Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation"

Transkript

1 Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation Referat af møde i IVK s uddannelsesråd onsdag den 18. november 2015, SDU Odense I mødet deltog følgende af uddannelsesrådets medlemmer:: Forbundsformand Per Lindegaard Hjorth, Forbundet Kommunikation og Sprog ( Kommunikationschef Jens Degn, Odense Kommune ( ) HR- og Kommunikationschef, Carsten Vikkelsøe, University College Lillebælt Kommunikationskonsulent Lone Hoelgaard Havmand, Slagelse Kommune ( Communication manager Ulrik Grimstrup, Københavns Universitet ( Anne Høyby, Projektleder for Destination Fyn, Udvikling Fyn ( Lektor og studieleder Flemming Smedegaard, IVK ( Lektor Astrid Jensen, IVK ( Lektor og studieleder Ella Mølgaard, Institut for fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Sønderborg ( Vicestudieleder Søren Wind Eskildsen, Sønderborg ( I mødet deltog endvidere: Lektor, Ph.d. Sune Vork Steffensen ( Ph.d.- stipendiat Bjarne Christensen ( BA-studerende Mie Skougaard Pedersen ( Fraværende af uddannelsesrådets medlemmer var følgende: Direktør, Ole Daugbjerg, Sønderborg Vækstråd ( Leder Peter Hansen, Regionskontor og Infocenter, Padborg ( Director of International Sales, Marketing og HR, Birthe Tofting, Vola A/S ( Kommunikationschef Finn Jernø Pedersen, Kyocera Unimerco ( HR Manager Maria Stenander, Intermarine Denmark,( 1

2 Administrerende direktør /CEO Henrik Moos, ( Assistant vice president, head of corporate communication, Rikke Dalager, Simcorp A/S Marketingchef Dorthe Bernt Andersen, ITW BYG ( Christian Grønning, Kreab Gavin Anderson, Kbh. ( Lektor og studieleder Marianne Ankjær Institut for fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Sønderborg ( Kandidatstuderende Maria Crone Aarestrup, Sønderborg ( BA-studerende, faglige vejleder Pia Timmer, Sønderborg ( BA-studerende Michael Libak Hansen, Odense ( BA-studerende Simone Hoffmann Rasmussen, Odense ( BA-studerende Lasse Fugle Hansen, Kolding ( IVK-alumne Niels Christian Laursen ( Indkaldelse til 21. møde i IVK s uddannelsesråd Onsdag 18. november 2015 kl i mødelokalet i Lysningen, stuen. Syddansk Universitet i Odense Dagsorden: 1. Velkommen, opsamling fra sidste møde og sidste nyt fra IVK-uddannelserne i Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg 2. Forslag til om etablering af Syddansk Language Center Det pres, som sprogfagene har oplevet de senere år, samt ikke mindst dimensioneringen af sprogfagene, som ikke synes at drive over med den nye regering og den nye uddannelses- og forskningsminister, har sat gang i overvejelser om, hvorvidt vi skal organisere sprogfagene på SDU fundamentalt anderledes, end vi har gjort hidtil. 2

3 En af vores forskere, lektor Sune Vork Steffensen har sammen med lecturer Karen Møller fra Department of Scandinavian og Berkeley Language Center, University of California, Berkeley, udarbejdet vedhæftede Syddansk Language Center: En idéskitse til organiseringen af fremtidens sprogfag på SDU på baggrund af erfaringer med sådanne sprogcentre på bl.a. Berkeley og Stanford. Sune Vork Steffensen vil deltage i uddannelsesrådsmødet og vil kort præsentere forslaget samt lægge op til en drøftelse heraf. 3. Forslag til styrket samspil mellem humaniora på SDU og omverdenen Dekanen for Det Humanistiske Fakultet på SDU har iværksat et visionsarbejde, der skal have til formål at give humaniora ny styrke efter det slag, som dimensioneringen har været for fakultetet. Der er således blevet afsat i alt 50 mio. kr. til forskellige nye initiativer. Et særlig vigtigt punkt er, hvordan de humanistiske kandidaters beskæftigelsesmuligheder fremmes. En gruppe forskere og undervisere fra forskningsgruppen TRILO (Team Research i Innovation, Ledelse og Organisation) har udarbejdet vedhæftede Indspil til Humanistisk Fakultets visionsarbejde: SDU Humaniora i et styrket samspil med omverdenen til gavn for relationerne mellem studerende, forskere og omverden. En af forfatterne bag forslaget Bjarne Christensen vil deltage i uddannelsesrådsmødet og vil kort præsentere gruppens forslag samt lægge op til en drøftelse heraf. 4. Masteruddannelsen i IVK Vi har på IVK i Odense siden 2005 haft en masteruddannelse i IVK. Uddannelsen har gennem alle 10 år haft stort set samme studieordning, har generelt haft et tilfredsstillende antal studerende og blev også uden problemer akkrediteret i forbindelse med turnusakkrediteringen i Vi finder imidlertid, at det nu efter 10 år er på sin plads at kaste et kritisk blik på studieordningen for masteruddannelsen med henblik på nødvendige opdateringer og fremtidssikring i forhold til de behov, som både de private og offentlige virksomheder forventes at have for denne type uddannelse de kommende år. Studieordningen er vedhæftet som bilag. Flemming Smedegaard præsenterer kort uddannelsen og lægger op til at få uddannelsesrådets input til videreudvikling af uddannelsen. 5. Eventuelt 6. Fastlæggelse af næste møde, som skal finde sted i Slagelse i maj 2016 Bilag: 1. Syddansk Language Center: En idéskitse til organiseringen af fremtidens sprogfag på SDU 2. Indspil til Humanistisk Fakultets visionsarbejde: SDU Humaniora i et styrket samspil med omverdenen til gavn for relationerne mellem studerende, forskere og omverden. 3. Studieordning for masteruddannelsen i IVK. 3

4 AD. 1. Opsamling fra sidste møde og sidste nyt fra IVK-uddannelserne i Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg Odense: Flemming Smedegaard informerede om en periode med store omvæltninger pga. studiefremdriftsreformen. Ved studiestarten var 1/3 af de studerende svarende til 8500 studerende endnu ikke blevet tilmeldt 30 ECTS, således som reformen foreskriver. Reformen har medført et omfattende bureaukrati med mange nye administrative procedurer, der dog omvendt også har resulteret i en tiltrængt oprydning. Dimensioneringen har betydet, at IVK ikke har kunnet udbyde uddannelsen med arabisk; derimod er optaget på IVK s uddannelse med medier er blevet fordoblet, så samlet set har IVK-optaget været omtrent som sidste år. Regeringen har i forbindelse med årets finanslov indført et såkaldt omprioriteringsbidrag, der indebærer, at der skal spares 2% pr. år på uddannelserne de næste 4 år svarende til en besparelse på millioner kr. pr. år. Der er nu igangsat en større proces på SDU, hvor medarbejdere og universitære organer skal bidrage med forslag til en nedskæringsplan, der endeligt vil blive besluttet af SDU s bestyrelse den 4. april Endvidere informerede Flemming Smedegaard om den afholdte IVK-dag den 2. oktober, der samtidig markerede 10-året for overgangen fra Erhvervssprog til International Virksomhedskommunikation. IVK-dagen blev afviklet med stor succes med bl.a. en case competition lavet i samarbejde med Odense Kommune. Her skulle studerende komme med forslag til, hvordan Odense Kommune kunne præsentere og sælge byen som en spændende studieby. Derudover blev der på IVK-dagen etableret fire nye netværk for henholdsvis IVK iværksættere, IVK elite (nuværende og tidligere elitestuderende), IVK mønsterbrydere og IVK international. Endelig blev det nye online tidsskrift Det Ny Merino lanceret, hvor forskeres præpublikationer og dygtige studerendes opgaver og specialer kan udgives. Opfølgning fra sidste møde: Aftager fra Sønderjylland havde stillet i udsigt, at der i dette område kunne fremskaffes mange job/praktikpladser til IVK-kandidater. Flemming Smedegaard leverede efterfølgende de ønske kompetencebeskrivelser af de studerende. Der afventes en reaktion herpå. Slagelse: Astrid Jensen informerede om, at der på nuværende tidspunkt er iværksat en oprustning af Studieservice i Slagelse, hvortil der nu er allokeret 5 medarbejdere. Endvidere er der ved at blive søsat et forskningsprojekt i et samarbejde mellem samfundsvidenskab og humaniora med fokus på kognition, management og kommunikation (COMAC) I projektet indgår også et samarbejde med Slagelse kommune. Den planlagte kandidatuddannelse er nu skrinlagt pga. dimensioneringen. Sønderborg: Ella Mølgaard informerede om dimensioneringens konsekvenser, der betyder, at det i 2016 er sidste år med optag på IVK-uddannelsen: Sproglig og kulturel formidling. Herefter lukkes 4

5 alle rene humaniorauddannelser i Sønderborg. Der har på IVK- og cand. ling.merc. uddannelserne været tilladt et optag på henholdsvis 20 og 12 studerende, hvilket dog ikke er rentabelt. IVK-Odense har doneret 5 studerende, der i år er startet på en kandidatuddannelse i tysk i Sønderborg. M.h.t. cand.ling.merc. i kommunikationsdesign så lukkes denne uddannelse i Man prøver nu at få den inkorporeret i uddannelsen: Cand.it Webkommunikation i Kolding. Dette vil dog betyde, at uddannelsens sproglige dimension forsvinder. Generelt vurderes de pålagte sparekrav som en voldsom udfordring. I forlængelse heraf vurderes det også, at de nye bestemmelser vedr. specialer kan blive vanskelige at indfri. Alle specialer skal indleveres den 1. juni og være bedømt inden den 30. juni. Hertil kommer, at flere studier har mundtligt forsvar, hvilket betyder, at der reelt kun vil være 3 uger til at rette specialer imod tidligere 8 uger. Kolding: Der var ikke deltagelse fra Kolding. Afrundende knyttede Fleming Smedegaard en kommentar til det tyskfaglige område, idet der blev peget på tendensen til en stigende interesse for tysk. BA-projekter på tysk synes at have fået en renæssance nu med ca. 10 BA-projekter for andet år i træk, og ligeledes er der også studerende, der nu vælger dette sprog til specialet. I forlængelse heraf blev nævnt, at folkeskolereformen også har medført, at faget nu kommer på skemaet enten i 5. el. 3. el. 1. klasse en udvikling der paradoksalt finder sted samtidig med at fagets studiemiljøer højere oppe i uddannelseshierarkiet nedlægges. Repræsentanten i uddannelsesrådet for forbundet for Sprog og Kommunikation informerede om, at der nu er lavet en statusundersøgelse vedr. de sproglige uddannelser i Danmark; via denne undersøgelse vil forbundet prøve at italesætte problemerne over for politikerne. Initiativet blev bakket op i uddannelsesrådet; det blev påpeget, at det i dialogen med politikerne er vigtigt, at undersøgelsen også omfatter tal og fakta vedr. erhvervslivets behov og ønsker til sproglige kompetencer. AD.2. Forslag til om etablering af Syddansk Language Center Sprogfagene har de senere år ikke mindst pga. dimensioneringen - været under et voldsomt pres. Dette afføder spørgsmålet, hvorvidt sprogfagene på SDU måske skal organiseres væsentligt anderledes end hidtil. Lektor Sune Vork Steffensen, forsker ved IVK, har sammen med lecturer Karen Møller fra Department of Scandinavian and Berkeley Language Center, udarbejdet et forslag: Syddansk Language Center: En ideskitse til organiseringen af fremtidens sprog på SDU på baggrund af erfaringer med sådanne sprogcentre på bl.a. Berkeley and Stanford. 5

6 Sune Vork Steffensen indledte punktet med at se på nogle af de udfordringer, som sprogundervisningen på universitetet står overfor: 1. Universitetets sprogtilbud er forsat rettet for meget mod fagligt sprog og grammatik. Grammatikken bliver et mål i sig selv. Men kravene til de studerendes fremmedsprogskompetencer rækker langt videre: De skal kunne mestre sproget, og sprogbeskrivelsen skal kunne begå sig i den relevante fremmedsproglig kontekst og i det akademiske univers. 2. Sprogundervisningen skal kunne rumme, at studerende i dag kommer med meget forskellige og nye motivationer og bevæggrunde for at beskæftige sig med fremmedsprog (jf. superdiversitet) 3. Der er behov for at organisere sprogundervisningen på en ny måde. Den hidtidige silotænkning er ikke længere gangbar. 4. Der skal tænkes i ressourcer og bedst mulig ressourceudnyttelse (jf. kompetencekomplementaritet, redefinition af forskningsbaseret undervisning, forberedelseskompensation) 5. De studerende skal have mulighed for at møde og bruge sproget i andre kontekster og derigennem udvikle en sproglig sensivitet, der understøtter tilegnelsen af fremmedsprog. Disse udfordringer vil kunne mødes inden for rammerne af et Language Center (LC). Et LC udgør et miljø, hvor forskere, undervisere og studerende mødes på tværs af sprog og (forsknings) interesser. Fremmedsprogsundervisningen og faglige og teknologiske ressourcer samles således i én enhed. Herigennem skabes synergier mellem de forskellige fag og ansatte (sprogundervisere, sprogforskere og sprogtilegnelsesforskere). Et LC har en organisatorisk struktur, der kan bidrage til løsningen af ressourceproblemet forbundet med den dyre drift af sprogfagsundervisning. Mange institutioner fokuserer på kerneydelser i sprogundervisningen og nedprioriterer andre væsentlige dimensioner som f.eks. interkulturalitet, multikulturalitet, teknologiske redskaber i sprogundervisningen mv. I et LC kan forskningen i disse områder samles på en måde, hvor de komplementerer hinanden, og ekspertviden på ét område f.eks. interkulturalitet kan udnyttes i flere forskellige sprog. Uddannelsesrådet var generelt meget positivt indstillet over for forslaget. Forslaget kunne være en egnet strategi for fremmedsprogsundervisningen ikke blot på SDU men i hele landet. Overordnet blev der peget på stor utilfredshed med den politiske indsats i forhold til fremmedsprogsundervisning, og der blev fremhævet et stort ønske om en national strategi på området. At bl.a. Dansk Industri ved flere lejligheder har fremført mangel på sproglige kompetencer i erhvervslivet, har ikke manifesteret sig i politiske tiltag. Der blev som forbedringspunkt til det fremsatte forslag fra aftagerside peget på, at forslaget burde knytte bedre an til omverdenen. Forslaget er primært udarbejdet ud fra et universitært perspektiv. 6

7 Der er ikke beskrevet noget i forhold til f.eks. erhvervskontakt, finansiering m.v. Der er vigtigt, at fastlægge LC s profil også udadtil. Endvidere blev der peget på en skærpelse af argumentationen. Forslaget burde således bedre belyse, hvorfor det er vigtigt at have fokus på sprog. Dette vil også være nødvendigt, hvis forslaget skal løftes op og drøftes på det politiske niveau. LC beskæftiger sig med sprog i videste forstand, men spørgsmålet er, om LC skal levere andre ydelser også med henblik på finansiering. Der var f.eks. forslag om afholdelse af sommerkurser for studerende, efteruddannelse for sproglærere, opkvalificering af undervisere, der skal undervise i engelsk, udbud af en samlet pakke af (sprog)moduler målrettet erhvervslivet. Der var i uddannelsesrådet forskellige holdninger til, om udbuddet af sådanne kurser allerede fandtes, eller om de fortsat efterspørges på et niveau, som kun universitetet kan levere I forhold til en fremtidig undervisningsstruktur blev det fra uddannelsesrådets side endnu en gang påpeget, at udlandsopholdet er uhyre vigtigt og burde gøres obligatorisk. De studerende kan kun få den sproglig kulturelle vinkel på deres uddannelse ved at rejse ud, og det er ikke mindst disse erfaringer, der efterspørges i virksomhederne. Et LC kunne måske være med til at sætte mere fokus på studerendes udlandsaktiviteter, og i forlængelse heraf blev der fra aftagerside peget på, at CL evt. kunne indgå i et samarbejde med andre lande. Heroverfor pegede undervisere dog på, at LC nu først skal bygges op internt med bred forankring, hvorefter det så kunne være en idé at inddrage andre end humaniora. Sammenfattende lagde uddannelsesrådet vægt på, at forslaget om LC suppleres med omverdensbetragtninger, at LC evt. indgår i aktiviteter vedr. studerendes udlandsophold, og at forslaget skærper argumentationen for prioritering af sprog. AD. 3. Forslag til styrket samspil mellem humaniora på SDU og omverdenen Der er iværksat et visonsarbejde ved det humanistiske fakultet med det formål at give humaniora fornyet styrke oven på konsekvenserne af dimensioneringen. Et væsentligt omdrejningspunkt er, hvordan beskæftigelsesgraden for de humanistiske kandidater kan fremmes bedst muligt. Der er til initiering af nye initiativer afsat 50 mill. kr. TRILO (Team Research i Innovation, Ledelse og Organisation), der er en gruppe af forskere og undervisere, har udarbejdet: Indspil til Humanistisk Fakultets visionsarbejde: SDU Humaniora i et styrket samspil med omverdenen til gavn for relationerne mellem studerende, forskere og omverdenen. Forslaget blev præsenteret af en af forfatterne, Ph.d.- stipendiat Bjarne Christensen. Bjarne Christensen uddybede formålet med forslaget, der overordnet går på at styrke og øge samarbejdet mellem universitetet forskning og undervisning OG omverdenen, således at 7

8 jobmulighederne for kandidaterne øges samtidig med at kandidaterne møder erhvervslivet velforberedte. Udbuddet af kandidater er langt større end efterspørgslen, hvilket betyder, at der skal skabes nye job i organisationer, der ikke tidligere har ansat akademikere, og her ses et potentiale i de små og mellemstore virksomheder (SMV er). Forslaget fra TRILO indebærer: - Ansættelse af en konsulent ved det humanistiske fakultet, der skal arbejde for at udvikle omverdenensrelationerne i regi af undervisning og forskning. I forvejen er der på SDU oprettet enheden SDU-erhverv, der overordnet fungerer som erhvervslivets indgang til forskere og studerende. Forslaget ønsker dette understøttet på fakultetsniveau, således at konsulenten skal varetage opgaver, der er målrettet og tilpasset Humaniora. - Humanioramodellen skal suppleres til fremadrettet også at omfatte: Aktiv læring og omverdensinddragende, aktiverende undervisning. Her tænkes på, hvordan både forskere/undervisere og studerende kan etablere relationer i omverden ved at inddrage disse i undervisningen i form af oplæg fra eksterne oplægsholdere, besøg i eksterne organisationer, aktuelle cases i undervisningen m.v. - Videre udvikling af projekter om undervisning og forskning med inddragelse af universitet, offentlig-, privat- og frivillig sektor. - Fokus på kompetenceafklaring for de studerende, således at de bevidstgøres om den værdi, de med deres viden og kompetencer kan skabe i omverdenen. Efterfølgende udspandt der sig en livlig diskussion om forslaget. Et af fokuspunkterne i denne var konsulenten og dennes rolle. Fra underviserside blev fremført på trods af forskellige erfaringer med SDU-Erhverv at konsulenten skulle samarbejde med SDU-erhverv og forskerne. Et af argumenterne i denne sammenhæng var, at virksomhederne kun bør have ET sted, hvor al henvendelse skal rettes. Der var bred enighed i uddannelsesrådet om dette synspunkt. Aftagerside roste initiativet fra TRILO, men pegede på, at forslaget fremstod som en defensiv vision. Forslaget burde vendes og i stedet skulle virksomhederne informeres om, hvad humanisterne kan bidrage med i forhold til vækst og hvordan (gerne i kr. og øre). M.a.o. at få beskrevet, hvad gevinsten er for virksomheden ved at ansætte en humanist. Dette budskab vil være salgbart! Endvidere vurderede aftagerne ikke, at konsulenten vil kunne udfylde den påtænkte rolle som skaber af omverdensrelationer. I stedet kunne en konsulent ansættes til at klæde forskere/undervisere på, så de selv vil kunne agere i forhold til virksomhederne og deres behov. Denne læring ville også kunne indgå i undervisningen. Fra underviserne blev påpeget, at det er et generelt problem, at hovedparten af undervisere aldrig har været i kontakt med virksomheder. 8

9 Der var generel stor opbakning til den øgede fokus på kompetenceafklaring for studerende på Humaniora. Det er uhyre vigtigt, at den studerende i sit virksomhedsopsøgende arbejde, er klædt på til mødet med virksomheden og kan formidle, hvad han/hun kan tilbyde virksomheden. I forlængelse heraf tilbød et medlem af uddannelsesrådet at stille sig til rådighed som dommer i en session, hvor studerende som opgave skulle præsentere sig og sine kompetencer på 3 minutter. Forslaget blev meget positivt modtaget. AD. 4. Masteruddannelsen i IVK Flemming Smedegaard informerede om masteruddannelsen ved IVK, og som nu gennem 10 år stort set har haft samme studieordning. Uddannelsen har generelt haft et tilfredsstillende antal studerende og dermed givet et pænt overskud. Den blev uden problemer akkrediteret i Uddannelsens særkende rent strukturelt i forhold til andre masteruddannelser er: 1. Modulopbygningen, der giver en stor fleksibilitet i forhold til at kunne vælge enkeltmoduler på forskellige tidspunkter eller til vælge alle. Erfaringer viser, at studerende der starter op med enkeltmoduler, ofte ender med at tage hele uddannelsen. 2. Varigheden på 2 ½ år. Dette giver den studerende bedre mulighed for at tilpasse studiet til et erhvervsarbejde. 3. Tilstedeværelsesundervisningen. De studerende prioriterer klasseundervisning frem for fjernog/eller weekendundervisning. Der lægges nu op til et 10-års eftersyn af uddannelsen med henblik på justeringer også for at sikre, at behovene hos aftagere de private og offentlige virksomheder fortsat imødekommes. På opfordring karakteriserede Flemming Smedegaard den typiske masterstuderende som en erhvervsaktiv person ml år, motiveret af ønsket om at lære kommunikation eller om et fremtidigt arbejde med kommunikation. Ca. 60% af de studerende kommer fra det private erhvervsliv og 40% fra det offentlige. Det er altovervejende arbejdspladsen, der betaler for uddannelsen. Undervisere er typisk universitetsansatte, mens 1/3-1/4 er undervisere udefra. Flemming Smedegaard pegede på, at der evt. ville kunne laves et fremtidigt samarbejde omkring masteruddannelsen med Slagelse bl.a. også med baggrund i, at mange af de studerende kommer fra Sjælland. Endvidere er der på campus Slagelse allerede ansat forskere/undervisere med henblik på den planlagte kandidatuddannelse, og da denne indtil videre er skrinlagt, vil de faglige kompetencer kunne bringes i spil på masteruddannelsen. Astrid Jensen foreslog, at gennemførelsen af modulerne evt. kunne deles mellem Odense og Slagelse. En tidligere underviser på masteruddannelsen og nu også medlem af uddannelsesrådet pegede på, at uddannelsen har et meget stærkt teoretisk fokus og foreslog derfor, at der i forbindelse med en revision kunne lægges mere vægt på det rent praktiske. Endvidere at der for nye udefrakommende undervisere blev lavet en ekstern lektorpakke, således at underviser ikke skulle bruges ressourcer på at finde rundt i den universitære organisation og i dens mange bestemmelser og krav. 9

10 Derudover pegede aftagerside også på muligheden for fremadrettet at arbejde mere med digital læring og evt. bruge dette i forhold til markedsføring. Endelig blev nævnt selve titlen: International Virksomhedskommunikation. International lever måske ikke helt op til forventningerne om en sproglig fokusering og Virksomhedskommunikation associerer mere til en privat virksomhed fremfor at omfatte både den private og offentlig virksomhed. AD. 5. Eventuelt Der var intet til dette punkt. AD.6. Fastlæggelse af næste møde Næste møde vil blive afholdt torsdag den 19. maj 2016 fra kl på Campus Slagelse 10

Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation Referat af møde i IVK s uddannelsesråd onsdag den 20. maj 2015 I mødet deltog følgende af uddannelsesrådets medlemmer:: Forbundsformand

Læs mere

Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation Referat af møde i IVK s uddannelsesråd torsdag den 19. maj 2016 I mødet deltog følgende af uddannelsesrådets medlemmer:: Forbundsformand

Læs mere

Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation 1 Syddansk Universitet - Studienævn for International Virksomhedskommunikation Referat af møde i IVK s uddannelsesråd torsdag den 17. november 2017, SDU Odense I mødet deltog følgende af uddannelsesrådets

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 02-2011 Dato: 25. januar 2011 Sted: Kolding, lokale K 2.51 Mødet påbegyndt

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE. Referat af IVK-studienævnsmøde den 20. august 2015 kl på Campus Odense

SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE. Referat af IVK-studienævnsmøde den 20. august 2015 kl på Campus Odense SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE FS/mp International Virksomhedskommunikation 23. august 2015 Referat af IVK-studienævnsmøde den 20. august 2015 kl. 14.15-16.30 på Campus Odense I mødet deltog: Flemming Smedegaard

Læs mere

Styrk dine karrieremuligheder væsentligt og søg ind på elitemodul

Styrk dine karrieremuligheder væsentligt og søg ind på elitemodul Styrk dine karrieremuligheder væsentligt og søg ind på elitemodul Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet i Odense har som den eneste kommunikationsuddannelse

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER Mødenr.: 05-2014 Dato: 25. juni 2014 Sted: Kolding, lokale S 35 Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 10.55 Udsendt

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 10-2010 Dato: 08. december 2010 Sted: Kolding, lokale K 2.51. Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 12.00 Udsendt af: Karin Esmann

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Referat fra aftagerpanelmøde på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)

Referat fra aftagerpanelmøde på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab Referat fra aftagerpanelmøde på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) Tid: Onsdag den 24.8. 2016 kl. 17.00 19.00

Læs mere

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen Til medlemmerne af Center for Journalistiks Styrelse Referat af styrelsesmødet fredag den 7. november 2014 Til stede: Per Westergaard, Nicolai Malchow-Møller, Jens Ringsmose, Karsten Baagø, Anders Møller-Nielsen,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT REFERAT - OFFENTLIGT

ENDELIGT GODKENDT REFERAT - OFFENTLIGT ENDELIGT GODKENDT REFERAT - OFFENTLIGT STUDIENÆVNET FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE DAGSTUDIER I KOLDING Mødenr.: 01-2007 Dato: 6. februar 2007 Sted: Kolding, lokale 3.03 Mødet påbegyndt kl.: 9.00 Mødet afsluttet

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder:

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Informationsvidenskab i Kolding Informationsvidenskab i Odense Kommunikation og

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

IVK-DAGEN 2015. netværk viden fællesskab

IVK-DAGEN 2015. netværk viden fællesskab IVK-DAGEN 2015 netværk viden fællesskab Velkommen til IVK-dagen 2015 Universitetets årsfest er i år blevet flyttet fra første til sidste fredag i oktober. Sidste fredag i oktober har vi de seneste år haft

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen Rektoratsmøde den 12. april 2010 Punkt 1, bilag 1b: Den faglige udviklingsproces Noter fra 2. faglige strategimøde i den samfundsvidenskabelige familie. AARHUS UNIVERSITET NOTAT Noter fra 2. faglige strategimøde

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 3. april 2013 LGB/lip/lb/lg

SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 3. april 2013 LGB/lip/lb/lg SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 3. april 13 LGB/lip/lb/lg Uddannelsesrådsmøde Der indkaldes til møde i Uddannelsesrådet tirsdag, den 9. april 13 kl. 13.00 15.00 i mødelokale 6 ved Institut

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER Mødenr.: 04-2013 Dato: 20. marts 2013 Sted: Kolding, lokale S. 36 Starttidspunkt: 14.00 Sluttidspunkt: 15.35

Læs mere

Referat af strategimøde nr. 1 på Det Erhvervssproglige Fakultet (SPF)

Referat af strategimøde nr. 1 på Det Erhvervssproglige Fakultet (SPF) Referat af strategimøde nr. 1 på Det Erhvervssproglige Fakultet (SPF). Dato: Onsdag den 20. november 2002 Gruppe: B Inviterede deltagere Hanne-Grete Andersen Karin Balsgart Dorrit Boilerehauge Lone Damsgaard

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT REFERAT OFFENTLIGT STUDIENÆVNET FOR DE GRÆNSEOVERSKRIDENDE STUDIER. Mødenr.: Dato: 26. juni 2013 Sted: Flensborg, lok.

ENDELIGT GODKENDT REFERAT OFFENTLIGT STUDIENÆVNET FOR DE GRÆNSEOVERSKRIDENDE STUDIER. Mødenr.: Dato: 26. juni 2013 Sted: Flensborg, lok. ENDELIGT GODKENDT REFERAT OFFENTLIGT STUDIENÆVNET FOR DE GRÆNSEOVERSKRIDENDE STUDIER Mødenr.: 06-2013 Dato: 26. juni 2013 Sted: Flensborg, lok. 111 Mødet påbegyndt kl.: 12:30 Mødet afsluttet kl.: 15.00

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Torsdag den 29. januar 2015, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Torsdag den 29. januar 2015, kl. 15 30. januar 2015 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Torsdag den 29. januar 2015, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Oplæg Om metoden Veje til arbejdsmarkedet Den første tid i jobbet- kompetencekrav

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 09-2012 Dato: 31. oktober 2012 Sted: Kolding, lokale K 2.51 Starttidspunkt:

Læs mere

Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne. Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut. 6. marts 2012 UU, Staldgården 13.00/15.

Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne. Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut. 6. marts 2012 UU, Staldgården 13.00/15. Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 15. marts 2012 Mødereferat Referent Ulla Lykke Rasmussen Direkte telefon 79 79 19 21 E-mail ulra@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr. Kolding Uddannelsesråd Emne Kolding

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE 13. JUNI 20013 UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE BERIT EIKA, PRODIEKAN FOR UDDANNELSE, PROFESSOR, PH.D. HEALTH, AARHUS, DANMARK præsen TATION 1 BERIT EIKA 25 educational and research

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere