Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ytong Multipor til indvendig efterisolering. Projektering indvendig efterisolering"

Transkript

1 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering indvendig efterisolering

2 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Indhold Indledning 4 Stort behov Optimal systemløsning Dokumentation Ytong Multipor til indvendig isolering af vægge 6 Projektering Beregning af energibesparelsen Ytong Multipor Lerprodukter til indvendig brug 10 Økologisk og indeklimaregulerende Renovering af bindingsværksbygninger Naturlig lerfarve Anvendelse Ytong Multipor Kalkprodukter 12 Afsluttende overfladebehandling Anvendelse Silikatmaling som overfladefinish Diffusionsåben Ytong Multipor Skielrens 14 Afrensning af overflade med skiel Observation og projektering Langtidsbeskyttelse Side Ytong Multipor Isoleringsplade 3

3 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Indledning I alle danske byer findes en stor andel af gamle murede ejendoe, hvor en energioptimering af facaden enten ikke er muligt på grund af ejendoens udseende eller fordi ejendoen er fredet. Endvidere er flere og flere yderst betænkelige ved udførelsen af indvendig efterisolering, både på grund af slagregnens påvirkning af murværket og på grund af de meget dårlige erfaringer, som har med at anvende organiske løsninger med dampspærre i facaden, der ofte giver indeklimamæssige problemer i form af fugt og skiel. Det skønnes, at energitabet i facaden på en bygning fra før 1960 er ca. 30 %, og derfor er en isolering af facaden en yderst central bygningsdel at fokusere på, når man ønsker at energioptimere. Ytong Multipor er et produkt, der gør det muligt at energirenovere facaden indefra. Produktet, der i mere end 15 år er blevet anvendt til indvendig efterisolering af ydervægge på det tyske marked, blev introduceret i Danmark for 5 år siden. Stort behov mangfoldig anvendelse uden risiko for fugt og skiel Over hele Danmark findes ejendoe med en historisk bevaringsmæssig værdi, f.eks. bindingsværkshuse, kirker, gamle fredede bygninger m.m. Disse ejendoe udgør et stort renoveringspotentiale, ikke kun ud fra synspunktet om at energioptimere eller udbedre skader på ejendoene, men også ud fra perspektivet at forbedre indeklimaet og boligkomforten i ejendoene. Renovering med de rette produkter er vigtigt for selve energioptimeringen, for udbedringen af skaderne på ejendoen og for at opnå en betydelig forbedring af boligkomforten gennem et bedre indeklima. For at opnå et forbedret indeklima, er det dog vigtigt at overveje, hvordan denne energirenovering skal foretages. For det første er det vigtigt at hæve den indvendige overfladetemperatur på væggen til over 12,6 C o, så risikoen for fugt- og skieldannelse reduceres, men ligeså vigtigt er det at overveje, om den indvendige efterisolering skal udføres med en dampspærreløsning eller med en diffusionsåben løsning. Ofte er der i renoveringsprojekter tale om et gaelt massivt murværk uden nogen form for isolering denne løsning er derfor oftest også diffusionsåben. Ved at opsætte en traditionel dampspærreløsning, ændres fugtforholdet i vægkonstruktionen, hvilket kan have katastrofale konsekvenser for murværket eller bjælkeender i et etagedæk. Skaderne kan være skielproblemer i træregler / gipspladerne, enten på grund af slagregnspåvirkningen af ydermuren eller på grund af damptrykket og temperaturforskellen mod ydermuren. Det kan også skyldes ødelagte fuger grundet ændrede fugtforhold i hele murkonstruktionen, eller en ændret fugtbalance i bjælkeenderne i et etagedæk, som kan føre til kollaps af etagedækket. Den diffusionsåbne isoleringsløsning sørger for at hæve overfladetemperaturen, isolere væggen og reducere energiforbruget men vigtigst af alt, så bibeholder de væggens hidtidige evne til at ånde. Dugpunkt kan uden risiko frit vandre i ydermuren, samtidigt med at indeklima og en eventuel høj indvendig luftfugtighed, uden problemer kan diffundere ud gennem væggen. Diffusionsåbenhed gør det dog ikke alene for det er desuden helt centralt, at hele systemet og alle de produkter, der indgår, samtidig er uorganiske så en eventuel fugtpåvirkning, via slagregn eller andet, ikke giver skielproblemer i konstruktionen. Optimal systemløsning med Ytong Multipor Kernen i isoleringssystemet fra Ytong er den 100% mineralske og uorganiske Ytong Multipor Isoleringsplade, der i Tyskland desuden er karakteriseret som et økologisk byggemateriale. Produktet er en traditionel porebetonplade i en speciel letvægtsudgave med en varmeledningevne, lambda 10dry, 0,042 I systemet indgår desuden et komplet tilbehørsprogram til udførelse af alle typer af renoveringsopgaver - lige fra bindingsværk til andre specielle ejendoe. Systemet er som udgangspunkt opdelt i 2 retninger henholdsvis et traditionelt Ytong Multipor Letmørtel system eller et helt 100% økologisk Ytong Multipor Lermørtel system - begge med et komplet tilbehørsprogram med befæstigelser, stikkontaktforlænger og en diffusionsåben silikatmaling. Dokumentation Der er monteret over 4 millioner kvadratmeter, i de over 15 år, man har anvendt den diffusionsåbne Ytong Multipor Isoleringsplade til indvendig efterisolering. Dette uorganiske isoleringssystem, opfylder alle de egenskaber, som man efterstræber, når man vil have en sikker løsning mod råd og skielsvamp, en løsning der er god for allergikere, ingen kuldenedslag fra ydervæggene og en god buffer, som bidrager til opretholdelse af stabil fugtbalance i boligen. Til eftervisning af ét af systemets gode egenskaber, kan blandt andet nævnes fugtbevægelserne. Disse kan dokumenteres i simuleringsprograerne WUFI eller DELPHI og beregner fugten gennem de enkelte materialelag, som konstruktionen er opbygget af, over en årrække. Ved større projekter kan der, i henhold til aftale, udføres WUFI-beregninger for rådgiver. 4 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 5

4 Ytong Multipor Isoleringsplade til indvendig efterisolering af vægge Systemløsning til indvendig efterisolering med mere end 15 års erfaring Skånsomt for miljøet og godt for indeklimaet Ytong Multipor Isoleringsplade fremstilles af de naturlige råstoffer kalk, sand, og vand - og uden tilsætningsstoffer. Det er skånsomt for miljøet og energibesparende. Rester efter forarbejdningen kan genbruges, da isoleringsmaterialet modsat andre produkter ikke indeholder fibre eller andre skadelige indholdsstoffer. De økologiske egenskaber er dokumenteret af det tyske Institut for Byggeri og Miljø (IBU) og Natureplus certificeret. Natureplus er det internationale kvalitetsstempel for bæredygtige boligog byggeprodukter. Certifikatet viser, at produktet er ufarligt, produceret miljørigtigt, at det værner om jordens resurser, og at det kan genanvendes. Produkter med dette certifikat består overvejende af råstoffer, der enten vokser frem igen, eller som er udvundet fra naturen på en skånsom måde. Succeshistorien om den mineralske og diffusionsåbne indvendige efterisolering med YTONG Multipor begyndte for 15 år siden. Allerede dengang indså man, at den indvendige efterisolering af bygninger kræver innovative og brugervenlige løsninger. Forøgelse af bygningens værdi er yderligere effekter fra anvendelsen af Ytong Multipor Isoleringsplade i den indvendige isolering. Her viser det sig, saenlignet med udvendig isolering, at den indvendige isolering udgør en absolut ligeværdig løsning til efterisolering af en facade. Siden er mere end 4 millioner kvadratmeter vægflade blevet efterisoleret med dette system, både i almindelige beboelsesejendoe og i fredede bygninger, hvor løsningerne er udført i overenssteelse med fredningsmyndighedernes krav. ud i det fri. Herved bevares ikke kun Multiporens varmeisoleringsværdi, men boligens fugtbalance reguleres også på en naturlig måde - i begge retninger. Indvendig vægisolering med Ytong Multipor er dermed den ideelle basis for et sundt og behageligt indeklima. og opleves dermed af beboerne som en kvalitetsløsning. Ytong Multipors store udbredelse skyldes også, at flyttelejligheder kan energirenoveres, inden en ny lejer flytter ind, og dermed uden at man skal have alle ejendoens beboer Eksempel: Forbedring af U-værdierne i monolitiske vægge ved indvendig vægisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade Vægopbygning før Tykkelse 115 Betegnelse Enhed Vægopbygning med Ytong Multipor Isoleringsplade ,78/0,55 2,78/0,44 2,78/0,36 2,78/0,31 2,78/0,27 155/ / / / /310 Hvis der skulle opstå fugt i vægkonstruktionen, ved indtrængen af Den hurtige og relativ enkle montage, samt at omkostninger til stillads helt genhuset i en længere renoveringsperiode ,34/0,53 2,34/0,42 2,34/0,35 2,34/0,30 2,34/0,27 215/ / / / /370 vand fra f.eks. slagregn, vil denne optages i materialets indelukkede luftporrer, hvorefter det diffusionsåbne materiale begynder sin hurtige udtørring, ved at føre fugten kan undlades, giver en god byggeøkonomi. Den indvendige efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade giver desuden et nyt massivt murværk, Som en yderligere effekt, så forøger en indvendig efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplade bygningens værdi, og løsningen er på højde med en traditionel udvendig isolering. Tegl ,99/0,51 1,99/0,41 1,99/0,35 1,99/0,30 1,99/0,26 280/ / / / /435 2,78/0,49 2,78/0,40 2,78/0,34 2,78/0,29 2,78/0,26 340/ / / / /495 2,78/0,47 2,78/0,39 2,78/0,33 2,78/0,29 2,78/0,25 405/ / / / /560 6 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 7

5 Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering indvendig efterisolering Ytong Multipor til indvendig efterisolering Projektering Ved større renoveringsprojekter eller ved bygninger med særlige forhold, er projekteringsfasen før igangsætning vigtig. Det er ikke alene energimæssige overvejelser, der spiller en rolle, men også, som tidligere beskrevet, de rent faktiske forhold, som man står overfor i den pågældende ejendom. skal opsættes, vurderes. Det skal være bæredygtigt, plant og afrenset, således at isoleringspladerne kan hæfte til underlaget. Under projekteringen kan man, eventuelt ud fra overstående tabel, beregne isoleringstykkelsen, ud fra konstruktionens ønskede U-værdi. mængder fugt trænger gennem murværket ved slagregn. Særlige forhold i den enkelte ejendom kan med fordel simuleres med WUFI eller Delphi prograerne, hvor vejrforhold kan tages med i simuleringen af den nye konstruktions fugtcyklus, over en given periode. Beregning af energibesparelsen Effekten af den indvendige isolering kan udregnes ud fra én enkel toelfingerregel: Forskellen mellem den oprindelige U-værdi og konstruktionens nye U-værdi - efter isoleringen - ganges med 10. Dette giver den teoretiske besparelse i forbruget i liter fyringsolie pr. kvadratmeter isoleret flade. Eksempel på opbygning af væg med Ytong Multipor Massiv indvendig isolering uden dampspærre: konstruktionsopbygning Materiale Udvendig puds 20 Lagtykkelse () Ikke isoleret udgangsvariant U = 2,08 Det er ligeledes vigtigt at vurdere, om selve efterisoleringen alene skal foretages med udgangspunkt i en energioptimering, eller om der er tale om udbedring af en vandskade, skielsvamp, fugtproblemer eller saltudtræk. I begge tilfælde skal underlaget, hvor den indvendige efterisolering Hvis der er tale om udbedringer af fugtskader, skielsvamp eller skader fra indtrængende vand, er det vigtigt at få stoppet indtrængningen af vand eventuelt ved reparation af det udvendige dræn i kælderområdet. I gamle murede ejendoe kan det ligeledes være nødvendigt med en omfugning, hvis store Skielproblemer, opstået ved for lav indvendig overfladetemperatur på væggen (under 12,6 C o ), kan fjernes med en efterisolering med Ytong Multipor. Ud fra de hidtidige erfaringer kan langt de fleste opgaver løses med efterisolering. Teglmur CS II 240 Indvendig puds CS II 20 Ytong Multipor Letmørtel 5 Ytong Multipor Isoleringsplade 100 Armeringslag (Ytong Multipor Letmørtel) 5 Finish / filtet (Ytong Multipor Letmørtel) 5 Med Ytong Multipor Indvendig Isolering U = 0,35! TIP: Kontakt Ytong på og få direkte sparring om dit næste projekt. Hvis U-værdien forbedres med 1,73, efter en renovering med Ytong Multipor, svarer det til ca. 17,3 liter sparret fyringsolie pr. m2 vægflade om året. Med en pris omkring 10 Kr. pr. liter fyringsolie, giver dette en besparelse på 173 Kr. pr. m2 renoveret vægflade. Forarbejdning med Ytong Multipor Isoleringsplade 8 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 9

6 Ytong Multipor Lerprodukter Ytong Multipor Lerprodukter Økologisk og indeklimaregulerende Især ved en renovering af fredede ejendoe, kan der være særlige krav til anvendelsen af materialer uden visse indholdsstoffer. Her anvendes Ytong Multipor Lerprodukter, som består af en lermørtel og en speciel udviklet lerfarve. Forarbejdning Ytong Multipor Lermørtel Ytong Multipor Lermørtel er et rent naturprodukt bestående af lerpulver og sand og er uden kemiske tilsætningsstoffer. Selve udtørringen sker kun via fordampning, og derfor kan produktet opfugtes og forarbejdes igen. Derudover har produktet en særlig høj kapillarsugning, der gør, at mørtlen både kan optage og fordele fugt, hvorved udtørringen fremskyndes. Lermørtlen kan anvendes til følgende: Som udligningspuds ved ujævnheder i underlaget i et eller flere lag og i op til 40 lagtykkelse. Som klæbemørtel til Ytong Multipor Isoleringsplade efter gældende vejledning til forarbejdning. Renovering af bindingsværksejendoe Indvendig efterisolering af bindingsværk anbefales udført med lerprodukterne. Det skyldes, at lermørtlen sikrer, at fugt omkring træstolperne hurtigt ledes bort, og at mørtellaget derfor udtørrer hurtigt, hvorved utilsigtet fugt omkring træet i bindingsværket undgås. Resultatet er et godt indeklima og en sikring af de bevaringsværdige konstruktioner. Naturlig lerfarve Ytong Multipor Lerfarve kan anvendes som afsluttende overfladebehandling af lermørtlen. Lerfarven, som er vandbasseret, er fri for opløsningsmidler og er velegnet til både væg- og loftsmaling indendørs. Som armeringspuds med ilægning af væv på Ytong Multipor Isoleringspladen. Som slutpuds på Ytong Multipor Isoleringspladen. Ytong Multipor Lersystem tilbydes derfor som en komplet økologisk og miljøvenlig løsning. Anvendelse Ytong Multipor Lermørtel er nem at anvende og kan, som et rent naturmateriale, blandes på ny - igen og igen. Hvis materialet er afhærdet, kan det opblandes med vand, indtil den rette konsistens opnås. Eventuelle mørtelrester kan derfor lagres i ubegrænset tid eller komposteres. 10 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 11

7 Ytong Multipor Kalkprodukter Ytong Multipor Kalkprodukter Afsluttende overfladebehandling Den afsluttende overfladebehandling anbefales udført med Ytong Multipor Kalkpuds og efterfølgende overfladefinish med Ytong Multipor Silikatmaling til indendørs brug. Forarbejdning med Ytong Multipor Kalkpuds Den hvide og rent mineralske kalkpuds er et diffusionsåbent materiale, der er særlig skielresistent på grund af sit høje indhold af alkalisk kalk. Dermed er det rent faktisk også velegnet til udbedring af mindre skielskader. Anvendelse Ytong Multipor Kalkpuds leveres i sække og blandes med vand, så den er klar til forarbejdning. Det klumpfrie materiale trækkes derefter ovenpå armeringslaget af Ytong Multipor Letmørtel i en tykkelse fra 3 til 5. på Ytong Multipor Isoleringspladen, uden anvendelse af armeringsnet. Her er det vigtigt at påføre materialet i en arbejdsgang, så der dannes én samlet lukket overflade. En lagtykkelse på 2-3 giver en glat overflade og opfylder dermed også kravene til luftstrømningshastigheder op til 20 meter i sekundet Vigtigt: Det kan ikke undgås at der opstår hårfine revner ved samlingerne mellem isoleringspladerne. Er dette ikke ønskeligt, skal man anvende den normale løsning med armeringsnet. indendørs, både på Multipor Kalkpuds, Multipor Letmørtel og på alle andre mineralske underlag. Silikatmalingen er uden konserveringsmidler og derfor særligt velegnet til allergikere. Malingen er desuden alkalisk, som hæer væksten af bakterier og svampe. Produktet omrøres grundigt og påføres derefter i ét eller to lag, med pensel, med rulle eller med airless-sprøjte. Den optørrede overflade er mat. Diffusionsåben Multipor Indendørs Silikatmaling kan også bruges direkte på Ytong Multipor Isoleringspladerne uden at nedsætte diffusionsåbenheden. Silikatmalingen egner sig derfor til at forstærke overfladen på isoleringspladen, bl.a. ved loftsisolering af kælderdæk, herunder parkeringskældre. Særlig anvendelse af kalkpuds til store loftsflader med Ytong Multipor Isoleringsplade. Kalkpudsen kan, hvis dette ønskes, påføres direkte Silikatmaling som overfladefinish Som afsluttende overfladebehandling anvendes Ytong Multipor Indendørs Silikatmaling. Den kan anvendes Farven svarer ca. til RAL Ønskes en anden farve kan man tilsætte vandopløselige og kalkægte schatteringsfarver. 12 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 13

8 Ytong Multipor Skielrens Ytong Multipor Skielrens Afrensning af overflader med skiel Langvarig beskyttelse mod skielangreb Ytong Multipor Skielrens er baseret på sølvioner og kan derfor uden problemer, anvendes på skielbelastede overflader på væg- og tagområder. Man sprøjter Skielrens på overfladerne, lader den virke og tørrer fladen af. På denne måde kan skiel fjernes uden anvendelse af de traditionelle produkter med klor eller alkohol. Hvis der efter afrensningen udføres efterisolering med Ytong Multipor Isoleringsplader, kan der opnås en længerevarende beskyttelse mod skielsvamp ved hjælp af det nye mørteltilsætningsmiddel - Ytong Multipor Skielbeskyttelse. Produktet er ligeledes baseret på sølvioner og tilsættes i blandevandet til letmørtlen. Saen med mørtlens høje ph-værdi opstår der i klæbelaget et aktivt produkt, der hæer skielvækst. En renovering efter et skielangreb bør efterses ca. 4 uger efter arbejdet er afsluttet og yderligere én gang efter en vinterperiode. Først derefter er det dokumenteret, at renoveringen har været vellykket. Fordele Fjernelse af skielsvamp ved hjælp af sølvioner og aktiv ilt. Allergivenlige materialer, testet af et uafhængigt institut. Nemt at anvende, med lang virkningsfuld beskyttelse af vægkonstruktionen. Ytong Multipor Skielbeskyttelse Tydelig forøgelse af skielresistensen. Tilsæt 0,5 liter Skielbeskyttelse i 7,5 liter vand pr. 20 kg. mørtel. Ytong Multipor Skielrens Til rensning af overflader. Dræber skielsporer og aftørres efter virkningstid. Beskyttelse af overflader. Langtidsbeskyttelse, aftørres ikke. Koldforstøvning til effektivt fjernelse af skielsporer. Forarbejdning af Ytong Multipor Skielrens og Ytong Multipor Skielbeskyttelse Specielt når man anvender produkter, der indeholder klor, skal man være yderst opmærksom på klors korrosive effekt på metaller, gulvbelægninger og omgivelserne. Ytong Multipor Skielrens er derimod et allergikervenligt produkt, som, hvis det udtørrer, lægger en beskyttelsesfilm på overfladen. I særlige tilfælde med angreb af skielsporer, kan produktet fordeles med et koldforstøvningsapparat og fjerner dermed på kort tid de skielsporer, der findes i ruet. Ytong Multipor Skielrens kan anvendes på alle overflader, også på områder, der ikke skal istandsættes yderligere efter afrensningen. Efter afrensning, er det vigtigt at holde områderne tørre og rene for dermed at undgå nye skielangreb. Projektering Ikke alle renoveringsprojekter er ens, og derfor findes der heller ikke et standardkoncept for at fjerne skielsvamp. I planlægningsfasen af renoveringsprojektet bør man derfor først foretage en grundig vurdering af skadernes omfang og af årsagerne. Hvis der er synlige skielangreb, bør man handle hurtigt og indkapsle det ramte område for dermed at forhindre en spredning af de sundhedsskadelige skielsporer. Ytong Multipor Skielrens er også egnet til glatte overflader og tekstiler og fjerner, i en eller flere arbejdsgange, væg- og loftsoverflader for skielsporer. Hvis Ytong Multipor Skielrens bruges på den færdig afrensede og rene overflade, har den en lidt længerevarende beskyttende effekt. Hvis årsagen til skaden er fjernet, virker Ytong Multipor Skielrens beskyttende i ca. 4 til 6 uger - uden yderligere behandling. Produktet er testet af et uafhængigt institut og udmærket sig som allergivenlig. 14 Ytong Multipor Isoleringsplade Ytong Multipor Isoleringsplade 15

9 Xella Danmark A/S Xella Kundeinformation

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C Grafer fra WUFI Indhold C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C.3 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag B C.4 Grafer

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING Slut med skimmelsvamp indendørs ÅRSAGER TIL SKIMMELSVAMP Problematikken med skimmelsvampe Skimmelsvamp er en af de hyppigste sundhedsrisici indendørs. Skimmelvækst skyldes

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere 2015 PRISBOG Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere Vær med i en verdensomspændende succes og oplev forskellen VELKOMMEN TIL YTONG Vi håber, at du vil bruge lidt

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

ISOPORE isoleringssystem

ISOPORE isoleringssystem ISOPORE isoleringssystem Udendørs facadeisolering Indendørs isolering Kælderisolering Nordisk NHL T +45 6252 1054 F +45 6252 1094 info@nordisknhl.dk www.nordisknhl.dk - God varmeisolering - Lambda værdi10dry

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer Sortimentsoversigt We care about natural building products Træ en bæredygtig gave fra naturen Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage Projektering og udførelse, flade tage Den optimale løsning til isolering af tag mineralske isoleringsplader er velegnede til isolering af en lang række tagtyper både tage med fald og flade tage. Betontage

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere