Afbud: Jens Erik Rasmussen, Næstved Turistråd (og fra suppleant) Desuden deltog Christian Petersen, Dansk Rideforbund i det første punkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Jens Erik Rasmussen, Næstved Turistråd (og fra suppleant) Desuden deltog Christian Petersen, Dansk Rideforbund i det første punkt."

Transkript

1 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. Ref. sxl Den 25. september 2009 Referat af hovedfølgegruppemøde d. 15. september 2009 Tilstede o Helle Jessen, Friluftsrådet o Frans Bach, Nordea-fonden o Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland o Anna Fjordside, Danmarks Naturfredningsforening o Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune o Per Harding, stirådene i Næstved kommune o Anne-Mette M. Andersen, Sydvestsjællands Museum o Claus Jespersen, SNS Storstrøm o Anders Gedde, Næstved Kommune o Sara Lindholt, SNS Storstrøm o Flemming Kortsen, Slagelse Kommune o Jørgen Gerner Hansen, Næstved Kommune Afbud: Jens Erik Rasmussen, Næstved Turistråd (og fra suppleant) Ikke mødt: Lars Christensen, Gefion Desuden deltog Christian Petersen, Dansk Rideforbund i det første punkt. Claus Jespersen oplyste, at Dansk Handicapforbund ikke havde ønsket at komme, men ønskede mest mulig hensyn til handicappede i projektet. Integrationsrådet fra Næstved sender en repræsentant næste gang. Desuden vil der være et tema om naboforholdende. Referatet fra 1. møde blev godkendt. 1. Præsentation af rytternes ønsker til stien Christian Pedersen gjorde opmærksom på, at ifølge Friluftsrådets handlingsplan er ridning ikke tilgodeset, og slet ikke i denne region. For Dansk Rideforbund og Dansk Islandshesteforening er det derfor en principiel sag, som man vil forfølge politisk. Der har været afholdt et konstruktivt positivt møde i Friluftsrådet mellem rytterorganisationerne og repræsentanter fra Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm Hannenovvej Nykøbing Falster Tlf Fax CVR EAN

2 projektet. Det er aftalt, at rytterne sammen med Anders Gedde Petersen går ud og ser på konkrete løsninger. Endelig vil Dansk Rideforbund og Dansk Islandshesteforening gerne stille sig til rådighed for at opdrage de lokale ryttere. Dansk Rideforbund anerkender at det kan være vanskeligt at tilgodese alle parter i de smalle passager, og man vil ved dæmninger eller smalle steder gerne ride neden for dæmningen. Som rytter vil man være tilfreds med et hovslag på 30 cm. Der skal dog være luft til de andre. Derfor foreslås at fjerne skærvelaget, så tracéet bliver bredere. Som rytter vil man meget gerne kunne ride to og to ved siden af hinanden. Rytterne ønsker at kunne ride på hele strækningen. Dansk Rideforbund mener, at rytterne vil af sig selv holde sig væk fra myldretiderne. Svend S. Jensen sagde, at der er to grupper: Dem, der selv har hest synes det er oplagt. Dem, der ikke er vant til heste har mange forskellige billeder, og dem er man nødt til at tage hensyn til. Ved megen ridning bliver en ridesti ikke rar at gå på. Det er man også nødt til at tage hensyn til. Der er en reel bekymring for at det går ud over den sikre skolevej. Vi går i stirådene i Slagelse efter en bred anvendelse, og det er derfor ikke så simpelt som fremstillet. Per Harding sagde, at der ikke er ryttere i Hyllinge Stiråd, men en del i Næstved Stiråd, som meget gerne vil have mulighed for ridning. Det er vigtigt at se på de erfaringer, man har andre steder, og det var påfaldende, at man flere steder i Jylland ikke kunne se, at der bliver redet. Der er nogle steder hvor der er for snævert. Derimod tvivler på løsning, hvor der rides nedenfor både pga. nabohensyn og besværlig slåning. Ikke interesseret i for bred asfaltsti, men ser gerne en kombineret sti med mulighed for at løbe i grus. Christian Petersen sagde, at det handler meget om følelser. Man kan godt se, at det er et problem, hvor der er høje passager. På Anne-Mette Andersens spørgsmål om der er ryttere, der vil ride hele strækningen svarede han, at især islandsrytterne gerne vil kunne ride på tur, overnatte i shelters og have hesten i fold. Omvendt er rytterne også realistiske og tager sikkerhed alvorligt. Man vil gerne kunne ride på hele strækningen, men det er ikke ultimativt. På Anna Fjordsides spørgsmål til rytternes gennemgang svarede Christian Petersen, at man havde vurderet, at tracéet var bredt nok til alle grupper. Man har dog ikke gået den samlede strækning igennem. Skov- og Naturstyrelsen har ved deres gennemgang i felten fundet flere steder, hvor tracéet er meget smalt. Anders Gedde Petersen fra Næstved Kommune har tilbudt at se på strækningen sammen med rytterne, og det sker d. 17. september. Dansk Rideforbund og Dansk Islandshesteforening mener at 3 meter er nok til at rumme ridesti, asfalt og mellemstykke. Claus Jespersen sagde, at man på turen til Jylland havde set fire forskellige strækninger. Der er færre konflikter med en kombineret sti med asfalt ved 2

3 siden af befæstet (græs)sti. Det blev meget tydeligt præciseret, at hvis det er en lav anvendelse med få ryttere er der ingen problemer. Hvis der er en rideskole elller lignende bliver det redet op, hvilket kan give konfrontationer. På mødet i Friluftsrådet blev det oplyst, at et ridespor kræver et frirum på 1,5 m i bredden. I Jylland fik vi at vide, at spor skal være slået tre gange om året samt at der ikke må være skygger, dvs. krav om hyppig beskæring af siden. Den politiske beslutning er, at det er en sti, der primært skal bruges til cyklende og gående. Det er breddeidrætsdelen. Vi skal nok regne med 2 til 2,5 m cykelsti, der er asfalteret, da der er mere hverdagstransport her end på de jyske stier. Der er derfor brug for at cyklister kan mødes hhv. cykle 2 og 2. Dvs. 1,5 m til ryttere og 2,5 til øvrige er mere end 2,7. Christian Petersen sagde, at rytterne ikke er ude på at budgettet skal sprænges. Man vil derfor gerne se på, hvor der er plads. Anders Gedde Petersen sagde, at han forventer, at rytterne efter gennemgangen i marken kommer med et konkret forslag, som kan tages op på næste hovedfølgegruppemøde. Svend S. Jensen sagde, at der er varm opslutning om den hovedoverskrift om at prioritere cyklende og gående. Kan det kombineres med ridning? Vil rideskoler bruge det, vil det nok ødelægge det, da det kan skræmme andre væk. Han synes, det er en god ide at lave en delstrækning med ridning. Omvendt, hvis den forventede og mulige hestetrafik er meget lav, er der ingen grund til at bruge mange penge på dem. Claus Jespersen sagde, at den store interesse for ridning er vist tæt på Næstved. Helle Jessen gjorde opmærksom på, at kommercielt brug (rideskoler) kan reguleres ved forbud eller betaling. Hun oplevede, at man Jylland mente at have en forpligtigelse over for alle brugere. Jørgen Gerner Hansen mente, at man må finde ud af hvor langt det kan række. Det kan også blive en øvestrækning for begyndere et dilemma. I Næstved har man kigget på kommunevejene, og man kan eks. lave noget med grus i den ene side langs med kommuneveje, så kan det bindes sammen. Han mener ikke, at fodgængere og ryttere kan bruge det samme spor. Christian Petersen oplyste, at ingen rider ud på en hest de ikke har styr på. Men det er rigtigt, at hesten er et flugtdyr. Han har hørt flere positive ting, som er værd at arbejde videre med. Rytterne mener, at stien skal have så mange brugere som muligt, og at der vil være delstrækninger, der ikke vil blive brugt. Claus Jespersen sagde, at man har en forståelse for rytternes ønske og lyst til at finde vilje til en løsning. Formålet er at få flest mulige ud i naturen. Kan 3

4 det kombineres med ridning, vil vi gerne det. Men vi har ikke finansiering til en ridesti. Han gav et eksempel på en konflikt SNS oplever pt. hvor man aht. naturplejen har lavet en fold rundt om søen, der afgræsses med kreaturer. Det har mange klaget, da de er bange for at gå ind i en fold med kreaturer. Man må konstatere, at sådan er der en del byboere, der har det. Derfor er opgaven at få tingene til at spille sammen i det omfang, det kan. De to vejpassager er et problem. Derfor er det ikke muligt at lave en ridesti Næstved centrum til Slagelsevejen. Det samme fra Skælskør til Tjæreby. Det er vigtigt at konstatere, at det kræver lidt økonomi at lave et ridespor, også ved et trace i et andet niveau. Dvs. et ridespor kan komme på et senere tidspunkt eller skal der findes ekstra penge, da bevillingen ikke er givet til rideinteressen. Der er derfor grænser for, hvor meget ekstra finansiering, der er til ryttere. Der vil også være ekstra udgifter til vedligehold, da et evt. asfaltspor ved siden af ridesporet skal holdes tørt, dvs. fejes fri for grus, blade osv., som sprøjtes op ved ridning. Det vil den endelige prioritering afspejle. Frans Bach oplyste, at cyklende og gående står central for Nordea-fonden. Man har naturligvis ikke noget imod at man går ud og kigger på forholdende. Formålet for projektet er at kombinere natur og aktivitetet. Man må ogå meget gerne tænke i fremtidsmuligheder, da projektet skal leve i mange år endnu. Claus Jespersen sagde, at han havde været glad for konstruktiv dialog med rytterne. Vi kan drøfte de konkrete muligheder på næste møde, når der har været en grundig gennemgang i marken. 2. Erfaringer fra turen til Jylland Anna Fjordside sagde at stenmel er ikke bare sten. Det samme gælder asfalt. Bredden er væsentlig i forhold til at hindre bilkørsel. Der skal være fokus på formidlingspunkter som vi så ved Vejle ådal. Frans Bach mente, at det var tydeligt, at Vejlestien ikke spærret ordentlig af. Det er vigtigt med ordenshåndhævelse. Svend S. Jensen sagde, at en del af stien jo vil være skolesti/transportsti. Lokalt har man derfor en diskussion om lys. Så man eksempler på det? Jørgen Gerner Hansen oplyste, at der er lys mm på stierne inde i byerne. Det var tydeligt, at de ændrer karakter ved byerne. Claus Jespersen sagde, at det var tydeligt at de stier, vi så, var ude på landet. Vi kan derfor forvente langt større trafik på vores strækning da, vi har flere købstæder/landsbyer med hverdags(cykel)trafik. 4

5 Per Harding sagde at det var sjovt at se forskellige typer stier. Han var betaget af den meget flotte stenmelssti. Men han er sikker på, at skal der være flest mulige brugere, så skal man have asfalt. Han savnede at se noget at det, der ligger ved siden af stien. Frans Bach sagde, at på hele formidlingsdelen var de jyske stier forholdsvis gamle stier. Arbejdsmarkedets Feriefond har lavet noget moderne i Nordsjælland. Claus Jespersen sagde, at lige nu er der fokus på det, der skal i udbud. I 2010 skal vi tale formidling. Sara Lindholt sagde, at SNS godt kan levere et kort med krydser på hvor hvilke faciliteter (der er tidligere udleveret foldere til stirådene over lokaliteter med eksempler på faciliteter). Når arealerne skal udpeges nu, skyldes det lokalplanprocessen, som tager noget tid. Claus Jespersen sagde, at det ville være oplagt at inddrage Gerlev og museet i formidlingen. Svend S. Jensen sagde, at Skørpinge Stiråds forslag ville være overordnede ideer til hvor der kan være hvad, og man må derefter arbejde med dem. De arbejder således med tre konkrete arealer med hvert sit formål. Jesper Jørgensen oplyste, at der findes flere forskellige koncepter med motionsbaser, hvor nogle er østligt inspirerede. De kulturelle og friluftsmæssige ting også spændende og gerne kombination. Lokale- og anlægsfonden har udgivet Steder på ruten forslag til faciliteter langs sådanne ruter - se Anna Fjordside spurgte om det er belægningen eller informationen, der skal sikre helheden? Frans Bach sagde, at det er vigtigt at stien fremstår som et samlet anlæg. Sara Lindholt oplyste, at anlæg og faciliteter skal i udbud og dermed får en hvis ensartethed, fordi det f.eks. forventes at blive et firma, der laver alle sundhedspladser. Flemming Kortsen sagde, at det er vigtigt, at formidlingen også er med til at skabe helhed. Anne-Mette Andersen sagde, at museerne vil meget gerne bidrage til formidlingsdelen, men kan ikke gøre det gratis. De vil gerne være med til at sikre, at der formidles rigtigt med korrekt brug af kilderne. Per Harding oplyste, at stirådene i Næstved Kommune havde mødtes i sidste uge til en uformel snak om hvad man gerne vil have. Der er bred enighed om, at man ikke er interesseret i en meget bred asfaltsti. Der kom på 5

6 mødet et forslag om, at man kunne købe gamle godsvogne til udstillinger / museum / madpakkehus, det kunne være en rød tråd. Jørgen Gerner Hansen sagde at vi skal overveje hvor er tingene udsat for hærværk ude på landet eller bynært? Det skal med i planlægningen af placeringen. Og hvis man f.eks. ønsker togvogne til udstilling, skal der jo også tages stilling til hvem der skal sørge for at låse op og i, renholdelse osv.? Anne-Mette Andersen understregede, at det er vigtigt at huske at afsætte penge til formidling, huset/togvognen er ikke nok. Jesper Jørgensen sagde, at hærværk hører man ofte om. Overnatningsfaciliteter skal ligge, så man skal gå m fra p-pladsen. Skoleklasser skal bruge 2-3 sheltere for at kunne være der. Helle Jessen sagde, at syntes at Anders Søsted havde en fin tilgang med ikke at lade de 5% ødelægge det for de resterende 95%. Hun var overrasket over at kørsel på langs med traktorer mm. er et problem, men vi har vel ikke tænkt på at forbyde landbrug langs stien. Claus Jespersen sagde, at diskussionen om nabohensyn venter vi med at tage til næste gang. Det forbereder vi et notat på. Det kan betale sig at have tænkt over forskellige former for uhensigtsmæssig adfærd og have drøftet det med politiet. Vi drøfter forskellige problemstillinger ifht. naboerne med de tre nabo-repræsentanter. Vi fik i Jylland set mindst af var det avancerede mht. faciliteter og mht. at skabe sammenhæng. Det er en opgave rundt om dette bord at sikre, at det bliver en del af dette projekt, så vi lever op til ansøgningen. 3. Drøftelse af belægning Anders Gedde Petersen oplyste at kommunen har lavet mange stier også på nedlagte jernbanestrækninger. Vi forestiller os, at der kommer en del cyklister på disse stier både udflugt/fritid og hverdag skole/arbejde. Der har tidligere været mange bekymrede forældre f.eks. i Hyllinge, som nu får en sikker rute. Hvis stien skal kunne bruges som skolevej, er det et krav, at der er en hård belægning, så man kan cykle hele året og snerydde/glatførebekæmpe. Næstved Kommunes vejfolk ønske er derfor en asfaltbelægning. Mht. bredde har man mange erfaringer. Vejreglerne (som ikke er bindende) siger at en dobbeltrettet cykelsti skal være min. 2,5 m bred. Det er begrundet i trafiksikkerhed. Hvis stien er for smal rammer man hinanden når man cykler, fordi begge parter vil forsøge at blive på asfalt og ikke køre ud over kanten. I Næstved har man udvidet stier, som i første omgang var for smalle, fordi der skete trafikulykker. Desuden kan driftsafdeling køre med deres grej, hvis den har standardbredden kanten knækker ikke så nemt, da traktoren kan køre inde på asfalten. Den samme melding kommer fra Slagelse. Den ekstra udgift til bredere asfalt sparer sig hjem i vedligeholdelse. Argu- 6

7 menterne for et smallere spor er at så kan der være plads til ridning. Det behøver ikke være en sort asfalt, man kan godt få en glat belægning i en anden farvenuance. Hvis der er et ridespor kan man gå i det i stedet for på asfalten. Levetiden på en asfaltbelægning vil være år. Det er vigtigt at hindre uønsket motorkørsel, og man skal tage farten af cyklerne ved vejtilslutninger det kan gøres med steler og forskudte bomme. Man har gode erfaringer med den slags. Mht. ulovlig kørsel skal der være et tæt samarbejde med politiet. De fleste knallerter har i dag nummerplader, og det er derfor nemmere at anmelde dem. Anna Fjordside spurgte, om stenmel ikke er interessant? Helle Jessen sagde, at hun også fandt stenmelen flot, men at Friluftsrådet gerne så en løsning med asfalt (og ridespor) fordi det giver mulighed for flest brugergrupper, også handicappede. Desuden er der meget drift i stenmelsløsningen. Jørgen Gerner Hansen sagde, at fordelen er, at stenmel ikke revner. Der er asfalten svagere. Claus Jespersen mente, at det også handler om at have en god vejkasse. Hvis ridespor ligger i andet niveau er det en ekstraudgift. Kan knusning give mere plads? Anders Gedde Petersen sagde at når svellerne væk, bliver traceet lidt bredere. Han er ikke bekymret for udgifter til ridesporet, bortset fra hvis grøfterne skal rørlægges. Per Harding spurgte til beplantningen langs banen. Han mente, det ville være uheldigt, hvis den skulle fjernes langs hele den ene side for at give plads til rytterne. Desuden ville han gerne have en løsning, hvor det var muligt at løbe på et (smalt) stykke grus. Svend S. Jensen sagde, at han ikke vil blande sig i det tekniske. Funktionskravene må være, at man kan cykle der, men også gerne kunne løbe på grus. Der er del brombær i Slagelse by, som skal holdes i ave. Jesper Jørgensen sagde, at grus eller stenmel vil være at forestrække. Kan godt se noget vintervedligehold ved asfalt. Bedre at løbe på grussti, men nok lige så hård hvis den er tromlet på plads. Sara Lindholt oplyste, at projektgruppen laver et notat om forskellige modeller fordele og ulemper mht. anlæg, drift, forskellige brugeres ønsker, æstetik mm. Jørgen Gerner Hansen oplyste, at hvis stien skal være en velfungerende skolevej, skal den kunne sneryddes. 7

8 Claus Jespersen sagde, at det ville nærmest være kriminelt at fjerne skærverne, da de er en god ballast og hindrer ukrudt. Desuden skal der laves nogle ordentlige vejoverkørsler, der hvor store bønder bruger den. Vedligeholdelsesbredden vigtig, så maskiner ikke smadrer kanterne. I Jylland så vi at 1,5 m var for smal, når der var modkørende trafik. Vi skal i hvert fald op på 2 meter i bredden. 4. Eventuelt Per Hardin spurgte, om stirådene kan regne med de gule streger på kortene. Sara Lindholt forklarede, at pt. regner vi med, at det er matrikelgrænsen. Det er besluttet, at der skal findes en landinspektør, som sætter grænsen af i marken og evt. berigtiger denne, så matrikelkortet kommer til at passe fremover. Flemming Kortsen oplyste, at veteranbanen forventes at flytte. Pengene er strøget i 1. behandling af budgettet. Der mangler en endelig tilbagemelding fra veteranbanen. Jesper Jørgensen sagde, at hvis lodsejere tilbyder jord er det bare om at sige ja tak. Foreslog at man kan tage kontakt til Gerlev og idrætshistorisk værksted til inspiration til faciliteter. Anna Fjordside oplyste, at DN har folk der gerne vil med ud til naturregistrering til sommer. Claus Jespersen sagde, at ved møderne med de enkelte naboer kan man afsøge muligheden for frivillige aftaler. Jørgen Gerner Hansen sagde, at det i styregruppen er drøftet, om der skal være en mulighed for at alle via nettet kan komme med gode ideer. Han ville gerne høre, om det var at gå stirådene i bedene? Helle Jessen sagde, at Dansk Rideforbund har taget kontakt til Garderhusarkasernen, som ikke føler sig hørt. Det er åbenbart ikke alle, der har hørt om projektet. Synes derfor at det er en god ide. Per Harding sagde, at Næstved stiråd har været ude og have fat i organisationer, og man har planer om det samme i Hyllinge. Man skal passe på, at man endnu engang går ud folk har haft lejlighed til at melde sig til det er vel det, stirådene er nedsat til? Anna Fjordside sagde, at hendes indtryk er at stirådene er bredt sammensat. Svend S. Jensen hvad med arbejdspladser og skoler. De vil prøve at spørge skolerne. Garderhusarerne stod på listen hos Skørpinge/Slagelse. 8

9 Jesper Jørgensen mente, at man skal gøre sig klart hvad man vil. Det kan være med til at forebygge en proteststorm. Flemming Kortsen sagde, at det ville være ærgerligt, hvis institutionerne kommer bagefter. Sara Lindholt sagde, at man alternativ kan lave en høring af hvidbog, når stirådenes forslag er samlet. Man kunne så spørge, om der mangler noget? Per Harding syntes, at det lød fornuftigt med en høringsperiode bagefter. Og ellers er det hovedfølgegruppen, der skal på banen. Claus Jespersen roste arrangementet i Dalmose Hyllinge har et arrangement sidst på måneden. Det er noget af det, de pr. stiråd er tiltænkt. Næste møde er mandag d. 28. i Næstved. Referent: Sara Lindholt, projektleder 9

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Notat. Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet. Indledning

Notat. Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet. Indledning Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. Ref. sxl Den 14. januar 2010 Prioritering af øvrige forslag til faciliteter langs Fodsporet Indledning I dette notat diskuteres fordele og ulemper ved de forskellige

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov

NOTAT. Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015. Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov NOTAT Referat fra møde den 7.10 2015 i skovrejsningsrådet for Tune Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00044 Ref. KSL Den 9. oktober 2015 Mødedeltagere: Björn E.H. Jensen,Greve Kommune Morten Vincents, Roskilde

Læs mere

Afbud: Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland, Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune

Afbud: Jeppe Jørgensen, DGI Vestsjælland, Svend S. Jensen, stirådene i Slagelse kommune SKOV- OG NATURSTYRELSEN Strstrøm J.nr. Ref. sxl Den 3. marts 2009 Referat af hvedfølgegruppemøde d. 18. januar 2010 Tilstede: Helle Jessen, Friluftsrådet Frans Bach, Nrdea-fnden Anna Fjrdside, Danmarks

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Dansk Islandshesteforening

Dansk Islandshesteforening Dansk Islandshesteforening Regionalt riderutemøde for Århus, Viborg og Nordjyllands amter Dato : lørdag d. 17. marts 2001 Sted : Rold Gl. Kro, Rold Deltagere : Århus : Susanne Lassen og Steen Madsen (DI)

Læs mere

Referat fra møde den 7/ i skovrejsningsrådet for Himmelev Skov

Referat fra møde den 7/ i skovrejsningsrådet for Himmelev Skov Skov- og Naturstyrelsen Københavns Statsskovdistrikt SNS-202-00012 Referat fra møde den 7/11 2007 i skovrejsningsrådet for Himmelev Skov Mødedeltagere: BG KA KR KR PMJ SLN OS TG TC KS JPB Birthe Gottlieb,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Fakta og myter om stier

Fakta og myter om stier Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Søren Præstholm Emil Moreau Braunstein www.landskab.nu Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Den grimme ælling baggrund for projekt Fakta og

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Notat Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00004 Deltagere: BA Bjarke Abel, Greve Kommune HJ Heidi Evy Jørgensen, Greve Kommune PB Per Breddam, Danmarks

Læs mere

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus Mødedeltagerne SKOV- OG NATURSTYRELSEN Midtjylland J.nr. SNS-4332-003337/00334 Ref. jepsc Den 30. april 2009 Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode. Falster Statsskovdistrikt Landsdelscenter Storstrøm J.nr. Ref. Juni 2007 Nyt brugerråd efter kommunalreformen Brugerrådets sammensætning Efter kommunalreformen er det nødvendigt at ændre sammensætningen

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet Kunde/Projekt: Kredsbestyrelsesmøde Deltagere til mødet: Tove Binzer, Jess Jessen, Lone Aalekjær, Gert Pedersen, Referat udsendes til: Kredsbestyrelsen, per.saugmann Dagsorden: Mødedato: 24. juni 2010

Læs mere

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen Allerød 8. oktober 2015 Allerød Kommune, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget Att: Borgmester: Jørgen Johansen Formand Teknik- og Planudvalg: Jesper Hammer

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Missing links Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Udvikling af Naturstyrelsens HOTspots Udvikling af støttepunkter for brug af naturen Plads

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådet i Faxe

Trafiksikkerhedsrådet i Faxe Trafiksikkerhedsrådet i Faxe Mødereferat Trafiksikkerhedsrådsmøde nr. 18, den 25. april 2013 Trafiksikkerhedsrådets medlemmer: René Tuekær [RT], Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jørgen Christensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Januar 2015, udgave 1 Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen. Vi har igennem julen

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej.

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej. NOTAT Projekt Belægningsregistrering Kunde Planetbyens Grundejerforening Notat nr. 1 Dato 06-12-2012 Til Fra Lars Schubert Rambøll 1. Baggrund Grundejerforeningen Planetbyen i Vejle har rettet henvendelse

Læs mere

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet.

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet. Til Følgegruppen SKOV- OG NATURSTYRELSEN Fyn J.nr. Ref. abo Den 9. oktober 2009 Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde Vedlagt følger referat fra mødet. Tidsplan og dermed detailplanlægning af borgerinddragelsesprocessen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, i samarbejde med Næstved og Slagelse Kommuner Kontaktperson: skovrider Claus Jespersen Dato: 5. december 2008 Projektnavn: Næstved-Slagelse-Skælskør-banen

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Deltagere Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Program for borgermødet 1. Velkommen ved Tina Tving Stauning. 2. Hvad er en lokalplan? Hvorfor en ny lokalplan? Og hvordan

Læs mere

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)?

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Hvem er projektejer? Projektets politiske og organisatoriske ejerskab Teknisk Udvalg / Teknik

Læs mere

Grundejerforeningen Bastebjerg

Grundejerforeningen Bastebjerg Grundejerforeningen Bastebjerg Delrapport II fra Trafikudvalget Resume over udvalgets arbejde, konklusion og indstilling Trafikudvalget under Grundejerforeningen Bastebjerg Marlene Dansøn Flemming Ravn

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40 4243 Rude Natur & Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 teknik@naestved.dk www.naestved.dk Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

Graduering af MTB-rute i Rold Skov

Graduering af MTB-rute i Rold Skov Graduering af MTB-rute i Rold Skov Sporkonference, Nødebo, 31. oktober 2015 Svend Bråten, Naturstyrelsen Himmerland. Graduering af MTB-rute i Rold Skov en historie fra det virkelige liv!. SIDE 2 Graduering

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

J.nr. SNS Ref. TNM

J.nr. SNS Ref. TNM Til medlemmer af brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen Thy SKOV- OG NATURSTYRELSEN THY J.nr. SNS 217-00020 Ref. TNM Referat fra møde i Brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen Thy, tirsdag den 10. juni

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere