med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013"

Transkript

1 Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf : Fax : Web : april 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr , 2, klage fra Henrik Poulsen vedrø- rende katalogisering af grundbogsserien Vild med dansk 7, 8 og 9 Resumé Sagen handler om, i hvilket omfang tre undervisningsbøger og tre lærervejledninger, Vild med dansk 7, 8 og 9, har været berettiget til biblioteksafgift i perioden 2007 til 2012 samt, om bøgerne skal anses for at være antologier eller grundbøger med tre forfattere. Kulturstyrelsen har i sin afgørelse af 21. juni 2012 lagt til grund, at der er tale om en antologi, således at pointtallet for bøgerne Vild med dansk 7 og 8 er fordelt ligeligt mellem alle forfattere til de to bøger. Styrelsen har ligeledes for så vidt angår Vild med dansk 9 lagt til grund, at der er tale om en antologi, og at biblioteksafgiften på baggrund heraf skal fordeles ligeligt til de forfattere, der er nævnt i indholdsfortegnelsen. Styrelsens beslutning er truffet, efter at bogen er blevet omregistreret fra at være en antologi til at være en grundbog med tre forfattere i Nationalbibliografien. Klager mener, at der er tale om grundbøger med tre forfattere, som er berettiget til biblioteksafgift. Sagens faktiske omstændigheder I en af 3. oktober 2011 henvendte Merete Stenum Nielsen sig på vegne af Henrik Poulsen (herefter klager ) første gang til Kulturstyrelsen, hvor hun i en Liste over bøger der ikke forekommer på titellisten for biblioteksafgift for 2010, gjorde gældende, at bl.a. titlen Vild med dansk 9, samt Lærervejledningerne til Vild med dansk 7, Vild med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. Kulturstyrelsen svarede i brev af 31. oktober 2011 til klager, at Kulturstyrelsen havde behandlet den tilsendte liste i forhold til titellisten 2011, og at titlen Vild med dansk 9 ikke havde udløst biblioteksafgift, fordi Kulturstyrelsen ikke havde haft alle de oplysninger, der var nødvendige for at kunne beregne afgiften. Dok. nr

2 Side 2 Kulturstyrelsen oplyste i den forbindelse, at såfremt en bog har flere bidragydere af samme kategori, skal biblioteksafgiften deles ligeligt mellem dem. For at kunne foretage fordelingen er det nødvendigt at vide, hvem bidragyderne er, da sådanne oplysninger ikke kan hentes fra Nationalbibliografien, hvis der er tale om flere end tre bidragydere. Derfor er det nødvendigt, at bidragyderne selv indsender supplerende oplysninger. Kulturstyrelsen opfordrede herpå klager til at fremsende dokumentation for sin medvirken senest d. 15. november 2011 i form af bogens titelside, kolofon og hele indholdsfortegnelsen, hvoraf navnene på alle bidragydere til den klart fremgår. Kulturstyrelsen oplyste endvidere, at lærervejledninger til Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8 var indgået i beregningen af biblioteksafgift. Hertil var vedlagt en titelliste for 2011, hvor de pågældende titler var afmærket. Lærervejledningen til Vild med dansk 9 var ved en fejl ikke indgået i beregningen af biblioteksafgift. På baggrund af Merete Stenum Nielsens henvendelse blev dette rettet i Kulturstyrelsens database til biblioteksafgiftens regulering 2011, som ville finde sted sidst på året Merete Stenum Nielsen henvendte sig på ny på vegne af klager til Kulturstyrelsen ved af 9. november 2011 og ved brev af 10. november 2011, vedhæftet brevet Biblioteksafgift Merete Stenum Nielsen gjorde gældende, at der fortsat manglede titler, idet hun anførte, at Der er udgivet tre undervisningsbøger Vild med dansk 7, 8 og 9, samt tre lærervejledninger 7, 8, og 9. Derfor valgte jeg at sende ISBN.nr. med på samtlige seks bøger på min titelliste. Da der er tre forfattere på alle bøgerne, skulle det være at finde i Nationalbibliografien, som du omtaler i brev fra d. 31. okt Jeg har valgt at kopiere titelblade og kolofon på samtlige seks bøger, heraf fremgår det tydeligt at der er tale om tre forfattere. Kulturstyrelsen svarede klager ved brev af 15. november Kulturstyrelsen meddelte klager, at Styrelsen [har] efterfølgende verificeret de seks nævnte titler Vild med dansk Vi kan imidlertid se, at undervisningsbøgerne Vild med dansk 7 [Grundbog] og Vild med dansk 9 [Grundbog] ved en beklagelig fejl ikke er indgået i beregningen af din biblioteksafgift. Kulturstyrelsen anførte endvidere til klager, at du vil få tilsendt en revideret titelliste og en opgørelse, hvor også disse titler er medtaget, ved biblioteksafgiftens regulering sidst på året. For så vidt angik antallet af bidragydere til de to bøger, oplyste Kulturstyrelsen, at de havde på baggrund af dokumentation indsendt fra anden side, [havde] vurderet, at bøgerne har flere end tre bidragydere af samme kategori, og biblioteksafgiften skal derfor deles ligeligt mellem dem. Kulturstyrelsen oplyste endvidere, at dette også [er] tilfældet med undervisningsbogen Vild med dansk 9 [Grundbog], som er registreret i Nationalbibliografien som et samlingsværk. For denne type bøger er det fastsat i lovgivningen om biblioteksafgift, at afgiften skal beregnes med en ligelig andel til alle bogens bidragydere, se 12, stk. 1 i

3 Side 3 Bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011 om biblioteksafgift. Derfor er det nødvendigt at have klar dokumentation for, hvem og hvor mange der er tale om, da de enkelte bidragydere ikke nævnes i Nationalbibliografien. Derfor oplyste Kulturstyrelsen, at bidragyderne selv skal indsende de nødvendige oplysninger. Kulturstyrelsen oplyste afslutningsvis til klager, at styrelsen har modtaget dokumentation i form af kopi af bogens titelblad og kolofon fra Merete Stenum Nielsen. Endeligt har vi modtaget et komplet eksemplar af bogen fra en af de øvrige bidragydere til den, hvorfor bogen kan blive behandlet til beregningen af biblioteksafgift 2012, uden at du behøver at foretage dig yderligere. Merete Stenum Nielsen og klager henvendte sig til Kulturstyrelsen ved af 24. november 2011, vedhæftet dokumentet Bibliotekspenge og gjorde gældende, at der var opstået en ny situation. I brevet henviste klager til, at de ikke har haft mulighed for at gennemskue, at det var lærervejledningerne og ikke grundbøgerne, der var opført på listen, idet bøgerne ikke er korrekt angivet. Dette gælder år tilbage. Vi har derfor i god tro ikke kunnet gennemskue at grundbøgerne siden 2008 er blevet katalogiseret som antologier og ikke rettelig som bøger med tre forfattere. I en gjorde klager gældende, at Kulturstyrelsen revurderede og efterregulerede de seks titler tilbage fra 2008, hvor Vild med dansk 7 [Lærervejledning] forekom første gang på titellisten, og at alle seks bøger forekom på titellisten 2011, til udbetaling i Herefter fulgte Kulturstyrelsens udbetaling med en regulering af biblioteksafgift for 2011, og bl.a. grundbøgerne Vild med dansk 7, Vild med dansk 8 samt den manglende lærervejledning Vild med dansk 9 indgik i en ny beregning for biblioteksafgift 2011 til klager. Kulturstyrelsen fremsendte sammen med udbetalingen opgørelsen: Regulering af biblioteksafgift for finansåret 2011, Titelliste efter reguleringsberegning samt et følgebrev, alle dokumenter dateret d. 29. november Ved reguleringen af biblioteksafgift var der indført 43 primære bidragydere til undervisningsbogen Vild med dansk 7 og 24 primære bidragydere til undervisningsbogen Vild med dansk 8 i Biblioteksafgifts system, og pointtallet for hver enkelte bog var delt ligeligt mellem de berettigede bidragydere. I en af 8. december 2011 fra DBC modtog Kulturstyrelsen et brev af 18. november 2011 fra Merete Stenum Nielsen til DBC og et brev af 8. december 2011 fra DBC til Merete Stenum Nielsen som vedhæftet fil. Merete Stenum Nielsen fremsatte i sit brev ønske om, at grundbogen Vild med dansk 9 blev revurderet af Nationalbibliografien, da de er blevet katalogiseret som læsebøger, antologier. DBC gav Merete Stenum Nielsen medhold i, at Vild med dansk 9 er en grundbog og ikke en antologi, idet der er en overvægt af faglig tekst af de tre forfattere. Den havde

4 Side 4 desværre fået en forkert kode (for samlingsværk). Denne kode er nu rettet, og vi beklager fejlen. Merete Stenum Nielsen og klager gjorde ved brev af 12. december 2011 gældende over for Kulturstyrelsen, at grundbogen Vild med dansk 9 ikke var en antologi, men en bog med tre forfattere. Herudover påpegede klager, at der i den reviderede titelliste fra 29. nov stadig forekommer fejl, da p =43 for Vild med dansk 7 og p =24 i Vild med dansk 8. Dette er ikke tilfældet da DBC har katalogiseret værkerne som bøger med 3 forfattere. Dernæst påpegede klager, at Kulturstyrelsen stadig ikke på listen tydeliggør, hvor der er tale om lærervejledninger. Brevet fra klager var vedlagt kopi af brevet af 8. december 2011 fra DBC og Titelliste 2011 efter reguleringsberegning. p-43 og p=24 er udtryk for antallet af primære bidragydere, som indgik i beregningen af biblioteksafgift til hver af de to bøger. Kulturstyrelsen fremsendte i brev af 13. december 2011 kvittering for modtagelse af henvendelsen. På baggrund af DBCs ændring af den nationalbibliografiske registrering af grundbogen Vild med dansk 9 inden for finansåret 2011, svarede Kulturstyrelsen klager i brev af 22. december 2011, at bogen Vild med dansk 9 kunne indgå i beregningen af klagers biblioteksafgift 2011 med de tre forfattere, der var nævnt i Nationalbibliografien. Kulturstyrelsen fremsendte sammen med brevet opgørelse: Regulering af biblioteksafgiften for finansåret 2011 og Ny titelliste for 2011, efter seneste ændringer, og der fulgte en ny udbetaling på baggrund af den nye beregning af biblioteksafgift Merete Stenum Nielsen henvendte sig telefonisk til Kulturstyrelsen på vegne af klager d. 7. maj 2012, og rykkede for svar på Kulturstyrelsens vurdering af grundbøgerne Vild med dansk 7, 8 og 9. Kulturstyrelsen svarede klager i brev af 22. maj 2012, at Kulturstyrelsen finder ikke grundlag for at ændre på afgørelsen, at grundbøgerne Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8 fordeles med biblioteksafgift til henholdsvis 43 og 24 bidragydere. Kulturstyrelsen oplyste, at På baggrund af indsendt dokumentation for grundbøgerne Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8 har styrelsen vurderet, at disse bøger har karakter af antologier, hvor pointtallet skal deles ligeligt mellem de berettigede bidragydere, se 10, stk. 2 i bekendtgørelsen. Biblioteksafgiften er derfor blevet fordelt ligeligt til de forfattere, der er nævnt i indholdsfortegnelsen. Kulturstyrelsen lagde desuden følgende til grund for afgørelsen: at det følger af 13 i bekendtgørelsen, at den enkelte bidragyder, inden for den i bekendtgørelsen 19, stk. 2 fastsatte frist, kan anmelde sin medvirken til Kulturstyrelsen, at grundbøgerne Vild med dansk 7, 8 og 9 har fælles træk med grundbøger i dansk, som i Nationalbibliografien er klassificeret som samlingsværker og at DBC har registreret bøgerne med en indholdsnote til bibliotekerne.

5 Side 5 Kulturstyrelsen påpegede, for så vidt angik revurderingen af grundbøgerne Vild med dansk 7, 8 og 9 samt tilhørende lærervejledninger tilbage fra 2008, at biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning, der ydes til de berettigede efter reglerne i lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 om biblioteksafgift i henhold til en bevilling, der årligt opføres på finansloven. Et krav på biblioteksafgift bortfalder med udgangen af vedkommende finansår. Kulturstyrelsen oplyste endvidere, at det påhviler det de til biblioteksafgift berettigede personer at kontrollere oplysningerne på de udsendte titellister og at meddele eventuelle fejl og mangler til Kulturstyrelsen senest den 15. oktober i udbetalingsåret. Kulturstyrelsen gjorde klart, at I overensstemmelse med styrelsens praksis er der ikke grundlag for eller hjemmel til at foretage efterbetaling af biblioteksafgift. Kulturstyrelsen svarede endvidere på klagers kommentarer, som beskrevet i dennes brev modtaget i Kulturstyrelsen d. 24. november 2011 samt i brev af 13. december 2011, angående det svære i at gennemskue, hvorvidt titlerne på titellisten er grundbøger eller lærervejledninger. Kulturstyrelsen anførte, at Styrelsen tilstræber at titellisten, der udsendes i forbindelse med beregning af biblioteksafgift, fremtræder informativ og læsevenlig. Kulturstyrelsen oplyste desuden, at de i det brev, der fulgte med udbetaling af biblioteksafgift i juni måned vejleder at der kan søges hjælp på biblioteket til at se den nationalbibliografiske registrering af de enkelte titler. Klager skrev i en af 7. juni 2012 til Kulturstyrelsen, at da vi fortsat stiller os undrende over for Biblioteksstyrelsens vurdering, agter vi at klage over denne afgørelse. Vurderingen går imod Nationalbibliografien. Derudover anførte klager, at jeg har brug for at vide, hvem jeg skal rette min klage i kulturstyrelsen til. I brev af 21. juni 2012 fastholdte Kulturstyrelsen, at point for grundbøgerne Vild med dansk 7, Vild med dansk 8 og Vild med dansk 9 skulle deles ligeligt mellem alle de forfattere, der havde bidraget til bogen. Kulturstyrelsen lagde ved sin endelige afgørelse vægt på, at det følger af 13 og 19, stk. 1 i bekendtgørelsen, at berettigede kan tilvejebringe dokumentation for deres medvirken, at bøgerne har fælles træk med grundbøger i dansk, som i Nationalbibliografien er klassificeret som samlingsværker, at DBC har registreret bøgerne med en indholdsnote, hvoraf det fremgår, at der er flere end tre bidragydere til dem, at dette også fremgår af indholdsfortegnelsen i bøgerne, hvilket normalt er et kriterium for Nationalbibliografiens klassificering af en bog som et samlingsværk, at det er styrelsens praksis, at medtage forfattere, der er nævnt i indholdsfortegnelsen i beregningen, dog med undtagelse af årbøger, og endeligt at det i bekendtgørelsens afsnit Særligt om antologier m.v. i 10, stk. 2 fastslås, at pointtallet deles ligeligt mellem de berettigede bidragydere.

6 Side 6 Kulturstyrelsen oplyste endvidere, at styrelsens afgørelser kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der har den endelige administrative afgørelse og at klage skal være Biblioteksafgiftsnævnet i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter dags dato, hvor Kulturstyrelsen har truffet sin endelige afgørelse. Kulturstyrelsen anførte endeligt, hvor Biblioteksafgiftsnævnet kunne kontaktes og henviste til Vejledning om Biblioteksafgift, som findes på Kulturstyrelsens hjemmeside. I telefonopkald af d. 21. og 22. juni 2012 rykkede klager for klagevejledning. Kulturstyrelsen svarede i af 25. juni 2012, at klageinstansen er Biblioteksafgiftsnævnet, som det også fremgår af vores brev af 21. juni Ved brev af 13. august 2012 klagede klager over Kulturstyrelsens afgørelse i sagen af d. 21. juni 2012 til Biblioteksafgiftsnævnet. Klager anførte i klagen, at der er tale om grundbøger med tre forfattere, og at de alene skal dele den årlige biblioteksafgift, der tilfalder bøgerne. Klager anførte, at biblioteksstyrelsen pålægges at tilbageføre biblioteksafgiften for bøgerne i hele udgivelsesperioden fra 2007, subsidiært fra 2011 hvor jeg første gang klagede over katalogiseringen, og biblioteksstyrelsen fremover fordeler den årlige biblioteksafgift på værkerne kun og alene til de ovennævnte forfattere. Klager anførte herefter, at DBC revurderede katalogiseringen af klagers bøger på klagers foranledning, så de efterfølgende fremgik i nationalbibliografien som faglige værker med tre forfatter modsat samleværker (antologier), som de pga. en fejl tidligere var katalogiseret som. Klager anførte, i første omgang ændrede biblioteksstyrelsen katalogiseringen, men har siden valgt ikke at følge DBC s katalogisering og trukket denne tilbage. Klager anførte derudover, at Vild med dansk 8 i 2008 modtog Undervisningsministeriets og Folkeskolens Undervisningsmiddelpris, som tildeles fagdidaktiske bøger der repræsenterer fagets emner på en original og inspirerende måde. Antologier modtager ikke undervisningspriser. Klager anførte endvidere, at forlaget [Gyldendal] har udarbejdet en redegørelse der bl.a. påviser, at ingen af bidragene fra de citerede primærforfattere udgør mere end 5 % af de samlede sider i Vild med dansk 8. En lignende dokumentation vil kunne udarbejdes for de øvrige værker. Klager anførte i klagen, at værkerne ved hver udgivelse var anmeldt som grundbøger. Slutteligt henviste klager til titellisten, oversigten er nemlig mangelfuld og misvisende, hvilket har forhindret os i at få et fuldt overblik over tildelingen, og som har gjort at vi først i 2010 får mistanke om og kendskab til den fejlagtige katalogisering. Om titellisterne anførte klager endvidere, at det ikke fremgik tydeligt af listen, om der var tale

7 Side 7 om grundbøger eller lærervejledninger, da alle 2x3 bøger er betitlet Vild med dansk 7/8/9. Vi er klar over at de enkelte titler kan identificeres på faustnummeret, men da det åbenbart er muligt korrekt at angive fx min bog Dansk for voksne Lærervejledning korrekt, kan vi ikke forstå at det ikke også er muligt at gøre det med Vild med dansk-serien. Endeligt anførte klager, at denne misvisende titelliste har forhindret at jeg kunne gennemskue den fejlagtige katalogisering. Jeg har indtil 2010 været i god tro og haft den opfattelse at bøgerne trods en stor kommerciel og faglig succes ikke havde fundet plads på bibliotekshylderne. Ved brev af d. 28. august 2012 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Kulturstyrelsen om en udtalelse i sagen på baggrund af Henrik Poulsens klage til nævnet. Biblioteksafgiftsnævnet modtog ved af 25. september 2012 Kulturstyrelsens udtalelse i sagen. I udtalelsen oplyste Kulturstyrelsen, at grundbøgerne Vild med dansk 8 og Vild med dansk 9 er registreret i Nationalbibliografien som værker med tre forfattere, uden den specifikke kode for antologier og samlingsværker, som styrelsen normalt anvender til at udvælge værker med flere end tre forfattere, og som bremser en beregning og udbetaling af biblioteksafgift for de pågældende bøger. DBC har imidlertid registreret bøgerne med en indholdsnote, der tilkendegiver, at der er flere end tre bidragydere til dem. På baggrund af indholdsnoten har styrelsen manuelt hindret en udbetaling af biblioteksafgift for bøgerne, i overensstemmelse med bekendtgørelsens 9, stk. 1 og 10, stk. 2 for antologier. Kulturstyrelsen oplyste hertil, at bøgerne Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8 derfor først indgik i beregningen af biblioteksafgift efter at Kulturstyrelsen havde modtaget dokumentation for dem. Hertil henviste Kulturstyrelsen til 13 og 19, stk. 2 i bekendtgørelsen. Kulturstyrelsen oplyste endvidere, at fordi de tre forfatteres navne ikke fremgår af bøgernes indholdsfortegnelse, blev de beklageligvis fortsat kategoriseret som redaktører ved styrelsens behandling af den indsendte dokumentation, og bøgerne indgik derfor ikke i beregningen af deres biblioteksafgift, jf. 2, stk. 1, nr. 5 i lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 om biblioteksafgift. Kulturstyrelsen rettede fejlen efter henvendelse fra Merete Stenum Nielsen, så de tre forfattere kunne indgå i beregningen. Henvendelsen fandt sted inden d. 3. oktober 2011, hvorfor ændringen kunne få virkning i det pågældende år. Kulturstyrelsen henviste til 21 i bekendtgørelsen. For så vidt angår grundbogen Vild med dansk 9 udtalte Kulturstyrelsen, at denne først var blevet registreret i Nationalbibliografien som samleværk, hvilket begrænser en beregning og udbetaling af biblioteksafgift. Kulturstyrelsen udtalte, at styrelsen havde derfor i brev af 31. oktober 2011 gjort gældende, at Henrik Poulsen skulle indsende do-

8 Side 8 kumentation for bogen til beregning af biblioteksafgift det efterfølgende finansår, jf. 13 og 19, stk. 2 i bekendtgørelsen. D. 8. december meddelte DBC Kulturstyrelsen, at Nationalbibliografiens registrering var blevet ændret, således at bogen ikke længere var registreret som samleværk. Kulturstyrelsen oplyste, at det betød en ny situation i biblioteksafgiftsmæssig sammenhæng, jf. 2, stk. 1, nr. 1 i lovbekendtgørelsen, idet styrelsens grundlag for at indhente dokumentation i henhold til bekendtgørelsens 13 og 19, stk. 2 ved fordelingen af biblioteksafgift er gældende for alle de berettigede titler. Kulturstyrelsen uddybede, at det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip tilsiger, at sager skal behandles og afgøres ens, hvorfor styrelsen på det foreliggende grundlag [kunne] fravige sit forlangende, at Henrik Poulsen skulle indsende dokumentation for grundbogen Vild med dansk 9. Kulturstyrelsen oplyste, at der forelå behørig dokumentation for grundbogen Vild med dansk 9 indsendt fra anden side. Kulturstyrelsen oplyste endvidere, at bogen blev behandlet i styrelsen som grundbøgerne Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8, med en ligelig fordeling af biblioteksafgift til de bidragyderne der fremgik af bogens indholdsfortegnelse og til de tre forfattere, der var nævnt i Nationalbibliografien, i alt 31 primære bidragydere. Kulturstyrelsen anførte endvidere til nævnets orientering, at styrelsen [kan] oplyse, at ud over dokumentation fra Henrik Poulsen, har styrelsen modtaget dokumentation fra Dorte Østergren-Olsen til beregning af afgift 2012 for Vild med dansk 9, dokumentation fra Peter Mouritzen til beregning af afgift 2011 for Vild med dansk 8 og dokumentation fra Nanna Kronberg Frederiksen og Helle Ryding til beregning af afgift 2009 for Vild med dansk 7. Kulturstyrelsen udtalte, at styrelsen har således fastholdt fordelingen af biblioteksafgift for grundbøgerne Vild med dansk 7, Vild med dansk 8 og Vild med dansk 9 med henholdsvis 43, 24 og 31 primære bidragydere, selvom en bogs registrering i Nationalbibliografien på en række områder har væsentlig betydning for beregningen af den biblioteksafgift, den kan udløse, og hvem der er berettiget til den. Kulturstyrelsen henviste til lovforslag nr. L 116, fremsat d. 31. oktober 1991, hvoraf fremgår, at oplysninger om hvem der har bidraget til en bog og dermed kan få del i afgiften, baseres principielt på oplysningerne i den såkaldte Nationalbibliografi. I den forbindelse henviste Kulturstyrelsen til bemærkningerne til 2, stk. 1, nr. 4, hvoraf det ifølge Kulturstyrelsen fremgår, at Nationalbibliografiens oplysninger i øvrigt i almindelighed påtænkes anvendt som grundlag for fordelingen af afgiften. Dette uddybes mere udførligt i bemærkningerne til 4, stk. 5.

9 Side 9 Kulturstyrelsen uddybede, at det således fra begyndelsen var klart forudsat i lovgivningen, at Nationalbibliografiens registrering skulle være en del af grundlaget for den nye biblioteksafgiftsordning. Kulturstyrelsen bemærkede, at bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011 lægger da også denne registrering til grund i flere af sine bestemmelser: fastsættelse af sidetal/minuttal i 6, bestemmelse af litteraturtype, der har betydning for afgiftens beregning i 8 og 12, fastlæggelse af afgiftens fordeling mellem flere berettigede i 9 og afgørelsen af, om bidragydere til visse litteraturtyper er berettigede i 11. Kulturstyrelsen anførte, at man havde tilkendegivet overfor Henrik Poulsen, at der er sket en fejl i udbetalingen af biblioteksafgift for bøgerne Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8. Biblioteksafgift til de tre i Nationalbibliografien registrerede forfattere burde være kommet til udbetaling i henholdsvis 2008 og 2009, idet der ikke forelå dokumentation fra anden side, der ville have kunnet ændre denne fordeling af biblioteksafgift for bøgerne. Dertil anførte Kulturstyrelsen: Taget i betragtning at styrelsen modtog den første henvendelse om Henrik Poulsens titelliste fra Merete Stenum Nielsen den 3. oktober 2011, og det følger af 20, stk. 2 i bekendtgørelsen, at det påhviler de til biblioteksafgift berettigede personer at kontrollere oplysningerne på de udsendte titellister og at meddele eventuelle fejl og mangler til Kulturstyrelsen senest den 15. oktober i udbetalingsåret, havde styrelsen handlet indenfor de gældende bestemmelser ved at medtage titlerne ved en regulering af biblioteksafgift På grund af at der ikke forelå tidligere henvendelser fra Henrik Poulsen om titlerne, var der i overensstemmelse med styrelsens praksis ikke grundlag for eller hjemmel til at foretage yderligere efterbetaling af biblioteksafgift. Kulturstyrelsen henviste til biblioteksafgiften som en kulturstøtteordning, der ydes til de berettigede i henhold til en bevilling, der årligt opføres på finansloven. Et krav på biblioteksafgift bortfalder således med udgangen af vedkommende finansår. I den forbindelse anførte Kulturstyrelsen, at Henrik Poulsen, ligesom de øvrige modtagere af biblioteksafgift, havde modtaget styrelsens udsendte materiale alle årene, og det påhviler de berettigede at kontrollere oplysningerne på de ved udbetalingen udsendte titellister, jf. 20, stk. 2 i bekendtgørelsen. Styrelsen bestræber at udsende en informativ og læsevenlig titelliste i forbindelse med udbetalingen af biblioteksafgift, og vejleder, at der kan søges hjælp på biblioteket til at se den nationalbibliografiske registrering af de enkelte titler. For så vidt angik Nationalbibliografiens registrering, anførte Kulturstyrelsen, at den er imidlertid kun en del af grundlaget for beregning af biblioteksafgift. Bekendtgørelsen giver hjemmel til at en berettiget i flere tilfælde kan opnå biblioteksafgift, under forudsætning af at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation, som

10 Side 10 skal være styrelsen i hænde senest den 15. oktober til beregning af afgift det efterfølgende finansår, jf. 19, stk. 2 i bekendtgørelsen. Kulturstyrelsen anførte endvidere, at dette gælder bl.a. bidragydere til bøger med mere end tre primære eller tre sekundære indenfor en kategori af afgiftsberettigede, der kan anmelde deres medvirken til styrelsen og indsende dokumentation, hvoraf det fremgår, hvem der har bidraget til bogen, og at bidragene berettiger til afgift, jf. 13 i bekendtgørelsen. Endvidere udtalte Kulturstyrelsen, at en berettiget med grundlag i 19, stk. 1, nr. 3, nr. 4 og nr. 6 kan opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften: Når en bidragyder til en bog ønsker at fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, 19, stk. 1, nr. 3, når en bidragyder til en bog med mere end 3 bidragydere, jf. 13, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. 19, stk. 1, nr. 4 og når en bidragyder til en bog ikke er nævnt i Nationalbibliografien, og denne ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. 19, stk. 1, nr. 6. Kulturstyrelsen anførte, at Kulturstyrelsen har modtaget fornøden dokumentation fra bidragydere til grundbøgerne Vild med dansk 7 til beregning af biblioteksafgift 2009, Vild med dansk 8 til beregning af biblioteksafgift 2011 og Vild med dansk 9 til beregning af biblioteksafgift I den forbindelse bemærkede Kulturstyrelsen, at dokumentationen er behandlet i overensstemmelse med 13 og 19, stk. 1 i bekendtgørelsen, at berettigede kan tilvejebringe dokumentation for deres medvirken, og styrelsen har vurderet, at bidragyderne, der er nævnt i indholdsfortegnelsen er berettiget til biblioteksafgift som primære bidragydere, sammen med de tre forfattere, der er nævnt i Nationalbibliografien. Kulturstyrelsen udtalte, at Kulturstyrelsens endelige afgørelse om, at bøgernes pointtal skulle deles ligeligt mellem alle bidragyderne, som det er tilfældet ved samlingsværker og antologier, var foretaget ud fra følgende forudsætninger: at bøgerne har fælles træk med grundbøger i dansk, som i Nationalbibliografien er klassificeret som samlingsværker, at DBC har registreret bøgerne med en indholdsnote, hvoraf det fremgår, at der er flere end tre bidragydere til dem, at dette også fremgår af indholdsfortegnelsen i bøgerne, hvilket normalt er et kriterium for Nationalbibliografiens klassificering af en bog som et samlingsværk, at det er styrelsens praksis, at medtage forfattere, der er nævnt i indholdsfortegnelsen i beregningen, dog med undtagelse af årbøger, at det i bekendtgørelsens afsnit Særligt om antologier m.v. i 10, stk. 2 fastslås, at pointtallet deles ligeligt mellem de berettigede bidragydere. For så vidt angik redegørelsen fra forlaget Gyldendal af 10. august 2012 til Biblioteksafgiftsnævnet at de tre forfattere, der var registreret i Nationalbibliografien, havde bidraget med over 50 pct. af siderne, og de øvrige bidrag hver udgjorde mindre end 5 pct. af bogens sidetal oplyste Kulturstyrelsen at det er styrelsens normale praksis ved behandling af samlingsværker og antologier, ikke at skelne til bidragenes omfang.

11 Side 11 Sådan en samling af tekster vurderes af styrelsen som et hele, hvor hver enkelt bidragyder har et væsentligt intellektuelt bidrag til bogen, som ikke kan stå alene. Kulturstyrelsen anførte hertil, at de anvender derfor normalt ikke 1, stk. 5 i bekendtgørelsen, om personer som har bidraget med mindre tekstbidrag i antologier og samlingsværker, når bidragydernes navne fremgår af indholdsfortegnelsen. Kulturstyrelsen henviste til Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse i 2000, hvor en klager havde indbragt styrelsens afgørelse, at der skulle ske en ligelig fordeling af biblioteksafgift til 6 forfattere i en bog klassificeret som et samlingsværk i Nationalbibliografien. Klageren havde gjort gældende, at han med et bidrag på 48 pct. af teksten var hovedforfatteren og burde have en tilsvarende del af afgiften. Nævnet gav ikke klageren medhold. Endvidere anførtes af Kulturstyrelsen: Når værkerne Vild med dansk 7, Vild med dansk 8 og Vild med dansk 9, som ikke er tildelt Nationalbibliografiens specifikke kode for samlingsværker, er blevet behandlet som sådanne, skyldes det, at styrelsen har fundet grundlag for at fravige Nationalbibliografiens registrering af dem, ved behandling af indsendt dokumentation for bøgerne, jf. 19 i bekendtgørelsen. Kulturstyrelsen udtalte herefter, at dette må sammenholdes med at grundbogen Vild med dansk 9 ved den første registrering i Nationalbibliografien blev klassificeret som et samlingsværk, og at alle tre værker er blevet registreret af DBC med en indholdsnote, der tydeliggør at der er flere end tre forfattere til dem. Kulturstyrelsen fastholdte slutteligt, at vores vurdering af bøgerne Vild med dansk 7, Vild med dansk 8 og Vild med dansk 9 er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og styrelsens praksis i øvrigt, og at biblioteksafgift for bøgerne skal fordeles ligeligt mellem alle de berettigede bidragydere til dem. Ved af 9. oktober 2012 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet klager om eventuelle bemærkninger til Kulturstyrelsens udtalelse i sagen med frist d. 6. november Biblioteksafgiftsnævnet modtog i af 5. november 2012 klagers bemærkninger til Kulturstyrelsens udtalelse i sagen af 25. september Klager anførte, at han ønskede at fastholde sine og sine medforfatteres krav fremført i klage af 13. august 2012, som bl.a. betød, at Biblioteksstyrelsen pålægges at tilbageføre biblioteksafgiften til alene de tre forfattere i hele udgivelsesperioden fra 2007, subsidiært fra 2011 samt at Biblioteksstyrelsen fordeler fremover den årlige biblioteksafgift på værkerne kun og alene til primærforfatterne. Hertil anførte klager, at hjemmel for mine krav er biblioteksafgiftslovens 1, stk. 1. Der er kun tale om tre ligeberettigede forfattere, da andre (herefter benævnt sekundære bidragydere ) har bidraget med mindre tekst- og illustrationsbidrag til bogværkerne,

12 Side 12 jf. Gyldendals opgørelse vedlagt mit klagebrev og jf. biblioteksafgiftslovens 1, stk. 5. De sekundære bidragyderes tekststykker er blevet udvalgt af primærforfatterne, og de er ikke skrevet til grundbøgerne. Klager oplyste, at grundbøgerne indgik i et system af bog, dvd og web, som forlaget Gyldendal bestilte hos de tre forfattere i Klager uddybede, at hovednerven i systemet er de tre elevbøger på hhv. 283, 280 og 288 sider. De tre bøger skulle tilsammen repræsentere danskfagets discipliner og opfylde kravene til trin- og slutmål, jf. bøgernes bagsidetekst. Det var forfatternes opgave at finde en konstruktion, der opfyldte dette og samtidig var inspirerende for eleverne. Klager oplyste endvidere, at danskfagets kerneaktivitet er tekstlæsning. Der findes stort set ingen fagdidaktiske udgivelser i faget, der ikke rummer primærtekster eller citater fra primærtekster. Vi valgte i samråd med forlagets to redaktører at lægge disse tekststykker frem i indholdsfortegnelserne, så lærerne hurtigt ville kunne vurdere udvalget og evt. supplere eller erstatte med andre. Klager anførte hertil, at det var en fremgangsmåde, som anvendtes i andre lærebogssystemer som fx Fandango-serien til mellemtrinnet (Gyldendal) eller forfatterens egne Litteraturens film (Gyldendal 2006) og Grundbogen til dansk i gymnasiet (Systime ). Klager oplyste, at i ingen af disse deler jeg biblioteksafgiften med forfatterne til de tekststykker, som forlagene på mine vegne har købt rettighed til at benytte. Klager anførte dernæst, at de tekststykker som vi har valgt skulle indgå i vores fagdidaktiske fremstilling er alene valgt for deres eksemplariske værdi. De sekundære bidragydere har på intet tidspunkt været inddraget i arbejdet med at udvikle, skrive og færdiggøre bøgerne. I samme forbindelse anførte klager, at de sekundære bidragyderes tekster ikke enkeltvis var afgørende for, om bogens formål som undervisningsbog bestod. Klager oplyste, at hele den kreative proces bag undervisningsbogen er sket fra de primære forfattere og uddybede, at det var tilfældet for bl.a. opbygning, opsætning og inddeling af bogens indhold, udvælgelsen af indeholdte tekster og øvelser, opgaver og forklaringer til læseren, hvilket i øvrigt udgør den største del af bøgerne. Dermed konkluderede forfatteren, at det væsentlige intellektuelle bidrag til at skabe en undervisningsbog er sket af de primære forfattere. Dernæst argumenterede klager for sine påstande på baggrund af den standardkontrakt, som var indarbejdet mellem forlaget Gyldendal og klager. Klager oplyste med henvisning til klagers standardkontrakt at der var betalt vederlag for copyright for anvendelse af forfatternes tekster, som ifølge klager var trukket fra mine royalties. Dernæst henviste klager til, at forfatterne ved genoptryk på ny [får] udbetalt vederlag. Klager henviste tillige til, at der i kontrakten var tale om tre (3!) forfattere. Det betyder, at: der er afgørende forskel på de primære forfatteres og bidragydernes kreative indflydelse på bogværkerne. Der er samlet set ikke tale om bidragsydere af samme kategori, som Biblioteksstyrelsen hævder. Det er heller ikke korrekt, når styrelsen hævder i udtalelsen, at hver enkeltbidragyder har et væsentligt intellektuelt bidrag, som

13 Side 13 ikke kan stå alene. (!). Forlagets omkostninger for brug af andres tekster trækkes fra lærebogsforfatternes royalties. Den praksis som Biblioteksstyrelsen anvender over for Vild med dansk 7-9, anvender styrelsen ikke over for andre lignende udgivelser. Endvidere argumenterede klager imod, at der var tale om et samlingsværk eller en antologi. Klager oplyste, at det er et afgørende argument for Biblioteksstyrelsen, at bøgerne kan klassificeres som samlingsværker eller antologier. Hjemmel herfor er til dels bøgernes indholdsfortegnelser og DBC s indholdsnote. Klager anførte i den forbindelse, at denne tidligere havde påpeget, at DBC ved Anne Hjort i brev af 8. december 2011 har revurderet katalogiseringen af Vild med dansk 9, idet der ikke er tale om et samlingsværk, men om en grundbog, hvor omdrejningspunktet i udgivelsen er den faglige tekst. Pia Sobieski [Kulturstyrelsens sagsbehandler] undlader at kommentere denne revurdering. Indholdsnoten er efterfølgende præciseret. Ifølge den er bøgerne klassificeret under 89.62, dvs. gruppen vedrørende faglige tekster om Litteratur og Sprog. I noten fremgår det tydeligt, hvem der er primærforfattere og sekundære bidragydere. Klager stillede sig uforstående over for, at Biblioteksstyrelsen fortsat behandlede bogværkerne som samlingsværker og antologier, selv i den omfattende redegørelse af 25. september Her henvises endda fortsat til indholdsnoten, som DBC siden har præciseret. Styrelsen argumenterer mod fakta. Med henvisning til DBCs indekseringsregler vedrørende faglitteratur argumenterede klager for, at der var tale om en særdeles mangelfuld vurdering. Klager oplyste, at det er min opfattelse, at Biblioteksstyrelsen alene har vurderet bogværkerne efter punkt d og forholdt sig til og stadigvæk forholder sig til en katalogisering fra DBC, som siden er kaldt tilbage. Punkt d henviser i denne forbindelse til DBCs indekseringsregler under afsnittet emneanalyse, som opremser de dele af værket, som man især skal tage udgangspunkt i ved analysen. Punkt d er indholdsfortegnelse. Derudover indeholder listen bl.a. titel, omslag, abstract, forord, illustrationer, fremhævede ord, litteraturhenvisninger og registre. Klager understregede, at det må være bogens reelle indhold, der er afgørende, og ikke hvordan man rent grafisk vælger at opstille indholdsfortegnelsen. Klager oplyste, at de tre forfattere af Vild med dansk 8, i 2009 modtog Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris. Klageren anførte hertil, at det er fortsat min og andres opfattelse, at Undervisningsministeriet ikke præmierer antologier og andre samlingsværker. I så fald skal alle bidragydere præmieres. I den sammenhæng henviste klager til definitionen af et samleværk på og anførte, at Vild med dansk 7-9 ikke kunne falde ind under denne definition. Klager gentog DBCs revurdering af katalogiseringen af Vild med dansk 9 og understregede, at de tre grundbøger, som alle indeholdt forskellige elementer som tekststykker, illustrationer, fotos og opgaver, var underordnet en bærende faglig tekst. Klager anførte, at et samlingsværk

14 Side 14 er definitorisk udelukkende en samling af værker, og når man gennembladrer bøgerne, får man hurtigt det indtryk, at de består af langt mere end blot det. Den overvejende del af bøgernes indhold udgøres af de af primærforfatternes selvstændige arbejde. Klager henviste til, at der i Kulturstyrelsens udtalelse henvises til tidligere praksis fra 2000, hvor pågældende bogs forfatter klagede til nævnet uden at få medhold. Klager anførte i den forbindelse, at denne sag kan imidlertid ikke danne præcedens, da det ikke fremgår, hvilken titel, der er tale om. Ud fra den anonymiserede beskrivelse af pågældende værk er det dog mit indtryk, at der er tale om en helt anden problematik. Klager anmodede Biblioteksafgiftsnævnet om at se bort fra dette præcedens argument, og anmodede subsidiært om aktindsigt i den tidligere sag. Klager fortsatte: Jeg kan derimod konkret henvise til andre lignende udgivelser, som jeg som den intellektuelle, berettigede forfatter har modtaget biblioteksafgift, selvom bøgerne også indeholder andres tekststykker (fx mine egne Litteraturens film og Grundbogen 1-3). Klager henviste tillige til dennes forfatterkollega Dorte Østergren- Olsen, som havde lavet undervisningsbogen Vild med Dan Turèll (2011), hvor Dorte Østergren-Olsen på Kulturstyrelsens liste figurerede som forfatter, og den er bygget op som grundbøgerne med en indholdsfortegnelse, hvor den sekundære bidragyders tekster også fremgår. Dernæst opsummerede klager sine argumenter og belyste dem i forhold til Kulturstyrelsens fem hovedargumenter. I forhold til Biblioteksstyrelsens henvisning til Nationalbibliografien, gentog klager, at DBC har i brev præciseret denne klassifikation, idet DBC gør opmærksom på, at der var tale om en fejlagtig antagelse. Til Biblioteksstyrelsens henvisning til, at DBC havde registreret bøgerne med en indholdsnote, hvoraf det fremgik, at der var flere end tre bidragsydere til dem, anførte klager, at DBC har ændret koden, fordi den var forkert. For så vidt angik indholdsfortegnelsen i bøgerne, påpegede klager, at klassificeringen er mangelfuldt foretaget, jf. DBC s indekseringsregler, og der er ikke tale om et samlingsværk, der gør primærforfattere og bidragydere ligeberettigede. Med henvisning til Kulturstyrelsens praksis, anførte klager, at en praksis kan man afvige fra eller korrigere, når nye problemstillinger gør det nødvendigt. For så vidt angår Kulturstyrelsens henvisning til bekendtgørelsens afsnit om antologier, hvoraf det i 10, stk. 2, fremgår, at pointtallet deles ligeligt mellem de berettigede bidragsydere, anførte klager endeligt, at der ikke [er] tale om en antologi, hvilket DBC fastslår. I den lange udtalelse skifter Pia Sobieski med at kalde bøgerne for grundbøger, samlingsværker og antologier. Det efterlader et indtryk af uklarhed og forvirring. Klager påpegede generelt fejl der skaber forvirring og vildledning, herunder manglende beregning af biblioteksafgift for grundbøgerne Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8 og katalogiseringen af forfatterne som redaktører. Klager anførte, at det er min påstand at jeg i god tro ikke har haft behov for nærmere at undersøge de fejlagtige data på Biblioteksstyrelsens årlige titeloversigt, som jeg får

15 Side 15 tilsendt. Af tidligere fremsendte lister har Biblioteksstyrelsen korrekt markeret, når der var tale om lærervejledninger, fx Dansk for voksne. Lærervejledning og bemærkede, at han forventede, at disse titeloversigter er retvisende. Klager oplyste endvidere da Vild med dansk 7 og 8 optræder på titellisten for 2010 tror vi fejlagtigt, at det drejer sig om grundbøgerne og vi gør opmærksom på, at Vild med dansk 9 mangler på listen. I den forbindelse bliver vi gjort opmærksomme på, at de oplistede titler vedrører Lærervejledningerne (!). I 2011 optræder Vild med dansk 7 og 8 to gange med hhv. 43, 3 og 24, 3 forfattere samt Vild med dansk 9 med tre forfattere. Det er ved denne titelliste, at vi bliver bekendt med Biblioteksstyrelsens problematiske fordeling af bibliotekspengene. Klager oplyste, at dennes sekretær og hustru, Merete Stenum Nielsen, kontaktede Biblioteksstyrelsen for at få rettet vildledningen; Biblioteksstyrelsen lover at præcisere, men da vi modtager titellisten 2012, er dette endnu ikke gjort trods løfter. Dernæst påpegede klager, at Vild med dansk 9 blev kategoriseret med tre forfattere i 2011 med dermed følgende efterbetaling, men da vi rykker for en konsekvens efterregulering for Vild med dansk 7 og 8 i maj 2011, bliver efterreguleringen af 9 trukket tilbage. Klager uddyber, hvad årsagen til denne efterregulering skyldes, forstår vi ikke. Alle bøgerne reviderede indholdsnoter har været til rådighed foruden et fremsendt eksemplar af 9 eren, hvori styrelsen grundigt har kunnet orientere sig i bogens reelle indhold. På baggrund af ovenstående anførte klager, at jeg kan kun karakterisere Biblioteksstyrelsens registreringer som sjuskede og mangelfulde, fejlagtige og inkonsekvente. Klager opsummerer, at titellisterne (fortsat, trods løfte om at rette) er vildledende, hvilket først i 2011 gjorde det muligt for os at gennemskue Biblioteksstyrelsens fejlagtige reguleringsberegning samt at vi på grund af vildledningen ikke har kunnet reagere i tide på den forkerte kategorisering og efterfølgende reguleringsberegning. Endeligt anførte klager om afgørelsen, at den sikrer tilmed en fordel for de sekundære bidragydere, hvis tekststykker vi anvender, idet de foruden vederlag trukket fra vores honorar, udbetalt af Gyldendal modtager biblioteksafgift. Det er urimeligt, fordi de ikke har deltaget på anden måde end gennem et salg af deres tekster. De har ikke deltaget i nogen som helst møder med os, endsige taget del i udviklingen af materialerne. Afgør nævnet sagen til Biblioteksstyrelsens fordel, vil det have konsekvenser for kvaliteten af fremtidens undervisningsbøger. Hvis resultatet er, at forfatternes indsats omformuleres til at være redaktører, eller forfatterne placeres på linje med sekundære forfattere til rettighedsclearede materialer forsvinder både det skabende fagdidaktiske og det økonomiske incitament for at være lærebogsforfatter. Ved af 6. november 2012 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Kulturstyrelsen om eventuel supplerende udtalelse i sagen. Fristen hertil var d. 5. december 2012.

16 Side 16 Ved af 6. november 2012 oplyste Biblioteksafgiftsnævnet klager om videresendelse af dennes bemærkninger til Kulturstyrelsen med henblik på, at Kulturstyrelsen kunne afgive evt. supplerende bemærkninger og fristen herfor. Biblioteksafgiftsnævnet modtog ved af 5. december 2012 supplerende udtalelse fra Kulturstyrelsen. I forbindelse med klagers henvisning til to af sine andre lærerbøger Litteraturens film og Grundbogen samtvild med Dan Turèll af Dorte Østergren-Olsen, anførte Kulturstyrelsen: I Nationalbibliografien er titlerne Litteraturens film og Grundbogen registreret med Henrik Poulsen som eneste forfatter og titlen Vild med Dan Turèll er registreret med Dorte Østergren-Olsen som eneste forfatter. Styrelsen har ikke haft materiale fra de pågældende bøger i hænde, idet ingen af bidragyderne til de pågældende bøger har indsendt dokumentation for dem. Det er hovedsageligt når styrelsen modtager dokumentation fra berettigede i henhold til 19 i bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011 om biblioteksafgift, at vi får et førstehåndskendskab til bøgernes bidragydere og manuelt behandler dem til udbetaling af biblioteksafgift. Kulturstyrelsen fortsatte og bemærkede, at Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen på baggrund af Nationalbibliografiens registrering modtog biblioteksafgift som eneste forfatter til bøgerne. For så vidt angår lærebogssystemet Fandango-serien til mellemtrinnet anførte Kulturstyrelsen, at de havde set på grundbøgerne: Fandango dansk for 1. klasse, Fandango dansk for 3. klasse, Fandango dansk for 4. klasse, Fandango dansk for 5. klasse samt Fandango dansk for 6. klasse med tilhørende lærervejledninger og grundbøger. Kulturstyrelsen bemærkede, at Nationalbibliografien med undtagelse af grundbogen til Fandango dansk for 3. klasse har registreret grundbøgerne med koden for samlingsværker, der hindrer en udbetaling af biblioteksafgift, indtil styrelsen får dokumentation i hænde. Styrelsen har modtaget dokumentation for alle grundbøgerne med undtagelse af Fandango dansk for 1. klasse, som ikke er kommet til udbetaling. På baggrund af ovenstående anførte Kulturstyrelsen endvidere, at styrelsen [har] fordelt biblioteksafgift til de forfattere og oversættere, der er nævnt i bøgernes indholdsfortegnelse således, at alle bidragyderne deler grundbøgernes point lige. Styrelsen har således også fordelt biblioteksafgiften lige mellem bidragyderne til Fandango dansk for 3. klasse, selvom denne titel ikke er registreret som et samlingsværk i Nationalbibliografien. Kulturstyrelsen fortsætter således ved en sammenligning med grundbøgerne til Vild med dansk 7, 8 og 9 ses således, at styrelsen har foretaget en konsekvent og ensartet behandling af de to lærebogssystemer i fordelingen af biblioteksafgift. Kulturstyrelsen henviste til, at klager pegede på, at hele den kreative proces bag undervisningsbogen er sket fra de primære forfattere, herunder opbygning, opsætning og inddeling af bogens indhold, udvælgelsen af indeholdte tekster [og] øvelser, opgaver og forklaringer til læseren (eleven), hvilket i øvrigt udgør den største del af bøgerne. Hertil anfører Kulturstyrelsen, at det er imidlertid udelukkende den substantielle tekst i

17 Side 17 øvelser, opgaver og forklaringer, der kan berettige til biblioteksafgift. Henrik Poulsens øvrige kreative bidrag til udgivelsen vil ikke kunne udløse biblioteksafgift. Kulturstyrelsen henviste i den forbindelse til 2, stk. 1, nr. 5 og stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, der omhandler andre bidragydere end forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, hvis bidrag ikke har været godkendt som væsentlige bidrag til en titel siden I forhold til fordeling mellem flere bidragydere, vurderede Kulturstyrelsen, at tekster af nulevende og afdøde forfattere, der danner baggrund for øvelser, opgaver og forklaringer ligeledes udgør et væsentligt intellektuelt bidrag, som berettiger til biblioteksafgift for grundbøgerne. Kulturstyrelsen anførte videre, at selvom disse tekstforfattere i henhold til kontrakter fik udbetalt vederlag for copyright, som klager oplyste, var fratrukket hans royalties, kan der ikke ændres ved den kendsgerning, at biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning, der ydes i henhold til en bevilling, der årligt opføres på finansloven, og fordeles efter bestemmelser i lov og bekendtgørelse om biblioteksafgift. Kulturstyrelsen kommenterede endvidere på det forhold, at klager påpegede, at DBC havde revurderet sin katalogisering af grundbogen Vild med dansk 9 fra et samlingsværk, og at Kulturstyrelsen undlod at kommentere denne revurdering. Kulturstyrelsen anførte, fordi styrelsen havde modtaget dokumentation for grundbogen Vild med dansk 9 til udbetaling af biblioteksafgift 2012, behandlede vi den på baggrund af det materiale, der nu forelå som dokumentation for bogen. Kulturstyrelsens behandling af materialet resulterede i, at bogens point blev fordelt ligeligt til flere end de tre forfattere, der var nævnt i Nationalbibliografien og medtaget i efterreguleringen af biblioteksafgift Kulturstyrelsen bemærkede, at en bogs registrering i Nationalbibliografien på en række områder havde væsentlig betydning for beregning af biblioteksafgift samt, hvem der er berettiget hertil. Kulturstyrelsen gav klager ret i, at Kulturstyrelsen ikke udbetalte biblioteksafgift i 2012 for grundbogen Vild med dansk 9 udelukkende på baggrund af Nationalbibliografiens registrering af bogen, som det var tilfældet ved efterreguleringen i Kulturstyrelsen anførte som begrundelse bekendtgørelsens 19, stk. 1, nr. 3 og nr. 5, der siger, at bidragydere kan indsende dokumentation til Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen påpegede, at bestemmelsen giver styrelsen hjemmel til at fravige Nationalbibliografiens registrering på baggrund af indsendt materiale. Idet styrelsen stræber efter at fastholde en ensartet praksis, behandlede vi grundbogen Vild med dansk 9 nøjagtigt som grundbøgerne Vild med dansk 7 og Vild med dansk 8, hvor bidragyderne i indholdsfortegnelsen ligeledes er medtaget i beregningen af biblioteksafgift.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets

Læs mere

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748 Notat Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr. 15/00086, klage fra Simon Skov Fougt vedrørende adgangen til at modtage biblioteksafgift som forfatter af undervisningsmaterialet Tid til Skrivning 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 1. maj 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail:

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail: BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNETS 14. BERETNING Afgiftsår: 2015 Side 2 Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf: 33 92 33 77 Mail: kum@kum.dk www.kum.dk/biblioteksafgiftsnaevnet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 1448 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., 16/02194 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. februar 2011 (J.nr. 2010-0022384)

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes.

Der påhviler et selskabs ledelsesmedlemmer et selvstændigt ansvar for, at indsendelsesfristerne overholdes. Kendelse af 6. december 2010 (J.nr. 2010-0022602) Afgift som følge af for sent indsendt årsrapport ikke eftergivet. Årsregnskabsloven 151 og 152. (Marianne Fog Jørgensen, Niels Walther-Rasmussen og Steen

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere