Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl Sted: Børnehuset Hybenhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl Sted: Børnehuset Hybenhuset Til stede: Medarbejdere: Ulla Løwenstein, Helle Høgh Nilsson Forældre: Mette Hededam Hummel (Hyldekær), Caroline Ditlefsen (Lavendelhuset), Niels Hjortnæs (Gundsømagle), Nina Storgaard (Hybenhuset), Mikael Kjellander (Firkløveren), Neilsean Lavlund Victorino (Gundsømagle) Desuden deltog økonomimedarbejder Palle Bo Hansen i forb. m. dagsordenens pkt. 2 Fraværende: Jimmy Mejlby (Hyldekær), Diana Mazur Henriksen (Firkløveren), Rikke Friis Lotin Ho (Lavendelhuset), Kim Ancher (Hybenhuset), Lars Bo Larsen (Baunehøj) Referent: Neilsean Lavlund Victorino 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetgennemgang v. Palle og Helle 3. Pkt. fra sidst: Hvordan kan bestyrelsen medvirke til at brede vores vision ud: Vi vil skabe trivsel gennem nærvær, engagement og kommunikation 3.1. Emner og tiltag fra bestyrelsens side i løbet af året, i relation til visionen 3.2. Hvad vil vi med området på det overordnede pædagogiske niveau? 4. Nyt fra områdeleder 4.1. Sammenlægning af afdelinger i sommerferien 4.2. Principper for vikartagning 4.3. Beløb til delt lokation (Gundsømagle bh) 4.4. andet 5. Nyt fra afdelingerne 6. Tilbagemelding fra bestyrelseskursus 7. Tilbagemelding fra Dialogfora 8. Evt. Side 1/5

2 ad 1) Dagsordenen er blevet godkendt. Tidligere suppleant Caroline Ditlefsen overtager bestyrelsespladsen efter Johnny Andersen, som nu har trukket sig fra bestyrelsen. ad 2) De fremskrevne vikartimelønninger er taget ud af forecastet og sammen med. modtagne refusioner for 2010 betyder det, at forecastet ved udgangen af januar 2011 er forbedret med kr. I nogle afdelinger er der nu flere børn end budgetteret, det medfører en større indtjening. Merindtjeningen, der følger barnet, anvendes fortrinsvis til mere personale. Forecastet er opbygget af informationer fra ProKap (aktuelt antal børn), PRISME (regnskabssystemet), RAKAT (indkøbssystemet) samt SD (lønsystemet). Systemerne har ikke nogen integration, når der tales forecast, da det jo i sagens natur er forventninger til fremtiden, der anvendes. Ved reelt udbetalte gager og omkostninger er der integration til regnskabssystemet, forventede omkostninger til gager beregnes og reguleres i forecastet. ProKap: Sidst på året reguleres der for tilgang/afgang i ProKap, og nettoforskydnigen (beløbet der følger børnene) bogføres i regnskabet. Ved større afvigelser er det relevant at korrigere forecastet. Forecastet viser ved udgangen af januar 2011 et års resultat på minus kr. Resultatet er indenfor det kommunalt afstukne rammer med et underskud på maks. 2%. ad 3) Det er blevet diskuteret, hvordan vi som forældre kan støtte personalet i dagligdagen. ad 3.1) Der er blevet talt om sponsorering, deltagelse i ture, vask af legetøj, vask af sengetøj. Forældrekontaktudvalget i den enkelte afdelinger kan stå for f.eks. kaffedage, hvilket kan frigive personaletimer. Man kan spørge forældrene, hvad de prioriterer aktiviteter o.s.v. Der er blevet talt om tiltag i forb. m. kommunikationen ved brug af hjemmeside. Forældretilfredshedsundersøgelse kan resultere i belysning af forhold, der fungerer godt og forhold, der kan forbedres. Arbejdsdage promoveres mere. Side 2/5

3 3.2) Følgende værdi-ord er blevet nævnt og debatteret: Kreativitet, sport og bevægelse, natur, sprog, musik, sociale relationer, omsorg og nærvær, sociale kompetencer, konflikthåndtering, selvhjulpenhed. Til næste møde vil vi fokusere på området sociale kompetencer. ad 4) Områdeleder Helle præsenterede flg. punkter: 4.1) Et forsøg med at sammenlægge afdelinger i ca. 14 dage i sommerferien er blevet fremlagt. Grunden er, at der kan reduceres udgifter ved, at hovedparten af personale afholder ferie i denne periode. Som sidegevinst lærer personalet hinanden bedre at kende i de forskellige afdelinger. Det er også nævnt, at forældrene kraftigt bør opfordres til at melde ud, hvornår de holder ferie og overholde denne udmelding. På denne måde kan den enkelte afdeling lave en realistisk bemandingsplan, så overbemanding undgås mest muligt. Områdeleder Helle vil skaffe udregninger, der kan belyse, hvor meget der kan spares ved at sammenlægge afdelinger. Der kan så være behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at diskutere emnet videre. 4.2) Der er sat kr. af til vikarkonto. Princippet for at anvende vikarer i 2011 er flg.: For Q1 og Q4 er det, når der er mere end én fraværende fastansat. For Q2 og Q3 er det, når der mere end 2 fraværende fastansatte. 4.3) Pr. 01/01/2011 får Gundsømagle Børnehave 10 timer/uge af vikarkontoen grundet delt lokation i 2 huse. 4.4) Der er en pulje i kommunen under betegnelsen Det gode arbejdsliv. Områdeleder Helle har søgt kr. fra denne pulje til at styrke flg. områder Stærk faglighed Større trivsel Mere nærvær Lavere sygefravær Projektet løber over 1,5 år. Projektet er for at sætte fokus på og underbygge områdets vision vi vil skabe trivsel gennem kommunikation, engagement og nærvær. Baggrunden er bl.a., at området skal opleves mindre adskilt, ligesom idéudveksling og oparbejdelse af videns- og kompetencebank er fokusområder. Svar på projektetansøgningen forventes i marts. Side 3/5

4 ad 5) Lavendelhuset Der er bevilget køkken, så afdelingen nu får eget køkken. I denne forbindelse er der brug for køkkenpersonale, der kan lave mad 16 timer om ugen. Børnene går meget op i rytmik. Hybenhuset Bestyrelsesmedlem Kim skulle lave et skriv vedr. sponsorater. Der er ok stemning og god kampgejst blandt personalet. D. 28/02/2011 forlader en medhjælper afdelingen. Hyldekær Ingen kommentarer Firkløveren Der blev taget afsked med sidste medarbejder, der blev afskediget i Et forældrekontaktudvalgsmøde blev afholdt. d. 14/02/2011, hvor bl.a. JGI blev diskuteret, og der var stemning for at fortsætte. Gundsømagle Der skal holdes et forældremøde d. 16/02/2011, hvor fremtiden for kolonien samt prioriteringen af de såkaldte rygsækmidler. Hjemmesiden benyttes mere og mere til at fremme kommunikationen mellem afdelingen og forældre. Baunehøj Ingen kommentarer ad 6) Områdeleder Helle var den eneste fra området, der deltog. Der blev rejst flere spørgsmål denne gang, hvilket nok skyldtes, at de øvrige deltagere nu havde siddet et år i bestyrelser. Nogle deltagere udtrykte skuffelse ved bestyrelsens ansvars-/kompetenceområder. Input til visioner, overordnet pædagogik og overordnet budgetindsigt/principper er bestyrelsens mulighed for at sætte sit fingeraftryk på området. Kurset gentages næste år. ad 7) Dagtilbudsforumsmøde d. 17/01/2011 Officielt referat: referat doc Formand Nina har skrevet referat til bestyrelsen efter sin deltagelse. Pilotprojektet fra Hybenhuset, der omhandler tidlig inklusion af for tidlig fødte børn, bliver dog Side 4/5

5 desværre ikke til noget i første omgang grundet økonomien. Det bliver måske taget op i Der kommer høringssvar vedr. revidering af børne- og ungepolitikken i kommunen. Dagtilbudsforummøde d. 07/02/2011 Officielt referat: Mødet er blevet brugt til at diskutere forskellige emner/områder, der bliver berørt af budgetbesparelser. Der blev udtrykt bekymring, men også diskuteret konstruktive forslag. ad 8) Der er blevet mindet om, at konferencen "Børn og unges trivsel" foregår mandag d. 28. februar Der er blevet spurgt om muligheden for at tilknytte en vuggestue-afdeling til en børnehave-afdeling ikke som decideret sammenlægning, men mere baseret på en løsere struktur. F.eks. kan vuggestuebørn fra tid til anden komme over til en tilknyttet børnehave. På den måde kan overgangen fra vuggestue til børnehave gøres lettere for børnene. Og omvendt vil børnehavebørnene sikkert sætte pris på at bevare kontakten til de voksne i vuggestuen. Områdeleder Helle har fortalt, at emnet har haft været drøftet i lederteam, men er noget man først vil tage det op igen, når der er kommet mere ro i afdelingerne. Side 5/5

Tak for interessen og deltagelsen i vores fælles forældremøde onsdag den 26. oktober. Som lovet er her referatet fra hvert hus eget møde.

Tak for interessen og deltagelsen i vores fælles forældremøde onsdag den 26. oktober. Som lovet er her referatet fra hvert hus eget møde. Små referater fra forældremødet Nivå området V/ områdeleder Jane Sys Toftesgaard Mariehøj 501 2990 Nivå Tlf 72 56 53 44 jsto@fredensborg.dk Dato: Kære forældre. Tak for interessen og deltagelsen i vores

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Virksomhedsplan Årsplan 2010

Virksomhedsplan Årsplan 2010 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere