Padborg, Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor"

Transkript

1 Padborg, Referat af forvaltningsgruppemødet den 27. januar 2014 på Regionskontoret Deltagere: Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune; Peter Møllgaard, Sønderborg Kommune; Christiane Plischke, Tønder Kommune; Andrea Graw-Teebken, Peter Hansen, Christiane Ritter, Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor Teilnehmer: Kristina Hofmann Kreis Schleswig-Flensburg, Palle Menzel Kreis Nordfriesland, Margriet Pless Jansen Aabenraa Kommune, Peter Møllgaard Sønderborg Kommune, Christiane Plischke Tønder Kommune, Andrea Graw-Teebken, Peter Hansen, Christiane Ritter Regionskontor Afbud: Claus Friis Dall, Haderslev Kommune; Thomas Pfannkuch, Landesregierung Schleswig-Holstein; Uwe Jessen, BdN; Martin Lorenzen, SSW; Stefan Seidler, Region Syddanmark; Eric Holste, Stadt Flensburg Entschuldigt: Claus Friis Dall Haderslev Kommune, Thomas Pfannkuch Landesregierung Schleswig-Holstein, Uwe Jessen BdN, Martin Lorenzen SSW, Stefan Seidler Region Syddanmark, Eric Holste Stadt Flensburg Tolk: Ute Schmidt Dolmetscherin: Ute Schmidt 1. Resultater kommunalvalg i Danmark Peter Hansen bød mødedeltagerne velkommen og oplyste, at de første tilbagemeldinger med henblik på udnævnelse af medlemmer til Region 1. Ergebnisse der dänischen Kommunalwahl Peter Hansen begrüßt die Teilnehmer. Er sagt, dass bereits einige Rückmeldungen hinsichtlich der Bestellung von Mitgliedern in die 1 af / von 9

2 Sønderjylland-Schleswigs forskellige organer nu er indkommet. Haderslev Kommune har udpeget H.P. Geil til en plads i bestyrelsen med Benny Bonde som suppleant. Tønder Kommune vil blive repræsenteret af Laurids Rudebek i bestyrelsen, og der bliver først udnævnt en suppleant i februar. I Sønderborg træffes afgørelsen den 5.2. og i Aabenraa den Region Syddanmark sender Hans Phillip Tietje, som både vil få plads i bestyrelsen og i Kulturudvalg Sønderjylland- Schleswig. Gremien der Region Sønderjylland-Schleswig eingetroffen sind. Die Kommune Haderslev hat H.P. Geil in den Vorstand benannt und Benny Bonde als seinen Stellvertreter benannt. Die Kommune Tønder wird Laurids Rudebek im Vorstand vertreten sein, ein Stellvertreter wird erst im Februar benannt. In Sønderborg fällt die Entscheidung am 5.2. und in Aabenraa am Die Region Syddanmark entsendet Hans Phillip Tietje,der sowohl im Vorstand sitzen wird als auch im Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig. Peter Hansen gik herefter videre til punkt 5 på dagsordenen, der blev rykket frem. Peter Hansen leite dann weiter auf den Punkt 5 der Tagesordnung, der vorgezogen wird. 2. Grundlæggende information om Region Sønderjylland- Schleswigs økonomi Budgetlægning 2. Grundlegende Information zur Finanzwirtschaft der Region Sønderjylland-Schleswig Verfahren Haushaltsvorbereitung Peter Hansen sagde, at der bliver fremlagt et budgetudkast i juni, hvorefter der er tid til oktober, hvor budgetbeslutningen så bliver truffet. Han bad om tilbagemelding vedrørende budgetopstillingen, hvis noget skal opføres anderledes. Peter Hansen sagt, dass im Juni ein Haushaltsentwurf vorgelegt wird und dann ist Zeit bis Oktober, wo dann der Haushaltsbeschluss getroffen wird. Peter Hansen bittet um Rückmeldung zur Aufstellung des Haushaltes, falls etwas anders dargestellt werden soll. Årsregnskab Verfahren Jahresrechnung Årsregnskabet for 2013 er afsluttet og udviser et overskud på ca DKK. Af disse DKK går DKK til Die Jahresrechnung für 2013 ist abgeschlossen. Sie weist einen Überschuss von rund DKR aus. Von diesen DKR 2 af / von 9

3 de to Regionskonferencer i 2013 og Årsregnskabet er således stort set i balance. Et resterende overskud bliver overført til gehen DKR an die Regionskonferenzen 2013 und Dementsprechend ist die Jahresrechnung so gut wie ausgeglichen. Ein verbleibender Überschuss wird ins Jahr 2014 übertragen. Opkrævning af midler, betalingsbetingelser Mittelabforderung, Zahlungsmodalitäten Peter Hansen forklarede proceduren i forbindelse med opkrævning af midler. Regionskontoret vil udstede fakturaer til partnerne, idet regnskabssystemet udsteder dem i danske kroner og på dansk. Det er desværre ikke muligt at gøre det på andre måder. Regionskontoret vil desuden udsende en forklarende . Zu den Mittelabforderungen erläutert Peter Hansen das Verfahren. Das Regionskontor wird Rechnungen an die Partner erstellen. Das Buchführungssystem erstellt diese in dänischen Kronen und in dänischer Sprache. Leider ist es anders nicht möglich. Das Regionskontor wird zusätzlich eine erklärende versenden. Omkring betalingsbetingelserne anmodede Peter Hansen om, at fakturaerne bliver betalt i danske kroner, så det også virkelig er det fakturabeløb, der er anmodet om, der bliver overført. Hvis fakturaerne bliver betalt i EUR, vil der opstå kursdifferencer, og regnskabssystemet vil da automatisk udstede rykkere, og de vil for det meste ikke være til Region Sønderjylland-Schleswigs fordel. Zu den Zahlungsmodalitäten bittet Peter Hansen um eine Zahlung der Rechnung in dänischen Kronen, damit der angeforderte Rechnungsbetrag auch wirklich ankommt. Wenn die Rechnungen in EUR gezahlt werden, entstehen Kursdifferenzen, hierfür werden vom Buchführungssystem automatisch Mahnungen erstellt und diese sind meist zum Nachteil für die Region Sønderjylland- Schleswig. 3. Efterbehandling bestyrelsesmøde den Nachbereitung der Vorstandssitzung vom Peter Hansen spurgte, om der var indlæg til dette punkt. Der var ingen indlæg. Peter Hansen oplyste, at Heinz Maurus vil være tilbage i fuldt omfang Peter Hansen fragt, ob es Wortmeldungen zu diesem Punkt gibt. Keine Wortmeldungen. Peter Hansen berichtet, dass Heinz Maurus ab April wieder voll im Amt 3 af / von 9

4 igen til april. ist. 4. Forberedelse bestyrelsesmøde den Vorbereitung der Vorstandssitzung am Peter Hansen gennemgik de enkelte punkter: Foredrag om samarbejde mellem arbejdsformidlingerne, v/ Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa Årsregnskab Vil blive fremlagt af Peter Hansen. Årsberetning Peter Hansen oplyste, at Regionskontoret er i gang med at sammenstille resultater/arrangementer osv. Årsberetningen vil blive fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet. Resultater af de hidtidige Regionskonferencer Peter Hansen sammenfattede resultaterne af konferencen i 2012 og redegjorde for status for de enkelte opgavefelter. Der arbejdes stadigvæk på resultaterne af konferencen i Inden bestyrelsesmødet vil der blive udviklet konkrete handlingsforløb. Åben Regionskonference 2014 Se punkt 5. Peter Hansen geht die einzelnen Punkte durch: Vortrag zur Zusammenarbeit der Arbeitsverwaltungen, Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa Jahresrechnungsbericht Peter Hansen wird diesen vorlegen. Jahresbericht Peter Hansen berichtet, dass das Regionskontor gerade dabei ist, die Ergebnisse/Veranstaltungen usw. zusammenzustellen. Der Jahresbericht wird zur Vorstandsitzung zur Genehmigung vorgelegt. Ergebnisse der bisherigen Regionskonferenzen Peter Hansen fasst die Ergebnisse der Konferenz in 2012 zusammen und erläutert den Sachstand der einzelnen Aufgabenfelder. An den Ergebnissen der Konferenz 2013 wird noch gearbeitet. Bis zur Vorstandsitzung werden noch konkrete Handlungsabläufe entwickelt Offene Regionskonferenz 2014 Siehe Punkt 5 Valg af formand og næstformand i april Peter Hansen oplyste, at alle er stemmeberettigede Wahlen zum Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden im April 4 af / von 9

5 undtagen Land Schleswig-Holstein. Formandskabet skifter til tysk side. Peter Hansen sagt, dass alle stimmberechtigt sind bis auf das Land Schleswig-Holstein. Der Vorsitz wechselt zur deutschen Seite. Andre emner var fremtiden for projektet "Pontifex" og støtte til mikroprojekter samt en bestyrelsesekskursion, som der mangler at blive sat dato på. Weitere Themen sind die Zukunft des Projektes Pontifex und die Mikroprojektförderung und eine Exkursion des Vorstandes hier muss noch ein Termin gefunden werden. Peter Hansen orienterede om en forespørgsel fra Else Redzepovic gående på, hvorvidt Region Sønderjylland-Schleswig ønsker at være vært for et årsmøde i AEBR. Region Syddanmark gav udtryk for at ville bakke op om projektet. Baggrunden er også, at der skal hentes store konferencer til regionen. Det vil i givet fald komme til at dreje sig om et årsmøde i 2015 eller Størrelsesordenen ligger på EUR i materielle omkostninger og 1,5 stilling i et år. Denne forespørgsel skal behandles i bestyrelsen. Peter Hansen berichtet von einer Anfrage von Else Redzepovic, ob die Region Sønderjylland-Schleswig Gastgeber für eine Jahreskonferenz der AGEG sein möchte. Die Region Syddanmark würde das Projekt unterstützen. Hintergrund ist auch, dass große Konferenzen in die Region geholt werden sollen. Es würde sich um eine Konferenz im Jahr 2015 oder 2016 handeln. Die Größenordnung liegt bei EUR an Sachkosten und 1,5 Stellen für 1 Jahr. Diese Anfrage soll im Vorstand behandelt werden. 5. Åben Regionskonference 2014 Peter Hansen oplyste, at den 3. Regionskonference finder sted den fra kl i Sønderborg. Der foreligger et emneforslag, som blev udsendt før mødet. Herefter tog Andrea Graw-Teebken over og fortalte, at der foreligger flere tilbud fra konferencecentre (IHS, Cromwell, Teatersalen). Der er 5. Offene Regionskonferenz 2014 Peter Hansen berichtet, dass die 3. Regionskonferenz am von Uhr in Sønderborg stattfindet. Ein Themenvorschlag liegt vor und wurde vor der Sitzung versandt. Andrea Graw-Teebken berichtet weiter. Es liegen schon mehrere Angebote von Konferenzstätten (IHS, Cromwell, Teatersalen) vor. Ein 5 af / von 9

6 endnu ikke indkommet tilbud fra Sønderborg Slot. I år vil arrangementet blive afholdt som en plenumkonference uden workshops og Mulighedernes Marked. Emnet for konferencen bliver kulturens værdi med tilhørende problemstillinger, så folk får gang i en debat. Peter Hansen oplyste, at næste skridt nu bliver at starte på at inddrage borgerne. Dvs. at emneforslaget skal godkendes via rundsendelse, og så kan der startes på bloggen og Facebook i næste uge. I dag blev der udsendt en til medlemmerne af forvaltningsgruppen med anmodning om at sende den videre til bestyrelsesmedlemmerne og melde tilbage om emneforslaget. Angebot von Sønderborg Slot fehlt noch. Diese Konferenz wird eine Plenumsveranstaltung sein. Es wird keine Workshops und keinen Markt der Möglichkeiten geben. Der Wert der Kultur ist das Thema mit einigen Fragestellung dazu, um die Menschen zum Diskutieren aufzufordern. Peter Hansen teilt mit, dass der nächste Schritt jetzt ist, mit der Bürgerbeteiligung anzufangen. D.h. der Themenvorschlag muss im Umlaufverfahren genehmigt werden. Dann kann nächste Woche mit dem Blog und Facebook angefangen werden. Heute wird noch eine an die Mitglieder der Verwaltungsgruppe versandt mit der Bitte um Weiterleitung an die Vorstandsmitglieder und Rückmeldung zum Themenvorschlag. 6. Gensidig orientering (Her er der mulighed for at orientere de andre partnere omkring relevante informationer) 6. Gegenseitige Information (Hier besteht die Möglichkeit, die Partner über relevante Entwicklungen zu informieren) Peter Hansen forklarede lidt omkring brugen af konferencelokalet. Den 10-årige garanti på ret til at benytte lokalerne på adressen Lyren 1 udløber snart. Det ligger endnu ikke fast, om Aabenraa Kommune fortsat yder tilskud. Det betyder, at eventulle møder vil skulle afholdes eksternt eller flyttes til Regionskontorets mødelokaler. Her vil der først foreligge endelige afgørelser i sommeren Peter Hansen sagt etwas zur Konferenzraumnutzung. Die 10 jährige Garantie zur Nutzung in den Räumlichkeiten Lyren 1 läuft aus. Ein weiterer Zuschuss von der Aabenraa Kommune ist noch nicht geklärt. Das bedeutet, dass evt. Sitzungen ausgelagert oder in Büroräume des Regionskontores verlegt werden müssen. Dazu gibt es erst zum Sommer 2014 endgültige Entscheidungen. Palle Menzel orienterede om New Energy Messe Palle Menzel berichtet von der New Energy Messe 6 af / von 9

7 som finder sted i NCC i Husum i slutningen af marts. Han fortalte endvidere, at man er i færd med at gennemføre en ny forvaltningsstruktur i Kreis Nordfriesland. Kristina Hofmann oplyste, at projektet vedrørende tjenesteydelser af almen interesse nu er afsluttet. Der foreligger en regionalstrategi i papirform, og nu handler det om at udmønte resultaterne. Christiane Plischke oplyste, at der er planer om et nyt eksportcenter, som skal etableres inden udgangen af året. Målet er at tilbyde rådgivning til virksomheder, både danske, som gerne vil ind på et eksportmarked, og udenlandske firmaer, som gerne vil ind på det danske marked. Endvidere beskæftiger Christiane Plischke sig med rapporten om andre grænseregioners grænseoverskridende samarbejde og er her især i dialog med erhvervsfremmeorganisationen i Kreis Nordfriesland. die Ende März im NCC in Husum stattfindet. Ferner erzählt er, dass im Kreis Nordfriesland eine neue Verwaltungsstruktur umgesetzt wird. Kristina Hofmann berichtet, dass das Projekt Daseinfürsorge nun abgeschlossen ist. Es gibt eine Regionalstrategie in Papierform und jetzt geht es darum die Ergebnisse umzusetzen. Christiane Plischke teilt mit, dass ein neues Exportcenter in Planung ist und bis zum Ende diesen Jahres umgesetzt werden soll. Das Ziel ist es Beratung für Unternehmen anzubieten, sowohl für dänische, die gern auf einen Exportmarkt möchten als auch für ausländische Firmen, die gern auf den dänischen Markt wollen. Weiterhin beschäftigt Christiane Plischke sich mit dem Bericht über grenzüberschreitende Zusammenarbeit anderer Grenzregionen und steht insbesondere mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Nordfriesland im Gespräch. Peter Hansen fortalte om mulige samarbejder og ansøgninger til det nye Interreg-program: Peter Hansen berichtet über möglich Kooperation,- Anträge an das neue INTERREG Programm: Syddansk Universitet (SDU) og Land Schleswig-Holstein har planer om en dansk-tysk statistikdatabase. Syddansk Universitet (SDU) und das Land Schleswig-Holstein planen eine deutsch-dänische Statistikdatenbank Samarbejde med Femern Bælt-regionen om grænsegængerrådgivning Dette projekt har potentiale til et samarbejde. Kooperation Fehmarnbelt-Region Grenzgängerberatung Dieses Projekt weist Potential zur Zusammenarbeit auf. Peter Hansen udbad sig informationer om mulige projekter for at danne Peter Hansen bittet um Information über mögliche Projekte für den 7 af / von 9

8 sig et overblik. Überblick. Peter Møllgaard fortalte, at Sønderborg Kommune har afgivet en udtalelse til Interreg. Sønderborg beder Interreg om en mere præcis definition af støtte til turisme, så projekterne kan tilrettelægges mere generelt, i øjeblikket ligger turisme under punktet natur. Endvidere blev der anmodet om efteruddannelse af projektmedarbejdere, både med hensyn til administration og også inden for sprog. Generelt har alle kommuner i Syddanmark i deres udtalelse klaget over, at forvaltningen er for bureaukratisk og for tung. Alle er glade for støttemidlerne, men de er svært tilgængelige. Peter Møllgaard erzählt, dass Sønderborg Kommune eine Stellungnahme an INTERREG abgegeben hat, Sønderborg bittet INTERREG darum eine genauere Definition der Turismusförderung zu erstellen, damit die Projekte genereller ausfallen können, zur Zeit liegt Tourismus unter dem Punkt Natur. Ferner wurde um Fortbildungen für Projektmitarbeiter gebeten sowohl in der Administration aber auch im Bereich Sprache. Generell haben alle Kommunen in Syddanmark in ihrer Stellungnahme darüber geklagt, dass die Verwaltung zu bürokratisch und schwerfällig ist. Alle sind froh über die Fördermittel, aber diese sind schwer zugänglich. Peter Hansen bad om en kopi af disse udtalelser og oplyste, at regionen også vil afgive en udtalelse. Peter Hansen bittet darum eine Kopie dieser Stellungnahmen zu bekommen. und berichtet, dass die Region auch eine Stellungnahme abgeben wird. 7. Nyt fra Regionskontoret Peter Hansen oplyste, at personalet i øjeblikket er inde i en svær periode på grund af sygdom blandt flere medarbejdere. I forbindelse med Regionskonferencen er Marieke Heimburger igen blevet ansat 10 timer ugentligt. Projektmedarbejder i projektet "KulturDialog" Anna Kindberg vil pr tiltræde en ny stilling. Julia Bick (job med løntilskud) er netop startet og bliver i 6 måneder. 7. Aktuelles aus dem Regionskontor Peter Hansen sagt, dass im Moment personaltechnisch eine schwierige Zeit durch Krankheit von verschiedenen Mitarbeitern herrscht. Für die Regionskonferenz wurde Marieke Heimburger wieder für 10 Std. wöchentlich eingestellt. Die Projektmitarbeiterin im Projekt KulturDialog Anna Kindberg wird zum eine neue Stelle antreten. Julia Bick (job med løntilskud) hat gerade neu angefangen und bleibt für 6 Monate. 8 af / von 9

9 8. Diverse Ingen indlæg til dette punkt. 8. Verschiedenes Keine Wortmeldungen Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen Peter Hansen 9 af / von 9

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees.

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees. Nr. 2 Dezember 2005 Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Kommunalreform Was sagt der SSW zu den Plänen der Landesregierung? Eine Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk)

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk) [Stand Antragsmuster Februar 2012] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Femern Bælt-region Der Antrag ist gleich

Læs mere

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DIN PARTNER PÅ DET TYSKE MARKED DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER IHR PARTNER IN DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK Vi bygger bro mellem

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees

Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Nr. 7 Juli 2007 Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Børnepolitik: Hvorfor er der (næsten) ingen danske vuggestuer? Feste Fehmarnbelt-Querung Regionalpolitik:

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

Herausgeber/Udgiver:: Der Ministerpräsident. des Landes Schleswig-Holstein. Düsternbrooker Weg 104. 24105 Kiel. Kontakt/Kontaktperson:

Herausgeber/Udgiver:: Der Ministerpräsident. des Landes Schleswig-Holstein. Düsternbrooker Weg 104. 24105 Kiel. Kontakt/Kontaktperson: Herausgeber/Udgiver:: Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein Düsternbrooker Weg 104 24105 Kiel Kontakt/: Dr. Dirk Stangenberg Tel. +49 (0) 431 988-1741 Fotos/Fotos: Syddansk Turisme Gestaltung/Konception:

Læs mere

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg Frühjahr/Sommer 2014 1 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13 30-31 26-27 Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg 2 Forord/Vorwort Harald Haugaard, violinist,

Læs mere

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

kulturlink Fehmarnbelt-Region Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Antragsmuster Juli 2009] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Fehmarnbeltregion Der Antrag ist gleich lautend

Læs mere

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

ÅRSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER JAHRESMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER 2010 JAHRESMAGAZIN ÅRSMAGASIN ANSK-TYSK HANELSKAMMER EUTSCH-ÄNISCHE HANELSKAMMER anmark og Tyskland konkurrencedygtige naboer eutschland und änemark wettbewerbsfähige Nachbarn Grønne løsninger Jørgen Mads

Læs mere

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Daginstitutioner Skoler Lejrskoler Børnehavekoloni Ungdomsskole Højskole Ungdomskollegium Rådgivning Ferierejser Voksenundervisning Undervisningsmidler Dansk pædagogik Læring og dannelse Trivsel og udvikling

Læs mere

Projekt. Pontifex Brobygger

Projekt. Pontifex Brobygger Projekt Pontifex Brobygger Midtvejsevaluering Juni 2012 Gerd Battrup Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet Alsion 2, 6400 Sønderborg Indhold Resume... 2 1. Om evalueringen... 6 1.1

Læs mere

Thy Cup 2013. Program

Thy Cup 2013. Program Thy Cup 2013 Internationalt ungdomshåndboldstævne i Thisted den 27. 30. december 2013 Program 13 08 THI 'TED S 2 THY-CUP 2013 THISTED Velkommen til Thy Cup 2013 For 36. gang i træk har Thisted IKs ungdomsafdeling

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011

JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011 SLESVIG AVIS Medlemsblad for de danske foreninger og institutioner Nr. 26 JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2011 Danske institutioner og foreninger i Slesvig D S H F O R E N I N G E N A F A K T I V E K V I

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 12. februar 2015 - side 1 UGENs OVERSKRIFTER SPIL DANSK Fastelavn [KONTAKT] Fastelavnsfester alle vegne (foto: Flensborg Bibliotek); også i arrangements-oversigten Ugen der

Læs mere

Forårskoncerten og forårsudstillingen

Forårskoncerten og forårsudstillingen Duborg-Skolens avis April 2001 Indhold: Når skolen har besøg Kreative elever Elevforeningen Temasider: Duborg-Skolen Dansk og international Fra elev til elev: Nyd Duborg-slottet Kunst på gangene NOERDside

Læs mere

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Jeder muss seinen n Ton finden Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Ausstellung Teglværksmuseum Cathrinesminde, Broager 8. bis 28. Oktober 2012 Ausstellung

Læs mere

Regionskontor & Infocenter

Regionskontor & Infocenter Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning 2007 2007 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde

Læs mere

mit fi nanzieller Unterstützung der EU Der Erstkontakt mit Dänemark Ein kurzer Gesprächsleitfaden für Unternehmen

mit fi nanzieller Unterstützung der EU Der Erstkontakt mit Dänemark Ein kurzer Gesprächsleitfaden für Unternehmen mit fi nanzieller Unterstützung der EU Der Erstkontakt mit Dänemark Ein kurzer Gesprächsleitfaden für Unternehmen Inhaltsverzeichnis Inhalt 1. Der Anfang 1.1. Ich heiße Seite 4 1.2. Wochentage Seite 4

Læs mere