Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering"

Transkript

1 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering indvendig efterisolering

2 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Indhold Indledning 4 Stort behov Optimal systemløsning Dokumentation Ytong Multipor til indvendig isolering af vægge 6 Projektering Beregning af energibesparelsen Ytong Multipor Lerprodukter til indvendig brug 10 Økologisk og indeklimaregulerende Renovering af bindingsværksbygninger Naturlig lerfarve Anvendelse Ytong Multipor Kalkprodukter 12 Afsluttende overfladebehandling Anvendelse Silikatmaling som overfladefinish Diffusionsåben Ytong Multipor Skielrens 14 Afrensning af overflade med skiel Observation og projektering Langtidsbeskyttelse Side Ytong Multipor Isoleringsplade 3

3 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Indledning I alle danske byer findes en stor andel af gamle murede ejendoe, hvor en energioptimering af facaden enten ikke er muligt på grund af ejendoens udseende eller fordi ejendoen er fredet. Endvidere er flere og flere yderst betænkelige ved udførelsen af indvendig efterisolering, både på grund af slagregnens påvirkning af murværket og på grund af de meget dårlige erfaringer, som har med at anvende organiske løsninger med dampspærre i facaden, der ofte giver indeklimamæssige problemer i form af fugt og skiel. Det skønnes, at energitabet i facaden på en bygning fra før 1960 er ca. 30 %, og derfor er en isolering af facaden en yderst central bygningsdel at fokusere på, når man ønsker at energioptimere. Ytong Multipor er et produkt, der gør det muligt at energirenovere facaden indefra. Produktet, der i mere end 15 år er blevet anvendt til indvendig efterisolering af ydervægge på det tyske marked, blev introduceret i Danmark for 5 år siden. Stort behov mangfoldig anvendelse uden risiko for fugt og skiel Over hele Danmark findes ejendoe med en historisk bevaringsmæssig værdi, f.eks. bindingsværkshuse, kirker, gamle fredede bygninger m.m. Disse ejendoe udgør et stort renoveringspotentiale, ikke kun ud fra synspunktet om at energioptimere eller udbedre skader på ejendoene, men også ud fra perspektivet at forbedre indeklimaet og boligkomforten i ejendoene. Renovering med de rette produkter er vigtigt for selve energioptimeringen, for udbedringen af skaderne på ejendoen og for at opnå en betydelig forbedring af boligkomforten gennem et bedre indeklima. For at opnå et forbedret indeklima, er det dog vigtigt at overveje, hvordan denne energirenovering skal foretages. For det første er det vigtigt at hæve den indvendige overfladetemperatur på væggen til over 12,6 C o, så risikoen for fugt- og skieldannelse reduceres, men ligeså vigtigt er det at overveje, om den indvendige efterisolering skal udføres med en dampspærreløsning eller med en diffusionsåben løsning. Ofte er der i renoveringsprojekter tale om et gaelt massivt murværk uden nogen form for isolering denne løsning er derfor oftest også diffusionsåben. Ved at opsætte en traditionel dampspærreløsning, ændres fugtforholdet i vægkonstruktionen, hvilket kan have katastrofale konsekvenser for murværket eller bjælkeender i et etagedæk. Skaderne kan være skielproblemer i træregler / gipspladerne, enten på grund af slagregnspåvirkningen af ydermuren eller på grund af damptrykket og temperaturforskellen mod ydermuren. Det kan også skyldes ødelagte fuger grundet ændrede fugtforhold i hele murkonstruktionen, eller en ændret fugtbalance i bjælkeenderne i et etagedæk, som kan føre til kollaps af etagedækket. Den diffusionsåbne isoleringsløsning sørger for at hæve overfladetemperaturen, isolere væggen og reducere energiforbruget men vigtigst af alt, så bibeholder de væggens hidtidige evne til at ånde. Dugpunkt kan uden risiko frit vandre i ydermuren, samtidigt med at indeklima og en eventuel høj indvendig luftfugtighed, uden problemer kan diffundere ud gennem væggen. Diffusionsåbenhed gør det dog ikke alene for det er desuden helt centralt, at hele systemet og alle de produkter, der indgår, samtidig er uorganiske så en eventuel fugtpåvirkning, via slagregn eller andet, ikke giver skielproblemer i konstruktionen. Optimal systemløsning med Ytong Multipor Kernen i isoleringssystemet fra Ytong er den 100% mineralske og uorganiske Ytong Multipor Isoleringsplade, der i Tyskland desuden er karakteriseret som et økologisk byggemateriale. Produktet er en traditionel porebetonplade i en speciel letvægtsudgave med en varmeledningevne, lambda 10dry, 0,042 I systemet indgår desuden et komplet tilbehørsprogram til udførelse af alle typer af renoveringsopgaver - lige fra bindingsværk til andre specielle ejendoe. Systemet er som udgangspunkt opdelt i 2 retninger henholdsvis et traditionelt Ytong Multipor Letmørtel system eller et helt 100% økologisk Ytong Multipor Lermørtel system - begge med et komplet tilbehørsprogram med befæstigelser, stikkontaktforlænger og en diffusionsåben silikatmaling. Dokumentation Der er monteret over 4 millioner kvadratmeter, i de over 15 år, man har anvendt den diffusionsåbne Ytong Multipor Isoleringsplade til indvendig efterisolering. Dette uorganiske isoleringssystem, opfylder alle de egenskaber, som man efterstræber, når man vil have en sikker løsning mod råd og skielsvamp, en løsning der er god for allergikere, ingen kuldenedslag fra ydervæggene og en god buffer, som bidrager til opretholdelse af stabil fugtbalance i boligen. Til eftervisning af ét af systemets gode egenskaber, kan blandt andet nævnes fugtbevægelserne. Disse kan dokumenteres i simuleringsprograerne WUFI eller DELPHI og beregner fugten gennem de enkelte materialelag, som konstruktionen er opbygget af, over en årrække. Ved større projekter kan der, i henhold til aftale, udføres WUFI-beregninger for rådgiver. 4 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 5

4 Ytong Multipor Isoleringsplade til indvendig efterisolering af vægge Systemløsning til indvendig efterisolering med mere end 15 års erfaring Skånsomt for miljøet og godt for indeklimaet Ytong Multipor Isoleringsplade fremstilles af de naturlige råstoffer kalk, sand, og vand - og uden tilsætningsstoffer. Det er skånsomt for miljøet og energibesparende. Rester efter forarbejdningen kan genbruges, da isoleringsmaterialet modsat andre produkter ikke indeholder fibre eller andre skadelige indholdsstoffer. De økologiske egenskaber er dokumenteret af det tyske Institut for Byggeri og Miljø (IBU) og Natureplus certificeret. Natureplus er det internationale kvalitetsstempel for bæredygtige boligog byggeprodukter. Certifikatet viser, at produktet er ufarligt, produceret miljørigtigt, at det værner om jordens resurser, og at det kan genanvendes. Produkter med dette certifikat består overvejende af råstoffer, der enten vokser frem igen, eller som er udvundet fra naturen på en skånsom måde. Succeshistorien om den mineralske og diffusionsåbne indvendige efterisolering med YTONG Multipor begyndte for 15 år siden. Allerede dengang indså man, at den indvendige efterisolering af bygninger kræver innovative og brugervenlige løsninger. Forøgelse af bygningens værdi er yderligere effekter fra anvendelsen af Ytong Multipor Isoleringsplade i den indvendige isolering. Her viser det sig, saenlignet med udvendig isolering, at den indvendige isolering udgør en absolut ligeværdig løsning til efterisolering af en facade. Siden er mere end 4 millioner kvadratmeter vægflade blevet efterisoleret med dette system, både i almindelige beboelsesejendoe og i fredede bygninger, hvor løsningerne er udført i overenssteelse med fredningsmyndighedernes krav. ud i det fri. Herved bevares ikke kun Multiporens varmeisoleringsværdi, men boligens fugtbalance reguleres også på en naturlig måde - i begge retninger. Indvendig vægisolering med Ytong Multipor er dermed den ideelle basis for et sundt og behageligt indeklima. og opleves dermed af beboerne som en kvalitetsløsning. Ytong Multipors store udbredelse skyldes også, at flyttelejligheder kan energirenoveres, inden en ny lejer flytter ind, og dermed uden at man skal have alle ejendoens beboer Eksempel: Forbedring af U-værdierne i monolitiske vægge ved indvendig vægisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade Vægopbygning før Tykkelse 115 Betegnelse Enhed Vægopbygning med Ytong Multipor Isoleringsplade ,78/0,55 2,78/0,44 2,78/0,36 2,78/0,31 2,78/0,27 155/ / / / /310 Hvis der skulle opstå fugt i vægkonstruktionen, ved indtrængen af Den hurtige og relativ enkle montage, samt at omkostninger til stillads helt genhuset i en længere renoveringsperiode ,34/0,53 2,34/0,42 2,34/0,35 2,34/0,30 2,34/0,27 215/ / / / /370 vand fra f.eks. slagregn, vil denne optages i materialets indelukkede luftporrer, hvorefter det diffusionsåbne materiale begynder sin hurtige udtørring, ved at føre fugten kan undlades, giver en god byggeøkonomi. Den indvendige efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade giver desuden et nyt massivt murværk, Som en yderligere effekt, så forøger en indvendig efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade bygningens værdi, og løsningen er på højde med en traditionel udvendig isolering. Tegl ,99/0,51 1,99/0,41 1,99/0,35 1,99/0,30 1,99/0,26 280/ / / / /435 2,78/0,49 2,78/0,40 2,78/0,34 2,78/0,29 2,78/0,26 340/ / / / /495 2,78/0,47 2,78/0,39 2,78/0,33 2,78/0,29 2,78/0,25 405/ / / / /560 6 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 7

5 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering indvendig efterisolering Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering Ved større renoveringsprojekter eller ved bygninger med særlige forhold, er projekteringsfasen før igangsætning vigtig. Det er ikke alene energimæssige overvejelser, der spiller en rolle, men også, som tidligere beskrevet, de rent faktiske forhold, som man står overfor i den pågældende ejendom. skal opsættes, vurderes. Det skal være bæredygtigt, plant og afrenset, således at isoleringspladerne kan hæfte til underlaget. Under projekteringen kan man, eventuelt ud fra overstående tabel, beregne isoleringstykkelsen, ud fra konstruktionens ønskede U-værdi. mængder fugt trænger gennem murværket ved slagregn. Særlige forhold i den enkelte ejendom kan med fordel simuleres med WUFI eller Delphi prograerne, hvor vejrforhold kan tages med i simuleringen af den nye konstruktions fugtcyklus, over en given periode. Beregning af energibesparelsen Effekten af den indvendige isolering kan udregnes ud fra én enkel toelfingerregel: Forskellen mellem den oprindelige U-værdi og konstruktionens nye U-værdi - efter isoleringen - ganges med 10. Dette giver den teoretiske besparelse i forbruget i liter fyringsolie pr. kvadratmeter isoleret flade. Eksempel på opbygning af væg med Ytong Multipor Massiv indvendig isolering uden dampspærre: konstruktionsopbygning Materiale Udvendig puds 20 Lagtykkelse () Ikke isoleret udgangsvariant U = 2,08 Det er ligeledes vigtigt at vurdere, om selve efterisoleringen alene skal foretages med udgangspunkt i en energioptimering, eller om der er tale om udbedring af en vandskade, skielsvamp, fugtproblemer eller saltudtræk. I begge tilfælde skal underlaget, hvor den indvendige efterisolering Hvis der er tale om udbedringer af fugtskader, skielsvamp eller skader fra indtrængende vand, er det vigtigt at få stoppet indtrængningen af vand eventuelt ved reparation af det udvendige dræn i kælderområdet. I gamle murede ejendoe kan det ligeledes være nødvendigt med en omfugning, hvis store Skielproblemer, opstået ved for lav indvendig overfladetemperatur på væggen (under 12,6 C o ), kan fjernes med en efterisolering med Ytong Multipor. Ud fra de hidtidige erfaringer kan langt de fleste opgaver løses med efterisolering. Teglmur CS II 240 Indvendig puds CS II 20 Ytong Multipor Letmørtel 5 Ytong Multipor Isoleringsplade 100 Armeringslag (Ytong Multipor Letmørtel) 5 Finish / filtet (Ytong Multipor Letmørtel) 5 Med Ytong Multipor Indvendig Isolering U = 0,35! TIP: Kontakt Ytong på og få direkte sparring om dit næste projekt. Hvis U-værdien forbedres med 1,73, efter en renovering med Ytong Multipor, svarer det til ca. 17,3 liter sparret fyringsolie pr. m2 vægflade om året. Med en pris omkring 10 Kr. pr. liter fyringsolie, giver dette en besparelse på 173 Kr. pr. m2 renoveret vægflade. Forarbejdning med Ytong Multipor Isoleringsplade 8 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 9

6 Ytong Multipor Lerprodukter Ytong Multipor Lerprodukter Økologisk og indeklimaregulerende Især ved en renovering af fredede ejendoe, kan der være særlige krav til anvendelsen af materialer uden visse indholdsstoffer. Her anvendes Ytong Multipor Lerprodukter, som består af en lermørtel og en speciel udviklet lerfarve. Forarbejdning Ytong Multipor Lermørtel Ytong Multipor Lermørtel er et rent naturprodukt bestående af lerpulver og sand og er uden kemiske tilsætningsstoffer. Selve udtørringen sker kun via fordampning, og derfor kan produktet opfugtes og forarbejdes igen. Derudover har produktet en særlig høj kapillarsugning, der gør, at mørtlen både kan optage og fordele fugt, hvorved udtørringen fremskyndes. Lermørtlen kan anvendes til følgende: Som udligningspuds ved ujævnheder i underlaget i et eller flere lag og i op til 40 lagtykkelse. Som klæbemørtel til Ytong Multipor Isoleringsplade efter gældende vejledning til forarbejdning. Renovering af bindingsværksejendoe Indvendig efterisolering af bindingsværk anbefales udført med lerprodukterne. Det skyldes, at lermørtlen sikrer, at fugt omkring træstolperne hurtigt ledes bort, og at mørtellaget derfor udtørrer hurtigt, hvorved utilsigtet fugt omkring træet i bindingsværket undgås. Resultatet er et godt indeklima og en sikring af de bevaringsværdige konstruktioner. Naturlig lerfarve Ytong Multipor Lerfarve kan anvendes som afsluttende overfladebehandling af lermørtlen. Lerfarven, som er vandbasseret, er fri for opløsningsmidler og er velegnet til både væg- og loftsmaling indendørs. Som armeringspuds med ilægning af væv på Ytong Multipor Isoleringspladen. Som slutpuds på Ytong Multipor Isoleringspladen. Ytong Multipor Lersystem tilbydes derfor som en komplet økologisk og miljøvenlig løsning. Anvendelse Ytong Multipor Lermørtel er nem at anvende og kan, som et rent naturmateriale, blandes på ny - igen og igen. Hvis materialet er afhærdet, kan det opblandes med vand, indtil den rette konsistens opnås. Eventuelle mørtelrester kan derfor lagres i ubegrænset tid eller komposteres. 10 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 11

7 Ytong Multipor Kalkprodukter Ytong Multipor Kalkprodukter Afsluttende overfladebehandling Den afsluttende overfladebehandling anbefales udført med Ytong Multipor Kalkpuds og efterfølgende overfladefinish med Ytong Multipor Silikatmaling til indendørs brug. Forarbejdning med Ytong Multipor Kalkpuds Den hvide og rent mineralske kalkpuds er et diffusionsåbent materiale, der er særlig skielresistent på grund af sit høje indhold af alkalisk kalk. Dermed er det rent faktisk også velegnet til udbedring af mindre skielskader. Anvendelse Ytong Multipor Kalkpuds leveres i sække og blandes med vand, så den er klar til forarbejdning. Det klumpfrie materiale trækkes derefter ovenpå armeringslaget af Ytong Multipor Letmørtel i en tykkelse fra 3 til 5. på Ytong Multipor Isoleringspladen, uden anvendelse af armeringsnet. Her er det vigtigt at påføre materialet i en arbejdsgang, så der dannes én samlet lukket overflade. En lagtykkelse på 2-3 giver en glat overflade og opfylder dermed også kravene til luftstrømningshastigheder op til 20 meter i sekundet Vigtigt: Det kan ikke undgås at der opstår hårfine revner ved samlingerne mellem isoleringspladerne. Er dette ikke ønskeligt, skal man anvende den normale løsning med armeringsnet. indendørs, både på Multipor Kalkpuds, Multipor Letmørtel og på alle andre mineralske underlag. Silikatmalingen er uden konserveringsmidler og derfor særligt velegnet til allergikere. Malingen er desuden alkalisk, som hæer væksten af bakterier og svampe. Produktet omrøres grundigt og påføres derefter i ét eller to lag, med pensel, med rulle eller med airless-sprøjte. Den optørrede overflade er mat. Diffusionsåben Multipor Indendørs Silikatmaling kan også bruges direkte på Ytong Multipor Isoleringspladerne uden at nedsætte diffusionsåbenheden. Silikatmalingen egner sig derfor til at forstærke overfladen på isoleringspladen, bl.a. ved loftsisolering af kælderdæk, herunder parkeringskældre. Særlig anvendelse af kalkpuds til store loftsflader med Ytong Multipor Isoleringsplade. Kalkpudsen kan, hvis dette ønskes, påføres direkte Silikatmaling som overfladefinish Som afsluttende overfladebehandling anvendes Ytong Multipor Indendørs Silikatmaling. Den kan anvendes Farven svarer ca. til RAL Ønskes en anden farve kan man tilsætte vandopløselige og kalkægte schatteringsfarver. 12 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 13

8 Ytong Multipor Skielrens Ytong Multipor Skielrens Afrensning af overflader med skiel Langvarig beskyttelse mod skielangreb Ytong Multipor Skielrens er baseret på sølvioner og kan derfor uden problemer, anvendes på skielbelastede overflader på væg- og tagområder. Man sprøjter Skielrens på overfladerne, lader den virke og tørrer fladen af. På denne måde kan skiel fjernes uden anvendelse af de traditionelle produkter med klor eller alkohol. Hvis der efter afrensningen udføres efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplader, kan der opnås en længerevarende beskyttelse mod skielsvamp ved hjælp af det nye mørteltilsætningsmiddel - Ytong Multipor Skielbeskyttelse. Produktet er ligeledes baseret på sølvioner og tilsættes i blandevandet til letmørtlen. Saen med mørtlens høje ph-værdi opstår der i klæbelaget et aktivt produkt, der hæer skielvækst. En renovering efter et skielangreb bør efterses ca. 4 uger efter arbejdet er afsluttet og yderligere én gang efter en vinterperiode. Først derefter er det dokumenteret, at renoveringen har været vellykket. Fordele Fjernelse af skielsvamp ved hjælp af sølvioner og aktiv ilt. Allergivenlige materialer, testet af et uafhængigt institut. Nemt at anvende, med lang virkningsfuld beskyttelse af vægkonstruktionen. Ytong Multipor Skielbeskyttelse Tydelig forøgelse af skielresistensen. Tilsæt 0,5 liter Skielbeskyttelse i 7,5 liter vand pr. 20 kg. mørtel. Ytong Multipor Skielrens Til rensning af overflader. Dræber skielsporer og aftørres efter virkningstid. Beskyttelse af overflader. Langtidsbeskyttelse, aftørres ikke. Koldforstøvning til effektivt fjernelse af skielsporer. Forarbejdning af Ytong Multipor Skielrens og Ytong Multipor Skielbeskyttelse Specielt når man anvender produkter, der indeholder klor, skal man være yderst opmærksom på klors korrosive effekt på metaller, gulvbelægninger og omgivelserne. Ytong Multipor Skielrens er derimod et allergikervenligt produkt, som, hvis det udtørrer, lægger en beskyttelsesfilm på overfladen. I særlige tilfælde med angreb af skielsporer, kan produktet fordeles med et koldforstøvningsapparat og fjerner dermed på kort tid de skielsporer, der findes i ruet. Ytong Multipor Skielrens kan anvendes på alle overflader, også på områder, der ikke skal istandsættes yderligere efter afrensningen. Efter afrensning, er det vigtigt at holde områderne tørre og rene for dermed at undgå nye skielangreb. Projektering Ikke alle renoveringsprojekter er ens, og derfor findes der heller ikke et standardkoncept for at fjerne skielsvamp. I planlægningsfasen af renoveringsprojektet bør man derfor først foretage en grundig vurdering af skadernes omfang og af årsagerne. Hvis der er synlige skielangreb, bør man handle hurtigt og indkapsle det ramte område for dermed at forhindre en spredning af de sundhedsskadelige skielsporer. Ytong Multipor Skielrens er også egnet til glatte overflader og tekstiler og fjerner, i en eller flere arbejdsgange, væg- og loftsoverflader for skielsporer. Hvis Ytong Multipor Skielrens bruges på den færdig afrensede og rene overflade, har den en lidt længerevarende beskyttende effekt. Hvis årsagen til skaden er fjernet, virker Ytong Multipor Skielrens beskyttende i ca. 4 til 6 uger - uden yderligere behandling. Produktet er testet af et uafhængigt institut og udmærket sig som allergivenlig. 14 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 15

9 Xella Danmark A/S Xella Kundeinformation

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Indvendig efterisolering af ydervæg enkelt og sikkert med Ytong Multipor

Indvendig efterisolering af ydervæg enkelt og sikkert med Ytong Multipor Indvendig efterisolering af ydervæg enkelt og sikkert med Ytong Multipor Emner Udvikling og Forskning (T&F) Dokumentation EPD(2008), Astma Norge, ETA-05/0093, M1 og Indeklima Diffusionsåbent system Ytong

Læs mere

Indvendig efterisolering af ydervæg enkelt og sikkert med Ytong Multipor

Indvendig efterisolering af ydervæg enkelt og sikkert med Ytong Multipor Indvendig efterisolering af ydervæg enkelt og sikkert med Ytong Multipor Emner Udvikling og Forskning (T&F) Dokumentation EPD(2008), Astma Norge, ETA-05/0093, M1 og Indeklima Diffusionsåbent system Ytong

Læs mere

Intelligente isoleringssystemer Multipor Guide

Intelligente isoleringssystemer Multipor Guide Intelligente isoleringssystemer Multipor Guide Multipor Guide Oplev vores bæredygtige løsninger, der er baseret på de mineralske, diffusionsåbne isoleringssystemer fra Multipor. Anvendelsen som indendørs,

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

Highlights 2016 Multipor-guide

Highlights 2016 Multipor-guide Highlights 0 Multipor-guide Multipor-guide Oplev vores bæredygtige løsninger, der er baseret på de mineralske, diffusionsåbne isoleringssystemer fra Multipor. Anvendelsen som indendørs, dæk- eller tagisoleringssystem

Læs mere

Highlights 2016 Multipor-guide

Highlights 2016 Multipor-guide Highlights 016 Multipor-guide Multipor isoleringssystemet er baseret på den miljørigtige og mineralske Multipor isoleringsplade, der fremstilles af kalk, sand og vand. Med den mineralske materialestruktur

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C Grafer fra WUFI Indhold C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C.3 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag B C.4 Grafer

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING Slut med skimmelsvamp indendørs ÅRSAGER TIL SKIMMELSVAMP Problematikken med skimmelsvampe Skimmelsvamp er en af de hyppigste sundhedsrisici indendørs. Skimmelvækst skyldes

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere 2015 PRISBOG Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere Vær med i en verdensomspændende succes og oplev forskellen VELKOMMEN TIL YTONG Vi håber, at du vil bruge lidt

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Highlights - intelligente byggesystemer Ytong Silka-guide

Highlights - intelligente byggesystemer Ytong Silka-guide Highlights - intelligente byggesystemer Ytong Silka-guide Ytong Silka-guide Oplev de intelligente nyheder for etagebyggeri og enfamiliehuse. I centrum står bolig- sundhed, økonomi og energieffektivitet.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning

Porotherm teglblokke. - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke - en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning Porotherm teglblokke en teknologisk, gennemtestet og komplet løsning POROTHERM teglblokke fra Wienerberger er fremstillet af ler,

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Indvendig efterisolering

Indvendig efterisolering Indvendig efterisolering Ingeniørhuset IDA Kbh. den 29.03.16 af Salgsdirektør Philip X.S. Møller iq-therm - indvendig isoleringssystem Samarbejdspartnere iq-therm specs- iq-therm er et panel lavet af PU

Læs mere

ISOPORE isoleringssystem

ISOPORE isoleringssystem ISOPORE isoleringssystem Udendørs facadeisolering Indendørs isolering Kælderisolering Nordisk NHL T +45 6252 1054 F +45 6252 1094 info@nordisknhl.dk www.nordisknhl.dk - God varmeisolering - Lambda værdi10dry

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi!

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Efterisolering af af en bygning udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Men

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer Sortimentsoversigt We care about natural building products Træ en bæredygtig gave fra naturen Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale,

Læs mere

Calsitherm Indeklimaplade Det naturlige valg der effektivt forbedrer dit indeklima

Calsitherm Indeklimaplade Det naturlige valg der effektivt forbedrer dit indeklima Indeklimaplade Calsitherm Indeklimaplade Det naturlige valg der effektivt forbedrer dit indeklima Miljøvenlig Skimmelhæmmende Ikke brændbar Fugtregulerende 30 ÅRS PRODUKTGARANTI Indeklimapladen forhindrer

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

væg & loft B-57-0213

væg & loft B-57-0213 væg & loft B-57-0213 1 sannsynligvis verdens reneste Det miljørigtige loft og væg Huntonit garanterer dig ikke et længere liv, men måske et bedre liv. Skal du bygge nyt eller renovere, har Huntonit sandsynligvis

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri.

StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. Silikonhartspuds til facader StoSilco MP Omsorgsfuldt byggeri. StoSilco MP Den pålidelige puds til store krav StoSilco MP Egnet til alle typer af puds-, tegl- og betonfacader Høj vanddamp- og CO 2 - gennemtrængelighed

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Kant- og hjørneprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til udadgående hjørner og afslutning af gipsplader. Profilerne

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

FULDKOMMEN PERFEKTION

FULDKOMMEN PERFEKTION GLATTE VÆGGE FULDKOMMEN PERFEKTION DEN INNOVATIVE VÆGBEKLÆDNING TIL VÆG OG LOFT 2 VIST I BAGGRUNDEN: SYSTEXX PREMIUM EXCLUSIVE 060 HAPTIK: LÆREN OM FØLESANSEN FØLELIG ELEGANCE Menneskets følesans er yderst

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Meget mere end bare fugebånd

Meget mere end bare fugebånd Meget mere end bare fugebånd Bedre isoleringseffekt Markedets bedste garantier Sikker support på byggepladsen December 2015 Professionelle fugeløsninger til professionelle fagfolk Stærke løsninger overalt

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere