Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke"

Transkript

1 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly

2

3 TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: Sd: 79,5

4

5 ABSTRACT Th p p d dcum vu f h mb u fc f Ig M Mgm Sym (IMS). IMS dvpm pjc wh h m upp m ffcv wy gfcy mpv h dbu f m b. Th pjc d by Cphg Lb d Ahu Pubc Lb. Lyg Sym A/S dvpg h ym. IMS c f w p (1) wb c d (2) mb pp. Th wb c d h b y cmpu d dgd f up u pfm cfgu IMS. Th wb c cvd h h. Th mb pfm, pp, ccd fm mph whch f h mpy w b ug h dy u. Evy m m hdd, h b cd wh h mb dvc. Th m pb c h m whh hf, p bx, g mch, v y h mv. Cquy h pjc vy dpd h mpy by d mv h pp u. Th hgh dmd wh cm h uby f h pp. Bu fcu uby uffc wh cm mvg h mpy chg f h dy u? Bd h hugh h vug y mpv h uby h pp bu vg h u xpc hf. Th pv fud f h vug bd Hmuc ppch cc. Th h ud f ucug h vu d uddg h cducd d h bu uby g (Pc. 2007) d h bu mb uby (N & Budu 2013; W 2002). Th bu u xpc (Jz. 2011) w b pd dug h vu. Th vu fw w. Th f c f u f dy dgd bu d v f h IMS pp. Th mhd f g w-g cducd Rv by wh x mpy. Th g f h w-g mhd h ym h cx, f whch dgd. Ad dug h fd uby pbm d g uddg f h u xpc. D fm w-g uppmd wh d fm uby cducd Cphg by u xpc dg, Sø Øb. Th h b f h dg f h pp. Th dg ud w fdy pyp d d h cd. Th cd c f uby whp wh h g f gg h u fdbc h dg d hugh h ppch vdg h ch u. Th p f h p p vd f h vu, bd f pcp f vug pv fd ud fm ym (K & My 1999). Th d fc bu wg mhd f mb pp g.

6

7 T C Hmmhø, T Sjæbæ g Lygø Sym A/S f gd mbjd T d på Rv bb f j d g ggm M M Kbg Mj 2013

8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Iddg... 3 Pbmfmug... 4 Bggudvd m IMS pj... 4 Lævjdg... 5 DEL 1: UNDERSØGELSENS BAGGRUNDSVIDEN OG GRUNDLAG D mb hd IMS IMS bgb Buggupp Må f dg Vdb gudg Hmu Pcpp f fgfg T gudg Bugvghd Mb bugvghd Bugpv Fhd mm bugvghd g bugpv Udøgdg Evug Udøg dm Ag gg udvg Tmd W-g Uby whp Aymd DEL 2: FØRSTE ITERATION T f d mb hd IMS Uby W-g D mb hd v H Ay f d Op udg Fmfdg Hådg f m Sæ på pd Afud mm Opummg Du... 65

9 DEL 3: ANDEN ITERATION Pæ f dg G pbygg Op udg Fmfdg Hådg f m Sæ på pd Opummg Fdbc på dg Bug fdbc Opummg Rv fdbc Opummg DEL 4: METODEREFLEKSION Vdg f udøg Opummg W-g m md F-p Bugvghd g bugpv K bydg Opummg KONKLUSION Ku Lu Bgvg

10

11 INDLEDNING 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

12

13 Iddg Uby g bugddg Uby g bugddg bgb, m v fhåd hø m g m. D f v gå æ g g, bgg d bdg bugvg g bædygg øg. Iæ å d mm udvg f -øg, hv g md g v udvgpc h vud dp p gm 00 (Rcff & McN 2012). M vghd dg g dd ud. I P f 2011 vud Thm S, bugvghdpc g dø f S- Gup, uby yp fyd ud é pc f budg ffg -pj. A b ydg m, hvd ffg -pj, m ucc v udvgf, uj å d bv c. Åg d, bug fd ud f vd øg, bhv f d mph d f bug ypu. D bud mgd, væ fd, fvæd fu på uby g bugddg dg udvgpc. Iføg Thm S bø % f d md mg gå uby g bugdg mg m hug v væ j d g. M bugddg g fu på uby pg g d væ, hvd d bdg fø pj øæ. Hvmd fu øg m hådgbg g fhd g udvgpc. Ig myg D jg dg mbjd md -vmhd Lygø Sym A/S, m d mb hd Ig Myg, v d på bggud f f, hvd øg fu på bugvghd g bugddg udvgpc byd f d dg pdu. Ig Myg (IMS) udvgpj, ø f Købhv Bb, Ahu Kmmu Bb g Tåby Kmmubb md bvg på p 11 m f Fd f Vfædg. Pj d p f å d, g få 2013 øg pg udug. IMS udv md hb på u fgø g f d mg u, m dg bug på mhådg. Sym bå f d, m mm d d md øg: (1) wb m på bb cmpu g (2) hådhd øg mph. M wb v bv dm f gupp upbug, bv d hådhd øg dgg bjddb, m vd f vd bb. Hv gg m fy båd på bb g d f d m. H pj df dyb fhægg f d hdg g md d y bjddb, m mm føg dm hv dg bjdgg. D df yd v, d mb hd båd bugvg g mvd g bug. Evug f d mb hd D jg bv bd md IMS pj v d udv fjd v f yv f d mb hd IMS. D v du bv fg g bug f øg u IMS pjgupp. D v dg pg fm bug, m u udfø f uby u. Md d v bgæd fu på v bugvghd IMS gæfd å jg d m c, hv d v mug bjd pcf md pm bugvghd øg. Df dg jg mbjd md IMS pjgupp g Lygø Sym A/S, m vdø f øg. Fmå md vug udøg, hvvd dg v p må f bugvghd, g hvd d pm. H pj ucc fhæg f, d g gd md d y bjddb. Df gv d g v, dg væ bugvg. M d, d mb hd bugvg? Hvd d, hv d mvd f g d bug? K m vd pm bug pv f vd d mb hd bdg, d hug g d y g g g mvd f vd d? 1. hp://www.p.d/u/pbd///-bug-d--ffg--g/?x_pmg_ p1%5bpgd%5d=4615 gå d

14 Iddg Pbmfmug På bggud f d vvj, h jg vg, bjd ud f føgd pbmg: Hvd buggæfd d mb hd Ig Myg pm, å d v p må f bugvghd g f d gd bugpv? Udøg Udøg g m vug, g udvgpc v dhd. Bug v bv vv gm h udøg, g jg by mg dmd f bugc gg udvg (S. 2005). Fø mm mf ; uby g udfø m w-g. På bggud f u f d v jg udfm dg, m d gudg f d. Ad mm dmd mf uby whp md d fmå få bug fdbc på dg. Udøg fd d f d mm; dg g bugvg dg. Df v jg by mg f m bugvghd md Pc. (2007), N g Budu (2013) g W (2002) m p hf. D udøg h fmå vu øg båd fhd bugvghd g bugpv, v jg gd pæ, m p fhd mm d udøgf. T g g m bug pv f vd ym, v jg vd f d gd bugpv pæ f Jz. (2011). D vdb gudg v bygg på hmu gg fg. Dmd ø jg udd vv d f udøg g d d y f d våd. Bggudvd m IMS pj IMS h fmå um bb mgg g hådg, pg g p, m ppgmughd. Dmd IMS mødmm æ pbmg, m bb å vf dg. Fø g fmm d dbg d dfbug på mhådg. I dg bug d fhdv mg f d d på æ bøg på pd, fy dm g f dp g d f dm, på d f, d Bbym (BS) gv, d å på hyd. F u må mhådg fø g f IMS, d 2006 bv fg 0-pumåg vd Åhu g Købhv mmu bb (jf. Bg 2). D v å g bv fg måg f mpmg f IMS f u dum ff. 0-pumåg v, d bug djd f d bjdd på mhådg. Dudv dj 16 % f d md hvd f å g m, d fd m på hyd. H ægg 11% f hvd, hv å fd m på hyd, på d f, d bud væ gægg, føg bbdb. Udv d f m, bug d gg mg d på fy m ud på f, gm d mg ø md m mm f mmu. D mgd gyg b u, hv d bug uødvdg mg u på fy m ud. Sm d dg, pv d mpv, d bfd g p f mp på é f, m d h mg d pågædd mp. E d pv, f mpv h dbb å mg m, m d h pd, m d f å md m mm hyd m. Opumm ø m å md IMS ø føgd pbmg: Hv m? Hv d m bug f m? E d på hyd? Hvf håd udå g fvg m ffv? Dmd ø m md IMS på Opm udy f m, uc g bd vc 2. D vd pbygg ymdb, hv d mug hug d g bd vb v, hv m bfd g. R p v d byd, m IMS g md RFID g, m 2. hp://www.gby.cm/ gå d

15 Iddg chp-hd, d æ vh. dbøg. Hv gg m fy, d md d mb hd IMS, g d dmd, hv m, åfm d fpøg f d. Sm d dg, g, hv m bfd g, f d fv, d mm f g bv. Dmd mm IMS mm md d c gym, m d mpm Åhu g bv mpm Købhv mdg md IMS. C g fgå på mmu hvdbb g gym, m mm md BS g f fmd gå IMS. IMS bg, hv d m bug f m, fhægg f f pcg g æudvg. IMS bg gå, m d m på hyd. Hv d fæd, d d um f m f. IMS gå bg ud f hydm, m d g m d f hyd, hv d vfyd. IMS mm md BS, m f Åhu g Købhv mmu bb vd. Dmd IMS uppm d d ym g g. Lævjdg Rpp d p f d md hv fu: D 1, Udøg bggudvd g gudg, dd md v bggudvd m d mb hd IMS. Df bv d vdb - g gudg f udøg. Sd p bv v udøgdg, hud md g ymd. Rpp d 2, Fø, bv fmggmåd vd w-g g y f d hf. D 3, Ad, dd md pæ f dg f d mb hd IMS g df bv bug g v fdbc på dg. Rpp d d, Mdf, dhd fø vdg f udøg, md fæ d vg vdb gg. Dæ pæ ydg f, pmæ v w-g m md. Rpp u f md u. Sm g bå IMS f wb g mb hd. Sm m d, ø wb I bw. F wb dm d f IMS åm pæg f bug g phd f d f. Og d g pp g h u g pgv f m g m f. C Hmmhø, pjd vd Åhu mmu bb, påpg, pj ybd d f bbvd, d d g, d pøv fø, g d fd ddym, m gbug. Df d h y g, d udv, g d føg bgg c, d d mug by g f d fg md gd pj (Bg 1: Mød md C Hmmhø).

16

17 DEL 1: UNDERSØGELSENS BAGGRUNDSVIDEN OG GRUNDLAG 6 10:3 c p U/ AA / b g vd b K m If M M ø F.... d EN G IN R S E E U G VAL, LÆG OER E FD VE ANG L T N E E S TTE ADNET G N S I R E K E FØ GÅR D EVL ETL O TM A L H R E UNE ERNI;NRD ANLE, D R F E H R RSE DIE -DOEG C L I E E E V M E DSSP G EN Ø M E K N GT S T U S E I U S N R S O T D E R K P N D E REE DHLAOGL T DG O TL UNO ABFAG R E E D E T D N N N RS UI IGE B L E R S A A H E I G E SK SMKEER EPSEDC N E ETMI NGNEELSS VID OPRSU TE Ø S E O E S T NÆ EFRD A D UN

18

19 DEN MOBILE ENHED I IMS 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

20

21 D mb hd IMS D mb hd IMS vd d dgg bjdgg. D dg ud f æ, på fhåd, dfd bjdgg, m fd ydum Mb bjdgg (Bg 3). D mb hd fø g fmm fug m mb -hd, dv. d u RFID chp pc på m g d hd. Dudv d bug bjd mpv å d fmfd bg vghyd. D mb hd bug å v dg d ædg IMS. A fgu fd d wb. D v gå g, d mb hd båd mm md IMS wb m BS. E mp på f d dgg bjdgg, hv d mb hd vd, å m på udghyd. D gå væ å f mdg m f c g. I fgu 1.0 f d mb bjdgg u. I Op udg d fø d RFID chp m pc på udghyd. Nå d g, hu m g fy pc d på hyd. I IMS d u gv m bfd g på udghyd. I Hådg f m d fø d bgvg, m hu ø m p på. D yp bgvg gv md fg gf m; Bø, V, Mu v. Dæ hu chpp på d p, m bøg mm f. I d h fæd d øj md p g ym v vu m p på d gg bgvg. Df d fy m p på bgvg. D mb hd mph f mæ LG xu 4. Syym Add, g f d dbygg, m RFID g. Sv ym udv m pp, d på f. Dv. f vd m hv m h d mph, g IMS pp g gå m d pp, d h Py Bu (pp bu). Pjgupp h båd ddd, udv du, m mbf g b. D ddd dy, m gå m hdb. D v g dg, d ddd fug bd d mph b, g dud h d d fu d. Tb v g væ f g ug gå ud md d dgg bjdgg. Df fd vg på mph LG xu 4, m hvd d bd mb f gm, v g bvd. IMS bgb I IMS d g c bgb, m v f på få f pbygg f d mb hd. D bgb mf b.. d hd, hvpå d pc RFID g. I b 1 vg v d v IMS bgb md hød fg, hv d h d md ym m mp på d fy m, bgb dæ v. Øvg bgb fd Bg 4, IMS cp. Fgu 1.0

22 D mb hd IMS Tb 1: IMS bgb IMS-bgb Fg I IMS... Emp F M L Tphd Bg f d mmubb M d m, m å. A m h RFID g (chpumm) E bg f d d, hv m bg. A udg- g vghyd h RFID g Tphd bg f d hd d vd, å m p ud på f mm f. A phd h RFID g Hv f fgu wb. I IMS v d åd ymdb, å d fy dg på f v pbygg IMS. I d mb hd m æd på dg f f. D g IMS vd RFID gg. I IMS h m d u, å m, hv d bfd g. M vh. d mb hd. Md udg f udåhyd d m b på pd g df d fmfd pæc, m d fgå dg ud IMS. M phd. Dvd m, hv phd d pågædd m bfd g. I Åhu mmu d Hvdbb g 18 bb, m f hud - mpv Rv Bb. D m gæg m ; bøg, cd g dvd. D m vd hyd; fg g. Hyd væ båd udg- g vghyd Tphd yp p g bgvg. Tp bug fy m mm f. Bgvg bug på f. Buggupp Mbhd bv udv vd f d vd bb. D båd f, m f bb, g bgpæ, m yp ug, d bjd på bb vd d f ud. På Rv bb, hv f d mb hd bv udfø, v f få d g mph. D d bug båd m pv- g bjdf, å d væ g bug d g bv fg md d. Bgpæ v u å mph, å d på bjd. Mg f d f vd bb f d æd g, d d bv bb fhåd d å, md bb h u p. Df må d g, d f d f bug v væ y u vd mph. H æv, ud f d, m dg (wg) f d mb hd, v d u, m hvd mph. E Mb Dvc udøg f Idx Dm/Gup fg ju 2011 v d gå 50 % f d åg j mph m u 20 % f d åg gø 3 3. hp://www.dg.d/bu-/m/ m-d-h--mph.hm - gå d. 23/5-2013

23 D mb hd IMS Må f dg Mbhd fumæg væ dg åd, d pfyd g bm v mpv d u g mdg/d fm f/ wb g BS. A d v p vpcf, m fd Bg 5. D fmå md d udøg pm bugvghd g bug pv f vd pp, v jg mm æm d på d fumæg v. I vpcf d dg gå gv g v bugvghd IMS. Bmæ d g g v g pcf v mbhd. D v yd: Kv bugvghd - f vpcf: Buggæfd væ df g pbygg, å d vug, g m udggpu må g dgg fu æv m d 3 f få dgg. Sym udø hgmæg hådg f ug bugdfæd, hud: Hd, fx. f dg uhgmæg dug f pp mdfø dbud f ym K d d f fm, g mghd g vd vvfæd dv g md bug m g v g Md d v bgæd fu på bugvghd vpcf, h jg udbjd g ydg må f dg, m ø på vd g dg f øg. Må udbjd på bggud f d vd jg h g mg m mbhd gm mød md pæ f pjgupp. D må yd: Løg : Væ bugvg - d v p må f bugvghd, m v bv df T gudg Tbyd gd bugpv - hv mv bug g d bug Udø bjdgg d hjæp d d dgg bjdgg I vmpfc d g højd f, ym æv pæg g vd hv dg f d mm bug Hvd g æg fggupp d vd bb, m d d dgg bjdgg g vd m I T gudg v d bv df g må f bugvghd d mb hd ud f vd. D v gd bv dgj f, hvd gd bugpv dbæ, g hvd d fhd d mb hd. Må dmd, dg v p må f bugvghd m mv bug vd gv dm gd pv. Må gå, d pf d mb hd m hjæp d dgg bjdgg. Må m vmpfcg jg bv pmæm på gm mød md pjgupp, m f gg h p, d mb hd bjddb g æ u u vd f hvm m h ud du. Dmd d dhd f mg hdfu, m md d bv mm, å d vd hv dg bjdgg. D hæg mm md d d må, m dbæ, d må væ fu på, d dg bm fggupp md æg vd.

24

25 VIDENSKABSTEORETISK GRUNDLAG 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

26

27 Vdb gudg Spc fud hum gg d udøg g m vv fgpj. D ff fggudg hmu, g jg v d føgd bv, hvf jg h vg d gg m æ d d udøg. Hmu Hmu fgvdb, m udd vd f v åv m d pg. D dm, d gg gud f pc, bygg på m mm m m udøgm. Df d æggd by g f ff fggudg, m p bjd md udd vd f d pg. D hmu gg fv æ fgpcpp, hvf jg vd h vg f ud f d hmu c. D hmu c bygg på pf f, m må v mm gg på d d g d hhd, d d (Kv 1997, p. 57). H v jg m d ud f pdg m, g dæ v jg på hhd ud f d pdg. Ef hv få få f hhd v jg g gg på d, g ud f dm m pf f hhd mugv vud. Pcpp f fgfg Hz K. K g Mch D. My bv g pcpp f fgfg fbd md udøg f fmym (1999). D pcpp bygg på hmu ff gudg g g udggpu d hmu c. Jg h fud d pcpp æg vg fbd md m udøgf, d d d g pcf md fmym, g d g g pm bgg, m vædfud hv fu på fbd md m vg f md. Id jg mm æm d på d, v jg bv, hvd K g My (1999, p. 69) få vd Ipv ch fgfg (m væ). Fgfg bg m vv fg, m vv fg bhøv ødvdgv væ fgb. D d, hv vd m c u g hv d ægg væg på mg mgd. Fgbd md, m vd fbd md fg fmym, h føgd fmå (Whm 1993, pp. 4-5; Iføg K & My 1999, p. 69):: ( ) pducg uddg f h cx f h fm ym, d h pc whby h fm ym fuc d fuc by h cx. I fbd md m udøg vud d på bggud f K g My bv, d bg m vv fgfg d vd c u, g md ddmg fgå m dg mm p g f. Dudv bv d md md, w-g, g bydg væg på, d d fgød, fd d d, ym dg. D ø dmd få f dfyd på bug f ym g vc v. K g My pcpp f udfø f fgfg bg m gud, d hjæp f hv fu på f v f, m påv udfd f udøg. Jg v vd pcpp m få f d dmd d, g jg v fføgd gmgå u f y f d f w-g. Vd d gmgg fmå vd u g dfc vu fjfg åv m fjd. Pcpp v f udøg Sm æv, pcpp fud v f m udøg, d d bygg på hmu m fgff g h æg fu på m, m f bydg f m udøg. D ægg b.. v p bydg, m æv dg h f. Dudv hd d f pmæmhd på mm f g p, g d dfyd d hv på u. I fbd md w-g m md, p jg m f fgød d måd, føb på, hv jg pmæm på. D ægg dud væg på, hvd d

28 Vdb gudg b f båd b g gg hvd gå fgfg. I d fbd ægg vd f bydg, g d vgg væ pmæm på, vd f d f hmu gg md d fmå b- fæf æg, m vd d m måd bg d udøg på. I d fd ø jg ffc d vd, m vd dm m mdd må udøg g få g y d. m d m f fbd md fg f d udøg (K & My 1999, pp ). Jg d fbd pmæm på, jg h ffå f d udøg båd g ffå, m gå ud f m d udøg. I p Vdg f udøg v jg bv pcpp ydg g gmgå dm d u g fg, jg å fm på bggud f y. K g My (1999, p. 72) påpg dud bydg f, f ffå f d udøg væ mddd md d u, d på på bggud f dmg f d. D mpv væ ffå, m på på bggud f. I d fbd d hmu, v ffå udggpu f på få f d udøg. Df d æ d, Tb 2: Summy f Pcp f Ipv Fd Rch 1. Th fudm Pcp f h Hmuc Cc Th pcp ugg h hum uddg chvd by g bw cdg h dpd mg f p d h wh h hy fm. Th pcp f hum uddg fudm h h pcp. 2. Th Pcp f Cxuz Rqu cc fc f h c d hc bcgud f h ch g, h h dd udc c hw h cu u ud vg mgd. 3. Th Pcp f Ic Bw h Rch d h Subjc Rqu cc fc hw h ch m ( d ) w cy cucd hugh h c bw h ch d h pcp. 4. Th Pcp f Abc d Gz Rqu g h dgphc d vd by h d p hugh h ppc f pcp d w hc, g ccp h dcb h u f hum uddg. 5. Th Pcp f Dgc Rg Rqu vy pb cdc bw h hc pccp gudg h ch dg d cu fdg ( h y whch h d ) wh ubqu cyc f v. 6. Th Pcp h Mup Ip Rqu vy pb dffc p mg h pcp ypc xpd mup v f h m quc v ud udy. Sm mup w ccu v f hy w. 7. Th Pcp f Supc Rqu vy pb b d ymc d h v ccd fm h pcp.

29 TEORETISK GRUNDLAG 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

30

31 T gudg I udøg h jg vg båd hv fu på bugvghd g bugpv. Jg h vg d gg ud f pf f, bugpv vgg f, å y g g bug. E pf, m jg m u bø gø g gædd, å d dg udhdgbch, m md fd bg d g. Iføg Fzz g Bb (2004, p. 266) øg fu på bugpv væ f fgød bydg, g d gfm: ( ) Ru pduc d ym h mpv h v f h wh u hm. D æg, å d dg y pdu df, m fu på bugpv gå bdg pv ym, m dg bjd. F u udøg båd bugvghd g bugpv fbd md g vug f d mb hd IMS h jg vg ægg udøg ud f g d fg må f hhv. bugvghd g gd bugpv. Vg f fg ud f dgppv, d d bæfg g md dg pvdg md hb på dg f g. I d føgd f v jg bv d gg bugvghd g bugpv m d bgb, m vd dfc g pæ må f bugvghd g gd bugpv. Jg v gd pæ, hvd fg pf fhd mm bugvghd g bugpv, g hvd jg v bjd md d m udøg. Bugvghd Bugvghd hd vd m, dg æ, ffv bug g gd, bug fd d fdd bug. Iføg Pc. (2007, p. 20) dbæ d pm d, m bug h md dg, hv fd d båd bjd- åv m bug dggdg. Pc. (2007, pp ) p d fbd æ må f bugvghd, m jg v bv d føgd: Effcv vd må g pf m ppy dæd v d føgd må f bugvghd. Effcv hd g m, hv gd ym pfyd d, d dg u. Hgmæg ffcv fhd d mb hd IMS byd, hd vd mødmm d pbmg, m bug å md dg. IMS dmd fø g fmm hjæp dm fd m dé, hv d f bfd g. D m, mdæg bjdgg ud IMS, hv gg, d fy, bv d bjdgg ødvdgv hug udfø, hvf d f f pfyd ffcv. Effccy hd m, hvd ym udø d hdg, bug fg ym. E md d d, hv fdd ym f bug d vd f d. E ym g pfyd d, d dg ud væ ffc. D væ, hv bug gmgå m uødvdg d, fø d å må. I fhd IMS pp v d g, bug fd bjdgg fdd udfø, g d fø g bgæd pv mgd fw bjdgg. C dæ v, dg bgæ mughd f vd f ym, å bug m bøjg få ym fmå g by d. Df dg udu hdmughd f bug, md d fmå, få bug hd på bm måd fhd ym (Nm 2000, pp ). Jg h h vg by mg Dd Nm bgb fm f fy, m Pc. vd. Jg m, fy hgmæg vd fbd md f d mb hd IMS, d d m, ym udgø dcd f mgv. Dmd d væ v gg på, hvvd pp dg åd, d bg bug uv u. Df m jg, Nm bgb, c, m hgmæg d mmhæg. C d mb IMS hd v g, ym dhd fu, m d bug på fvj. Bug hv

32 T gudg mughd, m fåg d v ædg ym, m d ø. Lby hd m, hv ym f bug æ, g hv g d d bug på æ d. Ng ym g æg d æ, g md by dg g g, hv g d bug d på, d g æ ym. I IMS pp pfyd by ødvdgv, bug vd pp fø gg, d d. D må g højd f, d mpc ym, g d dmd v væ pægpd fbd md mpmg f IMS. I d fbd må d gå g højd f, ym vmpfc, m gå bv f, Må f dg. Mmby g g m, hv bug h vd gæ ym, hv d bug d pd. D gø vd pbygg fc, å d g f bug, hv d fg fu pc. I g mgfud b gå md hjæp bug md hu ym. Mmby fbd md IMS pp v g, å bug fø h æ vd ym, d vgg d vd d dgg ud bv vv m, hv d fd v fu. Df d væ ymb, m mm. m bug fø æ, m m væ mm hu å d fø æ. Uy hd m, hvvd d ym d fød fu ådghd f bug, å d udfø, hvd d ø ym. Og gd, bug bv bud d æg fu, å d bv bgæ d hdfhd. Uy d mb IMS hd v g hd dhd d fu, m d bug f d dgg bjdgg. Bug mg fu m mdfø, d fø g bgæd bjdgg. Mb bugvghd D våd må f bugvghd fhåd mg vd g fømd bgb d f dg f buggæfd. F vd m md d mm æ bgb g mm df. H æv Ph.D. g fmd f N Nm Gup, Jb N 4, m gå bæfg g m pcf md dg f buggæfd mb hd. I føgd f v jg md udggpu u f N g Ruc Budu (2013) g Sc W (2002) p g må, m g pcf dg f mb buggæfd. N g Budu (2013, pp. 52f) bv g gj, m d må g højd f, å m dg mb hd. D m dyd, d må g højd f, æm md, g df m b vfø dg f ø æm. D md æm byd, bug hv væ vd mm måd, åm pp øgb, hv d ø d. Dudv må m m dg udvæg dhd md mhu g øj vud, hvd d vgg hv md på d bgæd pd. D byd gå pd udy pm d fd, dhd p d dpdw mu må b, m få d fmå fvd Dudv m p på md bug m gf, m mugv fug gd på d ø æm, m b mm på d æm. E gj m, m m dg væ pmæm på, hvd pp chm vd. Chm d dbyggd vgmughd, m pp byd. D fx væ bg-p, mu-p hjm-p, m bug på d h mughd f på. D dgm bygg på d udæggd yym g d mughd, m bug h f vg dhd. M væ pmæm på chm g d f æmpd, m d h gå føgd fd (N & Budu 2013, pp ): E æ f fu, m d yg g bfd g på d mm d på æm. Fu, m byd d mm pcpp u hv yp dhd, d vg. Chm fc by, d d gv buggæfd, m fd bug md pv f hv. 4. hp://www.gup.cm/c/uby-101-duc--uby/ - gå d. 26/3 2013

33 T gudg BA hum fc dg f Sfd Uvy, W, m h dg f fw f App, Mcf g G Tchgy, bv æ gj f dg f mb buggæfd (2002, pp ). I d føgd v jg bv dm, jg fd v fbd md g dg f d mb hd IMS. É f W bfg fbd md dg f mb gæfd gå på, d væ dg. Md d m h, dg bø bygg gæfd på d pcpp, m bug d fvj, fm f pfd y pcpp, m fæg ægpd. K hd gd m, m bø vd d mm mg g d mm pcpp på æmbd d pp, d dg. E d gj hd m gv bug u m, d g g mvd. D gv bug fø f, g gv dm mughd fm f bgæ dm. W æv m mp hpå dg-d-dp fu, m gv bug mughd f mpu md bj buggæfd på g gmug måd, hv p gv fø f. E dj g dyd gj, ym gv bug fdbc. Hmd m, hv æmbd f pp må gv bug æg fm m, hvd bug h f mughd, hvå bug h udfø hdg g hvd d vg vd f d pågædd æmbd. W bf du gj, b gf b ud, g å v m m må b ud. A gf b ud v g, d h ydg j f d dhd d på d måd å bggud fx vh. fv. D d gj, jg v bv d fbd, hd m vd f. W bf m vd dg, d d hjæp bug mm hu, hvd d g md dg. W påpg, ødvdgv gv mg f bug fø gg, d d, m å d æ hvd d byd, v d få d ød ff (W 2002, pp ). Ud f våd bfg f hhv. N g Budu g W v jg bjd md føgd pcpp f bugvg mbdg: Ovug dhd - dhd på æm væ vug g K - d væ dg; hgmæg chm K - bug hv fø f hv v ym Fdbc - ym gv bug fdbc Kb gf fmgå ydg, d f d m I vd, hv d gv mg f bug Ovåd pcpp v bv vd m dgmå å v H04 f d mb hd IMS g vu. Dudv v d bv vd udbjd f dg f H04. Bugpv F u udøg bug pv f vd IMS pp, d ødvdg md df f v bgb bugpv, hv jg v mm d på d føgd f. Iføg Ad P.O.S. Vm. (2010, p. 521) bugpv df m: ( ) p pcp d p h u fm h u d/ cpd u f pduc, ym vc. U xpc xp hw p f bu ug pduc,.., h xp, ffcv, mgfu d vub pc f pduc u. I d fd bugpv båd u f bug md pdu m måpm, md d fmå udøg bug fø fbd md vd f pdu. I f Mc Hzh (2008)

34 T gudg bv d gd, hvd d må fd df f bugpv; é, d bv v bugpv, g d, d bv hvd m dg/udøg gd bugpv. Sv bugpv bv Hzh (2008, p. 2) åd: I df UX (u xpc, d.) mmy, pmy vuv fg (gd-bd) wh cg wh pduc vc. Md mmy m d, hv pv h bgyd g ug. Fu på pdu, m på d fø d fmbg, g d fø dym g æd v d. D byd, d u u-g-h pv, m vgg udøg, m m må væ pmæm på, pf f pv æd g v d (Hzh 2008, p. 2). Fx h v m m d hu d gd vd pv, vm v mugv udud hvd gd fø, d d fd d. Sm dg æv båd Vm. (2010) g Hzh (2008) df f bugpv d. Hzh df f, hvd gd bugpv, bygg på få f, m md pdu fgå ud f fg p; pgmc qu g hdc qu, m væ pgm v g ydmæg v (m væ). Jg v dg h vd d g m. I bgb pgmc qu gg d bug pf f pdu v pfyd d-g, m d må, pdu dg pfyd. E mp hpå væ fd bg bghd. Md d d hd d m pdu bugvghd (uby) g vdghd (uy) fhd d pgv, d h fmå ø (Hzh 2008, p. 2). Hdc qu y g pdu b-g, m føg Hzh må m: bg cmp, bg d h, bg pc. D v g b-g h fu på dvd vpf, g d føg på pfyd d ubvd må, pv på. Opv bug pfyd f b-g gm vd f pdu, y d hdc qu pdu, g d på pv bugpv. Dmd yd Hzh (2008, p. 2) d d f df f bugpv åd: Gd UX h cquc f fufg h hum d f umy, cmpcy, mu (f-d), d, d ppuy (h-d) hugh cg wh h pduc vc (.., hdc quy). Pgmc quy fc h p fufm f b-g. Iføg Hzh gd bugpv å, å md dg mdfø, bug få pfyd b-g g y hdc qu dg. D gg å m gd bugpv, d pdu væ jv, pædd, udhdd v. m m d må f gd bugpv - fx pæ f Pc.. (2007). K f gd bugpv Jz, V g Buch (2011) bv g f gd bugpv. D bygg på pf f, fbug pvg g md må; D øg d pv md d vædg må bv udhd d ybd gg - g d øg d pv md vudvg m må d dd gg (Jz , p. 92). D pf mmg md Hzh d-g g b-g. Hv d-g g md pdu v pfyd gv fmå, d ybd gg g md v pfyd f bhv mpv f bv udhd. B-g g md dvd vudvg, hv gd fmå md d dd gg. I fbd md d d gg bv dg vd d gd pv åd (Jz. 2011, p. 92): ( )d føg dvd g, mpc g um.

35 T gudg Ud f d gg p Jz.. (2011, pp ) d v fbug, m v dg fmbg f pv g v, d båd væ pg vvd g c mgfud. D gum dmd f, d mug fd dgydg pf på, hvd d gd pv dg. D gd pv u g fg gupp dvd g fg g dg d dvd væd g pbmg. På d bggud p Jz. f d gd pv, m jg v bv d føgd (Jz. 2011, p. 98f). Iv hd m, dg dbyd bug m mdp mdpduc. Bug pv, d h mddfyd på pv. Næhd v g, øg b fø f æhd pdu. Bug fø, d bv hø, g dg g udggpu d bhv g pbmg. Im hd m, pdu b fø f pg. Bug pv, dg f hjæp p dm, g d væ g v vd f d. Auc v g, d væd, øg bygg på, væ æg g pgg. R, bug pv pdu, fø vg g m m, d gg m d d d, m ø hjæp. Lvd dg gv bug mughd f hd p, g d u d g v md. U v g, øg væ g g ybd. Ivvd hd m, dg vv bug fømæg; bug u pp f f f bv gv vb v, hv d på vj h, m d gå u bv pm f d y mughd, vd g fm, pdu gv dm dgg. Læd pdu væ fgdd g gv bug y vd. I v g, pdu v bug g byd bug g uv g d vd d v fd. Rv v g, øg fåg g gmug f bug. D g udggpu bug g pæfc. Ovåd må v bv vd m udøg f bug pv f vd IMS pp. Fhd mm bugpv g bugvghd I Hzh (2008) df f gd bugpv påpg h : Pgmc quy fc h p fufm f b-g. Bv f fhd mm pgmc qu g hdc qu, gå m fhd mm bugvghd g bugpv. I d fbd bv h, m hdc qu bdg d d gd pv, gø pgmc qu u d d vd gø vj pfyd f må g m gægg, hv h bv åd: Bu f, uby f vu. I g vu hugh fcg h puu f mgfu b-g. C vf åd, bugvghd g bugpv hd fudæg; bugvghd muggø bugpv, m bugvghd h g væd ud bugpv.

36 T gudg Ogå Vm.. (2010) mm d på fhd mm bugvghd g bugpv. D f d pf, bugpv mf bugvghd, d d pf m d udøgpdgm. I udøg f bugvghd d fu på d pgv, bug ø, m d udøg f bugpv v væ fu på bug pv f ø d gv pgv. D mmg md Hzh mm pgmc g hdc qu. Md d f Hzh høj gd uddyb, hvd d gd bugpv dbæ. Vm. (2010, p. 522) påpg, ubjv måpm, vd d f bugvghd, gå vd udøg bugpv. Id f dæv v d dg væ m udbd æ f ubjv måpm. H æv, bjv måpm, m f vd udøg bugvghd, vd udøg f bugpv. M gg fhd mm bugvghd g bugpv v væ p f d våd uddg. Jg v dmd fæb d udøgf m hd fudæg, g m p hd.

37 UNDERSØGELSESDESIGN 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

38

39 Udøgdg Kp v mhd d md gg d udøg. Jg v fø bv, hvd udøg g m vug. Dæ, hv dm d bå f. Jg v bv, hvf g hvd jg h by mg f g g bugc gg udvg. Hf v jg gum f vg f d md m bv, hvd d dbæ. Kp u f md bv f d vd md y f d f w-g. Evug Udøg g m vug, d dbæ f d udv v f d mb hd IMS; v H04. H04 d fm bg f d fjd v f IMS pp. D ædg jg gum f fg H04, v bv c v H07 d v hmm g, d bjd md h Lygø Sym. Fmå md udøg, d mud ud h y dgfg fm d d dgd. M dmd, v H04 md d fmå pm dg, md hb på bugvghd g bug pv f vd d. E dg v dmd bygg på d d udvd v. Iføg S. (2005, p. 23) vug f dg fd d på f fg d f udvgpc. E vug v d hv fmå fbd dg, m d væ fg åg gmfø vug, fhægg f, hv dg dgpc d fd d. E vug, m fd d dg dgpc, v hv fmå ægg, hvvd dg mødmm bug bhv, m bugbhv vu vud, g m dg v p v f bugvghd. Evug fg yp vd md mgfud pyp g få bug fdbc hpå. Ny øgfg å bv mpm dg, fø pdu udv. E vug, m fg d udvgpc, h høj gd fmå g, dg v p bugbhv g bugvghd md hb på pm vu v f pdu fm f æd på d æ fædg dg (S. 2005, p. 23). Evug f IMS pp v fd d å dg dgpc, ædg dg å bv mpm d dg v. Dmd fmå md vug f d mb hd IMS : Opm bugvghd dg Udøg bug pv f vd dg Udøg, hvvd dg v p d dfd må (jf. f Må f dg). Evug g m v dgcyu, hv dg v gmøb, m h fmå hhv. g vd dg. Fud f g vdg h jg udfædg fudøg md d fmå g mg æg bggudvd m pj, få buggupp bhv g pæ g må f dg. I d føgd f v jg bv d dm, udøg bå f. Udøg dm D IMS mfd ym, d udv fg, h d væ ødvdg md g f v bggudvd f u æd d pj. Df h jg udfø fudøg, m h mf gmæg f æ dum h bg f pj p Jf. Bg 6 f vg v IMS dum. Jg h dud hf dgg pjgupp dum, hv jg h u h d v bggudvd. Fudøg h dud mf fmød md hhv. T Sjæbæ, IT-pjd vd Købhv mmu, C Hmmhø, pjd vd Åhu mmu bb m pjchf, Md Gm. D h gå mf d mød md C Hmmhø på Rv bb (jf. Bg 1) m ddd mød h Lygø Sym. Ru f fudøg æ d fø f f pp; Bggudvd m IMS pj g D mb hd IMS.

40 Udøgdg T f dg h mf uppd, hvf jg v h g g udfø. T v H04 h jg udfø w-g på Rv bb. T upp d f wg h jg bv fm bugvghd, g g gmfø f Sø Øb, m fc u xpc dg g fm. Ud f d fm f jg mughd f gmfø d d. D d ddmg h mf uby whp md d fmå vd dg f H04. W-g g uby dmd fø g uby whpp udgø d f udøg. Jg v d føgd f gø mg vvj v, hvf jg h fud d v føg g gg udvg fbd md vug f d mb hd IMS. Ag gg udvg Jg d m fd bjd g fbd md udvg f d mb hd IMS, d d p u d pj, gæfd øbd bv g p bug bhv. H d føj, d fø bug, d bv udfø gm h IMS pj, d fbd md v H04. Ag udvgmd på på bggud f pgø md d md, m f u md vdfd- fmd. D fgød f, d d f g udvg bjd, hv m bvæg g fm g bg mm d fg dgf fm f føg dm v (Rcff & McN 2012, pp. 10). Ip f Pc. c dg fcyc md (2007, p. 448) h jg fgu 2.0 u, hvd jg h bjd v m udøg: Jg h bjd vd fø v H04 md bug. D f f H04 h d gudg f dg f H04. I d fbd bf Rcff g McN (2012, pp ), m hv dg md bug m d fbd æ. Fbd æ h dmd væ udbjd f mc-up m u d bfd ædg d æ v f pp. E mc-up w-fdy pyp f dg, hv v g, d g fu bg, g d v. Fd vd w-fdy pyp, d bg g hug fm g gø d mug u dg f hd bug, ud d fø udv vg v (Pc. 2007, pp. 531ff). Pypg vd fbd md g udvgmd f hug u dgdé ud fø f u gm g udvgf. Pyp dud vgd vd d vdd dgcp m d f dg (Rcff & McN 2012, p. 162). Fgu 2.0

41 Udøgdg Hv m føg g gg udvg, vdg f dgcp, d, fø d vd d, pg g u på fm pdu, m væ på, d p bug (Rcff & McN 2012, p. 164). Ad, bv h pc, mf df vdg f dg f H04. Vdg mm fgå vd få bug fdbc på d udbjdd mcup, hv g u mud ud fg f, m dg pfyd bug bhv g hv ædg, d v. mpm d fføgd v. D v væ hgmæg, d fføgd v f pp md bug, fø d fgv. I d fd, d m hghfdy pyp, hv bug pv, d fu bg. D v, m udbjd på bggud f d, jg udfø, bv fø fgv d. 31. Mj 2013, g df h jg mughd f d. E f d dg v v hv muggj du, udfø m w-g, d g u fø fbdg fhd d pbm, bug pvd vd fø. Sm bv, v jg vv bug hv f dgpc g by mg dmd f bugc gg dg. U- Cd Dg (UCD) gg dg f buggæfd, m fv, bug vv gm h dgpc. Bugppv vd fø få bug g bugbhv g dæ dg Fgu 2.1 md bug ud f d pcfcd bhv (S. 2005, p. 15). Fgu 2.1 u d v bugcd gg udvgpc (S. 2005, p. 17). Jg h fug d gg vd fø mg d ødvdg bggudvd, hvmd jg h på få f g bug g p g må f dg. Dæ h jg, vv bug udfø m w-g (U g d vu). På d bggud d på y øgfg (Dg), g d bv u vh. mc-up (Pypg). D udbjdd mc-up hf bv vd vd uby whp, m g h bdg øgfg. Tmd I d føgd v jg bv d md, jg h by mg f hhv. fø g d, g hvf d fud v fbd md m udøg. Jg v gø mg md vvj v fmggmåd vd uby udfø f Sø Øb, d jg h væ md ægg, m b få d vvæ g by mg f d md u hf. I p, T f d mb hd IMS, v jg dg bv, hvd fd d. Jg v gå fhd mg, hvd d uby g wg upp hd m md. W-g G-g, w-hp, wg-vw w-g md h mg m, m dæ v d mm gg. E gg m dbæ, f dm d udøgbj ug mdg md, d pøg d dg hdg, hv gv f db d mgd. I fbd md d udøg h jg vg vd m w-g, m jg pf m yym md d øvg æv m. W-g æ på m f d gf md, m dgd bv g vw. Kubch (2003) bv, hvd m md md h føg fd

42 Udøgdg mmvj mm d bgæg, d m d md bdd. H æv, d vd dgd bv væ væ få db m mv g d mg, d ægg d hdg, d d mm på d, d fg g, m b g m d v gø d ug mjø. Dmd d vw, hv m dd g g, bgæ dg d udg. D d, d m g m ud f d ug mjø, hv mdfø, d væ fhd g d, d pøg d. Dudv d mug udøg, hvd d g gv (Kubch 2003, p. 459). W-g mødmm g f d bgæg, d f føg fm d ug mgv, m h pøgmå, y g bv g dgm udøg fm md bj d m. W-g å bv m hybd mm dgd bv g d d vw, d f uu g ym bv f fm d ug (Kubch 2003, p. 463). Iføg Kubch (2003, p. 463) d fgød fd vd w-g dmd, d mug bv fm d ug g mdg få db d mg, d ægg d hdg. K g Zd (2010) bv, hvd d h vd båd d whp m d, d d whp, udøg f bug pv f vd pp bgvvg fbd md mmu bypægg. K g Zd (2010 p. 29) bv, hvd m vd fud på db bug gv pc, m m gø vd whp, hv d mug pøg d, hv mg bug mpv på vd by dg. H æv d, whp m md ggæd vv p. D vvj ægg g p f d vvj, m Kubch gø g fbd md bgæg vd d gf md. K g Zd h df d mb øg åd w-hp, m ægg g æ p f w-g g-g. I d fbd v d, : Whp b h udy f cx pd wh h mc-pc f -mg. Sm gå påpg f Kubch, på m å båd db bug m d mg, d ægg. K g Zd (2010, p. 32) bv dvd, hvd d dfcd p f uby pbm vd d pyp f pp ud whpp, m d hvd dfc ud d whp. D v pbm, m pd på bggud f, bug vd pyp ud g d g g vd bd. D f gå bugb vd m, hv udæg dg v vdg d f. D ud på d bggud, d m mgfud md mbym, m fhægg, vd d d, d dg. W-g m md f d mb hd IMS På bggud f våd vvj m bug f w-g, h jg fud md g bug vd f d mb hd IMS. D h jg fø g fmm, d ym dg bv vd bm g fbd md g dfd g fg bjdgg. Df d v gå fg d, hv ym dg bv vd. Dgd bv u dg gå hv gv db m bug pv f vd IMS, m d uby u hv må bugvghd pp. Hg md vd w-g fm f d d md bv dg g mdg pøg d d pv g d bugvghdpbm, d ød på, g dmd på d, m gv db bgg udøgf. D hvd væ mug udfø fg md fg fmå, m d v d md d gudæggd pf, m jg h vg bjd ud f; bugvghd g bugpv hd fudæg g df udøg p.

43 Udøgdg Md dud æg g få db bugpv. H f bg Hzh (2008) bv f, bugpv v båd udøg, m d fd d m fføgd. I åd md d, bv Vm. (2010, p. 528) gd, hvd bugpv dym d d udy f m fø g d pc, m v væ udvg, m d fhd, d fd d ud bug f pdu mpv d dfyd æg hv på vd f pdu. D df æg udøg bugpv, f bug h vd pdu. Udøg må gå fd d fø g ud bug f pdu. Efm bugpv udy f bug u-g-h fø, d vgg dm d d, hv pdu æ vd. H føj, bug væd g fudæg gd hv dfyd på d pv f vd pdu, g df må d gå g højd f d (Vm. 2010, p. 521). Ud f d vvj w-g m md v vd f d mb hd IMS, d d mug pøg d bug pv, m fd d m f vd g pføgd pøgmå. I g md fgå d, ym dg, g d højd f d dvg på vd g bugpv d fx væ fy p udfdg fbud md bjdgg. Ud f æg f K g Zd (2010) vud md gå vdg udøg bugvghd IMS pp. E d uby hvd gd væ vdg, m fm d f, udfø f Sø Øb, gd g md, å d udfm dg, w-g fud v m uppm d d uby. Ovvj gå h på, w-g mugv v u fø g d pbm d d uby jf. w-hp m uppm d w-hp (K & Zd 2010). Ovvj v fmggmåd I fbd md f IMS pp hg udfø v uu w-g. D hgmæg u uu, d d fhåbg v bdg md d d, m æ v væ bugb fhd dfc d m fmædd bugvghdpbm d mb øg. I d fbd bv Ph J. (2008, p. 5), hvd uud w-g gv d d, hvmd d, d d pcp-d g-g, gv m pv d. Jg dmd pmæm på, d uud fm, m jg h vg, mdv, dg få mughd f g å høj gd hd p. D dg m fgød pbm, d d g d fg bjdgg, m bug v væ ødg føg d bug f pp båd ud g vg bjdu. F uu, h jg vg dg gm g på fhåd fg pgv bm æføg. Dudv h jg vg udfm vwgud, m v m bv bø hv w-g. Kubch (2003, p. 463) bf, w-g fgå ud å ug fhd m mug g ud d mædghd, m gå v gø g gædd, hv f v d. K f d udfø w-g v df Rv bb, g dg v vd mm bb. T bv dmd udfø d v mgv, g jg hvd m gæ d hu. I fæg f vvj m ug fhd påpg Kubch (2003, p. 464), : Ev hugh u g-g dy d fm vydy u, h ch chqu bvuy uy ccug c cc. I h uy h fm ccmpd h u p by cquc wh gg hm dcug h pcp d p f h phyc d c vm.

44 Udøgdg D v g, vm d æb å ug u m mug, må d dg g højd f, d u u, hv f v gd v væ fmmdm, gm d ug f dg æ høj g v på pøgmå udvj. Dmd må m gå m f væ bvd m, m påv udfd f d f w-g åv m f p vd mpv d vw. F påv dg ydg h jg vg u pg d udfø w-g m ydf. I d fbd bv J. (2008 p. 3), w-g dum på vd, m d dg væ fyd, g upu væ fvd, d f båd fm, gå g på mm d Ivwgud Lgd f uu, h jg udfm vwgud, m, v m bv bø. Ivwgud udfm på bggud f bgb f hhv. m bugvghd g bugpv (jf. T gudg). På bggud f hv bgb h jg udfm f vwpøgmå, m h fmå fdæ mpv gd f by øg. D gg vg f, d bv pug d å mg p m mug f bug pv f vd pp, åv m gd f bugvghd. Md d vg gg jg pmæm på, vwgud md æ m d bm g. D dg føj, jg h fug vwgud v, m h bug d m j g h dg d pøgmå, m u vd ug. D v g, d på d v pøgmå udvj, d bv, vm d h væ vmm md vwgud. Ivwgud fd Bg 7.1. Uby whp Uby whpp hvd fmå vd d øgfg, jg h udbjd på bggud f d f w-g. Iføg Bød. (2000, pp ) whp v f p m hv dg g hv y - dg m. D bf dud, d fc, m fmdf whpp. Uby whpp hvd dmd dg m, hv bv vd v dg mc-up f dg f H04. Iføg Bød. (2000, p. 273) whp, hv d vd pyp, hgmæg udfø på dpu d d m pv whp. Åg d, pyp d, m dg du, hv muggø gg vug f øg. Ud f d bfg vd jg mc-up u dg f bug g få d fdbc på, hvvd dg mødmm d pbm, d v vd w-g. Fmå v gå få fdæ, m d vu v på y pbm fbd md dg. Udv mc-up f bug gå mughd f fpøv føbg v H07 f IMS pp. I d v d fg v fbdg, m mpm, d d mm dg v H07. Fdbc på mc-up g v H07 h å gå fmå bdg md ydg fbdg d dg v H07. Bug u ud whpp bjd mm g fæb du d øgfg, d bv pæ f. Udv pæ dm f øgfg, bv d gå f md g f d ud, d m md ud w-g, m æ d g d pv f vd pp. M v fc f whpp, g jg bug gg md d pgv d u gm g d dm pøgmå udvj. Jg vg pg whpp på vd, d jg vudd, d v fy. Jg f på fhåd dg ccp f bv fm, m vg pc m, å m d g på pg. Bug, m dg whpp, v d mm bug, m dg w-g. Fmå md d mm bug v, d, f hv dg w-g, h db pp g d dfd bjdgg. Dud

45 Udøgdg h d db d pbm, d pd ud w-g g fhd g, hvd d føg ø. Ydg bv f fmggmåd m u f whpp v væ fd p, Fdbc på dg. Aymd I d føgd v jg bv, hvd jg h fg y f d f w-g. Ay bv udbjd m mg f pg f. Tmg fg ud f d dg pæd bgb f m bugvghd, mb bugvghd g bugpv (Jf. T gudg). D mm bgb, m bv vd uug f vwgud. I mg h jg vd pvæøj T 5, m pgm d udv f f vd h Wc C f Educ Rch. Pgmm gv mughd f b vd ydf g udvæg æg pg, m m ud f øgd g mmhd md pg f d ydf. I T d d udvg pg f udp, hv bgb, jg gå v vd yf. Jg v dud vd bg, øgd, f d udvg bgb, m jg h m d f w-g ud f. Jg h fug bfg f T Tu y f d f w-g. A ydf bv y gm gg g jg h b pg, m jg h fud v fhd d udøgpm, jg bjd ud f. Vghd f d md ydf på m g 40 mu, hvf jg h udvg g b 68 udp på vghd á 32 mu. I fgu 2.2 mp på udp, m jg h vg b g m ud f d vg bgb. Udp: Pv vf IMS K: 0. Nøgd: Bugpv > Afud pøgmå Td: 0:35:27.2-0:35:40.9 (Lægd: 0:00:13.7) Epd Tp T 1_L Udpp: L: Jg ER pv g jg y d f jg b m æ f g fv v jg å dåg bug d gå d jg... y d... jg gæd mg d. Udpp øgd: Bugpv : Auc Bugpv : Fø g gd Bugpv : I Bugvghd : Effccy Udp mm: L gæd g mm gg md bug IMS m fø g fg md ym/fø g dum. D hjæp hd? Fgu hp://www..g/ gå d

46 Udøgdg Jg h gå v mm udpp f u hu, hvd jg fd væg pg. Efføgd h jg hf mughd f æ d udp ud, m v bv m md mpv øgd, d g bugvghd. Udv d vd bgb h jg p øgdæ, m g bug f w-g m md, d jg pp v f v w-g m md fbd md vug f bugvghd g bugpv. Smg udp md g v øgd fd Bg 8.1. Lydf fd Bg Jg h fg vd y f d f uby whp, d fmå md whpp h væ vd dg vd få bug fdbc g fg y udøg f bugvghd g bugpv. Jg h dg gm vdf f whpp g h d udvj m b v c.

47

48

49 DEL 2: FØRSTE ITERATION 6 10:3 c p U/ AA / b g vd b K m If M M d A.... d D N I NU S ON O I T R E RA, G E N T E Æ I G E EV T N I B S R I R K E V L Ø U A L IF W A V R E OV E K S AF FATT IS R SE M Å L O P E V SOM LONG ESKRI E OG A B D ; Å K TA M E A S T D LIO GANG E AF B I B M YS E L R A F AN AF STE NÆ

50

51 TEST AF DEN MOBILE ENHED I IMS 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

52

53 T f d mb hd IMS I d føgd v jg bv, hvd f d mb hd v H04 bv udfø. Jg v fø bv uby g f Sø Øb. Df v jg bv w-g; dg g fmggmåd. F gv æ få f d d hd v jg u f md bv d g pbygg f v H04. Uby Uby fd d d. 28. fbu 2013 på Sø Øb Købhv. Tdg v fm vd fg bb Købhv mmu. T bv udfø m æ-høj, hv dg d vd bd md pp f g. D hvd g ø RFID g, m d u vd d fg bjdgg. Hv vd é m. Sø Øb v d g bd dg udfø g pgv g d dm pøgmå udvj. Jg bvd f f d fm g v d vd d d. Bug bv bd m udfø mm bjdgg, m d gjd vd w-g. Jg v bv bjdgg d føgd f. A dg m gm d fø bjdgg. T dg d på d dj, m g u gmfø d. Dg bv gå bd m fhd g mu d mb hd. Ru f fd Bg 9. W-g T fd d på Rv bb d. 1. m Sv bv udfø m w-g, m bv p Udøgdg. I dg p. Jg d f ægg f g hvd gd m d. T Sjæbæ, IT pjd på IMS-pj, bvd. Tdg A dg vd Rv Bb. Af hy d ym h jg vg d dm vd d gg v. Jg h dg få d ccp f, jg må py g, d g hv æg, d h bjd bbvd. I b 3 vg v pyg m dg. Jg f gd pyg m dg db IMS g d fg md vd mph. D v, m dg h db IMS, d d hv dfyd på d hdg vd pp. Tb 3: Ifm m dg Nv g d Sg Kdb IMS Smph-fg L, 62 å Bb gm 25 å I g db Ig fg H, 58 å Bb gm å I g db H v mph Kj, 43 å G, 53 å Tmd vd g æg. H vg bb g h bjd på Rv bb fm g hv å A Rv g Sødup. Udfø dgg pgv I g db I g db B, 56 å Bb gm 25 å Ld db d hu md uudvg. H dg fø pp Ig fg H v mph, m fm h, å hu h d fg Ig fg Ch Bb gm 36 å I g db Ig fg

54 T f d mb hd IMS Opyg m d fg md mph v d hd, d væ v bgæg, hv dg h db d g pcpp mph. Fmggmåd Fud f hvd dg få d fm m d g d m vghd f. Dudv hvd d g få fm m fmå md, d m md d ccp v bv pg md df ( fm dg Bg 7.2). Id hv f dg g fg f fmå md. Dudv f d f, d v bv bd m udfø æ pgv, m jg v gå md g pøgmå d, d u fg g. D bv g væg på, jg v d v vd pp, m udud, hv bugvg pp g d pv f vd d. D bv dud bd m udfø bjdgg å æ på u m mug, g d bv bd m æ høj m. Dudv f d du bgb IMS; m, phd, g pgpd. Dg bd m udfø æ bjdgg, m df ydum: IMS Mb bjdgg - Ig Myg (jf. Bg 3). D d bjdgg v: Op udg: Avd å d m udghyd () Fmfdg: E d bjdgg, hv d pu m f udåhyd d yp vd m. Hådg f m: D d bjdgg d m, m mm f c g, p på bgvg. Sæ på pd: H d æ m f bgvg p på udåhyd g df g m S på pd. D d bjdgg mf fu pp, m d bv vg, d d d m hyppg bjdgg d dgg. D-udv v d mug fu, d f fumæg du v gægg. I y f d bjdgg v jg bv bjdgg æm vh. æmbd f v H04. D bjdgg, dg bv udfø, bv gmfø å æ på vg bjdgg, m d v mug. Dv. dg hvd æ m, bgvg, p m udghyd hd hvd få påm RFID chp. Abjdgg fg dv udå g dv på d fæ, hv gå vmm md åd, m bjdgg fgå dgg. Ud fug jg dg g dm gg md d bjdgg, d u udfø. Dudv pug jg d d pv f vd pp, g jg pug d d pbm, d ød på udvj. Sm bv Udøgdg, bv d ud vd vwgud (Bg 7.1). Ivwgud hvd jg md ud, m bjdgg bv udfø. Ef bv vwgud f pøgmå, m jg hvd få f md dg ud. Må v å udfø d vg bjdgg på mx é m. Efg f Købhv v dg, dg h u åd udfø f d pg pgv på d m, d v f hv. Df v d md fbhd f, v åd pgv d f m. Vg m hd d f m bv uff på bggud f bfg f J. (2008, p. 464) m, wg gg d f m 90 m. m K g Zd (2010, p. 32), m bf vghd f 45 m. D v g dg, vd f m., g dg åd udfø pgv m v på fud pøgmå d f d dum. Dg hvd å væg mm vd udfø pgv, d d hvd Købhv, hv jg v mm æm d på p, W-g m md.

55 T f d mb hd IMS D mb hd v H04 I føgd f v jg bv d g pbygg v H04, m bv md bug vd w-g. I Fgu 3.0 wfm f d g pbygg f d mb hd. I øv v hjø mu- pc. d fg g fx: S d d æ p på. Nd ffd mph dbyggd pp d, d T gudg bv bv m fc chm. D dbyggd pp : bg-p, hjm-p g vg-p. I IMS pp h bg-pp væg fu, d d vd fu mg fu. Hjmpp fø bg mph hvdæm. Nå bug på IMS-pp d fø æmbd, hv d gg d md bugv g dggd, fø d vd pp. Hf d vmæm, hvf d gå d mu vd på mu øv v hjø. Hf mm d d mu vg, m æmbd 1.0 g 1.1. D fu, m bv vd ud w-g, v: Kgøg pæg Tp/m/hyd -> (R)hyd/ud Sæ på pd på f Fmfdg Tj vg f p Gmgåd fu, gå bug ud f fu vd på mu-, bv d pågædd fu m md g b (jf. æmbd 1.0). Fu fu vd på mph dbyggd bg-p; p d v hjø. Fgu 3.0 Ud f mu- b på fu gv. Hud d, m bv, hvd bug fx: S. I j ud d fm på æ;, m-, phd-, - g pg- (Jf. f IMS bgb). I bv m bå fhægg f, hvd d. S- m bå, å v. D bå mg h fmå d, hv fu bug fmg v hv bug f f d, d p h væ d. I d æ p v jg gå dyb d bv f d fu ud f bv f d f bjdgg, m dg u udfø ud w-g. I d f md på æm å d u, m vjd bug, hvd

56 T f d mb hd IMS Sæmbd 1.0 Sæmbd 1.1

57 ANALYSE AF DATA 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

58

59 Ay f d I d føgd v jg pæ y f d f w-g. Ay v md udggpu d f w-g dgø f bug pf f bugvghd d mb hd IMS, d pv f vd d g d pbm, m pd øb f d bjdgg, dg u udfø. Ru f bv pæ f IMS pjgupp g Lygø Sym mød vd Lygø Sym d. 5. m Ay v væ uu ud f d f dfd bjdgg m dg gmg vd w-g. D f bjdgg : Op udg, Fmfdg, Hådg f m g Sæ på pd. T u v d væ f, m bhd dg fud mm. F gv få f bjdgg, v hv f md bv f d pågædd bjdgg ud f æmbd f d d v H04. Op udg I d bjdgg bv bug bd m p udg, hv dbæ d m, d æ på udg d pågædd udghyd, m IMS h bg. D gø fu, Tp/m/hyd -> (R)hyd/ud. Nå bug gå d fu d æmbd 2.0. I d, d u. Ef båd m, phd g m, m d æmbd 2.1. T md på æm gd æd. Ef hv g m d u gv IMS, m å på udghyd. Sæmbd 2.0 Sæmbd 2.1

60 Ay f d Ru R p hvd bug m vd udfø d bjdgg. D dg fg hdg, hvd d pv bug f IMS fbd md d bjdgg, h g bug (Bg 8.2, 0:01:49): Jg gå mg p udg g åd. A m g g gd u g g g, u g v d y ff ud f ym g å u m på d måd d å m u SE, d v d å d v v. F d j pbm I DAG, å v v udg g g bøg ud, å m j SE, d på udg, v. I c gv L udy f, hu fø g fmm d vdd fd, m IMS gv fhd d bjdgg. Dudv bv hu, hvd øg mødmm pbm, m d å md dg. I bugpvppv d åd, L pv æhd øg, d d g udggpu bugbhv. D gå åd, hu pv øg m u, d d ybd, g d g, d h hf mughd f fø. E d bug, G, m p vf u vd IMS d bjdgg. Hu m, d v mm g væg æg d, d d gø u, d d hv m, g m d u, d b æ dm på udghyd ud dm (Bg 8.5, 0:04:33). Hv L md c vf pf IMS m øg, d g udggpu d bhv, h G væ vd fd, m pv, d d bjdgg ump g m d. G pv å d mm æhd øg, g d gå åd, hu fd øg v. G pv f vd IMS d bjdgg gå fæ g m øg ffccy md d d; hv gd IMS hjæp bug md ø d pgv, m gg bjdgg. G pf bjdgg m m dævd, d d u, g dmd pp hjæp f hd, hv fæ f, hu h væ vd, hv vdd fd pp gv g d pcf mmhæg. Lby Lby gd øgd, m gå g fbd md d bjdgg, hv udpp hud mp på (Bg 8.4, 0:05:21). M d gå- å d h y... hv u jg hvd bug d måd må å v jg u, d d, m- m d h b y, å jg h væ vd, hvd d jg fu på. Ovåd c Kj v, d hu bv pug, m hu gd mæ, d fu hu g hvd væ d, bv m md g b, m h fmå fæ bug, d mugv h fu d ggvæd hdg. C g by, d d hd m, hv hu y ym vd, fø gg hu h d håd. Kj m åd, ym æv g væg, hv v fåg, d d pp, m dhd mg fu. F f d d bug æv gd, d væ g ym, g d bug d mgd væg m fg, hv d h væ vd fu, hv d, bug d på, ym æv pæg, g d umddb g d bug ud hv få du d fg bjdgg. E d bug mm gd d på, ym æv g væg. Ndåd udp f m f bjdgg på, d L vv m, hvd bjdgg fu (Bg 8.2, 0:11:11). Aå d g fu pd g m h? (M:Nj d d.) D vd jg. Hvd v jg å gø?

61 Ay f d D jg df pøg L, m hu bv vv m, hvvd hu h fu, v hu (Bg 8.2, 0:12:10): Må jg, jg v væ d, å jg h bjd md d, v! å d mg f NU, hv jg gm må v pd fu, m d jg, jg bhøv hv d åd, å d bjddb. I c mm L d på, hu fmg md d v æ, d ødvdg på fu- pd-p, f ædg gm. Hu mm gd d på d vvj, m gj fbd md må f dg, mg ym må væ f ug vd. Md d m, d g højd f, d p bjddb, g bug dmd u vd d d dgg u ud bv d v, d f mg hd ym. D dg bmævædg, L f gå h å g vd, hvd hu få fu bjdgg, m dg m, d b pøgmå m væg. Fdbc L dg d bug, m mg fdbc på, m bjdpgv udfø. D u fbd md d md bjdgg, m gå m g fg. Ud f d udfø w-g bv f dg fbud g må fd fm mu. D hu mm bg pøg hu (Bg 8.2, 0:07:57): Hv u d v vghd, jg d g v vd gø d h, g d å mm å g g pøg mg m g, hvd jg å h, jg h få d h? Fd jg æ, d åd d fy h, å jg, hv jg h føb. Sæmbd 2.2 Sæmbd 2.3

62 Ay f d Spøgmå v, d d fdbc bug få, å d m, pp-p b md M håd, m å på æm c. ud, m yd, m d vd - g fjg. På æmbd 2.2 pp-p b, m bv yg, å m. Nå b fvd, d mug, m d bv, hvd d bv. Dmd bug bv vv m, hv m d h, hv d bv fbud g fø få mughd f vd bg bjdgg. Smm bug påpg dud, hu, d fø gg hu d, å pp-p b, d d bfd g d på æm, hv m yp hd håd v, å m (Bg 8.2, 0:04:37). E d bug påpg, b å, hu æ d, å hu h b på (Bg 8.5, 0:03:17). Dudv d væ f på pp-p b vd hhv. pv g gv fdbc. I æmbd 2.3 pp-p vd fjg. Bug gv udy f v pbm bud, d væ g vd IMS, hv g øg by Bug mg fdbc vd g, g h væ vd f på pp-p vd - g fjg Fmfdg Fmfdg v d m dævd bjdgg, m bug u gm ud wg. Fmfdg fg, å d fd m på f d væ bg, mpjd, fyg d. Dé, hv bjdgg d g m f åd, m d fgå dg, d dg p ud, m d gå ud md, å m fmfd. Md IMS d fd pp. D mgd fdbc g mb bugvghd, æm bg øgd; fdbc g. Iføg W m gv bug fø f, d h v ym (2002). Nå bug fæd f IMS pp g hø bæfd -yd, m h g md, hv g pc d, d på fvg, hv mdfø, bjdgg mm g æg d udfø. Opummg Ng f bug gv udy f, IMS mødmm g pbm, hv åd, d pv æhd øg g pv d m u Ad bug h dg væ vd d vdd fd vd IMS, m pv, d bjdgg bv m bvæg (mgd ffccy), hv mdv, d pv øg m v g pv æhd d. Sæmbd 2.4

63 Ay f d Sæmbd 2.5 D fø væg, hv dyp d v bjd md, g dæ, hv på f d v fmfd m jf. æmbd 2.4 g 2.5. D dud væg dgæ, hv d væg u bjd md d, m mm d, d gv dpu. Hf d d phd, hvpå d v ægg d fmfud m, m f L g, C g g L vghyd. Tphd d fæd hyd på bgvg, m hv h chp påm. Jf. æmbd 2.6. Hf få bug på æm v d m, m fmfd - jf. æmbd 2.7. På d gv, m m L g, C g L vghyd. M g ægg på bgvg, på d hyd d hø. Sæmbd 2.6 Ru Lgm vd d bjdgg, d fg hdg, hvvd IMS hjæp fbd md d bjdgg bug g (Bg 8.2, 0:18:53): Jm jg d, d hjæp md d h, å, d d mg, å... å d d ud, du gå ud g v d d, m du h v hudd å, g gå g d, fd å d h du j gå mg mæg æpg, å du g, g å du æ mæ, du h få g g g h få g g d, å du gø d fædg d h,. Bug m å, øg hjæp, g dmd må d g, hu fø, d g udggpu d bhv, d å md d dgg bjd.

64 Ay f d dmd gø bjdgg d ug. H gv hu udy f, d fug å gd f p hd vd d mb hd m bjddb. I bugpvppv d åd Ch pv m fhd øg, m dmd pf d m fmmdm. I fæg f våd c æv Ch, hu gd, fmå md hv m vd, hv d bfd g. D dmd g, øg, føg Ch pf, ffc, d d gd pfyd, hvd d dg, m hu pf d d fæd m fdd vd. Ch mm dg gå md g fg på, hvf hu y øg fdd bug (Bg 8.7, 0:17:52): Sæmbd 2.7 I bugpvppv, d dmd gum f, bug fd øg båd v g fø æhd d. D gå åd, hu pf øg m u, d d ybd mmg md d måd bjdgg fgå på u, hv bug fd uhgmæg gmmdg. E d bug dg d m p, hvd gå d bjdgg, hv hu gv udy f c hud (Bg 8.7, 0:16:56): Aå u- f d fø å... fug d j å gd f mg md d h, g f d d å y jg må d... d ug... g u h d... Ch gv udy f, hu y bjdgg bvæg, hv åd, hu y øg hjæp hd, m Jg vd d å, jg d jg v å, v å VANT d d, å jg v j y, d v mm,, å h! Ogå b hådgmæg, jg y j, d æg m håd, v, m d g jg md d... d j pøgmå m v,. Sm gå æv fbd md bjdgg, Op udg, g f f p d fbhd, d v bug d mb hd, g d df d fd d bvæg vd v hd. I c vf f Ch dud, hu y mph hhd å m håd, g h æv, d fø gg Ch h mph håd. D g v f m høj gd væ mdvd, p fø g fg md vd d mb IMS hd m bjddb. I d fbd d g højd f øg by, m u h gø md v pp m gå md vd æ vd mph m bjddb. I c hud mm bug gd d på, hvd d mb hd m bjddb påv bjdgg (Bg 8.3, 0:12:16):

65 Ay f d M: Og d åd, du æ, d f f åd m bjdgg fug u...? H: Mmmm j, å, d d j, g md m gå md d d ppg,. M g, d d bv f, fd d åd fy g, m j..., m d u, å g m bgvg md, fd d v, jg g å d h g fd fm bøg g hd pp g yd f. D v jg få væ vd, vd d h, fd jg j h ægg d h f mg å... C vf åd bug, H, pf bjdgg md d mb hd m md fb, d d u. I bugpvppv d gå åd øg gv bug mughd f hd p g dmd vd. D dg v mughd f mødmm d IMS øg, hv jg v mm æm d på pæ f dg f H04. Kb gf Vd d bjdgg pd d pbm, m g pcpp m b gf. Bug hvd b.. væ vd mm jb, d d u væg dyp, g, d v f, d mm, mg. D æv, h bug fø vg g dæ æd dbgæg, fvd mg b vg g d væg på y. D m d f f bug ud f, d d g fø væg d, d å øv på æm (jf. æmbd 2.5). Dudv m g f bug gg gg mm mph dbyggd pp, d d føg mm pp Fg /S g S fmfdg/ I fud. D v bydg mm, d d fåg, d gå ud f fu h ud f pp. D dvd d md pcpp m b gf, m Fdbc I bjdgg, Op udg v d f fæd, hv bug mgd fdbc f ym. I d bjdgg d mp på hgmæg fdbc, m m vvj bug fbd md d øvg bjdgg. E mp på fdbc, m bug ægg mæ, chpum, d dd på bgvg, m bug, bv yg på æm, å d. Ef chp, bv umm yg ud v på d phd, chpp y fx L g -jf. æmbd 2.8. D u hgmæg fdbc, m gv gå bug v, hv g d g, g m d h. E d mp på fdbc, d m på, d, m ybå, g d m, d h, bv m gå (jf. æmbd 2.7). D gv gd ydg d f, hv g d på. Sæmbd 2.8

66 Ay f d fv, b gf væ ydg d f d m buggæfd (W 2002, p. 70). D bug, d føg vd æm, bv fvd v pp vd vd æmg f pd, å d bfd g øv høj hjø g æg bud f æm. D pbm g mgd dg vd hhv. vd- g d æmg. Opummg Ng f bug gv udy f øg ybd, g d m pv, d d gm pp, hv åd, d pv øg m u. Ad bug m dg, d mb hd m håd, g pv dmd m fhd øg. D m dg v, d pøgmå m væg u pp, m vd mph d h g. E bug gv udy f, bjdgg md IMS bv md fb, d d dg. Hu pv dmd øg m vd. Bug h pbm m g b gf; d h væ vd mm jb, g mm g fæd d f pp. Hådg f m Bug d bjdgg fø j u på bg vh. fu, Tj vg f p. Df d d fu Kgøg pæg g m f p bgvg. I Kgøg pæg bug fø y chpumm hv bgvg. Bug hvd ud bgvg, m v gv md fg gf; V, Bø g Mu. Vd d chp, d pc på hv vg, y d chpumm vg, hv gj æmbd 2.9. Sæmbd 2.9 Df bug d m, d æ på bgvg. Bug øj md d p m bfd g. Df v ym v g m p på d bgvg, hv d hø hjmm, d d IMS gv, m m v-, bø- mum. Nå p fc ud m æmbd T d u yg v f ymb d, hv mg m, d p på d pågædd bgvg. Df bug fy m p på d gg vg, g gøg fu. Ru Bug h g ævvædg pbm md j u på bg. Sm dg æv, mg d dg fdbc vd

67 Ay f d g, m dmd m hu udfø hdg vmm md d, ym h g. Bv bug uygg vd d bjdgg g df væg hv m, d byd, d bug uhgmæg mg d på mhådg, hv m md IMS g v udgå. K I gøg pæg h bug pbm, d d y chpumm d bgvg, d m p på. F u y chpumm bgvg d fø på d bå ymb ud f vg åd, j bv m. D f g f bug, d på ymb, fø d. I bjdgg Fmfdg u bug dmd y chpp ud fø m j (Bg 8.2, 0:23:25) (jf. æmbd 2.8). D fu dm, d u ud f y pcp. E f bug g d fbd (Bg 8.4, 0:23:13): Sæmbd 2.10 g, d d fdbc, d få, pp-p, m å d å d, bug å d.d bug gm fu, Kgøg pæg, gv f f dm udy f, d m, d hv m, m øj md p. Ng f bug dg gå fbhd v f d. E g (Bg 8.5, 0:21:38): Jg h yg vd d... å, jg gd, hv jg gø åd, m m fv, jg gø, å bv d gd, m hvd u hv jg IKKE få gj d m jg - m m fv, hv d å h... å d v jg må væ m yg vd g m. Nå jg b h dm hud, å y jg, jg hu f d... h... jg b f d h bd [K ]. D å phd m... gjd d d å... j. Ovåd mp v, bug på, d v ym, g d fg d mm hdg fbd md f fg bjdgg. Nå g fgå på fg v f é bjdgg d, d, m d fæd, mdfø, d udø mmby, d d pudg f måd udfø g på. Fdbc Nå bug h få y chpumm bgvg, bv d vv m, hvd d mm vd df. F f dm, d d d fu f fg g. E bug g d fbd (Bg 8.2, 0:26:57): L f c vf, hu bg f bgå fj, d hu v fy m p på d gg vg (bø, v, mu). Hu å uyg vd, m ym

68 Ay f d Jm jg... jg... jg NU? S jg d g fæ... å gm hv bd fm hv d å S? M d å j gå S phd m d å j gå d d, jg gø u, j. M å d gm, jg g v hv b, d u d, gå. I våd c gv L udy f, hu mg fdbc på, hvd hu u h f mughd. Lgd v hu g hv v, hvd æ d bjdgg. Nå bug p, få d fdbc fm ud f hv bgvg d d f m. A bug, på æ é, få g ægg mæ d fdbc. K F f bug gv udy f, d vv m, hvd bjdgg fu. Jg må f gg gm md bug m, d fu vh. d dbyggd bg-p. E bug g d fbd (Bg 8.2, 0:28:45): Må jg væ mg d d d md, d d åd pdg u-p åd g, å (M: Mg du d åd...?). J j, m m d fd, jg d f å d, m jg gø, d df, d vd jg. Bug vd, d på mph dbyggd bg-p f fu g. Gå d bg vh. mu-, bv fu m md g b, m d, bjdgg fu. D f bug pv d, pøg hu (Bg 8.4, 0:26:01): M d h m åd g bydg? D åd g md, d fø g g gø d, å d? Hv jg u... dg fud...? Sæmbd 2.11 C vf d, bug bv vv m, hvvd hdg fu, å d dd fu-p. Dudv h bug d mm gd f md, hvå hdg fu. Nå bug på bgpp, mm d dg pp-p, m pøg, m d v fu, m æmbd D gv bug vhd m, hdg u fu g dmd fø f. M bug fø vd, d fu vd på bg-pp. H gå føj vvj mg fc, d d vd fu, d mm pp-p m pøg bug, m d v fu, d d på bg-pp.

69 Ay f d Opummg Bug g pf, d m, d p g bhøv hv m. Ng f bug dg vø f, d mm fg fy hdg, m uvmm md d, IMS g. I fu Kgøg pæg h bug pbm md, d d mgd dg fhd, hvd d u bjdgg Fmfdg Bug mg fdbc på, hvd d mm vd bjdgg, f d h bgvg. Bug vv m, hvd d fu bjdgg, hv g mgd. Sæ på pd I d bjdgg d æ m på pd på hyd f d bgvg, d d m p på vd d bjdgg. D bjdgg g ud vd, m, m b g S på pd, hvf d fy æ dm på pd på d hyd, hv d hø. Lgm vd Hådg f m d øj md bgvg g bhøv hv m. D dg væg m, hv d h d æ m f bgvg på pd. T d bjdgg bug d fu Sæ på pd på f - jf. æmbd Nå bug h m bgvg, mm d pp-p b md Tphd håd. Ru E gmgåd pbm vd d bjdgg, bug mg fdbc på, m m g. E bug g (Bg 8.2, 0:31:50): Nå, m d fd, jg SE d, å d d d... fd d v Tphd håd, m hvd jg hd d, f jg d? Og hv d v hyd d æg d, å u jg d. Jg å d, fd d å ud g m dgg, d v d hv æ gd, gå, å jg u g, m d gm u å h g åd g, d vd jg. I våd c fæ bug, hu d pp-p, d mm fm, å bgvg. D fd, hu hd håd v, g d fd, d å d å d. Hu bv gå vv, d pp-p b mg d, d mm fm, å chpp æ. F bug gv udy f, d mg fdbc, m udpp hud (Bg 8.6, 0:43:30): Sæmbd 2.12

70 Ay f d Puh, [g] h, S m d æ på pd f jg d md hvd? (4.0) (M: Du vv, m du f d md?). J, jg å gd d pppd- d m d p, m d fvd g... m å gø d g? (M: Du g gø d g). J [ g], å g d d phd --d d åd jg... (M: D fvd f-) hug j, hv fd hv d g, jg bug g, g d d v, fd jg vd m d g,, fd å jg b d h, å vd jg, m d h g d j... Id pp-p b fvd, æm mg fø d d bgvg. Df bv bug vv m, hvvd d d vhvd g. I fhd mb bugvghd mg d høj gd, bug h fø f, d h v ym; d g hø yd f, m d, m d h, hvd d h. I d fbd g d bug (Bg 8.7, 0:31:48): Så d, hv d?... Kmm d å på æm? Ud f våd d, bug mg fm f fdbc, m å på æm fm f pp-p, m u yg d. Sm dg bv bug gå vd d bjdgg vv m, hvd d fu, d d g fu-p (Bg 8.4, 0:28:36). I d fu d g pp-p b, m pøg, m d v fu, å d på bg-pp. Opummg Bug mg fdbc på, m m, d d d d pp-p m mm fm vd g, g d ud g v, æm ud, m fø d d. D mgd fbc mdfø, d fø, d h v ym. Afud mm W-g bv fud md, jg d bug g pøgmå, m jg ød uddyb m d hvd væ d på ud v. I føgd f, v jg y bug fud mm. Afbyd F f bug æv, d pf fbyd, m uhdf bug f IMS. E bug g d fbd (Bg 8.3, 0:26:21): Aå d gå, fd d bæ mg pæg f, m h d bv fbud, bgpæ bv gå fbud å d gå g æ p,, d mm å g pøg dm m g, d d... å mm d j væ f vg, å h d pudg f, å å d vg dud h, d h jg h d æ p å ø jg d hv, g å d g g, m m d p, å d d g- m å fg d g? I d u m bug bv c, d mug m bg bgvg. D pbm, jg v mm æm d på dg, d fu p d mug. M d pbm, m bug ægg mg væg på, g df må d g højd f d mpmgpc. Ovåd pbm g by, d d bygg på, bug g g y gg fhd bjdgg; d æg udfø dm d hc, m væ g,, d fg g, g. E bug mm v d på, mpmg f IMS æv, d g g y gg (Bg 8.6, 0:47:43):

71 Ay f d Jg y d v mg g, d y jg, m m vføgg g væ hvd æ på d måd,, d d d hd m, m h d fæ IMS hvd d - hvd d m u gø,. Ovåd bæf, d vgg, bug få dg d vdd fmå md IMS, g hv fd d mm hv f dm. Pv vf IMS Bug fud mm bæ dg gå pæg f, d åb vf u muu d bjdgg md d fd, d få vd mpmg f IMS. E bug g d mmhæg (Bg 8.6, 0:25:44): Du vd h d, hv m å u- v gå SÅ mg d fgæv, fd v vd, hv d h, gå, g p, m jg gd fø; hv d på pd, jm d gg på bgvg, d væ på udg, jg h d mm p g d... d jg. Bug gv c udy f, øg g udggpu pbm, m hu å md dgg bjd. I bugvghdppv d dmd g, hu pv æhd øg, g hu fd d v. Hv øg mødmm d vdd pbm g d mm p u d d, d gd udy f, øg ffcv, d d pfyd d, d dg. Smm bug g gd (Bg 8.6, 0:49:57): Aå, jg, d v gv mg - gv mg... å m vædghd,, fd jg bd mg m, hv m h, fd v h j mg fgpbm fhd d d md, d å, d å på hyd, m d gø d b. A IMS v gv hd m vædghd må g væ udy f, hu pv m fhd øg g dmd fø, d hjæp p hd md ø pbm g b ø g på høj g p. A bug gv udy f d pv vf g IMS bug. E f dm g dg (Bg 8.4, 0:31:28): Hv jg gg åd på... h... d h d m v h væ gm, å d g f mg. M hu føj, hu, d mm p d g æf d d. Bug bv gå pug d, m d, bug f d mb IMS hd v mm bgæ d hdfhd d dgg bjd. D v bug (Bg 8.5, 0:28:13): Aå, jg v g, d æv m h h... mm, hv m h d, hv d... d, å v HAR d, v mm f d ud få d md... hv p gd jg d u v.. A d gåd bv d d h... hv v h d å d dd bæ, d dd, å d væ d, hv d væ, hv v bug d... h d. Ovåd vvj v, d bug p v pv, d fg g g fbd md mhådg, hv d h d mph vd håd. Sm d dg, d v vd, m md IMS d væ g, d u h hådhd, m u fd, åfm d d h d på g. Af m pcf vvj mg d mb hd æv bug vv m b. D d u udfø bjdgg, v d, hv fu d u vd

72 Ay f d hv bjdgg. D v æ Kgøg pæg g Sæ på pd på f, m gv mg f dm. F æv gå, mupu gd dm mg, d d æ dm gm fø gg, g d fmå mu fvd md g æg g bug f f. Opummg Bug æv fbyd bjdgg p bv pbm fbd md IMS D æv, d g g y gg, å d g IMS bug. D dbæ, d væ g, mhådg g, g IMS Bug vd pv vf IMS g m, d d d v mm p d. Løg åd m ffcv. Opummg f p I våd y u f wg bv bhd. T mfd bjdgg: Op udg, Fmfdg, Hådg f m g Sæ på pd m dg fud mm. Bug pv f vd d mb IMS hd vd f bug bug. Ng pvd æhd øg g pvd d m v, m d pvd d md, d d fd bjdgg ug udfø, d d u. Ng dg pvd gå m fhd øg, d d gv udy f, d v væ hjæp g gv dm fæ fgpbm g m vædghd. E bug gv udy f, bjdgg md d mb hd md fb d d dg, hv åd, hu pv øg m vd. øg ffccy. Bug m dg gå d på, d pbm, d pvd ud, hv gø md, d d pp, d b væ g bug d, hv g øg by. I fhd mb bugvghd pd d g pbm øb f. D pbm, m v gmgåd f ød f bjdgg, v: Fdbc vd g yg pp p md ; M// phd håd væ g fvd f hug. D å, hvvd chpp æ. Bug hd f fæd håd v b d d bfd g d på æm. Svæ f på fdbc vd - g fjæg pp-p b g hd g yd d mm. Mgd fdbc - bug, hv g d md, hvd d h. I d fæd, hv chpumm bv yg på æm f g, gv bug udy f, d gv hd f m, d h. Mgd - vm bug f gg bv f, d fu vd på d dbyggd bg-p, på d gg gg vv m, hvvd bjdgg fu. Bug mm f gg gå ud f fu vd på mu-, hvf mupu m md g b. D b vv m, hvvd d hdg g ym. Kb gf f fæd h bug væ vd mm jb d mm ug d dbyggd pp. A bug gv vd udy f, d hv fd, IMS mm hv f dm. Ng bug m dg dg, v bjdgg v m bvæg, hv g

73 DELKONKLUSION 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

74

75 Du Fø f udøg mfd f d mb hd IMS v H04. T bd f (1) uby, g g gmfø f bugvghdu Sø Øb, g (2) på Rv bb, udfø m wg. Jg v d dåd ud på bggud f, udfø m w-g. T føb fdd, d bug m gm d f på fhåd dfd bjdgg. Bug hvd dud m vd få v g IMS f du c IMS bgb. Bug hvd dg v pbm udvj, hvf d h pbm d g pmæ mb bugvghd, m d vdd pbm b.. d g øg ffccy. Dv. bug m gm d d pgv, m d g å g v vv m, hvå d hvd udfø pgv. D v pmæ pg. mgd fdbc g øg. A bug gv udy f, mg f d pbm, d hvd, budd, d v v bug d mb hd hvd æ bug d. D udg g øg by, g d yd på, d d på dægpd. Df må d gå dg g højd f, v d f dg æv pæg. T v dud by øg u g pp, m gå bug æ pcpp mph, d mg f dm dg h vd mph fø. få m v, hv m bfd g. D m dud, d md IMS d d v mm p d. D åd, d pf d md øg m vd p ffcv. Bug m dud, d v få fæ fgpbm, g øg v gv dm m vædghd vf å. D yd på, bug pv æhd g m øg, d d v p bhv, d å md dg, g v hjæp dm md ø pbmg. D gå yd på, bug pv øg m u, d d gv dm g y mughd d dgg bjd. Ng f bug hvd dg gå d pv, bjdgg bv m ug udfø, d d dg ud IMS. D åd, øg på pu v p m, d bug pv, øg hjæp dm d bjdgg. D bug, m gv udy f d bjdgg bv ug, hvd gå væ vd d vdd fd vd IMS g pvd å øg m md v, d dm m fø g fmm gd væg på d vdd fd. Bug gv gå udy f, bjdgg md IMS md fb d dg, hv yd på, d pv øg m vd. I fhd øg uy vud jg på bggud f, d d v fu ådghd, hvd gå d gmgåd bjdgg. I fhd c v mgd g fdbc åg, bug hvd pv f, d gjd g f, hv dg v fæd. Jg v m ydg p på mmby f d. D f f bug u vd fd vd h IMS øg g gædd g

76

77 DEL 3: ANDEN ITERATION 6 10:3 c p U/ AA / b g vd b K m If M M j d T.... d EN D AN ER S EN ER G T N N I E LE I R S E B LU, PRÆ MO EN A V N E ON F DE S OG S I T E RA GN A M I N E I R T I SI ED RUGE IGN E H D EN RE F B EDES A R E S Å L P VE ACK I R TE K S B S NÆ BE FEED

78

79 PRÆSENTATION AF REDESIGN 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

80

81 Pæ f dg På bggud f d f w-g, m y hf, v jg d føgd pæ m fg dg f v H04 f d mb hd IMS. Udv D f w-g v jg by mg f d f uby fg f Sø Øb. Jg v øbd gum f m vg ud f m bugvghd g mb bugvghd. Jg v dud g højd f, hvd øgfg væ mdvd gv bug gd pv, å d vd pp. Dgfg bv gd d Lygø Sym g IMS pjgupp, m g g, hv d f dg d v mpm d æ v f d mb hd. Rdg, m d bv pæ f v, fd Bg 10. Fø v jg bv d g ædg jg h vg v dg, g dæ v d mb hd bv gmgå ud f d f dfd bjdgg: Op udg, Fmfdg, Hådg f m g Sæ på pd. G pbygg Fgu 4.0 wfm f d pdg v H04 g Fgu 4.1 wfm f dg f H04. Jg h vg fy md f m, hvd d, d ud g gø ø g dmd m yg. Åg d, bug gd mæ, m b å d m d f fuv. Jg h d gj mu md, å m fmædd d. F md på æm h jg vg bug fdbc m, hvd bug h. D h jg gj f pm fdbc ym, hv jg øbd v mm d på. Fgu 4.0 Fgu 4.1

82 Pæ f dg Ov d dbyggd pp bud h jg vg pc pm bjæ pp, hv d på æmbd v væ fup. Kpp fug m chm dv. g dbyggd fu, m d på æmbd, m f dgm. Kpp f dg v fæd fu, hv jg v mm d på ud d bjdgg. D d v væ yg fu-p fu, bø bg-pp æg hv fu-fu. Bug f bg-pp m fu-p hgmæg chm. Iføg N g Budu (2013, pp ) bø m by g mmd, m bug fvj bd md, d d d d fmå. D mp på dg Add, hv bg-pp bv bug båd m fyd-p g m dcd bg-p, m fø bug é d bg. Hv h b fvg mg bug f d dbyggd fu. D dg m hyppg pp vd fø bug é d bg. Df bø d IMS pp vd m fu-p, d d fv bug uødvdg. Jg h æd på mu- pcg øv v hjø fuv øv. Lgm bug gå dg by g f mph øvg dbyggd pp. Op udg I bjdgg p udg u bug by g f fu Tp/m/hyd- >(R)hyd/ud. Bug mgd ud d fu fdbc, d d fdbc, d f, v pp-p md M/ håd M fg h h udd pp-p vd g g d bug d hvd f md på Sæmbd 3.0 Sæmbd 3.1

83 Pæ f dg æm gv bug fdbc. Sm u på æmbd 3.0, få bug bd på, d d, d ø pc m på. Sm u æmbd 3.1, bug u, Udghyd 7 v m gå gv fy på udghyd. T ud gg æd g gv bug bd på d, d æ på udg. D væ m, p md m mpv d udghyd, hv m fy f. Ef hv d, d på udg, bv d u yg på æm - jf. æmbd 3.2 Bug åd føg md, hvd d h, g hv g d g. E fdbc bug u g mdv øg fø f md ym. Dudv d fhjæp uødvdg g, m på, hv d bv fbud md, g hu, hv g d å g df må m g. D mugv få bjdgg v p å ug g dmd høj gd v p æhd, v g m. Md d d, gv dm pv f, dg g udggpu d bhv, hjæp dm d bjdgg g gmug. Bug v gd vv m, hvd d u fu bjdgg. D må hv bd på, d u fu vd på d dbyggd bg-p. E bug gv udy f, hu v vv m, hvvd ym hvd g, å hu hvd mughd f fu pd. I d fbd jg d m fd, bug h mughd f fu bjdgg på dd fup. Jg h vg, pp fø væ v, å bug h båd g d, d æ p på. D md hb på c, hv v g, ym fhd, bug fu g fjgg, g udfø. Væg bug fbyd bjdgg, d dbyggd bg-p by. Sæmbd 3.2 Fmfdg I d bjdgg u bug gm æ fu Fmfdg, fø d f d md m, m u pu f hyd. I d fø æmbd (3.3) h jg æd g pbygg, fhd d pdg v H04, d bug hvd v m vd gmgå. D pbm, bug hvd vd æmbd 3.3, v, d hvd væ vd mm jb høj. Jg få df, d på h j f m jb. Nå bug på Næ d æmbd 3.4. I æmbd 3.4 Tdgæ fy p, d bug hvd d pbm, hvd d fø vg g df ædd dgæ,

84 Pæ f dg Sæmbd 3.3 Sæmbd 3.4 fvd vg. Dudv vå mg f dm h, d hvd mughd f væg dgæ bud f æm. Nå bug Næ d y chpumm d bu, m på bgvg. Og f hv d chpum bv d yg, hv gå v fæd d pdg H04, g fugd m hgmæg fdbc. Bug h u mughd f S fmfdg. Jf. æmbd 3.5. Hf få d md m, hv hv m g ægg d bu, m gv mpv C g. Jf. æmbd 3.6 Nå m bbhd, fdbc fm f d gå md j. A bug gd mæ d fdbc g pfd d f hg. Sæmbd 3.5

85 Pæ f dg Sæmbd 3.6 Sæmbd 3.7 D v gmgåd, bug v v, hvå hd v. Vd fjg m d gd pp-p md Chpp bv æ. Dudv hd f f bug håd v æm dé, hv b v yg. M fg df, b gø ø g pc øv på æm d f bud. Sæmbd 3.7 u m fg, hvd fdbc vd fjg ud. Jg v gd bf, d mm gv yd m dbb vb, å hd. Dudv pp-p b væ yg æg d, d bug ud v fæd u å d, fø d æg v yg. Mu d v hjø v g bø df æd. S 3.6. Jg h dg æd mupu V mp/dj Sf vg, d d gv mg f bug, d h u f f é m f m på. Bug hvd d bjdgg d pbm, d m mm d dbyggd pp, å d u på pp S I fud. Pbm g W (2002, p. 70) bfg m, b gf væ ydg d f d gf. Jg h df vg gv pp d fv d d dbyggd pp, å d vu d f hd. I d bjdgg f pp bud dud fu, vm d fug m m dg. Jg h vg d øg, f hv uødvdg pp, m pg pd bud f æm. Jg m, d mm fy bug, d d ydg gv på pp, hv fu d h.

86 Pæ f dg Bug hvd vd d bjdgg pbm md fu, df pp-p vd d fmfdg: D f m på. V du fu fmfdg? bbhd. E f bug gv ud w-g udy f, hu y bjdgg v md fb, d d dg ud IMS, d d dg g d g bgvg g fmfd g m, hv d h d d v. I d fbd m jg dg, d hd m, bug æ vd pp g d mughd, d d. E mpv væg fmfd hvd f, gå d mu g Afu fmfdg. D mdfø b, d m, d fmfud, fmgå f d æ, d g. Nå bug æ d fg mughd pp v d få ø hdfhd g dmd fmg pv d m m vd, d d gjd ud. Åg, bug fø m j, d d, f, d y d gg chpumm d gg pæg. Dv. d fy æføg V, Bø, Mu. Jg bf, bug d ud m j fø. D gø jg, d jg vud, d v væ pmæmm på, hv æføg d, hv gå v fæd ud. Av d m mmum hv mughd f på h j. D bug hvd pvg, v d vv m, hvd d m vd df. F f dm d, d u d d fu, d d u d m, d u æ p. M fg df, m bug f ud ymb f bug, hvd d fg g, fm f u fæ dm, hvd d. I d pdg H04 d d: S phd m, hv ædd g. Hådg f m I d bjdgg u bug d fg fu: Tj vg f p g Kgøg pæg. D hvd m vd j vg f d p, d bv bd m. I d f pp-p md gv f, hvd m p, v jg dg bf, d bv gv d hvd f fdbc, m på æmbd 3.8. Dud d, m på d d æmbd, væ fu-p. Bgg ædg f på dg, hv fd by g mmby (W 2002, p. 67). I fu Kgøg pæg hvd bug pbm, d d u d bgvg, m m u p på. D d mm, d b u, m d bv ød fø m j vd på ymb yd høj - jf. æmbd 3.9. I d fbd d mgd dg, d d fu Fmfdg u d ud m j fø. Sæmbd 3.8

87 Pæ f dg Sæmbd 3.9 I æmbd 3.9 g 3.10 m fg mpm fd. Bmæ, æd g f æmbd T d pdg H04 fugd u m gg f, hvd ymb d å hvd d. Hvmd fd fug m u bug m, hv d bjdgg. Bug bv båd ud w-g g uby pug d, hvd ymb gd dm. D v v, d gd dm g æg, g d h hvd g ævvædg mæ dm. F f dm d, d v v, g d dmd u på dm. Jg m dg dg, bbhd, m bug æ, hvd d byd. Iføg W (2002, p. 70) m g md, bug få mg md, fø gg d d. M å d æ, hvd d byd, d hv pv ff på mmby. Sæmbd 3.10 Jg h dg vg gø d md g gv dm y gå fv d f d pdg bå. D f, d g b gf. Smg bug d, -ymb d dg dg dd ydy. Df h d h Lygø Sym fud y ymb ymb yd v - m d fu v. Ogå d fu v bug vv m, hvd d u fu, hv d gmgåd dg md fu-p ø. D dg væ fd, pp-p md V du fu g? bbhd d fæd, bug vd fj mm på fupp. Sæ på pd Bug u d bjdgg æ d m, m d vd d bjdgg d på bgvg, på pd på udåhyd.

88 Pæ f dg Ig bv bug vv m, hvvd d hvd, g m d d bv g. H f d gå u pp-p, g df v æm mg fø, d d. M øgfg df, m føg mm pcp f fdbc m vd Op udg. Dmd fø æmbd ud m Bug bgvg, m, g df æm ud m Bug u føg md, hvd d æ p, g d fu på pp bud, å d fædg md g m p. D gv gd bug øg md, hv g d bjdgg, g d pp f f gg d fæd, d bv vv m, hv g d å. Bug æv fbd md d bjdgg uhd vd, hv d bv fbud g h d æ h vg på pd. I åd u h d mughd f m bg på vg. Hv d h d d v æ på pd, d gå æ på pd vd hv m. I d d fæd v d gv dm øg, d på æm på d m, d h p. Bug æv, båd Kgøg pæg g Sæ på pd på f v b, d gv mg f dm. T Købhv bv d pcf bd m gå mu gm g fæ, hvd d fd vd d fg fu. A gv udy f, d v dyd, hvd d u fd ud d fg fu, g mu dud vd uvug g g (jf. Bg 9). Iføg m dg f b, m pmæ fd df fmu, yd bfg, b må dhd gæg g f. Dudv bø m væg é y gg g hd g d. Aå by g båd ægu g ubv. Sæmbd 3.11 Sæmbd 3.12

89 Pæ f dg Vgg f, d vd b bø væ fåg f d buggupp, m dg må (Mv & Rfd 2007, p. 100). Svm dg f b g, jg h fu på m udøg, m jg, d v vvj, hvvd d d b vud. Uhgmæg b væ f fgød bydg f ym buggæfd, d d væ hæmmd f båd by g mmby mu fmå uvug g gd f bug. Jg v dg mm md fg v b d jg h gudg f d. E md vud b u væ fhd cdg whp (Mv & Rfd 2007, pp. 255f) md f båd Købhv g Åhu mmu bb, m fæb u mm md fg gd b f d fu. D hf u fføgd mmhd md bfg m dg b. Opummg I våd h jg dgj f m fg dg f v H04 f d mb hd IMS. Kp mhdd føgd gmgåd øgfg: Iu, m ø bug, hvd d fg g d f f m, hvd d. Iu pc ud ymb g gø m ydg fm f ø fyp. Iu fæ bug, hvd æ d fu. Afu-p, m mpm m chm. S by d f d dbyggd bg-p g dmd gv bug øg fø f md ym. Fdbc pc d hvd f md på æm. I d f pp-p m fvd g, bug u vg v d d. D bjdgg vd gv bug øg md, hv hd d h. Pp-p vd fj-g gø ø g pc øv på æm. D d væ d yd d vd g. D gv bug ø hd m, hvvd hd.

90

91 FEEDBACK PÅ REDESIGN 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

92

93 Fdbc på dg I d føgd v jg fø bv bug fdbc på dg f v H04 f d mb hd. Sm bv Udøgdg, hg md få bug fdbc, vd dg. D bv gj vd uby whp md d mm bug, m gå dg w-g. D dg dgfg på bggud f u f w-g, uby g uby whp bv gd pæ f Lygø Sym g IMS pjgupp. Jg v u p f md pumm v fdbc. Bug fdbc på dg I føgd f v jg bv føb f uby whpp m u hf. Tdg Tdg v vd Rv bb, m dg vd w-g. Ifm m dg b 4. Fmggmåd Whpp fd d på Rv bb d. 3. Mj Id whpp f dg fm m, jg v få d fdbc på d øgfg, jg hvd udbjd, m d ædg, m d u v bv fg d y v f IMS pp ; v H07. D y dgm, m fud f whpp v bv mpm v H07, v: Fdbc vd fjg fm f ø pp-p md ød bggud, pc øv på æm Fdbc vd g fm f ø pp-p md gø bggud g gv f chpumm, pc øv på æm Fbdg f b gf fx pp, v d dbyggd pp, bå d f, h j gj b d f u jb If y p d hvd f y p f md f øv. D pg vghd f whpp v m, hv v g væ æg å gmgå d f bjdgg, m v gd gmg ud w-g. Sv whpp fg åd, d dg fæb f mph md IMS pp g bv bd m gmgå bjdgg. D bv bd m bjd mm g du d pøgmå, jg d dm udvj. I d fæd, hv ædg du v bv mpm pp, uppd jg md v dm d udbjdd mc-up. I d fæd, hv d v f på øgfg pp g d udbjdd mc-up bd jg dm g g, hv øg d v fæ. I Bg 11 djbg md bjdgg g pøgmå whpp. Ru I d føgd f pæ u f uby whp ud f d f dfd bjdgg. Tb 4: Ifm m dg Nv g d Sg Kdb IMS Smph-fg L, 62 å Bb gm 25 å I g db Ig fg G, 53 å A Rv g Sødup. Udfø dgg pgv I g db B, 56 å Bb gm 25 å Ld db d hu md uudvg. H dg fø pp H v mph, m fm h, å hu h d fg Ig fg

94 Fdbc på dg Sæmbd 4.0 Sæmbd 4.1 Op udg Dg fø på ædg pp, d pv v, fdbc vd - g fjg u m ydg g øv på æm - jf. æmbd 4.0 g 4.1. D g m, d mg, g pp-p å d æg æg. D føj dud, d gd md hhv. gø g ød fv vd g fjg. D ægg mæ, yd u fg vd - g fjg g mg pv vf d. Vg f fdbc v H07 mf udud pp-p, g å d fvd, bug, hvd d h. E bug g d fbd: D v væ, hv m gå bg g, hvd d. D df g m, d hgmæg, hv m på æm v d m, m på udg, hv d udbjdd mc-up u - jf. æmbd 4.2. D vvj gå på, d f bv fbud, g df d gd u, hv d å, å d vd bg udg. D føj, pcpp md v d d dud v d, d v, å d md håd bbym. Jg m, d ødvdg md fdbc fm f båd pp-p m md d d på æm. E pp-p, m på æmbd 4.0, gd fdbc, m gv bug v, hv g d md. M u vvj bgg fm f fdbc, m d fæd u d væ

95 Fdbc på dg Så h v gm d v d. Nå jg y AFSLUT å y jg. E fu-p gv dm å fø f, vm d fumæg fug dd d d dbyggd bg-p. D d bv pug, m d hu, hvd d fud bjdgg ud w-g, g f dm hu, d u bug d dbyggd bg-p. D bæf, d hgmæg mpm fu-p m chm dg, g d fmg v pm dg mmby. Fmfdg Vd Fmfdg pvd bug ud wg g pbm, m d g b gf. D pbm v æg d, d bug u på h j, d f u u på d må jb. Sæmbd 4.2 f, pp-p vd hv g, bv mm f bug, d m, hvd d å på æm, fø pp-p b væ. D dg f væ pp-p vd fjg. Bug mg pv v øgfg md fu-p, m d udbjdd mcup u. E bug g d fbd: Afu, d jg v m bbp h d gd md. D dud m, fu-p fhjæp, d bv u på, m d h fu, g m d, d h fg g, bv gm. Sm d v gø dm m ygg vd hv d m bjddb. E bug g d fbd: Sæmbd 4.3

96 Fdbc på dg D dg gå ug på v d vd vg g på jb. Ef pp bud bv bå, h bug æg pbm md ug mm mph dbyggd pp, å d på Fg Næ. Nå bug få fm md m påpg d, d væ, hv m h, å d g j m gå. D bå f gå æ é md bggud, g d væ jf. æmbd 4.3. D u df væ øg, f bv md fd fyp. Bug påpg, d gd md pp-p md : D f m på. V du fu g?. Dmd d d mu g fu, å fædgbhd. D h dg dg mughd f gå d mu d høj hjø g fu, hv d mpv å fd m fø d h f. Næ bjdgg, bug d fu Kgøg pæg. Vd wg hvd d h pbm md, d fø u m j, fø d u g y chpumm bgvg. Bug H07 på h j g bhøv på ymb ud høj, hv d pv vf. D ud g dg dg v, d bv ød på j, fø d. E bug g d fbd: Aå, å d å V på æm, g jg h vvg, å d g d d, jg gå h g fø. Dmd m d, hd, m gg fø u m d j, ødvdg. Bug bv pug, m d hu ymb, m d, hvd d. D dg fæd, g d æv, d Hådg f m I bjdgg Hådg f m bug fø j u på d bg, m mm d hu vh. fu Tj vg. Bug pv v, d få fdbc på æm g y, d ydg gv, hvd m, m æmbd 4.4. Ig v d g hv mughd f fu bjdgg. E bug g d fbd: D gå åd gm, å du å m ud, å u du f md y AFSLUT. D å pcp, m d d g ygg vd. Iføg W (2002, pp ) gå bfg m gd på, m bø bygg dg på pcpp, m bug d fvj. Sæmbd 4.4

97 Fdbc på dg u fd vd ymb, fø d bgyd ægg mæ dm. I H07 d dg, m fæ dm, hvd d å gg f d ymb u (jf. æmbd 4.3 g 4.4). Symb m, m vd f pm mmby dg (Pc. 2007, p. 23). A bug hu, hvd ymb byd, d ymb h pv dfyd på dg mmby. Åg h væ, bug fd vd ymb, å æg d h, m gv dm d mm f. Jg m, ymb hv gvg ff på mmby, hv bug æ dm d, g hv g ymb upp hd. Df m øgfg,, m gv mm f m ymb, fj g md, m u bug, hvd d fg g. D u d udbjdd mc-up (jf. 4.2). E bug æv d fbd, d væ, m f, hvd d, ymb, d d d bgg d. Bug påpg dg, d hv H07 på mc-up ægg mæ, m å øv - g v ud ymb. D pf d b m g gm fuv. D ægg dmd mæ, hvd d å d hvd f g u gd æ g hv u d. Sæ på pd Bug m, d ødvdg, d, hvd d h p m u på mc-up. D m, å fø d h d p, v d væ vv m, hvvd d gj. Jg v dg gum f, d gm d d bjdgg, væ fdbc fm f på æm v d, d p. D væ f føg pcpp m dg, hv, bug hug æ d vd pcpp (W 2002, p. 67). G T d whpp bd jg bug g g g f d g øg dg, m d v mm d på øb f bjdgg. Jg pug bug, hvd d pf mu på d f, d æd g d f v H04. Ovd y d, mu mg g g uvug. D bå vf, m fug m gg f fu, g dm gg g. D øvg mupu g dm h g, vm d d bbmg. D få, m v. u udd g f mu ud hvdmu. Empv bhøv mu ud Dv væ yg på hvdæm, hv d vd å f. Lb m gv mg f bug hv gv ff på dg mmby (Pc. 2007, p. 23). D bæf, m bø vud d uvæd b, hv u gø vd cdg whp, m dg æv. Bug gv d whpp udy f, d y, d v mm vd pp u, d d v ud w-g. D m, d mb f, d h d fø, g d vd bv mm vd. Opummg Uby whpp vdd fgød m f dg f H04. Udv måfbdg dg bv føgd øgfg, m gmgåd f dg vd: Afu-p, m mpm m chm. S by d f d dbyggd bg-p. Bug gv udy f, d gv dm øg fø f. Fbdg f b gf fx bå pp g ø b f. Fdbc, fm f vg v d d. Bug gv udy f, d gv dm vhd m, hv g d bjdgg.

98 Fdbc på dg Pp-p vd fj-g, fm f ø b md ød bggud, pc øv på æm, m gv yd. Bug gv udy f, d æg v vv m, å g v f. Iu, m ø bug, hvd d fg g d f f m, hvd d. Bug v dg pv vf d måd, hvpå u bv pæ, d d gd mæ d. På d bggud få jg, u fmgå m u æmbd 4.5. Rv fdbc på dg D dg dg bv pæ f Lygø Sym g IMS pjgupp på mød h Lygø Sym d. 15. mj IMS pjgupp v md v vdfc f Købhv. Jg v d føgd bv v fdbc på d dgm, m jg h gum f mpm dg dg, g m du bv mpm v H07. Afu-p Udv h Lygø m, fup ødvdg d d pg pd på æm g h g d fu d bg-pp. D gd f fhd, bug, vd uhd, mm på d. I IMS pjgupp d dg pv vf d, d d m, d ug u bd g bg mu vh. bgpp. Df v d f vvj, m d v mpm fu-p. M mm h, d udgå, bug ug mm på fu-pp vd gø d v på d æmbd, hv d v. Hv gå u dg. Svm fu-pp h g d fu d bg-pp, gv d bug fø f. Sæmbd 4.5 Fdbc IMS pjgupp m, d ødvdg md fdbc fm f vg v d d hd. Åg d, d g v væ f gm gg, m hv é bu g hv m v d bu, m d gø u, å d å vd. T, d å ud vd hyd, m g æ d d p mpv å d p udg. Df d ødvdg u, hv g m md. D dg bvd m, d f h d pbm, bug, hv g vdmmd bjdgg mpv vd fbyd. E vg på æm u å d fbd væ v må b fm f chpumm på d d. D g, d v vvj fbd md f d dg v H07.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

R I N G E N S L U T T E S

R I N G E N S L U T T E S hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1 V I S I O N E N Logbog d.25.10.2040 : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V SPR 799,- 3.999,PX54C u X54C-SX290V lg æa m ømpa Pow4a kolog. 2.2 Hz l Co 3-2350 poco. 4 B DDR3 R. 500 B hak. DVD æ. l HD 3000 gafk. la LED kæm. HD. Wcam. umk aau. Kolæ. USB 3.0. Bluooh 3.0. WL- og ga

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere