Om årsafslutning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om årsafslutning 2013"

Transkript

1 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013

2 Indhold 1 Indledning Departementernes ansvar Institutionernes ansvar (Navision brugere) Institutionernes ansvar (øvrige brugere) Tilknyttede vejledninger omkring årsafslutningen 4 2 Hvad er nyt Der lukkes for bogføring med udgangen af januar Væsentlige fejlrettelser kan bogføres i uge Periode 13 opdeles kun på 2 delperioder Bevillingsafregningen omlægges Endelig regnskabsgodkendelse den 20. februar Offentliggørelse af årsrapporter den 20. marts 6 3 Processen Periode Periode 13, Periode 13, Godkendelse af ministerområderegnskab Afstemning til SKS ØSC understøttelse Supplerende regnskabsmateriale Regnskabsmæssige forklaringer Årsrapport Otte gode råd om årsafslutningen Udpeg en tovholder Udarbejd huskelister Kortlæg arbejdsgange Arbejd med sideløbende processer Udarbejd foreløbig årsafslutning Anvend periodiseringsoversigter Indhent fakturaer i god tid Få mellemregningskonti udlignet 16 Vedlagte bilag Bilag 1: Tidsplan for årsafslutning 2013 Bilag 2: Regnskabserklæring til godkendelse af ministerområderegnskaberne Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 1 Indledning Årsafslutningen for 2013 fremrykkes med ca. én måned set i forhold til årsafslutningen for 2012 med henblik på, at statsregnskabet og årsrapporterne for 2013 kan fremsættes den 20. marts Fremrykningen gennemføres ved at lukke for bogføring i Navision ca. 2 uger tidligere end i De resterende 2 ugers besparelse opnås ved en omlægning af bevillingsafregningen. Vejledningen her indeholder en gennemgang af de nærmere retningslinjer for gennemførelsen af årsafslutningen Hovedprincipperne i omlægningen er nærmere gennemgået i kapitel 2. Herefter følger i kapitel 3 en nærmere gennemgang af årsafslutningsprocessen og de tidsfrister, der er knyttet til selve processen. Endelig indeholder kapitel 4 en række råd til, hvorledes man kan tilrettelægge selve processen. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man så hurtigt som muligt går i gang med at fastlægge de nærmere interne retningslinjer for gennemførelsen af årsafslutningen for 2013, dels med henblik på at få gennemgået og fordelt arbejdsopgaver mv., og dels med henblik på at få tilrettelagt selve den interne proces omkring årsafslutningen. 1.1 Departementernes ansvar Det er departementernes ansvar at tilrettelægge årsafslutningen indenfor de enkelte ministerområder. Departementerne er i den forbindelse også ansvarlige for selve bevillingsafregningen, herunder sikring af at bevillingsafregningen bogføres i så god tid, at den samlede bevillingsafregning kan være afsluttet med udgangen af januar måned 2014, jf. afsnit 3.2. Departementerne er ligeledes ansvarlige for at godkende de endelige ministerområderegnskaber overfor Moderniseringsstyrelsen. Denne godkendelse skal senest foretages torsdag den 20. februar Institutionernes ansvar (Navision brugere) De enkelte statsinstitutioner er ansvarlige for at gennemføre årsafslutningen inden for de overordnede rammer, der er udstukket af henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og ressortdepartementerne. For Navision brugere, der er tilsluttet Økonomiservicecenteret, vil der blive udarbejdet en særskilt beskrivelse af tidsterminer i forbindelse med årsafslutningen. Vejledningen kan findes på Statens Administrations hjemmeside. 3

4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) Statsinstitutioner, der anvender andre lokale økonomisystemer end Navision, er underlagt de samme forpligtelser omkring årsafslutningen som Navision brugere, men de er selv ansvarlige for den løbende dataoverførsel til SKS. Disse institutioner skal derfor selv sørge for den løbende afstemning af data registreret i SKS set i forhold til data registreret i de lokale økonomisystemer, jf. afsnit Tilknyttede vejledninger omkring årsafslutningen Der vil i tilknytning til denne vejledning blive udarbejdet følgende vejledninger, der er relevante i relation til årsafslutningen: 1. Moderniseringsstyrelsens vejledning om bevillingsafregning Vejledningen kan hentes på ØAV under vejledninger på regnskabsområdet. 2. Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen udsender særskilt information herom, når vejledningen er tilgængelig. 3. Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsafslutning 2013 i Navision. Moderniseringsstyrelsen udsender særskilt information herom, når vejledningen er tilgængelig. 4. Statens Administrations vejledning om årsafslutning Statens Administration udsendes særskilt information herom, når vejledningen er tilgængelig. 4

5 2 Hvad er nyt Den centrale ændring i forbindelse med årsafslutningen for 2013 er, at den skal afsluttes ca. én måned tidligere end i Fremrykningen gennemføres ved at lukke for bogføring i de lokale økonomisystemer ca. 14 dage tidligere end i 2012, mens de resterende 14 dages tidsbesparelse opnås ved en omlægning af bevillingsafregningen. De væsentligste ændringer i relation til årsafslutningen 2013 er sammenfattet i nedenstående oversigt. De væsentligste ændringer i forbindelse med årsafslutningen Der lukkes for bogføring med udgangen af januar måned 2. Der er en uge til væsentlige fejlrettelser 3. Periode 13 opdeles kun på 2 delperioder 4. Bevillingsafregningen omlægges 5. Endelig regnskabsgodkendelse den 20. februar Offentliggørelse af årsrapporter og statsregnskab den 20. marts Der lukkes for bogføring med udgangen af januar Al bogføring skal være afsluttet med udgangen af januar måned 2014 inkl. bogføring af bevillingsafregningen, jf. afsnit 2.4. Efter udgangen af januar måned er der udelukkende adgang til bogføring af eventuelle fejlrettelser i den udstrækning, disse fejlrettelser er godkendt af Moderniseringsstyrelsen. 2.2 Væsentlige fejlrettelser kan bogføres i uge 6 Efter udgangen af januar er der én uge til bogføring af eventuelle væsentlige fejlrettelser (uge 6). Eventuelle væsentlige fejlrettelser må kun bogføres med Moderniseringsstyrelsens forudgående godkendelse, jf. den nærmere beskrivelse i afsnit Periode 13 opdeles kun på 2 delperioder Periode 13 har tidligere været opdelt på en række delperioder, hvor hver delperiode var forbeholdt bogføringen af en række særskilte regnskabsposter. I forbindelse med årsafslutningen 2013 opdeles periode 13 kun på 2 delperioder henholdsvis periode 13,1 og periode 13,2. 5

6 Periode 13,1 løber indtil udgangen januar måned, mens periode 13,2 løber indtil udgangen af uge 6 og udelukkende omfatter bogføring af væsentlige fejlrettelser. De to delperioder er nærmere beskrevet i afsnit 3.2 og afsnit Bevillingsafregningen omlægges Indtil i dag er bevillingsafregningen både blevet bogført i Navision (de lokale økonomisystemer), og samtidig har man manuelt skulle indrapportere bevillingsafregningen til Statens Budgetsystem. Fra i år skal bevillingsafregningen udelukkende bogføres i Navision, hvorefter den automatisk vil blive overført til Statens Budgetsystem. Herved kan processen gøres kortere og samtidig undgår man de mange differencer mellem registreringerne i Navision og Statens Budgetsystem. Bevillingsafregningen skal være afsluttet med udgangen af januar måned. Processen omkring bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsen særskilte vejledning om bevillingsafregning Endelig regnskabsgodkendelse den 20. februar Departementerne skal godkende ministerområderegnskaberne overfor Moderniseringsstyrelsen senest torsdag den 20. februar Godkendelsen foretages ved indsendelse af underskrevet regnskabserklæring til Moderniseringsstyrelsen, jf. afsnit Offentliggørelse af årsrapporter den 20. marts Den 20. marts 2014 offentliggøres det endelige statsregnskab for 2013 og på samme dato skal årsrapporterne for 2013 foreligge i underskrevet stand. Selve retningslinjerne for udarbejdelsen af årsrapporterne er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens særskilte vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. 6

7 3 Processen De enkelte institutioners bogføring af årsafslutningen 2013 inkl. bevillingsafregningen skal som udgangspunkt være afsluttet med udgangen af januar måned Herefter kan der i uge 6 bogføres væsentlige fejlrettelser, såfremt disse er godkendt af Moderniseringsstyrelsen. Efter uge 6 foretager Moderniseringsstyrelsen den afsluttende konsolidering af det samlede statsregnskabet. Den samlede tidsplan for årsafslutningen er illustreret på nedenstående tidslinje, hvor det samtidig er angivet, hvor mange arbejdsdage der er til rådighed i de enkelte perioder. Tidsplan for årsafslutning arbdage 13 arbdage 5 arbdage 9 arbdage 20 arbdage Periode 12 Periode 13.1 Periode Regnskabserklæring 20.3 Statsregnskab Tidsplanen er nærmere uddybet i bilag Periode 12 Sidste dag for bogføring i periode 12 er tirsdag den 14. januar 2014, hvor efter regnskabstal kan udskrives fra Statens Koncern System (SKS) onsdag morgen den 15. januar. Samlet set er der 9 arbejdsdage til bogføring i periode 12 efter månedens udløb. Den længere periode til bogføringen i periode 12 set i forhold til årets øvrige måneder skyldes, at al almindelig bogføring og afstemning så vidt muligt skal være afsluttet inden udgangen af periode 12, således periode 13 kan forbeholdes bogføring af poster, der først kan opgøres, når periode 12 er afsluttet. Der er følgende centrale tidsterminer for periode 12: 01. december 2013 Periode 12 starter 18. december 2013 Sidste frist for registrering af betalinger i banken via ØSC 18. december 2013 Sidste frist for udsendelse af fakturaer til andre statsinst. 7

8 9. januar 2014 Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC 13. januar 2014 Afskrivninger foretages og bogføres i ØSC 14. januar 2014 Der lukkes for bogføring i periode 12 Til brug for kontrol og afstemning af perioden udarbejder ØSC en samlet regnskabserklæring, når periode 12 er afsluttet, jf. afsnit Periode 13,1 Periode 13,1 løber fra onsdag den 15. januar til fredag den 31. januar, og efter udgangen af denne periode kan der kun foretages bogføring med Moderniseringsstyrelsen forudgående godkendelse. Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,1: 15. januar 2014 Periode 13,1 starter 30. januar 2014 Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC 31. januar 2014 Der lukkes for bogføring i periode 13,1 For at sikre en effektiv tids anvendelse i perioden, anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at man udarbejder en nærmere arbejdsplan for, hvad der må bogføres i perioden, og på hvilke tidspunkter denne bogføring må foretages. Udarbejdelsen af en sådan arbejdsplan kan fx koordineres via en særskilt udpeget tovholder for årsafslutningsprocessen, jf. afsnit 4.1. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man reserverer periode 13,1 til bogføring af følgende typer poster: Væsentlige fejlrettelser Transaktioner der først kan bogføres, når periode 12 er afsluttet Periodiseringsoversigter Bevillingsafregningen Væsentlige fejlrettelser Det er den enkelte institution, der selv afgør, hvad man vil acceptere af væsentlige fejlrettelser i perioden, men Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man fastlægger en intern definition, der sikrer, at man kun anvender tid til rettelse af fejl der har reel betydning for det endelige regnskabsresultat. Under væsentlige fejlrettelser bør endvidere indgå eventuelle rettelser på baggrund af den udsendte regnskabserklæring fra ØSC angående periode 12, jf. afsnit 3.6. Periodiseringsoversigter Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man i løbet af periode 13,1 udarbejder periodiseringsoversigter med overslag over væsentlige udgifter og indtægter i det afsluttede kalenderår, som endnu ikke er bogført fx på grund af ikke modtagne regninger. 8

9 Disse oversigter kan så danne udgangspunkt for bogføring af udestående udgifter, således at man sikrer, at der sker en korrekt periodisering af regnskabet, jf. afsnit 4.6. Transaktioner der først kan bogføres, når periode 12 er afsluttet Udover væsentlige fejlrettelser og periodiseringsoversigterne kan der i periode 13,1 forekomme poster, der først kan opgøres, når periode 12 er afsluttet. Bogføringen af bevillingsafregningen vil falde under denne kategori. Af øvrige typer poster der kan falde under denne kategori kan fx være: 1. Lønreguleringer 2. Regulering af feriepengeforpligtelser eller øvrige reguleringer af hensættelser 3. Regulering af tilskud og refusionsordninger 4. Regulering af indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, intern handel og interne overførsler Det er ikke muligt at angive en udtømmende oversigt over poster, der kan falde under denne kategori, da dette vil variere fra institution til institution. Det centrale er imidlertid, at man i den enkelte institution gør sig nogle overvejelser om, hvad der findes af sådanne poster, således at man i god tid kan få fastlagt en procedure for håndtering af disse poster i periode 13,1. Bogføring af bevillingsafregningen Inden periode 13,1 afsluttes skal bevillingsafregningen være bogført. Bevillingsafregningen kan imidlertid først bogføres, når al anden bogføring er afsluttet, og bogføring af fejlrettelser, periodiseringsoversigter mv. skal derfor være foretaget inden den endelige bogføring af bevillingsafregningen kan foretages. Moderniseringsstyrelsen anbefaler at man tilrettelægger sine arbejdsgange således, at den sidste uge i periode 13,1 (uge 5) kan forbeholdes departementernes kontrol af bevillingsafregningen plus eventuelle fejlrettelser i den forbindelse. Dette betyder, at institutionernes bogføring af bevillingsafregningen bør være afsluttet med udgangen af uge 4. ØSC vil i den forbindelse sikre, at alle bilag angående bevillingsafregningen, der modtages i ØSC fredag den 24. januar (uge 4) inden kl. 12 vil være bogført med udgangen af fredagen. Herved kan den endelige bogføring af bevillingsafregningen foreligge i SKS, når uge 5 starter, jf. i øvrigt afsnit

10 De nærmere retningslinjer for håndteringen af bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens vejledning om bevillingsafregningen Periode 13,2 Periode 13,2 løber fra lørdag 1. februar til fredag den 7. februar, og efter udgangen af denne periode kan der ikke længere foretages bogføring i relation til årsafslutningen. Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,2: 01. februar 2014 Periode 13,2 starter 07. februar 2014 Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC (kl.12.00) 07. februar 2014 Der lukkes for bogføring i periode 13,2 Bogføring i periode 13,2 må udelukkende omfatte væsentlige fejlrettelser, der på forhånd er godkendt af Moderniseringsstyrelsen. Udgangspunktet for Moderniseringsstyrelsens definition af væsentlige fejlrettelser er poster, der har væsentlig betydning for det samlede økonomiske resultat, og hvor en manglende rettelse vil have reel betydning for, om regnskabet kan betragtes som retvisende. 3.4 Godkendelse af ministerområderegnskab Det afsluttende regnskab for 2013 er ministerområderegnskabet ultimo periode 13,2. Departementerne kan forvente, at dette regnskab er dannet som pdfdokument Kvartalsregnskab i SKS den 8. februar Ministeriernes godkendelse af regnskaberne sker i form af en særlig godkendelse (regnskabserklæring). Godkendelsen knytter sig til det afsluttende ministerområderegnskab. Det skal bemærkes, at kun fejl af væsentlig betydning for det endelige regnskabs rigtighed bør anføres i den særlige godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring). Mindre væsentlige fejl og mangler anføres i stedet i de regnskabsmæssige forklaringer. Departementerne kan udfylde og underskrive den særlige godkendelse af ministerområderegnskabet (regnskabserklæring) og derefter fremsende den elektronisk til senest den 20. februar Alternativt kan departementerne returnere godkendelsen som udfyldt og underskrevet papirdokument. Det bemærkes, at regnskabserklæringen inkluderer en godkendelse af de indberetninger, som ministerområdet giver som input til statsregnskabets specifikationer og fortegnelser. 10

11 Departementerne skal samtidig markere i SKS, at de godkender det afsluttende ministerområderegnskab. Moderniseringsstyrelsen videresender de modtagne godkendelser til Rigsrevisionen. En kopi af regnskabserklæringen er angivet i bilag Afstemning til SKS De foretagne regnskabsposteringer i periode 13 fra brugere af Navision overføres løbende til SKS, mens brugerne af andre regnskabssystemer selv eksporterer deres regnskabsposter. Efter periode 13,1 skal der foretages afstemning mellem Navision og SKS. For Navision brugere sørger ØSC for at trække de relevante rapporter i hhv. Navision og SKS, som sikrer at disse perioder kan afstemmes. Rapporterne trækkes efter udløbet af periode 13,1 dvs. mandag den 3. februar 2014 om morgenen - før der bogføres yderligere i Navision. Institutioner der ikke betjenes af ØSC er selv ansvarlig for afstemningen. Der følges samme fremgangsmåde efter udløbet af periode 13,2 for de institutioner, som har fået tilladelse til at bogføre rettelser i periode 13,2. Oversigt over afstemningsrapporter i SKS og Navision Stat: Navision Stat: SKS Balance SKS-rapportering: Afstemningsliste til brug i løbet af periode ØSC understøttelse ØSC understøtter årsafslutningen ved udsendelse af regnskabserklæringer både med udgangen af periode 12 og med udgangen af periode 13. ØSC s regnskabserklæring angående periode 12 vil være tilgængelig i SKS den 23. januar Eventuelle rettelser som følge af regnskabserklæringen kan dermed bogføres i periode ØSC s regnskabserklæring angående periode 13 vil være tilgængelig i SKS den 13. februar Denne erklæring omfatter den foretagne bogføring i periode 13,1 og 13,2. Når erklæringen foreligger, er der ikke længere mulighed for bogføring i regnskabsåret 2013, og eventuelle rettelser som følge af regnskabserklæringen må derfor medtages i det nye års regnskab. 11

12 I forbindelse med bogføringen af bevillingsafregningen i uge 4 og uge 5 kan man forvente, at bilag angående bevillingsafregningen, som er modtaget i ØSC inden kl , vil være bogført inden dagens udgang. For at ØSC kan trække de relevante bogføringsbilag via DDI, er det vigtigt, at man holder kontakt til ØSC og i den forbindelse løbende informerer ØSC om fremsendte bestillingsnumre i relation til bogføringsbilag angående bevillingsafregningen. 3.7 Supplerende regnskabsmateriale Moderniseringsstyrelsen vil indkalde supplerende regnskabsmateriale (statslige garantiforpligtelser mv.) til brug for statsregnskabsudarbejdelsen. Det bemærkes, at kontaktpersonerne i departementerne kan nøjes med at indsende indberetningerne via til Moderniseringsstyrelsen, 3.8 Regnskabsmæssige forklaringer Rigsrevisionens frist for aflevering af de regnskabsmæssige forklaringer for 2013 er fastlagt til den 20. marts Moderniseringsstyrelsen fremsender de tidligere omtalte regnskabserklæringer til Rigsrevisionen til brug for revisionen af statsregnskabet. Rigsrevisionen har endvidere adgang til alle de afsluttende ministerområderegnskaber for 2013, dvs. pdfversionen pr. ultimo periode 13, Årsrapport 2013 Årsrapporten 2013 udarbejdes efter de særskilte retningslinjer der fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapport

13 4 Otte gode råd om årsafslutningen Nedenfor er samlet 8 gode råd til inspiration i forbindelse med den kommende gennemførelse af årsafslutningen. Rådene er baseret på de erfaringer som Moderniseringsstyrelsen indhøstede i forbindelse med forsøget angående en fremrykket årsafslutning i gode råd i forbindelse med planlægningen af årsafslutningsprocessen for 2013 Et 1. Udpeg en tovholder for processen 2. Sørg for at udarbejde huskelister 3. Kortlæg arbejdsgange 4. Arbejd med sideløbende processer 5. Udarbejd foreløbig årsafslutning 6. Anvend periodiseringsoversigter 7. Indhent fakturaer i god tid 8. Få mellemregningskonti udlignet 4.1 Udpeg en tovholder Der er mange nye udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med årsafslutningen for 2013, og det er derfor vigtigt, at man får tilrettelagt en struktureret proces, hvor alle har overblik over deres opgaver; hvornår de enkelte opgaver skal være løst, og hvorledes løsningen af de enkelte opgaver passer ind i den samlede sammenhæng omkring årsafslutningen. Til håndtering af disse udfordringer er det en god ide at udpege en overordnet tovholder til koordinering af processen. Denne tovholder vil udover selve koordineringen af processen også kunne sikre, at der tages de fornødne initiativer til kortlægning af arbejdsgange, udarbejdelse af huskelister mv. 4.2 Udarbejd huskelister Netop i forbindelse med årsafslutningen hvor mange mennesker er involveret i processen, og hvor mange opgaver kræver tæt opfølgning, er det en god ide at arbejde med huskelister, dels for at strukturere processen og dels for at sikre, at intet bliver glemt. Sådanne huskelister kan udarbejdes på mange forskellige måder og være mere eller mindre specificerede. En måde at arbejde med huskelister på er, at tage udgangspunkt i henholdsvis driftsudgifter og driftsindtægter, aktiver og passiver og så 13

14 nedskrive alle de opgaver, der er knyttet til de enkelte poster. Huskelisterne kan samtidig hensigtsmæssigt kombineres med angivelse af tidsfrister, ansvarlige mv. Nedenfor er angivet eksempler på poster der kan indgå i en huskeliste på indtægtsområdet. Eksempel på poster der kan indgå i en huskeliste om bogføring af driftsindtægter 1. Er der bogført 12-rater af FL bevilling samt TB? 2. Er indtægter fra EU-midler bogført? 3. Er refusioner fra kommunen bogført? 4. Er alle salgsfakturaer afsendt og bogført? 5. Er der opgjort fleksjobbidrag samt AER- og AES-bidrag? 6. Er der foretaget afregning af finansieringsbidrag ved ledighed, sygdom og barsel? 7. Er alle salg af anlægsaktiver bogført? 8. Er der foretaget likviditetsafstemning og bogføring af renter? 9. Er der registreret interne statslige overførselsindtægter? 4.3 Kortlæg arbejdsgange Ligesom det er en god ide at arbejde med huskelister, så det også en god ide at få kortlagt og beskrevet de forskellige arbejdsgange i forbindelse med årsafslutningen. Ved at beskrive de enkelte arbejdsgange sikrer man dels, at andre kan varetage opgaven ved sygdom eller rokeringer, men lige så vigtigt er det, at en kortlægning af de enkelte arbejdsgange giver mulighed for at vurdere, om de anvendte arbejdsgange er hensigtsmæssige. Bruger man fx tiden hensigtsmæssigt; er der områder hvor man udfører unødvendigt dobbelt arbejde; er der opgaver man hensigtsmæssigt kunne flytte til andre og mindre belastede tidspunkter af året osv. I forbindelse med en undersøgelse gennemført af Ernst & Young blandt store og mellemstore virksomheder svarer 74 pct. af de undersøgte virksomheder, at de arbejder med at forbedre og fremrykke deres årsafslutning og de hermed forbundne arbejdsprocesser. Citat fra Ernst & Young undersøgelse I praksis ser vi ofte, at der i forbindelse med årsafslutningen foretages posteringer, der reelt burde være foretaget i løbet af året. Dette medfører dels, at den periodevise rapportering ikke har en tilpas høj kvalitet, dels en ustabil udvikling i tallene i fjerde kvartal. Virksomheder der har stærk fokus på kvaliteten i den periodevise rapportering, opnår en hurtigere årsafslutning - dels fordi flere forhold er afklaret løbende, dels fordi processen er blevet en integreret del af økonomifunktionens hverdag. 14

15 4.4 Arbejd med sideløbende processer Der indgår mange forskellige opgaver i årsafslutningen. De enkelte regnskabskonti skal afstemmes i forhold til hinanden; der skal afstemmes likviditet; der skal opstilles resultatopgørelse og balance; der skal bogføres bevillingsafregning, og der skal udarbejdes årsrapporter. Alle disse opgaver er afhængige af hinanden, og for mange af opgaverne gælder samtidig, at den ene opgave ikke kan afsluttes, før resultatet af en anden opgave foreligger. Den omstændighed, at en opgave ikke kan afsluttes, før resultatet af en anden opgave foreligger, er imidlertid ikke ensbetydende med, at man ikke sideløbende kan arbejde med begge opgaver. Bevillingsafregningen kan først afsluttes, når al anden bogføring er afsluttet. Men inden da kan der sagtens tages stilling til, om der skal foretages bevillingsreservationer, eller om der skal ske bortfald i forbindelse med afregningen, således at disse forhold er afklaret, når det bliver tid til at bogføre den endelige bevillingsafregning. Tilsvarende med årsrapporterne der først kan afsluttes, når de finansielle regnskaber foreligger. Både beretning og målrapportering kan imidlertid sagtens udarbejdes inden de finansielle regnskaber foreligger, således at man hurtigt kan færdiggøre årsrapporten, når disse regnskaber foreligger. Det er derfor vigtigt, at man planlægger processen omkring årsafslutningen således, at man arbejder med sideløbende processer for herved at sikre, at afslutningen af de enkelte opgaver ikke unødigt forsinker hinanden. 4.5 Udarbejd foreløbig årsafslutning Jo flere opgaver man afslutter i løbet af året, jo mindre skal der følges op på ved årets slutning. En indlysende konstatering men ofte lader man alt for mange opgaver ligge indtil årsafslutningen, selvom de sagtens kunne være løst på et tidligere tidspunkt i løbet af året. Ved at gennemføre en foreløbig årsafslutning med udgangen af oktober eller november måned, får man fulgt op på de opgaver der ikke er løst, og samtidig sikrer man, at opgaverne bliver mere overkommelige i forbindelse med den endelige årsafslutning. Gennemførelsen af en foreløbig årsafslutning har samtidig den fordel, at man får øvet processen, og dermed kan nå at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange mv. Hvis det ikke er muligt at gennemføre en samlet foreløbig årsafslutning, kan man i stedet overveje at gennemføre en foreløbig årsafslutning på nogle få udvalgte områder, der fx udvælges ud fra, hvor man tidligere har oplevet problemer med overholdelse af tidsfrister mv. 15

16 4.6 Anvend periodiseringsoversigter For at sikre en korrekt periodisering af regnskabet er det en god ide at udarbejde periodiseringsoversigter inden regnskabet afsluttes. Oversigterne skal indeholde overslag over væsentlige udgifter i det afsluttede kalenderår, som endnu ikke er bogført fx på grund af ikke modtagne regninger. Oversigterne bør udarbejdes og bogføres inden man går i gang med den endelige bogføring af bevillingsafregningen. Oversigterne kan fx udarbejdes efter følgende overordnede retningslinjer: 1. Oversigten udarbejdes pr. bogføringskreds og medtager udelukkende poster over et vist minimumsbeløb (fastsættes af den enkelte institution) 2. I oversigten angives konteringsstreng for hvorledes de anførte poster skal bogføres 3. De enkelte poster indtastes i DDI og oversendes til ØSC senest på en på forhånd aftalt dato med ØSC I den udstrækning, der efter periode 13,1 modtages regninger, der afviger fra det fastsatte overslag i periodiseringsoversigten, udlignes forskellen i det nye års regnskab. Der kan læses mere om udarbejdelse af periodiseringsoversigter på ØAV under Registreringskriterier. 4.7 Indhent fakturaer i god tid Selvom de nye faktureringsbehandlingssystemer gør det lettere at danne sig et overblik over udestående regninger, er det en god ide, at man i forbindelse med årsafslutningen begynder at indhente ubehandlede regninger i god tid. Det klassiske eksempel er rejseafregninger, der ligger hos de enkelte medarbejdere, og som først dukker op lige inden årsafslutningen. Problemet er imidlertid det samme for alle andre typer regninger, og der bør derfor fastsættes nogle faste procedurer for løbende indhentning og opfølgning på ubehandlede regninger, således at man undgår ubehagelige overraskelser i forbindelse med årsafslutningen. Til hjælp hermed kan man i IndFak-systemet trække en rapport, som viser hvilke fakturaer der er modtaget i institutionen men endnu ikke godkendt og færdigbehandlede. Udtrækket kan hentes via rapporten Åbne dokumenter under Statistik-modulet i IndFak. 4.8 Få mellemregningskonti udlignet Et sidste godt råd. Få mellemregningskonti udlignet i god tid inden årsafslutningen. Der er ofte rigtig mange af dem, og de tidskrævende at behandle. 16

17 Bilag 1: Tidsplan for årsafslutning januar 2014 Sidste hverdag for indrapportering til periode januar 2014 Ministerierne kan udskrive regnskabstal ultimo periode 12 fra Statens Budgetsystem (SB) og Statens Koncern System (SKS). ØSC afvikler kørsel Afslut år for Navision brugere. Øvrige brugere forestår selv kørsel. 21. januar lønkørsel i SLS angående periode januar 2014 ØSC udsender regnskabserklæring angående periode januar 2014 Sidste dag i periode 13,1 31. januar 2014 Sidste dag for indlæsning af regnskabstal vedrørende periode 13,1 i SKS 1. februar 2014 Ministerierne kan udskrive foreløbige regnskabstal ultimo periode 13,1 fra SKS. Før dagens bogføring påbegyndes, skal brugere foretage udtræk af regnskabstallene fra periode 13,1. Disse tal kan efterfølgende afstemmes med de tilsvarende SKS-tal. 7. februar 2014 Sidste dag i periode 13,2 for de brugere, som har fået tilladelse til eller krav fra Moderniseringsstyrelsen (eller Finansministeriet) om at foretage yderligere posteringer til Forudsætter Moderniseringsstyrelsens eller Finansministeriets godkendelse. 7. februar 2014 Måneds- og kvartalskørsel for periode 13,2 i SKS og for hele februar 2014 Ministerierne kan udskrive endelige regnskabstal ultimo periode 13,2 fra SKS og for hele februar 2014 ØSC udsender regnskabserklæring angående hele periode februar 2014 ØSC afvikler kørslen Nulstil finans for Navision brugere. Øvrige brugere forestår selv afvikling af kørsel 20. februar 2014 Departementerne frist for godkendelse ad PDF-regnskab i SKS for 17

18 4. kvartal 2013 inkl. periode februar 2014 Departementernes særlige godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring) for det afsluttende ministeransvarsområderegnskab for 2013 skal være Moderniseringsstyrelsen i hænde 20. marts 2014 Statsregnskabet for 2013 afgives til Folketinget 20. marts 2014 Årsrapport for 2013 afleveres elektronisk til Folketingets finansudvalg; Rigsrevisionen; Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen 20. marts 2014 Ministerierne afgiver deres regnskabsmæssige forklaringer for 2013 til Rigsrevisionen 18

19 Bilag 2: Regnskabserklæring til godkendelse af ministerområderegnskaberne Moderniseringsstyrelsen Kontor for statsregnskab Landgreven 4 Postboks København K Særlig godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring) vedr. ministeriets afsluttende regnskab for Hermed godkendes det endelige ministeransvarsområderegnskab for 2013, som det foreligger ifølge pdf-filen Kvartalsregnskab i SKS-systemet med udgangen af efterposteringsperiode 13,2. Regnskabet er udarbejdet på baggrund af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser og indeholder efter ministeriets opfattelse: Alle de bogføringskredse og delregnskaber, som ministerområdet er ansvarlig for En korrekt opgørelse af de forbrugte bevillinger En korrekt opgørelse af aktiver og passiver Der er i tilknytning til regnskabsaflæggelsen etableret forretningsgange og interne kontroller som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere efter ministeriets kendskab ikke sket ændringer i regnskabsprincipper, der har betydning for vurderingen af regnskabet for Endelig er det ministeriets opfattelse, at ministerområdets indberetninger af informationer, der anvendes som input til udarbejdelse af statsregnskabets specifikationer og fortegnelser, er korrekte og fyldestgørende. Dato: Ministerområde: Godkendt på ministeriets vegne: (underskrift) Stillingsbetegnelse: 19

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

ERFA møde KUM 12. og 13. juni 2012. Information om anlægssanering

ERFA møde KUM 12. og 13. juni 2012. Information om anlægssanering ERFA møde KUM 12. og 13. juni 2012 Information om anlægssanering Dagsorden Baggrund for sanering Mål med saneringen Tidsplan for saneringen Kundernes rolle i saneringen Anlægs taskforces opgaver i saneringen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere