TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe, Jytte Boller, Lars Hein, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Camilla Schwalbe, Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Efterretning af Statsforvaltningens/Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Støtte til borger - efter partshøring - Personsag - LUKKET SAG Magtanvendelse jf. Serviceloven Personsag - - LUKKET SAG Magtanvendelse jf. Lov om Social Service Personsag - LUKKET SAG Magtanvendelse jf. Lov om Social Service 126a - Personsag - LUKKET SAG Tilkendelse af førtidspension under 40 år 2 kvartal - LUKKET SAG Efterretningssag vedrørende hospitalsindlæggelse - LUKKET SAG Meddelelser Ansøgning fra Plejehjemmet Irlandsvej vedr. indkøb af massagestol Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning på voksenhandicapområdet Høringssvar vedrørende Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan Differentieret portionsstørrelser på Solgården Udvidede åbningstider i Aktivitetscentret Orientering vedrørende hjemmehjælpskommissionens anbefalinger KL s rapport om afdækning af sundhedsindsatser på sociale botilbud Orientering om Årsregnskab 2012 for Tandreguleringen I/S Hjemmehjælp - regulering mellem fritvalgsleverandører 2. kvartal Budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - August Halvårlig statistk på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område Forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme Evaluering af Sundhedsrådgivning Evaluering af forsøg med vasketoiletter Eventuelt

3 1. Efterretning af Statsforvaltningens/Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/14564 Sagsansvarlig: mas.sf Lars Hein 2

4 2. Støtte til borger - efter partshøring - Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/2959 Sagsansvarlig: kbc.sf 3

5 3. Magtanvendelse jf. Serviceloven Personsag - - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/3260 Sagsansvarlig: kbc.sf 4

6 4. Magtanvendelse jf. Lov om Social Service Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/18705 Sagsansvarlig: swc.as 5

7 5. Magtanvendelse jf. Lov om Social Service 126a - Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/19444 Sagsansvarlig: aah.sf 6

8 6. Tilkendelse af førtidspension under 40 år 2 kvartal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/10543 Sagsansvarlig: AHU.SF 7

9 7. Efterretningssag vedrørende hospitalsindlæggelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20604 Sagsansvarlig: YMR.SF 8

10 8. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/14564 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a. Almindelig orientering b. Investér før det sker, debatoplæg om fremtidens socialpolitik, KL marts 2013 c. Invitation til konference - Folkesundhedsdage 2013 d. Referat fra Samordningsudvalg e. Fra fem til én Nyt struktur i Statsforvaltningerne pr f. Invitation til temadag Fra pakke til praksis Vestegnskommunerne den g. Artikel om fokus på de mest specialiserede sociale tilbud i Hovedstadsregionen h. Rapport vedrørende afdækning sundhedsindsatser på sociale tilbud, i. Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for sundhed den j. Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for social og uddannelse den k. PsykiatriNyt maj 2013 l. Referat fra møde den med Røde Kors Hovedstaden vedrørende etablering af værested m. Notat vedrørende indbrud på Plejehjemmet Travbanehuset natten til den n. Brev til Embedsmandsudvalget for sundhed vedrørende udviklingen på den aktivitetsbestemte medfinansiering i Region Hovedstaden INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget at tage orientering til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben "Investér før det sker", Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik, KL marts /13 9

11 2 Åben Invitation til konference - Folkesundhedsdage /13 3 Åben Referat fra Samordningsudvalg Syd den /13 4 Åben Fra fem til én - ny struktur i statsforvaltningerne pr. 1. juli /13 5 Åben Invitation til temadag - "Fra pakke til praksis" /13 Vestegnskommunerne den Åben Artikel om fokus på de mest specialiserede sociale tilbud i /13 Hovedstadsregionen 7 Åben Rapport vedr. afdækning af sundhedsindsatser på sociale /13 botilbud Åben Referat af møde i embedsmandsudvalget for sundhed den /13 maj Åben Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Social og /13 Uddannelse den 30. maj Åben PsykiatriNyt maj /13 11 Åben Referat fra møde med Røde Kors Hovedstaden den /13 vedrørende etablering af værested 12 Åben Notat vedrørende redegørelse for indbrud i Travbanehuset /13 natten til den Åben Brev til Embedsmandsudvalget for sundhed vedrørende /13 udviklingen på den aktivitetsbestemte medfinansiering i Region Hovedstaden BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Der blev givet en orientering om tidligere behandlet sag vedrørende 103 Serviceloven i udvalget fra den 17. juni Forvaltningen gav en orientering om Sundhedsaftale 3. 10

12 9. Ansøgning fra Plejehjemmet Irlandsvej vedr. indkøb af massagestol Åben sag Sagsnr.: 13/14564 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Plejehjemmet Irlandsvej ansøger om velfærdsteknologiske puljemidler på kr. ex. moms til en massagestol. Indkøb af massagestolen skal ses som en del af etablering af et Sanserum. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Plejehjemmet Irlandsvej ansøger om en massagestol fra Wecare4u. Stolen kan give en følelse af velvære og dermed forbedre følelsen af livskvalitet og glæde hos både den psykisk og fysisk svage borger. Formålet er at målrette indsatsen i arbejdet med demente og hjerneskadede. Med hjælp af massagestolen kan den daglige vedligeholdende træning suppleres med en kognitiv og perceptiv effekt fra massagestolen. Der forventes at effekten skal betragtes som et redskab til at mindske uro, angst, motorisk uro og diverse muskoloskeletale smerter. Demensressourcegruppen vil foretage observationer i samarbejde med de enkelte kontaktpersoner om hvorvidt massagestolen har den ønskede effekt. ØKONOMI Udgiften til massagestolen udgør kr. ex. moms. Udgiften skal afholdes under kontor , øvrige formål. I alt er der på budgettet afsat kr. til midlertidige projekter på området. Ultimo juli er der kr. tilbage på budgettet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der fra puljen til midlertidige projekter gives et tilskud på kr. ex. moms til køb af massagestolen til Plejehjemmet Irlandsvej. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om massagestol /13 11

13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 10. Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet Åben sag Sagsnr.: 13/10537 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets møde den 3. juli 2013 vurderet mulighederne for at inddrage flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet. Det er forvaltningens vurdering, at det i lyset af udfordringerne på hjemmehjælpsområdet ikke er fordelagtigt, at inddrage flere ydelsestyper i udbuddet. I stedet anbefales, at der på sigt i forbindelse med et kommende udbud på området tages politisk stillingstagen om yderligere ydelsestyper kan inddrages. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 3. juli 2013, at tilbagesende sagen vedrørende udbud af fritvalgsområdet til Sundheds- og Omsorgsudvalget for at få vurderet mulighederne af at inddrage andre ydelser end hjemmehjælp i udbuddet. Dette kunne f.eks. indebære sygeplejeydelser eller institutionsdrift, men i lyset af de særskilte udfordringer på hjemmehjælpsområdet er det forvaltningens vurdering, at det ikke vil være optimalt at udvide ydelserne omfattet af udbuddet, men at fokus i første omgang skal målrettes hjemmehjælpsområdet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler i stedet, at der tages stilling til inddragelse af flere ydelsestyper ved fremtidige udbud på området, når kommunen har høstet erfaringerne fra det første udbud. Genvurderingen af ydelserne omfattet af udbuddet bevirker, at det ikke længere er realistisk med kontraktstart 1. januar Der er udarbejdet ny tidsplan med kontraktstart 1. april ØKONOMI Den udsatte tidsplan kan få indflydelse på udgiftsniveauet på Servicedriftsområdet Hjemmepleje og primærsygepleje i budget 2014, som beskrevet i notatet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget, at der ikke inddragelse flere ydelsestyper i udbuddet end de oprindelige bestående af praktisk hjælp, personlig pleje og hverdagsrehabilitering og at den reviderede tidsplan godkendes. 13

15 /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vurdering af inddragelse af flere ydelsestyper i udbud på fritvalgsområdet 2 Åben Detaljeret tidsplan for afholdelse af udbud med kontraktstart den 1. april / /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 11. Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning på voksenhandicapområdet Åben sag Sagsnr.: 12/12463 Sagsansvarlig: kbc.sf RESUMÉ Kommunerne har ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen indeholder en Udviklingsstrategi samt en Styringsaftale. Styringsaftalen omhandler kapacitets- og prisudviklingen for tilbud, som aftalen omfatter. Styringsaftalen forelægges til godkendelse på voksenhandicapområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftalen er blevet behandlet i KKR Hovedstaden den 21. juni 2013, som herefter anbefalede, at kommunalbestyrelserne godkender aftalen. Styringsaftalen skal være godkendt senest 30. september Forvaltningen har udarbejdet et notat, der redegør for de enkelte elementer i Styringsaftalen og betydningen for Tårnby Kommune. Notatet er vedlagt som bilag. Herunder er de væsentligste elementer beskrevet kort. Styringsaftale i Styringsaftalen er der som noget nyt indgået aftale om følgende: Differentierede takster I Styringsaftalen ligger KKR op til en differentieret takststruktur, således at taksterne afspejler det reelle ressourceforbrug. Takstgrupperne fastsættes på baggrund af funktionsniveauet samt ydelsesbeskrivelser. Det er frivilligt, om driftsherre ønsker at indføre differentierede takster. Opfølgningsmekanismer for borgerens placering i takstgrupper. Handlekommune og driftsherre er forpligtet til at rette henvendelse til hinanden, såfremt der er grundlag for at ændre borgerens taksgruppeplacering. Efter anmodning herom har parten 10 dage, fra der ligger et tilstrækkelig oplyst grundlag, til at oplyse, om man er enig i den fremsendt anmodning. Ved uenighed om borgerens takstgruppeplacering, skal handlekommune og driftsherre gennem dialog forsøge at finde en løsning inden for tilbuddet. Det 15

17 påhviler handlekommunen at finde et alternativt tilbud, såfremt der ikke kan opnås enighed, og driftsherren som følge heraf udskriver borgeren fra tilbuddet. Forvaltningen vurderer, at det kan betyde, at handlekommunen må acceptere driftsherrens vurdering eller alternativt finde et andet tilbud, såfremt det er muligt. Afbudsfrister for aflastningstilbud. Fristerne for afbud til forudbestilte aflastningspladser er fastlagt til 14 dage. Senere afbud medfører betaling for den forudbestilte aflastningsplads. Forvaltningen vil skriftligt orientere de borgere, der modtager aflastningstilbud. Nødbremsemodel. De mest specialiserede tilbud er omfattet af en særlig samarbejdsmodel, der benyttes, såfremt et specialiseret tilbud skulle være lukningstruet. Modellen har til formål at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Kriterierne for, hvornår et tilbud anses for at være et af de mest specialiserede, afgøres ud fra fastlagte parameter i Styringsaftalen, som et nedsat task force medtager i de løbende vurderinger. Dette task force består af centrale nøglepersoner, som mødes to gange årligt, hvor de vurderer indstillinger fra driftsherrer. Driftsherre for et tilbud, der er defineret som mest specialiseret, har mulighed for at indstille tilbud, som driftsherre vurderer, har behov for særlig opmærksomhed, for eksempel hvis det vurderes lukningstruet. På baggrund af indstillingen fra driftsherre kan der foretages en afdækning af tilbuddet mhp. at vurdere mulighederne for at iværksætte særlige tiltag til bevarelse af viden og særlige kompetencer. Takstudvikling. Styringsaftalen anbefaler både en generel og særskilt regulering af takster for En reducering på to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/lregulering, samt En særskilt efterregulering af overskud for 2013 på baggrund af anbefalinger fra KL. Rammeaftalens anvendelsesområde. Styringsaftalen omfatter kommunale tilbud i Hovedstadsregionen samt tilbud, der drives af Region Hovedstaden. Det anbefales, at der i forbindelse med køb af tilbud i andre regioner udarbejdes individuelle købskontrakter. Tårnby Kommune køber tilbud til 41 ydelser fra tilbud i andre regioner, som ikke er omfattet af aftalen. De 41 tilbud er fordelt på 29 borgere, og omfatter ydelser efter Servicelovens 103, 104, 107 og 108. Børne- og skoleudvalget behandler Styringsaftalen 2014 vedrørende børneområdet. HØRING Styringsaftalen er sendt til høring i Handicapområdet. 16

18 ØKONOMI En reduktion i taksten med 2 pct. vil indvirke på de bagvedliggende bruttodriftsudgifter forvaltningen vil vurdere på konsekvenserne, idet det dog skal bemærkes at væsentlige strukturændringer, som f.eks. på i det social psykiatriske team ikke er omfattet af bestemmelsen. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at styringsaftalen for 2014 godkendes på voksenhandicapområdet. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Styringsaftale /13 2 Åben Bilag 1 - Styringsaftalen /13 3 Åben Bilag 2 - Styringsaftalen /13 4 Åben Bilag 3 - Styringsaftalen /13 5 Åben Bilag 4 - Styringsaftalen /13 6 Åben Bilag 5 - Styringsaftalen /13 7 Åben Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014_juni / pdf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 12. Høringssvar vedrørende Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan Åben sag Sagsnr.: 13/18386 Sagsansvarlig: mta.sf RESUMÉ Region Hovedstaden har udarbejdet en Sundhedsberedskabsplan, som sendes i høring til relevante samarbejdspartnere, herunder kommunerne i Region Hovedstaden. Kommunerne kan ved konkrete hændelser blive inddraget i beredskabet i forhold til blandt andet at håndtere ekstra ordinære udskrivelser til hjemmeplejen og stille lokaler til rådighed for krisepsykologisk bistand og massevaccinationer. Der er på baggrund heraf udarbejdet forslag til høringssvar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplanen er overordnet opbygget i to dele med henholdsvis organisering og indsatsplaner. Dette giver en overskuelig operationel struktur, herunder udarbejdelsen af de let overskuelige handleplaner (Action Cards). I Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan indgår kommunerne, som en vigtig samarbejdspartner på det operationelle niveau. Det fremgår således af Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan, at kommunernes rolle blandt andet er, at håndtere ekstra ordinære udskrivninger af patienter til kommunal pleje, at kunne stille lokaler til rådighed i forbindelse med behov for massevaccination samt at kunne stille lokaler til rådighed for krisepsykologisk bistand. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens vurdering er samlet set, at Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan har et strukturelt og operationelt fokus, hvilket medfører, at ansvar og organisering ved eventuel idriftsættelse fremgår af beredskabsplanen. LOVGRUNDLAG 11 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det vedlagte høringssvar vedrørende Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan godkendes og oversendes til Region Hovedstaden. /kam 18

20 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan /13 2 Åben Præhospital beredskabsplan /13 3 Åben Høringssvar Sundhedsberedskabsplan /13 4 Åben Høring af Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 13. Differentieret portionsstørrelser på Solgården Åben sag Sagsnr.: 13/17013 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ På baggrund af henvendelse fra brugere af cafeen i Pensionistcentret Solgården, er der fremkommet ønske om at tilbyde differentierede portionsstørrelser af den varme mad. På baggrund heraf har forvaltningen indhentet en udtalelse fra produktionskøkkenet på plejehjemmet Tårnbygård. Produktionskøkkenet har tilkendegivet, at det vil være muligt at differentiere portionsstørrelserne således, at halvdelen af de leverede portioner vil blive 1½ gange større, hvilket implementeret primo oktober 2013, såfremt indstilling godkendes. De større portioner vil medføre en tilsvarende prisstigning på 1½ gang i forhold de nuværende portionsstørrelser og priser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Cafeen i Pensionistcentret Solgården sælger frokost til deres brugere med varme retter leveret fra produktionskøkkenet på Tårnbygård. Produktionskøkkenet har ikke hidtil haft differentieret portionsstørrelser, hvorfor portionerne leveret til Solgården har været samme størrelser, som den anbefalede kostsammensætning og mængde, der tilbydes plejehjemsbeboerne. Da flere af de borgere, der benytter Solgården har et højere aktivitetsniveau, har der været et ønske fra brugerne om, at der blev tilbudt større portioner. Dette imødekommes ved at tilbyde portioner, der er halvanden gange større samtidig med et fortsat salg af den almindelige portionsstørrelse. 20

22 Efter aftale mellem Solgården og produktionskøkkenet bliver halvdelen af de leverede portioner 1½ gange større. Det fordrer en tilsvarende prisstigning svarende til 19,35 kr. for en hovedret og 7,50 kr. for en biret. Implementeringen af ordningen forventes primo oktober 2013 i samarbejde mellem produktionskøkkenet og Solgården. Dette betyder en merudgift for produktionskøkkenet på kr. og en tilsvarende indtægt på cafeen i Solgården. Aktiviteten er derfor udgiftsneutral. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. ØKONOMI Ændring i størrelsen på halvdelen af de tilberedte madportioner til Solgården vil medføre en prisstigning på henholdsvis 19,35 kr. for en hovedret og 7,5 kr. for en biret. Indtægterne vil komme løbende i 4. kvartal 2013 på Solgården og forventes at blive kr. Budgetændringen vil blive indarbejdet i budget 2014 og overslagsår, såfremt det bliver besluttet. De nye takster for de større portioner vil være henholdsvis 58,05 kr. for en hovedret og 22,50 for en biret. 21

23 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder Sundheds- og Omsorgsudvalget, om at indstille over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende: - At der kan tilbydes en stor og en lille portion af hovedret og biret på Solgården pr. 1. oktober At taksten fastsættes til 58,00 kr. for en hovedret og 22,50 kr for en biret (stor portion). - At taksten indarbejdes i budget 2014 på takstbladet. - At der indarbejdes h.h.v en indtægt og en udgift på kr , således at aktiviteten er budgetneutral. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget oversigt /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Sagen sendes til høring i Seniorrådet og sagen tages op til næste møde. 22

24 14. Udvidede åbningstider i Aktivitetscentret Åben sag Sagsnr.: 13/4495 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte endeligt Den Socialpsykiatriske Handleplan den 26. oktober I den socialpsykiatriske handleplan indgår udvidelse af åbningstiderne på Aktivitetscentret. På nuværende tidspunkt har aktivitetscenteret åbent mandag og fredag fra kl :00 samt onsdag fra 12:00 19:00. Centeret vil forsat have åbent disse dage, og aktiviteterne vil her være målrettet Voksenholdet. Voksenholdet vil bestå af borgere over 40 år. Fra den 1. september 2013 udvides åbningstiderne til også at omfatte tirsdage og torsdage, hvor det nye koncept træder i kraft. Tirsdag og torsdag fra 9:00-16:00 og onsdag fra 9:00-12:00 vil der være aktiviteter rettet mod Ungeholdet. Holdet består af borgere fra år. Dette skal give en bedre service for flere grupper af borgere med sindslidelse og en bedre udnyttelse af de nye lokaler på Tårnby Skole. Sagen forelægges til udvalgets orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Aktivitetscentret er et dagtilbud efter servicelovens 104, og målgruppen er borgere med sindslidelser i alderen år. Formålet er at styrke borgerens evne til at indgå i sociale sammenhænge. Den nuværende målgruppe består primært af borgere med psykotiske lidelser såsom skizofreni. Tilbuddet vil fremover omfatte borgere med både psykotiske og ikkepsykotiske lidelser, hvilket vil sige, at målgruppen udvides og ligeledes omfatter psykiske udfordringer som f.eks. angst, depression og personlighedsforstyrrelser. De borgere, som på nuværende tidspunkt benytter centrets tilbud, er i alderen år. Tilbuddet bliver fremover aldersopdelt i et voksenhold fra år og et ungehold fra år. I forbindelse med handleplanen har forvaltningen udviklet et koncept for modtagelse af en bredere målgruppe. Hensigten er at forbedre kommunes tilbud overfor unge borgere med sindslidelser. Tårnby Kommune vil med det nye koncept og de udvidede åbningstider imødekomme den ændrede efterspørgsel efter tilbud til yngre borgere som følge af fleks- og førtidspensionsreformen samt kontanthjælpsreformen. 23

25 Konceptet omfatter bl.a. undervisning i at kunne mestre modgang, store udfordringer og belastende livsomstændigheder på en række forskellige måder, som skal medvirke til accept, forståelse og erkendelse af psykiske udfordringer. I konceptet er der ligeledes fokus på motion og sund kost. Konceptet højner kvaliteten af tilbuddet og aktiviteterne bliver mere tidssvarende mht. det udviklingsorienterede sigte. Der vil også være en større tilknytning til den beskæftigelsesorienterede indsats, idet Jobcentret fremover kan indstille til et 12 ugers forløb i Aktivitetscentret. Der er vedlagt en ugeplan som bilag. Fokus på forløb. Aktivitetscentrets ydelser bliver fremadrettet tilrettelagt som visiterede forløb, der bidrager til en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Visitering har til formål at tydeliggøre betydningen af, at ydelserne fremover vil være tilrettelagte forløb, hvilket vil sige, at der skal være et formål med aktiviteterne, og at der gennem forløbet skal arbejdes målrettet med borgerens problemstillinger. Forvaltningen har udarbejdet en brochure, som beskriver formålet og processen. Brochuren er vedlagt som bilag. Her nævnes bl.a. motion, vejledning og tilberedning af kost, gruppeundervisning som en del af de aktiviteter, der tilbydes i centeret. Brochuren skal være et værktøj, der kan bruges i dialogen med borgeren forinden visitation, således at borgeren opnår indsigt i forløbet. Den kan også benyttes som informativt materiale internt i kommunen og til eksterne samarbejdspartnere, mv. Holdinddelingen skal gøre det nemmere for brugerne at skabe relationer med andre brugere, gøre aktiviteterne mere målrettet og alderssvarende, samt sikre et større udbytte, idet aktiviteterne i højere grad kan tilrettelægges på gruppe såvel som individuelt niveau. Åbningstider i Aktivitetscentret pr. 1. september Ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hold Voksenhold Ungehold Ungehold / Voksenhold Ungehold Voksenhold Åbningstider 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-12:00 9:00-16:00 9:00-15:00 / 12:00-19:00 Der vil senere i forløbet blive arbejdet på at udvide åbningstiden yderlige, f.eks. så selvhjælpsgrupper eller frivillige kan bruge/låne lokalerne til formål rettet mod borgere med sindslidelser. HØRING Den social psykiatriske Handleplan har tidligere være sendt til høring i Handicaprådet, og forvaltningen vil løbende orientere rådet når nye del aktiviteter igangsættes, herunder naturligvis også denne sag om de udvidede åbningstider. 24

26 LOVGRUNDLAG Lov om Social Service 104. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at sagen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben konceptbeksrivelse - Eksempel på ugeskema på /13 Aktivitetscentret.doc 2 Åben Brochure udvidede åbningstider /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 15. Orientering vedrørende hjemmehjælpskommissionens anbefalinger Åben sag Sagsnr.: 13/18669 Sagsansvarlig: mta.sf RESUMÉ I juni 2012 besluttede Folketinget at nedsætte en hjemmehjælpskommission, der havde til formål at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet, og komme med forslag til hvordan ressourcerne på området anvendes bedst muligt. Hjemmehjælpskommissionen er nu færdig, og har på baggrund heraf udfærdiget en rapport med anbefalinger på området. På baggrund heraf fremlægges rapporten til orientering for Sundheds- og Omsorgsudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hjemmehjælpskommissionen taler om et paradigmeskifte indenfor fremtidens ældrepleje på baggrund af et mere differentieret ældrebillede, herunder et stigende demografipres, og en samtidigt voksende gruppe af ressourcestærke ældre. For at modgå det demografiske pres på ældreområdet, er det afgørende at indsatsen i endnu højere grad skal fokusere på forebyggelse og rehabilitering ifølge Hjemmehjælpskommissionen. I den netop indgåede aftale mellem KL og Finansministeriet for 2014 er der således afsat kr. 300 mio. til forebyggelse og rehabilitering i kommunerne. På baggrund heraf, anbefaler Hjemmehjælpskommissionen et fortsat fokus på rehabilitering og forebyggelse i kommunerne, herunder at der skabes mere viden og fælles forståelse for de indsatser kommunerne iværksætter på området. Dette med henblik på, at skabe endnu mere kvalitet, og evidens på området. Endvidere forslås der en lovændring i forhold til tilrettelæggelsen af de forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år. Formålet hermed er, at kunne målrette de forebyggende hjemmebesøg til de borgere der har behov, og ikke som i dag, hvor alle borgere over 75 år, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Samtidig forslås det, at tilrettelæggelsen af de forebyggende hjemmebesøg gøres mere fleksible således, at det eksempelvis vil blive muligt at tilrettelægge forebyggende besøg i grupper. Forvaltningen er generelt enig i anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen. De allerede politisk vedtagne beslutninger om hverdagsrehabilitering, forløbsprogrammer, Sundhedens 2020 plan, opkvalificering af personale på plejehjemsog hjemmehjælpsområdet, nærgymnastik og faldforebyggelse gør, at Tårnby Kommune allerede er godt i gang med implementere og imødegå fremtidens behov for, at kunne forebygge, rehabilitere og differentiere indsatserne på ældreområdet. 26

28 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at sag vedrørende Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger på ældreområdet tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Anbefalinger fra Hjemmehjælpskomissionen.pdf /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 27

29 16. KL s rapport om afdækning af sundhedsindsatser på sociale botilbud Åben sag Sagsnr.: 13/16972 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ Kl har gennemført en undersøgelse af sundhedsindsatser på de sociale botilbud. Undersøgelsen er gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige kommuner samt interviews i 61 botilbud i 5 Kommuner. Tårnby Kommune har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Sagen forelægges til orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER KL har gennemført en undersøgelse af sundhedsindsatser på de sociale botilbud for at få et overblik over, hvilke sundhedsindsatser de sociale botilbud varetager og hvordan de udføres. Rapporten er vedlagt som bilag. Undersøgelsens resultater er udarbejdet på baggrund af interviews samt en spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige kommuner. 61 botilbud er interviewet gennem undersøgelsens forløb, og i alt 440 sociale botilbud fordelt på 87 kommuner har svaret på det udsendte spørgeskema. Undersøgelsen har til formål, at 1. afdække om rammerne for at levere en god kvalitet i sundhedsindsatserne på de sociale botilbud er til stede. 2. få et indblik i hvilke sundhedsindsatser der leveres på de sociale botilbud. Rapporten definerer sundhedsindsatser som lægeordinerede indsatser. Derudover dækker begrebet over en række indsatser, der ikke er lægeordineret, herunder opgaver i relation til personlig pleje, ernæring og anden form for aktivitet og træning. Al medicinhåndtering samt behandling er omfattet af begrebet sundhedsindsats. Der stilles krav til dokumentationen af sundhedsindsatser efter Sundhedsloven. Dokumentationskravene har til formål at forbedre patientsikkerheden samt styrke kvaliteten i de sundhedsindsatser, der ydes til patienterne. Dokumentationskravet gælder ligeledes ved uddelegering til ikke sundhedsfaglige personer, som f.eks. pædagoger. Dokumentationskravet betyder, at der skal være en patientjournal, der indeholder oplysninger omkring patientens tilstand samt den planlagte og udførte behandling. Der skal oprettes en patientjournal for hver enkel patient. Rapporten konkluderer, at 28

30 Der leveres sundhedsindsatser på de sociale botilbud hver eneste dag, hvor de mest almindelige sundhedsindsatser er blandt andet hjælp til medicinhåndtering, psykoedukation, behandling af hudproblemer, smerte lindring, udformning af forebyggelsesplaner efter psykose, behandling af mave- tarmproblemer og behandling for søvnproblemer. Pædagogerne varetager både socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser. Det understreges dog, at dette ikke nødvendigvis er et problem, såfremt pædagogerne bliver oplært, og korrekt delegation af sundhedsindsatserne har fundet sted Undersøgelsen påpeger, at kompleksiteten hos beboerne kan være en af forklaringerne på, at nogle botilbud har sundhedsfagligt personale ansat, og andre ikke har. Det konkluderes endvidere, at de botilbud, som ikke har fastansatte sygeplejersker, benytter sig mere af hjemmesygeplejen end sociale botilbud, der har fastansatte sygeplejersker. Medicinhåndtering i form af administration, medicindispensering og dosisdispensering er alle på top 4 over sundhedsindsatser, hvorfor der på dette område bør være et særligt fokus. Flere botilbud, som har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, gav udtryk for, at de ikke kendte til de sygeplejefaglige optegnelser. Det er vigtigt, at der kommer fokus på dette område. 12 % af de adspurgte botilbud angiver, at de hverken bruger hjemmeplejen eller har fastansat sundhedsfagligt personale. Undersøgelsen fastslår, at det hverken ser helt godt eller helt skidt ud på de sociale botilbud. Der er områder, der skal mere fokus på, men flere steder er man godt på vej mod at få styr på sundhedsindsatserne, og man er bevidst om, at der udover socialfaglige indsatser også dagligt leveres sundhedsindsatser. Botilbud på voksenhandicapområdet. I Tårnby Kommune er der etableret tre sociale botilbud, som er midlertidige botilbud efter servicelovens 107, henholdsvis Kollektivboligerne Televænget samt Bofællesskaberne Falhøj og Jershøj. Bofællesskabet Wiedergården er beliggende i Dragør kommune og indgår i det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. Der er et formaliseret samarbejde mellem hjemmeplejen og kollektivboligerne, der varetager medicinhåndteringen og andre sundhedsfaglige ydelser som sårpleje, personlig pleje, mv. Forvaltningen arbejder på at få indkøbt et IT-system der kan understøtte dokumentationskravene i de tre botilbud. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at 29

31 rapporten tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Rapport: Afdækning af sundhedsindsatser på de sociale botilbud - Rapport Afdækning af sundhedsindsatser på sociale botilbud pdf /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 30

32 17. Orientering om Årsregnskab 2012 for Tandreguleringen I/S Åben sag Sagsnr.: 13/3890 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Der fremsendes sag til efterretning om årsregnskabet 2012 for Tandreguleringen I/S. I Tandreguleringen I/S indgår Tårnby Kommune sammen med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune samt Vallensbæk Kommune. Årsregnskabet for 2012 viser at Tandreguleringen I/S kom ud med et positivt resultat på knap 0,3 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tandreguleringen I/S åbnede pr. 1. januar 2012, hvilket har betydet at dette år har været præget af at etablere virksomheden. Således har 2012 været præget af overdragelsen af personalet fra de involverede kommuner, ibrugtagen af de to klinikker beliggende i Hvidovre og Albertslund Kommuner, etableringen af et fælles patientjournalsystem samt udarbejdelsen af visioner og beskrivelse af handleplaner for at nå disse. Tandreguleringen I/S oplevede endvidere en større vandskade på klinikken i Hvidovre Kommune, hvor ansvaret for betalingen af omkostningerne ved skaderne ikke endnu er afsluttet. I forhold til regnskabsresultatet kan nævnes at der dels kom mindredudgifter til behandlingsmaterialer, IT og telefoni samt bygninger. Herudover fik Tandreguleringen I/S merindtægter fra de deltagende kommuner i forbindelse med etableringen af en IT løsning, der gjorde det muligt at dele patientjournaler mellem kommunerne og Tandreguleringen I/S. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at sagen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskab 2012 endeligt.docx /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 31

33 32

34 18. Hjemmehjælp - regulering mellem fritvalgsleverandører 2. kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/6056 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om regulering af fritvalgsleverandører på hjemmehjælpsområdet på baggrund af 2. kvartal Den Kommunale Hjemmeplejes budget reguleres kvartalsvis afhængigt af om aktivitet og effektivitet har været som forudsat for kvartalet. Udviklingen i 2. kvartal medfører ikke, korrektion af Den Kommunale Hjemmepleje eller af de private leverandører. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er vedtaget en økonomisk styringsmodel på fritvalgsområdet, som bevirker at både Den Kommunale Hjemmepleje og de private leverandører korrigeres hvert kvartal på baggrund af aktiviteten. I det 1. kvartal af 2013 blev budgettet for Den Kommunale Hjemmepleje nedjusteret med 1,5 mio. kr., mens de private leverandører blev opjusteret med 8,7 mio. kr. For Den Kommunale Hjemmepleje skulle dette ses i sammenhæng med en stor afgang af borgere, som var flyttet på plejehjem, hvilket dermed betød at de forventede timer til Den Kommunale Hjemmepleje blev færre end forventet. For de private leverandører skulle reguleringen ses i sammenhæng med den kraftige stigning for disse, som lå langt udover budgetforudsætningen. Timepriserne til afregningen er blevet revideret som følge af det korrigerede budget således at priserne for den kommunale leverandør er: Rengøring: 282 kr. Dag tid: 376 kr. Øvrig tid: 484 kr. Hverdagsrehabilitering: 466 kr. Af tabellen nedenfor fremgår udviklingen i 2. kvartal af Det fremgår, at der er god overensstemmelse mellem de aftalte og realiserede aktivitets- og udgiftsniveauer. 2. kvartal kvartal 2013 Aftalt Realiseret Aftalt Visiterede timer timer timer Afregning 11,6 mio. kr. 11,6 mio. kr. 11,6 mio. kr. Brugertidsprocent (BTP) 0,4905 0,505 0,

35 Normering 121, , ,865 ØKONOMI På baggrund af aktivitets- og udgiftsudviklingen i 2. kvartal af 2013 anbefales det ikke at korrigere Den Kommunale Hjemmeplejes budget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at Den Kommunale Hjemmeplejes budget for udviklingen i 2. kvartal ikke korrigeres. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 34

36 19. Budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - August 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/2205 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling og forventede regnskabsskøn på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 7 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i udgifter og indtægter på alle udvalgets servicedriftsområder ift. det budgetterede niveau. Der er tale om den faktiske forbrugsudvikling i 2013 efter 7 måneder. Budgetopfølgningen for de første syv måneder er desværre præget af problemer vedrørende kommunens nye lønsystem. Dette har bevirket, at det ikke er muligt at se lønforbruget for juli måned. Den vedlagte budgetopfølgning tager derfor udgangspunkt i kommunens halvårsregnskab. ØKONOMI Efter 7 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrug ultimo juli 2012: 52,52 % Nettoforbrug ultimo juli 2013: 45,92 % INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at sagen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Statistik på ældreområdet - august 2013.pdf /13 2 Åben _v1_Statistik på sundhedsområdet pdf /13 3 Åben _v1_Statistik på fritvalg - august 2013.pdf /13 4 Åben _v1_Budgetofølgning juli 2013.pdf /13 5 Åben _v1_Til- og afgang Handicap og psykiatri juli / pdf 35

37 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 36

38 20. Halvårlig statistk på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område Åben sag Sagsnr.: 13/19702 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet statistik for det første halvår på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Statistikken er et halvårligt supplement til den løbende budgetopfølgning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har på baggrund af første halvår 2013 udarbejdet en udvidet halvårsstatistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Formålet med statistikken er at give udvalget et hurtigt overblik over hvor kommunen ligger på sundhedsområdet, handicap- og psykiatriområdet, socialområdet samt ældreområdet. Statistikken udarbejdes og præsenteres for udvalget hvert halve år. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at sagen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Overblik over geografisk fordeling af hjemmehjælpsmodtagere.pdf /13 2 Åben _v1_Halvårsstatistik til Sundheds- og /13 Omsorgsudvalget.pdf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 37

39 21. Forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme Åben sag Sagsnr.: 13/20618 Sagsansvarlig: pje.sc.sf RESUMÉ Forløbsprogram for borgere med hjerte-kar sygdomme begynder 1. september 2013 i SundhedsCenter Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget traf 10. december 2012 beslutning om at igangsætte forløbsprogram for borgere med hjerte-kar sygdomme. SundhedsCenter Tårnby har i den mellemliggende periode indgået de fornødne aftaler med Region Hovedstaden; herunder specifikt Amager Hospital. Forløbsprogram for borgere med hjerte-kar sygdomme begynder 1. september SundhedsCenter Tårnby har planlagt, at programmet indeholder samme tilbud som borgere i forløbsprogram for KOL og diabetes modtager, og hjerteprogrammet er desuden sammenligneligt med Københavns Kommunes tilbud til samme målgruppe. Borgerne vil blive henvist fra hospitalernes hjerteafdelinger, primært Amager Hospitals. I modsætning til forløbsprogram for KOL og diabetes kan praktiserende læger ikke henvise borgere til forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme, hvilket er i overensstemmelse med Region Hovedstadens guidelines. Forløbsprogrammet for borgere med hjerte-kar sygdomme består af ½ times individuel forsamtale, 6 eller 12 ugers træning 2 gange ugentlig, madlavning og teori om mad 4 gange i forløbet, undervisning ved specialesygeplejerske 4 gange i forløbet samt tilbud om at deltage i øvrige relevante tilbud i SundhedsCenter Tårnby; fx rygestopkursus og Lær at leve med kronisk sygdom. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119. ØKONOMI Økonomi er indarbejdet i budget 2013 jf. beslutning på møde i Økonomiudvalget 19. december INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager indstilling om forløbsprogram for hjerte-kar sygdomme til efterretning. /kam 38

40 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 39

41 22. Evaluering af Sundhedsrådgivning Åben sag Sagsnr.: 13/16510 Sagsansvarlig: pje.sc.sf RESUMÉ Sundhedsrådgivning er evalueret efter 2 år. Der er stor tilfredshed i SundhedsCenter Tårnby med konceptet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i foråret 2011 at SundhedsCenter Tårnby skulle tilbyde sundhedsrådgivning til borgerne. Her er de væsentligste resultater fra evaluering af sundhedsrådgivning. SundhedsCenter Tårnby meget tilfredse med at have et tilbud til borgerne, som ikke kræver henvisning fra læge, og som er for alle uanset om de har en diagnose eller ej. Det betyder, at rådgivningen kan ske på et tidspunkt, hvor borgerens livsstil endnu ikke har resulteret i en kronisk sygdom. Det betyder også, at SundhedsCenter Tårnby næsten altid kan give et tilbud, når borgeren henvender sig med en given problematik. Evalueringen af sundhedsrådgivning viser, at knap 200 borgere har modtaget rådgivning i perioden august 2011 til juni Langt de fleste rådgivninger (80 %) handler om overvægt. Det næststørste tema er rygning. Blandt de borgere, som tager imod tilbud om sundhedsrådgivning, er mere end dobbelt så mange kvinder som mænd. Borgere i alle aldre efterspørger sundhedsrådgivning, hvilket er meget tilfredsstillende. Blandt de voksne borgere er overvægt det største tema, blandt børn og unge er også undervægt og mental sundhed et tema. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 119. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager evaluering af sundhedsrådgivning til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Evaluering af SundhedsCenter Tårnbys Sundhedsrådgivning /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 40

42 23. Evaluering af forsøg med vasketoiletter Åben sag Sagsnr.: 13/8233 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ I august 2012 påbegyndte Plejehjemmet Travbanehuset afprøvning af vasketoiletter (robottoiletter). Afprøvningen afsluttedes i januar 2013 og der foreligger nu en evaluering af forløbet, som sendes til efterretning. Der kan ikke drages nogen entydig konklusion på baggrund af rapporten, hvorfor forvaltningen anbefaler at yderligere erfaringsindsamling fra Plejehjemmet Travbanehuset afventes før yderligere foretages i forbindelse med vasketoiletter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som forsøg med velfærdsteknologiske hjælpemidler blev der i august 2012 opsat i alt fire toiletter på Travbanehusets pleje- og daghjem. To bidetsæder blev opsat på Travbanehusets fællestoiletter og et blev monteret i en plejebolig. Derudover blev der opsat et stort vasketoilet på et af daghjemmets fællestoiletter. I projektperioden har 11 daghjemsgæster og 1 plejehjemsbeboer afprøvet vasketoiletter. De overordnede konklusioner af rapporten er: Personalet skal være klædt på til at motivere og instruere borgerne, samt at programmere toiletter. Toiletterne kan i nogle tilfælde forebygge uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og nedsætte infektionsrisikoen. I forhold til plejehjemsbeboere bør vasketoilettet være monteret i borgerens egen bolig. Blandt formålene var at undersøge om vasketoiletterne ville øge borgernes selvhjulpenhed, og forebygge urinvejsinfektioner. Der er ingen entydig konklusion herom, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt skal anbefale, at der skal gøres flere erfaringer på området førend der iværksættes eller anbefales yderligere tiltag på området. De fire vasketoiletter bevares på de eksisterende placeringer, hvorfor der vil kunne ske en løbende evaluering af det videre omfang af brugen af toiletterne. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at rapporten tages til efterretning, idet forvaltningen på nuværende tidspunkt skal anbefale, at der skal gøres flere erfaringer på området førend der iværksættes eller anbefales yderligere tiltag med vasketoiletter. Sagen forelægges for udvalget om et år. 41

43 /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Evaluering af projekt afprøvning af vasketoiletter /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 42

44 24. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/14564 Sagsansvarlig: mas.sf BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 43

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 13. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 7. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 17. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. februar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 12. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: SundhedsCenter Kamillevej 4, 1. sal Camilla Schwalbe, Allan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 26. september 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 17. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere