Isola Væg- og Klimasystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isola Væg- og Klimasystem"

Transkript

1 Isola Væg- og Klimasystem Lufttæt, fugtsikkert og energieffektivt byggeri Tørre og sunde huse

2 Komplette løsninger for Generelt om lufttæthed Med Bygningsreglementet BR 2010 indføres der nye krav til energieffektivt byggeri. Tæthed er i denne sammenhæng et vigtigt punkt, da det her er muligt at opnå en betydelig energibesparelse. Bygger vi gode og tætte konstruktioner, begrænses luftlækagerne, og vi undgår unødvendigt varmetab. I vort nordiske klima, hvor vi bruger megen energi på opvarmning, er lufttæt byggeri en fordel både i forhold til energi og miljø. Reduseret energistrøm. (kwh pr. år) n50: 4 1,5 Dvegg: 200 / 250 mm BRA = 120 m 2, moderat afskærmning, mere end en udsat facade. Temp. ude 5,6 C. balanceret ventilation. Betydning af lufttæthed for reduceret energiforbrug i en bolig på 120 m 2. Den røde søjle viser hvad der kan spares når lækagetallet godt og vel halveres. Grøn søjle viser hvad der kan spares når lækagetallet ikke reduceres og man som alternativt øger isoleringstykkelsen i væggene fra 200 til 250 mm (kilde SINTEF Byggforsk). To vigtige tætningslag I tag- og vægkonstruktioner er der to vigtige tætningslag, hvor der kan opstå uønskede luftlækager. Lækager i den udvendige vindtætning betyder, at der kommer kold luft ind i varmeisoleringen, hvilket mindsker isoleringsværdien. Lækager i den indvendige luft- og dampspærre giver et unødvendigt varmetab samtidig med, at det kan give en markant øget risiko for kondens og fugtproblemer. Det er derfor meget vigtigt at bygge tæt på begge sider af konstruktionen. Vindspærre Gennemblæsning Indblæsning Dampspærre Gennemblæsning Klimaskærmens tæthed kan efterprøves ved en såkaldt Blower door test. Kravene i BR 2010 forslår at det skal gennemføres kontrol af tæthed på mindst 5% af alt nybyggeri. Den maksimale tilladte lækage er 1,5 l/m 2 ved 50 Pa trykforskel. Når der bygges tæt er det vigtigt med ventilation som giver en god tilførsel af udeluft. 2

3 lufttætte konstruktioner! Dampspærreprodukter Isola AirGuard Smart Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspærre af polypropylen og polyetylenfolie. Dampspærren har varierende vanddampsmodstand, som tilpasser sig efter konstruktionens fugtindhold. Isola AirGuard Smart kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner. Isola AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective er en reflekterende dampspærre af polypropylen og aluminiumsfolie. Dampspærren har en meget høj vanndampmotstand og reflekterer varme. Ved riktig montering kan AirGuard Reflective give en isoleringsværdi svarende til 30 mm isolering. Dampspærren kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner. Specialløsninger gør det nemt og sikkert at bygge lufttætte konstruktioner. Vindspærreprodukter Isola IsoSoft Isola IsoSoft er en stærk og særdeles fugtsikker vindspærre af 100 % HDPE polyetylen (Tyvek -membran). Vindspærren er spundet til et homogent lag, som sikrer fuld effekt gennem hele materialetykkelsen. Isola IsoSoft kan benyttes i alle typer af vægskeletter med en lukket facadebeklædning. Isola UV Facade Isola UV Facade er en UV-resistent vindspærre bestående af 100 % HDPE polyetylen (Tyvek -membran), som er beskyttet med en sort, UV-resistent kulstoffilm. Isola UV Facade kan anvendes til vægkonstruktioner med åbne spalter på op til 20 mm og giver en særdeles robust og fugtsikker vindtætning. Isola Vægpap 600 Isola Vægpap er en asfaltimprægneret porøs specialpap, som er vindtæt, vandtæt og diffusionsåben. Isola Vægpap kan benyttes som vindspærre i alle typer af vægskeletter med en lukket facadebeklædning. 3

4 Isola AirGuard Smart Fugtadaptiv dampspærre giver effektiv indvendig udtørring Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspære som kan have varierende vanndampmodstand. Ved højt fugtindhold vil dampspærre muliggøre udtørring - ved tørre konstruktioner og lavt vanddamptryk i luften vil dampspærren være damptæt. IsoSoft AirGuard Smart Isola AirGuard Smart kan benyttes både i tag- og vægkonstruktioner og er særdeles velegnet hvor der er behov for at udtørring også kan ske på den varme siden af konstruktionen. Aktuelle konstruktioner er kompakte flade tage, passivhuskonstruktioner med øget isolering og meget tætte spærrelag, konstruktioner, hvor der anvendes mineraluld, i ydervægge mod jord etc. Isola AirGuard Smart er opbygget i tre lag med en specialmembran, som giver en varierende vanddampmodstand alt efter hvilket fugtindhold og dermed vanddamptryk, dampspærren udsættes for. Dampspærren er stærk og stabil og giver ved korrekt montering en lufttæt og fugtsikker konstruktion. Enkel og tryg montering Isola AirGuard Smart kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest effektivt i det enkelte byggeri. Det anbefales generelt, at AirGuard Smart monteres 50 mm inde i isoleringen, så elkabler og -bokse kan monteres uden at perforere dugen. Dampspærren monteres da med et overlap på mindst 15 cm og forsegles efterfølgende med Isola Tyvek Tape. De vertikale samlinger fastgøres også til lægterne, hvorved dampspærren bliver monteret inde i isoleringen. Ved traditionel montering, hvor dampspærren ikke monteres inde i isoleringen, anbefales det, at alle vertikale overlap går over mindst ét fag. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Typar /polypropylendug 2. Specialmembran 3. Typar /polypropylendug 4

5 Isola AirGuard Reflective Reflekterende dampspærre energieffektiv og fugtsikker løsning! Isola AirGuard Reflective er en varmereflekterende dampspærre, som udover at sikre god lufttæthed også er med til at give bygningen en forbedret isoleringsværdi. AirGuard Reflective erstatter dampspærren (plastfolien) i tag- og vægkonstruktioner og reflekterer varme, når den monteres lidt inde i isoleringen mod et uisoleret hulrum på mm. Derved dannes der stillestående varmluft i hulrummet, som giver en isoleringsværdi svarende til ca. 30 mm standardisolering. IsoSoft AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective giver det bedste resultat i vægkonstruktioner og kan benyttes både i forbindelse med nybyggerier og renovering. AirGuard Reflective er opbygget af tre lag bestående af en polypropylendug og et armeringsnæt som er lamineret sammen med aluminiumsfolie. Denne opbygning gør dampspærren stærk og særdelses damptæt. AirGuard Reflective er derfor også meget velegnet i byg-ninger med stor fugtbelastning (svømmehaller, køleog frysehuse med mer). Indrykket montering Isola AirGuard Reflective kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest effektivt i det enkelte byggeri. Hvis man ønsker at opnå en forbedret isoleringsværdi, skal AirGuard Reflective altid monteres mm inde i isoleringen, hvorved der skabes et uisoleret hulrum, som kan opfange varmluft. Skal AirGuard Reflective kun benyttes som en meget tæt dampspærre, kan monteringen ske på traditionel vis uden montering i isoleringen. Skal dampspærren monteres et stykke inde i isoleringen, skal der udlægges et overlæg på mindst 15 cm, som efterfølgende forsegles med Isola Tyvek Reflective Tape. Desuden fastgøres alle vertikale samlinger til lægterne, hvor- 5 ved dampspærren bliver monteret inde i isoleringen. Ved traditionel montering, hvor dampspærren ikke monteres inde i isoleringen, anbefales det, at alle vertikale overlæg går over mindst ét fag. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektriker-rør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Aluminiumsfolie 2. Armeringsnet 3. Typar /polypropylendug

6 Isola Tyvek IsoSoft Robust og fugtsikker vindspærre til vægkonstruktioner Isola IsoSoft er en let, stærk og særdeles fugtsikker vindspærre beregnet til alle typer af vægskeletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Vindspærren består af 100 % HDPE polyetylen. Den er opbygget med Tyvek-teknologi, som giver et homogent lag og gør hele dugen til en membran. IsoSoft Vindspærre benyttes som vindtætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen. Effektiv udtørring Tyvek-teknologien gør, at IsoSoft er en af markedets mest diffusionsåbne vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som beskytter konstruktionerne både i byggeperioden, og efter at byggeriet er færdiggjort. IsoSoft Vindspærre har god strækstyrke og tåler stor belastning fra vejr og vind. Hurtig og sikker montering Isola IsoSoft kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. IsoSoft leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vinduesåbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion. Alle samlinger skal udføres med minimum 100 mm overlæg og efterfølgende forsegles med Isola Tyvek Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning IsoSoft består af et homogent lag af 100 % Tyvek-membran 6

7 Isola Tyvek UV Facade Uv-resistent vindspærre til facader med åbne spalter Isola UV Facade er en uv-resistent, fugtsikker og meget robust vindspærre beregnet til facader med åbne spalter. Vindspærren består af en solid Tyvekmembran lamineret med uv-resistent kulstoffilm. UV Facade Vindspærre anvendes i vægskeletter som vindtætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen. Sikker uv-beskyttelse Isola UV Facade er testet med eksponering af uv-stråler i 5000 timer og giver varig beskyttelse, hvis facadens spalteåbninger ikke overstiger 20 mm. Tyvek-teknologien gør, at UV Facade er en af markedets mest diffusionsåbne, uv-resistente vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som medvirker til, at konstruktionerne får en særdeles god beskyttelse mod nedbør og fugtighed. Effektiv montering Isola UV Facade kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. På større byggerier anbefales vertikal montering, da produktet således strækkes bedre efter udrulningen. UV Facade leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vinduesåbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion. Alle samlinger skal udføres med mindst 150 mm overlæg og efterfølgende forsegles med Isola UV Facade Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Kulstoffilm 2. Tyvek-membran 7

8 Isola Vægpap 600 Vindtæt, vandtæt og diffusionsåbent asfaltpap Isola Vægpap 600 er en kraftig asfaltimprægneret pap beregnet til brug som vindspærre på den kolde side af isoleringen i ydervægge, tag og gulv. Vægpappen fastgøres direkte til vægskelettet og fastgøres med lægter til karme og stolper, så det bliver en tæt og sikker konstruktion. Giver beskyttelse og udtørring Isola Vægpap 600 består af en cellulosestamme, som er imprægneret med asfalt. Vægpappen er dermed vand- og vindtæt, men samtidig diffusionsåben, så fugtigheden kan trænge ud gennem pappen. Isola Vægpap 600 leveres i dimensionerne 1,25 x 16 meter og 1,0 x 20 meter. Monteres med overlæg Isola Vægpap 600 kan monteres både vertikalt og horisontalt. Vægpappen monteres direkte på vægskelettet, så samlingerne kan udlægges med overlæg og monteres til stolper og karme med lægter. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der laves et fast underlag, så vægpappen ved hjælp af lægter kan fastgøres rundt om gennembrydningen. For god tæthed anbefales det, at der også fuges med Isola Fugemasse. Opbygning Cellulosestamme 2. Asfaltimprægnering 8

9 Tekniske data/egenskaber Isola AirGuard Dampspærrer Isola AirGuard Smart Isola AirGuard Reflective Produktfakta Enhed Typisk værdi Typisk værdi Materiale 3-lags polyetylen/polypropylen 3-lags alufolie/polypropylen Rulle dimension m 1,5 x 50 1,5 x 50 Fladevægt g/m Trækstyrke - langs N/50mm Trækstyrke - tværs N/50mm Brudforlængelse - langs % Brudforlængelse - tværs % Vanddamp Gpasm 2 /kg Diffusionsmodstand (Z-værdi) Ca. 70 Ca Sd-værdi m 13 (0,01 30) 2000 Sømrivestyrke - langs N Sømrivestyrke - tværs N Brandklassificering klasse E E Lufttæthed ml/min 0 0 Emissivitet 0,05 Isola Tyvek Vindspærrer Isola IsoSoft Isola UV Facade Isola Vægpap 600 Produktfakta Enhed Typisk værdi Typisk værdi Typisk værdi Materiale 1-lags polyetylen 2-lags polyetylen Asfaltimprægneret 100 % Tyvek (Tyvek) kulstoffilm cellulosepap Rulle dimension m 2,8 x 25 / 50 1,5 / 3,0 x 50 1,0 x 20 / 1,25 x 16 Fladevægt g/m 2 Ca. 60 Ca. 195 Ca. 470 Trækstyrke - langs N/50 mm Trækstyrke - tværs N/50mm Brudforlængelse - langs % ,8 Brudforlængelse - tværs % ,8 Vanddamp Gpasm 2 /kg Diffusionsmodstand (Z-værdi) 0,12 0,18 2,0 Sd-værdi m 0,025 0,035 0,41 Sømrivestyrke - langs N Sømrivestyrke - tværs N Brandklassificering klasse E-d2 E E Vandtæthed klasse W1 W1 Vandtæt Vindtæthed m 3 /m 2 h50pa max 0,25 <0,1 0,006 Eksponeringsperiode Maks. 4 mdr. Maks. 4 mdr. 9

10 AirGuard Dampspærrer Montering Dampspærrer generelt Isola AirGuard Dampspærrer monteres på den varme side af konstruktionen direkte mod isoleringen. Samlinger, tilslutninger og gennemføringer skal udføres lufttætte så varm luft ikke kan trænge ind i konstruktionen og give problemer med kondens. Dampspærren skal altid opsættes før opvarmning af bygningen påbegyndes da byggefugt ellers kan trænge ud i konstruktionen. Hvis dampspærren beskadiges under eller efter montering skal skaderne udbederes med Isola Tyvek Tape. Ved større skader monteres et nyt stykke dampspærre over det beskadiget sted med ca.150 mm overlæg. Isola AirGuard Dampspærrer monteres efter samme principper som en traditionel dampspærre af PE-folie. AirGuard Smart Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspærre som udgangspunkt kan anvendes på lige vilkår med almindelig PE-folie som dampspærre i tag- og vægkonstruktioner. Anvendelsen forudsætter imidlertid følgende forhold. Der må ikke indbygges kritiske mængder fugt i bygge perioden. Konstruktionerne skal være fuldt isoleret. Konstruktionerne skal have en indvendig beklædning af lav diffusionsmodstand. Konstruktionerne må opvarmes af solen i perioder af året. Ved anvendelse under specielle forhold skal konstruktionens fugttekniske egenskaber vurderes. Eksempler på sådan forhold er. Konstruktioner med fugtabsorberende varmeisolering. Konstruktioner der ligger i permanent skyggeområde. Bevoksede tage, tagterrasser eller tag med permanent stående vand. Bygninger i fugtbelastningsklasse 4 og 5. AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective er en reflekterende og meget diffusionstæt dampspærre. AirGuard Reflective kan anvendes som en traditional dampspærre og vil ved montering indtrukket mm inde i konstruktionen mod et uisoleret hulrum give en ekstra varmeisolering svarende til mm standard isolering. Dampspærren kan også anvendes i konstruktioner hvor der stilles store krav til beskyttelse mod damp og fugt (svømmehaller, fryse- og kølehuse). Isola AirGuard Reflective monteres med den blanke, reflekterende side vendt ind mod rummet med et overlæg på ca.150 mm. Til samlinger og reparationer benyttes Isola Tyvek Reflekterende Tape. A. Konstruktionsprincipper Det anbefales at montere dampspærren indtrukket i isoleringen (max 1/3 del inde) for at undgå gennembrydninger af kabler og andre installationer der skal skjules i vægkonstruktionen. På denne måde opnår man en lufttæt konstruktion. Vindspærre B. Samlinger/overlæg Dampspærren monteres med overlæg på ca. 150 mm over fast underlag. For at sikre lufttæthed skal alle samlinger tapes eller klæbes med Isola Tyvek Tape eller klæbes med Isola Butylbånd. B Isola Butylbånd Dampspærre Isola Tyvek Tape B D F 10

11 D Isola Butylbånd E Isola Butylbånd D. Samlinger mod væg Ved samlinger mod væg af murværk eller beton klæbes dampspærren fast med dobbeltklæbende Isola Butylbånd. E. Samlinger mod stålbjælker/ stålkasser Ved samlinger mod stålbjælker/stålkasser klæbes dampspærren fast med dobbeltklæbende Isola Butylbånd. F E C F. Tilslutning af vindue/dør Ved tilslutning mod vindue eller dør benyttes Isola Tyvek Tape, Isola Butylbånd eller Isola FlexWrap for at forsegle vindueskarm og dørkarm. C. Gennemføring af rør og kabler Ved rør og kabel gennembrydning i dampspærren skal der benyttes Isola Rørmanchetter som sikrer en lufttæthed omkring gennemføringen. Isola Rørmanchette har selvklæbende krage og leveres tilpasset rørdimensioner fra Ø 8 til 200 mm. C 11

12 Isola Tyvek Vindspærrer Montering Vindspærrer generelt Isola Tyvek Vindspærrer monteres på den kolde side af konstruktionen direkte mod isoleringen. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres vindtæt så kold luft ikke kan trænge ind i konstruktionen og give varmetab. Vindspærren monteres med et overlæg på ca. 100 mm i alle samlinger og klemmes efterfølgende med lægter eller klemlister til konstruktionen. Hvis vindspærren beskadiges under eller efter montering skal skaderne udbederes med Isola Tyvek Tape. Ved større skader monteres en ny vindspærre. Tyvek IsoSoft Isola Tyvek IsoSoft er en traditionel vindspærre som kan monteres både horisontalt og vertikalt afhængig af bygningens højde. Generelt bør det vælges den montering der giver færrest samlinger. Isola Tyvek IsoSoft hæftes med klammer eller pap søm til konstruktionen og efterfølgende med klemlister eller lægter. Ved bund, etageadskillelse og top monteres klemliste eller lægte horisontalt. Sømafstand c/c 300 mm. Isola Tyvek IsoSoft kræver egen afstivning af vægkonstruktionen som tilbehør leveres Isola Stage. Isola Tyvek IsoSoft kan også anvendes til fugtsikring og ekstra vindtætning uden på GU-gips eller afstivningsplader. Vindspærren monteres efter samme princip som ovenfor nævnt. A A. Overgang tag/væg Ved overgang fra tag til væg skal vindspærren hæftes mod top rem og derefter monteres klemliste eller lægte. B D B Tyvek UV Facade Isola Tyvek UV Facade er en vindspærre som er beregnet for facader med åbne spalter op til 20 mm. Tyvek UV Facade kan monteres både horisontalt og vertikalt men der anbefales vertikal montering fordi dugen har en høj gramvægt og dermed er nemmere at strække ud når den monteres vertikalt. Isola Tyvek UV Facade hæftes med klammer eller pap søm til konstruktionen og efterfølgende med klemlister eller lægter. I udsatte områder med meget vind og regn anbefales det at benytte dobbeltklæbende butylbånd under klemlister eller lægterne. Isola Tyvek UV Facade kræver egen afstivning hvis der ikke benyttes GU-gips eller afstivningsplader før membranen monteres som tilbehør leveres Isola Stage. B. Samlinger/overlæg Vindspærren monteres med overlæg på ca. 100 mm over fast underlag. For at sikre lufttæthed skal alle samlinger monteres med klemliste eller lægte. C C. Tapning af samling Vindspærren monteres med ca. 100 mm overlæg og forsegles med Isola Tyvek Vindspærretape. 12

13 D. Gennemføring af rør og kabler Ved rør og kabel gennembrydning i dampspærren skal der benyttes Isola Rørmanchetter som sikre en lufttæthed omkring gennemføringen. D Isola Rørmanchette har selvklæbende krage og leveres tilpasset rørdimensioner fra Ø 8 til 200 mm. F Isola Vindspærre Tape IsoSoft Vindspærre F. Tilslutning af vindue/dør Ved tilslutning mod vindue eller dør benyttes Isola Tyvek Vindspærretape, Isola Butylbånd eller Isola FlexWrap for at forsegle vindueskarm og dørkarm. Tilslutningen afsluttes med klemliste eller lægte. G C A Isola Stage E F G Isola Sokkelmembran Isola Musebånd G. Afstivning Ved afstivning af vægkonstruktionen leveres Isola Stage. Der anbefales mindst 2 stk. pr. vægelement som monteres over tre fag. Isola Musebånd indbygges ved nederste klemliste eller lægte. E. Overgang gulv/væg For en tæt og fugtsikker overgang fra gulv til væg anbefales det at benytte Isola Sokkelmembran som bøjes op og fastgøres på vægkonstruktionen. Herefter monteres vindspærren med en klemliste eller lægte. E Isola Sokkelmembran 13

14 Tilbehør/tætningsdetaljer Isola Tyvek Tape Isola Tyvek Tape er en specialtape til reparation, forsegling og tilslutning af Isola Tyvek Vindspærrer og Isola AirGuard Dampspærrer. Tapen består af Tyvek-dug med modificeret akryllim og leveres i dimensionerne 75 mm x 25 m og 100 mm x 25 m. Til AirGuard Reflective Dampspærre leveres Isola Reflekterende Tape og til UV Facade Vindspærre leveres Isola UV Facade Tape. Begge leveres i dimension 75 mm x 25 m. Isola Sokkelmembran Isola Sokkelmembran er en specialløsning, som giver en fugtsikker og lufttæt overgang mellem grundmur og vægskelet. Membranen består af selvklæbende asfalt påmonteret Tyvek vindspærredug og leveres i dimensionerne 0,145 x 17 m, 0,200 x 17 m og 0,250 x 17 m. Isola Rørmanchetter Isola Rørmanchet er en specialløsning til tætning ved gennembrydninger i Isola Tyvek Vindspærrer og Isola AirGuard Dampspærrer. Manchetten består af en fals af EPDM-gummi påmonteret en selvklæbende krave af Tyvek-dug og leveres i dimensioner fra 8 til 200 mm i diameter. Isola Butylbånd Isola Butylbånd er et tætnings- og klæbebånd, som benyttes til detaljer og forsegling af Isola Tyvek Vindspærre og Isola AirGuard Dampspærrer. Butylbåndet er dobbeltklæbende og leveres i dimensionerne 30 mm x 20 m og 50 mm x 20 m. Isola FlexWrap Isola FlexWrap er et selvklæbende, fleksibelt tætningsbånd, som benyttes som tilbehør til Isola Tyvek Vindspærre i forbindelse med tilslutning til vinduer og døre etc. Tætningsbåndet består at crepet polyetylen og selvklæbende butyl og leveres i dimensionerne 0,23 x 23 m og 0,23 x 5,5 m. Isola Stag Isola Stag er en galvaniseret stålprofil, som benyttes som tilbehør til Isola Tyvek Vindspærre. Det afstiver vægskelettet i byggeperioden og sikrer permanent afstivning i den færdige vægkonstruktion. De leveres i 3,1 meters længde og monteres til karme og stolper, så de strækker sig over tre fag. Isola Stag er fremstillet i 1,0 mm galvaniseret stål med et midterstillet trin på 1,2 mm. Isola Musebånd Isola Musebånd er et korrosionsresistent, udstanset bånd, som forhindrer mus og andre smågnavere i at trænge ind under det udvendige, stående eller liggende træværk. Båndet er fremstillet i 0,4 mm aluzinkbehandlet stål og leveres i længder af 1,25 meter. 14

15 Henvisninger Lovgivning Bygningsreglement 2010 inkl. alle tillæg. Alment teknisk fælleseje BYG-ERFA erfaringsblade. TRÆ byggeblade. SBi-anvisninger. 15

16 Tørre og sunde huse! Isola bygger på solid tradition og produktudvikling. Beskyttelse mod fugt og værn af værdier er målsætningen i arbejdet med stadig bedre produkter. I mere end 60 år har Isola været en ledende fugtproblemløser for byggeriet i Norden. Isola Tagshingle, Isola Powertekk, Isola Mestertekk og System Platon er blandt mærkevarerne som giver funktionelle og tidssvarende løsninger til loft, væg, gulv og fundament. Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tel: Fax:

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Lagring af kartofler Kasselager til læggekartofler op til 100 tons i eksisterende bygning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 103.10-03 Udgivet 28.06.2006 Revideret - Side 1 af 10 Dette

Læs mere

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer NY KVALITET www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere