o ACR16 er også i klinisk fase I til behandling af skizofreni, hvor der er indgået en udviklings- og licensaftale med den internationale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o ACR16 er også i klinisk fase I til behandling af skizofreni, hvor der er indgået en udviklings- og licensaftale med den internationale"

Transkript

1 Side 1 af 18 Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller undtaget fra registrering i henhold til US Securities ACT af 1933 med ændringer. Værdipapirudstederen har ikke registreret og har ikke intentioner om at registrere nogen del af udbuddet i USA og har ej heller intentioner om at gennemføre en udbudsrunde af værdipapirer i USA. Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch indgår aftale om køb af A. Carlsson Research AB og planlægger kapitalforhøjelse på DKK mio. - Med købet udvider NeuroSearch sin pipeline med fire lægemiddelprogrammer; herunder ACR16, hvor forberedelse til klinisk fase III i Huntingtons sygdom er i gang - NeuroSearch indkalder til ekstraordinær generalforsamling Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2. Kort om A. Carlsson Research AB 3. NeuroSearch efter akkvisitionen a. Strategisk rationale b. Udviklingspipeline c. Organisation 4. Beskrivelse af aktiekøbsaftalen 5. Aktieemission og kapitalberedskab Appendiks A: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Appendiks B: a. Tilkøbte udviklingsprogrammer og b. Tilkøbt forsknings- og udviklingsplatform 1. Resumé NeuroSearch har indgået en betinget aftale om at købe A. Carlsson Research AB (herefter Carlsson Research). Carlsson Research fokuserer på udvikling af lægemidler til behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS), og er én af Sveriges mest fremtrædende biofarmaceutiske virksomheder. Købet udvider NeuroSearchs udviklingspipeline med tre lægemiddelkandidater under udvikling inden for 4 sygdomsområder: o ACR16 er under klargøring til klinisk fase III i Huntingtons sygdom, hvor Carlsson Research har de kommercielle rettigheder i USA, EU, Canada, Norge og Schweiz. o ACR16 er også i klinisk fase I til behandling af skizofreni, hvor der er indgået en udviklings- og licensaftale med den internationale

2 Side 2 af 18 medicinalkoncern Astellas Pharma Inc. (herefter Astellas). Carlsson Research har succesfuldt gennemført et klinisk fase Ib studie i skizofreni patienter før indgåelse af licensaftale med Astellas. o ACR325 udvikles til behandling af psykoser og maniodepression, er klar til klinisk fase I. o ACR343 er en ny udviklingskandidat inden for Parkinsons sygdom. Købsprisen er aftalt til dels en initialbetaling på SEK 250 mio. (DKK 202 mio.), dels indtil anslået SEK 625 mio. (DKK 505 mio.) i fremtidige betalinger, der vil blive afregnet i forbindelse med og under forudsætning af succesfuld opnåelse af forud aftalte milepæle knyttet til Carlsson Researchs udviklingsprogrammer. Den samlede anslåede købspris andrager således i alt indtil anslået SEK 875 mio. (DKK 707 mio.). I købsprisen indgår et anslået beløb på SEK 50 mio. (DKK 40 mio.) som relaterer sig til en fremtidig licensaftale vedr. ACR325, hvor parterne er enige om at dele en upfront betaling ligeligt mellem sig. En del af købesummen vil blive finansieret gennem milepælsbetalinger fra licenspartnere. Initialbetalingen er aftalt således, at SEK 166 mio. (DKK 134 mio.) erlægges kontant, og SEK 84 mio. (DKK 68 mio.) i form af nyudstedte NeuroSearch aktier. Den resterende købesum erlægges enten kontant eller i form af nyudstedte NeuroSearch aktier efter NeuroSearchs valg. Købet af Carlsson Research er bl.a. betinget af, at der gennemføres en aktieemission i NeuroSearch. Denne aktieemission planlægges gennemført med et forventet provenu i størrelsesordenen DKK mio. Det forventes at finansieringen vil være afsluttet inden udgangen af Aftalen med Carlsson Research vil medføre ændringer til forventningerne til årets resultat. Da der er tale om en betinget købsaftale, vil NeuroSearch opdatere forventningerne til årets resultat i forbindelse med afslutningen af transaktionen. NeuroSearch indkalder til ekstraordinær generalforsamling 8. september 2006, kl på Radisson SAS Falconer Hotel og Konferencecenter, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Adm. dir. Flemming Pedersen, NeuroSearch udtaler: Overtagelsen af Carlsson Research accelererer den vækst, som vi anser for nødvendig for at skabe en ny betydende medicinalvirksomhed i Skandinavien. Med ACR16 får vi tilført et attraktivt produkt, som er i sen-fase udvikling til en meget alvorlig sygdom Huntingtons sygdom - hvor markedet er af en sådan størrelse og beskaffenhed, at vi selv kan færdiggøre udviklingen og bringe produktet frem til patienterne. Det en stor tilfredsstillelse for os, at vi har kunnet finde en virksomhed, der passer så godt til NeuroSearch, både hvad angår udviklingspipeline og forskningsteknologi, og med en dygtig og motiveret ledelse og medarbejderstab. Vi oplever stor fælles forståelse for, hvordan vi skaber resultater inden for udvikling af nye innovative lægemidler. Adm. dir. Nicholas Waters, Carlsson Research udtaler: Som en del af NeuroSearch vil vores lægemiddelprogrammer få tilført betydelige supplerede ressourcer - både videnskabeligt, udviklingsmæssigt og finansielt, hvilket er nødvendigt for at kunne udnytte stoffernes fulde medicinske og kommercielle potentiale. Dette er meget vigtigt og vil kunne skabe øget værdi for vores og NeuroSearchs aktionærer. Vi

3 Side 3 af 18 er overbeviste om, at sammenlægningen af vores pipeline med NeuroSearchs samt vores fælles kompetencer og indsats vil sikre os en stærk position inden for CNS området. Telekonference Der vil blive afholdt telekonference i dag, 23. august 2006, kl , hvor adm. direktør Flemming Pedersen, NeuroSearch vil redegøre for akkvisitionen af Carlsson Research og besvare spørgsmål. Adm. direktør Nicholas Waters, Carlsson Research vil også deltage i telekonferencen. Telekonferencen vil foregå på engelsk, og telefonnummeret er Den tilhørende powerpoint-præsentation vil kunne ses via Telekonferencen og den tilhørende powerpoint-præsentaton vil dog ikke være tilgængelig for deltagere lokaliseret i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika

4 Side 4 af Kort om A. Carlsson Research AB Carlsson Research, etableret i år 1998, udspringer fra Professor Arvid Carlssons forskergruppe ved Göteborgs universitet. Professor Arvid Carlsson modtog Nobelprisen i 2000 for sin opdagelse af, at dopamin er en transmitter i hjernen. Med udgangspunkt i disse banebrydende resultater har forskningen i Carlsson Research siden været fokuseret inden for Dopaminergic Stabilizers med det formål at finde nye og bedre behandlingsformer til psykiatriske og neurologiske lidelser. Selskabet har 30 ansatte. Carlsson Research har fire lægemiddelprogrammer under udvikling: Lægemiddelkandidat Indikation Status Næste udviklingsmæssige milepæl ACR16 Huntingtons sygdom Fase II/III Indledning af fase III studier ACR16 Skizofreni Fase I Indledning af fase II studier ACR325 Psykoser og Præklinisk / Indledning af maniodepression fase I fase I studier ACR343 Parkinsons sygdom Præklinisk Afslutning på udvikling GLP tox studie Kommercielle rettigheder Carlsson Research Astellas Pharma Inc. Carlsson Research Carlsson Research Den mest fremskredne lægemiddelkandidat er ACR16, som har vist lovende resultater i Huntingtons sygdom og skizofreni. Carlsson Research udvikler selv ACR16 til behandling af Huntingtons sygdom, og det er planen at starte kliniske fase III studier i 2007 med henblik på at bringe produktet frem til markedet med forventet markedsregistrering i 2009 efter gennemførelse af de nødvendige studier. ACR16 er blevet tildelt Orphan drug status i denne sygdomsindikation i såvel USA som Europa af hhv. FDA og EMEA. ACR16 er også i klinisk fase I udvikling inden for skizofreni. Rettighederne til denne indikation er udlicenseret til Astellas Pharma Inc. Carlsson Research har forud for indgåelse af aftalen med Astellas genereret positive resultater i et kliniske fase Ib studie med skizofreni patienter. ACR325 har vist lovende effekt i prækliniske modeller for psykoser og affektive lidelser, herunder maniodepression. Der er i juli 2006 ansøgt om tilladelse hos de svenske myndigheder til at igangsætte det første kliniske fase I studie. Der eksisterer ingen godkendte lægemidler til behandling af maniodepression. Efter succesfulde prækliniske studier er ACR343 for nyligt af Carlsson Research blevet udvalgt som udviklingskandidat til behandling af Parkinsons sygdom. Præklinisk udvikling er påbegyndt med henblik på at kunne færdiggøre sikkerhedsstudier før forventet indledning af kliniske studier i begyndelsen af I 2005 indgik Carlsson Research en udviklings- og licensaftale med den internationale medicinalkoncern Astellas Pharma Inc. omkring udvikling og kommercialisering af ACR16 til behandling af skizofreni og potentielt andre CNS-indikationer. Rettigheder til Huntingtons sygdom i USA, Canada, EU samt Schweitz og Norge blev bevaret i eget regi. Carlsson Research modtog EUR 10 mio. ved aftalens indgåelse og er yderligere berettiget til at modtage EUR 74 mio. i milepælsbetalinger frem til markedsføring, samt attraktive royalties af det fremtidige salg. Carlsson Research har en portefølje af patenter og patentansøgninger, der dækker selskabets produkter under udvikling. Alle immaterielle rettigheder er skabt internt i selskabet på baggrund af egen forskning og udvikling.

5 Side 5 af 18 Et vigtigt element i selskabets forsknings- og udviklingsplatform er en egenudviklet, unik teknologi, benævnt the Integrative Screening Process, ISP, der omfatter innovativ bioinformatik og anvendes til hurtig og effektiv udvælgelse af nye lægemiddelkandidater. De årlige faste omkostninger i Carlsson Research udgør ca. SEK 40 mio. (ca. DKK 32 mio.) med det nuværende aktivitetsniveau og eksklusive kliniske udviklingsaktiviteter. Nedenfor er angivet de seneste 1½ års regnskabsmæssige hovedtal for Carlsson Research: (SEK mio.) H Omsætning - 90,8 Forsknings- og udviklingsomkostninger -18,0-42,0 Øvrige omkostninger og nettofinans -4,7-10,3 Årets resultat før skat -22,7 38,5 Aktiver 32,6 58,7 Egenkapital 25,6 47,7 Tabelnote: Tallene er tilrettet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og tilpasset NeuroSearchs regnskabsperiode, 1/1-31/12) 3. NeuroSearch efter akkvisitionen a) Strategisk rationale Med akkvisitionen af Carlsson Research konsoliderer vi to af Skandinaviens og Europas mest fremtrædende biofarmaceutiske selskaber med fokus på forskning og udvikling af lægemidler inden for CNS-området. Vi tilfører større bredde i vores udviklingspipeline, og vi forkorter tiden frem til markedsføring af vores første lægemiddel endda i en kombination af egenudvikling og samarbejde med én af verdens største medicinalkoncerner. Overtagelsen af ACR16 giver NeuroSearch grundlag for på sigt at etablere en mindre salgs- og markedsføringsorganisation til at varetage salget af dette lægemiddel efter godkendelse til behandling af Huntingtons sygdom. Dette tillægger vi stor vægt i den videre udvikling af NeuroSearch. Akkvisitionen af Carlsson Research er en direkte konsekvens af den vækststrategi, som NeuroSearch har fastlagt og offentligt kommunikeret: 1. Vækst i markedsværdi; forbedre grundlaget for at øge markedsværdien af vores aktier og dermed skabe større afkast til vores aktionærer. Carlsson Research akkvisitionen: Konsolidering af to af Skandinaviens / Europas mest fremtrædende biofarmaceutiske selskaber inden for CNS-området. 2. Vækst i udviklingspipelinen; øge bredden i pipelinen i form af flere udviklingsprogrammer med heraf følgende forøget datagenerering. Carlsson Research akkvisitionen: Tilførsel af yderligere 4 udviklingsprogrammer med tilhørende attraktiv licensaftale med Astellas. 3. Vækst i værdien af udviklingspipelinen; forøge værditilvækst og potentiale ved selv at bevare en større andel af rettighederne i udviklingsprogrammerne og selv stå for en større del af udviklingen. Carlsson Research akkvisitionen: Målsætning om at bringe ACR16 til Huntingtons sygdom frem til markedet i eget regi.

6 Side 6 af Organisatorisk vækst i form af øgede kompetencer inden for udvikling og markedsføring. Carlsson Research akkvisitionen: Flere udviklingsprogrammer drives længere i eget regi med heraf følgende forøgede muligheder for at tiltrække og opretholde nødvendige udviklingskompetencer og maksimal værditilvækst. Mulighed for at opbygge mindre markedsførings-organisation til markedsføring af ACR16 til Huntingtons sygdom. Tilførsel af komplementerende teknologiplatform, som potentielt øger vores produktivitet og samarbejdsmulighederne med den øvrige medicinalindustri. Efter akkvisitionen vil NeuroSearch have en bred og stærk udviklingspipeline inden for CNS-området, to attraktive og komplementerende teknologiplatforme, der kan danne grundlag for nye unikke lægemiddelkandidater, samt en fuldt udbygget og kompetent forsknings- og udviklingsorganisation. Ambitionen er, at dette grundlag skal anvendes til at bringe nye lægemidler frem til markedet inden for de kommende få år og dermed skabe grundlag for en ny betydende skandinavisk medicinalvirksomhed. Det er vores ambition at bringe vores første lægemidler frem til markedsregistrering i perioden omkring Som led heri er det vores hensigt selv at lancere ACR16 til behandling af Huntingtons sygdom inden 2010 dvs. at vi selv vil forestå markedsregistrering og forventeligt også markedsføring og salg. Dernæst forventer vi sammen med vores partner GlaxoSmithKline at bringe NS2359 frem til markedet som den første repræsentant for en ny og bedre lægemiddelklasse til behandling af depression. Vi ønsker endvidere at udvikle tesofensine frem til markedet til behandling af fedme og potentielt type 2 diabetes med forventning om at finde en licenspartner inden start af kliniske fase III studier. Disse 3 produkter har alle potentialet til at nå frem til markedet eller til markedsregistrering i perioden samt at generere en betydelig omsætning og indtjening til NeuroSearch. b) Udviklingspipeline Akkvisitionen af Carlsson Research betyder en umiddelbar udvidelse af NeuroSearchs udviklingspipeline, der efter konsolideringen vil fremstå som følger: Indikation Program Partner Præklinik Fase I Fase II Fase III Huntingtons sygdom ACR16 Eget program Depression NS2359 GSK Fedme Tesofensine Eget program ADHD NS2359 GSK Epilepsi og smerte NS1209 Eget program Skizofreni ACR16 Astellas Neuropatisk smerte ABT-894 Abbott Maniodepression ACR325 Eget program KOL (Rygerlunger) NSD-503 Eget program Skizofreni, demens Demens ABTPR1 ABTPR2 Abbott Abbott Parkinsons sygdom ACR343 Eget program Kræft i hjernen NSD-551 Topotarget Som det fremgår, er den sammenlagte udviklingspipeline velafbalanceret med en række programmer, der er fuldt finansierede via udviklings- og licensaftaler, hvor vores

7 Side 7 af 18 samarbejdspartnere tilfører ressourcer til den videre udvikling, produktregistrering og markedsføring. I disse programmer har NeuroSearch ingen yderligere finansielle forpligtelser og et betydeligt indtjeningspotentiale i form af milepælsbetalinger samt royalties af fremtidigt salg. Derudover er der 5 kliniske udviklingsprogrammer, som drives og finansieres i eget regi, hvor det for ACR16 til Huntingtons sygdom er målsætningen at drive udviklingen hele vejen til markedet og forestå markedsføring og salg enten via egen salgs- og markedsføringsorganisation eller via en ekstern virksomhed specialiseret i salg af lignende produkter. For andre programmer er det målsætningen, at der på et passende tidspunkt indgås aftaler med licenspartnere vedrørende den videre udvikling og markedsføring. c) Organisation Efter sammenlægningen med Carlsson Research vil NeuroSearch blive drevet som én virksomhed med to driftssteder i hhv. København og Göteborg. Carlsson Research vil fortsætte som et 100 % ejet datterselskab af NeuroSearch A/S og vil skifte navn til NeuroSearch AB. Selskabet i Göteborg vil fortsat blive ledet af nuværende direktør Nicholas Waters, der også vil indtræde i NeuroSearchs ledelsesgruppe med reference til adm. direktør Flemming Pedersen. Koncerndirektionen for NeuroSearch A/S vil fortsat bestå af adm. direktør Flemming Pedersen, forskningsdirektør Jørgen Drejer, udviklingsdirektør Frank Wätjen og kommerciel direktør Finn E. Sørensen. Efter akkvisitionen vil visse funktioner blive sammenlagt, og der vil blive foretaget en gennemgang af porteføljen af forskningsprogrammer med henblik på at vurdere eventuelle overlappende aktiviteter. Det er væsentligt at understrege, at den primære bevæggrund for akkvisitionen er tilkøb af kliniske udviklingsprogrammer samt en supplerende forsknings- og udviklingsplatform. 4. Beskrivelse af aktiekøbsaftalen Akkvisitionen af Carlsson Research beror på en aftale med selskabets aktionærer om køb af samtlige aktier i selskabet. NeuroSearch har bl.a. betinget købet af, at der kan gennemføres en aktieemission til at finansiere købet og den videre drift. Købet er endvidere betinget af, at der ikke i tiden frem til transaktionens gennemførsel indtræder væsentlige negative begivenheder vedrørende Carlsson Research. NeuroSearch har forud for aftalens indgåelse gennemført en due diligence undersøgelse af Carlsson Research og har ikke nogen forventning om, at sådanne forhold skulle indtræde. Den samlede anslåede købspris er aftalt til at andrage indtil i alt SEK 875 mio. (DKK 707 mio.), justeret for Carlsson Researchs nettokassebeholdning på tidspunktet for transaktionens gennemførelse. Af den samlede købesum erlægges SEK 250 mio. (DKK 202 mio.) i forbindelse med aktieoverdragelsen. Heraf betales SEK 166 mio. (DKK 134 mio.) kontant, mens SEK 84 mio.(dkk 68 mio.) betales i form af NeuroSearch aktier. Den resterende del af købesummen, der beløber sig indtil anslået SEK 625 mio. (DKK 505 mio.) betales over en periode i forbindelse med succesfuld opnåelse af forud aftalte milepæle knyttet til Carlsson Researchs udviklingsprogrammer (se nedenstående opgørelse). Såfremt de definerede milepæle ikke nås, bortfalder den tilknyttede del af købesummen

8 Side 8 af 18 De fremtidige betalinger i aktiekøbsaftalen er i hovedtræk struktureret således: SEK mio. Milepæl 1: ACR325 Første dosering i fase I studie *) 75 Milepæl 2: ACR325 - Indgåelse af partneraftale 50% af anslået upfront betaling på SEK 100 mio. fra licenspartner **) 50 Milepæl 3: ACR16 første dosering i fase III studie (Huntingtons sygdom) 100 Milepæl 4: ACR343 første dosering i fase I studie 75 Milepæl 5: ACR16 første dosering i fase II studie (skizofreni) 125 Milepæl 6: ACR325 første dosering i fase II studie 100 Milepæl 7: ACR16 Første registreringsansøgning eller tilladelse til salg 100 Samlet anslået variabel del af købesum 625 *) Første dosering i fase I med ACR325 er planlagt til at indtræffe i 2. halvår Den tilknyttede betaling forfalder dog tidligst 30 dage efter transaktionens gennemførelse. **) Det er aftalt at søge indgåelse af en licensaftale vedrørende udviklingen af ACR325, og at initialbetalingen ved en sådan aftale deles ligeligt mellem køber og sælger. Således vil den del af købesummen, der knytter sig til milepæl 2 blive finansieret i form af halvdelen af denne initialbetaling, mens den resterende halvdel tilfalder NeuroSearch. Det anførte beløb på SEK 50 mio. (DKK 40 mio.) er et beløb som parterne har anslået. For så vidt angår betalingen knyttet til milepæl 5, vil den blive delvist finansieret af en milepælsbetaling, der knytter sig til samme begivenhed. Tages der højde for finansieringen af betalingen knyttet til milepæl 2 og en del af betalingen knyttet til milepæl 5, kan den samlede maksimale købesum anslås til netto DKK 574 mio. Såfremt initialbetalingen ved indgåelse af en licensaftale på ACR325 bliver større end de anslåede SEK 100 mio., stiger den samlede bruttokøbesum med halvdelen af beløbet ud over SEK 100 mio., mens nettokøbesummen tilsvarende reduceres. Når en milepæl nås, kan NeuroSearch frit vælge at betale den tilknyttede del af købesummen kontant eller i form af NeuroSearch aktier med værdien beregnet ud fra gennemsnitskursen over en periode på 10 handelsdage, der udgøres af fem dage før offentliggørelsen af opnåelsen af en milepæl og offentliggørelsesdagen samt fire dage efter. Den aftalte prisstruktur sikrer en afbalanceret deling af risiko og upside i de nuværende kliniske programmer, hvor aktionærerne i Carlsson Research sikres et vist afkast i forhold til deres investering, mens yderligere afkastpotentiale i form af milepælsbetalinger vil være afhængig af fortsat succes i udviklingsprogrammerne. Købet af Carlsson Research planlægges gennemført umiddelbart efter afslutningen af den planlagte aktieemission. 5. Aktieemission og kapitalberedskab Købet af Carlsson Research er bl.a. betinget af, at der gennemføres en aktieemission i NeuroSearch. Denne aktieemission planlægges gennemført med fortegningsret for NeuroSearch-aktionærer med et forventet provenu på DKK mio. Finansieringen forventes afsluttet inden udgangen af Efter gennemførelsen af den planlagte aktieemission vil NeuroSearch have et finansielt beredskab inklusive garanterede betalinger på ca. DKK mio. efter fradrag af den kontante del af initialbetalingen på SEK 166 mio. (DKK 134 mio.) til sælgerne af Carlsson Research. Dette beredskab vurderes at være tilstrækkeligt til at finansiere

9 Side 9 af 18 driften af NeuroSearch som minimum frem til udgangen af 2008 med det nuværende aktivitetsniveau samt de øgede kliniske udviklingsaktiviteter og uden opnåelse af succesbetinget indtjening og/eller indgåelse af nye licensaftaler. Danske Markets Corporate Finance er finansiel rådgiver for NeuroSearch i forbindelse med akkvisitionen. Forventninger til årets resultat NeuroSearch fastholder tidligere offentliggjorte resultatforventninger om et underskud i størrelsesordenen DKK mio. Aftalen med Carlsson Research vil medføre ændringer til forventningerne til årets resultat. Da der er tale om en betinget købsaftale, vil NeuroSearch opdatere forventningerne til årets resultat i forbindelse med afslutningen af transaktionen. Asger Aamund Formand for bestyrelsen Kontaktpersoner: Flemming Pedersen, adm. direktør Telefon: eller Hanne Leth Hillman, chef for Investor Relations and Corporate Communications Telefon: eller StockWise resumé: NeuroSearch indgår aftale om køb af A. Carlsson Research AB og planlægger kapitalforhøjelse på DKK mio. Med købet udvider NeuroSearch sin pipeline med fire lægemiddelprogrammer; herunder ACR16, hvor forberedelse til klinisk fase III i Huntingtons sygdom er i gang. NeuroSearch indkalder til ekstraordinær generalforsamling NeuroSearch er et børsnoteret biofarmaceutisk selskab (NEUR.CO). NeuroSearch har fire lægemiddelkandidater i klinisk udvikling: NS2359 til behandling af depression (fase II) og ADHD (fase II) i samarbejde med GSK, tesofensine til behandling af fedme/type 2 diabetes (fase II), NS1209 til behandling af epilepsi og smerte (fase II), og ABT-894 til smertebehandling (fase I) i samarbejde med Abbott. Desuden har NeuroSearch en portefølje af prækliniske udviklingskandidater og en række forskningsprogrammer primært fokuseret på ionkanal-modulatorer med kommercielt potentiale inden for CNS og andre sygdomme. NeuroSearch har kapitalandele i en række biotekvirksomheder: Atonomics A/S, Bavarian Nordic A/S, NsGene A/S, Sophion Bioscience A/S, ZGene A/S og PainCeptor Pharma Corporation Inc.

10 Side 10 af 18 Appendiks A: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i NeuroSearch A/S I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Fredag, den 8. september 2006 kl på Radisson SAS Falconer Hotel og Konferencecenter, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsen foreslår, at der indføjes en ny 5 til erstatning for den hidtidige 5, med følgende ordlyd, hvorefter bestyrelsens bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital forlænges til den og forhøjes fra DKK ( aktier à DKK 20) til DKK ( aktier à DKK 20): Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nom. DKK ( stk. aktier à DKK 20). Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er lavere end aktiernes værdi, har de hidtidige aktionærer fortrinsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Ved forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling uden for de i nærværende 5, stk. 3, 1. punktum nævnte tilfælde eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets hidtidige aktionærer nogen fortegningsret. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde gælder reglerne i aktieselskabslovens 33, og tegningskursen, respektive værdien af de aktier, der udstedes, fastsættes af bestyrelsen inden for de rammer, der afstikkes af aktieselskabslovens præceptive regler, herunder aktieselskabslovens 79 og 80. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. 2. Eventuelt Til vedtagelse af det under pkt. 1 nævnte forslag kræves, jfr. vedtægternes 16, at dette tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmer, samt at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, men

11 Side 11 af 18 beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. I henhold til vedtægternes 11 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bestille adgangskort via hos Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte (telefax: ) eller hos NeuroSearch A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup (telefon: eller telefax: ) senest mandag den 4. september Ikke-navnenoterede aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, må godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation højst må være 14 dage gammel. Aktionæren skal endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Ballerup, den 23. august 2006 NeuroSearch A/S På bestyrelsens vegne Asger Aamund

12 Side 12 af 18 Appendiks B a. Tilkøbte udviklingsprogrammer Nedenfor gennemgås de vigtigste data og planer vedrørende de tilkøbte lægemiddeludviklingsprogrammer under Carlsson Research: ACR16 - Huntingtons sygdom ACR16 har gennemgået klinisk fase II i Huntingtons sygdom og klinisk fase III påbegyndes og et pivotalt (registreringsberettigende) fase III studie forventes påbegyndt i Carlsson Research har bevaret rettighederne til udvikling og kommercialisering i eget regi for ACR16 til behandling af Huntingtons sygdom i USA, Canada, EU, Schweiz og Norge. ACR16 blev tildelt orphan drug status fra både EMEA og FDA i Virkningsmekanisme og præklinisk profil ACR16 er en såkaldt dopaminerg stabilisator ( dopaminergic stabiliser ), der udviser en dobbelt virkning på det dopaminerge system. For det første ses i farmakologiske modeller en hæmning af stimuleret dopamin nervetransmission i subcorticale hjerneregioner. For det andet observeres en forstærkning af dopamintransmission i hjernebarken. Disse egenskaber er karakteristiske for dopaminerge stabilisatorer og kan forklare, hvorfor stoffet giver ingen eller kun ringe indflydelse på normale individer, men en psykomotorisk stabiliserende effekt på såvel psykotiske tilstande som tilstande, hvor der er fluktuationer i aktiviteten i motoriske systemer som f.eks. ved Huntingtons sygdom og Parkinsons sygdom. Huntingtons sygdom Huntingtons sygdom er en arveligt betinget, dødelig sygdom, der skyldes en genfejl på kromosom 4, Denne genfejl leder til beskadigelse af nervecellerne i visse dele af hjernen, herunder basalganglier og hjernebarken. Patienter med Huntingtons sygdom har en lang række symptomer, der kan inddeles i tre kategorier; motoriske, kognitive og psykiatriske, og ofte omtales Huntingtons triade. De motoriske symptomer omfatter chorea, muskelspasmer, ufrivillige bevægelser, muskelstivhed og,i de sene faser også synkebesvær. De betydeligste kognitive symptomer er ændret informationsbehandling og lagring i hjernen, hvilket resulterer i kommunikationsvanskeligheder. Depression er den mest almindelige af de psykiatriske symptomer, der knytter sig til Huntingtons sygdom. Andre symptomer omfatter personlighedsændringer, apati, angst, irritabilitet og mani. Sygdommen,rammer én person for hver ca i de fleste vestlige lande, med i USA og i EU, der aktuelt skønnes at lide af sygdommen. Symptomerne opstår oftest i års alderen, og der findes ingen kur mod Huntingtons sygdom. De eneste behandlingmuligheder, der findes i dag, afhjælper kun sygdommens enkelte symptomer, og den udvikler sig således uden bedring over en periode på 10 til 25 år. Ofte ordineres forskellige former for medicin, der hjælper til at kontrollere følelsesmæssige og motoriske problemer, men de fleste af disse lægemidler er behæftet med uønskede bivirkninger. Baseret på en patient population på ca , estimerer Carlsson Research/NeuroSearch værdien af markedet for medicinsk behandling af Huntingtons sygdom i USA og Europa til at være ca DKK 700 mio. Patienter i en sen fase af Huntingtons sygdom kræver konstant professionel pleje, ofte på plejehjem, hvilket

13 Side 13 af 18 medfører en beregnet belastning af USA s økonomi alene på op mod 2,5 milliarder USD om året. Set i lyset af den ringe effekt og bivirkningerne forbundet med den eksisterende behandling er det sandsynligt, at et nyt og bedre lægemiddel mod Huntingtons sygdom hurtigt vil blive taget i anvendelse og berettige en attraktiv prissætning med henvisning til de farmako-økonomiske forhold. Klinisk udvikling Planlagt fase III (registreringsberettigende) studie ACR16 har afsluttet klinisk fase II, og er under forberedelse fase III. Det planlagte fase III studie er et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret studie af ACR16 (50 mg og 100 mg) én gang dagligt til symptomatisk behandling af Huntingtons sygdom. Studiet vil blive gennemført på flere forskellige europæiske centre. Det planlægges, at studiet skal omfatte ca. 300 patienter med ca. 100 patienter i hver gruppe (50 mg/100 mg/placebo), der behandles i seks måneder. Det primære end-point er forbedring af den motoriske funktion, defineret som summen af punkt på den motoriske vurderingsskala i UHDRS (Unified Huntington s Disease Rating Scale). De sekundære mål er forbedring af adfærd, depressionssymptomer og angst samt af de kognitive funktioner. Andre sekundære mål omfatter en vurdering af sikkerhed og tolerabilitet for ACR16 i de prædefinerede dosisniveauer. Fase II ACR16 er blevet undersøgt for sikkerhed og effekt i et klinisk fase II multi-center, randomiseret og placebokontrolleret studie. Undersøgelsen omfattede 58 patienter med Huntingtons sygdom. Behandlingen varede i fire uger, hvor patienterne fik en daglig dosis af enten placebo eller ACR16 (50 mg). Det eksplorative studie havde flere endpoints og omfattede målinger vedrørende en række symptomer, der sædvanligvis forbindes med sygdommen. Målingerne blev foretaget efter henholdsvis 14 og 28 dages behandling. Data indikerede positiv virkning på den motoriske og affektive (angst og depression) samt i et vist omfang også den kognitive funktion efter behandling med ACR16, og der var ingen forværring af nogen af de målte parametre. Af særlig interesse var observationen af en sammenfaldende tendens til reduktion af chorea samt symptomer på Parkinsons sygdom, hvilket ser ud til at være en unik egenskab ved ACR16. ACR16 var også veltolereret af patienterne. Der sås imidlertid ikke statistisk signifikans for ændringen af den samlede kognitive funktion, i det pågældende studie. Fase II resultaterne understøtter anvendelse af ACR16 til symptomatisk behandling af en væsentlig del af det kliniske syndrom forbundet med den neuronale degeneration i Huntingtons sygdom, herunder symptom triaden; motoriske, psykiatriske og kognitive forstyrrelser. Fase Ib I en åben fase Ib undersøgelse blev der givet stigende daglige doser ( mg) af ACR16 til ti patienter med Huntingtons sygdom. Det primære mål var at undersøge stoffets sikkerhed og tolerabilitet. Effektmålingerne var baseret på UHDRS og omfattede motorisk vurdering, neuropsykologiske tests (Stroop test og Verbal fluency test) samt motorisk måling fra videooptagelser. To patienter trak sig ud af undersøgelsen før tiden. ACR16 var veltolereret af alle de otte patienter, der gennemførte undersøgelsen. Alle otte patienter rapporterede endvidere en global klinisk forbedring efter behandlingen. Der sås hovedsageligt

14 Side 14 af 18 forbedringer inden for det kognitive/emotionelle område, men også med hensyn til den motoriske funktion hos nogle patienter. Der blev ligeledes i flere tilfælde rapporteret om forbedringer i søvnmønstret. Der blev set statistisk signifikante forbedringer i Verbal fluency testen og i to af de tre Stroop tests (angivelse af farver og læsning). UHDRS motor scoren var uændret. Fase I Der er udført fase I studier blandt raske frivillige, der har vist, at ACR16 er veltolereret indtil en oral dosis på 120 mg uden alvorlige bivirkninger eller væsentlig indvirkning på hjertekarsystemet. Ved den højeste dosis rapporterede halvdelen af forsøgspersonerne kortvarig svimmelhed. Immaterielle rettigheder ACR16 er omfattet af en patentansøgning med kemisk stofkrav og forskellige krav vedrørende anvendelsen. Ansøgningen er indleveret i 25 forskellige lande/regioner og er blevet valideret i 25 europæiske lande, og godkendt i 9 områder, herunder USA og EPO. De første patenter vil begynde at udløbe fra ACR16 er tildelt Orphan drug status i både USA og Europa indenfor behandling af Huntingtons sygdom. ACR16 Skizofreni ACR16 er succesfuldt evalueret i et klinisk fase Ib studie af Carlsson Ressearch og er efterfølgende blevet udlicenceret til Astellas, der har rettigheder til at udvikle stoffet til behandling af skizofreni og andre indikationer med undtagelse af Huntingtons sygdom. ACR16 udgør et nyt behandlingsprincip inden for dette område og har vist sig effektiv i prækliniske modeller af skizofreni, mens der ikke er set indvirkning på normaladfærd. Skizofreni Skizofreni er en kronisk alvorlig psykiatrisk sygdom med væsentlig indvirkning på patientens livskvalitet. Sygdommen er udbredt overalt i verden og skønnes at ramme ca. 1% af befolkningen på et eller andet tidspunkt i livet. Symptomerne omfatter problemer med erkendelse, følelser og opfattelse. Psykose, der betegner en form for mental svækkelse kendetegnet ved hallucinationer og/eller vrangforestillinger er en almindeligt forekommende tilstand ved skizofreni. Også social isolation eller anormal tale, tanke eller opførsel kan forekomme samtidigt eller følge psykose. Årsagen til skizofreni er endnu ikke kendt, men symptomerne kan i et vist omfang forklares udfra ubalancer i det komplekse og inter-relaterede kemiske system i hjernen, som omfatter neuro-transmitterne (signalstofferne) dopamin og glutamat. I henhold til US National Institute of Mental Health (NIMH) kommer kun én ud af fem patienter sig helt efter sygdommen. Dårlig overholdelse af behandlingen fra patienternes side er en af de vigtigste faktorer, der forhindrer effektiv styring af skizofreni. Der er mange årsager hertil: manglende indsigt i sygdommen, medicinske bivirkninger, manglende social støtte samt manglende behandlingseffekt. Der er behov for lægemidler, der retter sig mod negative og kognitive symptomer, samt for behandlinger, som patienterne vil være bedre til at overholde. Ifølge IMS Health udgjorde det samlede salg af antipsykotika EUR 12,9 mia. i Markedet er domineret af såkaldte atypiske antipsykotika såsom Zyprexa (olanzapin), Risperdal (risperidon) og Seroquel (quietiapi), der kan tilskrives ca. 90 % af salget.

15 Side 15 af 18 Anti-psykotika anvendes i vid udstrækning til behandling af psykoser forbundet med skizofreni, og i henhold til Datamonitor 2006 havde skizofreni-markedet i 2005 en værdi på USD 3,2 mia. på de syv største lægemiddelmarkeder. En øget opmærksomhed på de alvorlige bivirkninger ved de nuværende antipsykotika betyder indirekte, at en af de største vækstmuligheder på markedet i dag ligger i at udvikle nye behandlingsformer. Nye lægemidler med en bedre bivirkningsprofil vil sandsynligvis have betydelige konkurrencemæssige fordele i forhold til de nuværende lægemidler. Klinisk udvikling Der er gennemført et klinisk fase Ib tolerabilitetsstudie af ACR16 i patienter med fremskreden skizofreni. Studiet var en randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet undersøgelse, omfattende 18 patienter, der i tre uger blev givet ACR16 eller placebo. Blandt de patienter, der blev behandlet med ACR16, sås et fald i PANSStallene (Positive and Negative Symptome Scale) i forhold til baseline-målingerne to og tre uger efter påbegyndelse af behandlingen. I et yderligere fase Ib studie omfattende 7 patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, blev supplerende behandling med ACR16 også fundet veltolereret. Patienternes selvevaluerings scoringer afslørede et markant fald i levodopa-inducerede ufrivillige bevægelser uden negativ indvirkning på den underliggende evne til at bevæge sig. Det generelle kliniske billede var ligeledes, at ACR16 førte til en stabilisering af den emotionelle tilstand og mønstret med søvnafbrydelser hos mange patienter. I begge fase I/II studier tåltes ACR16 godt med kun milde CNS-relaterede bivirkninger. ACR325 Psykoser og maniodepression ACR325 har gennemgået den prækliniske udvikling, og der er hos de svenske sundhedsmyndigheder søgt om tilladelse til at indlede kliniske fase I. Stoffet er en ny dopaminerg stabilisator, der har vist effekt og en favorabel farmakokinetisk og sikkerhedsmæssig profil i modeller for psykose og affektive sygdomme. ACR325 udvikles med fokus på behandling af psykoser og maniodepression. Virkningsmekanisme og præklinisk profil I farmakologiske adfærdsmodeller giver ACR325 ligesom ACR16 et øget niveau af nervetransmitterstofferne dopamin og noradrenalin i hjernebarken samtidigt med en hæmning af stimuleret dopaminaktivitet. I modsætning til markedsførte antipsykotika udviser ACR325 ikke hæmmende effekt på normal motorisk aktivitet. Udover en effektiv antipsykotisk effekt i forskellige farmakologiske modeller giver ACR325 også en effekt på visse biomarkører, herunder Arc (activity related cytosceletal protein) og BDNF (brain derived neurotrophic factor), som er sat i forbindelse med de hjerneprocesser, der fører til rehabilitering efter depression. Psykoser og maniodepression Psykose er ikke en selvstændig diagnose, men derimod en generel psykiatrisk betegnelse for en mental tilstand, hvor tankevirksomhed og opfattelse er alvorligt påvirket. Personer med psykoser lider af hallucinationer, har elusoriske opfattelser og paranoia samt udviser ændret personlighed og usammenhængende tankevirksomhed. Maniodepression er en af de alvorligste former for mental sygdom og kendetegnet ved gentagne episoder af mani og depression. Der sker ofte tilbagefald, og hyppigheden af maniodepression er ca. 3,4% i befolkningen som helhed på de syv største

16 Side 16 af 18 lægemiddelmarkeder. Det vurderes, at kun ca. 48 % af patienterne er korrekt diagnosticeret. Genetiske faktorer spiller en afgørende rolle i fremkomsten og udviklingen af maniodepression. Grundpillen i behandlingen af maniodepression har været humørstabiliserende midler herunder litium- og valproat-produkter, - med antipsykotika og antidepressiva som en del af behandlingen i henholdsvis maniske og depressive perioder. De atypiske antipsykotika anvendes dog i stigende grad til behandling af både akut mani og til humørstabilisering. Den nuværende behandlingsstandard med anvendelse af flere forskellige lægemidler er langt fra optimal, og der eksisterer et væsentligt behov for et sikkert og veltolereret lægemiddel med både antimaniske og antidepressive egenskaber. En af de største udfordringer i behandlingen af maniodepression er også at forbedre det langsigtede terapeutiske resultat gennem brug af vedligeholdelsesbehandling for at reducere antallet af tilbagefald med depressive og maniske episoder. Den høje forekomst kombineret med store medicinske behov og kun relativt få nye lægemiddelkandidater i klinisk udvikling, gør maniodepression til et kommercielt attraktiv marked. Udvikling Planlagt Fase I studie Det første fase I studie af ACR325 bliver et enkeltdosis, randomiseret, placebokontrolleret, cross over studie i raske mandlige frivillige forsøgspersoner og forventes påbegyndt i efteråret I studiet vil 16 forsøgspersoner modtage placebo og tre stigende doser af ACR325, hvor der anvendes en 1 uges udvaskning mellem hver dosis. Det primære mål vil være at undersøge ACR325 s farmakokinetik efter oral indgivelse. Sikkerhedsmålinger og farmakinetik vil blive fulgt i 0-48 timer efter doseringen. Præklinisk udvikling Fra de præklinisike toksikologiforsøg blev det konkluderet, at ACR325 toksicitet er relateret til forstærket farmakologisk effekt i CNS, og at bivirkningerne kun forekommer ved store doser/høje plasmakoncentrationer med betydelig margin til de doser/plasmakoncentrationer, der forventes ved klinisk anvendelse. Resultater fra in vivo-undesøgelser af ACR325 s farmakinetik har desuden vist, at lægemiddelkandidaten har en høj biotilgængelighed (>90 % i rotter). Immaterielle rettigheder ACR325 er generisk omfattet af en patentansøgning med stofsammensætningskrav og anvendelseskrav. Ansøgningen er indleveret i 25 forskellige lande/regioner, og der er hidtil udstedt patent i 7 lande/områder, herunder USA. Patenterne vil begynde at udløbe i år ACR343 - Parkinsons sygdom ACR343 er i præklinisk udvikling som en ny behandlingsmulighed for Parkinsons sygdom. Målet er at reducere den negative virkning af udsving i dopamin-niveau forårsaget af levodopa medicinering (forhindre og reducere sensibilisering), at reducere dyskinesi/akinesi og stabilisere den mentale tilstand. Et sekundært mål er at behandle og forhindre psykoser/hallucinationer forårsaget af levodopa/da-agonister. Virkningsmekanisme og præklinisk profil

17 Side 17 af 18 ACR 343 har i prækliniske studier vist en minimal effekt på normal adfærd, men en evne til at normalisere abnorm adfærd, der induceres ved stimulation af dopaminsystemet eller hæmning af glutamatsystemet, Disse resultater peger imod, at ACR343 vil have stærke antidyskinetiske og antipsykotiske egenskaber i patienter med Parkinsons syge, hvorimod stoffet ikke forventes at forringe den motoriske funktion, humøret eller de kognitive funktioner. Parkinsons sygdom Næst efter Alzheimers sygdom er Parkinsons sygdom den mest almindelige kroniske, neurodegenerative sygdom. Sygdommen kan ikke kureres i dag, og der findes ingen forklaring på, hvorfor sygdommen opstår. Parkinsons sygdom er en sygdom i det motoriske system, der er forårsaget af degenerering af de nerveceller, der bruger dopamin som kemisk budbringer. Dopaminmedierede signaler kontrollerer bevægelse og koordination, og de primære symptomer på Parkinsons sygdom er rysten på hænder, arme, ben og hoved; muskelstivhed, der gør, at patienten ikke kan bevæge kroppen; udtryksløshed, langsomme bevægelser og forringet balance og koordinering. Sekundære symptomer omfatter taleændringer, demens og hukommelsesproblemer. Den eksisterende medicinske behandling af Parkinsons sygdom retter sig mod symptomlindring ved at genoprette den kemiske balance i hjernen. Der er tale om et modent marked med mange aktører og mange lægemiddelkategorier. Levodopa er den gyldne standard med god effekt i de fleste patienter med Parkinsons sygdom. Der er dog mange bivirkninger, især efter længerevarende behandling, f.eks. udsving i styringen af symptomerne og dyskinesier (ufrivillige bevægelser), og behandling med levodopa er derfor forbeholdt til det bliver nødvendigt i de sene faser, når sygdommen forværres. Udvikling Carlsson Research forhandler nu med kontrakthuse vedrørende GMP fremstilling af det aktive lægemiddelstof (API) samt toksikologipakke og formulering for ACR343. Det forventes, at fase I studiet starter i begyndelsen af Immaterielle rettigheder ACR343 er generisk dækket af udstedte patenter og indleverede patentansøgninger med stofsammensætnings- og anvendelseskrav samt fremgangsmådekrav Hvis der ikke sker forlængelse af eksklusivitetsperioden og forudsat, at der sker løbende vedligeholdelse, vil patenterne begynde at udløbe i år b. Tilkøbt forskningsplatform Som kernen i forskningsplatformen har Carlsson Research skabt den såkaldte Integrative Screening Process (ISP), der er en effektiv teknologi til generering af terapeutiske nyskabelser inden for CNS-området. ISP er blevet anvendt til at udvikle nye kemiske strukturelle klasser med stabiliserende virkning på hjernefunktioner, herunder hovedsageligt dopaminerge stabilisatorer og stoffer med anatomisk specifik virkning på de noradrenerge, serotonerge og dopaminerge systemer. Dopaminerge stabilisatorer mv. Dopaminerge stabilisatorer er stoffer, der både kan fremme og modvirke dopaminerge virkninger afhængigt af den dopaminerge aktivitets initiale niveau. Dopaminerge stabilisatorer undertrykker den hyperaktive adfærd, der følger af store doser af direkte og indirekte dopamin-agonister, hvorimod de dopaminerge stabilisatorer i den normale tilstand har ingen eller kun mindre virkning på adfærden. En anden egenskab ved

18 Side 18 af 18 dopaminerge stabilisatorer er deres evne til ikke blot at reducere hyperaktivitet, men også til at normalisere det adfærdsmønster, der opnås ved brug af psykostimulanter som f.eks. d-amfetamin eller kokain, der påvirker dopaminsystemet og f.eks. MK801 og phencyclidin, der påvirker glutamatsystemet. Integrative Screening Process (ISP) teknologien til udvikling af lægemiddelkandidater ISP er en metode, der har som mål at kortlægge det samlede respons på behandling. Den ene hjørnesten i ISP er anvendelsen af højkvalitets in vivo-dyremodeller, hvor den fulde kompleksitet i CNS udtrykkes, og tilsvarende også den fulde kompleksitet af virkningen af lægemiddelstoffer, der retter sig mod dette område. Resultatet er en beskrivelse af de observerede virkninger af de afprøvede stoffer i form af en række forskellige kvantitative deskriptorer (tal), der herefter behandles via de nyeste numeriske og statistiske metoder. Den anden hjørnesten er anvendelse af en tilsvarende teknologi til at beskrive og udvælge nye potentielle lægemiddelkandidater. Ved systematisk at kortlægge alle forsøg og afprøvninger (herunder data fra forsøg med registrerede/godkendte lægemidler) og samtidig vurdere og sammenligne er det muligt at relatere og forudsige profilen af et bestemt stof i forhold til andre. Det vurderes, at ISP i væsentlig grad kan reducere risikoen ved at tage stoffer med uønskede farmakologiske egenskaber til klinikken samt reducere risikoen for at overse stoffer med potentielt værdifuld virkning. Kliniske kandidater udvælges blandt de stoffer, der udviser positiv virkning på interaktionen mellem hjernens transmittersystemer. Ved at vælge stoffer med i nogen grad forskellige virkninger kan de oplysninger, der opnås fra de kliniske forsøg, udnyttes optimalt. En stor fordel ved Carlsson Researchs strategi til udvælgelse af lægemiddelkandidater er, at det at finde targets, validere targets og identificere potentielle lægemidler kan finde sted samtidig, hvorved der opnås hurtig udvikling af lægemiddelkandidater med nye egenskaber og virkningsmekanismer. Siden 2000 har ISP-teknologien ført til tre lægemiddelkandidater (ACR16, ACR325 og ACR343) og omkring 500 nye stoffer er blevet syntetiseret. Der er med Carlsson Researchs nuværende ressourcer blevet produceret mere end en ny lægemiddelkandidat hvert andet år.

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Onsdag den

Læs mere

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006.

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Side 1 af 14 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Det regnskabsmæssige

Læs mere

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden:

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 28. april 2010

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005 Side 1 af 11 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2005 Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006).

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2007 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. Side 1 af 28 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2007 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. NeuroSearch-koncernen realiserede

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006).

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter skat blev et underskud

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007).

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007). Side 1 af 18 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2008. Det regnskabsmæssige resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 28.02.2012 NeuroSearch offentliggør selskabets årsrapport for 2011 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede i 2011 et underskud fra primær drift vedrørende de fortsættende

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Selskabsmeddelelse nr. 11/2007 Frederiksberg, 11. december 2007 Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Frederiksberg, 11. december 2007: Olicom A/S, hvis aktier er noteret på OMX Den

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. Side 1 af 27 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2008 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. I 2008 realiserede NeuroSearch-koncernen

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Side 1 af 13 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2005. Det regnskabsmæssige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2006.

Bestyrelsen har i dag godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2006. Side 1 af 17 Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller undtaget fra registrering i henhold til US Securities

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S København, 16. november 2009 - Bestyrelsen i NeuroSearch (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni Opjustering af forventningerne til 2004 med 50 mio. kr.

NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni Opjustering af forventningerne til 2004 med 50 mio. kr. Side 1 af 10 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2004. Opjustering af forventningerne til 2004 med 50 mio. kr. Bestyrelsen har d.d. godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Virksomhedspræsentation Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende virksomhedens aktiviteter og forretning, og der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. november 2012 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S forventninger til udviklingen af Topotarget

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse#180 - Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2015, den 3. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Mermaid A/S, (CVR-nr. 25 49 38 77) på selskabets adresse beliggende Herstedøstervej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Oversigt over de væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2. kvartal 2008:

Oversigt over de væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2. kvartal 2008: Side 1 af 22 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008. NeuroSearchs regnskabsmæssige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2004

NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2004 Side 1 af 11 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2004 Bestyrelsen har d.d. godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere