Eksport fra Untis til EASY-C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksport fra Untis til EASY-C"

Transkript

1 Eksport fra Untis til EASY-C

2 Eksport fra Untis til EASY-C 1 Klargøring af data i Untis 1.1 Forberedelse af Untis data inden eksport til EASY-C 4 2 Eksport fra Untis til EASY-C 2.1 Eksporten fra Untis til EASY-C 19

3 Klargøring af data i Untis Eksport fra Untis til EASY-C - 3

4 Forberedelse af Untis data inden eksport til EASY-C For at gennemføre en vellykket eksport af data til EASY-C, skal data i Untis forberedes, så de ikke afvises i verifikationsprocessen. Betegnelser Grundlæggende skal der være 100% overensstemmelse mellem kolonnen: Betegnelse (primærnøglen) i stamdata i Untis og primærnøglen i EASY-C. Dette gælder for både lærere, klasser (hold), fag og lokaler. I det omfang der findes elever i Untis, gælder det også for dem. Alias I stamdata i Untis for klasser (hold), lærere og fag er det muligt at skrive i kolonnen: Alias. Hvis betegnelserne (primærnøglerne) i EASY-C afviger fra dem, du ønsker at bruge til daglig i Untis for klasser (hold), lærere og fag, kan EASY-C betegnelserne i stedet indtastes i kolonnen: Alias. Når du eksporterer fra Untis til EASY-C, vil følgende være gældende: Kolonnen: Betegnelse bruges, hvis Alias-feltet er tomt. Kolonnen: Alias bruges, hvis Alias-feltet er udfyldt. Eksport fra Untis til EASY-C - 4

5 Kolonnen: Alias Hvis du ikke kan se kolonnen: Alias, kan du hente den i detalje-vinduet. Det gælder for stamdata til henholdsvis klasser (hold), lærere og fag. Eksport fra Untis til EASY-C - 5

6 Fag I eksemplet ovenover står de lokale fagbetegnelser i kolonnen: Betegnelse og fagnumret fra EASY-C er indtastet i kolonnen: Alias. Fagnumret kan være angivet med et niveau (et bogstav eller et tal). Hvis det er tilfældet, skal du efter fagnumret indtaste en bindestreg og derefter skrive niveauet. Se ovenstående eksempel. Har faget intet niveau, nøjes du med at indtaste fagnumret. Eksport fra Untis til EASY-C - 6

7 Statistikkoder på fag (ignorer et fag) Lille "i": Er der sat et "i" ud for et fag, bliver skemabrikken ikke eksporteret til EASY-C. Eksport fra Untis til EASY-C - 7

8 Statistikkoder på fag (skemaroller i EASY-C) En statistikkode i Untis modsvarer en skemarolle i EASY-C. Se skemarollevinduet fra EASY-C i det næste skærmdump. Hvis alle skemabrikker skal oprettes i EASY-C med samme skemarolle, kan du se bort fra dette afsnit. Alle skemabrikker oprettes som standard med skemarollen 'U'. Du har mulighed for at sætte statistikkoder på et fag i Untis i kolonnen: "Statistik". Obs. Hvis din version af Untis er ældre end 2012 (dvs eller tidligere), kan du KUN skrive ét bogstav i kolonnen: "Statistik". Kontakt i dette tilfælde Affect IT, hvis du har behov for at skrive mere end ét bogstav i statistikkolonnen. Stort "U" i Untis: Bliver i EASY-A tolket som undervisning. Blankt felt i Untis: Står der ikke noget i statistikkolonnen, vil faget automatisk blive overført til EASY-C som undervisning. Eksport fra Untis til EASY-C - 8

9 Du har mulighed for at få overført andre statistikkoder fra Untis. Men det forudsætter, at skemarollen i vindue A368 i EASY-C er oprettet. I eksemplet ovenover er der indtastet henholdsvis et "A" og et "Ø" i kolonnen til statistikkoder. Overførslen til EASY-C kommer KUN til at virke, hvis de tilsvarende bogstaver er oprettet i vindue A368 Skemaroller i EASY-C. Når en lærer har en undervisning i et fag, hvor der er tilknyttet en statistikkode, vil læreren automatisk få tildelt denne kode. Skærmdump fra EASY-A vindue A368 Skemaroller Har du spørgsmål til betydningen af en skemarolle, skal du kontakte den person, der arbejder med EASY-C. Lærere Udover den korrekte lærerbetegnelse i kolonnen: Betegnelse eller Alias, SKAL lærerens lønnummer også være indtastet i Untis, da det er en del af primærnøglen i EASY-C. Eksport fra Untis til EASY-C - 9

