MONTERINGSVEJLEDNING. Ventila. tionsanlæg envinding Kanalsystem og tilbehør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSVEJLEDNING. Ventila. tionsanlæg envinding Kanalsystem og tilbehør"

Transkript

1 94007DK MONTERINGSVEJLEDNING Ventila entilationsanlæg tionsanlæg m/var arme megen envinding Kanalsystem og tilbehør Eksempel på ventilationssystem med varmegenvinding : Udsugning fra køkken, to vådrum og stue. Indblæsning i fire sove-/opholdsrum. Køkkenemhætten med egen ventilator (motor) ØLAND AS Telf

2 INDHOLD Side SYSTEM 1. Principskitse Symbolforklaring... 4 KANALOPSÆTNING 3. Generelt Fleksible kanaler Firkantede teleskopkanaler Kanaler, ( fælles info: håndtering, opsætning, isolering ) Endebunde Udelufttilførsel... 8 DETALJER vedr. afkast og indtagshætter 9. Afkast-, taghætte Afkast-, taghætter (riste) Udeluftventiler VENTILER 12. Placering Montering Indregulering Indreguleringsprotokoll Ordforklaring (til følgeseddel )

3 Ventilationsanlæg med varmegenvinding SY STEM SYSTEM 1. PRINCPSKITSE: Kanalforløb og komponentplacering Se på projektskitsen over varmegenvindingsanlægget og placering af aggregat, taghætter, kanaler, ventiler, kondensafløb, automatik og evt. varmtvands tilførsel (vandeftervarmeflade ). Nomal monteringsrækkefølge: Følg monteringsanvisning nr xx Aggregat Taghætter Ventiler i loft Hovedkanaler Afgreningskanaler Kondensafløb Evt. varmtvands tilførsel Tilslutning af strøm Automatik tilslutning Indregulering af ventiler Indregulering af aggregat Check at isolering er udført korrekt ( ingen kuldebroer ) Check at ventilationsanlægget kører optimalt Opbevar denne monteringsvejledning, projektskitse, produktspecifikation, monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning over det opsatte aggregat samt automatik beskrivelse. Husk luftspalte i døre eller luftspalte i dørkarm ( - 10 mm) således at luften kan passere frit fra sove / opholdsrum til vådrum. Alternativt, kan man også montere ventiler i døre eller vægge for at muliggøre luftpassage mellem to rum. 3

4 2. SYMBOLFORKLARING Symbol Tekst Produkt Emhætte (gul) ( eksisterende ) Skab Varmegenvindingsaggregat Loft Udsugningsventil (gul) Indblæsningsventil (rød) Udeluftindtag (blå pil) Udeluftventil (blå) Afkast taghætte Påstik / T-stykke Bøjning Reduktion Lydsluse (akustisk grå) Flexibel isolert kanal (slange) hvid 4

5 Symbolforklaring fortsat: Kanaler Symbol Blå Rød Gul Orange Udeluft Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkastluft KANAL ALOPSÆTNING 3. GENERELT Fleksible kanaler (slanger) anvendes til hovedkanal og som afgreninger fra hovedkanal frem til ventiler. LYDSLUSER Anvendes når man skal dæmpe ventilationslyd, f.eks. til sove- og opholdsrum, samt udsugning fra køkken. Placeres før ventil. Renlighed under byggeforløbet. Det er et krav ved byggeforskrifterne, at ventilationsanlægget bliver afskærmet mod støv under byggeprocessen. Dette omfatter både kanaler og alt andet udstyr. Dette kan ske ved forskellige tiltag, enten ved afblændingslåg, støvhætter eller emballage. Kanalerne skal monteres, så det også er muligt at rengøre dem senere. Inspektionmuligheder / renselemme. Følgende steder vil kunne anvendes: Ud fra selve ventilationsaggregatet. Hovedkanalen, ved at fjerne endebund. Fra udeluftindtag. Grenrør, ved at nedtage ventilerne. 5

6 4. FLEKSIBLE KANALER Montering Kanalerne leveres sammenpresset og må derfor strækkes ud inden brug. I hver endemuffe er der udstanset 2 huller. Montér vedlagte krog i hullet på den ene muffe. Den anden fastgøres til et søm, et dørhåndtag eller lignende, og kanalen strækkes ud til sin fulde længde. Hvis isolerede kanaler ikke kan strækkes ud til sin fulde længde, afklippes overflødig isolation/plastkappe og fjernes. Akustiske kanaler skal altid strækkes ud til fuld længde for at opnå maksimal lyddæmpende effekt. På lydsluser trækkes en isoleringsmuffe over den tapede ende længst væk fra ventilen. OBS!, Stropper i begge ender af isolerede kanaler, skal fjernes efter strækning af kanalen. Man bør montere kanalerne med bløde krumningsradier, som giver mindre luftmodstand og dermed bedre ventilation. Kontrollér at kanalerne monteres så der ikke kan samles kondensvand i vandlommer. Kanalerne må ikke belastes, så de bliver flade. ISOLERET (HVID) AKUSTISK (GRÅ) Afkorting af fleksible kanaler Hvis kanalen skal kortes af, gøres det ved at skære den forsigtigt over med f. eks. en stanleykniv eller lign. Læg 3-4 langsgående snit ( ca. 3 cm længde ) i enden af kanalen for at gøre det lettere at få den ind over niplen. Samlingen tapes for at gøre den tæt. Lås den med selvskærende skruer gennem tapen. Man kan evt. fjerne pakningen på niplen, så kanalen lettere kan trækkes på. Samlingen tapes og der låses med et spændebånd. 5. FIRKANTEDE TELESKOPKANALER Disse anvendes i vægge eller andre steder med lidt plads. Udskær åbning i midten, del kanalen og skyd en kanal halvdel på fra hver side. VIGTIGT! Husk at tætne teleskopstykkerne med tætningsmasse og lås med skruer. (3 på hver langside ).. Udførlig vejledning følger med vægkanalerne. 6

7 6. GENERELT FOR KANALER Samling Kanalerne samles enten med samlenippel eller T-rør. Kanalenden skydes ind over niplen m/gummilæbe. Kontrollér først at gummilæben ligger korrekt på plads i sit spor. Alle samlingerne skal sikres med 3 stk. selvskærende skruer. Der medfølger skruer og bits. Ved isolerede kanaler må man sørge for at samlingerne bliver ordentligt isoleret. Træk plaststrømperne lidt ind over hinanden og tape dem omhyggeligt sammen. NB! Tapen må ikke presse isoleringen sammen og derved mindske isoleringstykkelsen. Når to komponenter med nippel ende skal samles, benytter man en samlemuffe. T-Rør Samlemuffe Reduktion Samlenippel Samling af isolerede kanaler Samling af isolerede lydsluser Isolering Det er meget vigtigt for korrekt funktion og energibesparelse ( ved varmegenvindingsanlæg ), at isoleringen bliver udført omhyggeligt. Da kuldebelastningen kan variere efter de aktuelle forhold, er det vigtigt, at isoleringen udføres omhyggligt. 7

8 7. ENDEBUNDE Anvendes hvor hovedkanel afsluttes. Skal også være isolet i kolde omgivelser. Den kan anvendes som inspektions-/renseluge. 8. UDELUFTTILFØRSEL Det er vigtigt at der tilføres rigeligt med udeluft, så køkkenemhætten med ventilator (motor ) ikke henter sin luft fra andre steder i huset som f. eks. toilet eller pejs. Derfor bør der findes en 6 x 6 klapventil i køkkenets ydervæg. Af samme årsag er det vigtigt at evt. ildsted ( pejs, brændeovn eller gaskamin ) får tilstrækkelig lufttilførsel, ca m 3 /h pr ildsted. 8

9 9. TAGHÆTTE DETALJER VEDR. AFKAST - TAGHÆTTE VS Til ventilation og udlufting Plastdæksel skal fjernes inden udluftningsdelen tages i brug. NB! I byggeperioden, inden ventilatorerne sættes i gang, kan dræningsspalten i underkanten være blevet forstoppet med blade o.lign. Kontrollér derfor at drænet er rent inden igangsætning af anlægget. Der medfølger separat monteringsvejledning til taghætten. Taghætte VS 9

10 10. Afkast og indtagshætter (riste) Modeller Afkast og intagshætter fås i følgende varianter afhængigt af dimensioner på hovedkanaler Art. nr. Kanaldimentio n Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Udsparringsmål Ø 135 mm Ø 170 mm 300 x 300 mm Placering Man skal forsøge at opfylde følgende betingelser bedst muligt. De er nævnt i prioritetsrækkefølge idet alle punkter ikke er lige lette at opfylde. 1. Placeringen skal være længst muligt væk fra forureningskilder som f.eks trafik, skorstene og andet som kan forurene udeluften. 2. Placeringen bør være på husets skyggeside hvis muli, for at få køligere indsugningsluft om sommeren. 3. Placeringen bør være således at det er let at komme til at renholde indtage, hvis det med tiden forstoppes af blade etc. Montering Udsparring i ydervæg udføres i henhold til tabellen. På Ø 125 og 160mm modellerne trækkes kanalen ud gennem åbningen indefra og afsluttes nogle cm uden for væggen. Nippel med rist føres så ind i kanalen og nippelflangen fastgøres med skruer i ydervæg. Til slut monteres den medfølgende kappe som beskyttelse mod regn og vind. På den største model til Ø 200mm, skal den 4-kantede kappe fastskrues på ydervæggen først, og derefter monteres kanalen indefra. art nr art nr UDELUFTVENTILER ( ikke med i leverancen ) Anvendelsesområder Udeluftventiler ( normalt klapventiler ) anvendes som vist i tabel. Tabellen tager udgangspunkt i 6 x 6 klapventiler. art nr Anvendelse Funktion Køkken Som luft til emhætte med ventilato r Ildsted Som tilskudsluft til ildsted ildsted er placeret. monteres i rum hvor Kælder, udhus mv. Som ventilatio n Placering Normal placering er 20 cm fra loft og på steder hvor det ikke giver trækgener. Hensigtsmæssigt i så henseende vil være i nærheden af opadstigende luftstrømme fra varmekilder. Montering Udsparring i væg skal tilpasses den aktuelle type og dimension, en 6 x 6 klapventil kræver en udsparring på 150 x 150 mm. Udsparringen skal have svagt fald udad, så evt. kondensvand og regnvand ledes ud igen. Det er vigtigt at man benytter en væggennemføring. Ved udsatte placeringer anbefales det at man anvender en stormhætte. Fastgør først gennemføringen i væggen. Ventil og jalousirist trykkes derefter på plads i gennemføringen. Den udvendige del kan fastgøres med stifter, men ventilen skal kun sidde presset ind i gennemføringsrøret, så den kan fjernes ved rengøring. 10

11 VENTILER 12. PLACERING Udsugningsventiler monteres i køkkener, evt. i bryggers eller toilet og alle vådrum, ( bad, bruser, vaske- og tørrerum ) Ventilerne placeres i loft, eller så højt som muligt på vægge, så tæt på fugt eller lugt kilden som muligt. Indblæsningsventiler placeres i sove- eller opholdsrum, normalt i loftet. Ventilerne kan forsynes med sektions afblænding for at afskærme luftstrømmen i en ønsket retning. Udsugning Hvis indblæsningsventilen ønskes placeret i vægge, anvendes en speciel ventil med firkantet front og rund kanaltilslutning. Se ventilations projekt tegningerne. Indblæsning 13. MONTERING Ventilerne monteres i specielle ventilfatninger, som monteres i forvejen eller også direkte i spirorørets munding. Skæremål D for ventilrammer: Kanaldimension D 100 mm Ø 105 mm 125 mm Ø 130 mm 160 mm Ø 165 mm Efter udskæring af hul, monteres ventilrammen i hullet fra loftsiden. De tre flige foldes ud så ventilrammen låses fast. Kanalen monteres på rammen. 14. INDREGULERING Anlægget bliver edb beregnet og der foretages en teoretisk tryktabsberegning. Kapaciteterne bliver påført projekttegningerne ( l/sek ) for alle ventilerne, samt indstillingerne i antal omdrejninger åben fra lukket tilstand. Ud fra disse oplysninger skal ventilerne i anlægget indstilles, så kapaciteten bliver som beregnet. Skema udfyldes som dokumentation for at dette er udført. Indstillingerne på aggregaterne er beskrevet i monteringsvejledningen for disse. Når indreguleringen er foretaget, nedtages ventilerne ved at skyde dem til siden og derefter at trække dem lige ud af ventilrammen. ( se skitse ). Ventilerne låses i den indjusterede indstilling ved hjælp af kontramøtrikken. 11

12 18 15 INDREGULERINGS CHECKSKEMA FOR VENTILATIONSANLÆG Dato:. Udført af montør. Projekt: Indregulering af aggregat: Kapacitetsindstilling på trafo i henhold til dokumentation af ventilationsdata. Trafo er indstillet til følgende værdi:... INDREGULERING AF VENTILER Projekteringsgrundlag ( iflg projekteringstegninger ) Udført kontrol Placering Dimension Type Proj. Proj. Antal Indblæsning/ Antal Indblæsning/ luftmængde Omdrejninger udsugning Omdrejn. udsugning åben åben 12

13 16 ORDFORKLARING TIL KOMPONENTER, SOM INDGÅR I VILLA VENTILATIONSANLÆG MED VARMEGENVINDING Norsk Dansk stikord Komponent Bemærkninger Avkast Afkast rist, rund Monteres i ydermur. Alukanal Proff I Alu.kanal isoleret. Cirkulære kanallængder til opbygning af kanaler i ventilationssystemet. Trækkes ud inden brug. Blendelokk Endebund Endebund til placering på enden af kanal Tilluftsventil Indblæsningsventil Monteres i loft til indblæsning i rummene Tilluft rist Indsugningsrist, rund Monteres i hul i ydermur Isolationshylse Isoleringsstykke Til isolering af kanal Rørviklertape Isoleringstape Speciel tape til at vikle om kanalsamlinger. ( lufttætning ) Luftbehandlings- Luftbehandlings- Aggregatet er hjertet i systemet, som aggregat aggregat indeholder ventilatorer/motorer, filtre og varmeveksler, samt reguleringsautomatik. Lydfelle, Proff. Lydsluse (lyddæmper), Cirkulær isoleret kanal, som indbygges i isolert kanal for at fjerne støj fra motorer og ventilatorer Patentbånd Montage-hulbånd Galvaniseret stålbånd med huller. Afskæres i passende længder til kanalophængning, hvis kanaler skal fastgøres til spær. Veggj, kompl. Murgennemføring Monteres i hul i ydermur Plasthette Plasthætte Hætterne anvendes til at sætte på enden af kanalerne under byggeperioden for at undgå, at der trænger snavs ind. Reduksjon Reduktion Reduktions kanalstykke, anvendes til at ændre dimension på kanalerne, f.eks. ved afgreninger fra hovedkanaler. Magnetbits Skruebits (magnetiske) Diverse typer bits for pladeskruer til anvendelse i skruemaskine ved montagearbejdet. 13

14 16 ORDFORKLARING Skruesett Skruesortiment. Sortiment af selvskærende skruer til samling af kanaler. Sommerkassett Sommerkassette Enhed, som kan placeres i aggregatet i stedet for vekslerenheden, så man kun kører med frisk luft i anlægget i sommermånederne Takhatt Taghætte Plast afkasthætte til montering øverst på tag. Både til tagsten og pladetage. Skøtemuffe Teleskopmuffe Muffe til kanalsamling. Passer udvendigt u./gummitætning på kanalerne. Skøtenippel Teleskopnippel Nippel til kanalsamling m./gummitætning Passer indvendigt i kanalerne T-rør, isolert T-rør, isoleret Isoleret kanalstykke, der anvendes v/ afgreninger. Avtrekksventil Udsugningventil Monteres i loft til luft-udsugning fra rummene Ventilfeste Ventil montagerammer Monteres i loft inden ventilerne monteres Ordnet efter dansk stikord 14

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM. Planlægnings- og installationsvejledning 04 I 2010 31701

VENTILATIONSSYSTEM. Planlægnings- og installationsvejledning 04 I 2010 31701 VENTILATIONSSYSTEM Planlægnings- og installationsvejledning 04 I 2010 31701 Indhold Uponor PP plast ventilationskanaler og -komponenter...4 Materialedata...4 Tekniske data for kanaler...4 Tekniske data

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere