DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider"

Transkript

1 1 2 3 DAI Præsentation DAI Senioridræt IFS Idræt For Sindet 4 DAI's hjemmeside 5 Regionernes hjemmesider En verden af gode oplevelser

2 En præsentation af Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund er et af de store idrætsforbund under Danmarks Idræts-Forbund. DAI har ca. 900 medlemsforeninger og ca medlemmer, fordelt over hele landet og med et utal af idrætsgrene og aktiviteter. Dansk Arbejder Idrætsforbund en verden af gode oplevelser

3 Lidt historie 13. Marts 1887 Arbejderidrætten fødes i Rømersgade 22 i København. Typografer i første klub 1926 Småklubbernes sammenslutning i København Februar 1929 Arbejdernes Boldspil Union 19. Maj 1929 DAI stiftes i Odense 1933 DAI på Finansloven 1937 Forlig mellem DAI og DIF 1943 DAI blev medlem af DIF 1950 DAI på tipskuponen 1958 Første ungleder-kursus 1980`erne Idræt om dagen 1990 Første DAI-Nærforening 1990`erne Organisationsidræt Ældreidræt Boligidræt - Idræt For Sindslidende 2000 og frem Livslang idræt Friluftsidræt Stavgang Motion for Livet Stol på idræt - Motionsvenner

4 DAI s formål og målsætning Motions - og konkurrenceidræt som ligeværdige elementer Idrætstilbud med et socialt og sundhedsfremmende sigte Modvirke tendensen til forskelsbehandling inden for idrætsverden Bredt syn på idræt Idrætten udformes med henblik på den almindelige udøvers behov Idrætten udvikles i sammenhæng og tilknytning til andre fritidskulturelle aktiviteter Udvikling af demokrati og medansvar i foreningslivet og under idrætsudøvelse Internationalt samarbejde med karakter af samvær og konkurrence i en atmosfære af kammeratskab

5 DAI s Arbejdsprogram DAI prioriterer idræt, der gør en forskel i den danske idrætsverden DAI vil fra centralt og lokalt hold udbyde landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI DAI vil som tværidrætsligt forbund i Danmarks Idræts-Forbund organisere idrætstilbud, der sikrer medlemmerne en livslang aktiv idrætsudvikling DAI vil være fremsynet i udviklingen af turnerings-, stævne-, trænings- og organisationsformer i Danmark DAI skal være et godt og sjovt sted at være frivillig leder DAI vil sætte fokus på de sundhedsmæssige, mentale og sociale aspekter i idrætten DAI vil udvikle og forankre idræt for grupper med særlige behov med tilbud om træning i idrætsforeninger DAI vil synliggøre og sikre et bredt udbud af internationale udfordringer og oplevelser til medlemsforeningerne DAI vil være kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og samvær i En verden af gode oplevelser

6 Foreningsudvikling i DAI Antal foreninger fordelt på regioner, pr. år Hele landet Hovedstaden Syddanmark Sjælland Midtjylland Nordjylland

7 Foreningsudvikling i DAI Antal DAI foreninger

8 Medlemsfordeling i DAI 2013 Hele landet 0-12 år % år % år % år % over 60 år % Aktive i alt Heraf mænd % Heraf kvinder % Foreninger i alt 908

9 Medlemsudvikling i DAI Udsving i antal medlemmer pr. år

10 En verden af gode oplevelser

11 Hvad er DAI? DAI er en mangfoldighed af aktiviteter, turneringer, stævner, sociale arrangementer, uddannelse, kurser m.v. DAI er idræt. Fodbold, håndbold, badminton, dart, bowling, stavgang, gymnastik, stævner for dem der ikke gider turnering, futsal, børne- og ungdomsstævner, kampsport, kegler, petanque, tennis, volleyball, krolf og meget mere DAI er også senioridræt, stolemotion for de svagtgående, idræt for psykisk sårbare m.m. Kort sagt, DAI er et forbund som tager et socialt ansvar i idrætten, samtidig med at vi også gerne vil tilbyde noget til de almindelige idrætsforeninger

12 Hvorfor vælge DAI? I langt de fleste idrætsforbund er mange aktiviteter lagt an på at vinde, blive bedre, nå længere I DAI vil vi gerne give deltagerne i vores aktiviteter, et socialt indhold, en god oplevelse og frem for alt et hyggeligt samvær med andre Men vi vil naturligvis også gerne vinde og blive bedre og det er der også mulighed for, når vi afvikler officielle DAI mesterskaber, stævner, pokalturnering i fodbold og meget mere

13 Hvordan er idrætten organiseret? Danmarks Idræts-Forbund Dansk Arbejder Idrætsforbund

14 Danmarks Idræts-Forbund - Organisation DIF Dansk Håndbold Forbund Danmarks Badminton Forbund Dansk Boldspil-Union Fyns Håndbold Forbund Fyns Badminton Kreds DBU Fyn Idrætsråd Håndboldforening Badmintonforening Fodboldforening Flerstrenget idrætsforening Enstrenget fodboldklub

15 DAI s organisation

16 Organisationssammensætning FORBUNDSLEDELSE (FL): Forbundsformand 4 Medlemmer 2 suppleanter Forbundssekretær SAMARBEJDSUDVALG (SU): Forbundsledelsen Op til 3 Repræsentanter fra hver regionsledelse 1 Medarbejderrepræsentant IDRÆTSUDVALG: Nedsættes af forbundsledelsen Et medlem skal være fra forbundsledelsen Valg af øvrige medlemmer sker på Idrætsforum IDRÆTSFORUM Forbundsledelsen Idrætsudvalget Op til 3 medlemmer fra hver af regionernes idrætslige udvalg Regionsformændene

17 Forbundets kongres DAI s øverste myndighed Medlemsforeningernes mulighed for indflydelse; i princippet er det direkte demokrati Afholdes hvert 3. år (næste gang nov. 2014) Beretninger Regnskaber og skitsebudgetter Ændring af vedtægter Andre forslag Valg af forbundsledelse Arbejdsprogram for ny kongresperiode

18 Forbundsledelsen Øverste myndighed i kongresperioden Iværksættelse og kontrol af aktiviteter Repræsentation udadtil Samarbejdssamtaler Fortolkning af bestemmelser i vedtægter og regler Koordinering af fællesopgaver (ex. Udland, uddannelse, information) Fornyelse af aktiviteter og image Nedsættelse af særlige udvalg Internationalt samarbejde Vedtagelse af budgetter Udarbejdelse af arbejdsprogram til kongressens vedtagelse

19 Samarbejdsudvalget Drøftelse af DAI s arbejdsprogram, budgetter, og udgiftsprioritering Forslag til retningslinjer for DAI s samlede virksomhed Vurdering, koordinering og fornyelse af forbundets samlede virksomhed Organisatorisk udvikling og geografisk udbredelse Drøftelse af økonomiske forhold i regioner og forbund Drøftelse af forhold med direkte betydning for regionernes virksomhed

20 Idrætsforum Forum til drøftelse af forbundets idrætslige arbejde Initiativer omkring den idrætslige udvikling Teknisk ledelse af de enkelte idrætsgrene Mesterskabsregler Drøftelse og budgettering af forbundets idrætsaktiviteter Procedure for udtagelse af idrætsfolk til internationale opgaver Udveksling af erfaringer Fremmelse af den organisatoriske tilknytning til DAI lokalt og på landsplan; bl.a. ved dannelse af idrætsforeninger

21 Idrætsudvalget Fastholdelse og sikring af arbejdet med aktiviteterne og udvikling i idrætsgrenene mellem møderne i idrætsforum Igangsætte nye initiativer omkring idrætslig udvikling på landsplan og i udvalgte områder Nedsættelse af arbejdsudvalg Budgetter for det idrætslige arbejde

22 Forbundskontor og konsulenter Forbundskontoret i Brøndby Forbundssekretær: Sekretær: Sekretær: Kommunikationsmedarb. Palle Thomsen Jimmy Lauridsen Tina Skaaning Mikkel Bock Bonnesen Idrætskonsulenter Idræt For Sindet: Idræt For Sindet: Idræt generelt: Senioridræt: Senioridræt: Lisbeth Crafack Kirsten Holmer Poul Sørensen Poul Sølvstein Thomas Ahrentz

23 DAI s Regioner DAI er opdelt i 5 regioner og det er her hovedparten af aktiviteterne planlægges og afvikles. Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland samt Region Nordjylland afvikler året rundt, løbende turneringer, div. stævner og andre aktiviteter og kurser.

24 Kontakt til de lokale regioner Region Hovedstaden Rønnegade 9, København Ø tlf: fax: Region Sjælland Lis Lunn, regionsformand Tjørnevej 3, 3600 Frederikssund Region Syddanmark Stadionvej 47, 1., 5200 Odense V tlf: fax: Region Midtjylland Yngvar Hansen, regionsformand Lindholmvej 4, st. th Århus N Mobil Region Nordjylland Idrætsanlægget Åvej - Åvej Nørresundby tlf: fax:

25 Internationalt arbejde DAI er medlem af det internationale arbejderidrætsforbund CSIT, som på verdensplan afholder mesterskaber, World Sports Games, seminarer m.m. Vi giver foreninger og enkelt personer mulighed for at få internationale oplevelser, som f.eks. kan være bowling i Finland, Tennis i Italien, Senioridræt i Estland eller Futsal/Fodbold i Brasilien.

26 C. S. I. T. Primært samarbejde via det internationale arbejderidrætsforbund CSIT. Ca. 40 medlemsforbund i over 30 lande Mesterskaber for eliten Stævner og events for bredden C.S.I.T. bygger på en socialistisk grundtanke Anerkendt af I.O.C. (Den Internationale Olympiske komite) DAI er repræsenteret i CSIT s komiteer for fodbold og tennis samt i CSIT s Forretningsudvalg

27 Foreningsmedlem under DAI? Kom og få del i en verden af gode oplevelser. DAI s medlemsforeninger dækker i dag idrætsgrene som, atletik, badminton, billard boksning, bordtennis, bowling, dart, futsal, indendørs- og udendørs fodbold, gymnastik, håndbold, kampsport, krolf, petanque, skak, svømning, tennis, volleyball og meget meget mere DAI er et tilbud til alle Nye foreninger er velkommen til at få del i oplevelserne

28 Medlemsforeninger Det er billigt at være medlem af DAI. Foreningen betaler et årligt kontingent som p.t. er fastsat til kr. 600,-, incl. en kollektiv forsikringsordning i DIF Er I en idrætsforening, er hele foreningen medlem af DAI og alle medlemmer har dermed mulighed for at deltage i DAI s aktiviteter

29 Ekstraordinært medlem af DAI Herudover er der mulighed for at blive ekstraordinært medlem, hvis foreningen ikke opfylder Danmarks Idræts-Forbunds betingelser for at blive optaget som forening Kontingent for eks. ordinære foreninger er kr. 600,- pr. år Ingen er afskåret fra at blive medlem, men ekstraordinære medlemmer er ikke omfattet af den kollektive forsikringsordning og kan kun i begrænset omfang deltage i DAI s aktiviteter.

30 Hvordan bliver man medlem? Der er nogle krav til foreningen som skal være opfyldt, inden man kan blive medlem af DAI og efterfølgende blive godkendt af Danmarks Idræts-Forbund: Eksisterende foreninger: DAI standardskema for optagelse af nye foreninger udfyldes med foreningens navn, postmodtager, medlemstal m.v. Bagsiden/side 2 udfyldes med foreningens bestyrelse, deres hverv, adresse, tlf. m.v. Herefter fremsendes dette skema samt klubbens vedtægter til godkendelse i den lokale region Etablering af en ny forening: Foreningen skal stiftes ved at der indkaldes til en stiftende generalforsamling Her vælges en bestyrelse, vedtægter godkendes m.v. Foreningen er herefter klar til at blive optaget i DAI

31 Krav til en forening For at blive godkendt af DAI og Danmarks Idræts-Forbund som forening, er der nogle krav til foreningens vedtægter, som skal være overholdt: Foreningen skal have et idrætsligt formål Der skal være mulighed for at foreningen kan optage enhver person, der anerkender foreningens love og bestemmelser Der skal afholdes generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde og få medindflydelse på valg til bestyrelse m.v. Foreningens bestyrelse skal bestå af mindst 3 personer. Normalt en formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem Medlemmerne betaler kontingent for min. 3 mdr.

32 Idrættens kollektive forsikringsaftale Den kollektive forsikringsaftale, som alle DAI s ordinære foreninger er dækket af, gennem Danmarks Idræts-Forbund, består af følgende dele: Ansvarsforsikring: Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, associerede foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v. Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring. Når en forening er arbejdsgiver, har foreningen pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens ledende organer. Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen.

33 Idrættens kollektive forsikringsaftale Den kollektive forsikringsaftale, som alle DAI s ordinære foreninger er dækket af, gennem Danmarks Idræts-Forbund, består af følgende dele: Idrætsrejseforsikring: Forsikringen gælder under idrætsrejser overalt i verden uden for Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage mm. Den offentlige Rejsesygesikring dækker i den første måned, når du er på en ferierejse i Europa og i lande med kystlinie til Middelhavet samt Jordan, Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Husk også, at der kan være situationer, hvor du som idrætsleder ikke er dækket af Den offentlige Rejsesygesikring, ligesom du ikke er dækket, hvis du er ansat, f.eks. som træner. I disse tilfælde er du dækket af den kollektive Idrætsrejseforsikring. Ved idrætsrejser uden for Europa er der ikke dækning under Den offentlige Rejsesygesikring, der har du altid brug for Idrætsrejseforsikringen. Retshjælp: Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om tvister der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde. Se mere information på:

34 DAI s hjemmeside DAI s hjemmeside indeholder efterhånden en hel del informationer. Her kan du bl.a. se aktivitetskalender, kurser, info om turneringer og stævner, nyheder og meget mere Vi forsøger hele tiden at holde hjemmesiden opdateret, med info om de ting der foregår rundt i landet, og som vi skønner har almen interesse. Herudover er der naturligvis også hjemmesider i regionerne, hvor man kan se info om de mange lokale aktiviteter der foregår Klik ind på og tag del i en verden af gode oplevelser

35 Nyheder skal selvfølgelig være nye! Med DAI som udsendes ca. 12 gange årligt, har vi mulighed for at give en hurtig information til foreninger, aktive udøvere, instruktører, kommuner m.v. Det kan være informationer på hjemmesiden, indbydelse til specifikke kurser eller arrangementer m.m. På den måde kan DAI sikre, at det vi som organisation formidler til vores medlemsforeninger og samarbejdspartnere, virkelig også er nyheder Tilmelding foregår på DAI s hjemmeside,

36 Information om DAI Her kan du finde yderligere information om DAI: Nyheder, indbydelser, resultater, kurser, billeder og meget mere

37 Kontakt til DAI? Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion Brøndby tlf: fax: Web:

38 En præsentation af DAI Senioridræt Dansk Arbejder Idrætsforbund er et af de store idrætsforbund under Danmarks Idræts-Forbund. DAI har ca. 850 medlemsforeninger og over medlemmer, fordelt over hele landet og med et utal af idrætsgrene og aktiviteter Dansk Arbejder Idrætsforbund en verden af gode oplevelser

39 Senioridræt i form med et smil Et af de store aktivitetsområder i DAI, er senioridræt, hvor vi i dag er et af de førende idrætsforbund, når det gælder uddannelse af senioridrætsinstruktører og afvikling af forskellige aktiviteter på seniorområdet Stolemotion er en af aktiviteterne, hvor vi tilbyder motion for svagt gående, både i deres hjem og andre steder hvor personer samles til fælles motion Motionsvenner er en aktivitet, hvor den svagt gående kan få besøg i eget hjem og få sin ugentlige motion og holde sig i gang Stol på idræt er et tilbud med henblik på at forbedre den fysiske funktionsevne hos en gruppe mindre mobile seniorer, via et individualiseret og specialiseret træningstilbud

40 En præsentation af Dansk Arbejder Idrætsforbund - IFS (Idræt For Sindet) Dansk Arbejder Idrætsforbund er et af de store idrætsforbund under Danmarks Idræts-Forbund. DAI har ca. 900 medlemsforeninger og over medlemmer, fordelt over hele landet og med et utal af idrætsgrene og aktiviteter Dansk Arbejder Idrætsforbund en verden af gode oplevelser

41 IFS Idræt For Sindet Dette er et andet af DAI s områder, hvor vi er førende når det gælder idræt for personer der er psykisk sårbare Her tilbyder vi ligeledes aktiviteter og uddannelse året rundt, både for brugerne i psykiatrien og det ansatte personale på institutioner, væresteder m.v. Vi kan bl.a. tilbyde instruktøruddannelser, div. kurser, Idrætsfestival, motionsløb m.v.

42 Målsætning Tilbyde psykisk sårbare idrætsaktiviteter på forskellige præmisser og niveauer. Organisatorisk bistand til de frivillige, der arbejder med området At uddanne personalegrupper inden for psykiatrien, idrætsinstruktører og foreninger At synliggøre projektets aktiviteter og skabe netværk mellem aktørerne At forankre projekter og foreninger i DAI

43 Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Syddanmark En verden af gode oplevelser

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Forord til Trænerhåndbog for Løjt I.F.

Forord til Trænerhåndbog for Løjt I.F. Forord til Trænerhåndbog for Løjt I.F. I efteråret 1994 besluttede hovedbestyrelsen i Løjt Idrætsforening at udarbejde en håndbog for trænere og instruktører i Løjt I.F. Bestyrelsens formål med at udvikle

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-08/11 Dato 31. maj 2010 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen(JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

75 års forskel i dansk idræt

75 års forskel i dansk idræt 75 års forskel i dansk idræt Små og store begivenheder i Dansk Arbejder Idrætsforbund 1929-2004 2 Forord Med dette jubilæumsskrift har jeg forsøgt at give læseren et billede af DAI s udvikling og arbejde

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2009 HERMED INDBYDES DER TIL LTFUs REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 TORSDAG DEN 19. MARTS Kl. 19.00

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Regionshåndbog syd AA Region SYD

Regionshåndbog syd AA Region SYD Regionshåndbog syd AA Region SYD Resumé I denne håndbog er der nedfældet beslutninger vedrørende service i Region SYD. Den beskriver hvordan Region SYD fungerer, hvilke poster, opgaver og pligter der er

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød FIRMAIDRÆT Nr 10 Nov./dec. 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund REPORTAGE Repræsentantskabsmøde i Hillerød Vilde med fitness 12 Futsal kun for fynboer 18 Tre foreninger bliver til én 20 LEDER AF

Læs mere

1.0 Forord. Vi vil opfordre til, at du jævnligt checker udbuddet af kurser på www.dbtu.dk under menupunktet: Uddannelse/kurser.

1.0 Forord. Vi vil opfordre til, at du jævnligt checker udbuddet af kurser på www.dbtu.dk under menupunktet: Uddannelse/kurser. 1.0 Forord K4 er sidste trin i Dansk BordTennis Unions klubtræneruddannelse. Kurset henvender sig til klubtrænere, der til daglig har at gøre med øvede spillere, som træner minimum 2-3 gange om ugen. For

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness 1 Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness - Et lokalt Fitnesscenter Hornbæk Idrætsforening - Hornbæk Fitness er et lokalt forankret og foreningsbaseret motionscenter, der vil blive etableret på Idrætsanlægget

Læs mere