Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015"

Transkript

1 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215

2 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de offentlige sygehuse samt den aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg og betalt af patientens bopælsregion. I opgørelserne er kun medtaget elektive, somatiske kontakter (se også bilag 2). Hovedresultater For hele landet er den gennemsnitlige ventetid for opererede patienter faldet fra 66 dage i 29 til 48 dage i 215. Størst fald ses i Region Midtjylland med et fald fra 72 dage i 29 til 39 dage i 215, hvilket svarer til en reduktion af ventetiden på 33 dage. Højest gennemsnitlige ventetid ses i Region Nordjylland med en ventetid på 66 dage til operation. Lavest ventetider ses i Region Midtjylland og Region Syddanmark med henholdsvis 39 og 44 dages ventetid til operation. Hos alle regioner ses et markant fald i ventetiden i juli måned fulgt af en stigning henover sensommeren. Størst udsving i ventetiden ses i Region Sjælland, hvor ventetiden henover året svinger mellem 33 og 54 dage. Der ses stor variation i ventetiden på operation for forskellige operationsgrupper. Ventetiden er kortest ved Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma og længst ved Øje og øjenomgivelser med henholdsvis 18 og 76 dage som landsgennemsnit. På landsplan ventede 54 pct. af patienterne -3 dage på operation i 215. Højest andel har Region Midtjylland med 6 pct., og lavest ligger Region Nordjylland med 44 pct. af patienterne i dette interval. Sundhedsdatastyrelsen har også belyst ventetiderne til udredning i det psykiatriske sygehusvæsen, se Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215. Side 2

3 Læsevejledning Indledningsvist beskrives de seneste års udvikling i ventetiderne, hvorefter fokus er på ventetider for opererede patienter i 215. Generelt fald i ventetiderne over de seneste år For hele landet er ventetiden for opererede patienter faldet fra 66 dage i 29 til 48 dage i 215. Som den eneste region har Region Nordjylland oplevet en samlet stigning i ventetiden for opererede patienter fra 59 dage til 66 dage i perioden , jf. figur 1, selvom der var et fald i ventetiden de første to år af perioden. De forholdsvis lange ventetider i 29 skyldtes sandsynligvis strejken i foråret 28, hvor der blev opbygget en pukkel af patienter på venteliste. Størst samlet fald i ventetiden for opererede patienter ses i Region Midtjylland, der både havde den højeste ventetid i 29 på 72 dage og den laveste i 215 på 39 dage (se også bilag 1, tabel 1). Resten af analysen omhandler alene ventetiderne i 215. Figur 1. Gennemsnitlig ventetid i dage for opererede patienter, , fordelt på regioner Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele Landet Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Længst ventetid i Region Nordjylland I 215 ses en del længere ventetid i Region Nordjylland end i resten af landet, jf. figur 2. Region Midtjylland og Syddanmark har de korteste ventetider med henholdsvis 39 og 44 dages ventetid til operation. Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem ventetiden og antallet af venteforløb, selvom der ses en tendens til, at jo flere ventende jo længere ventetid. Dette mønster brydes dog af Region Nordjylland, der både har færrest venteforløb og længst ventetid (se også bilag 1, tabel 2). Side 3

4 Figur 2. Gennemsnitlig ventetid for opererede patienter målt i dage samt antal venteforløb, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Antal forløb Ventetid til operation Antal forløb Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Kortest ventetid i ferieperioderne I løbet af hvert år ses sæsonudsving i ventetiden til operation, især i forbindelse med sommerferie og juleferie, jf. figur 3. Gennemgående for alle regioner er et markant fald i ventetiden i juli måned efterfulgt af en stigning henover sensommeren, hvorefter ventetiden igen aftager hen imod nytår. Disse udsving skyldes, at aktivitetsniveauet nedsættes i ferieperioderne, således at kun de mest hastende patienter opereres, mens resten udskydes til efter ferien (se også bilag 1, tabel 3). Figur 3. Gennemsnitlig ventetid i dage for opererede patienter, 215, fordelt på regioner jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 2 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele Landet Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Side 4

5 Nervesystemet Endokrine organer Øje og øjenomgivelser Øre, næse og strubehoved Læber, tænder, kæber, mund og svælg Hjerte og store intrathorakale kar Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum Bryst Fordøjelsesorganer og milt Urinveje, mandlige kønsorganer og Kvindelige kønsorganer Obstetriske operationer Bevægeapparatet Perifere kar og lymfesystem Hud og underhud I alt Størst udsving i ventetiden ses i Region Sjælland, hvor den korteste ventetid er på 33 dage i juli og den længste på 54 dage i januar. Længst ventetid til operation på Øje og øjenomgivelser Der ses betydelig variation i den gennemsnitlige ventetid på operation for de 15 forskellige operationsgrupper, jf. figur 4. På landsplan har ventetiden i 215 således været kortest for operationsgruppen Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma med 18 dage og længst i operationsgruppen Øje og øjenomgivelser med 76 dage. Inden for de enkelte operationsgrupper ses betydelige forskelle regionerne imellem. Således ses markant høje ventetider i både Region Nordjylland og Region Sjælland på de tre grupper Endokrine organer, Øje og øjenomgivelser og Øre, næse og strubehoved, hvor Region Nordjylland topper i Øje og øjenomgivelser med 138 dage og Region Sjælland topper i Endokrine organer med 137 dage, hvilket er henholdsvis 62 og 84 dage over landsgennemsnittet. For disse tre operationsgrupper såvel som for flere andre gælder, at de to regioner sammen med Region Midtjylland udfører relativt få operationer inden for den pågældende operationsgruppe jf. figur 4a, 4b og 4c (se også bilag 1, tabel 4). Figur 4. Gennemsnitlig ventetid i dage for opererede patienter fordelt på operationsgruppe og region, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Side 5

6 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Figur 4a. Gennemsnitlig ventetid i dage for operation i operationsgruppen Endokrine organer, fordelt på region, 215 Figur 4b. Gennemsnitlig ventetid i dage for operation i operationsgruppen Øje og øjenomgivelser, fordelt på region, 215 Antal forløb Antal forløb Endokrine organer Ventetid Endokrine organer Antal forløb Øje og øjenomgivelser Ventetid Øje og øjenomgivelser Antal forløb Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Figur 4c. Gennemsnitlig ventetid i dage for operation i operationsgruppen Øre, næse og strubehoved, fordelt på region, 215 Figur 4d. Gennemsnitlig ventetid i dage for operation i operationsgruppen Perifere kar og lymfesystem, fordelt på region, 215 Antal forløb Antal forløb Øre, næse og strubehoved Ventetid Øre, næse og strubehoved Antal forløb Perifere kar og lymfesystem Ventetid Perifere kar og lymfesystem Antal forløb Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Side 6

7 I operationsgrupperne Øre, næse og strubehoved og Perifere kar og lymfesystem skiller henholdsvis Region Syddanmark og Region Sjælland sig ud med forholdsvis lave ventetider på 36 og 15 dage, selvom antallet af operationer i begge tilfælde ikke afviger markant fra de andre regioner jf. figur 4c og 4d (se også bilag 1, tabel 4). Flest patienter venter højst 3 dage Behandlingsretten giver patienter ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger en måned ved alvorlig sygdom eller to måneder ved mindre alvorlig sygdom, og der findes en aftale om denne behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør, jf. boks 1. Boks 1. Kort om det udvidede frie sygehusvalg behandlings- og udredningsretten Det udvidede frie sygehusvalg blev indført pr. 1. oktober 27. Ordningen giver patienter ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger en måned ved alvorlig sygdom eller to måneder ved mindre alvorlig sygdom (ventetidsfristen), og der findes en aftale om denne behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør. Derudover har patienterne ret til udredning inden for en måned, hvis det er fagligt muligt. Det udvidede frie sygehusvalg blev midlertidigt suspenderet i perioden 7. nov. 28 til med 3. jun. 29 som følge af sygehusstrejken i 28. På landsplan har 54 pct. af alle opererede patienter ventet mellem og 3 dage på en operation, jf. figur 5. I Region Nordjylland er det 44 pct. af patienterne, der venter til 3 dage, mens 6 pct. af patienterne i Region Midtjylland ligger i dette interval (se også bilag 1, tabel 5). Andelen af patienter, der venter i 31-6 dage og 61-9 dage, er stort set ens over hele landet, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland igen adskiller sig ved patienter, der venter over 9 dage, idet Region Nordjylland har den største andel på 23 pct., og Region Midtjylland har den mindste andel på 9 pct. Figur 5. Andel af ventende til operation fordelt på region og længden af ventetid i intervaller, 215 Pct dage 31-6 dage 61-9 dage Over 9 dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Pct Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Side 7

8 Bilag 1 Tabel 1. Gennemsnitlig ventetid for opererede patienter, målt i dage, fordelt på region, Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Tabel 2. Gennemsnitlig ventetid for opererede patienter og alle ventende patienter i 215, målt i dage, fordelt på region Ventende på Region operation (dage) Antal forløb Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Side 8

9 Tabel 3. Gennemsnitlig ventetid i dage for opererede patienter, 215, fordelt på regioner og måned Måned Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Januar Ventetid Antal forløb Februar Ventetid Antal forløb Marts Ventetid Antal forløb April Maj Juni Juli Ventetid Antal forløb Ventetid Antal forløb Ventetid Antal forløb Ventetid Antal forløb August Ventetid Antal forløb September Ventetid Antal forløb Oktober Ventetid Antal forløb November Ventetid Antal forløb December Ventetid Antal forløb Hele 215 Ventetid Antal forløb Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Side 9

10 Tabel 4. Gennemsnitlig ventetid i dage for opererede patienter, fordelt på operationsgruppe og region, 215 Operationsgruppe Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Nervesystemet Ventetid Antal forløb Endokrine organer Ventetid Antal forløb Øje og øjenomgivelser Ventetid Antal forløb Øre, næse og strubehoved Ventetid Antal forløb Læber, tænder, kæber, mund og svælg Ventetid Antal forløb Hjerte og store intrathorakale kar Ventetid Antal forløb Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma Ventetid Antal forløb Bryst Ventetid Antal forløb Fordøjelsesorganer og milt Ventetid Antal forløb Urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitoneale væv Ventetid Antal forløb Kvindelige kønsorganer Ventetid Antal forløb Obstetriske operationer Ventetid Antal forløb Bevægeapparatet Ventetid Side 1

11 Antal forløb Perifere kar og lymfesystem Ventetid Antal forløb Hud og underhud I alt Ventetid Antal forløb Ventetid Antal forløb Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Tabel 5. Andel af ventende til operation, fordelt på region og længden af ventetid i intervaller, 215 Andel (%) Region -3 dage 31-6 dage 61-9 dage Over 9 dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregisteret pr. 1. marts 216, foreløbige tal, Sundhedsdatastyrelsen Side 11

12 Bilag 2 Metode Sundhedsdatastyrelsen udregner erfarede ventetider ud fra sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret (LPR). Ny ventetidsregistrering pr. 1. januar 24 Der blev pr indført en ny ventetidsregistrering, samt nye koder for henvisningsmåde og afslutningsmåde. Hvis henvisningsmåde, henvisende sygehusafdeling og afslutningsmåde bliver indberettet korrekt, er det muligt at identificere samhørende kontakter i LPR, og koble disse kontakter til sygdomsforløb. En sådan kobling gør det muligt at summere ventetiden fra flere kontakter, så den totale ventetid for det samlede forløb kan opgøres. Kobling er muligt både på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner, hvis oplysninger vedrørende afslutningsmåde, henvisningsmåde og henvisende sygehus og afdeling er indberettet korrekt. Hver patient kan have et eller flere forløb. Grundlæggende udtræksbetingelser Ventetider er beregnet på baggrund af alle elektive kontakter til offentlige sygehuse i somatisk LPR, hvilket vil sige alle indlæggelser, hvor indlæggelsesmåde er planlagt, samt alle ambulante kontakter, hvor der er indberettet minimum én ventestatus, dvs. alle kontakter hvor henvisningsdato er forskellig fra indlæggelsesdato eller startdato. Blandt kontakter til private sygehuse og klinikker, medtages kun de elektive kontakter, som enten er markeret som betalt af bopælsregion, eller hvor patienten er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg. Der medtages kun kontakter hvor henvisningsdatoen ligger efter den 31. december 23. Endvidere medtages ikke kontakter for raske nyfødte og raske ledsagere, ej heller kontakter indberettet på afdelinger med psykiatri som speciale. For disse udvalgte kontakter, findes de aktive venteperioder, dvs. perioder hvor der er indberettet en ventestatus i intervallet 11-15, som skal bruges i beregningen af de erfarede ventetider. Kobling af kontakter De udvalgte kontakter danner grundlaget for de venteforløb, der bliver koblet. Kontakterne sorteres efter cpr-nummer, rec-nummer (kontaktidentifikation), startdato for ventestatus og slutdato for ventestatus. Et venteforløb starter med en kontakt, hvorpå der er registreret som afsluttet til venteforløb. Denne kontakt forsøges så koblet med en kontakt, hvorpå der er registreret som henvist fra venteforløb, efter de kriterier der er nærmere beskrevet i dette afsnit. Side 12

13 Det er muligt at koble flere kontakter end 2, hvis både henvisningsmåde og afslutningsmåde er fra/til venteforløb, men for at lette illustrationen, tages i de følgende eksempler udgangspunkt i 2 kontakter. De indberettede data som benyttes, når 2 kontakter kobles er: afslutningsmåde på 1. kontakt og henvisningsmåde, henvisende sygehus og henvisende afdeling på 2. kontakt. 2 kontakter kobles ud fra 5 kriterier: Afslutningsmåden på 1. kontakt skal være enten G Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb eller L Afsluttet til sygehusafsnit, venteforløb (hjemmet). Dette er de eneste 2 afslutningsmåder, der kan starte et venteforløb. Henvisningsmåden på 2. kontakt skal være G Henvist fra sygehusafsnit, venteforløb Dette er den eneste henvisningsmåde, der kan resultere i at kontakten bliver koblet med en tidligere kontakt. Det sygehus, hvor patienten er indskrevet på første kontakt, skal være lig med henvisende sygehus på 2. kontakt. Den afdeling, hvor patienten er indskrevet på første kontakt, skal være lig med henvisende afdeling på 2. kontakt. Slutdatoen på 1. kontakt skal ligge maksimum 3 dage før henvisningsdatoen på 2. kontakt. Dette kriterium skal sikre at kontakter, der i tid ligger langt fra hinanden, ikke bliver koblet. Disse koblingskriterier er forsøgt illustreret ved eksempler i nedenstående figurer. Eksempel 1: Kobling 1. kontakt 2. kontakt udm G eller L G henm sgh 131 = 131 hsgh afd 129 = 129 hsgh slutdto 3 dage hendto Eksempel 2: Manglende kobling, pga. manglende match på henvisningsmåde 1. kontakt 2. kontakt udm G eller L F henm sgh 131 = 131 hsgh afd 129 = 129 Side 13 slutdto 3 dage hsgh hendto

14 I eksempel 2 bliver de to kontakter ikke koblet, da henvisningsmåden på 2. kontakt er F henvist fra sygehusafdeling og ikke G henvist fra sygehusafdeling, venteforløb. Det er helt afgørende for koblingen, at der kodes med de korrekte afslutnings- og henvisningsmåder. Eksempel 3: Manglende kobling, pga. lang periode mellem slutdato på 1. kontakt og henvisningsdato på 2. kontakt 1. kontakt 2. kontakt. udm G eller L G henm sgh 131 = 131 hsgh afd 129 = 129 hsgh slutdto 1. jan aug. `6 hendto I eksempel 3 bliver de to kontakter ikke koblet, da der er over 3 dage mellem slutdatoen for 1. kontakt og henvisningsdatoen mellem henvisningsdatoen for 2. kontakt. Eksempel 4: kobling, på basis af patient med en del kontakter cpr sgh afd hendto henm udm uddto hsgh hafd 22846xxxx G F xxxx Kobling G xxxx G F xxxx Kobling G xxxx G Kobling G xxxx G xxxx G Ingen 22846xxxx Kobling G xxxx F F Kobling 22846xxxx G I ovenstående illustrerede eksempel 4 bliver der dannet 3 venteforløb. Det første venteforløb består af 2 kontakter, det andet forløb består af 3 kontakter og det sidste forløb består af 2 kontakter. Det illustrerede tilfælde, hvor der ikke sker nogen kobling, skyldes, at udskrivningsdatoen på den kontakt hvor afslutningsmåden er G, ikke kan kobles med en kontakt, hvor både henvisningsmåde er G, henvisende sygehus og afdeling er lig med stamafdelingen på 1. kontakt og der er mindre end 3 dage mellem udskrivningsdatoen og henvisningsdatoen på de 2 kontakter. I det her illustrerede eksempel, er det kravet om de 3 dage, der ikke er opfyldt. Side 14

15 Datagrundlaget for udregning af ventetider De venteforløb, som bliver dannet ud fra den ovenstående beskrevne metode, danner det datagrundlag, som ligger til grund for udregningerne af erfaret ventetid. På baggrund af venteforløbene er det muligt at beregne ventetider for bl.a. operationsgrupper og specifikke behandlinger. Disse grupper og behandlinger bliver identificeret ud fra de oplysninger om aktionsdiagnoser og procedurekoder, der er registreret på de kontakter, der danner venteforløbene. Hvis den erfarede ventetid på fx en brokoperation ønskes beregnet, findes de kontakter i LPR, hvorpå der har fundet en brokoperation sted. På baggrund af den enkelte kontakters recnummer, findes det venteforløb kontakten er en del af, og ventetiden beregnes som den samlede ventetid på hele venteforløbet. Ventetiden for brokoperationer, bliver så beregnet som den gennemsnitlige ventetid for alle venteforløb, hvor der har fundet en brokoperation sted. Beregning af erfaret ventetid Den erfarede ventetid bliver beregnet som summen af de aktive venteperioder i hele venteforløbet. Den samlede erfarede ventetid bliver tilskrevet det første sygehus i venteforløbet, som patienten er henvist til og som indskriver patienten. Dette uanset om patienten er udredt på ét sygehus og opereret på et andet sygehus. Side 15

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2007

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2007 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007.

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007. N O T A T Regionernes henvisninger til det udvidede frie sygehusvalg Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation Nationale kvalitetsmål Dokumentation Indhold Forord... 3 Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage... 4 Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL... 5 Akutte somatiske indlæggelser blandt

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 26 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2008 Takstberegning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning; Takstgrundlag;

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ordinære medlemmer... 2 Figur 2 Dimittendoptag

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

HVF - Henvisnings/venteforløb.

HVF - Henvisnings/venteforløb. HVF - Henvisnings/venteforløb. Hvad er HVF? Et samlet billede til registrering af henvisning + venteforløb Har eksisteret i PAS siden efteråret 2004. HVF-billedet består af ét skærmbillede, som bruges

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008

Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008 Formandssekretariatet 8. ember 28 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling November 28 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Især den seneste måned er ledigheden i 3F steget markant. Når man ser

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 11 Indledning Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 Version 2012-3 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave af Rapport nr. 6, 2010 12 Indledning 1 Indledning

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere