Tagdækkernes Landsklub års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tagdækkernes Landsklub 1987-2012. 25-års jubilæum"

Transkript

1 Tagdækkernes Landsklub års jubilæum

2 Per Hansen Egsmarken Ringe Privat: Mobil: Mail: Formand og ansvarshavende Næstformand Helge Hansen Fårevejle Kanalvej Fårevejle St. Privat: Mobil: Arbejde: Bestyrelse Finn Nielsen Sønder Ringvej 48, 2, Roskilde Mobil: Mail: Bestyrelse Mogens Thomsen Bøgevej Vejen Mobil: Mail: mogens Bestyrelse redaktør Morten Pedersen Kærbyvej Dronninglund Mobil: Mail: Bestyrelse Anders Stuhr Pedersen Hillerødholms Allé 25 1.tv Hillerød Mobil: Mail: Bestyrelse Steen Barløse Lange Gyde Hårby Privat: Mobil: Mail: Kasserer for Landsklubben Jan Pedersen Hunderupvej Odense M Arbejde: Privat: Mobil: Mail: 2

3 Gode kollegaer Den 21. februar er det 25 År siden Landsklubben af Tagdækkere under S.I.D. blev stiftet, af en stabil gruppe tillidsmænd som hver for sig deltog i firmaklubber og klubber i den lokale afdeling. Det var på nogle opfølgningskurser der satte gang i tanken om at stifte en landsklub i 1984, som man var enige om ville styrke hele branchen. Formålet var at samle alle tagdækkere fra hele landet, med henblik på at styrke sammenholdet mellem medlemmerne af de enkelte afdelinger. Det skulle hæve standarten på miljø, sikkerhed og det at man stod sammen skulle give et bedre udgangspunkt for bedre forhandling af overenskomst og tidskuranten. Der har i årenes løb været en del formænd og mange ledere, her vil jeg komme med brudstykker af nogle få af dem. Det nytter ikke vi går og snakker om sikkerhed og miljø, hvis vi ikke bruger de sikkerhedsforanstaltninger vi har krav på. Jeg mener vi skal vænne os til at tænke lidt anderledes på dette område. Vi har trods alt kun et liv og det kan ikke opvejes i penge eller noget andet. Med kammeratlig hilsen Benny Schmidt 1992 I skrivende stund er overenskomstforhandlingerne brudt sammen. Inden for tagdækker området nåede vi så langt, at vi diskuterede uddannelsesaftale men heller ikke mere. Jeg kan have min tvivl om, hvorvidt en uddannelse nogensinde vil tiltrække unge mennesker, når arbejdsgiverne overhovedet ikke har lyst til at forhandle, ja ikke en gang gider diskutere de forslag, vi har fremsendt Formanden Kim Lauersen 1997 (Klubben 10 år og Københavns tagpap 100 år) Det er utrolig trættende at høre mange af de folkevalgte udtale sig om arbejdsmarkedsforhold, fagforeninger og arbejdsløse m.m. Når man for nogles vedkommende tager deres alder i betragtning, er det jo let at regne ud at deres arbejdserfaring består i arbejde i døgnkiosk, cafe eller ligende under deres studie tid. Godt efterår Tony (2002) 3

4 Sammenlægningen mellem S.I.D. og K.A.D. til det nye 3F forbund har bevirket at mange andre ting har ligget stille. Det er blandt andet den nye Arbejdsmiljøbekendtgørelse som jeg hermed vil opfordre alle til at gennemgå. Formand Steen Uldall. (2005) Vi i bestyrelsen prøver et få gjort noget ved arbejdsmiljøet, og til jer der har prøvet de nye korte ruller, er det godt, tager det længere tid eller er det hurtigere med de lange ruller, kan i mærke nogen forskel når dagen er omme Jens Thue Jensen Formand ( år) Man arbejder på om vores overenskomster kan sammenskrives uden de små brancher mister alt for meget, og kommer i klemme blandt de store brancher i byggegruppen. Vi har fået Tømrerne med i 3F, set for landsklubben side et aktiv samarbejde ude på pladserne. Vi kan håbe på at Malerne og Blik & Rør vil gøre dem følgeskab. Formanden Per Hansen ( år) Jeg vil gerne appellerer til tillidsmænd rundt i landet om at gøre en ekstra indsats for at få flere medlemmer, da det er om at stå så stærkt som muligt. Da vi gerne skal have så meget som muligt ud af bladet, vil jeg gerne opfordre alle tagdækkerne rundt om i landet til at indsende læserbreve, artikler eller andet til bladet. Med kammeratlig hilsen. Sådan skrev den daværende landsklubformand Jens Thue Jensen i medlemsblad Nr. 2 som var det første med en egentlig leder Sammenhold gør stærk 4

5 Tagdækkernes Landsklub Formandsliste Mogens Ringby Ikast Jens Thue Jensen Vejen Benny Schmidt Sønderborg Kim Laursen Odense Kenneth Steinmüller Århus Tony Fuglsang Mikkelsen Århus Steen Uldall Christensen Odder Lars Fyhn Esbjerg Jens Thue Jensen Vejen 2009 Per Hansen Odense 5

6 Tagdækkernes uddannelse gennem tiden. Allerførst vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske Tagdækkernes landsklub tillykke med 25 års jubilæummet. Der er altid rart for en uddannelsesmand at samarbejde med folk, som interesserer sig for uddannelse. Forståelsen for nødvendigheden af uddannelse har altid været stor blandt tagdækkere. I Tagpaparbejdernes fagforenings 70 års jubilæumsskriftet skrev formanden bl.a. Vi ønsker fortsat udvidelse af vores uddannelses-, skole og oplysningsarbejde herigennem gives styrke og slagkraft både til vores medlemmer og vores fagforening og videre. Vi kunne ønske, at denne uddannelse var obligatorisk for alle tagdækkere, men må nøjes med at alle organiserede vil søge denne. Kun ved dygtighed kan vi modarbejde den skadelige entreprenørvirksomhed Starten på formel uddannelse I 50 erne foregik uddannelsen af tagdækkerne ret sporadisk, Der blev foretaget spredte forsøg på uddannelse i nogle enkelte virksomheder, men fra 1959 blev der taget initiativ til en egentlig uddannelse på Arbejdsteknisk Skole i København. Baggrunden var at de mange nye materialer krævede en mere effektive udførelse, og derfor var det nødvendigt med mere og bedre uddannelse. Med loven om uddannelse af ikke-faglærte i 1963 opstod nye og bedre muligheder, og det blev i efteråret 1964 muligt at åbne skolen i Audebo, og senere åbnede Holmeskolen i Århus. Den 1 ½ årige kontraktuddannelse Tagdækkeruddannelserne foresatte rundt omkring i landet på specialarbejderskolerne (senere AMU centrene) indtil 1984 hvor SID og Entreprenørforeningen startede den 1 1/2 årige tagdækkeruddannelse. Formålet var at give eleverne en brancherettet, alsidig og ajourført uddannelse, der gennem praktisk arbejde, kombineret 6

7 med kurser på skolen, kvalificerede dem til at udføre de forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med tagdækning. Forudsætningen for at få kvalifikationsbeviser var, at tagdækkerne kunne bevise relevant tagdækningsarbejde igennem 5 år, derudover en række relevante tagdækkerkurser. 360 erfarne tagdækkere fik kvalifikations-beviser, mens ordningen var i kraft. Uddannelsen var fra starten en succes, der var en årlig tilgang på 30 elever. Ønsket fra erfarne tagdækkere om at få de nødvendige kurser, så de var sidestillet med de 1½ årige, blev så stort at skolerne ikke kunne følge med. Derfor blev organisationerne nødt til at indføre et kvalifikationsbevis Kvalifikationskravene til tagdækkerne var stadigt stigende. Derfor begyndte organisationerne i 1993 at undersøge mulighederne for at etablere en egentlig erhvervsuddannelse. Dette arbejde tog længere tid end beregnet, de ansatte i ministerierne arbejder ikke altid lige så hurtigt og effektivt som en tagdækker. Men det lykkes. Lærlingeuddannelsen Den 24 august 1998 godkendte undervisningsminister Margrethe Vestager tagdækkeruddannelsen som en erhvervsuddannelse. På det tidspunkt var 500 tagdækker blevet uddannet gennem den 1½ årige, hvilket må siges at være flot i en branche der talte lidt over 1000 udøvere Etableringen af en regulær erhvervsuddannelse som tagdækker var en naturlig videreførelse af den 1 ½ årige. Ligesom i 50 erne var kravene til tagdækkerbranchen stigende Tagdækkerbranchen gennemgik i lighed med andre gamle ufaglærte områder en udvikling, som stillede krav til branchen om et højere uddannelsesniveau. Erhvervsuddannelsen blev på lige fod med andre erhvervsuddannelser, såsom struktør, murer og tømrer opbygget som en vekseluddannelse, dvs. vekslen mellem praktik i virksomheden og skole. Uddannelsen fik en varighed på ca. 2 år og 6 mdr. 7

8 Det blev fra starten muligt for erfarne, at gennemføre uddannelse på kortere tid, hvilket mange 1½ årige benyttede sig af. De første tagdækkersvende uddannet Efter en lidt turbulent start kom den ny tagdækkeruddannelse godt i gang og i 2000 blev de første 32 tagdækkere uddannet og sidenhen er det gået slag i slag. I dag er der blevet uddannet 320 tagdækkere og 89 er i gang med uddannelsen. Lærlingeuddannelsen og efteruddannelse kører i dag på de 2 tekniske skoler i henholdsvis Horsens (Learnmark) og i Audebo (EUC Nordvestsjælland) og der kan læses mere om selve uddannelsen og dens indhold på Der er et godt samarbejde mellem det faglige udvalg, de 2 skoler og de lokale uddannelsesudvalg, hvilket er med til at sikre at uddannelserne hele tiden følger med de nye krav, som stilles til branchen. Til slut lige en opfordring til alle de erfarne tagdækkere. Støt de unge ude på tagene Der bliver gjort et stort stykke arbejde med, at få skoleuddannelsen til at være så optimal som muligt. Men ude på tagene er det jer de erfarne tagdækkere der tager over. Og det er vigtigt, at I fortsat sikrer at de unge bliver ordentlig uddannet og kommer til at arbejde med alle tagdækkerfagets arbejdsområder. De unge skal ikke behandles som vat, men de skal føle sig hjemme på arbejdspladsen, sådan at de anbefaler uddannelsen til deres kammerater. De nye skal ikke opfattes som konkurrenter, men som kommende kolleger, der når de er udlærte kan gå ind sjakket og fungere på lige fod med de øvrige. På den måde er alle med til at sikre at tagdækkeruddannelsen vil leve og udvikle sig. Husk det er aldrig for sent at uddanne sig Få merit og bliv uddannet tagdækker. Steen Boesen. 8

9 25 års jubilæum Normalt når vi går til 25 års jubilæum er det gode kollegaer vi hylder. Personer der for en bestemt virksomhed har udført et stykke arbejde samme sted i en menneskealder. På sin vis kan vi godt sammenligne denne jubilar med en god kollega. Her er der bare tale om en klub der har samlet/løftet et fag. Og ikke hvilken klub, men nemlig Tagdækkernes landsbranche klub. Det sorte fag. Stigefolket. Ja kære børn har mange navne. For tagdækkerne er der ingen tvivl om at Tagdækkernes Landsklub, med fagbladet Tagdækkeren i spidsen, har været en utrolig givtig inspirationskilde til både at videregive, samt til at skaffe oplysninger om sit fag. Det være sig mindsteløn, minutfaktor, vejrligsregler, nyt om sikkerhedsarbejde, nye arbejdsmetoder, samt ikke mindst nye produkter. Klubben og bladet har formået at samle landets tagdækkere. Vist at fællesskabet kan føre til øget forbedringer for faget, ved at kræve at nye miljøkrav inden faget skal overholdes og føres ud til arbejdspladserne. Stillet overenskomstforslag, deltaget i og krævet sin ret ved overenskomstforhandlingerne. Som alt der har virket i en 25 års periode er der opgang og mindre gode tider. Men ingen tvivl om at med det engagement som klubben i dag lægger for dagen er det en klub som medlemmerne i stor stil bakker op omkring. Møder, temadage eller konferencer som afholdes, er utroligt velbesøgt fra medlemmers side. Til sidst skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til at klubben har kunnet virke. Diverse formænd, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, bladudvalg har gjort det muligt at denne klub i dag kan se tilbage på 25 års positiv virke for tagdækkerne i Danmark. Ønskes i af 3F Byggegruppen v/ Forhandlingssekretær Ivan Bak 9

10 Så er der gået 25 år siden Tagdækkernes Landsklub blev stiftet. For ca. 28 år siden var vi nogle stykker( John Møller Jensen- Keld Hovgaard, og jeg) sammen med Knud Erik Christensen fra SID, der blev enige om at prøve om det var mulig at starte en landsklub. På et par kurser hen over de næste par år fik vi lavet forslag til love og vedtægter. Det tog lang tid for der var mange ting at tage hensyn til Bla. valg af bestyrelsesmedlemmer så ikke alle blev valgt fra det samme sted, men det er jo lykkedes godt. På den stiftende generalforsamling i Odense blev det vedtaget at vi skulle have en landsklub og love og vedtægter blev vedtaget Mogens Ringby blev valgt til formand og jeg til næstformand. Desværre blev Mogens syg meget hurtig derefter og jeg overtog posten som formand, som jeg så havde i 6 år. Det var en lille tilbageblik på starten af vores landsklub. Jeg vil slutte med at ønske alle et godt Jubilæum og må de næste 25 år blive gode for vores branche og for alle Tagdækkere. Jens Thue Jensen Gode kollegaer 10

11 Sådan bliver du medlem Hvis du er tagdækker og samtidig medlem af 3F, kan du blive medlem af Tagdækkernes Landsklub. Du kan melde dig ind ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved at henvende dig i din lokale 3F-afdeling. Tagdækkeren Landsklubbens medlemsblad Tagdækkeren udkommer 3 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer og 3F-afdeIinger. Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under 3F Jeg vil gerne være medlem af Tagdækkernes Landsklub: Navn: Adresse: Postnr.: By: Medlem af 3F-afdeling: 11

12 TAGFOLK som FAGFOLK ÅR 2012 PÅ TOPPEN Porto som brev TAGDÆKKERNES LANDSKLUB 3F Bygningsarbejdernes Fagforening Lumbyvej 11 A 5000 Odense

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2013 27. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2013 27. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2013 27. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under AUGUST NR. 2 2013 27. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under AUGUST NR. 2 2013 27. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under AUGUST NR. 2 2013 27. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under DECEMBER NR. 3 2013 27. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under DECEMBER NR. 3 2013 27. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under DECEMBER NR. 3 2013 27. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2014 28. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2014 28. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2014 28. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling DTKGG/ 2015

Indkaldelse til Generalforsamling DTKGG/ 2015 Tillidsmænd 3F B2 Allan Mørch Mob 22123786 3F K42 Michael Stampe Mob 61654141 FYRAFTENSMØDER. De nylig afholdte fyraftensmøder, der blev afholdt i uge 3 nede i 3F Kastrup, er en del af vores informations

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5 22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant Læs side 5 NR. 33 SEPTEMBER 2011 Læs i dette nummer blandt andet: Leder: Medlemmerne er det vigtigste side 2 En stolt kokkefaglærer takker af side 3 Pensionist- og

Læs mere

stilladsinformation nr. 115 juni 2015

stilladsinformation nr. 115 juni 2015 stilladsinformation nr. 115 juni 2015 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Ravn side 9-14 - Opskydeligt gelænder fra Total Stilladser side 18-23 - Nye regler - hvad sker der? side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 32. ÅRGANG MARTS 2015 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Nr. 3 April 2009 32. årgang

Nr. 3 April 2009 32. årgang Nr. 3 April 2009 32. årgang REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør & Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17 22 E-mail: moa@falck.dk Adresseændr

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 103 JUNI 2012

STILLADSINFORMATION NR. 103 JUNI 2012 STILLADSINFORMATION NR. 103 JUNI 2012 En kommentar til artiklen i bladet: Kandidat til årets æsel, side 48-49 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Martin Neess, Vestsjælland side 9-14 - Aarhusklubben

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Bestem selv overenskomstkravene, side 4-6 Gartner glemte pension til voksenelev, side 10 Fællestillidsmand Harcelerer over leder i grønt3fpunkt, side 14 3F

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere