Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering"

Transkript

1 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering indvendig efterisolering

2 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Indhold Indledning 4 Stort behov Optimal systemløsning Dokumentation Ytong Multipor til indvendig isolering af vægge 6 Projektering Beregning af energibesparelsen Ytong Multipor Lerprodukter til indvendig brug 10 Økologisk og indeklimaregulerende Renovering af bindingsværksbygninger Naturlig lerfarve Anvendelse Ytong Multipor Kalkprodukter 12 Afsluttende overfladebehandling Anvendelse Silikatmaling som overfladefinish Diffusionsåben Ytong Multipor Skielrens 14 Afrensning af overflade med skiel Observation og projektering Langtidsbeskyttelse Side Ytong Multipor Isoleringsplade 3

3 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Indledning I alle danske byer findes en stor andel af gamle murede ejendoe, hvor en energioptimering af facaden enten ikke er muligt på grund af ejendoens udseende eller fordi ejendoen er fredet. Endvidere er flere og flere yderst betænkelige ved udførelsen af indvendig efterisolering, både på grund af slagregnens påvirkning af murværket og på grund af de meget dårlige erfaringer, som har med at anvende organiske løsninger med dampspærre i facaden, der ofte giver indeklimamæssige problemer i form af fugt og skiel. Det skønnes, at energitabet i facaden på en bygning fra før 1960 er ca. 30 %, og derfor er en isolering af facaden en yderst central bygningsdel at fokusere på, når man ønsker at energioptimere. Ytong Multipor er et produkt, der gør det muligt at energirenovere facaden indefra. Produktet, der i mere end 15 år er blevet anvendt til indvendig efterisolering af ydervægge på det tyske marked, blev introduceret i Danmark for 5 år siden. Stort behov mangfoldig anvendelse uden risiko for fugt og skiel Over hele Danmark findes ejendoe med en historisk bevaringsmæssig værdi, f.eks. bindingsværkshuse, kirker, gamle fredede bygninger m.m. Disse ejendoe udgør et stort renoveringspotentiale, ikke kun ud fra synspunktet om at energioptimere eller udbedre skader på ejendoene, men også ud fra perspektivet at forbedre indeklimaet og boligkomforten i ejendoene. Renovering med de rette produkter er vigtigt for selve energioptimeringen, for udbedringen af skaderne på ejendoen og for at opnå en betydelig forbedring af boligkomforten gennem et bedre indeklima. For at opnå et forbedret indeklima, er det dog vigtigt at overveje, hvordan denne energirenovering skal foretages. For det første er det vigtigt at hæve den indvendige overfladetemperatur på væggen til over 12,6 C o, så risikoen for fugt- og skieldannelse reduceres, men ligeså vigtigt er det at overveje, om den indvendige efterisolering skal udføres med en dampspærreløsning eller med en diffusionsåben løsning. Ofte er der i renoveringsprojekter tale om et gaelt massivt murværk uden nogen form for isolering denne løsning er derfor oftest også diffusionsåben. Ved at opsætte en traditionel dampspærreløsning, ændres fugtforholdet i vægkonstruktionen, hvilket kan have katastrofale konsekvenser for murværket eller bjælkeender i et etagedæk. Skaderne kan være skielproblemer i træregler / gipspladerne, enten på grund af slagregnspåvirkningen af ydermuren eller på grund af damptrykket og temperaturforskellen mod ydermuren. Det kan også skyldes ødelagte fuger grundet ændrede fugtforhold i hele murkonstruktionen, eller en ændret fugtbalance i bjælkeenderne i et etagedæk, som kan føre til kollaps af etagedækket. Den diffusionsåbne isoleringsløsning sørger for at hæve overfladetemperaturen, isolere væggen og reducere energiforbruget men vigtigst af alt, så bibeholder de væggens hidtidige evne til at ånde. Dugpunkt kan uden risiko frit vandre i ydermuren, samtidigt med at indeklima og en eventuel høj indvendig luftfugtighed, uden problemer kan diffundere ud gennem væggen. Diffusionsåbenhed gør det dog ikke alene for det er desuden helt centralt, at hele systemet og alle de produkter, der indgår, samtidig er uorganiske så en eventuel fugtpåvirkning, via slagregn eller andet, ikke giver skielproblemer i konstruktionen. Optimal systemløsning med Ytong Multipor Kernen i isoleringssystemet fra Ytong er den 100% mineralske og uorganiske Ytong Multipor Isoleringsplade, der i Tyskland desuden er karakteriseret som et økologisk byggemateriale. Produktet er en traditionel porebetonplade i en speciel letvægtsudgave med en varmeledningevne, lambda 10dry, 0,042 I systemet indgår desuden et komplet tilbehørsprogram til udførelse af alle typer af renoveringsopgaver - lige fra bindingsværk til andre specielle ejendoe. Systemet er som udgangspunkt opdelt i 2 retninger henholdsvis et traditionelt Ytong Multipor Letmørtel system eller et helt 100% økologisk Ytong Multipor Lermørtel system - begge med et komplet tilbehørsprogram med befæstigelser, stikkontaktforlænger og en diffusionsåben silikatmaling. Dokumentation Der er monteret over 4 millioner kvadratmeter, i de over 15 år, man har anvendt den diffusionsåbne Ytong Multipor Isoleringsplade til indvendig efterisolering. Dette uorganiske isoleringssystem, opfylder alle de egenskaber, som man efterstræber, når man vil have en sikker løsning mod råd og skielsvamp, en løsning der er god for allergikere, ingen kuldenedslag fra ydervæggene og en god buffer, som bidrager til opretholdelse af stabil fugtbalance i boligen. Til eftervisning af ét af systemets gode egenskaber, kan blandt andet nævnes fugtbevægelserne. Disse kan dokumenteres i simuleringsprograerne WUFI eller DELPHI og beregner fugten gennem de enkelte materialelag, som konstruktionen er opbygget af, over en årrække. Ved større projekter kan der, i henhold til aftale, udføres WUFI-beregninger for rådgiver. 4 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 5

4 Ytong Multipor Isoleringsplade til indvendig efterisolering af vægge Systemløsning til indvendig efterisolering med mere end 15 års erfaring Skånsomt for miljøet og godt for indeklimaet Ytong Multipor Isoleringsplade fremstilles af de naturlige råstoffer kalk, sand, og vand - og uden tilsætningsstoffer. Det er skånsomt for miljøet og energibesparende. Rester efter forarbejdningen kan genbruges, da isoleringsmaterialet modsat andre produkter ikke indeholder fibre eller andre skadelige indholdsstoffer. De økologiske egenskaber er dokumenteret af det tyske Institut for Byggeri og Miljø (IBU) og Natureplus certificeret. Natureplus er det internationale kvalitetsstempel for bæredygtige boligog byggeprodukter. Certifikatet viser, at produktet er ufarligt, produceret miljørigtigt, at det værner om jordens resurser, og at det kan genanvendes. Produkter med dette certifikat består overvejende af råstoffer, der enten vokser frem igen, eller som er udvundet fra naturen på en skånsom måde. Succeshistorien om den mineralske og diffusionsåbne indvendige efterisolering med YTONG Multipor begyndte for 15 år siden. Allerede dengang indså man, at den indvendige efterisolering af bygninger kræver innovative og brugervenlige løsninger. Forøgelse af bygningens værdi er yderligere effekter fra anvendelsen af Ytong Multipor Isoleringsplade i den indvendige isolering. Her viser det sig, saenlignet med udvendig isolering, at den indvendige isolering udgør en absolut ligeværdig løsning til efterisolering af en facade. Siden er mere end 4 millioner kvadratmeter vægflade blevet efterisoleret med dette system, både i almindelige beboelsesejendoe og i fredede bygninger, hvor løsningerne er udført i overenssteelse med fredningsmyndighedernes krav. ud i det fri. Herved bevares ikke kun Multiporens varmeisoleringsværdi, men boligens fugtbalance reguleres også på en naturlig måde - i begge retninger. Indvendig vægisolering med Ytong Multipor er dermed den ideelle basis for et sundt og behageligt indeklima. og opleves dermed af beboerne som en kvalitetsløsning. Ytong Multipors store udbredelse skyldes også, at flyttelejligheder kan energirenoveres, inden en ny lejer flytter ind, og dermed uden at man skal have alle ejendoens beboer Eksempel: Forbedring af U-værdierne i monolitiske vægge ved indvendig vægisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade Vægopbygning før Tykkelse 115 Betegnelse Enhed Vægopbygning med Ytong Multipor Isoleringsplade ,78/0,55 2,78/0,44 2,78/0,36 2,78/0,31 2,78/0,27 155/ / / / /310 Hvis der skulle opstå fugt i vægkonstruktionen, ved indtrængen af Den hurtige og relativ enkle montage, samt at omkostninger til stillads helt genhuset i en længere renoveringsperiode ,34/0,53 2,34/0,42 2,34/0,35 2,34/0,30 2,34/0,27 215/ / / / /370 vand fra f.eks. slagregn, vil denne optages i materialets indelukkede luftporrer, hvorefter det diffusionsåbne materiale begynder sin hurtige udtørring, ved at føre fugten kan undlades, giver en god byggeøkonomi. Den indvendige efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade giver desuden et nyt massivt murværk, Som en yderligere effekt, så forøger en indvendig efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade bygningens værdi, og løsningen er på højde med en traditionel udvendig isolering. Tegl ,99/0,51 1,99/0,41 1,99/0,35 1,99/0,30 1,99/0,26 280/ / / / /435 2,78/0,49 2,78/0,40 2,78/0,34 2,78/0,29 2,78/0,26 340/ / / / /495 2,78/0,47 2,78/0,39 2,78/0,33 2,78/0,29 2,78/0,25 405/ / / / /560 6 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 7

5 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering indvendig efterisolering Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering Ved større renoveringsprojekter eller ved bygninger med særlige forhold, er projekteringsfasen før igangsætning vigtig. Det er ikke alene energimæssige overvejelser, der spiller en rolle, men også, som tidligere beskrevet, de rent faktiske forhold, som man står overfor i den pågældende ejendom. skal opsættes, vurderes. Det skal være bæredygtigt, plant og afrenset, således at isoleringspladerne kan hæfte til underlaget. Under projekteringen kan man, eventuelt ud fra overstående tabel, beregne isoleringstykkelsen, ud fra konstruktionens ønskede U-værdi. mængder fugt trænger gennem murværket ved slagregn. Særlige forhold i den enkelte ejendom kan med fordel simuleres med WUFI eller Delphi prograerne, hvor vejrforhold kan tages med i simuleringen af den nye konstruktions fugtcyklus, over en given periode. Beregning af energibesparelsen Effekten af den indvendige isolering kan udregnes ud fra én enkel toelfingerregel: Forskellen mellem den oprindelige U-værdi og konstruktionens nye U-værdi - efter isoleringen - ganges med 10. Dette giver den teoretiske besparelse i forbruget i liter fyringsolie pr. kvadratmeter isoleret flade. Eksempel på opbygning af væg med Ytong Multipor Massiv indvendig isolering uden dampspærre: konstruktionsopbygning Materiale Udvendig puds 20 Lagtykkelse () Ikke isoleret udgangsvariant U = 2,08 Det er ligeledes vigtigt at vurdere, om selve efterisoleringen alene skal foretages med udgangspunkt i en energioptimering, eller om der er tale om udbedring af en vandskade, skielsvamp, fugtproblemer eller saltudtræk. I begge tilfælde skal underlaget, hvor den indvendige efterisolering Hvis der er tale om udbedringer af fugtskader, skielsvamp eller skader fra indtrængende vand, er det vigtigt at få stoppet indtrængningen af vand eventuelt ved reparation af det udvendige dræn i kælderområdet. I gamle murede ejendoe kan det ligeledes være nødvendigt med en omfugning, hvis store Skielproblemer, opstået ved for lav indvendig overfladetemperatur på væggen (under 12,6 C o ), kan fjernes med en efterisolering med Ytong Multipor. Ud fra de hidtidige erfaringer kan langt de fleste opgaver løses med efterisolering. Teglmur CS II 240 Indvendig puds CS II 20 Ytong Multipor Letmørtel 5 Ytong Multipor Isoleringsplade 100 Armeringslag (Ytong Multipor Letmørtel) 5 Finish / filtet (Ytong Multipor Letmørtel) 5 Med Ytong Multipor Indvendig Isolering U = 0,35! TIP: Kontakt Ytong på og få direkte sparring om dit næste projekt. Hvis U-værdien forbedres med 1,73, efter en renovering med Ytong Multipor, svarer det til ca. 17,3 liter sparret fyringsolie pr. m2 vægflade om året. Med en pris omkring 10 Kr. pr. liter fyringsolie, giver dette en besparelse på 173 Kr. pr. m2 renoveret vægflade. Forarbejdning med Ytong Multipor Isoleringsplade 8 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 9

6 Ytong Multipor Lerprodukter Ytong Multipor Lerprodukter Økologisk og indeklimaregulerende Især ved en renovering af fredede ejendoe, kan der være særlige krav til anvendelsen af materialer uden visse indholdsstoffer. Her anvendes Ytong Multipor Lerprodukter, som består af en lermørtel og en speciel udviklet lerfarve. Forarbejdning Ytong Multipor Lermørtel Ytong Multipor Lermørtel er et rent naturprodukt bestående af lerpulver og sand og er uden kemiske tilsætningsstoffer. Selve udtørringen sker kun via fordampning, og derfor kan produktet opfugtes og forarbejdes igen. Derudover har produktet en særlig høj kapillarsugning, der gør, at mørtlen både kan optage og fordele fugt, hvorved udtørringen fremskyndes. Lermørtlen kan anvendes til følgende: Som udligningspuds ved ujævnheder i underlaget i et eller flere lag og i op til 40 lagtykkelse. Som klæbemørtel til Ytong Multipor Isoleringsplade efter gældende vejledning til forarbejdning. Renovering af bindingsværksejendoe Indvendig efterisolering af bindingsværk anbefales udført med lerprodukterne. Det skyldes, at lermørtlen sikrer, at fugt omkring træstolperne hurtigt ledes bort, og at mørtellaget derfor udtørrer hurtigt, hvorved utilsigtet fugt omkring træet i bindingsværket undgås. Resultatet er et godt indeklima og en sikring af de bevaringsværdige konstruktioner. Naturlig lerfarve Ytong Multipor Lerfarve kan anvendes som afsluttende overfladebehandling af lermørtlen. Lerfarven, som er vandbasseret, er fri for opløsningsmidler og er velegnet til både væg- og loftsmaling indendørs. Som armeringspuds med ilægning af væv på Ytong Multipor Isoleringspladen. Som slutpuds på Ytong Multipor Isoleringspladen. Ytong Multipor Lersystem tilbydes derfor som en komplet økologisk og miljøvenlig løsning. Anvendelse Ytong Multipor Lermørtel er nem at anvende og kan, som et rent naturmateriale, blandes på ny - igen og igen. Hvis materialet er afhærdet, kan det opblandes med vand, indtil den rette konsistens opnås. Eventuelle mørtelrester kan derfor lagres i ubegrænset tid eller komposteres. 10 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 11

7 Ytong Multipor Kalkprodukter Ytong Multipor Kalkprodukter Afsluttende overfladebehandling Den afsluttende overfladebehandling anbefales udført med Ytong Multipor Kalkpuds og efterfølgende overfladefinish med Ytong Multipor Silikatmaling til indendørs brug. Forarbejdning med Ytong Multipor Kalkpuds Den hvide og rent mineralske kalkpuds er et diffusionsåbent materiale, der er særlig skielresistent på grund af sit høje indhold af alkalisk kalk. Dermed er det rent faktisk også velegnet til udbedring af mindre skielskader. Anvendelse Ytong Multipor Kalkpuds leveres i sække og blandes med vand, så den er klar til forarbejdning. Det klumpfrie materiale trækkes derefter ovenpå armeringslaget af Ytong Multipor Letmørtel i en tykkelse fra 3 til 5. på Ytong Multipor Isoleringspladen, uden anvendelse af armeringsnet. Her er det vigtigt at påføre materialet i en arbejdsgang, så der dannes én samlet lukket overflade. En lagtykkelse på 2-3 giver en glat overflade og opfylder dermed også kravene til luftstrømningshastigheder op til 20 meter i sekundet Vigtigt: Det kan ikke undgås at der opstår hårfine revner ved samlingerne mellem isoleringspladerne. Er dette ikke ønskeligt, skal man anvende den normale løsning med armeringsnet. indendørs, både på Multipor Kalkpuds, Multipor Letmørtel og på alle andre mineralske underlag. Silikatmalingen er uden konserveringsmidler og derfor særligt velegnet til allergikere. Malingen er desuden alkalisk, som hæer væksten af bakterier og svampe. Produktet omrøres grundigt og påføres derefter i ét eller to lag, med pensel, med rulle eller med airless-sprøjte. Den optørrede overflade er mat. Diffusionsåben Multipor Indendørs Silikatmaling kan også bruges direkte på Ytong Multipor Isoleringspladerne uden at nedsætte diffusionsåbenheden. Silikatmalingen egner sig derfor til at forstærke overfladen på isoleringspladen, bl.a. ved loftsisolering af kælderdæk, herunder parkeringskældre. Særlig anvendelse af kalkpuds til store loftsflader med Ytong Multipor Isoleringsplade. Kalkpudsen kan, hvis dette ønskes, påføres direkte Silikatmaling som overfladefinish Som afsluttende overfladebehandling anvendes Ytong Multipor Indendørs Silikatmaling. Den kan anvendes Farven svarer ca. til RAL Ønskes en anden farve kan man tilsætte vandopløselige og kalkægte schatteringsfarver. 12 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 13

8 Ytong Multipor Skielrens Ytong Multipor Skielrens Afrensning af overflader med skiel Langvarig beskyttelse mod skielangreb Ytong Multipor Skielrens er baseret på sølvioner og kan derfor uden problemer, anvendes på skielbelastede overflader på væg- og tagområder. Man sprøjter Skielrens på overfladerne, lader den virke og tørrer fladen af. På denne måde kan skiel fjernes uden anvendelse af de traditionelle produkter med klor eller alkohol. Hvis der efter afrensningen udføres efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplader, kan der opnås en længerevarende beskyttelse mod skielsvamp ved hjælp af det nye mørteltilsætningsmiddel - Ytong Multipor Skielbeskyttelse. Produktet er ligeledes baseret på sølvioner og tilsættes i blandevandet til letmørtlen. Saen med mørtlens høje ph-værdi opstår der i klæbelaget et aktivt produkt, der hæer skielvækst. En renovering efter et skielangreb bør efterses ca. 4 uger efter arbejdet er afsluttet og yderligere én gang efter en vinterperiode. Først derefter er det dokumenteret, at renoveringen har været vellykket. Fordele Fjernelse af skielsvamp ved hjælp af sølvioner og aktiv ilt. Allergivenlige materialer, testet af et uafhængigt institut. Nemt at anvende, med lang virkningsfuld beskyttelse af vægkonstruktionen. Ytong Multipor Skielbeskyttelse Tydelig forøgelse af skielresistensen. Tilsæt 0,5 liter Skielbeskyttelse i 7,5 liter vand pr. 20 kg. mørtel. Ytong Multipor Skielrens Til rensning af overflader. Dræber skielsporer og aftørres efter virkningstid. Beskyttelse af overflader. Langtidsbeskyttelse, aftørres ikke. Koldforstøvning til effektivt fjernelse af skielsporer. Forarbejdning af Ytong Multipor Skielrens og Ytong Multipor Skielbeskyttelse Specielt når man anvender produkter, der indeholder klor, skal man være yderst opmærksom på klors korrosive effekt på metaller, gulvbelægninger og omgivelserne. Ytong Multipor Skielrens er derimod et allergikervenligt produkt, som, hvis det udtørrer, lægger en beskyttelsesfilm på overfladen. I særlige tilfælde med angreb af skielsporer, kan produktet fordeles med et koldforstøvningsapparat og fjerner dermed på kort tid de skielsporer, der findes i ruet. Ytong Multipor Skielrens kan anvendes på alle overflader, også på områder, der ikke skal istandsættes yderligere efter afrensningen. Efter afrensning, er det vigtigt at holde områderne tørre og rene for dermed at undgå nye skielangreb. Projektering Ikke alle renoveringsprojekter er ens, og derfor findes der heller ikke et standardkoncept for at fjerne skielsvamp. I planlægningsfasen af renoveringsprojektet bør man derfor først foretage en grundig vurdering af skadernes omfang og af årsagerne. Hvis der er synlige skielangreb, bør man handle hurtigt og indkapsle det ramte område for dermed at forhindre en spredning af de sundhedsskadelige skielsporer. Ytong Multipor Skielrens er også egnet til glatte overflader og tekstiler og fjerner, i en eller flere arbejdsgange, væg- og loftsoverflader for skielsporer. Hvis Ytong Multipor Skielrens bruges på den færdig afrensede og rene overflade, har den en lidt længerevarende beskyttende effekt. Hvis årsagen til skaden er fjernet, virker Ytong Multipor Skielrens beskyttende i ca. 4 til 6 uger - uden yderligere behandling. Produktet er testet af et uafhængigt institut og udmærket sig som allergivenlig. 14 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 15

9 Xella Danmark A/S Xella Kundeinformation

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING Slut med skimmelsvamp indendørs ÅRSAGER TIL SKIMMELSVAMP Problematikken med skimmelsvampe Skimmelsvamp er en af de hyppigste sundhedsrisici indendørs. Skimmelvækst skyldes

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger

Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af bevaringsværdige bygninger Undersøgelse af bevaringsværdige boliger i Strandvejskvarteret 2100 Østerbro Diplom Afgangsprojekt DTU BYG 10. juni

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

ISOLERENDE LOFTBEKLÆDNING 08/2013 FACADEISOLERINGSYSTEM ISOLERENDE

ISOLERENDE LOFTBEKLÆDNING 08/2013 FACADEISOLERINGSYSTEM ISOLERENDE ISOLERENDE LOFTBEKLÆDNING 08/2013 FACADEISOLERINGSYSTEM ISOLERENDE Arbejdsvejledning, LOFTBEKLÆDNING projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service til håndværkere og private...3 Introduktion

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere