Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING"

Transkript

1 Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING ÅRSBERETNING 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Igangværende forskningsprojekter... 4 Formidling af forskning... 5 Lis Wagner... 5 Birthe D. Pedersen... 7 Lise Hounsgaard... 8 Gæsteprofessor Eksterne bevillinger og donationer Fællesvejledning Ph.d.-studerende Fra venstre: Sekretær Anne Christrup, Ph.d.-stud. Lars Thrysøe, Adjunkt Lise Hounsgaard, Professor Lis Wagner, Lektor Birthe D. Pedersen 2

3 FORORD Det er med stor fornøjelse, at vi fra Enheden for Sygeplejeforskning kan udgive den første årsrapport fra året Enheden for Sygeplejeforskning blev en realitet ved etableringen af et professorat i Klinisk Sygepleje 1. oktober 2005, og er en del af Klinisk Institut med 31 specialer i alt. Enheden er ikke fokuseret på et særligt speciale men retter sig mod alle de lægelige og sygeplejefaglige specialer, som kunne tænkes at inddrage sygeplejespecifikke problemstillinger i den kliniske forskning. Rekruttering af personale til udvikling af et bæredygtigt forskningsmiljø havde førsteprioritet. 1. januar blev Lise Hounsgaard ansat som adjunkt i et år. Hun påbegyndte straks det obligatoriske pædagogikumstudie som afsluttedes i december 2006, og blev ansat i en opslået stilling som adjunkt i Enheden. Den 15. februar blev Anne Christrup ansat som sekretær 16 timer/ugen og 1. september blev Birthe D. Pedersen ansat i en 3 måneders lektorstilling med fondsstøtte fra Klinisk Institut. Lektoratet blev fra 1. december forlænget med et år, betalt af henholdsvis Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital. Udvikling af en forskningsstrategi 1. maj var vores forskningsstrategi på plads: Formål og mission Enheden for Sygeplejeforskning har til formål at udvikle den kliniske sygepleje og at styrke sygeplejeforskningen, der foregår i Syddansk Universitets region og ved Odense Universitetshospital gennem forskningsvirksomhed. Basisaktiviteterne i Enheden er at gennemføre forskningsprojekter i klinisk sygepleje primært for ph.d.-studerende samt forskningsvejledning. Enhedens forskning integrerer praksis, både hvad angår valg af problemstillinger og anvendelsesperspektiv. Samspillet mellem teori og praksis er væsentlig for Enhedens virksomhed. Enhedens udgangspunkt er sygeplejefagligt og skal inddrage tværfaglige perspektiver og samarbejdspartnere, for på den måde at sikre bedst mulig videndeling og videnudvikling. Forskningsprojekter og forskningsvejledning vil have naturligt udgangspunkt i det sundhedsvidenskabelige område. Enheden vil i en 5-årig periode ( ) satse på at udvikle viden vedrørende Livet som kronisk syg med fokus på pleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation. I forbindelse med forskningen vil Enheden etablere netværk med andre forskere og tilknytte lektorer, adjunkter og ph.d.-studerende i Klinisk Sygepleje. Projekter som omfatter alle aldersgrupper i befolkningen og initiativer både i og uden for sygehuse nationalt og internationalt. Strategi: Livet som kronisk syg Strategien kan rekvireres ved henvendelse til Enheden. 3 Birthe D. Pedersen er forskningsleder på enhedens hovedprojekt om Livet med Parkinsons syge, og Lise Hounsgaard er forskningsleder på delprojektet med fokus på de pårørende. Ph.d.-studerende som en satsning 1. september blev Lars Thrysøe indskrevet som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Enheden for Sygeplejeforskning. Yderligere fire var ved årets afslutning på vej med en ph.d.-ansøgning. Med bedste hilsner Lis Wagner, forskningsleder

4 IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKTER Hovedprojekt Livet som Kronisk Syg En kvalitativ undersøgelse af menneskers oplevelser og erfaring i livet med Parkinsons sygdom. Baggrund Undersøgelsen sætter fokus på livet med en fremadskridende kronisk sygdom. I Danmark lider op mod en trediedel af befolkningen af en eller flere kroniske sygdomme. I Danmark må mennesker leve med Parkinsons sygdom (paralysis agitans), som er en kronisk lidelse, der indvirker på både fysiske og psykiske funktioner. At få Parkinsons sygdom betyder en stor omvæltning i menneskers daglige liv - både i relation til eget liv, familiens liv, i forhold til venner, arbejde og øvrige sociale aktiviteter. Sygdommen medfører en løbende kontakt med sundhedsvæsenet. Formål At undersøge oplevelser og erfaringer i livet med Parkinsons sygdom set fra patientens perspektiv. Antagelsen er, at indsigt i livet med en kronisk sygdom kan udvikle viden, der giver sundhedspersonale en bedre mulighed for at yde en kvalificeret omsorg og pleje med henblik på at styrke patienters vilkår for at mestre livet med kronisk sygdom. Materiale og metode Undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse og befinder sig videnskabsteoretisk inden for en fænomenologisk-hermeneutisk ramme inspireret af den franske filosof Paul Ricoeurs fortolkningsteori og tekstanalyse. Der inkluderes 24 patienter i undersøgelsen fordelt på: 12 patienter der er nydiagnosticeret, og 12 patienter der har levet med sygdommen i flere år. Resultater Undersøgelsen afsluttes i december 2008, og resultaterne vil løbende blive publiceret i danske og internationale videnskabelige tidsskrifter. 4 Perspektiv Det er hensigten, at resultatet af undersøgelsen vil frembringe en viden, der kan give grundlag for at kunne levere innovative sundhedsydelser til den enkelte borger og dennes familie i eget hjem. I forbindelse med projektet er der derfor indledt et samarbejde med Alexandra Instituttet, Katrinebjerg, Aarhus Universitet. Katrinebjerg er et kompetencecenter for udvikling af interaktive rum, Pervasive Healthcare, Sundheds-IT og softwareudvikling. I løbet af 2007 vil der, via dette samarbejde, blive knyttet en ph.d.-studerende til projektet. Den ph.d.-studerende skal indgå i et tværfagligt samarbejde og netværk med bl.a. ingeniører og dataloger fra Alexandra Instituttet. På denne måde forventes projektet at udmønte sig i konkrete tiltag for at forbedre livsvilkårene for den kronisk syge og dennes familie. Det forventes, at undersøgelsen også vil bidrage med en viden, som vil kunne anvendes i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og palliative tiltag i relation til patienter med andre kroniske sygdomme. Parkinsonsygeplejerske Kirsten Håsum Nielsen i samtale med en patient. Neurologisk Ambulatorium. Som et tillægsprojekt indgår en undersøgelse af pårørendes oplevelser og erfaringer, når dagliglivet må leves med Parkinsons sygdom hos et nærtstående familiemedlem. Delprojekt: Pårørende i livet med Parkinsons sygdom. En kvalitativ undersøgelse af oplevelser og erfaring når dagliglivet må leves med Parkinsons sygdom hos et nærtstående familiemedlem. I undersøgelsen indgår der materiale fra interview med 24 partnere til patienter med Parkinsons sygdom.

5 FORMIDLING AF FORSKNING Lis Wagner Regional Advisor for the Nursing and Midwifery Programme, WHO, European Region. Originalartikler Wagner L Two Decades of Integrated Health Care in Denmark. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2/2006.Vol.22: Neymark K, Wagner L. The Acuity of School Nurses on their ability to improve eating habits in year old students in Denmark. Vard i Nord 3/2006;vol.26;no.81: Abstracts Wagner L. Nursing and the aged and Sick. 50 Jahre ÔSKA. Zwischen vision und Wirklichkeit, Vienna: November : Wagner L. The international Value and Background of the Lithuanian Strategy of Nursing Research, National Strategi for Sygeplejeforskning , Lithuania 2006: Wagner L. Integrated Health Care for Older People in Denmark The Skævinge-Projekt ten years on, Züricher Geriatrieforum Waid, Integrierte Gesundheitssysteme: Potenzial und Grenzen Juni : 7-8. Wagner L. Scientific production by Danish nurses holding a Doctoral degree. I: Nordic College of Caring Science Jubileumskonferens 2006, Helsingfors, march : Vårdvetenskap i Norden 25 år historia, nuläge, framtidsvisioner 2006: Rapporter Hjerterehabilitering en medicinsk teknologivurdering evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget. Sundhedsstyrelsen, Center for evaluering og Medicinsk Teknologi- vurdering. Medlem af videnskabelig følgegruppe for DANREHAB-gruppen. Ann-Dorthe Zwisler, Statens Institut for Folkesundhed og Bispebjerg Hospital, Nina Konstantin Nissen, Statens Insitut for Folkesundhed, Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed. Fifth Workshop on the WHO Family Health Nurse Multinational Study: Evaluation six Years after the Munich Declaration, Berlin, Tyskland. Leder af arbejdsgruppen. WHO CC/DNO & LSSO: Nacionalinés salugos moksliniutyrimu strategija, National Strategi for Sygeplejeforskning Leder af arbejdsgruppen. Patientperspektivrapporten Regionale kvalitetsafdeling, Region Syddanmark. Medlem af arbejdsgruppen. 10th Annual Meeting on the WHO Family Health on Aids/HIV, Skt. Petersborg, Rusland (30. maj - 4. juni). Arrangør af mødet. Obesity, Workgroup of European Nurses Researchers Symposium, København ( oktober). Medlem af planlægningsgruppe. Undervisning Leder af Spiregruppen, Forum for Professionsbachelorernes Forskningstilknytning (forår) og underviser (efterår). Patientperspektivet i Medicinsk Teknologi Vurdering, Odense Universitetshospital (8. og 14. november). Vejledning Hovedvejleder for ph.d.-studerende Lars Thrysøe, MLP. Vejleder på tre eksterne ph.d.-projekter: Bente Høy, MPH, Trine Hopp, cand.farm. og Lisbeth Minet, cand.scient.san. Vejleder ved Projekt- og Vejledningsværkstedet, Syddansk Universitet. 5

6 Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn Faglig sekretariatschef for EFNNMA (European Forum of National Nursing and Midwifery Associations) og WHO. Ekstern Lektor ved Institute of Sociology, Baltimore University, Maryland, USA. Medlem af Global Advisory Group for Nursing and Midwifery (GAGNM-WHO). Medlem af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab (DGS). Medlem af redaktionskommiteerne for: International Nursing Review og Nursing science and Research in the Nordic Countries. Medlem i netværket Nordisk Forskarkurs. Udvalgspost i International Council of Nurses indenfor områderne: Gerontology, Health Services, Restructuring/Health Care Reform and Primary Health Care. Medlem af arbejdsgruppen vedr. patientperspektivet i kvalitetsarbejdet, Syddansk Region. Medlem af styregruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, H.C. Andersens Børnehospital Odense Universitetshospital. Medlem af Workgroup for European Nursing Researchers (WENR). Iøvrigt medlem af: Dansk Selskab for Folkesundhed. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Dansk Sygeplejehistorisk Selskab. Fagligt Selskab for Geriatrisk og gerontologisk Sygepleje. Nordic College of Caring Sciences. Bedømmelsesopgaver Formand for bedømmelsesudvalget vedr. adjunktur, Syddansk Universitet. Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. Andreas Büschers ph.d.-afhandling Negotiating helpful action, Tampere University, Finland. Medlem af bedømmelsesudvalget i Dansk Sygeplejeråds sygeplejefaglige forskningsfond. Mundtlig forskningsformidling Nursing and Midwifery programme in WHO, lanceringskonference på Chritiansborg, Dansk Sygeplejråd, København (10. marts). Scientific production by Danish nurses holding a doctoral degree, Nordic College of Caring Sciences, Vårdvetenskap i Norden 25 år, Helsingfors ( marts). 6 Forskning hvordan?, Dansk Sygeplejeråd, Fyns Amt, Hotel H. C. Andersen, Odense (10. maj). Fra undren til Forskning, DASYS, CVSU, Odense (13. juni). Integrated Health Care for Older People in Denmark The Skævinge-Projekt ten years on, Züricher Geriatrieforum Waid, Integrierte Gesundheitssysteme: Potenzial und Grenzen (15. juni). Obesity, Workgroup of European Nurses Researchers Symposium, København ( oktober). Fra spire til forsker, Sygeplejefagdag, Odense Universitetshospital (23. august). Hjemmesygeplejen i Danmark. Paneldeltager, Dansk Institut for Sundhedsvæsen (DSI), København (28. september). Change in Danish Elderly Care- How do we do it? Finland s Kommunforbön, Copenhagen (9. december). Deltagelse i konferencer WHO Family Health Nursing meeting, Berlin ( februar). Dansk Gerontologisk Selskabs årsmøde, Korsør (17-18 marts). Den Kroniske Udfordring, København (4. april). International Nursing Conference, København (27. oktober). Interne møder Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital (29. marts). Almen Praksis, Syddansk Universitet (21. juni). Kirurgi- og Intensivcenteret, Odense Universitetshospital (27. juni). Journal Club for udviklingssygeplejersker, Odense Universitetshospital (22. marts august). Centerrådsmøder i Center for Forskning, udvikling og Uddannelse (månedlige). Forskningsledermøder, Klinisk Institut (forår og efterår). Medieomtale Frygt for sænkning af politisk flagskib. Frederiksborg Amtsavis (13. juni). Stadig verdensberømt ældrepleje. Nordsjælland i glimt. Palle Høj (red). Frederiksborg Amtsavis/ Dagbladet 2006; side

7 Interview vedr. Enhedens forskningsaktivitet til Sygeplejersken nr. 25; side 12 (16. november). Andet Reviewer ved: Scandinavian Journal of Caring Science, Journal of Advanced Nursing og Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Ansvarlig for projekterne Healthy Cities on Elderly Policies in Poland, WHO og udvikling og implementering af Strategi for Sygeplejeforskning i Litauen. Forbereder ph.d.-projekt om Sygeplejeudviklingen i WHO i samarbejde med Sygeplejehistorisk Museum, Kolding og Manchester University. Deltaget i tiltrædelsesforelæsning af professor Lis Adamsen, København (7. april). Deltog i WHO møde i Geneva Headquarter ( maj). Deltaget i kurset Referencehåndtering Referencemanager ved Uddannelsesafdelingen på Odense Universitetshospital. Fokusmøde i Dansk Sygeplejeråd om den danske sygeplejeforskningsstraegi, København (23.oktober). Indledt samarbejde med Alexandrainstituttet A/S, KatrinebjergCenteret, Aarhus Universitet (5. december). Birthe D. Pedersen (fra 1. sept.) Originalartikler Berg S K, Pedersen BD Helbredsoplevelser hos patienter med atrieflimren. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 3/2006;vol.22:4-10. Delmar C, Bøje T, Dylmer D, Forup L, Jakobsen C, Møller M, Sønder H, Pedersen BD Independence/Dependence A Contradictory Relationship: Life with a Chronic Illness. Scand J Caring Sci. 3/2006;vol.20: Ebbesen M, Pedersen BD Using empirical research to formulate normative ethical principles in biomedicine. Medicine, Health Care and Philosophy. September 2006; online 6. September Sønder H, Bøje T, Delmar C, Dylmer D, Forup L, Jakobsen C, Møller M, Pedersen BD Humor - et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse. Videnskab og Sygepleje, Sygeplejersken. 11/2006;vol.106: Abstract Birthe D. Pedersen, Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, Lise Hounsgaard, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Line B. Madsen, Medicinsk Forskning, Holstebro Sygehus. Improved quality of life in hypertension during telemetric treatment compared to control treatment. The 21st Scientific Meeting of International Society of Hypertension, Fukuoka, Japan. Vejledning Vejleder ved fem ph.d.-projekter ved Aarhus Universitet: Mette Spliid Ludvigsen, cand.cur., Sanne Angel, cand.cur., Hanne Lou, cand.med., Mette Ebbesen, cand.scient. MA, Pia Sander Dreyer, cand.cur. Vejleder og eksaminator ved specialer ved kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Vejleder og eksaminator ved forskningsårsprojekt ved medicinstudiet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet: Anders Lindelof, stud.med. Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn Formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Medlem af bestyrelsen for Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Medlem af Styregruppen for videnskabelige Møder, Århus Universitetshospital. Medlem af Sygeplejefagligt råd for efter- og videreuddannelse af Sygeplejersker, Sundhedsstyrelsen. Medlem af Nordic College of Caring Sciences. Bedømmelsesopgaver Opponent ved doktorafhandlingen Selvmordsforsøket - søken mot livet - en kvalitativ undersøkelse. Kari Vevatne, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen. Medlem af bedømmelsesudvalg til optagelse på ph.d. studiet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

8 Deltaget i bedømmelse af studieordning for uddannelse til Bachelor i Sygepleje 2006 ved Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk, Grønland. Eksaminator ved specialer ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Reviewer ved Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vård i Norden, Nursing Inquiery og Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Mundtlig forskningsformidling Livet som kronisk Syg. Sygeplejefagdag, Odense Universitetshospital (23. august). Livet med kronisk sygdom. En kvalitativ underdersøgelse af patienters oplevelser og erfarin ger i livet med Parkinsons sygdom. Arrangører: Chefsygeplejersker på Horsens, Vejle og Fredericia Sygehuse (7. november). Deltagelse i konferencer Videndeling og anvendelse af ny sygeplejeforskning i sygeplejerskeuddannelsen. Konference for Undervisere ved CVU er i Region Syddanmark. Den Kroniske Udfordring, København. Livet med kronisk sygdom en kvalitativ undersøgelse af patienters oplevelser og erfaringer i livet med Parkinsons sygdom. Forskningsog udviklingskonference, Vingstedcenteret. Deltaget i Journal Club for udviklingssygeplejersker ved Odense Universitetshospital. Deltaget i temadag for undervisere ved Center for videregående Uddannelser i Region Syd. Deltaget i Journal Club ved Forskerskolen for humanistisk Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Andet Lektor i en delestilling ved Enheden for Sygeplejeforskning og Vejle Sygehus. Forskningsleder ved projektet: Patienters oplevelser og erfaring i livet med Parkinsons sygdom, Enheden for Sygeplejeforskning og Vejle Sygehus. Forskningsleder i netværksgruppe ved projektet Livet som kronisk Syg diabetes, colitis ulcerusa og hjertesygdom i rehabiliteringsfasen, Holstebro Sygehus, Aalborg Sygehus, Aarhus Sygehus og Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Forskningsleder i samarbejde med Lise Hounsgaard i tværvidenskabeligt forskningsprojekt: En sammenligning af livskvaliteten ved arteriel hypervention ved patienter behandlet og kontrolleret efter telemedicinske principper og patienter behandlet og kontrolleret efter konventionelle principper, Holstebro Sygehus og Aarhus Universitet. Lise Hounsgaard Originalartikler Seibæk L, Hounsgaard L Rehabilitering efter operation for livmoderhalskræft. Oplevelse af liv og helbred. Vård i Norden. 4/2006;publ. no.82;vol.26;no.4: Helen Frost, Odense Kommune, Maria Jørgensen, Sct. Hans Hospital, Lise Hounsgaard, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut. Sygeplejerskers overvægt privatsag eller faglig problemstilling. Sygeplejersken. Vol.106; Editorial. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Vol.106;3. Abstracts Seibæk L, Hounsgaard L Rehabilitation after cervix cancer surgery: Life experiences and and health. 14th International Conference on Cancer Nursing, Toronto, Canada. Birthe Dagmar Pedersen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Lise Hounsgaard, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Line B. Madsen, Århus Universitet. Improved quality of life in hypertension during telemetric treatment compared to control treatment. The 21st Scientific Meeting of International Society of Hypertension, Fukuoka, Japan. Undervisning Underviser ved Spiregruppen, Forum for Professionsbachelorernes Forskningstilknytning (forår) og leder (efterår). 8

9 Læsning og vurdering af videnskabelige Artikler. Ved Odense Universitetshospital, Afd. C (13. maj). Vejledning Projektvejleder ved to ph.d.-projekter: Kirsten Petersen, cand.scient.soc. og Lars Thrysøe, MLP. Vejleder ved Projekt- og Vejledningsværkstedet, Syddansk Universitet. Vejleder på udarbejdelse af lektoransøgning ved Center for Videregående Uddannelser. Vejleder ved kandidatuddannelsen i sygepleje ved Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Deltagelse i faglige udvalg, råd og nævn Medlem af planlægningsgruppen for seminar om forskning i sygeplejen, 5 års jubilæum, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Medlem af planlægningsgruppen, 25 års jubilæumskonference i Nordic College of Caring Sciences ( marts). Medlem af planlægningsgruppen, Præ-konference i Nordic College of Caring Sciences om forskningspublicering (23. marts). Deltaget i udvalg ved planlægning af Journal Club og etablering af metodeklub i Forskerskolen for Humanistisk Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Bedømmelsesopgaver Eksaminator ved Kandidatstudiet i Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Censor ved masteruddannelsen i Sundhedspædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet i København. Deltaget i bedømmelse af studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje 2006 ved Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk, Grønland. Mundtlig forskningsformidling Metoder til forskning i Sygepleje, Center for Videregående Uddannelser VITA, Holstebro (2. marts). Lidelse i Sygeplejen, Hjertecentret Rigshospitalet, København (18. maj). 9 Fra spire til Forsker, Sygeplejefagdag, Odense Universitetshospital (23. august). Etnografisk metode interview og deltagerobservation; Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Århus (23. og 30. oktober). Kvinders psykiatriske reaktioner ved screeningsundersøgelser, Onkologisk efteruddannelse i Vestdanmark, Århus Sygehus (6. november). Videndeling og anvendelse af ny sygeplejeforskning i Sygeplejeuddannelsen, Temadag for undervisere ved Center for Videregående Uddannelser i Region Syd, Odense (7. november). Deltagelse i konferencer Den Kroniske Udfordring, København (4. april). Sygeplejeforskning gennem nationale netværk. Jubilæumssymposium: Forskning i klinisk sygepleje frem mod 2016, Århus. Videndeling og anvendelse af ny sygeplejeforskning i sygeplejerskeuddannelsen, konference for Undervisere ved CVU er i Region Syddanmark. Deltaget i kongressen Den Kroniske Udfordring, København (4. april). Deltaget i Dansk Sygeplejeråds Kongres i Falkoner Centret, København (9. november). Interne møder Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital (29. marts). Journal Club for udviklingssygeplejersker, Odense Universitetshospital (16. maj august). Almen Praksis, Syddansk Universitet (21. juni). Deltaget i Journal Club ved Forskerskolen for humanistisk Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Deltagelse i forskningsprojekter Projektleder på projektet: Pårørendes oplevelser og erfaringer i livet med Parkinsons sygdom, Enheden for Sygeplejeforskning. Deltaget i i tværvidenskabeligt forskningsprojekt: En sammenligning af livskvaliteten ved arteriel hypervention ved patienter behandlet og kontrolleret efter telemedicinske principper og patienter behandlet og kontrolleret efter konventionelle principper, Holstebro Sygehus og Aarhus Universitet. Indledt samarbejde med Alexandrainstituttet A/S, KatrinebjergCenteret, Aarhus Universitet (5. december).

10 Andet Ekstern lektor, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet (1. januar 31. december). Redaktør for Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Næstformand i bestyrelsen for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Medlem af redaktionsgruppen for Vård i Norden. Sekretær i Nordic Caring of Sciences. Reviewer ved Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vård i Norden og Klinisk Sygepleje. Medlem af Scientific Committé ved konferencen Interpersonal relationship in Nursing, Research and Developing i Århus ( august). Deltaget iintroduktion til CLEAN, elektronisk analyseprogram, Syddansk Universitet (21. august). Deltaget i kurset Referencehåndtering Referencemanager ved Uddannelsesafdelingen på Odense Universitetshospital (7. september). Deltaget i Introduktion til Qualitative Media Analyser, Syddansk Universitet (29. september). Moderator ved seminar Viden om uddannelse - forskning - praksis ved Syddansk Universitet (24. del). Tidsskrift for Sygeplejeforskning Udgives af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning med adjunkt Lise Hounsgaard som redaktør.tidsskriftet udkommer 3 gange årligt og har adresse i Enheden for Sygeplejeforskning. Birthe D. Pedersen er formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Gæsteprofessor En uge i august fik Enheden besøg af professor Sachiyo Murashima, professor of Community Halth Nursing, University of Tokyo, Japan. Dr. Sachiyo Murashima besøgte Danmark for første gang for 10 år siden, før hun blev professor, og hun har skrevet mindst 10 artikler om emnet Long Term Care of elderly people in Denmark. Herudover har hun haft stor indflydelse på Japans politik på ælreområdet bl.a. inspireret af Danmark. Dr. Sachiyo Murashima holdt foredrag om Long Term Care in Japan for udviklingssygeplejerskerne på Odense Universitetshospital (9. august). Eksterne bevillinger og donationer Lise Hounsgaard har fra Udvalg under akademikernes Centralorganisations modtaget forfatterlegat på kr Lis Wagner har modtaget beviling fra Klinisk Institut til løn til forskningslektor i 3 måneder på hovedprojektet: Livet som kronisk syg, kr Fællesvejledning af sygeplejersker fra Odense Universitetshospital Artikler til bladet kan sendes til Enhedens adresse: J.B. Winsløwsvej 9B, 5000 Odense C, att. adjunkt Lise Hounsgaard, eller på e- mail til: Efter opfordring fra Oversygeplejerskerådet tilbydes sygeplejerskerne ved OUH, første gang den 6. april, åben vejledning. 21 sygeplejersker deltog med egne projektideer eller igangværende projekter. Lis Wagner og Lise Hounsgaard kommenterede på projekterne. En positiv evaluering af dagen betyder, at vejledning vil blive gentaget i

11 Ph.d.-studerende Lars Thrysøe ph.d.-studerende, MLP, Sygeplejerske Odense Universitetshospital At blive og at være sygeplejerske. En undersøgelse af en gruppe næsten færdiguddannede sygeplejerskers forventninger til at blive sygeplejerske og den samme gruppes oplevelser af at være nyuddannet sygeplejerske. Formål Formålet med undersøgelsen er at opnå indsigt i, hvordan overgangen fra at være næsten færdiguddannet til at være nyuddannet sygeplejerske opleves og erfares af nyudannede sygeplejersker, og hvordan mødet med det øvrige sundhedspersonale påvirker disse oplevelser. Baggrund Det er af afgørende betydning at udvikle viden om, hvad der karakteriserer overgangen, for at kunne kompensere for frafald og marginalisering. Nationale og internationale undersøgelser viser, at såvel næsten færdiguddannede sygeplejersker som nyuddannede sygeplejersker er usikre på, hvorvidt de kan leve op til de forventninger, der er til dem som sygeplejersker; og til de idealer, de selv har for faget. Dette kan medføre, at sygeplejestuderende forlader uddannelsen, og at nyuddannede sygeplejersker marginaliseres på arbejdspladsen eller forlader faget desillusionerede. Undersøgelser fra Dansk Sygeplejeråd (2007) viser, at der er et stigende antal ledige stillinger, som ikke kan besættes, og at der er ca. 8 procent, der forlader faget inden for de første 5 år. Der er generelt politisk opmærksomhed på, at der uddannes for få sygeplejersker. Metode Undersøgelsen er eksplorativ med udgangspunkt i den fænomenologiske hermeneutik. De empiriske data genereres gennem et feltarbejde. Informanter i studiet er 10 sygeplejestuderende som følges i to perioder med deltagerobservation og interview. 1) I 6. semester i den afsluttende klinik på somatisk hospital og 11 2) ½ år efter de er begyndt som nyuddannede sygeplejersker. Feltarbejdet har fokus på interaktion mellem deltagerne og det øvrige sundhedspersonale, som de møder, samt mødets påvirkning af deres forventninger til at blive og oplevelser af at være sygeplejerske. Dataanalysen foretages ud fra Poul Ricoeurs fortolkningsteori. Resultater Præliminære resultater i undersøgelsen forventes at foreligge ultimo Status for projektet ultimo 2007 er, at første forløb af feltstudie og interview er gennemført, og der pågår aktuel analyse af de empiriske data. Sidste forløb af feltstudie og interview forventes afsluttet medio Vejledere Hovedvejleder: Lis Wagner, Professor, Dr.PH, RN., Enheden for Sygepleje Forskning, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Projektvejleder: Lise Hounsgaard, Adjunkt, ph.d., cand. cur, RN., Enheden for Sygepleje Forskning, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Medvejledere: Nina Bonderup Dohn, Adjunkt, ph.d., cand. mag., Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk Universitet og Steen Wackerhausen, Professor, ph.d., mag. art., Afdeling for Filosofi, Aarhus Universitet. Øvrige aktiviteter Lars er medlem af metodeklubben i Den Humanistiske Forskerskole ved Syddansk Universitet. Han har deltaget i Journal Club ved Den Humanistiske Forskerskole ved Syddansk Universitet samt i Journal Club in Nursing Research, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Sydansk Universitet. Lars Thrysøe

12 Kontaktoplysninger: Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet J.B. Winsløwsvej 9B 5000 Odense C Professor, forskningsleder Lis Wagner Tlf Lektor Birthe D. Pedersen Tlf Adjunkt Lise Hounsgaard Sekretær Anne Christrup Center for Sundhedsfaglig Forskning, Udvikling og Uddannelse (CFSFUU): Centret består af følgende områder: - Forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund - Forskningsinitiativet for Ergoterapi - Forskningsinitiativet for Fysioterapi - Forskeruddannelsesinitiativet for Rehabilitering - Projekt- og Vejledningsværkstedet og - Enheden for Sygeplejeforskning Udgiver: Enheden for Sygeplejeforskning www1.sdu.dk/health/research/units/nursing.php September 2007 Layout: Anne Christrup C

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING ÅRSBERETNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING ÅRSBERETNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING 2007 ÅRSBERETNING ÅB2007Færdig.indd 2 20-05-2008 13:24:37 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Igangværende forskningsprojekter...

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Lise Hounsgaard, Sygeplejerske, Lektor

Lise Hounsgaard, Sygeplejerske, Lektor Lise Hounsgaard CV Lise Hounsgaard, Sygeplejerske, Lektor Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet J.B. Winsløws Vej 9B, stuen DK-5000 Odense

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Karen Marie Dalgaard e-mail: dalgaard@sdu.dk telefon 21 74 81 34

Karen Marie Dalgaard e-mail: dalgaard@sdu.dk telefon 21 74 81 34 Karen Marie Dalgaard Sygeplejerske, cand. scient. soc., ph.d. Email: dalgaard@sdu.dk Telefon: 21 74 81 34 Forskningsområder Forsker inden for den palliative indsats med fokus på palliative forløb, palliative

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2010 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg Telefon: 78441373 E-mail:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2009 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) a) Forskningsansvarlige Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Center for Sygeplejeforskning Viborg, Heibergs Allé 2, 5. Sal, 8800 Viborg

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Mette Spliid Ludvigsen Flinthøjen 50, 8382 Hinnerup 86

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Du inviteres til konference om udvikling af den kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATDAG 24. NOVEMBER 2016 præsen TATION PROGRAM FOR I DAG: 1) Introduktion ved studievejledningen 2) Lektor Hanne Kronborg om Cand.Cur. 3) Studievejledningen om optagelse

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte?

FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE. Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? FORÆLDRE OG NYFØDT SUNDHEDSVÆSENETS INDSATS DE FØRSTE 14 DAGE Telemedicin en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte? Ph.d.-studerende: Dorthe Boe Danbjørg, Enheden for Sygeplejeforskning,

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Alvorlig sygdom et familieanliggende. Familiesamtaler

Alvorlig sygdom et familieanliggende. Familiesamtaler Alvorlig sygdom et familieanliggende Bodil Winther Familiesamtaler Vejlesymposium 2016 1.12.2016 Bodil Winther 12.maj 1201 Klinisk sygeplejespecialist, cand. cur Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus 1 En

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Undervisningsportfolio

Undervisningsportfolio Undervisningsportfolio 1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver. Bedømmelsesopgaver

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18 Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet 2 Indhold Indledning... 5 Forudsætninger... 6 Målet med udviklings- og forskningsstrategien...

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Professor, forskningsleder

Professor, forskningsleder Lis Wagner CV Professor, forskningsleder Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet J.B. Winsløws Vej 9B, stuen DK-5000 Odense C WWW.SDU.dk/KI/sygeplejeforskning

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere