lip HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1924 STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLtoTEK LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1924

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lip HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1924 STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLtoTEK LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1924"

Transkript

1 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 73. BIND 1. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 73 lére LIVRAISON 14 HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1924 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1924 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIÉ PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KOBENHAVN BIANCO LUNGS BOGTRYKKERI 1925 lip DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLtoTEK DANMARK

2 Tidligere udgivne Publikationer vedrorende Bolig og Huslejeforhold. Publications antérieures sur le loyer et le logement. Statistisk Tabelværk: 5. Række, Litra A, Nr. 11 (1911). Statistiske Meddelelser: 4. Række, 52. Bind, 2. Hefte (1916) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923). Trykfejl: Side 102 Linje 5 f. o., 1916, lees 1924.

3 Forord. I 89 i Lov 12. September 1919 om Statens Tjenestemmnd er det fastsat, at der en Gang aarlig skai indhentes Oplysninger om Huslejen for almindelige Beboelseslejligheder for Kobenhavn, Frederiksberg og Gentofte Kommuner, samtlige Kebstadkommuner og mindst 100 Landkommuner med starre bymmssige Bebyggelser. I Henhold til donne Lovbestemmelse er der siden 1919 hvert Aar i November Maaned foretaget Undersogelser Huslejeforholdene. Resultaterne Undersegelsen i 1924 foreligger i nærværende Hefte. Spergeskemaer blev udsendt til 119 Landkommuner, idet der for disses Vedkommende dog kun blev sagt Oplysninger om udlejede Lejligheder. Med Hensyn til Stoffets Omfang og Ordning slutter denne Under sogelse sig near til de foregaaende, idet man dog foruden den sedvanlige Opgerelse over Huslejens Storrelse tillige for 1924 har fore taget en ret detailleret Opgerelse Beboelsesforholdene. Man har herved ikke blot sagt Oplysning om Antallet Beboere i de enkelte Lejligheder, paa hvilket Grundlag man har opgjort Antallet over befolkede Lejligheder, men man har tillige sogt Oplysning om Antallet samboende Familier og om Antallet of Familier i Lysthuse, ulovlige Kvistbeboelser o. lign. Seiv om disse Oplysninger ikke kan antages at were helt fuldstmndige, navnlig ikke for Provinsens Vedkommende, vil de dog i Forbindelse med de halvaarlige Opgorelser over Antallet of Familier under kommunal Boligforsorg formentlig were of Betydning til Belysning of Boligforholdene i de forskellige Byer. Det statistiske Departement i August ADOLPH TENSEN. Hans Cl. Nybelle.

4

5 Indhold. Kort over Hovedstaden (med Inddeling of Kobenhavn i hygiejniske Distrikter).. Tabel I. Hovedstaden: og aarlig Lejeværdi... II. Hovedstaden: Lejlighederne fordelt efter aarl. Lejevaerdi.. III. Provinsbyerne: og aarlig Lejeværdi... IV. Provinsbyerne: Lejligh. fordelt efter aarlig Lejeværdi.. V. Landkommuner: og aarlig Lejeværdi... VI. Landkommuner: Lejligh. fordelt efter aarlig Lejeværdi.. VII. Lejlighedernes Fordeling efter Værelseantal i Forbindelse med Antallet Beboere... VIIIa. Overbefolkede Lejligheder... VIIIb. Stærkt overbefolkede Lejligheder Oversigt over Undersogelsens Resultater A. Huslejeforholdene 1. Hovedstaden og Provinsbyerne a. Lejlighedernes Antal og Sterrelse b. Huslejens Sterrelse c. Huslejens Stigning d. Huslejen i ny Lejligheder. Lejestigningen i gamie Lejligheder 2. Landkommunerne B. Beboelsesforholdene 1. Det gennemsnitlíge Antal Beboere pr. Lejlighed 2. Overbefolkede Lejligheder.. 3. Samboende Familier Fransk Resumé Side Carte de la capitale (les communes de Copenhague, de Frédériksberg et de tiento f te, avec division de Copenhague par les districts d'hygiène). Tabl. I. La capitale: Nombre des appartements et loyers annuels. II. La capitale: Les appartements répartis selon le loyer annuel. III. Villes de province: Nombre des appartements et loyers annuels. IV. Villes de province: Les appartements selon le loyer annuel. V. Comm. rurales: Nombre des appartements et loyers annuels. VI. Comm. rurales: Les appartements répartis selon le loyer annuel. VII. Les appartements répartis selon le nombre des pièces et le nombre des habitants. VIIIa. Appartements surpeuplés. VIIlb. Appartements fortement surpeuplés. Aperçu général des résultats de la recherche. A. Les loyers: 1. Villes (la capitale et les villes de province): a. Nombre et grandeur des appartements. b. Loyers. c. Augmentation des loyers. d. Loyer des appartements nouveaux. Angmentation du loyer des appartements anciens. 2. Communes rurales. B. Conditions d'habitation: 1. Nombre moyen des habitants par appartement. 2. Appartements surpeuplés. 3. Familles habitant le mime appartement. Résumé en français.

6 .4. ', :.,.... i I..,, e.,..iw.wci r'''r&.;..0., r I...,,. /,,, I g'".,. ' A,,. I. =MVP i.1,v': I,.., Ne:=Z 0., I..._... i 400,)0 '110MeRIIIR Wilkie,....fi,if. : El e ItZ:7x via.4.1% :..?, iii4. I tt6r_. P 1..7'.. 7 :::. V 7 r,i±...:. DD ' di ff Tpall! '1 :. 0, co. hri N. r \ 1 "'"v..''."' k' \ i 14. fidil..,?fa / 4ki\IVI.11 ' `41Virr" =,, It...'416..,,iii Vit : 4`.41.;,*,0_,I'.. 10Iii IN rag &O 4''''''*1,444.'.. _,'E itilw rdlalli 8 '7,r3 ' 9,0,'.,_...'`,,, \, 1.".&.,1, Os : ; rt...,_.41..!.0. '.\ \ \ \\\4141"',110, alialhitt iri,v 4,...,,,\ 0v,!.0:) 'q' I.r. /k " ' ', Y>, ':,".1. ''.,,,,,,i,..):, \.\\,. _.,..c.i74. 0 ' ':"; 4 r I ' \, 1. _...,....:I.; BOtt?,,,1: 3;;, \V:= '... "....!.*4.19, / ' "".,,,,7,::',.....,..Ir...v2..11,, )1,... v,,...,,. /143.a.. iu ' (<3,,,q,A.. D. p, 4 A,,REsuND.,..it'N. 4kl' 3...., ' 4.,/ 41k...Q ' ii sri,.;,, ir.,...,. p,,,,,, v Llt,..,. '465firti r. s!;'k _ \'...', 4 '..,. I, N on,w E ES R0 b "li r` \''.'s TO/.0.: ou II\, '. '' ', CD _..._.,:,.,,,2,. :,,,I..:,.,../..'...) ', *;', i i. 0..? )1 ::.:, "ei /,, \...,,...7,.. c, 04 I ' 0 0, t t; dtk..,,.. ' ' ' L..,./. aï i,,,,,,.., 0 i s,'/$4[01),>. ir ot,.,,.,,...,,s...i...:... \,, 0,, i ' '.. a.,.,,,, <7. ',,,.,0,. 1.. '.r. ;,..4..,.,,,,.:... \. %.,.,.... %...,.....r. ' e NI,.\ \'.,t!', al ',* 4 /v., 4: % f...,,,:,,iii. /,,.40,, ' _, i.. s..' V, 4:,,, t ;IV 1, NY 41 ' '''s, Ni7,7..;,'..11 \ % ''''. ' % j ' 4 c7f,'"*; l,,,),... f.,..., ' ' i, r '...,,,,f4',,,!,,, A 1.,..,... _,.. (.4. ', 4,,.)1..77"00, I I,.'.:4P0,... 77,.: s }. 4,, I, ''''..,_1, 11 ' '...:, 1 if 1, f),rodovre.4 *_.. e ', '' s '. ''' I /,...%,..., 1 \\_,,, ti;,, ; ',I,,,e....,,,,,. i _..., ' wijil 40c,.., i t,,,,,,., r4,,,, 1,,, ,., 7,, _.., IFIH, >.._,a.9,,...7.,,,,.,, _,,,_L. ph ) vill i lik. 84' 7 i ' ' I,_,,,ti. I I 0 A I i 1 s " p 1 '....,. /,. _A 0 w'd..,.,4.,,, '1,.., / L...1 a a, u 7 ' 7,,..,' 1 ',.t,' 1. I, m '.,',,..t...,.1.' ' 4 ',..,141F,;.',.."...,' A. _...:7,1,,,..., ;;. 1 m "t.., t.,,... L _14....M AM..`." N ' ''I: ' ::..,' " *,6i.'L''''',,, _J 11.,., _.,,,t3c,,o,illist!r.. _,,,, A Iliiiimm,,...:,. um. \. "9.r7,7, e Itt,ts!: ' ;.. IOW T,,E, ) ".., '.4x. 1.. "'L " '. c.',.'.. \>''' ',,, f.:.':;:,. t..4.1 GU.0 iiiii, ' ir. ' dok,0" A,:,. Vin / \,, _,.., 41,,,.1.,(R 0,..._,Ao\I. E, 10+14usami,..,::...0 :,. '... 7,1,. IOC. "illi'?l''.. Soc\c'' _... /,,,,,/:.':',..::,,,,,.. BROND8 iii I we r i ii r " HOVEDSTADEN In d d e l i n g K ob e n h a v n i h y g i e j n i s ke D i s t r i k t e r: 1. Distrikt: Garnle Bys wldre Del. 2. Distrikt: GamIe Bys yngre Del. 3. Distrikt: Gammelholm. 4. Distrikt: St. Anne Oster Kvarter. 5. Distrikt: St. Anne Vester Kvarter. 6. Distrikt: Kristianshavn og Amagerbro. 7. Distrikt: Voldkvartererne. B. Distrikt: Osterbrò. 9. Distrikt: Blegdamskvarteret. 10. Distrikt: Ydre Norrebro. 11. Distrikt: Blaagaardskvarteret. 12. Distrikt: Vesterbro. 13. Distrikt: Valbydistriktet. 14. Distrikt: Bronshojdistriktet. 15. Distrikt: Sundbyerne. ", de : 41"'r'iv: '. A,..r.::, 1...'..s ''' ya L.B.Y i', I..,....I,. Y '''''''''' l'',, ' i Ai..., i t:. % s.',.% 0.Ak 11, ". ' I 1 j:. '7;5it *.' :1 ' 11;± A ' //. r ' / ' ', 0 i //// jr*.t4 :'. ' `t.' 100..,. I,,,,'.. IL,...,._,...,, T..,...,,,,3..., 4...let 111/.._,..r11 A,t MILIIPg4 _.,;..,, t...roitalratlyr'i *It R. ir, CRAV P. HviciovR gimps I mow fii 1.,...,, 3:... 0 e, elgi t.* r, I % _,.,...,, , i, I 'i IN rikak:,f(' 1,11ki, 40A ' I \...,,.. oe,...1,,., 00...\, si,r,,3..._..\,.,...,..._.,, 77 Q.,ter Allig,v0.00./4"'",... a ire.046,74,.0 1. I INV!fts laimier _.A.,,,, 1_, 2_93RIT P _.,",. '... tt.,...% fl i VE ORE... II III \...,. \... tt,...7t....,, '.,. issenta i< A L D T R A N.; % lavaillift % , I IlaseHlil:W;;wgl _. L.I.I., iimismi1f I i ell I PP. 1 ' e PI _ T, j, 0 g.,1 1)0 V 1 :' odilim \ dip Ill N woo/ NiiIIII4 IOW 11.11/111,19:01, _Igi IOW Waal ristil or, v Ili isim Al_ loll I II

7

8 1 I 8 Tabel I. Hovedstaden: og aarlig Lejevaerdi Kobenhavn. 1. Distrikt. (Gamin Bys ældre Del) 1 Værelse 2 Værelser el. derover Tilsammen... B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. (Gamie Bys yngre Del) 1 Værelse 2 Værelser el. derover : Ledlge Tjenoteboliger m.v. Barakker, Lysthuse m. v. T11.area Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Saintlige Lejligheder.; Kr. Kr. Kr e e e » 15» » » 1» e»» e 12» e »»» e » » e e » e e » 6» e B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. (Gammelholm) 1 Værelse 2 Værelser el. derover 253 8»»» »» 2 e e » 1 9 e » » 3 e » 1» »» »» e » 2» »»» ,i,..,, e B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder.... I 1) Tjenesteboliger, Barakker m. v. Ikke medregnet. 46» *»» e e 1597

9 I 9 I Tabel I (fortsat). Hovedstaden: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Kobenhavn. 4. Distrikt. (St. Anna Oster Kvarter) 1 Værelse 2 Værelser el. derover Tilsammen... B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. (St. Anna Vester Kvarter) 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. ( Kristiansh. o. Amagerbro) 1 Værelse 2 Værelser el. derover : Ledige g Tjenesteboliger m. v. Barakker, Lysthuse m. v. Tilseamen Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samt. lige Lejlig heder', Kr. KT. Kr. 118 e 1 10 e » e e 36» e 12» e 5 e » » e » e » e» » e e e » » 14 e » » 28 e » 22 e » » e» » » » » 4» » 1» B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder »»» ') Tjenesteboliger, Barakker m. v ikke medregnet

10 I I I 10 Tabel I (fort.sat). Hovedstaden: Antal Lejligh. og aarlig Lejevmrdi Kobenhavn. 7. Distrikt. (Voldkvartererne) 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. ( Osterbro) 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. (Blegdamskvarteret) 1 Værelse 2 Værelser el. derover : Ile Ledige neste boliger, m. v. Barakker, Lysthuse m, v. Tilsammen Aarlig Lejevmrdi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder') Kr. Kr. Kr » » » » » » » »» » » » 10» » e 6» »» r » » » » » 11» » i 92 9» 3» » 9» B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Tjenestebollger, Barakker m. v. ikke medregnet 240 2»»»

11 11 I Tabel I cforteat>. Hovedstaden: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Kobenhavn. 10. Distrikt. (Ydre Norrebro) 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. ( Blaagaardskvarteret) 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. (Vesterbro) 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover : Ledi e g Tjenesteboliger m. v. Barakker, Lysthuse tn. v. Tilaamme Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder') Kr. Kr. Kr » » 2» » 6» »»» » 3» »»» » 6 175» » » » t » 4 t t » ' 2» » 2» t »»» » » » » » B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder »»» ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet.

12 r I 12 Tabel I (tortilla). Hovedstaden: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Kobenhavn. 13. Distrikt. (Valbydistriktet) 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover : Ledi e g e KjepQO I Tjenateboliger m. v. Barakker, Lysthuse m. v. Tilsammen Aarlig Lejevmrdi pr. Lejlighed Band, lige LejlighederlJ Kr. Kr. Kr » » » 9» i 9» » 7» » 9 i Tilsammen... B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. (Bronshoj distriktet) 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover »» » » 4» » 1» » 1» B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder Distrikt. (Sundbyerne) 1 Vmrelse.. 2 Vmrelser el. derover »» » » » » N r~r.,,c) XJoClt ri B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder i» ') Tjenestebolíger, Barakker m. v. ikke medregnet.

13 13 I Tabel I cfortsat>. Hovedstaden: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Hele Kobenhavn 115 Distrikt. 1 Værelse. 2 Vrelser el. derover B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder.... Frederiksberg. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder.... Gentofte. 1 Værelse 2 Værelser el. derover Tilsammen. IIdlejede : Ledi g e Tjenesteboliger m. v. Barakker, Lysthuse ni. V. Tilsammen Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed _ Samtlige Lejlighederl; Kr. Kr. Kr » » »» » » » » 17» »» » » 10» » B. Blandede Beboelsesog Forretningslejligh. Samtlige Lejligheder.... 1) Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »»

14 33 30 I 14 Tabel II. Hovedstaden: Lejlighederne fordelt efter aarlig Lejeværdi Antal 1 Værelses Lejligheder til Kobenhavn. 1. Distrikt I alt... Frederiksberg.. Gentofte Hovedstaden Kr. el. u Kr.175Kr.205Kr. 235Kr Kr. 295 Kr. 325Kr Kr. 355Kr. 385Kr. el. ov.! » » I alt Antal 2 Vaerelses Lejligheder til Kobenhavn. 1. Distrikt I alt... Frederiksberg... Gentofte Hovedstaden Kr Kr. el. u. 275Kr.325Kr. 375 Kr. 425Kr. 475Kr. 525 Kr. 575Kr.825Kr. 675Kr. el. ov. I alt »

15 15 I Tabel II cfortsat> Hovedstaden: Lejlighederne fordelt efter aarlig Lejeværdi Antal 3 Vaerelses Lejligheder til Kobenhavn. 1. Distrikt I alt... Frederiksberg.. Gentofte Hovedstaden 375 Kr. el. u Kr Kr. 525Kr. 575Kr Kr. 675 Kr. 725Kr. 775Kr. 825Kr. 825Kr. el. ov I alt Antal 4 Vaerelses Lejligheder til Kobenhavn. 1. Distrikt I alt... Frederiksberg... Gentofte Hovedstaden Kr el. u. 545 Kr. 645 Kr. 745 Kr. 845 Kr. 945 Kr Kr. I alt Kr. Kr. Kr. Kr. el. over

16 . I 16 Tabel II (fortsat). Hovedstaden: Lejlighederne fordelt efter aarlig Lejevaerdi Antal 5 Værelses Lejligheder til Kobenhavn. 1. Distrikt I alt Frederiksberg.. Gentofte Hovedstaden Kr. el. u Kr. 845 Kr Kr. 945 g Kr Kr Kr Kr. =5 ei. ov » ', ' ( , ' I alt Antal 6 Viands Lejligheder til Kobenhavn. 1. Distrikt I alt... Frederiksberg.. Gentofte Hovedstaden Cr '1945 ei. Kr. u Kr Kr Kr Kr Kr. Kr. Kr I K el. ov. I alt Kr , » » »

17 I i 17 I Tabel III. Provinsbyerne: og aarlig Lejevaerdi Aabenraa. 1 Værelse 2 Vil;relser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Aakirkeby. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Aalborg. 1 Værelse 2 Værelser el. derover : Ledige Tjenesteboliger m. v. Barakker, Lysthuse m. v, Tilsammen Aarlig Lejevoerdi pr. Lejlighed Samtlige Lejlig heder'', Kr. Kr. Kr » » » 3» » » 6» »»» »»»» 3 60» o» » 0» » 1» » 39» 1» 40» » 16» 1» 17 e » 2 w o» 2» » 4» 1» 5 e » n»» e » » » » » » 4» » 7» n B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder »» » ' 9 Tjenestebollger, Barakker m. v. ikke medregnet. Statistiske Meddelelser. 4. Række, 73. 9

18 I 18 Tabel III (lortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejevrdi Aarhus. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder AllingeSandvig. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Assens. 1 Værelse 2 Værelser el. derover Tilsammen... : Ledige Tjenesteboliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejevmrdi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder'; Kr. Kr. Kr » » » e »» »» » e »» »» »»» » 1» »»» e» e e »»» » e»» » e » » » 1» e » 5» » B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. 1) Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »»» » 1342

19 19 I Tabel III (lortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Augustenborg. 1 Vaerelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Bogense. 1 Vaerelse 2 Værelser el. derover : Ledige Tjeneste boliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder') Kr. Kr. Kr. 1 a»»» 1 300» »»» » 1 e »»» »»» »»» » 4»»» 4» »»» » 1» »»» » 1» »»» » » » 3» » » 1 e »» e » 13» 1» 14» » ` B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Bronderslev. 1 Vaerelse 2 Værelser el. derover 14 17»»» » »» e » 1» > 1» a»» »» e » 9» 2» 11» »»» » B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. g Tjenesteboliger. Barakker m. v. ikke medregnet »»» a 920 2

20 I, U III i u I 20 Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Esbjerg. 1 Værelse 2 Va;relser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Faaborg. 1 Va»relse 2 Værelser el. derover natal Lejligheder: Ledige Tjene Baste rakker, boliger Lysthuse m. v. m. v. Tilsammen Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder') Kr. Kr. Kr » » »» » 5» o 3» » » 1» »» »»» » » »»» » 1» »»» » e» » 1» » B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Fredericia. 1 Værelse 2 Va;relser el. derover 21 28»»» » » » e 4» e»» » » 2» oo Mo B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. ) Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »»»

21 i 21 I Tabel III (forteat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Frederikshavn. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Frederikssund. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Frederiksveerk. 1 Værelse 2 Vmrelser el. derover : Ledige Tjenestebouger m. v. Barakker, Lysthuse Tilsam men Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samt. lige Lejlig heder, Kr. Kr, Kr » » » 3 e e »»» » »»» » » » » 1» »» e » 1 e e» e I e» e 1 2» » e » »» » e» e 2 e » 6» 5 e 11» » 2» » B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »» e e 573

22 I 22 Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Grenaa. 1 Værelse ' 2 Værelser el. derover Beboere : Ledige Tjenesteboliger m. v. t0windiitsdt01* Barakker, Lysthuse m. v. Tilsammen Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Be Samtboere lige Lejlig heder'; Kr. Kr. Kr » » e » 1 e e e » 2» e 2» B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. Haderslev. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Haste. 1 Værelse 2 Værelser el. derover » e e e » » » » » 4» e» e e 1 e » 5» »»» » e» e 2 e e » 1 e e 28» 1 e 29» e 5 e e e 5» e » 1 e e B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. Bike medregnet. 3 21»» e » 392

23 23 I Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Helsingor. 1 Vmrelee 2 Vterelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Herning. 1 Vmrelee 2 Værelser el. derover : Ledige Tjenesteboliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m, v. Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samt lige Lejlig heder' Kr. Kr. Kr » » » »»» » » »»» » 1 s » 3» » 4» B. Blandede Beboelses og Forrelningslejligheder Samtlige Lejligheder Hillered. A. Beboelsesloligheder. 1 Vmrelee 2 Værelser el. derover 92 49»»» » 2 6» » » » 1» » 3 a » 1» » 1» lccnmw,1m,1,i B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »»»

24 . I 24 Tabel III cfortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Hjorring. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover Tilsammen... B. Blandede Beboelses og Samtllge Lejligheder.. Hobro. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover Tilsammen B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Holbaek. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover Tilsammen : Ledige Tjenesteboliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samtlige Lejlig heder' Kr. Kr. Kr » » 3» » 1» e» e e 3» e 7» »» » » » 4» »» » 1 e » 3» » 3 e » 2 e » e » e 3 e » 2» » 2 e »»» B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »»

25 . 25 I Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Holstebro. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Horsens. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Hojer. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover lidlejede Eieren : Ledige Tjeneste boliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejévmrdi pr. Lejlighed Samtlige Lejlig heder' Kr. Kr. Kr » e » » » »»» » » e 1» »»» e »» e » e » » » 6 e »»» »» » e » » 3» e 4 e » e» » 6 e»» 6» e 4 e 1» 5» e B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. 1) Tjenesteboliger, Barakker m. v. Pike medregnet.» 2»»» 2» » 328

26 I 26 Tabel III (fortsat) Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Kalundborg. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Kerteminde. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Kolding. 1 Værelse 2 Værelser el. derover.... : Ledige Tjenesteboliger in. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samtlige Lejlig heder' Kr. Kr. Kr » » e » 5 e e 3» » 1 e e 2 e e» »» e e » e e e e e»» e 4 e e »»» e » » » » » 2 e » 2» B. Blandede Beboelses og Forretningsleyligheder Samtlige Lejligheder.. 3) Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »»

27 27 I Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejevmrdi Korsor. 1 Vaerelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Kristiansfeld. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder Koge. 1 Vmrelse 2gVmreiser el. derover : Ledige Tjenestebouger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejevmrdi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder'; Kr. Kr. Kr e » » 5» »»» » 2» e » 2» » e» »»»» e » 2» e » e »» 9 5»» e » 1» » 4» 1» 5 e » 2» » 7» » e e e 7» » x e e » » e » 1» » 2» »»» » 1 e e B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. Brim medregnet » e e » 1626

28 I 28 Tabel III (forteat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Lemvig. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Legeter 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover Tilsammen... B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. Logumkloster. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover : Ledige Tjeneste boliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejevmrdi pr. Lejlighed Samtlige Lejlig heder'; Kr. Kr. Kr. 30 e 1 1» » » »» » 3» » 6 e » 1» » 4» »» »»» e e » e »» e e » 1 e e 1» » »»» » 716 5» e 11 e e » »» e » "» e » 9»»» 9» » e e »»» B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. 1) Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet e»»

29 29 I Tabel III (fortsat) Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Mariager. 1 Vmrelse 2 VmIelseT el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Maribo. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Marstal. 1 Værelse 2 Vmrelser el. derover : Ledige Tjenestediner m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men in. v. Aarlig Lejevaardi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder') Kr. Kr. Kr. 7»» *» 7 59» » e 1» e» e »» e» e »»» »» e g e »» e » e 8» v 10» » e 3» e 5» e 2» e 5» » 4» e »»» e »» e »» e e » 1» e 1» »»» » e e B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet. 7 9» e e » 807

30 I 30 Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejevmrdi Middelfart. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og 8amtlige Lejligheder.. Nakskov. 1 Vmrelse 2 Værelser el. derover of : ste Zane Ledige bouger m. v. Barakker, Lysthuse m. v. Tilsammen Aarlig Lejevrdi pr. Lejlighed Samtlige Lejlig heder' Kr. Kr. Kr e» »» » 6» » 1» » 1» »» e » 4» » »»» » » » e e e » 5» e 1 e » 4» » B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. Nekse. 1 Værelse 2 Værelser el. derover 57 52»»» » » 1 1» e *» » e» »» e e » 1» » 11» 1» 12 e » 9 e 3» 12» CO eli CO.icoad,coNelv rlti ri rl CO » B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet. 6 22»»» » 793

31 ' 31 I Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejevrdi Nibe. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Nordborg. 1 Vmrelse, 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Nyborg. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover : Ledige Tjenesteboliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men M. V. Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samt. lige Lejlig heder' Kr. Kr. Kr »» » » 2» » 1» » 3» »»» » 2» » 2» » »»» i »»» » 1» » » 2» »»» »»» »»» » 5» 1» 6 i i »»» i i i » » 3» » 3» a 3 i » 4 i » 3» » B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. Skke medregnet » i» i 2665

32 'i I 32 Tabel III (fortsat). Provins'byerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejeværdi Nykebing F. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder Nykobing M. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover lidlejede : Ledige Tjeneste boliger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejevxrdi pr. Lejlighed Samtlige Lejligheder'' Kr. Kr. Kr » 4» » » » 11» » 5» » 7 e » 1» e 10» » e»» » » » » 1» » » 1» e 1 e e 2» » 2» e B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. Nykobing S. 1 Vmrelse 2 Vmrelser el. derover 64 38»»» e e» 1» » » » » 11» e » 5» e 1 e e s s: I: a s » B. Blandede Beboelses og. Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »» e e» 729

33 I 33 I Tabel III (fortsat). Provinsbyerne: Antal Lejligh. og aarlig Lejevaerdi Nysted. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Neestved. 1 Værelse 2 Værelser el. derover B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. Nerresundby. 1 Værelse 2 Værelser el. derover : Ledige Tjeneste bouger m. v. Barakker, Tilsam Lysthuse men m. v. Aarlig Lejeværdi pr. Lejlighed Samtlige Lejlig heder' Kr. Kr. Kr. 12»» e» 12 76» »» » » 1» » 1» » 2» » 5» 1 e 6 e » 1» e » e e » e » » » » » 6 e » 6» » 4» » »» » » e » 1» e 2» e 1» »»» » 2» B. Blandede Beboelses og Samtlige Lejligheder.. ') Tjenesteboliger, Barakker m. v. ikke medregnet »» e Ï 1579 Statistiske Meddelelser. 4. Rook

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 68. BND 1. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4me SÉRE TOME 08 lme LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 1922 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1922 UDGVET AF DET

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. R EKKE 76. BND 2. HtEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES Arne Sf.RE TOME 76 2me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 1925 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1925 UDGVET

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 70. BIND 5. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 70 5ième LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1923 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1923

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 84. BIND 1. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 84 Pre LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1928 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1928

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER BEKKE 3 BND 2 HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SÉRE TOME 3 2me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 920 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 920 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD K. DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. EKKE 89. BND 5. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4me SÉRE TOME 89 5me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 1930 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1930 UDGVET AF

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

/`// HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD I DE STÖRRE PROVINSBYER NOVEMBER /c/ STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN -42

/`// HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD I DE STÖRRE PROVINSBYER NOVEMBER /c/ STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN -42 DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 77. BIND 2. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SÉRIE TOME 77 2me LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD I DE STÖRRE PROVINSBYER NOVEMBER 925 /`// LOYER

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche 32 TABEL 33. Lejlighedernes Udstyrelse 935. des aj'7artements 935. Samlet Heraf havde dont munis de Antal Badeindretning bain Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad Vand varme to I alt bain

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER REKKE 9 BND HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SAME TOME 9 me LVRASON HUSLEJEN BYERNE NOVEMBER 98 LOYER DANS LES VLLES NOVEMBRE 98 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces.

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces. 165 20,3 25 TABEL 29 Sessionsresultaterne og de Værnepligtiges Højde Resultats des conseils de revision et taille des conscrits 1936/40 1931/36 A Sessionsresultaterne for A a r e t :' 1944 1943 moyenne

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE.

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE. DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER. REKKE 2. BND 2. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES One SÉRE TOME 2 2ème LVRASON HUSLEJEN PROVNSBYERNE. 9 LOYER DANS LES VLLES DE PROVNCE 9 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RIEKKE 7. BIND 3. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SERIE TOME 7 3me LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 940 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 940 UDGIVET

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere