Bilagsliste. Side 68 af 126

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsliste. Side 68 af 126"

Transkript

1 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 5: Svar ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 6: Spørgeskema sygeplejersker Bilag 7: Spørgeskema sygeplejerskestuderende Bilag 8: Svarark offentligt ansatte sygeplejersker Bilag 9: Svarark privatansatte sygeplejersker Bilag 10: Svarark sygeplejerskestuderende Bilag 11: CD med svar fra sygeplejersker og leder kvalitativ undersøgelse Side 68 af 126

2 Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Kilde: (Sparvath & Nielsen, 2008) Side 69 af 126

3 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Spørgeguide - Sygeplejersker Præsentation af emnet Vi er i gang med at undersøge hvilke motivationsfaktorer, der gør en arbejdsplads attraktiv, samt hvordan det private og det offentlige kan fastholde og tiltrække sygeplejersker. Derfor vil vi gerne tale med dig om, hvad der motiverer dig til at gøre en ekstra arbejdsindsats i det daglige, og om dette stemmer overens med det du bliver tilbudt på nuværende tidspunkt. Vi er glade for, at du har sagt ja til at deltage i interviewet som ca. vil tage 30 minutter, og dine svar vil selvfølgelige blive behandlet anonymt. Vi har nogle spørgsmål, som vi vil gå ud fra, men kommer du på noget, skal du endelig sige det. Er det i orden med dig, at vi optager interviewet, så vi kan høre det igen senere? Generel information 1. Hvad er din alder? 2. På hvilken afdeling arbejder du? Jobbet generelt 1. Hvad fik dig til at blive sygeplejerske? 2. Hvad er dine grunde til at være sygeplejerske i dag? Arbejdstider og ferie 1. Hvordan er dine arbejdstider? 2. Hvordan spiller arbejdstiderne ind i dit valg af job? a. Skiftende arbejdstider, familieliv (få det til at hænge sammen), mere fritid (til f.eks. hobby) og løn 3. Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge dine arbejdstider? a. I forhold til løn og familieliv 4. Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge ferie, afspadsering, omsorgsdage, osv.? a. I forhold til løn og familieliv 5. Hvordan har du det, når du ikke selv kan være med til at planlægge ferie og andre fridage? Løn og sikkerhed 1. Hvad betyder løn for dig? 2. Hvordan spiller løn ind i forhold til dit valg af job? 3. Hvordan spiller løn ind på din arbejdsindsats? a. Højere løn mere effektiv 4. Hvordan har du det med de mange fyringer af sygeplejersker, som finder sted for tiden? Side 70 af 126

4 Frynsegoder 1. Hvad betyder frynsegoder for dig? Med frynsegoder mener vi bl.a. sundhedsforsikring, frokostordninger og bredbånd til hjemmet. a. Sundhedsforsikring, frokostordning, fitness, tilbud om sundhedsordning (massage/fysioterapi), aviser, bredbånd, computer og mobiltelefon, rabataftaler, rygestop og førstehjælpskurser 2. Hvilke frynsegoder bliver du tilbudt i dag? 3. Hvilke frynsegoder kan få dig til at yde en ekstra arbejdsindsats? Kollegaer og ledere 1. Hvordan spiller dit forhold til dine kollegaer ind på din arbejdsindsats? 2. Hvordan spiller dit forhold til din leder ind på din arbejdsindsats? Personligudvikling kompetenceudvikling 1. Hvad betyder det for dig at blive udfordret i dit arbejde? 2. Hvordan oplever du at blive udfordret i dit arbejde? a. Varierende arbejdsopgaver, føler at man skal bruge ens evner 3. Hvad betyder det for dig at have medindflydelse på dit arbejde? 4. Hvordan har du medindflydelse på dit arbejde? 5. Hvad betyder det for dig at få feedback/blive støttet i dit arbejde? 6. Hvilken form for feedback/støtte har du oplevet at modtage? 7. Hvad betyder det for dig at få anerkendelse for din arbejdsindsats? 8. Hvordan føler du, at medarbejdersamtalerne kan være med til at udvikle dig og dit job? a. Kompetencer, arbejdsopgaver og forventninger 9. Hvad betyder det for dig at kunne komme på kursus og efteruddannelse? 10. Hvilke muligheder har du for kursus og efteruddannelse? Afrunding 1. Hvilke 3 faktorer giver dig den største motivation til at yde en ekstra arbejdsindsatsindsats? 2. Hvad kunne få dig til at overveje et jobskifte? a. Højere løn, flere frynsegoder, større mulighed for personlig udvikling, arbejdstider 3. Hvad har vi glemt at spørge om? Side 71 af 126

5 Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Spørgeguide - Ledere Præsentation af emnet Vi er i gang med at undersøge hvilke motivationsfaktorer, der gør en arbejdsplads attraktiv, samt hvordan det private og det offentlige kan fastholde og tiltrække sygeplejersker. Derfor vil vi gerne tale med dig om, hvad I gør for at motivere sygeplejerskerne til at yde en ekstra arbejdsindsats i det daglige. Vi er glade for, at du har sagt ja til at deltage i interviewet, som vil tage ca. 30 minutter, og dine svar vil selvfølgelige blive behandlet anonymt. Vi har nogle spørgsmål, som vi vil gå ud fra, men kommer du på noget, skal du endelig sige det. Er det i orden med dig, at vi optager interviewet, så vi kan høre det igen senere? Generel information 1. Hvad forbinder I med ordet motivation? 2. Hvilke beføjelser har I til at fastlægge disse motivationsfaktorer? 3. Hvilken betydning mener I, motivation har for sygeplejerskernes arbejdsindsats i det daglige? Arbejdstider og ferie 4. Hvilke tanker gør I jer, når I fastlægger sygeplejerskernes arbejdstider? a. Hvor meget medbestemmelse/frihed har den enkelte sygeplejerske? 5. Hvilke tanker gør I jer, når I fastlægger sygeplejerskernes ferier og andre fridage (omsorgsdage, afspadsering)? a. Hvor meget medbestemmelse/frihed har den enkelte sygeplejerske? 6. Er arbejdstider og ferie noget I lægger vægt på, når I forsøger at fastholde og tiltrække sygeplejersker? Løn og sikkerhed 1. Hvilke tanker gør I jer, når I fastlægger sygeplejerskernes løn? a. Erfaringer, arbejdstider, arbejdsindsats 2. Hvilke overvejelser gør I jer om løn og sygeplejerskernes arbejdsindsats? a. Er det noget der hænger sammen? 3. Er løn noget I lægger vægt på, når I forsøger at fastholde og tiltrække sygeplejersker? 4. Hvad gør I for at berolige sygeplejerskerne, nu hvor der er fokus på fyringer af sygeplejersker? Side 72 af 126

6 Frynsegoder 1. Hvilke tanker gør I jer om frynsegoder og sygeplejerskernes arbejdsindsats? 2. Bliver sygeplejerskerne her i afdelingen tilbudt frynsegoder? 3. Hvilke frynsegoder tilbyder I jeres sygeplejersker? a. Sundhedsforsikring, frokostordning, fitness, tilbud om sundhedsordning (massage/fysioterapi), aviser, bredbånd, computer og mobiltelefon, rabataftaler, rygestop og førstehjælpskurser. Kollegaer 1. Hvilke tanker gør I jer om sygeplejerskernes indbyrdes forhold kontra deres arbejdsindsats? 2. Hvad gør I for at skabe et godt forhold sygeplejerskerne imellem? a. Arrangementer, gruppearbejde og ligeløn Personligudvikling kompetenceudvikling 1. Hvad gør I for at udfordre sygeplejerskerne i deres arbejde? a. Varierende arbejdsopgaver, ansvar 2. Hvad gør I for at give sygeplejerskerne medindflydelse på deres arbejde? 3. Hvad gør I for at give sygeplejerskerne feedback/støttet i deres arbejde? 4. Hvilke former for anerkendelse benytter I jer af? a. Offentlig, personlig samtale, fysiske goder 5. Hvordan bruger I medarbejdersamtalerne til at udvikle sygeplejerskerne og deres job? a. Kompetenceudvikling, arbejdsopgaver og forventninger 6. Hvilke muligheder har I for at sende jeres sygeplejersker på kurser og efteruddannelser. 7. Benytter I jer af jeres muligheder? Afrunding 1. Hvilke 3 faktorer mener I er de største motivationsfaktorer for sygeplejerskerne? 2. Hvad har vi glemt at spørge om? Side 73 af 126

7 Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Svar - Sygeplejersker Generel information Spørgsmål 1 Hvor gammel er du? Interview 7: 50 Interview 8: 53 Interview 9: Spørgsmål 2 På hvilken afdeling arbejder du? Tand og kæbekirurgisk afdeling Gynækologisk operationsafdeling Side 74 af 126

8 Operationsafdeling med fokus på gynækologi og obstetrik Hjerte- og Lungekarkirurgisk operationsafdeling Operationsgang Operationsafdeling med blandet speciale mest ortopædkirurgi Interview 7: Basissygeplejerske i MOSK-gruppen Modtagelse, opvågning, sengestuer og kontrol. Sygeplejefagligvejleder, hovedansvarlig for patienter fra de bliver udskrevet, til de kommer til efterkontrol. Interview 8: MOSK Modtagelse, opvågning, sengestue og konsultation Interview 9: Patienthotellet Anæstesisygeplejerske. Blæksprutte som har mange forskellige opgaver Spørgsmål 3 Hvor mange år har du været sygeplejerske? Side 75 af 126

9 25 Interview 7: 25 Interview 8: 32 Interview 9: Jobbet generelt Spørgsmål 1 Hvad fik dig til at blive sygeplejerske? Ville have med mennesker at gøre. Gøre noget godt for mennesker. Mor var sygehjælper. Spændende job. De sygeplejersker, jeg kendte, var spændende mennesker. Der var mange muligheder indenfor faget. Mulighed for at rejse med jobbet. Vil gerne have været jordmoder, men det var svært at komme ind. Valgte sygeplejerske, som var nærliggende og er blevet hængende. Kendte én som var det og synes det lød spændende. Vidste det i en ung alder. Mor var ufaglært sygehjælper. Var i familien kendt som et erhverv, lød spændende og hyggeligt. Havde noget med menneskelig kontakt at gøre. Variation i mulighederne som sygeplejersker. Ville gerne ud at rejse, der er mange forskellige specialer. Spændende at arbejde med mennesker. Side 76 af 126

10 Interview 7: Tilfældigt, men kom først ind på sygeplejeskolen. Vidste det skulle have noget med mennesker at gøre. Interview 8: Har altid været mit valg. Opererede dukker som barn. Interview 9: Så en film, hvor en sygeplejerske rejste ud i verden og hjalp folk i den 3. verden og fik inspirationen derfra. Især det med at komme ud at rejse var tiltrækkende. Der var mange muligheder, man skulle ikke stavnsbinde sig. Spørgsmål 2 Hvad er dine grunde til at være sygeplejerske i dag? Vil have med mennesker at gøre. Følge patienten hele vejen. Kunne ikke tænke sig at være andet. Givende og spændende job. Man udvikler sig hele tiden. Kan lide at gøre en indsats for nogen. Den alsidighed der er i jobbet. Du kan vælge et speciale, som interesserer dig. Der er mange forskellige muligheder, både indenfor arbejdstider, men også muligheden for at rejse ud. Gode kollegaer, spændende arbejde og arbejdstiderne. Helt klart alsidigheden i uddannelsen. Ubegrænsede muligheder. Skiftende arbejdstider, udfordrende arbejde det udvikler sig. Der er mange muligheder for at vælge noget nyt. Interview 7: Kan lide at have patientkontakt og følge patienten gennem forløbet. Nyt og udfordrende hver dag. Side 77 af 126

11 Interview 8: Vidste ikke hvad jeg ellers skulle være. Menneskelig kontakt. Udfordringen hver dag er ikke ens. Kan lide mit job. Interview 9: Har aldrig villet noget andet, har været super glad for at være sygeplejerske. Har prøvet mange forskellige genrer indenfor sygeplejen. Kan godt lide faget, men havde valgt noget andet i dag. Arbejdstider og ferie Spørgsmål 1 Hvordan er dine arbejdstider? Hverdage Hver 14. dag - tilkalde vagter med stregdag efterfølgende. Hver 12. weekend vagt og tilkaldevagt. Gode arbejdstider. Dagvagter Vagter effektiv tid + nat laver noget hvis der er noget. Døgnvagt hver 3. weekend. De er skiftende. Primært dagvagter, med vagter indimellem, hvor der mødes ind om eftermiddagen og går hjem næste morgen. Døgnvagter i weekenden og på helligedage, ca. hver weekend. Skiftende arbejdstider, Mest dagvagter ellers 16-timers og 24-timers vagter i weekenden. Tilkaldevagter hjemmefra. Vekslende. Dagvagter og 24-timers vagter. Ansat på fuldtid, med en fridag om ugen. Andre dage er så længere f.eks. 10-timers eller 12-timers vagter. Aftenvagter er også en del af arbejdsplanen. Hver femte weekend er der en lørdags- og søndagsvagt. Interview 7: Har primært dagvagter, enkelte vagter i hverdagene. Afhang tidligere meget af børnene. Side 78 af 126

12 Interview 8: 35 timer om ugen og overarbejde af og til. På privathospitaler kommer der ikke lige nogen og afløser en. 2-3 weekendvagter om året. Interview 9: Arbejder primært aften-nat, som var et ønske. Har dobbeltvagt, dvs. arbejder fra kl til kl. 8.00, møder ind igen næste dag kl til kl og har så fri resten af ugen. Meget forskellige, så der er nogle ulemper. Spørgsmål 2 Hvordan spiller arbejdstiderne ind i dit valg af job? Har det fint med dagvagter. Aldrig tilbage til ren nattevagt. Det var familielivet der spillede ind tidligere. Nu er det okay med enkelte vagter. Det er noget, man finder ud af med familien. Synes det er dejligt, når jeg har fridage, men det er også surt, når man skal på arbejde i weekenden og i helligdage. Der er mange muligheder for andre arbejdstider inden for sygeplejen. Spiller ikke rigtig ind i den nuværende situation, da der ikke er små børn i familien. Dejligt med vekslende arbejdstider, betyder man får arbejdsfrie dage. Noget, ikke det hele, men en del. Det giver nogle friheder, til at gøre andre ting f.eks. arbejde i det private. Betyder meget, at man har indflydelse på, hvornår man skal arbejde, når man nu skal have 24-timers vagterne. Kan lide at have skiftende arbejdsvagter, som giver fri i hverdagene det betyder meget. Interview 7: Arbejdstiderne var tiltalende i det private. Side 79 af 126

13 Interview 8: Stor omvæltning at kommer til rene dagvagter, men vender sig hurtigt til det. Når ens børn bliver store, værdsætter man ens weekender. Værdsætter at have fri til højtider. Interview 9: Det betyder meget. Valgte aften og nat, grundet et ønske om at efteruddanne mig. Der er for meget drøn på om dagen. Har et sommerhus, hvor det er muligt at rejse til i flere dage. Rejste fra et ellers godt job, da arbejdstiderne ikke var gode. Det er vigtigt. Her er ulempen, at der kun er kort varsel om, hvornår man skal arbejde. Svært at planlægge noget, når man er her. Spørgsmål 3 Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge dine arbejdstider? Gode muligheder for at ønske, og det tilgodeses. Optjener afspadsering for vagterne. Stor indflydelse på arbejdsplanen. Kører med ønskeplaner, hvor der bliver taget højde for ens ønsker. Gode muligheder for at bytte vagter. De er rimelig gode, mulighed for at ønske og de opfyldes ofte. Når man skal have vagter, er det vigtigt, at man er med til at bestemme, hvornår man skal have dem. Rimelig, kan ønske vagter eller fridage. Ønsker bliver nogenlunde tilgodeset. Er dog meget mere bundet i det private, da der ikke altid er nogen til at afløse, der er en forventning om, at man bliver til arbejdet er færdigt. Interview 7: Meget store, har stor indflydelse. Kan ønske hver måned, har en ønskebog, og får det stort set sådan. Der er stor fleksibilitet. Side 80 af 126

14 Interview 8: Gør meget for at overholde ens ønsker om fri, kan for det meste lade sig gøre, da der er et stort afløserkorps. Interview 9: Det er okay, men bliver nødt til at kigge på, hvornår der er kunder, hvilket er ulempen ved det private. Kan derfor blive nødt til at afspadsere og møde ind en anden dag end først aftalt. Men det fungerer fint. Ingen mulighed. Det er ikke helt rigtigt, man kan jo ønske fri. Vi skal være her, når patienterne er her Spørgsmål 4 Hvordan er dine muligheder for selv at tilrettelægge ferie, afspadsering, omsorgsdage, osv.? Gode muligheder for at tilrettelægge. Er fleksibel i forhold til kollegaer. Man kan ønske. Ikke altid man kan få ønsket opfyldt i skoleferien. Uden for skoleferien er der ingen problemer. Hovedferien skal planlægges med resten af afdelingen, ikke alle kan få fri på samme tid. Går i dialog og tager hensyn til hinanden, men bliver nødt til nogle gange at flytte hovedferien lidt. Ferien skal passes af med de andre, men hvis det ikke er i hovedferien, er der ingen problemer. Ellers ønsker man. Har kun været på store afdelinger, hvor man er mange. De fleste får altså ønsker opfyldt, da man er mindre afhængig af hinanden. Måske rykker ferien en uge. Hele hospitalet lukker ofte ned i 2 uger i ferien, og så er det muligt at ønske ugen før eller efter. Der lukkes ofte ned mellem jul og nytår. Det er derfor ikke muligt selv at planlægge, hvornår ferien skal holdes. Side 81 af 126

15 Interview 7: Får fri til at tage ferie, og arbejder så mere på andre tidspunkter. Interview 8: Kan holde fri grundet det store afløserkorps Interview 9: Synes det svært med afspadsering. Der bliver taget hensyn til specielle ønsker og ferier. Bliver nødt til at finde en afløser, og det kan være svært, hvilket godt kunne være anderledes. De er gode her. Spørgsmål 5 Hvordan har du det, når du ikke selv kan være med til at planlægge ferie og andre fridage? Det indretter jeg mig efter, har det okay med det. Manden har et job, hvor han let kan planlægge efter mig. Vil ikke være behageligt, at andre skulle planlægge ens ferie. Vil føle sig meget bundet. Vender sig til, at man har muligheden for at vælge. Vil ikke have det så godt med det. Det er et puslespil at få til at gå op med familien. En engangsforeteelse er ikke noget, der gør noget. Har ikke altid fået den uge man ønsker det ene år, men får det så det næste år. Det var rart i det offentlige selv at kunne være med til at bestemme og ønske, hvornår ferien skulle holdes. Interview 7: Fleksibiliteten skal være gensidig, vil gerne arbejde ekstra for andre og omvendt. Ellers skal man ikke blive på arbejdspladsen. Side 82 af 126

16 Interview 8: Har det fint med det, er fleksibel. Har en mand der kan tage fri efter mig. Interview 9: Har ret gode argumenter, for siger aldrig selv nej til ekstra vagter, derfor er der en forventning om, at der kan skaffes afløser, når der ønskes ferie og andre fridage. Ville være træls. Ville få mig til at flytte arbejdsplads. Løn og sikkerhed Spørgsmål 1 Hvad betyder løn for dig? Er ikke størstedelen. Gik ned i løn ved dette job, fortryder det måske lidt. Vigtigste er, at hverdagen kan løbe rundt. Betyder altid noget. Synes lønnen er okay, så det er ikke det, der vil motivere mig til at skifte til det private. Betyder noget - arbejdsindsatsen skal honoreres. Sygeplejerskerne har været bagud, men er kommet godt med. Løn er ikke det hele, der er mange andre elementer i overenskomsten som f.eks. barselsorlov og omsorgsdage. Noget, men ikke det hele, ellers var jeg ikke her. Betyder altid noget. Løn betyder, at man anerkender en ekstra indsats som f.eks. ekstra kurser og ekstra arbejde. Penge er gode at have. Ift. gode arbejdstider og såfremt arbejdspresset er for højt, er det ikke lønnen i sig selv. Lønnen skal ligge højere i det private, da pensionsbidraget skal betales fra egen lomme. Fleksibiliteten, som stilles til rådighed, skal også betales. Interview 7: Alt, måler ens værdi. Men det betyder ikke alt, for så havde man ikke valgt sygeplejefaget. Vigtigt at lønnen svarer til ens engagement. Side 83 af 126

17 Interview 8: Efterhånden meget, kvalitet og erfaring skal belønnes. Der bliver trukket mange veksler på os, som skal belønnes. Interview 9: Betyder meget, selvfølgelig skal man have en ordentlig løn, for det man laver. Betyder noget. Sammen med arbejdstider var det grunden til at vælge det private. Får løn for ekstrauddannelser med i det private, hvis man skifter job. Spørgsmål 2 Hvordan spiller løn ind i forhold til dit valg af job? Kiggede slet ikke på lønnen ved tidligere jobs, men var opmærksom på det ved skift til det private. Skiftede tilbage da jobbet var det vigtigste. Ikke så mange muligheder, det er overenskomsten der fastlægger det. Kan ikke forhandle løn, eneste mulighed er at uddanne sig ekstra. Har ikke spillet ind overhovedet. Har skiftet til et job med lavere løn, arbejdsvilkårene betyder meget og ens arbejdskollegaer. Ingenting Ser på lønnen inden man går ind i nyt job. Den skal stemme overens med ens kompetencer. Siger ledelsen nej, vil man tage jobbet alligevel. Har altid fuldt en overenskomst, derfor svært at forhandle løn. Det var ikke motivationen for at søge over i det private, det var de kollegaer, som arbejdede der. Interview 7: Det har ikke spillet ind, for så havde jeg aldrig valgt sygeplejerske. Vurderer også vilkårene ved siden af, ikke kun lønnen. Side 84 af 126

18 Interview 8: Der er ikke den store forskel på det offentlige og det private i dag. Så det er ikke det vigtige. Interview 9: Sygeplejersker bliver ikke fede af den løn de får. Med den nye overenskomst er det muligt at handle sig frem til et øvre løntrin, men det er ikke meget, man får ekstra. Spiller også ind. Vil ikke gå tilbage i det offentlige, da man så kun har gammel anciennitet. Kan dog godt forhandle lidt løn nu om dage. Spørgsmål 3 Hvordan spiller løn ind på din arbejdsindsats? Ja, det kan få mig til at yde en ekstra indsats. Betyder ikke noget. Det betyder heller ingen ting. Der er ikke forskel på indsatsen. Ingenting Overhovedet ikke. Det er her og nu oplevelser, der er det vigtige. Kan ikke være mere effektiv og yde mere. Interview 7: Kan ikke være mere produktiv, men engagementet kan påvirkes. Hvis lønnen ikke stemmer overens med ens arbejdsindsats, kan den nedsættes. Interview 8: Men bliver mere og mere bevidst om, hvor meget erfaring man har, og det skal belønnes. Vi er blevet bedre til at forhandle løn hjem, men sygeplejersker er dårlige til det. Synes teams skal have lige løn. Side 85 af 126

19 Interview 9: Har altid haft en høj arbejdsmoral, så det kan man ikke ændre på med penge. Her hvor jeg har det godt, tænker jeg ikke over lønnen. Hvis jeg skal have en ekstra vagt ude i et bureau, kigges der mere på lønnen, og vælges vagter derefter. Ikke noget. Spørgsmål 4 Hvordan har du det med de mange fyringer af sygeplejersker, som finder sted for tiden? Ligger hele tiden i baghovedet. Er bange for at blive ramt, da der ikke foretages livsnødvendige operationer i afdeling. Føler sig ikke ramt. Men det er da trist for de steder, der er ramt. Kan ikke få det til at hænge sammen, men føler ikke jobbet er i fare. Tror på der stadig er jobs som sygeplejerske, bare man ikke er kritisk. Det er trist, kvalitetsmæssigt. Der skal ydes mere og mere med mindre personale. Føler sig ikke usikker lige nu, men evt. på sigt. Der har altid været en tryghed ved at være sygeplejerske. Et hospital er en produktions virksomhed som skal strømlines. Der er altid kolleger, der ikke yder det de skal, håber det er dem der er i fare. Befolkningen bliver ramt, det bliver svært at leve op til kvalitetskravene. Interview 7: Har det skidt med det, dem der er tilbage vil få et øgede arbejdspres. Der bliver ikke fyret i Århus Interview 8: Det har jeg det fint med. På det private har man dobbelt så travlt. Side 86 af 126

20 Interview 9: Forstår det ikke, det er ikke sket før. Spørgsmål om tid før man skal have dem tilbage, og så må man håbe, de er der. Når man tager arbejde i en privatvirksomhed, er man mere udsat, da det er en forretning. Der skal være kunder, før det går godt. Falder ikke i svime over det. Er der ikke penge til at betale det, er der ikke penge til det, og så må man fyre privat tankegang. Frynsegoder Spørgsmål 1 Hvad betyder frynsegoder for dig? Prøvede det i det private, ellers ikke. Betyder ikke alverden. Har ikke stor betydning, en luksus føler sig forkælet de gange man har fået noget. Det er ikke det man går efter, men altid lækkert. Dejligt nok, men hvis der alligevel ikke er tid til at spise den gratis frokost, så er det ikke noget ved. Umiddelbart betyder det ikke noget, da jeg ikke får noget lige nu. Men ville da godt have en sundhedsforsikring. Det betyder noget, at man har en kantine, som man kan komme rimelig billigt til. Dejligt at få julegaver, frokost og blive belønnet, men det er ikke derfor, jeg valgte det private. Det er det psykiske arbejdsmiljø og teamånden, som betyder noget. Interview 7: Betyder meget. Også for ikke at skulle betale topskat. Bruger meget tid på ens arbejde, derfor skal det være rart og sjovt at være på arbejde. En motivationsfaktor. Side 87 af 126

21 Interview 8: Ingen ting. Får ikke den frokost jeg skal have alligevel. Kunne godt tage rugbrød med hjemme fra. Er mere glad for en gave for en god indsats. Interview 9: Selvfølgelig betyder det noget. Har en anden betydning når man arbejder i det private end i det offentlig. Madordning er ikke vigtig, kan bare tage madpakke med. Det betyder noget at få en lækker julegaver, lækre påskeæg og bliver glad når ledelsen giver et gavekort på 1000 kr., fordi alle har ydet en god indsats. Egentlig ikke noget. Ikke det der holder mig, men det er da dejligt, at det er der. Spørgsmål 2 Hvilke frynsegoder bliver du tilbudt i dag? Vin til jul, påskeæg til påske og lederen giver kage til møder. Føler man bliver belønnet for en ekstra indsats. Tror der har været noget med noget internet, men har ikke sat sig ind i det. Første gang man fik julegave var sidste år. Den dag kantinen laver julefrokost, får vi mad med. Betaler selv kaffe, så får ikke noget. Billig fitness - men har ikke været til det. En ordning med pc og telefoner og måske bredbånd, hvor det kommer ind over lønnen. Har ikke sat sig ind i det. Der er vist noget med noget mobilbredbånd, men det er ikke så billigt. Gratis kaffe og te. To snapseglas til jul. Ikke rigtig noget. Synes det at tilrettelægge ens arbejde er en frynsegode. Skattefordel i bredbånd. Betyder noget, men det er så små penge. Billig adgang til motionsrum. Sundhedsforsikring, frokost og aftensmad, personalefester, motionsløb. Side 88 af 126

22 Interview 7: Koncerter, weekendtur giver en oplevelse sammen med kollegaer, fri kaffe, frugt, frokost, stor pensionsordning. Julegaver, fødselsdagsgaver og påskegaver. Gavekort, når alle har ydet en ekstra indsats på 1000 kr. - et klap på skulderen, føler man er værdsat. Interview 8: Madordning, kaffe, frugt og arrangementer. Interview 9: Julegaver, påskegave, fri madordning, weekendtur med hele hospitalet, hvor det både er fagligt og hygge. Sundhedsforsikring, frugt og kaffe. Skal selv have frokost med. Spørgsmål 3 Hvilke frynsegoder kan få dig til at yde en ekstra indsats? Det er der ingen frynsegoder der kan. Er ikke vandt til frynsegoder, så ved ikke lige, hvad man kan få. Tror ikke det er det, der gør, at man yder en ekstra indsats. Det er ikke guleroden, der gør det. En studietur til udlandet i nogle dage, fag relateret. Hvis man havde det som mål. Yder allerede meget, ikke noget, som kan øge arbejdsindsatsen. Det ved jeg ikke. Anerkendelse af de funktioner man har og belønning i form af kurser og tid/frihed på arbejdspladsen, så man f.eks. kan udføre det ekstra arbejde, man kan have. En form for overskudsdeling, blive belønnet for ens arbejdsindsats når året gøres op. Side 89 af 126

23 Interview 7: Frynsegoder, som gavekortet er med til at få én til at yde en ekstra indsats, hvis det i en periode er lidt træls. Interview 8: Er ikke til frynsegoder, mere til at man værdsætter min arbejdskraft. Interview 9: Noget med løn, bliver bedt om at give den en ekstra skalle og får en belønning i sidste ende. En form for overskudsdeling. Det er der ikke nogen, der kan. Ikke det der motiverer mig. Kollegaer og ledere Spørgsmål 1 Hvordan spiller dit forhold til dine kollegaer ind på din arbejdsindsats? Spiller meget ind. Trives ikke uden gode kollegaer. Tillid, åbenhed, loyalitet og humor på arbejdspladsen er vigtigt. Bliver tilbudt årskurser med sociale indslag. Sociale arrangementer uden for jobbet er vigtigt (egne initiativer, men med støtte fra ledelsen). Utrolig stor betydning. Vi har det godt kollegialt. I weekendvagterne er vi meget sammen, så det er vigtigt, at vi har det godt sammen og kender hinanden. Bruger hinanden til sparring. Anderledes på en operationsafdeling selvfølgelig er vi sammen om patienten, men patienten sover jo, så vi snakker sammen. Arrangerer selv forskellige arrangementer, men hospitalet støtter op omkring det. Alfa og omega, fantastisk at have nogle kollegaer man kan spare personligt og fagligt med. Giver fleksibilitet mht. bytning af arbejdstider. Spiller meget ind. Holder fester. To af festerne støtter ledelsen mht. leje af lokaler, skal selv betale hovedparten. Det er vigtigt. At der er en god stemning, hyggeligt og sjovt. Omsorg for hinanden. Forårstur eller fest og julefrokost betaler hovedparten selv og sygehuset giver tilskud. Årlig uddannelsesdag. Intern undervisnings Side 90 af 126

24 temadage i afdelingerne. Sommerhustur med fagligt perspektiv. Et godt arbejdsklima og god arbejdsånd er vigtigt og betyder ingen sygdom. Synes godt om, at det er et lille team, så der er stor ansvarsfølelse overfor hinanden. Interview 7: Det betyder alt. Dårlig stemning lægger en dæmper på humøret og engagementet daler. Interview 8: Folk der er i det private yder en helt speciel indsats. Lille sted og man arbejder meget sammen. Det sociale liv er dårligere i det private, og det er derfor vigtigt, at man melder sig til arrangementer. Interview 9: Yder en meget høj indsats, men hvis der er bøvl og der bliver snakket i krogene, kan det påvirke humøret og gøre det træls at gå på arbejde. Holder sig fra det. Har betydning, at der er et godt arbejdsmiljø. Især et lille sted som her er det af stor betydning. Sommerfest og julefrokost. Spørgsmål 2 Hvordan spiller dit forhold til din leder ind på din arbejdsindsats? Spiller rigtig meget ind. Åbne forhold. Godt forhold og god kommunikation med lederen er vigtigt. Loyalitet. Betyder meget. Det at blive værdsat og bakket op om det man gør, er vigtigt. Arbejdsindsatsen falder ved dårlig leder. Dårlig leder kunne være grund til at skifte job. Er også meget vigtigt, den gennemgående person. Skal have en anerkendende tilgang overfor sine medarbejdere, det er vigtigt. Ingenting, men hvis det havde været en anden leder måske. Snakker ikke med lederen, arbejder i stedet for kollegaernes og patienters skyld. Side 91 af 126

25 Lederens rolle er vigtig. Sætter grundstenen for mulighederne. Vigtigt at have respekt for lederen og for vedkommendes faglighed og måde at lede på. Dårlig leder kunne få én til at skifte job. Det betyder noget for motivationen, at de anerkender og værdsætter ens arbejde og at det kan høres i dagligdagen. Anerkendelsen behøver ikke være gaver og frynsegoder, men ros. Interview 7: Det er alfa og omega, at have et godt forhold til ledelsen. Føler man bliver hørt og lyttet til. Skal have en god kommunikation. Deres kommunikation til medarbejderne er dog for dårlig, er ikke gode til at informere om, hvad der sker. Interview 8: Loyalitet og motivation fra lederen spiller en stor rolle. Betyder rigtig meget at have en sparringspartner. Er tættere på hinanden i det private. Interview 9: Det betyder noget, lederen skal tage hensyn til ønsker om fridage, hvis lederen er fleksibel, så er medarbejderen det også. Hvis man ikke føler sig prioriteret, kan det påvirke ens arbejdsindsats. Ikke noget, tror jeg ikke. Som det er nu spiller det ikke ind. Havde jeg en leder, der var kæft, trit og retning, var jeg her ikke. Så det spiller jo nok ind. Personligudvikling - kompetenceudvikling Spørgsmål 1 Hvad betyder det for dig at blive udfordret i dit arbejde? Det betyder også rigtig meget. Jeg skal udfordres ellers bliver det kedeligt. Betyder rigtig meget at blive tildelt opgaver, der er ens ansvar. Det er dejligt, er med til at udvikle, styrke og bevare den personlige og faglige stolthed. Side 92 af 126

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM 12-timers vagter er kun starten Det hele er blevet nemmere Hver anden laver sin egen arbejdstidsplan FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere