og sanser, og støttes til at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Børn skal have viden om, hvilken kost, der er sund/usund. Strategi for Trivsel og Sundhed Indsatsområde : Børn og Kost Alle børn og unge skal tilbydes en sund og nærende kost. Effekt Det er vores mål at sikre vores kosttilbud, så det lever op til vores krav om en sund og nærende kost, og giver børnene lyst til at spise det. Vi laver børneinterviews omkring børnenes mening om vores kost, med fokus på, hvilke ideer de kunne have til nye retter i forår 2014 Vi arbejder til stadighed med at vurdere på indholdet af kosttilbuddet, så ovenstående mål fortsat opfyldes

14 Ydelse Fuldkostordning i eget køkken med egen køkkenassistent. 80 % af råvarerne skal være økologiske. Båldage med spisning udendørs hver onsdag året rundt. Fokus på hvad vi spiser via tavler på stuerne. Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi Evaluering og indikatorer Vi evaluerer august 2014 i evalueringen indgår personalets vurderinger, samt børneinterviews med de 3-6 årige børn: Giver børnene udtryk for, at de kan lide maden? Oplever personalet, at børnene kan lide maden? Børnene kom med en række forslag til nye retter, som Peter overvejer!! Børn i bevægelse Vi vil sørge for, at alle børn får optimale muligheder for at bevæge sig. Mange af Langenæsens børn bor i midtbylejligheder, hvor der ikke er optimale udearealer til fysisk udfoldelse og udfordringer, og de bliver ofte kørt i bil til børnehaven. Effekt Det er vores mål, at børnene fortsat får et optimalt udemiljø, der fremmer lysten til bevægelse. Vi vil optimere børnenes muligheder for at udvikle sig motorisk i et miljø, hvor hvert enkelt barn byder ind med sine forudsætninger. Undersøgelser viser, at en god kropsbevidsthed er en forudsætning for barnets læring og udvikling inden for en lang række områder. Vi har fokus på at der foregår bevægelseslege i aktivitetsgrupperne og på legepladsen. De voksne sætter primært bevægelseslege i gang i forbindelse med aktivitetsgrupperne, hvor krop og bevægelse er et af de centrale emner. Ydelse Fortsat opmærksomhed på tilbud om krop og bevægelse på legepladsen. I aktivitetsgrupperne skal læreplanstemaet krop og bevægelse indgå Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Fællesløb på boldbanen og sammen med forældrene på engen Musik og Bevægelseslege Evaluering Oplever personalet, at børnene får styrket deres lyst til bevægelse? Børnene tager selv initiativ til bevægelseslege De voksne motiverer til bevægelseslege fx vores Fællesløb på boldbanen og musik og bevægelseslege

15 5.3 Forældreinddragelse og interessenter Strategi for forældresamarbejde og - samspil fra B&U s udviklingsplan: Forældrene har ansvaret for deres børn og unge. Forældrene inddrages derfor løbende på alle niveauer i forhold til deres barns eller unges læring, udvikling og trivsel. Alle i Børn og Unge møder forældre, børn og unge med troværdighed, respekt og engagement og med den holdning, at forældrene udgør en ressource, vil det bedste for deres børn og unge og kan tage ansvar for dem. Strategi for forældreinddragelse Indsatsområde : Vi arbejder på at fastholde vores meget gode forældretilfredshed. Vi vil have et samarbejde, der er båret af anerkendelse og respekt overfor forældrene. Vi vil have en respektfuld og ærlig dialog med et konstruktivt og anerkendende udgangspunkt. Udgangspunktet for dialogen og samarbejdet er, at hvert enkelt forældrepar kender deres barn bedst, mens pædagogen har en faglig viden om børns udvikling. Effekt Vores mål er at fastholde vores forældretilfredshed, hvor vi ligger i top 5 blandt institutionerne i hele Århus Kommune ved undersøgelsen i efterår Vi har ikke specifikke resultatmålinger i år, da den næste forældretilfredshedsundersøgelse først finder sted i slutningen af Vi vil dog i vores pædagogiske virke have særligt fokus specielt på tilfredshed med: -Dagtilbuddets pædagogiske indsats. -Dit barns trivsel i pasningstilbuddet. -Pasningstilbuddets evne til at begrænse mobning. -Dialogen om samarbejdet om dit barn mellem pasningstilbuddet og hjemmet. Vores mål er at ligge i top 5 blandt institutionerne i hele Århus Kommune, hvilket vi opnåede i Overgang fra dagpleje, andet dagtilbud eller vores vuggestue. Hvordan sikrer vi en god forventningsafstemning, så forældre oplever sig informeret og tryg ved overgangen til Langenæsen. Ydelse Vi vil have en respektfuld og ærlig dialog med et konstruktivt og anerkendende udgangspunkt. Vi udarbejder skriftlig information til nye forældre omkring hvad de kan forvente, når deres barn starter i Langenæsen eller rykker op fra vuggestuen til børnehaven. Vi bruger tavlerne i huset, samt vores nye I-pad skærm til at formidle vores pædagogiske praksis til forældrene Vi arbejder på at styrke overgangene fra hvor børn kommer før de starter her: Forældre og børn får før start et brev med indbydelse til et kort møde og gerne besøg med barn i Langenæsen, samt Informationsmaterialet Gensidige forventninger, og nye forældre orienteres bl.a. om at serviceniveauet i bhv. er mindre end i vug. Vi informerer bl.a. i brevet om, at barnets tidligere dagtilbud gerne må komme på besøg. Ved specielle udfordringer tager vi gerne ekstra møde med forældre fxgluten Nye forældre får rundvisning, hvor de hilser på personaler i både vug og bhv

16 Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Skovtur til engen med alle børn forældre kommer ned på engen ca. kl.14.30, vi spiser hotdogs og laver fælles løb kl.15,30 og slutter kl Evaluering: August 2014 vedrørende forældretilfredshed generelt på baggrund det foreløbige arbejde med resultaterne Oplevede forældre og personale, at det var en god tur til engen. Har vi stadig god søgning har vi fået udmeldinger vedr. børns start i Langenæsen Nye forældre giver udtryk for begejstring over den måde vi modtager dem og deres børn Strategi: Samarbejde med andre interessenter Indsatsområde : At få etableret et netværk mellem de selvejende dagtilbud, der er med til at understøtte de enkelte dagtilbud Effekt Vores mål er at være med til at udvikle netværket Ydelse Lederne udfører de indsatser, der er besluttet bl.a.: Ledersparring omkring: økonomi, diverse lederudfordringer indenfor de 4 dimensioner: Økonomi, Personale, pædagogik og interessenter. Kompetenceudvikling af personalet i netværket. Fælles sprogvejleder, inklusionsvejleder Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Fælles børneaktiviteter storebørnsture nu både forår og efterår + besøg med børn i Børnely Fælles møder for sprogpædagoger på tværs Evaluering og indikatorer Bestyrelsen, personalet og Århus Kommune udtrykker tilfredshed ved evalueringen i august 2014, med: - at lederne i de selvejende kvalificere hinanden på ledelsesopgaven i netværket. - at personale, bestyrelse og forældre oplever at netværket giver inspiration til at løse de udfordringerne i bred forstand. - netværk og partnerskab bliver oprettet. Personalet og bestyrelsen evaluerer netværket 20-12s resultater indenfor ovennævnte juni Personale Fra B & U s udviklingsplan: Vi vil skabe og fastholde en attraktiv arbejdsplads og et arbejdsmiljø, der tiltrækker, udvikler og fastholder kvalificerede medarbejdere. Det er en del af ledelsesopgaven, at iværksætte ydelser med henblik på at skabe attraktive arbejdspladser. Derfor har vi fokus på trivsel, sundhed og på medarbejdernes kompetenceudvikling

17 Hos os betyder det at: personalet i Langenæsen mødes med anerkendelse, tillid, respekt og krav om faglig udvikling af lederen: - Personalet anerkendes for det faglige pædagogiske arbejde i hverdagen. - Personalet mødes med tillid til, at de kan håndtere de udfordringer og krav, som de mødes med i hverdagen. - Personalet mødes med respekt for deres holdninger og ståsted. - Personalet mødes med et krav om stadig at udvikle sig fagligt. Herunder modtage sparring fra leder og kolleger, samt deltage i relevant efteruddannelse. Strategi : Personale: Indsatsområde : Sygefraværsindsats: Vi oplever, at vores lave sygefravær giver tryghed for forældre og børn, og arbejdsglæde hos personalet. Vi vil gerne fortsat have fokus på vores sygefravær og udvikle metoder, så vi kan formindske det i forvejen meget lave sygefravær i Langenæsen. Effekt Vi vil i perioden fokusere på at fastholde korttidssygefraværet på 6,2 dage/år, og således fastholde det gode det er for børn, forældre og os selv som personale, at vi har et stabilt fremmøde i personalegruppen. Ydelse Vi deler vores sygefravær op i henholdsvis korttids, langtids, og det samlede fravær. Det skal give et mere brugbart og nuanceret billede af vores sygefravær. Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Korttids sygefravær skal ligge på under 8 dage/pr. år/medarbejder Vi inviterer vores fysioterapeut til at komme og tjekke vores arbejdsstillinger. Vi har investeret i nye berøringsfri vandhaner, der skal nedsætte smitterisiko Fælles personaleaktiviteter påtværs: DHL 2013 og 2014 Fysioterapeut kommer på besøg og tjekker vores arbejdsstillinger Evaluering og indikatorer Vi evaluerer på personale og bestyrelsesmøder i august 2014 Sygefraværet skal være faldet til 8 dage/år/medarbejder eller til et endnu lavere niveau. Personalet oplever, at de bliver hjulpet af besøg af fysioterapeut Personalet oplever, at DHL stafetten gav et øget kendskab til kollegerne i Strategi: Personale Indsatsområde : Kompetenceudvikling I vil vi fokusere på personalets kompentenceudvikling i netværket og med Å.K. Vi har på MUS-samtaler i efteråret 2012 fastlagt de lovbefalede 3- årige kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere

18 Effekt Vores mål er, at vi fortsat vil være en attraktiv arbejdsplads for at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere, at medarbejderne fortsat kompetenceudvikles, og at de udtrykker, at der er en god trivsel på arbejdspladsen. Vores mål er, at personalets score omkring trivsel og attraktiv arbejdsplads i den næste personaletrivselsundersøgelse øges med 10 %. I denne undersøgelse vil vi specielt have fokus på arbejdsstedets evne til at tilbyde personalet kompetenceudvikling. Ydelse Kompetenceudvikling for personalet, så vi sikrer, at vi til stadighed får nye redskaber til at reflektere over vores praksis og udvikle den, så vi stadig sikrer vores høje pædagogiske niveau. I netværket: Kursus som opfølgning på tidligere kursus i aktionslæring for alle pædagoger Resultatet af kurset har været, at vi arbejder meget målrettet med at bruge kort tid på kortlægning lang tid på nye indsatser til at løsning af problemet evaluering og igangsættelse af nye indsatser Med Århus kommune: Nye kurser i inklusion udbudt af Århus Kommune for alle personaler og en uges kursus for 2 pædagoger 1 fra vug og 1 fra BH. Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: 1 ny kursusdag i november som opfølgning på kurset i Aktionslæring Jobrotation som middel til at inspirere sig selv og kollegerne. 1 forløb for alle i efterår 2013 Observationsforløb pædagoger: Alle pædagoger prøver at blive observeret og observerer kollegerne Evaluering og indikatorer På personalemøde og på bestyrelsesmøde d.1. august 2014 evalueres det foreløbige udbytte af forløbet: Har kompetenceforløbet givet dig en større trivsel i dit arbejdsliv? Har observationsforløbene givet den enkelte pædagog en brugbar refleksion over egen praksis? Har jobrotations forløbene givet et øget kendskab til kollegernes arbejsområder? Arbejde meget målrettet med at bruge kort tid på kortlægning lang tid på nye indsatser til at løsning af problemet evaluering og igangsættelse af nye indsatser Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen, ledelse og personale i Langenæsen

19 Kort oversigt og de mål vi nåede i og de mål vi sætter os for Hvilke mål nåede vi i ? Læring - At få de nye spise-samlingsgrupper til at fungere godt. - At få aktivitetsgruppeforløbene til at give stort læringsudbytte for børnene. - At forsætte med at have fokus på musik og bevægelse og at synge (fxlangenæse og Vaskehænder sangen) - At forbedre møblementet i hele huset, med fokus på støjdæmpning og tunge løft for personalet via nye skammeler og nye borde (her er vi lige ved at bestille de sidste til børnehaven!) - At arbejde på at indrette nyt aktivitetsrum Havnen til stilleaktivteter bl.a. lego og i-pad leg Trivsel og Sundhed - At fortsætte Fællesskaber for alle med fokus på trivsel, fælles fredags aktiviteter og bålaktiviteter, og skovture - At fortsætte på at fokusere på kost og bevægelse bl.a. via løbeaktiviteter for alle Forældreinddragelse og verden omkring os - At bearbejde forældretilfredshedsundersøgelsen, kommer i efteråret 2013, så vi kvalificerer vores praksis - At invitere forældrene til en naturoplevelse med deres børn på engen i Marselisskoven Netværket af selvejende dagtilbud At etablere storebørnsgruppe aktiviteter i netværk, så børnene får erfaringer med at være i større børnegrupper - At etablere sprogsamarbejde i netværk, så vores sprogindsats kvalificeres Personale - At fortsætte med at have fokus på et lavt sygefravær herunder forebyggelse via et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø - At fortsætte kompetenceudviklingen for pædagoger i netværk via kurser for pædagoger. Indsatser 2013 til Lokaludviklingsplan (LUP) Læring og udvikling - At arbejde på at bygge et nyt multirum på legepladsen i forlængelse af skuret - At arbejde på at udvide legepladsen ud imod det grønne område - Fortsat at få aktivitetsgruppeforløbene til at give stort læringsudbytte for børnene. - At få revideret vores Pædagogiske Læreplaner denne gang i en mere tilgængelig form og fortsætte med at bruge dem i forbindelse med vores aktivitetsgrupper. At arbejde med babytegn nu med i alt 8 tegn, som især de mindste børn med stor succes anvender som kommunikationsmiddel, før deres sprog er udviklet. Trivsel og Sundhed - At fortsættte med at servere sund, alsidig og økologisk kost, herunder inddrage børnenes forslag til retter. - At fortsætte Fællesskaber for alle med fokus på trivsel, fælles fredag, bålaktiviteter, - At fortsætte på at fokusere på kost og bevægelse bl.a. via løbeaktiviteter for alle Forældre og vores omverden - At bearbejde forældretilfredshedsundersøgelsen, som gennemføres i efteråret 2013, så vi kvalificerer vores praksis. - At invitere forældrene til en naturoplevelse med deres børn på engen i Marselisskoven Netværket af selvejende dagtilbud At fortsætte og udvide storebørnsgruppe aktiviteter i netværk, så børnene får erfaringer med at være i større børnegrupper - At forstærke sprogsamarbejde i netværk, så vores sprogindsats kvalificeres Personale - Gennemføre og bearbejde den nye APV, som Å.K. starter nu - herunder personaletrivselsundersøgelse - At fortsætte kompetenceudviklingen for pædagoger i netværk

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere