Padborg, Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor"

Transkript

1 Padborg, Referat af forvaltningsgruppemødet den 27. januar 2014 på Regionskontoret Deltagere: Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune; Peter Møllgaard, Sønderborg Kommune; Christiane Plischke, Tønder Kommune; Andrea Graw-Teebken, Peter Hansen, Christiane Ritter, Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor Teilnehmer: Kristina Hofmann Kreis Schleswig-Flensburg, Palle Menzel Kreis Nordfriesland, Margriet Pless Jansen Aabenraa Kommune, Peter Møllgaard Sønderborg Kommune, Christiane Plischke Tønder Kommune, Andrea Graw-Teebken, Peter Hansen, Christiane Ritter Regionskontor Afbud: Claus Friis Dall, Haderslev Kommune; Thomas Pfannkuch, Landesregierung Schleswig-Holstein; Uwe Jessen, BdN; Martin Lorenzen, SSW; Stefan Seidler, Region Syddanmark; Eric Holste, Stadt Flensburg Entschuldigt: Claus Friis Dall Haderslev Kommune, Thomas Pfannkuch Landesregierung Schleswig-Holstein, Uwe Jessen BdN, Martin Lorenzen SSW, Stefan Seidler Region Syddanmark, Eric Holste Stadt Flensburg Tolk: Ute Schmidt Dolmetscherin: Ute Schmidt 1. Resultater kommunalvalg i Danmark Peter Hansen bød mødedeltagerne velkommen og oplyste, at de første tilbagemeldinger med henblik på udnævnelse af medlemmer til Region 1. Ergebnisse der dänischen Kommunalwahl Peter Hansen begrüßt die Teilnehmer. Er sagt, dass bereits einige Rückmeldungen hinsichtlich der Bestellung von Mitgliedern in die 1 af / von 9

2 Sønderjylland-Schleswigs forskellige organer nu er indkommet. Haderslev Kommune har udpeget H.P. Geil til en plads i bestyrelsen med Benny Bonde som suppleant. Tønder Kommune vil blive repræsenteret af Laurids Rudebek i bestyrelsen, og der bliver først udnævnt en suppleant i februar. I Sønderborg træffes afgørelsen den 5.2. og i Aabenraa den Region Syddanmark sender Hans Phillip Tietje, som både vil få plads i bestyrelsen og i Kulturudvalg Sønderjylland- Schleswig. Gremien der Region Sønderjylland-Schleswig eingetroffen sind. Die Kommune Haderslev hat H.P. Geil in den Vorstand benannt und Benny Bonde als seinen Stellvertreter benannt. Die Kommune Tønder wird Laurids Rudebek im Vorstand vertreten sein, ein Stellvertreter wird erst im Februar benannt. In Sønderborg fällt die Entscheidung am 5.2. und in Aabenraa am Die Region Syddanmark entsendet Hans Phillip Tietje,der sowohl im Vorstand sitzen wird als auch im Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig. Peter Hansen gik herefter videre til punkt 5 på dagsordenen, der blev rykket frem. Peter Hansen leite dann weiter auf den Punkt 5 der Tagesordnung, der vorgezogen wird. 2. Grundlæggende information om Region Sønderjylland- Schleswigs økonomi Budgetlægning 2. Grundlegende Information zur Finanzwirtschaft der Region Sønderjylland-Schleswig Verfahren Haushaltsvorbereitung Peter Hansen sagde, at der bliver fremlagt et budgetudkast i juni, hvorefter der er tid til oktober, hvor budgetbeslutningen så bliver truffet. Han bad om tilbagemelding vedrørende budgetopstillingen, hvis noget skal opføres anderledes. Peter Hansen sagt, dass im Juni ein Haushaltsentwurf vorgelegt wird und dann ist Zeit bis Oktober, wo dann der Haushaltsbeschluss getroffen wird. Peter Hansen bittet um Rückmeldung zur Aufstellung des Haushaltes, falls etwas anders dargestellt werden soll. Årsregnskab Verfahren Jahresrechnung Årsregnskabet for 2013 er afsluttet og udviser et overskud på ca DKK. Af disse DKK går DKK til Die Jahresrechnung für 2013 ist abgeschlossen. Sie weist einen Überschuss von rund DKR aus. Von diesen DKR 2 af / von 9

3 de to Regionskonferencer i 2013 og Årsregnskabet er således stort set i balance. Et resterende overskud bliver overført til gehen DKR an die Regionskonferenzen 2013 und Dementsprechend ist die Jahresrechnung so gut wie ausgeglichen. Ein verbleibender Überschuss wird ins Jahr 2014 übertragen. Opkrævning af midler, betalingsbetingelser Mittelabforderung, Zahlungsmodalitäten Peter Hansen forklarede proceduren i forbindelse med opkrævning af midler. Regionskontoret vil udstede fakturaer til partnerne, idet regnskabssystemet udsteder dem i danske kroner og på dansk. Det er desværre ikke muligt at gøre det på andre måder. Regionskontoret vil desuden udsende en forklarende . Zu den Mittelabforderungen erläutert Peter Hansen das Verfahren. Das Regionskontor wird Rechnungen an die Partner erstellen. Das Buchführungssystem erstellt diese in dänischen Kronen und in dänischer Sprache. Leider ist es anders nicht möglich. Das Regionskontor wird zusätzlich eine erklärende versenden. Omkring betalingsbetingelserne anmodede Peter Hansen om, at fakturaerne bliver betalt i danske kroner, så det også virkelig er det fakturabeløb, der er anmodet om, der bliver overført. Hvis fakturaerne bliver betalt i EUR, vil der opstå kursdifferencer, og regnskabssystemet vil da automatisk udstede rykkere, og de vil for det meste ikke være til Region Sønderjylland-Schleswigs fordel. Zu den Zahlungsmodalitäten bittet Peter Hansen um eine Zahlung der Rechnung in dänischen Kronen, damit der angeforderte Rechnungsbetrag auch wirklich ankommt. Wenn die Rechnungen in EUR gezahlt werden, entstehen Kursdifferenzen, hierfür werden vom Buchführungssystem automatisch Mahnungen erstellt und diese sind meist zum Nachteil für die Region Sønderjylland- Schleswig. 3. Efterbehandling bestyrelsesmøde den Nachbereitung der Vorstandssitzung vom Peter Hansen spurgte, om der var indlæg til dette punkt. Der var ingen indlæg. Peter Hansen oplyste, at Heinz Maurus vil være tilbage i fuldt omfang Peter Hansen fragt, ob es Wortmeldungen zu diesem Punkt gibt. Keine Wortmeldungen. Peter Hansen berichtet, dass Heinz Maurus ab April wieder voll im Amt 3 af / von 9

4 igen til april. ist. 4. Forberedelse bestyrelsesmøde den Vorbereitung der Vorstandssitzung am Peter Hansen gennemgik de enkelte punkter: Foredrag om samarbejde mellem arbejdsformidlingerne, v/ Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa Årsregnskab Vil blive fremlagt af Peter Hansen. Årsberetning Peter Hansen oplyste, at Regionskontoret er i gang med at sammenstille resultater/arrangementer osv. Årsberetningen vil blive fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet. Resultater af de hidtidige Regionskonferencer Peter Hansen sammenfattede resultaterne af konferencen i 2012 og redegjorde for status for de enkelte opgavefelter. Der arbejdes stadigvæk på resultaterne af konferencen i Inden bestyrelsesmødet vil der blive udviklet konkrete handlingsforløb. Åben Regionskonference 2014 Se punkt 5. Peter Hansen geht die einzelnen Punkte durch: Vortrag zur Zusammenarbeit der Arbeitsverwaltungen, Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa Jahresrechnungsbericht Peter Hansen wird diesen vorlegen. Jahresbericht Peter Hansen berichtet, dass das Regionskontor gerade dabei ist, die Ergebnisse/Veranstaltungen usw. zusammenzustellen. Der Jahresbericht wird zur Vorstandsitzung zur Genehmigung vorgelegt. Ergebnisse der bisherigen Regionskonferenzen Peter Hansen fasst die Ergebnisse der Konferenz in 2012 zusammen und erläutert den Sachstand der einzelnen Aufgabenfelder. An den Ergebnissen der Konferenz 2013 wird noch gearbeitet. Bis zur Vorstandsitzung werden noch konkrete Handlungsabläufe entwickelt Offene Regionskonferenz 2014 Siehe Punkt 5 Valg af formand og næstformand i april Peter Hansen oplyste, at alle er stemmeberettigede Wahlen zum Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden im April 4 af / von 9

5 undtagen Land Schleswig-Holstein. Formandskabet skifter til tysk side. Peter Hansen sagt, dass alle stimmberechtigt sind bis auf das Land Schleswig-Holstein. Der Vorsitz wechselt zur deutschen Seite. Andre emner var fremtiden for projektet "Pontifex" og støtte til mikroprojekter samt en bestyrelsesekskursion, som der mangler at blive sat dato på. Weitere Themen sind die Zukunft des Projektes Pontifex und die Mikroprojektförderung und eine Exkursion des Vorstandes hier muss noch ein Termin gefunden werden. Peter Hansen orienterede om en forespørgsel fra Else Redzepovic gående på, hvorvidt Region Sønderjylland-Schleswig ønsker at være vært for et årsmøde i AEBR. Region Syddanmark gav udtryk for at ville bakke op om projektet. Baggrunden er også, at der skal hentes store konferencer til regionen. Det vil i givet fald komme til at dreje sig om et årsmøde i 2015 eller Størrelsesordenen ligger på EUR i materielle omkostninger og 1,5 stilling i et år. Denne forespørgsel skal behandles i bestyrelsen. Peter Hansen berichtet von einer Anfrage von Else Redzepovic, ob die Region Sønderjylland-Schleswig Gastgeber für eine Jahreskonferenz der AGEG sein möchte. Die Region Syddanmark würde das Projekt unterstützen. Hintergrund ist auch, dass große Konferenzen in die Region geholt werden sollen. Es würde sich um eine Konferenz im Jahr 2015 oder 2016 handeln. Die Größenordnung liegt bei EUR an Sachkosten und 1,5 Stellen für 1 Jahr. Diese Anfrage soll im Vorstand behandelt werden. 5. Åben Regionskonference 2014 Peter Hansen oplyste, at den 3. Regionskonference finder sted den fra kl i Sønderborg. Der foreligger et emneforslag, som blev udsendt før mødet. Herefter tog Andrea Graw-Teebken over og fortalte, at der foreligger flere tilbud fra konferencecentre (IHS, Cromwell, Teatersalen). Der er 5. Offene Regionskonferenz 2014 Peter Hansen berichtet, dass die 3. Regionskonferenz am von Uhr in Sønderborg stattfindet. Ein Themenvorschlag liegt vor und wurde vor der Sitzung versandt. Andrea Graw-Teebken berichtet weiter. Es liegen schon mehrere Angebote von Konferenzstätten (IHS, Cromwell, Teatersalen) vor. Ein 5 af / von 9

6 endnu ikke indkommet tilbud fra Sønderborg Slot. I år vil arrangementet blive afholdt som en plenumkonference uden workshops og Mulighedernes Marked. Emnet for konferencen bliver kulturens værdi med tilhørende problemstillinger, så folk får gang i en debat. Peter Hansen oplyste, at næste skridt nu bliver at starte på at inddrage borgerne. Dvs. at emneforslaget skal godkendes via rundsendelse, og så kan der startes på bloggen og Facebook i næste uge. I dag blev der udsendt en til medlemmerne af forvaltningsgruppen med anmodning om at sende den videre til bestyrelsesmedlemmerne og melde tilbage om emneforslaget. Angebot von Sønderborg Slot fehlt noch. Diese Konferenz wird eine Plenumsveranstaltung sein. Es wird keine Workshops und keinen Markt der Möglichkeiten geben. Der Wert der Kultur ist das Thema mit einigen Fragestellung dazu, um die Menschen zum Diskutieren aufzufordern. Peter Hansen teilt mit, dass der nächste Schritt jetzt ist, mit der Bürgerbeteiligung anzufangen. D.h. der Themenvorschlag muss im Umlaufverfahren genehmigt werden. Dann kann nächste Woche mit dem Blog und Facebook angefangen werden. Heute wird noch eine an die Mitglieder der Verwaltungsgruppe versandt mit der Bitte um Weiterleitung an die Vorstandsmitglieder und Rückmeldung zum Themenvorschlag. 6. Gensidig orientering (Her er der mulighed for at orientere de andre partnere omkring relevante informationer) 6. Gegenseitige Information (Hier besteht die Möglichkeit, die Partner über relevante Entwicklungen zu informieren) Peter Hansen forklarede lidt omkring brugen af konferencelokalet. Den 10-årige garanti på ret til at benytte lokalerne på adressen Lyren 1 udløber snart. Det ligger endnu ikke fast, om Aabenraa Kommune fortsat yder tilskud. Det betyder, at eventulle møder vil skulle afholdes eksternt eller flyttes til Regionskontorets mødelokaler. Her vil der først foreligge endelige afgørelser i sommeren Peter Hansen sagt etwas zur Konferenzraumnutzung. Die 10 jährige Garantie zur Nutzung in den Räumlichkeiten Lyren 1 läuft aus. Ein weiterer Zuschuss von der Aabenraa Kommune ist noch nicht geklärt. Das bedeutet, dass evt. Sitzungen ausgelagert oder in Büroräume des Regionskontores verlegt werden müssen. Dazu gibt es erst zum Sommer 2014 endgültige Entscheidungen. Palle Menzel orienterede om New Energy Messe Palle Menzel berichtet von der New Energy Messe 6 af / von 9

7 som finder sted i NCC i Husum i slutningen af marts. Han fortalte endvidere, at man er i færd med at gennemføre en ny forvaltningsstruktur i Kreis Nordfriesland. Kristina Hofmann oplyste, at projektet vedrørende tjenesteydelser af almen interesse nu er afsluttet. Der foreligger en regionalstrategi i papirform, og nu handler det om at udmønte resultaterne. Christiane Plischke oplyste, at der er planer om et nyt eksportcenter, som skal etableres inden udgangen af året. Målet er at tilbyde rådgivning til virksomheder, både danske, som gerne vil ind på et eksportmarked, og udenlandske firmaer, som gerne vil ind på det danske marked. Endvidere beskæftiger Christiane Plischke sig med rapporten om andre grænseregioners grænseoverskridende samarbejde og er her især i dialog med erhvervsfremmeorganisationen i Kreis Nordfriesland. die Ende März im NCC in Husum stattfindet. Ferner erzählt er, dass im Kreis Nordfriesland eine neue Verwaltungsstruktur umgesetzt wird. Kristina Hofmann berichtet, dass das Projekt Daseinfürsorge nun abgeschlossen ist. Es gibt eine Regionalstrategie in Papierform und jetzt geht es darum die Ergebnisse umzusetzen. Christiane Plischke teilt mit, dass ein neues Exportcenter in Planung ist und bis zum Ende diesen Jahres umgesetzt werden soll. Das Ziel ist es Beratung für Unternehmen anzubieten, sowohl für dänische, die gern auf einen Exportmarkt möchten als auch für ausländische Firmen, die gern auf den dänischen Markt wollen. Weiterhin beschäftigt Christiane Plischke sich mit dem Bericht über grenzüberschreitende Zusammenarbeit anderer Grenzregionen und steht insbesondere mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Nordfriesland im Gespräch. Peter Hansen fortalte om mulige samarbejder og ansøgninger til det nye Interreg-program: Peter Hansen berichtet über möglich Kooperation,- Anträge an das neue INTERREG Programm: Syddansk Universitet (SDU) og Land Schleswig-Holstein har planer om en dansk-tysk statistikdatabase. Syddansk Universitet (SDU) und das Land Schleswig-Holstein planen eine deutsch-dänische Statistikdatenbank Samarbejde med Femern Bælt-regionen om grænsegængerrådgivning Dette projekt har potentiale til et samarbejde. Kooperation Fehmarnbelt-Region Grenzgängerberatung Dieses Projekt weist Potential zur Zusammenarbeit auf. Peter Hansen udbad sig informationer om mulige projekter for at danne Peter Hansen bittet um Information über mögliche Projekte für den 7 af / von 9

8 sig et overblik. Überblick. Peter Møllgaard fortalte, at Sønderborg Kommune har afgivet en udtalelse til Interreg. Sønderborg beder Interreg om en mere præcis definition af støtte til turisme, så projekterne kan tilrettelægges mere generelt, i øjeblikket ligger turisme under punktet natur. Endvidere blev der anmodet om efteruddannelse af projektmedarbejdere, både med hensyn til administration og også inden for sprog. Generelt har alle kommuner i Syddanmark i deres udtalelse klaget over, at forvaltningen er for bureaukratisk og for tung. Alle er glade for støttemidlerne, men de er svært tilgængelige. Peter Møllgaard erzählt, dass Sønderborg Kommune eine Stellungnahme an INTERREG abgegeben hat, Sønderborg bittet INTERREG darum eine genauere Definition der Turismusförderung zu erstellen, damit die Projekte genereller ausfallen können, zur Zeit liegt Tourismus unter dem Punkt Natur. Ferner wurde um Fortbildungen für Projektmitarbeiter gebeten sowohl in der Administration aber auch im Bereich Sprache. Generell haben alle Kommunen in Syddanmark in ihrer Stellungnahme darüber geklagt, dass die Verwaltung zu bürokratisch und schwerfällig ist. Alle sind froh über die Fördermittel, aber diese sind schwer zugänglich. Peter Hansen bad om en kopi af disse udtalelser og oplyste, at regionen også vil afgive en udtalelse. Peter Hansen bittet darum eine Kopie dieser Stellungnahmen zu bekommen. und berichtet, dass die Region auch eine Stellungnahme abgeben wird. 7. Nyt fra Regionskontoret Peter Hansen oplyste, at personalet i øjeblikket er inde i en svær periode på grund af sygdom blandt flere medarbejdere. I forbindelse med Regionskonferencen er Marieke Heimburger igen blevet ansat 10 timer ugentligt. Projektmedarbejder i projektet "KulturDialog" Anna Kindberg vil pr tiltræde en ny stilling. Julia Bick (job med løntilskud) er netop startet og bliver i 6 måneder. 7. Aktuelles aus dem Regionskontor Peter Hansen sagt, dass im Moment personaltechnisch eine schwierige Zeit durch Krankheit von verschiedenen Mitarbeitern herrscht. Für die Regionskonferenz wurde Marieke Heimburger wieder für 10 Std. wöchentlich eingestellt. Die Projektmitarbeiterin im Projekt KulturDialog Anna Kindberg wird zum eine neue Stelle antreten. Julia Bick (job med løntilskud) hat gerade neu angefangen und bleibt für 6 Monate. 8 af / von 9

9 8. Diverse Ingen indlæg til dette punkt. 8. Verschiedenes Keine Wortmeldungen Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen Peter Hansen 9 af / von 9

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

Padborg, den 06.01.2014

Padborg, den 06.01.2014 Padborg, den 06.01.2014 Referat af bestyrelsesmødet den 10. december 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 10. Dezember 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, den 13.11.2013

Padborg, den 13.11.2013 Padborg, den 13.11.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. november 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 6. November 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen:

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 11.03.2014 Referat af mødet den 24.2.2014 kl. 10.00 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung am 24.02.2014 um 10.00 Uhr im Regionskontor in Padborg Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Padborg, 21.09.2015 Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann

Læs mere

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune Padborg, den 18.08.2015 Revideret referat bestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2015 kl. 10.00 på Regionskontoret Ergänztes Protokoll der Vorstandssitzung, Montag, den 15. Juni 2015 um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Padborg, den 22.12.2015

Padborg, den 22.12.2015 Padborg, den 22.12.2015 Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 10.00 hos Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung, Donnerstag, den 10. Dezember 2015, um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Padborg, den 02.01.2015 Referat bestyrelsesmøde 8. december 2014 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. Dezember 2014 um 10 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Kreispräsident

Læs mere

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

Padborg den 18.04.2012

Padborg den 18.04.2012 Padborg den 18.04.2012 Referat fra mødet i Udvalget for Kultur, kontakt og samarbejde i Kreishaus i Schleswig, den 18.04.2012 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Padborg, den 10.10.2012

Padborg, den 10.10.2012 Padborg, den 10.10.2012 Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse:

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen Padborg den 06.04.2011 Referat af mødet i Udvalget for uddannelse og udvikling, mandag den 28.03.2011 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Entwicklung am Montag,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune Padborg, 28.05.2015 Referat af forvaltningsgruppemøde den 18. maj 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 18.Mai 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Christiane

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 04.02.2016 Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Geändertes Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom Freitag, den 15. Januar 2016 um

Læs mere

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor Padborg, den 19.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet fredag den 1. marts 2013 på Regionskontoret. Protokoll der Vorstandssitzung vom Freitag, den 1. März 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Protokoll der Regionalversammlung am 3. November 2011 im Flensburger Rathaus Deltagere bestyrelse: Formand Dieter Harrsen, Kreis

Læs mere

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg Padborg, den 11.07.2013 Referat fra mødet i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig den 13.6.2013 kl. 15.30, på Scheersberg Protokoll der Sitzung des Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig vom 13.6.2013

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Padborg, 29.02.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll Sitzung der Verwaltungsgruppe am 12. Februar

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 16.02.2017 Dato: Onsdag den 8. februar 2017 kl. 9.00 10.15 Referat: Forvaltningsgruppemøde Referent: Lis Blake Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Datum: Mittwoch, den

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 18.04.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 11. April 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Fatma

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark Padborg, den 31.05.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 15. maj 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 15. Mai 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 03.03.2016 Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 på Regionskontoret, Padborg Protokoll der Vorstandssitzung, Dienstag, den 23. Februar 2016 um 10.00 Uhr im Regionskontor,

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Padborg, 17.05.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 9. Mai 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken 12.12.2011 Referat fra mødet i Udvalg for kultur, kontakt og samarbejde den 29.11.2011 i Flensburg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit am 29.11.2011 in Flensburg

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen

Netværkstræf / Netzwerktreffen Netværkstræf / Netzwerktreffen Kulturelle aktører i FemernBælt regionen Kultur Akteure der Fehmarnbeltegion 22.01.2014, Scandlines Rödby-Puttgarden Program Programm Kl. 13.45-14.15 Velkomst og introduktion,

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn Padborg, den 19.06.2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Montag, den 11. Juni 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere

Læs mere

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Newsletter No.1 November 2013 Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Padborg, 27.10.2015 Referat fra mødet den 22.9.2015 kl. 15.30 i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am 22.9.2015, 15.30 Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg,

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen Welcome Herzlich Willkommen Hjertlig velkommen Latscho Diwess Hartlik wäljkiimen BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER FUEN KONGRESS 2014 DEUTSCH-DÄNISCHES GRENZLAND Donnerstag, 08. Mai Eröffnung 09:30 Offizielle

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Future Borders Young Minds in Digital Action

Future Borders Young Minds in Digital Action Future Borders Young future borders - Young MInds in Digital Action 1 Ziel des Projektes Das historische Ereignis von 1864 beleuchten und das Thema mit aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich Demokratie,

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Kursus- og servicehefte

Kursus- og servicehefte Kursus- og servicehefte 1 Kurser/tilbud SSWs servicetilbud Kursuskalender 2013 Orientering til SSWs kommunalpolitikere For os i Sydslesvig. 2 Kære kursister! Igen har SSW-Landsforbundet den glæde at kunne

Læs mere

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Aufgabenbeschreibung für den deutsch-dänischen Kulturausschuss und damit Lenkungsausschuss der Kulturregion

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Padborg, Teilnehmer: Christiane Plischke (bis Uhr), Tønder Kommune,

Padborg, Teilnehmer: Christiane Plischke (bis Uhr), Tønder Kommune, Padborg, 07.12.2015 Forvaltningsgruppemøde den 4. november 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, den 4.Nnovember 2015 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Christiane

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 12.10.2015 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Dienstag, den 29. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen. Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser

Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen. Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Der indkaldes hermed til det tolvte møde i følgegruppen for det dansk-tyske

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h.

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Netværkstræf / Netzwerktreffen Aftenskoler mv. Aftenskoler mv. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Program Programm Kl. 11.30-13.00 Velkomst og introduktion, frokost Begrüßung,

Læs mere

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer 29.03.2011 Udvalg for kultur, kontakt & samarbejde Hermed referat af det ekstraordinære møde i Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde torsdag den 24. marts 2011 i Regionskontoret, Lyren 1, Padborg

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014 Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation Nationale Stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle Kommunikation SMiK-NEWSLETTER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere