Randers Kommune får mulighed for at hjælpe udsatte borgere med en lejebolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune får mulighed for at hjælpe udsatte borgere med en lejebolig"

Transkript

1 Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, Layout: RandersBolig Tryk: CS-Grafisk 4. Årgang Information til beboerne i RandersBolig Nr Det økonomiske tilskud skal støtte den enkelte borger til at blive selvhjulpen i egen bolig Randers Kommune får mulighed for at hjælpe udsatte borgere med en lejebolig Randers Kommune får som frikommune særlig tilladelse til at hjælpe udsatte borgere med at skaffe egen bolig. RandersBolig er positiv. Bedre boligløsninger for udsatte borgere med lav betalingsevne. Det skulle gerne blive resultatet, efter at Randers Kommune er kommet med i frikommunenetværket Billige boliger og fleksible boligløsninger. Frikommunerne får frihed til at hjælpe borgere, der har svært ved at finde en bolig, som de kan betale, og det er udsatte borgere som fysisk handicappede, psykisk sårbare, hjemløse og flygtninge, der er i målgruppen. Forsøget åbner mulighed for at give et midlertidigt huslejetilskud til for eksempel borgere i et bomiljø, som vil prøve at bo i egen bolig eller til borgere, som kommunen gerne vil følge i en periode for at sikre det rigtige tilbud. Tanken bag det økonomiske tilskud handler om at få hjælp til selvhjælp. - Formålet er i højere grad at støtte den enkelte borger til at blive selvhjulpen i egen bolig. På længere sigt skal kommunens særlige støtte til beboeren i egen bolig nemlig sikre, at han eller hun så vidt muligt får magt over eget liv, får en uddannelse eller arbejde. Den udvikling vil gavne den enkelte men også kommunens økonomi, for alternativet er, at de vokser fast på en institution, siger Torben Rugholm, chefkonsulent i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune til nyhedsbrevet. Han tilføjer, at midlertidige huslejekontrakter og mulighed for at dele boligydelse mellem bofæller er andre instrumenter, som kommunen er klar til at afprøve. Frikommuneforsøg hilses velkommen Frikommunerne kan blive undtaget fra statslige regler eller få ændret dem, hvis de står i vejen for at yde en hensigtsmæssig service, så længe det ikke er i strid med grundloven eller EU-regler eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed. Frikommunerne får dermed vide rammer for at nytænke deres opgaveløsning. Det bliver en fordel for både kommunen, boligorganisationerne og borgerne, mener de ledende politikere i begge lejre. Fortsættes på side 2 >

2 Information til beboerne i RandersBolig Nr Som kort oplyst i det seneste nyhedsbrev, har såvel Randers- Bolig som DAB ønsket, at samarbejdsaftalen om ledelsen af RandersBolig skal ophøre, og RandersBolig ansætte sin egen ledelse. Udfordringen har været fra hvilket tidspunkt, dette skulle ske. Bestyrelsen i RandersBolig er gået positivt ind i forhandlinger med DAB, men har naturligvis villet sikre os, at vi fra Landsbyggefonden (LBF), Randers kommune og øvrige kommuner kunne få opbakning til et tidligere ophør end i 2018, hvilket indtil nu har været kravet i forbindelse med vores administration af Boligselskabet Disse godkendelser har vi til vores tilfredsstillelse nu fået. Det betyder, at vi opslår stillingen som direktør for RandersBolig med forventet ansættelse pr. 1. marts Vores nuværende kontorchef, Susanne Kyra Jensen, er af DAB blevet opsagt til fratrædelse ved årets udgang, og jeg vil gerne sige Susanne tak for indsatsen hos os. I tiden indtil 1. marts vil ledelsen blive varetaget af henholdsvis Ulla Gregor og Dennis M. Christensen fra DAB, og herefter vil vores nyansatte direktør overtage ledelsen, og vi udfaser samarbejdet med DAB. Bestyrelsen i RandersBolig ser med de indgåede aftaler med kommuner, LBF og DAB, samt med den planlagte ansættelse af egen direktør, positivt på fremtiden. Vigtigst for os er, at hverken afdelinger, lejere eller personale skal opleve problemer i denne forbindelse, men kan se frem til en fortsat god Fortsat fra forsiden > - I Randers har vi et tæt samarbejde med boligorganisationerne for at finde løsninger på udfordringen med at skaffe flere billige boliger. Men vi bliver ofte begrænset af de eksisterende regler, og dem vil vi derfor gerne udfordre som frikommune, siger Claus Omann Jensen, der er borgmester i Randers Kommune. Også i RandersBolig, der administrerer de fleste af kommunens almene boliger, ser man frem til at afprøve nye muligheder i samarbejdet. - Vi hilser det velkomment og ser frem til, at vi kan lave nogle gode ordninger, der gør, at borgere i målgruppen får bedre mulighed for dels at få en lejebolig og dels beholde deres Spændende og positiv fremtid for RandersBolig service i en tryg og stabil dagligdag. Vi ser frem til, at kunne orientere nærmere herom i næste Nyhedsbrev. Som det fremgår af dette Nyhedsbrev, går det rigtig godt på mange områder. Boligselskabet 2014 er blevet kraftigt styrket med flere ansatte, og formanden samt de mange beboervalgte gør en rigtig stor indsats med at styrke kommunikationen og samarbejdet med lejerne. Rundt om i boligforeningerne er der gang i rigtig mange renoveringer og forbedringsarbejder, og vi viser i Nyhedsbrevet et par eksempler herpå. Der er besluttet nye regler for medlemskab og boligsøgning, og der vil fremover kun være en samlet pris for dette, hvilket du kan læse om på bagsiden. Som det fremgår af forsiden, vil Randers kommune på forsøgsbasis få mulighed for at kunne afprøve nogle idéer, som kan sikre borgerne, og dermed vores lejere, større sikkerhed end man har i dag, og fra RandersBolig, vil vi naturligvis aktivt, medvirke i sådanne tiltag. Samlet set vurderer jeg året 2016 som et rigtig godt år for RandersBolig, og ser klart 2017 som en fortsat positiv udvikling heraf. Med denne forventning ser vi frem til det nye år, og vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt de bedste ønsker om et godt og lykkebringende bolig, hvis de allerede har en. Vi ser positivt på de modeller, kommunen kommer med og så må vi tage de udfordringer, det kan give for os hen ad vejen. Vi er åbne over for forsøgsordninger, og så må vi se, om de fungerer efter hensigten, siger Jan Guldmann, formand for RandersBolig. Der er 44 frikommuner fordelt på otte forskellige netværk, som de næste fire år får mulighed for at løse kommunale kerneopgaver mere effektivt. I bolignetværket er udover Randers Kommune: Roskilde, Høje Taastrup, København, Favrskov og Århus. Frikommuneforsøget kører fra 2017 til Der er en mulig besparelsesgevinst i vente for landets almene boligafdelinger. Regeringen er blevet enig med BL - Danmarks Almene Boliger og Kommunernes Landsforening (KL) om at effektivisere den almene boligsektor for halvanden milliard kroner frem mod Det er en aftale, som RandersBolig og de administrerede boligforeninger hilser velkommen. De arbejder allerede med effektiv drift. - Vi har arbejdet med effektiv drift gennem nogle år og har dagligt fokus på det. Vi ser for eksempel løbende på, om det kan betale sig at udbyde opgaver eksternt. Vi udskifter gamle pærer med LED-pærer og har fokus på koordinering af indkøb af eksempelvis salt til glatførebekæmpelse. Desuden forsøger vi at påvirke beboerne til at sortere affaldet og således spare på renovationen, siger Susanne Kyra Jensen, daglig leder af Randers- Bolig. Boligafdelingerne bestemmer selv Det er op til de enkelte boligorganisationer og -afdelinger selv at beslutte, hvordan effektiviseringsgevinsterne bedst kan hentes hjem: Målet tvinger ikke den enkelte boligorganisation til at nå et bestemt delmål. Der er nemlig stor forskel på potentialet i de enkelte afdelinger. Afdelingerne har stadig kompetencen til at lægge deres egne budgetter, men regeringen og kommunerne vil hjælpe sektoren til at lave de mest fordelagtige besparelser og de mest lovende investeringer, står der i Udlændinge-, integrations- og boligministeriets pressemeddelelse om aftalen. Det vil sige, at RandersBolig i samarbejde med boligorganisationerne og boligafdelingerne i de kommende år vil udarbejde budgetterne med fokus på, om det er muligt at finde yderligere besparelser og således begrænse huslejestigninger. Effektiv drift skal komme boligafdelingerne til gode Mere effektiv drift i landets almene boligafdelinger skal hente besparelser for 1,5 milliarder kroner frem mod Samarbejdet mellem RandersBolig og DAB ophører Samarbejdsaftalen mellem Administrationsselskabet RandersBolig og DAB ophører pr. 31. dec efter gensidig forståelse. Samtidigt har bestyrelsen for RandersBolig og DAB aftalt en overgangsordning, hvor DAB fortsat hjælper med at lede administrationen på Marsvej, indtil bestyrelsen har ansat en ny direktør. Samarbejdet med DAB har eksisteret siden Ved årets repræsentantskabsmøde i RandersBolig blev det tilkendegivet, at man ønsker at være selvadministrerende. De to administrationsselskaber er derfor enige om, at RandersBolig igen er klar til at stå på egne ben fra årsskiftet. Beslutningen er tiltrådt af Randers Kommune og Landsbyggefonden. 2 3

3 Information til beboerne i RandersBolig Nr af 2014 Fuld damp fremad for Boligselskabet af 2014 Der er sat fuld damp på udviklingen i Boligselskabet af Beboerdemokratiet er søsat, der er kommet fokus på opsparing til vedligeholdelse, og flere ansatte skal bidrage til et højere serviceniveau i boligafdelingerne. Den 9. december 2014 så en helt ny boligorganisation dagens lys i Kronjylland. Men det var ikke en helt almindelig boligorganisation, der var kommet til verden. Den var allerede fra fødslen lidt af en atypisk størrelse. For selv om Boligselskabet af 2014, som den hedder, har hjemsted i Randers dækker den også kommunerne Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Mariager Fjord. Det er rent geografisk et kæmpestort område. Og netop det er selskabets akilleshæl. Afstandene er uden sammenligning det største problem i Boligselskabet af 2014 (B2014). De trækker tænderne ud engang i mellem, som et bestyrelsesmedlem udtrykker det. B2014 er om ikke en gigant så en gigantisk udfordring. Hovedbestyrelse sætter kursen Alligevel er det i løbet af knap to år lykkedes for beboere i B2014 at skabe store resultater i samarbejde med administrationen. En af de første opgaver var at etablere et beboerdemokrati helt fra bunden. Målet var en afdelingsbestyrelse i hver afdeling. - I hovedbestyrelsen skal vi snakke politik - ikke driften i de enkelte afdelinger. Det er afdelingsbestyrelsernes opgave. Vi har derfor fået oprettet bestyrelser i næsten alle afdelinger. Men vores afdelinger dækker så store områder, at det er svært at vide, hvad der foregår alle de steder, der er boliger. Det er et kæmpe arbejde. Men alle gør en kanon indsats, og det er vi meget glade for, siger Tommy E. Hansen, formand for B2014. Han giver alle de nye bestyrelser det samme råd: - Jeg synes, vi havde en svær opstart. Mennesker skal først lære hinanden at kende. Det skete også her. Vi skulle definere vores opgaver og finde vores plads. I dag har vi et godt kompagniskab. Bestyrelsesmedlemmerne her er meget engagerede. Og hos os er vi så heldige, at vi har en repræsentant for hvert af de steder, vi har boliger i afdelingen. De er således talspersoner for deres bebyggelser, og det fungerer rigtigt godt. Så det er dejligt, siger Leif Enger, formand for afdelingsbestyrelsen i afdeling 5 og tilføjer: - Nu skal vi arbejde på at få nogle flere beboere med til vores afdelingsmøder. Det skal nok lykkes at få samlet nogle flere mennesker i fremtiden. Økonomi til vedligeholdelse Endelig er der brugt meget energi på at forbedre økonomien i boligafdelingerne, som fattes penge. Huslejerne er steget betydeligt de seneste to år, og de vil også komme til at stige noget i de kommende år. Stigningerne skyldes behovet for større henlæggelser, altså opsparing til vedligeholdelse. Der er nemlig et stort behov for renoveringer rundt omkring. - Men vi bliver nødt til at have pengene først. Der er kun lejerne til at betale. Det er det, vi retter op på med huslejestigningerne. Det er vi nødt til. Det er der heldigvis stor lydhørhed for hos beboerne, siger Tommy E. Hansen, der selv har deltaget i syv afdelingsmøder. Formanden for B2014 Tommy E. Hansen, ved Thors Bakke Bor du i B og kunne du tænke dig at være kontaktperson i dit boligområde for bestyrelsen, så kontakt Tommy E. Hansen på mail: - Der er rykket meget i forhold til B2014. Der er tillid til boligorganisationen og afdelingsbestyrelserne hos beboerne. Jeg er sikker på, at B2014 og RandersBolig i fællesskab går en god tryg fremtid i møde, mener Jan Guldmann. Formanden for B2014 er enig. - Det har været hårdt arbejde, men vi har kæmpet for det. Nu må jeg sige, at med hensyn til fremtiden er jeg meget fortrøstningsfuld, siger Tommy E. Hansen. Leif Enger Formand afd. 5 Dalgårdsvej, Thorsager Afd. 6 Ny struktur med flere ansatte Problemer med beboerservicen gjorde, at B2014 og administrationen tidligere i år valgte at ansætte flere folk og ændre strukturen pr. 1. oktober. - Tag jeres bil og kør rundt til hele jeres afdeling, så I ved, hvad I snakker om. Engageret afdelingsbestyrelse I det unge beboerdemokrati ude i boligafdelingerne mærker man efterhånden fremgang efter et langt sejt træk. Birgitte S. Pedersen Forvaltningskonsulent 4 - Vi vil gerne skabe et godt forhold til vores beboere. Derfor har vi arbejdet rigtigt meget på at optimere vores service, uden at det måtte have økonomiske konsekvenser. Omstruktureringen skal gerne føre til, at beboerne føler en meget bedre service fremover. Al begyndelse er svær men det ser umiddelbart ud til at fungere godt, siger Jan Guldmann, der er bestyrelsesmedlem i B2014 og formand for RandersBolig. - Der er oprettet et driftskontor i Randers og alle boligafdelinger er blevet fordelt på nogle driftsområder. Desuden er der i efteråret blevet ansat seks ejendomsfunktionærer i marken. Derudover er der ansat en koordinator, som beboerne kan ringe til. Det vil sige, at B2014 nu har 11 ansatte til beboerservice, fortæller forvaltningskonsulent Birgitte S. Pedersen fra RandersBolig. Bryggerhaven, Mariager Afd. 5 Vestergade, Allingåbro Afd. 4 Søndergade, Hadsten Afd. 3 5

4 Information til beboerne i RandersBolig Nr Renovering skrider frem i Bjellerupparken Den store renovering i Bjellerupparken er nu halvvejs. Det gælder både indvendigt og udvendigt. Den ene af blokkene, blok C, er ved at stå færdig med den udvendige del, og det bliver således snart muligt at se det færdige resultat for første gang. Mette Ehlertsen er pr. 1. november 2016 ansat som boligrådgiver i Boligbutikken i RandersBolig. Bjellerupparken er A/B Andelsbos største boligafdeling med 214 boliger. Den er opført i 1950 erne. De 214 lejemål skal blive til 206 moderne boliger i forbindelse med renoveringen, som koster 200 millioner kroner og forventes at være afsluttet i november Nye terrasser og P-pladser i Kodammen En mindre renovering forbedrer i øjeblikket udendørsmiljøet i afdeling 23, Kodammen i det nordlige Randers. En gammel underjordisk P-kælder er blevet nedbrudt og opbygningen af 32 nye carporte til beboerne er i fuld gang. Der anlægges grønne områder og opholdsarealer på arealet, hvor det gamle betondæk til garageanlægget lå. - Min eksmand og jeg startede vores egen autolakering og her lavede jeg alt kontorarbejde, bogføring, løn, bestyrelsesarbejde, og jeg kørte også rundt til kunder. Ja, jeg vaskede sågar firmaets arbejdstøj, griner hun. Hun fik med sin kontoruddannelse i bagagen hurtigt arbejde i boligorganisationen AAB i Århus, og de sidste 5-6 år har hun arbejdet i boligforeninger senest i Brabrand Boligforening. Hun har således yderst relevant erhvervserfaring. Mette Ehlertsen glæder sig over ansættelsen i RandersBolig, som hun i første omgang søgte uopfordret. - Jeg er helt vildt glad, siger administrationsselskabets nye boligrådgiver, som har bopæl i Hammel. Mette Ehlertsen blev siden skilt og stoppede i firmaet, og sådan begyndte hendes vej ind i branchen for boligudlejning. Boliger i venteposition til renovering 52 boliger i Jyllandsgade og i Sjællandsgade skal have renoveret altanerne i forbindelse med en helhedsplan. Helhedsplanen vil blive støttet af Landsbyggefonden, hvis fonden godkender ansøgningen. Tidshorisonten for en eventuel byggestart er ukendt, fordi Landsbyggefonden først vil besigtige ejendommen, og det besøg afventer boligorganisationen stadig. Der er også anlagt 30 nye skråparkeringspladser foran boligblokkene til at imødegå det stigende behov for parkeringspladser. Udover de nye carporte er der også anlagt nye terrasser foran 34 lejligheder i stueetagen. Der er bygget trappenedgange fra alle stuelejligheder til de nye terrasser. Afdeling 23, Kodammen hører under Randers Boligforening af Fra autolakering til boligudlejning - Jeg startede min karriere som selvstændig i bilbranchen og troede ikke lige, jeg skulle udleje boliger en dag. Det var lidt af en omvæltning, så det skulle jeg vænne mig til, siger Mette Ehlertsen, som pr. 1. november er blevet fastansat boligrådgiver i RandersBolig efter et år som vikar. - Renoveringen skrider planmæssigt frem. Det er jo et omfattende projekt, og det er en stor mundfuld for beboerne. Men det er vinter nr. 2, vi går i møde, så vi har lært af sidste års erfaringer og forbereder byggepladsen så godt vi kan, oplyser Berit M. Rudbeck, forvaltningskonsulent i RandersBolig. Hun tilføjer, at byggeudvalget, som forsøger at orientere så godt som muligt undervejs i byggeriet, har holdt sit midtvejsmøde i november. Kommunens tilsynsmyndighed har i øvrigt været på rundtur i Bjellerupparken i efteråret sammen med hovedbestyrelsen i A/B Andelsbo og repræsentanter fra RandersBolig. I GTER ANSI RSBOLIG E RAND Altansiden er dog så nedslidt, at man har sikret den med en midlertidig løsning i forbindelse med sidste års renovering af køkkener og badeværelser. De 52 boliger er ejet af Randers Arbejderes Byggeforening af

5 Administrationsselskabet RandersBolig Marsvej 1, 8960 Randers SØ Telefon: Medlemskab vil koste 200 kroner om året Fra 1. januar vil der være én fast pris for medlemskab i RandersBolig. Prisen er den samme, uanset om du er aktivt boligsøgende på ventelisten eller ej, og du kan selv ændre din status på hjemmesiden. Det koster altså ikke ekstra at blive aktiv søgende, som det hidtil har gjort. Gebyret bliver på 200 kroner for indmeldelsen og 200 kroner for den efterfølgende årlige fornyelse af medlemskabet. Det nye beløb vil blive opkrævet på den tid af året, hvor du sidst betalte for dit medlemskab, så hvis du betalte 20. august 2016, vil du blive opkrævet 20. august Større frihed til valg eller fravalg af tv-kanaler I fremtiden får alle beboere med en kollektiv TV aftale større frihed, når det handler om TV kanaler. Det er resultatet af en ny lov om frit valg af TV leverandør i almene boliger, som trådte i kraft 1. juli De nye regler gør det nemlig muligt for den enkelte beboer at fravælge de TV programpakker, der tilbydes i afdelingen. Den enkelte beboer kan altså vælge slet ikke at modtage TV programmer overhovedet. Ønskes fritagelse skal opsigelsen sendes skriftligt til RandersBolig, enten pr. mail eller brev. Det er fortsat boligafdelingens beboere, der i fællesskab vælger TV leverandør, men det er i realiteten blevet muligt helt at fravælge en leverandør og for eksempel vælge hurtigt bredbånd i stedet. Beboere i de afdelinger, som har en kollektiv aftale med Stofa kan ikke blive fritaget for at betale grundbidraget til Stofa, da denne aftale ikke er omfattet af lovgivningen, idet det ikke er et krav fra leverandørens side, at beboerne har en TV pakke. Ny regel om svar for boligsøgende Når du som aktiv boligsøgende får tilbudt en bolig, skal du svare ja eller nej til tilbuddet. Hvis du ikke svarer på tilbuddet, vil du, efter 3 ikke besvarede tilbud, blive stillet i bero. Vi sender information til dig, når din ansøgning sættes i bero. Det sker automatisk, enten via brev eller via mail. Det betyder, at du ikke vil få tilbudt flere boliger, før du har kontaktet os, eller har logget på min side og gjort dig aktivt søgende igen. Reglen omkring bero træder i kraft pr. 1. december Åbningstider i julen 2016 RandersBoligs administration på Marsvej holder lukket fra fredag den til fredag den begge dage inklusive. Alle lokalkontorer og driftscentre på nær B2014 holder åbent på hverdage i perioden. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

Kodammen får nye terrasser og carporte

Kodammen får nye terrasser og carporte Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 4. Årgang Information

Læs mere

Et sammenhold ud over det sædvanlige

Et sammenhold ud over det sædvanlige Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Stor interesse for RandersBolig på Randers Messen

Stor interesse for RandersBolig på Randers Messen Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 4. Årgang Information

Læs mere

Stor renovering kræver genhusning af beboere

Stor renovering kræver genhusning af beboere Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 3. Årgang Information

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Velkommen til afdelingerne i Boligselskabet af 2014

Velkommen til afdelingerne i Boligselskabet af 2014 Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 3. Årgang Information

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Boligorganisationer vil forlænge boligsocialt arbejde i Nordbyen

Boligorganisationer vil forlænge boligsocialt arbejde i Nordbyen Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Jan Guldmann Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 3. Årgang Information

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder Omdannelse af almene boligområder -helhedsplaner og boligsociale indsatsområder Helhedsplaner styrk samarbejdet! D. 01. december 2016 Bolig Hjørring Boligorganisationer Boligselskabet Vesterlund (afdeling

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2012

Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Regnskaber: Regnskaberne for 2012 viser følgende resultater Afdeling 21 243.198 Afdeling 22 130.673 Overskud 2012 Underskud 2012 Afdeling 23 180.973 Afdeling 24

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl. 16.00, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: (JN) Joan Nielsen (SJ) Steen Johansen TP) Teddy Pedersen (SI) Susse

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår djursbo NYT NUMMER 1 DECEMBER 2016 DJURSBO ØNSKER ALLE Glædelig jul og godt nytår NYT KONTOR I det nye djursbo-kontor i Hornslet har vi samlet vores 10 administrative medarbejdere, så vi kan yde en endnu

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015 By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. november 2015 Sagsnr. 15/9095 Løbenr. 170533/15 Referent Mads Kastrup Forslund Direkte telefon 79 79 16 74 E-mail

Læs mere

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen Titel på forsøg Faglig kontaktperson Frikommunenetværk

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Oprettelse af en ny almen boligorganisation og overførelse af afdeli n- gerne 1, 6, 7, 37, 51, 89 samt Søndervangen og Thorsbakke til selvstændige afdelinger i

Læs mere

af Hadsten Boligforening.

af Hadsten Boligforening. Beretning for 2015 Hadsten Boligforening Ny direktør i boligforeningen Vores forretningsfører meddelte for et par år siden, at han ville gå på efterløn i 2015. I den forbindelse besluttede vi på en ekstraordinær

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere