Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke"

Transkript

1 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly

2

3 TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: Sd: 79,5

4

5 ABSTRACT Th p p d dcum vu f h mb u fc f Ig M Mgm Sym (IMS). IMS dvpm pjc wh h m upp m ffcv wy gfcy mpv h dbu f m b. Th pjc d by Cphg Lb d Ahu Pubc Lb. Lyg Sym A/S dvpg h ym. IMS c f w p (1) wb c d (2) mb pp. Th wb c d h b y cmpu d dgd f up u pfm cfgu IMS. Th wb c cvd h h. Th mb pfm, pp, ccd fm mph whch f h mpy w b ug h dy u. Evy m m hdd, h b cd wh h mb dvc. Th m pb c h m whh hf, p bx, g mch, v y h mv. Cquy h pjc vy dpd h mpy by d mv h pp u. Th hgh dmd wh cm h uby f h pp. Bu fcu uby uffc wh cm mvg h mpy chg f h dy u? Bd h hugh h vug y mpv h uby h pp bu vg h u xpc hf. Th pv fud f h vug bd Hmuc ppch cc. Th h ud f ucug h vu d uddg h cducd d h bu uby g (Pc. 2007) d h bu mb uby (N & Budu 2013; W 2002). Th bu u xpc (Jz. 2011) w b pd dug h vu. Th vu fw w. Th f c f u f dy dgd bu d v f h IMS pp. Th mhd f g w-g cducd Rv by wh x mpy. Th g f h w-g mhd h ym h cx, f whch dgd. Ad dug h fd uby pbm d g uddg f h u xpc. D fm w-g uppmd wh d fm uby cducd Cphg by u xpc dg, Sø Øb. Th h b f h dg f h pp. Th dg ud w fdy pyp d d h cd. Th cd c f uby whp wh h g f gg h u fdbc h dg d hugh h ppch vdg h ch u. Th p f h p p vd f h vu, bd f pcp f vug pv fd ud fm ym (K & My 1999). Th d fc bu wg mhd f mb pp g.

6

7 T C Hmmhø, T Sjæbæ g Lygø Sym A/S f gd mbjd T d på Rv bb f j d g ggm M M Kbg Mj 2013

8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Iddg... 3 Pbmfmug... 4 Bggudvd m IMS pj... 4 Lævjdg... 5 DEL 1: UNDERSØGELSENS BAGGRUNDSVIDEN OG GRUNDLAG D mb hd IMS IMS bgb Buggupp Må f dg Vdb gudg Hmu Pcpp f fgfg T gudg Bugvghd Mb bugvghd Bugpv Fhd mm bugvghd g bugpv Udøgdg Evug Udøg dm Ag gg udvg Tmd W-g Uby whp Aymd DEL 2: FØRSTE ITERATION T f d mb hd IMS Uby W-g D mb hd v H Ay f d Op udg Fmfdg Hådg f m Sæ på pd Afud mm Opummg Du... 65

9 DEL 3: ANDEN ITERATION Pæ f dg G pbygg Op udg Fmfdg Hådg f m Sæ på pd Opummg Fdbc på dg Bug fdbc Opummg Rv fdbc Opummg DEL 4: METODEREFLEKSION Vdg f udøg Opummg W-g m md F-p Bugvghd g bugpv K bydg Opummg KONKLUSION Ku Lu Bgvg

10

11 INDLEDNING 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

12

13 Iddg Uby g bugddg Uby g bugddg bgb, m v fhåd hø m g m. D f v gå æ g g, bgg d bdg bugvg g bædygg øg. Iæ å d mm udvg f -øg, hv g md g v udvgpc h vud dp p gm 00 (Rcff & McN 2012). M vghd dg g dd ud. I P f 2011 vud Thm S, bugvghdpc g dø f S- Gup, uby yp fyd ud é pc f budg ffg -pj. A b ydg m, hvd ffg -pj, m ucc v udvgf, uj å d bv c. Åg d, bug fd ud f vd øg, bhv f d mph d f bug ypu. D bud mgd, væ fd, fvæd fu på uby g bugddg dg udvgpc. Iføg Thm S bø % f d md mg gå uby g bugdg mg m hug v væ j d g. M bugddg g fu på uby pg g d væ, hvd d bdg fø pj øæ. Hvmd fu øg m hådgbg g fhd g udvgpc. Ig myg D jg dg mbjd md -vmhd Lygø Sym A/S, m d mb hd Ig Myg, v d på bggud f f, hvd øg fu på bugvghd g bugddg udvgpc byd f d dg pdu. Ig Myg (IMS) udvgpj, ø f Købhv Bb, Ahu Kmmu Bb g Tåby Kmmubb md bvg på p 11 m f Fd f Vfædg. Pj d p f å d, g få 2013 øg pg udug. IMS udv md hb på u fgø g f d mg u, m dg bug på mhådg. Sym bå f d, m mm d d md øg: (1) wb m på bb cmpu g (2) hådhd øg mph. M wb v bv dm f gupp upbug, bv d hådhd øg dgg bjddb, m vd f vd bb. Hv gg m fy båd på bb g d f d m. H pj df dyb fhægg f d hdg g md d y bjddb, m mm føg dm hv dg bjdgg. D df yd v, d mb hd båd bugvg g mvd g bug. Evug f d mb hd D jg bv bd md IMS pj v d udv fjd v f yv f d mb hd IMS. D v du bv fg g bug f øg u IMS pjgupp. D v dg pg fm bug, m u udfø f uby u. Md d v bgæd fu på v bugvghd IMS gæfd å jg d m c, hv d v mug bjd pcf md pm bugvghd øg. Df dg jg mbjd md IMS pjgupp g Lygø Sym A/S, m vdø f øg. Fmå md vug udøg, hvvd dg v p må f bugvghd, g hvd d pm. H pj ucc fhæg f, d g gd md d y bjddb. Df gv d g v, dg væ bugvg. M d, d mb hd bugvg? Hvd d, hv d mvd f g d bug? K m vd pm bug pv f vd d mb hd bdg, d hug g d y g g g mvd f vd d? 1. hp://www.p.d/u/pbd///-bug-d--ffg--g/?x_pmg_ p1%5bpgd%5d=4615 gå d

14 Iddg Pbmfmug På bggud f d vvj, h jg vg, bjd ud f føgd pbmg: Hvd buggæfd d mb hd Ig Myg pm, å d v p må f bugvghd g f d gd bugpv? Udøg Udøg g m vug, g udvgpc v dhd. Bug v bv vv gm h udøg, g jg by mg dmd f bugc gg udvg (S. 2005). Fø mm mf ; uby g udfø m w-g. På bggud f u f d v jg udfm dg, m d gudg f d. Ad mm dmd mf uby whp md d fmå få bug fdbc på dg. Udøg fd d f d mm; dg g bugvg dg. Df v jg by mg f m bugvghd md Pc. (2007), N g Budu (2013) g W (2002) m p hf. D udøg h fmå vu øg båd fhd bugvghd g bugpv, v jg gd pæ, m p fhd mm d udøgf. T g g m bug pv f vd ym, v jg vd f d gd bugpv pæ f Jz. (2011). D vdb gudg v bygg på hmu gg fg. Dmd ø jg udd vv d f udøg g d d y f d våd. Bggudvd m IMS pj IMS h fmå um bb mgg g hådg, pg g p, m ppgmughd. Dmd IMS mødmm æ pbmg, m bb å vf dg. Fø g fmm d dbg d dfbug på mhådg. I dg bug d fhdv mg f d d på æ bøg på pd, fy dm g f dp g d f dm, på d f, d Bbym (BS) gv, d å på hyd. F u må mhådg fø g f IMS, d 2006 bv fg 0-pumåg vd Åhu g Købhv mmu bb (jf. Bg 2). D v å g bv fg måg f mpmg f IMS f u dum ff. 0-pumåg v, d bug djd f d bjdd på mhådg. Dudv dj 16 % f d md hvd f å g m, d fd m på hyd. H ægg 11% f hvd, hv å fd m på hyd, på d f, d bud væ gægg, føg bbdb. Udv d f m, bug d gg mg d på fy m ud på f, gm d mg ø md m mm f mmu. D mgd gyg b u, hv d bug uødvdg mg u på fy m ud. Sm d dg, pv d mpv, d bfd g p f mp på é f, m d h mg d pågædd mp. E d pv, f mpv h dbb å mg m, m d h pd, m d f å md m mm hyd m. Opumm ø m å md IMS ø føgd pbmg: Hv m? Hv d m bug f m? E d på hyd? Hvf håd udå g fvg m ffv? Dmd ø m md IMS på Opm udy f m, uc g bd vc 2. D vd pbygg ymdb, hv d mug hug d g bd vb v, hv m bfd g. R p v d byd, m IMS g md RFID g, m 2. hp://www.gby.cm/ gå d

15 Iddg chp-hd, d æ vh. dbøg. Hv gg m fy, d md d mb hd IMS, g d dmd, hv m, åfm d fpøg f d. Sm d dg, g, hv m bfd g, f d fv, d mm f g bv. Dmd mm IMS mm md d c gym, m d mpm Åhu g bv mpm Købhv mdg md IMS. C g fgå på mmu hvdbb g gym, m mm md BS g f fmd gå IMS. IMS bg, hv d m bug f m, fhægg f f pcg g æudvg. IMS bg gå, m d m på hyd. Hv d fæd, d d um f m f. IMS gå bg ud f hydm, m d g m d f hyd, hv d vfyd. IMS mm md BS, m f Åhu g Købhv mmu bb vd. Dmd IMS uppm d d ym g g. Lævjdg Rpp d p f d md hv fu: D 1, Udøg bggudvd g gudg, dd md v bggudvd m d mb hd IMS. Df bv d vdb - g gudg f udøg. Sd p bv v udøgdg, hud md g ymd. Rpp d 2, Fø, bv fmggmåd vd w-g g y f d hf. D 3, Ad, dd md pæ f dg f d mb hd IMS g df bv bug g v fdbc på dg. Rpp d d, Mdf, dhd fø vdg f udøg, md fæ d vg vdb gg. Dæ pæ ydg f, pmæ v w-g m md. Rpp u f md u. Sm g bå IMS f wb g mb hd. Sm m d, ø wb I bw. F wb dm d f IMS åm pæg f bug g phd f d f. Og d g pp g h u g pgv f m g m f. C Hmmhø, pjd vd Åhu mmu bb, påpg, pj ybd d f bbvd, d d g, d pøv fø, g d fd ddym, m gbug. Df d h y g, d udv, g d føg bgg c, d d mug by g f d fg md gd pj (Bg 1: Mød md C Hmmhø).

16

17 DEL 1: UNDERSØGELSENS BAGGRUNDSVIDEN OG GRUNDLAG 6 10:3 c p U/ AA / b g vd b K m If M M ø F.... d EN G IN R S E E U G VAL, LÆG OER E FD VE ANG L T N E E S TTE ADNET G N S I R E K E FØ GÅR D EVL ETL O TM A L H R E UNE ERNI;NRD ANLE, D R F E H R RSE DIE -DOEG C L I E E E V M E DSSP G EN Ø M E K N GT S T U S E I U S N R S O T D E R K P N D E REE DHLAOGL T DG O TL UNO ABFAG R E E D E T D N N N RS UI IGE B L E R S A A H E I G E SK SMKEER EPSEDC N E ETMI NGNEELSS VID OPRSU TE Ø S E O E S T NÆ EFRD A D UN

18

19 DEN MOBILE ENHED I IMS 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

20

21 D mb hd IMS D mb hd IMS vd d dgg bjdgg. D dg ud f æ, på fhåd, dfd bjdgg, m fd ydum Mb bjdgg (Bg 3). D mb hd fø g fmm fug m mb -hd, dv. d u RFID chp pc på m g d hd. Dudv d bug bjd mpv å d fmfd bg vghyd. D mb hd bug å v dg d ædg IMS. A fgu fd d wb. D v gå g, d mb hd båd mm md IMS wb m BS. E mp på f d dgg bjdgg, hv d mb hd vd, å m på udghyd. D gå væ å f mdg m f c g. I fgu 1.0 f d mb bjdgg u. I Op udg d fø d RFID chp m pc på udghyd. Nå d g, hu m g fy pc d på hyd. I IMS d u gv m bfd g på udghyd. I Hådg f m d fø d bgvg, m hu ø m p på. D yp bgvg gv md fg gf m; Bø, V, Mu v. Dæ hu chpp på d p, m bøg mm f. I d h fæd d øj md p g ym v vu m p på d gg bgvg. Df d fy m p på bgvg. D mb hd mph f mæ LG xu 4. Syym Add, g f d dbygg, m RFID g. Sv ym udv m pp, d på f. Dv. f vd m hv m h d mph, g IMS pp g gå m d pp, d h Py Bu (pp bu). Pjgupp h båd ddd, udv du, m mbf g b. D ddd dy, m gå m hdb. D v g dg, d ddd fug bd d mph b, g dud h d d fu d. Tb v g væ f g ug gå ud md d dgg bjdgg. Df fd vg på mph LG xu 4, m hvd d bd mb f gm, v g bvd. IMS bgb I IMS d g c bgb, m v f på få f pbygg f d mb hd. D bgb mf b.. d hd, hvpå d pc RFID g. I b 1 vg v d v IMS bgb md hød fg, hv d h d md ym m mp på d fy m, bgb dæ v. Øvg bgb fd Bg 4, IMS cp. Fgu 1.0

22 D mb hd IMS Tb 1: IMS bgb IMS-bgb Fg I IMS... Emp F M L Tphd Bg f d mmubb M d m, m å. A m h RFID g (chpumm) E bg f d d, hv m bg. A udg- g vghyd h RFID g Tphd bg f d hd d vd, å m p ud på f mm f. A phd h RFID g Hv f fgu wb. I IMS v d åd ymdb, å d fy dg på f v pbygg IMS. I d mb hd m æd på dg f f. D g IMS vd RFID gg. I IMS h m d u, å m, hv d bfd g. M vh. d mb hd. Md udg f udåhyd d m b på pd g df d fmfd pæc, m d fgå dg ud IMS. M phd. Dvd m, hv phd d pågædd m bfd g. I Åhu mmu d Hvdbb g 18 bb, m f hud - mpv Rv Bb. D m gæg m ; bøg, cd g dvd. D m vd hyd; fg g. Hyd væ båd udg- g vghyd Tphd yp p g bgvg. Tp bug fy m mm f. Bgvg bug på f. Buggupp Mbhd bv udv vd f d vd bb. D båd f, m f bb, g bgpæ, m yp ug, d bjd på bb vd d f ud. På Rv bb, hv f d mb hd bv udfø, v f få d g mph. D d bug båd m pv- g bjdf, å d væ g bug d g bv fg md d. Bgpæ v u å mph, å d på bjd. Mg f d f vd bb f d æd g, d d bv bb fhåd d å, md bb h u p. Df må d g, d f d f bug v væ y u vd mph. H æv, ud f d, m dg (wg) f d mb hd, v d u, m hvd mph. E Mb Dvc udøg f Idx Dm/Gup fg ju 2011 v d gå 50 % f d åg j mph m u 20 % f d åg gø 3 3. hp://www.dg.d/bu-/m/ m-d-h--mph.hm - gå d. 23/5-2013

23 D mb hd IMS Må f dg Mbhd fumæg væ dg åd, d pfyd g bm v mpv d u g mdg/d fm f/ wb g BS. A d v p vpcf, m fd Bg 5. D fmå md d udøg pm bugvghd g bug pv f vd pp, v jg mm æm d på d fumæg v. I vpcf d dg gå gv g v bugvghd IMS. Bmæ d g g v g pcf v mbhd. D v yd: Kv bugvghd - f vpcf: Buggæfd væ df g pbygg, å d vug, g m udggpu må g dgg fu æv m d 3 f få dgg. Sym udø hgmæg hådg f ug bugdfæd, hud: Hd, fx. f dg uhgmæg dug f pp mdfø dbud f ym K d d f fm, g mghd g vd vvfæd dv g md bug m g v g Md d v bgæd fu på bugvghd vpcf, h jg udbjd g ydg må f dg, m ø på vd g dg f øg. Må udbjd på bggud f d vd jg h g mg m mbhd gm mød md pæ f pjgupp. D må yd: Løg : Væ bugvg - d v p må f bugvghd, m v bv df T gudg Tbyd gd bugpv - hv mv bug g d bug Udø bjdgg d hjæp d d dgg bjdgg I vmpfc d g højd f, ym æv pæg g vd hv dg f d mm bug Hvd g æg fggupp d vd bb, m d d dgg bjdgg g vd m I T gudg v d bv df g må f bugvghd d mb hd ud f vd. D v gd bv dgj f, hvd gd bugpv dbæ, g hvd d fhd d mb hd. Må dmd, dg v p må f bugvghd m mv bug vd gv dm gd pv. Må gå, d pf d mb hd m hjæp d dgg bjdgg. Må m vmpfcg jg bv pmæm på gm mød md pjgupp, m f gg h p, d mb hd bjddb g æ u u vd f hvm m h ud du. Dmd d dhd f mg hdfu, m md d bv mm, å d vd hv dg bjdgg. D hæg mm md d d må, m dbæ, d må væ fu på, d dg bm fggupp md æg vd.

24

25 VIDENSKABSTEORETISK GRUNDLAG 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

26

27 Vdb gudg Spc fud hum gg d udøg g m vv fgpj. D ff fggudg hmu, g jg v d føgd bv, hvf jg h vg d gg m æ d d udøg. Hmu Hmu fgvdb, m udd vd f v åv m d pg. D dm, d gg gud f pc, bygg på m mm m m udøgm. Df d æggd by g f ff fggudg, m p bjd md udd vd f d pg. D hmu gg fv æ fgpcpp, hvf jg vd h vg f ud f d hmu c. D hmu c bygg på pf f, m må v mm gg på d d g d hhd, d d (Kv 1997, p. 57). H v jg m d ud f pdg m, g dæ v jg på hhd ud f d pdg. Ef hv få få f hhd v jg g gg på d, g ud f dm m pf f hhd mugv vud. Pcpp f fgfg Hz K. K g Mch D. My bv g pcpp f fgfg fbd md udøg f fmym (1999). D pcpp bygg på hmu ff gudg g g udggpu d hmu c. Jg h fud d pcpp æg vg fbd md m udøgf, d d d g pcf md fmym, g d g g pm bgg, m vædfud hv fu på fbd md m vg f md. Id jg mm æm d på d, v jg bv, hvd K g My (1999, p. 69) få vd Ipv ch fgfg (m væ). Fgfg bg m vv fg, m vv fg bhøv ødvdgv væ fgb. D d, hv vd m c u g hv d ægg væg på mg mgd. Fgbd md, m vd fbd md fg fmym, h føgd fmå (Whm 1993, pp. 4-5; Iføg K & My 1999, p. 69):: ( ) pducg uddg f h cx f h fm ym, d h pc whby h fm ym fuc d fuc by h cx. I fbd md m udøg vud d på bggud f K g My bv, d bg m vv fgfg d vd c u, g md ddmg fgå m dg mm p g f. Dudv bv d md md, w-g, g bydg væg på, d d fgød, fd d d, ym dg. D ø dmd få f dfyd på bug f ym g vc v. K g My pcpp f udfø f fgfg bg m gud, d hjæp f hv fu på f v f, m påv udfd f udøg. Jg v vd pcpp m få f d dmd d, g jg v fføgd gmgå u f y f d f w-g. Vd d gmgg fmå vd u g dfc vu fjfg åv m fjd. Pcpp v f udøg Sm æv, pcpp fud v f m udøg, d d bygg på hmu m fgff g h æg fu på m, m f bydg f m udøg. D ægg b.. v p bydg, m æv dg h f. Dudv hd d f pmæmhd på mm f g p, g d dfyd d hv på u. I fbd md w-g m md, p jg m f fgød d måd, føb på, hv jg pmæm på. D ægg dud væg på, hvd d

28 Vdb gudg b f båd b g gg hvd gå fgfg. I d fbd ægg vd f bydg, g d vgg væ pmæm på, vd f d f hmu gg md d fmå b- fæf æg, m vd d m måd bg d udøg på. I d fd ø jg ffc d vd, m vd dm m mdd må udøg g få g y d. m d m f fbd md fg f d udøg (K & My 1999, pp ). Jg d fbd pmæm på, jg h ffå f d udøg båd g ffå, m gå ud f m d udøg. I p Vdg f udøg v jg bv pcpp ydg g gmgå dm d u g fg, jg å fm på bggud f y. K g My (1999, p. 72) påpg dud bydg f, f ffå f d udøg væ mddd md d u, d på på bggud f dmg f d. D mpv væ ffå, m på på bggud f. I d fbd d hmu, v ffå udggpu f på få f d udøg. Df d æ d, Tb 2: Summy f Pcp f Ipv Fd Rch 1. Th fudm Pcp f h Hmuc Cc Th pcp ugg h hum uddg chvd by g bw cdg h dpd mg f p d h wh h hy fm. Th pcp f hum uddg fudm h h pcp. 2. Th Pcp f Cxuz Rqu cc fc f h c d hc bcgud f h ch g, h h dd udc c hw h cu u ud vg mgd. 3. Th Pcp f Ic Bw h Rch d h Subjc Rqu cc fc hw h ch m ( d ) w cy cucd hugh h c bw h ch d h pcp. 4. Th Pcp f Abc d Gz Rqu g h dgphc d vd by h d p hugh h ppc f pcp d w hc, g ccp h dcb h u f hum uddg. 5. Th Pcp f Dgc Rg Rqu vy pb cdc bw h hc pccp gudg h ch dg d cu fdg ( h y whch h d ) wh ubqu cyc f v. 6. Th Pcp h Mup Ip Rqu vy pb dffc p mg h pcp ypc xpd mup v f h m quc v ud udy. Sm mup w ccu v f hy w. 7. Th Pcp f Supc Rqu vy pb b d ymc d h v ccd fm h pcp.

29 TEORETISK GRUNDLAG 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

30

31 T gudg I udøg h jg vg båd hv fu på bugvghd g bugpv. Jg h vg d gg ud f pf f, bugpv vgg f, å y g g bug. E pf, m jg m u bø gø g gædd, å d dg udhdgbch, m md fd bg d g. Iføg Fzz g Bb (2004, p. 266) øg fu på bugpv væ f fgød bydg, g d gfm: ( ) Ru pduc d ym h mpv h v f h wh u hm. D æg, å d dg y pdu df, m fu på bugpv gå bdg pv ym, m dg bjd. F u udøg båd bugvghd g bugpv fbd md g vug f d mb hd IMS h jg vg ægg udøg ud f g d fg må f hhv. bugvghd g gd bugpv. Vg f fg ud f dgppv, d d bæfg g md dg pvdg md hb på dg f g. I d føgd f v jg bv d gg bugvghd g bugpv m d bgb, m vd dfc g pæ må f bugvghd g gd bugpv. Jg v gd pæ, hvd fg pf fhd mm bugvghd g bugpv, g hvd jg v bjd md d m udøg. Bugvghd Bugvghd hd vd m, dg æ, ffv bug g gd, bug fd d fdd bug. Iføg Pc. (2007, p. 20) dbæ d pm d, m bug h md dg, hv fd d båd bjd- åv m bug dggdg. Pc. (2007, pp ) p d fbd æ må f bugvghd, m jg v bv d føgd: Effcv vd må g pf m ppy dæd v d føgd må f bugvghd. Effcv hd g m, hv gd ym pfyd d, d dg u. Hgmæg ffcv fhd d mb hd IMS byd, hd vd mødmm d pbmg, m bug å md dg. IMS dmd fø g fmm hjæp dm fd m dé, hv d f bfd g. D m, mdæg bjdgg ud IMS, hv gg, d fy, bv d bjdgg ødvdgv hug udfø, hvf d f f pfyd ffcv. Effccy hd m, hvd ym udø d hdg, bug fg ym. E md d d, hv fdd ym f bug d vd f d. E ym g pfyd d, d dg ud væ ffc. D væ, hv bug gmgå m uødvdg d, fø d å må. I fhd IMS pp v d g, bug fd bjdgg fdd udfø, g d fø g bgæd pv mgd fw bjdgg. C dæ v, dg bgæ mughd f vd f ym, å bug m bøjg få ym fmå g by d. Df dg udu hdmughd f bug, md d fmå, få bug hd på bm måd fhd ym (Nm 2000, pp ). Jg h h vg by mg Dd Nm bgb fm f fy, m Pc. vd. Jg m, fy hgmæg vd fbd md f d mb hd IMS, d d m, ym udgø dcd f mgv. Dmd d væ v gg på, hvvd pp dg åd, d bg bug uv u. Df m jg, Nm bgb, c, m hgmæg d mmhæg. C d mb IMS hd v g, ym dhd fu, m d bug på fvj. Bug hv

32 T gudg mughd, m fåg d v ædg ym, m d ø. Lby hd m, hv ym f bug æ, g hv g d d bug på æ d. Ng ym g æg d æ, g md by dg g g, hv g d bug d på, d g æ ym. I IMS pp pfyd by ødvdgv, bug vd pp fø gg, d d. D må g højd f, d mpc ym, g d dmd v væ pægpd fbd md mpmg f IMS. I d fbd må d gå g højd f, ym vmpfc, m gå bv f, Må f dg. Mmby g g m, hv bug h vd gæ ym, hv d bug d pd. D gø vd pbygg fc, å d g f bug, hv d fg fu pc. I g mgfud b gå md hjæp bug md hu ym. Mmby fbd md IMS pp v g, å bug fø h æ vd ym, d vgg d vd d dgg ud bv vv m, hv d fd v fu. Df d væ ymb, m mm. m bug fø æ, m m væ mm hu å d fø æ. Uy hd m, hvvd d ym d fød fu ådghd f bug, å d udfø, hvd d ø ym. Og gd, bug bv bud d æg fu, å d bv bgæ d hdfhd. Uy d mb IMS hd v g hd dhd d fu, m d bug f d dgg bjdgg. Bug mg fu m mdfø, d fø g bgæd bjdgg. Mb bugvghd D våd må f bugvghd fhåd mg vd g fømd bgb d f dg f buggæfd. F vd m md d mm æ bgb g mm df. H æv Ph.D. g fmd f N Nm Gup, Jb N 4, m gå bæfg g m pcf md dg f buggæfd mb hd. I føgd f v jg md udggpu u f N g Ruc Budu (2013) g Sc W (2002) p g må, m g pcf dg f mb buggæfd. N g Budu (2013, pp. 52f) bv g gj, m d må g højd f, å m dg mb hd. D m dyd, d må g højd f, æm md, g df m b vfø dg f ø æm. D md æm byd, bug hv væ vd mm måd, åm pp øgb, hv d ø d. Dudv må m m dg udvæg dhd md mhu g øj vud, hvd d vgg hv md på d bgæd pd. D byd gå pd udy pm d fd, dhd p d dpdw mu må b, m få d fmå fvd Dudv m p på md bug m gf, m mugv fug gd på d ø æm, m b mm på d æm. E gj m, m m dg væ pmæm på, hvd pp chm vd. Chm d dbyggd vgmughd, m pp byd. D fx væ bg-p, mu-p hjm-p, m bug på d h mughd f på. D dgm bygg på d udæggd yym g d mughd, m bug h f vg dhd. M væ pmæm på chm g d f æmpd, m d h gå føgd fd (N & Budu 2013, pp ): E æ f fu, m d yg g bfd g på d mm d på æm. Fu, m byd d mm pcpp u hv yp dhd, d vg. Chm fc by, d d gv buggæfd, m fd bug md pv f hv. 4. hp://www.gup.cm/c/uby-101-duc--uby/ - gå d. 26/3 2013

33 T gudg BA hum fc dg f Sfd Uvy, W, m h dg f fw f App, Mcf g G Tchgy, bv æ gj f dg f mb buggæfd (2002, pp ). I d føgd v jg bv dm, jg fd v fbd md g dg f d mb hd IMS. É f W bfg fbd md dg f mb gæfd gå på, d væ dg. Md d m h, dg bø bygg gæfd på d pcpp, m bug d fvj, fm f pfd y pcpp, m fæg ægpd. K hd gd m, m bø vd d mm mg g d mm pcpp på æmbd d pp, d dg. E d gj hd m gv bug u m, d g g mvd. D gv bug fø f, g gv dm mughd fm f bgæ dm. W æv m mp hpå dg-d-dp fu, m gv bug mughd f mpu md bj buggæfd på g gmug måd, hv p gv fø f. E dj g dyd gj, ym gv bug fdbc. Hmd m, hv æmbd f pp må gv bug æg fm m, hvd bug h f mughd, hvå bug h udfø hdg g hvd d vg vd f d pågædd æmbd. W bf du gj, b gf b ud, g å v m m må b ud. A gf b ud v g, d h ydg j f d dhd d på d måd å bggud fx vh. fv. D d gj, jg v bv d fbd, hd m vd f. W bf m vd dg, d d hjæp bug mm hu, hvd d g md dg. W påpg, ødvdgv gv mg f bug fø gg, d d, m å d æ hvd d byd, v d få d ød ff (W 2002, pp ). Ud f våd bfg f hhv. N g Budu g W v jg bjd md føgd pcpp f bugvg mbdg: Ovug dhd - dhd på æm væ vug g K - d væ dg; hgmæg chm K - bug hv fø f hv v ym Fdbc - ym gv bug fdbc Kb gf fmgå ydg, d f d m I vd, hv d gv mg f bug Ovåd pcpp v bv vd m dgmå å v H04 f d mb hd IMS g vu. Dudv v d bv vd udbjd f dg f H04. Bugpv F u udøg bug pv f vd IMS pp, d ødvdg md df f v bgb bugpv, hv jg v mm d på d føgd f. Iføg Ad P.O.S. Vm. (2010, p. 521) bugpv df m: ( ) p pcp d p h u fm h u d/ cpd u f pduc, ym vc. U xpc xp hw p f bu ug pduc,.., h xp, ffcv, mgfu d vub pc f pduc u. I d fd bugpv båd u f bug md pdu m måpm, md d fmå udøg bug fø fbd md vd f pdu. I f Mc Hzh (2008)

34 T gudg bv d gd, hvd d må fd df f bugpv; é, d bv v bugpv, g d, d bv hvd m dg/udøg gd bugpv. Sv bugpv bv Hzh (2008, p. 2) åd: I df UX (u xpc, d.) mmy, pmy vuv fg (gd-bd) wh cg wh pduc vc. Md mmy m d, hv pv h bgyd g ug. Fu på pdu, m på d fø d fmbg, g d fø dym g æd v d. D byd, d u u-g-h pv, m vgg udøg, m m må væ pmæm på, pf f pv æd g v d (Hzh 2008, p. 2). Fx h v m m d hu d gd vd pv, vm v mugv udud hvd gd fø, d d fd d. Sm dg æv båd Vm. (2010) g Hzh (2008) df f bugpv d. Hzh df f, hvd gd bugpv, bygg på få f, m md pdu fgå ud f fg p; pgmc qu g hdc qu, m væ pgm v g ydmæg v (m væ). Jg v dg h vd d g m. I bgb pgmc qu gg d bug pf f pdu v pfyd d-g, m d må, pdu dg pfyd. E mp hpå væ fd bg bghd. Md d d hd d m pdu bugvghd (uby) g vdghd (uy) fhd d pgv, d h fmå ø (Hzh 2008, p. 2). Hdc qu y g pdu b-g, m føg Hzh må m: bg cmp, bg d h, bg pc. D v g b-g h fu på dvd vpf, g d føg på pfyd d ubvd må, pv på. Opv bug pfyd f b-g gm vd f pdu, y d hdc qu pdu, g d på pv bugpv. Dmd yd Hzh (2008, p. 2) d d f df f bugpv åd: Gd UX h cquc f fufg h hum d f umy, cmpcy, mu (f-d), d, d ppuy (h-d) hugh cg wh h pduc vc (.., hdc quy). Pgmc quy fc h p fufm f b-g. Iføg Hzh gd bugpv å, å md dg mdfø, bug få pfyd b-g g y hdc qu dg. D gg å m gd bugpv, d pdu væ jv, pædd, udhdd v. m m d må f gd bugpv - fx pæ f Pc.. (2007). K f gd bugpv Jz, V g Buch (2011) bv g f gd bugpv. D bygg på pf f, fbug pvg g md må; D øg d pv md d vædg må bv udhd d ybd gg - g d øg d pv md vudvg m må d dd gg (Jz , p. 92). D pf mmg md Hzh d-g g b-g. Hv d-g g md pdu v pfyd gv fmå, d ybd gg g md v pfyd f bhv mpv f bv udhd. B-g g md dvd vudvg, hv gd fmå md d dd gg. I fbd md d d gg bv dg vd d gd pv åd (Jz. 2011, p. 92): ( )d føg dvd g, mpc g um.

35 T gudg Ud f d gg p Jz.. (2011, pp ) d v fbug, m v dg fmbg f pv g v, d båd væ pg vvd g c mgfud. D gum dmd f, d mug fd dgydg pf på, hvd d gd pv dg. D gd pv u g fg gupp dvd g fg g dg d dvd væd g pbmg. På d bggud p Jz. f d gd pv, m jg v bv d føgd (Jz. 2011, p. 98f). Iv hd m, dg dbyd bug m mdp mdpduc. Bug pv, d h mddfyd på pv. Næhd v g, øg b fø f æhd pdu. Bug fø, d bv hø, g dg g udggpu d bhv g pbmg. Im hd m, pdu b fø f pg. Bug pv, dg f hjæp p dm, g d væ g v vd f d. Auc v g, d væd, øg bygg på, væ æg g pgg. R, bug pv pdu, fø vg g m m, d gg m d d d, m ø hjæp. Lvd dg gv bug mughd f hd p, g d u d g v md. U v g, øg væ g g ybd. Ivvd hd m, dg vv bug fømæg; bug u pp f f f bv gv vb v, hv d på vj h, m d gå u bv pm f d y mughd, vd g fm, pdu gv dm dgg. Læd pdu væ fgdd g gv bug y vd. I v g, pdu v bug g byd bug g uv g d vd d v fd. Rv v g, øg fåg g gmug f bug. D g udggpu bug g pæfc. Ovåd må v bv vd m udøg f bug pv f vd IMS pp. Fhd mm bugpv g bugvghd I Hzh (2008) df f gd bugpv påpg h : Pgmc quy fc h p fufm f b-g. Bv f fhd mm pgmc qu g hdc qu, gå m fhd mm bugvghd g bugpv. I d fbd bv h, m hdc qu bdg d d gd pv, gø pgmc qu u d d vd gø vj pfyd f må g m gægg, hv h bv åd: Bu f, uby f vu. I g vu hugh fcg h puu f mgfu b-g. C vf åd, bugvghd g bugpv hd fudæg; bugvghd muggø bugpv, m bugvghd h g væd ud bugpv.

36 T gudg Ogå Vm.. (2010) mm d på fhd mm bugvghd g bugpv. D f d pf, bugpv mf bugvghd, d d pf m d udøgpdgm. I udøg f bugvghd d fu på d pgv, bug ø, m d udøg f bugpv v væ fu på bug pv f ø d gv pgv. D mmg md Hzh mm pgmc g hdc qu. Md d f Hzh høj gd uddyb, hvd d gd bugpv dbæ. Vm. (2010, p. 522) påpg, ubjv måpm, vd d f bugvghd, gå vd udøg bugpv. Id f dæv v d dg væ m udbd æ f ubjv måpm. H æv, bjv måpm, m f vd udøg bugvghd, vd udøg f bugpv. M gg fhd mm bugvghd g bugpv v væ p f d våd uddg. Jg v dmd fæb d udøgf m hd fudæg, g m p hd.

37 UNDERSØGELSESDESIGN 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

38

39 Udøgdg Kp v mhd d md gg d udøg. Jg v fø bv, hvd udøg g m vug. Dæ, hv dm d bå f. Jg v bv, hvf g hvd jg h by mg f g g bugc gg udvg. Hf v jg gum f vg f d md m bv, hvd d dbæ. Kp u f md bv f d vd md y f d f w-g. Evug Udøg g m vug, d dbæ f d udv v f d mb hd IMS; v H04. H04 d fm bg f d fjd v f IMS pp. D ædg jg gum f fg H04, v bv c v H07 d v hmm g, d bjd md h Lygø Sym. Fmå md udøg, d mud ud h y dgfg fm d d dgd. M dmd, v H04 md d fmå pm dg, md hb på bugvghd g bug pv f vd d. E dg v dmd bygg på d d udvd v. Iføg S. (2005, p. 23) vug f dg fd d på f fg d f udvgpc. E vug v d hv fmå fbd dg, m d væ fg åg gmfø vug, fhægg f, hv dg dgpc d fd d. E vug, m fd d dg dgpc, v hv fmå ægg, hvvd dg mødmm bug bhv, m bugbhv vu vud, g m dg v p v f bugvghd. Evug fg yp vd md mgfud pyp g få bug fdbc hpå. Ny øgfg å bv mpm dg, fø pdu udv. E vug, m fg d udvgpc, h høj gd fmå g, dg v p bugbhv g bugvghd md hb på pm vu v f pdu fm f æd på d æ fædg dg (S. 2005, p. 23). Evug f IMS pp v fd d å dg dgpc, ædg dg å bv mpm d dg v. Dmd fmå md vug f d mb hd IMS : Opm bugvghd dg Udøg bug pv f vd dg Udøg, hvvd dg v p d dfd må (jf. f Må f dg). Evug g m v dgcyu, hv dg v gmøb, m h fmå hhv. g vd dg. Fud f g vdg h jg udfædg fudøg md d fmå g mg æg bggudvd m pj, få buggupp bhv g pæ g må f dg. I d føgd f v jg bv d dm, udøg bå f. Udøg dm D IMS mfd ym, d udv fg, h d væ ødvdg md g f v bggudvd f u æd d pj. Df h jg udfø fudøg, m h mf gmæg f æ dum h bg f pj p Jf. Bg 6 f vg v IMS dum. Jg h dud hf dgg pjgupp dum, hv jg h u h d v bggudvd. Fudøg h dud mf fmød md hhv. T Sjæbæ, IT-pjd vd Købhv mmu, C Hmmhø, pjd vd Åhu mmu bb m pjchf, Md Gm. D h gå mf d mød md C Hmmhø på Rv bb (jf. Bg 1) m ddd mød h Lygø Sym. Ru f fudøg æ d fø f f pp; Bggudvd m IMS pj g D mb hd IMS.

40 Udøgdg T f dg h mf uppd, hvf jg v h g g udfø. T v H04 h jg udfø w-g på Rv bb. T upp d f wg h jg bv fm bugvghd, g g gmfø f Sø Øb, m fc u xpc dg g fm. Ud f d fm f jg mughd f gmfø d d. D d ddmg h mf uby whp md d fmå vd dg f H04. W-g g uby dmd fø g uby whpp udgø d f udøg. Jg v d føgd f gø mg vvj v, hvf jg h fud d v føg g gg udvg fbd md vug f d mb hd IMS. Ag gg udvg Jg d m fd bjd g fbd md udvg f d mb hd IMS, d d p u d pj, gæfd øbd bv g p bug bhv. H d føj, d fø bug, d bv udfø gm h IMS pj, d fbd md v H04. Ag udvgmd på på bggud f pgø md d md, m f u md vdfd- fmd. D fgød f, d d f g udvg bjd, hv m bvæg g fm g bg mm d fg dgf fm f føg dm v (Rcff & McN 2012, pp. 10). Ip f Pc. c dg fcyc md (2007, p. 448) h jg fgu 2.0 u, hvd jg h bjd v m udøg: Jg h bjd vd fø v H04 md bug. D f f H04 h d gudg f dg f H04. I d fbd bf Rcff g McN (2012, pp ), m hv dg md bug m d fbd æ. Fbd æ h dmd væ udbjd f mc-up m u d bfd ædg d æ v f pp. E mc-up w-fdy pyp f dg, hv v g, d g fu bg, g d v. Fd vd w-fdy pyp, d bg g hug fm g gø d mug u dg f hd bug, ud d fø udv vg v (Pc. 2007, pp. 531ff). Pypg vd fbd md g udvgmd f hug u dgdé ud fø f u gm g udvgf. Pyp dud vgd vd d vdd dgcp m d f dg (Rcff & McN 2012, p. 162). Fgu 2.0

41 Udøgdg Hv m føg g gg udvg, vdg f dgcp, d, fø d vd d, pg g u på fm pdu, m væ på, d p bug (Rcff & McN 2012, p. 164). Ad, bv h pc, mf df vdg f dg f H04. Vdg mm fgå vd få bug fdbc på d udbjdd mcup, hv g u mud ud fg f, m dg pfyd bug bhv g hv ædg, d v. mpm d fføgd v. D v væ hgmæg, d fføgd v f pp md bug, fø d fgv. I d fd, d m hghfdy pyp, hv bug pv, d fu bg. D v, m udbjd på bggud f d, jg udfø, bv fø fgv d. 31. Mj 2013, g df h jg mughd f d. E f d dg v v hv muggj du, udfø m w-g, d g u fø fbdg fhd d pbm, bug pvd vd fø. Sm bv, v jg vv bug hv f dgpc g by mg dmd f bugc gg dg. U- Cd Dg (UCD) gg dg f buggæfd, m fv, bug vv gm h dgpc. Bugppv vd fø få bug g bugbhv g dæ dg Fgu 2.1 md bug ud f d pcfcd bhv (S. 2005, p. 15). Fgu 2.1 u d v bugcd gg udvgpc (S. 2005, p. 17). Jg h fug d gg vd fø mg d ødvdg bggudvd, hvmd jg h på få f g bug g p g må f dg. Dæ h jg, vv bug udfø m w-g (U g d vu). På d bggud d på y øgfg (Dg), g d bv u vh. mc-up (Pypg). D udbjdd mc-up hf bv vd vd uby whp, m g h bdg øgfg. Tmd I d føgd v jg bv d md, jg h by mg f hhv. fø g d, g hvf d fud v fbd md m udøg. Jg v gø mg md vvj v fmggmåd vd uby udfø f Sø Øb, d jg h væ md ægg, m b få d vvæ g by mg f d md u hf. I p, T f d mb hd IMS, v jg dg bv, hvd fd d. Jg v gå fhd mg, hvd d uby g wg upp hd m md. W-g G-g, w-hp, wg-vw w-g md h mg m, m dæ v d mm gg. E gg m dbæ, f dm d udøgbj ug mdg md, d pøg d dg hdg, hv gv f db d mgd. I fbd md d udøg h jg vg vd m w-g, m jg pf m yym md d øvg æv m. W-g æ på m f d gf md, m dgd bv g vw. Kubch (2003) bv, hvd m md md h føg fd

42 Udøgdg mmvj mm d bgæg, d m d md bdd. H æv, d vd dgd bv væ væ få db m mv g d mg, d ægg d hdg, d d mm på d, d fg g, m b g m d v gø d ug mjø. Dmd d vw, hv m dd g g, bgæ dg d udg. D d, d m g m ud f d ug mjø, hv mdfø, d væ fhd g d, d pøg d. Dudv d mug udøg, hvd d g gv (Kubch 2003, p. 459). W-g mødmm g f d bgæg, d f føg fm d ug mgv, m h pøgmå, y g bv g dgm udøg fm md bj d m. W-g å bv m hybd mm dgd bv g d d vw, d f uu g ym bv f fm d ug (Kubch 2003, p. 463). Iføg Kubch (2003, p. 463) d fgød fd vd w-g dmd, d mug bv fm d ug g mdg få db d mg, d ægg d hdg. K g Zd (2010) bv, hvd d h vd båd d whp m d, d d whp, udøg f bug pv f vd pp bgvvg fbd md mmu bypægg. K g Zd (2010 p. 29) bv, hvd m vd fud på db bug gv pc, m m gø vd whp, hv d mug pøg d, hv mg bug mpv på vd by dg. H æv d, whp m md ggæd vv p. D vvj ægg g p f d vvj, m Kubch gø g fbd md bgæg vd d gf md. K g Zd h df d mb øg åd w-hp, m ægg g æ p f w-g g-g. I d fbd v d, : Whp b h udy f cx pd wh h mc-pc f -mg. Sm gå påpg f Kubch, på m å båd db bug m d mg, d ægg. K g Zd (2010, p. 32) bv dvd, hvd d dfcd p f uby pbm vd d pyp f pp ud whpp, m d hvd dfc ud d whp. D v pbm, m pd på bggud f, bug vd pyp ud g d g g vd bd. D f gå bugb vd m, hv udæg dg v vdg d f. D ud på d bggud, d m mgfud md mbym, m fhægg, vd d d, d dg. W-g m md f d mb hd IMS På bggud f våd vvj m bug f w-g, h jg fud md g bug vd f d mb hd IMS. D h jg fø g fmm, d ym dg bv vd bm g fbd md g dfd g fg bjdgg. Df d v gå fg d, hv ym dg bv vd. Dgd bv u dg gå hv gv db m bug pv f vd IMS, m d uby u hv må bugvghd pp. Hg md vd w-g fm f d d md bv dg g mdg pøg d d pv g d bugvghdpbm, d ød på, g dmd på d, m gv db bgg udøgf. D hvd væ mug udfø fg md fg fmå, m d v d md d gudæggd pf, m jg h vg bjd ud f; bugvghd g bugpv hd fudæg g df udøg p.

43 Udøgdg Md dud æg g få db bugpv. H f bg Hzh (2008) bv f, bugpv v båd udøg, m d fd d m fføgd. I åd md d, bv Vm. (2010, p. 528) gd, hvd bugpv dym d d udy f m fø g d pc, m v væ udvg, m d fhd, d fd d ud bug f pdu mpv d dfyd æg hv på vd f pdu. D df æg udøg bugpv, f bug h vd pdu. Udøg må gå fd d fø g ud bug f pdu. Efm bugpv udy f bug u-g-h fø, d vgg dm d d, hv pdu æ vd. H føj, bug væd g fudæg gd hv dfyd på d pv f vd pdu, g df må d gå g højd f d (Vm. 2010, p. 521). Ud f d vvj w-g m md v vd f d mb hd IMS, d d mug pøg d bug pv, m fd d m f vd g pføgd pøgmå. I g md fgå d, ym dg, g d højd f d dvg på vd g bugpv d fx væ fy p udfdg fbud md bjdgg. Ud f æg f K g Zd (2010) vud md gå vdg udøg bugvghd IMS pp. E d uby hvd gd væ vdg, m fm d f, udfø f Sø Øb, gd g md, å d udfm dg, w-g fud v m uppm d d uby. Ovvj gå h på, w-g mugv v u fø g d pbm d d uby jf. w-hp m uppm d w-hp (K & Zd 2010). Ovvj v fmggmåd I fbd md f IMS pp hg udfø v uu w-g. D hgmæg u uu, d d fhåbg v bdg md d d, m æ v væ bugb fhd dfc d m fmædd bugvghdpbm d mb øg. I d fbd bv Ph J. (2008, p. 5), hvd uud w-g gv d d, hvmd d, d d pcp-d g-g, gv m pv d. Jg dmd pmæm på, d uud fm, m jg h vg, mdv, dg få mughd f g å høj gd hd p. D dg m fgød pbm, d d g d fg bjdgg, m bug v væ ødg føg d bug f pp båd ud g vg bjdu. F uu, h jg vg dg gm g på fhåd fg pgv bm æføg. Dudv h jg vg udfm vwgud, m v m bv bø hv w-g. Kubch (2003, p. 463) bf, w-g fgå ud å ug fhd m mug g ud d mædghd, m gå v gø g gædd, hv f v d. K f d udfø w-g v df Rv bb, g dg v vd mm bb. T bv dmd udfø d v mgv, g jg hvd m gæ d hu. I fæg f vvj m ug fhd påpg Kubch (2003, p. 464), : Ev hugh u g-g dy d fm vydy u, h ch chqu bvuy uy ccug c cc. I h uy h fm ccmpd h u p by cquc wh gg hm dcug h pcp d p f h phyc d c vm.

44 Udøgdg D v g, vm d æb å ug u m mug, må d dg g højd f, d u u, hv f v gd v væ fmmdm, gm d ug f dg æ høj g v på pøgmå udvj. Dmd må m gå m f væ bvd m, m påv udfd f d f w-g åv m f p vd mpv d vw. F påv dg ydg h jg vg u pg d udfø w-g m ydf. I d fbd bv J. (2008 p. 3), w-g dum på vd, m d dg væ fyd, g upu væ fvd, d f båd fm, gå g på mm d Ivwgud Lgd f uu, h jg udfm vwgud, m, v m bv bø. Ivwgud udfm på bggud f bgb f hhv. m bugvghd g bugpv (jf. T gudg). På bggud f hv bgb h jg udfm f vwpøgmå, m h fmå fdæ mpv gd f by øg. D gg vg f, d bv pug d å mg p m mug f bug pv f vd pp, åv m gd f bugvghd. Md d vg gg jg pmæm på, vwgud md æ m d bm g. D dg føj, jg h fug vwgud v, m h bug d m j g h dg d pøgmå, m u vd ug. D v g, d på d v pøgmå udvj, d bv, vm d h væ vmm md vwgud. Ivwgud fd Bg 7.1. Uby whp Uby whpp hvd fmå vd d øgfg, jg h udbjd på bggud f d f w-g. Iføg Bød. (2000, pp ) whp v f p m hv dg g hv y - dg m. D bf dud, d fc, m fmdf whpp. Uby whpp hvd dmd dg m, hv bv vd v dg mc-up f dg f H04. Iføg Bød. (2000, p. 273) whp, hv d vd pyp, hgmæg udfø på dpu d d m pv whp. Åg d, pyp d, m dg du, hv muggø gg vug f øg. Ud f d bfg vd jg mc-up u dg f bug g få d fdbc på, hvvd dg mødmm d pbm, d v vd w-g. Fmå v gå få fdæ, m d vu v på y pbm fbd md dg. Udv mc-up f bug gå mughd f fpøv føbg v H07 f IMS pp. I d v d fg v fbdg, m mpm, d d mm dg v H07. Fdbc på mc-up g v H07 h å gå fmå bdg md ydg fbdg d dg v H07. Bug u ud whpp bjd mm g fæb du d øgfg, d bv pæ f. Udv pæ dm f øgfg, bv d gå f md g f d ud, d m md ud w-g, m æ d g d pv f vd pp. M v fc f whpp, g jg bug gg md d pgv d u gm g d dm pøgmå udvj. Jg vg pg whpp på vd, d jg vudd, d v fy. Jg f på fhåd dg ccp f bv fm, m vg pc m, å m d g på pg. Bug, m dg whpp, v d mm bug, m dg w-g. Fmå md d mm bug v, d, f hv dg w-g, h db pp g d dfd bjdgg. Dud

45 Udøgdg h d db d pbm, d pd ud w-g g fhd g, hvd d føg ø. Ydg bv f fmggmåd m u f whpp v væ fd p, Fdbc på dg. Aymd I d føgd v jg bv, hvd jg h fg y f d f w-g. Ay bv udbjd m mg f pg f. Tmg fg ud f d dg pæd bgb f m bugvghd, mb bugvghd g bugpv (Jf. T gudg). D mm bgb, m bv vd uug f vwgud. I mg h jg vd pvæøj T 5, m pgm d udv f f vd h Wc C f Educ Rch. Pgmm gv mughd f b vd ydf g udvæg æg pg, m m ud f øgd g mmhd md pg f d ydf. I T d d udvg pg f udp, hv bgb, jg gå v vd yf. Jg v dud vd bg, øgd, f d udvg bgb, m jg h m d f w-g ud f. Jg h fug bfg f T Tu y f d f w-g. A ydf bv y gm gg g jg h b pg, m jg h fud v fhd d udøgpm, jg bjd ud f. Vghd f d md ydf på m g 40 mu, hvf jg h udvg g b 68 udp på vghd á 32 mu. I fgu 2.2 mp på udp, m jg h vg b g m ud f d vg bgb. Udp: Pv vf IMS K: 0. Nøgd: Bugpv > Afud pøgmå Td: 0:35:27.2-0:35:40.9 (Lægd: 0:00:13.7) Epd Tp T 1_L Udpp: L: Jg ER pv g jg y d f jg b m æ f g fv v jg å dåg bug d gå d jg... y d... jg gæd mg d. Udpp øgd: Bugpv : Auc Bugpv : Fø g gd Bugpv : I Bugvghd : Effccy Udp mm: L gæd g mm gg md bug IMS m fø g fg md ym/fø g dum. D hjæp hd? Fgu hp://www..g/ gå d

46 Udøgdg Jg h gå v mm udpp f u hu, hvd jg fd væg pg. Efføgd h jg hf mughd f æ d udp ud, m v bv m md mpv øgd, d g bugvghd. Udv d vd bgb h jg p øgdæ, m g bug f w-g m md, d jg pp v f v w-g m md fbd md vug f bugvghd g bugpv. Smg udp md g v øgd fd Bg 8.1. Lydf fd Bg Jg h fg vd y f d f uby whp, d fmå md whpp h væ vd dg vd få bug fdbc g fg y udøg f bugvghd g bugpv. Jg h dg gm vdf f whpp g h d udvj m b v c.

47

48

49 DEL 2: FØRSTE ITERATION 6 10:3 c p U/ AA / b g vd b K m If M M d A.... d D N I NU S ON O I T R E RA, G E N T E Æ I G E EV T N I B S R I R K E V L Ø U A L IF W A V R E OV E K S AF FATT IS R SE M Å L O P E V SOM LONG ESKRI E OG A B D ; Å K TA M E A S T D LIO GANG E AF B I B M YS E L R A F AN AF STE NÆ

50

51 TEST AF DEN MOBILE ENHED I IMS 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

52

53 T f d mb hd IMS I d føgd v jg bv, hvd f d mb hd v H04 bv udfø. Jg v fø bv uby g f Sø Øb. Df v jg bv w-g; dg g fmggmåd. F gv æ få f d d hd v jg u f md bv d g pbygg f v H04. Uby Uby fd d d. 28. fbu 2013 på Sø Øb Købhv. Tdg v fm vd fg bb Købhv mmu. T bv udfø m æ-høj, hv dg d vd bd md pp f g. D hvd g ø RFID g, m d u vd d fg bjdgg. Hv vd é m. Sø Øb v d g bd dg udfø g pgv g d dm pøgmå udvj. Jg bvd f f d fm g v d vd d d. Bug bv bd m udfø mm bjdgg, m d gjd vd w-g. Jg v bv bjdgg d føgd f. A dg m gm d fø bjdgg. T dg d på d dj, m g u gmfø d. Dg bv gå bd m fhd g mu d mb hd. Ru f fd Bg 9. W-g T fd d på Rv bb d. 1. m Sv bv udfø m w-g, m bv p Udøgdg. I dg p. Jg d f ægg f g hvd gd m d. T Sjæbæ, IT pjd på IMS-pj, bvd. Tdg A dg vd Rv Bb. Af hy d ym h jg vg d dm vd d gg v. Jg h dg få d ccp f, jg må py g, d g hv æg, d h bjd bbvd. I b 3 vg v pyg m dg. Jg f gd pyg m dg db IMS g d fg md vd mph. D v, m dg h db IMS, d d hv dfyd på d hdg vd pp. Tb 3: Ifm m dg Nv g d Sg Kdb IMS Smph-fg L, 62 å Bb gm 25 å I g db Ig fg H, 58 å Bb gm å I g db H v mph Kj, 43 å G, 53 å Tmd vd g æg. H vg bb g h bjd på Rv bb fm g hv å A Rv g Sødup. Udfø dgg pgv I g db I g db B, 56 å Bb gm 25 å Ld db d hu md uudvg. H dg fø pp Ig fg H v mph, m fm h, å hu h d fg Ig fg Ch Bb gm 36 å I g db Ig fg

54 T f d mb hd IMS Opyg m d fg md mph v d hd, d væ v bgæg, hv dg h db d g pcpp mph. Fmggmåd Fud f hvd dg få d fm m d g d m vghd f. Dudv hvd d g få fm m fmå md, d m md d ccp v bv pg md df ( fm dg Bg 7.2). Id hv f dg g fg f fmå md. Dudv f d f, d v bv bd m udfø æ pgv, m jg v gå md g pøgmå d, d u fg g. D bv g væg på, jg v d v vd pp, m udud, hv bugvg pp g d pv f vd d. D bv dud bd m udfø bjdgg å æ på u m mug, g d bv bd m æ høj m. Dudv f d du bgb IMS; m, phd, g pgpd. Dg bd m udfø æ bjdgg, m df ydum: IMS Mb bjdgg - Ig Myg (jf. Bg 3). D d bjdgg v: Op udg: Avd å d m udghyd () Fmfdg: E d bjdgg, hv d pu m f udåhyd d yp vd m. Hådg f m: D d bjdgg d m, m mm f c g, p på bgvg. Sæ på pd: H d æ m f bgvg p på udåhyd g df g m S på pd. D d bjdgg mf fu pp, m d bv vg, d d d m hyppg bjdgg d dgg. D-udv v d mug fu, d f fumæg du v gægg. I y f d bjdgg v jg bv bjdgg æm vh. æmbd f v H04. D bjdgg, dg bv udfø, bv gmfø å æ på vg bjdgg, m d v mug. Dv. dg hvd æ m, bgvg, p m udghyd hd hvd få påm RFID chp. Abjdgg fg dv udå g dv på d fæ, hv gå vmm md åd, m bjdgg fgå dgg. Ud fug jg dg g dm gg md d bjdgg, d u udfø. Dudv pug jg d d pv f vd pp, g jg pug d d pbm, d ød på udvj. Sm bv Udøgdg, bv d ud vd vwgud (Bg 7.1). Ivwgud hvd jg md ud, m bjdgg bv udfø. Ef bv vwgud f pøgmå, m jg hvd få f md dg ud. Må v å udfø d vg bjdgg på mx é m. Efg f Købhv v dg, dg h u åd udfø f d pg pgv på d m, d v f hv. Df v d md fbhd f, v åd pgv d f m. Vg m hd d f m bv uff på bggud f bfg f J. (2008, p. 464) m, wg gg d f m 90 m. m K g Zd (2010, p. 32), m bf vghd f 45 m. D v g dg, vd f m., g dg åd udfø pgv m v på fud pøgmå d f d dum. Dg hvd å væg mm vd udfø pgv, d d hvd Købhv, hv jg v mm æm d på p, W-g m md.

55 T f d mb hd IMS D mb hd v H04 I føgd f v jg bv d g pbygg v H04, m bv md bug vd w-g. I Fgu 3.0 wfm f d g pbygg f d mb hd. I øv v hjø mu- pc. d fg g fx: S d d æ p på. Nd ffd mph dbyggd pp d, d T gudg bv bv m fc chm. D dbyggd pp : bg-p, hjm-p g vg-p. I IMS pp h bg-pp væg fu, d d vd fu mg fu. Hjmpp fø bg mph hvdæm. Nå bug på IMS-pp d fø æmbd, hv d gg d md bugv g dggd, fø d vd pp. Hf d vmæm, hvf d gå d mu vd på mu øv v hjø. Hf mm d d mu vg, m æmbd 1.0 g 1.1. D fu, m bv vd ud w-g, v: Kgøg pæg Tp/m/hyd -> (R)hyd/ud Sæ på pd på f Fmfdg Tj vg f p Gmgåd fu, gå bug ud f fu vd på mu-, bv d pågædd fu m md g b (jf. æmbd 1.0). Fu fu vd på mph dbyggd bg-p; p d v hjø. Fgu 3.0 Ud f mu- b på fu gv. Hud d, m bv, hvd bug fx: S. I j ud d fm på æ;, m-, phd-, - g pg- (Jf. f IMS bgb). I bv m bå fhægg f, hvd d. S- m bå, å v. D bå mg h fmå d, hv fu bug fmg v hv bug f f d, d p h væ d. I d æ p v jg gå dyb d bv f d fu ud f bv f d f bjdgg, m dg u udfø ud w-g. I d f md på æm å d u, m vjd bug, hvd

56 T f d mb hd IMS Sæmbd 1.0 Sæmbd 1.1

57 ANALYSE AF DATA 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

58

59 Ay f d I d føgd v jg pæ y f d f w-g. Ay v md udggpu d f w-g dgø f bug pf f bugvghd d mb hd IMS, d pv f vd d g d pbm, m pd øb f d bjdgg, dg u udfø. Ru f bv pæ f IMS pjgupp g Lygø Sym mød vd Lygø Sym d. 5. m Ay v væ uu ud f d f dfd bjdgg m dg gmg vd w-g. D f bjdgg : Op udg, Fmfdg, Hådg f m g Sæ på pd. T u v d væ f, m bhd dg fud mm. F gv få f bjdgg, v hv f md bv f d pågædd bjdgg ud f æmbd f d d v H04. Op udg I d bjdgg bv bug bd m p udg, hv dbæ d m, d æ på udg d pågædd udghyd, m IMS h bg. D gø fu, Tp/m/hyd -> (R)hyd/ud. Nå bug gå d fu d æmbd 2.0. I d, d u. Ef båd m, phd g m, m d æmbd 2.1. T md på æm gd æd. Ef hv g m d u gv IMS, m å på udghyd. Sæmbd 2.0 Sæmbd 2.1

60 Ay f d Ru R p hvd bug m vd udfø d bjdgg. D dg fg hdg, hvd d pv bug f IMS fbd md d bjdgg, h g bug (Bg 8.2, 0:01:49): Jg gå mg p udg g åd. A m g g gd u g g g, u g v d y ff ud f ym g å u m på d måd d å m u SE, d v d å d v v. F d j pbm I DAG, å v v udg g g bøg ud, å m j SE, d på udg, v. I c gv L udy f, hu fø g fmm d vdd fd, m IMS gv fhd d bjdgg. Dudv bv hu, hvd øg mødmm pbm, m d å md dg. I bugpvppv d åd, L pv æhd øg, d d g udggpu bugbhv. D gå åd, hu pv øg m u, d d ybd, g d g, d h hf mughd f fø. E d bug, G, m p vf u vd IMS d bjdgg. Hu m, d v mm g væg æg d, d d gø u, d d hv m, g m d u, d b æ dm på udghyd ud dm (Bg 8.5, 0:04:33). Hv L md c vf pf IMS m øg, d g udggpu d bhv, h G væ vd fd, m pv, d d bjdgg ump g m d. G pv å d mm æhd øg, g d gå åd, hu fd øg v. G pv f vd IMS d bjdgg gå fæ g m øg ffccy md d d; hv gd IMS hjæp bug md ø d pgv, m gg bjdgg. G pf bjdgg m m dævd, d d u, g dmd pp hjæp f hd, hv fæ f, hu h væ vd, hv vdd fd pp gv g d pcf mmhæg. Lby Lby gd øgd, m gå g fbd md d bjdgg, hv udpp hud mp på (Bg 8.4, 0:05:21). M d gå- å d h y... hv u jg hvd bug d måd må å v jg u, d d, m- m d h b y, å jg h væ vd, hvd d jg fu på. Ovåd c Kj v, d hu bv pug, m hu gd mæ, d fu hu g hvd væ d, bv m md g b, m h fmå fæ bug, d mugv h fu d ggvæd hdg. C g by, d d hd m, hv hu y ym vd, fø gg hu h d håd. Kj m åd, ym æv g væg, hv v fåg, d d pp, m dhd mg fu. F f d d bug æv gd, d væ g ym, g d bug d mgd væg m fg, hv d h væ vd fu, hv d, bug d på, ym æv pæg, g d umddb g d bug ud hv få du d fg bjdgg. E d bug mm gd d på, ym æv g væg. Ndåd udp f m f bjdgg på, d L vv m, hvd bjdgg fu (Bg 8.2, 0:11:11). Aå d g fu pd g m h? (M:Nj d d.) D vd jg. Hvd v jg å gø?

61 Ay f d D jg df pøg L, m hu bv vv m, hvvd hu h fu, v hu (Bg 8.2, 0:12:10): Må jg, jg v væ d, å jg h bjd md d, v! å d mg f NU, hv jg gm må v pd fu, m d jg, jg bhøv hv d åd, å d bjddb. I c mm L d på, hu fmg md d v æ, d ødvdg på fu- pd-p, f ædg gm. Hu mm gd d på d vvj, m gj fbd md må f dg, mg ym må væ f ug vd. Md d m, d g højd f, d p bjddb, g bug dmd u vd d d dgg u ud bv d v, d f mg hd ym. D dg bmævædg, L f gå h å g vd, hvd hu få fu bjdgg, m dg m, d b pøgmå m væg. Fdbc L dg d bug, m mg fdbc på, m bjdpgv udfø. D u fbd md d md bjdgg, m gå m g fg. Ud f d udfø w-g bv f dg fbud g må fd fm mu. D hu mm bg pøg hu (Bg 8.2, 0:07:57): Hv u d v vghd, jg d g v vd gø d h, g d å mm å g g pøg mg m g, hvd jg å h, jg h få d h? Fd jg æ, d åd d fy h, å jg, hv jg h føb. Sæmbd 2.2 Sæmbd 2.3

62 Ay f d Spøgmå v, d d fdbc bug få, å d m, pp-p b md M håd, m å på æm c. ud, m yd, m d vd - g fjg. På æmbd 2.2 pp-p b, m bv yg, å m. Nå b fvd, d mug, m d bv, hvd d bv. Dmd bug bv vv m, hv m d h, hv d bv fbud g fø få mughd f vd bg bjdgg. Smm bug påpg dud, hu, d fø gg hu d, å pp-p b, d d bfd g d på æm, hv m yp hd håd v, å m (Bg 8.2, 0:04:37). E d bug påpg, b å, hu æ d, å hu h b på (Bg 8.5, 0:03:17). Dudv d væ f på pp-p b vd hhv. pv g gv fdbc. I æmbd 2.3 pp-p vd fjg. Bug gv udy f v pbm bud, d væ g vd IMS, hv g øg by Bug mg fdbc vd g, g h væ vd f på pp-p vd - g fjg Fmfdg Fmfdg v d m dævd bjdgg, m bug u gm ud wg. Fmfdg fg, å d fd m på f d væ bg, mpjd, fyg d. Dé, hv bjdgg d g m f åd, m d fgå dg, d dg p ud, m d gå ud md, å m fmfd. Md IMS d fd pp. D mgd fdbc g mb bugvghd, æm bg øgd; fdbc g. Iføg W m gv bug fø f, d h v ym (2002). Nå bug fæd f IMS pp g hø bæfd -yd, m h g md, hv g pc d, d på fvg, hv mdfø, bjdgg mm g æg d udfø. Opummg Ng f bug gv udy f, IMS mødmm g pbm, hv åd, d pv æhd øg g pv d m u Ad bug h dg væ vd d vdd fd vd IMS, m pv, d bjdgg bv m bvæg (mgd ffccy), hv mdv, d pv øg m v g pv æhd d. Sæmbd 2.4

63 Ay f d Sæmbd 2.5 D fø væg, hv dyp d v bjd md, g dæ, hv på f d v fmfd m jf. æmbd 2.4 g 2.5. D dud væg dgæ, hv d væg u bjd md d, m mm d, d gv dpu. Hf d d phd, hvpå d v ægg d fmfud m, m f L g, C g g L vghyd. Tphd d fæd hyd på bgvg, m hv h chp påm. Jf. æmbd 2.6. Hf få bug på æm v d m, m fmfd - jf. æmbd 2.7. På d gv, m m L g, C g L vghyd. M g ægg på bgvg, på d hyd d hø. Sæmbd 2.6 Ru Lgm vd d bjdgg, d fg hdg, hvvd IMS hjæp fbd md d bjdgg bug g (Bg 8.2, 0:18:53): Jm jg d, d hjæp md d h, å, d d mg, å... å d d ud, du gå ud g v d d, m du h v hudd å, g gå g d, fd å d h du j gå mg mæg æpg, å du g, g å du æ mæ, du h få g g g h få g g d, å du gø d fædg d h,. Bug m å, øg hjæp, g dmd må d g, hu fø, d g udggpu d bhv, d å md d dgg bjd.

64 Ay f d dmd gø bjdgg d ug. H gv hu udy f, d fug å gd f p hd vd d mb hd m bjddb. I bugpvppv d åd Ch pv m fhd øg, m dmd pf d m fmmdm. I fæg f våd c æv Ch, hu gd, fmå md hv m vd, hv d bfd g. D dmd g, øg, føg Ch pf, ffc, d d gd pfyd, hvd d dg, m hu pf d d fæd m fdd vd. Ch mm dg gå md g fg på, hvf hu y øg fdd bug (Bg 8.7, 0:17:52): Sæmbd 2.7 I bugpvppv, d dmd gum f, bug fd øg båd v g fø æhd d. D gå åd, hu pf øg m u, d d ybd mmg md d måd bjdgg fgå på u, hv bug fd uhgmæg gmmdg. E d bug dg d m p, hvd gå d bjdgg, hv hu gv udy f c hud (Bg 8.7, 0:16:56): Aå u- f d fø å... fug d j å gd f mg md d h, g f d d å y jg må d... d ug... g u h d... Ch gv udy f, hu y bjdgg bvæg, hv åd, hu y øg hjæp hd, m Jg vd d å, jg d jg v å, v å VANT d d, å jg v j y, d v mm,, å h! Ogå b hådgmæg, jg y j, d æg m håd, v, m d g jg md d... d j pøgmå m v,. Sm gå æv fbd md bjdgg, Op udg, g f f p d fbhd, d v bug d mb hd, g d df d fd d bvæg vd v hd. I c vf f Ch dud, hu y mph hhd å m håd, g h æv, d fø gg Ch h mph håd. D g v f m høj gd væ mdvd, p fø g fg md vd d mb IMS hd m bjddb. I d fbd d g højd f øg by, m u h gø md v pp m gå md vd æ vd mph m bjddb. I c hud mm bug gd d på, hvd d mb hd m bjddb påv bjdgg (Bg 8.3, 0:12:16):

65 Ay f d M: Og d åd, du æ, d f f åd m bjdgg fug u...? H: Mmmm j, å, d d j, g md m gå md d d ppg,. M g, d d bv f, fd d åd fy g, m j..., m d u, å g m bgvg md, fd d v, jg g å d h g fd fm bøg g hd pp g yd f. D v jg få væ vd, vd d h, fd jg j h ægg d h f mg å... C vf åd bug, H, pf bjdgg md d mb hd m md fb, d d u. I bugpvppv d gå åd øg gv bug mughd f hd p g dmd vd. D dg v mughd f mødmm d IMS øg, hv jg v mm æm d på pæ f dg f H04. Kb gf Vd d bjdgg pd d pbm, m g pcpp m b gf. Bug hvd b.. væ vd mm jb, d d u væg dyp, g, d v f, d mm, mg. D æv, h bug fø vg g dæ æd dbgæg, fvd mg b vg g d væg på y. D m d f f bug ud f, d d g fø væg d, d å øv på æm (jf. æmbd 2.5). Dudv m g f bug gg gg mm mph dbyggd pp, d d føg mm pp Fg /S g S fmfdg/ I fud. D v bydg mm, d d fåg, d gå ud f fu h ud f pp. D dvd d md pcpp m b gf, m Fdbc I bjdgg, Op udg v d f fæd, hv bug mgd fdbc f ym. I d bjdgg d mp på hgmæg fdbc, m m vvj bug fbd md d øvg bjdgg. E mp på fdbc, m bug ægg mæ, chpum, d dd på bgvg, m bug, bv yg på æm, å d. Ef chp, bv umm yg ud v på d phd, chpp y fx L g -jf. æmbd 2.8. D u hgmæg fdbc, m gv gå bug v, hv g d g, g m d h. E d mp på fdbc, d m på, d, m ybå, g d m, d h, bv m gå (jf. æmbd 2.7). D gv gd ydg d f, hv g d på. Sæmbd 2.8

66 Ay f d fv, b gf væ ydg d f d m buggæfd (W 2002, p. 70). D bug, d føg vd æm, bv fvd v pp vd vd æmg f pd, å d bfd g øv høj hjø g æg bud f æm. D pbm g mgd dg vd hhv. vd- g d æmg. Opummg Ng f bug gv udy f øg ybd, g d m pv, d d gm pp, hv åd, d pv øg m u. Ad bug m dg, d mb hd m håd, g pv dmd m fhd øg. D m dg v, d pøgmå m væg u pp, m vd mph d h g. E bug gv udy f, bjdgg md IMS bv md fb, d d dg. Hu pv dmd øg m vd. Bug h pbm m g b gf; d h væ vd mm jb, g mm g fæd d f pp. Hådg f m Bug d bjdgg fø j u på bg vh. fu, Tj vg f p. Df d d fu Kgøg pæg g m f p bgvg. I Kgøg pæg bug fø y chpumm hv bgvg. Bug hvd ud bgvg, m v gv md fg gf; V, Bø g Mu. Vd d chp, d pc på hv vg, y d chpumm vg, hv gj æmbd 2.9. Sæmbd 2.9 Df bug d m, d æ på bgvg. Bug øj md d p m bfd g. Df v ym v g m p på d bgvg, hv d hø hjmm, d d IMS gv, m m v-, bø- mum. Nå p fc ud m æmbd T d u yg v f ymb d, hv mg m, d p på d pågædd bgvg. Df bug fy m p på d gg vg, g gøg fu. Ru Bug h g ævvædg pbm md j u på bg. Sm dg æv, mg d dg fdbc vd

67 Ay f d g, m dmd m hu udfø hdg vmm md d, ym h g. Bv bug uygg vd d bjdgg g df væg hv m, d byd, d bug uhgmæg mg d på mhådg, hv m md IMS g v udgå. K I gøg pæg h bug pbm, d d y chpumm d bgvg, d m p på. F u y chpumm bgvg d fø på d bå ymb ud f vg åd, j bv m. D f g f bug, d på ymb, fø d. I bjdgg Fmfdg u bug dmd y chpp ud fø m j (Bg 8.2, 0:23:25) (jf. æmbd 2.8). D fu dm, d u ud f y pcp. E f bug g d fbd (Bg 8.4, 0:23:13): Sæmbd 2.10 g, d d fdbc, d få, pp-p, m å d å d, bug å d.d bug gm fu, Kgøg pæg, gv f f dm udy f, d m, d hv m, m øj md p. Ng f bug dg gå fbhd v f d. E g (Bg 8.5, 0:21:38): Jg h yg vd d... å, jg gd, hv jg gø åd, m m fv, jg gø, å bv d gd, m hvd u hv jg IKKE få gj d m jg - m m fv, hv d å h... å d v jg må væ m yg vd g m. Nå jg b h dm hud, å y jg, jg hu f d... h... jg b f d h bd [K ]. D å phd m... gjd d d å... j. Ovåd mp v, bug på, d v ym, g d fg d mm hdg fbd md f fg bjdgg. Nå g fgå på fg v f é bjdgg d, d, m d fæd, mdfø, d udø mmby, d d pudg f måd udfø g på. Fdbc Nå bug h få y chpumm bgvg, bv d vv m, hvd d mm vd df. F f dm, d d d fu f fg g. E bug g d fbd (Bg 8.2, 0:26:57): L f c vf, hu bg f bgå fj, d hu v fy m p på d gg vg (bø, v, mu). Hu å uyg vd, m ym

68 Ay f d Jm jg... jg... jg NU? S jg d g fæ... å gm hv bd fm hv d å S? M d å j gå S phd m d å j gå d d, jg gø u, j. M å d gm, jg g v hv b, d u d, gå. I våd c gv L udy f, hu mg fdbc på, hvd hu u h f mughd. Lgd v hu g hv v, hvd æ d bjdgg. Nå bug p, få d fdbc fm ud f hv bgvg d d f m. A bug, på æ é, få g ægg mæ d fdbc. K F f bug gv udy f, d vv m, hvd bjdgg fu. Jg må f gg gm md bug m, d fu vh. d dbyggd bg-p. E bug g d fbd (Bg 8.2, 0:28:45): Må jg væ mg d d d md, d d åd pdg u-p åd g, å (M: Mg du d åd...?). J j, m m d fd, jg d f å d, m jg gø, d df, d vd jg. Bug vd, d på mph dbyggd bg-p f fu g. Gå d bg vh. mu-, bv fu m md g b, m d, bjdgg fu. D f bug pv d, pøg hu (Bg 8.4, 0:26:01): M d h m åd g bydg? D åd g md, d fø g g gø d, å d? Hv jg u... dg fud...? Sæmbd 2.11 C vf d, bug bv vv m, hvvd hdg fu, å d dd fu-p. Dudv h bug d mm gd f md, hvå hdg fu. Nå bug på bgpp, mm d dg pp-p, m pøg, m d v fu, m æmbd D gv bug vhd m, hdg u fu g dmd fø f. M bug fø vd, d fu vd på bg-pp. H gå føj vvj mg fc, d d vd fu, d mm pp-p m pøg bug, m d v fu, d d på bg-pp.

69 Ay f d Opummg Bug g pf, d m, d p g bhøv hv m. Ng f bug dg vø f, d mm fg fy hdg, m uvmm md d, IMS g. I fu Kgøg pæg h bug pbm md, d d mgd dg fhd, hvd d u bjdgg Fmfdg Bug mg fdbc på, hvd d mm vd bjdgg, f d h bgvg. Bug vv m, hvd d fu bjdgg, hv g mgd. Sæ på pd I d bjdgg d æ m på pd på hyd f d bgvg, d d m p på vd d bjdgg. D bjdgg g ud vd, m, m b g S på pd, hvf d fy æ dm på pd på d hyd, hv d hø. Lgm vd Hådg f m d øj md bgvg g bhøv hv m. D dg væg m, hv d h d æ m f bgvg på pd. T d bjdgg bug d fu Sæ på pd på f - jf. æmbd Nå bug h m bgvg, mm d pp-p b md Tphd håd. Ru E gmgåd pbm vd d bjdgg, bug mg fdbc på, m m g. E bug g (Bg 8.2, 0:31:50): Nå, m d fd, jg SE d, å d d d... fd d v Tphd håd, m hvd jg hd d, f jg d? Og hv d v hyd d æg d, å u jg d. Jg å d, fd d å ud g m dgg, d v d hv æ gd, gå, å jg u g, m d gm u å h g åd g, d vd jg. I våd c fæ bug, hu d pp-p, d mm fm, å bgvg. D fd, hu hd håd v, g d fd, d å d å d. Hu bv gå vv, d pp-p b mg d, d mm fm, å chpp æ. F bug gv udy f, d mg fdbc, m udpp hud (Bg 8.6, 0:43:30): Sæmbd 2.12

70 Ay f d Puh, [g] h, S m d æ på pd f jg d md hvd? (4.0) (M: Du vv, m du f d md?). J, jg å gd d pppd- d m d p, m d fvd g... m å gø d g? (M: Du g gø d g). J [ g], å g d d phd --d d åd jg... (M: D fvd f-) hug j, hv fd hv d g, jg bug g, g d d v, fd jg vd m d g,, fd å jg b d h, å vd jg, m d h g d j... Id pp-p b fvd, æm mg fø d d bgvg. Df bv bug vv m, hvvd d d vhvd g. I fhd mb bugvghd mg d høj gd, bug h fø f, d h v ym; d g hø yd f, m d, m d h, hvd d h. I d fbd g d bug (Bg 8.7, 0:31:48): Så d, hv d?... Kmm d å på æm? Ud f våd d, bug mg fm f fdbc, m å på æm fm f pp-p, m u yg d. Sm dg bv bug gå vd d bjdgg vv m, hvd d fu, d d g fu-p (Bg 8.4, 0:28:36). I d fu d g pp-p b, m pøg, m d v fu, å d på bg-pp. Opummg Bug mg fdbc på, m m, d d d d pp-p m mm fm vd g, g d ud g v, æm ud, m fø d d. D mgd fbc mdfø, d fø, d h v ym. Afud mm W-g bv fud md, jg d bug g pøgmå, m jg ød uddyb m d hvd væ d på ud v. I føgd f, v jg y bug fud mm. Afbyd F f bug æv, d pf fbyd, m uhdf bug f IMS. E bug g d fbd (Bg 8.3, 0:26:21): Aå d gå, fd d bæ mg pæg f, m h d bv fbud, bgpæ bv gå fbud å d gå g æ p,, d mm å g pøg dm m g, d d... å mm d j væ f vg, å h d pudg f, å å d vg dud h, d h jg h d æ p å ø jg d hv, g å d g g, m m d p, å d d g- m å fg d g? I d u m bug bv c, d mug m bg bgvg. D pbm, jg v mm æm d på dg, d fu p d mug. M d pbm, m bug ægg mg væg på, g df må d g højd f d mpmgpc. Ovåd pbm g by, d d bygg på, bug g g y gg fhd bjdgg; d æg udfø dm d hc, m væ g,, d fg g, g. E bug mm v d på, mpmg f IMS æv, d g g y gg (Bg 8.6, 0:47:43):

71 Ay f d Jg y d v mg g, d y jg, m m vføgg g væ hvd æ på d måd,, d d d hd m, m h d fæ IMS hvd d - hvd d m u gø,. Ovåd bæf, d vgg, bug få dg d vdd fmå md IMS, g hv fd d mm hv f dm. Pv vf IMS Bug fud mm bæ dg gå pæg f, d åb vf u muu d bjdgg md d fd, d få vd mpmg f IMS. E bug g d mmhæg (Bg 8.6, 0:25:44): Du vd h d, hv m å u- v gå SÅ mg d fgæv, fd v vd, hv d h, gå, g p, m jg gd fø; hv d på pd, jm d gg på bgvg, d væ på udg, jg h d mm p g d... d jg. Bug gv c udy f, øg g udggpu pbm, m hu å md dgg bjd. I bugvghdppv d dmd g, hu pv æhd øg, g hu fd d v. Hv øg mødmm d vdd pbm g d mm p u d d, d gd udy f, øg ffcv, d d pfyd d, d dg. Smm bug g gd (Bg 8.6, 0:49:57): Aå, jg, d v gv mg - gv mg... å m vædghd,, fd jg bd mg m, hv m h, fd v h j mg fgpbm fhd d d md, d å, d å på hyd, m d gø d b. A IMS v gv hd m vædghd må g væ udy f, hu pv m fhd øg g dmd fø, d hjæp p hd md ø pbm g b ø g på høj g p. A bug gv udy f d pv vf g IMS bug. E f dm g dg (Bg 8.4, 0:31:28): Hv jg gg åd på... h... d h d m v h væ gm, å d g f mg. M hu føj, hu, d mm p d g æf d d. Bug bv gå pug d, m d, bug f d mb IMS hd v mm bgæ d hdfhd d dgg bjd. D v bug (Bg 8.5, 0:28:13): Aå, jg v g, d æv m h h... mm, hv m h d, hv d... d, å v HAR d, v mm f d ud få d md... hv p gd jg d u v.. A d gåd bv d d h... hv v h d å d dd bæ, d dd, å d væ d, hv d væ, hv v bug d... h d. Ovåd vvj v, d bug p v pv, d fg g g fbd md mhådg, hv d h d mph vd håd. Sm d dg, d v vd, m md IMS d væ g, d u h hådhd, m u fd, åfm d d h d på g. Af m pcf vvj mg d mb hd æv bug vv m b. D d u udfø bjdgg, v d, hv fu d u vd

72 Ay f d hv bjdgg. D v æ Kgøg pæg g Sæ på pd på f, m gv mg f dm. F æv gå, mupu gd dm mg, d d æ dm gm fø gg, g d fmå mu fvd md g æg g bug f f. Opummg Bug æv fbyd bjdgg p bv pbm fbd md IMS D æv, d g g y gg, å d g IMS bug. D dbæ, d væ g, mhådg g, g IMS Bug vd pv vf IMS g m, d d d v mm p d. Løg åd m ffcv. Opummg f p I våd y u f wg bv bhd. T mfd bjdgg: Op udg, Fmfdg, Hådg f m g Sæ på pd m dg fud mm. Bug pv f vd d mb IMS hd vd f bug bug. Ng pvd æhd øg g pvd d m v, m d pvd d md, d d fd bjdgg ug udfø, d d u. Ng dg pvd gå m fhd øg, d d gv udy f, d v væ hjæp g gv dm fæ fgpbm g m vædghd. E bug gv udy f, bjdgg md d mb hd md fb d d dg, hv åd, hu pv øg m vd. øg ffccy. Bug m dg gå d på, d pbm, d pvd ud, hv gø md, d d pp, d b væ g bug d, hv g øg by. I fhd mb bugvghd pd d g pbm øb f. D pbm, m v gmgåd f ød f bjdgg, v: Fdbc vd g yg pp p md ; M// phd håd væ g fvd f hug. D å, hvvd chpp æ. Bug hd f fæd håd v b d d bfd g d på æm. Svæ f på fdbc vd - g fjæg pp-p b g hd g yd d mm. Mgd fdbc - bug, hv g d md, hvd d h. I d fæd, hv chpumm bv yg på æm f g, gv bug udy f, d gv hd f m, d h. Mgd - vm bug f gg bv f, d fu vd på d dbyggd bg-p, på d gg gg vv m, hvvd bjdgg fu. Bug mm f gg gå ud f fu vd på mu-, hvf mupu m md g b. D b vv m, hvvd d hdg g ym. Kb gf f fæd h bug væ vd mm jb d mm ug d dbyggd pp. A bug gv vd udy f, d hv fd, IMS mm hv f dm. Ng bug m dg dg, v bjdgg v m bvæg, hv g

73 DELKONKLUSION 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

74

75 Du Fø f udøg mfd f d mb hd IMS v H04. T bd f (1) uby, g g gmfø f bugvghdu Sø Øb, g (2) på Rv bb, udfø m wg. Jg v d dåd ud på bggud f, udfø m w-g. T føb fdd, d bug m gm d f på fhåd dfd bjdgg. Bug hvd dud m vd få v g IMS f du c IMS bgb. Bug hvd dg v pbm udvj, hvf d h pbm d g pmæ mb bugvghd, m d vdd pbm b.. d g øg ffccy. Dv. bug m gm d d pgv, m d g å g v vv m, hvå d hvd udfø pgv. D v pmæ pg. mgd fdbc g øg. A bug gv udy f, mg f d pbm, d hvd, budd, d v v bug d mb hd hvd æ bug d. D udg g øg by, g d yd på, d d på dægpd. Df må d gå dg g højd f, v d f dg æv pæg. T v dud by øg u g pp, m gå bug æ pcpp mph, d mg f dm dg h vd mph fø. få m v, hv m bfd g. D m dud, d md IMS d d v mm p d. D åd, d pf d md øg m vd p ffcv. Bug m dud, d v få fæ fgpbm, g øg v gv dm m vædghd vf å. D yd på, bug pv æhd g m øg, d d v p bhv, d å md dg, g v hjæp dm md ø pbmg. D gå yd på, bug pv øg m u, d d gv dm g y mughd d dgg bjd. Ng f bug hvd dg gå d pv, bjdgg bv m ug udfø, d d dg ud IMS. D åd, øg på pu v p m, d bug pv, øg hjæp dm d bjdgg. D bug, m gv udy f d bjdgg bv ug, hvd gå væ vd d vdd fd vd IMS g pvd å øg m md v, d dm m fø g fmm gd væg på d vdd fd. Bug gv gå udy f, bjdgg md IMS md fb d dg, hv yd på, d pv øg m vd. I fhd øg uy vud jg på bggud f, d d v fu ådghd, hvd gå d gmgåd bjdgg. I fhd c v mgd g fdbc åg, bug hvd pv f, d gjd g f, hv dg v fæd. Jg v m ydg p på mmby f d. D f f bug u vd fd vd h IMS øg g gædd g

76

77 DEL 3: ANDEN ITERATION 6 10:3 c p U/ AA / b g vd b K m If M M j d T.... d EN D AN ER S EN ER G T N N I E LE I R S E B LU, PRÆ MO EN A V N E ON F DE S OG S I T E RA GN A M I N E I R T I SI ED RUGE IGN E H D EN RE F B EDES A R E S Å L P VE ACK I R TE K S B S NÆ BE FEED

78

79 PRÆSENTATION AF REDESIGN 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

80

81 Pæ f dg På bggud f d f w-g, m y hf, v jg d føgd pæ m fg dg f v H04 f d mb hd IMS. Udv D f w-g v jg by mg f d f uby fg f Sø Øb. Jg v øbd gum f m vg ud f m bugvghd g mb bugvghd. Jg v dud g højd f, hvd øgfg væ mdvd gv bug gd pv, å d vd pp. Dgfg bv gd d Lygø Sym g IMS pjgupp, m g g, hv d f dg d v mpm d æ v f d mb hd. Rdg, m d bv pæ f v, fd Bg 10. Fø v jg bv d g ædg jg h vg v dg, g dæ v d mb hd bv gmgå ud f d f dfd bjdgg: Op udg, Fmfdg, Hådg f m g Sæ på pd. G pbygg Fgu 4.0 wfm f d pdg v H04 g Fgu 4.1 wfm f dg f H04. Jg h vg fy md f m, hvd d, d ud g gø ø g dmd m yg. Åg d, bug gd mæ, m b å d m d f fuv. Jg h d gj mu md, å m fmædd d. F md på æm h jg vg bug fdbc m, hvd bug h. D h jg gj f pm fdbc ym, hv jg øbd v mm d på. Fgu 4.0 Fgu 4.1

82 Pæ f dg Ov d dbyggd pp bud h jg vg pc pm bjæ pp, hv d på æmbd v væ fup. Kpp fug m chm dv. g dbyggd fu, m d på æmbd, m f dgm. Kpp f dg v fæd fu, hv jg v mm d på ud d bjdgg. D d v væ yg fu-p fu, bø bg-pp æg hv fu-fu. Bug f bg-pp m fu-p hgmæg chm. Iføg N g Budu (2013, pp ) bø m by g mmd, m bug fvj bd md, d d d d fmå. D mp på dg Add, hv bg-pp bv bug båd m fyd-p g m dcd bg-p, m fø bug é d bg. Hv h b fvg mg bug f d dbyggd fu. D dg m hyppg pp vd fø bug é d bg. Df bø d IMS pp vd m fu-p, d d fv bug uødvdg. Jg h æd på mu- pcg øv v hjø fuv øv. Lgm bug gå dg by g f mph øvg dbyggd pp. Op udg I bjdgg p udg u bug by g f fu Tp/m/hyd- >(R)hyd/ud. Bug mgd ud d fu fdbc, d d fdbc, d f, v pp-p md M/ håd M fg h h udd pp-p vd g g d bug d hvd f md på Sæmbd 3.0 Sæmbd 3.1

83 Pæ f dg æm gv bug fdbc. Sm u på æmbd 3.0, få bug bd på, d d, d ø pc m på. Sm u æmbd 3.1, bug u, Udghyd 7 v m gå gv fy på udghyd. T ud gg æd g gv bug bd på d, d æ på udg. D væ m, p md m mpv d udghyd, hv m fy f. Ef hv d, d på udg, bv d u yg på æm - jf. æmbd 3.2 Bug åd føg md, hvd d h, g hv g d g. E fdbc bug u g mdv øg fø f md ym. Dudv d fhjæp uødvdg g, m på, hv d bv fbud md, g hu, hv g d å g df må m g. D mugv få bjdgg v p å ug g dmd høj gd v p æhd, v g m. Md d d, gv dm pv f, dg g udggpu d bhv, hjæp dm d bjdgg g gmug. Bug v gd vv m, hvd d u fu bjdgg. D må hv bd på, d u fu vd på d dbyggd bg-p. E bug gv udy f, hu v vv m, hvvd ym hvd g, å hu hvd mughd f fu pd. I d fbd jg d m fd, bug h mughd f fu bjdgg på dd fup. Jg h vg, pp fø væ v, å bug h båd g d, d æ p på. D md hb på c, hv v g, ym fhd, bug fu g fjgg, g udfø. Væg bug fbyd bjdgg, d dbyggd bg-p by. Sæmbd 3.2 Fmfdg I d bjdgg u bug gm æ fu Fmfdg, fø d f d md m, m u pu f hyd. I d fø æmbd (3.3) h jg æd g pbygg, fhd d pdg v H04, d bug hvd v m vd gmgå. D pbm, bug hvd vd æmbd 3.3, v, d hvd væ vd mm jb høj. Jg få df, d på h j f m jb. Nå bug på Næ d æmbd 3.4. I æmbd 3.4 Tdgæ fy p, d bug hvd d pbm, hvd d fø vg g df ædd dgæ,

84 Pæ f dg Sæmbd 3.3 Sæmbd 3.4 fvd vg. Dudv vå mg f dm h, d hvd mughd f væg dgæ bud f æm. Nå bug Næ d y chpumm d bu, m på bgvg. Og f hv d chpum bv d yg, hv gå v fæd d pdg H04, g fugd m hgmæg fdbc. Bug h u mughd f S fmfdg. Jf. æmbd 3.5. Hf få d md m, hv hv m g ægg d bu, m gv mpv C g. Jf. æmbd 3.6 Nå m bbhd, fdbc fm f d gå md j. A bug gd mæ d fdbc g pfd d f hg. Sæmbd 3.5

85 Pæ f dg Sæmbd 3.6 Sæmbd 3.7 D v gmgåd, bug v v, hvå hd v. Vd fjg m d gd pp-p md Chpp bv æ. Dudv hd f f bug håd v æm dé, hv b v yg. M fg df, b gø ø g pc øv på æm d f bud. Sæmbd 3.7 u m fg, hvd fdbc vd fjg ud. Jg v gd bf, d mm gv yd m dbb vb, å hd. Dudv pp-p b væ yg æg d, d bug ud v fæd u å d, fø d æg v yg. Mu d v hjø v g bø df æd. S 3.6. Jg h dg æd mupu V mp/dj Sf vg, d d gv mg f bug, d h u f f é m f m på. Bug hvd d bjdgg d pbm, d m mm d dbyggd pp, å d u på pp S I fud. Pbm g W (2002, p. 70) bfg m, b gf væ ydg d f d gf. Jg h df vg gv pp d fv d d dbyggd pp, å d vu d f hd. I d bjdgg f pp bud dud fu, vm d fug m m dg. Jg h vg d øg, f hv uødvdg pp, m pg pd bud f æm. Jg m, d mm fy bug, d d ydg gv på pp, hv fu d h.

86 Pæ f dg Bug hvd vd d bjdgg pbm md fu, df pp-p vd d fmfdg: D f m på. V du fu fmfdg? bbhd. E f bug gv ud w-g udy f, hu y bjdgg v md fb, d d dg ud IMS, d d dg g d g bgvg g fmfd g m, hv d h d d v. I d fbd m jg dg, d hd m, bug æ vd pp g d mughd, d d. E mpv væg fmfd hvd f, gå d mu g Afu fmfdg. D mdfø b, d m, d fmfud, fmgå f d æ, d g. Nå bug æ d fg mughd pp v d få ø hdfhd g dmd fmg pv d m m vd, d d gjd ud. Åg, bug fø m j, d d, f, d y d gg chpumm d gg pæg. Dv. d fy æføg V, Bø, Mu. Jg bf, bug d ud m j fø. D gø jg, d jg vud, d v væ pmæmm på, hv æføg d, hv gå v fæd ud. Av d m mmum hv mughd f på h j. D bug hvd pvg, v d vv m, hvd d m vd df. F f dm d, d u d d fu, d d u d m, d u æ p. M fg df, m bug f ud ymb f bug, hvd d fg g, fm f u fæ dm, hvd d. I d pdg H04 d d: S phd m, hv ædd g. Hådg f m I d bjdgg u bug d fg fu: Tj vg f p g Kgøg pæg. D hvd m vd j vg f d p, d bv bd m. I d f pp-p md gv f, hvd m p, v jg dg bf, d bv gv d hvd f fdbc, m på æmbd 3.8. Dud d, m på d d æmbd, væ fu-p. Bgg ædg f på dg, hv fd by g mmby (W 2002, p. 67). I fu Kgøg pæg hvd bug pbm, d d u d bgvg, m m u p på. D d mm, d b u, m d bv ød fø m j vd på ymb yd høj - jf. æmbd 3.9. I d fbd d mgd dg, d d fu Fmfdg u d ud m j fø. Sæmbd 3.8

87 Pæ f dg Sæmbd 3.9 I æmbd 3.9 g 3.10 m fg mpm fd. Bmæ, æd g f æmbd T d pdg H04 fugd u m gg f, hvd ymb d å hvd d. Hvmd fd fug m u bug m, hv d bjdgg. Bug bv båd ud w-g g uby pug d, hvd ymb gd dm. D v v, d gd dm g æg, g d h hvd g ævvædg mæ dm. F f dm d, d v v, g d dmd u på dm. Jg m dg dg, bbhd, m bug æ, hvd d byd. Iføg W (2002, p. 70) m g md, bug få mg md, fø gg d d. M å d æ, hvd d byd, d hv pv ff på mmby. Sæmbd 3.10 Jg h dg vg gø d md g gv dm y gå fv d f d pdg bå. D f, d g b gf. Smg bug d, -ymb d dg dg dd ydy. Df h d h Lygø Sym fud y ymb ymb yd v - m d fu v. Ogå d fu v bug vv m, hvd d u fu, hv d gmgåd dg md fu-p ø. D dg væ fd, pp-p md V du fu g? bbhd d fæd, bug vd fj mm på fupp. Sæ på pd Bug u d bjdgg æ d m, m d vd d bjdgg d på bgvg, på pd på udåhyd.

88 Pæ f dg Ig bv bug vv m, hvvd d hvd, g m d d bv g. H f d gå u pp-p, g df v æm mg fø, d d. M øgfg df, m føg mm pcp f fdbc m vd Op udg. Dmd fø æmbd ud m Bug bgvg, m, g df æm ud m Bug u føg md, hvd d æ p, g d fu på pp bud, å d fædg md g m p. D gv gd bug øg md, hv g d bjdgg, g d pp f f gg d fæd, d bv vv m, hv g d å. Bug æv fbd md d bjdgg uhd vd, hv d bv fbud g h d æ h vg på pd. I åd u h d mughd f m bg på vg. Hv d h d d v æ på pd, d gå æ på pd vd hv m. I d d fæd v d gv dm øg, d på æm på d m, d h p. Bug æv, båd Kgøg pæg g Sæ på pd på f v b, d gv mg f dm. T Købhv bv d pcf bd m gå mu gm g fæ, hvd d fd vd d fg fu. A gv udy f, d v dyd, hvd d u fd ud d fg fu, g mu dud vd uvug g g (jf. Bg 9). Iføg m dg f b, m pmæ fd df fmu, yd bfg, b må dhd gæg g f. Dudv bø m væg é y gg g hd g d. Aå by g båd ægu g ubv. Sæmbd 3.11 Sæmbd 3.12

89 Pæ f dg Vgg f, d vd b bø væ fåg f d buggupp, m dg må (Mv & Rfd 2007, p. 100). Svm dg f b g, jg h fu på m udøg, m jg, d v vvj, hvvd d d b vud. Uhgmæg b væ f fgød bydg f ym buggæfd, d d væ hæmmd f båd by g mmby mu fmå uvug g gd f bug. Jg v dg mm md fg v b d jg h gudg f d. E md vud b u væ fhd cdg whp (Mv & Rfd 2007, pp. 255f) md f båd Købhv g Åhu mmu bb, m fæb u mm md fg gd b f d fu. D hf u fføgd mmhd md bfg m dg b. Opummg I våd h jg dgj f m fg dg f v H04 f d mb hd IMS. Kp mhdd føgd gmgåd øgfg: Iu, m ø bug, hvd d fg g d f f m, hvd d. Iu pc ud ymb g gø m ydg fm f ø fyp. Iu fæ bug, hvd æ d fu. Afu-p, m mpm m chm. S by d f d dbyggd bg-p g dmd gv bug øg fø f md ym. Fdbc pc d hvd f md på æm. I d f pp-p m fvd g, bug u vg v d d. D bjdgg vd gv bug øg md, hv hd d h. Pp-p vd fj-g gø ø g pc øv på æm. D d væ d yd d vd g. D gv bug ø hd m, hvvd hd.

90

91 FEEDBACK PÅ REDESIGN 10:36 c p / U A b/a vd g b m If M K M g d.... d G I ERIN E BEST g dø udg U : D 1 g g IMS vd d hd g u g g b b ud D m g dg b gu g Vd T d g ø Ud ø d IMS F : 2 D h f d b m Ay d f u T D d dg A : 3 D f g d å æ p P c Fdb f d øg M : D 4 f ud d m g Vd g m u K W LAC RP MME TE NÆS

92

93 Fdbc på dg I d føgd v jg fø bv bug fdbc på dg f v H04 f d mb hd. Sm bv Udøgdg, hg md få bug fdbc, vd dg. D bv gj vd uby whp md d mm bug, m gå dg w-g. D dg dgfg på bggud f u f w-g, uby g uby whp bv gd pæ f Lygø Sym g IMS pjgupp. Jg v u p f md pumm v fdbc. Bug fdbc på dg I føgd f v jg bv føb f uby whpp m u hf. Tdg Tdg v vd Rv bb, m dg vd w-g. Ifm m dg b 4. Fmggmåd Whpp fd d på Rv bb d. 3. Mj Id whpp f dg fm m, jg v få d fdbc på d øgfg, jg hvd udbjd, m d ædg, m d u v bv fg d y v f IMS pp ; v H07. D y dgm, m fud f whpp v bv mpm v H07, v: Fdbc vd fjg fm f ø pp-p md ød bggud, pc øv på æm Fdbc vd g fm f ø pp-p md gø bggud g gv f chpumm, pc øv på æm Fbdg f b gf fx pp, v d dbyggd pp, bå d f, h j gj b d f u jb If y p d hvd f y p f md f øv. D pg vghd f whpp v m, hv v g væ æg å gmgå d f bjdgg, m v gd gmg ud w-g. Sv whpp fg åd, d dg fæb f mph md IMS pp g bv bd m gmgå bjdgg. D bv bd m bjd mm g du d pøgmå, jg d dm udvj. I d fæd, hv ædg du v bv mpm pp, uppd jg md v dm d udbjdd mc-up. I d fæd, hv d v f på øgfg pp g d udbjdd mc-up bd jg dm g g, hv øg d v fæ. I Bg 11 djbg md bjdgg g pøgmå whpp. Ru I d føgd f pæ u f uby whp ud f d f dfd bjdgg. Tb 4: Ifm m dg Nv g d Sg Kdb IMS Smph-fg L, 62 å Bb gm 25 å I g db Ig fg G, 53 å A Rv g Sødup. Udfø dgg pgv I g db B, 56 å Bb gm 25 å Ld db d hu md uudvg. H dg fø pp H v mph, m fm h, å hu h d fg Ig fg

94 Fdbc på dg Sæmbd 4.0 Sæmbd 4.1 Op udg Dg fø på ædg pp, d pv v, fdbc vd - g fjg u m ydg g øv på æm - jf. æmbd 4.0 g 4.1. D g m, d mg, g pp-p å d æg æg. D føj dud, d gd md hhv. gø g ød fv vd g fjg. D ægg mæ, yd u fg vd - g fjg g mg pv vf d. Vg f fdbc v H07 mf udud pp-p, g å d fvd, bug, hvd d h. E bug g d fbd: D v væ, hv m gå bg g, hvd d. D df g m, d hgmæg, hv m på æm v d m, m på udg, hv d udbjdd mc-up u - jf. æmbd 4.2. D vvj gå på, d f bv fbud, g df d gd u, hv d å, å d vd bg udg. D føj, pcpp md v d d dud v d, d v, å d md håd bbym. Jg m, d ødvdg md fdbc fm f båd pp-p m md d d på æm. E pp-p, m på æmbd 4.0, gd fdbc, m gv bug v, hv g d md. M u vvj bgg fm f fdbc, m d fæd u d væ

95 Fdbc på dg Så h v gm d v d. Nå jg y AFSLUT å y jg. E fu-p gv dm å fø f, vm d fumæg fug dd d d dbyggd bg-p. D d bv pug, m d hu, hvd d fud bjdgg ud w-g, g f dm hu, d u bug d dbyggd bg-p. D bæf, d hgmæg mpm fu-p m chm dg, g d fmg v pm dg mmby. Fmfdg Vd Fmfdg pvd bug ud wg g pbm, m d g b gf. D pbm v æg d, d bug u på h j, d f u u på d må jb. Sæmbd 4.2 f, pp-p vd hv g, bv mm f bug, d m, hvd d å på æm, fø pp-p b væ. D dg f væ pp-p vd fjg. Bug mg pv v øgfg md fu-p, m d udbjdd mcup u. E bug g d fbd: Afu, d jg v m bbp h d gd md. D dud m, fu-p fhjæp, d bv u på, m d h fu, g m d, d h fg g, bv gm. Sm d v gø dm m ygg vd hv d m bjddb. E bug g d fbd: Sæmbd 4.3

96 Fdbc på dg D dg gå ug på v d vd vg g på jb. Ef pp bud bv bå, h bug æg pbm md ug mm mph dbyggd pp, å d på Fg Næ. Nå bug få fm md m påpg d, d væ, hv m h, å d g j m gå. D bå f gå æ é md bggud, g d væ jf. æmbd 4.3. D u df væ øg, f bv md fd fyp. Bug påpg, d gd md pp-p md : D f m på. V du fu g?. Dmd d d mu g fu, å fædgbhd. D h dg dg mughd f gå d mu d høj hjø g fu, hv d mpv å fd m fø d h f. Næ bjdgg, bug d fu Kgøg pæg. Vd wg hvd d h pbm md, d fø u m j, fø d u g y chpumm bgvg. Bug H07 på h j g bhøv på ymb ud høj, hv d pv vf. D ud g dg dg v, d bv ød på j, fø d. E bug g d fbd: Aå, å d å V på æm, g jg h vvg, å d g d d, jg gå h g fø. Dmd m d, hd, m gg fø u m d j, ødvdg. Bug bv pug, m d hu ymb, m d, hvd d. D dg fæd, g d æv, d Hådg f m I bjdgg Hådg f m bug fø j u på d bg, m mm d hu vh. fu Tj vg. Bug pv v, d få fdbc på æm g y, d ydg gv, hvd m, m æmbd 4.4. Ig v d g hv mughd f fu bjdgg. E bug g d fbd: D gå åd gm, å du å m ud, å u du f md y AFSLUT. D å pcp, m d d g ygg vd. Iføg W (2002, pp ) gå bfg m gd på, m bø bygg dg på pcpp, m bug d fvj. Sæmbd 4.4

97 Fdbc på dg u fd vd ymb, fø d bgyd ægg mæ dm. I H07 d dg, m fæ dm, hvd d å gg f d ymb u (jf. æmbd 4.3 g 4.4). Symb m, m vd f pm mmby dg (Pc. 2007, p. 23). A bug hu, hvd ymb byd, d ymb h pv dfyd på dg mmby. Åg h væ, bug fd vd ymb, å æg d h, m gv dm d mm f. Jg m, ymb hv gvg ff på mmby, hv bug æ dm d, g hv g ymb upp hd. Df m øgfg,, m gv mm f m ymb, fj g md, m u bug, hvd d fg g. D u d udbjdd mc-up (jf. 4.2). E bug æv d fbd, d væ, m f, hvd d, ymb, d d d bgg d. Bug påpg dg, d hv H07 på mc-up ægg mæ, m å øv - g v ud ymb. D pf d b m g gm fuv. D ægg dmd mæ, hvd d å d hvd f g u gd æ g hv u d. Sæ på pd Bug m, d ødvdg, d, hvd d h p m u på mc-up. D m, å fø d h d p, v d væ vv m, hvvd d gj. Jg v dg gum f, d gm d d bjdgg, væ fdbc fm f på æm v d, d p. D væ f føg pcpp m dg, hv, bug hug æ d vd pcpp (W 2002, p. 67). G T d whpp bd jg bug g g g f d g øg dg, m d v mm d på øb f bjdgg. Jg pug bug, hvd d pf mu på d f, d æd g d f v H04. Ovd y d, mu mg g g uvug. D bå vf, m fug m gg f fu, g dm gg g. D øvg mupu g dm h g, vm d d bbmg. D få, m v. u udd g f mu ud hvdmu. Empv bhøv mu ud Dv væ yg på hvdæm, hv d vd å f. Lb m gv mg f bug hv gv ff på dg mmby (Pc. 2007, p. 23). D bæf, m bø vud d uvæd b, hv u gø vd cdg whp, m dg æv. Bug gv d whpp udy f, d y, d v mm vd pp u, d d v ud w-g. D m, d mb f, d h d fø, g d vd bv mm vd. Opummg Uby whpp vdd fgød m f dg f H04. Udv måfbdg dg bv føgd øgfg, m gmgåd f dg vd: Afu-p, m mpm m chm. S by d f d dbyggd bg-p. Bug gv udy f, d gv dm øg fø f. Fbdg f b gf fx bå pp g ø b f. Fdbc, fm f vg v d d. Bug gv udy f, d gv dm vhd m, hv g d bjdgg.

98 Fdbc på dg Pp-p vd fj-g, fm f ø b md ød bggud, pc øv på æm, m gv yd. Bug gv udy f, d æg v vv m, å g v f. Iu, m ø bug, hvd d fg g d f f m, hvd d. Bug v dg pv vf d måd, hvpå u bv pæ, d d gd mæ d. På d bggud få jg, u fmgå m u æmbd 4.5. Rv fdbc på dg D dg dg bv pæ f Lygø Sym g IMS pjgupp på mød h Lygø Sym d. 15. mj IMS pjgupp v md v vdfc f Købhv. Jg v d føgd bv v fdbc på d dgm, m jg h gum f mpm dg dg, g m du bv mpm v H07. Afu-p Udv h Lygø m, fup ødvdg d d pg pd på æm g h g d fu d bg-pp. D gd f fhd, bug, vd uhd, mm på d. I IMS pjgupp d dg pv vf d, d d m, d ug u bd g bg mu vh. bgpp. Df v d f vvj, m d v mpm fu-p. M mm h, d udgå, bug ug mm på fu-pp vd gø d v på d æmbd, hv d v. Hv gå u dg. Svm fu-pp h g d fu d bg-pp, gv d bug fø f. Sæmbd 4.5 Fdbc IMS pjgupp m, d ødvdg md fdbc fm f vg v d d hd. Åg d, d g v væ f gm gg, m hv é bu g hv m v d bu, m d gø u, å d å vd. T, d å ud vd hyd, m g æ d d p mpv å d p udg. Df d ødvdg u, hv g m md. D dg bvd m, d f h d pbm, bug, hv g vdmmd bjdgg mpv vd fbyd. E vg på æm u å d fbd væ v må b fm f chpumm på d d. D g, d v vvj fbd md f d dg v H07.

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

!!  #  $ % % &  ' ( ) * * + ( (, &  (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&(6.(85900.(/:0#'.( 4/4-;<=>44-;?( "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0'1234-244"5/&$67,$" 89:;;;;-?@A3-BCD#'*EF$:#G707H&IF+77H&*JH0 " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/&01.231.45$6.73,&"6.85900./:0#'."

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk - 2 - HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et sommerhusområde ved Falen.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni ghd Kon an 3 595 udg p md 3 Udb a 180 B N udg 17 858 14 351 Bo gm2 S u Væ Bggå En g Sag 88 1 1 1931 2005 D 128BP545 Kon a B anpamp n T 39460946 Ema b an pamp n@danbo g d Ana g ndommæg Ca ne b g STRANDVEJ

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV V a,1 am 26013KJ 151 An a g endom mæg V NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV UN C1 19V LLAMEDSKØNUGENERTBAGHAVE Sa gop Ad eev e o en94,h,2730h Kon an p 2 575 Sagn 26013KJ151 udg md 3 Da o30 04 Be e e Nuenade

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N 2 M m mæ m N 2 H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m HØ EN SLAGEL SE-SL OTSB ERGBY

Læs mere

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>!

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>! " #$%&'()*+*,)+-&.)%$&.-).+*/%0$1)+%*'$1).0+1-./0121*31045""67108+*3/9.)/0+:;A "#$%&'()&$*)%($+,-).%)+*./0/*)1)+,-).%)#(/2"0&3++')

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Kundeprisliste ekstraudstyr MINI Countryman & Paceman. 1. november 2014 MINI R60 & R61

Kundeprisliste ekstraudstyr MINI Countryman & Paceman. 1. november 2014 MINI R60 & R61 Kundeprisliste ekstraudstyr MINI Countryman & Paceman. 1. november 2014 MINI R60 & R61 ALL4 ALL4 (AUT) S ALL4 1CC Automatisk Start/stop funktion 0,00 Ikke med 205 205 Automat gear O O 25.044,71 Kun med

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

SvenØvr :59628404 NYPRI

SvenØvr :59628404 NYPRI V a1 am Kon an 595 udg p md 2 Udb a 30 B N udg 2 982 2 333 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 Sag 240 2 4 1952 1 213 121 0771440161 Kon a SnØ ndommæg ogva uamde T 59628404 Ema n o @danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 998 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere