GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Control MPC. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Control MPC. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Control MPC Monterings- og driftsinstruktion

2 Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Control MPC som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF) Anvendte standarder: EN : 2002 og EN : 2006 EMC-direktivet (2004/108/EF) Attestering af overensstemmelse: Certificate Control MPC 2: 2009 Disse produkter må ikke sættes i drift før anlægget som de skal indgå i, er blevet erklæret i overensstemmelse med forskrifterne i Maskindirektivet (2006/42/EF) Bjerringbro, 29 december 2009 Svend Aage Kaae Technical Director 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Symboler brugt i dette dokument 4 2 Hvad omfatter denne instruktion 4 3 Produktbeskrivelse 4 4 Anvendelse 4 41 Pumper 4 42 Styringsvariant 4 5 Typeskilt 5 6 Softwaremærkat 5 7 Typenøgle 6 8 Oversigt over styringsvarianter 7 9 Installation 9 91 Mekanisk installation 9 92 El-tilslutning 9 93 Idriftsætning 9 10 Betjeningspanel Display (pos 1) Menulinje Øverste linje Grafisk illustration Rullepanel Nederste linje Taster og signallamper Pil til højre (pos 2) Hjælp (pos 3) Op og ned (pos 4 og 5) Plus og minus (pos 6 og 7) Esc (pos 8) Home (pos 9) Ok (pos 10) Signallamper (pos 11 og 12) Kontrast (pos 13) Baggrundslys Funktioner Funktionstræ Oversigt Funktionsbeskrivelse Status (1) Aktuelle alarmer (31) System (12) Driftsform (121) Sætpunkt (122) Sætpunktsindflydelse (123) Målte værdier (124) Analoge indgange (125) Pumpe 16 (13 til 18) Drift (2) Drift (2) Systemdriftsform (211) Reguleringsform (212) Sætpunkter (213) Individuel pumpestyring (214) Indstilling af individuel driftsform (2141 til 2146) Alarm (3) Alarmstatus (3) Aktuelle alarmer (31) Alarmlog (32) Indstillinger (4) Primær regulator (41) PI-regulator (411) Alternative sætpunkter (412) Alternative sætpunkter 2 til 7 (4121 til 4127) Ekstern sætpunktsindflydelse (413) Indstilling af indflydelsesfunktion (4132) Primær sensor (414) Urprogram (416) Proportionaltryk (417) Konfiguration af S-anlæg (418) Pumpekaskadestyring (42) Min tid mellem start/stop (421) Maks antal starter/time (421) Reservepumper (423) Tvungent pumpeskift (424) Pumpetestkørsel (425) Pilotpumpe (426) Pumpestopforsøg (427) Pumpestart- og stophastighed(428) Min ydelse (429) Kompensering for pumpens opstartstid (4210) Sekundære funktioner (43) Stopfunktion (431) Langsom trykopbygning (433) Nøddrift (435) Digitale indgange (437) Digitale indganges funktioner (4371) Analoge indgange (438) Analoge indgange (4381 til 4387) Analoge indgange og målt værdi (43831 til 43871) Digitale udgange (439) Digitale udganges funktioner (4391 til 43916) Min, maks og brugerdefineret drift (4314) Min drift (43141) Maks drift (43142) Brugerdefineret drift (43143) Pumpekurvedata (4319) Styringskilde (4320) Fast tilløbstryk (4322) Flowestimering (4323) Overvågningsfunktioner (44) Tørløbssikring (441) Tørløbssikring med tryk-/niveauafbryder (4411) Tørløbssikring med tryktransmitter (4412) Tørløbssikring med niveautransmitter (4413) Min tryk (442) Maks tryk (443) Ekstern fejl (444) Grænse 1 og 2 overskredet (445 og 446) Pumper uden for driftsområde (447) Trykaflastning (448) Funktioner, CU 351 (45) Displaysprog (451) Displayenheder (452) Dato og tid (453) Passwords (453) Ethernet (454) GENIbus-nummer (456) Softwarestatus (459) Datakommunikation Ethernet GENIbus Måleparametre Transmittertyper Parameterliste Fejlfindingsskema Vedligeholdelse CU Control MPC tages ud af drift Tekniske data Temperatur Luftfugtighed: Elektriske data Øvrige dokumenter Bortskaffelse 63 3

4 1 Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade! Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet! Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift 2 Hvad omfatter denne instruktion Denne monterings- og driftsinstruktion gælder for Grundfos Control MPC Grundfos Control MPC er en komplet løsning til styring og overvågning af op til seks identiske pumper 3 Produktbeskrivelse 4 Anvendelse Control MPC bruges til styring og overvågning i disse anvendelsesområder: trykforøgeranlæg cirkulationsanlæg til opvarmning, køling og luftkonditionering 41 Pumper Control MPC er udviklet til anlæg med disse pumper: CR(E), CRI(E), CRN(E), CRIE NB(E), NBG(E) NK(E), NKG(E) TP TPE serie 1000 TPE serie 2000 HS SP MAGNA, UPE serie Styringsvariant Control MPC er inddelt i fire grupper på basis af styringsvariant: Styringsvariant -E Serie 2000 Hovedpumperne i anlægget skal være af samme type og størrelse To til seks pumper med elektronisk hastighedsregulering Control MPC-E fra 0,37 til 22 kw er forsynet med pumper med integreret frekvensomformer Fra og med 30 kw er Control MPC-E forsynet med netdrevne pumper der er tilsluttet eksterne Grundfos CUE-frekvensomformere (1 pr pumpe) To til seks MAGNA-, UPE- eller TPE Serie pumper To til seks pumper tilsluttet en ekstern Grundfos -F CUE-frekvensomformer Pumperne hastighedsreguleres skiftevis -S To til seks netdrevne pumper Se også afsnit 8 Oversigt over styringsvarianter Control MPC inkluderer software til trykforøgning, opvarmning og køling TM GrA5728 Fig 1 Control MPC Grundfos Control MPC bruges til styring og overvågning af trykforøgeranlæg og cirkulationsanlæg Control MPC består af et styreskab med en indbygget styring, CU 351 Styreskabet indeholder alle nødvendige komponenter såsom hovedafbryder, kontaktorer, IO-moduler og kabling I anlæg med eksterne frekvensomformere kan frekvensomformerne installeres i skabet Styreskabet er til montering på væg eller gulv 4

5 5 Typeskilt Typeskiltet er placeret på bundrammen Se pos 2 i fig 2 6 Softwaremærkat Softwaremærkaten er placeret på bagsiden af styringen CU 351 Type: 1 Model: 2 Serial No: 3 Mains supply: 4 I n : 5 A T AMB : 6 o C P U n No kw V Fixed speed pumps: E-pumps: Pilot Pump: Order No: 16 1 Control MPC 3 Hydro MPC C-MPC options 4 H-MPC options 5 Pump data CONFIGURATION STEPS - PLEASE FOLLOW THE NUMBERS Fig 3 Softwaremærkat TM Options: Pos Fig IP 23 Weight: 24 kg 25 Typeskilt Made in TM Control MPC - nr på GSC-fil 2 Control MPC optioner - nr på GSC-filer 3 Hydro MPC - nr på GSC-fil* 4 Hydro MPC optioner - nr på GSC-filer* 5 Pumpedata - nr på GSC-filer** * Gælder kun trykforøgeranlæg ** Gælder kun CR-, CRI-, CRE- og CRIE-pumper En GSC-fil (Grundfos Standard Configuration) er en konfigurationsdatafil Pos 1 Typebetegnelse 2 Model 3 Serienummer 4 Forsyningsspænding 5 Nominel strøm [A] 6 Maks omgivelsestemperatur i C 7 Antal netdrevne pumper 8 Motoreffekt i kw for netdrevne pumper 9 Nominel spænding i V for netdrevne pumper 10 Antal pumper med frekvensomformer 11 Motoreffekt i kw for pumper med frekvensomformer 12 Nominel spænding i V for pumper med frekvensomformer 13 Antal pilotpumper 14 Motoreffekt i kw for pilotpumper 15 Nominel spænding i V for pilotpumper 16 Ordrenummer Optioner 23 Kapslingsklasse 24 Vægt [kg] 25 CE-mærke 26 Oprindelsesland 5

6 7 Typenøgle Eksempel Control MPC -E 2 x 4 E (* (* (* 3 x V, 50/60 Hz, PE Typerække Undergrupper: E: Pumper med integreret frekvensomformer (0,37-22 kw) - 1 pr pumpe E: Pumper med ekstern Grundfos CUE-frekvensomformer (fra og med 30 kw) - 1 pr pumpe F: Pumper med ekstern Grundfos CUE-frekvensomformer S: Netdrevne pumper (start/stop) Antal pumper med frekvensomformer Effekt [kw] Startmetode: E: Elektronisk softstarter (pumper med integreret frekvensomformer) ESS: Elektronisk softstarter (pumper med ekstern Grundfos CUE-frekvensomformer) Antal netdrevne pumper Effekt [kw] Startmetode: DOL: Direkte start SD: Stjerne-trekant-start Forsyningsspænding, frekvens (* Kode for kundetilpasset løsning 6

7 8 Oversigt over styringsvarianter Eksemplerne er baseret på trykforøgeranlæg Anlæg med hastighedsregulerede pumper Anlæg med pumper tilsluttet én CUE-frekvensomformer Anlæg med netdrevne pumper Control MPC-E Control MPC-F Control MPC-S Control MPC med tre E-pumper Control MPC med tre pumper tilsluttet en ekstern Grundfos CUE-frekvensomformer i styreskabet Pumperne hastighedsreguleres skiftevis Control MPC med tre netdrevne pumper Én E-pumpe i drift TM PT PT PT Én pumpe tilsluttet en ekstern Grundfos CUE-frekvensomformer i drift TM Én netdreven pumpe i drift TM H H H H sæt Q TM H sæt Q TM H stop H sæt Q TM Tre E-pumper i drift Én pumpe tilsluttet en ekstern Grundfos CUE-frekvensomformer og to netdrevne pumper i drift Tre netdrevne pumper i drift H H H H sæt TM Control MPC-E opretholder et konstant tryk ved trinløs tilpasning af pumpernes hastighed Anlæggets ydelse reguleres efter behovet ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper og ved parallel regulering af pumperne i drift Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl Alle pumper i drift kører med samme hastighed Antallet af pumper i drift afhænger også af pumpernes energiforbrug Hvis kun én pumpe er nødvendig, vil to pumper køre ved en lavere hastighed hvis dette giver et lavere energiforbrug Dette kræver at pumpens differenstryk måles Q H sæt TM Control MPC-F opretholder et konstant tryk ved hjælp af trinløs tilpasning af hastigheden på den pumpe der er tilsluttet den eksterne Grundfos CUE-frekvensomformer Pumperne hastighedsreguleres skiftevis Én pumpe tilsluttet den eksterne Grundfos CUE-frekvensomformer starter altid først Hvis trykket ikke kan opretholdes af pumpen, bliver én eller to netdrevne pumper indkoblet Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl Q H stop H sæt TM Control MPC-S opretholder et næsten konstant tryk ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper Pumpernes driftsområde ligger mellem H sæt og H stop (stoptryk) Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl Q 7

8 Eksemplet nedenfor er baseret på et cirkulationsanlæg Control MPC Serie 2000 Control MPC med tre E-pumper Én E-pumpe i drift TM H Tre E-pumper i drift H sæt Q TM H H sæt Q Control MPC Serie 2000 opretholder et konstant tryk ved trinløs tilpasning af pumpernes hastighed Anlæggets ydelse reguleres efter behovet ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper og ved parallel regulering af pumperne i drift Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl Alle pumper i drift kører med samme hastighed Antallet af pumper i drift afhænger også af pumpernes energiforbrug Hvis kun én pumpe er nødvendig, vil to pumper køre ved en lavere hastighed hvis dette giver et lavere energiforbrug Dette kræver at pumpens differenstryk måles TM

9 9 Installation Tjek inden installationen at Control MPC svarer til den bestilte ingen synlige dele er beskadiget 91 Mekanisk installation Control MPC skal placeres i et rum med god ventilation for at sikre tilstrækkelig køling af styreskabet Montér pumperne ifølge monterings- og driftsinstruktionen der leveres med pumperne 92 El-tilslutning Advarsel Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift Control MPC egner sig ikke til udendørs installation og må ikke udsættes for direkte sollys Advarsel El-tilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale el-regulativer og normer og det relevante forbindelsesdiagram Den elektriske installation af Control MPC skal overholde kapslingsklasse IP54 Sørg for at Control MPC egner sig til den strømforsyning som den skal tilsluttes Sørg for at ledningstværsnit svarer til specifikationerne på forbindelsesdiagrammet 93 Idriftsætning Opstartsbeskrivelsen forudsætter at de valgte pumper er monteret korrekt i henhold til monterings- og driftsinstruktionen der blev leveret med pumperne Fortsæt på denne måde efter at have installeret Control MPC som beskrevet i afsnit 9 Installation: 1 Tilslut forsyningsspændingen 2 Vent på at det første billede viser sig 3 Første gang CU 351 tændes, fører en opstartsguide brugeren gennem de grundlæggende indstillinger 4 Følg instruktionerne i de enkelte billeder 5 Når opstartsguiden er færdig, tjek at alle pumper er indstillet til Auto i menuen Status 6 Gå til menuen Drift (2), vælg driftsformen Normal, og tryk 7 Control MPC er nu klar til drift 10 Betjeningspanel Betjeningspanelet i styreskabets frontplade består af et display, en række taster og to signallamper Ved hjælp af betjeningspanelet kan man foretage manuel indstilling og overvåge anlæggets ydelse Fig 4 Nøgle 1 CU 351 Betjeningspanel Pos 1 Display 2 Pil til højre 3 Hjælp 4 Op 5 Ned 6 Plus 7 Minus 8 Esc 9 Home 10 Ok 11 Signallampe, drift (grøn) 12 Signallampe, fejl (rød) 13 Kontrast TM Grundfos kan levere hydrauliske data for CR-, CRI-, CRE- og CRIE-pumper hvor GSC-filer kan downloades direkte til CU 351 Elektriske data for effekt skal indtastes manuelt Ved alle andre pumpetyper skal både hydrauliske og elektriske pumpedata indtastes manuelt Se afsnit Pumpekurvedata (4319) 8 Anlægget er klar til drift 9

10 101 Display (pos 1) Fig 5 Displayets opbygning 1011 Menulinje Menulinjen (A) er vist i fig 5 Displayet har fire hovedmenuer: Status: Drift: D Alarm: Indstillinger: Visning af systemstatus Ændring af driftsparametre, feks sætpunkt Alarmlog til fejlfinding 1012 Øverste linje Øverste linje (B) er vist i fig 5 Den øverste linje viser nummer og titel på billedet (til venstre) den valgte menu (til venstre) symbolet ved alarm (til højre) symbolet hvis servicesproget er valgt (til højre) 1013 Grafisk illustration Den grafiske illustration kan vise status, melding eller andet afhængig af hvor man befinder sig i menustrukturen Illustrationen kan vise hele systemet eller dele af det samt forskellige indstillinger 1014 Rullepanel Hvis listen af elementer til et billede er længere end displayet, vil symbolerne og blive vist til højre i rullepanelet Gå op og ned i listen med og 1015 Nederste linje Nederste statuslinje (F) viser dato og tid A B C Ændring af indstillinger (mulighed for password) TM Taster og signallamper Tasterne (pos 2 til 10 i fig 6) på CU 351 er aktive når der er lys i dem 1021 Pil til højre (pos 2) Tryk på for at gå til næste kolonne i menustrukturen Hvis man trykker på når menuen Indstillinger er fremhævet, går man til menuen Status 1022 Hjælp (pos 3) Når der er lys i, kan man få en hjælpetekst frem til det aktuelle billede ved at trykke på tasten Luk hjælpeteksten ved at trykke på 1023 Op og ned (pos 4 og 5) Gå op og ned i lister med og En tekst kan vælges når den er i en ramme Hvis en tekst er markeret, og der trykkes på vil teksten ovenover blive markeret i stedet Hvis der trykkes på, vil teksten nedenunder blive markeret Hvis der trykkes på i den sidste linje i listen, vil den første linje blive markeret Hvis der trykkes på i den første linje i listen, vil den sidste linje blive markeret 1024 Plus og minus (pos 6 og 7) Brug og til at øge eller sænke værdier Aktivér værdien med 1025 Esc (pos 8) Gå et billede tilbage i menuen med Hvis en værdi er blevet ændret, og der derefter trykkes på, vil den nye værdi ikke blive gemt Yderligere oplysninger, se afsnit 1027 Ok (pos 10)) Hvis der trykkes på før der trykkes på, vil den nye værdi blive gemt Yderligere oplysninger, se afsnit 1027 Ok (pos 10)) 1026 Home (pos 9) Tryk på for at gå tilbage til menuen Status 1027 Ok (pos 10) Brug som enter-tast bruges også til at starte indstillingen af en værdi Hvis en værdi er blevet ændret, og der trykkes på, vil den nye værdi blive aktiveret 1028 Signallamper (pos 11 og 12) Betjeningspanelet har en grøn og rød signallampe Den grønne signallampe lyser når Control MPC er i drift Den blinker hvis Control MPC er indstillet til stop Den røde signallampe lyser hvis der er en alarm eller advarsel Fejlen kan identificeres ud fra alarmlisten 1029 Kontrast (pos 13) Kontrasten i displayet kan ændres med 1 Tryk på 2 Justér kontrasten med og Baggrundslys Hvis der ikke bliver trykket på en tast i 15 minutter, bliver baggrundslyset i displayet dæmpet, og første billede i menuen Status vises Tryk på en hvilken som helst tast for at reaktivere baggrundslyset 10

11 11 Funktioner 111 Funktionstræ 1 Status 2 Drift 3 Alarm Fortsat på side 12 1 Status 2 Drift 3 Alarmstatus 31 Aktuelle alarmer 21 Yderligere indstillinger 31 Aktuelle alarmer 311 Aktuelle alarmer 211 Systemdriftsform 32 Alarmlog 12 System 212 Reguleringsform 121 Driftsform 213 Sætpunkter 122 Sætpunkt 214 Individuel pumpestyring 123 Sætpunktsindflydelse 214 Pumpe Målte værdier 125 Analoge indgange 13 Pumpe 1 14 Pumpe 2 15 Pumpe 3 16 Pumpe 4 17 Pumpe 5 18 Pumpe 6 Nøgle til de fire hovedmenuer, Status, Drift, Alarm og Indstillinger Status Menuen Status viser alarmer og systemets og pumpernes status : Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu Drift I menuen Drift kan de mest grundlæggende parametre indstilles, feks sætpunkt, driftsform, reguleringsform og individuel pumpestyring Alarm Menuen Alarm giver en oversigt over alarmer og advarsler Alarmer og advarsler kan afstilles i denne menu Indstillinger I menuen Indstillinger er det muligt at indstille forskellige funktioner: Primær regulator Indstilling af alternative sætpunkter, ekstern sætpunktsindflydelse, primær sensor, urprogram, proportionaltryk og konfiguration af S-anlæg Pumpekaskadestyring Indstilling af min tid mellem start/stop, maks antal starter/time, antal reservepumper, tvungent pumpeskift, pumpetestkørsel, pilotpumpe, pumpestopforsøg, pumpestart- og stophastighed, min ydelse og kompensering for pumpens opstartstid Sekundære funktioner Indstilling af stopfunktion, langsom trykopbygning, digitale og analoge indgange, digitale udgange, nøddrift, min, maks og brugerdefineret drift, pumpekurvedata, flowestimering, styringskilde og fast tilløbstryk Overvågningsfunktioner Indstilling af tørløbssikring, min og maks tryk, ekstern fejl og grænse 1 og 2 overskredet, pumper uden for driftsområde, og trykaflastning Funktioner, CU 351 Valg af servicesprog, hovedsprog og enheder Indstilling af dato og tid, passwords, Ethernet-tilslutning, GENIbus-nummer og softwarestatus 11

12 Fortsat fra side 11 4 Indstillinger 41 Primær regulator 411 PI-regulator 412 Alternative sætpunkter 4121 Alternative sætpunkter Ekstern sætpunktsindflydelse 4131 Indgangsværdi der skal påvirkes af 4132 Indstilling af indflydelsesfunktion 414 Primær sensor 416 Urprogram 417 Proportionaltryk 418 Konfiguration af S-anlæg 42 Pumpekaskadestyring 421 Min tid mellem start/stop Maks antal starter/time 423 Reservepumper 424 Tvungent pumpeskift 425 Pumpetestkørsel 426 Pilotpumpe 427 Pumpestopforsøg 428 Pumpestart- og stophastighed 429 Min ydelse 4210 Kompensering for pumpens opstartstid 43 Sekundære funktioner 431 Stopfunktion 4311 Stopparametre 433 Langsom trykopbygning 435 Nøddrift 437 Digitale indgange Funktion, DI1DI3 (CU 351), [10, 12, 14] Funktion, DI1DI9 (IO ), [1046] Funktion, DI1DI9 (IO ), [1046] 438 Analoge indgange Indstilling, analog indgang AI1AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Funktion, AI1AI3 (CU 351), [51, 54, 57] Indstilling, AI1AI2 (IO ), [57, 60] Funktion, AI1AI2 (IO ), [57, 60] Indstilling, AI1AI2 (IO ), [57, 60] Funktion, AI1A2 (IO ), [57, 60] 439 Digitale udgange Funktion, DO1 og DO2 (CU 351), [71, 74] Funktion, DO1DO7 (IO ), [7788] Funktion, DO1DO7 (IO ), [7788] 4314 Min, maks og brugerdefineret drift Min drift Maks drift Brugerdefineret drift 4319 Pumpekurvedata 4323 Flowestimering 4320 Styringskilde 4322 Fast tilløbstryk 4323 Flowestimering 44 Overvågningsfunktioner 441 Tørløbssikring 4411 Tryk-/niveauafbryder 4412 Måling, tilløbstryk 4413 Måling, beholderniveau 442 Min tryk 443 Maks tryk 444 Ekstern fejl 445 Grænse 1 overskredet 446 Grænse 2 overskredet 447 Pumper uden for driftsområde 448 Trykaflastning 45 Funktioner, CU 351 Ændr sproget til servicesprog (GB) Kør opstartsguiden igen 451 Displaysprog 452 Displayenheder 4521 Enheder for tryk 4522 Enheder for differenstryk 453 Dato og tid 4523 Enheder for løftehøjde 454 Password 4524 Enheder for niveau 455 Ethernet 4525 Enheder for flow 456 GENIbus-nummer 4526 Enheder for volumen 459 Softwarestatus 4527 Enheder for specifik energi 4528 Enheder for temperatur 4529 Enheder for effekt Enheder for energi 12

13 112 Oversigt Afsnit Menubillede og nr Se side 114 Status (1) Aktuelle alarmer (31) System (12) Driftsform (121) Sætpunkt (122) Sætpunktsindflydelse (123) Målte værdier (124) Analoge indgange (125) Pumpe 16 (13 til 18) Drift (2) Drift (2) Systemdriftsform (211) Reguleringsform (212) Sætpunkter (213) Individuel pumpestyring (214) Indstilling af individuel driftsform (2141 til 2146) Alarm (3) Alarmstatus (3) Aktuelle alarmer (31) Alarmlog (32) Indstillinger (4) Primær regulator (41) PI-regulator (411) Alternative sætpunkter (412) Alternative sætpunkter 2 til 7 (4121 til 4127) Ekstern sætpunktsindflydelse (413) Indstilling af indflydelsesfunktion (4132) Primær sensor (414) Urprogram (416) Proportionaltryk (417) Konfiguration af S-anlæg (418) Pumpekaskadestyring (42) Min tid mellem start/stop (421) Maks antal starter/time (421) Reservepumper (423) Tvungent pumpeskift (424) Pumpetestkørsel (425) Pilotpumpe (426) Pumpestopforsøg (427) Pumpestart- og stophastighed(428) Min ydelse (429) Kompensering for pumpens opstartstid (4210) Sekundære funktioner (43) Stopfunktion (431) Langsom trykopbygning (433) Nøddrift (435) Digitale indgange (437) Digitale indganges funktioner (4371) Analoge indgange (438) Analoge indgange (4381 til 4387) Analoge indgange og målt værdi (43831 til 43871) Digitale udgange (439) Digitale udganges funktioner (4391 til 43916) Min, maks og brugerdefineret drift (4314) Min drift (43141) Maks drift (43142) Brugerdefineret drift (43143) Pumpekurvedata (4319) Styringskilde (4320) Fast tilløbstryk (4322) Flowestimering (4323) 48 13

14 Afsnit Menubillede og nr Se side Overvågningsfunktioner (44) Tørløbssikring (441) Tørløbssikring med tryk-/niveauafbryder (4411) Tørløbssikring med tryktransmitter (4412) Tørløbssikring med niveautransmitter (4413) Min tryk (442) Maks tryk (443) Ekstern fejl (444) Grænse 1 og 2 overskredet (445 og 446) Pumper uden for driftsområde (447) Trykaflastning (448) Funktioner, CU 351 (45) Displaysprog (451) Displayenheder (452) Dato og tid (453) Passwords (453) Ethernet (454) GENIbus-nummer (456) Softwarestatus (459) 58 14

15 113 Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelsen er baseret på de fire hovedmenuer i CU 351 kontrolenheden: Status, Drift, Alarm og Indstillinger Funktionerne gælder for alle varianter medmindre andet er nævnt 1141 Aktuelle alarmer (31) 114 Status (1) Det første statusbillede vises nedenfor Dette billede vises når der tændes for Control MPC, og når betjeningspanelets taster har været uberørt i 15 minutter F E A G H Fig 7 Aktuelle alarmer TM I C D B TM I dette menubillede vises aktuelle ukvitterede alarmer og advarsler For yderligere information, se afsnit 1162 Aktuelle alarmer (31) og 1163 Alarmlog (32) 1142 System (12) Fig 6 Status Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu Den aktuelle værdi (procesværdi, PV) for reguleringsparameteren, almindeligvis afgangstrykket, vises i øverste højre hjørne (G) sammen med det valgte sætpunkt (SP) (H) Den øverste halvdel af billedet (A) viser en grafisk illustration af pumpeanlægget De valgte måleparametre vises med sensorsymbol og aktuel værdi I midten af billedet vises et informationsfelt (I) hvis der sker en af disse hændelser begrænset drift pga reservepumpe proportionaltrykindflydelse aktiv ekstern sætpunktsindflydelse aktiv alternativt sætpunkt aktivt urprogram aktivt fjernstyret via Ethernet fjernstyret via GENI (RS-485) Den nederste halvdel af billedet (B) viser den seneste aktuelle alarm (hvis der er nogen) og fejlårsagen sammen med fejlkoden i parentes systemstatus med aktuel driftsform og styringskilde pumpestatus med aktuel driftsform og manuel/auto Hvis der er opstået en fejl, vises symbolet i alarmlinjen (C) sammen med årsagen og fejlkoden, feks Overtemperatur (64) Hvis fejlen har at gøre med en af pumperne, vises symbolet også foran statuslinjen (D) for den pågældende pumpe Samtidig blinker symbolet i stedet for pumpesymbolet (E) Symbolet vil blive vist til højre i øverste linje i billedet (F) Så længe fejlen er til stede, vises dette symbol i øverste linje på alle billeder En menulinje åbnes ved at markere linjen med eller, og trykke på Billedet gør det muligt at åbne statusbilleder der viser aktuelle alarmer systemstatus status for hver pumpe Fig 8 System Dette menubillede viser anlæggets aktuelle driftstilstand Det er muligt at gå til underliggende menubilleder viser detaljer Billedet giver mulighed for at åbne uddybende billeder om driftsform sætpunkt sætpunktsindflydelse målte værdier analoge indgange TM

16 1143 Driftsform (121) 1144 Sætpunkt (122) TM TM Fig 9 Driftsform Fig 10 Sætpunkt Her vises anlæggets indstillede driftsform samt hvorfra Control MPC er styret Driftsformer Control MPC har seks driftsformer: 1 Normal Pumperne tilpasser deres ydelse til behovet 2 Maks Pumperne kører med en konstant høj hastighed Normalt kører alle pumper med maks hastighed 3 Brugerdefineret Pumperne kører med en konstant hastighed indstillet af brugeren Det er normalt en ydelse mellem Maks og Min 4 Min Pumperne kører med en konstant lav hastighed Normalt er én pumpe i drift med en hastighed på 70 % 5 Stop Alle pumper er stoppet 6 Nøddrift Pumperne kører ifølge indstillingen foretaget i billedet Nøddrift (435) Den ønskede ydelse i driftmåderne Maks, Min, Brugerdefineret og Nøddrift kan indstilles i menuen Indstillinger Se afsnit Min, maks og brugerdefineret drift (4314) og Nøddrift (435) Den aktuelle driftsform kan styres fra fire kilder: Fejl, Eksternt signal, CU 351 og Bus Styringskilde Control MPC kan indstilles til fjernstyring via en ekstern bus (option) I så fald skal der indstilles et sætpunkt og en driftsform via bussen I menuen Indstillinger er det muligt at vælge om CU 351 eller den eksterne bus skal være styringskilde Status på denne indstilling vises i billedet Driftsform Dette menubillede viser det valgte sætpunkt, og om det kommer fra CU 351 eller en ekstern bus Billedet viser også samtlige syv mulige sætpunkter fra CU 351 (for regulering i lukket og åben sløjfe) Samtidig vises det valgte sætpunkt Da det er et statusbillede, kan der ikke foretages indstillinger Sætpunkter kan ændres i menuen Drift eller Indstillinger Se afsnit 1173 Alternative sætpunkter (412) 1145 Sætpunktsindflydelse (123) Fig 11 Sætpunktsindflydelse Det valgte sætpunkt kan påvirkes af parametre Parametrene vises i procent fra 0 til 100 % eller som et tryk målt i bar De kan kun reducere sætpunktet idet indflydelsen i procent divideret med 100 bliver multipliceret med det valgte sætpunkt: Sætpunkt aktuelt(sp) = Sætpunkt valgt Indflydelse(1) Indflydelse(2) TM Menubilledet viser de parametre der påvirker det valgte sætpunkt, og indflydelsen i procent eller som værdi Nogle af de mulige parametre kan indstilles i billedet Ekstern sætpunktsindflydelse (413) Parameteren trykforøgning ved lavt flow indstilles som et on/off-bånd i procent af sætpunktet der er indstillet i billedet Stopfunktion (431) I billedet Proportionaltryk (417) indstilles parameteren i procent Endelig vises det aktuelle sætpunkt (SP) som er resultatet 16

17 1146 Målte værdier (124) 1148 Pumpe 16 (13 til 18) TM TM Fig 12 Målte værdier Fig 14 Pumpe 1 Dette menubillede giver en generel status over alle målte og beregnede parametre 1147 Analoge indgange (125) Fig 13 Linjerne "Effektforbrug" og "Energiforbrug" vises kun ved Control MPC-E Analoge indgange Menubilledet viser en oversigt over de analoge indgange og de aktuelle målte værdier for hver indgang Se også afsnit Analoge indgange (438), Analoge indgange (4381 til 4387) og Analoge indgange og målt værdi (43831 til 43871) TM Dette menubillede viser de enkelte pumpers driftstilstand Pumperne kan have forskellige driftsformer: Auto Sammen med de andre pumper i automatisk drift reguleres pumpen af PI-regulatoren som sikrer at anlægget leverer den ønskede ydelse (tryk) Manuel Pumpen reguleres ikke af PI-regulatoren I manuel drift vil pumpen være i en af disse driftsformer: Maks Pumpen kører med en indstillet maks hastighed (Denne driftsform kan kun vælges ved hastighedsregulerede pumper) Normal Pumpen kører med en indstillet hastighed Min Pumpen kører med en indstillet min hastighed (Denne driftsform kan kun vælges ved hastighedsregulerede pumper) Stop Pumpen er blevet tvunget til at stoppe Udover information om driftsform er det muligt at aflæse forskellige parametre i statusbilledet, feks: aktuel driftsform styringskilde hastighed (ved netdrevne pumper vises kun 0 eller 100 %) effektforbrug (kun Control MPC-E) energiforbrug (kun Control MPC-E) driftstimer 17

18 115 Drift (2) I denne menu kan de mest grundlæggende parametre indstilles, feks sætpunkt, driftsform, reguleringsform og tvungent pumpeskift 1151 Drift (2) 1152 Systemdriftsform (211) A C B TM Fig 15 Drift Søjlen viser indstillingsområdet Ved regulering i lukket sløjfe svarer det til den primære sensors område, her 0-16 bar Ved regulering i åben sløjfe er indstillingsområdet % Til venstre for søjlen vises det valgte sætpunkt 1 (A), dvs værdien der er indstillet i menubilledet Til højre for søjlen vises det aktuelle sætpunkt (B), dvs det sætpunkt der er reference for PIregulatoren Er der ikke valgt nogen form for ekstern sætpunktsindflydelse, vil de to værdier være ens Den aktuelle målte værdi (afgangstryk) vises som en grå del af søjlen (C) Se afsnit 1175 Ekstern sætpunktsindflydelse (413) og 1176 Indstilling af indflydelsesfunktion (4132) Under billedet er der en menulinje til indstilling af sætpunkt 1 og valg af driftsform, herunder driftsformerne Normal og Stop Det er muligt at vælge yderligere indstillinger: systemdriftsform, reguleringsform, sætpunkter for lukket og åben sløjfe samt individuel pumpestyring Sætpunkt: Regulering i lukket sløjfe: Den primære sensors måleområde Regulering i åben sløjfe: % TM Fig 16 Systemdriftsform Control MPC kan indstilles til seks forskellige driftsformer Normal er den typiske indstilling Se afsnit 1143 Driftsform (121) Ydelsen i driftsformerne Maks, Min, Brugerdefineret og Nøddrift indstilles i menuen Indstillinger I det viste billede er det muligt at gå direkte til menuen Indstillinger for at indstille pumpeydelsen eller sætpunktet Der kan vælges mellem driftsformerne Normal, Maks, Min, Brugerdefineret, Stop og Nøddrift 1 Markér menuen Drift med 2 Markér Yderligere indstillinger med eller, og tryk 3 Markér Systemdriftsform med eller, og tryk 4 Vælg den ønskede driftsform ved at markere en af linjerne med valgboks med eller, og tryk på 5 Indstil den ønskede ydelse i min, maks, brugerdefineret drift eller nøddrift ved at markere den ønskede linje nederst i billedet, og trykke Se afsnit Min, maks og brugerdefineret drift (4314) og Nøddrift (435) Normal Sætpunkt: 1 Markér menuen Drift med 2 Markér Sætpunkt 1 med eller Indstil værdien med eller 3 Gem med Driftsform: 1 Markér menuen Drift med 2 Markér driftsform Normal eller Stop med eller 3 Gå til et nyt billede med Yderligere indstillinger: 1 Markér menuen Drift med 2 Markér Yderligere indstillinger med eller, og tryk 3 Vælg én af disse indstillinger med eller, og tryk : systemdriftsform (se afsnit 1152) reguleringsform (se afsnit 1153) sætpunkter (se afsnit 1154) individuel pumpestyring (se afsnit 1156) Sætpunktet er en værdi som passer til anlægget en kan være blevet ændret i idriftsætningsmenuen 18

19 1153 Reguleringsform (212) Åben sløjfe Ved regulering i åben sløjfe kører pumperne med fast hastighed Pumpens hastighed beregnes ud fra den ydelse der er indstillet af brugeren (0-100 %) Pumpeydelsen i procent er proportionel med flowet Regulering i åben sløjfe bruges normalt når anlægget reguleres af en ekstern styring som regulerer ydelsen via et eksternt signal Den eksterne styring kan feks være et CTS-anlæg der er tilsluttet til Control MPC I disse tilfælde er Control MPC som en aktuator Se fig 20 og 21 Fig 17 Reguleringsform Der er to reguleringsformer, nemlig lukket og åben sløjfe Lukket sløjfe Den typiske reguleringsform er lukket sløjfe hvor den indbyggede PI-regulator sørger for at anlægget leverer det ønskede afgangstryk (sætpunkt) Ydelsen er baseret på sætpunktet indstillet til lukket sløjfe Se fig 18 og 19 TM Fig 20 Trykforøgeranlæg med ekstern styring (åben sløjfe) Flow [m 3 /h] TM TM Fig Reguleringskurve for åben sløjfe Signal [%] fra ekstern styring TM Fig 18 Trykforøgeranlæg reguleret af indbygget PI-regulator (lukket sløjfe) Flow [m 3 /h] P [bar] 100 Sætpunkt Fig 19 Reguleringskurve for lukket sløjfe Tid [sek] 1 Markér menuen Drift med 2 Markér Yderligere indstillinger med eller, og tryk 3 Markér Reguleringsform med eller, og tryk 4 Vælg Lukket sløjfe med eller, og tryk 5 Indstil sætpunktet Se afsnit 1154 Sætpunkter (213) og 1151 Drift (2) TM Fig Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe Signal [%] fra ekstern styring Reguleringskurve for Control MPC-E i åben sløjfe TM

20 Flow [m 3 /h] Fig 23 Flow [m 3 /h] Fig Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe Signal [%] fra ekstern styring Reguleringskurve for Control MPC-F i åben sløjfe Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe 4 Signal [%] fra ekstern styring Reguleringskurve for Control MPC-S i åben sløjfe Disse indstillinger skal foretages i forbindelse med åben sløjfe: stop af anlæg valg af reguleringformen Åben sløjfe indstilling af sætpunkt 1, åben sløjfe indstilling af ekstern sætpunktsindflydelse valg af driftsformen Normal TM TM Indstil en ekstern styringskilde til at styre anlægget på denne måde: 1 Markér menuen Drift med 2 Markér driftsformen Stop med eller, og tryk Fluebenet i rubrikken viser at driften er blevet stoppet 3 Markér Yderligere indstillinger med eller, og tryk 4 Markér Reguleringsform med eller, og tryk 5 Vælg Åben sløjfe med eller, og tryk 6 Returnér ved at trykke to gange 7 Markér Indstil sætpunkt 1, åben sløjfe med eller 8 Indstil sætpunktet til 100 % med, og gem med 9 Markér menuen Indstillinger med 10Markér Primær regulator med eller, og tryk på 11Markér Ekstern sætpunktsindflydelse med eller, og tryk på 12Markér Gå til indstilling af analog indgang med eller, og tryk 13Vælg den analoge indgang med eller, og tryk 14Vælg område for den analoge indgang med eller, og tryk Valget vises med et flueben 15Markér Målt indgangsværdi med eller, og tryk Nu vises billede Vælg % signal med eller, og tryk 17Tryk for at returnere til billede Indstil min sensorværdi med eller, og gem med 19Indstil maks sensorværdi med eller, og gem med 20Returnér ved at trykke to gange 21Markér Indgangsværdi som skal påvirkes med med eller, og tryk 22Markér % signal med eller, og tryk 23Returnér med 24Markér Indstil indflydelsesfunktionen med eller, og tryk Detaljer, se afsnit 1176 Indstilling af indflydelsesfunktion (4132) 25Markér menulinjen for antal punkter med eller, og tryk på 26Vælg det ønskede antal punkter med eller, og gem med 27Markér Ekstern indgangsværdi (punkt 1) med eller 28Indstil værdien for den eksterne indgangsværdi med eller, og gem med 29Markér Reducér sætpunkt til (punkt 1) med eller 30Indstil værdien i procent med eller, og gem med 31Gentag punkt 27 til 31 for alle ønskede parametre 32Returnér med 33Markér Filtertid med eller, indstil tiden i sekunder med eller, og gem med 34Markér Aktiveret med eller, og tryk Aktiveringen vises med et flueben i rubrikken 35Returnér ved at trykke to gange 36Markér menuen Drift med 37Markér driftsformen Normal med eller, og tryk Fluebenet i rubrikken viser at driften er blevet stoppet Trykforøgeranlægget kan nu styres af en ekstern styring Regulering i lukket sløjfe 20

21 1154 Sætpunkter (213) 1155 Individuel pumpestyring (214) TM TM Fig 25 Sætpunkter Fig 26 Individuel pumpestyring Udover det primære sætpunkt 1 (vist i billede 2 i menuen Drift) kan der indstilles seks alternative sætpunkter til regulering i lukket sløjfe Desuden er det muligt at indstille syv sætpunkter til regulering i åben sløjfe Som beskrevet i afsnit 1173 Alternative sætpunkter (412) og 1174 Alternative sætpunkter 2 til 7 (4121 til 4127) er det muligt at aktivere et af de alternative sætpunkter ved hjælp af eksterne kontakter t for sætpunkter til regulering i lukket sløjfe afhænger af primære sensors område Se afsnit 1177 Primær sensor (414) Ved regulering i åben sløjfe er indstillingsområdet % 1 Markér menuen Drift med 2 Markér Yderligere indstillinger med eller, og tryk 3 Markér Sætpunkter med eller, og tryk 4 Vælg sætpunkt med eller 5 Indstil sætpunktet med eller, og tryk Sætpunkt 1 til regulering i lukket sløjfe er en værdi som passer til den pågældende Control MPC De alternative sætpunkter til regulering i lukket sløjfe er 3 bar Alle sætpunkter til regulering i åben sløjfe er 70 % Det er muligt at ændre driftsformen fra automatisk drift til en af de manuelle driftsformer Auto Pumperne reguleres af PI-regulatoren som sikrer at anlægget leverer den ønskede ydelse (tryk) Manuel Pumpen bliver ikke reguleret af PI-regulatoren, men er indstillet til en af de følgende manuelle driftsformer: Maks Pumpen kører med en indstillet maks hastighed (Denne driftsform kan kun vælges ved hastighedsregulerede pumper) Normal Pumpen kører med en indstillet hastighed Min Pumpen kører med en indstillet min hastighed (Denne driftsform kan kun vælges ved hastighedsregulerede pumper) Stop Pumpen er blevet tvunget til at stoppe Pumper i manuel drift er ikke en del af den normale kaskadestyring og hastighedsregulering De manuelle pumper er en "forstyrrelse" af den normale styring af Control MPC Hvis der er en eller flere pumper i manuel drift, vil anlægget måske ikke være i stand til at levere den indstillede ydelse Der er to menubilleder til funktionen I det første billede vælger man pumpe der skal indstilles, og i næste billede vælger man driftsform Alle pumper kan vælges 1 Markér menuen Drift med 2 Markér Yderligere indstillinger med eller, og tryk 3 Markér Individuel pumpestyring med eller, og tryk 4 Vælg pumpe med eller, og tryk 21

22 1156 Indstilling af individuel driftsform (2141 til 2146) TM Fig 27 Indstilling af individuel driftsform Dette menubillede vises for de enkelte pumper og gør det muligt at indstille en driftsform Der kan vælges Auto eller Manuel samt pumpens driftsform ved manuel drift - Maks, Normal, Min eller Stop Ved netdrevne pumper kan der kun vælges mellem Normal og Stop 1 Markér menuen Drift med 2 Markér Individuel pumpestyring med eller, og tryk 3 Vælg pumpe med eller, og tryk 4 Markér Auto eller Manuel med eller, og tryk 5 Manuel: Vælg driftsform med eller, og tryk 6 Normal: Markér Sætpunkt med eller Indstil hastigheden for den hastighedsregulerede pumpe med,, og tryk Auto 22

23 116 Alarm (3) Menuen Alarm giver et overblik over alarmer og advarsler I denne menu er det muligt at afstille alarmer og se alarmloggen 1161 Alarmstatus (3) Fejl Advarsel( )/alarm( ) Skift af driftsform til Afstilling af alarm Genstart Indstilles i menuen Indstillinger Alarmkode Vandmangel Man/auto 206 Vandmangel Stop Man/auto X 214 Højt tryk Stop Man/auto 210 Fig 28 Alarmstatus En fejl i anlægget eller i en af de komponenter som overvåges, kan forårsage en alarm eller en advarsel Udover fejlmeldingen via alarm/advarselsmelderelæet og den røde signallampe på CU 351 kan en alarm også medføre et skift af driftsform, feks fra Normal til Stop En advarsel forårsager kun en fejlmelding Tabellen viser de mulige fejlårsager sammen med et alarmkodenummer, og om de resulterer i en alarm eller advarsel Den viser også hvilken driftsform anlægget skifter til i tilfælde af alarm, og om genstart af anlægget og afstilling af alarm er manuel eller automatisk Tabellen viser også at reaktionen på nogle af fejlårsagerne kan indstilles i menuen Indstillinger Se afsnit Langsom trykopbygning (433) og Overvågningsfunktioner (44) til Trykaflastning (448) TM Man/auto Lavt tryk Stop Man/auto X 211 Alarm, alle pumper Stop Auto 203 Trykaflastning Auto X 219 Man/auto Ekstern fejl Stop Man/auto X 3 Uens sensorsignaler Auto 204 Fejl, primær sensor Stop Auto 89 Fejl, sensor Auto 88 Kommunikationsfejl Auto 10 Fasefejl Auto 2 Underspænding, pumpe Auto 7, 40, 42, 73 Overspænding, pumpe Auto 32 Overbelastning, pumpe Auto 48, 50, 51, 54 For høj motortemperatur Auto 64, 65, 67, 70 Anden fejl, pumpe Auto 76, 83 Intern fejl, CU 351 Auto 83, 157 Intern fejl, IO 351 Stop Auto 72, 83, 157 VFD ikke klar Auto 213 Fejl, Ethernet Auto 231, 232 Grænse 1 overskredet Man/auto X 190 Grænse 2 overskredet Man/auto X 191 Trykopbygningsfejl Man/auto X 215 Pumper uden for driftsområde Man/auto X 208 Pilotpumpefejl Auto

24 1162 Aktuelle alarmer (31) 1163 Alarmlog (32) Alarmloggen kan gemme op til 24 advarsler og alarmer Fig 29 Aktuelle alarmer Denne undermenu viser advarsler forårsaget af fejl som stadig er til stede advarsler forårsaget af fejl som er forsvundet, men advarslen kræver manuel afstilling alarmer forårsaget af fejl som stadig er til stede alarmer forårsaget af fejl som er forsvundet, men alarmen kræver manuel afstilling Alle advarsler og alarmer med automatisk afstilling bliver automatisk fjernet fra menuen når fejlen er forsvundet Alarmer der kræver manuel afstilling, afstilles i denne menu ved at trykke på En alarm kan ikke afstilles før fejlen er forsvundet For hver advarsel eller alarm vises: Om der er tale om en advarsel eller alarm Hvor fejlen opstod: System, Pumpe 1, Pumpe 2, etc Ved indgangsrelaterede fejl vises indgangen Hvad fejlårsagen er og alarmkoden i parentes: Vandmangel (214), Maks tryk (210), etc Hvornår fejlen opstod: Dato og tid Hvornår fejlen forsvandt: Dato og tid Hvis fejlen stadig er til stede, vises dato og tid som ---- Den sidste advarsel/alarm vises øverst i menubilledet TM Fig 30 Alarmlog Her vises advarsler og alarmer For hver advarsel eller alarm vises: Om der er tale om en advarsel eller alarm Hvor fejlen opstod: System, Pumpe 1, Pumpe 2, etc Ved indgangsrelaterede fejl vises indgangen Hvad fejlårsagen er og alarmkoden i parentes: Vandmangel (206), Maks tryk (210), etc Hvornår fejlen opstod: Dato og tid Hvornår fejlen forsvandt: Dato og tid Hvis fejlen stadig er til stede, vises dato og tid som ---- Den sidste advarsel/alarm vises øverst i menubilledet TM

25 117 Indstillinger (4) 1171 Primær regulator (41) TM TM Fig 31 Indstillinger Fig 32 Primær regulator I menuen Indstillinger er det muligt at indstille følgende funktioner: Primær regulator Indstilling af PI-regulator, alternative sætpunkter, ekstern sætpunktsindflydelse, primær sensor, urprogram, proportionaltryk og konfiguration af S-anlæg Pumpekaskadestyring Indstilling af min tid mellem start/stop, maks antal starter/time, antal reservepumper, tvungent pumpeskift, pumpetestkørsel, pilotpumpe, pumpestopforsøg, pumpestart- og stophastighed, min ydelse og kompensering for pumpens opstartstid Sekundære funktioner Indstilling af stopfunktion, langsom trykopbygning, digitale og analoge indgange, digitale udgange, nøddrift, min, maks og brugerdefineret drift, pumpekurvedata, flowestimering, styringskilde og fast tilløbstryk Overvågningsfunktioner Indstilling af tørløbssikring, min og maks tryk, ekstern fejl, grænse 1 og 2 overskredet, pumper uden for driftsområde og trykaflastning Funktioner, CU 351 Valg af servicesprog, displaysprog og -enheder, indstilling af tid og dato, passwords, Ethernet-tilslutning, GENIbus-nummer og softwarestatus Disse funktioner er normalt indstillet korrekt når der tændes for Control MPC Det er kun nødvendigt at foretage indstillinger i denne menu hvis funktionaliteten skal udvides med eksempelvis alternative sætpunkter eller sætpunktsindflydelse, eller hvis indstillingerne af CU 351 skal ændres I dette menuafsnit er det muligt at indstille de funktioner som knytter sig til den primære regulator Det er kun nødvendigt at foretage indstillinger i denne menu hvis funktionaliteten skal udvides med eksempelvis alternative sætpunkter, ekstern sætpunktsindflydelse, urprogram eller proportionaltryk Følgende menuer kan vælges: PI-regulator Alternative sætpunkter Ekstern sætpunktsindflydelse Primær sensor Urprogram Proportionaltryk Konfiguration af S-anlæg 25

26 1172 PI-regulator (411) Indstilling af PI-regulatoren ved opvarmning og køling Hvis der er valgt en anden anvendelse end trykforøgning i opstartsguiden, indstilles værdierne for K p og T i automatisk til værdierne i tabellen Da Control MPC ikke kender rørlængden, indstilles defaultparametrene ifølge tabellen til en rørlængde (L 1 eller L 2 ) på 5 m Anlæg/anvendelse Varmeanlæg 1) K p Køleanlæg 2) T i [Sekunder] Fig 33 PI-regulator Control MPC inkluderer en standard PI-regulator som sikrer at trykket er stabilt og svarer til sætpunktet Det er muligt at justere PI-regulatoren hvis man ønsker en hurtigere eller langsommere reaktion på ændringer i forbruget En hurtigere reaktion opnås ved at øge K p og reducere T i En langsommere reaktion opnås ved at reducere K p og øge T i Forstærkning K p : 30 til 30 : Ved inverteret regulering skal K p være negativ Integraltid T i : 0,1 til 3600 sekunder 1 Markér menuen Indstillinger med 2 Markér Primær regulator med eller, og tryk 3 Markér PI-regulator med eller, og tryk 4 Vælg forstærkningen (K p ) med eller Indstil værdien med eller, og gem med : Det er normalt ikke nødvendigt at justere K p 5 Vælg integraltiden (T i ) med eller Indstil tiden med eller, og tryk Indstillingen af K p og T i afhænger af anlægget og anvendelsen Indstilling af PI-regulatoren ved trykforøgning Hvis anvendelsen trykforøgning er valgt i opstartsguiden, bliver K p og T i automatisk indstillet til disse værdier: K p : 05 T i : 1 sekund TM L [m] 1 t Q L 2 [m] L 2 [m] L 2 [m] t 0,5 1 1) I varmeanlæg vil en forøgelse af pumpens ydelse medføre en stigning i temperaturen ved sensoren 2) I køleanlæg vil en forøgelse af pumpens ydelse medføre et fald i temperaturen ved sensoren L 1 : Afstand i [m] mellem pumpe og sensor L 2 : Afstand i [m] mellem varmeveksler og sensor ΔP: Måling af differenstryk Q: Måling af flow t: Måling af temperatur Δt: Måling af differenstemperatur 0,5 L 1 < 5 m: 1 L 1 > 5 m: 3 L 1 > 10 m: 5 0,5 1 0,5-0, L 2 0, L 2 0,5-0, L 2 26

27 1173 Alternative sætpunkter (412) 1174 Alternative sætpunkter 2 til 7 (4121 til 4127) TM TM Fig 34 Alternative sætpunkter Fig 35 Alternative sætpunkter 2 til 7 Denne funktion gør det muligt at vælge op til seks sætpunkter (nr 2 til 7) som alternativ til det primære sætpunkt (nr 1) Det primære sætpunkt (nr 1) indstilles i menuen Drift Hvert alternativt sætpunkt adresseres manuelt til en separat digital indgang (DI) Når indgangens kontakt er sluttet, er det alternative sætpunkt gældende Er der valgt mere end et alternativt sætpunkt, og de aktiveres samtidigt, vælger CU 351 sætpunktet med det laveste nummer Seks sætpunkter, nr 2 til 7 Der er ikke valgt alternative sætpunkter For hvert alternativt sætpunkt vælges hvilken digital indgang der skal aktivere sætpunktet Det er muligt at indstille et sætpunkt for lukket sløjfe og for åben sløjfe 1 Markér menuen Indstillinger med 2 Markér Primær regulator med eller, og tryk 3 Markér Alternative sætpunkter med eller, og tryk 4 Vælg det alternative sætpunkt med eller, og tryk 5 Markér Gå til indstilling af digital indgang med eller, og tryk Nu vises billedet Digitale indgange (437) Indstil indgangen, og returnér med 6 Markér menulinjen for sætpunktet (lukket eller åben sløjfe) med eller 7 Indstil det ønskede sætpunkt med eller, og gem med Indstil begge sætpunkter hvis anlægget skal styres i både åben og lukket sløjfe Der er ikke indstillet alternative sætpunkter 27

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Control MPC. Service Instruction

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Control MPC. Service Instruction GRUNDFOS INSTRUCTIONS Control MPC Service Instruction 2 Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt i dette dokument Side 1. Symboler

Læs mere

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS INSTRUKTIONER CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR Monitoring. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR Monitoring. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR Monitoring Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product CR Monitor, to which this declaration

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-pumper. Pumper med indbygget frekvensomformer 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-pumper. Pumper med indbygget frekvensomformer 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos E-pumper Pumper med indbygget frekvensomformer 50/60 Hz Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til E-pumper 4 Generel indledning 4 Programmet af Grundfos E-pumper 5 Funktioner

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS GRUNDFOS DATAHÆFTE E-SOLUTIONS Indholdsfortegnelse 1. Løsninger 3 Control Dedicated Controls 3 Control MPC (Multi Pump Control) - CU 352 8 Control SPMP 204 13 LC- og LCD-niveaustyring 16 CU 100 23 2. Beskyttelse

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE

TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE GRUNDFOS INSTRUKTIONER TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108 GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 08 Monterings- og driftsinstruktion LC 08 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generelt 3 2. Anvendelse

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Control MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Control MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Control MPC Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere