Indhold. Fremtidens Data Protection Officer 3. Uddannelsens opbygning 4. MODUL 1 Din rolle som DPO 5. MODUL 2 Grundlæggende persondataret 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Fremtidens Data Protection Officer 3. Uddannelsens opbygning 4. MODUL 1 Din rolle som DPO 5. MODUL 2 Grundlæggende persondataret 6"

Transkript

1 DPO-uddannelsen Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) eller databeskyttelsesansvarlig. Med Bech-Bruun og Deloittes DPO-uddannelse bliver du klædt på til at implementere den nye persondataforordning i din organisation. Uanset om persondataforordningen stiller lovkrav om, at organisationen har en DPO eller ej, bør mange virksomheder alligevel udpege en databeskyttelsesansvarlig.

2 Indhold Fremtidens Data Protection Officer 3 Uddannelsens opbygning 4 MODUL 1 Din rolle som DPO 5 MODUL 2 Grundlæggende persondataret 6 MODUL 3 Compliance og internationale dataoverførsler 7 MODUL 4 Informationssikkerhed 8 MODUL 5 Sikkerhedsbrud og handlingsplan 9 Netværksdag 10 Dine undervisere 11 Praktiske oplysninger 14 Du får: Indsigt i de konkrete krav til rollen som DPO. Overblik over forordningens krav til persondataretlig og sikkerhedsmæssig compliance. Redskaber til, hvordan du håndterer rollen i praksis. Input til og feedback på, hvordan du kommer i gang med at implementere den nye persondataforordning. Din organisation får: Professionel og sikker håndtering af de nye krav i overensstemmelse med lovgivningen. En DPO eller databeskyttelsesansvarlig, der kan tage ansvaret for at implementere persondataforordningen. En DPO eller databeskyttelsesansvarlig, der kan skabe sig en stærk position i organisationen. En DPO eller databeskyttelsesansvarlig, der kan samarbejde på tværs af organisationen.

3 DPO-uddannelsen 3 Fremtidens Data Protection Officer På DPO-uddannelsen klæder vi dig på til rollen som Data Protection Officer (DPO) eller databeskyttelsesansvarlig og forbereder dig på, hvordan du bedst muligt håndterer og implementerer de nye krav i praksis. Den kommende persondataforordning indebærer, at virksomheder og offentlige myndigheder skal have skærpet fokus på persondatacompliance. Offentlige myndigheder og en række virksomheder bliver underlagt et lovkrav om at udpege en Data Protection Officer. Virksomheder, der ikke er underlagt et lovkrav om at udpege en DPO, bør ansætte eller udpege en databeskyttelsesansvarlig, således at den persondataretlige compliance er forankret hos en medarbejder, der har ansvaret for at sikre, at persondata-compliance håndteres hensigtsmæssigt og efter gældende regler og således, at opgaven ikke falder mellem to stole. Uanset om din titel bliver DPO eller databeskyttelsesansvarlig, bliver du på denne uddannelse klædt på til at varetage din nye funktion. Kravene til din nye rolle er mange og placerer sig i krydsfeltet mellem særligt persondata, compliance og informationssikkerhed. Opgaven er at sikre, at regler og procedurer i forhold til behandling af personoplysninger bliver overholdt. Den nye og alsidige rolle har skabt et behov for en grundig uddannelse, som kan ruste dig til de nye udfordringer. Vi er derfor stolte af at kunne tilbyde landets mest ambitiøse DPO-uddannelse. I samarbejde med Deloitte har vi i udviklingen af DPO-uddannelsen haft en fælles ambition om at tage håndteringen af persondata og informationssikkerhed til et helt nyt niveau. Udover at blive uddannet i, hvordan du forholder dig til persondataforordningen i teori og praksis, får du også redskaber til, hvordan du løser opgaven med at skabe awareness internt i organisationen og kommunikere med den store vifte af interne og eksterne interessenter. Underviserne er Danmarks førende eksperter inden for persondata, compliance og informationssikkerhed, som alle vil dele deres viden og praktiske erfaringer. Vi er stolte af at uddanne fremtidens DPO er og databeskyttelsesansvarlige, og vi glæder os til at byde dig velkommen. August 2016 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Managing partner

4 4 DPO-uddannelsen Uddannelsens opbygning Uddannelsen består af fem sammenhængende moduler af en dags varighed. På uddannelsens sidste dag er der planlagt en workshop i grupper, som vil gøre dig bevidst om, hvad du konkret skal hjem og arbejde med. Efter uddannelsen følger vi op med en netværksdag, hvor du kan dele dine konkrete erfaringer. Der er på netværksdagen desuden mulighed for at få feedback fra vores undervisere, som du kender fra uddannelsen. For at du får en stor indsigt i praksis, inddrager vi både workshops og konkrete cases i undervisningen. Vi har derudover inviteret en række spændende eksterne oplægsholdere, og der bliver rig mulighed for drøftelser og diskussioner undervejs. Du kan se det samlede underviserhold på side Vi forventer, at du bidrager med viden, erfaringer og holdninger fra din egen organisation, så uddannelsen bliver konkret og læringen lettere at implementere. 14 dage inden uddannelsen bliver forberedelsesmaterialet tilgængeligt i vores online forum. Værd at vide Uddannelsens samlede varighed er fem dage og tæller i alt 35,5 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Uddannelsen tæller 32 CPE hours. Når du har afsluttet uddannelsens sidste modul, modtager du et uddannelsesbevis. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Din rolle som DPO Grundlæggende persondataret Compliance og internationale dataoverførsler Informationssikkerhed Sikkerhedsbrud og handlingsplan Emner: Introduktion til persondataret Konkrete krav til DPO en DPO ens interne og eksterne relationer Fælles middag Emner: Centrale definitioner og grund læggende principper Den dataansvarlige og databehandlerens rolle Registreredes rettigheder og organisationens forpligtelser Tilsynsmyndighedens rolle Emner: Persondata og compliance Datastrømsanalyse Privacy by Design/Default Privacy politikker Sanktioner Privacy og cyber crime Internationale dataoverførsler Emner: Sikkerhed i persondataforordningen Sikkerhed og privacy: Forskelle og ligheder Risikostyring Privacy Impact Assessment (PIA) ISO27001 ISO27002 ISO31000 Emner: Praktiske erfaringer fra rollen som DPO Intern kommunikation Håndtering af sikkerhedsbrud Udformning af handlingsplan Udlevering af uddannelsesbevis Afrunding Netværksdag den 17. januar 2017 i København og den 19. januar 2017 i Aarhus

5 Titel 5 General Counsel-uddannelsen DPO-uddannelsen5 Modul 1 Din rolle som DPO Vi har på modul 1 fokus på DPO ens interne og eksterne relationer og på de konkrete krav til DPO en. Efter en generel introduktion til persondataretten, ser vi på, hvordan du kan medvirke til at forankre DPO ens plads i organisationen. Du får en overordnet introduktion til persondataret og inspiration til, hvordan du med ledelsesforankring og de rigtige relationer i organisationen kan opbygge DPO-funktionen, udfylde rollen som DPO og dermed skabe dig en stærk position. Dagens overordnede indhold Introduktion til persondataret De konkrete DPO-krav i persondataforordningen Rollen som DPO og behandling af personoplysninger i organisationen (relationen til interne og eksterne interessenter) Praktiske erfaringer og udfordringer fra rollen som DPO. Forberedelse til dagen Du får besked om eventuel forberedelse til modulet senest 14 dage i forvejen. Tidspunkt 29. august 2016 i Aarhus 12. september 2016 i København Der er registrering og morgenkaffe kl Dagens program starter kl og slutter kl med efterfølgende netværksmiddag på en nærliggende restaurant i byen.

6 6 DPO-uddannelsen Modul 2 Grundlæggende persondataret På modul 2 arbejder vi videre med det juridiske aspekt af DPO-rollen og ser blandt andet på de centrale persondataretlige definitioner, de grundlæggende principper og krav til behandling af personoplysninger. Du får indblik i din organisations forpligtelser som dataansvarlig og i de registreredes rettigheder, herunder om jeres relation til og brug af databehandlere og kravene til indgåelse af databehandleraftaler. Dagens overordnede indhold Centrale definitioner Grundlæggende principper og krav om retligt grundlag Den dataansvarlige og databehandlerens rolle, herunder databehandleraftaler Registreredes rettigheder og organisationens forpligtelser Kontorchef Lena Andersen holder oplæg om Datatilsynets rolle og væsentligste funktioner. Forberedelse til dagen Du får besked om eventuel forberedelse til modulet senest 14 dage i forvejen. Tidspunkt 30. august 2016 i Aarhus 13. september 2016 i København Der er registrering og morgenkaffe kl Dagens program starter kl og slutter kl

7 Titel 7 DPO-uddannelsen7 Modul 3 Compliance og internationale dataoverførsler Vi beskæftiger os på modul 3 med, hvordan du kan sikre den persondataretlige compliance i organisationen. Vi ser på kravene til dokumentation, og hvordan du kan analysere datastrømme i din organisation samt bruge denne analyse til at skabe værdi for organisationen. Du får konkrete redskaber til at etablere compliance gennem fx relevante politikker og anvendelse af Privacy by Design og by Default. Vi gennemgår også reglerne for internationale dataoverførsler, og hvordan du som DPO kan være med til at etablere det mest optimale grundlag for overførsel for din organisation. Dagens overordnede indhold Introduktion til praktisk persondata-compliance Datastrømsanalyse Privacy by Design/Default Privacy politikker: Internt og eksternt Sanktioner Privacy compliance i forhold til andre compliance-områder Privacy og cyber crime Internationale dataoverførsler. Forberedelse til dagen Du får besked om eventuel forberedelse til modulet senest 14 dage i forvejen. Tidspunkt 31. august 2016 i Aarhus 14. september 2016 i København Der er registrering og morgenkaffe kl Dagens program starter kl og slutter kl

8 Titel DPO-uddannelsen 8 Modul 4 Informationssikkerhed På modul 4 gennemgår vi, hvorfor persondataret og dermed dit arbejde som DPO og databeskyttelsesansvarlig hænger uløseligt sammen med din organisations informationssikkerhed. Du får en introduktion til risikovurderinger og risikostyring og et bredt indblik i informationssikkerhed, herunder relevante ISO-standarder. Dagen har sit afsæt i arbejdet med risikostyring og informationssikkerhed. Derudover får du indblik i de synergier og sammenhænge, der er mellem arbejdet med informationssikkerhed og privacy. Samt de eventuelle modstridende områder, der ligeledes er. Dagens overordnede indhold Sikkerhed i persondataforordningen Sikkerhed og privacy: Forskelle og ligheder Begrebsramme og krav til styring af informationssikkerhed (ISO27001) Risikovurdering Privacy Impact Assessment (PIA) Tekniske og organisatoriske kontroller (ISO27002) Risikoledelse og risikostyring (ISO31000) Kryptering og logning (teknikeroplæg). Forberedelse til dagen Du får besked om eventuel forberedelse til modulet senest 14 dage i forvejen. Tidspunkt 1. september 2016 i Aarhus 15. september 2016 i København Der er registrering og morgenkaffe kl Dagens program starter kl og slutter kl

9 DPO-uddannelsen 9 Modul 5 Sikkerhedsbrud og handlingsplan På modul 5 bliver du klædt på til at udarbejde en beredskabsplan for din organisation, så et eventuelt sikkerhedsbrud, i forhold til persondata, håndteres så effektivt som muligt, og skadernes omfang minimeres. Den sidste del af dagen er en workshop, hvor uddannelsens teori omsættes til handling. Workshoppen foregår i grupper, hvor I udarbejder individuelle handlingsplaner for de fremadrettede indsatsområder i jeres organisationer. Handlingsplanen kan på den måde fungere som et udgangspunkt for dit arbejde som DPO eller databeskyttelsesansvarlig. Dagens overordnede indhold Awareness og uddannelse af medarbejdere Intern kommunikation Sådan håndterer du et sikkerhedsbrud (beredskabsplan) Hvordan udfylder du DPO-rollen? (udformning af handlingsplan) Deltagerne fortæller om, hvor de ser deres største udfordringer Afrunding af uddannelsen og udlevering af uddannelsesbeviser. Forberedelse til dagen Du får besked om eventuel forberedelse til modulet senest 14 dage i forvejen. Tidspunkt 2. september 2016 i Aarhus 16. september 2016 i København Der er registrering og morgenkaffe kl Dagens program starter kl og slutter kl

10 Titel DPO-uddannelsen 10 Netværksdag Netværksdagen bruger vi til at tage status. Hvordan er det gået med at implementere din viden fra DPOuddannelsens 5 moduler til praksis i din organisation? Hvad har du set af muligheder og udfordringer, og hvordan er det gået med din handlingsplan fra modul 5? Hvor langt er du nået, hvordan er du nået dertil, og hvordan kommer du videre? Du har mulighed for at dele dine erfaringer, do s and dont s, med de øvrige deltagere, og du kan få feedback fra underviserne, som du kender fra uddannelsen. Endelig vil den seneste udvikling vedrørende den praktiske implementering af persondataforordningen, fx guidelines fra europæiske og nationale myndigheder, blive gennemgået. Tidspunkt 17. januar 2017 i København 19. januar 2017 i Aarhus Der er registrering og morgenkaffe kl Dagens program starter kl og slutter kl

11 DPO-uddannelsen 11 Dine undervisere Charlotte Bagger Tranberg Bech-Bruun Charlotte er en af Danmarks førende eksperter inden for persondataret, som hun har en ph.d.-grad i. Hun rådgiver inden for alle områder af persondataretten også i samspillet med anden lovgivning, fx den finansielle lovgivning og sundhedslovgivningen. Hun har indgående erfaring med praktisk gennemførelse af compliance-projekter, herunder udarbejdelse og implementering af Binding Corporate Rules (BCR) og risikovurderinger. Charlotte har desuden mere end 10 års erfaring som underviser og forsker på universitetet. Helena Lybæk Bech-Bruun Helena er specialist i compliance inden for cyber crime, it-sikkerhed og persondata. Hun har skrevet ph.d. om straffelovens hackerbestemmelse og rådgiver blandt andet om cyber crime og straffesager om it-kriminalitet. Helena underviser på IT-vests masteruddannelse i it-sikkerhed. Henrik Udsen Københavns Universitet Henrik er professor i it-ret ved Københavns Universitet, hvor persondataret er et af hans hovedarbejdsområder. Han er forfatter til en lang række artikler om persondataretlige problemstillinger og holder hyppigt foredrag om persondataretlige emner. Henrik har tidligere arbejdet som advokat med blandt andet persondataret som arbejdsområde. Janus Friis Bindslev Deloitte Janus specialeområder er cyber-sikkerhed, data privacy, operationel it-risikostyring og it-governance, herunder sourcing og compliance. Han har flere års erfaring som CIO-rådgiver, og hans udgangspunkt er, at investeringer i it og sikkerhed skal baseres på konkret forretningsværdi og risikoreduktion. Lars Japp Haslund Bech-Bruun Lars rådgiver danske og internationale virksomheder samt offentlige myndigheder om persondataret, herunder om implementering af globale complianceprogrammer og preaudits. Lars har været advokat og Global Data Protection Officer (DPO) i en international koncern og er akkrediteret i europæisk persondataret (CIPP/E). I en årrække har han arbejdet som advokat i internationale virksomheder og har bl.a. rådgivet om persondata, it og markedsføringsret, complianceprogrammer samt kommercielle kontrakter.

12 Titel DPO-uddannelsen 12 Lena Andersen Datatilsynet Lena deltager i Datatilsynets arbejde med overgangen til den nye databeskyttelsesforordning og har desuden en central rolle i det løbende tilsyn med overholdelse af den gældende persondatalov hos både offentlige myndigheder og private virksomheder. Hun beskæftiger sig også med blandt andet sager om brud på persondatasikkerheden. Marie Albæk Jacobsen Bech-Bruun Marie rådgiver virksomheder om alle aspekter inden for behandling af personoplysninger, herunder hvordan virksomheder kan og må anvende kunde- og medarbejderoplysninger. Hun har stor erfaring med gennemførelse af compliance-projekter, herunder risikovurderinger samt udarbejdelse og implementering af Binding Corporate Rules (BCR) og øvrige privacy politikker. Mikkel Friis Rossa Bech-Bruun Mikkel er specialiseret inden for persondata. Han har stor erfaring med udformning, koordinering og implementering af persondata compliance-programmer i større, danske og internationale virksomheder, herunder i relation til Binding Corporate Rules (BCR), internationale dataoverførsler og rådgivning om compliance-strategi. Poul Gade Bech-Bruun Poul har en alsidig baggrund som advokat, forsker, anklager og leder i politi- og anklagemyndighed. Han indgår i faggruppen Corporate Compliance & Investigations, som blandt andet rådgiver om interne undersøgelser og strafferetlige sager og tilbyder en bred vifte af compliance-værktøjer, herunder risikoanalyser, udarbejdelse og implementering af compliance-programmer samt uddannelse af medarbejdere og ledere. Susanne Stougaard Bech-Bruun Susanne rådgiver danske og udenlandske virksomheder samt offentlige myndigheder om persondataret. Hun rådgiver om compliance inden for persondataret, herunder persondataretlige pre-audits og persondataretlig due dilligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Susanne har en baggrund inden for arbejds- og ansættelsesret og har derfor indgående kendskab til HR-relateret persondata.

13 DPO-uddannelsen 13 Thomas Munk Rasmussen Bech-Bruun Thomas har i mere end 15 år rådgivet virksomheder og myndigheder om persondataretlige problemstillinger. Han rådgiver blandt andet om gennemførelse af compliance-projekter og risikosyring. Thomas har fra 2006 til 2011 været ekstern lektor i it- og persondataret ved Københavns Universitet.

14 14 DPO-uddannelsen Praktiske oplysninger Tid og sted Uge 35 (29. august - 2. september 2016) i Aarhus og uge 37 ( september 2016) i København. Den efterfølgende netværksdag foregår den 17. januar 2017 i København og den 19. januar 2017 i Aarhus. DPO-uddannelsen i uge 35 foregår hos: Bech-Bruun Værkmestergade Aarhus C DPO-uddannelsen i uge 37 foregår hos: Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø Der tages forbehold for ændringer i programmet. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til både private virksomheder og offentlige myndigheder og til dig, som skal varetage rollen som DPO, databeskyttelsesansvarlig eller som skal være med til at organisere den kommende DPO-funktion. Du har fx en baggrund inden for HR, compliance, jura, it-ledelse, informationssikkerhed eller lignende. Tilmeld dig uddannelsen Du tilmelder dig uddannelsen på På tilmeldingssiden bliver du bedt om at udfylde en række oplysninger om dig selv og faktureringsoplysninger. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen og på grund af stor interesse anbefaler vi, at man tilmelder sig hurtigt. Pladserne bliver besat efter først til mølle-princippet. Ansøgningsfristen er 14 dage inden uddannelsens start. Pris og afmeldingsgebyr Prisen for uddannelsen er kr. eksklusiv moms. Tilmeldingen er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du melde afbud til Hvis du melder afbud senest to uger før uddannelsens start, faktureres 50 procent af uddannelsens pris. Ved senere afbud faktureres den fulde pris. Lovpligtig efteruddannelse DPO-uddannelsen kan tælle som point i den lovpligtige efteruddannelse for både revisorer og for advokater og advokatfuldmægtige. DPO-uddannelsen tæller i alt 32 CPE hours. DPO-uddannelsen tæller i alt 35,5 lektioner for advokater og advokatfuldmægtige. Bemærk, at netværksdagen ikke giver lektioner. Forberedelse Der kan være forberedelse til de enkelte undervisningsdage. Eventuelt materiale til forberedelsen bliver lagt i et online forum, som alle deltagere og undervisere har adgang til. Den samlede forberedelsestid er på 1-2 timer. Transport og parkering København: Vi har et begrænset antal parkeringspladser til rådighed. Derudover er der parkering på Langelinie Allé mod betaling. Hvis du er med tog, tager det cirka 15 minutter at gå fra Østerport station. Bus nr. 26 kører til Langelinie. Aarhus: Det er muligt at parkere mod betaling i p-huset ved Bruun s Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C. Hvis du er med tog eller bus, tager det cirka fem minutter at gå fra Aarhus H til Værkmestergade. Spørgsmål Hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller til din tilmelding, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Jeannette Skjoldager på telefon eller via mail

15 Tilmeld dig på 15

16 Deloitte Deloitte er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningsvirksomhed og har den bredeste ydelsespalette. Vi betjener et bredt udsnit af Danmarks erhvervsliv og den offentlige sektor med en kundebase på over kunder. Vores medarbejdere er alle eksperter inden for deres felt og skræddersyr løsninger på tværs af fagområder lokalt og globalt, som styrker vores kunders konkurrencekraft. Deloitte har 17 kontorer i Danmark og 2 i Grønland. I 2015 havde Deloitte en omsætning på 2,6 mia. kr. Bech-Bruun Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret advokatvirksomhed. Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår de bedste resultater. København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Indhold. Fremtidens Data Protection Officer 3. Uddannelsens opbygning 4. MODUL 1 Din rolle som DPO 5. MODUL 2 Grundlæggende persondataret 6

Indhold. Fremtidens Data Protection Officer 3. Uddannelsens opbygning 4. MODUL 1 Din rolle som DPO 5. MODUL 2 Grundlæggende persondataret 6 DPO-uddannelsen Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) eller databeskyttelsesansvarlig. Med Bech-Bruun og Deloittes DPO-uddannelse bliver du klædt på til at implementere den nye persondataforordning

Læs mere

UDBYDES BÅDE FORÅR OG EFTERÅR DPO-uddannelsen

UDBYDES BÅDE FORÅR OG EFTERÅR DPO-uddannelsen UDBYDES BÅDE FORÅR OG EFTERÅR 2017 DPO-uddannelsen Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) eller databeskyttelsesansvarlig. Med vores DPO-uddannelse bliver du klædt på til at implementere den nye persondataforordning

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU's persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

ertifikat i ersondataret

ertifikat i ersondataret ertifikat i ersondataret Kursus for dig, der arbejder med databeskyttelse Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Rust din organisation til de nye dataregler Nye EU-regler

Læs mere

Antikorruption og hvidvask

Antikorruption og hvidvask Antikorruption og hvidvask Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I arbejder inden for reglernes område? 2 3 Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok,

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Thomas Munk Rasmussen og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg 2 Aktuelt persondataret Brud på sikkerheden

Læs mere

ertifikat i ersondataret Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet

ertifikat i ersondataret Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet ertifikat i ersondataret Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet CERTIFICERET PROGRAM 2 CERTIFICERET PROGRAM Rust din organisation til de nye dataregler Nye EU-regler

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondata-certificering

Få en globalt anerkendt persondata-certificering Få en globalt anerkendt persondata-certificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV KLAR TIL DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING JUC har flere forskellige tilbud, der gør dig klar til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondatacertificering

Få en globalt anerkendt persondatacertificering Få en globalt anerkendt persondatacertificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV SPECIALIST I PERSONDATA OG DATABESKYTTELSE 25. maj 2018 og den nye databeskyttelsesforordning nærmer sig! Du

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Persondata og sikkerhedsbrud

Persondata og sikkerhedsbrud 1 Persondata og sikkerhedsbrud Tirsdag den 10. maj 2016 2 Hvad er et sikkerhedsbrud? Brud på persondatasikkerheden": Brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring,

Læs mere

Hvorfor er informationssikkerhed et ledelsesansvar?

Hvorfor er informationssikkerhed et ledelsesansvar? Hvorfor er informationssikkerhed et ledelsesansvar? - EU-persondataforordningens konsekvenser Persondataspecialist, ph.d., Charlotte Bagger Tranberg Informationssikkerhed er et ledelsesansvar Arbejdet

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN...

PERSONDATAFORORDNINGEN... INVITATION TIL MORGENMØDE PERSONDATAFORORDNINGEN LIGE FØR JUL NÅEDE MAN OMSIDER POLITISK TIL ENIGHED OM DEN NYE PERSONDATAFORORDNING, DER HAR SPØGT I HORISONTEN I ADSKILLIGE ÅR. FORORDNINGEN VENTES AT

Læs mere

Bestyrelsesskolen 2016

Bestyrelsesskolen 2016 Bestyrelsesskolen 2016 En uddannelse for dig, der vil styrke din karriere og forberede dig til det professionelle bestyrelsesarbejde. Et samarbejde mellem Økonomisk Ugebrev, Deloitte og Bech-Bruun. 2 Bestyrelsesskolen

Læs mere

Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen. Uddannelsesdagen 2017

Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen. Uddannelsesdagen 2017 Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen Uddannelsesdagen 2017 Corporate Compliance & Investigations Vi er eksperter indenfor Compliance & interne undersøgelser Vi laver risikoanalyser,

Læs mere

Data Protection Officer (DPO): DPO-krav og outsourcing af DPO-rollen

Data Protection Officer (DPO): DPO-krav og outsourcing af DPO-rollen Data Protection Officer (DPO): DPO-krav og outsourcing af DPO-rollen Thomas Munk Rasmussen og Charlotte Bagger Tranberg 2 DPO-krav 1 3 DPO-rollen GDPR art. 37-39 Hvem har pligt til at udpege en DPO? Offentlige

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Undervisningsplan for certifikat i persondataret

Undervisningsplan for certifikat i persondataret Indhold Om undervisningen... 2 Dag 1: 29. april 2017... 3 Dag 1: Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Forberedelse Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Grundlæggende persondataret, første

Læs mere

Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar?

Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar? Persondataretlig compliance - Hvordan bliver din organisation klar? København, den 26. maj 2016 2 Projektoverblik Fase 1: Foranalyse 2: Planlægning 3: Analyse 4: Risk mitigation 5: Procedurer 6: Forankring

Læs mere

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION

HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION INVITATION TIL GÅ HJEM-MØDE HR OG DATASIKKERHED DATATILSYNET HAR FORMULERET NYE MINIMUMSKRAV FOR SIKKERHED I FORBINDELSE MED PERSONALEADMINISTRATION HØR NÆRMERE OM, HVILKE VILKÅR VIRKSOMHEDER SKAL IAGTTAGE

Læs mere

Bestyrelsesskolen 2015

Bestyrelsesskolen 2015 Bestyrelsesskolen 2015 En uddannelse for dig, der vil styrke din karriere og forberede dig til det professionelle bestyrelsesarbejde. Et samarbejde mellem Økonomisk Ugebrev, Deloitte og Bech-Bruun. 2 Bestyrelsesskolen

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED?

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATA I NYE RAMMER... PERSONDATAFORORDNINGEN ER EN REALITET. DERMED BØR VIRKSOM- HEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER NU BEGYNDE

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 Den nye persondataforordning Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 2 Den kommende forordning Kommissionens forslag til en persondataforordning, KOM(2012)11 af 25. januar 2012

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Hvordan kommer mit selskab i gang med arbejdet vedr. persondata. Dansk Fjernvarme

Hvordan kommer mit selskab i gang med arbejdet vedr. persondata. Dansk Fjernvarme Hvordan kommer mit selskab i gang med arbejdet vedr. persondata Dansk Fjernvarme Plesners projektmodel PLANLÆGNING BESKRIVELSE ANALYSE AFHJÆLPNING PROCESSER IMPLEMEN- TERING DRIFT GOVERNANCE Definér projektets

Læs mere

Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere PERSONDATA. efter de nye regler!

Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere PERSONDATA. efter de nye regler! Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere PERSONDATA efter de nye regler! 2 Det er de færreste virksomheder, der kender EU-forordningens nye krav til behandling af personoplysninger. Vi håber derfor,

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017 Den nye persondataforordning 2. februar 2017 Vores persondata compliance team er forankret i afdelingen for Corporate Compliance & Investigations Det største advokatkontor i Danmark* Retsområder Arbejdsret

Læs mere

Praktisk persondatacompliance

Praktisk persondatacompliance Praktisk persondatacompliance November 2016 2 Praktisk compliance med forordningen Særregler - regulering af særlige forhold Rettigheder - den registreredes rettighedskatalog Grundprincipper - berører

Læs mere

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Introduktion 2016 Deloitte 2 Introduktion: Den nye EU-persondataforordning Rationale Forskelle i hastigheden af lovgivningsmæssige

Læs mere

NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016. Academy Client

NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016. Academy Client NYE, EKSKLUSIVE KURSER I 2016 Academy Client Fremtidens rådgiver 1. halvår 2016 Indhold Fremtidens rådgiver 3 Kreditvurdering 4 Økonomiske nøgletal Resultatledelse 5 Øg effekten af dit lederskab Forretningsmøder

Læs mere

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date Den nye persondataforordning Indlæg den 24.10.2016 Ejendomsforeningen Fyn v/jesper POWERPOINT Løffler Nielsen TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Emner 1. Kort introduktion til forordningen 2. Hvordan

Læs mere

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK Egil Husum, senioradvokat 18. januar 2017 PROGRAM side 2 Kl. 9.10-9.45 Persondatareglerne i store træk Indsamling og behandling af bruger- og kundedata - Grundbegreber -

Læs mere

Persondataforordningen. Nye regler om persondata

Persondataforordningen. Nye regler om persondata Persondataforordningen Nye regler om persondata Nye regler om persondata Personoplysninger Personoplysninger er defineret som: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Persondatacompliance

Persondatacompliance Persondatacompliance Ved Thomas Munk Rasmussen 2 Nyt regime på vej GDPR fra maj 2018 Hvorfor egentlig så meget fokus på persondata nu? Selskabslovens 115: I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal

Læs mere

KOMBIT OG SIKKERHED NU, OM LIDT OG FREMTIDEN

KOMBIT OG SIKKERHED NU, OM LIDT OG FREMTIDEN KOMBIT OG SIKKERHED NU, OM LIDT OG FREMTIDEN Kommunedage den 30. maj 1. juni 2017 Projektleder Louise Dalby og chefkonsulent Nina Uhland Hvem gør hvad i forhold til sikkerhed KL og KOMBIT? Hvilke fremtidsplaner

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg Persondata, compliance og datasikkerhed Ved Charlotte Bagger Tranberg 2 Agenda Indledende bemærkninger Status på den kommende persondataforordning Persondata compliance Datasikkerhed Indledende bemærkninger

Læs mere

EU-PERSONDATAFORORDNINGEN. Selvejende og Private Daginstitutioner

EU-PERSONDATAFORORDNINGEN. Selvejende og Private Daginstitutioner AFTALE OM RÅDGIVNING OG ASSISTANCE I FORBIN- DELSE MED KRAV TIL PERSONDATABESKYTTELSE VED IMPLEMENTERING AF: EU-PERSONDATAFORORDNINGEN Selvejende og Private Daginstitutioner Administreret af Danske Daginstitutioner

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2016 den 2. september B:4 Stream B Governance, Risk & Compliance

Sikkerhed & Revision 2016 den 2. september B:4 Stream B Governance, Risk & Compliance OVERVEJELSER I FORHOLD TIL NY PERSONDATAFORORDNING HERUNDER DPO Sikkerhed & Revision 2016 den 2. september 2016 B:4 Stream B Governance, Risk & Compliance AGENDA Præsentation Hvorfor Persondata Hvor er

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data Her er de væsentligste hovedpunkter i aftalen Den 15. december blev EU s lovgivende institutioner enige om udformningen af EU Persondataforordningen.

Læs mere

Marts 2017 Advokat Pernille Nyholm Gaarskjær, Bech-Bruun

Marts 2017 Advokat Pernille Nyholm Gaarskjær, Bech-Bruun Persondataforordningen i praksis Marts 2017 Advokat Pernille Nyholm Gaarskjær, Bech-Bruun 2 Bech-Bruun, vores persondatateam og erfaringer Vi har et af Danmarks største og stærkeste persondatateam! Vores

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED NU OGSÅ I LYSET AF FORORDNINGEN HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Databeskyttelsesforordningen og lidt om den ny markedsføringslov Temadag for dækbranchen Dækbranchen Danmark, onsdag den. 20. september 2017 Birgitte Toxværd, advokat Fra

Læs mere

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende HR Dokumenter Forlaget Andersen A/S 6.1 Introduktion Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab jej@lett.dk Indhold Denne artikel har følgende 1. Indledning 2. Persondataloven gældende regler

Læs mere

Er I klar til den nye persondataforordning?

Er I klar til den nye persondataforordning? Er I klar til den nye persondataforordning? Nye regler om persondata på vej I december 2015 blev der opnået enighed om en ny persondataforordning. Forordningen indeholder en række nye og ændrede regler

Læs mere

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Aarhus, den 3. november 2016 Agenda 2 1. Er det et lovkrav? 2. Er der behov for en whistleblowerordning for offentlige myndigheder? 3. Juridiske udfordringer

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

NY UDDANNELSE FOR KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE. Vejjuridisk Grunduddannelse. Rammer og regler for anlæg og drift af veje

NY UDDANNELSE FOR KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE. Vejjuridisk Grunduddannelse. Rammer og regler for anlæg og drift af veje NY UDDANNELSE FOR KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE Vejjuridisk Grunduddannelse Rammer og regler for anlæg og drift af veje 2 Indhold 3 Uddannelsens opbygning 4 MODUL 1: Generel forvaltningsret 5 MODUL 2: Planlægning

Læs mere

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 DAGENS PROGRAM 1. Introduktion Dagens emne Dagens indlægsholder Persondataforordningen 2. Persondata

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Bliv klar til Persondataforordningen

Bliv klar til Persondataforordningen Bliv klar til Persondataforordningen Der indføres væsentlige ændringer og nyskabelser, i forhold til den nuværende persondatalov, der træder i kraft maj 2018. Den nye persondatalov vil i de fleste virksomheder

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING START JERES COMPLIANCE-TJEK MED DISSE 6 TRIN

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING START JERES COMPLIANCE-TJEK MED DISSE 6 TRIN DEN NYE PERSONDATAFORORDNING START JERES COMPLIANCE-TJEK MED DISSE 6 TRIN August 2016 Tina Brøgger Sørensen Partner Daiga Grunte-Sonne Advokat Mette Hansen Hølledig Advokatfuldmægtig Mobil: +45 61 20 35

Læs mere

EU-Persondataforordningen. Steen Okkels Nørby, Supply Chain Manager/Projektleder hos NOVAX, IT-branchen 20 år,

EU-Persondataforordningen. Steen Okkels Nørby, Supply Chain Manager/Projektleder hos NOVAX, IT-branchen 20 år, Steen Okkels Nørby, Supply Chain Manager/Projektleder hos NOVAX, IT-branchen 20 år, NOVAX, Kontorer i Lystrup og Taastrup, +50 ansatte, Virksomhed med vækstambitioner vil fordoble resultat på 3 år, Udvikler,

Læs mere

Handleplan for informationssikkerhed 2017 i Region Midtjylland - oversigt over initiativer/faser som forventes afsluttet i 2017

Handleplan for informationssikkerhed 2017 i Region Midtjylland - oversigt over initiativer/faser som forventes afsluttet i 2017 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Handleplan for informationssikkerhed 2017 i Region Midtjylland - oversigt over

Læs mere

Persondatacompliance

Persondatacompliance Persondatacompliance Ved Mikkel Friis Rossa 2 Nyt regime på vej GDPR fra maj 2018 Hvorfor egentlig så meget fokus på persondata nu? Selskabslovens 115: I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

#MeToo udfordringerne for HR

#MeToo udfordringerne for HR Invitation til morgenmøde #MeToo udfordringerne for HR #MeToo-bevægelsen har med lynets hast bevæget sig fra filmindustrien i USA til en lang række andre brancher og lande, og flere virksomheder/ organisationer

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen København, den 26. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på persondataforordningen Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Miljøtilsyn 1. Miljøtilsyn. En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet.

Miljøtilsyn 1. Miljøtilsyn. En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet. Miljøtilsyn 1 Miljøtilsyn En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet. Indhold Brug af denne vejledning 3 Før tilsynet: Sådan er reglerne

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN?

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? Jacob Bjørnsholm Madsen, BL, Juridisk Konsulent 3. Maj Hotel Nyborg Strand, EBF Seminar Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

Lidt om mig selv. Konsulentstillinger hos hhv. KMD og WM-data. Uddannelse: Data Protection Officer, IT & digitaliseringsledelse, Cand. Merc.

Lidt om mig selv. Konsulentstillinger hos hhv. KMD og WM-data. Uddannelse: Data Protection Officer, IT & digitaliseringsledelse, Cand. Merc. Lidt om mig selv 2015 nu Konsulent/DPO med fokus på informationssikkerhed og persondatasikkerhed 2007 2015 IT-chef og sikkerhedsansvarlig i Haderslev Kommune 2003 2007 Chef for fælles Udviklings og Driftscenter

Læs mere

BPO og IT-outsourcing. Ved persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg

BPO og IT-outsourcing. Ved persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg BPO og IT-outsourcing Ved persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg Hvad er outsourcing? Definition: Outsourcing er defineret som hel eller delvis udflytning af forretningsaktiviteter (kerne- eller

Læs mere

Skattechefer: Fokus på risikominimering 1. Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering

Skattechefer: Fokus på risikominimering 1. Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering Skattechefer: Fokus på risikominimering 1 Bech-Bruun Intelligence Skattechefer: Fokus på risikominimering Analyse Februar 2016 2 Skattechefer: Fokus på risikominimering Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

TEMAMØDE 16. MARTS 2016

TEMAMØDE 16. MARTS 2016 TEMAMØDE 16. MARTS 2016 INFORMATIONSSIKKERHED Henrik Rask / AAU DAGENS PROGRAM ISO27001 m.fl., kort beskrivelse af hvad det er for noget Informationssikkerhed.aau.dk Stil gerne spørgsmål undervejs Sikkerhedshåndbog

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i

10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i Invitation til morgenmøde i Aarhus 10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte falder i På grund af et overvældende antal tilmeldinger til dette morgenmøde tidligere på måneden i København, har vi besluttet

Læs mere

Rådgivning om persondataret i Danske Medier

Rådgivning om persondataret i Danske Medier Rådgivning om persondataret i Danske Medier Anvendelse af personoplysninger i journalistisk og redaktionelt øjemed: Redaktionelle- og offentligt tilgængelige informationsdatabaser Behandling af personoplysninger

Læs mere