ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N"

Transkript

1 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N V E S T E R G A D E K Ø B E N H A V N K E - M A I L : I N F S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 8. APRIL 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 IMPLEMENTERING AF NY LØN... 4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE... 4 KL OG FREMTIDEN... 4 NY LØN... 5 ØKONOMI... 6 FINANSLOV CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER... 6 KONCERTTURNE PÅ BORNHOLM... 6 FORNYELSE AF RESULTATAFTALER MED KULTURMINISTERIET... 7 RESULTATAFTALERNE... 7 KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN... 7 INTERNE FORHOLD... 7 MUSIK- OG ORKESTERCHEFER... 7 ORDFØRENDE MUSIKCHEF... 7 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE... 8 SAMARBEJDE MED DANMARKS RADIO... 8 DEN JYSKE OPERA... 8 ORKESTERPRAKTIK FOR KONSERVATORIESTUDERENDE... 8 AKTUELT... 9 SYDBANKS MUSIKPRIS... 9 NORDISK ORKESTERKONFERENCE I KØBENHAVN... 9 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: BILAG 1: CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSORKESTRENE I BILAG 2: REGNSKAB FOR BILAG 3: UDKAST TIL BUDGET FOR BILAG 4: DET KLASSISKE DANMARKSKORT LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 2

3 FORORD 2009 bød på gode kunstneriske succeser for de danske landsdelsorkestre og god kunstnerisk udvikling over hele landet. I Sønderborg og Århus har orkestrene fulgt godt op på de muligheder som åbningerne i 2007 af nye koncertsale har givet, og begge steder har publikum kvitteret ved at møde op i stigende antal, også ud over den første nyheds interesse. Nu kommer publikum for at høre musikken i rigtige, akustisk optimale omgivelser. Odense Symfoniorkester udnævnte i 2009 en ny chefdirigent; Alexander Vedernikov tidligere chef for Bolshoi Balletten i Moskva. Også Odense Symfoniorkester ser stigende besøg til sine koncerter i Odense Koncerthus. I Aalborg arbejdes der fortsat på at sikre det Musikken Hus, som skal give også Aalborg Symfoniorkester tidssvarende rammer om prøver og koncerter. Efter et par år med usikkerhed om projektet synes alt nu at være på plads, og senest har Det Obelske Familiefond doneret 15 mio. kr. til et orgel til koncertsalen i Musikkens Hus. Sjællands Symfoniorkester flyttede i 2009 sine vinterkoncerter til Konservatoriets Koncertsal, og havde den glæde at A. P. Møller fonden finansierede et større renoveringsarbejde i koncertsal og publikumsfoyer. Også publikum har været glade for orkestrets udflytning til Frederiksberg, og besøgstallet til orkestrets koncerter er steget betragteligt. Ikke sjældent dukker der historier op om den klassiske musiks krise og det manglende publikum til koncerter (og teatre). Men faktum er, at der kommer rigtig mange mennesker til klassiske koncerter, og at besøgstallet til koncerter over hele landet formentlig er større end nogensinde før. Det giver imidlertid ikke anledning til at vi, de danske landsdelsorkestre eller andre koncertarrangører, kan hvile på laurbærrene. Det nye publikum er mindre trofaste end tidligere tiders abonnenter. Med et stadigt fokus på både koncertindhold og formidling er landsdelsorkestrene imidlertid godt rustede til at møde musiklivets fremtidige udfordringer. Søren Bojer Nielsen Ordførende musikchef LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 3

4 IMPLEMENTERING AF NY LØN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE KL var i 2008 landsdelsorkestrenes forhandler i forbindelse med overenskomstfornyelserne. Forhandlingsleder for KL var Finn Elholm, fra afdelingen for jura og lønpolitik. LandsdelsOrkesterForeningens overenskomstforhandlingsudvalg bestod af musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Claus Skjold Larsen, Sønderjyllands Symfoniorkester, der bistod KL ved forhandlingerne af de specielle krav. Overenskomsterne som sådan var færdigforhandlet ultimo juni 2008, men den efterfølgende redigerings-fase hos KL tog urimeligt langt tid, og først ultimo november 2009 var alle dele af overenskomsterne underskrevet af organisationerne. Dette betød en stor forsinkelse af den omklassificering af løntrin der ifølge overenskomsten skulle finde sted pr. 1. april 2009, da der ikke var juridisk hjemmel til dette uden underskrevne overenskomster. KL meldte i november 2009 ud at man forventede et honorar fra LOF på ca. kr ,- årligt for overenskomst-forhandlinger generelt samt rådgivning af forskellig art. Dette beløb er væsentligt over niveauet for det honorar Amtsrådsforeningen i sin tid skulle have for dette, og set i lyset af den langsommelige sagsbehandling, samt det faktum at 2 af orkestrene i LOF er kommunale institutioner (Århus og Odense) og derfor naturligt falder ind under KL s forhandlings-forpligtelse, kan LOF ikke umiddelbart acceptere dette honorar-krav. KL OG FREMTIDEN Den 16. februar 2010 fandt der et møde sted mellem repræsentanter for henholdsvis KL og LOF. LOF var repræsenteret ved formand Ole Hentzen samt musikcheferne Søren Bojer Nielsen og Palle Kjeldgaard. Ved dette møde præsenterede KL en såkaldt service-kontrakt som man nu var begyndt at implementere i forhold til alle eksterne samarbejdspartnere, dvs. institutioner som ikke direkte var kommunale men som ønskede at komme ind under KL. Udover skitsering af ydelserne indeholdt i denne servicekontrakt var der også et punkt der omhandlede beregning af størrelsen på den enkelte institutions kontingent. Dette kontingent skulle beregnes som 0,25% af den enkelte institutions samlede lønsum, hvilket groft sagt ville betyde at kontingent for Aalborg, Sønderjyllands og Sjællands Symfoniorkester ville beløbe sig til ikke under kr ,- årligt, dvs. mindst en fordobling af KL s seneste udmelding. KL meldte ud at man var klar over at de 3 ikke-kommunale orkestre ikke kunne tvinges til at tegne en sådan service-kontrakt. I stedet kunne man med god ret tillade sig at lade KL forhandle OK for de 2 kommunale orkestre, og derefter kalkere overenskomsterne af til brug i de 3 ikke-kommunale orkestre, ligesom mange mindre ensembler i DK gør i forhold til vores OK. Men KL meddelte uden omsvøb, at hvis LOF valgte denne model skulle man indstille sig på at man ved fremtidige OK ville forhandle disse centralt uden at invitere musikcheferne fra OSO og ASO med til forhandlingsbordet. Omvendt ville man være indstillet på at invitere et udvalg af musik-/orkesterchefer med til OK-forhandlingerne såfremt de 3 ikke-kommunale orkestre indgik denne service-kontrakt med KL. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 4

5 NY LØN Begrebet Ny Løn er nyt i forhold til overenskomster der gælder for ansatte i landsdelsorkestrene i Danmark. Øvelsen i overgangen til Ny Løn er en flertrins-raket: 1. april 2009: Løntrin for musikere og teknikere omklassificeres (1-2 trin op, afhængigt af anciennitet). 1. april 2009: Teknikere starter på Ny Løn. 1. april 2010: Musikere starter på Ny Løn. Opbygningen af Ny Løn er kendetegnet ved mere simpel sammensætning af den enkelte ansattes løndele, idet der kun opereres med grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn samt resultatløn. Desuden er der langt færre garantitrin end tidligere, idet der for teknikerne nu kun findes startløn samt 1 garanti-trin (efter 2/4 år, afhængigt af ansættelse), hvor der for musikerne nu findes startløn samt 2 garanti-trin (efter henholdsvis 4 år og 14 års ansættelse). De hidtidige solotillæg klassificeres fremover som værende funktionsløn, og evt. anciennitetsbestemte tillæg kategoriseres som kvalifikationsløn. Skiftetillæg bortfalder helt for faste musikere, men bibeholdes for assistenter på timeløn. Løn forhandles efter overgangen til Ny Løn lokalt i de enkelte orkestre, og det er op til den enkelte institution at garantere udmøntningen af lønmidlerne. Dog har man d. 10. feb lavet en national aftale med DMF om udmøntningen af den lokale løndannelse vedr. assistenter i landsdelsorkestrene, idet man hæver disses pension til 12,9% af de pensionsgivende løndele. Dermed ligestilles timeløns-assistenter med de fastansatte musikere mht. pension. KL afholdt d. 5. okt et såkaldt Kick-Off seminar hvor alle chefer, administratorer og tillidsrepræsentanter for de 5 landsdelsorkestre deltog. Her blev principperne for Ny Løn gennemgået og sat i en sammenhæng ift. Musiker- og orkestersammenhæng. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 5

6 ØKONOMI FINANSLOV 2010 Pris- og lønfremskrivningen på Finanslov 2010 er historisk lav, og så lille at den for to orkestre ikke kommer over finanslovens afrunding til hele ,- kr. Når Sjællands Symfoniorkester tilsyneladende får en betragtelig tilskudsfremskrivning skyldes det det forhold, at orkestret i årene 2007, 2008 og 2009 afbetalte på et lån på 6 mio. kr. som Kulturministeriet gav orkestret i 2005 til afhjælpning af situationen da orkestret var uden driftsaftale med Tivoli som følge af ombygningen af Tivolis Koncertsal. Som følge af overenskomsterne fra 2008 og musikernes overgang til Ny Løn pr. 1. april 2010 skal der udmøntes 1,25% i lønstigning til institutionernes ansatte. En situation som sætter økonomien yderligere under pres i en allerede stram økonomisk virkelighed i Landsdelorkestrene. CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER De offentlige tilskud til landsdelsorkestrene og den samlede finansiering pr. orkester fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger på finanslovene og er gengivet i bilag 1. KONCERTTURNE PÅ BORNHOLM Landsdelsorkestrene tager på skift på koncertturné til Bornholm. I 2009 har Aarhus Symfoniorkester være på besøg på Bornholm. Turnus for de kommende års Bornholms-besøg er som følger: 2010: Sønderjyllands Symfoniorkester 2011: Sjællands Symfoniorkester 2012: Aalborg Symfoniorkester 2013: Odense Symfoniorkester 2014: Aarhus Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 6

7 FORNYELSE AF RESULTATAFTALER MED KULTURMINISTERIET RESULTATAFTALERNE Ved en lille markering med daværende kulturminister Carina Christensen blev Landsdelsorkestrenes resultataftaler med kulturministeriet og lokale tilskudsydere underskrevet i juni Forløbet omkring indgåelsen af aftalerne, som tog 2 år, var ikke tilfredsstillende for orkestrene, og formand for Landsdelsorkesterforeningen Ole Hentzen gjorde ved markeringen minister og embedsværk opmærksom på dette. Resultataftalerne løber frem til KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN Kunststyrelsen har på vegne af Kulturministeriet flere gange gjort opmærksom på, at Landsdelsorkestrene ikke fuldt ud lever op til reglerne for regnskabsaflæggelse. Ministeriet ønsker først og fremmest en større - og meget vidtgående mulighed for formålsopdeling af regnskaberne, i modsætning til den mere traditionelle arts-opdeling som benyttes pt. For især de kommunale orkestre vil det ikke være uden problemer at efterkomme ministeriets ønsker, fordi de kommunale regnskabssystemer slet ikke er bygget til den type opstillinger, men også for de øvrige orkestre vil ministeriets ønske betyde en del ekstraarbejde. Der er pt. ikke kontakt om sagen. INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER Sjællands Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Musikchef Søren Bojer Nielsen Musikchef Palle Kjeldgaard Orkesterchef Claus Skjold Larsen Musikchef Finn Schumacker Musikchef Poul Elming ORDFØRENDE MUSIKCHEF Ordførende musikchef for perioden er Søren Bojer Nielsen. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 7

8 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDE MED DANMARKS RADIO Landsdelsorkestrene oplever at samarbejdet med DR fungerer tilfredsstillende. Antallet af transmissioner fra vore koncerter er efterhånden skåret ned til et minimum hvis der skal findes en vis afspejling af et symfonisk koncertliv uden for København på DR. Koncerter optaget af DR finder i stigende grad også vej til DR s websider på dr.dk og bliver distribueret af den kanal og det er en udvikling som orkestrene kun kan bifalde. DEN JYSKE OPERA Den Jyske Opera turnerede i 2009/10 med Verdis La Traviata og Mozarts Idomeneo. Som det har været tilfældet de senere år var sangerniveauet virkelig fint, og begge opsætninger var fuldgode som turnéforestillinger. Desuden medvirkede Århus Symfoniorkester ved operaens stationære forestilling i Musikhuset Århus; den danske førsteopførelse af Puccinis Pigen fra Vesten. Samarbejdet med Den Jyske Opera fungerer fint, og der er en god løbende dialog med operaens chef Giordano Bellincampi om forbedringer i både kunstneriske og praktiske spørgsmål, hvor orkestrene har andel. ORKESTERPRAKTIK FOR KONSERVATORIESTUDERENDE Der har i 2009 været gennemført orkesterpraktik for studerende i 3 af orkestrene. I Aalborg Symfoniorkester var tilmeldt 2 deltagere til prøvespillet 1 klarinet og 1 horn; Desværre meldte klarinetten fra før prøvespillet pga. sygdom, og efter prøvespillet valgte man ikke at tilbyde hornet en praktikplads. Århus Symfoniorkester havde 6 tilmeldte deltagere til prøvespillet om orkesterpraktik. Ud af disse blev der valgt 2, på henholdsvis klarinet og tenorbasun. I Sønderjyllands Symfoniorkester har man haft 1 konservatoriestuderende på klarinet i orkesterpraktik i I Odense Symfoniorkester såvel som i Sjællands Symfoniorkester har der ikke været gennemført orkesterpraktik i LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 8

9 AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS I sæson 08/09 uddeltes Sydbanks Musikpris for 1. gang. Prisen er indstiftet af Sydbank og tildeles årligt til fem regionale vindere, én fra hvert landsdelsorkester. Blandt disse 5 regionale prismodtagere vælges en modtager af den nationale pris. Den nationale prismodtager i sæson 08/09 blev Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, som modtog hædersprisen på kr ,- ved Sankt Hans koncerten på Alsion i Sønderborg d. 23. juni I sæson 09/10 uddeltes Sydbanks Musikpris for 2. gang. Modtagerne af de regionale priser (på hver kr.) var: Karen Andersen, fagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester (tildelt 11. sep. 2009) Olle Davidson, solobassist i Sjællands Symfoniorkester (tildelt 2. okt. 2009) Frank Christensen, solobassist i Aarhus Symfoniorkester (tildelt 29. okt. 2009) Mette Nielsen, soloharpenist i Aalborg Symfoniorkester (tildelt 5. nov. 2009) Anna Dorthea Wolff, 2. solocellist i Odense Symfoniorkester (tildelt 26. nov. 2009) Den store nationale pris på kr., der tildeles én af disse fem regionale prisvindere, uddeles under Skt. Hans koncerten på Alsion i Sønderborg den 23. juni NORDISK ORKESTERKONFERENCE I KØBENHAVN Årets Nordiske Orkesterkonference fandt sted i København i dagene oktober DR Radiosymfoniorkestret var vært for en velarrangeret konference, som bød på koncerter i DR Koncerthuset og Operaen på Holmen. Konferencens tema var internettets nye muligheder for øget synlighed for orkestrene og markedsføring generelt. Der deltog derfor også PR medarbejdere i konferencen, hvor mere end 40 orkestre og institutioner var repræsenteret. Næste Nordiske Konference finder sted i Oslo i uge De danske repræsentanter i den nordiske arbejdsgruppe er Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Gordon Alsing, DR Radiosymfoniorkestret. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 9

10 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR 2010 MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: FORMAND: Sjællands Symfoniorkester Ole Hentzen, bestyrelsesformand NÆSTFORMAND: Sønderjyllands Symfoniorkester Anna Margrethe Ikast, bestyrelsesformand Odense Symfoniorkester Jan Boye Rådmand for by- og kulturforvaltningen, Odense Kommune Aarhus Symfoniorkester Marc Perera Christensen Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Århus Kommune Aalborg Symfoniorkester Nils Bell, bestyrelsesformand ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: Musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester Musikchef Poul Elming, Aalborg Symfoniorkester Musikchef Søren Bojer Nielsen, Sjællands Symfoniorkester Musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester Orkesterchef Claus Skjold Larsen, Sønderjyllands Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 10

11 LandsdelsOrkesterForeningen Årsberetning 2010 Bilag 1: Centrale aktivitetsoplysninger for Landsdelsorkestrene i 2009 Ålborg Symf. Aarhus Symf. Sønderjyllands Odense Symf. Sjællands Symf. Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Symfonikoncerter (abo.) 1) Symfonikoncerter (andre) 2) Børnekoncerter - orkesterkoncerter Børnekoncerter - ensembler Opera, ballet Kammerkoncerter Udendørskoncerter Koncerter på turné i udlandet Indspilninger - antal cd'er indspillet ad 1 ad 2 De "store" koncerter som normalt sælges i abonnement eller via et andet ordinært billetsalg Gratiskoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger og lign.

12 Det klassiske Danmarkskort Oversigt over koncertsteder i 2009 for de 5 landsdelsorkestre Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Sjællands Symfoniorkester

13 Her spillede de 5 landsdelsorkestre koncerter i 2009: Aalborg Symfoniorkester Aalborg, Støvring, Holstebro, Farsø, Herning. Hobro, Randers, Esbjerg, Vejle, Århus, Rebild, Tversted, Pandrup, Skive, Viborg, Skagen, Thisted Aarhus Symfoniorkester Århus, Nykøbing Mors, Skanderborg, Viborg, Herning, Rønne (Bornholm) Esbjerg, Holstebro Sønderjyllands Symfoniorkester Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Kolding, Løgumkloster, Chr. feld, Esbjerg, Flensborg, Hamburg, Eckernförde, Husum, Møgeltønder, Gråsten, Nibøl, Slesvig Odense Symfoniorkester Odense, Ejby, Haarby, Fredericia, Horsens, Holstebro, Århus, Vejle, Ørbæk, Flensborg Sjællands Symfoniorkester København og Frederiksberg, Gunslevholm, Slagelse, Osted, Vallekilde, Værløse, Korsør, Helsinge, Helsingør, Hårlev, Sakskøbing, Hillerød, Borup, Frederiksværk, Albertslund, Vordingborg, Hørsholm, Nivå, Ringsted, Roskilde, Høje Gladsaxe, Holbæk, Næstved, Maribo

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E 9 5 0 0 0 O D E N S E C E - M A I L : L O F @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

Kapelmesteren. Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening. sommer. Dyb vejrtrækning og lang tone. Bom! Lang tone og dyb vejrtrækning. Bøj buen.

Kapelmesteren. Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening. sommer. Dyb vejrtrækning og lang tone. Bom! Lang tone og dyb vejrtrækning. Bøj buen. Kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening 42 sommer 2009 Musikleksikon for bedrevidende Grafisk Notation: Dirigenter, som endnu ikke har lært noder, kan benytte sig af G. N. Ved hjælp af

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 Årsberetning 2012 Forsiden Tak til ledelsen, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere på Krisecentret Røntofte i Helsingør, der har stillet sig til rådighed for illustration til årsberetningen. Indhold

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus godkendt revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Jacob

Læs mere

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER 16. årgang Nr. 1 Marts 2007 Symfo - Nyt er medlemsblad for foreningen Aalborg Symfoniorkesters Venner Redaktion: Kirsten M. Borup og Ellen Bruun (ansv. for dette

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre Årsberetning 2010 Indhold Forord 4 Organisation 8 Kvindekrisecentrene 12 Rådgivning 16 Kampagner og konferencer 20 Samarbejde 24 Økonomi 28 Om LOKK 30 Landsorganisation af Kvindekrisecentre 2 LOKK årsberetning

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

LOKK årsberetning 2011

LOKK årsberetning 2011 LOKK årsberetning 2011 2 årsberetning 2011 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning 2011

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 ÅRSBERETNING 2010 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 Forord På initiativ af daværende kulturminister Carina Christensen (C) blev det kulturpolitiske udspil Kultur for alle lanceret

Læs mere