Igangværende og nyligt afsluttede ph.d.-projekter inden for patientsikkerhed og/eller kvalitet i sundhedsvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igangværende og nyligt afsluttede ph.d.-projekter inden for patientsikkerhed og/eller kvalitet i sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Igangværende og nyligt afsluttede ph.d.-projekter inden for patientsikkerhed og/eller kvalitet i sundhedsvæsenet Titel: Variation i kvalitet pakkeforløb på kræftområdet. Ph.d.-studerende: Anne Z. Kudsk (kontakt: Beskrivelse: I 2008 indførtes pakkeforløb for alle kræftdiagnoser i Danmark, hvor der for hvert forløb var foruddefinerede tidsintervaller mellem f.eks. modtaget henvisning, afsluttet udredning og behandling. Projektet omhandler overordnet variation i gennemførelse af pakkeforløb for lungekræft og involverer alle patienter med ny-diagnosticeret lungekræft i perioden til Fokus er at afdække i hvilket omfang pakkeforløb gennemføres efter hensigten og en eventuel variation heri; derudover at identificere potentielle prædiktorer for f.eks. overskridelse af de definerede tidsrammer. Der anvendes data fra Dansk Lunge Cancer Register og suppleres efter behov med data fra andre nationale registre. I forhold til at identificere faktorer med betydning for variation anvendes tillige kvalitative metoder. Titel: Designing for patient safety. Ph.d.-studerende: Angelos Balatsas-Lekkas (kontakt: Beskrivelse: Current patient safety initiatives push towards the change of healthcare and patient practices. Even though patient safety has been identified as a common challenge and priority in the healthcare sector, the diverse forms of knowledge and practices of the stake-holders involved show tensions in the methods used for dealing with resolving patient safety issues. The PhD project studies patient safety by focusing on the development of healthcare and other relevant practices in Denmark. The project aims to inform them further by developing new design methods for learning spaces and processes in the context of healthcare. The central question of the project is: How may an innovative design approach contribute to the design for patient safety by integrating forms of knowledge that are developed in-between the contexts of design and use in the sector of healthcare? Titel: The Effect of Nurse-led medication reviews in psychiatric patients. Ph.d.-studerende: Ann Lykkegaard Sørensen (kontakt: Beskrivelse: The objective of this project is to investigate frequency, type and character of potential inappropriate prescribing (IP) in psychiatric wards in the Region of Northern Denmark. Based on the aforementioned data and other scientific evidence, we will develop a screening tool aimed at potential IP in the pharmacological treatment of psychiatric patients. Finally, the screening tool will be used as part of a curriculum for nurses with a special interest in conducting medication reviews. The purpose of the training is to enable the nurses to quickly and precisely identify and report potential IP to a physician and thereby possibly reduce the frequency of potential IP. The intervention will be evaluated through a controlled study design. 1

2 Titel: Akkreditering af sygehuse i Danmark. Ph.d.-studerende: Anne Mette Falstie-Jensen (kontakt: Beskrivelse: Ph.d.-projektet fokuserer på akkrediteringen af sygehusene i Danmark. Projektet vil give viden om, hvorvidt patienter indlagt på et sygehus, der har opnået et mindre godt akkrediteringsresultat, har samme vilkår på udvalgte proces- og resultatmål som patienter indlagt på et sygehus med et godt akkrediteringsresultat. Projektet gennemføres som landsdækkende tværsnitsstudier på bagrund af data fra Den Danske Kvalitetsmodel og eksisterende registre. Titel: Økonomiske konsekvenser af variation i lungekræftudredning - Patienter med afkræftet mistanke. Ph.d.-studerende: Bettina Hasstrup Grøne (kontakt: Beskrivelse: Det accelererede og tidskomprimerede udredningsforløb, som kræftpakker indebærer, kan medføre, at patienter mistænkt for kræft, gennemgår flere undersøgelser end nødvendigt for at kunne afkræfte mistanken om kræft. Dette kan potentielt medføre et højt forbrug af ydelser til denne patientgruppe. Dette ph.d.-projekt undersøger lokale variationer i udredningsforløbet for lungekræft samt ressourceforbruget på patientgruppen der får afkræftet mistanken om lungekræft. Titel: Development of a Generic Performance Measurement Model in an Emergency Department. Ph.d.-studerende: Christian Sørup (kontakt: Beskrivelse: Projektet omhandler udviklingen af et performancemonitorerings-værktøj til brug i akutmodtagelser. Dette værktøj skal, på baggrund af en række nøgleindikatorer (KPI'er), kunne måle en akutmodtagelses præstationsniveau med henblik på kvalitet og effektivitet i behandling. Indikatorerne dækker aspekter relateret til patienter, medarbejdere og drift. Projektet er casebaseret og foretages i samarbejde med akutmodtagelserne på Herlev og Nordsjælland. Af anvendte teknikker benyttes strukturelle ligningsmodeller, system dynamics og statistisk proceskontrol. Titel: Udvikling af en metode til identificering af ledende indikatorer indenfor patientsikkerhed. Ph.d.-studerende: Ditte Caroline Raben (kontakt: Beskrivelse: Der er et bredt konstateret behov for at forstå betydningen af indikatorer, sådan som de anvendes i sygehusverdenen, specielt i forløb, hvor det er vanskeligt eller umuligt at standardisere arbejdsprocesserne. Projektet skal undersøge forholdet mellem meningsfuldhed og anvendelighed af forskellige typer af indikatorer, især forholdet mellem træge og ledende indikatorer. Projektet er inspireret af metoder, der anvendes i høj-risiko brancher som offshore, kernekraft, flysikkerhed eller shipping. I disse brancher har man længe haft en tradition for at udvikle og skelne mellem ledende og træge indikatorer. Ledende indikatorer er indikatorer, der bruges proaktivt til at styre efter i komplekse processer. Ved hjælp af metoder, der kan bruges til at kortlægge og forstå de komplekse processer vi arbejder i, kortlægges ledende indikatorer, der kan bidrage til at processer forløber som ønsket og utilsigtede hændelser minimeres. Til projektet anvendes FRAM (Functional Resonance Analysis Method), der er en metode, hvormed det er muligt at kortlægge komplekse systemer samt de faktorer, der har afgørende betydning for udfaldet. 2

3 Titel: Health economic effects of telemedicine for chronic obstructive pulmonary disease: Findings from the Danish TeleCare Nord cluster randomised trial. Ph.d.-studerende: Flemming Witt Udsen (kontakt: Beskrivelse: In North Denmark Region one of five regions in Denmark responsible for health care a cluster randomized controlled study (RCT) called TeleCare Nord is implemented in which will focus on evaluating the effects of telemedicine for around 2,000 COPD patients (all patients with moderate or severe COPD in the region).the main objective of this study is broadly to evaluate the health economic effects of telemedicine. Specific objectives are: - Systematically review the literature on the costs of telemedicine to patients suffering from COPD and chronic disease and methods for analysing these costs. - Evaluate the cost-effectiveness of telemedicine for COPD patients at different time-intervals. - Describe the budget impact and cash flows of telemedicine for the different stakeholders (e.g. patients, GPs, Region, and Municipality) involved in caring and treating COPD patients in Denmark. - Describe which patients with COPD that are most (un)likely to benefit from telemedicine. Titel: Patientovergange et eksplorativt studie af faktorer, der påvirker sikkerheden af patientovergange. Ph.d.-studerende: Inger Margrete D. Siemsen (kontakt: Status på projekt: Afsluttet Beskrivelse: Det overordnede formål med projektet er at give viden om faktorer, der påvirker patientsikkerheden i patientovergange med fokus på typer af svigt og deres bagvedliggende årsager. Ph.d.- projektet har, ud fra et klinisk perspektiv med fokus på menneskelige faktorer, set på patientovergange fra ambulancer til hospitaler, indenfor hospitaler og mellem hospitaler. Projektet definerer patientovergange som situationer, hvor ansvaret for en patients diagnose, behandling og pleje overgår helt eller delvist, midlertidigt eller permanent fra en sundhedsperson til en anden. Projektet er tilsyneladende det første omfattende studie, der ser på alle hospitalsrelaterede overgange fra flere datakilder med både en kvantitativ og en kvalitativ tilgang. Titel: Making it short? A fieldwork study outlining patients' expectations and needs for nursing in facilities for short-term stay. Ph.d.-studerende: Karin Bundgaard (kontakt: Status på projekt: Afsluttet Beskrivelse: Det overordnede formål med Karin Bundgaards ph.d.-studie var at udvikle viden om sygepleje i korttidsafsnit samt viden om patienters forventninger til og behov for sygepleje i denne kontekst. Metoderne er feltarbejde i højteknologiske, endoskopiske korttidsafsnit ved hjælp af deltagerobservationer, deltagerrapporter og interview. Studiet konkluderer: - Sygepleje i endoskopiske afsnit er en form for standardiseret sygepleje. En individualiseret sygepleje kan godt bygge på 'standarder', og integreret i en standardiseret sygepleje findes der måder, hvorpå sygeplejersken kan imødekomme den enkelte patients ønsker og behov. - Sygepleje i endoskopiske korttidsafsnit stiller krav til sygeplejerskers evner til at aktivere alle sanser i mødet med patienten. - Det er muligt at skræddersy sygepleje til den individuelle patient i korttidsafsnit. 3

4 Titel: Kulturelle dynamikker og appliceringen af nyt organisationskoncept på Fælles Akut Modtagelsen. Ph.d.-studerende: Jette Ernst (kontakt: Status:Forventes afsluttet ultimo august Beskrivelse: Realiseringen af Fælles Akut Modtagelserne (FAM) medfører store organisatoriske forandringer. Den repræsenterer ikke bare et brud med måden hvorpå, man før modtog og behandlede akutte patienter, men skal ses som et led i en gennemgribende forandringsproces i det danske sygehusvæsen, som kun lige er begyndt. I FAM står det inter-professionelle samarbejde centralt, ligesom ændringer og systematiseringer af arbejdspraksisser er et led i opnåelsen af kvalitetsforbedringer og effektiviseringer. I denne forandringsproces hvor nye interaktioner og samarbejdsrelationer skabes er kulturelle aspekter af processen betydningsfulde men ikke altid synlige. Afdelingens kulturelle dynamikker skal ses som en faktor med stor kraft, når arbejdspraksisser skabes og forhandles af dens personale. Projektet undersøger, hvordan det nye organisatoriske koncept påvirker personalets kulturelle og kognitive dynamikker og ligeledes omvendt, hvordan disse dynamikker påvirker realiseringen af FAM som organisatorisk koncept. Fokus er på afdelingens praksisser, og det betyder, at forandringerne og deres konsekvenser anskues og forstås gennem disse. Gennem kvalitative data og en antropologisk tilgang til det komplekse felt som menneskelige interaktioner i forandringsprocesser udgør, ønsker projektet at bidrage med unik viden i feltet sygehusorganisering. Partnere: SDU, Institut for Sprog og Kommunikation og Fælles Akut Modtagelsen, Kolding sygehus. Link: Titel: Failsafe organizing? A pragmatic stance on patient safety. Ph.d.-studerende: Kristine Zinch Pedersen (kontakt: Status på projekt: Afsluttet Beskrivelse: Ph.d.-projektet belyser, hvordan patientsikkerhedsteknologier og rationaler virker såvel tilsigtet som utilsigtet ind på den måde arbejdet udføres, sikkerhed forstås, roller forhandles og klinikerens handlerum defineres. Titel: Guideline on how the conduct post-hoc health economic evaluations of randomized controlled trials. Ph.d.-studerende: Lars Oddershede (kontakt: Beskrivelse: In an optimal situation the economic aspect would be included in all new trials initiated to supply decision makers with additional information. However, moving towards this situation is a slow process and offers no solution towards utilizing the existing pool of completed trials. If multiple randomized controlled trials have compared a new intervention to competing alternatives, the general consensus among health economists is to compare treatments using decision analytic modeling. However, no consensus has been established regarding how a health economic evaluation should be performed if a single trial must form the basis for the evaluation. Typically, these studies were not designed for the purpose of powering a health economic evaluation which will cause a variety of problems and pitfalls. But with the vast number of completed trials lying around, one may be tempted to ask whether there could be a potential goldmine in these completed trials. These trials are presently not frequently used, maybe because the problems and pitfalls cloud the potentials. Our hope is that a guideline on how to utilize these completed studies could increase the amount of information we currently draw from each trial. The purpose of this PhD project is to develop a guideline on how the conduct post-hoc health economic evaluations of randomized controlled trials. 4

5 Titel: Health Literacy. Ph.d.-studerende: Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum (kontakt: Beskrivelse: Health literacy defineres kort fortalt som individets evne til at forstå, vurdere og handle på sundhedsrelateret information. Dette ph.d.-projekt beskæftiger sig med følgende: - Begrebsafklaring ift. health literacy da der ikke er konsensus omkring definitionen i litteraturen. - Hvordan kan der måles på niveauet af health literacy hos danske patienter? - Hvordan er sammenhængen mellem health literacy og forbruget af sundhedsydelser og livskvalitet? (sundhedsøkonomi i form af korrelationsanalyser og en cost-effectiveness-analyse) Analyserne udføres med henblik på at få et billede af, hvad der typisk karakteriserer patienter med et lavt niveau af health literacy. Kan man højne niveauet hos de svageste patienter via uddannelsesmæssige tiltag (fx at øge patienternes viden om egen sygdom og behandlingsforløb gennem fx personlig uddannelse fra sundhedspersonale, øget fokus på håndtering af egen sygdom (patient empowerment), nye teknologiske virkemidler (fx telehomecareteknologi). Det analysereres endvidere om health literacy har indflydelse på livskvalitet og forbrug af sundhedsydelser. 5

6 Titel: Developing and Evaluating a Classroom-based Intervention to Improve Hospital Team Communication. Ph.d.-studerende: Louise Isager Rambøll (kontakt: Status på projekt: Afsluttet Beskrivelse: Nærværende forskningsprojekt blev etableret for at afdække behovet for et dansk undervisningsprogram til styrkelse af kommunikation mellem sundhedspersonale. Grundlaget for undervisningsprogrammet var en gennemgang af analyser af de mest alvorlige utilsigtede hændelser fra københavnske sygehuse i perioden , fire fokusgruppeinterview med dansk sundhedspersonale samt en systematisk litteraturgennemgang: Analyserne påviste bl.a. at brist i kommunikation særligt ved overflytninger og vagtskifte var en hovedårsag ved alvorlige fejl, der medførte patientskade. Titel: AppSolutely Schizophrenia Smart Care - developed and tested by users. Ph.d.-studerende: Malene Østergaard Terp (kontakt: Beskrivelse: A mobile health (mhealth) study exploring the potential benefits of a user innovated mobile intervention service, connecting young adults with first episode schizophrenia with their health care team, through a special designed smartphone application. The study is conducted in OPUS, North Region Denmark in collaboration with FoKSY Aalborg University Hospital. Titel: Kvalitetsudvikling i praksis. Ph.d.-studerende: Marie Henriette Madsen (kontakt: Beskrivelse: Ph.d.-projektet undersøger, hvordan kvalitetsudvikling bliver praktiseret på danske sygehuse samt giver en indsigt i effekterne af forskellige måder at organisere kvalitetsudviklingen på. Titel: Identifying Potentials and Factors of Importance for Potential Gains in Health Related Quality of Life (HRQoL) for Chronic Conditions in Denmark for Prioritization by constructing an off-the shelves tool using preference-based EQ-5D index scores. Ph.d.-studerende: Michael Falk Hvidberg (kontakt: Beskrivelse: The overall aim of the PhD project is to identify chronic conditions with the greatest potential for health gains and factors of high importance for health gains across conditions in Denmark to scientific qualify decision making and prioritization. However, before this can be identified two sub-objectives have to be addressed: First, the national Danish QALY catalogue for chronic conditions must be constructed. This will be done based on EQ-5d 3L with inspiration from the US and UK, but adding new factors (variables) such as health habits, social networks, stress, OECD-poverty etc. Secondly, the construction needs to be validated by investigating the consequences of using different regression methods. Titel: Sammenhæng mellem indlæggelsesforløb og behandlingskvalitet Studier af weekend-effekt blandt patienter indlagt på danske hospitaler. Ph.d.-studerende: Nina Sahlertz Kristiansen (kontakt: Beskrivelse: Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge, om der er variation i behandlingskvalitet og behandlingsudfald afhængigt af indlæggelsestidspunkt for to forskellige sygdomsområder i Danmark og endvidere at undersøge faktorer på patient-, behandlings- og organisationsniveau, som kan have betydning for eventuelle fund af variation. Ph.d.-projektet omfatter sygdomsområderne apopleksi og hoftenære 6

7 frakturer baseret på registrerede patientforløb i hhv. Dansk Apopleksiregister og Dansk tværfagligt register for hoftenære lårbensbrud. Titel: Kirurgers ikke-tekniske færdigheder. Ph.d.-studerende: Lene Spanager (kontakt: Status på projekt: Afsluttet Beskrivelse: Nogle af de relevante ikke-tekniske færdigheder for kirurger er indeholdt i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen, men der foregår ingen træning eller kompetencevurdering på nuværende tidspunkt. Derfor er der i første omgang behov for at definere hvilke færdigheder der er brug for og hvordan de specifikt kan anvendes under en operation. Internationalt har man udviklet klassifikationssystemer såsom NOTSS, Non Technical Skills for Surgeons. Kulturelle og organisatoriske forskelle vanskeliggør imidlertid direkte anvendelse af dette. Formålet med Ph.d projektet er at udvikle et dansk klassifikationssystem over kirurgers ikke-tekniske færdigheder med NOTSS som skabelon. Målet er at det kan bruges som kompetencevurderingsredskab samt til at strukturere feedback til kirurger under uddannelse. Titel: Samspil og praksis i kræftbehandling. Sammenhængende patientforløb - som idé og praksis. Ph.d.-studerende: Rikke Dalsted (kontakt: Status på projekt: Afsluttet Beskrivelse: Denne afhandling undersøger, hvordan samarbejde foregår i patientforløb blandt patienter og sundhedsprofessionelle inden for dansk kræftbehandling og pleje. Som svar på den øgede fragmentering af patientforløb er der udviklet en række formelle planer for, hvordan kræftpatienters forløb skal tilrettelægges. Imidlertid er det faktiske samarbejde blandt patienter og sundhedspersonale dårligt beskrevet, til trods for at sådanne beskrivelser af det daglige samarbejde og organisering har stor betydning for forståelse og udvikling af området. Formålet med denne afhandling er derfor at undersøge dikotomien mellem aktuelle ideer om samarbejde i en kræftpatients forløb og det faktiske samarbejde, der opstår i praksis. Titel: A Randomized Controlled Trial to Determine Outcome and Cost Effectiveness of Case Management of patients suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Ph.d.-studerende: Sabrina Storgaard Sørensen (kontakt: Beskrivelse: This randomized controlled trial (RCT) will examine a nurse case management model for patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in a Danish municipality. COPD is one of the most common causes of ill health, disability and mortality affecting adults and it is a condition that places a heavy burden on patients and on the health care system. The study is performed in order to evaluate the use of case management as a tool in achieving integrated, quality and cost-effective care for this group of patients. The main objectives are to evaluate how case management influences on hospital admissions, mortality, quality of life and self-care, as well as to compare costs and cost-effectiveness of case management vs. usual care. 7

8 Titel: Patient Safety Culture; measuring, intervention, effect. Ph.d.-studerende: Solvejg Kristensen (kontakt: Beskrivelse: The project is a three-fold study. Part one is a Danish validation of the Safety Attitude Questionnaire for measuring Patient Safety Culture (PSC). Part two is a literature review to investigate leadership and PSC. Part three is an intervention study in a psychiatric department to investigate the effect of a leadership intervention on PSC and selected clinical indicators. Titel: Er der sammenhæng mellem akkreditering af de danske sygehuse og udvikling i klinisk proceskvalitet? Ph.d.-studerende: Søren Bie Bogh (kontakt: Beskrivelse: Et af de mest omfattende kvalitetsinitiativer de senere år er akkreditering efter "Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM", som blev afsluttet i foråret Der er investeret betydelige ressourcer i alle dele af sygehusvæsenet for at kunne leve op til kravene i DDKM s standarder. Det er uvist, om denne store satsning har haft nogen effekt på kvaliteten af patientbehandlingen, altså på patienternes helbred. Dette studium handler om en longitudinel registrering af indikatorer for patient-outcome i årene før, under og efter akkrediteringens første runde i 2010 og Metode: Projektet gennemføres med kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Projektet vil omfatte samtlige patienter i en 5-årig periode på følgende sygdomsområder: apopleksi, brystkræft, diabetes, hjerteinsufficiens, hoftenær fraktur, kronisk obstruktiv lungelidelse, lungekræft, mavesår, skizofreni samt tyk- og endetarmskræft. Titel: Patientsikkerhed i onkologien. Ph.d.-studerende: Thea O. Mattson (kontakt: Beskrivelse: Ph.d. projektet vil undersøge hyppigheden og karakteren af utilsigtede hændelser i ordinationsprocessen af kemoterapi på onkologiske afdelinger i Danmark, og vurdere i hvilken grad den enkelte hændelse får klinisk betydning for patienten. På baggrund af ovenstående vil projektet komme med forslag til ændringer i ordinationsprocessen, der forventes at øge patientsikkerheden for patienter, der behandles med kemoterapi. Herefter afprøves én af disse ændringer på en gruppe patienter, og det evalueres hvorvidt patientsikkerheden blev øget som følge af denne ændring. Projektet vil desuden afprøve en metode til monitorering af patientskader i en afdeling over tid, samt teste hvorvidt en mere kræftspecifik metode er mere anvendelig på danske kræftafdelinger. Titel: Effekten af klinisk farmaci i akutmodtagelsen på hensigtsmæssig medicinering og hospitalisering et randomiseret studie. Ph.d.-studerende: Trine Graabæk Hansen (kontakt: Beskrivelse: Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge og sammenligne effekten af klinisk farmaci ved indlæggelse, samt under hospitalsopholdet og ved udskrivelse i forhold til patientsikkerhed, målt ved hensigtsmæssig medicinering og lægemiddelrelaterede genindlæggelser. Metode: Projektet er et prospektivt, randomiseret interventionsstudie, hvor alle akutte medicinske patienter 65 år indlagt på FAM kan inkluderes og randomiseres enten til kontrolgruppen eller én af de to interventionsgrupper FAM eller STAM. Effekten af den kliniske farmaceutiske indsat vurderes ved at måle hensigtsmæssigheden af lægemiddelbehandlingen før og efter indlæggelse ud fra den standardiserede og validerede score Medication Appropriateness Index samt antallet af lægemiddelrelaterede genindlæggelser. Desuden måles kontakter til sundhedsvæsenet samt mortalitet i 6 måneder efter udskrivelse. Tilføjelser til ph.d.-fortegnelsen bedes sendt til 8

9 Vi modtager gerne projektbeskrivelser i følgende format: Titel: Ph.d.-studerende: navn (kontakt: mail-adresse) Status på projekt: Forventes afsluttet [20xx] / Afsluttet [20xx] Beskrivelse: (max 150 ord) dansk og/eller engelsk ( ord til rådighed) Links: link til projektets og/eller den studerendes/kandidatens hjemmeside Følg med i opdateringer på Forskningsnetværkets hjemmesider: Ph.d.-projekter under: 9

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Hvad skal der til for at sætte forskning i patientsikkerhed og kvalitet på den regionale dagsorden?

Hvad skal der til for at sætte forskning i patientsikkerhed og kvalitet på den regionale dagsorden? Hvordan styrker vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed? Hvad skal der til for at sætte forskning i patientsikkerhed og kvalitet på den regionale dagsorden? Jens Winther Jensen

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv

Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Kroniske patientforløb i et tværsektorielt perspektiv Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Nyborg Strand, 14. Januar 2011 Koordination af sundhedsydelser - et reguleringsteoretisk perspektiv Sarah

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Evaluering af telemedicin med MAST Model for Assessment of Telemedicine Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Hvad siger forskningen? Wootton 2012: Twenty years of telemedicine

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital 1 Hvad er sundhedsøkonomiske analyser? Sundhedsøkonomiske

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Gøre status Sætte projektet i bredere perspektiv Lægge op til senere strategisk dialog. Smagsprøve i dag. Fra effektivitet til kvalitet og effekt 1 Intention Skabe

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

TeleCare Nords afslutningskonference d. 18 november 2015 Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum

TeleCare Nords afslutningskonference d. 18 november 2015 Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum Source: www.project-read.com TeleCare Nords afslutningskonference d. 18 november 2015 Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum 22/11/2015 1 Hvad er health literacy? Health literacy på dansk Hvorfor er health literacy

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

begrebet akkreditering

begrebet akkreditering En definition påp begrebet akkreditering Procedure, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, tet, ydelse eller organisation lever op til et sæt s t af fælles f standarder. Ved akkreditering

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL KOL Kompetencecenters Konference 10 december 2015 Margrethe Smidth, PT, MSc, PhD I DAG Baggrund Udfordringen

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 Hvorfor en forskning vigtig? Forskning kan redde liv og spare penge Bedste

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program

Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program Søren Holm, PhD Thesis Development and effect evaluation of a High School-Based Cannabis Prevention Program Summary Background: Cannabis use in adolescent is a public health concern associated with high

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Oplæg 1 Hvorfor en sundhedspædagogisk tilgang? Hvordan arbejder man sundhedspædagogisk?

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus

Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus Ulighed i sundhed Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, dr.med Holbæk Sygehus Ulighed i Sundhed Something is rotten in the state of Denmark Forebyggende

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

HVILKEN VÆRDI TILFØRER ET PATIENT- OG PÅRØRENDERÅD TIL ORGANISATIONEN? Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig Direktør, Cand.cur., E-MBA

HVILKEN VÆRDI TILFØRER ET PATIENT- OG PÅRØRENDERÅD TIL ORGANISATIONEN? Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig Direktør, Cand.cur., E-MBA HVILKEN VÆRDI TILFØRER ET PATIENT- OG PÅRØRENDERÅD TIL ORGANISATIONEN? Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig Direktør, Cand.cur., E-MBA HVILKEN VÆRDI TILFØRER ET PATIENT- OG PÅRØRENDERÅD TIL ORGANISATIONEN?

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Opsamling på gruppearbejde ved møde i Strategisk Følgegruppe for risikobaseret tilsyn 1. november 2016.

Opsamling på gruppearbejde ved møde i Strategisk Følgegruppe for risikobaseret tilsyn 1. november 2016. Opsamling på gruppearbejde ved møde i Strategisk Følgegruppe for risikobaseret tilsyn 1. november 2016. Hvilke problematikker mener I, Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge nærmere på Gruppe 1 Kommunikation

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Lektion 5 DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Indhold: Formål Omfang og temaer Opbygning af standarder Sammenhæng til PDSA og processer Basisvurdering/selvevaluering Interne survey 1 Kvalitetsudvikling 193.

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Kort & Godt. - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016

Kort & Godt. - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016 Kort & Godt - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? Karin Bundgaard Akutcentret Aarhus Universitetshospital PRÆSENTATION 2 RAMMEN SÆTTES

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere