Om årsafslutning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om årsafslutning 2013"

Transkript

1 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013

2 Indhold 1 Indledning Departementernes ansvar Institutionernes ansvar (Navision brugere) Institutionernes ansvar (øvrige brugere) Tilknyttede vejledninger omkring årsafslutningen 4 2 Hvad er nyt Der lukkes for bogføring med udgangen af januar Væsentlige fejlrettelser kan bogføres i uge Periode 13 opdeles kun på 2 delperioder Bevillingsafregningen omlægges Endelig regnskabsgodkendelse den 20. februar Offentliggørelse af årsrapporter den 20. marts 6 3 Processen Periode Periode 13, Periode 13, Godkendelse af ministerområderegnskab Afstemning til SKS ØSC understøttelse Supplerende regnskabsmateriale Regnskabsmæssige forklaringer Årsrapport Otte gode råd om årsafslutningen Udpeg en tovholder Udarbejd huskelister Kortlæg arbejdsgange Arbejd med sideløbende processer Udarbejd foreløbig årsafslutning Anvend periodiseringsoversigter Indhent fakturaer i god tid Få mellemregningskonti udlignet 16 Vedlagte bilag Bilag 1: Tidsplan for årsafslutning 2013 Bilag 2: Regnskabserklæring til godkendelse af ministerområderegnskaberne Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 1 Indledning Årsafslutningen for 2013 fremrykkes med ca. én måned set i forhold til årsafslutningen for 2012 med henblik på, at statsregnskabet og årsrapporterne for 2013 kan fremsættes den 20. marts Fremrykningen gennemføres ved at lukke for bogføring i Navision ca. 2 uger tidligere end i De resterende 2 ugers besparelse opnås ved en omlægning af bevillingsafregningen. Vejledningen her indeholder en gennemgang af de nærmere retningslinjer for gennemførelsen af årsafslutningen Hovedprincipperne i omlægningen er nærmere gennemgået i kapitel 2. Herefter følger i kapitel 3 en nærmere gennemgang af årsafslutningsprocessen og de tidsfrister, der er knyttet til selve processen. Endelig indeholder kapitel 4 en række råd til, hvorledes man kan tilrettelægge selve processen. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man så hurtigt som muligt går i gang med at fastlægge de nærmere interne retningslinjer for gennemførelsen af årsafslutningen for 2013, dels med henblik på at få gennemgået og fordelt arbejdsopgaver mv., og dels med henblik på at få tilrettelagt selve den interne proces omkring årsafslutningen. 1.1 Departementernes ansvar Det er departementernes ansvar at tilrettelægge årsafslutningen indenfor de enkelte ministerområder. Departementerne er i den forbindelse også ansvarlige for selve bevillingsafregningen, herunder sikring af at bevillingsafregningen bogføres i så god tid, at den samlede bevillingsafregning kan være afsluttet med udgangen af januar måned 2014, jf. afsnit 3.2. Departementerne er ligeledes ansvarlige for at godkende de endelige ministerområderegnskaber overfor Moderniseringsstyrelsen. Denne godkendelse skal senest foretages torsdag den 20. februar Institutionernes ansvar (Navision brugere) De enkelte statsinstitutioner er ansvarlige for at gennemføre årsafslutningen inden for de overordnede rammer, der er udstukket af henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og ressortdepartementerne. For Navision brugere, der er tilsluttet Økonomiservicecenteret, vil der blive udarbejdet en særskilt beskrivelse af tidsterminer i forbindelse med årsafslutningen. Vejledningen kan findes på Statens Administrations hjemmeside. 3

4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) Statsinstitutioner, der anvender andre lokale økonomisystemer end Navision, er underlagt de samme forpligtelser omkring årsafslutningen som Navision brugere, men de er selv ansvarlige for den løbende dataoverførsel til SKS. Disse institutioner skal derfor selv sørge for den løbende afstemning af data registreret i SKS set i forhold til data registreret i de lokale økonomisystemer, jf. afsnit Tilknyttede vejledninger omkring årsafslutningen Der vil i tilknytning til denne vejledning blive udarbejdet følgende vejledninger, der er relevante i relation til årsafslutningen: 1. Moderniseringsstyrelsens vejledning om bevillingsafregning Vejledningen kan hentes på ØAV under vejledninger på regnskabsområdet. 2. Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen udsender særskilt information herom, når vejledningen er tilgængelig. 3. Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsafslutning 2013 i Navision. Moderniseringsstyrelsen udsender særskilt information herom, når vejledningen er tilgængelig. 4. Statens Administrations vejledning om årsafslutning Statens Administration udsendes særskilt information herom, når vejledningen er tilgængelig. 4

5 2 Hvad er nyt Den centrale ændring i forbindelse med årsafslutningen for 2013 er, at den skal afsluttes ca. én måned tidligere end i Fremrykningen gennemføres ved at lukke for bogføring i de lokale økonomisystemer ca. 14 dage tidligere end i 2012, mens de resterende 14 dages tidsbesparelse opnås ved en omlægning af bevillingsafregningen. De væsentligste ændringer i relation til årsafslutningen 2013 er sammenfattet i nedenstående oversigt. De væsentligste ændringer i forbindelse med årsafslutningen Der lukkes for bogføring med udgangen af januar måned 2. Der er en uge til væsentlige fejlrettelser 3. Periode 13 opdeles kun på 2 delperioder 4. Bevillingsafregningen omlægges 5. Endelig regnskabsgodkendelse den 20. februar Offentliggørelse af årsrapporter og statsregnskab den 20. marts Der lukkes for bogføring med udgangen af januar Al bogføring skal være afsluttet med udgangen af januar måned 2014 inkl. bogføring af bevillingsafregningen, jf. afsnit 2.4. Efter udgangen af januar måned er der udelukkende adgang til bogføring af eventuelle fejlrettelser i den udstrækning, disse fejlrettelser er godkendt af Moderniseringsstyrelsen. 2.2 Væsentlige fejlrettelser kan bogføres i uge 6 Efter udgangen af januar er der én uge til bogføring af eventuelle væsentlige fejlrettelser (uge 6). Eventuelle væsentlige fejlrettelser må kun bogføres med Moderniseringsstyrelsens forudgående godkendelse, jf. den nærmere beskrivelse i afsnit Periode 13 opdeles kun på 2 delperioder Periode 13 har tidligere været opdelt på en række delperioder, hvor hver delperiode var forbeholdt bogføringen af en række særskilte regnskabsposter. I forbindelse med årsafslutningen 2013 opdeles periode 13 kun på 2 delperioder henholdsvis periode 13,1 og periode 13,2. 5

6 Periode 13,1 løber indtil udgangen januar måned, mens periode 13,2 løber indtil udgangen af uge 6 og udelukkende omfatter bogføring af væsentlige fejlrettelser. De to delperioder er nærmere beskrevet i afsnit 3.2 og afsnit Bevillingsafregningen omlægges Indtil i dag er bevillingsafregningen både blevet bogført i Navision (de lokale økonomisystemer), og samtidig har man manuelt skulle indrapportere bevillingsafregningen til Statens Budgetsystem. Fra i år skal bevillingsafregningen udelukkende bogføres i Navision, hvorefter den automatisk vil blive overført til Statens Budgetsystem. Herved kan processen gøres kortere og samtidig undgår man de mange differencer mellem registreringerne i Navision og Statens Budgetsystem. Bevillingsafregningen skal være afsluttet med udgangen af januar måned. Processen omkring bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsen særskilte vejledning om bevillingsafregning Endelig regnskabsgodkendelse den 20. februar Departementerne skal godkende ministerområderegnskaberne overfor Moderniseringsstyrelsen senest torsdag den 20. februar Godkendelsen foretages ved indsendelse af underskrevet regnskabserklæring til Moderniseringsstyrelsen, jf. afsnit Offentliggørelse af årsrapporter den 20. marts Den 20. marts 2014 offentliggøres det endelige statsregnskab for 2013 og på samme dato skal årsrapporterne for 2013 foreligge i underskrevet stand. Selve retningslinjerne for udarbejdelsen af årsrapporterne er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens særskilte vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. 6

7 3 Processen De enkelte institutioners bogføring af årsafslutningen 2013 inkl. bevillingsafregningen skal som udgangspunkt være afsluttet med udgangen af januar måned Herefter kan der i uge 6 bogføres væsentlige fejlrettelser, såfremt disse er godkendt af Moderniseringsstyrelsen. Efter uge 6 foretager Moderniseringsstyrelsen den afsluttende konsolidering af det samlede statsregnskabet. Den samlede tidsplan for årsafslutningen er illustreret på nedenstående tidslinje, hvor det samtidig er angivet, hvor mange arbejdsdage der er til rådighed i de enkelte perioder. Tidsplan for årsafslutning arbdage 13 arbdage 5 arbdage 9 arbdage 20 arbdage Periode 12 Periode 13.1 Periode Regnskabserklæring 20.3 Statsregnskab Tidsplanen er nærmere uddybet i bilag Periode 12 Sidste dag for bogføring i periode 12 er tirsdag den 14. januar 2014, hvor efter regnskabstal kan udskrives fra Statens Koncern System (SKS) onsdag morgen den 15. januar. Samlet set er der 9 arbejdsdage til bogføring i periode 12 efter månedens udløb. Den længere periode til bogføringen i periode 12 set i forhold til årets øvrige måneder skyldes, at al almindelig bogføring og afstemning så vidt muligt skal være afsluttet inden udgangen af periode 12, således periode 13 kan forbeholdes bogføring af poster, der først kan opgøres, når periode 12 er afsluttet. Der er følgende centrale tidsterminer for periode 12: 01. december 2013 Periode 12 starter 18. december 2013 Sidste frist for registrering af betalinger i banken via ØSC 18. december 2013 Sidste frist for udsendelse af fakturaer til andre statsinst. 7

8 9. januar 2014 Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC 13. januar 2014 Afskrivninger foretages og bogføres i ØSC 14. januar 2014 Der lukkes for bogføring i periode 12 Til brug for kontrol og afstemning af perioden udarbejder ØSC en samlet regnskabserklæring, når periode 12 er afsluttet, jf. afsnit Periode 13,1 Periode 13,1 løber fra onsdag den 15. januar til fredag den 31. januar, og efter udgangen af denne periode kan der kun foretages bogføring med Moderniseringsstyrelsen forudgående godkendelse. Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,1: 15. januar 2014 Periode 13,1 starter 30. januar 2014 Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC 31. januar 2014 Der lukkes for bogføring i periode 13,1 For at sikre en effektiv tids anvendelse i perioden, anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at man udarbejder en nærmere arbejdsplan for, hvad der må bogføres i perioden, og på hvilke tidspunkter denne bogføring må foretages. Udarbejdelsen af en sådan arbejdsplan kan fx koordineres via en særskilt udpeget tovholder for årsafslutningsprocessen, jf. afsnit 4.1. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man reserverer periode 13,1 til bogføring af følgende typer poster: Væsentlige fejlrettelser Transaktioner der først kan bogføres, når periode 12 er afsluttet Periodiseringsoversigter Bevillingsafregningen Væsentlige fejlrettelser Det er den enkelte institution, der selv afgør, hvad man vil acceptere af væsentlige fejlrettelser i perioden, men Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man fastlægger en intern definition, der sikrer, at man kun anvender tid til rettelse af fejl der har reel betydning for det endelige regnskabsresultat. Under væsentlige fejlrettelser bør endvidere indgå eventuelle rettelser på baggrund af den udsendte regnskabserklæring fra ØSC angående periode 12, jf. afsnit 3.6. Periodiseringsoversigter Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at man i løbet af periode 13,1 udarbejder periodiseringsoversigter med overslag over væsentlige udgifter og indtægter i det afsluttede kalenderår, som endnu ikke er bogført fx på grund af ikke modtagne regninger. 8

9 Disse oversigter kan så danne udgangspunkt for bogføring af udestående udgifter, således at man sikrer, at der sker en korrekt periodisering af regnskabet, jf. afsnit 4.6. Transaktioner der først kan bogføres, når periode 12 er afsluttet Udover væsentlige fejlrettelser og periodiseringsoversigterne kan der i periode 13,1 forekomme poster, der først kan opgøres, når periode 12 er afsluttet. Bogføringen af bevillingsafregningen vil falde under denne kategori. Af øvrige typer poster der kan falde under denne kategori kan fx være: 1. Lønreguleringer 2. Regulering af feriepengeforpligtelser eller øvrige reguleringer af hensættelser 3. Regulering af tilskud og refusionsordninger 4. Regulering af indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, intern handel og interne overførsler Det er ikke muligt at angive en udtømmende oversigt over poster, der kan falde under denne kategori, da dette vil variere fra institution til institution. Det centrale er imidlertid, at man i den enkelte institution gør sig nogle overvejelser om, hvad der findes af sådanne poster, således at man i god tid kan få fastlagt en procedure for håndtering af disse poster i periode 13,1. Bogføring af bevillingsafregningen Inden periode 13,1 afsluttes skal bevillingsafregningen være bogført. Bevillingsafregningen kan imidlertid først bogføres, når al anden bogføring er afsluttet, og bogføring af fejlrettelser, periodiseringsoversigter mv. skal derfor være foretaget inden den endelige bogføring af bevillingsafregningen kan foretages. Moderniseringsstyrelsen anbefaler at man tilrettelægger sine arbejdsgange således, at den sidste uge i periode 13,1 (uge 5) kan forbeholdes departementernes kontrol af bevillingsafregningen plus eventuelle fejlrettelser i den forbindelse. Dette betyder, at institutionernes bogføring af bevillingsafregningen bør være afsluttet med udgangen af uge 4. ØSC vil i den forbindelse sikre, at alle bilag angående bevillingsafregningen, der modtages i ØSC fredag den 24. januar (uge 4) inden kl. 12 vil være bogført med udgangen af fredagen. Herved kan den endelige bogføring af bevillingsafregningen foreligge i SKS, når uge 5 starter, jf. i øvrigt afsnit

10 De nærmere retningslinjer for håndteringen af bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens vejledning om bevillingsafregningen Periode 13,2 Periode 13,2 løber fra lørdag 1. februar til fredag den 7. februar, og efter udgangen af denne periode kan der ikke længere foretages bogføring i relation til årsafslutningen. Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13,2: 01. februar 2014 Periode 13,2 starter 07. februar 2014 Sidste frist for indsendelse af bilag til ØSC (kl.12.00) 07. februar 2014 Der lukkes for bogføring i periode 13,2 Bogføring i periode 13,2 må udelukkende omfatte væsentlige fejlrettelser, der på forhånd er godkendt af Moderniseringsstyrelsen. Udgangspunktet for Moderniseringsstyrelsens definition af væsentlige fejlrettelser er poster, der har væsentlig betydning for det samlede økonomiske resultat, og hvor en manglende rettelse vil have reel betydning for, om regnskabet kan betragtes som retvisende. 3.4 Godkendelse af ministerområderegnskab Det afsluttende regnskab for 2013 er ministerområderegnskabet ultimo periode 13,2. Departementerne kan forvente, at dette regnskab er dannet som pdfdokument Kvartalsregnskab i SKS den 8. februar Ministeriernes godkendelse af regnskaberne sker i form af en særlig godkendelse (regnskabserklæring). Godkendelsen knytter sig til det afsluttende ministerområderegnskab. Det skal bemærkes, at kun fejl af væsentlig betydning for det endelige regnskabs rigtighed bør anføres i den særlige godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring). Mindre væsentlige fejl og mangler anføres i stedet i de regnskabsmæssige forklaringer. Departementerne kan udfylde og underskrive den særlige godkendelse af ministerområderegnskabet (regnskabserklæring) og derefter fremsende den elektronisk til senest den 20. februar Alternativt kan departementerne returnere godkendelsen som udfyldt og underskrevet papirdokument. Det bemærkes, at regnskabserklæringen inkluderer en godkendelse af de indberetninger, som ministerområdet giver som input til statsregnskabets specifikationer og fortegnelser. 10

11 Departementerne skal samtidig markere i SKS, at de godkender det afsluttende ministerområderegnskab. Moderniseringsstyrelsen videresender de modtagne godkendelser til Rigsrevisionen. En kopi af regnskabserklæringen er angivet i bilag Afstemning til SKS De foretagne regnskabsposteringer i periode 13 fra brugere af Navision overføres løbende til SKS, mens brugerne af andre regnskabssystemer selv eksporterer deres regnskabsposter. Efter periode 13,1 skal der foretages afstemning mellem Navision og SKS. For Navision brugere sørger ØSC for at trække de relevante rapporter i hhv. Navision og SKS, som sikrer at disse perioder kan afstemmes. Rapporterne trækkes efter udløbet af periode 13,1 dvs. mandag den 3. februar 2014 om morgenen - før der bogføres yderligere i Navision. Institutioner der ikke betjenes af ØSC er selv ansvarlig for afstemningen. Der følges samme fremgangsmåde efter udløbet af periode 13,2 for de institutioner, som har fået tilladelse til at bogføre rettelser i periode 13,2. Oversigt over afstemningsrapporter i SKS og Navision Stat: Navision Stat: SKS Balance SKS-rapportering: Afstemningsliste til brug i løbet af periode ØSC understøttelse ØSC understøtter årsafslutningen ved udsendelse af regnskabserklæringer både med udgangen af periode 12 og med udgangen af periode 13. ØSC s regnskabserklæring angående periode 12 vil være tilgængelig i SKS den 23. januar Eventuelle rettelser som følge af regnskabserklæringen kan dermed bogføres i periode ØSC s regnskabserklæring angående periode 13 vil være tilgængelig i SKS den 13. februar Denne erklæring omfatter den foretagne bogføring i periode 13,1 og 13,2. Når erklæringen foreligger, er der ikke længere mulighed for bogføring i regnskabsåret 2013, og eventuelle rettelser som følge af regnskabserklæringen må derfor medtages i det nye års regnskab. 11

12 I forbindelse med bogføringen af bevillingsafregningen i uge 4 og uge 5 kan man forvente, at bilag angående bevillingsafregningen, som er modtaget i ØSC inden kl , vil være bogført inden dagens udgang. For at ØSC kan trække de relevante bogføringsbilag via DDI, er det vigtigt, at man holder kontakt til ØSC og i den forbindelse løbende informerer ØSC om fremsendte bestillingsnumre i relation til bogføringsbilag angående bevillingsafregningen. 3.7 Supplerende regnskabsmateriale Moderniseringsstyrelsen vil indkalde supplerende regnskabsmateriale (statslige garantiforpligtelser mv.) til brug for statsregnskabsudarbejdelsen. Det bemærkes, at kontaktpersonerne i departementerne kan nøjes med at indsende indberetningerne via til Moderniseringsstyrelsen, 3.8 Regnskabsmæssige forklaringer Rigsrevisionens frist for aflevering af de regnskabsmæssige forklaringer for 2013 er fastlagt til den 20. marts Moderniseringsstyrelsen fremsender de tidligere omtalte regnskabserklæringer til Rigsrevisionen til brug for revisionen af statsregnskabet. Rigsrevisionen har endvidere adgang til alle de afsluttende ministerområderegnskaber for 2013, dvs. pdfversionen pr. ultimo periode 13, Årsrapport 2013 Årsrapporten 2013 udarbejdes efter de særskilte retningslinjer der fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapport

13 4 Otte gode råd om årsafslutningen Nedenfor er samlet 8 gode råd til inspiration i forbindelse med den kommende gennemførelse af årsafslutningen. Rådene er baseret på de erfaringer som Moderniseringsstyrelsen indhøstede i forbindelse med forsøget angående en fremrykket årsafslutning i gode råd i forbindelse med planlægningen af årsafslutningsprocessen for 2013 Et 1. Udpeg en tovholder for processen 2. Sørg for at udarbejde huskelister 3. Kortlæg arbejdsgange 4. Arbejd med sideløbende processer 5. Udarbejd foreløbig årsafslutning 6. Anvend periodiseringsoversigter 7. Indhent fakturaer i god tid 8. Få mellemregningskonti udlignet 4.1 Udpeg en tovholder Der er mange nye udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med årsafslutningen for 2013, og det er derfor vigtigt, at man får tilrettelagt en struktureret proces, hvor alle har overblik over deres opgaver; hvornår de enkelte opgaver skal være løst, og hvorledes løsningen af de enkelte opgaver passer ind i den samlede sammenhæng omkring årsafslutningen. Til håndtering af disse udfordringer er det en god ide at udpege en overordnet tovholder til koordinering af processen. Denne tovholder vil udover selve koordineringen af processen også kunne sikre, at der tages de fornødne initiativer til kortlægning af arbejdsgange, udarbejdelse af huskelister mv. 4.2 Udarbejd huskelister Netop i forbindelse med årsafslutningen hvor mange mennesker er involveret i processen, og hvor mange opgaver kræver tæt opfølgning, er det en god ide at arbejde med huskelister, dels for at strukturere processen og dels for at sikre, at intet bliver glemt. Sådanne huskelister kan udarbejdes på mange forskellige måder og være mere eller mindre specificerede. En måde at arbejde med huskelister på er, at tage udgangspunkt i henholdsvis driftsudgifter og driftsindtægter, aktiver og passiver og så 13

14 nedskrive alle de opgaver, der er knyttet til de enkelte poster. Huskelisterne kan samtidig hensigtsmæssigt kombineres med angivelse af tidsfrister, ansvarlige mv. Nedenfor er angivet eksempler på poster der kan indgå i en huskeliste på indtægtsområdet. Eksempel på poster der kan indgå i en huskeliste om bogføring af driftsindtægter 1. Er der bogført 12-rater af FL bevilling samt TB? 2. Er indtægter fra EU-midler bogført? 3. Er refusioner fra kommunen bogført? 4. Er alle salgsfakturaer afsendt og bogført? 5. Er der opgjort fleksjobbidrag samt AER- og AES-bidrag? 6. Er der foretaget afregning af finansieringsbidrag ved ledighed, sygdom og barsel? 7. Er alle salg af anlægsaktiver bogført? 8. Er der foretaget likviditetsafstemning og bogføring af renter? 9. Er der registreret interne statslige overførselsindtægter? 4.3 Kortlæg arbejdsgange Ligesom det er en god ide at arbejde med huskelister, så det også en god ide at få kortlagt og beskrevet de forskellige arbejdsgange i forbindelse med årsafslutningen. Ved at beskrive de enkelte arbejdsgange sikrer man dels, at andre kan varetage opgaven ved sygdom eller rokeringer, men lige så vigtigt er det, at en kortlægning af de enkelte arbejdsgange giver mulighed for at vurdere, om de anvendte arbejdsgange er hensigtsmæssige. Bruger man fx tiden hensigtsmæssigt; er der områder hvor man udfører unødvendigt dobbelt arbejde; er der opgaver man hensigtsmæssigt kunne flytte til andre og mindre belastede tidspunkter af året osv. I forbindelse med en undersøgelse gennemført af Ernst & Young blandt store og mellemstore virksomheder svarer 74 pct. af de undersøgte virksomheder, at de arbejder med at forbedre og fremrykke deres årsafslutning og de hermed forbundne arbejdsprocesser. Citat fra Ernst & Young undersøgelse I praksis ser vi ofte, at der i forbindelse med årsafslutningen foretages posteringer, der reelt burde være foretaget i løbet af året. Dette medfører dels, at den periodevise rapportering ikke har en tilpas høj kvalitet, dels en ustabil udvikling i tallene i fjerde kvartal. Virksomheder der har stærk fokus på kvaliteten i den periodevise rapportering, opnår en hurtigere årsafslutning - dels fordi flere forhold er afklaret løbende, dels fordi processen er blevet en integreret del af økonomifunktionens hverdag. 14

15 4.4 Arbejd med sideløbende processer Der indgår mange forskellige opgaver i årsafslutningen. De enkelte regnskabskonti skal afstemmes i forhold til hinanden; der skal afstemmes likviditet; der skal opstilles resultatopgørelse og balance; der skal bogføres bevillingsafregning, og der skal udarbejdes årsrapporter. Alle disse opgaver er afhængige af hinanden, og for mange af opgaverne gælder samtidig, at den ene opgave ikke kan afsluttes, før resultatet af en anden opgave foreligger. Den omstændighed, at en opgave ikke kan afsluttes, før resultatet af en anden opgave foreligger, er imidlertid ikke ensbetydende med, at man ikke sideløbende kan arbejde med begge opgaver. Bevillingsafregningen kan først afsluttes, når al anden bogføring er afsluttet. Men inden da kan der sagtens tages stilling til, om der skal foretages bevillingsreservationer, eller om der skal ske bortfald i forbindelse med afregningen, således at disse forhold er afklaret, når det bliver tid til at bogføre den endelige bevillingsafregning. Tilsvarende med årsrapporterne der først kan afsluttes, når de finansielle regnskaber foreligger. Både beretning og målrapportering kan imidlertid sagtens udarbejdes inden de finansielle regnskaber foreligger, således at man hurtigt kan færdiggøre årsrapporten, når disse regnskaber foreligger. Det er derfor vigtigt, at man planlægger processen omkring årsafslutningen således, at man arbejder med sideløbende processer for herved at sikre, at afslutningen af de enkelte opgaver ikke unødigt forsinker hinanden. 4.5 Udarbejd foreløbig årsafslutning Jo flere opgaver man afslutter i løbet af året, jo mindre skal der følges op på ved årets slutning. En indlysende konstatering men ofte lader man alt for mange opgaver ligge indtil årsafslutningen, selvom de sagtens kunne være løst på et tidligere tidspunkt i løbet af året. Ved at gennemføre en foreløbig årsafslutning med udgangen af oktober eller november måned, får man fulgt op på de opgaver der ikke er løst, og samtidig sikrer man, at opgaverne bliver mere overkommelige i forbindelse med den endelige årsafslutning. Gennemførelsen af en foreløbig årsafslutning har samtidig den fordel, at man får øvet processen, og dermed kan nå at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange mv. Hvis det ikke er muligt at gennemføre en samlet foreløbig årsafslutning, kan man i stedet overveje at gennemføre en foreløbig årsafslutning på nogle få udvalgte områder, der fx udvælges ud fra, hvor man tidligere har oplevet problemer med overholdelse af tidsfrister mv. 15

16 4.6 Anvend periodiseringsoversigter For at sikre en korrekt periodisering af regnskabet er det en god ide at udarbejde periodiseringsoversigter inden regnskabet afsluttes. Oversigterne skal indeholde overslag over væsentlige udgifter i det afsluttede kalenderår, som endnu ikke er bogført fx på grund af ikke modtagne regninger. Oversigterne bør udarbejdes og bogføres inden man går i gang med den endelige bogføring af bevillingsafregningen. Oversigterne kan fx udarbejdes efter følgende overordnede retningslinjer: 1. Oversigten udarbejdes pr. bogføringskreds og medtager udelukkende poster over et vist minimumsbeløb (fastsættes af den enkelte institution) 2. I oversigten angives konteringsstreng for hvorledes de anførte poster skal bogføres 3. De enkelte poster indtastes i DDI og oversendes til ØSC senest på en på forhånd aftalt dato med ØSC I den udstrækning, der efter periode 13,1 modtages regninger, der afviger fra det fastsatte overslag i periodiseringsoversigten, udlignes forskellen i det nye års regnskab. Der kan læses mere om udarbejdelse af periodiseringsoversigter på ØAV under Registreringskriterier. 4.7 Indhent fakturaer i god tid Selvom de nye faktureringsbehandlingssystemer gør det lettere at danne sig et overblik over udestående regninger, er det en god ide, at man i forbindelse med årsafslutningen begynder at indhente ubehandlede regninger i god tid. Det klassiske eksempel er rejseafregninger, der ligger hos de enkelte medarbejdere, og som først dukker op lige inden årsafslutningen. Problemet er imidlertid det samme for alle andre typer regninger, og der bør derfor fastsættes nogle faste procedurer for løbende indhentning og opfølgning på ubehandlede regninger, således at man undgår ubehagelige overraskelser i forbindelse med årsafslutningen. Til hjælp hermed kan man i IndFak-systemet trække en rapport, som viser hvilke fakturaer der er modtaget i institutionen men endnu ikke godkendt og færdigbehandlede. Udtrækket kan hentes via rapporten Åbne dokumenter under Statistik-modulet i IndFak. 4.8 Få mellemregningskonti udlignet Et sidste godt råd. Få mellemregningskonti udlignet i god tid inden årsafslutningen. Der er ofte rigtig mange af dem, og de tidskrævende at behandle. 16

17 Bilag 1: Tidsplan for årsafslutning januar 2014 Sidste hverdag for indrapportering til periode januar 2014 Ministerierne kan udskrive regnskabstal ultimo periode 12 fra Statens Budgetsystem (SB) og Statens Koncern System (SKS). ØSC afvikler kørsel Afslut år for Navision brugere. Øvrige brugere forestår selv kørsel. 21. januar lønkørsel i SLS angående periode januar 2014 ØSC udsender regnskabserklæring angående periode januar 2014 Sidste dag i periode 13,1 31. januar 2014 Sidste dag for indlæsning af regnskabstal vedrørende periode 13,1 i SKS 1. februar 2014 Ministerierne kan udskrive foreløbige regnskabstal ultimo periode 13,1 fra SKS. Før dagens bogføring påbegyndes, skal brugere foretage udtræk af regnskabstallene fra periode 13,1. Disse tal kan efterfølgende afstemmes med de tilsvarende SKS-tal. 7. februar 2014 Sidste dag i periode 13,2 for de brugere, som har fået tilladelse til eller krav fra Moderniseringsstyrelsen (eller Finansministeriet) om at foretage yderligere posteringer til Forudsætter Moderniseringsstyrelsens eller Finansministeriets godkendelse. 7. februar 2014 Måneds- og kvartalskørsel for periode 13,2 i SKS og for hele februar 2014 Ministerierne kan udskrive endelige regnskabstal ultimo periode 13,2 fra SKS og for hele februar 2014 ØSC udsender regnskabserklæring angående hele periode februar 2014 ØSC afvikler kørslen Nulstil finans for Navision brugere. Øvrige brugere forestår selv afvikling af kørsel 20. februar 2014 Departementerne frist for godkendelse ad PDF-regnskab i SKS for 17

18 4. kvartal 2013 inkl. periode februar 2014 Departementernes særlige godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring) for det afsluttende ministeransvarsområderegnskab for 2013 skal være Moderniseringsstyrelsen i hænde 20. marts 2014 Statsregnskabet for 2013 afgives til Folketinget 20. marts 2014 Årsrapport for 2013 afleveres elektronisk til Folketingets finansudvalg; Rigsrevisionen; Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen 20. marts 2014 Ministerierne afgiver deres regnskabsmæssige forklaringer for 2013 til Rigsrevisionen 18

19 Bilag 2: Regnskabserklæring til godkendelse af ministerområderegnskaberne Moderniseringsstyrelsen Kontor for statsregnskab Landgreven 4 Postboks København K Særlig godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring) vedr. ministeriets afsluttende regnskab for Hermed godkendes det endelige ministeransvarsområderegnskab for 2013, som det foreligger ifølge pdf-filen Kvartalsregnskab i SKS-systemet med udgangen af efterposteringsperiode 13,2. Regnskabet er udarbejdet på baggrund af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser og indeholder efter ministeriets opfattelse: Alle de bogføringskredse og delregnskaber, som ministerområdet er ansvarlig for En korrekt opgørelse af de forbrugte bevillinger En korrekt opgørelse af aktiver og passiver Der er i tilknytning til regnskabsaflæggelsen etableret forretningsgange og interne kontroller som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere efter ministeriets kendskab ikke sket ændringer i regnskabsprincipper, der har betydning for vurderingen af regnskabet for Endelig er det ministeriets opfattelse, at ministerområdets indberetninger af informationer, der anvendes som input til udarbejdelse af statsregnskabets specifikationer og fortegnelser, er korrekte og fyldestgørende. Dato: Ministerområde: Godkendt på ministeriets vegne: (underskrift) Stillingsbetegnelse: 19

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 15. November 2016 November 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Tidsplan for årsafslutningen 3. Særlige fokusområder - Årsrapport og bevillingsafregning - Statslige garantiforpligtelser

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Brugeradministration for SKS

Brugeradministration for SKS Brugeradministration for SKS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver sammenhængen mellem brugere, roller og funktioner og sammenhængen mellem rollerne og nummerstrukturen. For at kunne anvende

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere