Isola Væg- og Klimasystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isola Væg- og Klimasystem"

Transkript

1 Isola Væg- og Klimasystem Lufttæt, fugtsikkert og energieffektivt byggeri Tørre og sunde huse

2 Komplette løsninger for Generelt om lufttæthed Med Bygningsreglementet BR 2010 indføres der nye krav til energieffektivt byggeri. Tæthed er i denne sammenhæng et vigtigt punkt, da det her er muligt at opnå en betydelig energibesparelse. Bygger vi gode og tætte konstruktioner, begrænses luftlækagerne, og vi undgår unødvendigt varmetab. I vort nordiske klima, hvor vi bruger megen energi på opvarmning, er lufttæt byggeri en fordel både i forhold til energi og miljø. Reduseret energistrøm. (kwh pr. år) n50: 4 1,5 Dvegg: 200 / 250 mm BRA = 120 m 2, moderat afskærmning, mere end en udsat facade. Temp. ude 5,6 C. balanceret ventilation. Betydning af lufttæthed for reduceret energiforbrug i en bolig på 120 m 2. Den røde søjle viser hvad der kan spares når lækagetallet godt og vel halveres. Grøn søjle viser hvad der kan spares når lækagetallet ikke reduceres og man som alternativt øger isoleringstykkelsen i væggene fra 200 til 250 mm (kilde SINTEF Byggforsk). To vigtige tætningslag I tag- og vægkonstruktioner er der to vigtige tætningslag, hvor der kan opstå uønskede luftlækager. Lækager i den udvendige vindtætning betyder, at der kommer kold luft ind i varmeisoleringen, hvilket mindsker isoleringsværdien. Lækager i den indvendige luft- og dampspærre giver et unødvendigt varmetab samtidig med, at det kan give en markant øget risiko for kondens og fugtproblemer. Det er derfor meget vigtigt at bygge tæt på begge sider af konstruktionen. Vindspærre Gennemblæsning Indblæsning Dampspærre Gennemblæsning Klimaskærmens tæthed kan efterprøves ved en såkaldt Blower door test. Kravene i BR 2010 forslår at det skal gennemføres kontrol af tæthed på mindst 5% af alt nybyggeri. Den maksimale tilladte lækage er 1,5 l/m 2 ved 50 Pa trykforskel. Når der bygges tæt er det vigtigt med ventilation som giver en god tilførsel af udeluft. 2

3 lufttætte konstruktioner! Dampspærreprodukter Isola AirGuard Smart Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspærre af polypropylen og polyetylenfolie. Dampspærren har varierende vanddampsmodstand, som tilpasser sig efter konstruktionens fugtindhold. Isola AirGuard Smart kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner. Isola AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective er en reflekterende dampspærre af polypropylen og aluminiumsfolie. Dampspærren har en meget høj vanndampmotstand og reflekterer varme. Ved riktig montering kan AirGuard Reflective give en isoleringsværdi svarende til 30 mm isolering. Dampspærren kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner. Specialløsninger gør det nemt og sikkert at bygge lufttætte konstruktioner. Vindspærreprodukter Isola IsoSoft Isola IsoSoft er en stærk og særdeles fugtsikker vindspærre af 100 % HDPE polyetylen (Tyvek -membran). Vindspærren er spundet til et homogent lag, som sikrer fuld effekt gennem hele materialetykkelsen. Isola IsoSoft kan benyttes i alle typer af vægskeletter med en lukket facadebeklædning. Isola UV Facade Isola UV Facade er en UV-resistent vindspærre bestående af 100 % HDPE polyetylen (Tyvek -membran), som er beskyttet med en sort, UV-resistent kulstoffilm. Isola UV Facade kan anvendes til vægkonstruktioner med åbne spalter på op til 20 mm og giver en særdeles robust og fugtsikker vindtætning. Isola Vægpap 600 Isola Vægpap er en asfaltimprægneret porøs specialpap, som er vindtæt, vandtæt og diffusionsåben. Isola Vægpap kan benyttes som vindspærre i alle typer af vægskeletter med en lukket facadebeklædning. 3

4 Isola AirGuard Smart Fugtadaptiv dampspærre giver effektiv indvendig udtørring Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspære som kan have varierende vanndampmodstand. Ved højt fugtindhold vil dampspærre muliggøre udtørring - ved tørre konstruktioner og lavt vanddamptryk i luften vil dampspærren være damptæt. IsoSoft AirGuard Smart Isola AirGuard Smart kan benyttes både i tag- og vægkonstruktioner og er særdeles velegnet hvor der er behov for at udtørring også kan ske på den varme siden af konstruktionen. Aktuelle konstruktioner er kompakte flade tage, passivhuskonstruktioner med øget isolering og meget tætte spærrelag, konstruktioner, hvor der anvendes mineraluld, i ydervægge mod jord etc. Isola AirGuard Smart er opbygget i tre lag med en specialmembran, som giver en varierende vanddampmodstand alt efter hvilket fugtindhold og dermed vanddamptryk, dampspærren udsættes for. Dampspærren er stærk og stabil og giver ved korrekt montering en lufttæt og fugtsikker konstruktion. Enkel og tryg montering Isola AirGuard Smart kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest effektivt i det enkelte byggeri. Det anbefales generelt, at AirGuard Smart monteres 50 mm inde i isoleringen, så elkabler og -bokse kan monteres uden at perforere dugen. Dampspærren monteres da med et overlap på mindst 15 cm og forsegles efterfølgende med Isola Tyvek Tape. De vertikale samlinger fastgøres også til lægterne, hvorved dampspærren bliver monteret inde i isoleringen. Ved traditionel montering, hvor dampspærren ikke monteres inde i isoleringen, anbefales det, at alle vertikale overlap går over mindst ét fag. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Typar /polypropylendug 2. Specialmembran 3. Typar /polypropylendug 4

5 Isola AirGuard Reflective Reflekterende dampspærre energieffektiv og fugtsikker løsning! Isola AirGuard Reflective er en varmereflekterende dampspærre, som udover at sikre god lufttæthed også er med til at give bygningen en forbedret isoleringsværdi. AirGuard Reflective erstatter dampspærren (plastfolien) i tag- og vægkonstruktioner og reflekterer varme, når den monteres lidt inde i isoleringen mod et uisoleret hulrum på mm. Derved dannes der stillestående varmluft i hulrummet, som giver en isoleringsværdi svarende til ca. 30 mm standardisolering. IsoSoft AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective giver det bedste resultat i vægkonstruktioner og kan benyttes både i forbindelse med nybyggerier og renovering. AirGuard Reflective er opbygget af tre lag bestående af en polypropylendug og et armeringsnæt som er lamineret sammen med aluminiumsfolie. Denne opbygning gør dampspærren stærk og særdelses damptæt. AirGuard Reflective er derfor også meget velegnet i byg-ninger med stor fugtbelastning (svømmehaller, køleog frysehuse med mer). Indrykket montering Isola AirGuard Reflective kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest effektivt i det enkelte byggeri. Hvis man ønsker at opnå en forbedret isoleringsværdi, skal AirGuard Reflective altid monteres mm inde i isoleringen, hvorved der skabes et uisoleret hulrum, som kan opfange varmluft. Skal AirGuard Reflective kun benyttes som en meget tæt dampspærre, kan monteringen ske på traditionel vis uden montering i isoleringen. Skal dampspærren monteres et stykke inde i isoleringen, skal der udlægges et overlæg på mindst 15 cm, som efterfølgende forsegles med Isola Tyvek Reflective Tape. Desuden fastgøres alle vertikale samlinger til lægterne, hvor- 5 ved dampspærren bliver monteret inde i isoleringen. Ved traditionel montering, hvor dampspærren ikke monteres inde i isoleringen, anbefales det, at alle vertikale overlæg går over mindst ét fag. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektriker-rør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Aluminiumsfolie 2. Armeringsnet 3. Typar /polypropylendug

6 Isola Tyvek IsoSoft Robust og fugtsikker vindspærre til vægkonstruktioner Isola IsoSoft er en let, stærk og særdeles fugtsikker vindspærre beregnet til alle typer af vægskeletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Vindspærren består af 100 % HDPE polyetylen. Den er opbygget med Tyvek-teknologi, som giver et homogent lag og gør hele dugen til en membran. IsoSoft Vindspærre benyttes som vindtætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen. Effektiv udtørring Tyvek-teknologien gør, at IsoSoft er en af markedets mest diffusionsåbne vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som beskytter konstruktionerne både i byggeperioden, og efter at byggeriet er færdiggjort. IsoSoft Vindspærre har god strækstyrke og tåler stor belastning fra vejr og vind. Hurtig og sikker montering Isola IsoSoft kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. IsoSoft leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vinduesåbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion. Alle samlinger skal udføres med minimum 100 mm overlæg og efterfølgende forsegles med Isola Tyvek Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning IsoSoft består af et homogent lag af 100 % Tyvek-membran 6

7 Isola Tyvek UV Facade Uv-resistent vindspærre til facader med åbne spalter Isola UV Facade er en uv-resistent, fugtsikker og meget robust vindspærre beregnet til facader med åbne spalter. Vindspærren består af en solid Tyvekmembran lamineret med uv-resistent kulstoffilm. UV Facade Vindspærre anvendes i vægskeletter som vindtætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen. Sikker uv-beskyttelse Isola UV Facade er testet med eksponering af uv-stråler i 5000 timer og giver varig beskyttelse, hvis facadens spalteåbninger ikke overstiger 20 mm. Tyvek-teknologien gør, at UV Facade er en af markedets mest diffusionsåbne, uv-resistente vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som medvirker til, at konstruktionerne får en særdeles god beskyttelse mod nedbør og fugtighed. Effektiv montering Isola UV Facade kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. På større byggerier anbefales vertikal montering, da produktet således strækkes bedre efter udrulningen. UV Facade leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vinduesåbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion. Alle samlinger skal udføres med mindst 150 mm overlæg og efterfølgende forsegles med Isola UV Facade Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner. Opbygning Kulstoffilm 2. Tyvek-membran 7

8 Isola Vægpap 600 Vindtæt, vandtæt og diffusionsåbent asfaltpap Isola Vægpap 600 er en kraftig asfaltimprægneret pap beregnet til brug som vindspærre på den kolde side af isoleringen i ydervægge, tag og gulv. Vægpappen fastgøres direkte til vægskelettet og fastgøres med lægter til karme og stolper, så det bliver en tæt og sikker konstruktion. Giver beskyttelse og udtørring Isola Vægpap 600 består af en cellulosestamme, som er imprægneret med asfalt. Vægpappen er dermed vand- og vindtæt, men samtidig diffusionsåben, så fugtigheden kan trænge ud gennem pappen. Isola Vægpap 600 leveres i dimensionerne 1,25 x 16 meter og 1,0 x 20 meter. Monteres med overlæg Isola Vægpap 600 kan monteres både vertikalt og horisontalt. Vægpappen monteres direkte på vægskelettet, så samlingerne kan udlægges med overlæg og monteres til stolper og karme med lægter. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der laves et fast underlag, så vægpappen ved hjælp af lægter kan fastgøres rundt om gennembrydningen. For god tæthed anbefales det, at der også fuges med Isola Fugemasse. Opbygning Cellulosestamme 2. Asfaltimprægnering 8

9 Tekniske data/egenskaber Isola AirGuard Dampspærrer Isola AirGuard Smart Isola AirGuard Reflective Produktfakta Enhed Typisk værdi Typisk værdi Materiale 3-lags polyetylen/polypropylen 3-lags alufolie/polypropylen Rulle dimension m 1,5 x 50 1,5 x 50 Fladevægt g/m Trækstyrke - langs N/50mm Trækstyrke - tværs N/50mm Brudforlængelse - langs % Brudforlængelse - tværs % Vanddamp Gpasm 2 /kg Diffusionsmodstand (Z-værdi) Ca. 70 Ca Sd-værdi m 13 (0,01 30) 2000 Sømrivestyrke - langs N Sømrivestyrke - tværs N Brandklassificering klasse E E Lufttæthed ml/min 0 0 Emissivitet 0,05 Isola Tyvek Vindspærrer Isola IsoSoft Isola UV Facade Isola Vægpap 600 Produktfakta Enhed Typisk værdi Typisk værdi Typisk værdi Materiale 1-lags polyetylen 2-lags polyetylen Asfaltimprægneret 100 % Tyvek (Tyvek) kulstoffilm cellulosepap Rulle dimension m 2,8 x 25 / 50 1,5 / 3,0 x 50 1,0 x 20 / 1,25 x 16 Fladevægt g/m 2 Ca. 60 Ca. 195 Ca. 470 Trækstyrke - langs N/50 mm Trækstyrke - tværs N/50mm Brudforlængelse - langs % ,8 Brudforlængelse - tværs % ,8 Vanddamp Gpasm 2 /kg Diffusionsmodstand (Z-værdi) 0,12 0,18 2,0 Sd-værdi m 0,025 0,035 0,41 Sømrivestyrke - langs N Sømrivestyrke - tværs N Brandklassificering klasse E-d2 E E Vandtæthed klasse W1 W1 Vandtæt Vindtæthed m 3 /m 2 h50pa max 0,25 <0,1 0,006 Eksponeringsperiode Maks. 4 mdr. Maks. 4 mdr. 9

10 AirGuard Dampspærrer Montering Dampspærrer generelt Isola AirGuard Dampspærrer monteres på den varme side af konstruktionen direkte mod isoleringen. Samlinger, tilslutninger og gennemføringer skal udføres lufttætte så varm luft ikke kan trænge ind i konstruktionen og give problemer med kondens. Dampspærren skal altid opsættes før opvarmning af bygningen påbegyndes da byggefugt ellers kan trænge ud i konstruktionen. Hvis dampspærren beskadiges under eller efter montering skal skaderne udbederes med Isola Tyvek Tape. Ved større skader monteres et nyt stykke dampspærre over det beskadiget sted med ca.150 mm overlæg. Isola AirGuard Dampspærrer monteres efter samme principper som en traditionel dampspærre af PE-folie. AirGuard Smart Isola AirGuard Smart er en fugtadaptiv dampspærre som udgangspunkt kan anvendes på lige vilkår med almindelig PE-folie som dampspærre i tag- og vægkonstruktioner. Anvendelsen forudsætter imidlertid følgende forhold. Der må ikke indbygges kritiske mængder fugt i bygge perioden. Konstruktionerne skal være fuldt isoleret. Konstruktionerne skal have en indvendig beklædning af lav diffusionsmodstand. Konstruktionerne må opvarmes af solen i perioder af året. Ved anvendelse under specielle forhold skal konstruktionens fugttekniske egenskaber vurderes. Eksempler på sådan forhold er. Konstruktioner med fugtabsorberende varmeisolering. Konstruktioner der ligger i permanent skyggeområde. Bevoksede tage, tagterrasser eller tag med permanent stående vand. Bygninger i fugtbelastningsklasse 4 og 5. AirGuard Reflective Isola AirGuard Reflective er en reflekterende og meget diffusionstæt dampspærre. AirGuard Reflective kan anvendes som en traditional dampspærre og vil ved montering indtrukket mm inde i konstruktionen mod et uisoleret hulrum give en ekstra varmeisolering svarende til mm standard isolering. Dampspærren kan også anvendes i konstruktioner hvor der stilles store krav til beskyttelse mod damp og fugt (svømmehaller, fryse- og kølehuse). Isola AirGuard Reflective monteres med den blanke, reflekterende side vendt ind mod rummet med et overlæg på ca.150 mm. Til samlinger og reparationer benyttes Isola Tyvek Reflekterende Tape. A. Konstruktionsprincipper Det anbefales at montere dampspærren indtrukket i isoleringen (max 1/3 del inde) for at undgå gennembrydninger af kabler og andre installationer der skal skjules i vægkonstruktionen. På denne måde opnår man en lufttæt konstruktion. Vindspærre B. Samlinger/overlæg Dampspærren monteres med overlæg på ca. 150 mm over fast underlag. For at sikre lufttæthed skal alle samlinger tapes eller klæbes med Isola Tyvek Tape eller klæbes med Isola Butylbånd. B Isola Butylbånd Dampspærre Isola Tyvek Tape B D F 10

11 D Isola Butylbånd E Isola Butylbånd D. Samlinger mod væg Ved samlinger mod væg af murværk eller beton klæbes dampspærren fast med dobbeltklæbende Isola Butylbånd. E. Samlinger mod stålbjælker/ stålkasser Ved samlinger mod stålbjælker/stålkasser klæbes dampspærren fast med dobbeltklæbende Isola Butylbånd. F E C F. Tilslutning af vindue/dør Ved tilslutning mod vindue eller dør benyttes Isola Tyvek Tape, Isola Butylbånd eller Isola FlexWrap for at forsegle vindueskarm og dørkarm. C. Gennemføring af rør og kabler Ved rør og kabel gennembrydning i dampspærren skal der benyttes Isola Rørmanchetter som sikrer en lufttæthed omkring gennemføringen. Isola Rørmanchette har selvklæbende krage og leveres tilpasset rørdimensioner fra Ø 8 til 200 mm. C 11

12 Isola Tyvek Vindspærrer Montering Vindspærrer generelt Isola Tyvek Vindspærrer monteres på den kolde side af konstruktionen direkte mod isoleringen. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres vindtæt så kold luft ikke kan trænge ind i konstruktionen og give varmetab. Vindspærren monteres med et overlæg på ca. 100 mm i alle samlinger og klemmes efterfølgende med lægter eller klemlister til konstruktionen. Hvis vindspærren beskadiges under eller efter montering skal skaderne udbederes med Isola Tyvek Tape. Ved større skader monteres en ny vindspærre. Tyvek IsoSoft Isola Tyvek IsoSoft er en traditionel vindspærre som kan monteres både horisontalt og vertikalt afhængig af bygningens højde. Generelt bør det vælges den montering der giver færrest samlinger. Isola Tyvek IsoSoft hæftes med klammer eller pap søm til konstruktionen og efterfølgende med klemlister eller lægter. Ved bund, etageadskillelse og top monteres klemliste eller lægte horisontalt. Sømafstand c/c 300 mm. Isola Tyvek IsoSoft kræver egen afstivning af vægkonstruktionen som tilbehør leveres Isola Stage. Isola Tyvek IsoSoft kan også anvendes til fugtsikring og ekstra vindtætning uden på GU-gips eller afstivningsplader. Vindspærren monteres efter samme princip som ovenfor nævnt. A A. Overgang tag/væg Ved overgang fra tag til væg skal vindspærren hæftes mod top rem og derefter monteres klemliste eller lægte. B D B Tyvek UV Facade Isola Tyvek UV Facade er en vindspærre som er beregnet for facader med åbne spalter op til 20 mm. Tyvek UV Facade kan monteres både horisontalt og vertikalt men der anbefales vertikal montering fordi dugen har en høj gramvægt og dermed er nemmere at strække ud når den monteres vertikalt. Isola Tyvek UV Facade hæftes med klammer eller pap søm til konstruktionen og efterfølgende med klemlister eller lægter. I udsatte områder med meget vind og regn anbefales det at benytte dobbeltklæbende butylbånd under klemlister eller lægterne. Isola Tyvek UV Facade kræver egen afstivning hvis der ikke benyttes GU-gips eller afstivningsplader før membranen monteres som tilbehør leveres Isola Stage. B. Samlinger/overlæg Vindspærren monteres med overlæg på ca. 100 mm over fast underlag. For at sikre lufttæthed skal alle samlinger monteres med klemliste eller lægte. C C. Tapning af samling Vindspærren monteres med ca. 100 mm overlæg og forsegles med Isola Tyvek Vindspærretape. 12

13 D. Gennemføring af rør og kabler Ved rør og kabel gennembrydning i dampspærren skal der benyttes Isola Rørmanchetter som sikre en lufttæthed omkring gennemføringen. D Isola Rørmanchette har selvklæbende krage og leveres tilpasset rørdimensioner fra Ø 8 til 200 mm. F Isola Vindspærre Tape IsoSoft Vindspærre F. Tilslutning af vindue/dør Ved tilslutning mod vindue eller dør benyttes Isola Tyvek Vindspærretape, Isola Butylbånd eller Isola FlexWrap for at forsegle vindueskarm og dørkarm. Tilslutningen afsluttes med klemliste eller lægte. G C A Isola Stage E F G Isola Sokkelmembran Isola Musebånd G. Afstivning Ved afstivning af vægkonstruktionen leveres Isola Stage. Der anbefales mindst 2 stk. pr. vægelement som monteres over tre fag. Isola Musebånd indbygges ved nederste klemliste eller lægte. E. Overgang gulv/væg For en tæt og fugtsikker overgang fra gulv til væg anbefales det at benytte Isola Sokkelmembran som bøjes op og fastgøres på vægkonstruktionen. Herefter monteres vindspærren med en klemliste eller lægte. E Isola Sokkelmembran 13

14 Tilbehør/tætningsdetaljer Isola Tyvek Tape Isola Tyvek Tape er en specialtape til reparation, forsegling og tilslutning af Isola Tyvek Vindspærrer og Isola AirGuard Dampspærrer. Tapen består af Tyvek-dug med modificeret akryllim og leveres i dimensionerne 75 mm x 25 m og 100 mm x 25 m. Til AirGuard Reflective Dampspærre leveres Isola Reflekterende Tape og til UV Facade Vindspærre leveres Isola UV Facade Tape. Begge leveres i dimension 75 mm x 25 m. Isola Sokkelmembran Isola Sokkelmembran er en specialløsning, som giver en fugtsikker og lufttæt overgang mellem grundmur og vægskelet. Membranen består af selvklæbende asfalt påmonteret Tyvek vindspærredug og leveres i dimensionerne 0,145 x 17 m, 0,200 x 17 m og 0,250 x 17 m. Isola Rørmanchetter Isola Rørmanchet er en specialløsning til tætning ved gennembrydninger i Isola Tyvek Vindspærrer og Isola AirGuard Dampspærrer. Manchetten består af en fals af EPDM-gummi påmonteret en selvklæbende krave af Tyvek-dug og leveres i dimensioner fra 8 til 200 mm i diameter. Isola Butylbånd Isola Butylbånd er et tætnings- og klæbebånd, som benyttes til detaljer og forsegling af Isola Tyvek Vindspærre og Isola AirGuard Dampspærrer. Butylbåndet er dobbeltklæbende og leveres i dimensionerne 30 mm x 20 m og 50 mm x 20 m. Isola FlexWrap Isola FlexWrap er et selvklæbende, fleksibelt tætningsbånd, som benyttes som tilbehør til Isola Tyvek Vindspærre i forbindelse med tilslutning til vinduer og døre etc. Tætningsbåndet består at crepet polyetylen og selvklæbende butyl og leveres i dimensionerne 0,23 x 23 m og 0,23 x 5,5 m. Isola Stag Isola Stag er en galvaniseret stålprofil, som benyttes som tilbehør til Isola Tyvek Vindspærre. Det afstiver vægskelettet i byggeperioden og sikrer permanent afstivning i den færdige vægkonstruktion. De leveres i 3,1 meters længde og monteres til karme og stolper, så de strækker sig over tre fag. Isola Stag er fremstillet i 1,0 mm galvaniseret stål med et midterstillet trin på 1,2 mm. Isola Musebånd Isola Musebånd er et korrosionsresistent, udstanset bånd, som forhindrer mus og andre smågnavere i at trænge ind under det udvendige, stående eller liggende træværk. Båndet er fremstillet i 0,4 mm aluzinkbehandlet stål og leveres i længder af 1,25 meter. 14

15 Henvisninger Lovgivning Bygningsreglement 2010 inkl. alle tillæg. Alment teknisk fælleseje BYG-ERFA erfaringsblade. TRÆ byggeblade. SBi-anvisninger. 15

16 Tørre og sunde huse! Isola bygger på solid tradition og produktudvikling. Beskyttelse mod fugt og værn af værdier er målsætningen i arbejdet med stadig bedre produkter. I mere end 60 år har Isola været en ledende fugtproblemløser for byggeriet i Norden. Isola Tagshingle, Isola Powertekk, Isola Mestertekk og System Platon er blandt mærkevarerne som giver funktionelle og tidssvarende løsninger til loft, væg, gulv og fundament. Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tel: Fax:

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Produkt guide 2015 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse

Produkt guide 2015 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse Produkt guide 2015 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR www.isola-platon.dk Tørre og sunde huse TAG Isola Tagshingel TG 2253 Til skrå tage med en tagvinkel mellem 15 og 85 grader. Lægges på bærende underlag af,

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Produkt guide 2014 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse

Produkt guide 2014 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR. www.isola-platon.dk. Tørre og sunde huse Produkt guide 2014 TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR www.isola-platon.dk Tørre og sunde huse TAG Isola Tagshingel TG 2253 Til skrå tage med en tagvinkel mellem 15 og 85 grader. Lægges på bærende underlag af,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse 1 Generelt om radon og sundhedsfare Radon en usynlig fjende! Sundhedsfare i forbindelse med radon har i de senere år fået stadig

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Indhold Triofol

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

PROTEX Membraner og tætningsløsninger

PROTEX Membraner og tætningsløsninger PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Indhold Triofol Dampspærre Side 3 Ampatex Resano, dampbremse Side

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Generelt om radon og sundhedsfare Hvad er radon? Radon er en radioaktiv usynlig og lugtfri luftart. Radon dannes når det radioaktive

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri

Montagevejledning. DAFA Airstop System. for det bæredygtige byggeri Montagevejledning for det bæredygtige byggeri 1 Om denne vejledning Indholdsfortegnelse Funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed er fremtidens effektive og sikre tætningssystem til dampspærren.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere