Dansk Betondag Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling. Gunnar Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15-10-2013. Dansk Betondag 2013-09-19. Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling. Gunnar Hansen"

Transkript

1 Dansk Betondag Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling Gunnar Hansen 1

2 Aktieselskabet HIBE har licensrettighederne til følgende: 1. EU-patentansøgning Betonelementer 2. EU-patentansøgning Falselementer 1. EU-patentansøgning Funderingselementer Energi bygninger BR 10 almene krav, klasse 2010: Boliger 52,5 kwh/m²/år /opvarmet areal Kollegier,hoteller m.m. Eksempel: 100 m² :52,5 + 16,5 = 69 kwh/m²/år Kontorer 71,3 kwh/m²/år /opvarmet areal Skoler,institutioner m.m. Eksempel: 100 m² :71,3 + 16,5 = 87,8 kwh/m²/år 2

3 Energi bygninger BR 10 lavenergi krav, klasse 2015: Boliger 30,0 kwh/m²/år /opvarmet areal Kollegier,hoteller m.m. Eksempel: 100 m² :30,0 + 10,0 = 40 kwh/m²/år Kontorer 41,0 kwh/m²/år /opvarmet areal Skoler,institutioner m.m. Eksempel: 100 m² :41,0 + 10,0 = 51,0 kwh/m²/år Energi bygninger BR?? lavenergi krav, klasse 2025 (estimeret): Boliger Kollegier,hoteller m.m. 0,0 kwh/m²/år + 0,0/opvarmet areal Kontorer Skoler,institutioner m.m. 0,0 kwh/m²/år + 0,0/opvarmet areal 3

4 Fremtidige energikrav I 2025 bliver der reelt tale om bygninger med energiproducerende enheder. Disse enheder: solvarmeflader, solceller, aggregater for vindenergi, varmepumper etc. har en levetid på max. 20 år. Råhuse har en gennemsnitlig levetid på min. 80 år. Det er derfor nu vi skal minimere råhusenes energiforbrug Råhusets energiparametre: Isolering: ydervægge Tæthed: ydervægskonstruktionen Varmeakkumulering: tung konstruktion Indenfor, bag isoleringen 4

5 HIBE element med Grafithe polystyren isolering Lambda-værdi 0,038 Lambda-værdi 0,031 HIBE element med PUR isolering Lambda-værdi 0,032 Lambda-værdi 0,023 5

6 6

7 Mock Up t=370 mm med falselement Mock Up t=370 mm med falselement 7

8 Temperaurfordeling Udetemperatur 12 celcius Indetemperatur + 20 celcius - Elementer med polystyren grahpfite isolering U-værdi = 0,18 U-værdi = 0,16 U-værdi = 0,12 U-værdi = 0,10 U-værdi = 0,09 Tykkelse 300 mm Tykkelse 320 mm Tykkelse 370 mm Tykkelse 420 mm Tykkelse 470 mm Beregningsmæssigt linietab ved døre og vinduer 0,0 W/m/K Linitab mellem karm og element ligeledes mulighed for 0,0 W/m/K 8

9 - Elementer med PUR -isolering U-værdi = 0,12 U-værdi = 0,11 U-værdi = 0,09 U-værdi = 0,08 Tykkelse 300 mm Tykkelse 330 mm Tykkelse 350 mm Tykkelse 400 mm Beregningsmæssigt linietab ved døre og vinduer 0,0 W/m/K Linietab mellem karm og element ligeledes mulighed for 0,0 W/m/K Tæthed 9

10 10

11 11

12 Vindtætningsplan Tæthedsplan ved falselementer 12

13 Varmeakkumulering: Besparelser ved varmeakkumulering: I det samlede energiregnskab betyder betonelementbyggeri med den højeste termiske masse, besparelser mellem 8 15 %, sammenlignet med let byggeri 13

14 Bæredygtighed Store arkitektoniske friheder Bæredygtighed Optimeret konstruktion mht. facadetykkelser 14

15 Bæredygtighed Energimæssig optimerede detailløsninger lav U værdi / Lavt Linietab / Tæt konstruktion. U værdi 0,12 W/m/K 375 mm 0,10 W/m/K 425 mm Linietab ved døre og vinduer 0,0 W/m/K Bæredygtighed Udelukkende uorganiske materialer > ingen risiko for skimmelsvampe Nybyggeri med organiske materialer specielt træ og gips har i større eller mindre grad skimmelsvampeangreb i op mod 40% af bygningerne! Mindre vægt af facader giver mindre fundamenter Genanvendelse af affaldsprodukter F.eks. genanvendes gamle plastvinduer og plastprodukter fra gamle bil til f tilli f d l til fl l t 15

16 CO2 Betragtninger Bæredygtighed Der produceres årligt m² betonsandwichfacader i DK, i 2011 blev det ca m² med HIBE elementer m² alm. facader forbruger tons = m³ beton = tons cement tons armering m² HIBE facader forbruger tons = m³ beton = tons cement tons armering 1 kg cement forbruger 1 kg CO2 1 kg armering forbruger 1,75 kg CO2 Alm. facader er typisk med rockwool isolering 1 m³ forbruger 100 kg. CO2 HIBE er typisk med graphitepolysteren 1 m³ forbruger 7 kg CO2 Der sammenlignes med samme isoleringstykkelse 250 mm. Transport af 1 tons element 80 km forbruger ca. 4,5 kg CO2 CO2 besparelse i alt tons = tons CO2 Svarende til 0,55 af den totale udledning i DK (2006 tal) alene ved Overflader 16

17 Den pudsede overflade Polystyren ell. PIR - isolering Fiberbeton Grundpuds med glasfibernet. T = 10 mm Strukturpuds. T = 1,5 mm 30 cm fugezone Arbejdsgang: (med rødt. Arbejde fra kurv) Element monteres, betonfuger udstøbes Isoleringsfuge udstoppes Grundpuds påføres med en 30 cm glasfiberstrimmel Strukturpuds påføres over hele facaden 17

18 Flader uden samlinger Eksempel på strukturpuds på eksisterende efterisoleret væg. Eksempel på strukturpuds på loftsflade Fladerne fremtræder uden samlinger 18

19 Alle typer beklædninger kan udføres. Underlag kan monteres fra fabrik Vindues- og dørplaceringer 19

20 Karnap vindue Påbygning af vindue, uden linietab Maximalstørrelser vinduer/døre 200 mm Minimum 160 mm Vindues felters størrelse: Bærende facade: op til 3,6 m Ikke bærende facade: op til 6,0 m 20

21 Mellempost mellem vinduer / Døre Facadeudformninger muligheder karnap m. facetter 21

22 Facadeudformninger muligheder karnap m. facetter, plansnit Facadeudformninger muligheder karnap m. cirkulær udvendig flade 22

23 Facadeudformninger muligheder karnap m. cirkulær udvendig flade og indvendige facetter Facadeudformninger muligheder: indadgående bue, udvendig cirkelform, indvendig med facetter 23

24 Facadeudformninger muligheder: indadgående bue, udvendig cirkelform, indvendig med facetter, plan snit 24

25 Produktion 25

26 Maximale produktionsmål: L X H = 8,4 X 3,5 m 4,1 m 12 m 8,4 m L X H = 2,4 X 7,5 m (vendeelementer) 7,5 m 2,4 m Samling, vandret snit: Indadgående hjørne. 26

27 Samling, vandret snit: Udadgående hjørne. Kokkedal plejecenter nov

28 Fugesamling 28

29 Bærende samling dæk/facade 29

30 30

31 Økonomi: Næsten samme prisniveau som, de nu kendte facadekonstruktioner, når der tages hensyn til byggepladslogistik 31

32 Økonomi fortsat; Logistik: råhus lukkes hurtigt, de indvendige apteringsarbejder kan opstartes umiddelbart efter montage og grovpudslukning, mindre beton og dermed mindre udtørring, fuld klimalukning Brutto/netto-arealer; nettoarealer er i gennemsnit 4 6 m2 større pr. hus-lejlighed, sammenlignet med eksisterende konstruktioner Drift: der spares % i energiudgifter, sammenlignet med eksisterende konstruktioner Fordele: Lavt varmetab, 0,08 w/m2/k Størst mulig tæthed Fuld varmeakkumulering Uorganiske materialer, ingen skimmel og råd Pudsede homogene overflader, ingen samlinger Næsten samme prisniveau som gammeldags sandwich-elementer Større nettoareal, mindre elementtykkelse CE-mærket, beregnes efter EU-codes 40 års erfaring, ingen nye konstruktionsmetoder 32

33 60 mm 160 mm 33

34 34

35 35

36 36

37 Fundering: Højisoleret funderingselement 37

38 Funderingselement Figur 2 Figur 3 Figur 1 38

39 Lodret snit i søjle 39

40 40

41 Temperaturfordeling Ude temp -12 C Inde temp C Indetemperatur + 20 celcius Jord temp. +4 C Jordtemperatur Linietab (psi-værdi) : 0,095 + W/m/K 10 celcius (BR08 minimumkrav 0,40 W/m/K) 41

42 1. Udgravning for terrændækstribefundament og dræn. 2. Stribefundament støbes+ afretningslag 3. Funderingselement monteres fra lastbilkran 4. Søjler udstøbes 5. Dræn u. terrændæk udlægges 6. Terrændækisolering udlægges 7. Armering og evt. gulvvarme udlægges (Bemærk at terrændækisolering danner permanentforskalling for gulvbjælke) 42

43 8. Terrændæk og gulvbjælke udstøbes i én arbejdsgang. 9. Udvendigt dræn etableres der efterfyldes til færdigt terræn. Terrændækket er radonsikret med sine armerede samlinger. Linietabet er 0,10 W/m/grad K Arbejdstiden er halveret Funderingselement - resumé Betonforbrug ca. 1:3-1:4 af normalfundering Linietab 0,10 W/m/K Hurtig montering på støbt liniefundament Udstøbes sammen med terrændæk i en arbejdsgang Radontæt (ingen strimling) Hurtigere udtørring med væsentligt mindre betonmængde Vægt ca. 55 kg/m, leveres op til 6 m Koster ca. 25% mindre end traditionelle funderings- og terrændækkonstruktioner (halveret arbejdstid) 43

44 44

45 45

46 Lavenergi resumé Råhus: Isolering-tæthed-varmeakkumulering Installationer: Varme-ventilation-el installationer Solenergi jordvarme kompressor Vallø Strandpark, Køge 46

47 Karlslunde Plejecenter Trylleskoven, Solrød Strand 47

48 SFO bygning i Brøndby, skråt oplagte betontagplader 48

49 Karlslunder Plejecenter, med karnapper indbygget i facader 49

50 Døgninstitution Københavns Kommune Eskildsgade 50

51 51

52 5 lejligheder i Gentofte 52

53 Seniorbofællesskab i Holbæk 53

54 Seniorbofællesskab i Holbæk Seniorbofællesskab i Holbæk 54

55 Pudslag Glasfibernet rivestyrker 3500 kg/m Nettet optager trækkræfter for termiske bevægelser, svind krybning mm Pudslag - levetider Ifølge Lands Bygge Fondens program for levetider og vedligeholdelse, med udgangspunkt kr , er: Levetid for puds på isolering: 50 år Vedligeholdelsesudg. Kr/år: sammenlignet med: Levetid for en Tegl-skalmur: 60 år Vedligeholdelsesudg. Kr/år:

56 Udførelsesmæssige udfordringer En konstruktørstuderende har valgt at skrive et speciale om anvendeligheden af HIBE Elementer Han giver et godt billede af hvilke udfordringer vi har haft med de første sager med HIBE elementer (og slutter med at anbefale HIBE elementer) (de fleste af de angivne problemer er løst på nuværende tidspunkt) Det er besværligt at hænge noget op på de pudsede facader det kræver en fastgørelse ind i den bagvedliggende betonvæg. Facadens robusthed over for slag kunne godt ønskes bedre bedre end de tilsvarende løsninger for in situ puds vores pudsede facader har (havde)i princip samme robusthed som de kendte systemer som f.eks. STO pudssystem. Hvis byggepladsforholdene er trange, giver det ekstra udfordringer at der nu kommer en ekstra entreprise med færdigpudsning på byggepladsen. Vi havde nok undervurderet tiden i dette arbejde og at det skulle indpasses i øvrige entrepriser på pladsen Men dog langt mindre en hvis facaderne skulle in situ pudses. Der har været ønsker fra elementmontørerne om system for fastgørelse af sikkerhed Udførelsesmæssige udfordringer Der har været store udfordringer med at få vinduesfalse i rette mål det har været false opbygget med isolering og puds altså mere håndværk end fabriksproduktion. 56

57 Metodeforbedringer Udfordringer med eftermontering på facader og facadernes rubusthed er løst, med en ny udformning af facadernes konstruktion, således at der under pudsen er en hård plade som dels tåles slag, dels kan der direkte monteres på den, som var det en murstensfacade eller en betonfacade. Problematikken med udførelse af falsene er løst ved en forbedring af formkonstruktionen under produktionsprocessen, således at de enkelte falsdele fikseres til de forudsatte mål. Metodeforbedringer Nyt system til fastgørelse at sikkerhedsbalustre for elementmontørerne, som tidligere også for traditionelle elementer, har måtte døje med at montere sikkerhedsrækværk i dækket, hvilket vanskeliggjorde arbejdet med randarmering. 57

58 2. generation af HIBE elementet Der har været indført en lang række af forbedringer af HIBE elementet siden at vi startede på de første sager. Det mest banebrydende er dog at HIBE elementet nu adskiller sig væsentligt fra in situ pudsede facader ved at have stort set samme robusthed som hvis det var traditionelle betonfacader. Der er indført en hård plade umiddelbart bag pudslaget som giver en gammel betonmand den rigtige mavefornemmelse på der bankes på overfladen pladen er patentanmeldt. Det løser også udfordringerne med at kunne eftermontere lamper skilte mv. på facaden, uden at skulle ind i den bagerste betonvæg for at holde ordentlig fast. De forbedringer i udførelsesmetoder og produktforbedringer fra tidligere er naturligvis videreført i 2. generation af HIBE Elementet 2. generation af HIBE elementet Der er indført fiberbetonplade bag pudslaget testet på behørig vis. 58

59 2. generation af HIBE elementet Der er indført fiberbetonplade bag pudslaget 2. generation af HIBE elementet Der er indført fiberbetonplade bag pudslaget 59

60 Spørgsmål Kommentar?? Se også 60

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg. Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Februar 2011 1. Forord Rapporten samler en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere