109. møde. Torsdag den 2. oktober 2014 (D) 1. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Lars Barfoed. Kl. 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "109. møde. Torsdag den 2. oktober 2014 (D) 1. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Lars Barfoed. Kl. 09:00"

Transkript

1 Torsdag den 2. oktober 2014 (D) møde Torsdag den 2. oktober 2014 kl Dagsorden 1) Eventuelt: fortsættelse af 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 123: Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL. Af udenrigsministeren (Martin Lidegaard). (Fremsættelse behandling (sidste) behandling Betænkning Tilføjelse til betænkning ). Mødet er åbnet. Samtykke til behandling Det punkt, som er opført som nr. 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. Det er givet. Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) Fortsættelse af 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 123: Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL. Af udenrigsministeren (Martin Lidegaard). (Fremsættelse behandling (sidste) behandling Betænkning Tilføjelse til betænkning ). Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Lars Barfoed. (Ordfører) Jeg vil, inden vi går til afstemning, på vegne af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti gøre rede for vores stilling. Vi er nu, som vi hele tiden har været det, enige i at stemme for regeringens forslag om at sende F-16-fly og andre former for bistand ned til aktiv deltagelse i koalitionens kamp mod ISIL. Vi mener imidlertid også politisk, at det er landsforræderi, hvis danskere tager ned og kæmper på ISIL's side mod koalitionens styrker, og derunder mod de danske styrker. Vi har så her til morgen haft udenrigsministeren og justitsministeren i samråd i Forsvarsudvalget for at få afklaret, i hvilket omfang det er i strid med straffeloven, især 101 og 102, hvis danskere tager ned og kæmper på ISIL's side. Det har vi gjort, fordi vi af flere grunde synes, at det er vigtigt at komme så langt i retning af en afklaring af det spørgsmål, inden vi stemmer. På grundlag af samrådet har vi så og det er altså Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afgivet følgende betænkningsbidrag, hvor vi siger: Partierne lægger til grund for vedtagelsen, at der med Danmarks deltagelse i koalitionen mod ISIL er det fornødne grundlag for at tage straffelovens 101 og 102 m.v., altså landssvigerparagrafferne, i anvendelse over for danske statsborgere eller personer bosiddende i Danmark, som måtte deltage på ISILʼs side i konflikten. Citat slut. Det er en politisk tilkendegivelse, fordi vi som sagt mener, at det må være forræderi at kæmpe mod de danske tropper og de andre i koalitionen i Irak. Der er korte bemærkninger. Først fra hr. Christian Juhl. Christian Juhl (EL): Jeg vil gerne spørge Konservatives ordfører, hvornår de borgerlige partier er kommet til at stå over den dømmende magt her i landet. Det er jo sådan set domstolene, der skal vurdere den slags ting. Det er ikke fire tilfældige partier i Folketinget. Det svar er meget klart. Folketinget, herunder partier i Folketinget, står ikke over domstolene, og derfor vil det jo være domstolene, der i sidste ende ville skulle træffe en afgørelse, hvis anklagemyndigheden rejser tiltale mod danskere, der har deltaget på ISIL's side. Vi giver blot udtryk for vores opfattelse af tingene, men det er domstolene, der afgør sagen naturligvis. Vi har heller aldrig påstået andet.

2 2 Torsdag den 2. oktober 2014 (B 123) Hr. Christian Juhl. Ja, spørgeren. Christian Juhl (EL): Det er fint. Så forstår jeg, at de borgerlige af deres cirkus i går ikke har fået en pind ud af det. De har trukket tiden i langdrag det skal de have lov til, det er meget fint og så ville det da være meget smartere at vedstå: Vi erkender, at vi har dummet os, lad os gå videre til næste sag. Kl. 09:04 Kl. 09:04 Vi skal nok selv bestemme, om vi synes, vi har dummet os eller ej. Vi har forsøgt at få en afklaring af det her, og det er sådan, at domstolene, når de dømmer, jo altid ser på, hvad der er af forarbejder fra Folketingets side. Det er jo kun lovgivning og forarbejder fra Folketingets side, som domstolene kan tage i betragtning, og selvfølgelig praksis og alt muligt andet, men det har en betydning, hvordan Folketinget opfatter Folketingets egen lovgivning, når domstolene skal fortolke bestemmelser. Derfor har det betydning, at vi, inden vi stemmer, har forsøgt at komme så tæt en afklaring som muligt af det her spørgsmål. Det har også betydning, fordi vi gerne ser, at vi så hurtigt som muligt får gjort det tindrende klart, hvis ikke det er klart nok i straffeloven, at det er i strid med 102 og 101 i straffeloven at gå i krig på ISIL's side, for jo hurtigere vi får den afgørelse, jo hurtigere kan vi også få straffet danskere, der måtte gøre det. Hr. Nikolaj Villumsen, en kort bemærkning. Nikolaj Villumsen (EL): Tak for det. Jeg vil bare høre hr. Lars Barfoed, om han kan bekræfte, at der absolut intet er ændret i det beslutningsforslag, vi nu stemmer om, fra i går til i dag. Det er sjovt, som nogle medlemmer af Folketinget har det med at stille spørgsmål, som de godt kender svaret på, men jeg skal gerne give hr. Nikolaj Villumsen det svar, som han gerne vil have, nemlig at beslutningsforslaget ikke er ændret. I givet fald ville der da også være blevet stillet ændringsforslag til det. Så selvfølgelig er beslutningsforslaget ikke ændret. Der er heller ikke nogen ændring i vores position. Vi har hele tiden ment, at vi ville gå ind for forslaget i modsætning til Enhedslisten, der er imod forslaget, men vi har fundet det rigtigt af de grunde, jeg har nævnt, at få den afklaring eller komme så tæt på en afklaring som muligt af, om det er forræderi at tage ned og kæmpe på ISIL's side. Det er vi så en række partier der mener at det bør være, det bør være strafbart, og det har derfor været øvelsen værd at komme så langt, som det har været muligt, i retning af at få en afklaring af det. Nikolaj Villumsen (EL): Tak til hr. Lars Barfoed. Jeg synes, det er godt at få bekræftet, at vi absolut ikke har bevæget os en tøddel siden går. I går havde vi en situation, hvor de borgerlige partier syntes, at det her forslag, vi nu skal stemme om om lidt, var så problematisk, at de ikke kunne stemme for, hvorimod man nu åbenbart har tænkt sig at stemme for. Og man bekræfter selv, at der ikke er ændret et komma. Det er da en ganske interessant situation, og jeg må ærlig talt sige, at når vi står over for en så alvorlig sag som at gå i krig, undrer det mig, at vi befinder os på så lavt et niveau. Jeg vil gerne undskylde på hr. Nikolaj Villumsens vegne, for hr. Nikolaj Villumsen har jo ligesom mig været til møde til midnatstid i går, og vi var til møde i Forsvarsudvalget kl i morges, og der kan man godt blive lidt træt, og det forstår jeg godt at hr. Nikolaj Villumsen er. Men jeg vil bare gøre opmærksom på når hr. Nikolaj Villumsen ikke har opdaget det at vi ikke på noget tidspunkt har sat spørgsmålstegn ved beslutningsforslaget. Det, vi har interesseret os for og det er lidt underligt, at hr. Nikolaj Villumsen ikke har opdaget det, eftersom vi har drøftet det i udvalget her til morgen er, at når vi nu vedtager det her, som vi er enige om, bortset fra Enhedslisten, er det så sådan, at man kan straffe de danskere, der tager ned og kæmper imod de danske styrker nede i Irak? Det mener vi bør kunne straffes klart i henhold til straffeloven, og det bør stå tindrende klart, at det efter min opfattelse og efter vores opfattelse er forræderi at gøre det. Det er det, diskussionen har drejet sig om, ikke indholdet af beslutningsforslaget. Kl. 09:07 Hr. Holger K. Nielsen for en kort bemærkning. Kl. 09:07 Holger K. Nielsen (SF): Men så er det så, man må spørge: Er det ikke temmelig usædvanligt, at et parti som Det Konservative Folkeparti nu vil bruge en politisk betragtning i et beslutningsforslag om at sende danske kampfly af sted til at påvirke domstolenes fortolkning af straffelovens 101 og 102? Er det ikke meget, meget usædvanligt, når man tænker på, at vi har et system her i landet, hvor der er en adskillelse mellem den lovgivende og den dømmende magt? Vil hr. Lars Barfoed ikke medgive, at vi står juridisk i fuldstændig den samme situation i dag, som vi gjorde i går aftes, da de borgerlige opførte deres show? Vil hr. Lars Barfoed ikke medgive, at den politiske betragtning, som han gjorde rede for før, er et slag i luften, altså ikke har nogen som helst betydning? Vil hr. Lars Barfoed så erkende, at det, vi har været vidne til her, er en gang politisk striptease fra de borgerlige partiers side? Kl. 09:08

3 Torsdag den 2. oktober 2014 (B 123) 3 Kl. 09:08 Det har i høj grad gjort en forskel, for det har, som jeg har sagt flere gange, stor betydning at komme så tæt som muligt på en afklaring af, om man kan straffe danskere, som tager ned og kæmper mod de danske soldater nede i Irak på ISIL's side, eller om man ikke kan straffe dem. Det, at vi interesserer os for den problemstilling, har intet at gøre med adskillelsen mellem den lovgivende og den dømmende magt. Vi påstår jo ikke, at vi kan træffe afgørelser i en retssal. Det gør domstolene, men domstolene dømmer jo på grundlag af, hvad Folketinget beslutter, og hvad Folketinget mener. Og det burde være gået op for hr. Holger K. Nielsen, at hver gang domstolene træffer afgørelser, fælder domme, så gør de det på grundlag af lovgivning og forarbejder til lovgivning, som er vedtaget her i Folketinget. Derfor har det selvfølgelig betydning, hvad vi mener i Folketinget. Det ville da også være mærkeligt, hvis det modsatte var tilfældet, altså at det ikke havde betydning for domstolene, hvad Folketinget vedtager af love. Det ville være helt mærkeligt. Kl. 09:09 Hr. Holger K. Nielsen. Kl. 09:09 Holger K. Nielsen (SF): Jo, men det er jo ikke straffeloven, vi behandler her. Det er jo et beslutningsforslag om at sende danske kampfly til Irak, og derfor er det jo helt, helt utidigt, at man begynder at bruge det som løftestang for at få en anden domstolsfortolkning af straffeloven. Det er jo det, som er fuldstændig skudt i låget for at sige det rent ud. Det er jo derfor, at hr. Lars Barfoed så må indrømme, at man ikke er kommet ét skridt videre i forhold til i går. Juraen er helt på samme måde, som den var i går aftes som det også er fremgået af de skriftlige besvarelser, vi har fået, og som det fremgik af de svar, vi fik fra talerstolen i går, fra regeringen. Der er intet som helst ændret. Og det er derfor, at det har været et fuldstændig latterligt show, som vi har været vidne til her fra de borgerliges side, og som ikke har nogen som helst betydning for, hvordan man efterfølgende kan dømme, hvilket Folketinget jo heller ikke skal blande sig i. Kl. 09:10 Kl. 09:10 Altså, nu vil jeg lige erindre hr. Holger K. Nielsen om, at det var hr. Holger K. Nielsen selv, der sent i går aftes fra den her talerstol opfordrede til, at vi kaldte sagen tilbage til udvalget for at få en afklaring. Så jeg forstår ikke, hvorfor man nu lige pludselig fra hr. Holger K. Nielsens side mener, det er utidigt. Det er lidt underligt så markant at skifte standpunkt fra sent om aftenen til tidligt om morgenen, men o.k., vi har alle sammen fået for lidt søvn; sådan er det. Men det har bestemt betydning. Og jeg tror roligt, jeg kan tale på de pågældende partiers vegne og sige: Vi vil naturligvis følge op på den her sag, for vi mener, at det skal komme til at stå til tindrende klart, hvis det ikke gør det i forvejen, at det er ulovligt at tage ned og kæmpe på ISIL's side mod danske styrker og mod koalitionens styrker. Hr. Morten Bødskov for en kort bemærkning. Kl. 09:11 Kl. 09:11 Morten Bødskov (S): Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange mennesker, der sidder og undrer sig lige nu. Altså, vi taler her om en af de mest modbydelige terrororganisationer, vi har stået over for. Vi har et dansk bidrag, som man må forstå nærmest holder på startbanen og skal til at af sted, og så bruger Folketinget tid på at få genopfrisket noget, som jeg gerne vil bede ordføreren om at bekræfte: Er det ikke sådan, at de regler, som gjaldt i går, også gælder i dag? Og er det ikke sådan, at ligesom i går, hvor det var domstolene, der træffer afgørelse om de regler, der gælder, er det fuldstændig det samme i dag: Så er det også domstolene, der træffer afgørelse om de regler, der gælder? Altså, der er intet som helst ændret, andet end at de borgerlige nu har brugt et halvt døgn på ingenting. Der er ingenting, der er ændret i det her, andet end at der er minutter, til de her fly skal af sted. Så forhåbentlig kan vi få sendt et signal fra et enigt Folketing om, at vi skal bekæmpe den her uhyrlige terrororganisation. Er der ændret noget som helst? Er det ikke sådan, at de regler, der gjaldt i går, også gælder i dag, og ligesom i går, hvor det var domstolene, der træffer afgørelser, er det også domstolene, der træffer afgørelser i dag, vil jeg spørge hr. Lars Barfoed? Kl. 09:12 Kl. 09:12 Jamen hvis hr. Morten Bødskov mener, at det er spild af tid, at vi står her i Folketingssalen og diskuterer det her spørgsmål nu, hvor flyene snart skal lette, så vil jeg da spørge men måske kan jeg ikke få svar, for jeg ved ikke, om hr. Morten Bødskov vil svare: Hvorfor i alverden tager hr. Morten Bødskov så ordet og holder en lang tale og stiller et spørgsmål, som alle kender svaret på? Hvorfor skrider vi så ikke bare til afstemning? Det er jo hr. Morten Bødskov, der trækker tiden nu. Men jeg er fuldstændig enig, og jeg har svaret på det før til andre i den her sammenhæng: Beslutningsforslaget er det samme nu, som det var i går, men vi har arbejdet på at komme tæt på en afklaring af, om man kan straffe danskere, der tager ned og kæmper på ISIL's side, eller om man ikke kan. Og jeg synes da, det er skuffende, at hr. Morten Bødskov ikke mere aktivt vil bidrage til, hvis ikke der er sikkerhed for det nu, så at få sikkerhed for, at man kan straffe efter 102 og 101 i straffeloven, hvis danskere tager ned og kæmper på ISIL's side. Jeg synes, det er skuffende, at Socialdemokratiet ikke som vi appellerede til her til morgen vil arbejde konstruktivt på at få den sag på plads. Hvis det ikke står tindrende klart, så bør vi gøre det tindrende klart i straffelovgivningen. Hr. Morten Bødskov. Morten Bødskov (S): Selv om der er afholdt to møder om det her spørgsmål, et samråd i Folketingets Retsudvalg i går eftermiddags og et samråd her til morgen i Folketings Forsvarsudvalg, har hr. Lars Barfoed åbenbart ikke lyttet efter. Det er jo sagt fuldstændig tindrende klart. Punkt 1: Vi har den straffelov, vi har. Punkt 2: Det kan bestemt ikke afvises, at

4 4 Torsdag den 2. oktober 2014 (B 123) de her folk, hvis de er landsforrædere, kan falde ind under det, men for at være knusende sikker på det spørgsmål, har justitsministeren sagt, at så beder vi Straffelovrådet om at affeje enhver tvivl. Hvis der er tvivl, har regeringen også sagt, at så er vi klar til at rette op på det. Det er da sådan set meget, meget enkelt og meget, meget klart. Jeg forstår simpelt hen ikke, hvorfor man vil gøre en diskussion ud af det, her et kvarter før flyene står og skal til at lette. Jamen det er jo ikke mig, der gør en diskussion ud af det, det er hr. Morten Bødskov, der bliver ved med at tage ordet og vil diskutere det. Sådan er det jo. Med hensyn til Straffelovrådet, som jeg har meget respekt for, og som jeg synes det er helt naturligt at inddrage i sådan nogle spørgsmål, vil jeg bare sige, at hvis de skal bruge et år eller to på at sidde og filosofere over den sag, kan det jo være, at vi har trukket vores styrker hjem, fordi ISIL er blevet bekæmpet. Så har der været danskere nede og kæmpe på ISIL's side, men de kan ikke straffes, for de kan ikke straffes, før Straffelovrådet har tænkt over tingene, og hvis vi så har vedtaget noget i Folketinget, er det alt for sent. Det er derfor, vi gerne ville have den afklaring så hurtigt som muligt, og hvis vi ikke kan få det, så vil vi så hurtigt som muligt have ændret loven, så det står tindrende klart, at de kan straffes. Kl. 09:15 Hr. Søren Pind for en kort bemærkning. Kl. 09:15 Søren Pind (V): Man kan undre sig over, at hr. Morten Bødskov tager ordet i en sammenhæng, hvor regeringen har brug et flertal. Det er lidt mærkeligt. I forhold til det med standpunkter vil jeg sige, at det jo ikke er forunderligt, at regeringen eller venstrefløjen skifter standpunkt døgn for døgn; det har vi tit og ofte oplevet. Så jeg synes egentlig ikke, at hr. Lars Barfoed skal være så overrasket. Mit spørgsmål lyder: Kan hr. Lars Barfoed bekræfte, at ikke ét parti på venstrefløjen og i regeringen kan tiltræde, at det er landsforræderi, når danske skyder mod danske styrker i udlandet, at ikke ét parti har valgt at tiltræde tillægsbetænkningen, at det nu er på den baggrund, vi sender danske styrker i kamp, og at det udelukkende er borgerlige partier, der klart statuerer, at der selvfølgelig er tale om landsforræderi i den her sammenhæng? Det er jo for en gangs skyld ærgerligt at skulle give hr. Søren Pind ret. Normalt er jeg glad for at kunne gøre det, men i dag er jeg lidt ærgerlig over at give hr. Søren Pind ret. Men det er jo rigtigt, at sådan forholder det sig. Jeg håber alligevel, at det lykkes efter i dag i et konstruktivt samarbejde at få et bredt flertal, der vil være med til at gøre det tindrende klart, at det selvfølgelig er forræderi at tage ned og kæmpe på ISIL's side mod danske tropper, og jeg appellerer til, at vi kan få et bredt samarbejde om det. Hr. Søren Pind. Søren Pind (V): Kunne hr. Lars Barfoed eventuelt udtrykke meget kort, hvorfor han tror det forholder sig sådan? Nej, det går lidt ud over min fatteevne, hvorfor det forholder sig sådan. Jeg synes, det er mærkværdigt, for det havde været meget let her til morgen i forbindelse med udvalgsmødet, hvor vi appellerede til det, at tilkendegive, at det ville man gerne samarbejde om. Men den tilkendegivelse kunne vi ikke få. Hr. Uffe Elbæk for en kort bemærkning. Uffe Elbæk (UFG): Jeg synes, det kun er udmærket, at det kom i udvalget i går. Det var jo et meget specielt forløb sidst på aftenen, og det er jo fint, at vi får en afklaring af, om der er nogle uklarheder. Det lyder på Lars Barfoed til, at oppositionen føler, at de er kommet tættere på en afklaring i forhold til det standpunkt, de kommer med her i dag. Kunne Lars Barfoed ikke bare kort sige: Kom der overhovedet nogen nye informationer på udvalgsmødet i dag, som ikke blev præsenteret i går af udenrigsministeren? For os, der ikke var med til udvalgsmødet her til morgen, står det meget klart, for Lars Barfoed siger: Vi er kommet tættere på en afklaring. Så jeg spørger: Kom der overhovedet nogen nye informationer på udvalgsmødet her til morgen, som ikke kom i salen i går? Det er sådan, at justitsministeren jo var i samråd i Retsudvalget i går. Men nu havde vi så også lejlighed til at have justitsministeren i samråd i Forsvarsudvalget, og justitsministeren gav faktisk en, synes jeg, saglig og redelig orientering og redegørelse for, hvordan tingene set fra Justitsministeriet hænger sammen juridisk, og hun sagde også lidt mere detaljeret, hvorfor man mener, at der ikke er fuldstændig sikkerhed for, at der i straffelovens forstand er tale om krig, således at man kan bringe de bestemmelser i anvendelse. Vi fire partier mener imidlertid, at det må være sådan, at man kan bringe de bestemmelser i anmeldelse. Men med den tilkendegivelse fra justitsministeren, som er fair og redeligt nok, mener vi også, at der vil være grundlag for, at vi nu så hurtigt som muligt får gjort det mere klart. Det er så langt, vi kunne komme en afklaring. Men jeg synes, at det var det værd. Kl. 09:18 Hr. Uffe Elbæk.

5 Torsdag den 2. oktober 2014 (B 123) 5 Kl. 09:18 Uffe Elbæk (UFG): Jeg synes jo, det er udmærket, at oppositionen gør sin holdning tydelig. Men jeg spørger lige en gang til: Kom der nogen nye informationer i udvalget, som ikke blev præsenteret i går af udenrigsministeren? Vi fik en uddybning af det, udenrigsministeren kunne redegøre for i salen i går, som jeg lige har forklaret det. afgør, om højrefløjen kan stemme for eller imod i så afgørende en sag; som afgør, om det her skal trækkes i langdrag eller ej? Kl. 09:21 Kl. 09:21 Altså, så vil jeg sige til fru Johanne Schmidt-Nielsen, at muntre spørgsmål også kræver muntre svar. Men det er en alvorlig sag, ja. Så vil jeg gerne give den tilkendegivelse måske kan jeg også her tale på alle fire partiers vegne at nej, jeg tror aldrig nogen sinde, det kommer til at ske, at det er hr. Holger K. Nielsen, der er afgørende for, om vi stemmer for eller imod et forslag her i Folketinget. Det har det bestemt ikke været i denne sag. Kl. 09:22 Fru Johanne Schmidt-Nielsen for en kort bemærkning. Jeg siger tak til ordføreren. Udenrigsministeren. Kl. 09:22 Johanne Schmidt-Nielsen (EL): Står hr. Lars Barfoed virkelig på Folketingets talerstol og siger: Jamen det er også bare Holgers skyld, eller undskyld, hr. Holger K. Nielsens skyld? Er det virkelig det, hr. Lars Barfoed står på Folketingets talerstol og siger? Er sandheden den, at højrefløjen i går syntes, at hr. Holger K. Nielsen var sådan lidt irriterende og provokerende, og derfor valgte man at trække den her sag i langdrag? Må jeg sige til fru Johanne Schmidt-Nielsen, at jeg ikke har ment, at hr. Holger K. Nielsen var provokerende, men han var hidsig, rigtig hidsig (Munterhed), og jeg mener heller ikke, at alt, hvad der er sket, er hr. Holger K. Nielsens skyld. Men hr. Holger K. Nielsen bebrejdede os, at vi havde fået sagen i udvalg her til morgen, og der tillod jeg mig stilfærdigt og diplomatisk, for jeg vil nødig provokere hr. Holger K. Nielsen til at blive hidsig igen, bare at gøre opmærksom på, at det altså var hr. Holger K. Nielsen selv, som på den her talerstol sent i går aftes opfordrede til, at vi trak sagen tilbage til udvalget, så vi kunne få mere afklaring helt stilfærdigt. Kl. 09:20 Fru Johanne Schmidt-Nielsen. Kl. 09:20 Johanne Schmidt-Nielsen (EL): Nu griner vi lidt, for det er jo meget sjovt, og er hr. Holger K. Nielsen hidsig osv., men det er sådan set en ret alvorlig sag. Altså, det, vi skal tage stilling til, er, om Danmark skal sende fly af sted i en meget alvorlig konflikt. Der er ikke kommet noget nyt frem fra i går til i dag. Der var ikke sket noget nyt, siden højrefløjen havde skrevet i betænkningen, at man ville stemme for, til man så stod i Folketingssalen og blev lidt sure eller syntes, at hr. Holger K. Nielsen var lidt irriterende. Er det virkelig den tilgang, højrefløjen har til så vigtigt, så alvorligt et emne? Det er en tilgang, der betyder, at hvis hr. Holger K. Nielsen bliver lidt hidsig, så putter man grus i det hele, så udskyder man sagen. Er det virkelig hr. Holger K. Nielsens temperament, som Udenrigsministeren (Martin Lidegaard): God morgen. Som det er alle bekendt, havde vi i går en længere drøftelse om straffelovens anvendelse, især straffelovens 102 om bistand til fjenden under krig og besættelse. Jeg vil forsøge her at opsummere de svar, der er blevet givet både under lovgivningsprocessen og i går aftes, i et forsøg på at skabe en klarhed, der forhåbentlig kan resultere i, at vi om ganske kort tid i værdighed kan give vores soldater den opbakning, de fortjener. Der er ingen tvivl om, at danskere, der tilslutter sig terrororganisationen ISIL, kan straffes og skal straffes hårdt. Det kan ske ifølge straffelovens 114, den såkaldte terrorlovgivning. Der har vi en strafferamme, der er op til livstid. Det kan heller ikke udelukkes, at det kan ske i henhold til 102, den såkaldte landssvigerparagraf. Men den konkrete vurdering af, om den ene eller anden paragraf anvendes, og i hvilket omfang den anvendes, er domstolenes afgørelse. Men lad mig bare i al stilfærdighed sige, at hvis domstolene skulle vælge, som nogle partier ønsker, at anvende 102, er der tale om en lavere strafferamme, end der er i terrorparagraffen. Så man skal selvfølgelig tænke over, hvilke signaler man ønsker at sende. Til sidst vil jeg bare sige, at hvis man har et ønske om at ændre i straffeloven for at sikre, at det er den mildere 102, der finder anvendelse, af politiske grunde jeg taler her om hele diskussionen om landsforræderi så er det jo en selvstændig lovproces, som vi i regeringen naturligvis vil kigge på med politisk alvor og seriøsitet, som det skal være i Folketinget. Vi har igangsat en undersøgelse, som jeg også gjorde opmærksom på i går, hvor vi har bedt Straffelovrådet om at kigge på det, og det er, fordi og det er det sidste, jeg skal sige hele diskussionen bl.a. handler om, hvorvidt det her i juridisk forstand er en krig eller en væbnet konflikt. Og det er desværre ikke noget, jeg kan stå her og bestemme eller beslutte om det er, for her har vi at gøre med den internationale folkeret, der anvender nogle meget præcise definitioner på det. Vores vurdering er, at ifølge den internationale folkeret er der tale om en ikkeinternational væbnet konflikt, som jeg også gjorde opmærksom på i går. Det er derfor, at jeg ikke kan garantere, at 102 kommer i anvendelse. Jeg kan derfor hverken bede domstolene eller nogle andre om at anlægge den fortolkning på grund af den tredeling af magten, som bl.a. hr. Holger K. Nielsen var inde på. Jeg håber, at disse ord er med til at afklare de spørgsmål, der har været. Jeg takker for debatten og håber på Folketingets velvillige behandling.

6 6 Torsdag den 2. oktober 2014 (FM ) Nu er der en kort bemærkning fra hr. Christian Juhl. Kl. 09:25 Kl. 09:25 Christian Juhl (EL): Regeringen vil sende 200 mand og syv bombefly til Irak efter en forceret og kaotisk proces, uden at vi har kunnet få vigtige FN-dokumenter, som beslutningen hviler på, oversendt på dansk, uden et forsøg på at få FN til at stå for aktionen mod ISIL, uden en skriftlig anmodning fra Irak deltagelsen bygger på en mundtlig aftale uden en strategi for, hvad der skal ske, hvis ISIL trækker sig ind i byerne eller over til Syrien, uden en garanti for, at kurderne, der i øjeblikket er det stærkeste kort på landjorden, har modtaget våben via det danske Herkulesfly, og med stor risiko for, at danske fly deltager i bombninger af bymæssig bebyggelse, med stor risiko for, at mange civile rammes, med stor risiko for, at ISIL vil svare igen i deltagerlandene, bl.a. i Danmark, og med stor risiko for, at det danske bidrag gavner ISIL og dermed forværrer situationen. Det er de fakta, der er ud af de nogle og firs svar, vi fik i går. Det synes jeg godt nok er et problematisk grundlag at tage den her beslutning på, så jeg vil da gerne bede ministeren om at overveje, om det her er forsvarligt. Kl. 09:26 Udenrigsministeren. Kl. 09:26 Udenrigsministeren (Martin Lidegaard): Jeg opfatter hr. Christian Juhls indlæg som en gentagelse eller klargøring af den lange debat, vi havde i går, så jeg tror ikke, jeg vil gå i detaljer, men skal måske for god ordens skyld sige, at det folkeretlige grundlag i denne sag, altså om vi har det folkeretlige grundlag i orden, kan der efter min mening ikke sættes spørgsmålstegn ved. Irak har henvendt sig skriftligt til FN for at få hjælp, og jeg har ganske rigtigt også haft en samtale med den irakiske udenrigsminister. Der er ingen tvivl om, at Irak har brug for hjælp for at forsvare sit eget territorium og sin egen civilbefolkning, og der er heller ikke nogen tvivl om, at Irak har bedt om hjælp i den henseende. Kl. 09:27 Hr. Christian Juhl? Nej. Så siger jeg tak til udenrigsministeren. Er der flere, der ønsker ordet? Hr. Nikolaj Villumsen. Kl. 09:27 (Ordfører) Nikolaj Villumsen (EL): Krig er en meget, meget alvorlig sag, krig kan koste soldater og civile livet. Når vi om lidt skal stemme om, om Danmark endnu en gang skal gå i krig i Irak, så gør vi det på en baggrund af, at den sidste danske krig i Irak medvirkede til at skabe det kaos og styrke de ekstremister, som lige nu er i landet. I Enhedslisten er vi imod forslaget fra regeringen. I Enhedslisten ønsker vi at bekæmpe ISIL. Derfor fremsatte vi også forslag om at støtte de demokratiske styrker i de kurdiske områder i Syrien. Vi er triste over, at det forslag blev afvist, for de kæmper en ensom og desperat kamp i forsøget på at afværge en truende humanitær katastrofe. Men i forslaget fra regeringen frygter jeg at det vil styrke de ekstreme kræfter. Jeg frygter de civile tab, som kommer, når man laver luftangreb, og som særlig kommer, fordi regeringen i de svar, der er givet til Folketinget, ikke udelukker, at der kan blive bombet i tætbefolkede områder. Jeg frygter, at disse bombardementer vil styrke ISIL. Derfor kommer vi fra Enhedslistens side til at stemme imod forslaget; Enhedslisten ønsker ikke en ny krig i Irak. Kl. 09:28 Tak til ordføreren. Der er så flere, der ønsker ordet? Hr. Holger K. Nielsen. Kl. 09:28 (Ordfører) Holger K. Nielsen (SF): Det er jo rigtig nok en meget alvorlig beslutning, vi skal træffe om lidt. Det er det altid, når et land går ind i en militær operation, går i krig, som tilfældet er her. Det er også derfor, vi har haft en grundig debat, og man kan mene, at den burde have været grundigere det skulle den måske nok have været men den har trods alt været grundig. Jeg vil godt lige anholde en ting, som blev sagt før af hr. Nikolaj Villumsen, nemlig at det her er det samme som den sidste Irakkrig. Det er det ikke! Det synes jeg er meget, meget vigtigt at få sagt. Jeg gjorde rede for det i går i min ordførertale under førstebehandlingen: Der er væsentlige forskelle i forhold til situationen i Først og fremmest er det folkeretlige grundlag i orden. Der er ikke tale om, at vi skal ind og besætte Irak, som det var meningen dengang. Vi er ikke moderne demokratiske korsfarere, som George Bush og Anders Fogh Rasmussen var dengang. Der er en bred koalition den her gang, hvor også en række sunnilande er med. Det her har ikke givet en splittelse blandt de europæiske lande, som tilfældet var sidste gang. Og det vil sige, at overordnet er der tale om en begrænset operation, hvor vi ikke skal besætte Irak, men hvor vi skal hjælpe tropper på jorden: de kurdiske tropper, de irakiske tropper. Det er det, som er vores opgave her, og derfor er det her noget helt andet, end det var tilfældet i Kl. 09:30 Tak til ordføreren. Ønsker flere ordet? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Afstemning Kl. 09:30 Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 94 (V, S, DF, RV, SF, LA og KF), imod stemte 9 (EL og Uffe Elbæk (UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til udenrigsministeren. Meddelelser fra formanden Der er ikke mere at foretage i dette møde. Kl. 09:31 Folketingets næste møde afholdes på tirsdag den 7. oktober 2014, kl

7 Torsdag den 2. oktober 2014 (FM ) 7 Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. : Mødet er hævet. (Kl. 09:32).

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

108. møde. Onsdag den 1. oktober 2014 (D) 1

108. møde. Onsdag den 1. oktober 2014 (D) 1 Onsdag den 1. oktober 2014 (D) 1 108. møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1) Eventuelt: 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 123: Forslag til folketingsbeslutning om yderligere

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Til beslutningsforslag nr. B 123 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 1. oktober 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1

111. møde. Fredag den 19. august 2016 (D) 1 Fredag den 19. august 2016 (D) 1 111. møde Fredag den 19. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL

Udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 3 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 123 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 1. oktober 2014 Udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

96. møde. Fredag den 22. maj 2015 (D) 1. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 22. maj 2015 kl. 10.00. Dagsorden

96. møde. Fredag den 22. maj 2015 (D) 1. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 22. maj 2015 kl. 10.00. Dagsorden Fredag den 22. maj 2015 (D) 1 Kl. 10:00 96. møde Fredag den 22. maj 2015 kl. 10.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 152: Forslag til folketingsbeslutning om modernisering

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 20. december 2011 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 20. december 2011 (D) 1 Tirsdag den 20. december 2011 (D) 1 30. møde Tirsdag den 20. december 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 23: Forslag til folketingsbeslutning vedrørende valg af Folketingets

Læs mere

78. møde. Tirsdag den 19. april 2016 (D) 1

78. møde. Tirsdag den 19. april 2016 (D) 1 Tirsdag den 19. april 2016 (D) 1 78. møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til justitsministeren om samfundstjeneste som sanktion

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

102. møde. Onsdag den 27. august 2014 (D) 1

102. møde. Onsdag den 27. august 2014 (D) 1 Onsdag den 27. august 2014 (D) 1 102. møde Onsdag den 27. august 2014 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 122: Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

59. møde. Tirsdag den 19. februar 2013 (D) 1

59. møde. Tirsdag den 19. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 19. februar 2013 (D) 1 59. møde Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 29: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren

Læs mere

Formanden: Hr. Karl H. Bornhøft ønsker at udtale sig. Kl. 09:43

Formanden: Hr. Karl H. Bornhøft ønsker at udtale sig. Kl. 09:43 2. behandling af lovforslag nr. L 139: Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

106. møde. Tirsdag den 21. juni 2011 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 10.00

106. møde. Tirsdag den 21. juni 2011 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 10.00 Tirsdag den 21. juni 2011 (D) 1 Kl. 10:00 106. møde Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 209: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpede straffe

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning.

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning. 2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

107. møde. Fredag den 24. juni 2011 (D) 1. Samtykke til behandling. Fredag den 24. juni 2011 kl. 10.00

107. møde. Fredag den 24. juni 2011 (D) 1. Samtykke til behandling. Fredag den 24. juni 2011 kl. 10.00 Fredag den 24. juni 2011 (D) 1 Kl. 10:00 107. møde Fredag den 24. juni 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 209: Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpede straffe for

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

over [af Soren Smdergaard (EL) m.fl.]

over [af Soren Smdergaard (EL) m.fl.] Forsvarsudvalget (B 83 - bilag 3) (Offentligt) Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 13. marts 2M)3 over Forslag til folketingsbeslutning om stop for forberedelse af en dansk deltagelse i USA's krig

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. december 2013 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. december 2013 (D) 1 Torsdag den 19. december 2013 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. december 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2014. Af finansministeren

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1 Tirsdag den 21. januar 2014 (D) 1 42. møde Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 9 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

2010/1 BTB 89 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. marts Betænkning.

2010/1 BTB 89 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. marts Betænkning. 2010/1 BTB 89 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

110. møde. Onsdag den 17. august 2016 (D) 1

110. møde. Onsdag den 17. august 2016 (D) 1 Onsdag den 17. august 2016 (D) 1 110. møde Onsdag den 17. august 2016 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 197: Forslag til folketingsbeslutning om et dansk bidrag til en international

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

53. møde. Tirsdag den 18. februar 2014 (D) 1. (Fremsættelse 11.12.2013. 1. behandling 19.12.2013. Betænkning 04.02.2014. Omtrykt).

53. møde. Tirsdag den 18. februar 2014 (D) 1. (Fremsættelse 11.12.2013. 1. behandling 19.12.2013. Betænkning 04.02.2014. Omtrykt). Tirsdag den 18. februar 2014 (D) 1 53. møde Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 10 [afstemning]: Forespørgsel til social-, børne- og integrationsministeren

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

2 Torsdag den 12. november 2015 (L 18)

2 Torsdag den 12. november 2015 (L 18) Torsdag den 12. november 2015 (D) 1 (Fremsættelse 08.10.2015). 16. møde Torsdag den 12. november 2015 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere

Læs mere

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)]

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)] Til beslutningsforslag nr. B 77 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at sikre en gebyrfri

Læs mere

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies Spillet om lovforslag introduk t ion til rollespil ETH LOGH nd byggies METH LOGH scal land byggies 2 Spillet om lovforslag Tag eleverne med ind i den politiske verden, hvor meninger mødes, hvor forhandlingsevner

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

72. møde. Tirsdag den 7. april 2015 (D) 1

72. møde. Tirsdag den 7. april 2015 (D) 1 Tirsdag den 7. april 2015 (D) 1 72. møde Tirsdag den 7. april 2015 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 24 [afstemning]: Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om kommuners

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

2015/1 BTB 108 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. april Betænkning.

2015/1 BTB 108 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. april Betænkning. 2015/1 BTB 108 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 18. april 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere