... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn"

Transkript

1 ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr årgang

2 BEBOERBLADET Oplag 3250 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke redaktionens synspunkter. Alle artikler fremsættes for forfatterens eget ansvar. Anonyme artikler m.v. optages, når navn samt adresse er redaktionen bekendt. Grafisk produktion Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej Frederikshavn Tlf fax Bladet trykkes af Nordtryk A/S. Hånbækvej 59, 9900 Frederikshavn Eftertryk med kildeangivelse tilladt. Redaktionens adresse Pia Søegaard Rasmussen, Bangsbovej 12 1.v 9900 Frederikshavn, tlf Redaktion Afdeling 1: Else Marie Nielsen Afdeling 4: Pia Rasmussen, Mølleparken (Ansvarshavende) Afdeling 5: Poul Mogensen, tlf Afdeling 6: Max Jensen, tlf Afdeling 7: Jørgen Jensen, tlf Afdeling 9: Jørgen Lindberg, tlf mail: Dette blad udkommer Fredag den 5. februar Næste blad udkommer ca. 8. maj Administration: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn Tlf fax Direktør: V. Malte Nielsen, kontor tlf privat tlf Økonomichef: Henning Jørgensen, kontor tlf privat tlf Udlejningschef: Bodil Jensen, kontor tlf privat tlf Bestyrelse: Formand: Willem Kulk, Bangsbovej 16 1.h Tlf Næstformand: Joan Ejstrup Andersen, L.P. Houmøllersvej 170 Tlf Henry Nielsen, L.P.Houmøllersvej 13 Tlf Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120 Tlf Eva Lyngen, L.P.Houmøllersvej 7 Tlf Vinni Gravesen, Fregatvej 199 Tlf Jonna Nielsen, Knudensvej 31 st.v Tlf Billedet på forsiden er fra Fælledbo Foto: Poul Mogensen Stof til dette blad bedes afleveret på redaktionsmødet 20. april

3 ADMINISTRATION NYT FRA ADMINISTRATIONEN NYE REGLER OM FORTRINS- RET TIL LAVESTE NUMMER Der er netop fremsendt nye bekendtgørelser der regulerer landets boligforeninger bl.a. om boligforeningernes medlemsnumre. Boligforeningen Vesterport er som navnet siger en forening med medlemmer. Medlemmerne får ved indmeldelsen tildelt et medlemsnummer, og når man søger en lejlighed har det indtil nu været sådan, at når der er ligeberettigede medlemmer til en lejlighed, så skal lejligheden tildeles til det laveste medlemsnummer. Dette system skal ændres i de kommende måneder, således at tildelingen skal ske til den, der har været længst tid på ventelisten altså efter den dato man er noteret på ventelisten. Der kommer en overgangsordning, hvor de nu passive medlemsnumre kan blive noteret på ventelisten og bevare værdien af det gamle nummer, men så skal man betale et årligt gebyr for at fastholde værdien. Ændringen er besluttet ved lov, og vi har ikke mulighed for at undgå at indføre systemet. Det nye system er indført for at sidestille boligforeninger og boligselskaber. (I et boligselskab har man ingen medlemmer, og ventelisten fungerer som en liste, hvor man bliver opnoteret til en lejlighed, og rækkefølgen er efter opskrivningsdato). For at indføre det nye system, skal vi kontakte vore medlemmer for at gøre dem opmærksom på ændringen. Det vil ske her i foråret dels ved brev til alle medlemmer (dem er der en stykker af) og rigtig mange har vi formentlig forkerte / forældede adresser på (!) og derfor vil det også ske med annoncer i lokale blade. Herefter er der nok 2-3 måneder til at få aktiveret sit medlemsnummer, hvis man ønsker det. Vi beklager bøvlet for rigtig mange medlemmer men kan altså ikke gøre noget ved det. BYGGEPROJEKTER STRANDGÅRDEN I STRANDBY Vi er i gang med at bygge i alt 40 nye plejeboliger til Strandgården i Strandby, samt ombygge og udbygge de kommunale servicearealer til dels personalefaciliteter og dels aktivitetscenter. Boligerne opføres som Leve-bo miljøer efter samme opskrift som på Bangsbovej og i Søparken. De 20 første boliger ventes klar til indflytning i april 2010, herefter flytter de nuværende beboere på Strandgården ind i de nye boliger, og de gamle ældreboliger på Strandgården bliver revet ned, og der genopføres 20 nye plejeboliger, der ventes klar til indflytning ca. til februar 2011, og hele byggeriet vil være klar i foråret Strandby vil herefter have de mest moderne faciliteter til ældreplejen med 40 plejeboliger, et moderne aktivitetscenter med nye faciliteter til hjemmeboende demente og aktive ældre, samt tidssvarende personalefaciliteter til ca. 100 ansatte i området. 3

4 ADMINISTRATION RAVNSHØJCENTERET Vi har i samarbejde med brugere og pårørende udviklet et nyt ældreboligbyggeri ved det nuværende Ravnshøjcenteret.Vesterport køber de nuværende 20 nedslidte kommunale lejeboliger og opfører 15 nye ældreboliger efter samme model som i Grundtvigs Have (- der er kopieret fra ældreboliger i Sydbyen). Boligerne opføres som bedst muligt lavenergibebyggelse i energiklasse 1 eller 2 alt afhængig af økonomien. Projektet er netop udsendt i licitation, der afholdes i februar og om alt går godt, så kan projektet gå i jorden i april / maj i år og være færdigt lige efter nytår I forbindelse med nybyggeriet får vi brug for at genhuse hovedparken af de nuværende beboere i andre Vesterportafdelinger, dog vil der være 6 boliger der først nedrives efter, at byggeriet er færdigt. Sideløbende med nybyggeri af de 15 boliger vil der blive en mindre ombygning af de kommunale servicearealer til bedre personalefaciliteter. Det nuværende store samlingsrum med køkken vil blive bevaret og vil fortsat fungere som byens og bebyggelsens samlingssted for Ravnshøjs ældre borgere. 4 GAMMEL SKAGENSVEJ / BUHLSVEJ Igennem de sidste år har vi samlet et areal på ca m 2 ved Gl. Skagensvej. Det er sket ved opkøb af maskinfabrikken Kofoed & Christensen, Lungeklinikken og Vandrehjemmet samt nogle ældre parcelhuse. I det sidste år er en del af bygningerne blevet nedrevet, således at der i dag kun er Vandrehjemmet og Håndværkerafdelingen på grunden. (Håndværkerafdelingen benytter i øjeblikket bygningerne, hvor Kofoed og Christensen drev virksomhed). Vandrehjemmet ophører i januar 2011 og bliver derefter nedrevet. Vi er i øjeblikket i gang med at etablere det nødvendige plangrundlag til opførelse af et nyt byggeri på grunden på Gl. Skagensvej. Tanker, forslag og visionerne for det nye byggeri går på at etablere et 0-energibyggeri altså et byggeri, der selv producerer lige så meget energi, som bebyggelsen bruger! Det har man aldrig prøvet før i Frederikshavn. Vi skal finde ud af at kombinere et godt og flot byggeri med topisolering, solceller til el-produktion, måske solvarme til varmt vand, måske jordvarmeanlæg til varme, varmegenvindingsanlæg med ventilation o.s.v. o.s.v. Vi forestiller os et byggeri, især i 1-plan og et enkelt punkthus i 4 etager. Afhængig af de enkelte boligtyper og grundens bebyggelsesprocent kan der i alt opføres boliger på grunden. Vi er herudover i dialog med Socialforvaltningen om opførelse af dels et fleksibelt botilbud med 15 boliger, og dels et bofællesskab med ca. 29 boliger. De øvrige boliger vil formentlig især blive til en målgruppe vi kalder 50+ -boliger og vil være 3 vær. boliger. Endvidere påtænkes opført vær. boliger på m 2, der bl.a. kan tilbydes børnefamilier.

5 ... et blad for beboere - lavet af beboere Den overordnede planlægning er således i fuld gang, og der vil snarest muligt efter at boligprogrammet, de planmæssige forhold o.s.v. er færdige blive afholdt EUlicitation på projektet, hvor der både vil blive konkurreret på pris, arkitektur og kvalitet, således at vi kan sikre os, at det ambitiøse projekt kan gennemføres. Om alt går vel er der en mulighed for en byggestart i slutningen af 2010 eller i foråret 2011 med en færdiggørelse ca. 1½ år senere. Vesterports drift er rigtig pæn i øjeblikket. Vi har i praksis fuldt udlejet i alle boliger, ca. 975 er på venteliste. Afdelingernes drift hænger sammen, på trods af at der kun er gennemført minimale lejestigninger i de sidste år (mellem 0 og godt 1%) og i øjeblikket forventer vi kun begrænsede lejestigninger for 2011 så vi er bestemt konkurrencedygtige på boligmarkedet i Frederikshavn. Vi har i 2009 gearet kraftigt ned i antallet af ansatte i Håndværkerafdelingen på grund af faldende aktivitet, men vi forventer dog lidt højere aktivitet i løbet af Håndværksvirksomheden er i nogen grad påvirket af de samme forhold som mange andre virksomheder i disse år, så vi passer så meget på som muligt, uden dog at nedlægge eller indskrænke mere end, at vi kan levere den nødvendige service til drift og beboere. Alt i alt ser det pænt ud for Vesterports aktivitet, udvikling og økonomi, - her midt i de vanskelige tider. Malte - Saldo - Se saldoen på din vedligeholdelseskonto via Vesterports hjemmeside: Hvis du ønsker at se saldoen på din vedligeholdelseskonto, kan du kontakte administrationen og bestille et password. Herefter kan du se saldoen på din vedligeholdelseskonto via hjemmesiden. Administrationen Hjælp redaktionen Det vil være en stor hjælp for redaktionen, at de indlæg, artikler samt billeder der findes digitalt, der skal med i beboerbladet, mailes løbende inden næste deadline til administrationen på: Kvalitet på digitale billeder til tryk A6 (105 x 148 mm) = 1240 x 1748 pixel A5 (148 x 210 mm) = 1748 x 2480 pixel. Ved spørgsmål tag kontakt til Lene Jørgensen eller Henriette Skrejborg på tlf

6 ADMINISTRATION Administration og ekspedition Åbningstider: Mandag Tirsdag-onsdag-torsdag Fredag Tlf Mail: Besøg Vesterport på Mangler du en pinkode for at se, hvilket nummer du står på ventelisten - så ring på tlf eller skriv på VENTELISTE pr. 1. januar boligsøgende på venteliste - og vi sender den til dig 6

7 ... et blad for beboere - lavet af beboere Tilbudsbrev på mail Få dine tilbudsbreve på mail og modtag dem som en PDF-fil. Det eneste, du skal gøre, er at oplyse din adresse, og vi sender en bekræftelse på, at vi nu har registreret dine oplysninger. Du kan oplyse din på følgende måde: Send en mail til - husk at oplyse navn, adresse, og evt. medlemsnummer. Såfremt vi ikke har registreret en mailadresse, modtager du dine tilbudsbreve pr. post som tidligere. Vi ser frem til at høre fra dig. VESTERPORT JUBII... Vesterport skal fremover selv lave Beboerbladet - og vi glæder os over at dette nummer endelig er blevet sendt på gaden. Det første barn er altid en prøveklud - så vi håber at I vil tage godt imod bladet. Hvis du har enten tekst eller billeder til netop DIN afdeling - så mail dem gerne til administrationen på Vi glæder os til at høre fra dig... Vesterport 7

8 AFDELING 1 Afdelingsbestyrelsen Formand Bruno Müller, Knudensvej 82, tlf Næstformand og gæsterum Kirsten Carla Nielsen Lindegårdsvej 45, st. th. tlf Sekretær Morten Sønderskov, Abildgårdsvej 43, tlf Beboerblad Else Marie Nielsen Knudensvej 31, tlf Cindy Pedersen, Knudensvej 66, tlf Jonna Nielsen, Knudensvej 31, tlf Kirsten Frifeldt, Stenbakkevej 57, tlf DET GAMLE VESTERPORT Ny servicebygning til Driftspersonalet på vej Kommunen er ved at behandle byggeansøgningen og bygningen på Lindegårdsvej, der bliver en kopi af den som i afdeling 17 på Ingeborgvej- dog en del større. Der arbejdes på muligheden med at tilføre alternativ energi. Inspektør Kim Dalby, kontor tlf privat: Sneppevej 3 E, tlf Viceværter Område: Lindegårdsvej og Knudensvej 70-84: Per Ritter, tlf privat: Horsensgade 22, tlf Abildgårdsvej og Lindegårdsvej 1-33: Lars Jørgensen, tlf privat: Atletikvej 49, tlf Knudensvej og Abildgårdsvej og Knudensvej 33-45: Erling Petersen, tlf privat: Bondgårdsvej 27, Skærum tlf Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, Peter Jensen, tlf privat: Odensegade 13, tlf I afd. 1 deler Sofia Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 8

9 ... et blad for beboere - lavet af beboere Hvad sker der i afdelingen? Badeværelser Kim Dalby har fremvist forskellige producenters udkast til stablede badeværelser. Der blev på mødet uddelt mapper til gennemgang inden næste møde. Energiprojekt Kim Dalby fortæller om energi besparelsen ved udskiftning til energipærer i kælderen på vinkelblok på Lindegårdsvej. Herunder besparelsen i november: Nov 2008 Nov KW 1283 KW Der blev spurgt ind til eventuelt brug af jordvarme. Kim Dalby undersøger mulighederne. Igangsætning af trappevask Der er nu indgået aftale med et firma vedr. trappevask, som starter den 1. januar Fugt i tørrerum på Stenbakkevej Der er indkommet en klage om fugt i tørrerummet. Kim Dalby iværksætter dræning af området. I skrivende stund afventes bedre vej til udførelse. Opvaskemaskine i gildesalen Abildgårdsvej Der er bestilt ny opvaskemaskine til gildesalen på Abildgårdsvej der bliver monteret i uge 2 / Parkbelysning Vi ønsker at udskifte flere af de gamle parklamper allerede i 2009 budgettet - i området generelt. Bruno Müller foreslår at sætte 3 lamper i stedet for 2 ved hver blok, og gerne af den nye model. Kim Dalby indkøber stk. og starter udskiftningen, og tilføje nye hvor det er nødvendigt. Gule afmærkninger Der er blevet lavet gule afmærkninger på asfalten ved p-pladsen i afsnit 3 mellem blokken og det røde private rækkehus foran indgangsdøre. Formålet er at der signaleres parkering forbudt. 9

10 AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORT Læskur Der er indkommet forslag til læskur ved stoppestedet på Knudensvej. Det bliver vedtaget at der opføres et læskur i samarbejde med Park & Vej. Gildesale Så er gulvet blevet slebet i den store gildesal. Bruno Müller Formand Hobbyrum I vores afdeling har vi faktisk mange hobbyrum der står til fri afbenyttelse for beboerne! Her vil du i et godt oplyst hobbyrum finde arbejdsbord med skruestik og ophæng til din cykel, hvis den skal ordnes. Din hoveddørsnøgle passer til døren. Brug Hobbyrummet! Det er dit og vores! 10 Onsdagsklubben Kælderen Knudensvej 62 Aktivitet: Banko Åbningstider: Onsdage på ulige uger fra kl ? Formand: Richard Jensen Kontaktperson: Svend Jensen, tlf Kontingent: Betaler for kaffe og bankoplader.

11 ... et blad for beboere - lavet af beboere Billardklubben Kælderklubben Gildesalen Rosborgvej Åbningstider: Mandag og torsdag kl Formand: Erik Hansen, tlf Aldersgruppe: 25 år og op. Kontingent: 20,- kr. pr. måned Børneklubben Gildesalen Rosborgvej Aktivitet: Leg Aldersgruppe: 4-16 år Åbningstider: Onsdag kl Formand: Elisabeth Paulousek, tlf Kontingent: Ingen 11

12 AFDELING 1 De ældste blokke på Knudensvej har fået meget skiftet ud. DET GAMLE VESTERPORT For en del år siden blev vinduespartierne i opgangene udskiftet og blev holdt i oprindelig udformning. Den tidligere dør må lade livet.....så gøres der klar til ny dør... Så er det dørenes tur til udskiftning. Her omkring årskiftet er man igang med nye døre i indgangspartierne, -også på Knudensvej og efterfølgende mangler mange opgange i afsnit II + III. I de nye døre bliver der sat nyt låsesystem i og det vil beboerne høre nærmere om....og så er døren sat i indgangspartiet. 12

13 ... et blad for beboere - lavet af beboere Julevejret startede forsigtigt. Sneen lagde sig smukt i vores boligområde og driften fik styr på den hurtigt med fine p-pladser og stier Men efter nytår... ville Kong Vinter det anderledes. Som andre steder blev afdelingen begravet i sne! Masser af sne - som driften også fik styr på i løbet af et par dage. Bruno Müller 13

14 AFDELING 41 DET GAMLE VESTERPORT FASTELAVNSFEST SÅ ER TIDEN KOMMET TIL AT VI SKAL HOLDE FASTELAVNSFEST FOR VORES BØRN I VESTERPORT. FESTEN BLIVER AFHOLDT: SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2010 KL. 13:00-16:00 I DEN STORE GILDESAL PÅ ABILDGÅRDSVEJ 35. DET VIL GLÆDE MIG AT SE BØRNENE OG DERES FORÆLDRE TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG MED TØNDESLAGNING, KÅRING AF KATTEKONGE-OG DRONNING OG DEN BEDST UDKLÆDTE AF PIGERNE OG DRENGENE. DER ER FASTELAVNSBOLLER, KAFFE OG SODAVAND. VI HAR VALGT AT FLYTTE TØNDERNE INDENFOR I ÅR, SÅ VI IKKE SKAL STÅ UDENFOR OG FRYSE. MANGE HILSNER ELISABETH PAULOUSEK. TRAILER PARKERING Spørg inspektøren om der er en ledig plads til parkering af trailer i Trailergården. Kontakt inspektøren. Bruno Müller 14

15 AFDELING 4 Afdelingsbestyrelsen Formand: Willem Kulk Bangsbovej 16, tlf Næstformand: Joan Ejstrup Andersen L. P. Houmøllersvej 170, tlf Beboerblad Pia Rasmussen, Bangsbovej 12 1 v tlf Jørgen Rasmussen, Bangsbovej 10 s.v Jane Borbjerggaard, Pr. Dreslersvej 18 1 v Erik Madsen, Bangsbovej 18, 3 h. tlf Marianne Tilsted, L. P. Houmøllersvej 164, tlf Inspektør: Kim Dalby, kontor tlf privat: Sneppevej 3 E, tlf Gruppeleder: Anders Hansen, tlf Viceværter Område: Pr. Dreslersvej 53-87: Benny Porsmose, tlf privat: Knudensvej 55, tlf Pr. Dreslersvej 1-51, 6-16 og E. Andersensvej 1-23: Tommy P. Jensen, tlf privat: Pr. Dreslersvej 26, 3 th. tlf Pr. Dreslersvej 18-60: Per Vilsøe, tlf privat: H. C. Lumbyes vej 14, tlf Bangsbovej 4-34: Anders Hansen, tlf privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf Bangsbovej og L. P. Houmøllersvej : Thomas Kiis, tlf privat: Fynsvej 1, tlf Koktvedparken 1-11 og 2-6: Frank Kjæhr, tlf privat: Søndergade 37, Hjallerup, I afd 4 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 og Mie Jørgensen Otto Sverdrupsvej 36 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. MØLLEPARKEN Willems Klumme Vi fik en del sne sidst i december, så det blev lidt spændende, om det skulle blive hvid jul eller om det hele skulle forsvinde igen. Det gjorde det ikke, der kom faktisk meget mere med frost i lange baner. Viceværterne har haft travlt med at forlade de varme stuer hos familien, for at sætte sig i den kolde traktor for at feje sneen væk for beboerne. De har gjort, så vi kan færdes på vore fortove. Desværre har kommunen ikke været lige så effektiv, men med de mængder sne som er kommet ned, er det vanskeligt at finde ud af, hvor man skal begynde, og hvor man skal ende. Så nu må vi vente til sneen forsvinder med sjap til følge.. Det der undrer mig er: hvor bliver alt det hvide af når sneen smelter? Jeg håber at vore beboerne har haft nogle gode juledage, og en nytårsaften uden skader fra fyrværkeri. De våde skader har man nok kunnet reparerer i løbet af nytårsdag, med den traditionelle nytårskoncert, og skihop på fjernsynet. Heldigvis er skaderne i bebyggelsen begrænset til lidt barberskum, og et enkelt smadret vindue. Traditionen tro var der igen julefest i centeret for de medmennesker, som ellers ville sidde alene hjemme. Afdelingen har givet et lille tilskud til maden, og en lille ting til deltagerne. Sognepræst Jette Wegeberg Christensen hold juleprædiken, og der blev sunget julesange inden deltagerne kunne sætte sig til bords med brunede kartofler og 15

16 AFDELING 4 andebryst, og hvad der ellers hører til. Ris á la mande manglede heller ikke - der skal jo også mandelgaver til. Frostvejret har ikke kun været til gene. I forbindelse med den forestående renovering skulle der foretages thermografifotografering. I frostvejr vil disse billeder vise, hvor der eventuelt er problemer med isoleringen af vore bygninger. Så nu kan vi snart lave rapporteringen færdig og sende den til Landsbyggefonden, hvor man vil behandle vores ansøgning om tilskud og billige lån. Det vil nok tage et års tid, vi er ikke de eneste i landet der søger om Landbyggefondens midler. Som jeg også omtalte ved sidste års beboermøde vil vi gerne høre fra Jer, og det er der heldigvis flere som har fundet ud af. Afdelingsbestyrelsen vil gerne arbejde med de gode tips og ideer som I kan give os. Jeg ved godt at det er i god tid men i løbet af foråret går afdelingsbestyrelsen en tur gennem bebyggelsen, for at se hvordan MØLLEPARKEN det står til med tingene. Her er det, at vi gerne vil høre fra Jer, hvad I kunne tænke Jer, at der blev forbedret eller ændret. I må gerne ringe til mig mit telefonnummer står andetsteds i bladet, men man kan også sende en til Det er der indtil videre kun én der har gjort brug af, så herved et tilbud om direkte kontakt til mig og afdelingsbestyrelsen Tanker efter byrådsvalget Spilleregler 16 Valget blev som et rigtigt spil skak, hvor Kongen til slut si r farvel og tak For medens nogen af brikkerne sover - straks Løbere fra venstrefløjen faldt og løb over. Da natten var gået og blevet til morg n - var Bykongen mat, der var væltet et tårn. Var spillet endda bare endt med remis, nu blev det noget uskønt partiroderi. Vi må håbe at springerne sættes til salg. For dette må betegnes et Kænguruvalg

17 ... et blad for beboere - lavet af beboere fra deres kendte nummer. En hyggelig dag Nyt fra Aktivitetshuset i Sydbyen Julestue Lørdag den 27 november 2009 blev der traditionen tro afholdt julestue. Det var som altid et stort tilløbsstykke. Julestuen åbnede kl med musik af Gadedrengene. Som noget nyt i år blev der indledt med en julesang som var skrevet at Birte fra køkkenet. Det faldt i god jord, en frisk sang skrevet på melodien Hammer hammer fedt. Sangen er efterfølgende blevet sunget i forbindelse med andre arrangementer til stor glæde. Så nu har vi en sang der kan bruges til mange lejligheder. Der kom som sædvanligt mange til denne dag og der blev handlet godt i alle boder. Der var mulighed for at købe juledekorationer, adventskranse, dørpynt, nisser, julepynt, æbleskiver, lotteri bare for at nævne noget. Lucia Fredag d. 11 december 2009 var det tid til at få besøg af børn som skulle gå lucia optog. Børnene kom denne dag fra Bangsbostrand Skole. Det er børn som synger i skolens kor, som stiller op til luciaoptog. De gik ned gennem gaden og sluttede i fællessalen. Efter luciasangen blev der sunget lidt julesange hvor unge og gamle hyggede sig sammen. Syng julen ind Mandag den 14 december 2009 var tiden kommet hvor julen skulle synges ind. Denne dag fik vi hjælp af Børge som spillede på klaver, med sig havde han mænd fra mandskoret til at synge for. Der blev sunget alle de gamle julesange. Til kaffen blev der serveret sirupslagkage. Juleaften Torsdag den 24 december 2009 kl var der mulighed for at deltage i en fælles julemiddag som startede med julegudtjeneste. En eftermiddag fyldt med traditioner. Der blev som sagt startet med julegudtjeneste. Derefter samles vi i cafeen til god gammeldags julemad. Da en veloverstået 17

18 AFDELING 4 MØLLEPARKEN Frivilligfest Torsdag den 7. januar 2010 var tiden kommet hvor den store tilbagevendende begivenhed skulle løbe af staben. Festen for de frivillige og andre samarbejdspartner er noget vi ser frem til, det er her vi kan give betalingen for et års frivilligt arbejde. middag var slut var der uddeling af mandelgaver og julegaver. Dagen sluttede med kaffe og julegodter. Kl var alle mætte og vi ønskede hinanden en glædelig jul. Nytårstaffel Tirsdag den 5. januar blev år 2010 skudt i gang. Gadedrengene spillede og huset var vært ved champagne og kransekage. 18 Denne gang drillede Kong Vinter os, men vi gennemførte festen som planlagt. Der blev serveret dejlig mad fra cafeen og folk fik alt hvad de kunne drikke og spise. De våde varer blev sponsoreret af den gamle bankoklub i afd. 4, vi siger mange tak. Til sådan en dag skal der også være underholdning, den blev leveret af Two step fra Haldbjerg. Vi havde en dejlig dag hvor vi som personale havde mulighed for at varte de frivillige op og det lykkes vist meget godt. Tak for en god dag sammen med så mange dejlige mennesker, vi ser allerede frem til næste år. Med venlig hilsen Annette Weesgaard

19 ... et blad for beboere - lavet af beboere Computer og Internet Med fiber i alle hjem er der flere som har anskaffet sig en computer og fået en internetforbindelse. Jeg vil skrive lidt om, hvad man bør gøre for at man på sikker måde kan begive sig på internettet. Der findes desværre en del sjove mennesker ude i verden som vil ødelægge ting og sager på en computer på internet. Det bør man sikre sig imod ved at gøre nogle enkle ting. Enhver computer som er forbundet på internet skal minimum have et antivirusprogram og en firewall kørende. Så siger I - ja ja det koster mange penge, så siger jeg - nej nej det kan gøres gratis. Først og fremmest antivirusprogram. Der findes flere gratis antivirusprogrammer. Jeg har i flere år brugt programmer AVGantivirus, som er gratis og automatisk bliver opdateret hver dag. Dette program kan downloades her: Det næste er en firewall som er et program som holder styr på, om der er nogen udefra som vil ind på computeren, og hvilke programmer som skal have lov til at kontakte internet fra computeren. Her bruger jeg programmet COMODO firewall som kan hentes her: www. kortlink.dk/7bbc Problemet for nybegyndere er at begge programmer skal installeres rigtigt, og at de er på engelsk. når de bliver installeret, så hvis ikke du er hjemme i det engelske,så er der nok en som lige kan hjælpe dig i opstarten. Har man installeret disse programmer, så kan man uden problemer bruge netbank og eventuelt bruge dit dankort ved indkøb på internettet. Det er i hvert tilfælde min erfaring, hvor jeg bruger netbank og laver en del indkøb via internet uden problemer. Lige et tip om indkøb på internet, det kan godt være, at man finder noget som er billigere på internettet end i forretningen. Men husk at der ved køb på nettet altid kommer en forsendelse oveni, så tæl lige sammen inden man råber hurra. Lidt sjovt: Interfacelift.com Mange blandede baggrundsbilleder, men især landskabsfotos. Digitalblasphemy.com Computerskabte billeder linket er til galleriet med gratis billeder. Socwall.com Her finder du billeder af kunst, bygninger og sport. Carwall.com Masser af billeder af biler. Hvis I har forslag, om hvilke spørgsmål som skal behandles i næste blad, hører jeg gerne fra Jer. De fleste gratis programmer er desværre på engelsk, men er nemme at finde ud af. Programmerne spørger om en del ting Willem Kulk 19

20 AFDELING 4 MØLLEPARKEN Fra Beboerhuset Kære beboere Nu er der gået et halvt år i den nye klub stille og roligt. Vi holdte den første juletræsfest, det var hyggeligt, men vi kunne godt være flere. Der blev også holdt en nytårsfest. Den gik godt, som i kan se på billederne. I år er vi startet op, dart en kører stille og roligt. Vi vil gerne have gang i nogle flere aktiviteter f.eks. kortspil. Vi har også poolborde og bordtennisbord og der er mulighed for at lave netparty. Vi vil gerne have, at I kigger ned i huset og snakker med os om jeres ønsker, så vi kan finde ud af, hvilke aktiviteter vi skal lave. Huset er åben hver mandag og torsdag kl til kl Se billeder fra jule- og nytårsfesten på næste side... Med venlig hilsen Henrik Pedersen, formand Den 31. december var der 17 medlemmer af huset samlet til nytårsfest. Det gik fantastisk godt, alle var glade, og så fik vi noget rigtig godt mad, som Calle havde lavet. De første gik hjem kl. 2 og de sidste ca. kl. 5 - alle i godt humør. 20 Der bliver fastelavnsfest søndag den 14. februar kl.14.00, hvor der vil blive tøndeslagning for børn i forskellige aldersgrupper. Vi håber mange vil møde frem, så det kan blive en rigtig god dag for alle. M.v.h. Bestyrelsen

21 ... et blad for beboere - lavet af beboere 21

22 HÅNDVÆRKER AFDELINGEN Har du brug for at friske din lejlighed op? Boligforeningen Vesterport har indgået en aftale med Flügger Farver, Hjørringvej 143A, som tilbyder vores beboere at købe maling og tilbehør til engrospriser. Fortæl du bor i Vesterport, oplys kontonr husk at oplyse din adresse, den skal påføres fakturabilag. Alle varer skal betales kontant ved afhentning. Vesterports Håndværkerafdeling kan nu også tilbyde dig: afslibning oliering og lakering af gulve samt pålægning af vinyl Er du interesseret i dette, så giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud. Du kan evt. kontakte: Håndværkerafdelingen Gl. Skagensvej Frederikshavn tlf eller Servicemester Jens Michael Jensen tlf Serviceafdelingen: TØMRER, MALER & VVS: Jens Michael Jensen tlf HÅNDVÆRKERAFDELINGEN Gl. Skagensvej Frederikshavn Tlf Fax TØMRERMESTER, ENTREPRISEAFDELINGEN: Bjarne Kristensen tlf

23 AFDELING 5 Afdelingsbestyrelsen Formand Hugo Sørensen, Flotillevej 40 Tlf Næstformand Vinnie Gravesen, Fregatvej 199 Tlf / Sekretær Lone Nyholm, Fregatvej 145 Tlf Peter Pahl, Flotillevej 12 Tlf Antine Larsen, Flotillevej 100 Tlf Inspektør Jens Ole Nielsen, Prisevej 4 Privat tlf Viceværter Område: Fregatvej 9-51 & : Leif Ingartsen, tlf Privat: Søndergade 199, tlf Fregatvej & Prisevej & 3-79: Knud Borup, tlf Privat: L.P.Houmøllersvej 5, tlf Fregatvej 1-7 & & Flotillevej & Prisevej 2-30: Leon Møller, tlf Privat: Abildgårdsvej 49,1.h, tlf I afd. 5 deler Mille G Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. FÆLLEDBO Godt nytår Denne gang er det din lokalredaktør, der skriver indlægget på denne plads, dels for at aflaste den travle formand, og dels for at fortælle lidt omkring beboerbladet. Fra og med dette nummer af Beboerbladet har Vesterports administration overtaget arbejdet med opsætningen af bladet, medems selve trykningen fortsat vil ske hos Nordtryk. Du vil lede forgæves efter annoncerne, for de er nemlig fra nu af droppet. Men derudover skulle der ikke være væsentlige ændringer i bladets opsætning og udseende. Jeg har jo gennem årene leveret billeder og tekst til Beboerbladet, også denne gang, og det har jeg da tænkt mig at fortsætte med, så længe afdelingsbestyrelsen gider at have mig til det. Men jeg er også intresseret i at få indlæg og billeder fra andre beboere for at få sat mere fut i bladet. Ring til mig: Vesterports hjemmeside, afdeling 5, aktuelt og billeder, er også værd at gæste. Nytårsaften blev festlig med en masse flot fyrværkeri - og heldigvis uden en eneste sprængt postkasse eller andre former for hærværk. Dejligt! De store snemængder og det glatte føre har vores viceværter klaret beundringsværdigt hurtigt og effektivt til gavn for os beboere og vores besøgende. Tak for det. Og den nye sneslynge, som skærer sig igennem snedriverne og efterlader fine, lodrette sider, har virkelig visr sin nytte. Nu vil jeg sætte mig ned og spændt vente på det nye Beboerblad. Poul 23

24 AFDELING 5 FÆLLEDBO Den nye sneslynge har virkelig vist sin nytte Nyt køkken På afdelingsmødet i september måned blev det besluttet, at beboerne i det lave, røde byggeri nu også kan få nyt køkken. (maks. 480,- kr pr. måned i 10 år). Den første af disse beboere fik sit nye køkken i november måned, og det ser jo ganske lækkert ud. 24

25 Fælledbo-klubberne - også noget for dig Bankoklubben: Bankospil samt juletræfest Kirsten Sørensen, tlf Marion Kristensen, tlf Plan for resten af sæsonen: 14. februar 28. februar 14. marts 28. marts - afslutning... et blad for beboere - lavet af beboere Markedsklubben Loppemarkeder Niels Jørgen Jørgensen, tlf Fredagsklubben Hygge-Dart Fredag kl Aldersgrænse: 18 år Kirsten Sørensen, tlf Billardklubben Tirsdag kl Hugo Sørensen, tlf Børne- og ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl Karina Nielsen, tlf

26 AFDELING 5 Juletræsfesten i Fælledbo 26 FÆLLEDBO

27 ... et blad for beboere - lavet af beboere 27

28 AFDELING 5 28 FÆLLEDBO

29 ... et blad for beboere - lavet af beboere VINTER I AFDELING 5 29

30 AFDELING 6 Afdelingsbestyrelsen Formand Gurli Nielsen, Engparken 120 Tlf / Mail: Næstformand Bjarne Nielsen, Engparken 88 Tlf Mail: Sekretær & udlejning af trailer Max Jensen, Engparken 37 Tlf Mail: Ruth Simonsen, Engparken 153 Mail: Mariano Di Nardo, Engparken 106 Tlf Mail: Inspektør Kim Dalby, kontor tlf Privat: Sneppevej 3 E, tlf Gruppeleder Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Viceværter Område: Engparken 1-209: Keld Fuglsang, tlf Privat: Sejrøvej 6, tlf Søparken 1-7: Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf ENGPARKEN Nytårshilsen Når dette indlæg læses, er vi allerede godt inde i det nye år. Alligevel vil jeg benytte lejligheden til på afdelingsbestyrelsens vegne, at ønske alle et godt nytår. Nytårsaften forløb ret fredeligt i vores afdeling. Det er som regel postkasserne, der står for skud, men mange beboere er med til at passe på tingene. Tak for det! Som det fremgår andet steds, (red. under afd.6 afdelingsbestyrelse) er afdelingsbestyrelsen blevet nødsaget til at lave rn ny konstituering, fordi Bent Kruse flytter. Vi er naturligvis meget kede af, at Bent flytter, for han har altid ydet en kæmpeindsats i afdelingen, men samtidigt glæder vi os også på hans vegne over, at han har fået mulighed for at få sin største drøm opfyldt. En kæmpestor tak til Bent for hans store engagement og altid gode humør. Det kommer vi til at savne utrolig meget. I stedet for Bent indtræder Mariano Di Nardo i afdelingsbestyrelsen, og vi byder ham rigtigt hjertelig velkommen. Heldigvis er det sådan, at vore suppleanter altid er med til afdelingsbestyrelsesmøderne, så derfor ved Mariano allerede, hvad det indebærer at være i afdelingsbestyrelsen. Venlig hilsen Gurli Nielsen Afdelingsformand I afd. 6 deler Jannick Brønniche-Lange, Engparken 118 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 30

31 ... et blad for beboere - lavet af beboere Børneklubben Hele december var en travl måned for Børneklubben. Der blev lavet kalenderlysdekorationer, bagt pebernødder, holdt julestue og juletræsfest. Desværre var der ikke så stor tilslutning til de forskellige aktiviteter, men vi ved jo også godt, at alle har så travlt op til jul, og at man derfor bliver nødt til at prioritere sin tid. - HUSK - Afdelingen har en trailer, som beboerne kan leje. Korttidsleje (4 timer) koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer) koster 50 kr. Det er Max Jensen, der står for udlejningen, og han kan kontaktes på tlf eller Henrik Nielsen på tlf Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Julestuen var nu rigtigt hyggelig, og børnene fik solgt en del glas med pebernødder. Juletræsfesten var også utrolig hyggelig, især fordi vi igen fik besøg af den mest fantastiske julemand. Det var lidt skuffende, at der ikke var så mange børn, men de børn og voksne, der deltog, hyggede sig rigtigt meget. En stor tak til den fantastiske julemand, som har lovet at komme igen. Så må vi bare se, om vi ikke kan blive lidt flere næste gang. Også en stor tak til Kirsten Jørgensen og Lisbeth Olesen, fordi de altid er så hjælpsomme med alt det praktiske. Venlig hilsen Gurli Nielsen Afdelingsformand 31

32 AFDELING 6 Læserbrev: Bilkørsel i Engparken Jeg har altid gået og bildt mig selv og andre ind, at der var bilfri på vores flisegange. Det skulle beskytte vores børn og området. Jeg har da taget gruelig fejl, for næsten alle kan få lov til at køre ind på området. Lige før jul var jeg ude og handle (på cykel) jeg kommer og vil ind ad flisegangen - men ak, den er spærret af 2 biler med trailere. Jeg påtaler så, at det ikke er tilladt at biler kører på området jo jo det har de skam fået lov til af viceværten. Håndværkerne kører jo også på området og ødelægger vores græs jeg ved så, at hvis der bliver spurgt, om der må køres ind med et stort fjernsyn, så får man nej. Så vil jeg gerne spørge, om der ikke er ens regler for alle, eller om det ikke er forbudt at køre på flisegangene mere? Med venlig hilsen I. M. Fuglsang Engparken 92 Svar: Ifølge husordenen er flisearealerne i gårdene fortrinsvis beregnet til at gå på. Det betyder, at bil- og knallertkørsel ikke er tilladt i gårdene, og den regel gælder for såvel beboere som besøgende. Der kan dog i enkelte tilfælde gives tilladelse til kørsel i gårdene, men det skal der være meget specielle årsager til. I den forbindelse skal det understreges, at magelighed ikke er en speciel årsag. Når håndværkere er på besøg i Engparken, er hovedreglen, at de ikke må køre ind på flisearealerne i gårdene, men igen kan der være enkelte tilfælde, hvor det kan tillades. ENGPARKEN Som brevskriveren nævner, skal vi passe på vores børn, og de skal kunne færdes sikkert i gårdene. Vi ved af erfaring, at det med jævne mellemrum er nødvendigt at genopfriske reglerne vedrørende bil- og knallertkørsel i Engparken. Afdelingsbestyrelsen vil derfor på næste afdelingsbestyrelsesmøde drøfte udformningen af en skrivelse til beboerne, hvor reglerne bliver beskrevet. Med venlig hilsen Gurli Nielsen, Afdelingsbestyrelsem Banko forår 2010 Så er vi allerede godt i gang med at spille banko i Engparkens gildesal. Der er bankospil hver anden tirsdag (i de lige uger) kl Alle er velkommne. Vi spiller om 24 fine gevinster, og i pausen serveres der kaffe og småkager. Frem til sommerferien er der spil på følgende datoer: Tirsdag den 23. februar Tirsdag den 9. marts Tirsdag den 23. marts Tirsdag den 6. april Tirsdag den 20. april Tirsdag den 4. maj Tirsdag den 18. maj Med venlig hilsen Bankoudvalget 32

33 ... et blad for beboere - lavet af beboere Beboer- og fritidsklubber i afd. 1, 4, 5, 6 og 7 Afd. 1 Billardklubben Fredagsklubben Kælderklubben Hygge-Dart Formand Erik Hansen Fredag kl tlf Kirsten Sørensen, tlf Børneklubben Billardklubben Elisabeth Paulousek Tirsdag kl Hugo Sørensen, tlf Børne- og Ungdomsklubben Wildbassen Spil, pc, internet, bage m.m. Fra 4 år og opefter Torsdag kl Karina Nielsen, tlf Afd. 4 Afd. 6 Beboerklub og fritidsklub Beboerklubben Henrik Pedersen Kontaktperson Provst Dreslersvej 26 Max Jensen, Engparken 37 tlf tlf Afd. 5 Afd. 7 Bankoklubben Torsdagsklubben Bankospil samt jultræsfest Kontaktperson Kirsten Sørensen, Ann Brandstrup, Rådhusstræde 4 tlf tlf Markedsklubben Loppemarkeder Niels Jørgen Jørgensen, tlf

34 AFDELING 7 Afdelingsbestyrelsen Formand / Beboerblad Jørgen Jensen, Danmarksgade 22 A Tlf / Mail: Næstformand Ann Branstrup, Rådhusstrædet 4, st.h Tlf Henri B Laursen, Danmarksgade 22 A 3. nr.2. Tlf Mail: MIDTBYEN Formanden har ordet Julefesten: Den 11. december 2009 afholdt vi en vellykket julefest i gildesalen i Danmarksgade. Vi var 45 beboere der hyggede os med rigelig og god julemad. Stemningen var i top, og der blev sunget flittigt med til akkompagnement af de fem Trækfugle fra Rønnerhavnens orkester. Værelser & gildesal Rådhusstrædet Hanne Gehlert, tlf Danmarksgade Henri B. Laursen, tlf Inspektør Kim Dalby, kontor tlf Privat: Sneppevej 3 E, tlf Der snakkes og hygges Gruppeleder Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Vicevært Gunnar Pedersen, tlf Privat: Gl. Skagensvej 77, tlf I afd. 7 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. Bent har vundet en premie i det amerikanske lotteri 34 Den syngende vicevært Gunnar

35 ... et blad for beboere - lavet af beboere Hanne Gehlert skal roses for sin kreative bordpyntning og udsmykning af lokalet samt sin styring og indkøb til det populære amerikanske lotteri. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter havde gjort en fin indsats for at beboerne skulle hygge sig. Et lille SUK Når man putter sit tøj i tørretumbleren i vaskeriet, så forventer man at afhente det i tør tilstand et stykke tid efter. Desværre er der flere beboere der med jævne mellemrum oplever, at tøjet er taget ud i halvvåd tilstand af en anden beboer, og så kan man jo starte forfra og oven i købet få lov til at betale en gang mere. Jeg vælger at tro, at fænomenet skyldes ubetænksomhed, så mon ikke dette lille SUK får en gunstig indflydelse. Det må også skyldes ubetænksomhed, at man ikke slukker lyset i vaskeriet, når man er færdig. Med stigende el-afgifter vil det være en rigtig god idé at være mere bevidst om at reducere unødige omkostninger, der kan få indflydelse på huslejen. I den forbindelse vil jeg også nævne, at man naturligvis skal huske at skrue ned for varmen i udestuerne i Danmarksgade, når man ikke længere opholder sig der. Sne Sne Sne Vores vicevært Gunnar fik pludselig meget travlt med at feje og skrabe sne ved vores tre bebyggelser i slutningen af december og indtil videre meget langt ind i Januar. Her er et par vinterbilleder: 35

36 AFDELING 7 Eva Pedersen - Torsdagsklubben MIDTBYEN i klubben fortsætter. Ann Brandstrup vil fremover være kontaktperson for interesserede nye beboere, og hun vil desuden tage vare på økonomien. Eva fortjener et stort honnør for sin indsats for beboerne i Afdeling 7 og primært i Rådhusstræde. Afdelingsbestyrelsen ønsker hende alt muligt godt i fremtiden. Jørgen Eva, som for nylig fyldte 85 år, stoppede ved årsskiftet som kontaktperson og madmor i Torsdagsklubben i Rådhusstræde, hvor hun med sit glade og behagelige væsen har været fundament og blæksprutte i klubben siden Eva har hver torsdag i alle årene sørget for, at der har været friskbrygget kaffe og dækket bord til de beboere, som fast kommer i klubben. Hun har også egenhændigt lavet mad i det lille køkken i gildesalen i Rådhusstræde til beboernes fællesspisninger, hvor blandt andet andestegen Mortens Aften har været en fast tradition. Eva har også været den praktiske arrangør af Torsdagsklubbens sommerudflugter, hvor man i årenes løb har hygget sig med et godt måltid mad på forskellige kroer i Vendsyssel. Det bliver ikke et fuldstændigt stop for Eva, for hun har lovet foreløbig at stå for kaffebrygningen hver torsdag. De andre opgaver skal løses i fællesskab, for alle er interesseret i, at det hyggelige samvær 36

37 AFDELING 9 Afdelingsbestyrelsen Formand Jørgen Lindberg, Havnefronten 6 Tlf Mail: Næstformand Jytte Hansen, Havnefronten 68 Tlf Mail: Sekretær Lis Kærgård, Stokken 16. Tlf Erland Eiersted, Stokken 11 Lise Christensen, Grundtvigs Have 11, Elling Inspektør Kim Dalby, kontor tlf Privat: Sneppevej 3 E, tlf Gruppeleder Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Vicevært Område: Stokken 1-24, Fligen 1-20, Søndervej 26, Havnefronten & Grundtvigs Have 5-33: Erik Nyholm, Privat: Boelsmindevej 210, 9300 Sæby tlf ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN Meddelelser fra formanden Jeg håber, I alle sammen er kommet godt ind i det nye år. Sidste år oplevede vi en hvid jul og denne gang var det ikke bare lidt forbigående frost og sne. Jeg håber, at I, der har tid til det, nyder det hvide snelandskab, hvor man kan glæde os over de mange fugle ved foderbrættet. Det har måske ikke været så morsomt for vores vicevært, Erik, at kæmpe med snemasserne både på fridage og arbejdsdage. Men det er dog lykkedes at overkomme snemasserne. Mange tak for den store indsats. I al glæden over og forventningerne til det nye år bliver jeg nødt til at omtale det triste, der skete i vores afdelingsbestyrelse i slutningen af november Vores næstformand, Leif Munch, trak sig ud at afdelingsbestyrelsen bl.a. på grund af min håndtering af en konflikt, afdelingsbestyrelsen var løbet ind i. Jeg er meget berørt af Leifs beslutning og beklager den meget. Leif og jeg havde det bedste samarbejde, indtil det skete. Heldigvis havde vi en kapacitet stående i kulisserne. Jytte Hansen, vores eneste suppleant, rykkede ind som fuldgyldigt medlem af afdelingsbestyrelsen. Ved nykonstitueringen ved decembermødet blev Jytte valgt til næstformand TILLYKKE. I afd. 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36, Frederikshavn Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 37

38 AFDELING 9 Ved afdelingsbestyrelsesmødet i december lovede afdelingsbestyrelsen hinanden, at vi vil forberede et forslag til anvendelse af midlerne fra værelsesudlejningen på en sådan måde, at det kommer noget af den kritik i møde, der er blevet rejst i de sidste par måneder. Målet er, at forslaget kan lægges frem for forhåbentlig godkendelse ved kommende afdelingsmøde i september ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN Vinterbilleder 2010 Med ønske om et godt år 2010! Jørgen Lindberg AKTIVITETER PÅ ANKERPLADSEN Whistklubben spiller hver torsdag fra kl ca ,- kr. pr. gang incl. kaffe med brød. Der spilles 2 gange 16 spil. Eventuelle spørgsmål: Erland Eiersted, tlf Madholdet afholder fællesspisning følgende datoer før sommerferien: Fastelavnsfest den 19. februar Afslutning den 24. marts Eventuelle spørgsmål: Tove Eiersted, tlf Et kig ned af fligen......og et kik ned af stokken. 38

39 ... et blad for beboere - lavet af beboere Strandby, den 5. januar 2010 De to billeder er fra Juleafslutning i vores Torsdag Cafe, som er velbesøgt, - der kan nemt samles mennesker. Der spilles forskellige spil og der hygges over kaffen. Så mon ikke det er et indslag, der er kommet for at blive. Vi forstår at hygge os på Havnefronten. Så kom Julesneen som man kan se på billedet, er der lagt op til hvid Jul på Havnefronten. Julen 2009 vil nok huskes som den mørkeste vi har haft. Det startede først på juleaften - alt lys gik ud. Men da vi syntes Erik skulle have anden i fred ventede vi til 1. juledag med at kontakte Erik. Det var ikke meget julefred han fik, for det gik i pendulfart mellem Sæby og Strandby resten af julen. Men der var ingen sure miner. Så tak for din store indsats. Leif Munch Tusind tak til alle de rare beboere på Ankerpladsen, som kommer og graver mig ud, når sneen lukker mig inde. Det er virkelig dejligt når man ikke kan selv. Hilsen Lis Kærgård 39

40 AFDELING 12 Afdelingsbestyrelsen Formand Ole Hansen, Bangsbovej 42 Tlf Næstformand Connie Petersen, Bangsbovej 78 Tlf Preben Svensson, Bangsbovej 82 Edith Sørensen, Bangsbovej 72 Tlf Eva Peschardt, Bangsbovej 64 Tlf Inspektør Kim Dalby, kontor tlf Privat: Sneppevej 3 E, tlf Gruppeleder Anders Hansen, tlf Privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf Vicevært Område: Bangsbovej 38-84: Tommy P. Jensen, tlf Privat: Tlf LILLE BANGSBO Herligt med de skiftende årstider! Ja nu fik vi sne og frost igen! Hurra for vores gårdmænd og deres maskiner, - hvis de da ikke brækker ned - maskinerne altså. Ud over de traditionelle aktiviteter i fælleshuset tirsdagskaffe, aftenskortspil, onsdagshobby (nu også med indendørs petanque) torsdagsfilm og søndagskaffe, så prøver aktivitetsholdet også med bingo. Så hvis fjernsynet ikke dur, - noget vil vi måske opleve i fællesskab på storskærm i vores dejlige fælleshus, - ja så behøver vi ikke at kede os. Nu ser vi frem til foråret med de lyse timer uden sne og sjap. Hilsen Ole Hansen I afd. 12 deler Signe Hansen, Otto Sverdrupsvej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 40

41 AFDELING 14 CHRISTIANSMINDE Afdelingsbestyrelsen Formand Jenny Larsen, Barfredsvej 46,st.nr.3 Tlf Åse Bjørnbøg, Barfredsvej 46,st. nr. 4 Tlf Inspektør Kim Dalby, kontor tlf Privat: Sneppevej 3 E, tlf Gruppeleder Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Vicevært Område: Barfredsvej 46-48: Gunnar Pedersen, tlf Privat: Gl. Skagensvej 77, tlf I afd. 14 deler Mille G. Nielsen, Prisevej 4 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 41

42 AFDELING 17 Inspektør Kim Dalby, kontor tlf Privat: Sneppevej 3 E, tlf Gruppeleder Per Hansen, tlf Privat: Randersgade 39, tlf Vicevært Karl Johan Meyer, tlf Privat: Birkedalsvej 38, Elling tlf INGEBORGVEJ - KALKVÆRKSVEJ Ingeborgvej klædt i hvidt Ingeborgvej blev også velsignet med en masse sne - men der blev også hurtigt styr driverne. Et par stemningsbilleder kommer her: I afd. 17 deler Sofia Hust, Dannevirkevej 14 Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 42

43 ... et blad for beboere - lavet af beboere Kort nyt fra Ingeborgvej Torsdag den 17. december var dagen for centerets traditionelle julefest. Skoleelever fra Ørnevejens Skolevar igen i år med til at gøre festen til noget særligt. Luciaoptoget var stemningsfuldt og bagefter sang eleverne julesange for alle deltagerne. Julemanden kom også på besøg, og der blev flittigt delt ud af små julekys og klem til især damerne. 43

44 AFDELING 17 INGEBORGVEJ - KALKVÆRKSVEJ En anden glædelig begivenhed fandt sted tirsdag den 15. december, hvor centret fik en dejlig julegave. Gaven var 50 nye sangbøger, som straks blev taget i brug. Det var meget tiltrængt, da de gamle sangbøger næsten ikke kunne hænge sammen mere. De glade givere var : Nutidens Kvinder, Høreforeningen og Ældresagen. Dagcentret takker på vegne af alle brugerne af centret for den fine gave. På billedet ses medarbejder Anni Hasselflug, som modtager sangbøgerne af Jette Horn, formanden for Nutidens Kvinder. Kurt Welander, som holder sangeftermiddage hver tirsdag er klar ved klaveret til den næste fællessang. Aktivitetsleder Birte Hjermitslev Kommende arrangementer Søndag den 7. februar kl Søndagscafe`m / musikalsk underholdning Tirsdag den 16. februar kl er der Fastelavns eftermiddag. Tøndeslagning, kaffe med fastelavnsboller. Den bedste udklædte hat kåres. Tilmelding nødvendig senest fredag den 12. feb. Tirsdag den 2. marts kl Besøg fra Tøjfirmaet Smartex Søndag den 7. marts kl Søndagscafe`m / musikalsk underholdning Onsdag den 31. marts kl Påske / eftermiddagshygge 44

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 1 2011 37. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3550 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 3 2010 36. årgang BEBOERBLADET Oplag 3000 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 5 2010 36. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3000 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 4 2010 36. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 2800 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 1 2013 39. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3450 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 2 2010 36. årgang BEBOERBLADET Oplag 3250 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen. Navngivne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 1 2014 40. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3.500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 3 2011 37. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

ARENDSE NYT. April 201

ARENDSE NYT. April 201 ARENDSE NYT April 201 Indholdsfortegnelse April 2012 Forside Indholdsfortegnelse Vi siger farvel Forstanders indlæg En mere aktiv hverdag Nye medarbejdere Fødselsdag i april Set og sket i april Aktivitetsplan

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 5 2013 39. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3500 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

FALKEPOSTEN. December

FALKEPOSTEN. December FALKEPOSTEN December 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ARENDSE NYT November 2012

ARENDSE NYT  November 2012 ARENDSE NYT November 2012 Indholdsfortegnelse November 2012 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Indbydelse Fødselsdag i November Aktivitetsplan Referat Beboermøde Skrædder Taksigelseskirken

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere

... et blad for beboere - lavet af beboere ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 3 2016 42. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3.400 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 2 2011 37. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3550 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere - lavet af beboere. Boligforeningen Vesterport Frederikshavn ... et blad for beboere - lavet af beboere Boligforeningen Vesterport Frederikshavn Nr. 5 2011 37. årgang BEBOERBLADET Oplag ca. 3600 eksemplarer, som uddeles gratis til alle husstande i boligforeningen.

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KLC-bladet Januar 2018

KLC-bladet Januar 2018 KLC-bladet Januar 2018 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk 2 Bruger- og pårørende rådet på KLC 2017/2018

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Aktivitetscentret Gedvedhus SUNDHEDSCENTER LINDEHØJ VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt udbud af aktiviteter.

Læs mere

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk I uge 50/51 vil der være mulighed for at lave cornflakes

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere