Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptræning. Orientering til ældrepolitisk frivillige"

Transkript

1 Genoptræning Orientering til ældrepolitisk frivillige 2014

2 Indhold 3 Genoptræning og det gode liv 4 Ældre Sagens mærkesager Fakta og oplysninger Generelle fakta om genoptræning Fakta om mærkesager Øvrige fakta 13 Spørgsmål til kommunalpolitikerne 1 Mere information Redaktion: Frivilligafdelingen og Samfundsanalyse Grafik/Design: Ole Leif og Ida Magdalene Tryk: Ældre Sagen Ældre Sagens håndbøger i denne serie: Digitalisering Frivilligpolitik Genoptræning Rehabilitering og hjemmehjælp Medicinske patienter Pleje og ældreboliger Velfærdsteknologi April 201

3 Genoptræning og det gode liv Ældre Sagen arbejder på landsplan med at styrke det sammenhængende patientforløb. I den forbindelse er genoptræning eller vedligeholdelsestræning en vigtig forudsætning for at kunne leve det gode liv også efter sygdom, uanset om behandlingen har foregået på sygehus eller i hjemmet. De fleste taber under en sygdomsperiode nogle funktioner, som er vigtige at få genoprettet hurtigst muligt. Det er kommunerne, der har afgørende ansvar for genoptræningsområdet, både økonomisk og at iværksætte genoptræningstilbud samt sikre, at tilbuddet kan gives hurtigt til de borgere, som har behov. Derfor er det vigtigt, at frivillige i Ældre Sagen gør en aktiv indsats for, at ventetiden på genoptræning bliver så kort som muligt. Det handler om at være med- og modspiller i dialog med lokale politikere og embedsmænd. Ældre Sagens lokale ældrepolitiske indsats er vigtig, da den er en forud- sætning for, at det arbejde som Ældre Sagen arbejder med på landsplan også bliver realiseret i de enkelte kommuner. Dette hæfte er ment som et informations- og inspirationsmateriale, suppleret med yderligere materiale på Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger på kommunens hjemmeside om lokale forhold, eventuelt bistået af hjælp fra Ældre Sagens foreningskonsulenter. Jeg ønsker jer held og lykke med det lokale arbejde for at sikre et bedre genoptræningsforløb og dermed livskvalitet for borgerne i jeres kommune. Bjarne Hastrup Adm. Direktør 3

4 Ældre Sagens mærkesager Ældre har krav på at få den genoptræning, de har behov for, for at leve et selvstændigt og værdigt liv. Som ældrepolitisk frivillig kan du arbejde lokalt med at sikre kommunens ældre et anstændigt træningstilbud. Offentlige tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning tager udgangspunkt i to forskellige lovgivninger, nemlig Sundhedsloven og Serviceloven, som du også kan læse mere om i dette hæfte. I forhold til genoptræning har Ældre Sagen en række mærkesager, der er værd at kigge efter i kommunerne og arbejde for, at de bliver efterkommet. De er: 1 Genoptræning hurtigst muligt eller ventetid på maksimalt 1 uge efter at: A: en borger er blevet udskrevet fra sygehus. B: kommunen er blevet bekendt med en borgers behov for genoptræning, uden at vedkommende har været indlagt på sygehus. 2 Borgere skal have samme adgang til kørsel eller kørselsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning uanset, om de har været indlagt på sygehus eller ej. 3 Kommunerne bør arbejde sammen om specialiserede genoptræningsforløb, der forudsætter at særligt uddannet fagpersonale er til rådighed. 4

5 Fakta og oplysninger Lovgivningen på genoptræningsområdet strækker sig over to forskellige love, nemlig Sundhedsloven og Serviceloven. Her kan I kort få et indblik i de to love samt finde diverse faktuelle oplysninger vedrørende genoptræning. Under afsnittet Mere information, er der desuden link til en lang række centrale dokumenter, der blandt andet beskriver rammer, regler og statistik på genoptræningsområdet. Generelle fakta om genoptræning Typer af træning Genoptræningsområdet kan opdeles i tre typer: 1. Genoptræning efter Sundhedsloven Genoptræning på basalt niveau Genoptræning på avanceret niveau Genoptræning på specialiseret niveau Rehabilitering på specialiseret niveau 2. Genoptræning efter Serviceloven 3. Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I forhold til genoptræning efter Sundhedsloven er det en lægefaglig vurdering på hospitalet, som afgør typen af genoptræning. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov eller rehabiliteringsbehov. Det er oftest sygdommens sværhedsgrad og eventuelle komplikationer fremfor diagnosen, der afgør typen af genoptræning. Det siger loven Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Forudsætningen for genoptræning efter Sundhedsloven er, at borgeren kan fremvise en genoptræningsplan, jf. 84. En genoptræningsplan er dokumentation for et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræningsplanen es og/eller faxes oftest direkte til kommunen. Serviceloven 86 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Serviceloven 86, stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Kommunens ansvar Kommunen har altså ifølge loven ansvaret for: Genoptræning efter indlæggelse på sygehus, hvis der i den forbindelse er udarbejdet en genoptræningsplan. Kontakt med skadestue, sygehusambulatorium eller dagsafsnit sidestilles med sygehusindlæggelse. Genoptræning efter sygdom eller ulykke, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det kan eksempelvis være efter et fald eller længerevarende influenza. Vedligeholdelsestræning er målrettet træning for at forhindre funktionstab, fastholde eller forbedre den hidtidige funktionsevne. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske funktioner og færdigheder. I Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner kan man læse mere om indholdet i de forskellige typer genoptræning. Se link bagerst i pjecen.

6 Fakta om mærkesager 1 Genoptræning hurtigst muligt eller ventetid på maksimalt 1 uge Ældre Sagen har i gennem en årrække undersøgt ventetiderne på genoptræning både i henhold til Sundhedsloven og efter Serviceloven. Bagest i hæftet i afsnittet Mere information kan du finde link til undersøgelserne. Det er naturligvis den ventetid, som borgeren oplever, der er central. Hvis lægen siger, at der skal gå lidt tid, før genoptræning kan startes, fx på grund af sårheling, så er det selvfølgelig en rimelig begrundelse for forlænget ventetid. Der kom i 2014 nye regler, som skærper kommunens forpligtelse til at undgå unødvendig ventetid på genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Reglerne betyder, at hvis der er et lægefagligt behov for, at patienten ikke må vente på genoptræning, så kan lægen fastsætte en startdato for træningen. Denne frist skal kommunen overholde. I en ca. halvdelen af landets kommuner tager det uacceptabel lang tid, hvis en borger har brug for træning efter at have været indlagt på sygehus, været syg uden indlæggelse eller har brug for hjælp til at vedligeholde balance, smidighed eller til at klare dagligdagen. Ventetiden kan koste dyrt. Kondition og muskelstyrke falder markant efter blot 1 uges sengeleje. Specielt de muskler, vi bruger til at rejse og sætte os med, samt de muskler, der holder os oprejst, svækkes efter sygdom. Unødig ventetid kan betyde, at ældre aldrig genvinder evnen til at komme ud af sengen ved egen hjælp, gå en tur i haven eller stå i køkkenet og varme aftensmaden. Det er en god ide, at I undersøger ventetiden for både genoptræning efter og genoptræning uden sygehusindlæggelse, da der kan være forskellige ventetider. I kan også vælge at sætte spot på den del af træningen, som I fornemmer specielt er problematisk i jeres kommune. Ældre Sagen lavede i 2014 undersøgelsen Kommunal træning af ældre 2014 om netop genoptræning og vedligeholdelsestræning af ældre. Kommunerne må selv vælge om de er anonyme i undersøgelsen, og på frivilligportalen og via linket bagerst i dette hæfte, kan du finde oplysningerne på de kommuner, som har valgt ikke at være anonyme. Af undersøgelsen fremgår følgende: Ventetid på genoptræning efter sygehus indlæggelse: 49 % af kommunerne har ingen/ op til 1 uges ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven. I 40 % af kommunerne er ventetiden op til 2 uger. 8 % af kommunerne har en ventetid på op til 3 uger. Ingen kommuner har oplyst at have en ventetid på mere end 3 uger. Der er selvfølgelig tilfælde, hvor svære operationssår og ulykker betyder, at genoptræningen ikke kan gå i gang lige efter udskrivelsen, men det bør være hensynet til borgerens helbred og ikke kommunens kapacitet, der styrer ventetidens længde. Sådan måles ventetid Ventetid kan måles på mange måder, og borgeren og kommunen er givetvis ikke altid enige om, hvad der er den bedste måde. Borgeren oplever formentlig ventetid fra det tidspunkt, vedkommende forlader sygehuset, eller det tidspunkt man kontakter kommunen første gang for at få genoptræning. Kommunen vil derimod sige, at ventetid først kan måles, når kommunen kender borgerens behov, og at tiden fra borgeren forlader sygehuset til kommunen modtager genoptræningsplanen ikke skal regnes som ventetid. Ventetid på genoptræning uden sygehusindlæggelse: 19 % af kommunerne har ingen/ op til 1 uges ventetid på genoptræning efter Serviceloven. I 4 % af kommunerne er ventetiden på op til 2 uger. I 17 % er ventetiden på op til 3 uger. 13 % af kommunerne har en ventetid på mere end 3 uger. Selv om ansvaret for genoptræning, uden at borgeren har været indlagt på sygehus, har været kommunens i årevis, halter tilbuddet desværre stadig. Der kan gå længere tid, fra behovet ken- 6

7 des, til træningen sættes i gang, end tilfældet er ved sygehusindlæggelser. Ældre Sagen frygter, at presset på kommunerne fra sygehusets genoptræ- ningsplaner kan betyde, at genoptræning uden at man har været indlagt på sygehus nedprioriteres med endnu længere ventelister til følge. Figur 1 Den reelle ventetid i kommunerne på genoptræning efter Sundhedsloven? Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Sundhedsloven, til borgeren påbegynder træningen? 0% 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark 3 42 Midtjylland Nordjylland Ingen ventetid / Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til uger 6 uger eller flere Ved ikke Ønsker ikke at svare KILDE: ÆLDRE SAGEN 2014 Figur 2 Den reelle ventetid i kommunerne på genoptræning efter Serviceloven? Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for genoptræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? 0% 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark 16 8 Midtjylland Nordjylland Ingen ventetid / Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til uger 6 uger eller flere Ved ikke Ønsker ikke at svare KILDE: ÆLDRE SAGEN

8 Figur 3 Den reelle ventetid i kommunerne på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Hvor lang tid går der typisk fra kommunen kender behovet for vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, til borgeren påbegynder træningen? 0% 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ingen ventetid / Op til 1 uge Op til 2 uger Op til 3 uger Op til 4 uger Op til uger 6 uger eller flere Ved ikke Ønsker ikke at svare KILDE: ÆLDRE SAGEN 2014 Ventetid på vedligeholdelsestræning: 18 % af kommunerne har ingen ventetid/op til 1 uges ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. I 39 % af kommunerne er ventetiden op til 2 uger. 13 % af kommunerne har en ventetid på op til 3 uger. 19 % har en ventetid på mere end 3 uger. Figur 1, 2 og 3 viser ventetiderne på de tre typer træning. Ventetiden er målt fra kommunen kender borgerens genoptræningsbehov til borgeren påbegynder træning. Hertil skal lægges den tid, det tager fra borgeren er udskrevet fra sygehus, til kommunen kender borgerens behov. Borgerens oplevelse af ventetiden er altså reelt længere, end hvad undersøgelsen viser. 2 Kørsel og kørselsordning Det er utilfredsstillende, at ældre, der har brug for genoptræning, uden at de har været indlagt på sygehus, ikke er ligestillet med ældre, der har været indlagt på et sygehus. Det er frivilligt for den enkelte kommune, om de vil tilbyde en kørselsordning for de borgere, der ikke selv har mulighed for at transportere sig til og fra kommunal træning i forbindelse med sygdom/ handicap, der ikke kræver sygehusbehandling. Det er også frivilligt, om den enkelte kommune vil opkræve betaling fra borgerne for kørslen. Ældre Sagens undersøgelse fra 2014 viser, at i % af kommunerne tilbydes der overhovedet ikke kørselsordning til genoptræning (se figur 4). I 63 % af kommunerne er der egenbetaling til genoptræning. Størrelsen på egenbetalingen varierer en hel del (se figur ). 8

9 Figur 4 Hvem er omfattet af kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? 0% 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Borgere, der selv vurderer, at de ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som visitationsenheden vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Borgere som en terapeut vurderer, ikke selv kan transportere sig til træning Andre Kommunen har ikke kørselsordning på området Ingen Ved ikke KILDE: ÆLDRE SAGEN 2014 Figur Hvad er egenbetalingen for borgere, der anvender kommunens kørselsordning til genoptræning efter Serviceloven? 0% 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Der er ingen egenbetaling Maksimalt 1 kr. retur pr. træningsgang Maksimalt 2 kr. retur pr. træningsgang Ved ikke Maksimalt 3 kr. retur pr. træningsgang 3-0 kr. retur pr. træningsgang Over 0 kr. retur pr. træningsgang Ønsker ikke at svare KILDE: ÆLDRE SAGEN

10 3 Kommunalt samarbejde Genoptræning tilbydes til mange forskellige diagnoser, lidelser og tilstande. Nogle typer genoptræning kræver en mindre specialiseret faglig tilgang, hvor andre typer genoptræning kræver specialiseret fagpersonale. I de specialrettede genoptræningstilbud, hvor der kræves særlig faglige forudsætninger for at kunne tilbyde et fagligt kvalitativt genoptræningsforløb uden unødvendig ventetid, bør kommunerne være bedre til at samarbejde med nabokommuner. I Ældre Sagens undersøgelse af genoptræningsområdet fra 2014 blev kommunerne endvidere spurgt om: Hvilke tiltag der skal til for, at kvaliteten af træning i kommunen forbedres. Her svarede kommunerne mange forskellige ting, eksempelvis tværfagligt samarbejde og fokus på forebyggelse. Men ingen foreslog tværfagligt samarbejde med nabokommunerne. Men det er tydeligt af figur 6, at de fleste kommuner ønsker at organisere de fleste tilbud selv. Figur 6 Hvordan er de specialrettede genoptræningstilbud organiseret i jeres kommune, fx tilbud til patienter med apopleksi, KOL eller ryglidelse? 0% 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 99 Alle Organiseret i egen kommune Købt på sygehuset Organiseret i samarbejde med andre kommuner Andet (notér) Ingen specialtilrettede tilbud i kommunen Ved ikke KILDE: ÆLDRE SAGEN

11 Tiltag der kan forbedre træningen i kommunerne Som frivillig kan det være interessant at komme i dialog med din kommune om kvaliteten af genoptræningstilbuddet. I Ældre Sagens undersøgelse fra 2014 er kommunerne blevet bedt om at vurdere, hvilke tiltag der kan skabe forbedringer inden for træningsområdet i deres kommune. Figur 8 På en skala fra 1-10, hvor 1 er slet ikke vigtigt og 10 er særdeles vigtigt, bedes du vurdere vigtigheden af hver af følgende forhold, hvis kvaliteten af træningen skal blive endnu bedre i kommunen Bedre tværfagligt samarbejde 6,4 6,4 6,1 6,7 7,4 7, Flere medarbejdere Bedre fysiske rammer (herunder lokaler, redskaber) 4,9,1,2,7,8,8 6,2 6,2 6,4 6,8 6,6 6,7 Flere ressourcer til efteruddannelse 4,3,7 6,0,6,6 6,0 Bedre mulighed for at anvende ny teknologi 4,8 4,9 4,7,3,6 6,7 Bedre mulighed for at varetage genoptræning i borgerens eget hjem 3,2 3,8 4,2 4,2 4,3,4 Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland KILDE: ÆLDRE SAGEN 2014

12 Øvrige fakta Genoptræningsplaner Landets sygehuse skal udfærdige genoptræningsplaner til patienter, hvor en læge har vurderet, at vedkommende har behov for genoptræning efter at være blevet udskrevet fra sygehuset. Men det er kommunerne, der betaler for genoptræningen og udfører planerne. Anvendelige genoptræningsplaner er forudsætningen for, at samarbejdet kan fungere. Dårlige genoptræningsplaner går ud over borgerne og medfører en dårlig udnyttelse af terapeuternes i forvejen sparsomme ressourcer. Når kommunerne bliver bedt om at vurdere anvendeligheden af genoptræningsplanerne fra sygehusene på en skala fra 1 til 10, så svarer 66 % af kommunerne ifølge Ældre Sagens undersøgelse fra eller derover. 30 % svarer 6 eller derunder, og efterlader altså plads til forbedring. Sundhedsaftaler Kommunerne og regionerne udarbejder sundhedsaftaler, hvor blandt andet samarbejdet om træningsindsatsen beskrives. Se henvisning under Mere information. Kvalitetsstandard Kommunen skal mindst en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse. I kvalitetsstandarderne opstilles der klare rammer for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Kvalitetsstandarden bør også være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Figur 7 Hvor anvendelige er de genoptræningsplaner, som kommunerne får fra sygehusene i øjeblikket? Anvendeligheden vurderes på en skala fra 1-10, hvor 1 er ikke-anvendelige og 10 er fuldt anvendelige. 0% 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Alle Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ved ikke Ikke-anvendelige Fuldt anvendlige KILDE: ÆLDRE SAGEN

13 Spørgsmål til kommunalpolitikerne Når I skal i gang med at kigge nærmere på, hvordan det forholder sig med genoptræning i kommunen, så brug evt. disse spørgsmål som inspiration til at stille til kommunalpolitikerne. Kig også gerne på frivilligportalen, hvor man kan se oplysninger fra de kommuner, som har valgt ikke at være anonyme. Ventetid på maksimalt 1 uge Hvor mange dage stod borgere i gennemsnit på venteliste til genoptræning efter sygehusindlæggelse i foregående år? Hvor mange dage har borgere i gennemsnittet stået på venteliste til genoptræning efter sygehusindlæggelse i år? Har kommunen taget initiativer til at nedbringe ventetiden? Hvilke oplagte økonomiske fordele er der ved hurtig genoptræning? Hvordan oplyser din kommune om ventetider på genoptræning? Hvis ikke informationen ligger på hjemmesiden, kunne man så overveje at informere borgere her? Kørsel og kørselsordning Tilbyder kommunen kørsel til borgere, der skal til og fra eksempelvis genoptræningscenteret? Hvis nej: Hvorfor ikke? Hvilket beløb er rimeligt selv at betale, hvis man benytter sig af kommunens kørselsordning? Genoptræningsplaner Spørg træningsterapeuter i jeres kommune, hvorvidt de oplever genoptræningsplanerne som anvendelige i deres arbejde. Så har I et godt udgangspunkt til at diskutere, hvorvidt genoptræningsplanerne er brugbare. Tag kontakt til ledende embedsmænd eller politikere og fortæl, hvorvidt I oplever, at genoptræningsplanerne er brugbare. Spørg samtidig, om kommune og sygehus har en plan for, hvordan planerne gøres anvendelige. Indeholder genoptræningsplanen beskrivelse af: Tidligere funktionsevne? Funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet? Hvilke begrænsninger i funktionsevnen genoptræningen skal rette op på? Seneste tidspunkt for bopælskommunens første kontakt til borgeren? Hvordan sygehus og kommune kan kontaktes? 13

14 Kommunalt samarbejde Skal kommunen kunne udbyde alle former for genoptræning inden for egen kommune? Er der fordele forbundet med tværkommunalt samarbejde? Har kommunen tilbud om træning til demente? Tiltag der kan forbedre træningen i din kommune Oplever kommunen, at der udfordringer eller indsatsområder, som vil være relevante at arbejde med for at forbedre genoptræningen? Er der evt. igangværende arbejde med at forbedre kvaliteten? Mangler der f.eks. gode lokaler og træningsfaciliteter? Er der mulighed for at tilbyde genoptræning i borgerens eget hjem, når dette skønnes nødvendigt? Har kommunen mulighed for at leve op til de tidsfrister, som hospitalet fastsætter for at igangsætte genoptræning for borgere, som har lægefagligt behov for hurtig genoptræning? 14

15 Mere information Lovgrundlag Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13. juli 2010) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=1304#k39 Serviceloven (LBK nr.810 af 19. juli 2012) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id=141372#kap16 Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (BEK nr. 1088, december 2014) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= Vejledninger Vejledning om træning i kommuner og regioner (2014), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= Statistik Statens Serum Institut Sundhedsdata på genoptræning Sundhedsvaesenet%20i%20tal/Specifikke%20 omraader/genoptraning.aspx Danmarks Statistik Genoptræning og vedligeholdende træning, udgifter og effekt, efter indikator og område Ældre Sagens dokumenter Undersøgelser af det kommunale genoptræningsområde dokumentation/sider/kommunal-tr%c3%a6ningaf-%c3%a6ldre aspx Den Gode Genoptræning dokumentation/sundhed-og-velvaere/documents/ Den%20gode%20 genoptr%c3%a6ning%20-% pdf Værd at vide 201 Genoptræning vaerdatvide/sundhedsomraadet/traening/sider/ default.aspx Frivilligportalen om genoptræning (bl.a. tal for de kommuner, som ikke er anonyme) https://internfrivilligportal.aeldresagen.dk/ Nyheder/Sider/ventetid-paa-genoptraening.aspx Øvrige dokumenter Kommunernes Landsforening Det Nære Sundhedsvæsen Kommunernes Landsforening Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter Sundhedsloven scope_0/imagevaulthandler.aspx Sundhedsaftaler mellem hver af de fem regioner og regionens kommuner planlaegning-og-beredskab/sundhedsaftaler/ sundhedsaftaler

16 Nørregade 49 6 København K Tlf

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Genoptræning. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

Genoptræning. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Genoptræning Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Indhold Forord...3 Når man har brug for genoptræning...4 Kom godt i gang...8 Mærkesager...13 Vær synlig...24 Bliv hørt...28 Litteraturliste...31

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet præciseret i Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Formål: Denne opgørelse har to formål. Først og fremmest skal sagen give Social- og Sundhedsudvalget et indblik

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Opfølgning på økonomiaftalen for 2009 - Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Det fremgår af økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og hhv. Danske

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende

KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med følgende N O TAT Inspirationspapir - Effektiv håndtering af genoptræningsplanen giver patienterne hu r- tig afklaring af deres genoptræningsforløb KL publicerede udspillet Det Nære Sundhedsvæsen i marts 2012 med

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på Faglige kriterier og sondringer mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedsloven på børneområdet Læsevejledning vedrørende almen og specialiseret ambulant genoptræning på børneområdet

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning kommunalt efter sundhedslovens 140 normering i træningsafdeling Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Bilag. Region Midtjylland. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud Region Midtjylland Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp - nye elementer i lovgivningen Social- og sundhedspolitisk konsulent Beate Jarl bj@etf.dk 53 36 49 21 Aktuelle love, vejledninger mv. Bekendtgrelse og vejledning om

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere