ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N"

Transkript

1 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N V E S T E R G A D E K Ø B E N H A V N K E - M A I L : I N F S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 8. APRIL 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 IMPLEMENTERING AF NY LØN... 4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE... 4 KL OG FREMTIDEN... 4 NY LØN... 5 ØKONOMI... 6 FINANSLOV CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER... 6 KONCERTTURNE PÅ BORNHOLM... 6 FORNYELSE AF RESULTATAFTALER MED KULTURMINISTERIET... 7 RESULTATAFTALERNE... 7 KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN... 7 INTERNE FORHOLD... 7 MUSIK- OG ORKESTERCHEFER... 7 ORDFØRENDE MUSIKCHEF... 7 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE... 8 SAMARBEJDE MED DANMARKS RADIO... 8 DEN JYSKE OPERA... 8 ORKESTERPRAKTIK FOR KONSERVATORIESTUDERENDE... 8 AKTUELT... 9 SYDBANKS MUSIKPRIS... 9 NORDISK ORKESTERKONFERENCE I KØBENHAVN... 9 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: BILAG 1: CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSORKESTRENE I BILAG 2: REGNSKAB FOR BILAG 3: UDKAST TIL BUDGET FOR BILAG 4: DET KLASSISKE DANMARKSKORT LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 2

3 FORORD 2009 bød på gode kunstneriske succeser for de danske landsdelsorkestre og god kunstnerisk udvikling over hele landet. I Sønderborg og Århus har orkestrene fulgt godt op på de muligheder som åbningerne i 2007 af nye koncertsale har givet, og begge steder har publikum kvitteret ved at møde op i stigende antal, også ud over den første nyheds interesse. Nu kommer publikum for at høre musikken i rigtige, akustisk optimale omgivelser. Odense Symfoniorkester udnævnte i 2009 en ny chefdirigent; Alexander Vedernikov tidligere chef for Bolshoi Balletten i Moskva. Også Odense Symfoniorkester ser stigende besøg til sine koncerter i Odense Koncerthus. I Aalborg arbejdes der fortsat på at sikre det Musikken Hus, som skal give også Aalborg Symfoniorkester tidssvarende rammer om prøver og koncerter. Efter et par år med usikkerhed om projektet synes alt nu at være på plads, og senest har Det Obelske Familiefond doneret 15 mio. kr. til et orgel til koncertsalen i Musikkens Hus. Sjællands Symfoniorkester flyttede i 2009 sine vinterkoncerter til Konservatoriets Koncertsal, og havde den glæde at A. P. Møller fonden finansierede et større renoveringsarbejde i koncertsal og publikumsfoyer. Også publikum har været glade for orkestrets udflytning til Frederiksberg, og besøgstallet til orkestrets koncerter er steget betragteligt. Ikke sjældent dukker der historier op om den klassiske musiks krise og det manglende publikum til koncerter (og teatre). Men faktum er, at der kommer rigtig mange mennesker til klassiske koncerter, og at besøgstallet til koncerter over hele landet formentlig er større end nogensinde før. Det giver imidlertid ikke anledning til at vi, de danske landsdelsorkestre eller andre koncertarrangører, kan hvile på laurbærrene. Det nye publikum er mindre trofaste end tidligere tiders abonnenter. Med et stadigt fokus på både koncertindhold og formidling er landsdelsorkestrene imidlertid godt rustede til at møde musiklivets fremtidige udfordringer. Søren Bojer Nielsen Ordførende musikchef LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 3

4 IMPLEMENTERING AF NY LØN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE KL var i 2008 landsdelsorkestrenes forhandler i forbindelse med overenskomstfornyelserne. Forhandlingsleder for KL var Finn Elholm, fra afdelingen for jura og lønpolitik. LandsdelsOrkesterForeningens overenskomstforhandlingsudvalg bestod af musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Claus Skjold Larsen, Sønderjyllands Symfoniorkester, der bistod KL ved forhandlingerne af de specielle krav. Overenskomsterne som sådan var færdigforhandlet ultimo juni 2008, men den efterfølgende redigerings-fase hos KL tog urimeligt langt tid, og først ultimo november 2009 var alle dele af overenskomsterne underskrevet af organisationerne. Dette betød en stor forsinkelse af den omklassificering af løntrin der ifølge overenskomsten skulle finde sted pr. 1. april 2009, da der ikke var juridisk hjemmel til dette uden underskrevne overenskomster. KL meldte i november 2009 ud at man forventede et honorar fra LOF på ca. kr ,- årligt for overenskomst-forhandlinger generelt samt rådgivning af forskellig art. Dette beløb er væsentligt over niveauet for det honorar Amtsrådsforeningen i sin tid skulle have for dette, og set i lyset af den langsommelige sagsbehandling, samt det faktum at 2 af orkestrene i LOF er kommunale institutioner (Århus og Odense) og derfor naturligt falder ind under KL s forhandlings-forpligtelse, kan LOF ikke umiddelbart acceptere dette honorar-krav. KL OG FREMTIDEN Den 16. februar 2010 fandt der et møde sted mellem repræsentanter for henholdsvis KL og LOF. LOF var repræsenteret ved formand Ole Hentzen samt musikcheferne Søren Bojer Nielsen og Palle Kjeldgaard. Ved dette møde præsenterede KL en såkaldt service-kontrakt som man nu var begyndt at implementere i forhold til alle eksterne samarbejdspartnere, dvs. institutioner som ikke direkte var kommunale men som ønskede at komme ind under KL. Udover skitsering af ydelserne indeholdt i denne servicekontrakt var der også et punkt der omhandlede beregning af størrelsen på den enkelte institutions kontingent. Dette kontingent skulle beregnes som 0,25% af den enkelte institutions samlede lønsum, hvilket groft sagt ville betyde at kontingent for Aalborg, Sønderjyllands og Sjællands Symfoniorkester ville beløbe sig til ikke under kr ,- årligt, dvs. mindst en fordobling af KL s seneste udmelding. KL meldte ud at man var klar over at de 3 ikke-kommunale orkestre ikke kunne tvinges til at tegne en sådan service-kontrakt. I stedet kunne man med god ret tillade sig at lade KL forhandle OK for de 2 kommunale orkestre, og derefter kalkere overenskomsterne af til brug i de 3 ikke-kommunale orkestre, ligesom mange mindre ensembler i DK gør i forhold til vores OK. Men KL meddelte uden omsvøb, at hvis LOF valgte denne model skulle man indstille sig på at man ved fremtidige OK ville forhandle disse centralt uden at invitere musikcheferne fra OSO og ASO med til forhandlingsbordet. Omvendt ville man være indstillet på at invitere et udvalg af musik-/orkesterchefer med til OK-forhandlingerne såfremt de 3 ikke-kommunale orkestre indgik denne service-kontrakt med KL. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 4

5 NY LØN Begrebet Ny Løn er nyt i forhold til overenskomster der gælder for ansatte i landsdelsorkestrene i Danmark. Øvelsen i overgangen til Ny Løn er en flertrins-raket: 1. april 2009: Løntrin for musikere og teknikere omklassificeres (1-2 trin op, afhængigt af anciennitet). 1. april 2009: Teknikere starter på Ny Løn. 1. april 2010: Musikere starter på Ny Løn. Opbygningen af Ny Løn er kendetegnet ved mere simpel sammensætning af den enkelte ansattes løndele, idet der kun opereres med grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn samt resultatløn. Desuden er der langt færre garantitrin end tidligere, idet der for teknikerne nu kun findes startløn samt 1 garanti-trin (efter 2/4 år, afhængigt af ansættelse), hvor der for musikerne nu findes startløn samt 2 garanti-trin (efter henholdsvis 4 år og 14 års ansættelse). De hidtidige solotillæg klassificeres fremover som værende funktionsløn, og evt. anciennitetsbestemte tillæg kategoriseres som kvalifikationsløn. Skiftetillæg bortfalder helt for faste musikere, men bibeholdes for assistenter på timeløn. Løn forhandles efter overgangen til Ny Løn lokalt i de enkelte orkestre, og det er op til den enkelte institution at garantere udmøntningen af lønmidlerne. Dog har man d. 10. feb lavet en national aftale med DMF om udmøntningen af den lokale løndannelse vedr. assistenter i landsdelsorkestrene, idet man hæver disses pension til 12,9% af de pensionsgivende løndele. Dermed ligestilles timeløns-assistenter med de fastansatte musikere mht. pension. KL afholdt d. 5. okt et såkaldt Kick-Off seminar hvor alle chefer, administratorer og tillidsrepræsentanter for de 5 landsdelsorkestre deltog. Her blev principperne for Ny Løn gennemgået og sat i en sammenhæng ift. Musiker- og orkestersammenhæng. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 5

6 ØKONOMI FINANSLOV 2010 Pris- og lønfremskrivningen på Finanslov 2010 er historisk lav, og så lille at den for to orkestre ikke kommer over finanslovens afrunding til hele ,- kr. Når Sjællands Symfoniorkester tilsyneladende får en betragtelig tilskudsfremskrivning skyldes det det forhold, at orkestret i årene 2007, 2008 og 2009 afbetalte på et lån på 6 mio. kr. som Kulturministeriet gav orkestret i 2005 til afhjælpning af situationen da orkestret var uden driftsaftale med Tivoli som følge af ombygningen af Tivolis Koncertsal. Som følge af overenskomsterne fra 2008 og musikernes overgang til Ny Løn pr. 1. april 2010 skal der udmøntes 1,25% i lønstigning til institutionernes ansatte. En situation som sætter økonomien yderligere under pres i en allerede stram økonomisk virkelighed i Landsdelorkestrene. CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER De offentlige tilskud til landsdelsorkestrene og den samlede finansiering pr. orkester fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger på finanslovene og er gengivet i bilag 1. KONCERTTURNE PÅ BORNHOLM Landsdelsorkestrene tager på skift på koncertturné til Bornholm. I 2009 har Aarhus Symfoniorkester være på besøg på Bornholm. Turnus for de kommende års Bornholms-besøg er som følger: 2010: Sønderjyllands Symfoniorkester 2011: Sjællands Symfoniorkester 2012: Aalborg Symfoniorkester 2013: Odense Symfoniorkester 2014: Aarhus Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 6

7 FORNYELSE AF RESULTATAFTALER MED KULTURMINISTERIET RESULTATAFTALERNE Ved en lille markering med daværende kulturminister Carina Christensen blev Landsdelsorkestrenes resultataftaler med kulturministeriet og lokale tilskudsydere underskrevet i juni Forløbet omkring indgåelsen af aftalerne, som tog 2 år, var ikke tilfredsstillende for orkestrene, og formand for Landsdelsorkesterforeningen Ole Hentzen gjorde ved markeringen minister og embedsværk opmærksom på dette. Resultataftalerne løber frem til KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN Kunststyrelsen har på vegne af Kulturministeriet flere gange gjort opmærksom på, at Landsdelsorkestrene ikke fuldt ud lever op til reglerne for regnskabsaflæggelse. Ministeriet ønsker først og fremmest en større - og meget vidtgående mulighed for formålsopdeling af regnskaberne, i modsætning til den mere traditionelle arts-opdeling som benyttes pt. For især de kommunale orkestre vil det ikke være uden problemer at efterkomme ministeriets ønsker, fordi de kommunale regnskabssystemer slet ikke er bygget til den type opstillinger, men også for de øvrige orkestre vil ministeriets ønske betyde en del ekstraarbejde. Der er pt. ikke kontakt om sagen. INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER Sjællands Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Musikchef Søren Bojer Nielsen Musikchef Palle Kjeldgaard Orkesterchef Claus Skjold Larsen Musikchef Finn Schumacker Musikchef Poul Elming ORDFØRENDE MUSIKCHEF Ordførende musikchef for perioden er Søren Bojer Nielsen. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 7

8 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDE MED DANMARKS RADIO Landsdelsorkestrene oplever at samarbejdet med DR fungerer tilfredsstillende. Antallet af transmissioner fra vore koncerter er efterhånden skåret ned til et minimum hvis der skal findes en vis afspejling af et symfonisk koncertliv uden for København på DR. Koncerter optaget af DR finder i stigende grad også vej til DR s websider på dr.dk og bliver distribueret af den kanal og det er en udvikling som orkestrene kun kan bifalde. DEN JYSKE OPERA Den Jyske Opera turnerede i 2009/10 med Verdis La Traviata og Mozarts Idomeneo. Som det har været tilfældet de senere år var sangerniveauet virkelig fint, og begge opsætninger var fuldgode som turnéforestillinger. Desuden medvirkede Århus Symfoniorkester ved operaens stationære forestilling i Musikhuset Århus; den danske førsteopførelse af Puccinis Pigen fra Vesten. Samarbejdet med Den Jyske Opera fungerer fint, og der er en god løbende dialog med operaens chef Giordano Bellincampi om forbedringer i både kunstneriske og praktiske spørgsmål, hvor orkestrene har andel. ORKESTERPRAKTIK FOR KONSERVATORIESTUDERENDE Der har i 2009 været gennemført orkesterpraktik for studerende i 3 af orkestrene. I Aalborg Symfoniorkester var tilmeldt 2 deltagere til prøvespillet 1 klarinet og 1 horn; Desværre meldte klarinetten fra før prøvespillet pga. sygdom, og efter prøvespillet valgte man ikke at tilbyde hornet en praktikplads. Århus Symfoniorkester havde 6 tilmeldte deltagere til prøvespillet om orkesterpraktik. Ud af disse blev der valgt 2, på henholdsvis klarinet og tenorbasun. I Sønderjyllands Symfoniorkester har man haft 1 konservatoriestuderende på klarinet i orkesterpraktik i I Odense Symfoniorkester såvel som i Sjællands Symfoniorkester har der ikke været gennemført orkesterpraktik i LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 8

9 AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS I sæson 08/09 uddeltes Sydbanks Musikpris for 1. gang. Prisen er indstiftet af Sydbank og tildeles årligt til fem regionale vindere, én fra hvert landsdelsorkester. Blandt disse 5 regionale prismodtagere vælges en modtager af den nationale pris. Den nationale prismodtager i sæson 08/09 blev Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, som modtog hædersprisen på kr ,- ved Sankt Hans koncerten på Alsion i Sønderborg d. 23. juni I sæson 09/10 uddeltes Sydbanks Musikpris for 2. gang. Modtagerne af de regionale priser (på hver kr.) var: Karen Andersen, fagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester (tildelt 11. sep. 2009) Olle Davidson, solobassist i Sjællands Symfoniorkester (tildelt 2. okt. 2009) Frank Christensen, solobassist i Aarhus Symfoniorkester (tildelt 29. okt. 2009) Mette Nielsen, soloharpenist i Aalborg Symfoniorkester (tildelt 5. nov. 2009) Anna Dorthea Wolff, 2. solocellist i Odense Symfoniorkester (tildelt 26. nov. 2009) Den store nationale pris på kr., der tildeles én af disse fem regionale prisvindere, uddeles under Skt. Hans koncerten på Alsion i Sønderborg den 23. juni NORDISK ORKESTERKONFERENCE I KØBENHAVN Årets Nordiske Orkesterkonference fandt sted i København i dagene oktober DR Radiosymfoniorkestret var vært for en velarrangeret konference, som bød på koncerter i DR Koncerthuset og Operaen på Holmen. Konferencens tema var internettets nye muligheder for øget synlighed for orkestrene og markedsføring generelt. Der deltog derfor også PR medarbejdere i konferencen, hvor mere end 40 orkestre og institutioner var repræsenteret. Næste Nordiske Konference finder sted i Oslo i uge De danske repræsentanter i den nordiske arbejdsgruppe er Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Gordon Alsing, DR Radiosymfoniorkestret. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 9

10 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR 2010 MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: FORMAND: Sjællands Symfoniorkester Ole Hentzen, bestyrelsesformand NÆSTFORMAND: Sønderjyllands Symfoniorkester Anna Margrethe Ikast, bestyrelsesformand Odense Symfoniorkester Jan Boye Rådmand for by- og kulturforvaltningen, Odense Kommune Aarhus Symfoniorkester Marc Perera Christensen Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Århus Kommune Aalborg Symfoniorkester Nils Bell, bestyrelsesformand ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: Musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester Musikchef Poul Elming, Aalborg Symfoniorkester Musikchef Søren Bojer Nielsen, Sjællands Symfoniorkester Musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester Orkesterchef Claus Skjold Larsen, Sønderjyllands Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 10

11 LandsdelsOrkesterForeningen Årsberetning 2010 Bilag 1: Centrale aktivitetsoplysninger for Landsdelsorkestrene i 2009 Ålborg Symf. Aarhus Symf. Sønderjyllands Odense Symf. Sjællands Symf. Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Symfonikoncerter (abo.) 1) Symfonikoncerter (andre) 2) Børnekoncerter - orkesterkoncerter Børnekoncerter - ensembler Opera, ballet Kammerkoncerter Udendørskoncerter Koncerter på turné i udlandet Indspilninger - antal cd'er indspillet ad 1 ad 2 De "store" koncerter som normalt sælges i abonnement eller via et andet ordinært billetsalg Gratiskoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger og lign.

12 Det klassiske Danmarkskort Oversigt over koncertsteder i 2009 for de 5 landsdelsorkestre Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Sjællands Symfoniorkester

13 Her spillede de 5 landsdelsorkestre koncerter i 2009: Aalborg Symfoniorkester Aalborg, Støvring, Holstebro, Farsø, Herning. Hobro, Randers, Esbjerg, Vejle, Århus, Rebild, Tversted, Pandrup, Skive, Viborg, Skagen, Thisted Aarhus Symfoniorkester Århus, Nykøbing Mors, Skanderborg, Viborg, Herning, Rønne (Bornholm) Esbjerg, Holstebro Sønderjyllands Symfoniorkester Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Kolding, Løgumkloster, Chr. feld, Esbjerg, Flensborg, Hamburg, Eckernförde, Husum, Møgeltønder, Gråsten, Nibøl, Slesvig Odense Symfoniorkester Odense, Ejby, Haarby, Fredericia, Horsens, Holstebro, Århus, Vejle, Ørbæk, Flensborg Sjællands Symfoniorkester København og Frederiksberg, Gunslevholm, Slagelse, Osted, Vallekilde, Værløse, Korsør, Helsinge, Helsingør, Hårlev, Sakskøbing, Hillerød, Borup, Frederiksværk, Albertslund, Vordingborg, Hørsholm, Nivå, Ringsted, Roskilde, Høje Gladsaxe, Holbæk, Næstved, Maribo

ÅRSBERETNING 2011 LANDSDELSORKESTERFO RENINGEN FOR PERIODEN APRIL 2010 TIL MARTS 2011 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN VESTERGADE KØBENHAVN K

ÅRSBERETNING 2011 LANDSDELSORKESTERFO RENINGEN FOR PERIODEN APRIL 2010 TIL MARTS 2011 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN VESTERGADE KØBENHAVN K LANDSDELSORKESTERFORENINGEN VESTERGADE 12 1456 KØBENHAVN K E - MAIL: INFO@SYMPHONY.DK WWW.SYMPHONY.DK LANDSDELSORKESTERFO RENINGEN ÅRSBERETNING 2011 FOR PERIODEN APRIL 2010 TIL MARTS 2011 ÅRSMØDE DEN 8.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 FOR PERIODEN APRIL 2011 TIL MARTS 2012 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N

ÅRSBERETNING 2012 FOR PERIODEN APRIL 2011 TIL MARTS 2012 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E 9 5 0 0 0 O D E N S E C E - M A I L : L O F @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere