Aktuel skat v/ Sonja Sørensen, Susanne Møberg og Kirsten Cato Jensen, LMO December 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel skat v/ Sonja Sørensen, Susanne Møberg og Kirsten Cato Jensen, LMO December 2016"

Transkript

1 Aktuel skat 2016 v/ Sonja Sørensen, Susanne Møberg og Kirsten Cato Jensen, LMO December 2016

2 Program Hvad vi kommer omkring Virksomhedsordningen Skat ved salg Gaveafgifter Kaffe Finansielle kontrakter Hvad kan vi forvente fra Trekløverregeringen? Pensioner Biler..og mere

3 Virksomhedsordningen v/sonja Sørensen

4 Virksomhedsordningen - efter indgrebet i 2014

5 Virksomhedsordningen - Indgrebet Indgrebet rammer Din mulighed for at spare op Rentekorrektion(rentefradrag) skat? ca. 30 % Dine muligheder for at undgå at hæve en gammel opsparing (nye sikkerhedsstillelser)

6 Virksomhedsordningen - lovændring juni 2016 Beskatning af sikkerhedsstillelser Nutidens synder Lån i privat med sikkerhed i VSO-aktiver Brandbeskatning? Hævning i VSO

7 Opsparingsmuligheden er du sikker på den??? Gamle synder Ingen mulighed for opsparing hvis Din indskudskonto er negativ (dog overgangsregel på ) og/eller Du pr. 10. juni 2014 har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Pr. 10. juni 2014

8 Overgangsordning Opsparing Afvikling af sikkerhedsstillelser Overgangsregel med frist til den 31. december 2017 Du kan spare op forudsat: Positiv indskudskonto Gamle sikkerhedsstillelser fra 10. juni 2014 afvikles Senest den 31/ ??

9 Afvikle sikkerhedsstillelser - omvalg? For alle også dig der allerede har en opsparing: Mulighed for omvalg af regnskab for Flytte gæld og aktiver Privat Virksomheden Anmodning til Skat indtil 30. juni 2017

10 Afvikle sikkerhedsstillelser? For alle også dig der allerede har en opsparing: Indfri privat gæld via nyt lån med sikkerhed i private aktiver (aktier, sommerhus mv) via salg af private aktiver f.eks. værdipapir Overdrage virksomheden til selskab Overdrage virksomheden til søn eller datter

11 Afvikle sikkerhedsstillelser? Andre muligheder som kan medføre hævning af evt. opsparing Udtræde af virksomhedsordningen og genindtræde Hvad koster det evt. af beskatning af opsparing Hvordan med sikkerhedsstillelser og indskudskonto ved indtræden Kapitalafkastordningen Flytte gælden ind i virksomheden Bliver indskudskontoen så negativ?

12 Hvis du ikke har brug for opsparingsmuligheden Hvis du fremover ikke har brug for at spare op til 22 % beskatning. Du behøver ikke afvikle dine gamle sikkerhedsstillelser Negativ indskudskonto kan give rentekorrektion Pas på opsparing ikke tvangshæves til topskat. HUSK fortsat erhvervsmæssig virksomhed

13 Undgå faldgruber der medfører hævning af opsparingen Pas på med omlægning af lån: Overgangsordning indtil 31/ Fra 1. januar 2018 Omlægning af privat lån = > ny sikkerhedsstillelse = >hævning Undtagelse: Stuehusgæld Hvordan forbereder du dig? Du skal inden 31/ omlægge privat realkreditgæld udover ejerbolig-/stuehusværdi til et lån du ikke behøver omlægge. NB! splitlån

14 Undgå faldgruber der medføre hævning af opsparingen Hvad kan ikke indgå i virksomhedsordningen Sælger finansiering - hvad giver en hævning: Anfordringstilgodehavende Kredit med salgssum for minkskind er usædvanlig Struktureret fordring på køber Sælger finansiering hvad kan blive i virksomheden: Kredit med salgssum for minkdyr i 3-5 år er sædvanlig Sælgerpantebreve der forrentes og afdrages hvis sædvanlig

15 Undgå faldgruber der medføre hævning af opsparingen Hvad kan likvide midler i VSO placeres i? Bankindestående Obligationer Investeringsbeviser og investeringsselskaber der lagerbeskattes Hvad kan ikke indgå i VSO og købet medføre hævning: Investering i pantebreve Udlån til andre end banken K/S andel med flere end 10 ejer Aktier Finansielle kontrakter (spekulation)

16 Undgå faldgruber der medføre hævning af opsparingen Ejendom der skifter anvendelse Fra udlejning til egen bolig (ejendommen skal hæves ud af VSO) Fra egen bolig til udlejning (tilhørende gæld skal ind i VSO = hævning. Ejendommen indskydes på indskudskontoen) Fra landbrug til beboelsesejendom (en ren beboelsesejendom som bebos af ejeren kan ikke indgå i VSO så den erhvervsmæssige del skal hæves) Fra blandet benyttet ejendom til beboelsesejendom (en ren beboelsesejendom som bebos af ejeren kan ikke indgå i VSO så den erhvervsmæssige del skal hæves)

17 Hvad gør virksomhedsordningen? Modregne underskud i øvrig indkomst Fuld fradrag for renteudgifter Opsparing til 22 % Udjævning af indkomst Undgå topskat Udbetaling af virksomhedsskat ved underskud

18 Sikkerhedsstillelser Kaution for selskaber v/ Susanne Møberg Er

19 Aktuelle afgørelser - selskabsområdet Kaution for selskab ikke hævebeskatning (SKM SR) Privat formue = 17 mio. kr. Heraf 14 mio. kr. i VSO Indskudskonto = kr. Ingen opsparet overskud

20 Aktuelle afgørelser selskabsområdet (SKM SR fortsættelse) Tilgodehavende 6 mio. kr. (Ej betalte forpagtningsafgifter oparbejdet da han ejede 1/3 af selskab)

21 Aktuelle afgørelser selskabsområdet (SKM SR fortsættelse) I forbindelse med bankskifte påtager A sig kaution for 6 mio. kr. for selskabets forpligtigelser overfor banken. Herved opnår selskab samme gunstige vilkår som A personligt har i banken. Selskab betaler markedspræmie til A. VSO: hævnebeskatning hvis aktiver i VSO stilles til sikker for gæld, der ikke indgår i VSO

22 Aktuelle afgørelser selskabsområdet (SKM SR fortsættelse) Ikke hævning hos A af følgende årsager: Kaution ej givet for at undgå hævnebeskatning Ingen opsparede overskud ingen hævebeskatning Transaktionens formål var alene at sikre selskabets gode bankvilkår ikke at muliggøre finansiering af privatsfæreudgifter

23 Beskatning ved salg v/ Kirsten Cato Jensen

24 Den rigtige salgspris, som køber kan finansiere

25 Beskatning ved salg Samlet salgspris 50 mio. kr. berigtiget som: Realkreditgæld Etableringslån Kontant Sælgerpantebrev Salgssum i alt tkr tkr tkr tkr tkr.

26 Kontant salgssum Sælgerpantebrevet skal kursfastsættes En konkret vurdering på salgstidspunktet Der henses til bl.a. løbetiden, rentesatsen, afdragsprofilen, prioritetsstillingen, evt. andre eksterne vurderinger Sælgerpantebrevet fastsætte til f.eks. kurs 80 Som udgangspunkt er det skatteyder, der skal angive en kurs Nominel værdi Kurs Kontant værdi Realkreditgæld tkr tkr. Etableringslån tkr tkr. Kontant tkr tkr. Sælgerpantebrev tkr tkr. Salgssum i alt tkr tkr.

27 Beskatning ved salg Udgangspunkt: Fortjenester medregnes til indkomsten i salgsåret Genvundne afskrivninger driftsmidler Ejendomsavance Fortjenester til beskatning Genvundne afskrivninger bygninger Fortjeneste på besætning SKAT Fortjeneste på beholdninger Fortjeneste på betalingsrettigheder og mælkekvote

28 Skatteudskydelse Genanbringelse af ejendomsavance Indskud på ophørspension Sælgers muligheder Omdannelse til A/S, ApS og holdingselskab Opsparing i virksomhedsordningen Overdragelse med succession eller betale skatten!!

29 Kursgevinstbeskatning Skattemæssig behandling ved indfrielse/afdrag af sælgerpantebrevet Sælger Køber Danske kroner: Kursgevinst Beskatning Skattefri Kurstab Fradrag* Ingen fradrag Fremmed valuta, f.eks. EUR: Kursgevinst Beskatning Beskatning Kurstab Fradrag* Fradrag *Ingen fradrag for tab på fordringer på ægtefælle, forældre, børn, svigerbørn m.fl. eller på selskaber med bestemmende indflydelse

30 Etablering af selskabsstruktur 1. Skattefri virksomhedsomdannelse 2. Skattefri aktieombytning Den latente skat fordeles på aktierne og på aktiverne i selskabet Holding ApS 100 pct. Virksomhedsordningen Selskab A/S

31 Skattefri omdannelse og skattefri aktieombytning Aktieindkomst 27 pct./42 pct. Efter 3 års ejertid kan der ske skattefrit salg af unoterede aktierne fra holdingselskabet Holding ApS Salg finansieret delvis ved gældsbrev Holding ApS 10 pct. 90 pct. Selskab A/S Berigtigelse ved køb af 90 pct. af aktierne: Aktiver tkr. Kontant tkr. Gæld tkr. Etableringslån tkr. Latent skat kurs 80 f.eks tkr. Gældsbrev tkr. Aktiernes værdi tkr. Salgssum i alt tkr.

32 Fradrag for tab på fordringer, selskaber v/ Susanne Møberg

33 Tab på fordringer, selskaber Hovedregel: Selskaber skal medregne fortjeneste og tab på fordringer i den skattepligtige indkomst

34 Tab på fordringer, selskaber (fortsættelse) Undtagelse: koncernforbindelse Holding 1 ApS Holding 2 ApS fradrag + fradrag

35 Tab på fordringer, selskaber (fortsættelse) Mellemregning mellem fysisk ejer og selskab Udlån 1 mio. kr. HOA 100 % Holding ApS EK = 2 mio. kr. 100 % XX A/S HOA fradrag for tab

36 Tab på fordringer, selskaber (fortsættelse) Kan vi lave en konstruktion med fradragsret? 1. Hoa indskyder 1 mio. kr. som indskudskapital (kapitalforhøjelse) Fradrag hvis selskab går konkurs: Anskaffelsessum Salgssum (konkurs) 0 Tab på aktier Skatteværdi (42%) Modregnes i slutskatten

37 Tab på fordringer, selskaber (fortsættelse) 2. Konvertibel obligation: - eksisterende tilgodehavender og nye tilgodehavender

38 Ulovlig aktionærlån lån fra selskab til hoa Fastsat forslag om lovliggørelse af aktionærlån selskabsretsligt HOA Udlån beskatning XX A/S 100 % Lån fra 1/ lovlige selskabsretligt

39 Forslag om lavere udbyttebeskatning Aktieindkomst (personer): 25% op til kr ( kr. 35% fra kr kr ( ) 42% over kr Ens beskatning af løn og udbytte! Følge af reduktion af topskattesatsen med 5% Spar penge ved udlodninger fra 2018 hvis gennemføres

40 Nedsættelse af gave/arveafgiftssatsen v/ Susanne Møberg

41 Nedsættelse af gave- og arveafgiftssatsen LF (dec 2016) Billigere at overdrage familieejede virksomheder Overdrages virksomhed helt eller delvist med gave mellem f.eks. børnebørn, børn/stedbørn, forældre/stedforældre, bedsteforælder forslås afgift over grundbeløb ændret fra 15% til: 2016: 13% 2018: 7% 2019: 6% 2020: 5%

42 Nedsættelse af gave- og arveafgiftssatsen (fortsættelse) Værnsregler: Kun skattemæssige aktive virksomhed ej pengetanke og udlejningsvirksomheder Afventer endelig lovforslag været undervejs 2015! Formueskattekursen væk fra d. 15/ substitut lader vente på sig

43 Nedsættelse af gave- og arveafgiftssatsen (fortsættelse) Overdragelse 50 % FAR SØN Gives som gave EK = 10 mio. FARM A/S

44 Nedsættelse af gave- og arveafgiftssatsen (fortsættelse) Aktiernes handelsværdi, 50% Aktiernes anskaffelsessum, 50% Avance Passivpost, 22% af 4 mio. kr Gave, 50% af aktierne til handelsværdi Passivposten Afgiftsbeløb (ses bort fra bundgrænse)

45 Nedsættelse af gave- og arveafgiftssatsen (fortsættelse) År Gaveafgift af kr. Gældende lov (15%) kr og 2017 (13%) kr (7%) kr (6%) kr (5%) kr.

46 Nedsættelse af gave- og arveafgiftssatsen (fortsættelse) Hvis der ses bort for bundfradrag (= kr i 2016) koster det således: Kr i gaveafgift at overdrage en gave til værdi af 5 mio. kr. med nuværende lov Kr i gaveafgift at overdragen en gave til en værdi af 5 mio. kr. i 2020 hvis lovændring vedtages. Forskel i gaveafgift = kr Spar penge skal man vente

47 Nedsættelse af gave- og arveafgiftssatsen (fortsættelse) Skal overdragelse udskydes? Successiv overdragelse med delvis gave gave gives på sidste andele der gives Overdragelse berigtiget med gældsbrev efterfølgende indfrielse som gave? Forslag i helhedsplanen: hel fjernelse af gave- og boafgiften hen mod 2025!

48 Fradrag for renteswap - hvad er retspraksis nu v/ Sonja Sørensen

49 Rente swap - personer Gevinst er skattepligtig! Tabsfradrag??? Erhvervsmæssig tilknytning Fuld fradragsret Ikke erhvervsmæssig tilknytning Kildeartsbegrænset fradragsret Kan ikke indgå i virksomhedsordningen

50 Fradrag for tab på swaps - personer Erhvervsmæssig tilknytning Afdække renterisiko Hovedstol Løbetid Samme valuta EUR/DKK Samme rente Streng retspraksis fra Skat og Landsskatteretten

51 Højesteretsdom af 21. juni Konkret vurdering Selskabet havde gæld på ca. 153 mio. kr., mens de løbende valutaterminskontrakter svarende til ca. 169 mio. kr. Der var i budgettet for perioden fra 2008 til 2017 kalkuleret med en fast årlig indtægt på 3,3 mio. kr. fra valutaterminskontrakterne, uanset at en del af selskabets gæld forudsattes afdraget. Anses for indgået i spekulationsøjemed, Ikke delvis fradragsret for en del der svare til gæld. Højesteret gav dermed ikke fradrag for tab. Tab kan fremføres men er kildeartsbegrænset. SKATM

52 Højesteretsdom af 21. juni Konkret vurdering Højesteret anføre imidlertid dette: Konkret vurdering af omstændigheder Afdække kursrisikoen ved lån eller lignende? Reducere finansieringsomkostningerne ved at man bliver stillet, som om et lån var omlagt til den fremmede valuta. Dette må forudsætte, at der er en tæt sammenhæng.

53 Landsskatteretsafgørelse - fradrag for fastrenteswap Landsskatteretten fandt, at en fastrenteswapaftale, måtte anses for tilknyttet udlejningsvirksomhed selvom der også var indgået en valutaswap knyttet til samme lån swappens løbetid var længer end lånets afdragsfrihed. Der henses til, at klageren opnåede at bytte den variable rente til en fast forrentning =>udgangspunktet = erhvervsmæssig tilknytning Landsskatteretten finder ikke, at der er forskelle på vilkårene for swapaftalen og det underliggende realkreditlån, der medfører, at udgangspunktet skal fraviges. SKM LSR

54 SWAP Hvornår skal I navnlig passe på? Placering af gæld i regnskabet! Landsskatteretten har i en sag afgjort at swap der delvist afdækkede lån placeret uden for virksomhedsordningen ikke er erhvervsmæssig Lån der er placeret uden for virksomheden kan ikke anses for erhvervsmæssige De lån som swappen vedr. SKAL VÆRE I VIRKSOMHEDEN Er noget af din swapgæld placeret som privat gæld i regnskabet?

55 SWAP Hvornår skal I navnlig passe på? Låneomlægning Låneomlægning - erhvervsmæssig tilknytning Hovedstol Løbetid Samme valuta EUR/DKK Samme reference rente Landsskatteretten har i et par sager godkendt at swap omlægges fra EURO til DKK uden skattemæssig konsekvenser. Så ved omlægning af lån må I forlange at swappen også omlægges så den erhvervsmæssige tilknytning bevares. NB: Kan gøres uden yderligere likviditet - henvis evt. banken til os.

56 Hvad kan vi forvente fra Trekløverregeringen

57 Regeringsgrundlaget om skat Jobreform Skatten i bunden sænkes Ny jobpræmie Midlertidig særlig jobpræmie målrettet langtidsledige Færre skal betale topskat Mindske antallet, der betaler topskat Tryghed for boligejerne Ny boligbeskatning

58 Lempeligere beskatning af selskaber i de kommende år v/ Susanne Møberg

59 Lempeligere beskatning af selskaber Selskabsskatteprocent: 22% Virksomhedsskat (VSO): 22% Forslag: 1. 3 års skattelempelse fra IvS (iværksætterselskaber) 2. Fradrag for normalforrentning af egenkapital i selskabsskabskatten

60 Lempeligere beskatning af selskaber (fortsættelse) 1. Lempeligere beskatning af IvS. Skattefrihed i årene 2017, 2018 og 2019 Skattefri indkomst til og med kr. 7 mio. i de 3 år. Indkomst over 7 mio. kr. beskattes med 22% Underskud fremføres og modregnes på normal vis Værnsregler mod at trække pengene ud af selskabet

61 Lempeligere beskatning af selskaber (fortsættelse) År Skattepligtig indkomst Selskabsskat (22%) A ApS mio. kr B IvS mio. kr. 0 Forskel Spar penge ved drift i IvS

62 Lempeligere beskatning af selskaber (fortsættelse) 2. Fradrag for normalforretning af egenkapital i selskabsskatten (2019): A/S indskudskapital kr Kontant kapitalforhøjelse kr Indskudskapital i alt kr Rente (anvendt i eksempel) 3% Fradrag i skattepligtig indkomst (3% af 5 mio.) kr Skatteværdi, 22% kr spar penge ved kapitalforhøjelser / nedsættelser.

63 Lempeligere beskatning af selskaber (fortsættelse) Fradrag VSO ikke kan opnå Alternativ til placering i bank eller andre værdipapirer Investering i eget selskab Fremme egenkapitalfinansering i stedet for gældsfinansiering

64 Ejendomsvurderinger v/ Sonja Sørensen

65 Nye ejendomsvurderinger

66 Bedre data om ejendommen Bedre data om lokalområdet Boligejeren kan tjekke oplysningerne alle boligejere bliver kontaktet om de oplysninger om deres bolig, som vil bliver brugt til vurderingen.

67 Nye ejendomsvurderinger - Klagestruktur Værdiskøn => Vurderingsankenævn Ej muligt at vælge Landsskatteretten Ingen omkostningsgodtgørelse Skatteankestyrelsen kan selv afgøre visse sager Vurderinger kan kun ændres hvis større end +/-20% (nu kan man få genoptagelse ved +/- 15 %) Klagegebyr for nye vurderinger for klage over 2013, 2015, pr. vurdering (nu kr.400 pr. klage)

68 Vurderinger diverse Trekløveret nominel fastfrysning af grundskyld for ejerboliger, (stigningerne i grundskylden i 2016 på op til 6,6 pct. aflyses). Forliget om vurderinger: Landbrug: Bondegårdsregel videreføres. Erhvervsejendomme: Afkast- eller omkostningsbaserede metode Ejerlejligheder vurderes ens uanset evt. udlejning Vi afventer lovgivning og aftale om boligskatten

69 Pensioner

70 Vi bliver ældre for hvert årti Hvad tid skal du pensioneres?

71 Har du en pensionsopsparing?

72 Fradrag for pensionsindbetaling for selvstændige Selvstændige erhvervsdrivende Indtil 30 pct. af erhvervsoverskud Livrenter ikke ratepension Indskud på livrente: Overskud før fradrag af renteudgifter mm Maksimale indskud pensionsordning 30 pct. af

73 Fradrag for indskud på pensionsordning Ratepension Maks. indskud (2016): kr. Livsvarig livrente, ingen indskudsgrænse - men grænse for fradrag pr. år: kr. (2016), eller 1/10 af indskud 10 års præmieforpligtigelse fuld arbejdsgiverindbetaling Indtil 30 pct. af erhvervsoverskud (før renter) for selvstændige Aldersopsparing eller aldersforsikring uden fradrag maks kr. Ophørspension ved salg maks kr.

74 Beskatning ved udbetaling Ratepension Udbetalingen af ordningen sker over en fast, aftalt periode min.10 år. Udbetalingerne er skattepligtige som personlig indkomst (uden AMB) Livsvarig livrente, Udbetalingen af ordningen sker over resten af livet Udbetalingerne er skattepligtige som personlig indkomst (uden AMB) Aldersopsparing eller aldersforsikring Ingen beskatning ved udbetaling Ophørspension Ratepension eller livsvarig livrente, jf. ovenfor

75 Hvilke forventninger har du til pensionsudbetalingen?

76 Biler

77 Kantstenseffekten Privat og erhvervsmæssig benyttet bil Bil i virksomhedsordningen i købsåret Bil i privat i år 2 Eksempel Køb før status, f.eks kr. Værdifald frem til status? kr. i fradrag? Beskatning af fri bil 25 pct. af kr., 20 pct. af resten og miljøtillæg Beskatning af fri bil 1 måned: kr. (40 pct. skat)

78 Registreringsafgift på bil nedsættes 105 % af afgiftsværdien op til kr. og 150 % af resten Fra 22. november 2016 (lovforslag) forhøjes skalaknækket Personbiler fra kr. til kr. For en mellemstor bil betyder ændringen ca kr. mindre i registreringsafgift

79 Mest for selskaber undgå fri bil beskatning! Split leasing Split leasing FOR EJER KUN MULIGT VED SELSKAB ej med VSO Leasing selskab Leasing kontrakt med hovedaktionær eller medarbejder Leasingkontrakt med A/S eller arbejdsgiver Medarbejderen betaler leasingafgift og andel af alle bilens udgifter efter forholdet mellem privat kørsel og erhvervsmæssig kørsel. Absolut en god løsning når virksomheden drives i et selskab. Skatterådet nægter anvendelsen af splitleasing ved VSO da de 2 aftaler så indgås med samme person. Så ej anvendelig for VSO ejer men evt. ift. medarbejdere.

80 Aktuelle afgørelser selskabsområdet (SKM LSR) Beskatning fri bil HOA 100 % H 1 ApS 100 % AUDI Q7 / AUDI Hvide plader Bil placeres i p-kælder og anvendt til kørsel mellem ejendommene m.v. Ej ført kørselsregnskab HOA tidligere haft fri bil i sin ansættelse H 2 ApS Handel med og forvalter fast ejendom

81 BoligJobordning

82 BoligJobordningen Grøn ordning Fradrag for arbejdsløn, pr. person (min. 18 år) i husstanden kr. for serviceydelser i hjemmet F.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde kr. til håndværksydelser med et grønt sigte F.eks. energirådgivning m.m., tilslutning til bredbånd Arbejde udført i boligen eller fritidsboligen

83 BoligJobordningen Betingelse for fradrag efter BoligJobordningen Skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde Eksempel: Husk! F.eks. en faktura eller anden aftale om arbejdets udførelse med oplysning om: det udførte arbejde, lønudgiftens størrelse, hvem der har udført arbejdet, CVR-nr. eller CPR-nr., dato og sted/adresse for arbejdets udførelse Arbejdsløn til etablering af stikledning og montering af fjernvarmeunit er omfattet af ydelserne, men en samlet pris for tilslutning opfylder ikke betingelserne for fradrag, jf. Skatterådets bindende svar af 15. november 2016 Arbejdet skal være udført 1. januar december 2016 Arbejdet skal være betalt inden 28. februar 2017

84 Julegaver

85 Beskatning af gaver fra arbejdsgiver Goder, herunder julegaver, i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere overstiger kr. pr. år Overstiger det samlede beløb kr. skal alt beskattes

86 Særligt om julegaver Selvom det samlede beløb overstiger kr., så bliver julegaven ikke beskattet, når den højst koster 800 kr.

87 Gavenaturalier Gavekort eller kontanter er skattepligtige, da det kan sammenlignes med en kontant gave og løn Gavekort udstedt til specifikke naturalier er skattefrie F.eks.: Oplevelsesbevis specificeret til hotelophold for 2 personer Gavebevis til én bestemt navngiven restaurants tre-retters menu, Gaverne valgt af medarbejderne blandt nærmere specificerede genstande og Gavekort fra arbejdsgiver til køb i arbejdsgivers regi Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger kr. Medarbejderen skal holde regnskab og oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren et år har givet flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger kr.

88 Kontakt info Kontaktinfo: Chefrådgiver Skat Sonja Sørensen Mobil: Kontaktinfo: Chefrådgiver Susanne Møberg Mobil: Kontaktinfo: Chefrådgiver/Afdelingsleder Kirsten Cato Jensen Mobil:

89

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen,

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen, SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen Sonja Sørensen, sos@lmo.dk Kirsten Cato Jensen, kcj@lmo.dk Punkter, vi skal omkring Renteswap Status på, hvordan praksis

Læs mere

Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt

Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt Udnyt skattereglerne Nyt og aktuelt På programmet er: Udvalgt nyt fra finansloven: Bo- og gaveafgiften sænkes ved overdragelse af familieejede virksomheder Registreringsafgiften for biler sænkes Optimer

Læs mere

Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen?

Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen? Strategisk salgsplanlægning Hvor skal dansk landbrug hen? Hvad skal vi omkring? Hvilken retning tror vi tingene tager i dansk landbrug de næste 10 år (Torben) Hvad betyder det for min planlægning af salg

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Hotel Bredehus, Bredsten den 23. oktober 2015 Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Ved Chefrådgiver Anna Boel, LMO Dagens program Mindre landbrug dyrt i skat Skat er aktive

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD?

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? PRÆSENTATION Søren Hjorth, chefkonsulent i skatteafdelingen SEGES

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere