Padborg, Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor"

Transkript

1 Padborg, Referat af forvaltningsgruppemødet den 27. januar 2014 på Regionskontoret Deltagere: Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune; Peter Møllgaard, Sønderborg Kommune; Christiane Plischke, Tønder Kommune; Andrea Graw-Teebken, Peter Hansen, Christiane Ritter, Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor Teilnehmer: Kristina Hofmann Kreis Schleswig-Flensburg, Palle Menzel Kreis Nordfriesland, Margriet Pless Jansen Aabenraa Kommune, Peter Møllgaard Sønderborg Kommune, Christiane Plischke Tønder Kommune, Andrea Graw-Teebken, Peter Hansen, Christiane Ritter Regionskontor Afbud: Claus Friis Dall, Haderslev Kommune; Thomas Pfannkuch, Landesregierung Schleswig-Holstein; Uwe Jessen, BdN; Martin Lorenzen, SSW; Stefan Seidler, Region Syddanmark; Eric Holste, Stadt Flensburg Entschuldigt: Claus Friis Dall Haderslev Kommune, Thomas Pfannkuch Landesregierung Schleswig-Holstein, Uwe Jessen BdN, Martin Lorenzen SSW, Stefan Seidler Region Syddanmark, Eric Holste Stadt Flensburg Tolk: Ute Schmidt Dolmetscherin: Ute Schmidt 1. Resultater kommunalvalg i Danmark Peter Hansen bød mødedeltagerne velkommen og oplyste, at de første tilbagemeldinger med henblik på udnævnelse af medlemmer til Region 1. Ergebnisse der dänischen Kommunalwahl Peter Hansen begrüßt die Teilnehmer. Er sagt, dass bereits einige Rückmeldungen hinsichtlich der Bestellung von Mitgliedern in die 1 af / von 9

2 Sønderjylland-Schleswigs forskellige organer nu er indkommet. Haderslev Kommune har udpeget H.P. Geil til en plads i bestyrelsen med Benny Bonde som suppleant. Tønder Kommune vil blive repræsenteret af Laurids Rudebek i bestyrelsen, og der bliver først udnævnt en suppleant i februar. I Sønderborg træffes afgørelsen den 5.2. og i Aabenraa den Region Syddanmark sender Hans Phillip Tietje, som både vil få plads i bestyrelsen og i Kulturudvalg Sønderjylland- Schleswig. Gremien der Region Sønderjylland-Schleswig eingetroffen sind. Die Kommune Haderslev hat H.P. Geil in den Vorstand benannt und Benny Bonde als seinen Stellvertreter benannt. Die Kommune Tønder wird Laurids Rudebek im Vorstand vertreten sein, ein Stellvertreter wird erst im Februar benannt. In Sønderborg fällt die Entscheidung am 5.2. und in Aabenraa am Die Region Syddanmark entsendet Hans Phillip Tietje,der sowohl im Vorstand sitzen wird als auch im Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig. Peter Hansen gik herefter videre til punkt 5 på dagsordenen, der blev rykket frem. Peter Hansen leite dann weiter auf den Punkt 5 der Tagesordnung, der vorgezogen wird. 2. Grundlæggende information om Region Sønderjylland- Schleswigs økonomi Budgetlægning 2. Grundlegende Information zur Finanzwirtschaft der Region Sønderjylland-Schleswig Verfahren Haushaltsvorbereitung Peter Hansen sagde, at der bliver fremlagt et budgetudkast i juni, hvorefter der er tid til oktober, hvor budgetbeslutningen så bliver truffet. Han bad om tilbagemelding vedrørende budgetopstillingen, hvis noget skal opføres anderledes. Peter Hansen sagt, dass im Juni ein Haushaltsentwurf vorgelegt wird und dann ist Zeit bis Oktober, wo dann der Haushaltsbeschluss getroffen wird. Peter Hansen bittet um Rückmeldung zur Aufstellung des Haushaltes, falls etwas anders dargestellt werden soll. Årsregnskab Verfahren Jahresrechnung Årsregnskabet for 2013 er afsluttet og udviser et overskud på ca DKK. Af disse DKK går DKK til Die Jahresrechnung für 2013 ist abgeschlossen. Sie weist einen Überschuss von rund DKR aus. Von diesen DKR 2 af / von 9

3 de to Regionskonferencer i 2013 og Årsregnskabet er således stort set i balance. Et resterende overskud bliver overført til gehen DKR an die Regionskonferenzen 2013 und Dementsprechend ist die Jahresrechnung so gut wie ausgeglichen. Ein verbleibender Überschuss wird ins Jahr 2014 übertragen. Opkrævning af midler, betalingsbetingelser Mittelabforderung, Zahlungsmodalitäten Peter Hansen forklarede proceduren i forbindelse med opkrævning af midler. Regionskontoret vil udstede fakturaer til partnerne, idet regnskabssystemet udsteder dem i danske kroner og på dansk. Det er desværre ikke muligt at gøre det på andre måder. Regionskontoret vil desuden udsende en forklarende . Zu den Mittelabforderungen erläutert Peter Hansen das Verfahren. Das Regionskontor wird Rechnungen an die Partner erstellen. Das Buchführungssystem erstellt diese in dänischen Kronen und in dänischer Sprache. Leider ist es anders nicht möglich. Das Regionskontor wird zusätzlich eine erklärende versenden. Omkring betalingsbetingelserne anmodede Peter Hansen om, at fakturaerne bliver betalt i danske kroner, så det også virkelig er det fakturabeløb, der er anmodet om, der bliver overført. Hvis fakturaerne bliver betalt i EUR, vil der opstå kursdifferencer, og regnskabssystemet vil da automatisk udstede rykkere, og de vil for det meste ikke være til Region Sønderjylland-Schleswigs fordel. Zu den Zahlungsmodalitäten bittet Peter Hansen um eine Zahlung der Rechnung in dänischen Kronen, damit der angeforderte Rechnungsbetrag auch wirklich ankommt. Wenn die Rechnungen in EUR gezahlt werden, entstehen Kursdifferenzen, hierfür werden vom Buchführungssystem automatisch Mahnungen erstellt und diese sind meist zum Nachteil für die Region Sønderjylland- Schleswig. 3. Efterbehandling bestyrelsesmøde den Nachbereitung der Vorstandssitzung vom Peter Hansen spurgte, om der var indlæg til dette punkt. Der var ingen indlæg. Peter Hansen oplyste, at Heinz Maurus vil være tilbage i fuldt omfang Peter Hansen fragt, ob es Wortmeldungen zu diesem Punkt gibt. Keine Wortmeldungen. Peter Hansen berichtet, dass Heinz Maurus ab April wieder voll im Amt 3 af / von 9

4 igen til april. ist. 4. Forberedelse bestyrelsesmøde den Vorbereitung der Vorstandssitzung am Peter Hansen gennemgik de enkelte punkter: Foredrag om samarbejde mellem arbejdsformidlingerne, v/ Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa Årsregnskab Vil blive fremlagt af Peter Hansen. Årsberetning Peter Hansen oplyste, at Regionskontoret er i gang med at sammenstille resultater/arrangementer osv. Årsberetningen vil blive fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmødet. Resultater af de hidtidige Regionskonferencer Peter Hansen sammenfattede resultaterne af konferencen i 2012 og redegjorde for status for de enkelte opgavefelter. Der arbejdes stadigvæk på resultaterne af konferencen i Inden bestyrelsesmødet vil der blive udviklet konkrete handlingsforløb. Åben Regionskonference 2014 Se punkt 5. Peter Hansen geht die einzelnen Punkte durch: Vortrag zur Zusammenarbeit der Arbeitsverwaltungen, Nikolaj Stage Jensen, Jobcenter Aabenraa Jahresrechnungsbericht Peter Hansen wird diesen vorlegen. Jahresbericht Peter Hansen berichtet, dass das Regionskontor gerade dabei ist, die Ergebnisse/Veranstaltungen usw. zusammenzustellen. Der Jahresbericht wird zur Vorstandsitzung zur Genehmigung vorgelegt. Ergebnisse der bisherigen Regionskonferenzen Peter Hansen fasst die Ergebnisse der Konferenz in 2012 zusammen und erläutert den Sachstand der einzelnen Aufgabenfelder. An den Ergebnissen der Konferenz 2013 wird noch gearbeitet. Bis zur Vorstandsitzung werden noch konkrete Handlungsabläufe entwickelt Offene Regionskonferenz 2014 Siehe Punkt 5 Valg af formand og næstformand i april Peter Hansen oplyste, at alle er stemmeberettigede Wahlen zum Vorsitzenden und stellv. Vorsitzenden im April 4 af / von 9

5 undtagen Land Schleswig-Holstein. Formandskabet skifter til tysk side. Peter Hansen sagt, dass alle stimmberechtigt sind bis auf das Land Schleswig-Holstein. Der Vorsitz wechselt zur deutschen Seite. Andre emner var fremtiden for projektet "Pontifex" og støtte til mikroprojekter samt en bestyrelsesekskursion, som der mangler at blive sat dato på. Weitere Themen sind die Zukunft des Projektes Pontifex und die Mikroprojektförderung und eine Exkursion des Vorstandes hier muss noch ein Termin gefunden werden. Peter Hansen orienterede om en forespørgsel fra Else Redzepovic gående på, hvorvidt Region Sønderjylland-Schleswig ønsker at være vært for et årsmøde i AEBR. Region Syddanmark gav udtryk for at ville bakke op om projektet. Baggrunden er også, at der skal hentes store konferencer til regionen. Det vil i givet fald komme til at dreje sig om et årsmøde i 2015 eller Størrelsesordenen ligger på EUR i materielle omkostninger og 1,5 stilling i et år. Denne forespørgsel skal behandles i bestyrelsen. Peter Hansen berichtet von einer Anfrage von Else Redzepovic, ob die Region Sønderjylland-Schleswig Gastgeber für eine Jahreskonferenz der AGEG sein möchte. Die Region Syddanmark würde das Projekt unterstützen. Hintergrund ist auch, dass große Konferenzen in die Region geholt werden sollen. Es würde sich um eine Konferenz im Jahr 2015 oder 2016 handeln. Die Größenordnung liegt bei EUR an Sachkosten und 1,5 Stellen für 1 Jahr. Diese Anfrage soll im Vorstand behandelt werden. 5. Åben Regionskonference 2014 Peter Hansen oplyste, at den 3. Regionskonference finder sted den fra kl i Sønderborg. Der foreligger et emneforslag, som blev udsendt før mødet. Herefter tog Andrea Graw-Teebken over og fortalte, at der foreligger flere tilbud fra konferencecentre (IHS, Cromwell, Teatersalen). Der er 5. Offene Regionskonferenz 2014 Peter Hansen berichtet, dass die 3. Regionskonferenz am von Uhr in Sønderborg stattfindet. Ein Themenvorschlag liegt vor und wurde vor der Sitzung versandt. Andrea Graw-Teebken berichtet weiter. Es liegen schon mehrere Angebote von Konferenzstätten (IHS, Cromwell, Teatersalen) vor. Ein 5 af / von 9

6 endnu ikke indkommet tilbud fra Sønderborg Slot. I år vil arrangementet blive afholdt som en plenumkonference uden workshops og Mulighedernes Marked. Emnet for konferencen bliver kulturens værdi med tilhørende problemstillinger, så folk får gang i en debat. Peter Hansen oplyste, at næste skridt nu bliver at starte på at inddrage borgerne. Dvs. at emneforslaget skal godkendes via rundsendelse, og så kan der startes på bloggen og Facebook i næste uge. I dag blev der udsendt en til medlemmerne af forvaltningsgruppen med anmodning om at sende den videre til bestyrelsesmedlemmerne og melde tilbage om emneforslaget. Angebot von Sønderborg Slot fehlt noch. Diese Konferenz wird eine Plenumsveranstaltung sein. Es wird keine Workshops und keinen Markt der Möglichkeiten geben. Der Wert der Kultur ist das Thema mit einigen Fragestellung dazu, um die Menschen zum Diskutieren aufzufordern. Peter Hansen teilt mit, dass der nächste Schritt jetzt ist, mit der Bürgerbeteiligung anzufangen. D.h. der Themenvorschlag muss im Umlaufverfahren genehmigt werden. Dann kann nächste Woche mit dem Blog und Facebook angefangen werden. Heute wird noch eine an die Mitglieder der Verwaltungsgruppe versandt mit der Bitte um Weiterleitung an die Vorstandsmitglieder und Rückmeldung zum Themenvorschlag. 6. Gensidig orientering (Her er der mulighed for at orientere de andre partnere omkring relevante informationer) 6. Gegenseitige Information (Hier besteht die Möglichkeit, die Partner über relevante Entwicklungen zu informieren) Peter Hansen forklarede lidt omkring brugen af konferencelokalet. Den 10-årige garanti på ret til at benytte lokalerne på adressen Lyren 1 udløber snart. Det ligger endnu ikke fast, om Aabenraa Kommune fortsat yder tilskud. Det betyder, at eventulle møder vil skulle afholdes eksternt eller flyttes til Regionskontorets mødelokaler. Her vil der først foreligge endelige afgørelser i sommeren Peter Hansen sagt etwas zur Konferenzraumnutzung. Die 10 jährige Garantie zur Nutzung in den Räumlichkeiten Lyren 1 läuft aus. Ein weiterer Zuschuss von der Aabenraa Kommune ist noch nicht geklärt. Das bedeutet, dass evt. Sitzungen ausgelagert oder in Büroräume des Regionskontores verlegt werden müssen. Dazu gibt es erst zum Sommer 2014 endgültige Entscheidungen. Palle Menzel orienterede om New Energy Messe Palle Menzel berichtet von der New Energy Messe 6 af / von 9

7 som finder sted i NCC i Husum i slutningen af marts. Han fortalte endvidere, at man er i færd med at gennemføre en ny forvaltningsstruktur i Kreis Nordfriesland. Kristina Hofmann oplyste, at projektet vedrørende tjenesteydelser af almen interesse nu er afsluttet. Der foreligger en regionalstrategi i papirform, og nu handler det om at udmønte resultaterne. Christiane Plischke oplyste, at der er planer om et nyt eksportcenter, som skal etableres inden udgangen af året. Målet er at tilbyde rådgivning til virksomheder, både danske, som gerne vil ind på et eksportmarked, og udenlandske firmaer, som gerne vil ind på det danske marked. Endvidere beskæftiger Christiane Plischke sig med rapporten om andre grænseregioners grænseoverskridende samarbejde og er her især i dialog med erhvervsfremmeorganisationen i Kreis Nordfriesland. die Ende März im NCC in Husum stattfindet. Ferner erzählt er, dass im Kreis Nordfriesland eine neue Verwaltungsstruktur umgesetzt wird. Kristina Hofmann berichtet, dass das Projekt Daseinfürsorge nun abgeschlossen ist. Es gibt eine Regionalstrategie in Papierform und jetzt geht es darum die Ergebnisse umzusetzen. Christiane Plischke teilt mit, dass ein neues Exportcenter in Planung ist und bis zum Ende diesen Jahres umgesetzt werden soll. Das Ziel ist es Beratung für Unternehmen anzubieten, sowohl für dänische, die gern auf einen Exportmarkt möchten als auch für ausländische Firmen, die gern auf den dänischen Markt wollen. Weiterhin beschäftigt Christiane Plischke sich mit dem Bericht über grenzüberschreitende Zusammenarbeit anderer Grenzregionen und steht insbesondere mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Nordfriesland im Gespräch. Peter Hansen fortalte om mulige samarbejder og ansøgninger til det nye Interreg-program: Peter Hansen berichtet über möglich Kooperation,- Anträge an das neue INTERREG Programm: Syddansk Universitet (SDU) og Land Schleswig-Holstein har planer om en dansk-tysk statistikdatabase. Syddansk Universitet (SDU) und das Land Schleswig-Holstein planen eine deutsch-dänische Statistikdatenbank Samarbejde med Femern Bælt-regionen om grænsegængerrådgivning Dette projekt har potentiale til et samarbejde. Kooperation Fehmarnbelt-Region Grenzgängerberatung Dieses Projekt weist Potential zur Zusammenarbeit auf. Peter Hansen udbad sig informationer om mulige projekter for at danne Peter Hansen bittet um Information über mögliche Projekte für den 7 af / von 9

8 sig et overblik. Überblick. Peter Møllgaard fortalte, at Sønderborg Kommune har afgivet en udtalelse til Interreg. Sønderborg beder Interreg om en mere præcis definition af støtte til turisme, så projekterne kan tilrettelægges mere generelt, i øjeblikket ligger turisme under punktet natur. Endvidere blev der anmodet om efteruddannelse af projektmedarbejdere, både med hensyn til administration og også inden for sprog. Generelt har alle kommuner i Syddanmark i deres udtalelse klaget over, at forvaltningen er for bureaukratisk og for tung. Alle er glade for støttemidlerne, men de er svært tilgængelige. Peter Møllgaard erzählt, dass Sønderborg Kommune eine Stellungnahme an INTERREG abgegeben hat, Sønderborg bittet INTERREG darum eine genauere Definition der Turismusförderung zu erstellen, damit die Projekte genereller ausfallen können, zur Zeit liegt Tourismus unter dem Punkt Natur. Ferner wurde um Fortbildungen für Projektmitarbeiter gebeten sowohl in der Administration aber auch im Bereich Sprache. Generell haben alle Kommunen in Syddanmark in ihrer Stellungnahme darüber geklagt, dass die Verwaltung zu bürokratisch und schwerfällig ist. Alle sind froh über die Fördermittel, aber diese sind schwer zugänglich. Peter Hansen bad om en kopi af disse udtalelser og oplyste, at regionen også vil afgive en udtalelse. Peter Hansen bittet darum eine Kopie dieser Stellungnahmen zu bekommen. und berichtet, dass die Region auch eine Stellungnahme abgeben wird. 7. Nyt fra Regionskontoret Peter Hansen oplyste, at personalet i øjeblikket er inde i en svær periode på grund af sygdom blandt flere medarbejdere. I forbindelse med Regionskonferencen er Marieke Heimburger igen blevet ansat 10 timer ugentligt. Projektmedarbejder i projektet "KulturDialog" Anna Kindberg vil pr tiltræde en ny stilling. Julia Bick (job med løntilskud) er netop startet og bliver i 6 måneder. 7. Aktuelles aus dem Regionskontor Peter Hansen sagt, dass im Moment personaltechnisch eine schwierige Zeit durch Krankheit von verschiedenen Mitarbeitern herrscht. Für die Regionskonferenz wurde Marieke Heimburger wieder für 10 Std. wöchentlich eingestellt. Die Projektmitarbeiterin im Projekt KulturDialog Anna Kindberg wird zum eine neue Stelle antreten. Julia Bick (job med løntilskud) hat gerade neu angefangen und bleibt für 6 Monate. 8 af / von 9

9 8. Diverse Ingen indlæg til dette punkt. 8. Verschiedenes Keine Wortmeldungen Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen Peter Hansen 9 af / von 9

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg Padborg, den 11.07.2013 Referat fra mødet i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig den 13.6.2013 kl. 15.30, på Scheersberg Protokoll der Sitzung des Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig vom 13.6.2013

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. kulturlink Fehmarnbeltregion Leben im neuen Kulturraum Leve i et nyt kulturrum [Stand Berichtsmuster Nov. 2010] Jahresbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Årsrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2014

Ausgabe / Udgave 01-2014 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2014 Unser neuer Beisitzer / Det nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan KANDIDATSPECIALE Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan En spørgeskemaundersøgelse: Tilfredshedsundersøgelse ved brug af høreapparater - Med henblik på psykosociale aspekter forventninger, motivation, socialt

Læs mere

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning 2 Lær tysk med zejt-ung danskere? Det tager zejt-ung fat på i artiklen»når det danske mindretal bliver multikulturelt«.

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg

Frühjahr/Sommer 2014 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13. Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg Frühjahr/Sommer 2014 1 KUNSTNERKOLONI EGERNSUND KÜNSTLERKOLONIE EKENSUND 6-7 12-13 30-31 26-27 Occhi / Orkis 25. - 28. Sept. 2014 Husum Hofkultur Flensburg 2 Forord/Vorwort Harald Haugaard, violinist,

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis.

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. 1923-2013 Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. For kun 8,- euro pr. måned får du Flensborg Avis hver lørdag og mandag. Interesseret? Alt fra sporten i grænselandet! Udfyld nedenstående kupon

Læs mere

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk Danske virksomheder og den globale fremtid Konference 25. september 2014 Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk 1 Hvem og hvad er SMiK? Dansk/tysk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Herausgeber/Udgiver:: Der Ministerpräsident. des Landes Schleswig-Holstein. Düsternbrooker Weg 104. 24105 Kiel. Kontakt/Kontaktperson:

Herausgeber/Udgiver:: Der Ministerpräsident. des Landes Schleswig-Holstein. Düsternbrooker Weg 104. 24105 Kiel. Kontakt/Kontaktperson: Herausgeber/Udgiver:: Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein Düsternbrooker Weg 104 24105 Kiel Kontakt/: Dr. Dirk Stangenberg Tel. +49 (0) 431 988-1741 Fotos/Fotos: Syddansk Turisme Gestaltung/Konception:

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2013

Ausgabe / Udgave 01-2013 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2013 Artikel Seite / Side 9 Artikel Seite / Side 16 Artikel

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

Aktiviteter for små og mellemstore virksomheder i Femern Bælt regionen 2010-2013

Aktiviteter for små og mellemstore virksomheder i Femern Bælt regionen 2010-2013 Aktiviteter for små og mellemstore virksomheder i Femern Bælt regionen 2010-2013 Aktivitäten für kleine und mittelständische Unternehmen in der Fehmarnbelt-Region 2010-2013 BeltTrade Kompetenceudvikling

Læs mere

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND

DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND DANSK-TYSK HANDELSKAMMER DIN PARTNER PÅ DET TYSKE MARKED DEUTSCH DÄNISCHE HANDELSKAMMER IHR PARTNER IN DÄNEMARK BRO MELLEM DANMARK OG TYSKLAND BRÜCKE ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK Vi bygger bro mellem

Læs mere

Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig

Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland Schleswig Problembeskrivelser og løsninger / Problembeschreibungen und Lösungen 1 af / von 12 Padborg,

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk)

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel (så kort som muligt samme titel på dansk og på tysk) [Stand Antragsmuster Februar 2012] Antrag auf Zuschuss aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Ansøgning om tilskud under EU s INTERREG IVA Program Femern Bælt-region Der Antrag ist gleich

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne

Læs mere

Tag til brainstorm-møde

Tag til brainstorm-møde Flensborg Avis - torsdag den 6. august 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening Ugens overskrifter Action [KONTAKT] Sommer, ferie, agurketid... Store del af det danske mindretal er taget på ferie. Og

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

Årsberetning 2014. Region Sønderjylland-Schleswig

Årsberetning 2014. Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2014 REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen medfører stigende huspriser

Femern Bælt forbindelsen medfører stigende huspriser DIREKT INFORMATION information OM om FEMERN femern BÆLT bælt REGIONEN regionen informationen INFORMATIONEN über ÜBER die DIE fehmarnbelt-region FEHMARNBELT-REGION nr. NR. 98. marts/märz DECEMBER 2010 2011

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

Messingblæserakademi. Blechbläserakademie

Messingblæserakademi. Blechbläserakademie Dansk-Tysk Messingblæserakademi Deutsch-Dänische Blechbläserakademie 27. juli 2. august 2008 Dansk - Tysk Messingblæserkursus 2008 i Gråsten Danmarks hotteste og hyggeligste sommerkursus, (tidl. Rømø-kurset),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4.

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING I BEVÆGELSE 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2. Er vi til grin 2. Natur- og Landbrugskommission 4. 10. Å R G A N G - N R. 1 / 1 2 T I L S A M T L I G E J O R D B R U G E R E LHN S NYHEDSMAGASIN L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R H A U P T V E R E I N F Ü R N O R D S C H L E S W I G - EN LANDBOFORENING

Læs mere

Recht auf eine Kindheit

Recht auf eine Kindheit Recht auf eine Kindheit Die Kindheit ist keine Krankheit, die schnell kuriert werden muss, sondern eine lange Periode und ein Ort, an dem die Heimlichkeiten der Fantasie, sowie das Spiel des Kindes und

Læs mere

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN I Destination Ringkøbing Fjord har vi ved hjælp af projekt Fremtidens Superstrand, gjort en

Læs mere

Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, 08.09.2014. Inhaltübersicht:

Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, 08.09.2014. Inhaltübersicht: Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, 08.09.2014 Indgåelse af ægteskab i Danmark og Tyskland - Beskrivelse og sammenligning af procedurer - Eheschließungen in Dänemark und Deutschland - Darstellung

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). Foto & lay-out: H. Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte und

Læs mere

Innovation Days in Munich Clean energy focus

Innovation Days in Munich Clean energy focus Innovation Days in Munich Clean energy focus Meet the Danish Minister for Science, Technology and Innovation, Helge Sander, and Bavaria s Minister for Science, Dr. Goppel, and learn more about the respective

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Det drejer sig konkret om en studietur til Hamburg med udgangspunkt i Soul Kitchen.

Det drejer sig konkret om en studietur til Hamburg med udgangspunkt i Soul Kitchen. Et projekt om Hamburg - et interkulturelt projekt Tyskfaget som sted for kulturmøder Den interkulturelle dimension kan ses som en del af den almene studiekompetence, idet eleverne bliver i stand til mere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801)

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Inhalt Vorwort Unser Team Unsere Räumlichkeiten Das altersgemischte

Læs mere

Newsletter Nr. 19, 12. Dezember 2013

Newsletter Nr. 19, 12. Dezember 2013 Newsletter Nr. 19, 12. Dezember 2013 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, I september var danske og tyske socialretseksperter på besøg i Padborg. I dette nyhedsbrev fortæller vi mere om konferencens

Læs mere

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100 SMART GRID OPEN Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready SG Ready label til varmepumper Smart Grid Ready varmepumper findes allerede i stort tal (i Tyskland) Hvad kan de? Hvem står bag?

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Velkommen Willkommen Welcome Oksbøl Skydeog Øvelsesterræn Oksbøl Schiess- und Truppenübungsgelände The Oksbøl Firing Range and Training Grounds Historie Oksbøl

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

Skoleidrætsdag 2006 Schulsporttag 2006 Ungdomsforum 2006 Jugendforum 2006 Dansk-tysk lærerkonference Deutsch-dänische Lehrerkonferenz

Skoleidrætsdag 2006 Schulsporttag 2006 Ungdomsforum 2006 Jugendforum 2006 Dansk-tysk lærerkonference Deutsch-dänische Lehrerkonferenz Sprog og skoleprojekter 2004-2014 2004 People to People Dansk-tysk lærerforening Deutsch-dänischer Lehrerverein Ungdomsforum 2004 Jugendforum 2004 2005 People to People Børn går på opdagelse i Emil Nolde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Tysk B Jadwiga T. Thygesen Hh11ty2102

Læs mere

2013 /2014 FOKUS SMART &GREEN ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER

2013 /2014 FOKUS SMART &GREEN ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER 2013 /2014 ERHVERVSMAGASIN DANSK-TYSK HANDELSKAMMER WIRTSCHAFTSMAGAZIN DEUTSCH-DÄNISCHE HANDELSKAMMER FOKUS Megatrends Gode fremtidsudsigter for Danmark og Tyskland Sustainable Cities København og Berlin

Læs mere

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik

Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik MUSIK & FORSKNING 29 2004 MICHAEL FJELDSØE Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik Es ist mir erst in München klar geworden, dass die Musik wahrscheinlich nicht kampflos eingenommen

Læs mere

Newsletter Nr. 8, 25.11.2011

Newsletter Nr. 8, 25.11.2011 Newsletter Nr. 8, 25.11.2011 Kære læsere! Liebe Leserinnen und Leser, I denne aktuelle udgave af nyhedsbrevet informerer vi om den nye danske regerings planer, ifølge hvilke ydelsesberettigede i Danmark

Læs mere