10 Statistikkoder på lærere Lille "i": Er der sat et "i" ud for en lærer i kolonnen Statistik i Stamdata --> Lærere, bliver læreren ignoreret, når eksportfilen fra Untis importeres i EASY-C. I ovenstående eksempel vil lærer Hans Hansen ikke blive overført til EASY-C, selvom Hans Hansen er tilknyttet en undervisning i Untis. Skemabrikker uden lærere Skemabrikker/undervisning i Untis uden minimum en lærer, overføres ikke til eksportfilen Aktuel undervisning, som du danner i menuen Filer --> Import/Eksport --> Eksport aktuel underv. Når skemabrikken/undervisningen ikke er med i filen Aktuel undervisning, er det ikke muligt, at eksportere den videre til EASY-C. For at få skemabrikken/undervisningen uden lærer med over i filen Aktuel undervisning - og dermed EASY-C, er du nødt til at gøre følgende i Untis: 1. Opret en fiktiv lærer, der fx hedder Fiktiv. 2. I kolonnen "Statistik" skriver du et lille "i" (for ignorér) ud for lærer Fiktiv. 3. Sæt lærer Fiktiv på skemabrikken, hvor der ikke skal være tilknyttet en "rigtig" lærer. Ved at gøre ovenstående kommer skemabrikken med i filen Aktuel undervisning, hvilket gør, at Eksport fra Untis til EASY-C - 10

11 skemabrikken kan eksporteres videre til EASY-C. Og lærer Fiktiv eksporteres ikke til EASY-C pga. "i" i kolonnen Statistik ud for lærer Fiktiv. Lokaler For lokalers vedkommende skal betegnelsen i Untis svare til betegnelsen i EASY-C. Alle skemabrikker oprettes som standard med lokalerollen 'U' og lokalerolletypen 'U'. Se nedenstående skærmdump. Har du brug for en anden lokalerolle eller lokalerolletype som standard, kontakt da Affect IT. Eksport fra Untis til EASY-C - 11

12 Klasser (hold) Generelt opererer EASY-C ikke med klasser, men med hold. I det omfang en klasse i Untis har alle fag i fællesskab i en stamklasse og ikke har valgfag, kan man nøjes med at indtaste stamklassens betegnelse. Alle fag, der er valgfag og derfor kan vælges af elever på tværs af stamklasser eller måske kan vælges af blot nogle af eleverne fra en klasse, har deres egen holdbetegnelse i EASY-C Holdbetegnelsen skal oprettes i Untis. Man kan selv vælge, om man vil indtaste valgholdsbetegnelserne i Untis i kolonnen betegnelse eller i kolonnen Alias. Alle valghold skal forsynes med et v i kolonnen: Statistik (statistikkoder). Se næste skærmdump. Kolonnen: Hele navnet bliver ikke brugt i forb. med eksporten fra Untis til EASY-C. Det er derfor helt frit, om du ønsker at skrive i denne kolonne. Eksport fra Untis til EASY-C - 12

13 Statistikkoder på klasser Statistikkoderne på klasser SKAL skrives med små bogstaver. "Lille "v": Hvis både et valghold (markeret med "v" i kolonnen: statistik) og en stamklasse optræder i en undervisningskobling i Untis, bliver der KUN overført skemabrikker for valgholdet. Lille "i": Er der sat et "i" udfor en klasse (hold), bliver skemabrikken eksporteret til EASY-C uden klassen/holdet. Skal skemabrikken slet ikke eksporteres, skal der sættes et "i" på faget. Eksport fra Untis til EASY-C - 13

14 Undervisning Før en skemabrik kan overføres til EASY-C, er det nødvendigt at faget og holdet er godkendt til undervisning i Easy-A. Det gøres i vindue A335 Skolefag på hold i EASY-C. Se nedenstående skærmdump. Hvis du vil vide mere om denne sammenkædning af fag og hold, skal du spørge EASY-A eller den person, der arbejder med EASY-C. Eksport fra Untis til EASY-C - 14

15 Undervisnings-koblinger hvor der indgår valghold Valghold Undervisnings-koblinger hvor der indgår valghold, skal oprettes på en særlig måde for at tilgodese, at - EASY-A skal vide, hvilke(t) valghold, der bliver overført. - Untis skal vide hvilke stamklasser, der indgår i undervisningen for at undgå, at stamklassen får anden undervisning på det tidspunkt, hvor valgholdene har undervisning. I undervisning nr. 197 i eksemplet ovenover, deltager følgende klasser/hold: 2012bafa11(valghold) 1A (stamklasse) 1B (stamklasse) 2A (stamklasse) 2B (stamklasse) Pga. det lille "v" i kolonnen: "Statistik" i menuen Stamdata --> Klasser, bliver der i overførslen til EASY-C kun oprettet skemabrikker til holdet: 2012bafa11. De 4 stamklasser 1A, 1B, 2A og 2B, der også er tilknyttet undervisningen får ikke overført skemabrikker, men skal i Untis sikre, at klasserne er ledige, når valgholdet afvikles. Klik her for at læse mere om oprettelse af koblinger. Eksport fra Untis til EASY-C - 15

16 Standardlektion-værdi og lønberegning Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, hvis du bruger EASY-C til lærernes lønberegning ud fra de overførte skemabrikker. Hvis du ikke laver lønberegning i EASY-C, kan du se bort fra resten af dette afsnit. Som standard oprettes skemabrikker i EASY-C ikke med en standardlektion-værdi. Når der ikke er angivet en standard-værdi, slår EASY-C standardlektion-værdien op i det ringesystem, som hører til skemabrikken - se skærmdump på næste side. Hvis det er sådan, dine skemabrikker skal tælle i EASY-C, behøver du ikke at foretage dig noget. Du skal dog være opmærksom på, at skemabrikker som standard oprettes i EASY-C med kun én aktivitet (klasse). En Untis-lektion med tre klasser oprettes altså som tre skemabrikker i EASY-C, med én klasse på hver skemabrik. Dette kan i EASY-C betyde, at en lærer får tredobbelt betaling for denne undervisning. Det er muligt at indstille overførslen, så der i stedet oprettes én skemabrik med tre klasser. Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt til dine behov, kan du angive din egen standardlektion-værdi. Der er tre muligheder for at styre dette. 1) Ved at angive længden af en standardlektion i minutter. I dette tilfælde udregnes standardlektion-værdien som længden af skemabrikken i minutter i forhold til standardlektionen. Almindelige timer får værdien 1, dobbelttimer værdien 2 osv. 2) Hvis én lærer underviser flere klasser samtidig, og du stadig ønsker at oprette skemabrikker med én klasse pr. skemabrik, er der i overførslen mulighed for at fordele standardlektion-værdien ud på alle skemabrikkerne, så skemabrikkerne i en Untis-lektion tilsammen får værdien 1. I eksemplet på næste side, hvor du ser et ansættelsesforhold for Lone..., der den 9/ Eksport fra Untis til EASY-C - 16

17 har 3 klasser i 1. lektion, vil Lone få 1/3 pr. klasse, hvilket i alt giver (0,33+0,33+0,34) = 1. 3) Den tredje mulighed er at kombinere de to udregningsmetoder, så en dobbelttime med tre klasser i nedenstående eksempel kan få værdierne 0,68, 0,66 og 0,66. Obs. Standardlektion-værdien fra ringesystemet ignoreres, hvis du vælger at lade overførslen udregne standardlektion-værdien. Det kan derfor give problemer, hvis en standardlektion ikke har samme længde i hele ringesystemet eller på tværs af afdelingens ringesystemer. Kontakt Affect IT, hvis du har brug for at ændre de nævnte standard-indstillinger. Eksport fra Untis til EASY-C - 17

18 Eksport fra Untis til EASY-C Eksport fra Untis til EASY-C - 18

19 Eksporten fra Untis til EASY-C Eksport fra Untis til EASY-C er en Affect IT service For at overføre skemaer, skal skolen være oprettet som kunde hos Affect IT. Eksporten foregår via hjemmesiden new.affect-it.dk, som opretter skemabrikker i EASY-C ud fra det lagte skema i Untis. Selve indlæsningen af skemabrikker i EASY-A foregår via en webservice hos Uni-C. Inden du foretager en eksport af skemabegivenheder, skal du klargøre dine data i Untis. Se kapitlet: "Klargøring af data i Untis". Det er to filer, der skal eksporteres fra Untis til EASY-C Stamdata i en XML-fil. Aktuel undervisning i en csv-fil. Procedure 1. Skemaet lægges i Untis. 2. Fra Untis eksporteres stamdata og undervisning til hver sin eksportfil, der fx gemmes på dit skrivebord. 3. Skolen logger ind på og udpeger de to filer eksportfilerne. 4. Programmet på new.affect-it.dk konverterer skemaet til det korrekte format for EASY-C. 5. Programmet sammenligner nu det eksisterende skema i EASY-C med det nye fra Untis og Indlæser/overfører ændringerne til EASY-C. Eksport fra Untis til EASY-C - 19

20 Eksport af data fra Untis: Stamdata XML-fil (pkt. 2) Vælg i menuen: Filer I Import/Eksport I XML-Import/Export. Eksport fra Untis til EASY-C - 20

21 Nu ser du ovenstående vindue, hvor du skal: 1. Vælge fanebladet "Export". 2. Udpege et sted, hvor du vil placere filen (inden den skal indlæses i EASY-C). 3. Der SKAL være flueben ved "Anvend alias for elementer". 4. Klik på Eksporter. Eksport fra Untis til EASY-C - 21

22 Eksport af data fra Untis: Undervisning csv-fil (pkt. 3) Vælg i menuen: Filer I Import/Eksport I Eksport aktuel underv. Eksport fra Untis til EASY-C - 22

23 Nu ser du ovenstående vindue, hvor du skal: 1. Udpege et sted, hvor du vil placere filen (inden den skal indlæses i EASY-C). 2. Indtast tidsinterval. Obs. Hvis du fraværsregistrerer elever i EASY-C, skal du læse næste afsnit: "Hvis du fraværsregistrerer elever i EASY-C". 3. Alle lærere skal være valgt. 4. Feltet "Per klasse en række" SKAL være blankt. 5. Der SKAL være flueben ved "Anvend alias for elementer". 6. Klik på Eksporter. Hvis skolen fraværsregistrerer elever i EASY-C eller Elevplan Det er kun de kunder, der opretter elevfravær i EASY-C eller Elevplan, der skal være opmærksom på nedenstående: EASY-C (fraværsregistrering i Elevplan returneres til EASY-C) understøtter IKKE, at skemabrikker ændres eller slettes, hvis der er oprettet elevfravær. Når et elevfravær oprettes registreres fraværet på den enkelte skemabrik, og skemabrikken bliver låst. Derfor kan skemabrikker ikke ændres eller slettes. Eksport fra Untis til EASY-C - 23

24 Hvis skemabrikken eksporteres fra Untis til EASY-C på ny, vil både den gamle skemabrik (med fraværet) og den nye skemabrik være at se i skemaet. Indlæsning af data i EASY-C Åben hjemmesiden Log dig på Affect IT med dit brugernavn og adgangskode. Hvis I er flere afdelinger/skoler, der eksporterer til EASY-A, skal du vælge din afdeling/skole. Eksport fra Untis til EASY-C - 24

25 I ovenstående skærmdump, kan du nu indlæse de to filer, du tidligere har eksporteret fra Untis: Stamdata i en XML-fil. Aktuel undervisning i en csv-fil. Klik på knappen "Gennemse" for at udpege filernes placeringen. Når du har gjort det, klikker du på knappen "Indlæs". Nu kontrollerer Affect IT de to filer, der er eksporteret fra Untis. Du kan i de næste to skærmdump se, hvad der sker, hvis de: 1. Indeholder fejl 2. Er OK Eksport fra Untis til EASY-C - 25

26 Hvis fejl i eksportfiler fra Untis Klik på knappen: "Tilbage". Ret de ting i Untis, som er nævnt i fejlbeskederne. Dan ny(e) eksport fil(er). Indlæs dem på ny på Affect IT's hjemmeside. Hvis eksportfilerne fra Untis er OK 1. Det indlæste skema sammenlignes med tidligere indlæste skemaer for samme periode, og forskellen udregnes. Det er en god idé at tænke efter, om tallene i teksten passer med det forventede, så du ikke uforvarende kommer til at slette eller oprette hundredvis af skemabrikker. Hvis du ønsker at se hvilke skemabrikker, som vil blive oprettet eller slettet i EASY-C..., kan du klikke på: Vis alle skemabrikker. Se nedenstående skærmdump. Eksport fra Untis til EASY-C - 26

27 Indlæs data 2. Når du klikker på knappen: "Forsæt", starter indlæsningen. Programmet forsøger nu at oprette og slette de relevante skemabrikker i EASY-C. Vær opmærksom på, at første gang du skal indlæse data, kan det godt tage meget lang tid (ca. 1 time). Tiden afhænger af antallet af skemabrikker, som skal overføres. Stamdata XML-filen behøver du kun at eksportere fra Untis første gang, du foretager en skemaeksport. Hvis du ændrer i dine stamdata i Untis undervejs, er du selvfølgelig nødt til at lave en ny eksport af stamdata. Du kan i de næste to skærmdump se, hvad der sker, hvis: Der ikke er overenstemmelse mellem oplysningerne i Untis og EASY-C Alt er OK Eksport fra Untis til EASY-C - 27

28 Fejlmeddelelser fra EASY-C Fejlmeddelelserne kommer fra EASY-C. I det konkrete eksempel kan fejlen enten skyldes, at der endnu ikke er oprettet et ansættelsesforhold med lønnummer "040" for medarbejderen "khh", eller at der er lavet en slåfejl i Untis, hvis læreren i virkeligheden har initialerne "kkh". Fejlene skal rettes/ændres i Untis og/eller EASY-C, så alle oplysninger og betegnelser stemmer overens. Se evt. kapitlet: "Klargøring af data i Untis". Derefter skal hele proceduren gentages. Du kan få en oversigt over fejlmeddelelserne fra EASY-C - se nedenstående skærmdump. Eksport fra Untis til EASY-C - 28

29 På Affect IT's hjemmeside, kan du klikke på "Hjælp", hvis du ønsker en hjælp til at forstå fejlmeddelserne fra EASY-A. Ved at trykke på "Indstillinger" kan du også se hvilke indstillinger, der anvendes ved overførslen. Indlæsningen i EASY-C er OK Hvis du har spørgsmål til funktioner eller oplysninger i EASY-C, skal du rette henvendelse til STIL(Styrelsen for IT og læring). Eksport fra Untis til EASY-C - 29

Hvordan importerer jeg stamdata?

Hvordan importerer jeg stamdata? Hvordan importerer jeg stamdata? I Untis har du mulighed for at importere stamdata fra menuen Filer. Stamdataene (Klasser, Lærere, Lokaler, Fag og Elever) skal importeres enkeltvis. Du vælger selv, hvilke

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Import af skemaskabeloner

Import af skemaskabeloner Import af skemaskabeloner Når du laver et nyt layout til et skema i Untis, gælder indstillingerne KUN på den pågældende computer. Du har mulighed for at eksportere en Untis skemaskabelon fra en computer

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis?

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Skoler med kun én afdeling (skemalægningsenhed/skole) kan springe det første trin over vedr. "Rigtig skole ID". Rigtig skole ID. Det første skridt

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere

Med en MultiUser licens, har I mulighed for at en eller flere skoler/afdelinger, der er oprettet i MultiUser, kan dele lokaler og lærere.

Med en MultiUser licens, har I mulighed for at en eller flere skoler/afdelinger, der er oprettet i MultiUser, kan dele lokaler og lærere. Eksterne elementer Eksterne elementer er en overordnet tabel for alle skoler/afdelinger i jeres institutions' MultiUser. Du skal have administratorrettigheder for at kunne oprette, slette og redigere i

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data.

Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Backup Når du arbejder i Untis, er det ligesom i alle andre programmer vigtigt, at du tager backup af dine data. Start med at oprette en backup-mappe til dine Untis-filer vha. stifinder i Windows. I menuen

Læs mere

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile Untis Mobile Gruber og Petters i Østrig, der programmerer Untis og WebUntis har udarbejdet app'en Untis Mobile, der kan vise skemaer fra WebUntis på iphone

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I de næste eksempler

Læs mere

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8 oktober

Nyhedsbrev nr. 8 oktober Nyhedsbrev nr. 8 oktober 2014 Vi anbefaler, at du henter den seneste version af Untis 2015 fra den 10. oktober eller senere, da der kommet en del nye oversættelser. Fra version 2015 er der ændret i synkroniseringen

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning INDBERETNING TIL UNI-C

Vejledning INDBERETNING TIL UNI-C Vejledning INDBERETNING TIL UNI-C Brugeradministrationen/Brugerlogin Indhold 1 Generelt... 3 2 Forudsætninger... 4 3 Klargøring af indberetning til UNI-C / Uni-C Login... 5 4 Indberetningen til UNI-C /

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 januar 2016

Nyhedsbrev nr. 13 januar 2016 Nyhedsbrev nr. 13 januar 2016 Punkter i nyhedsbrevet 1. Sidste nye Untis version. 2. I Untis 2016 håndteres ændringer af et lokale i undervisninsvinduet, EFTER skemaet er lagt, lidt anderledes end tidligere.

Læs mere

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning

Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS Untis 2017: Skemasammenligning Nyheder Untis 2017 NYHEDER I UNTIS 2017 Fra Untis 2017 er der ikke længere selvstændige lande-versioner. I stedet er der én version af Untis, hvor sproget kan tilpasses til den enkelte bruger. Når Untis

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook?

Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook? Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook? Eksporten fra WebUntis til Outlook er en snitflade, der kan tilkøbes hos Frey Software. Årsager til, at skemaet ikke eksporteres fra WebUntis til Outlook, kan

Læs mere

Import af skemaformater og vinduesgrupper

Import af skemaformater og vinduesgrupper Import af skemaformater og vinduesgrupper I denne FAQ kan du læse, hvordan du kan importere indstillingerne i skemaformater og/eller vinduesgrupper fra en skemafil til en anden skemafil. Se afsnit 1. Derudover

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1 Side 1 Nyinstallation enkeltbruger (ny bruger på en enkeltstående PC) Det forudsættes at: Den generelle vejledning er læst på hjemmesiden Der er modtaget en ny/tom database til indlæsning fra EDB-Brugsen.

Læs mere

Til Tabulex fra Matrix

Til Tabulex fra Matrix l Til Tabulex fra Matrix og tilbage Til Tabulex Skemalægning fra Matrix med tilbageførsel af data. Denne vejledning kan bruges, hvis du ønsker at overføre data fra Matrix til Tabulex Skemalægning og tilbage

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene Vejledning til Grundskolestatistik 2017 i KMD Educa Personale Du finder statistikken i Funktioner Statistik til UVM. Statistikken består af 3 blanketter: Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile Untis Mobile Gruber og Petters i Østrig, der programmerer Untis og WebUntis har udarbejdet app'en Untis Mobile, der kan vise skemaer fra WebUntis på iphone

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret

Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Nyheder Untis 2016 Untis 2016: Manuel skemalægning af dobb.lektioner og blokke er ændret Fra Untis 2016 er det rammens placering, der afgør, hvor dobb.lektionen/blokken placeres i skemaet i forb. med manuel

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database?

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? For at kunne forbinde Untis på din computer til serveren, hvor Untis Multiuser er placeret, skal der oprettes en ODBC-forbindelse på din

Læs mere

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner.

I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. undervisningsgrupper] I Untis er det muligt i menuerne Stamdata og Undervisning at anvende forskellige gruppe-funktioner. Da det indimellem kan være svært at overskue, hvad der er hvad, vil du i de næste

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger

Fagrækkefølge mv. 1. Fagrækkefølger for fag og undervisninger Fagrækkefølge mv. Når du optimerer dit grundskema (ugelektioner), kan du på forskellige måder styre, hvordan Untis skemalægger fagene. I denne FAQ er der vist 3 forskellige måder: 1. Fagrækkefølge for

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) kan tjekke data om badevandsstationer i PULS, godkende ændringer i stamdata samt låse stationer op i tilfælde

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis?

Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Du kan gratis downloade en 3-dags demoversion af Untis ved at gå på vores hjemmeside: www.untis.dk. Du har mulighed for: Åbne en demoversion med data, så

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger.

I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder I Untis har du mulighed for at sætte styrekoder på stamdataelementer og undervisninger. Styrekoder kan hjælpe dig med at få de skemaer, du ønsker, når du anvender den automatiske skemaoptimering.

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop Vejledning i brug af BI-Håndbold Webshop Indholdsfortegnelse: Side Forord 3 1. Oprettelse af ny bruger / nyt medlem 4-5 2. Log ind i webshoppen 6-8 3. Betale kontingent (handle i webshoppen) kræver at

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Nyinstallation flerbruger (ny bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til NYE BRUGERE der ikke tidligere har haft installeret EDB- Brugsens programmer på netværket.

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere