Lokal udviklingsplan for. Langenæsen Dagtilbud 109

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109"

Transkript

1 Langenæsen Dagtilbud 109

2 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet i almindelighed med særligt fokus på årets indsatsområder. LUP en skal tegne en retning for dagtilbuddets udvikling og anvendelse af ressourcer i det kommende år. En udvikling, som motiverer og kompetenceudvikler medarbejderene til at yde en kvalificeret og professionel indsats og som samtidig imødekommer brugernes ønsker. LUP en relaterer sig til de 9 strategier, som Børn og Unge-afdelingen i Århus Kommune har opstillet for hele organisationen og til Områdeudviklingsplanen for område 1. For at LUP en skal give mening i hele den lokale organisation, skal der være tydelig sammenhæng mellem de overordnede strategivalg samt de ydelser, som det forventes, at dagtilbuddet kan tilbyde. Der skal ligeledes være sammenhæng mellem de pædagogiske opgaver, som medarbejderene forventes at løse, de kompetencer som medarbejderne besidder samt de ressourcer som tildeles til løsning af opgaverne. Gennem driftsaftalen med Århus Kommune er det selvejende dagtilbud Langenæsen forpligtet til at følge kommunens Børn og Unge politik og det overordnede værdigrundlag. LUP en indeholder en beskrivelse af dagtilbuddet, dets brugere, personalet samt de indsatsområder, som vi specielt vil have fokus på i det kommende år

3 S.3 Indholdsfortegnelse S Visioner og værdigrundlag for Langenæsen S Præsentation og grundlag 2.1 Navne og tal 2.2 Bestyrelse og ledelse i en selvejende institution 2.3 Vores tilknytning til Langenæs Kirken 2.4 Børnegrupperne S Lærings- og udviklingsforståelse S Drift S Evaluering af gamle samt nye Strategi og indsatsområder i Langenæsen 5.1 Strategi: Læring og udvikling Styrkelse af legemulighederne i Langenæsen via etablering af atelier og en udvidelse af l legepladsen Strategi: Fokus fokus på aldersintegration og samarbejde mellem vuggestue og børnehave Fokus på Aktivitetsgrupper i aldersopdelte læringsgrupper Fokus på fællesaktiviter for både store og små: båldage, fællesfredage, fællesløb, skovture. 5.2 Strategi: Trivsel og Sundhed Fuldkostordning i eget køkken God sund økologisk mad, som børnene spiser Børns bevægelse: Vi fortsætter med vores nye tiltag: Fællesløb og bevægelse i i aktivitetsgrupperne 5.3 Strategi: Forældreinddragelse og interessenter Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Vi bearbejder resultaterne vinter 2014 At få etableret et givende netværk mellem 6 selvejende dagtilbud og et partnerskab med Århus Kommune. 5.4 Strategi: Personale Fokus på lavt sygefravær: Det gode arbejdsmiljø, gode arbejdsstillinger, Personaletrivselsundersøgelsen bearbejdes. Kompetenceudvikling med de selvejendes netværk og Å.K. Kurser samt DHL for at øge kendskabet på tværs af de 6 dagtilbud i

4 1.0 Værdigrundlag Langenæsen skal leve op til Dagtilbudslovens 8, som beskriver grundlaget for at drive daginstitutioner i Danmark. Vi har driftsaftale med Århus Kommunes Magistrat for Børn og Unge. Børn og Unges visioner er: Glade, sunde børn og unge med selvværd. Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det. Børn og Unges mission er: At bidrage til at børn og unge udvikler evne, vilje og styrke til at sikre udvikling og sammenhængskraft i vores samfund. Det er forældrene, der har ansvaret for deres børn og unge, men vi er alle med til at gøre en forskel i vores møde med børnene og deres familier. Børn og Unges værdigrundlag er: Troværdighed man skal kunne have tillid til os. Respekt alle skal have en god og ordentlig behandling Engagement den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre. Hos os betyder det at: Langenæsen skal være et godt, trygt og inspirerende sted for børn, personale og forældre. Vores vision er at blive den bedste daginstitution i Århus - et sted forældre skriver deres børn op til så snart de er født, og en arbejdsplads pædagoger drømmer om at få arbejde. Mange børn tilbringer mange timer i institutionen. I samspil med forældrene har vi en vigtig rolle i medvirke til børnenes opdragelse og dannelse. Vi vil lære barnet: at vise hensyn at kunne tilsidesætte egne behov at indgå i sociale relationer med andre børn at kunne mærke sine egne behov at kunne sige til og fra. Vi vil prioritere, at børnene får rum til at lege. Det er gennem legen og i fællesskabet, barnet afprøver, bearbejder, og udvikler nye færdigheder. Vi har det mål med vores pædagogiske indsats, at det enkelte barn får en grundlæggende følelse af tilfredshed med sig selv og omverdenen. Ud fra denne selvfølelse vil barnet være i stand til at træffe valg og tage ansvar for sine valg. Mennesket har et medfødt behov for at indgå i sociale sammenhænge med andre mennesker. Familien er det første og vigtigste fællesskab, som barnet er en del af. Når barnet bliver ældre og udvikler sig, får det behov for fællesskaber med andre. Vores mål er, at Langenæsen skal være et fællesskab, hvor børn og personale mødes med de forudsætninger og kompetencer, de hver især har. De voksne har naturligvis det overordnede ansvar for fællesskabet og alles trivsel. Vi pædagoger stiller os til rådighed med vores faglige viden i dialogen med forældrene. Børnenes udvikling og opdragelse er et fælles anliggende.vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov - og give den støtte og vejledning det enkelte barn og den enkelte familie har brug for

5 Personalet er ansvarlig for, at husets atmosfære og omgangstone er positiv og anerkendende, så alle forældre føler sig trygge ved at aflevere deres børn i institutionen. Vi bruger en anerkendende tilgang til alle de udfordringer, som vi møder i vores virke som daginstitution. Det betyder, at personale og bestyrelse møder problemer med det udgangspunkt, at de er udfordringer, som vi skal have løst bedst muligt. Det sparer tid, og alle undgår at bruge tid på en opslidende negativ tankegang. Endvidere betyder den anerkendende tilgang, at det er centralt for personale og bestyrelse at arbejde med det, der har vist sig at virke godt, fremfor at bruge ressourcer på konstant at endevende, hvad der er gået galt, og hvis skyld det måtte være. Vi oplever, at denne tænkning frigør ressourcer, fjerner frustrationer og fører til et bedre arbejds og børnemiljø. Personalet har udarbejdet handleplaner for, hvordan Langenæsen tager hånd om børn med særlige behov. Personalet har udarbejdet handleplaner omkring børns overgange mellem hjem-vuggestue, vuggestue-børnehave, samt børnehave-skole. Rum for leg og læring, Århus Kommmunes indsatsområde til forbedring af fysisk og psykisk børnemiljø: Vi vil udforme inspirerende omgivelser, hvor vi støtter hvert enkelt barns alsidige udvikling. Derfor har vi skabt et trygt miljø i institutionen, hvor barnets lyst til leg og udforskning af omverdenen er i højsædet, og hvor barnet, i mødet med engagerede voksne, udfordres på en passende måde i forhold til alder og udviklingstrin. Vi støtter børnenes eget initiativ og viser dem nye muligheder og stimulerer deres nysgerrighed og lyst til at lære. Vi har i forbindelse med vores børnemiljøvurderinger i 2008, indkøb af klatrearrangement til vores udeareal, samt renovering af huset indedørs sat fokus på institutionens fysiske og psykiske rammer. Indeareal: Vuggestuen er indrettet til at tilgodese børns udvikling og læring i alderen 0-3 år: madrasser på gulvet, megen gulvplads, alderssvarende legetøj i en højde, hvor børnene kan nå det. Billeder af børnene på væggene, samt anden udsmykning med figurer, som børnene kender. Vi har 2 børnehaverum Vi har bøger og spil, samt et stort bord til tegning og andre kreative aktiviteter. Vi har et stort udbud af kvalitetslegetøj og har på begge stuer en indretning, der gør, at der hurtigt kan skabes et stort gulvareal til motorisk udfoldelse. Alle rum er forbundet med hinanden og dørene er åbne det meste af dagen. Det betyder, at små og store børn har adgang til at være i de rum, der tilgodeser det enkelte barns og gruppens udviklingstrin optimalt i forhold til leg og læring. De voksne inspirerer børnene til at finde muligheder i de enkelte rum. Børnene er i store dele af dagen sammen på tværs af alder. Udeareal: Legepladsen tilgodeser 0-6 årige børns behov for udforskning og læring. Den tilbyder rum til læring omkring natur og bevægelse, og den er indrettet, så legen og venskaber for gode udfoldelsesmuligheder. Her kan nævnes: stor sandkasse med balancepæle, stort klatrearrangement med legehus til rollelege, kuperet terræn, et gyngestativ med en kæmpegynge, samt træer, jord og græsarealer Vores fysiske rammer ude og inde tilgodeser 0-6 årige børns behov for tryghed, udvikling og læring på tilfredsstillende vis

6 2.0 Præsentation 2.1 Navne og tal Beliggenhed: Åbningstid: Langenæsen Mandag til torsdag: Langenæs alle 54, 8000 Århus C Fredag: Tlf Hjemmeside :www.langenaesen.dk Normering: 12: 0-2 årige 30: 3-6 årige Personale: Dagtilbudsleder: Jørgen Tingsgård Souschef: Connie Schou Sørensen : Vuggestuen: 2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere Børnehaven: 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælper Køkken 1 køkkenassistent Rengøring : Vi har 10 timer til rengøring om ugen. Vi har valgt at ansætte et rengøringsfirma. Langenæsens Bestyrelse valgt på generalforsamling d Bestyrelsen konstituerer sig på første møde onsdag d Valgt for en 2 års periode indtil d : Charlotte Dysted (Esben) Nana H.H. Jensen (Zacharias) Dorte Lybæk (Anders og Sophia) Valgt for en 2 års periode indtil d : Morten Larsen (Ida L. og Birk) Kirstine Simoni Faurholt (Ole og Peter) Niels Kjær, Langenæskirkens repræsentant Julie Diemer Kej Medarbejderrepræsentant Jørgen Tingsgård, Dagtilbudsleder Suppleanterne blev valgt således: 1. suppleant : Camilla Steensborg (Karla) 2. suppleant : Anne Boeg Stjerneholm (Alexander) - 6 -

7 Udover de forældrevalgte medlemmer sidder Niels Kjær som kirkens repræsentant. Niels Kjær er tidligere forældre i Langenæsen og har via sit kendskab til Langenæskirken, Læsøesgade skole og hele lokalmiljøet på Langenæs. Vi bor til leje hos Arbejdernes Andelsboligforening midt på Langenæs tæt ved Århus Centrum. Vi har 301 indendørs m2 at boltre os på - fordelt på 3 store grupperum, samt en række mindre rum. Vi har i årene år fået renoveret vores hus med nye vinduer, belysning, glasparti samt indgangsareal og alle 3 grupperum. Vores rum fremstår lyse og velholdte. Vores legeplads er en stor grøn naturlegeplads med en spændende natur og gode motoriske udfoldelsesmuligheder. 2.2 Bestyrelse og ledelse i en selvejende instituton Vores institution er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune. Dette betyder, at vi har egen bestyrelse bestående af forældrevalgte repræsentanter, hvor bestyrelsen har stor indflydelse på de overordnede principper for driften af Langenæsen. Bestyrelsens forventninger til samarbejdet med ledelsen (Fra vedtægterne 6): Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der inden for lovgivningen og de af kommunen fastsatte mål og rammer, varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse og drift af institutionen. Der afholdes 5-6 bestyrelsesmøder årligt. Formand og dagtilbudsleder samarbejder om at udarbejde dagsordenen. Den årlige generalforsamling bl.a. med valg til bestyrelsen finder sted i september måned. Langenæsens dagtilbudsleder refererer til bestyrelsen, som er dennes arbejdsgiver. Ledelsesopgaven omfatter: personale, administration samt strategisk og pædagogisk ledelse. Souschefen yder sparring med lederen omkring de beslutninger, der skal træffes i den daglige drift af institutionen. Dagtilbudslederen arbejder tæt sammen med personalet i dagligdagen i en selvejende institution. Det giver oplagte fordele, at dagtilbudslederen i høj grad har opsyn og dermed viden om kerneydelsen: at personalet også i praksis lever op til de værdier, der er vedtaget af leder, personale og bestyrelse. Driftsoverenskomsten betyder for vores institution, at vi har de samme aftaler, normeringer og økonomi, som i en kommunal institution. Vi har en høj grad af selvstændighed i dagligdagen, da vi er en selvstændighed enhed. Langenæsen deltager i et netværk med 5 selvejende daginstitutioner i Århus Kommune. Netværket skal sikre, at de selvejende institutioners vilkår forbedres og understøttes, så det stadig er attraktivt for bestyrelser, forældre og personale at være selvejende. Netværket skal endvidere sikre, at lederne får den nødvendige sparring på ledelsesopgaven, og at personalets kompetenceudvikling styrkes. 2.3 Langenæsens tilknytning til Langenæskirken Vi er grundlagt som en menighedsinstitution og har derfor historisk set en tilknytning til Langenæs Kirken. Vi har valgt at bevare tilknytningen, da vi mener, at vores værdier: respekt, omsorg og en positiv anerkendende tilgang til børnene passer godt ind i den kristne kirkes budskab om næstekærlighed og respekt

8 I praksis giver det børnene lejlighed til på en uhøjtidelig måde at stifte bekendtskab med den religion, som det danske samfund er formet omkring. Vi går til børnegudstjenester til påske, høst og jul. Hvis der er forældre, der ikke ønsker at deres barn skal deltage, bliver barnet passet i institutionen imens. Det er vigtigt for os at understrege, at der ikke foregår nogen religiøs forkyndelse her i institutionen. Vi har vores egen side i Kirkebladet, som vi ser som en god mulighed for at vise os i lokalområdet. 2.4 Børnegrupperne i Langenæsen: Aldersintegration: Vi er en integreret institution, hvor vi oplever, at børnene har stor glæde af at være sammen på tværs af alder. Venskaber får lov til at gro på tværs af alder. Børnene bevæger sig rundt i huset efter lyst, behov og relationer. Søskende har stort udbytte af at have en fælles hverdag, og forældrene vil investere flere kræfter i institutionens hverdag, når de ved, at de skal komme i huset i mange år. Vi laver projekter og aktiviteter på tværs af alder og primærvoksne. Vi er en integreret 0-6 års institution, og vores børn skal rumme hele aldersspekteret. Vi laver projekter på tværs af børne-grupper. Med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og udviklingstrin støtter vi dem i at udvikle empati, og rummelighed til at bære over med hinanden og inkludere hinanden i fællesskabet og legene. Børns indbyrdes samspil har stor betydning for deres udvikling. De har både brug for at spejle sig i jævnaldrende og andre aldersgrupper. De små lader sig inspirere af de store i deres leg. De får lov at være baby eller hund i de stores leg, og lærer derigennem om nogle af legens store hemmeligheder : forhandlingsteknikker, samspil og social forståelse. De store får lov at være lærer - ud - i - legen for de små. Og de får mulighed for at udvise omsorg og tolerance. Vi giver børnene en sammenhæng i deres barneliv. Vi har valgt at dele børnene i 2 grupper: Vuggestuen (0 3år) - har brug for ro, tryghed og overskuelighed til at undersøge og eksperimentere. De har et stort omsorgsbehov og brug for flere voksne omkring sig, og derfor lukker vuggestuen døren i nogle perioder af dagen. Børnene bevæger sig med støtte fra de voksne ud i huset, når behovet og lysten til et lidt vildere liv melder sig. Børnehaven (3-6 år) Børnehavebestår af en gruppe med ca. 32 børn, fordelt på 2 spise-samlingsgrupper (Hvaler og Isbjørne) Alle børn har deres egen kontaktpædagog. Alle vuggestuebørn får plads i børnehaven, når de bliver 3 år. Hvalerne og Isbjørnene er sammen det meste af tiden, da vi vægter samværet i hele børnehavegruppen højt. Vi prioriterer aktiviteter, der udvikler børnenes kompetencer, så de i bred forstand bliver klar til at begå sig i vores samfund, der jo stiller store krav omkring formelle og uformelle færdigheder, såsom sociale kompetencer, robusthed og selvstændighed. Derfor har vi etableret aktivitetsgrupper for de største vuggestuebørn og alle børnehavebørnene

9 Disse grupper får et unikt lærings og udviklingstilbud i en lille gruppe med 2 voksne en gang ugentligt med afsæt i de pædagogiske læreplaner, hvis krav alle dagtilbud i Danmark skal leve op til. I aktivitetsgrupperne er børnene som udgangspunkt delt op efter alder, så aktiviteterne kan målrettes børnenes udviklingstrin. 3.0 Lærings og udviklingsforståelse Læringsforståelsen i Børn og Unge afdelingen i Århus Kommune bygger på: At børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer. At børn har forskellige måder at lære på. At et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forældrene og medarbejderne skaber det optimale grundlag for børn og unges trivsel, læring og udvikling. At indsatsen skal vurderes og evalueres med udgangspunkt i en fælles fastlæggelse af, hvad et barn skal kunne på forskellige udviklings- og alderstrin. Hos os betyder det, at: børn har forskellige livsbetingelser og social baggrund. Vores mål er, at vi som ansvarlige voksne skaber gode og trygge rammer, hvor det enkelte barn: mødes med anerkendelse og respekt. får indsigt i og forståelse for de spilleregler, der findes i samfundet. kan forhandle, lytte til andre og være aktiv deltager i legen. får plads til at spejle, efterligne og fornemme egne færdigheder i forhold til og i samspil med andre. ved, hvor det kommer fra og hvad dets kulturelle rødder er. får mulighed for udvikling, læring og dannelse. Læring Læring er en udviklingsproces, barnet selv er aktør i og tager medansvar for. Læring er en del af barnets identitetsdannelse. Læring er en gensidig proces mellem individer. Den medfører en øget kompetence og viden hos det enkelte barn, som giver barnet mulighed for selvbestemmelse og selvstændighed. Læring sker bevidst og ubevidst, og den er ikke tidsbestemt. Legen med andre børn og samværet med den voksne er den vigtigste aktivitet som læreproces. Dannelse Dannelse er at udvikle sig til et helt menneske, der er i stand til gennem selvindsigt, viden og kunnen at forstå og agere i verdenen. Dannelse indeholder to sider: 1. Et barneperspektiv - barnets egen udfoldelse gennem initiativ og leg. 2. Et voksenperspektiv - vores forventninger om, hvor barnet skal være udviklingsmæssigt på de forskellige udviklingstrin. Dannelse sker i samspil med omverdenen. I dette samspil skal barnet mødes med tillid, respekt og anerkendelse. Det skal have plads og rum til at mærke sig selv og give udtryk for egne behov, følelser og ønsker. Vi er en rummelig daginstitution Strategi for rummelighed fra B&U s udviklingsplan: Børn og Unge vil sikre inkluderende læringsmiljøer, der giver alle børn og unge lige muligheder, ved at tage udgangspunkt i, at børn og deres forældre er forskellige og har forskellige behov og ressourcer. Medarbejderne skal via deres egen rummelige faglige tilgang til alle børn, unge og forældre medvirke til at børn, unge og forældre udviser gensidig respekt og kan rumme mangfoldighed både personligt, socialt og kulturelt

10 Hos os betyder det: at vi har respekt og anerkendelse som grundlæggende værdier både overfor børn, forældre og personale. Vi har en positiv tilgang til alle børn og forældre. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at indrette fællesskabet, så det inkluderer de børn, der på nogle områder har det svært. Alle børn kan, hvis vi støtter og hjælper, blive en del af fællesskabet i Langenæsen. Vi fokuserer på at finde barnets ressourcer og derved få skabt respekt omkring barnet. Vi imødegår aktivt tegn på mobning ved at være tæt på børnene og vise dem positive måder at være sammen på. På stue- og personalemøder har vi fokus på, hvornår vi inkluderer og hvornår vi ekskluderer, og handler herpå. Personale og bestyrelse har i de sidste 2 år haft fokus på inklusion og det gode fællesskab. Vi har bl.a. udarbejdet en forældre og personaleguide, så vi sikrer Fællesskaber for alle. 4.0 Drift Dagtilbudets daglige drift varetages af dagtilbudslederen, som arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Løn og budgetadministration er overdraget til Menighedernes daginstitutioner. Personalebudgettet er på ca. kr millioner årligt. Øvrig budget er på ca. kr årligt. Overskud for regnskab 2012 blev på på Det akkumulerede regnskab pr. d viser et overskud på kr. 5.0 Nye indsatser besluttet på p-møde d.13-8 til godkendelse på best.møde d Læring og udvikling Pædagogiske læreplaner i Langenæsen: Ifølge Dagtilbudsloven skal dagtilbud udarbejde mål og evaluere deres pædagogiske arbejde: Der er 6 temaer for læring og udvikling: Sprog og læsning Krop og bevægelse og kost Alsidig personlighedsudvikling Naturen og naturfænomener Sociale kompetencer Kultur og kulturelle udtryksformer Børn og Unges vision: Daginstitutionerne skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Århus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at de bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og blive rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske borgere

11 Hos os betyder det, at: pædagogikken skal sikre, at de fysiske og psykiske rammer er på en måde, hvorpå børnenes mulighed for en sund udvikling tilgodeses bedst muligt. Rammerne skal give det enkelte barn mulighed for at udforske sig selv og forholde sig til andre mennesker i det fællesskab, som er i Langenæsen. I ca. 4 måneder om året har vi aktivitetsgrupper hver uge. Grupperne er som udgangspunkt aldersopdelte. Resten af året har vi løbende aktiviteter flere formiddage om ugen ture, samling, kreative aktiviteter. Alle børn deltager før skolestart i et skolestartsforløb Evaluering af det enkelte barns udbytte af de læringsorienterede aktiviteter vurderes og evalueres gennem interne evalueringer i personalegruppen og sammen med forældrene i forbindelse med forældresamtaler. Personalet arbejder ud fra tankegangen om forskellige læringsstile for det enkelte barn: Læringsstile er et konkret redskab for pædagogen til at have øje for, hvordan det enkelte barn bedst modtager og lærer nyt. Læringsstilsteorien bygger på barnets styrker og behov det positive og det unikke hos hvert individ, og giver pædagogen mulighed for at påvirke læring og udvikling i positiv retning for hvert enkelt barn. Vi inddrager IT i læringen. Bl.a. har vi det seneste år stillet I-pads til rådighed for børnene. Her har vi fokus på læringsorienterede spil, samt at bruge I-paden i sprogarbejdet. Vi sprogvurderer alle børn, når de er mellem 3,1 og 3,4 år, medmindre forældrene siger nej til det. Børn, som efter vores vurdering har sproglige udfordringer, sprogvurderer vi, da det er et lovkrav. Børn, hvor hovedsproget i hjemmet er et andet end dansk, sprogscreenes i 3 års alderen. Strategi for læring og udvikling Indsatsområder :Aktivitetsgrupper og leg Vi har fokus på at tilrettelægge læring og udvikling ud fra det enkelte barns behov i relation til fællesskabet. Vi vil fokusere på læring og udvikling i den frie leg, da den frie leg er en meget vigtig kilde til udvikling af barnets kompetencer inden for alle læreplanstemaer. Effekt Målet er at tilbyde børnene bedre rammer for deres leg ved at sørge for, at alle rum i huset udnyttes optimalt, samt at legemulighederne udendørs markant forbedres. Vi bruger de pædagogiske læreplaner til at sikre den pædagogiske kvalitet i aktivitetsgrupperne. Børnene skal deltage i aktiviteter, hvori der indgår musik og bevægelse. Børn skal stifte bekendtskab med IT, så det bliver et naturligt redskab i deres læring Ydelse I 2013 indrettede vi et nyt aktivitetsrum Havnen Her er der mulighed for at få ro for mindre børnegrupper både til aktiviteter, sprogarbejde og spisning. Endvidere er legetøjsskuret nu indettet til leg efter at det er blevet renoveret og har fået lysindfald På personale og pædagogmøder vil vi i fortsat have emnet leg, som pædagogisk tema: Hvordan tilbyder vi børnene de bedste fysiske rammer for deres leg? Vi bruger aktivitetsgruppe forløbene til emner, der bl.a. inddrager musik Vi inddrager kapaciteter udenfor for vores hus, for at få ny inspiration (fx musikkonservatoriet, musikhuset, den jyske opera) Vi anvender IT i læringen fortrinsvis via læringsorienterede spil på I-pads, som børnene har adgang til at bruge

12 Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye indsatser: Vi fortsætter vores genopståede fælles fredags samlinger, hvor vi har musik og/eller bevægelses lege Vi fortsætter brugen af de 5 babytegn, som er et godt supplement til sproget for alle små og også anvendeligt for de større børn. Vi vil supplere de 5 tegn med yderligere 3 tegn i løbet af efteråret. Vi drømmer om at bygge et multihus for enden af skuret til værksteds og kreative aktiviteter Vi vil rigtigt gerne udvide vores legeplads ud imod det grønne område mellem boligblokkene Vi vil igangsætte en ny form for storebørnsforløb, som skal tage højde for, at vi til næste sommer har mange børn, der skal gå på Fjordsgade Skole, hvor de har rullende skolestart Evaluering og indikatorer Personalet bruger de pædagogiske læreplaner som afsæt til planlægning af de pædagogiske tiltag generelt. Børnene viser engagement fællessamlinger og aktivitetsforløbene Børnene bruger de 8 babytegn Vi får bygget et multihus på legepladsen Vi får udvidet vores legeplads, så den bliver ca. 5 m. bredere. Vores nye former for storebørns forløb, der strækker sig over hele året bedømmes positivt af børn forældre og personale (Interviews) Vi evaluerer august 2014 på personale og bestyrelsesmøder Strategi : Læring og udvikling. Indsatsområde : Aldersintegration 0-6 år Fokus på øget aldersintegration og samarbejde mellem vuggestue og børnehave Udvikling af vores struktur med aldersintegrerede børnehavegrupper og aktivitetsgrupper, som middel til at sikre trivsels og fællesskabsfølelse Effekt Børnenes trivsel og fællesskabesfølelse skal øges: Vores mål er at sikre en bedre udnyttelse af personalets kompetencer, og sikre et bedre børneflow, så vi ikke skal ændre grupper hver gang vores aldersfordeling ændrer sig. Vi vil finde nye måder at tilrettelægge dagen, således at børnenes samvær på tværs af alder styrkes. Ydelse Vi har på personalemøder og i den pædagogiske planlægning fokus på vores trivselspolitik i de tiltag vi gør: Fokus på vores samlinger hvorfor samling og hvordan? Fokus på aktiviteter, der inddrager både børnehave og vuggestuebørn: Fx Skovture, FællesFredags-samlinger og båldage Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye indsatser: Børnesamlinger kl.11 får en mere central placering igen, da de færre akt.gruppeforløb giver plads til det her taler vi om mange forskellige emner, bl.a. om fællesskabstanken

13 Evaluering og indikatorer Børnene hjælper og støtter hinanden De store børn respekterer de små for deres udtryk De udviser respekt for fællesskabet og byder hinanden ind i lege og tager åbent og imødekommende imod nye børn bl.a. via Langenæsevenner Har vores indsats omkring trivsel gjort en forskel på, hvordan børnene agerer i børnefællesskabet. Vi vil indsamle erfaringer omkring, hvordan vi kan få mere fokus på samlingerne som fællesskabende. Stadig fokus på fællesaktiviteter såsom Fx Skovture, FællesFredags samlinger og båldage Evalueres august 2014 på bestyrelses og personalemøder 5.2 Trivsel og Sundhed I en tid, hvor mennesket i de vestlige lande får øgede helbredsproblemer pga. for fed og usund kost samt for lidt bevægelse, er det påkrævet, at vi som daginstitution går forrest for at modvirke denne tendens, der oftest følger barnet videre ind i ungdoms og voksenlivet. Undersøgelser viser, at børn, der er overvægtige, løber en stor risiko for at blive ekskluderet fra fællesskabet, fordi de ikke kan følge med i de fysiske aktiviteter. Derfor er den største udfordring, at aktivere de børn, der ikke bevæger sig, samt tilbyde alle børn sund kost. Strategi for trivsel og sundhed fra B&U s udviklingsplan: Alle ansatte i Børn og Unge skal som en integreret del af deres daglige arbejde i samarbejde med børnene, de unge og deres forældre være med til at udvikle glade, sunde børn med selvværd. Vi vil vurdere og måle på børn og unges trivsel og sundhed. Hos os betyder det, at: børnene skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse, samt støttes til at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer. Vi vil give børnene kendskab til kroppens grundlæggende funktioner, bevægeapparat, balance, smidighed, og sanser, og støttes til at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Børn skal have viden om, hvilken kost, der er sund/usund. Strategi for Trivsel og Sundhed Indsatsområde : Børn og Kost Alle børn og unge skal tilbydes en sund og nærende kost. Effekt Det er vores mål at sikre vores kosttilbud, så det lever op til vores krav om en sund og nærende kost, og giver børnene lyst til at spise det. Vi laver børneinterviews omkring børnenes mening om vores kost, med fokus på, hvilke ideer de kunne have til nye retter i forår 2014 Vi arbejder til stadighed med at vurdere på indholdet af kosttilbuddet, så ovenstående mål fortsat opfyldes

14 Ydelse Fuldkostordning i eget køkken med egen køkkenassistent. 80 % af råvarerne skal være økologiske. Båldage med spisning udendørs hver onsdag året rundt. Fokus på hvad vi spiser via tavler på stuerne. Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi Evaluering og indikatorer Vi evaluerer august 2014 i evalueringen indgår personalets vurderinger, samt børneinterviews med de 3-6 årige børn: Giver børnene udtryk for, at de kan lide maden? Oplever personalet, at børnene kan lide maden? Børnene kom med en række forslag til nye retter, som Peter overvejer!! Børn i bevægelse Vi vil sørge for, at alle børn får optimale muligheder for at bevæge sig. Mange af Langenæsens børn bor i midtbylejligheder, hvor der ikke er optimale udearealer til fysisk udfoldelse og udfordringer, og de bliver ofte kørt i bil til børnehaven. Effekt Det er vores mål, at børnene fortsat får et optimalt udemiljø, der fremmer lysten til bevægelse. Vi vil optimere børnenes muligheder for at udvikle sig motorisk i et miljø, hvor hvert enkelt barn byder ind med sine forudsætninger. Undersøgelser viser, at en god kropsbevidsthed er en forudsætning for barnets læring og udvikling inden for en lang række områder. Vi har fokus på at der foregår bevægelseslege i aktivitetsgrupperne og på legepladsen. De voksne sætter primært bevægelseslege i gang i forbindelse med aktivitetsgrupperne, hvor krop og bevægelse er et af de centrale emner. Ydelse Fortsat opmærksomhed på tilbud om krop og bevægelse på legepladsen. I aktivitetsgrupperne skal læreplanstemaet krop og bevægelse indgå Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Fællesløb på boldbanen og sammen med forældrene på engen Musik og Bevægelseslege Evaluering Oplever personalet, at børnene får styrket deres lyst til bevægelse? Børnene tager selv initiativ til bevægelseslege De voksne motiverer til bevægelseslege fx vores Fællesløb på boldbanen og musik og bevægelseslege

15 5.3 Forældreinddragelse og interessenter Strategi for forældresamarbejde og - samspil fra B&U s udviklingsplan: Forældrene har ansvaret for deres børn og unge. Forældrene inddrages derfor løbende på alle niveauer i forhold til deres barns eller unges læring, udvikling og trivsel. Alle i Børn og Unge møder forældre, børn og unge med troværdighed, respekt og engagement og med den holdning, at forældrene udgør en ressource, vil det bedste for deres børn og unge og kan tage ansvar for dem. Strategi for forældreinddragelse Indsatsområde : Vi arbejder på at fastholde vores meget gode forældretilfredshed. Vi vil have et samarbejde, der er båret af anerkendelse og respekt overfor forældrene. Vi vil have en respektfuld og ærlig dialog med et konstruktivt og anerkendende udgangspunkt. Udgangspunktet for dialogen og samarbejdet er, at hvert enkelt forældrepar kender deres barn bedst, mens pædagogen har en faglig viden om børns udvikling. Effekt Vores mål er at fastholde vores forældretilfredshed, hvor vi ligger i top 5 blandt institutionerne i hele Århus Kommune ved undersøgelsen i efterår Vi har ikke specifikke resultatmålinger i år, da den næste forældretilfredshedsundersøgelse først finder sted i slutningen af Vi vil dog i vores pædagogiske virke have særligt fokus specielt på tilfredshed med: -Dagtilbuddets pædagogiske indsats. -Dit barns trivsel i pasningstilbuddet. -Pasningstilbuddets evne til at begrænse mobning. -Dialogen om samarbejdet om dit barn mellem pasningstilbuddet og hjemmet. Vores mål er at ligge i top 5 blandt institutionerne i hele Århus Kommune, hvilket vi opnåede i Overgang fra dagpleje, andet dagtilbud eller vores vuggestue. Hvordan sikrer vi en god forventningsafstemning, så forældre oplever sig informeret og tryg ved overgangen til Langenæsen. Ydelse Vi vil have en respektfuld og ærlig dialog med et konstruktivt og anerkendende udgangspunkt. Vi udarbejder skriftlig information til nye forældre omkring hvad de kan forvente, når deres barn starter i Langenæsen eller rykker op fra vuggestuen til børnehaven. Vi bruger tavlerne i huset, samt vores nye I-pad skærm til at formidle vores pædagogiske praksis til forældrene Vi arbejder på at styrke overgangene fra hvor børn kommer før de starter her: Forældre og børn får før start et brev med indbydelse til et kort møde og gerne besøg med barn i Langenæsen, samt Informationsmaterialet Gensidige forventninger, og nye forældre orienteres bl.a. om at serviceniveauet i bhv. er mindre end i vug. Vi informerer bl.a. i brevet om, at barnets tidligere dagtilbud gerne må komme på besøg. Ved specielle udfordringer tager vi gerne ekstra møde med forældre fxgluten Nye forældre får rundvisning, hvor de hilser på personaler i både vug og bhv

16 Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Skovtur til engen med alle børn forældre kommer ned på engen ca. kl.14.30, vi spiser hotdogs og laver fælles løb kl.15,30 og slutter kl Evaluering: August 2014 vedrørende forældretilfredshed generelt på baggrund det foreløbige arbejde med resultaterne Oplevede forældre og personale, at det var en god tur til engen. Har vi stadig god søgning har vi fået udmeldinger vedr. børns start i Langenæsen Nye forældre giver udtryk for begejstring over den måde vi modtager dem og deres børn Strategi: Samarbejde med andre interessenter Indsatsområde : At få etableret et netværk mellem de selvejende dagtilbud, der er med til at understøtte de enkelte dagtilbud Effekt Vores mål er at være med til at udvikle netværket Ydelse Lederne udfører de indsatser, der er besluttet bl.a.: Ledersparring omkring: økonomi, diverse lederudfordringer indenfor de 4 dimensioner: Økonomi, Personale, pædagogik og interessenter. Kompetenceudvikling af personalet i netværket. Fælles sprogvejleder, inklusionsvejleder Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Fælles børneaktiviteter storebørnsture nu både forår og efterår + besøg med børn i Børnely Fælles møder for sprogpædagoger på tværs Evaluering og indikatorer Bestyrelsen, personalet og Århus Kommune udtrykker tilfredshed ved evalueringen i august 2014, med: - at lederne i de selvejende kvalificere hinanden på ledelsesopgaven i netværket. - at personale, bestyrelse og forældre oplever at netværket giver inspiration til at løse de udfordringerne i bred forstand. - netværk og partnerskab bliver oprettet. Personalet og bestyrelsen evaluerer netværket 20-12s resultater indenfor ovennævnte juni Personale Fra B & U s udviklingsplan: Vi vil skabe og fastholde en attraktiv arbejdsplads og et arbejdsmiljø, der tiltrækker, udvikler og fastholder kvalificerede medarbejdere. Det er en del af ledelsesopgaven, at iværksætte ydelser med henblik på at skabe attraktive arbejdspladser. Derfor har vi fokus på trivsel, sundhed og på medarbejdernes kompetenceudvikling

17 Hos os betyder det at: personalet i Langenæsen mødes med anerkendelse, tillid, respekt og krav om faglig udvikling af lederen: - Personalet anerkendes for det faglige pædagogiske arbejde i hverdagen. - Personalet mødes med tillid til, at de kan håndtere de udfordringer og krav, som de mødes med i hverdagen. - Personalet mødes med respekt for deres holdninger og ståsted. - Personalet mødes med et krav om stadig at udvikle sig fagligt. Herunder modtage sparring fra leder og kolleger, samt deltage i relevant efteruddannelse. Strategi : Personale: Indsatsområde : Sygefraværsindsats: Vi oplever, at vores lave sygefravær giver tryghed for forældre og børn, og arbejdsglæde hos personalet. Vi vil gerne fortsat have fokus på vores sygefravær og udvikle metoder, så vi kan formindske det i forvejen meget lave sygefravær i Langenæsen. Effekt Vi vil i perioden fokusere på at fastholde korttidssygefraværet på 6,2 dage/år, og således fastholde det gode det er for børn, forældre og os selv som personale, at vi har et stabilt fremmøde i personalegruppen. Ydelse Vi deler vores sygefravær op i henholdsvis korttids, langtids, og det samlede fravær. Det skal give et mere brugbart og nuanceret billede af vores sygefravær. Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: Korttids sygefravær skal ligge på under 8 dage/pr. år/medarbejder Vi inviterer vores fysioterapeut til at komme og tjekke vores arbejdsstillinger. Vi har investeret i nye berøringsfri vandhaner, der skal nedsætte smitterisiko Fælles personaleaktiviteter påtværs: DHL 2013 og 2014 Fysioterapeut kommer på besøg og tjekker vores arbejdsstillinger Evaluering og indikatorer Vi evaluerer på personale og bestyrelsesmøder i august 2014 Sygefraværet skal være faldet til 8 dage/år/medarbejder eller til et endnu lavere niveau. Personalet oplever, at de bliver hjulpet af besøg af fysioterapeut Personalet oplever, at DHL stafetten gav et øget kendskab til kollegerne i Strategi: Personale Indsatsområde : Kompetenceudvikling I vil vi fokusere på personalets kompentenceudvikling i netværket og med Å.K. Vi har på MUS-samtaler i efteråret 2012 fastlagt de lovbefalede 3- årige kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere

18 Effekt Vores mål er, at vi fortsat vil være en attraktiv arbejdsplads for at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere, at medarbejderne fortsat kompetenceudvikles, og at de udtrykker, at der er en god trivsel på arbejdspladsen. Vores mål er, at personalets score omkring trivsel og attraktiv arbejdsplads i den næste personaletrivselsundersøgelse øges med 10 %. I denne undersøgelse vil vi specielt have fokus på arbejdsstedets evne til at tilbyde personalet kompetenceudvikling. Ydelse Kompetenceudvikling for personalet, så vi sikrer, at vi til stadighed får nye redskaber til at reflektere over vores praksis og udvikle den, så vi stadig sikrer vores høje pædagogiske niveau. I netværket: Kursus som opfølgning på tidligere kursus i aktionslæring for alle pædagoger Resultatet af kurset har været, at vi arbejder meget målrettet med at bruge kort tid på kortlægning lang tid på nye indsatser til at løsning af problemet evaluering og igangsættelse af nye indsatser Med Århus kommune: Nye kurser i inklusion udbudt af Århus Kommune for alle personaler og en uges kursus for 2 pædagoger 1 fra vug og 1 fra BH. Forslag til indsatsområder Vi fastholder fokus på den ovenfor omtalte strategi og derudover har vi flg. forslag til nye: 1 ny kursusdag i november som opfølgning på kurset i Aktionslæring Jobrotation som middel til at inspirere sig selv og kollegerne. 1 forløb for alle i efterår 2013 Observationsforløb pædagoger: Alle pædagoger prøver at blive observeret og observerer kollegerne Evaluering og indikatorer På personalemøde og på bestyrelsesmøde d.1. august 2014 evalueres det foreløbige udbytte af forløbet: Har kompetenceforløbet givet dig en større trivsel i dit arbejdsliv? Har observationsforløbene givet den enkelte pædagog en brugbar refleksion over egen praksis? Har jobrotations forløbene givet et øget kendskab til kollegernes arbejsområder? Arbejde meget målrettet med at bruge kort tid på kortlægning lang tid på nye indsatser til at løsning af problemet evaluering og igangsættelse af nye indsatser Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen, ledelse og personale i Langenæsen

19 Kort oversigt og de mål vi nåede i og de mål vi sætter os for Hvilke mål nåede vi i ? Læring - At få de nye spise-samlingsgrupper til at fungere godt. - At få aktivitetsgruppeforløbene til at give stort læringsudbytte for børnene. - At forsætte med at have fokus på musik og bevægelse og at synge (fxlangenæse og Vaskehænder sangen) - At forbedre møblementet i hele huset, med fokus på støjdæmpning og tunge løft for personalet via nye skammeler og nye borde (her er vi lige ved at bestille de sidste til børnehaven!) - At arbejde på at indrette nyt aktivitetsrum Havnen til stilleaktivteter bl.a. lego og i-pad leg Trivsel og Sundhed - At fortsætte Fællesskaber for alle med fokus på trivsel, fælles fredags aktiviteter og bålaktiviteter, og skovture - At fortsætte på at fokusere på kost og bevægelse bl.a. via løbeaktiviteter for alle Forældreinddragelse og verden omkring os - At bearbejde forældretilfredshedsundersøgelsen, kommer i efteråret 2013, så vi kvalificerer vores praksis - At invitere forældrene til en naturoplevelse med deres børn på engen i Marselisskoven Netværket af selvejende dagtilbud At etablere storebørnsgruppe aktiviteter i netværk, så børnene får erfaringer med at være i større børnegrupper - At etablere sprogsamarbejde i netværk, så vores sprogindsats kvalificeres Personale - At fortsætte med at have fokus på et lavt sygefravær herunder forebyggelse via et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø - At fortsætte kompetenceudviklingen for pædagoger i netværk via kurser for pædagoger. Indsatser 2013 til Lokaludviklingsplan (LUP) Læring og udvikling - At arbejde på at bygge et nyt multirum på legepladsen i forlængelse af skuret - At arbejde på at udvide legepladsen ud imod det grønne område - Fortsat at få aktivitetsgruppeforløbene til at give stort læringsudbytte for børnene. - At få revideret vores Pædagogiske Læreplaner denne gang i en mere tilgængelig form og fortsætte med at bruge dem i forbindelse med vores aktivitetsgrupper. At arbejde med babytegn nu med i alt 8 tegn, som især de mindste børn med stor succes anvender som kommunikationsmiddel, før deres sprog er udviklet. Trivsel og Sundhed - At fortsættte med at servere sund, alsidig og økologisk kost, herunder inddrage børnenes forslag til retter. - At fortsætte Fællesskaber for alle med fokus på trivsel, fælles fredag, bålaktiviteter, - At fortsætte på at fokusere på kost og bevægelse bl.a. via løbeaktiviteter for alle Forældre og vores omverden - At bearbejde forældretilfredshedsundersøgelsen, som gennemføres i efteråret 2013, så vi kvalificerer vores praksis. - At invitere forældrene til en naturoplevelse med deres børn på engen i Marselisskoven Netværket af selvejende dagtilbud At fortsætte og udvide storebørnsgruppe aktiviteter i netværk, så børnene får erfaringer med at være i større børnegrupper - At forstærke sprogsamarbejde i netværk, så vores sprogindsats kvalificeres Personale - Gennemføre og bearbejde den nye APV, som Å.K. starter nu - herunder personaletrivselsundersøgelse - At fortsætte kompetenceudviklingen for pædagoger i netværk

Langenæsens pædagogiske læreplaner 2012-13

Langenæsens pædagogiske læreplaner 2012-13 Langenæsens pædagogiske læreplaner 2012-13 Langenæsens pædagogiske læreplaner er en beskrivelse af, hvordan personalet arbejder med børnenes læring og udvikling. Planen er - kort sagt - grundlaget for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Langenæsens pædagogiske læreplaner 2014-15

Langenæsens pædagogiske læreplaner 2014-15 Langenæsens pædagogiske læreplaner 2014-15 Langenæsens pædagogiske læreplaner er en beskrivelse af, hvordan personalet arbejder med børnenes læring og udvikling. Planen er grundlaget for vores pædagogiske

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere