Nymarktuelt Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nymarktuelt Juni 2014"

Transkript

1 Nymarktuelt Juni 2014

2 Stemningsbilleder fra sidste skoledag på 9. årgang 2

3 Stemningsbilleder fra Nymarkiaden 26. juni

4 Stemningsbilleder fra Dimissionen 26. juni

5 Nyt fra ledelsen Skoleåret er ved at være afsluttet. Det sidste under den gamle skolelov. Der er meget fokus på at gøre os klar til fremtidens skole. Skemaet vil vise flere timer, tidligere sprogindlæring og mere fokus på bevægelse. Alt sammen for, at eleverne kan få en bedre skolegang, hvor de lærer og trives. Nymarkskolen er en sund skole, hvor der er plads til, at alle kan lære. Dette vil vi fortsætte næste skoleår. Eleverne vil opleve det som timer med bevægelse og timer, hvor de lærer, mens de bevæger sig. Der vil være mulighed for at arbejde med lektier. Skemaet ændres så dagene bliver længere. Derfor vil den første skoledag mandag den 11. august - også se anderledes ud. Eleverne møder kl i skolegården og har først fri kl Når vi har sagt velkommen tilbage efter ferien starter timerne allerede den første skoledag. Det er også tid til at sige farvel til nogle af skolens lærere. Dorte Møller og Anette Hansen har valgt at gå på pension. Mads Svendsen og Feride Agar har begge fået job på Fyn, hvor de bor. Tak for Jeres indsats på Nymarkskolen gennem årene. Samtidig er det også et velkommen tilbage til Julie Høj, der var barselsvikar i efteråret Hun skal være klaselærer i 1.A. På grund af ferieperioden vil de sidste stillinger først blive besat i august. Vi glæder os til at se jer alle igen efter sommerferien - til et skoleår, hvor meget er nyt. God Sommer. Gitte, Tina og René 5

6 Nyt fra skolebestyrelsen Den nye skolebestyrelse pr. 1. august 2014 er: Forældrerepræsentanter: Bjørn Egekjær - formand - valgt til 2016 Dorrit Molin Mune - næstformand - valgt til 2016 Martin Christensen - medlem - valgt til 2016 Vibeke Månsson - medlem - valgt til 2016 Henrik Larsen - medlem - valgt til 2018 Ilyas Acili - medlem - valgt til 2018 Henrik Pedersen - medlem - valgt til 2018 Søren Friboe Olsen - suppleant - valgt til 2018 Personalerepræsentanter: Gert Jespersen - lærer - valgt til 2015 Morten Østfeldt - pædagog - valgt til 2015 Lene Trebbien - lærer og suppleant - valgt til 2015 Sekretærer: René Nielsen - skoleleder Gitte Kjærsgaard - viceskoleleder 6

7 Nyt fra skolebestyrelsen Brug af mobiltelefoner princip og etik Skolebestyrelsen har vedtaget et princip for brug af mobiltelefoner på Nymarkskolen og i SFO Nymarken. Vi har også udarbejdet etiske regler for brug af mobiltelefoner. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med elevrådet. Reglerne gælder for alle elever på skolen og i fritidsordningen. Vi beder både børn og voksne om at læse reglerne grundigt og snakke om dem derhjemme. Reglerne betyder IKKE, at man SKAL have eller SKAL bruge mobiltelefon, men beskriver HVORDAN det skal foregå, hvis man gør det, så fokus i skoletiden bliver på læring. Reglerne fortæller om, hvordan vi gerne vil have, at børn på skolen bruger mobiltelefon i respekt for andre, HVIS de har en mobiltelefon med på skolen eller i SFO en. Vi håber, at alle vil tage godt imod reglerne og bakke op om dem, så alle bidrager til en god trivsel og læring for vores børn og hele personalet. Princip og etik træder i kraft fra skoleåret 2014/2015 og findes på side 8 i Nymarktuelt. Venlig hilsen Skolebestyrelsen 7

8 Nyt fra skolebestyrelsen Princip for brug af mobiltelefoner på Nymarkskolen Elever i børnehaveklasse til 3. klasse: Mobiltelefoner kan medbringes. Mobiltelefoner skal i skoletiden være slukkede og i tasken. I frikvartererne må mobiltelefoner ikke bruges, da tiden skal bruges til leg og bevægelse. Som barn i SFO en må man, på eget ansvar, gerne medbringe sin mobiltelefon. SFO en erstatter ikke ødelagte eller bortkomne telefoner. I SFO en skal mobiltelefonen altid være i tasken. Telefoner kan bruges, så forældrene kan komme i kontakt med deres børn og ikke omvendt. Som forældre skriver man under på, at børnene må bruge deres mobil til at modtage beskeder om gå-hjem-tider og legeaftaler. Mobiltelefoner skal være på lydløs, med mindre andet er aftalt med en voksen. Børnene må spille på deres mobiltelefon efter aftale med en voksen. Der må ikke tages billeder og film af børn og voksne, uden at disse er indforstået med det. Elever fra 4. til 9 klasse: Mobiltelefoner afleveres i starten af hver undervisningstime og hentes i slutningen af timerne på vej ud. Telefonerne må bruges i pauserne selvfølgelig kun med god mobiletik Generelle regler: Brug skal ske i overensstemmelse med skolens etiske regler for brug af telefoner. Der kan i de enkelte klasser aftales strammere regler for mobiltelefonbrug for en kortere fastsat periode, hvis forældrene på forældremøder bliver enige herom. Personalet kan fastsætte særlige regler for brugen i konkrete situationer f.eks. aktiviteter, hvor telefonen indgår i projekt/undervisning m.v. Personalet kan i konkrete situationer konfiskere telefonen, hvis elevens brug er til gentagen gene for andre eller for undervisningen. Telefonen kan i så fald hentes på skolens kontor efter skoletid. Ved enhver overtrædelse af skolens regler for brugen af mobiltelefoner eller skolens etiske regler herom, inddrages elevens forældre. Forældre, der har brug for at få fat i deres barn i undervisningstiden, skal kontakte skolens kontor. Kontoret kan altid kontakte lærerne og give beskeder. Alle skolens elever får hvert år genopfrisket mobiletik- i klassen, af SSP eller evt. i temauger. 8

9 Nyt fra kontoret 9. klassernes aflevering af bøger Vi håber, at de fleste af vores 9. klasser har fået afleveret bøgerne nu, hvor eksamenerne er vel overstået. Skulle det ikke være tilfældet er sidste frist for aflevering inden sommerferien onsdag den 2. juli 2014 kl Skoleintra/Forældreintra Skoleintra vil ikke være tilgængeligt i uge 28, og der vil være systemarbejder i uge 29 og 30, hvorfor der kan forventes nedbrud. Vel mødt efter sommerferien Første skoledag er mandag den 11. august Alle klasser møder kl og følger deres skema - undtaget 0. årgang, som møder kl og har fri kl Skolefotografering Skolefotografering i skoleåret 2014/2015 vil foregå på nedenstående datoer: Mandag 1. september 2014 Tirsdag 2. september 2014 Onsdag 3. september 2014 Omfotografering 21. oktober

10 Bibliotekets klumme Firkantede historier 4.a har i en periode arbejdet med at skrive firkantede historier, og de er nu blevet udgivet i et illustreret hæfte. Som du kan se, så er historierne i layoutet ikke bare firkantede - men kvadratiske. Det voldte 4.a en del problemer, at få teksterne sat sådan op - men det lykkedes. Firkantede historier er noget helt specielt. Det er forfatteren Louis Jensen, der har fundet på ordet. I 1992 udgav han sin første bog med firkantede historier: Hundrede historier. Hans plan var, at skrive i alt 1001 firkantede historier, og han er lige blevet færdig med bog nr. 9 Det er vist nok planen, at historie nr skal komme i en bog for sig selv. Det bliver 10 en meget speciel, tynd bog!?

11 0.B lærer ord Den 11. juni 2014 var travle små 0. klasser flittigt i gang med at finde ord på den store tavle i skolegården. Herefter blev ordene omhyggeligt skrevet ned på farvestrålende sedler. 11

12 1. årgang på tur til Studentersøen og Soldatens Lod Torsdag den 12. juni 2014 var 1. årgang på tur til Studentersøen og Soldatens Lod. Her er nogle små beretningr skrevet af eleverne fra 1.b fra en dejlig dag i det skønne danske sommervejr. Snobrødsbagning Vi lavede snobrød over ilden. Vi hyggede os virkelig meget. Simon og Helle de hjalp os med at sætte snobrødsdejen på snobrødspinden. Snobrødene de smagte meget godt. Der var nogen der blev brændt. Noah og Mathias Det var sjovt at lave snobrød og Simon og Helle har hjulpet med at sætte dejen på pinden. Vores snobrød blev lidt sorte. Muhittin og Sarah Kriblekrable Vi så et firben og en edderkop og en tissemyre og en guldsmed og en myg og en stankelben og en bille og en bænkebider. Vi fandt 6 guldsmede og tissemyrerne fandt vi på jorden og firbenet fandt vi ved en bænk og et stankelben og en edderkop fandt vi i busken. Nogen af dyrene kiggede vi på i et lille glas og nogen af dem så vi bare på hvor de var. Oliver og Selina Vi fandt en bille og en edderkop og en tissemyre og guldsmed og en myg. Vi fandt tissemyren i jorden. Vi fandt myggen, edderkoppen, billen og guldsmeden i busken. Vi fandt også et firben på jorden tæt på bålet. Omar og Julius Søfiskeri Vi fangede en haletudse. Vi fangede en vandkalv. Vi fangede en lille tangloppe. Vi fangede en vandedderkop. Vi fangede en vandsnegl. Vi fangede en salamander. Vi fangede dem med et fiskenet. Vi havde nogle bakker med vand i så vi kunne kigge på dyrene. Selma, Malthe og Kristian 12

13 3. årgang på tur til København I maj var 3.a og 3.b på tur i København for at høre Sjællands Symfoniorkester spille Udstillingsbilleder af Musorgskij. Børnene havde arbejdet med værket i musiktimerne, og nu skulle det høres live. Koncerttur til København Mig og min klasse startede med at køre med toget ind til København. Da vi var ankommet til København, gik vi hen til koncerten. Da vi var kommet ind til koncerten, skulle vi være helt stille. Og så begyndte de at spille. De var rigtig gode, synes jeg. De spillede mange forskellige numre. Det nummer jeg synes var bedst var Baba Yaga, fordi nogle gange var der høje lyde og andre gange var der små lyde. Da vi var færdige med koncerten, gik mig og min klasse hen til Rundetårn, Der var en lang snoet gang, og helt op øverst var der sådan, at man kunne se ud over hele København, og der var også en glasplade, man kunne stå på. Den var lidt uhyggelig at stå på, synes jeg. Da mig og min klasse kom ned igen, skulle vi over til Nettobådene. Da vi var kommet ombord på Nettobådene, fik vi en is og så sejlede Nettobåden. Vi så mange bygninger for eksempel Holmens Kirke, Børsen, Nationalbanken, Udenrigsministeriet, Nyhavn, Holmen, Operahuset, Gl. Mastekran, Den lille Havfrue, Amalienborg, Den sorte Diamant, Nationalmuseet, Christiansborg. Da vi var gået op af Nettobåden gik mig og min klasse hen til stationen. Og i toget mødte vi Sanger Søren, han sang en lille sang for os, og så kørte vi videre hjem til Slagelse. Skrevet af Cecilia 3.b 13

14 4. årgang Billedkunst Kroppen i ro eller bevægelse Vi har den sidste tid arbejdet meget med kroppen i billedkunst. Vi har lavet skitsetegninger af hinanden i forskellige positurer, hvor man er i bevægelse. Fx fodbold, idræt, dans m.m. Ved et af arbejderne under temaet fik eleverne til opgave at lave enkle menneskefigurer i grov ståltråd. De kunne desuden anvende en blød masse - lidt lig modellervoks - til at fremhæve et eller andet. Figurerne skulle vise personer i direkte bevægelse eller vise en bestemt situation. Hvordan skal benene og armene så vende i ståltråden? Det blev nogle rigtige fine og/eller sjove figurer. Hilsen Susanne Larsen 14

15 5. årgang på Sorø Kunstmuseum Skoleårets sidste gruppe af elever hos mig i nr. 25 har - som de tidligere hold - været en tur på Sorø Kunstmuseum med en guide tilknyttet - ansat på museet. Temaet var IDENTITET. Der blev talt om de mange forskellige ting, som er med til at give den enkelte en følelse af egen identitet. Kultur, nationalfølelse, religion, sociale forhold, tøj, sprog m.m. - ved at betragte/analysere en del af museets malerier eller skulpturer. Især gik samtalen ivrigt under studiet af maleren M. Kviums meget specielle maleri KØKKENET. Eleverne aflæste uden problemer maleriet - som malerens måde at vise, at vi mennesker altid vil rumme to sider. Den gode og den mindre gode, den sidste også desværre - der ind imellem kommer op til overfladen. Hjemme igen på skolen skulle eleverne male et lille portræt af sig selv og forsøge via farver og måske symboler at vise, at de havde to sider. Den rare og den, som ind imellem tittede frem, som man ikke var så stolt af selv - måske gjorde én ked af det bagefter. Her et udpluk af elevernes malerier. Hilsen Susanne 15

16 TAFISA TAFISA - The Accociation For International Sport for All Den 28. maj 2014 deltog skolens klasser i en stor legeevent på Nytorv. Anledningen var, at den verdensomspændende organisation TAFISA havde valgt denne dato til international lege/bevægelsesdag. Eleverne dansede, kæmpede og legede på livet løs i de to timer arrangementet varede. Det var dygtige folk fra Gerlev Legepark, som var ansvarlige for aktiviteterne. Flemming Olin 16

17 Cyklistprøve Den 19. juni 2014 blev der afholdt cyklistprøve under kyndig vejledning fra politi og lærere. Cyklerne blev grundigt kontrolleret før opstart og selvfølgelig skulle cykelhjelmene på. 17

18 Ladywalk 2014 Der var Ladywalkdeltagere i Skælskør. Det er en stigning på 224 deltager i forhold til sidste år. Igen i år mødte nogle af Nymarkskolens personaler friske op til Ladywalk. 18

19 Skolefest for de små 23. april

20 Skolefest for de store 24. april

21 Nymarkskolen ønsker alle vores elever og familier en rigtig god sommerferie fyldt med dejlige oplevelser - måske en tur til standen en dag med lidt blæst og en drage i hånden. Vi glæder os til at se jer igen efter ferien den 11. august 2014 til et nyt og lærerigt skoleår. Kolofon: Redaktionen afsluttet: 27. juni 2014 Redaktør: Christina Larsen Deadline for artikler til næste nummer: 30. september 2014 Næste nummer udkommer: medio oktober 2014 Nymarkskolen Østre Allé Slagelse Tlf eller Hjemmeside:

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Nr. 55 100 års jubilæet i november årgang 13 Læs på Skoleporten under Skolebladet Jubilæumsbladet 90 år om skolens første 90 år

Nr. 55 100 års jubilæet i november årgang 13 Læs på Skoleporten under Skolebladet Jubilæumsbladet 90 år om skolens første 90 år Nr. 55 100 års jubilæet i november årgang 13 Læs på Skoleporten under Skolebladet Jubilæumsbladet 90 år om skolens første 90 år Indholdsfortegnelse Redaktion... side 3 Nyt fra skolelederen... side 4 Nyt

Læs mere

1. årgang nr. 8. Marts 2009/10

1. årgang nr. 8. Marts 2009/10 1. årgang nr. 8 Marts 2009/10 Det lokale AKT-team hvem er vi, og hvad laver vi? Af Nikolaj Rytter & Pia Weile AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. Når vi på skolen arbejder med AKT, arbejder vi med

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Laurids. Sommer 2004. Laurids. God sommer til alle. II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8

Laurids. Sommer 2004. Laurids. God sommer til alle. II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8 Laurids Laurids God sommer til alle II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8 Lederen Lederen Lederen Lederen Af: Troels K. Jensen Lederen Laurids Så står den lange ferie der igen. De fleste børn ser frem

Læs mere

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet.

I næste uge er der igen temauge for lille og mellemgruppen. Vær opmærksom på de særlige meddelelser herom længere inde i ugebrevet. Uge 15 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Efter veloverstået påskeferie

Læs mere

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre!

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre! UGEBREV nr. 1 uge 33 Årgang 2 Kære alle børn og forældre! Velkommen tilbage til det andet år i skolens historie. Vi havde en fin opstartsdag mandag, som endte med hyggelig fødselsdagsfest på terrassen

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2011/12 Læs bl.a. om: Nyt fra skolens kontor 4. klasse i flexugen 1. årgangs oplevelser i flex-ugen Legepatruljen søger frivillige 9. klasse takker af OL i skolen

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre Velkommen til et nyt skoleår, velkommen tilbage efter sommerferien og velkommen til alle I nye elever. Håber det bliver et fantastik spændende og udfordrende skoleår, - håber I elever vil tage udfordringerne

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie.

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie. Uge 26 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Den sidste tid har været præget

Læs mere

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren.

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren. Uge 10 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I det sidste nye Friskoleblad

Læs mere

Aktuelt. Rengøringen den kommende periode varetages af: Fredag den 4.april.

Aktuelt. Rengøringen den kommende periode varetages af: Fredag den 4.april. Uge 13 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Sommetider skal man vare sin

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkær Nyt Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleinspektør: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88.

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Kirsten Hanberg siger farvel

Kirsten Hanberg siger farvel Skolen i af Nørrebro - oktober 2007 Kirsten Hanberg siger farvel Efter 16 år som skoleleder på Sankt Ansgars Skole har Kirsten Hanberg valgt at sige farvel og gå på pension. Kirsten Hanberg vil blive savnet

Læs mere