ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N"

Transkript

1 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N V E S T E R G A D E K Ø B E N H A V N K E - M A I L : I N F S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 8. APRIL 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 IMPLEMENTERING AF NY LØN... 4 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE... 4 KL OG FREMTIDEN... 4 NY LØN... 5 ØKONOMI... 6 FINANSLOV CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER... 6 KONCERTTURNE PÅ BORNHOLM... 6 FORNYELSE AF RESULTATAFTALER MED KULTURMINISTERIET... 7 RESULTATAFTALERNE... 7 KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN... 7 INTERNE FORHOLD... 7 MUSIK- OG ORKESTERCHEFER... 7 ORDFØRENDE MUSIKCHEF... 7 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE... 8 SAMARBEJDE MED DANMARKS RADIO... 8 DEN JYSKE OPERA... 8 ORKESTERPRAKTIK FOR KONSERVATORIESTUDERENDE... 8 AKTUELT... 9 SYDBANKS MUSIKPRIS... 9 NORDISK ORKESTERKONFERENCE I KØBENHAVN... 9 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: BILAG 1: CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSORKESTRENE I BILAG 2: REGNSKAB FOR BILAG 3: UDKAST TIL BUDGET FOR BILAG 4: DET KLASSISKE DANMARKSKORT LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 2

3 FORORD 2009 bød på gode kunstneriske succeser for de danske landsdelsorkestre og god kunstnerisk udvikling over hele landet. I Sønderborg og Århus har orkestrene fulgt godt op på de muligheder som åbningerne i 2007 af nye koncertsale har givet, og begge steder har publikum kvitteret ved at møde op i stigende antal, også ud over den første nyheds interesse. Nu kommer publikum for at høre musikken i rigtige, akustisk optimale omgivelser. Odense Symfoniorkester udnævnte i 2009 en ny chefdirigent; Alexander Vedernikov tidligere chef for Bolshoi Balletten i Moskva. Også Odense Symfoniorkester ser stigende besøg til sine koncerter i Odense Koncerthus. I Aalborg arbejdes der fortsat på at sikre det Musikken Hus, som skal give også Aalborg Symfoniorkester tidssvarende rammer om prøver og koncerter. Efter et par år med usikkerhed om projektet synes alt nu at være på plads, og senest har Det Obelske Familiefond doneret 15 mio. kr. til et orgel til koncertsalen i Musikkens Hus. Sjællands Symfoniorkester flyttede i 2009 sine vinterkoncerter til Konservatoriets Koncertsal, og havde den glæde at A. P. Møller fonden finansierede et større renoveringsarbejde i koncertsal og publikumsfoyer. Også publikum har været glade for orkestrets udflytning til Frederiksberg, og besøgstallet til orkestrets koncerter er steget betragteligt. Ikke sjældent dukker der historier op om den klassiske musiks krise og det manglende publikum til koncerter (og teatre). Men faktum er, at der kommer rigtig mange mennesker til klassiske koncerter, og at besøgstallet til koncerter over hele landet formentlig er større end nogensinde før. Det giver imidlertid ikke anledning til at vi, de danske landsdelsorkestre eller andre koncertarrangører, kan hvile på laurbærrene. Det nye publikum er mindre trofaste end tidligere tiders abonnenter. Med et stadigt fokus på både koncertindhold og formidling er landsdelsorkestrene imidlertid godt rustede til at møde musiklivets fremtidige udfordringer. Søren Bojer Nielsen Ordførende musikchef LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 3

4 IMPLEMENTERING AF NY LØN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE KL var i 2008 landsdelsorkestrenes forhandler i forbindelse med overenskomstfornyelserne. Forhandlingsleder for KL var Finn Elholm, fra afdelingen for jura og lønpolitik. LandsdelsOrkesterForeningens overenskomstforhandlingsudvalg bestod af musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Claus Skjold Larsen, Sønderjyllands Symfoniorkester, der bistod KL ved forhandlingerne af de specielle krav. Overenskomsterne som sådan var færdigforhandlet ultimo juni 2008, men den efterfølgende redigerings-fase hos KL tog urimeligt langt tid, og først ultimo november 2009 var alle dele af overenskomsterne underskrevet af organisationerne. Dette betød en stor forsinkelse af den omklassificering af løntrin der ifølge overenskomsten skulle finde sted pr. 1. april 2009, da der ikke var juridisk hjemmel til dette uden underskrevne overenskomster. KL meldte i november 2009 ud at man forventede et honorar fra LOF på ca. kr ,- årligt for overenskomst-forhandlinger generelt samt rådgivning af forskellig art. Dette beløb er væsentligt over niveauet for det honorar Amtsrådsforeningen i sin tid skulle have for dette, og set i lyset af den langsommelige sagsbehandling, samt det faktum at 2 af orkestrene i LOF er kommunale institutioner (Århus og Odense) og derfor naturligt falder ind under KL s forhandlings-forpligtelse, kan LOF ikke umiddelbart acceptere dette honorar-krav. KL OG FREMTIDEN Den 16. februar 2010 fandt der et møde sted mellem repræsentanter for henholdsvis KL og LOF. LOF var repræsenteret ved formand Ole Hentzen samt musikcheferne Søren Bojer Nielsen og Palle Kjeldgaard. Ved dette møde præsenterede KL en såkaldt service-kontrakt som man nu var begyndt at implementere i forhold til alle eksterne samarbejdspartnere, dvs. institutioner som ikke direkte var kommunale men som ønskede at komme ind under KL. Udover skitsering af ydelserne indeholdt i denne servicekontrakt var der også et punkt der omhandlede beregning af størrelsen på den enkelte institutions kontingent. Dette kontingent skulle beregnes som 0,25% af den enkelte institutions samlede lønsum, hvilket groft sagt ville betyde at kontingent for Aalborg, Sønderjyllands og Sjællands Symfoniorkester ville beløbe sig til ikke under kr ,- årligt, dvs. mindst en fordobling af KL s seneste udmelding. KL meldte ud at man var klar over at de 3 ikke-kommunale orkestre ikke kunne tvinges til at tegne en sådan service-kontrakt. I stedet kunne man med god ret tillade sig at lade KL forhandle OK for de 2 kommunale orkestre, og derefter kalkere overenskomsterne af til brug i de 3 ikke-kommunale orkestre, ligesom mange mindre ensembler i DK gør i forhold til vores OK. Men KL meddelte uden omsvøb, at hvis LOF valgte denne model skulle man indstille sig på at man ved fremtidige OK ville forhandle disse centralt uden at invitere musikcheferne fra OSO og ASO med til forhandlingsbordet. Omvendt ville man være indstillet på at invitere et udvalg af musik-/orkesterchefer med til OK-forhandlingerne såfremt de 3 ikke-kommunale orkestre indgik denne service-kontrakt med KL. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 4

5 NY LØN Begrebet Ny Løn er nyt i forhold til overenskomster der gælder for ansatte i landsdelsorkestrene i Danmark. Øvelsen i overgangen til Ny Løn er en flertrins-raket: 1. april 2009: Løntrin for musikere og teknikere omklassificeres (1-2 trin op, afhængigt af anciennitet). 1. april 2009: Teknikere starter på Ny Løn. 1. april 2010: Musikere starter på Ny Løn. Opbygningen af Ny Løn er kendetegnet ved mere simpel sammensætning af den enkelte ansattes løndele, idet der kun opereres med grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn samt resultatløn. Desuden er der langt færre garantitrin end tidligere, idet der for teknikerne nu kun findes startløn samt 1 garanti-trin (efter 2/4 år, afhængigt af ansættelse), hvor der for musikerne nu findes startløn samt 2 garanti-trin (efter henholdsvis 4 år og 14 års ansættelse). De hidtidige solotillæg klassificeres fremover som værende funktionsløn, og evt. anciennitetsbestemte tillæg kategoriseres som kvalifikationsløn. Skiftetillæg bortfalder helt for faste musikere, men bibeholdes for assistenter på timeløn. Løn forhandles efter overgangen til Ny Løn lokalt i de enkelte orkestre, og det er op til den enkelte institution at garantere udmøntningen af lønmidlerne. Dog har man d. 10. feb lavet en national aftale med DMF om udmøntningen af den lokale løndannelse vedr. assistenter i landsdelsorkestrene, idet man hæver disses pension til 12,9% af de pensionsgivende løndele. Dermed ligestilles timeløns-assistenter med de fastansatte musikere mht. pension. KL afholdt d. 5. okt et såkaldt Kick-Off seminar hvor alle chefer, administratorer og tillidsrepræsentanter for de 5 landsdelsorkestre deltog. Her blev principperne for Ny Løn gennemgået og sat i en sammenhæng ift. Musiker- og orkestersammenhæng. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 5

6 ØKONOMI FINANSLOV 2010 Pris- og lønfremskrivningen på Finanslov 2010 er historisk lav, og så lille at den for to orkestre ikke kommer over finanslovens afrunding til hele ,- kr. Når Sjællands Symfoniorkester tilsyneladende får en betragtelig tilskudsfremskrivning skyldes det det forhold, at orkestret i årene 2007, 2008 og 2009 afbetalte på et lån på 6 mio. kr. som Kulturministeriet gav orkestret i 2005 til afhjælpning af situationen da orkestret var uden driftsaftale med Tivoli som følge af ombygningen af Tivolis Koncertsal. Som følge af overenskomsterne fra 2008 og musikernes overgang til Ny Løn pr. 1. april 2010 skal der udmøntes 1,25% i lønstigning til institutionernes ansatte. En situation som sætter økonomien yderligere under pres i en allerede stram økonomisk virkelighed i Landsdelorkestrene. CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER De offentlige tilskud til landsdelsorkestrene og den samlede finansiering pr. orkester fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger på finanslovene og er gengivet i bilag 1. KONCERTTURNE PÅ BORNHOLM Landsdelsorkestrene tager på skift på koncertturné til Bornholm. I 2009 har Aarhus Symfoniorkester være på besøg på Bornholm. Turnus for de kommende års Bornholms-besøg er som følger: 2010: Sønderjyllands Symfoniorkester 2011: Sjællands Symfoniorkester 2012: Aalborg Symfoniorkester 2013: Odense Symfoniorkester 2014: Aarhus Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 6

7 FORNYELSE AF RESULTATAFTALER MED KULTURMINISTERIET RESULTATAFTALERNE Ved en lille markering med daværende kulturminister Carina Christensen blev Landsdelsorkestrenes resultataftaler med kulturministeriet og lokale tilskudsydere underskrevet i juni Forløbet omkring indgåelsen af aftalerne, som tog 2 år, var ikke tilfredsstillende for orkestrene, og formand for Landsdelsorkesterforeningen Ole Hentzen gjorde ved markeringen minister og embedsværk opmærksom på dette. Resultataftalerne løber frem til KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSEN Kunststyrelsen har på vegne af Kulturministeriet flere gange gjort opmærksom på, at Landsdelsorkestrene ikke fuldt ud lever op til reglerne for regnskabsaflæggelse. Ministeriet ønsker først og fremmest en større - og meget vidtgående mulighed for formålsopdeling af regnskaberne, i modsætning til den mere traditionelle arts-opdeling som benyttes pt. For især de kommunale orkestre vil det ikke være uden problemer at efterkomme ministeriets ønsker, fordi de kommunale regnskabssystemer slet ikke er bygget til den type opstillinger, men også for de øvrige orkestre vil ministeriets ønske betyde en del ekstraarbejde. Der er pt. ikke kontakt om sagen. INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER Sjællands Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Musikchef Søren Bojer Nielsen Musikchef Palle Kjeldgaard Orkesterchef Claus Skjold Larsen Musikchef Finn Schumacker Musikchef Poul Elming ORDFØRENDE MUSIKCHEF Ordførende musikchef for perioden er Søren Bojer Nielsen. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 7

8 SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDE MED DANMARKS RADIO Landsdelsorkestrene oplever at samarbejdet med DR fungerer tilfredsstillende. Antallet af transmissioner fra vore koncerter er efterhånden skåret ned til et minimum hvis der skal findes en vis afspejling af et symfonisk koncertliv uden for København på DR. Koncerter optaget af DR finder i stigende grad også vej til DR s websider på dr.dk og bliver distribueret af den kanal og det er en udvikling som orkestrene kun kan bifalde. DEN JYSKE OPERA Den Jyske Opera turnerede i 2009/10 med Verdis La Traviata og Mozarts Idomeneo. Som det har været tilfældet de senere år var sangerniveauet virkelig fint, og begge opsætninger var fuldgode som turnéforestillinger. Desuden medvirkede Århus Symfoniorkester ved operaens stationære forestilling i Musikhuset Århus; den danske førsteopførelse af Puccinis Pigen fra Vesten. Samarbejdet med Den Jyske Opera fungerer fint, og der er en god løbende dialog med operaens chef Giordano Bellincampi om forbedringer i både kunstneriske og praktiske spørgsmål, hvor orkestrene har andel. ORKESTERPRAKTIK FOR KONSERVATORIESTUDERENDE Der har i 2009 været gennemført orkesterpraktik for studerende i 3 af orkestrene. I Aalborg Symfoniorkester var tilmeldt 2 deltagere til prøvespillet 1 klarinet og 1 horn; Desværre meldte klarinetten fra før prøvespillet pga. sygdom, og efter prøvespillet valgte man ikke at tilbyde hornet en praktikplads. Århus Symfoniorkester havde 6 tilmeldte deltagere til prøvespillet om orkesterpraktik. Ud af disse blev der valgt 2, på henholdsvis klarinet og tenorbasun. I Sønderjyllands Symfoniorkester har man haft 1 konservatoriestuderende på klarinet i orkesterpraktik i I Odense Symfoniorkester såvel som i Sjællands Symfoniorkester har der ikke været gennemført orkesterpraktik i LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 8

9 AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS I sæson 08/09 uddeltes Sydbanks Musikpris for 1. gang. Prisen er indstiftet af Sydbank og tildeles årligt til fem regionale vindere, én fra hvert landsdelsorkester. Blandt disse 5 regionale prismodtagere vælges en modtager af den nationale pris. Den nationale prismodtager i sæson 08/09 blev Thomas Jensen, solofløjtenist i Sønderjyllands Symfoniorkester, som modtog hædersprisen på kr ,- ved Sankt Hans koncerten på Alsion i Sønderborg d. 23. juni I sæson 09/10 uddeltes Sydbanks Musikpris for 2. gang. Modtagerne af de regionale priser (på hver kr.) var: Karen Andersen, fagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester (tildelt 11. sep. 2009) Olle Davidson, solobassist i Sjællands Symfoniorkester (tildelt 2. okt. 2009) Frank Christensen, solobassist i Aarhus Symfoniorkester (tildelt 29. okt. 2009) Mette Nielsen, soloharpenist i Aalborg Symfoniorkester (tildelt 5. nov. 2009) Anna Dorthea Wolff, 2. solocellist i Odense Symfoniorkester (tildelt 26. nov. 2009) Den store nationale pris på kr., der tildeles én af disse fem regionale prisvindere, uddeles under Skt. Hans koncerten på Alsion i Sønderborg den 23. juni NORDISK ORKESTERKONFERENCE I KØBENHAVN Årets Nordiske Orkesterkonference fandt sted i København i dagene oktober DR Radiosymfoniorkestret var vært for en velarrangeret konference, som bød på koncerter i DR Koncerthuset og Operaen på Holmen. Konferencens tema var internettets nye muligheder for øget synlighed for orkestrene og markedsføring generelt. Der deltog derfor også PR medarbejdere i konferencen, hvor mere end 40 orkestre og institutioner var repræsenteret. Næste Nordiske Konference finder sted i Oslo i uge De danske repræsentanter i den nordiske arbejdsgruppe er Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Gordon Alsing, DR Radiosymfoniorkestret. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 9

10 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR 2010 MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: FORMAND: Sjællands Symfoniorkester Ole Hentzen, bestyrelsesformand NÆSTFORMAND: Sønderjyllands Symfoniorkester Anna Margrethe Ikast, bestyrelsesformand Odense Symfoniorkester Jan Boye Rådmand for by- og kulturforvaltningen, Odense Kommune Aarhus Symfoniorkester Marc Perera Christensen Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Århus Kommune Aalborg Symfoniorkester Nils Bell, bestyrelsesformand ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: Musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester Musikchef Poul Elming, Aalborg Symfoniorkester Musikchef Søren Bojer Nielsen, Sjællands Symfoniorkester Musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester Orkesterchef Claus Skjold Larsen, Sønderjyllands Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 10

11 LandsdelsOrkesterForeningen Årsberetning 2010 Bilag 1: Centrale aktivitetsoplysninger for Landsdelsorkestrene i 2009 Ålborg Symf. Aarhus Symf. Sønderjyllands Odense Symf. Sjællands Symf. Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Antal Publikum Symfonikoncerter (abo.) 1) Symfonikoncerter (andre) 2) Børnekoncerter - orkesterkoncerter Børnekoncerter - ensembler Opera, ballet Kammerkoncerter Udendørskoncerter Koncerter på turné i udlandet Indspilninger - antal cd'er indspillet ad 1 ad 2 De "store" koncerter som normalt sælges i abonnement eller via et andet ordinært billetsalg Gratiskoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger og lign.

12 Det klassiske Danmarkskort Oversigt over koncertsteder i 2009 for de 5 landsdelsorkestre Aalborg Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Sjællands Symfoniorkester

13 Her spillede de 5 landsdelsorkestre koncerter i 2009: Aalborg Symfoniorkester Aalborg, Støvring, Holstebro, Farsø, Herning. Hobro, Randers, Esbjerg, Vejle, Århus, Rebild, Tversted, Pandrup, Skive, Viborg, Skagen, Thisted Aarhus Symfoniorkester Århus, Nykøbing Mors, Skanderborg, Viborg, Herning, Rønne (Bornholm) Esbjerg, Holstebro Sønderjyllands Symfoniorkester Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Kolding, Løgumkloster, Chr. feld, Esbjerg, Flensborg, Hamburg, Eckernförde, Husum, Møgeltønder, Gråsten, Nibøl, Slesvig Odense Symfoniorkester Odense, Ejby, Haarby, Fredericia, Horsens, Holstebro, Århus, Vejle, Ørbæk, Flensborg Sjællands Symfoniorkester København og Frederiksberg, Gunslevholm, Slagelse, Osted, Vallekilde, Værløse, Korsør, Helsinge, Helsingør, Hårlev, Sakskøbing, Hillerød, Borup, Frederiksværk, Albertslund, Vordingborg, Hørsholm, Nivå, Ringsted, Roskilde, Høje Gladsaxe, Holbæk, Næstved, Maribo

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E 9 5 0 0 0 O D E N S E C E - M A I L : L O F @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

DANMARKSTURNÉ JANUAR 2015

DANMARKSTURNÉ JANUAR 2015 CSB Island Entertainment ApS præsenterer GORDON KENNEDY FARSHAD KHOLGHI JOACHIM KNOP MIKKEL SCHRØDER ULDAL PRESSEINFO 2014 ET MUSIKALSK COMEDYSHOW DER KLÆDER MANDEN AF TIL SKINDET! DANMARKSTURNÉ JANUAR

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

DANMARKSTURNÉ START 2015

DANMARKSTURNÉ START 2015 CSB Island Entertainment ApS præsenterer PRESSEINFO 2014 ET MUSIKALSK COMEDYSHOW DER KLÆDER MANDEN AF TIL SKINDET! DANMARKSTURNÉ START 2015 Midtvejskrise Børn Skilsmisse Ægteskab Utroskab Viagra Karriere

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere