LELY SPLENDIMO 281 / 320 / 321 PC. Brugsanvisning. innovators in agriculture. Lely Industries N.V. SPLENDIMO 321 PC M-H004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LELY SPLENDIMO 281 / 320 / 321 PC. Brugsanvisning. innovators in agriculture. Lely Industries N.V. SPLENDIMO 321 PC M-H004."

Transkript

1 LELY SPLENDIMO 281 / 320 / 321 PC SPLENDIMO 321 PC M-H DA Brugsanvisning Lely Industries N.V. innovators in agriculture

2

3 BRUGSANVISNING LELY SPLENDIMO 281 / 320 / 321 PC Mh da-tp.fm Dansk SPLENDIMO er et registreret varemærke. Alle rettigheder tilhører selskaberne under LELY Gruppen Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra LELY INDUSTRIES N.V. at mangfoldiggøre og/eller offentliggøre dele af denne udgave ved hjælp af tryk, fotokopi, mikrofilm eller på en hvilken som helst anden måde. DA-1

4 DA-2 innovators in agriculture

5 INDHOLDSFORTEGNELSE... side FORORD...5 GARANTIBESTEMMELSER...5 TYPE- OG SERIENUMMER PÅ DIN MASKINE...5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER...6 FORKLARING PÅ SIKKERHEDSDEKALERNE PÅ MASKINEN INDLEDNING MONTERING TIL TRAKTOREN TRANSPORT MASKININDSTILLINGER Klippehøjde Intensiteten af crimpningen Trykket mod jorden Skårbredden BETJENING AF SPLENDIMO PC AFMONTERING FRA TRAKTOREN VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse efter endt arbejde Smøring Periodisk vedligeholdelse Udskiftning af knive Olieskift på gearkasserne Udskiftning af smørefedt i klippeelementerne...21 Tillæg: A REPARATIONER PÅ KNIVBJÆLKEN...22 A.1 Samling og adskillelse af knivbjælken...22 A.2 Udskiftning af skiver på drivelementet...24 B JUSTERING AF DREV OMDREJNINGER...25 C INDSTILLINGER AF CRIMPEREN...26 C.1 Indstilling af crimper rotoren...26 C.2 Rotorhastigheden...26 D HYDRAULISK OVERSIGT...27 E EKSTRAUDSTYR...28 F TEKNISKE DATA...30 DA-3

6 DA-4 innovators in agriculture

7 ! FORORD Denne brugsanvisning er beregnet for personer, der arbejder med maskinen, og som er ansvarlige for dens daglige vedligeholdelse. Læs venligst hele denne manual før arbejde med maskinen påbegyndes. Oplysninger, der vedrører din og andres sikkerhed er markeret i margen med en advarselstrekant med et udråbstegn. Sådanne oplysninger skal iagttages med særlig omhu og opmærksomhed. Oplysninger, der kan medføre alvorlig materiel skade i tilfælde af forkert brug eller uagtsomhed hos brugeren, er markeret i margen med et udråbstegn. Den maskine, der er beskrevet i denne manual, kan være udstyret med komponenter, der ikke er en del af standardudstyret, men som fås som muligt ekstraudstyr. Der er ikke i alle tilfælde redegjort herfor, fordi standardspecifikationerne er forskellige fra land til land. Desuden foreligger der mulighed for, at maskiner og evt. ekstraudstyr kan være tilpasset specielle regionale forhold, samtidig med de også er genstande for forskning og udvikling. Af samme årsag er det også muligt, at din maskine ikke på alle punkter stemmer overens med billederne og illustrationerne i denne manual. GARANTIBESTEMMELSER Fabrikken vil stille erstatningsdele til rådighed gratis i en periode på 12 (tolv) måneder fra købsdatoen for dele, der svigter under normale arbejdsforhold. Garantien bortfalder, såfremt instruktionerne i denne manual ikke har været overholdt, garantien bortfalder ligeledes, hvis disse bestemmelser kun har været delvist overholdt eller anvendt ukorrekt. Garantien bortfalder ligeledes, såfremt der er foretaget ændringer af maskinen enten af dig selv eller af tredje part uden vores kendskab og godkendelse. TYPE- OG SERIENUMMER PÅ DIN MASKINE Type- serienummerpladen er monteret på højre side af ophæget på hovedrammen. I al korrespondance og ved bestilling af reservedele er det vigtigt, at du oplyser om type- og serienummeret på din maskine. Udfyld boksen nedenunder med disse numre. Typenummer Serienummer DA-5

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til. - Følg alle eksisterende sikkerhedsbestemmelser, inklusiv dem, der er nævnt i denne manual samt dem, der står på selve maskinen. - Brug maskinen på en sikker måde. - Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer. - Vær opmærksom hele tiden, og overhold sikkerhedsbestemmelserne. - Undersøg om alle sikkerhedsafskærmninger og beskyttelsesanordninger er på plads. - Hold dig på afstand af alle bevægelige dele. - Stands motoren, PTO og alle bevægelige dele, inden du justerer, rengør eller smører maskinen. - Sørg for, at der ikke er nogen inden for farezonen, når maskinen er i arbejde, og vær sikker på, at andre personer holder sig væk fra maskinen. Dette er af særlig betydning, når der arbejdes langs veje og nær ved eller på marker, hvortil offentligheden har adgang. - Brug altid en traktor med førerhus. - Ryd marken for genstande, der kunne kastes op i luften af maskinen. - Iagttag og overhold gældende lovgivning for transport på offentlig landevej. - Brug blinklys og/eller andre sikkerhedsskiltninger, når det er påkrævet. - Stå ikke på maskinen. - Brug kun originale LELY reservedele. - Fjern trykket fra hydrauliksystemet, inden du begynder at bruge det og inden du tilkobler eller frakobler hydraulikslangerne. - Brug beskyttelsespåklædning, handsker/og eller beskyttelsesbriller om nødvendigt. - Rens sikkerhedsdekalerne regelmæssigt, så de kan læses til enhver tid. DA-6

9 FORKLARING PÅ SIKKERHEDSDEKALERNE PÅ MASKINEN - Læs betjeningsmanualen omhyggeligt inden du arbejder med maskinen. Overhold instruktioner og sikkerhedsregler, når der arbejdes med maskinen. - Advarsel! Bevægelige dele. Kom ikke i nærheden af bevægelige maskindele. - Risiko for flyvende genstande. Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand til maskinen, så længe motoren på traktoren kører. - Fare: klippeknive. Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand til maskinen, så længe motoren på traktoren kører. - Fare: dele kan falde ned. Hold dig væk fra delens bevægeområde. - Overskrid aldrig den maksimale PTO-hastighed, der er foreskrevet for maskinen. - Hvis maskinen skal løftes, må kun de anviste hægte punkter anvendes. Se klistermærkerne på maskinen. - Advarsel! Bevægelige dele. Læs betjeningsoplysningerne for PTO-akslen. Brug aldrig en PTO aksel uden afskærmning. DA-7

10 1 INDLEDNING LELY SPLENDIMO PC skårlæggeren med crimper er en kompakt maskine, beregnet til skårlægning af græs. Skårlægger enheden er monteret på transportrammen, ved en parallelogram konstruktion. Derved kan knivbjælken følge jordens konturer uafhængigt af transportrammen og traktoren. En hydraulisk cylinder hæver skårlæggeren ved forageren, hvilket giver en let manøvrering og håndtering på marken. Hydraulik cylindrene på hjulene giver ekstra frihøjde i transport positionen. Knivbjælken er monteret med tallerkner, komplet monteret med LELY SPLENDIMO CLIP hurtigskift system (fig. 1). Knivbjælken består af klippeenhederne fra det velkendte LELY modulsystem. Disse enheder samt de mellemliggende afstandsstykker er holdt sammen af en forbindelsesstang. Den første klippeenhed (drive element) drives ovenfra. En aksel af fjederstål, der trækkes af den første klippeenhed, trækker de andre enheder på knivbjælken. Der behøves kun et minimum af effektbehov, takket være denne konstruktion. Drivenhederne roterer parvis, enten til venstre eller højre. 1 IMPELLER crimperen (fig. 2) består af en rotor med fingre, der er lavet af et slagfast kunststof, en metalhætte med skårbord samt en indføringsplade for afgrøden til justering af intensiteten af crimpningen. Crimperen arbejder i næsten hele klippebredden. Afgrøden behandles på en sådan måde, at dele af vokslaget på stråene fjernes, og de tykke strå knuses. Afgrøden vendes også og lægges bag maskinen i et luftigt, smalt skår. Der er minimal kontakt mellem afgrøden og markens fugtige overflade, og det er ikke nødvendigt at køre oven på den høstede afgrøde. 2 DA-8

11 2 MONTERING TIL TRAKTOREN!! Den drejbare gearkasse (fig. 3) i traktorens ende af trækbommen, kan anvendes både for 540 og omdr pto hastighed. For at ændre dette, roteres gearboksen blot. Se venligst supplement B for yderligere detaljer. - Sikrer dig, at den specificerede PTO-hastighed forrest på gearkassen passer med den PTO-hastighed, du ønsker at anvende. - Juster traktorens trepunktstilkoblingsarme, så de er lige høje. - Monter liftarmene i boltene (kat. II) i ophænget. - Hæv ophænget, således at trækbommen står horisontalt. - Anbring parkeringsstøtten i den løftede position (fig. 3). - Fastgør traktorens liftarme ved hjælp af stabiliseringskæder eller stænger, så maskinen ikke kan foretage sidelæns bevægelser. - Undersøg, om PTO-akslen teleskoperer, som den skal. - Sæt PTO-akslen på traktorens PTO. Ved montering første gang eller ved brug af en anden traktor: undersøg minimum og maksimum overlappet for PTO halvdelene *. - Fastgør sikkerhedskæden for afskærmningen til et fast punkt på traktoren. 3 - Tilkobl de 2 hydraulikslanger fra cylinderen på trækbommen til en dobbelt virkende ventil på traktoren. Maksimalt tilladt olietryk: 21,0 MPa (210 bar). - Tilslut hydraulikslangen til at hæve og sænke maskinen til et enkeltvirkende udtag på traktoren, med flyde position. Maksimalt tilladt olietryk: 21,0 MPa (210 bar). - Isæt lyskablet i traktorens lysstik, og tjek lysfunktionerne. *. Se instruktionerne, der blev leveret med PTO-akslen DA-9

12 3 TRANSPORT SPLENDIMO PC slåmaskinen kan transporteres bag traktoren. Således gør du maskinen transportklar: - Løft hele maskinen ved brug af løftecylinderen samt hjul cylindrene (fig. 4). - Juster trækbommen ind til transport position (fig. 5). 281 / 321 PC: skal cylinderen være trukket helt sammen; 320 PC: skal trækbommen være i midterposition. - Lås cylinderen ved at lukke ventilen på cylinderen (fig. 4). - Fold sideskærmene op i begge sider af maskinen. Udfør følgende, for at folde SPLENDIMO 320 og 321 PC skårlæggerne inden for en transportbredde inden for 3,0 eller 3,1 m *. SPLENDIMO 281 PC vil herved have en transportbredde på 2,7 eller 2,8 m * : - Afmonter sikkerhedsskærmene fra begge sider af maskinen, og placer dem i ophænget foran på hovedrammen (fig. 6). - Drej skiven i højre side parallelt med kørselsretningen (320 og 321 PC kun, fig. 6). SPLENDIMO 281 & 321 PC 320 PC 4! - Brug alt det lys og de advarselssignaler, der er lovpligtige (eller andre bestemmelser, foreskrevet af myndighederne). - Vær sikker på, at vægten på forakslerne er tilstrækkelig (monter vægtklodser om nødvendigt), samt at der ikke er foreskrevet tilladt maksimum for vægten på bagakslen. Maskinen er nu klar til transport. Lad aldrig PTO-akslen rotere, når maskinen er i transportposition. 5 SPLENDIMO 320 & 321 PC 6 DA-10 *. Afhængig af dækstørrelsen

13 4 MASKININDSTILLINGER Gør maskinen arbejdsklar på følgende måde: - Monter de 2 sideskærme, på siden af maskinen. - Fold begge sideskærme ned (fig. 7). - Lås cylinderen op, ved at åbne ventilen på cylinderen.! 7 - Fold maskinen ud, i den ønskede arbejdsposition ved brug af cylinderen på trækbommen (fig. 8). Trækbommen på SPLENDIMO 281 og 321 PC skårlæggerne har tre positioner for montering af hydraulikcylinderen på trækbommen (, og fig. 8). Dette giver mulighed for at justere maskinens position bag traktoren. Vælg den position der sikrer, at traktordækken ikke kører i afgrøden, eller i det allerede skårlagte skår. - Sænk maskinen ved at sætte ventilen, til hæve/sænke cylinderen samt hjul cylindrene i flydestilling. SPLENDIMO 320 PC 281 & 321 PC - Juster trækbommen, med traktorens lift, således den står horisontalt. Tag højde for traktorens hjulposition. - Begræns en nedadgående bevægelse med for eksempel en stabiliseringskæde, hvis det er umuligt at fastholde den justerede højde af traktorens træk. Maskinen er nu klar til at arbejde. 4.1 Klippehøjde SPLENDIMO PC har 2 positioner for grovjustering af stubhøjden. Monter top parallelogram stangen i det forreste hul A (fig. 9) for meget kort stubhøjde. Monter top parallelogram stangen i det nederste hul B for høj stubhøjde. Denne forhåndsindstilling, giver optimal evne til at følge jordbunden under begge forhold. - Juster klippehøjden ved at justere knivbjælkens hældningsvinkel med topstangen. - Lås top parallelogram stangen ved hjælp af låsepladen. B A 8 9 DA-11

14 4.2 Intensiteten af crimpningen Intensiteten af crimperen kan justeres ved at justere crimperpladen og positionen på crimper rotoren. - Juster crimperpladen ved at dreje på spindelen (fig. 10). Ved at dreje spindelen hele vejen mod højre, giver den højeste crimper intensitet, mens hele vejen mod venstre, giver den laveste crimper intensitet. - Lås spindelen med gummistroppen. Hvis justeringen af crimperpladen ikke tillader tilstrækkeligt afgrødeflow, kan crimperpositionen justeres. Se venligst supplement C for yderligere detaljer. 4.3 Trykket mod jorden Marktrykket på knivbjælken bestemmes af spændingen på de 4 fjedre. Hvis knivbjælken under arbejdsgangen har en tendens til at flyde, hvilket vil forhindre den i at følge jordbunden så godt som det er muligt, skal spændingen på fjedrene justeres lidt ned. - Juster marktrykket ved at dreje de lange gevindstykker (fig. 11). Ved at dreje dem hele vejen til højre, giver den højeste spænding, hvorimod at dreje dem mod venstre giver den laveste spænding. Det modsatte påvirker marktrykket. Juster spændingen således at maskinen løftes i en horisontal bevægelse. Dette vil give en mere jævn fordeling af marktrykket på hele knivbjælken. - Lås justeringen ved brug af kontramøtrikken Skårbredden SPLENDIMO 281 PC kan få skårbredden indstillet fra 1,2 meter helt op til 2,8 meter; model 320 og 321 PC kan indstilles til mellem 1,3 og 2,2 meter. - Brug indstillingsanordning (fig. 12) til at lave den ønskede åbning af skårbordet. Lås derefter indstillingsanordningen DA-12

15 5 BETJENING AF SPLENDIMO PC Vær sikker på, at der ikke er nogen i nærheden af maskinen, når PTO en startes. Lad ikke nogen komme inden for en radius på 100 meter fra maskinen, når der arbejdes. Stands motoren på traktoren, inden du forlader førerhuset. Sikkerhedsafskærmningen, presenningen og afdækningspladerne (fig. 13) er vigtige beskyttelsesforanstaltninger på maskinen. Derfor må maskinen kun anvendes når disse dele er forsvarligt monteret.!! Maskinen skal betjenes på følgende måde: SPLENDIMO 281 og 321 PC skårlæggerne kun kun anvendes på højre side af traktoren. SPLENDIMO 320 PC skårlæggeren kan anvendes på begge sider af traktoren. - Juster positionen af trækbommen, så maskinen fulde arbejdsbredde anvendes, samtidig med at traktoren ikke kører i det græs, der endnu ikke er slået. Sørg også for at traktoren ikke kører i det allerede skårlagte skår. - Sænk maskinen ved hjælp af de hydrauliske løftearme, indtil den er lige over afgrødehøjden (fig. 14). - Start PTO-akslen med lavest mulig motorhastighed. - Øg derefter PTO ens omdrejninger til 540 og rpm, Det er også den højest tilladte rpm-hastighed under arbejdet. - Sænk maskinen ned i afgrøden. - Sæt hydraulik ventilen i flydestilling; liftarme skal kunne teleskopere problemfrit under hele arbejdsgangen. - Effektiv arbejdshastighed begynder ved ca. 8 km/t. Lavere kørehastighed kan påvirke afgrødeflowet henover knivbjælken. - Vær sikker på, at PTO-hastigheden mellem 540 og rpm fastholdes under arbejdet. Et midlertidigt fald i hastigheden kan bevirke, at afgrøden sætter sig fast i knivbjælken og/eller at langstråede afgrøder vikler sig rundt neden under skiverne. Løft maskinen fra afgrøden først og reducer derefter PTOhastigheden med det samme. Den lille løftecylinder vil hæve knivbjælken ca. 45 cm over jorden. Dette vil være tilstrækkeligt for at manøvrere rundt i marken DA-13

16 Ved at trække cylinderen på trækbommen sammen, kan skårlæggeren trækkes in bag traktoren, mens den er i brug, uden at standse PTO eller andet, for at manøvrere uden om forhindringer (fig. 15). Anvend kun SPLENDIMO 281 og 321 PC skårlæggeren i korte perioder i denne position! 2,3-2,7 m SPLENDIMO PC 15 6 AFMONTERING FRA TRAKTOREN - Placer maskinen på jorden. - Anbring parkeringsstøtten i den laveste position (fig. 16). - Sænk traktorens lift indtil parkeringsstøtten står på jorden. - Sluk for traktormotoren. Tag PTO-akslen af traktoren. - Anbring PTO-akslen i parkeringskæden (fig. 16). - Tag trykket af hydrauliksystemet og afmonter hydraulikslangerne. - Monter støvkapslerne på hydraulikkoblingerne og placer dem på det dertil indrettede beslag på ophænget. - Tag lysstikket ud af traktorens stik. - Tag de nederste arme af maskinen. 16 DA-14

17 7 VEDLIGEHOLDELSE For at opnå sikkert og driftssikkert arbejde er det bydende nødvendigt, at maskinen bliver korrekt vedligeholdt. Sæt støtter under knivbjælken, hvis den er løftet fra jorden, og du skal udføre arbejde under maskinen. Tilgangen til knivbjælken er forbedret, ved at åbne den forreste del af beskyttelses coveret. Gør følgende: - Placer maskinen på jorden. - Afmonter begge sideskærme. - Tag låsebolten ud, i venstre side af sikkerhedsskærmen. - Drej skærmen frem mod højre, og læg den på jorden. 7.1 Vedligeholdelse efter endt arbejde - Rens maskinen grundigt. Lad skiverne rotere et øjeblik efter trykrensningen, så vandet bliver slynget bort. - Undersøg knive og skiver for evt. skader, og om de sidder fast (torsionsmoment: se 7.3). - Undersøg sikkerhedsdæksler for beskadigelser. - Smør maskinen med et rustbeskyttelsesmiddel. - Smør stempelstangen med et anti-rustmiddel, hvis der ikke skal arbejdes i længere tid. Fjern smøremidlerne igen, når maskinen atter skal bruges. Hvis det ikke sker, kan løftearmerne blive påvirket af hærdede antirustmidler. 8t 7.2 Smøring Alle smørepunkter på maskinen kan smøres med biologisk nedbrydelige fedttyper (Total Biomultis SEP2) med mindre andet er nævnt. - PTO-akslen skal smøres for hver 8. arbejdstime i smøreniplerne på tværsamlingerne, beskyttelsesrør og friløbskobling (fig. 17). - De profilerede rør på PTO-akslen skal smøres for hver 8. arbejdstime (fig. 17). 8t 17 - Smør PTO-akslen over drevmodulet for hver 500 timers arbejde (eller årligt) gennem smøreniplerne i krydset. Afmonter hætte A (fig. 18) og plade B. Tøm for jord og græs som evt. måtte være aflejret fra cylinderen. B 500h A 18 DA-15

18 - Smør lejehusene på mellemakslen på trækbommen for hver 8. arbejdstime (A, fig. 19). - Smør kuglelejerne (B, fig. 19) på crimperrotoren for hver 8. arbejdstime. - Smør drejeboltene (C, fig. 19) på trækbommen for hver 40. arbejdstime. - Smør drejeboltene (D, fig. 19) på ophænget for her 40. arbejdstime. - Smør vippepunkterne (E, fig. 19) på hjularmene for hver 40. arbejdstime. D, 40h E, 8h C, 8h - Smør eller giv olie til alle drejelige punkter for hver 40. arbejdstime. B, 8h A, 8h 7.3 Periodisk vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelse skal udføres: ved starten af høstsæsonen; inden længere opbevaring af maskinen; når maskinen er i brug i høstsæsonen Smør alle punkter på maskinen, der er nævnt i 7.2 "Smøring". - Smør de fjederbelastede låsestifter ved PTO-akslens ledforbindelse. - Undersøg, om PTO-akslen teleskoperer, som den skal. En ødelagt PTO-aksel kan forårsage omfattende ødelæggelser på både maskinen og på traktoren. 10 mm 70 N (7 kg) - Smør lejerne på transporthjulaksler. Det gøres ved at fjerne kapperne fra hjulnavene for at få adgang til lejerne. - Undersøg, om kileremmene er så stramme, som de skal være. Afmonter kileremshuset. Kileremmene skal være så stramme, at de mellem remskiverne kan trykkes ca 10 mm ind med en kraft på 70 N (7 kg), (fig.20). Det anbefales at slække kileremmene, hvis maskinen skal være ude af drift i længere tid Nm (15-25 kgm) - Undersøg tilstanden af slidpladerne, skiverne og knivene. (Vedr. udskiftning af knivene: se 7.4). - Tjek at knivboltene er stramme (fig. 21). Klipsen skal være ordentligt låst over låsetappen på kniv tallerkenen. 21 DA-16

19 - Kontrollér at skiverne er stramme (fig. 21). Kronemøtrikkens torsionsmoment er Nm (15-25 kgm). Splitten, der låser kronemøtrikken, må ikke stikke frem foroven. Advarsel: man må ikke dreje møtrikken tilbage; bliv ved med at dreje, indtil splitten kan sættes i. - Kontrollér hele maskinen for eventuelle ødelæggelser og mangler. - Check gearkasserne for olielækage. (Efterfyldning af olie: se 7.5.) - Kontrollér dæktrykket. Det korrekte dæktryk er ca. 300 kpa (3,0 bar). - Tjek, at alle bolte og møtrikker er stramme. Vær særlig opmærksom på de bolte, der sikrer skrid- og slidpladerne (fig. 22). Når løse bolte/møtrikker skal spændes, skal nedenstående momenter bruges. 22 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 Nm kgm Spænd hjulmøtrikkerne som forbinder transporthjulene til akslerne med et torsionsmoment på 270 Nm (27 kgm). DA-17

20 Vær helt sikker på, at alle sikkerhedsdekaler er på plads, og at de er ubeskadigede (fig. 23). F A D F A B A F E D B C C D G B D E E F C A G 1 H A (P/N ) -4x- B (P/N ) -2x- C (P/N ) -2x- D (P/N ) -5x- E (P/N ) -3x- F (P/N ) -4x- G 1 (P/N ) G 2 (P/N ) H (P/N ) -3x- G 2 H 23 DA-18

21 7.4 Udskiftning af knive Sæt støtter under knivbjælken, hvis den er løftet fra jorden, og du skal udføre arbejde på maskinen. Slåmaskineknivene findes i 2 forskellige udgaver til skiver med henholdsvis venstre- og højrerotation. Forkanten af knivbjælken skal pege nedad, set i skivernes rotationsretning. Slåmaskineknivene har 2 skærekanter. Når den ene kant er slidt, kan kniven vendes, så den anden kant kan bruges. Knivene skal altid udskiftes parvis for at holde skiven afbalanceret. Slåmaskineknive bør skiftes med yderst forsigtighed og omhu i henhold til nedenstående instruktioner. Vær opmærksom på, at ikke korrekt monterede knive, kan tilføje betydelig skade på både maskiner, ting og mennesker i nærheden af SPLENDIMO skårlæggeren. - Fjern skidt, hvis der er noget, for at komme til klipsen. - Tag specialværktøjet ud af dens holder på SPLENDIMO skårlæggeren (fig. 24). - Drej tallerkenen således at knivbolten er lige over hullet i stabiliseringsstykket. - Placer gaflen af værktøjet bag klipsen (A, fig. 25). - Træk nedad i hammeren, så at klipsen løsner sig fra låsetappen, og glider af knivbolten. - Fjern klipsen. - Fjern knivbolten. Fjern knivbolten, og hvis nødvendigt, anvend den spidse del af hammeren til at få bolten ud af hullet (B). - Knivbladet er nu løst, og kan enten vendes eller byttes med et nyt (C). - Tjek knivbolten for slitage. Hvis der er tydelige tegn på slitage eller skader, bør bolten ikke længere benyttes. - Sørg altid for, at knivbolten låses med en ny klips. - Monter delene igen i omvendt rækkefølge. - Placer knivbolten med kniven under tallerkenen, og skub den op gennem hullet. - Placer klipsen i falsen på knivbolten (D). - Brug hammeren (E) til at slå klipsen helt ind i falsen, således at klipsen er sikkert låst bag låsetappen på tallerkenen. - Tjek at klipsen er forsvarligt låst! - Læg værktøjet tilbage i holderen på SPLENDIMO slåmaskinen. A B C D innovators in agriculture 24 E 25 DA-19

22 7.5 Olieskift på gearkasserne Skift olie på gearkasserne og drivelementerne på en ny slåmaskine (eller efter samling af en ny gearkasse) efter ca. 30 arbejdstimer den første gang. Derefter skal der skiftes olie for hver 250. arbejdstime. - Fyld gearkasserne (fig. 26 og 27) med følgende mængde GX85W- 140 gearolie: A C SPLENDIMO 281 PC 321 PC 320 PC top 1,0 l 1,7 l bund 1,2 l 1,9 l B 1,8 l 0,85 l top - 1,2 l bund - 1,2 l A C! - Fyld drivelement D (fig. 27) med en nøje udmålt mængde på 0,45 l GX85W-140 transmissionsolie. Ukorrekt mængde kan medføre overopvarmning og skade på gearkasse og/eller drivelementet, som ikke kan repareres. Skift olien lidt oftere, når der arbejdes under ekstreme arbejdsforhold. 26 B D 0,45 l 27 DA-20

23 7.6 Udskiftning af smørefedt i klippeelementerne Fedtet i klippeelementerne skal udskiftes efter hver 500. arbejdstime eller for hver hektar høstarbejde. Gør følgende: 39 Nm (3,9 kgm) C A!! - Fjern skiverne. Hvis der er flere lejehuse, der skal afmonteres, skal man sørge for, at de bliver genmonteret på de samme klippeelementer. - Afmonter lejehuset A (fig. 28) fra elementet. Sørg for, at mellemlægsskiven B bliver på sin plads. - Fjern fedtet fra elementet. Brug ikke noget opløsningsmiddel, da det kan påvirke lejepakningerne og/eller skylle fedtet ud af selve lejet. Afmål fedtmængden omhyggeligt. Ukorrekt fedtmængde kan forårsage overopvarmning og ødelæggelse af elementet. - Fyld elementet med 95 gram fedt (Shell Alvania WR 0). - Sæt lejehuset på elementet igen. Drej muffen (fig.28), så den er rettet ind efter muffen på det næste element (fig. 29). - Kom Loctite 243 på gevindet af cylinderhovedskruerne og spænd dem med et moment på 39 Nm (3,9 kgm). B 28 - Kontroller, at O-ringen D (fig. 29) er til stede i trykstykket. - Sæt skiven på. Spænd kronmøtrikken med et moment på Nm (15-25 kgm) og fastgør den med en split. Sørg for, at splitten ikke stikker frem over trykstykket. Advarsel: man må ikke dreje møtrikken tilbage; bliv ved med at dreje, indtil splitten kan sættes i Nm (15-25 kgm) D 29 DA-21

24 Tillæg A innovators in agriculture A REPARATIONER PÅ KNIVBJÆLKEN A.1 Samling og adskillelse af knivbjælken Tallene anført i parentes svarer til tallene anført i figur A-1. Knivbjælken er opbygget af uafhængige enheder (1). Disse klippeenheder er igen holdt fra hinanden med afstandsstykker (2). Klippeenhederne og afstandsstykkerne er forbundet med en forbindelsesstang (3). Klippeenhederne bliver drevet fra drivelementet (4) ved hjælp af en drivaksel (5). Takket være modulopbygningen er det hurtigt at udskifte klippeenhederne - det samme gælder drivakslen A-1 Sæt støtter under knivbjælken, hvis den er løftet fra jorden, og du skal udføre arbejde på maskinen. Adskil knivbjælken på følgende måde: - Anbring maskinen på et jævnt gulv. - Fjern sikkerhedspladen (6). - Løsn møtrikken (7) med et par få drejninger. - Løsn de 5 bolte (14) for neden ved støtten og fjern dem. - Løft maskinen et par centimeter fra jorden. Luk og lås hydraulikken, så skårlæggeren ikke kan sænkes. - Fjern møtrikken (7) og ringen (8). - Fjern endestykket (9). - Træk klippeenhederne og afstandsstykkerne ud af forbindelsesstangen (3). DA-22

25 Tillæg A innovators in agriculture! Samling af knivbjælken sker i omvendt rækkefølge. Vær dog opmærksom på anvisningerne, der er anført her: - Rens centerringene (10) og berøringsfladerne mellem klippeenhederne og afstandsstykkerne. - Vær sikker på, at der ikke sidder snavs mellem de enheder og afstandsstykker, der ikke blev afmonteret (gnid siderne med Castrol Tarp). - Smør drivakslen (Molykote BR2 Plus). Sørg for, at skiverne er drejet 90 i forhold til hinanden. Hvis en enhed ikke glider ind på drivakslen med det samme, skal skiven på den drejes en halv omgang, måske flere gange, indtil enheden glider på plads. - Monter enhederne i standardfigurationen i rotationsretningen (fig. A-2). En SPLENDIMO PC enhed med højre rotation kan identificeres på følgende måde: Når navet drejes til højre (R: fig. A-3), vil drivgearet på højre side dreje mod uret. En enhed med venstrerotation kan identificeres på følgende måde: Når navet drejes til venstre (L: fig. A-3), vil drivgearet på højre side dreje mod uret. - Efter en skive er skilt ad, kontroller, om O-ringen (11, fig. A- 1) er til stede i trykstykket ved kronmøtrikken. - Spænd kronmøtrikken med et torsionsmoment på Nm (15-25 kgm) og sæt en split i. Sørg for, at splitten ikke stikker frem over trykstykket. Advarsel: man må ikke dreje møtrikken tilbage; bliv ved med at dreje, indtil splitten kan sættes i. - Sikkerhedsskiven (13) og støtteringen skal sættes på den ydre klippeenhed. Hvis enheden udskiftes, skal disse dele flyttes med over til den nye enhed. - Spænd først de 5 bolte (14) med håndkraft. - Smør (Molykote P74) på ringen (8) samt på gevinddelen på forbindelsesstangen (3) og på møtrikken (7). Skru derefter møtrikken på stangen. - Spænd møtrikken (7). Moment: 950 Nm (95 kgm). Dette moment opnås ved at forlænge nøglen med et 150 cm langt rør (fig. A-4) og derefter bruge en kraft på 635 N (63,5 kg). Når sikkerhedspladen sættes på, skal møtrikken spændes, og den må ikke skrues af. - Spænd de 5 bolte (14) med et moment på 120 Nm (12 kgm) og brug endnu en møtrik til at sikre boltene. SPLENDIMO 281 PC SPLENDIMO 320/321 PC R L 950 Nm (95 kgm) A-2 A N 63,5 kg A-4 DA-23

26 Tillæg A innovators in agriculture A.2 Udskiftning af skiver på drivelementet - Fjern 3 bolten fra tætningsringen A (fig. A-5). - Løsen bolten fra beskyttelsesbøsningen B og og sænk den ned i hatten C. - Afmonter holderen D fra akselenden. - Fjern låseringen A og beskyttelsesbøsningen B. - Løsn de 4 bolte i bunden af hatten C og fjern hatten. - Afmonter skiven. - Monter delene igen i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på skivens position i forhold til de andre skiver. - Fastgør skiveboltene med Loctite 243 og spænd dem med et moment på Nm (2-2,5 kgm). D B A C A-5 DA-24

27 Tillæg B innovators in agriculture B JUSTERING AF DREV OMDREJNINGER Den forreste gearkasse på trækbommen på SPLENDIMO PC er konstrueret således, at hvis den roteres (fig. B-1), kan den anvendte PTO-hastighed ændres mellem 540 og omdr. Maskinen skal anvendes med den PTO hastighed, som er markeret på den øverste del af gearkassen. Omdrejningsbehovet ændres således: - Placer og understøt trækbommen, således at ophænget kan afmonteres. - Afmonter ophænget. - Dræn olien fra begge sektioner i separate rene beholdere. - Afmonter gearkassen fra trækbommen. - Byt placeringerne på åndeventilerne A (fig. B-1) med drænboltene B på gearkasserne. - Fjern drænbolten B. - Monter gearboksen på trækbommen. - Påfyld den tidligere aftappede olie gennem hullet, hvor åndeventilen A sidder. Brug den største mængde på den nederste gearkasse. - Monter åndeventilen A på gearkasserne således at de peger opad igen. - Monter ophænget. - Lås boltene på gearkassen og trækbommen med låseblikket. - Fjern understøtningen af trækbommen, og sænk den ned på parkeringsstøtterne. Maskinen er nu klar til brug med de omdrejninger, specificeret på den øverste sektion af gearkassen. A B B-1 DA-25

28 Tillæg C innovators in agriculture C INDSTILLINGER AF CRIMPEREN C.1 Indstilling af crimper rotoren A Hvis crimperen ofte kører fast i en lang afgrøde, foreslår vi, at rotoren flyttes bagud. Dette gøres således: - Åben skærmen til kileremmene for at løsne spændingen. - Tag spændingen af kileremmene. - Frigør gevinddelen af spændingsanordningen ved at demontere bolt A (fig. C-1). - Afmonter den øverste bolt B (fig. C-2) af lejeblokken i begge sider. 10 mm 70 N (7 kg) - Løsn den nederste bolt i lejeblokkene. - Flyt rotoren bagud fra position til position (eller modsat), og spænd boltene. C - Spænd remspændingsanordningen op igen. - Stram kileremmene igen. De skal være så stramme, at hvis der anvendes en kraft på 70 N (7 kg) på midten, kan remmen give sig 10 mm (fig. C-1). C-1 - Luk skærmene til kileremmene igen. C.2 Rotorhastigheden Maskinen kan leveres sammen med en ekstra remskive (ekstraudstyr) til crimperrotoren. En anden rotorhastighed kan opnås ved at bytte remskiverne til remtrækket ud med andre størrelser. B Skift remskiverne således: - Åben kileremhuset. - Tag spændingen af kileremmene. - Fjern de 2 unbrakobolte C (fig. C-1) fra remskiven og anbring den ene af de 2 bolte i det midterste af de 3 huller i remskiven. - Spænd unbrakobolten indtil remskiven er frigjort fra spændingsbøsningen. C-2 - Fjern spændingsbøsningen og remskiven. - Monter den anden remskive (ret den ind efter den øverste remskive) og spænd unbrakoboltene med et moment på 50 Nm (5 kgm). Slå derefter remskiven på plads med en hammer og spænd unbrakoboltene igen med samme moment (50Nm/5 kgm). Der skal ikke bruges olie eller fedt ved monteringen af remskiven. - Sæt kileremmene på igen. - Stram kileremmene igen. De skal være så stramme, at hvis der anvendes en kraft på 70 N (7 kg) på midten, kan remmen give sig 10 mm (fig. C-1). - Luk kileremshuset. DA-26

29 Tillæg D innovators in agriculture D HYDRAULISK OVERSIGT Tekst: 1 Kugleventil 2. Dobbeltvirkende løftearm (hjularm) 3. Enkeltvirkende løftearm (skårlægger enhed) 4. Enkeltvirkende løftearm (hjularm) 5. Dobbeltvirkende løftearm (trækbom) DA-27

30 Tillæg E innovators in agriculture E EKSTRAUDSTYR Slidplader For at undgå overdrevent slid på stabiliseringsstykkerne kan SPLENDIMO slåmaskinen blive udstyret med slidplader, der monteres neden under stabiliseringsstykkerne. Disse slidplader er lette at udskifte og koster ikke ret meget. De fås i tykkelser på 4 og 8 mm. Underdele til stabiliseringsstykkerne Ved at sætte de såkaldte underdele neden under stabiliseringsstykkerne, kan man få SPLENDIMO slåmaskinen til at klippe noget højere over jordbunden. De forøger klippehøjden med ca. 3 cm, hvilket bevirker, at knivene ikke går i jorden. Dette er specielt nyttigt ved arbejde på ujævne arealer for eksempel på brakarealer eller i naturlige landskaber. Græstørven skånes, fordi knivene ikke går i jorden. Også knivbjælken skånes, da den ikke bliver ramt af sten, grene og lignende. Forskydningshætter til afgrøden Under særlige forhold kan det være svært for skiverne at få afgrøden til at glide over knivbjælken. Der kan i sådanne tilfælde monteres forskydningshætter på skiverne, Forskydningshætterne sikrer et bedre greb om afgrøden, hvilket resulterer i et forbedret afgrødeflow. Afgrødeadskiller Når der arbejdes i meget langstråede afgrøder, kan græsset ved siden, der endnu ikke er klippet, være tilbøjeligt til at samle sig og sætte sig fast. Der kan fås en afgrødeadskiller, som sikrer, at det græs, der endnu ikke er klippet, bliver skubbet til side, så det ikke kan samle sig. Remskive til 900 eller rpm til crimperrotoren Crimperrotoren på SPLENDIMO PC slåmaskinen har som standard en hastighed på 900 eller rpm. For at opnå en anden rotorhastighed kan der monteres en anden remskive. Denne remskive muliggør, at crimperrotorens hastighed kan justeres efter de eksisterende forhold (mindre intensiv crimpning eller lettere afgrødetransport, når vi taler om tunge afgrøder). DA-28

31 Tillæg E innovators in agriculture Dæk Der kan vælges mellem 2 dækstørrelser på SPLENDIMO PC slåmaskinen: 10.0/ eller 15.0/ Dette valg giver mulighed for at tilpasse maskinens dækstørrelse til de givne forhold. Spredefinner Crimperen på SPLENDIMO PC slåmaskinen er forberedt til montering af såkaldte spredefinner, som kan sprede afgrøden i hele knivbjælkens bredde. Afhængig af vejrforholdene kan der spares en arbejdsgang med vending. Crimperrotor med plast- eller stålfingre Under tørre og støvede arbejdsforhold, og ekstrem lang afgrøde som skal skårlægges og crimpes, er slitagen på standardfingrene høj. I stedet for disse fingre, kan en rotor med stålfingre anvendes på SPLENDIMO 320 og 321 PC slåmaskinen. Det reducerer slitagen på fingrene. Vha. af fikseringen, kan disse fingre give efter i tilfælde af hårde objekter køres i rotoren. Båndudstyr Et båndudstyr monteret på SPLENDIMO PC giver mulighed for at lægge 2 skår oven på hinanden. Derved kan man undgå en gang rivning, men samtidig have et skår med tilstrækkelig mængde afgrøde som kan samles op af ballepresser, snittevogn eller selvkørende snitter. Båndet kan nemt aktiveres og de-aktiveres ved hjælp af en hydraulikcylinder. DA-29

32 Tillæg F innovators in agriculture F TEKNISKE DATA SPLENDIMO 281 PC 320 PC 321 PC Arbejdsbredde 2,8 m 3,2 m Transportbredde 2,7 m 3,0 m Transportlængde 5,8 m 7,2 m 5,8 m Antal skiver / knive 7 / 14 8 / 16 Klippehøjde Ophæng PTO ydelse Sikkerhed fra ± 3 cm, justerbart med topstangen kategori II 540 eller rpm K96 glidekobling og K64 skrælkobling Skårbredden ± 1,1-2,8 m ± 1,3-3,2 m Rotorhastigheden Rotordiameter 890 eller rpm 0,5 m Rotorbredde 2,2 m 2,6 m Antal fingre Hydrauliske tilslutninger - 1 enkeltvirkende hydraulikcylinder med flydende position - 1 dobbeltvirkende ventil (maks. olietryk 21,0 Mpa (210 bar)) Dækstørrelse 10.0/ eller 15.0/55-17 Nødvendigt effektbehov 51 kw (70 HP) 59 kw (80 HP) Vægt ca kg kg kg Alle detaljer er uden forpligtelse og kan ændres uden forudgående varsel. DA-30

33 DA-31

34 LELY INDUSTRIES NV Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis Tel +31 (0) Fax +31 (0) Live Life Lely

BRUGSANVISNING. LOTUS Stabilo 675 / 770 / 770 PLUS. LOTUS 675 Stabilo. B-HK / Dansk.

BRUGSANVISNING. LOTUS Stabilo 675 / 770 / 770 PLUS. LOTUS 675 Stabilo. B-HK / Dansk. BRUGSANVISNING LOTUS Stabilo 675 / 770 / 770 PLUS LOTUS 675 Stabilo www.lely.com B-HK.008.0199 / Dansk BRUGSANVISNING LOTUS STABILO 675 / 770 / 770 PLUS Bhk008tp-b.fm Dansk AWS, LOTUS og STABILO er registrede

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Rotorklipper. Efterhængt MANUAL

Rotorklipper. Efterhængt MANUAL Rotorklipper Efterhængt MANUAL Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSINFORMATION 2 SIKKERHEDS LABELS 3 SAMLE INSTRUKTION 5 BETJENING AF ROTORKLIPPER 6 VEDLIGEHOLDELSE 8 FEJLFINDING 11 DIAGRAM 14 RESERVEDELE -

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

PRONAR KAMPAGNE 2017 GRÆS-UDSTYR

PRONAR KAMPAGNE 2017 GRÆS-UDSTYR PRONAR KAMPAGNE 2017 GRÆS-UDSTYR 1 PRONAR Rotorvendere Fra 4,60 til 7,70 mtr. Pronar liftophængte rotorvendere findes i 3 størrelser med henholdsvis 4 og 6 rotorer. Maskinen sikrer en god vending af afgrøden

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Kompos 50 Bruger manual Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Maskinfabrikken LOMA ApS Side 1 af 20 Declaration of Conformity We hereby

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE

MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE MANUAL for BRUG og VEDLIGEHOLDELSE 1.1. Fremstillet hos firmaet: FALC S.r.l. via Proventa nr. 41 - Faenza (Ravenna) - ITALIEN - Tlf. ++39 0546 29050 Fax ++39 0546 663986 e-mail: info@falc1960.com http:

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

SG600. Brugervejledning. Med illustreret reservedelsliste (vedlagt som bilag)

SG600. Brugervejledning. Med illustreret reservedelsliste (vedlagt som bilag) SG600 Brugervejledning Med illustreret reservedelsliste (vedlagt som bilag) Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 1 Brugervejledning for

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø.

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Holstebro, marts 2013. Konsulentgruppen i Hunsballe Frø var den 25. januar 2013 på mejetærsker kursus hos Traktor & Høstspecialisten

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

T 120 PLANMIXER februar 2011

T 120 PLANMIXER februar 2011 T 120 PLANMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PLANMIXER, T 120 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Tvangsblander traktormonteret

Tvangsblander traktormonteret Brugsanvisning Varenr.: 9048919 Tvangsblander traktormonteret Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varenr. 9048919 - Tvangsblander PTO Beskrivelse: Tvangsblander

Læs mere

STIGA VILLA 85M

STIGA VILLA 85M STIGA VILLA 85M 8211-3013-09 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 Der tages forbehold for rettelser i priser og specifikationer PRÆSTBRO Sneskær Dette sneskær leveres som standard med gummiskær men kan på bestilling leveres

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

AGRI-LONGER. Hegns- og rabatklippere

AGRI-LONGER. Hegns- og rabatklippere 030911485 agri longerdan:2008040165gb 11/03/09 11:33 Page 1 Hegns- og rabatklippere PROFESSIONEL LANDSKABSPLEJE KUHN Hegns- og rabatklippere med mekanisk sikkerhedsudløser Landskabspleje er en del af fremtidens

Læs mere

HITACHI ZAXIS18. motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP. arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3

HITACHI ZAXIS18. motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP. arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3 HITACHI ZAXIS18 motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3 UDSTYR Motor Krøjemekanisme Model....................................... Isuzu

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814

TOP. Rotorriver 97+022.DA.0814 TOP Rotorriver 97+022.DA.0814 River til alle brug Let kørende PÖTTINGER river med perfekt tilpasning til underlaget, og ekstremt manøvredygtige, opfylder alle specifikationer i landbruget. Ren rivning

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE FORM NO. 3318-296 DK Rev A MODEL NR. 03741-60001 & Opefter MODEL NR. 03753-60001 & Opefter MODEL NR. 03751-60001 & Opefter MODEL NR. 03754-60001 & Opefter MODEL NR. 03752-60001 & Opefter MODEL NR. 03756-60001

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Slagleklipper til Atv

Slagleklipper til Atv Brugsanvisning Varenr.: 9044719 Slagleklipper til Atv Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Slagleklipper/brakpudser. Varenummer: 9044719 Beskrivelse: 120 cm

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere