Isola Væg- og Klimasystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isola Væg- og Klimasystem"

Transkript

1 Isola Væg- og Klimasystem Lufttæt, fugtsikkert og energieffektivt byggeri Tørre og sunde huse

2 Komplette løsninger for Generelt om lufttæthed Med Bygningsreglementet BR 2010 indføres der nye krav til energieffektivt byggeri. Tæthed er i denne sammenhæng et vigtigt punkt, da det her er muligt at opnå en betydelig energibesparelse. Bygger vi gode og tætte konstruktioner, begrænses luftlækagerne, og vi undgår unødvendigt varmetab. I vort nordiske klima, hvor vi bruger megen energi på opvarmning, er lufttæt byggeri en fordel både i forhold til energi og miljø. Reduseret energistrøm. (kwh pr. år) n50: 4 1,5 Dvegg: 200 / 250 mm BRA = 120 m 2, moderat afskærmning, mere end en udsat facade. Temp. ude 5,6 C. balanceret ventilation. Betydning af lufttæthed for reduceret energiforbrug i en bolig på 120 m 2. Den røde søjle viser hvad der kan spares når lækagetallet godt og vel halveres. Grøn søjle viser hvad der kan spares når lækagetallet ikke reduceres og man som alternativt øger isoleringstykkelsen i væggene fra 200 til 250 mm (kilde SINTEF Byggforsk). To vigtige tætningslag I tag- og vægkonstruktioner er der to vigtige tætningslag, hvor der kan opstå uønskede luftlækager. Lækager i den udvendige vindtætning betyder, at der kommer kold luft ind i varmeisoleringen, hvilket mindsker isoleringsværdien. Lækager i den indvendige luft- og dampspærre giver et unødvendigt varmetab samtidig med, at det kan give en markant øget risiko for kondens og fugtproblemer. Det er derfor meget vigtigt at bygge tæt på begge sider af konstruktionen. Vindspærre Gennemblæsning Indblæsning Dampspærre Gennemblæsning Klimaskærmens tæthed kan efterprøves ved en såkaldt Blower door test. Kravene i BR 2010 forslår at det skal gennemføres kontrol af tæthed på mindst 5% af alt nybyggeri. Den maksimale tilladte lækage er 1,5 l/m 2 ved 50 Pa trykforskel. Når der bygges tæt er det vigtigt med ventilation som giver en god tilførsel af udeluft. 2

3 lufttætte konstruktioner! Dampspærreprodukter Isola AirGuard Smart Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspærre af polypropylen og polyetylenfolie. Dampspærren har varierende vanddampsmodstand, som tilpasser sig efter konstruktionens fugtindhold. Isola AirGuard Smart kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner. Isola AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective er en reflekterende dampspærre af polypropylen og aluminiumsfolie. Dampspærren har en meget høj vanndampmotstand og reflekterer varme. Ved riktig montering kan AirGuard Reflective give en isoleringsværdi svarende til 30 mm isolering. Dampspærren kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner. Specialløsninger gør det nemt og sikkert at bygge lufttætte konstruktioner. Vindspærreprodukter Isola IsoSoft Isola IsoSoft er en stærk og særdeles fugtsikker vindspærre af 100 % HDPE polyetylen (Tyvek -membran). Vindspærren er spundet til et homogent lag, som sikrer fuld effekt gennem hele materialetykkelsen. Isola IsoSoft kan benyttes i alle typer af vægskeletter med en lukket facadebeklædning. Isola UV Facade Isola UV Facade er en UV-resistent vindspærre bestående af 100 % HDPE polyetylen (Tyvek -membran), som er beskyttet med en sort, UV-resistent kulstoffilm. Isola UV Facade kan anvendes til vægkonstruktioner med åbne spalter på op til 20 mm og giver en særdeles robust og fugtsikker vindtætning. Isola Vægpap 600 Isola Vægpap er en asfaltimprægneret porøs specialpap, som er vindtæt, vandtæt og diffusionsåben. Isola Vægpap kan benyttes som vindspærre i alle typer af vægskeletter med en lukket facadebeklædning. 3

4 Isola AirGuard Smart Fugtadaptiv dampspærre giver effektiv indvendig udtørring Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspære som kan have varierende vanndampmodstand. Ved højt fugtindhold vil dampspærre muliggøre udtørring - ved tørre konstruktioner og lavt vanddamptryk i luften vil dampspærren være damptæt. IsoSoft AirGuard Smart Isola AirGuard Smart kan benyttes både i tag- og vægkonstruktioner og er særdeles velegnet hvor der er behov for at udtørring også kan ske på den varme siden af konstruktionen. Aktuelle konstruktioner er kompakte flade tage, passivhuskonstruktioner med øget isolering og meget tætte spærrelag, konstruktioner, hvor der anvendes mineraluld, i ydervægge mod jord etc. Isola AirGuard Smart er opbygget i tre lag med en specialmembran, som giver en varierende vanddampmodstand alt efter hvilket fugtindhold og dermed vanddamptryk, dampspærren udsættes for. Dampspærren er stærk og stabil og giver ved korrekt montering en lufttæt og fugtsikker konstruktion. Enkel og tryg montering Isola AirGuard Smart kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest effektivt i det enkelte byggeri. Det anbefales generelt, at AirGuard Smart monteres 50 mm inde i isoleringen, så elkabler og -bokse kan monteres uden at perforere dugen. Dampspærren monteres da med et overlap på mindst 15 cm og forsegles efterfølgende med Isola Tyvek Tape. De vertikale samlinger fastgøres også til lægterne, hvorved dampspærren bliver monteret inde i isoleringen. Ved traditionel montering, hvor dampspærren ikke monteres inde i isoleringen, anbefales det, at alle vertikale overlap går over mindst ét fag. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Typar /polypropylendug 2. Specialmembran 3. Typar /polypropylendug 4

5 Isola AirGuard Reflective Reflekterende dampspærre energieffektiv og fugtsikker løsning! Isola AirGuard Reflective er en varmereflekterende dampspærre, som udover at sikre god lufttæthed også er med til at give bygningen en forbedret isoleringsværdi. AirGuard Reflective erstatter dampspærren (plastfolien) i tag- og vægkonstruktioner og reflekterer varme, når den monteres lidt inde i isoleringen mod et uisoleret hulrum på mm. Derved dannes der stillestående varmluft i hulrummet, som giver en isoleringsværdi svarende til ca. 30 mm standardisolering. IsoSoft AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective giver det bedste resultat i vægkonstruktioner og kan benyttes både i forbindelse med nybyggerier og renovering. AirGuard Reflective er opbygget af tre lag bestående af en polypropylendug og et armeringsnæt som er lamineret sammen med aluminiumsfolie. Denne opbygning gør dampspærren stærk og særdelses damptæt. AirGuard Reflective er derfor også meget velegnet i byg-ninger med stor fugtbelastning (svømmehaller, køleog frysehuse med mer). Indrykket montering Isola AirGuard Reflective kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest effektivt i det enkelte byggeri. Hvis man ønsker at opnå en forbedret isoleringsværdi, skal AirGuard Reflective altid monteres mm inde i isoleringen, hvorved der skabes et uisoleret hulrum, som kan opfange varmluft. Skal AirGuard Reflective kun benyttes som en meget tæt dampspærre, kan monteringen ske på traditionel vis uden montering i isoleringen. Skal dampspærren monteres et stykke inde i isoleringen, skal der udlægges et overlæg på mindst 15 cm, som efterfølgende forsegles med Isola Tyvek Reflective Tape. Desuden fastgøres alle vertikale samlinger til lægterne, hvor- 5 ved dampspærren bliver monteret inde i isoleringen. Ved traditionel montering, hvor dampspærren ikke monteres inde i isoleringen, anbefales det, at alle vertikale overlæg går over mindst ét fag. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektriker-rør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Aluminiumsfolie 2. Armeringsnet 3. Typar /polypropylendug

6 Isola Tyvek IsoSoft Robust og fugtsikker vindspærre til vægkonstruktioner Isola IsoSoft er en let, stærk og særdeles fugtsikker vindspærre beregnet til alle typer af vægskeletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Vindspærren består af 100 % HDPE polyetylen. Den er opbygget med Tyvek-teknologi, som giver et homogent lag og gør hele dugen til en membran. IsoSoft Vindspærre benyttes som vindtætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen. Effektiv udtørring Tyvek-teknologien gør, at IsoSoft er en af markedets mest diffusionsåbne vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som beskytter konstruktionerne både i byggeperioden, og efter at byggeriet er færdiggjort. IsoSoft Vindspærre har god strækstyrke og tåler stor belastning fra vejr og vind. Hurtig og sikker montering Isola IsoSoft kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. IsoSoft leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vinduesåbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion. Alle samlinger skal udføres med minimum 100 mm overlæg og efterfølgende forsegles med Isola Tyvek Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning IsoSoft består af et homogent lag af 100 % Tyvek-membran 6

7 Isola Tyvek UV Facade Uv-resistent vindspærre til facader med åbne spalter Isola UV Facade er en uv-resistent, fugtsikker og meget robust vindspærre beregnet til facader med åbne spalter. Vindspærren består af en solid Tyvekmembran lamineret med uv-resistent kulstoffilm. UV Facade Vindspærre anvendes i vægskeletter som vindtætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen. Sikker uv-beskyttelse Isola UV Facade er testet med eksponering af uv-stråler i 5000 timer og giver varig beskyttelse, hvis facadens spalteåbninger ikke overstiger 20 mm. Tyvek-teknologien gør, at UV Facade er en af markedets mest diffusionsåbne, uv-resistente vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som medvirker til, at konstruktionerne får en særdeles god beskyttelse mod nedbør og fugtighed. Effektiv montering Isola UV Facade kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. På større byggerier anbefales vertikal montering, da produktet således strækkes bedre efter udrulningen. UV Facade leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vinduesåbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion. Alle samlinger skal udføres med mindst 150 mm overlæg og efterfølgende forsegles med Isola UV Facade Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Kulstoffilm 2. Tyvek-membran 7

8 Isola Vægpap 600 Vindtæt, vandtæt og diffusionsåbent asfaltpap Isola Vægpap 600 er en kraftig asfaltimprægneret pap beregnet til brug som vindspærre på den kolde side af isoleringen i ydervægge, tag og gulv. Vægpappen fastgøres direkte til vægskelettet og fastgøres med lægter til karme og stolper, så det bliver en tæt og sikker konstruktion. Giver beskyttelse og udtørring Isola Vægpap 600 består af en cellulosestamme, som er imprægneret med asfalt. Vægpappen er dermed vand- og vindtæt, men samtidig diffusionsåben, så fugtigheden kan trænge ud gennem pappen. Isola Vægpap 600 leveres i dimensionerne 1,25 x 16 meter og 1,0 x 20 meter. Monteres med overlæg Isola Vægpap 600 kan monteres både vertikalt og horisontalt. Vægpappen monteres direkte på vægskelettet, så samlingerne kan udlægges med overlæg og monteres til stolper og karme med lægter. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der laves et fast underlag, så vægpappen ved hjælp af lægter kan fastgøres rundt om gennembrydningen. For god tæthed anbefales det, at der også fuges med Isola Fugemasse. Opbygning Cellulosestamme 2. Asfaltimprægnering 8

9 Tekniske data/egenskaber Isola AirGuard Dampspærrer Isola AirGuard Smart Isola AirGuard Reflective Produktfakta Enhed Typisk værdi Typisk værdi Materiale 3-lags polyetylen/polypropylen 3-lags alufolie/polypropylen Rulle dimension m 1,5 x 50 1,5 x 50 Fladevægt g/m Trækstyrke - langs N/50mm Trækstyrke - tværs N/50mm Brudforlængelse - langs % Brudforlængelse - tværs % Vanddamp Gpasm 2 /kg Diffusionsmodstand (Z-værdi) Ca. 70 Ca Sd-værdi m 13 (0,01 30) 2000 Sømrivestyrke - langs N Sømrivestyrke - tværs N Brandklassificering klasse E E Lufttæthed ml/min 0 0 Emissivitet 0,05 Isola Tyvek Vindspærrer Isola IsoSoft Isola UV Facade Isola Vægpap 600 Produktfakta Enhed Typisk værdi Typisk værdi Typisk værdi Materiale 1-lags polyetylen 2-lags polyetylen Asfaltimprægneret 100 % Tyvek (Tyvek) kulstoffilm cellulosepap Rulle dimension m 2,8 x 25 / 50 1,5 / 3,0 x 50 1,0 x 20 / 1,25 x 16 Fladevægt g/m 2 Ca. 60 Ca. 195 Ca. 470 Trækstyrke - langs N/50 mm Trækstyrke - tværs N/50mm Brudforlængelse - langs % ,8 Brudforlængelse - tværs % ,8 Vanddamp Gpasm 2 /kg Diffusionsmodstand (Z-værdi) 0,12 0,18 2,0 Sd-værdi m 0,025 0,035 0,41 Sømrivestyrke - langs N Sømrivestyrke - tværs N Brandklassificering klasse E-d2 E E Vandtæthed klasse W1 W1 Vandtæt Vindtæthed m 3 /m 2 h50pa max 0,25 <0,1 0,006 Eksponeringsperiode Maks. 4 mdr. Maks. 4 mdr. 9

10 AirGuard Dampspærrer Montering Dampspærrer generelt Isola AirGuard Dampspærrer monteres på den varme side af konstruktionen direkte mod isoleringen. Samlinger, tilslutninger og gennemføringer skal udføres lufttætte så varm luft ikke kan trænge ind i konstruktionen og give problemer med kondens. Dampspærren skal altid opsættes før opvarmning af bygningen påbegyndes da byggefugt ellers kan trænge ud i konstruktionen. Hvis dampspærren beskadiges under eller efter montering skal skaderne udbederes med Isola Tyvek Tape. Ved større skader monteres et nyt stykke dampspærre over det beskadiget sted med ca.150 mm overlæg. Isola AirGuard Dampspærrer monteres efter samme principper som en traditionel dampspærre af PE-folie. AirGuard Smart Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspærre som udgangspunkt kan anvendes på lige vilkår med almindelig PE-folie som dampspærre i tag- og vægkonstruktioner. Anvendelsen forudsætter imidlertid følgende forhold. Der må ikke indbygges kritiske mængder fugt i bygge perioden. Konstruktionerne skal være fuldt isoleret. Konstruktionerne skal have en indvendig beklædning af lav diffusionsmodstand. Konstruktionerne må opvarmes af solen i perioder af året. Ved anvendelse under specielle forhold skal konstruktionens fugttekniske egenskaber vurderes. Eksempler på sådan forhold er. Konstruktioner med fugtabsorberende varmeisolering. Konstruktioner der ligger i permanent skyggeområde. Bevoksede tage, tagterrasser eller tag med permanent stående vand. Bygninger i fugtbelastningsklasse 4 og 5. AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective er en reflekterende og meget diffusionstæt dampspærre. AirGuard Reflective kan anvendes som en traditional dampspærre og vil ved montering indtrukket mm inde i konstruktionen mod et uisoleret hulrum give en ekstra varmeisolering svarende til mm standard isolering. Dampspærren kan også anvendes i konstruktioner hvor der stilles store krav til beskyttelse mod damp og fugt (svømmehaller, fryse- og kølehuse). Isola AirGuard Reflective monteres med den blanke, reflekterende side vendt ind mod rummet med et overlæg på ca.150 mm. Til samlinger og reparationer benyttes Isola Tyvek Reflekterende Tape. A. Konstruktionsprincipper Det anbefales at montere dampspærren indtrukket i isoleringen (max 1/3 del inde) for at undgå gennembrydninger af kabler og andre installationer der skal skjules i vægkonstruktionen. På denne måde opnår man en lufttæt konstruktion. Vindspærre B. Samlinger/overlæg Dampspærren monteres med overlæg på ca. 150 mm over fast underlag. For at sikre lufttæthed skal alle samlinger tapes eller klæbes med Isola Tyvek Tape eller klæbes med Isola Butylbånd. B Isola Butylbånd Dampspærre Isola Tyvek Tape B D F 10

11 D Isola Butylbånd E Isola Butylbånd D. Samlinger mod væg Ved samlinger mod væg af murværk eller beton klæbes dampspærren fast med dobbeltklæbende Isola Butylbånd. E. Samlinger mod stålbjælker/ stålkasser Ved samlinger mod stålbjælker/stålkasser klæbes dampspærren fast med dobbeltklæbende Isola Butylbånd. F E C F. Tilslutning af vindue/dør Ved tilslutning mod vindue eller dør benyttes Isola Tyvek Tape, Isola Butylbånd eller Isola FlexWrap for at forsegle vindueskarm og dørkarm. C. Gennemføring af rør og kabler Ved rør og kabel gennembrydning i dampspærren skal der benyttes Isola Rørmanchetter som sikrer en lufttæthed omkring gennemføringen. Isola Rørmanchette har selvklæbende krage og leveres tilpasset rørdimensioner fra Ø 8 til 200 mm. C 11

12 Isola Tyvek Vindspærrer Montering Vindspærrer generelt Isola Tyvek Vindspærrer monteres på den kolde side af konstruktionen direkte mod isoleringen. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres vindtæt så kold luft ikke kan trænge ind i konstruktionen og give varmetab. Vindspærren monteres med et overlæg på ca. 100 mm i alle samlinger og klemmes efterfølgende med lægter eller klemlister til konstruktionen. Hvis vindspærren beskadiges under eller efter montering skal skaderne udbederes med Isola Tyvek Tape. Ved større skader monteres en ny vindspærre. Tyvek IsoSoft Isola Tyvek IsoSoft er en traditionel vindspærre som kan monteres både horisontalt og vertikalt afhængig af bygningens højde. Generelt bør det vælges den montering der giver færrest samlinger. Isola Tyvek IsoSoft hæftes med klammer eller pap søm til konstruktionen og efterfølgende med klemlister eller lægter. Ved bund, etageadskillelse og top monteres klemliste eller lægte horisontalt. Sømafstand c/c 300 mm. Isola Tyvek IsoSoft kræver egen afstivning af vægkonstruktionen som tilbehør leveres Isola Stage. Isola Tyvek IsoSoft kan også anvendes til fugtsikring og ekstra vindtætning uden på GU-gips eller afstivningsplader. Vindspærren monteres efter samme princip som ovenfor nævnt. A A. Overgang tag/væg Ved overgang fra tag til væg skal vindspærren hæftes mod top rem og derefter monteres klemliste eller lægte. B D B Tyvek UV Facade Isola Tyvek UV Facade er en vindspærre som er beregnet for facader med åbne spalter op til 20 mm. Tyvek UV Facade kan monteres både horisontalt og vertikalt men der anbefales vertikal montering fordi dugen har en høj gramvægt og dermed er nemmere at strække ud når den monteres vertikalt. Isola Tyvek UV Facade hæftes med klammer eller pap søm til konstruktionen og efterfølgende med klemlister eller lægter. I udsatte områder med meget vind og regn anbefales det at benytte dobbeltklæbende butylbånd under klemlister eller lægterne. Isola Tyvek UV Facade kræver egen afstivning hvis der ikke benyttes GU-gips eller afstivningsplader før membranen monteres som tilbehør leveres Isola Stage. B. Samlinger/overlæg Vindspærren monteres med overlæg på ca. 100 mm over fast underlag. For at sikre lufttæthed skal alle samlinger monteres med klemliste eller lægte. C C. Tapning af samling Vindspærren monteres med ca. 100 mm overlæg og forsegles med Isola Tyvek Vindspærretape. 12

13 D. Gennemføring af rør og kabler Ved rør og kabel gennembrydning i dampspærren skal der benyttes Isola Rørmanchetter som sikre en lufttæthed omkring gennemføringen. D Isola Rørmanchette har selvklæbende krage og leveres tilpasset rørdimensioner fra Ø 8 til 200 mm. F Isola Vindspærre Tape IsoSoft Vindspærre F. Tilslutning af vindue/dør Ved tilslutning mod vindue eller dør benyttes Isola Tyvek Vindspærretape, Isola Butylbånd eller Isola FlexWrap for at forsegle vindueskarm og dørkarm. Tilslutningen afsluttes med klemliste eller lægte. G C A Isola Stage E F G Isola Sokkelmembran Isola Musebånd G. Afstivning Ved afstivning af vægkonstruktionen leveres Isola Stage. Der anbefales mindst 2 stk. pr. vægelement som monteres over tre fag. Isola Musebånd indbygges ved nederste klemliste eller lægte. E. Overgang gulv/væg For en tæt og fugtsikker overgang fra gulv til væg anbefales det at benytte Isola Sokkelmembran som bøjes op og fastgøres på vægkonstruktionen. Herefter monteres vindspærren med en klemliste eller lægte. E Isola Sokkelmembran 13

14 Tilbehør/tætningsdetaljer Isola Tyvek Tape Isola Tyvek Tape er en specialtape til reparation, forsegling og tilslutning af Isola Tyvek Vindspærrer og Isola AirGuard Dampspærrer. Tapen består af Tyvek-dug med modificeret akryllim og leveres i dimensionerne 75 mm x 25 m og 100 mm x 25 m. Til AirGuard Reflective Dampspærre leveres Isola Reflekterende Tape og til UV Facade Vindspærre leveres Isola UV Facade Tape. Begge leveres i dimension 75 mm x 25 m. Isola Sokkelmembran Isola Sokkelmembran er en specialløsning, som giver en fugtsikker og lufttæt overgang mellem grundmur og vægskelet. Membranen består af selvklæbende asfalt påmonteret Tyvek vindspærredug og leveres i dimensionerne 0,145 x 17 m, 0,200 x 17 m og 0,250 x 17 m. Isola Rørmanchetter Isola Rørmanchet er en specialløsning til tætning ved gennembrydninger i Isola Tyvek Vindspærrer og Isola AirGuard Dampspærrer. Manchetten består af en fals af EPDM-gummi påmonteret en selvklæbende krave af Tyvek-dug og leveres i dimensioner fra 8 til 200 mm i diameter. Isola Butylbånd Isola Butylbånd er et tætnings- og klæbebånd, som benyttes til detaljer og forsegling af Isola Tyvek Vindspærre og Isola AirGuard Dampspærrer. Butylbåndet er dobbeltklæbende og leveres i dimensionerne 30 mm x 20 m og 50 mm x 20 m. Isola FlexWrap Isola FlexWrap er et selvklæbende, fleksibelt tætningsbånd, som benyttes som tilbehør til Isola Tyvek Vindspærre i forbindelse med tilslutning til vinduer og døre etc. Tætningsbåndet består at crepet polyetylen og selvklæbende butyl og leveres i dimensionerne 0,23 x 23 m og 0,23 x 5,5 m. Isola Stag Isola Stag er en galvaniseret stålprofil, som benyttes som tilbehør til Isola Tyvek Vindspærre. Det afstiver vægskelettet i byggeperioden og sikrer permanent afstivning i den færdige vægkonstruktion. De leveres i 3,1 meters længde og monteres til karme og stolper, så de strækker sig over tre fag. Isola Stag er fremstillet i 1,0 mm galvaniseret stål med et midterstillet trin på 1,2 mm. Isola Musebånd Isola Musebånd er et korrosionsresistent, udstanset bånd, som forhindrer mus og andre smågnavere i at trænge ind under det udvendige, stående eller liggende træværk. Båndet er fremstillet i 0,4 mm aluzinkbehandlet stål og leveres i længder af 1,25 meter. 14

15 Henvisninger Lovgivning Bygningsreglement 2010 inkl. alle tillæg. Alment teknisk fælleseje BYG-ERFA erfaringsblade. TRÆ byggeblade. SBi-anvisninger. 15

16 Tørre og sunde huse! Isola bygger på solid tradition og produktudvikling. Beskyttelse mod fugt og værn af værdier er målsætningen i arbejdet med stadig bedre produkter. I mere end 60 år har Isola været en ledende fugtproblemløser for byggeriet i Norden. Isola Tagshingle, Isola Powertekk, Isola Mestertekk og System Platon er blandt mærkevarerne som giver funktionelle og tidssvarende løsninger til loft, væg, gulv og fundament. Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tel: Fax:

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Isola Tape- og Klæbesystem

Isola Tape- og Klæbesystem Isola Tape- og Klæbesystem 12-14 Lufttætte og fugtsikre konstruktioner Tørre og sunde huse INDHOLD INNHOLD Generelt om lufttætte konstruktioner 3 Produktoversigt 4-6 Kvalitet og sikkerhed 7 Indvendig lufttætning

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse!

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse! Platon Stop Original Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton Tørre og sunde huse! Platon Stop Enkel og effektiv fugts Fugt i gulvet Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

DAFA AirVent System super til tag og facade

DAFA AirVent System super til tag og facade DAFA AirVent System super til tag og facade Nr. 3A DEC 2015 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3B JAN 2016 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15

Læs mere

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade

DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade DAFA AirVent SystemTM super til tag og facade Nr. 3 Tæt bag tag og facade Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 5 og

Læs mere

Produkt guide 2015 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse

Produkt guide 2015 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse Produkt guide 2015 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR www.isola-platon.dk Tørre og sunde huse TAG Isola Tagshingel TG 2253 Til skrå tage med en tagvinkel mellem 15 og 85 grader. Lægges på bærende underlag af,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

DAFA AirVent System til tag og facade

DAFA AirVent System til tag og facade DAFA AirVent System til tag og facade Nr. 3C JANUAR 2017 Tæt bag tag og facade DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Produkt guide 2014 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse

Produkt guide 2014 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse Produkt guide 2014 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR www.isola-platon.dk Tørre og sunde huse TAG Isola Tagshingel TG 2253 Til skrå tage med en tagvinkel mellem 15 og 85 grader. Lægges på bærende underlag af,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

ROCKWOOL Tætningssortiment. - overblik og monteringsanvisninger

ROCKWOOL Tætningssortiment. - overblik og monteringsanvisninger ROCKWOOL TÆTNINGSSORTIMENT Rockwool DANMARK 0/0 ROCKWOOL - overblik og monteringsanvisninger En tæt bygning er en vigtig faktor... Et lavt energiforbrug til opvarmning af bygninger afhænger ikke bare af

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål Program Lovkrav, regler og anvisninger Bygbarhed/løsninger Produktkvalitet Produkter Spørgsmål Lovkrav, regler og anvisninger Alment teknisk fælleseje Hvad siger Håndværkerne Bedre information til Håndværkerne

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Indhold Triofol

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Tæthed september 2007

Tæthed september 2007 Tæthed september 2007 Ventilation (VGV) Solindfald Transmissionstab Varmeakkumulering Køkkenudstyr Personer Radiator Elektronik Infiltration (Lufttæthed) Indhold Problemstilling hvorfor lufttæthed? 2 Krav

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

PROTEX Tætningsløsninger

PROTEX Tætningsløsninger PROTEX Tætningsløsninger Tætningsløsninger til inden- og udendørs brug Klæbebånd Ampacoll I.N.T. Tape med bagsideliner til samlinger samt gennemføringer af dampspærre og dampbremser. Let at tildanne -

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse 1 Generelt om radon og sundhedsfare Radon en usynlig fjende! Sundhedsfare i forbindelse med radon har i de senere år fået stadig

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 6 Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 BYG TÆT OG ENERGIKLOGT At tætte huse automatisk fører til fugt- og mugproblemer

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? DAFA intelligent dampspærresystem 0.2 10.0 s d m DAFA er en intelligent fugtadaptiv dampspærre, der tilpasser sig fugtforholdene. Ved fugtophobning på ydersiden af dampspærren vil

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

PROTEX Membraner og tætningsløsninger

PROTEX Membraner og tætningsløsninger PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Indhold Triofol Dampspærre Side 3 Ampatex Resano, dampbremse Side

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Generelt om radon og sundhedsfare Hvad er radon? Radon er en radioaktiv usynlig og lugtfri luftart. Radon dannes når det radioaktive

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1 Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af mansardtag - indefra For at spare på energien bør mansardvægge og gulve i skunkrummet bag dem efterisoleres, hvis de er isoleret

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006

Praktiske erfaringer med Blower Door-test af bygninger opført med regelsættet før 1. jan 2006 Illustration (1) viser et hus med en utæt klimaskærm. Når et hus påvirkes af vind opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side), Dette vil

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01 Staktoften 22D CVR nr. 34 92 62 47 DK-2950 Vedbæk Danske Bank 4490-0011241972 Telefon (+45) 52 39 79 52 E-mail tbn@bunchbyg.dk Web www.bunchbyg.dk Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.:

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

9.1 Fundament... 22 9.2 Vinduer og døre... 22 9.3 Etageadskillelser... 23 9.4 Tagkonstruktion... 23 10 Konklusion... 25 11 Litteraturliste...

9.1 Fundament... 22 9.2 Vinduer og døre... 22 9.3 Etageadskillelser... 23 9.4 Tagkonstruktion... 23 10 Konklusion... 25 11 Litteraturliste... Klimaskærm lufttæthed Óttar Olsen 7.sem Specialerapport Indhold 1 Indledning med problemformulering... 1 1.1 Baggrundsinformation af præsentation af emne... 1 1.2 Begrundelse for emnevalg og fagligt formål...

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere