Bilagsliste. Side 68 af 126

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsliste. Side 68 af 126"

Transkript

1 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 5: Svar ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 6: Spørgeskema sygeplejersker Bilag 7: Spørgeskema sygeplejerskestuderende Bilag 8: Svarark offentligt ansatte sygeplejersker Bilag 9: Svarark privatansatte sygeplejersker Bilag 10: Svarark sygeplejerskestuderende Bilag 11: CD med svar fra sygeplejersker og leder kvalitativ undersøgelse Side 68 af 126

2 Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Kilde: (Sparvath & Nielsen, 2008) Side 69 af 126

3 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Spørgeguide - Sygeplejersker Præsentation af emnet Vi er i gang med at undersøge hvilke motivationsfaktorer, der gør en arbejdsplads attraktiv, samt hvordan det private og det offentlige kan fastholde og tiltrække sygeplejersker. Derfor vil vi gerne tale med dig om, hvad der motiverer dig til at gøre en ekstra arbejdsindsats i det daglige, og om dette stemmer overens med det du bliver tilbudt på nuværende tidspunkt. Vi er glade for, at du har sagt ja til at deltage i interviewet som ca. vil tage 30 minutter, og dine svar vil selvfølgelige blive behandlet anonymt. Vi har nogle spørgsmål, som vi vil gå ud fra, men kommer du på noget, skal du endelig sige det. Er det i orden med dig, at vi optager interviewet, så vi kan høre det igen senere? Generel information 1. Hvad er din alder? 2. På hvilken afdeling arbejder du? Jobbet generelt 1. Hvad fik dig til at blive sygeplejerske? 2. Hvad er dine grunde til at være sygeplejerske i dag? Arbejdstider og ferie 1. Hvordan er dine arbejdstider? 2. Hvordan spiller arbejdstiderne ind i dit valg af job? a. Skiftende arbejdstider, familieliv (få det til at hænge sammen), mere fritid (til f.eks. hobby) og løn 3. Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge dine arbejdstider? a. I forhold til løn og familieliv 4. Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge ferie, afspadsering, omsorgsdage, osv.? a. I forhold til løn og familieliv 5. Hvordan har du det, når du ikke selv kan være med til at planlægge ferie og andre fridage? Løn og sikkerhed 1. Hvad betyder løn for dig? 2. Hvordan spiller løn ind i forhold til dit valg af job? 3. Hvordan spiller løn ind på din arbejdsindsats? a. Højere løn mere effektiv 4. Hvordan har du det med de mange fyringer af sygeplejersker, som finder sted for tiden? Side 70 af 126

4 Frynsegoder 1. Hvad betyder frynsegoder for dig? Med frynsegoder mener vi bl.a. sundhedsforsikring, frokostordninger og bredbånd til hjemmet. a. Sundhedsforsikring, frokostordning, fitness, tilbud om sundhedsordning (massage/fysioterapi), aviser, bredbånd, computer og mobiltelefon, rabataftaler, rygestop og førstehjælpskurser 2. Hvilke frynsegoder bliver du tilbudt i dag? 3. Hvilke frynsegoder kan få dig til at yde en ekstra arbejdsindsats? Kollegaer og ledere 1. Hvordan spiller dit forhold til dine kollegaer ind på din arbejdsindsats? 2. Hvordan spiller dit forhold til din leder ind på din arbejdsindsats? Personligudvikling kompetenceudvikling 1. Hvad betyder det for dig at blive udfordret i dit arbejde? 2. Hvordan oplever du at blive udfordret i dit arbejde? a. Varierende arbejdsopgaver, føler at man skal bruge ens evner 3. Hvad betyder det for dig at have medindflydelse på dit arbejde? 4. Hvordan har du medindflydelse på dit arbejde? 5. Hvad betyder det for dig at få feedback/blive støttet i dit arbejde? 6. Hvilken form for feedback/støtte har du oplevet at modtage? 7. Hvad betyder det for dig at få anerkendelse for din arbejdsindsats? 8. Hvordan føler du, at medarbejdersamtalerne kan være med til at udvikle dig og dit job? a. Kompetencer, arbejdsopgaver og forventninger 9. Hvad betyder det for dig at kunne komme på kursus og efteruddannelse? 10. Hvilke muligheder har du for kursus og efteruddannelse? Afrunding 1. Hvilke 3 faktorer giver dig den største motivation til at yde en ekstra arbejdsindsatsindsats? 2. Hvad kunne få dig til at overveje et jobskifte? a. Højere løn, flere frynsegoder, større mulighed for personlig udvikling, arbejdstider 3. Hvad har vi glemt at spørge om? Side 71 af 126

5 Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Spørgeguide - Ledere Præsentation af emnet Vi er i gang med at undersøge hvilke motivationsfaktorer, der gør en arbejdsplads attraktiv, samt hvordan det private og det offentlige kan fastholde og tiltrække sygeplejersker. Derfor vil vi gerne tale med dig om, hvad I gør for at motivere sygeplejerskerne til at yde en ekstra arbejdsindsats i det daglige. Vi er glade for, at du har sagt ja til at deltage i interviewet, som vil tage ca. 30 minutter, og dine svar vil selvfølgelige blive behandlet anonymt. Vi har nogle spørgsmål, som vi vil gå ud fra, men kommer du på noget, skal du endelig sige det. Er det i orden med dig, at vi optager interviewet, så vi kan høre det igen senere? Generel information 1. Hvad forbinder I med ordet motivation? 2. Hvilke beføjelser har I til at fastlægge disse motivationsfaktorer? 3. Hvilken betydning mener I, motivation har for sygeplejerskernes arbejdsindsats i det daglige? Arbejdstider og ferie 4. Hvilke tanker gør I jer, når I fastlægger sygeplejerskernes arbejdstider? a. Hvor meget medbestemmelse/frihed har den enkelte sygeplejerske? 5. Hvilke tanker gør I jer, når I fastlægger sygeplejerskernes ferier og andre fridage (omsorgsdage, afspadsering)? a. Hvor meget medbestemmelse/frihed har den enkelte sygeplejerske? 6. Er arbejdstider og ferie noget I lægger vægt på, når I forsøger at fastholde og tiltrække sygeplejersker? Løn og sikkerhed 1. Hvilke tanker gør I jer, når I fastlægger sygeplejerskernes løn? a. Erfaringer, arbejdstider, arbejdsindsats 2. Hvilke overvejelser gør I jer om løn og sygeplejerskernes arbejdsindsats? a. Er det noget der hænger sammen? 3. Er løn noget I lægger vægt på, når I forsøger at fastholde og tiltrække sygeplejersker? 4. Hvad gør I for at berolige sygeplejerskerne, nu hvor der er fokus på fyringer af sygeplejersker? Side 72 af 126

6 Frynsegoder 1. Hvilke tanker gør I jer om frynsegoder og sygeplejerskernes arbejdsindsats? 2. Bliver sygeplejerskerne her i afdelingen tilbudt frynsegoder? 3. Hvilke frynsegoder tilbyder I jeres sygeplejersker? a. Sundhedsforsikring, frokostordning, fitness, tilbud om sundhedsordning (massage/fysioterapi), aviser, bredbånd, computer og mobiltelefon, rabataftaler, rygestop og førstehjælpskurser. Kollegaer 1. Hvilke tanker gør I jer om sygeplejerskernes indbyrdes forhold kontra deres arbejdsindsats? 2. Hvad gør I for at skabe et godt forhold sygeplejerskerne imellem? a. Arrangementer, gruppearbejde og ligeløn Personligudvikling kompetenceudvikling 1. Hvad gør I for at udfordre sygeplejerskerne i deres arbejde? a. Varierende arbejdsopgaver, ansvar 2. Hvad gør I for at give sygeplejerskerne medindflydelse på deres arbejde? 3. Hvad gør I for at give sygeplejerskerne feedback/støttet i deres arbejde? 4. Hvilke former for anerkendelse benytter I jer af? a. Offentlig, personlig samtale, fysiske goder 5. Hvordan bruger I medarbejdersamtalerne til at udvikle sygeplejerskerne og deres job? a. Kompetenceudvikling, arbejdsopgaver og forventninger 6. Hvilke muligheder har I for at sende jeres sygeplejersker på kurser og efteruddannelser. 7. Benytter I jer af jeres muligheder? Afrunding 1. Hvilke 3 faktorer mener I er de største motivationsfaktorer for sygeplejerskerne? 2. Hvad har vi glemt at spørge om? Side 73 af 126

7 Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Svar - Sygeplejersker Generel information Spørgsmål 1 Hvor gammel er du? Interview 7: 50 Interview 8: 53 Interview 9: Spørgsmål 2 På hvilken afdeling arbejder du? Tand og kæbekirurgisk afdeling Gynækologisk operationsafdeling Side 74 af 126

8 Operationsafdeling med fokus på gynækologi og obstetrik Hjerte- og Lungekarkirurgisk operationsafdeling Operationsgang Operationsafdeling med blandet speciale mest ortopædkirurgi Interview 7: Basissygeplejerske i MOSK-gruppen Modtagelse, opvågning, sengestuer og kontrol. Sygeplejefagligvejleder, hovedansvarlig for patienter fra de bliver udskrevet, til de kommer til efterkontrol. Interview 8: MOSK Modtagelse, opvågning, sengestue og konsultation Interview 9: Patienthotellet Anæstesisygeplejerske. Blæksprutte som har mange forskellige opgaver Spørgsmål 3 Hvor mange år har du været sygeplejerske? Side 75 af 126

9 25 Interview 7: 25 Interview 8: 32 Interview 9: Jobbet generelt Spørgsmål 1 Hvad fik dig til at blive sygeplejerske? Ville have med mennesker at gøre. Gøre noget godt for mennesker. Mor var sygehjælper. Spændende job. De sygeplejersker, jeg kendte, var spændende mennesker. Der var mange muligheder indenfor faget. Mulighed for at rejse med jobbet. Vil gerne have været jordmoder, men det var svært at komme ind. Valgte sygeplejerske, som var nærliggende og er blevet hængende. Kendte én som var det og synes det lød spændende. Vidste det i en ung alder. Mor var ufaglært sygehjælper. Var i familien kendt som et erhverv, lød spændende og hyggeligt. Havde noget med menneskelig kontakt at gøre. Variation i mulighederne som sygeplejersker. Ville gerne ud at rejse, der er mange forskellige specialer. Spændende at arbejde med mennesker. Side 76 af 126

10 Interview 7: Tilfældigt, men kom først ind på sygeplejeskolen. Vidste det skulle have noget med mennesker at gøre. Interview 8: Har altid været mit valg. Opererede dukker som barn. Interview 9: Så en film, hvor en sygeplejerske rejste ud i verden og hjalp folk i den 3. verden og fik inspirationen derfra. Især det med at komme ud at rejse var tiltrækkende. Der var mange muligheder, man skulle ikke stavnsbinde sig. Spørgsmål 2 Hvad er dine grunde til at være sygeplejerske i dag? Vil have med mennesker at gøre. Følge patienten hele vejen. Kunne ikke tænke sig at være andet. Givende og spændende job. Man udvikler sig hele tiden. Kan lide at gøre en indsats for nogen. Den alsidighed der er i jobbet. Du kan vælge et speciale, som interesserer dig. Der er mange forskellige muligheder, både indenfor arbejdstider, men også muligheden for at rejse ud. Gode kollegaer, spændende arbejde og arbejdstiderne. Helt klart alsidigheden i uddannelsen. Ubegrænsede muligheder. Skiftende arbejdstider, udfordrende arbejde det udvikler sig. Der er mange muligheder for at vælge noget nyt. Interview 7: Kan lide at have patientkontakt og følge patienten gennem forløbet. Nyt og udfordrende hver dag. Side 77 af 126

11 Interview 8: Vidste ikke hvad jeg ellers skulle være. Menneskelig kontakt. Udfordringen hver dag er ikke ens. Kan lide mit job. Interview 9: Har aldrig villet noget andet, har været super glad for at være sygeplejerske. Har prøvet mange forskellige genrer indenfor sygeplejen. Kan godt lide faget, men havde valgt noget andet i dag. Arbejdstider og ferie Spørgsmål 1 Hvordan er dine arbejdstider? Hverdage Hver 14. dag - tilkalde vagter med stregdag efterfølgende. Hver 12. weekend vagt og tilkaldevagt. Gode arbejdstider. Dagvagter Vagter effektiv tid + nat laver noget hvis der er noget. Døgnvagt hver 3. weekend. De er skiftende. Primært dagvagter, med vagter indimellem, hvor der mødes ind om eftermiddagen og går hjem næste morgen. Døgnvagter i weekenden og på helligedage, ca. hver weekend. Skiftende arbejdstider, Mest dagvagter ellers 16-timers og 24-timers vagter i weekenden. Tilkaldevagter hjemmefra. Vekslende. Dagvagter og 24-timers vagter. Ansat på fuldtid, med en fridag om ugen. Andre dage er så længere f.eks. 10-timers eller 12-timers vagter. Aftenvagter er også en del af arbejdsplanen. Hver femte weekend er der en lørdags- og søndagsvagt. Interview 7: Har primært dagvagter, enkelte vagter i hverdagene. Afhang tidligere meget af børnene. Side 78 af 126

12 Interview 8: 35 timer om ugen og overarbejde af og til. På privathospitaler kommer der ikke lige nogen og afløser en. 2-3 weekendvagter om året. Interview 9: Arbejder primært aften-nat, som var et ønske. Har dobbeltvagt, dvs. arbejder fra kl til kl. 8.00, møder ind igen næste dag kl til kl og har så fri resten af ugen. Meget forskellige, så der er nogle ulemper. Spørgsmål 2 Hvordan spiller arbejdstiderne ind i dit valg af job? Har det fint med dagvagter. Aldrig tilbage til ren nattevagt. Det var familielivet der spillede ind tidligere. Nu er det okay med enkelte vagter. Det er noget, man finder ud af med familien. Synes det er dejligt, når jeg har fridage, men det er også surt, når man skal på arbejde i weekenden og i helligdage. Der er mange muligheder for andre arbejdstider inden for sygeplejen. Spiller ikke rigtig ind i den nuværende situation, da der ikke er små børn i familien. Dejligt med vekslende arbejdstider, betyder man får arbejdsfrie dage. Noget, ikke det hele, men en del. Det giver nogle friheder, til at gøre andre ting f.eks. arbejde i det private. Betyder meget, at man har indflydelse på, hvornår man skal arbejde, når man nu skal have 24-timers vagterne. Kan lide at have skiftende arbejdsvagter, som giver fri i hverdagene det betyder meget. Interview 7: Arbejdstiderne var tiltalende i det private. Side 79 af 126

13 Interview 8: Stor omvæltning at kommer til rene dagvagter, men vender sig hurtigt til det. Når ens børn bliver store, værdsætter man ens weekender. Værdsætter at have fri til højtider. Interview 9: Det betyder meget. Valgte aften og nat, grundet et ønske om at efteruddanne mig. Der er for meget drøn på om dagen. Har et sommerhus, hvor det er muligt at rejse til i flere dage. Rejste fra et ellers godt job, da arbejdstiderne ikke var gode. Det er vigtigt. Her er ulempen, at der kun er kort varsel om, hvornår man skal arbejde. Svært at planlægge noget, når man er her. Spørgsmål 3 Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge dine arbejdstider? Gode muligheder for at ønske, og det tilgodeses. Optjener afspadsering for vagterne. Stor indflydelse på arbejdsplanen. Kører med ønskeplaner, hvor der bliver taget højde for ens ønsker. Gode muligheder for at bytte vagter. De er rimelig gode, mulighed for at ønske og de opfyldes ofte. Når man skal have vagter, er det vigtigt, at man er med til at bestemme, hvornår man skal have dem. Rimelig, kan ønske vagter eller fridage. Ønsker bliver nogenlunde tilgodeset. Er dog meget mere bundet i det private, da der ikke altid er nogen til at afløse, der er en forventning om, at man bliver til arbejdet er færdigt. Interview 7: Meget store, har stor indflydelse. Kan ønske hver måned, har en ønskebog, og får det stort set sådan. Der er stor fleksibilitet. Side 80 af 126

14 Interview 8: Gør meget for at overholde ens ønsker om fri, kan for det meste lade sig gøre, da der er et stort afløserkorps. Interview 9: Det er okay, men bliver nødt til at kigge på, hvornår der er kunder, hvilket er ulempen ved det private. Kan derfor blive nødt til at afspadsere og møde ind en anden dag end først aftalt. Men det fungerer fint. Ingen mulighed. Det er ikke helt rigtigt, man kan jo ønske fri. Vi skal være her, når patienterne er her Spørgsmål 4 Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge ferie, afspadsering, omsorgsdage, osv.? Gode muligheder for at tilrettelægge. Er fleksibel i forhold til kollegaer. Man kan ønske. Ikke altid man kan få ønsket opfyldt i skoleferien. Uden for skoleferien er der ingen problemer. Hovedferien skal planlægges med resten af afdelingen, ikke alle kan få fri på samme tid. Går i dialog og tager hensyn til hinanden, men bliver nødt til nogle gange at flytte hovedferien lidt. Ferien skal passes af med de andre, men hvis det ikke er i hovedferien, er der ingen problemer. Ellers ønsker man. Har kun været på store afdelinger, hvor man er mange. De fleste får altså ønsker opfyldt, da man er mindre afhængig af hinanden. Måske rykker ferien en uge. Hele hospitalet lukker ofte ned i 2 uger i ferien, og så er det muligt at ønske ugen før eller efter. Der lukkes ofte ned mellem jul og nytår. Det er derfor ikke muligt selv at planlægge, hvornår ferien skal holdes. Side 81 af 126

15 Interview 7: Får fri til at tage ferie, og arbejder så mere på andre tidspunkter. Interview 8: Kan holde fri grundet det store afløserkorps Interview 9: Synes det svært med afspadsering. Der bliver taget hensyn til specielle ønsker og ferier. Bliver nødt til at finde en afløser, og det kan være svært, hvilket godt kunne være anderledes. De er gode her. Spørgsmål 5 Hvordan har du det, når du ikke selv kan være med til at planlægge ferie og andre fridage? Det indretter jeg mig efter, har det okay med det. Manden har et job, hvor han let kan planlægge efter mig. Vil ikke være behageligt, at andre skulle planlægge ens ferie. Vil føle sig meget bundet. Vender sig til, at man har muligheden for at vælge. Vil ikke have det så godt med det. Det er et puslespil at få til at gå op med familien. En engangsforeteelse er ikke noget, der gør noget. Har ikke altid fået den uge man ønsker det ene år, men får det så det næste år. Det var rart i det offentlige selv at kunne være med til at bestemme og ønske, hvornår ferien skulle holdes. Interview 7: Fleksibiliteten skal være gensidig, vil gerne arbejde ekstra for andre og omvendt. Ellers skal man ikke blive på arbejdspladsen. Side 82 af 126

16 Interview 8: Har det fint med det, er fleksibel. Har en mand der kan tage fri efter mig. Interview 9: Har ret gode argumenter, for siger aldrig selv nej til ekstra vagter, derfor er der en forventning om, at der kan skaffes afløser, når der ønskes ferie og andre fridage. Ville være træls. Ville få mig til at flytte arbejdsplads. Løn og sikkerhed Spørgsmål 1 Hvad betyder løn for dig? Er ikke størstedelen. Gik ned i løn ved dette job, fortryder det måske lidt. Vigtigste er, at hverdagen kan løbe rundt. Betyder altid noget. Synes lønnen er okay, så det er ikke det, der vil motivere mig til at skifte til det private. Betyder noget - arbejdsindsatsen skal honoreres. Sygeplejerskerne har været bagud, men er kommet godt med. Løn er ikke det hele, der er mange andre elementer i overenskomsten som f.eks. barselsorlov og omsorgsdage. Noget, men ikke det hele, ellers var jeg ikke her. Betyder altid noget. Løn betyder, at man anerkender en ekstra indsats som f.eks. ekstra kurser og ekstra arbejde. Penge er gode at have. Ift. gode arbejdstider og såfremt arbejdspresset er for højt, er det ikke lønnen i sig selv. Lønnen skal ligge højere i det private, da pensionsbidraget skal betales fra egen lomme. Fleksibiliteten, som stilles til rådighed, skal også betales. Interview 7: Alt, måler ens værdi. Men det betyder ikke alt, for så havde man ikke valgt sygeplejefaget. Vigtigt at lønnen svarer til ens engagement. Side 83 af 126

17 Interview 8: Efterhånden meget, kvalitet og erfaring skal belønnes. Der bliver trukket mange veksler på os, som skal belønnes. Interview 9: Betyder meget, selvfølgelig skal man have en ordentlig løn, for det man laver. Betyder noget. Sammen med arbejdstider var det grunden til at vælge det private. Får løn for ekstrauddannelser med i det private, hvis man skifter job. Spørgsmål 2 Hvordan spiller løn ind i forhold til dit valg af job? Kiggede slet ikke på lønnen ved tidligere jobs, men var opmærksom på det ved skift til det private. Skiftede tilbage da jobbet var det vigtigste. Ikke så mange muligheder, det er overenskomsten der fastlægger det. Kan ikke forhandle løn, eneste mulighed er at uddanne sig ekstra. Har ikke spillet ind overhovedet. Har skiftet til et job med lavere løn, arbejdsvilkårene betyder meget og ens arbejdskollegaer. Ingenting Ser på lønnen inden man går ind i nyt job. Den skal stemme overens med ens kompetencer. Siger ledelsen nej, vil man tage jobbet alligevel. Har altid fuldt en overenskomst, derfor svært at forhandle løn. Det var ikke motivationen for at søge over i det private, det var de kollegaer, som arbejdede der. Interview 7: Det har ikke spillet ind, for så havde jeg aldrig valgt sygeplejerske. Vurderer også vilkårene ved siden af, ikke kun lønnen. Side 84 af 126

18 Interview 8: Der er ikke den store forskel på det offentlige og det private i dag. Så det er ikke det vigtige. Interview 9: Sygeplejersker bliver ikke fede af den løn de får. Med den nye overenskomst er det muligt at handle sig frem til et øvre løntrin, men det er ikke meget, man får ekstra. Spiller også ind. Vil ikke gå tilbage i det offentlige, da man så kun har gammel anciennitet. Kan dog godt forhandle lidt løn nu om dage. Spørgsmål 3 Hvordan spiller løn ind på din arbejdsindsats? Ja, det kan få mig til at yde en ekstra indsats. Betyder ikke noget. Det betyder heller ingen ting. Der er ikke forskel på indsatsen. Ingenting Overhovedet ikke. Det er her og nu oplevelser, der er det vigtige. Kan ikke være mere effektiv og yde mere. Interview 7: Kan ikke være mere produktiv, men engagementet kan påvirkes. Hvis lønnen ikke stemmer overens med ens arbejdsindsats, kan den nedsættes. Interview 8: Men bliver mere og mere bevidst om, hvor meget erfaring man har, og det skal belønnes. Vi er blevet bedre til at forhandle løn hjem, men sygeplejersker er dårlige til det. Synes teams skal have lige løn. Side 85 af 126

19 Interview 9: Har altid haft en høj arbejdsmoral, så det kan man ikke ændre på med penge. Her hvor jeg har det godt, tænker jeg ikke over lønnen. Hvis jeg skal have en ekstra vagt ude i et bureau, kigges der mere på lønnen, og vælges vagter derefter. Ikke noget. Spørgsmål 4 Hvordan har du det med de mange fyringer af sygeplejersker, som finder sted for tiden? Ligger hele tiden i baghovedet. Er bange for at blive ramt, da der ikke foretages livsnødvendige operationer i afdeling. Føler sig ikke ramt. Men det er da trist for de steder, der er ramt. Kan ikke få det til at hænge sammen, men føler ikke jobbet er i fare. Tror på der stadig er jobs som sygeplejerske, bare man ikke er kritisk. Det er trist, kvalitetsmæssigt. Der skal ydes mere og mere med mindre personale. Føler sig ikke usikker lige nu, men evt. på sigt. Der har altid været en tryghed ved at være sygeplejerske. Et hospital er en produktions virksomhed som skal strømlines. Der er altid kolleger, der ikke yder det de skal, håber det er dem der er i fare. Befolkningen bliver ramt, det bliver svært at leve op til kvalitetskravene. Interview 7: Har det skidt med det, dem der er tilbage vil få et øgede arbejdspres. Der bliver ikke fyret i Århus Interview 8: Det har jeg det fint med. På det private har man dobbelt så travlt. Side 86 af 126

20 Interview 9: Forstår det ikke, det er ikke sket før. Spørgsmål om tid før man skal have dem tilbage, og så må man håbe, de er der. Når man tager arbejde i en privatvirksomhed, er man mere udsat, da det er en forretning. Der skal være kunder, før det går godt. Falder ikke i svime over det. Er der ikke penge til at betale det, er der ikke penge til det, og så må man fyre privat tankegang. Frynsegoder Spørgsmål 1 Hvad betyder frynsegoder for dig? Prøvede det i det private, ellers ikke. Betyder ikke alverden. Har ikke stor betydning, en luksus føler sig forkælet de gange man har fået noget. Det er ikke det man går efter, men altid lækkert. Dejligt nok, men hvis der alligevel ikke er tid til at spise den gratis frokost, så er det ikke noget ved. Umiddelbart betyder det ikke noget, da jeg ikke får noget lige nu. Men ville da godt have en sundhedsforsikring. Det betyder noget, at man har en kantine, som man kan komme rimelig billigt til. Dejligt at få julegaver, frokost og blive belønnet, men det er ikke derfor, jeg valgte det private. Det er det psykiske arbejdsmiljø og teamånden, som betyder noget. Interview 7: Betyder meget. Også for ikke at skulle betale topskat. Bruger meget tid på ens arbejde, derfor skal det være rart og sjovt at være på arbejde. En motivationsfaktor. Side 87 af 126

21 Interview 8: Ingen ting. Får ikke den frokost jeg skal have alligevel. Kunne godt tage rugbrød med hjemme fra. Er mere glad for en gave for en god indsats. Interview 9: Selvfølgelig betyder det noget. Har en anden betydning når man arbejder i det private end i det offentlig. Madordning er ikke vigtig, kan bare tage madpakke med. Det betyder noget at få en lækker julegaver, lækre påskeæg og bliver glad når ledelsen giver et gavekort på 1000 kr., fordi alle har ydet en god indsats. Egentlig ikke noget. Ikke det der holder mig, men det er da dejligt, at det er der. Spørgsmål 2 Hvilke frynsegoder bliver du tilbudt i dag? Vin til jul, påskeæg til påske og lederen giver kage til møder. Føler man bliver belønnet for en ekstra indsats. Tror der har været noget med noget internet, men har ikke sat sig ind i det. Første gang man fik julegave var sidste år. Den dag kantinen laver julefrokost, får vi mad med. Betaler selv kaffe, så får ikke noget. Billig fitness - men har ikke været til det. En ordning med pc og telefoner og måske bredbånd, hvor det kommer ind over lønnen. Har ikke sat sig ind i det. Der er vist noget med noget mobilbredbånd, men det er ikke så billigt. Gratis kaffe og te. To snapseglas til jul. Ikke rigtig noget. Synes det at tilrettelægge ens arbejde er en frynsegode. Skattefordel i bredbånd. Betyder noget, men det er så små penge. Billig adgang til motionsrum. Sundhedsforsikring, frokost og aftensmad, personalefester, motionsløb. Side 88 af 126

22 Interview 7: Koncerter, weekendtur giver en oplevelse sammen med kollegaer, fri kaffe, frugt, frokost, stor pensionsordning. Julegaver, fødselsdagsgaver og påskegaver. Gavekort, når alle har ydet en ekstra indsats på 1000 kr. - et klap på skulderen, føler man er værdsat. Interview 8: Madordning, kaffe, frugt og arrangementer. Interview 9: Julegaver, påskegave, fri madordning, weekendtur med hele hospitalet, hvor det både er fagligt og hygge. Sundhedsforsikring, frugt og kaffe. Skal selv have frokost med. Spørgsmål 3 Hvilke frynsegoder kan få dig til at yde en ekstra indsats? Det er der ingen frynsegoder der kan. Er ikke vandt til frynsegoder, så ved ikke lige, hvad man kan få. Tror ikke det er det, der gør, at man yder en ekstra indsats. Det er ikke guleroden, der gør det. En studietur til udlandet i nogle dage, fag relateret. Hvis man havde det som mål. Yder allerede meget, ikke noget, som kan øge arbejdsindsatsen. Det ved jeg ikke. Anerkendelse af de funktioner man har og belønning i form af kurser og tid/frihed på arbejdspladsen, så man f.eks. kan udføre det ekstra arbejde, man kan have. En form for overskudsdeling, blive belønnet for ens arbejdsindsats når året gøres op. Side 89 af 126

23 Interview 7: Frynsegoder, som gavekortet er med til at få én til at yde en ekstra indsats, hvis det i en periode er lidt træls. Interview 8: Er ikke til frynsegoder, mere til at man værdsætter min arbejdskraft. Interview 9: Noget med løn, bliver bedt om at give den en ekstra skalle og får en belønning i sidste ende. En form for overskudsdeling. Det er der ikke nogen, der kan. Ikke det der motiverer mig. Kollegaer og ledere Spørgsmål 1 Hvordan spiller dit forhold til dine kollegaer ind på din arbejdsindsats? Spiller meget ind. Trives ikke uden gode kollegaer. Tillid, åbenhed, loyalitet og humor på arbejdspladsen er vigtigt. Bliver tilbudt årskurser med sociale indslag. Sociale arrangementer uden for jobbet er vigtigt (egne initiativer, men med støtte fra ledelsen). Utrolig stor betydning. Vi har det godt kollegialt. I weekendvagterne er vi meget sammen, så det er vigtigt, at vi har det godt sammen og kender hinanden. Bruger hinanden til sparring. Anderledes på en operationsafdeling selvfølgelig er vi sammen om patienten, men patienten sover jo, så vi snakker sammen. Arrangerer selv forskellige arrangementer, men hospitalet støtter op omkring det. Alfa og omega, fantastisk at have nogle kollegaer man kan spare personligt og fagligt med. Giver fleksibilitet mht. bytning af arbejdstider. Spiller meget ind. Holder fester. To af festerne støtter ledelsen mht. leje af lokaler, skal selv betale hovedparten. Det er vigtigt. At der er en god stemning, hyggeligt og sjovt. Omsorg for hinanden. Forårstur eller fest og julefrokost betaler hovedparten selv og sygehuset giver tilskud. Årlig uddannelsesdag. Intern undervisnings Side 90 af 126

24 temadage i afdelingerne. Sommerhustur med fagligt perspektiv. Et godt arbejdsklima og god arbejdsånd er vigtigt og betyder ingen sygdom. Synes godt om, at det er et lille team, så der er stor ansvarsfølelse overfor hinanden. Interview 7: Det betyder alt. Dårlig stemning lægger en dæmper på humøret og engagementet daler. Interview 8: Folk der er i det private yder en helt speciel indsats. Lille sted og man arbejder meget sammen. Det sociale liv er dårligere i det private, og det er derfor vigtigt, at man melder sig til arrangementer. Interview 9: Yder en meget høj indsats, men hvis der er bøvl og der bliver snakket i krogene, kan det påvirke humøret og gøre det træls at gå på arbejde. Holder sig fra det. Har betydning, at der er et godt arbejdsmiljø. Især et lille sted som her er det af stor betydning. Sommerfest og julefrokost. Spørgsmål 2 Hvordan spiller dit forhold til din leder ind på din arbejdsindsats? Spiller rigtig meget ind. Åbne forhold. Godt forhold og god kommunikation med lederen er vigtigt. Loyalitet. Betyder meget. Det at blive værdsat og bakket op om det man gør, er vigtigt. Arbejdsindsatsen falder ved dårlig leder. Dårlig leder kunne være grund til at skifte job. Er også meget vigtigt, den gennemgående person. Skal have en anerkendende tilgang overfor sine medarbejdere, det er vigtigt. Ingenting, men hvis det havde været en anden leder måske. Snakker ikke med lederen, arbejder i stedet for kollegaernes og patienters skyld. Side 91 af 126

25 Lederens rolle er vigtig. Sætter grundstenen for mulighederne. Vigtigt at have respekt for lederen og for vedkommendes faglighed og måde at lede på. Dårlig leder kunne få én til at skifte job. Det betyder noget for motivationen, at de anerkender og værdsætter ens arbejde og at det kan høres i dagligdagen. Anerkendelsen behøver ikke være gaver og frynsegoder, men ros. Interview 7: Det er alfa og omega, at have et godt forhold til ledelsen. Føler man bliver hørt og lyttet til. Skal have en god kommunikation. Deres kommunikation til medarbejderne er dog for dårlig, er ikke gode til at informere om, hvad der sker. Interview 8: Loyalitet og motivation fra lederen spiller en stor rolle. Betyder rigtig meget at have en sparringspartner. Er tættere på hinanden i det private. Interview 9: Det betyder noget, lederen skal tage hensyn til ønsker om fridage, hvis lederen er fleksibel, så er medarbejderen det også. Hvis man ikke føler sig prioriteret, kan det påvirke ens arbejdsindsats. Ikke noget, tror jeg ikke. Som det er nu spiller det ikke ind. Havde jeg en leder, der var kæft, trit og retning, var jeg her ikke. Så det spiller jo nok ind. Personligudvikling - kompetenceudvikling Spørgsmål 1 Hvad betyder det for dig at blive udfordret i dit arbejde? Det betyder også rigtig meget. Jeg skal udfordres ellers bliver det kedeligt. Betyder rigtig meget at blive tildelt opgaver, der er ens ansvar. Det er dejligt, er med til at udvikle, styrke og bevare den personlige og faglige stolthed. Side 92 af 126

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Interviews af 1. linjeledere i Nord- og Syddjurs Kommune august 2013

Interviews af 1. linjeledere i Nord- og Syddjurs Kommune august 2013 Interviews af 1. linjeledere i Nord- og Syddjurs Kommune august 2013 Nærværende dokument består af citater og referater af alle udførte interviews med tilhørende opsamlende kommentarer af indholdet. *

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere