Unge klar til fremtiden. Forstærket indsats for at imødegå den stigende ledighed blandt unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge klar til fremtiden. Forstærket indsats for at imødegå den stigende ledighed blandt unge"

Transkript

1 Unge klar til fremtiden Forstærket indsats for at imødegå den stigende ledighed blandt unge

2 Forord Den stigende arbejdsløshed går hårdt ud over de unge. Det er bekymrende, fordi vi ved, at hvis denne gruppe ikke får fodfæste i uddannelse eller i beskæftigelse, så er der risiko for et liv på kanten af arbejdsmarkedet på lang sigt. Derfor er der behov for at sætte målrettet ind i forhold til de unge og særligt de unge, som har en løs tilknytning til uddannelse og arbejde. Horsens Kommune derfor taget endnu et initiativ til at samle erhvervsliv, uddannelsessektoren og arbejdsmarkedets parter for sammen at drøfte muligheder for at sætte hurtigt ind og imødegå den stigende ledighed blandt de unge. Arbejdet med dette indsatskatalog har været præget af engagement, ansvarlighed, idérighed og lyst til endnu engang at løfte i flok - for ved fælles hjælp at gøre noget for den stigende ledighed blandt unge. Resultatet er 28 indsatser, som tager den nuværende situation alvorligt og byder svar på ledighedsudfordringen lige nu. Samtidig tænkes der langsigtet, og der sættes særligt ind på områder, hvor vi allerede nu ved, at vi kan få svært ved at rekruttere i fremtiden. Dermed kobles den forestående ungeindsats med løsningsforslag til udfordringer, der venter lige om hjørnet. Disse 28 indsatser kan og vil gøre en forskel for mange unge her og nu og for endnu flere i løbet af det næste år. Initiativerne er tematiseret under fire overskrifter: Elever og uddannelse Tværfagligt samarbejde Vejledning Branding og kampagner Nu følger arbejdet med at føre indsatserne ud i livet. Horsens Kommune vil følge op på de kommunale initiativer 3 gange årligt første gang januar 2010 og vi vil invitere vores samarbejdspartnere til at være med i opfølgningen. Således kan vi løbende justere og tilpasse indsatsen og samtidig koordinere i forhold til andre centrale strategier for vores lokalsamfund eksempelvis Projekt alle unge i gang Horsens Kommunes strategi for job, erhverv og uddannelse Indsatskataloget for vækst Initiativer i Horsens Uddannelses Råd Det lokale beskæftigelsesråd Med venlig hilsen Jan Trøjborg Horsens, 21. september 2009

3 Elevpladser og uddannelse 1. Nye kommunale job til unge I løbet af få år vil der være mangel på uddannet arbejdskraft indenfor mange fagområder, både private og offentlige arbejdspladser. Der er derfor et stort behov for uddannelse og lærepladser på stort set alle områder. Horsens Kommune vil gå forrest og vise vejen, ved at øge antallet af uddannelsespladser eller alternativt antallet af job med uddannelsesperspektiv. Tovholder: Horsens Kommune, HR 2. Oprettelse af ekstraordinære løntilskudsjob med uddannelsesperspektiv Horsens Kommune vil oprette 100 antal ekstraordinære løntilskudsjob for ledige unge mellem år - så vidt muligt med et uddannelsesperspektiv. Der er fordele for både den ledige og virksomheden, når en ledig ansættes i løntilskudsjob. Virksomheden møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job. Virksomheden får tilskud i maksimalt 1 år, og den lediges praktiske erhvervserfaringer kan suppleres med kurser. Ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Tovholder: Horsens Kommune, HR 3. Oprettelse af ekstraordinære virksomhedspraktikker Horsens Kommune vil oprette tilsvarende 100 antal ekstraordinære virksomhedspraktikker for ledige unge mellem år. Ved virksomhedspraktik er der fordele for såvel den ledige som virksomheden: Virksomheden får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring, og virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken. (Er den ledige ikke dækket på anden vis, dækker jobcenteret eventuelle skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden). Virksomhedspraktik er målrettet personer, som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Tilbuddet gives med henblik på at afdække eller genoptræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Et tilbud om virksomhedspraktik har oftest en varighed på 4 uger, men kan i særlige tilfælde forlænges til 13 uger henholdsvis 26 uger. Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse svarende til de A-dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til. Som udgangspunkt gives tilbud om en virksomhedspraktik forud for tilbud om løntilskudsjob. Tovholder: Horsens Kommune, HR

4 4. Flere elever i Erhvervsgrunduddannelsen, EGU I et samarbejde mellem Jobcenter Horsens og Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted etableres ekstra EGU-pladser i kommunen således, at der i kommunalt regi oprettes en plads for hver to nye pladser, der oprettes i private virksomheder. EGU er en 2-årig individuel tilrettelagt praktisk baseret kompetencegivende ungdomsuddannelse for unge årige, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. EGU veksler mellem praktik og skole og kan kombinere forskellige fagområder og derved introducere den unge til både job og uddannelse. Praktikstedet udbetaler løn svarende til minimum lærlingeløn på beslægtet område i praktiktiden mens EGU betaler uddannelsesomkostninger og skoleydelse til egu-eleven i skoleperioder. Alle egu-elever har en vejleder, der støtter eleven under uddannelsen. Uddannelsen styres af elevens uddannelsesplan i et samarbejde mellem virksomhed, egu-elev, uddannelsesinstitutioner og egu-vejleder. Tovholder: Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted 5. Pædagogisk Trainee Horsens Kommune vil oprette 12 pædagogiske traineepladser. Formålet med indsatsen er en generel højnelse af uddannelsesniveauet. Pædagog trainee uddannelsen er for alle f.eks. pædagogmedhjælpere, der ønsker en pædagoguddannelse, mens de stadig er tilknyttet en arbejdsplads. Trainee-uddannelsen varer 3 1/2 år. Der lægges vægt på samspillet mellem teori og praksis. 6. Udvidelse af antallet af PAU- Elevpladser på pædagogisk assistentuddannelse i Horsens Kommune Horsens Kommune øger antallet af elevpladser for pædagogisk assistent elever fra 9 elevpladser i 2008 til 25 elevpladser i PAU-uddannelsen har en varighed på 2 år og 3 1/2 måned. Der indgår 2 praktikforløb af hver 6 måneders varighed. De pædagogisk assistent elever ansættes via elevkontrakter i kommunen under hele uddannelsesforløbet. Tovholder: Horsens Kommune, Børn og Unge 7. Tværgående elevprojekt som praktikpladser i stedet for skolepraktik Horsens Kommune vil undersøge muligheden for, i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, at lave et tværgående projekt, som kan bidrage til praktikpladser frem for, at de unge skal i skolepraktik. Tovholder: Horsens Kommune, HR og Jura Pædagogområdet er ligesom folkeskoleområdet et af de kommunale områder, hvor der forventes at blive arbejdskraftmangel på længere sigt. Denne konkrete indsats har derfor også et sigte, der retter sig ud i forhold til fremtiden og de rekrutteringsbehov, der kan komme på længere sigt. Tovholder: Horsens Kommune, Børn og Unge

5 8. Særlig indsats for at skaffe mandlig arbejdskraft til daginstitutionsområdet. I pædagogiske institutioner i almindelighed er der mangel på mandlige ansatte. Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) indeholder faglige elementer, der i højere grad end forgængeren PGU appellerer til mandlige ansøgere. Eksempelvis er Bevægelse og Idræt et fag i PAU en, hvilket ikke var tilfældet i PGU. Vi har kendskab til, at der i Østbasen i Horsens er unge mænd (med indvandrerbaggrund), der gerne vil i gang med en pædagogisk uddannelse, men som har vanskeligt ved at finde vejen ind. Der kunne gøres en særlig indsats ved at oprette øremærkede elevpladser rettet mod unge idrætsinteresserede mænd i institutioner i den østlige del af Horsens by. Særligt kunne SFO på Langmarkskolen være interessant idet Langmarkskolen i forvejen huser kommunens eliteidrætsklasser. Kenn Lundum fra Østbasen har vist stor interesse for ovenstående. Den Pædagogiske Assistentuddannelse i Gedved agter i samarbejde med Østbasen at gøre en særlig indsats for at rekruttere mandlige elever til den Pædagogiske Assistentuddannelse. Vi vil samtidig undersøge mulighederne hos kommunen for at understøtte indsatsen ved at oprette elevpladser i institutioner i den østlige del af Horsens by og ved oprettelse af flere elevpladser i almindelighed. Tovholder: VIA UC

6 9. Grundforløbspakker EUD Målgruppen er unge ledige under 25 år, som skal i job eller uddannelse. Målet med forløbet er, at de unge bliver afklarede omkring deres kompetencer og ønsker omkring en erhvervsuddannelse, og at de gennem et 30 / 40 ugers forløb opnår de faglige kompetencemål for grundforløbet på en erhvervsuddannelse, så de er parate til at indgå en lærlingekontrakt med en virksomhed. Gruppen af unge ledige, som ikke har uddannelse, kan have behov for et særligt tilrettelagt grundforløb, hvor de som supplement til de faglige kompetencer også arbejder med de personlige og sociale kompetencer. Det kan være et stykke tid siden de sidst har været i skole, og de har måske heller ikke de bedste oplevelser og forudsætninger med fra deres skoleforløb. Der laves med udgangspunkt i et introforløb med screening og RKV en individuel uddannelsesplan. Uddannelsen er taxameter finansieret og de unge kan få SU, hvis de er over 18 år. De unge visiteres via jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, og der vil i hele forløbet være et formaliseret samarbejde omkring den enkelte unge med fokus på fastholdelse. Ligeledes skal der arbejdes målrettet med at skaffe lærlinge kontrakter til de unge efter endt grundforløb. Et samarbejde med andre aktører som f. eks Horsens Produktionsskole, andre erhvervsuddannelser og virksomheder med henblik på at lave individuelle forløb, der tilgodeser de unges behov og ønsker vil blive prioriteret. Tovholder: VIA Erhvervsuddannelser De unge vælger en indgang som udgangspunkt for deres tilmelding til dette grundforløb: Bygge og anlæg (murer, tømrer, struktør, tagdækker, maler, byggetekniker m.fl. ) Produktion og udvikling (smed, VVS, industritekniker m.fl.) Bil, fly og andre transportmidler (automekaniker m. fl.) Strøm, styring og IT (elektriker, elektronikfagtekniker, IT supporter m.fl. ) Mad til mennesker (kok, tjener, slagter m.fl. ) Transport og logistik (lastvogn - og buschauffør) Vores intention er således at gennemføre et særligt tilrettelagt grundforløb, som indenfor de ordinære grundforløbs rammer indbygger elementer af: Personlig udvikling og vejledning Studieforberedende fag Valgfag Læringsaktiviteter omkring sund kost og motion Evt. støtteforanstaltninger ud fra RKV Branchepraktikprojekter Mentorordning

7 10. Fastholdelse af unge i nye videreuddannelser i Horsens Jysk Åben Universitet, Århus Universitet, tilbyder fagmoduler med afsluttende eksamen fra de forskellige fakulteters fagrækker juridisk, humanistisk, samfundsvidenskabeligt m.fl. ( se www. au.dk/evu/katalog ) Modulerne tages som aften- eller weekendundervisning. Medio 1990 erne var VUC Horsens tæt på efter aftale med Åbent Universitet - at få etableret et fagmodul fra Dansk-studiet. Der skulle optages 30 studerende, og vi kom op på 25, derfor blev det ikke etableret. Nu har Horsens HF Center og VUC (VUC Horsens) søgt Juridisk Fakultet om at få udlagt undervisning i et af Fakultetets fagmoduler (f.eks. skatteret eller formueret) til Horsens 1 eller 2 aftener om ugen, hvis der kan samle optagelsesberettigede til et hold. Jysk Åbent Universitet bidrager med underviseren, og vi sørger for resten herunder egnede lokaler. Ansøgningen er endnu ikke besvaret. Hvis ikke Juridisk fakultet vil genoptage traditionen fra 1990èrne søges andre fakulteter om at udlægge fagmoduler/-dele fra deres fagrækker til Horsens. Tovholder: Horsens HF Center og VUC 11. Uddannelser på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder har i forbindelse med omstrukturering midlertidigt ansættelsesstop. Når ansættelsesstoppet ophører, vil regionshospitalet vurdere yderligere muligheder for uddannelses- og elevpladser. På årsbasis har hospitalet normalvis ca. 120 studerende og elever, og de studerende får en del af deres uddannelse på et hospital, der har sat sig som mål at være et højt kvalificeret og attraktivt uddannelsessted. Tovholder: Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 12. Erhvervspraktik inden for sundhedsfagene Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder vil gerne give unge med interesse for en fremtid indenfor sundhedsvæsenet mulighed for at få et indblik i arbejdet inden for forskellige sundhedsfag. Derfor har folkeskoleelever fra 9. og 10. klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. Eleven skal dog være fyldt 15 år. Eleverne kan komme i erhvervspraktik som: - sygeplejerske - social- og sundhedsassistent - fysioterapeut/ergoterapeut - ernæringsassistent Tovholder: Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

8 13. Alternative jobmuligheder på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder har i forbindelse med omstrukturering midlertidigt ansættelsesstop. Når ansættelsesstoppet ophører, vil regionshospitalet vurdere yderligere muligheder for at blive ansat i forskellige former for tilpassede jobs, der oprettes i samarbejde med kommunen, medarbejderens faglige organisation og hospitalet. På Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder er der pt. ca. 35 personer årligt ansat under de forskellige betegnelser. Tovholder: Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 14. Servicemedarbejder på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder har i forbindelse med omstrukturering midlertidigt ansættelsesstop. Når ansættelsesstoppet ophører, vil Serviceafdelingen på regionshospitalet overveje ansættelse af unge uden uddannelse, eksempelvis som rengøringsassistent eller portør. I disse jobs stiftes bekendtskab med hele hospitalet som arbejdsplads, hvilket ofte giver anledning til, at de unge søger ind på uddannelser, der relaterer sig til hospitalsarbejde. Tovholder: Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 15. Screening af de unges læseog stavekompetencer I forhold til den gruppe af unge, der har en svag skolebaggrund bag sig, vil Horsens Kommunes ungeindsats omfatte en form for screening af de unges læse- og stavekompetencer, således at der så tidligt som muligt sættes ind over for eventuel ordblindhed, og/eller en screening af den enkelte unges indlæringskompetencer mere generelt. I de situationer hvor den enkelte unges indlæringskompetencer er relativt svage, vil Jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde kombinere den unges job- og uddannelsesplan med henblik på at afklare og opkvalificere den pågældende unge og give denne den nødvendige motivation for at tage en uddannelse - evt. EGU eller et job med uddannelsesperspektiv. Tovholder: Horsens Kommune, Beskæftigelsescenteret 16. Socialt netværk for unge i introduktionsforløb Der tages initiativ til at samle unge i praktik og elever i et socialt netværk med henblik på at skabe sociale relationer til andre unge på samme organisatoriske arbejdsplads på tværs af geografiske arbejdsenheder. Målet er, at samværet med andre unge i lignende funktioner giver erfaringsudveksling og er med til at fastholde de unge i arbejde og uddannelse. Tovholder: Horsens Kommune, HR

9 Tværfagligt samarbejde ,5 årsmøder (formaliserede samarbejdsmøder mellem Familierådgivningen, Ungdommens uddannelsesvejledning og Jobcenteret) Beskrivelse af indsats Formålet med indsatsen er at sikre en god overgang for den unge mellem Børn og Unges lovgrundlag og Voksenservices lovgrundlag i forbindelse med overgangen, når den unge fylder 18 år. Målgruppen vil være alle unge, som er kendt i Familieafdelingen og som har en aktiv sag ved det fyldte 17 1/2 år. Der vil blive afholdt møde mellem de nævnte parter 2 gange om året. På mødet vil de tre samarbejdsparter drøfte og fastlægge rammer og vilkår for den unges uddannelses-, erhvervs- og livsmæssige situation i overgangen til voksenlivet. Gruppen kan efter behov udvides således andre relevante interne og eksterne samarbejdsparter som f.eks. Myndighedsafdelingen, Ungdomsskolen eller Horsens Produktionsskole også deltager på møderne. Familieafdelingen indkalder til møderne og vurderer i den forbindelse, om der er øvrige, som skal deltage på møderne. Indsatsen vil blive evalueret efter et år. Tovholder: Horsens Kommune, Familie og Forebyggelse 18. Partnerskabsaftaler og fastholdelse i uddannelse Beskrivelse af indsats Som led i Horsens Kommunes Alle Unge i Gang indsats har de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner og Horsens Kommune indgået samarbejdsaftaler/partnerskabsaftaler i forhold til fastholdelse i uddannelse. Partnerskabsaftalen er forankret i Horsens Uddannelsespolitiske Råd (HUR), hvor ledere fra lokale uddannelser udvikler og koordinerer lokale og regionale uddannelsespolitiske initiativer sammen med repræsentanter fra administrationen i Horsens Kommune fra bl.a. Børn og Unge, Beskæftigelsesområdet og Horsens Erhvervsråd. Borgmester Jan Trøjborg er formand for HUR. Samarbejdet har også til formål at styrke videndeling, samordning, udvikling og det konkrete samarbejde om at fastholde unge i uddannelse parterne imellem. Samarbejdsaftalen har følgende elementer: Alle ungdomsuddannelser formulerer en fastholdelsespolitik og strategi for gennemførelse heraf Der afholdes 2 årlige møder mellem ungdomsuddannelserne og Horsens Kommune (Børn og Unge/ UU Horsens Hedensted) med målopfyldelse, erfaringsudveksling, best practice, videndeling, samordning af opgørelse af årsager til frafald og udveksling af statistik Koordinering og samordning af mentorindsats over for årige unge Brug af kommunal fælles psykolog og socialfaglig rådgivningsordning i samarbejde med UU Horsens Hedensted Formaliseret udvidet samarbejde om at fastholde unge i uddannelse mellem UU Horsens Hedensted og ungdomsuddannelserne Tovholder: Horsens Kommune, Børn og Unge og Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted

10 19. Etablering af ungeteam i jobcenteret Flere jobcentre har gode erfaringer med at etablere egentlige ungeteam, som har ansvaret for kontakten med ledige unge under 30 år, og som samtidig har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samme gør sig gældende for Jobcenter Horsens, der har etableret et ungeteam vedr. unge i matchgruppe 4-5 (svage unge). Teamet består af 6 beskæftigelsesrådgivere og 4 virksomhedskonsulenter. Teamets særlige fokusområder i forhold til de mindre ressourcestærke unge vil være: Afdækning af de Unges kompetencer, standpunkter og udviklingsmuligheder. Her anvendes bl.a. PAS afdækning ved ASV, FVU test og ordblindetest. At styrke målgruppens faglige kvalifikationer og personlige kompetencer Styrkelse af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne Styrket samarbejde med Ungdommens Uddannelses vejlederteam. Særligt team af Virksomhedskonsulenter, som har med de unge at gøre. Dermed øget fokus på etablering af virksomhedspraktikker. Øget brug af Mentor bestemmelserne til brug for at få integreret og fastholde de unge på arbejdsmarkedet bl.a. i forbindelse med virksomhedspraktikker. Fokus på særlige regler for målgruppen omkring rettighed og pligt. Bl.a. i forhold til afgivelse af tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. F.eks. varighed af tilbud m.m. Styrkelse af uddannelsesfokus i den beskæftigelsesfremmende indsats, som jobcentret retter imod unge ledige årige i almindelighed og svage ledige i samme aldersgruppe. Styrket samarbejde med B&U - bl.a. ny samarbejdsaftale vedr. overgivelse af sager. Styrket samarbejde med Myndighedsafdelingen i sager hvor de unge er anbragte eller evt. har specialvejleder/støttepersoner. Der er etableret særlige tilbud til de unge - bl.a. nyt afklarings/vejledningstilbud ved anden aktør / Contra og tilbud om ordblinde afdækning og undervisning i samarbejde med AOF / Ordskolen. De unge, der allerede er i gang med en ungdomsuddannelse, skal så vidt muligt støttes i at gennemføre ungdomsuddannelsen i samarbejde med UU. Tilbud til specielle målgrupper f.eks. unge med diagnosen ADHD Tovholder: Horsens Kommune, Beskæftigelsescenteret

11 20. Opkvalificering af seniorer til mentorer for unge Der tages initiativ til et samarbejde mellem Sportsog idrætsforeninger/erhvervsuddannelser i VIA, Horsens Kommune og Pædagogisk Assistentuddannelsen og Pædagoguddannelsen i Gedved, VI- AUC med henblik på at udvikle et mentorprogram med fokus på opkvalificering af seniorer til mentorer og matching af mentorer og mentees gennem fælles interesse for a) sport og/eller b) håndværksuddannelse. Inspiration stammer bl.a. fra et samarbejde med fodboldklubben West Ham United Community Sports Trust, der igennem flere år har arbejdet med social inklusion og empowerment i det østlige London. Et af flagskibene er et Trainee & Mentoringprogram for unge mellem 18 og 25 år. Desuden har man i flere sammenhænge i Danmark haft succes med at inddrage seniorer som mentorer blandt andet på erhvervsuddannelser. a) Mentorprogrammet kunne suppleres med særlige elevpladser og praktikpladser i sports- og idrætsforeninger dels som en form for indslusning til Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) dels som reel PAU praktikplads. Målgruppen er unge, der er interesserede i sport og idræt, men har/har haft vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse. Mentorerne til denne målgruppe rekrutteres i foreningerne. b) Særligt tilrettelagt grundforløb på VIA Erhvervsuddannelser. Mentorerne til denne målgruppe rekrutteres blandt tidligere håndværkere fx efterlønnere. Tovholder: VIAUC, Pædagoguddannelsen i Gedved

12 Vejledning 21. Klasselærerskolen Klasselæreren har ansvar for undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering og medansvar for vejledning af elever om valg af uddannelse og erhverv i samarbejde med uu-vejlederen. I den sammenhæng er det vigtigt, at klasselærerne fortløbende har kendskab til uddannelsesområdet og her specielt ungdomsuddannelserne, som 95 % af skolens afgangselever starter på i forlængelse af grundskolen. Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted (UUHH) har i samarbejde med alle lokale ungdomsuddannelser etableret Klasselærerskolen. Her tilbydes klasselærere på kl.trin i et 3-årigt perspektiv at besøge 2-3 lokale ungdomsuddannelser pr. år, og herved nå at besøge alle. Besøgsprogram og årsplanlægning fremgår af UUHH s kursustilbud. Som led i bestræbelserne på at alle unge får en ungdomsuddannelse skal klasselærere på kl. trin besøge mindst 2 lokale ungdomsuddannelser pr. år i skoleårene 2010/ /2013. Evaluering af det 3 årige forløb gennemføres som grundlag for udvikling. Tovholder: Horsens Kommune, Undervisningsområdet i samarbejde med og Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted 22. Studievejledning Studievejledning, optagelsesvejledning eller vejledning generelt har stor betydning for unge, helt ned på 7.klasses niveau i folkeskolen. Der er mange folkeskoleelever, der efter 9. klasse vælger i blinde, når de skal søge ungdomsuddannelse. Derfor begrænses deres muligheder for en videregående uddannelse indenfor rammen af de kvalifikationer, de har opnået gennem ungdomsuddannelsen. For at kunne vejlede rigtigt, skal vejlederen forholde sig neutralt til den unge og forsøge at få denne til at give udtryk for interesseområder. Her er det vigtigt, at vejlederen ikke opremser et utal af muligheder, men forsøger at afgrænse interesseområderne og dermed lader den unge spore sig ind på hvilken vej, der kunne være interessant for den enkelte. Tovholder: VIA UC 23. Career Service Centre (CSC) Career Service Centre vil forenkle og styrke kontakten mellem erhvervslivet og de teknisk-merkantile studerende på VIA. CSC arrangerer diverse events, hvor eksterne konsulenter kommer og fortæller om at skrive cv, ansøgninger etc. Firmaer har mulighed for at profilere sig over for de studerende. Tovholder: VIA UC

13 24. Øget kendskab til uddannelsesforløb for elever CityHorsens samt BCH bør i fællesskab skabe en øget indsats for at få solgt ideen ind til butiksejerne omkring ansættelse af elever. Der bør fokuseres på de mange fordele, der ligger i at ansætte elever. Dette kan gøres via mødeaktiviter, hvor vi gennemgår elevplan, skoleophold samt de økonomiske rammer, der ligger for ansættelse af elever. Tovholder: BCH samt CityHorsens

14 Branding og kampagner 25. Markedsføringskampagne af jobrotationsordningen En kampagne for markedsføring af jobrotationsordningen skal hjælpe med at imødegå fremtidige rekrutteringsproblemer, opkvalificere beskæftigede og oprette vikarjobs til ledige, mens den beskæftigede er under uddannelse Horsens Kommune vil afvikle en kampagne med henblik på at markedsføre jobrotationsordningen, hvor private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en person, som vikar for den beskæftigede. (Gælder både uddannelse, orlov m.v.) Jobrotationsydelsen udgør 144,22 kr. (pr. 1. januar 2006) for hver time en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Betingelserne for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, er at: Den beskæftigede, der deltager i uddannelse, ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år, Den beskæftigede modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren i uddannelsesperioden Den beskæftigede eller arbejdsgiveren ikke modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksenog efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte og Der ikke udbetales løntilskud til arbejdsgiveren for vikaren Har den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation, en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, vil der inden for en afsat pulje kunne udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, når betingelserne jvf. ovenstående er opfyldt. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser, der kan indgå i en jobrotation, og betaler udgiften til private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling. Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 12 måneder. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren. I forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen. Tovholder: Horsens Kommune, Beskæftigelsescenteret

15 26. En dag som kommunalansat Horsens Kommune vil undersøge muligheder for at lave en kampagne for en slags minierhverspraktk på en specifik kommunal arbejdsplads, for at øge kendskabet til de offentlige arbejdspladser. Målgruppen er elever i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser Tovholder: Horsens Kommune, HR og Jura 28. Lokal Praktikpladskampagne Horsens Kommune tager initiativ til at undersøge behovet for en lokal praktikpladskampagne i samarbejde med alle lokale aktører på området, især uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter. Tovholder: Horsens Kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted 27. Kampagne for at få mænd ind i traditionelle kvindefag Horsens Kommune vil tage initiativ til at lave en kampagne for at få mænd til at søge ind i traditionelle kvindeservicefag på især ældreområdet og daginstitutionsområder. På begge områder opleves et behov for mandlige medarbejdere samtidig med, at stigningen i ledighed er størst i traditionelle mandefag. Derudover forventes både ældreområdet og daginstitutionsområdet at skulle bruge mere arbejdskraft i de kommende år. En kampagne ville kunne bidrage med, at flere ledige kunne se nye muligheder i de to brancher, og målet er, at få flere mænd til at søge over i de traditionelle kvindefag Tovholder: Horsens Kommune, Beskæftigelsescentret

16 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 1 Beskæftigelsespolitisk konference 20. april 2009 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Koordineret Ungeindsats med fokus på: - Ny vej til uddannelse - Samspil mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Byd fremtidens medarbejder indenfor Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Denne folder findes også i en elektronisk udgave på www.bizods.dk Hold

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Februar 2017 Det lange, seje træk. Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i job eller uddannelse.

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere