Vi gør gode medarbejdere bedre!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi gør gode medarbejdere bedre!"

Transkript

1 Hver 5. dansker har utilstrækkelige danskfærdigheder, som gør at de ikke matcher de krav som arbejdsmarkedet stiller i dag Kilde: OECD Vi gør gode medarbejdere bedre! Netværkslokomotivet er med til at gøre danskerne attraktive på fremtidens arbejdsmarked og sikre, at opkvalificering og efteruddannelse er en selvfølge på arbejdspladserne Det er fantastisk at opleve, hvordan Forberedende Voksenundervisning i dansk og ordblindeundervisning har resulteret i større arbejdsglæde og selvtillid hos medarbejderne. Det er en stor menneskelig gevinst. Samtidig vil medarbejdernes nye færdigheder også styrke os som virksomhed John Vestergaard, Økonomidirektør, egetæpper A/S er Danmarks eneste uafhængige og omkostningsfrie rådgiver indenfor Forberedende Voksen Undervisning skaber værdi for medarbejderne, virksomhederne og samfundet er et netværk, som tæller mere end 600 private og offentlige virksomheder, skoler, organisationer m.fl.

2 NETVÆRKSLOKOMOTIVET ARLA, PLEJEHJEMMET ELIM & MELDGAARD NETVÆRKSLOKOMOTIVET FVU OG OBU Jeg er blevet meget bedre til at stave, og jeg har også fået mere selvtillid. Før sad jeg altid og puttede mig, når der var møde og sagde ingenting. Nu kan jeg godt stå over for en større forsamling og fortælle, hvad jeg har fået ud af kurset. Og mit budskab til andre er: Tag imod tilbuddet med kyshånd Lene Bilgrav Pedersen Pakkeri-operatør Arla Foods, Korsvej Mejeri Forberedende voksenundervisning (FVU) Forberedende voksenundervisning eller FVU er for voksne, der vil være bedre til at læse, skrive, stave eller regne. Undervisningen er gratis, og man skal være fyldt 18 år for at kunne modtage undervisningen. UNGE UNDER 18 KAN OPTAGES HVIS FVU følges i kombination med uddannelse under lov om arbejdsmarkedsuddannelser FVU følges som et virksomhedsrettet tilbud og den unge er ansat på virksomheden FVU BESTÅR AF TO FAG FVU-dansk med fire trin á lektioner FVU-matematik med to trin á lektioner Den forberedende voksenundervisning er bygget således op, at man ved tilmeldingen gennemfører en kort afklaring af ½ times varighed. Undervisningen tilrettes efter den enkeltes behov og ønsker. F.eks styrke læsehastigheden, læse arbejdsinstruktioner, hjælpe sine børn med lektierne, lægge budget eller arbejde med IT. Man kan gå til prøve efter hvert trin, prøverne er dog frivillige. Består man en prøve, får man et prøvebevis. Såfremt man vælger ikke at gå til prøve, kan man få et deltagerbevis, hvis man har deltaget i mindst 85 % af undervisningen. Ordblindeundervisning øger motivationen og giver arbejdsglæde kursisterne kan og vil nu gerne skrive i journalerne. Fordelen ved undervisning på Elim er, at den bliver målrettet netop vores medarbejderes behov Ordblindeundervisningen har været en stor succes på Elim, ikke mindst pga. kursisternes åbenhed. Undervisning kombineret med CD-ord 7 på USB stik har rykket meget på selvtilliden Rita Juhl Schmidt Plejehjemsleder Plejehjemmet Elim Vamdrup Arla Foods er i gang med et kompetenceløft af ca medarbejdere ansat bl.a. indenfor produktion, transport og pakkeri. Netværkslokomotivet har været en støtte for Arla Foods, fordi de som uvildig part har givet sparring og hjælp med koordinering af processen på et højt niveau Lis Korsbjerg Global Training Officer Arla Foods amba Ordblindeundervisning (OBU) Efteruddannelse er vejen frem for vores chauffører som ofte er ufaglærte. FVUundervisning kan hjælpe dem til på sigt til at blive faglærte. Mange medarbejdere oplever en flovhed over ikke at kunne skrive og læse. De har måske skjult det i mange år. Hos Meldggaard har vi oplevet, at FVU-undervisning åbner op og medarbejderne kommer videre med efteruddannelse og får mere selvtillid. Bodil Søllingvrå Personalechef meldgaard Miljø Ordblindeundervisning eller OBU for voksne er en særlig tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrive-vanskeligheder.undervisningen er gratis, man skal blot have opfyldt sin undervisningspligt. Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til rådighed for deltagerne. OBU tilbydes i forløb af max. 80 lektioner. Undervisningen foregår typisk på små hold med 2-6 deltagere. OBU er bygget således op, at man ved tilmeldingen gennemfører en kort elektronisk test af ½ times varighed, for at se om man er ordblind. Desuden skal man deltage i en afklaring, for at der kan tilrettelægges undervisning, der passer bedst til den enkelte. Undervisningen støtter evnen til at læse, skrive og stave. Desuden lærer man, hvordan man bruger it til at kompensere for vanskeligheder med at stave og læse. Er man visiteret til OBU, kan man deltage i andre fag f.eks. engelsk og matematik, der er tilrettelagt, så den tager hensyn til ordblindheden. Undervisningen kan såvel for FVU og OBU foregå både i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution 2 3

3 NETVÆRKSLOKOMOTIVET VÆRKTØJSKASSEN & LEARNING ANGELS NETVÆRKSLOKOMOTIVET HVAD SIGER KURSISTERNE & HVORDAN KOMMER I IGANG Netværkslokomotivets værktøjskasse får medarbejderne motiveret til efteruddannelse Både hotdogs og lagkager er en væsentlig del af succesen, som har gjort at Netværkslokomotivet formår at få motiveret en stor del af medarbejderne som ikke har tradition for efteruddannelse. Både i Region Midtjylland og i en del af region Syddanmark har Netværkslokomotivet stor effekt af at tage en pølsevogn med ud på virksomheder og få en snak om efteruddannelse på medarbejdernes egen arbejdsplads i et trygt og kendt miljø. To andre værktøjer som også har stor effekt er Netværkslokomotivets Nøglepersonskursus og Learning Angles. Lagkagerne er meget tørre, men giver til gengæld virksomhederne et overblik over medarbejdernes uddannelsesniveau. Sådan ser resultatet af afklaringen ud på en typisk produktionsvirksomhed. Hvad siger kursisterne? Jeg har fået mod på at deltage i efteruddannelse Deltagere, der ikke er i FVU målgruppen - de bliver vejledt om videregående efteruddannelse, de kunne have glæde af. 32% 32% Deltagere, der formodes at være ordblinde og som tilbydes ordblindetest. Gruppen kan også omfatte medarbejdere med anden etnisk baggrund. 9% Deltagere, der kan få godt udbytte af FVU-dansk; de er gode til at læse og forstå, men der skal fokuceres på stavning. Deltagere, der vil kunne få et godt udbytte af deltagelse i FVU-dansk generelt. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27% Nøglepersonskurset er et 3 timers kursus hvor ledelsen og tillidsfolk får en basisviden, om det at have utilstrækkelige dansk og regnefærdigheder, f.eks hvilke hindringer det giver i det dagelige, og hvilke afværgemekanismer der er typiske. Her prøver deltagerne selv FVU afklaringen med den ene formål, at de skal prøve på egen krop hvad der er, de kan / vil udsætte kollegaer og medarbejdere for. Afgørende for succes er at ledelsen og tillidsrepræsentanter / arbejdsmiljørepræsentanter giver hinanden håndslag på at de støtter op om tiltaget, hvis de beslutter en opkvalificering af medarbejderne. En Learning Angel er en, som hjælper med at motivere voksne til uddannelse Når vi møder medarbejderne har vi meget ofte vores Learning Angels med. EN LEARNING ANGEL formidler den gode historie har overvundet barrierer, og er kommet i gang er en, som selv har erfaret, hvor vigtigt uddannelse er er en ildsjæl, der ønsker at gøre en forskel Jeg er blevet bedre til dansk/regning og IT Jeg har fået mere selvtillid Jeg har fået mod på nye arbejdsopgaver Jeg er blevet gladere for at gå på arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I 2012 spurgte vi et tilfældigt udpluk af kursister på FVU og OBU undervisning. Grafen viser hvad 213 kursister svarede. Værktøjerne virker Hvordan kommer I igang? De sidste 3 år har Netværkslokomotivet besøgt 85 virksomheder sammen med Pølsevognen og Learning Angles. På den måde har Netværkslokomotivet været i kontakt med godt medarbejdere. Godt 60% af medarbejderne gennemgår en personlig og fortrolig afklaring i dansk og / eller regning. I både 2011 og 2012 har Netværkslokomotivet formået at motivere 30% af medarbejderne til FVU, OBU eller faglig efteruddannelse. 77% af kursisterne siger at de i høj eller nogen grad får mod på at deltage i efteruddannelse. Godt medarbejdere har besøgt pølsevognen 30% af dem er i gang med eller har planlagt efteruddannelse FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Afdækning af virksomhedens uddannelsesbehov Strategisk uddannelsesplanlægning Nøglepersonskursus ca. 3 timers varighed Stillingtagen til opkvalificering Evt. besøg af pølsevogn sammen med mini uddannelsesmesse Indivduel fortrolig afklaring i dansk og / eller regning En individuel fortrolig samtale med medarbejderne Basis for uddannelsesplanlægning Gennemførelse af kursusaktivitet Evaluering af forløbet Strategisk uddannelsesplanlægning 4 Netværkslokomotivets konsulenter faciliterer virksomheden gennem alle faserne 5

4 NETVÆRKSLOKOMOTIVET OK, AVK & SIEMENS NETVÆRKSLOKOMOTIVET UDDANNELSESSTØTTE Hos OK har vi oplevet at chaufførernes deltagelse i FVU eller OBU øger den enkeltes selvtillid og motivation til at fortsætte med efteruddannelse. Det kompetenceløft, som FVU og OBU giver, forbedrer chaufførernes muligheder for at klare de mange komplicerede krav, som stilles i dag. Samtidig er det en del af OK s uddannelsespoltik, at OK ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Peter Kümmel-Nielsen Vogningeniør OK, Fredericia Kom videre med støtte Jobrotation Send en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstat dem med ledige i perioden, hvor medarbejderne er på efteruddannelse. Brug ordningen til kompetenceløft på virksomheden. Der ydes en jobrotationsydelse fra det lokale jobcenter, så der i mange tilfælde Kompetencefonde kan blive overskud på personalebudgettet og samtidig får virksomheden mulighed for at kvalificere en eventuel ny arbejdskraft. Kontakt Netværkslokomotivet og vi hjælper med de første skridt til en jobrotationsordning på virksomheden. Netværkslokomotivets konsulenter er gode til at få medarbejderne med i processen, blandt andet fordi de udviser respekt for den enkelte. Konceptet med at uddanne nøglepersoner på virksomheden gør, at Netværkslokomotivets idé spreder sig som ringe i vandet, og det er lige præcis det, der skal til. Afklaringen af medarbejderne viste at mange kolleger, kan profitere af at komme med på et FVU- eller et OBU kursus. Jens Erik Jensen Tillidsrepræsentant AVK International Det var jo pinligt, at jeg ikke kunne læse teksten lige så hurtigt som de andre så jeg lod bare som om. Først efter en ordblindetest fandt jeg ud af at jeg var ordblind. I dag har jeg fået IT programmer, som gør at jeg kan læse og skrive tekster på dansk og engelsk. Ordblindeundervisning gav mig mod på nye opgaver, så jeg i dag arbejder i sikkerhedsafdelingen og b.la. laver risikovurderinger omkring sikkerheden hos Siemens Wind Power. Pernille Ugleholt Jensen Siemens Wind Power, Engesvang Selvvalgt efter- og videreuddannelse for medarbejdere; så er svaret Kompetencefondene. En oplagt mulighed for virksomheden til at støtte medarbejderens individuelle behov for kompetenceudvikling, og medarbejderens behov for faglig/personlig udvikling. Virksom- Statens Voksenuddannelsesstøtte DU KAN FÅ STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU) TIL FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING OG ORDBLINDEUNDERVISNING, HVIS DU: Er fyldt 20 men ikke 65 år Er dansk statsborger eller bor i Danmark DU KAN DOG OGSÅ FÅ SVU, HVIS DU: Tilhører det danske mindretal i Sydslesvig Har ret til SVU på lige fod med danske statsborgere ifølge EU-retten eller ifølge aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen) Er pendler fra EU, der er ansat på en virksomhed i Danmark Har haft mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark. (Er du sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger optjenes over en periode på 2 år på din nuværende arbejdsplads i Danmark. Dit seneste arbejde skal ligge umiddelbart forud for orlovsperioden) Som lønmodtager har indgået en aftale med arbejdspladsen om orlov til uddannelse Du kan få SVU til FVU og OBU uanset uddannelsesbaggrund. hederne betaler pengene til kompetencefondene, så lad dine medarbejdere bruge kompetencefonden ved at få et kompetenceløft med lønkompensation kontakt Netværkslokomotivet for hjælp med at få begyndt. HVOR LÆNGE? Der kan gives SVU til FVU og OBU i op til 18 uger. Der kan kun gives SVU til FVU og OBU, der omfatter mindst 3 ugentlige timer/lektioner. En uge på heltid svarer til støtte for 37 timer eller tilsvarende længere på deltid. Der kan kun gives SVU til forløb, der sammenlagt udgør mindst 37 timer. HVOR MEGET? SVU udgør 80 % af højeste dagpengesats og udregnes på baggrund af uddannelsestiden, dit fravær fra arbejdspladsen og din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid de sidste 10 uger inden du søger om SVU. VED OPSAGT STILLING Uddannelsessøgende skal både være i en uopsagt stilling, når der indgås en orlovsaftale og være startet på uddannelsen, hvis det skal være muligt at få SVU efter fratrædelse. Det vil stadig være muligt at indgå en orlovsaftale i opsigelsesperioden, men det vil her kun være muligt at få SVU frem til fratrædelsen. Du kan få mere at vide om SVU på på VUC eller hos din a-kasse

5 Kontakt os for inspiration og uvildig rådgivning Netværkslokomotivets Ide- og formidlingscenter er for alle ASK Arbejdsskadeteam fordelt på kommuner Jonna Bach Per Andersen Mogens Schmidt Vejle, Fredericia Horsens, Hedensted, Odder, Vejle, Kolding og Vejen og Vestfyn (Middelfart) Skanderborg og Silkeborg Mobil Mobil Mobil Hjørring Som noget nyt har Netværkslokomotivet mulighed for at informere landsdækkende om de erfaringer og værktøjer som virker for Netværkslokomotivet. Derfor er alle velkomne til at henvende sig og få inspiration og uvildig rådgivning af konsulenterne i Netværkslokomotivet. C Team Bornholm Jammerbugt Frederikshavn Brønderslev-Dronninglund Læsø Netværkslokomotivet er finansieret af statens satspulje samt deltagerbetaling fra de kommuner netværket dækker geografisk. Hørsholm Thisted Hans Kærgaard Herning, Ikast-Brande og Aalborg Gregers Hartmann-Petersen Tine Bruhn Sørensen Holstebro Morsø Vesthimmerland Mobil Mobil Skive Lemvig Assistent Rebild Mobil Mariagerfjord Randers Struer Norddjurs Viborg Holstebro Syddjurs Favrskov Herning Silkeborg Århus Skanderborg Ringkøbing-Skjern Ikast-Brande Odder Horsens Samsø Hedensted Vejle Billund Varde Federic r ia Vejen Kolding Middelfart Fanø Esbjerg Assens Haderslev Nordfyns Kerteminde Odense Nyborg Faaborg-Midtfyn Kalundborg Slagelse Odsherred Holbæk Sorø Høje Tåstrup Næstved Allerød Medlemskab af Netværkslokomotivet Egedal I løbet af året inviteres Furesø medlemmer på temadage, Ballerup konferencer og årsmøde. Glostrup Albertslund Nyhedsbrev udkommer fire gange årligt, Faxe Rudersdal Gribskov Hillerød Frederikssund Egedal Lejre Ringsted Ishøj Halsnæs Vallensbæk Høje Tåstrup Roskilde Køge Herlev Brøndby Medlemskab af Greve Netværkslokomotivet er gratis, men fordrer at virksomheden har opmærksomhed og interesse for opkvalificering / efteruddannelse. Scan koden eller besøg vores hjemmeside Solrød Lyngby-Tårnbæk Gladsaxe Rødovre Hvidovre Greve Gentofte Frederiksberg Fredensborg Stevns København Tårnby Helsingør Dr Tønder Svendborg Vordingborg Aabenraa Netværkslokomotivet. Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens. Birk Centerpark 40, 7400 Herning. Tlf Sønderborg Langeland Ærø Lolland S1 Guldborgsund

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet

Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet Vi gør gode medarbejdere bedre! GODE HISTORIER Gode historier om Netværkslokomotivet 2011 2013 2 Plejehjemmet Elim Netværkslokomotivets nyhedsbrev. April 2011 Indhold Side 2-3 Livskvalitet som jeg ikke

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet

NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet NØGLEPERSON KURSUS Udvikling af dansk-, regne-, sprog- og it-færdigheder på arbejdsmarkedet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Afsnit 1. Kort orientering om Netværkslokomotivet... 3 1.1 Hvorfor et netværk?...

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Sådan sparer du en formue hos tandlægen Danmarks dyreste og billigste tandlæger Billigere tandlægeregning INDHOLD I DETTE

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Nyhedsbrev Juni 2015 - nr. 46 Årsmøde Årsmødet bød på både hæder til Niebuhr Gears og ærespris til afgående formand. Side 2 Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Et landsdækkende projekt vil

Læs mere

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28 Nyhedsbrev December 2010 nr. 28 Stram op Foto: Netværkslokomotivet Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord og tekst. Dét var skuespiller

Læs mere

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på 18 sider tandlægeregningen Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Spar penge

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2014 nr. 42

Nyhedsbrev. Juni 2014 nr. 42 Nyhedsbrev Juni 2014 nr. 42 Kurser giver bedre samarbejde og mere glæde i arbejdet En ting er at forstå den danske grammatik og stavning. Noget andet er at kombinere det med arbejdet på en til tider besværlig

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere