Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X"

Transkript

1 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2009 INDHOLD Leder: Finanskrisen rammer også benzinforhandlerne! Ombygningen følger tidsplanen Overordnet aftale er tæt på Forhandlerforening konstitueret Go on men ikke så hurtigt Bilvask uden investering Nye satsninger har båret frugt Langtidsholdbar amerikaner Profil: Man skal holde sig til det, man kan Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: For mere information kontakt venligst Paulo Nielsen på tlf eller mail Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: Uno-X. Buddingevej Søborg.

2 LEDER KOLOFON: Finanskrisen rammer også benzinforhandlerne! Udgiver Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, BFR Hammerholmen 39A, 1. sal, 2650 Hvidovre Telefon: Fax: Kontortid: Redaktion BFRs forretningsudvalg. Ansvarshavende redaktør Ernst Korff, formand for BFR Telefon: Journalist Hans Rømer (DJ) Telefon: Telefax Redaktionel målsætning At give landets benzinforhandlere teknisk, økonomisk, juridisk og merkantil information At orientere benzin- og kioskbranchen om aktuelle forhold At orientere BFRs medlemmer om foreningsspørgsmål Oplag eksemplarer Benzin & Kiosk distribueres til danske benzin- og servicestationer, kiosker, leverandører og grossister tilknyttet benzin- og kioskbranchen. Udgivelse Seks gange årligt. Næste gang medio juni Deadline for materiale til bladet er den 26. maj (Redaktionen af dette blad sluttede den 18. marts 2009) Annoncer Peter Rütt Stengade 47, 3000 Helsingør Telefon: Mobiltelefon Grafisk produktion KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A Telefon: Fax: ISSN: Benzinforhandlerne oplever på lige fod med så mange andre erhvervsdrivende, at omsætning og indtjeningsmuligheder presses ualmindeligt hårdt i disse tider. Mange er ramt af faldende benzinpriser med deraf følgende lagertab. Derudover må de forvente, at de fleste kunder er blevet mere tilbageholdende med deres indkøb på trods af, at finanskrisen som udgangspunkt ikke rammer almindelige forbrugere i væsentligt omfang, så længe man kan bevare sit arbejde. Finanskrisen har dog den ulempe, at også benzinforhandlere har brug for likviditet og kapital. Branchen er for de fleste pengeinstitutter ganske ukendt. Derfor oplever mange forhandlere, at pengeinstitutterne ikke har forståelse for branchens spilleregler, så flere af vores benzinforhandlere har likviditetsproblemer. Udgangspunktet er ikke, at det er en dårlig forretning at drive servicestation, men at usikre brancher, som man har begrænset kendskab til, let bliver dem, man først sorterer fra, når bankerne skal frisere deres kundeportefølje igennem som følge af deres finansielle krise. Dette har medført, at Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation har afsøgt markedet for at finde en egnet samarbejdspartner på det finansielle område. Vi er i forhandling med et landsdækkende mindre pengeinstitut, som vil nedsætte en gruppe medarbejdere, der får indgående kendskab til benzinbranchen. Disse medarbejdere vil kunne vurdere de enkelte benzinforhandlere/forpagtere på et fagligt kvalificeret niveau, så det sker ud fra nøgterne tal og er resultatorienteret. Ikke på baggrund af fordomme og uvidenhed om branchen. I gode tider, hvor driften er sund, er regnskabstal ofte en historisk detalje, som man finder frem godt inde i det følgende regnskabsår, og som mest er en information om, hvorledes det forløbne år er gået. I den nuværende situation, hvor pengeinstitutterne løbende vil holdes opdateret, er situationen ganske anderledes. Alle tal skal være tilgængelige månedsvis eller mindst kvartalsvis for enhver servicestation, for at den hele tiden kan opdatere sit pengeinstitut om forretningens drift og udvikling. Jeg skal derfor opfordre til, at man afsætter tid til at sikre, at der sker løbende budgetopfølgning og opfølgning på balancer, så man til enhver tid kan dokumentere overfor pengeinstitutter og leverandører med videre, at man følger sin virksomhed. På den baggrund vil branchen kunne bevise, at den er levedygtig og kan overleve også i krisetider. Hvis et samarbejde med et pengeinstitut skal blive en succes, skal det ske på baggrund af, at de danske benzinforhandlere har fingeren på pulsen med hensyn til, hvorledes virksomheden drives i forhold til det generelle kiosksegment og andre sammenlignelige brancher. Benyt jer af de nøgletal, I får fra benzinselskaberne og benyt jer af den viden, I har, og af de regnskabssystemer og opfølgningssystemer, som er udarbejdet i branchen, så vi også kan dokumentere, at benzinforhandlerne styrer sikkert igennem i krisetider. Vi vender tilbage i BFR, når en samarbejdspartner er fundet og en aftale indgået, så vi kan medvirke til at sikre, at de danske benzinforhandlere også fremover kan få finansieret såvel drift som generationsskifte på lige fod med alle andre selvstændige erhvervsdrivende. Helge Busk Direktør BFR 2 BENZIN & KIOSK

3 Nu vasker vi også Autocamper! Vaskehøjde: 285 cm Vaskebredde: 260 cm Kontakt os på

4 BENZINSELSKABER Ombygningen følger tidsplanen Tidsplanen holder, og de sidste af 63 stationer, som skal have 7-Eleven butik, er færdige i juni. Af Hans Rømer Med to stationer i marts, fire i april, to i maj og to i juni er Reitan Servicehandel nået igennem ombygning af de 63 tidligere YX-stationer, som skal have 7-Eleven-butikker og Shell på forpladsen. Vi holder den tidsplan, som vi har kørt efter i det seneste år, siden aftalen med forhandlerne faldt på plads. I efteråret var vi lidt i tvivl, om vi nåede det, da det var vanskeligt at få fat på de håndværkere, vi skulle bruge. Men her kan vi så sige, at vi har fået lidt Jesper Østergaard oplyser, at 26 af de oprindelige 63 YX-forpagtere, fortsætter i Shell/7-Eleven-konceptet. De 63 forpagtere blev sagt op, så de skulle stoppe som YXforpagtere senest med udgangen af november 2008, og de 26 har så tegnet nye kontrakter som Shell/7- Eleven-forhandlere. Blandt de nye er der enkelte som driver flere stationer. Helt fra starten for tre år siden, havde vi selvfølgelig troet, flere ville fortsætte. Senere mente vi, til, hvad de tidligere havde. Nogle havde også en alder, hvor jeg godt kan forstå, at de benyttede lejligheden til at stoppe helt, siger Jesper Østergaard. Nedjusterede forventninger Da 7-Eleven-konceptet for tre år siden blev præsenteret for de daværende YX-forhandlere, lovede Reitan, at butikkernes omsætning ville stige med omkring 15 procent. Det var forhandlerne noget skeptiske overfor. Denne vækst har også vist sig ikke at kunne holde, og forventningerne er blevet nedjusteret. Vi har også mærket finanskrisen, men jeg synes alligevel, at vi generelt klarer os godt med en gennemsnitlig vækst i omsætningen på 7,1. procent. Vi har nogle butikker som ligger højere, men vi har så desværre også nogle, hvor omsætningen er gået ned i stedet for op, erkender Jesper Østergaard. IT-system Et af kritikpunkterne fra de tidligere YX-forhandlere er, at butikkernes edb-system ikke lever op til det, de har været vant til i YX Energi. Jesper Østergaard oplyser, at der har været holdt møde mellem de skandinaviske direktører om problemet: Stationerner er løbende blevet bygget om fra YX til Shell/7-Eleven. Her er det stationen på Hylkedalsvej i Kolding. hjælp af finanskrisen, hvor ikke alle håndværkere har så travlt, siger administrerende direktør i Reitan Servicehandel Danmark A/S, Jesper Østergaard. at halvdelen ville fortsætte, men vi måtte gennem forhandlingsforløbet erkende, at for mange tidligere YX-forhandlere var vores koncept en meget stor forandring i forhold Vi er enige om, at der hurtigst muligt skal indføres nye butikssystemer, men desværre er det sådan, at indførelse af IT-systemer næsten aldrig går helt efter planerne, så jeg kan ikke sige noget om, hvornår de er færdige, men der vil dog gå mindst et år, vurderer Jesper Østergaard. 4 BENZIN & KIOSK

5 Overordnet aftale er tæt på Finanskrisen vil dog sikkert forsinke processen med at konvertere alle YX-stationer til Uno-X. Af Hans Rømer Der er løbende blevet holdt møder mellem YX-Energi og YX forhandlerforening om, hvordan og hvor hurtigt de nuværende YX-stationer i fremtiden kan blive Uno-X-stationer. Ifølge direktør i YX Energi A/S Bilist, Claus Gottlieb, er parterne nu så langt i forløbet at de om kort tid kan blive enige om nogle grundlæggende ting, så skelettet er klar til, at man kan begynde de individuelle forhandlinger på baggrund af oplægget fra forhandlerforeningen. Der er måske nogle kommaer og andre småting hist og her, der stadig kan ændres, men det er klart, at det, vi har aftalt med forhandlerforeningen, og de aftaler vi har indgået med forhandlere, ændrer vi ikke ved, men der vil altid være lokaler justeringer, siger Claus Gottlieb. Men selv om der så om kort tid kan indgås en overordnet aftale, kan det godt trække lidt længere ud end først planlagt med at realisere den. Inden finanskrisen satte ind, havde jeg en forhåbning om, at vi kunne tage en pose penge og sige. At nu gør vi det her. Den forhåbning er taget fra mig her og nu, men ingen ved, om det kan ændre sig om tre-fire måneder. Lige nu kan jeg konstatere at vore investeringskilder er lige som oliekilder, der er tørret en lille smule ud. De, der sidder ved oliekilderne, er jo også kede af, at olien ikke koster mere for tiden, så alle holder igen, og det mærker vi også. Jeg forventede oprindelig, at vi kunne konvertere i løbet af 2009 og Nu må jeg erkende, at vi nok også skal bruge noget af 2011, før målet er nået, siger Claus Gottlieb. Ingen kontrakter siges op Claus Gottlieb pointerer endnu en gang, at YX Energi ikke opsiger nogen kontrakter, så hvis en YX-forhandler lever et godt liv og driver en god forretning, kan han ikke drømme om at sige kontrakten op. Vi er glade for det samarbejde, vi har, og det vil vi holde fast i for enhver pris. Så hvis nogen siger til os, at de er blevet kontaktet af en konkurrent, taler vi da med ham og ser, om vi kan finde en løsning. Nummer ét vil da være, at vi havde en stor pose penge og kunne konvertere alle stationer efter en plan. Det har vi ikke, så vi er nødt til at tage dem i en rækkefølge. Hvis en station for eksempel står umiddelbart foran et generationsskifte, tager vi den. Men de stationer, der kører godt, og hvor forhandlerne er tilfredse, er der ingen grund til at gøre alt for meget ved lige nu, når vi må prioritere vore midler, som vi desværre er nødt til, siger Claus Gottlieb Målet er en lejeaftale Han bekræfter dog, at strategien ikke er ændret. Alle stationer skal på sigt laves om til Uno-X: Vores strategi og ønske er, at vi kommer til at leve på lejet grund, Claus Gottlieb. og det taler vi med forhandlerforeningen om. Men vi er ikke et stort selskab, der har råd til at gå knivskarpt i et lille land som Danmark og sige, at alt skal være så og så firkantet. Vi går mere efter mennesket, stationen og placeringen end efter konceptet. Så hvis der er en god station med en god forhandler, der ikke ønsker at leje ud, men ønsker at fortsætte som forhandler, indtil han måske skal generationsskifte om nogle år, smider vi ham ikke ud. Vi vil gerne sælge benzin på de gode adresser, vi har. Han vil kunne fortsætte uændret som forhandler, men bare med Uno-X i stedet for YX. Og hvis en forhandler har en kontrakt, der for eksempel løber indtil 2011, tvinger vi ham ikke til at konvertere til Uno-X, så længe kontrakten løber. Omvendt er det også sådan, at hvis en YX-forhandler siger, at han gerne vil være Uno-X-forhandler nu, kan det da godt være, at vi siger, at så vil vi leje af ham, men måske vente til det bliver hans tur. Individuelt Uanset hvor enige vi bliver med forhandlerforeningen og vi bliver enige så vil der altid i sidste ende være tale om individuelle forhandlinger med ejeren af grunden, som skal sætte underskriften. Så dem er vi nødt til bagefter at sætte os sammen med én til én, siger Claus Gottlieb. BENZIN & KIOSK 5

6 PROFIL BFr Forhandlerforening konstitueret Shell/7-Eleven forhandlerne lægger op til en konstruktiv og fremadrettet dialog med Shell og Reitan Servicehandel. Af Hans Rømer Den nystiftede forhandlerforening for Shell/7-Eleven forhandlerne har holdt konstituerende generalforsamling i Odense med 30 deltagere. De blev budt velkommen af Tommy Dupont, Odense, som også redegjorde for foreningens primære opgave, nemlig at arbejde målrettet for at skabe de bedste vilkår for Shell/7-Elevenforhanderne i Danmark gennem en konstruktiv og fremadrettet dialog med henholdsvis Reitan Servicehandel og Shell. Hvilken vej er fremad? Det er altid lettest at køre efter rutinen. Men et generationsskifte kan betyde tiltrængt fornyelse. Martinsen hjælper dig og din nye virksomhed med revision, budgetter og rådgivning, der peger i den rigtige retning. Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding, tlf Bjarke Abel her sammen med Camilla Pihl og Camilla Schjeldal har en Shell/7- Eleven station i Ishøj. Der blev valgt bestyrelse som efterfølgende konstituerede sig. Her blev Bjarke Abel, Ishøj, formand, Lennart Nielsen, Karlslunde, kasserer og Carsten Deleuran, Kolding, sekretær, alle tre valgt for to år. Desuden blev Tommy Dupont, Odense, og Per Kammersgaard, Sønderborg, bestyrelsesmedlemmer og Carsten Schjønning, suppleant, alle tre valgt for et år. Den nye forhandlerforening, der forventer at få medlemmer, er med i Foreningen af Shellforhandlere i Danmark og dermed også i BFR. Det årlige foreningskontingent er fastsat til kroner uanset hvor mange anlæg man er franchisetager for. Der er også nedsat både et samarbejdsudvalg og et vareudvalg. Presserende udfordring Flere emner blev drøftet, men der er ingen tvivl om, at den største udfordring nu er samarbejdet om regnskaberne, siger Bjarke Abel. Vi får ikke leveret vore regnskaber til tiden, vi er usikre på, om de tal, der står i regnskaberne, er rigtige. Og så er der en del af os, som har svært ved at gennemskue de transaktioner, der finder sted på vores afregningskonto. Det er en kæmpe udfordring, som skaber megen utryghed. Det kan skyldes mange ting, men det er klart, at det ikke er acceptabelt, at vi ikke som selvstændige franchisetagere ved, om vi har en positiv eller negativ bundlinje. Hvis man skal kunne styre i forhold til et måske vigende marked, bliver vi nødt til at vide, om budgettet for vore driftsomkostninger holder, og hvor vi står rent økonomisk. Desværre er det et problem, som fylder ret meget, og det er ærgerligt, fordi det overskygger, at alt andet faktisk fungerer godt, siger Bjarke Abel. 6 BENZIN & KIOSK

7 Sig JA til Tulip Fordi Tulip kan levere alt hvad en moderne fastfood butik har brug for. Fordi Tulip har en markant profil på alt fra facadeskilt til pølsepapir. Fordi Tulip er et kendt pølse-mærke, der giver dig en klar konkurrencefordel. Fordi Tulip fortsat vil bygge kvalitet op omkring TULIP-mærket. Fordi Tulip løbende udvikler nye produkter. For yderligere information: Se nedenstående. TFC Fast Food A/S Skivevej 43, 9500 Hobro Tlf Fax

8 KÆDEKONCEPT Go on men ikke så hurtigt Velbesøgte åbent-hus-dage da Go on præsenterede sit nye kædekoncept, og selv om finanskrisen har forsinket etableringen af de første stationer, er optimismen stor. Af Hans Rømer Interessen blandt nuværende og kommende benzinforhandlere for nye tiltag i branchen var stor, hvis man skal vurdere den på baggrund af de cirka 400, som i løbet af to dage besøgte Go ons messe i Billund sidst i januar. Ikke alle var potentielle kunder, men blot almindelig interesserede. Blandt disse også enkelte mulige leverandører til den kommende kædekoncept, som Spar Danmark A/S står bag. De, der står lige for at skulle i gang, og som vi har indgået aftaler med, hænger lidt, fordi det kniber for dem at overbevise deres respektive pengeinstitutter om, at det er en god idé at hjælpe dem med garantistillelsen, som er nødvendig i forhold til leverandørerne, siger salgschef i Go on Gruppen, Arne Albertsen. Han ser dog frem til, at de første stationer snart åbner. I løbet af to dage besøgte omkring 400 Go on-messen i Billund Vores tanker 0505.qxd 12/05/05 12:09 Side 1 Vores tanker er på forpladsen Forpladsstyringssystemer Betalingsterminaler Brændstofstandere og -anlæg Serviceudstyr til forpladsen Elektroniske overfyldningsalarmer Elektronisk niveaumåling Underjordiske rørsystemer Service og installation af udstyr Doms giver dig inspiration til valg af de mest optimale løsninger på forpladsen. Vi leverer, installerer, idriftsætter og servicerer udstyret uanset hvornår på døgnet et problem måtte opstå. Vi påtager os også gerne planlægning og styring af de enkelte projekter. Fra vores afdelinger i Glostrup, Kolding og Aalborg når vi hurtigt ud til hver eneste krog af landet, når det gælder hurtig og effektiv service og reparation. Hvis du ønsker en uforpligtende snak om hvordan du skaber den mest optimale forplads - både i relation til driftsøkonomi og niveauet af kundeservice, er du altid velkommen til at kontakte os. Doms A/S, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tel Fax: Til gengæld har flere af dem, der gerne ville have været i gang, måttet erkende, at pengene ikke sidder så løst for tiden hos landets pengeinstitutter. Det har betydet, at de stationer, som efter planen skulle have været i gang med Go on-konceptet omkring 1. marts, ikke kom i gang. Det kniber ganske enkelt med den nødvendige garantistillelse. En lys og flot butik indgår som en del af konceptet. På messen var opbygget en butik, men en velassorteret bake-off afdeling. Mobilt tankanlæg Mange fandt konceptet økonomisk interessant for selvejerne med en meget flot og velassorteret 8 BENZIN & KIOSK

9 Go ons mobile tankanlæg kan gøre det lettere at blive benzinforhandler på prøve. Salgschef i Go on Gruppen, Arne Albertsen, tage sin primært af brændstoffet, mens marketingchef i Spar Danmark A/S er primus motor i butikskonceptet. butik, som var opbygget specielt til messen. Desuden samlede der sig stor interesse om det mobile tankanlæg, som blandt andet vil kunne stilles op for eksempel ved eksisterende Spar-butikker, som gerne vil sælge brændstof. Her skal intet i jorden ud over, at der skal etableres sikring og olieudskiller, så det vil være en økonomisk overkommelig løsning, hvis nogen ønsker at blive benzinforhandler på prøve. Viser det sig så, at der alligevel ikke er basis for det, kan anlægget let flyttes. Anlægget vil kunne rumme lige så meget som de fleste andre anlæg, og det kan leases. heller ikke vil var ret længe. Vi er i gang på en bestemt lokalitet, oplyser Arne Albertsen. RENTAL Det har aldrig været nemmere! 1.KL. TRAILER UDLEJNING Et præsentabelt bud på en betalingsautomat. Vi har den overordnede standardtypegodkendelse på plads, men det er sådan, at de også skal godkendes de enkelte steder, hvor de skal stilles op. Det første anlæg er ikke etableret endnu, men også her arbejder vi benhårdt på at få et sat op, og det forventer vi Leje Lease Købe Hos Variant Rental kan du frit vælge mellem at leje, lease eller købe dine næste udlejningstrailere. Vi tilbyder et bredt udvalg af udlejningstrailere i bedste kvalitet, til de billigste priser. Herudover tilbyder vi: Er du int og mangler lidt nye udlejningstrailere...? Keld Buhl : BENZIN & KIOSK 9

10 NY BiLVASK WashTec SoftCare 2 + Installeret og monteret + fuld service & kemi i hele levetiden + garanteret oppetid på 99% + fjernovervåget drift + helpdesk & hotline 365 dage + periodisk rengøring af vaskehal* + markedsføringspakke* * Option = WashTec All inclusive Fast pris pr. vask/måned (f.eks. 12,86 kr. pr. vask ved vask pr. år over 7 år - Af øvrige omkostninger tilkommer kun vand, el og slamsugning) kontakt os på

11 Tip EN 13 Er Klip her Er det rigtigt at: Ja Nej WashTec nu leverer maskiner med 1 op til 2,60 m i gennemkørselsbredde? WashTec s nye hjulvasker Wheel Jet 2 er markedets største og passer til 21 fælge? WashTec leverer og dokumenterer 3 markedets bedste oppetid? WashTec med sin helt nyudviklede 4 tørredyse giver markedets bedste tørring? Du ikke engang behøver at købe maskinen, 5 du kan nøjes med at leje den? WashTec kan koble sig op på over maskiner og fjerndiagnostisere dem? WashTec har flere montører på landevejen 7 end alle vore konkurrenter tilsammen? ADAC har præmieret SofTecs som det 8 bedste børstemateriale i hele Europa? WashTec nu leverer maskiner med 9 2,90 m i gennemkørselshøjde? WashTec leverer ca. 6 ud af 10 maskiner 10 til det danske marked? Der står standard maskiner fra WashTec der 11 har vasket over biler, og er still going? Der hver dag bliver vasket over køretøjer 12 i en maskine der er produceret af WashTec? 13 WashTec s nye SoftCare2 kan leveres i flere forskellige lækre designs? Navn: Adresse: Tlf. nr: Sendes til: WashTec A/S Guldalderen 10 DK 2640 Hedehusene Mrk.: Konkurrence Vind en ipod Touch! Kuponen skal indsendes til WashTec senest d. 14. april

12 bilvask Bilvask uden investering WashTec A/S tilbyder koncept med alt inklusive, hvor der betales en fast månedlig ydelse tilpasset vaskepotentialet. Af Hans Rømer Hvad enten bilvask er en egentlig forretning som på en benzinstation, eller det er hos en privat investor eller hos en bilforhandler, giver Wash- Tec nu mulighed for, at man kan få ny eller udskifte gammel bilvask, Månedsydelsen er fast. Man kan uden de sædvanlige risici beregne de samlede omkostninger meget præcist, da All InClusive pakken indbefatter stort set alle de typer af omkostninger man har ved drift af en kunden, som vil kunne vælge til eller fra alt efter ønske og behov, siger administrerende direktør i Wash Tech A/S, Mikael Knøfler. Ved at lade os sørge for at det er den rigtige maskine, der er til rådighed, og at den samlede drift og vedligehold lægges i hænderne på vore specialister, kan kunden koncentrere sig om at drive en god forretning med bilvask. Vi har også indgået aftale med en finansiel udbyder, så kundens regnskab ikke belastes af en anlægsinvestering, som skal afskrives. For nogle kunder vil det også være en fordel, at de hverken behøver at tage penge op af lommen, eller gå til deres egen bank og låne dem og dermed belaste deres kreditmuligheder. Selvom kunden kan få sammensat sin løsning efter behov, pointerer Mikael Knøfler, at den mest gunstige løsning vil være at vælge hele pakken. Mikael Knøfler anbefaler, at kunder vælger hele pakkeløsningen, selv om den kan sammensættes efter behov. uden at kunden skal have penge op af lommen, som ved en traditionel investering. WashTec All InClusive dækker over en samlet pakkeløsning, hvor kunden lejer sin WashTec bilvaskemaskine over 5, 6, 7 eller 8 år. Ydelsen er tilpasset den enkelte kundes bilvaskepotentiale, uanset om der vaskes 400, 800 eller 2000 biler om måneden. bilvask, bortset fra vand, strøm og tømning af slam. Målet er at ramme så præcist som mulig, men der er mulighed for en gang årligt at ændre på ydelsen, hvis maskinen vasker færre eller flere vaske end kalkuleret. Kundetilpasset Der er ingen væsentlige forudsætninger eller forbehold ved tilbuddet, og vi er i stand til at sammensætte den mest optimale pakkeløsning til Klarer det hele Vi har mulighed for at påtage alle de ydelser, der er indbefattet i pakken. Vi har således egne vaskemidler og specialiserede folk, som indjusterer maskinerne. Vi har folk, som rengør vaskehaller, og et landsdækkende net af egne servicemontører, som lynsnart sørger for hjælp, hvis maskinen har brug for det. Desuden leveres vores SoftCare maskiner med aktive modems, så de har et aktivt fjerndiagnosesystem. Det betyder, at vi kan overvåge og eventuelt udbedre fejl fra distancen, siger Mikael Knøfler. 12 BENZIN & KIOSK

13 Nye satsninger har båret frugt Malte Fuel Tech etablerede sig i 2008 atter i Sverige efter tre års fravær, og selskabets forretningsområder har udviklet sig positivt både i Danmark og Sverige. Af Hans Rømer Fuel, Car Wash, Signs og Ai2 er Malte Fuel Tech A/S fire forretningsområder, og alle fire er kendt i benzinbranchen i Danmark. Efter at Malte Fuel Tech for et år siden atter etablerede sig med kontorer i Södertälje, Sundsvall og Halmstad, har de svenske kunder også stiftet bekendtskab med et eller flere af disse forretningsområder. Henrik Schøler, der nu er administrerende direktør i både Danmark og Sverige, kan Malte Fuel Techs ledelse, serviceleder Henning Poulsen, projektleder Michael Storm og administrerende direktør Henrik Schøler. konstatere, at satsningerne har båret frugt. Der har især været stor interesse for selskabets vaskemaskiner og vaskeanlæg både i Sverige og Danmark. Det skyldes blandt andet stadigt større fokus på hele miljøområdet, hvor investeringer i vaskeanlæg betyder både store økonomiske og miljømæssige besparelser. Således kan Rowafil Bionic, der er en ny generation af biologiske rensningsanlæg, som kobles til vaskehaller, nedsætte vandforbruget med 100 liter på en bilvask. Omregnet i penge, giver det en meget stor årlig besparelse. God investering I forbindelse med projektering og etablering af et vaskeanlæg på Shell i Morud er der også tilhørende Rowafil Bionic rensningsanlæg. Vaskeanlægget forventes at vaske 6000 biler om året, og rensningsanlægget vil i ifølge Malte Fuel Techs beregninger reducere vandforbruget, så der på driftsbudgettet kan spares kroner årligt sammenlignet med et vaskeanlæg uden rensningsanlæg. Hele vaskeanlægget kan dermed være betalt i løbet af fem år. Malte Fuel Tech forventer, at dette bilvaskeanlæg hos Shell i Morud hurtigt er tjent ind blandt andet på grund af de store vandbesparelser. Vaskevandet løber fra vaskehallen ned i et lukket tanksystem, hvor mikroorganismer, som spiser olie- og sæberester, sørger for, at vandet renses, så op mod 95 procent af det kan genanvendes. Der benyttes ikke kemikalier, og det er kun et minimum af renset vand, der udledes til kloaksystemet. Endnu er der ikke nogen krav til sådanne anlæg i Danmark, men det er der i Sverige, hvor vore anlæg er godkendt. Med de krav, der stilles i Sverige, er vi også sikre på, at vore anlæg vil kunne leve op til danske krav, når sådanne engang bliver indført, siger serviceleder Henning Poulsen. Han nævner også, at Rowafil Bionic kan benyttes sammen med de eksisterende brønde, så også her kan spares en del penge i forbindelse med etableringen. Fokus på forskelle DNA-molekyler udvikler sig forskelligt, vores kunder udvikler sig forskelligt og det gør vores opgaver også altid. Derfor kender vi ikke til standardløsninger men er til gengæld specialister i individuelle løsninger. Kontakt os på eller og hør hvad vi kan gøre for dig! INDIVIDUELLE LØSNINGER Dansk Revision - Aalborg Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf.: Fax: BENZIN & KIOSK 13

14 bilvask Langtidsholdbar amerikaner Ryko leveres med syv års garanti mod rust og tilpasses i hvert enkelt tilfælde efter kundens behov Af Hans Rømer Malte Fuel Tech har i fem år været forhandler af den amerikanske bilvaskemaskine Ryko, og der kører nu små hundrede af dem i Danmark. Det er USA s altdominerende bilvaskemaskine med en markedsandel derovre på 80 procent. Maskinen adskiller fra andre ved at rammen er bygget i aluminium. Forklaringen er, at bilvask oprindelig var noget, amerikanske servicestationer leverede som gratis service, når kunderne tankede. Når bilvask ikke kostede noget for kunderne, skulle vaskemaskinerne helst kunne holde i mange år, for at investeringen var rentabel, og det er ikke ualmindeligt, at en Ryko-vaskemaskine kører i år, siger administrerende direktør Henrik Schøler, Malte Fuel Tech A/S. I Danmark kalkulerer man med, at de fleste vasemaskiner skal afskrives over fem år, selv om mange dog holder længere. Ryko leveres i Danmark med syv års garanti mod rust, og mange af dem kører mere end dobbelt så længe. Standardkomponenter Rammerne eller basis i Rykos vaskemaskiner er de samme, og så kan der bygges udstyr på dem efter behov. Det er også noget, bilhusene værdsætter, da de sjældent har brug for mere end et par vaskeprogrammer, mens en servicestation eksempelvis gerne vil have mange forskellige Ryko er baseret på en standardramme, som så klædes på efter kundens ønsker vasketilbud til kunderne. Ryko opererer med op til 15 programmuligheder. En af de faciliteter, Ryko slår meget på, er maskinerne højtryksspuler, som arbejder med særligt stor kraft. Desuden er det muligt udbygge maskinen med dobbelte børster, så vasketiden sættes ned til 2½ minut for en luksusvask Ud over den grundlæggende holdning om, at maskinerne skal have lang levetid, skal de ikke være dyrere end andre. Heller ikke i vedligeholdelse. Derfor købes alle dele og komponenter, hos anerkendte underleverandører. Så det er altid muligt at få billige reservedele, da alle er standarddele. PrimaLIGHT Danmarks nye letvægtsgasflaske Byt din tomme 11 kg stålflaske til PrimaLight - danmarks nye letvægtsgasflaske. PrimaLight er en ny revolutionerende letvægtsgasflaske i stål med en vægt under 7 kg Danmarks letteste. PrimaLight rummer trods sin lave højde hele 11 kg gas og er dermed den laveste 11 kg gasflaske på markedet. En tørløbsindikator* viser dig, hvor meget gas der er i flasken og udsender et signal, før den er tom. Læs mere på * Tørløbsindikatoren sælges separat Primagaz Danmark A/S Telefon BENZIN & KIOSK

15 ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS Danmarks største leverandør til Convenience branchen DSuperGros Dnærbutikker Convenience er den største totalleve randør til Convenience-/ i hele landet. Uanset om du har behov for drikkevarer, konfekture, autoudstyr, dagligvarer, tobak, taletid, håndkøbsmedicin, vin & spiritus etc. er vi leveringsdygtige. Derudover kan vi tilbyde konceptløsninger inden for bl.a. frugt & grønt, bake off og fast food. ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS Kontakt os, så vi i samarbejde kan skabe merværdi for dig og dine kunder! Dwww.supergros.dk / Tlf.:

16 PROFIL Paw Nielsen Man skal holde sig til det, man kan Da Paw Nielsen i 2006 overtog Statoil-stationen i Ans kendte han den rigtigt godt, fordi han i to perioder siden 1996 havde arbejdet på den. Han kender derfor også dens muligheder og begrænsninger. Da Paw Nielsen var færdig med sin uddannelse som klejnsmed, var han ni måneder Søværnet, hvor han i en periode sejlede med inspektionsskib i Nordatlanten. Heller ikke her fik han brug for svendebrevet, da han var tjenestegørende i kabyssen. Men da han igen blev landfast og hjemsendt, arbejdede han i to år som svend. Indtil han fik en interessant mulighed. Siden 2005 har stationen haft postbutik. Den tiltrækker kunder, som måske eller ikke ville komme, og det giver ofte lidt ekstra handel. Af Hans Rømer Den løn, Paw Nielsen kunne tjene som klejnsmedelærling, da han i 1996 fik en læreplads i Ans, var i underkanten, når han var udeboende. Men det kunne der gøres noget ved. Paw Nielsen fik værelse ovenpå byens kro, hvor han også kunne gå til hånde med blandt andet at sætte flasker på hylderne. Så tjente han til dagens middag. Over for kroen ligger en Statoil servicestation, der oprindeligt var startet som et autoværksted med en Essostation i Her var også brug for en ungarbejder nogle timer om ugen. På den måde var læreårene fra 1996 til 2000 også afgørende for, at han i dag selv ejer og driver servicesta tionen og ikke arbejder som klejnsmed. Ansat med forkøbsret Ejeren af Statoil i Ans, som jeg havde været ansat hos, var kørt træt og ville noget andet. Han ville gerne sælge stationen. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde der igen, men ville ikke købe den på det tidspunkt. Jeg ville gerne ansættes med henblik på måske at købe den senere, så vi lavede en aftale, hvor jeg var ansat på fast timeløn, så han kun stod som udlejer. Vi havde også aftalt vilkårene for, hvordan jeg senere kunne købe stationen. Blandt andet om den goodwill jeg oparbejdede og de investeringer og afskrivninger, han som ejer havde, frem til mit køb af stationen, fortæller Paw Nielsen. Det var en aftale, begge har været meget tilfredse med. Siden 2006 har Paw Nielsen ejet Statoilstationen i Ans, men forinden havde han i to perioder arbejder der, og bevist, at det var en station med muligheder. 16 BENZIN & KIOSK

17 I 2006, da Paw Nielsen havde drevet stationen som fastansat lønmodtager i tre år, havde han bevist både overfor sig selv og ikke mindst sin bank, at han havde talent for at drive en servicestation i et mindre bysamfund med et par Paw Nielsen har lært at koncentrere sig om det, han ved kan sælges i butikken. Blandt andet slik og kaffe. Tank Regnskab tusind indbyggere mellem Silkeborg og Viborg. Omsætningen var på de tre år steget fra 7,5 mio. kroner til omkring 25 mio. kroner, så jeg havde ingen problemer med at låne penge i banken til at købe stationen, siger Paw Nielsen. Butiksmodernisering Fremgangen er fortsat, og sidste år blev butikken udvidet til 100 kvadratmeter. Den er er også opdateret og indrettet med nyt inventar, så den virker overskuelig, lys og imødekommende. Stationen har tre benzinstandere og en dieselstander, og brændstofsalget ligger på 2,3 mio. liter. Det samlede salg af brændstof er gået lidt tilbage, og fordelingen mellem benzin og diesel har ændret sig. Jeg sælger lige så meget på den ene dieselstander, som jeg sælger på de tre benzinstandere tilsammen. Vi har en del pendlertrafik og flere virksomheder her i Ans, som er faste kunder. Så jeg kunne godt bruge en truckstander, men der er ikke plads til den. Men da min dieseltank kun Vi har mange års erfaring med regnskab til servicestationer. Brug os når du vil have overblik og styr på økonomien. Med venlig hilsen Hanne Jæger Registreret revisor ØHAVSREVISION Fredmosevej Humble Tlf Fax BENZIN & KIOSK 17

18 PROFIL Paw Nielsen Camilla er en af de 17 ungarbejdere, der tjener en ekstra skilling i fritiden. Sådan begyndte Paw Nielsens egen karriere også og på samme station. og så har jeg en del DVD-udlejning. Jeg har ikke bake-off. Vi har en god bager i byen, som jeg køber morgenbrød af, som vi sælger til håndværkere og andre morgenkunder, siger Paw Nielsen. rummer liter, skal den fyldes op fire gange om ugen, fortæller Paw Nielsen. God aftale I efteråret 2007 blev der efter mere end et års forhandlinger indgået en treårig aftale med 12 måneders opsigelsesvarsel mellem Statoil og de selvejere, som har leveringsaftale med Statoil. Aftalen indebærer, at Statoil lejer forpladsen og selv står for brændstofsalget, og at den tidligere avance er afløst af et mindre beløb per solgt liter for håndteringen af brændstofsalget. Desuden kan stationsejerne selv bestemme, om butikken skal signalere Statoil eller noget andet, og hvor de vil købe deres varer. Jeg synes, de nye kontrakter er et rigtigt godt stykke papir, og at det var et flot arbejde, vore forhandlere gjorde. Jeg er meget godt tilfreds med den fleksibilitet, der er i kontrakterne, så vi kan vælge til og fra. Næsten alt, hvad jeg sælger i butikken, køber jeg dog ind gennem Statoil. Men det er langt fra alt, hvad jeg tilbydes, jeg nu er nødt til at købe, og det er en forbedring i forhold til tidligere, hvor man for at være med skulle aftage varer og store partier, vi ikke kunne sælge, siger Paw Nielsen. Tilpasset forholdene Han har hurtigt fundet ud af, hvad der kan sælges i butikken og har fundet sin naturlige niche uden ambitioner om at konkurrere med byens supermarkeder eller byens gode bager. Man skal holde sig til det, man kan. Mine kunder ved præcis, hvad de kan få på min station. Det er typisk kioskvarer som franske hot dogs, blade, slik, sodavand, kaffe, Siden 2005 har Post Danmark også haft postbutik på stationen. Det er et godt aktiv, da der så kommer folk på stationen, som måske ellers ikke ville komme der. Det giver nogle sidegevinster i form af småindkøb. Også Applus har lejet sig ind, og foretager bilsyn et par dage om ugen, hvor der tidligere var værksted. Mens bilen synes, benytter bilisterne ofte ventetiden til en kop kaffe, en hot dog eller andre indkøb i butikken. Og inden de kører skal tanken måske fyldes op. Også bilvask er et godt aktiv for stationen. Det er byens eneste, så den forholdsvis nye vaskemaskine vasker omkring vaske om året. Stationen har åbent hver dag fra kl til Der er to faste deltidsansatte, som er meget fleksible med hensyn til arbejdstider. Desuden er der tilknyttet 17 ungarbejdere, og Paw Nielsen indgår også selv lidt i vagterne, og så ordner han al regnskab selv. Fritid og fremtid Paw Nielsen er med i bestyrelsen for Statoils forhandlerforening. Det er et godt sted at holde sig opdateret, og så kan han også godt lide at være med til at påvirke nogle beslutninger. Men ellers prioriterer han tiden sammen med hustruen Mette, 18 BENZIN & KIOSK

19 hus, at bruge nogle timer som hjælpetræner i badminton, og at varetage formandskabet i den lokale handelsstandsforening. Det er Statoil selv, der i dag står for brændstofsalget og har lejet forpladsen af Paw Nielsen, som synes det er en god aftale. Fremtidsplaner..? Nu har Paw Nielsen, der er 30 år, brugt megen tid i de seneste år på stationen. Den er inde i en god udvikling, så der nu er tid til at nyde børnene. Om han også er indehaver af servicestationen nogle år ude i fremtiden, kan han ikke svare på. Han føler sig ikke bundet til den, selv om den har været så stor en del af hans liv i en del år. Alt er i princippet til salg, hvis den rigtige køber melder sig. Han vil dog heller ikke afvise tanken om selv at købe an anden station eller at blive lønmodtager igen i et interessant job. der er pædagog, og de to børn på fire og seks år. Der er dog også tid til at klare lidt forefaldende arbejde på familiens Hvem ved, hvilke muligheder, der viser sig. Intet ligger fast! BENZIN & KIOSK 19

20 Al henvendelse til: Benzin & Kiosk Hammerholmen 39A, 1. sal 2650 Hvidovre Tlf: Magasinpost ID-Nr Helge Busk, Advokat Direktør BFR Mail: Niels Aamann, Advokat Mail: ADVODAN Vejen Torvegade Vejen Telefon Fax

Danmarks største udvalg af leje- og købefilm...

Danmarks største udvalg af leje- og købefilm... Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 Juni 2008 INDHOLD Leder: Gensidig respekt bar igennem Vi er godt tilfredse med aftalen Mere pragmatisk end følelsesladet Selvejerne vil i dialog med Q8 Første

Læs mere

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 August 2008 INDHOLD Leder: Professionelle forhandlinger Første gang 12 selvejerstationer flytter på én gang BFR-støtte til lovændring Lukkeloven løber til

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Systematisk jagt på smuttere INDHOLD

Systematisk jagt på smuttere INDHOLD Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 1 Januar 2009 INDHOLD Leder: Vil man høste, må man så! Kædekoncept for selvejerne Flere kontraktmodeller Genvalgt som formand Navi Partner leverer nyt økonomisystem

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2010 INDHOLD Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Forhandlere kan måske 4 også få Qvik To Go Lokalt Go on-kort 6 Statoil vil

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

www.autolease.dk Produkter og løsninger

www.autolease.dk Produkter og løsninger www.autolease.dk Produkter og løsninger Ring 39 15 30 30 og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer Autolease er en del af DNB Group-koncernen, der er en af Skandinaviens største finansvirksomheder.

Læs mere

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 6 November 2008 INDHOLD Leder: Fremtidsvisioner Kreditkort-udspil fra YX Energi YX klar til forhandlinger StatoilHydro må købe hovedparten af Jet-kæden Coop

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 august 2010 INDHOLD Leder: Ordentlighed Tak! 2 OK-forhandlerforening stiftet 4 Brændstofstandere med videoreklame 6 Nøglefærdige tankanlæg 7 ShineTecs med

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol

AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 Juni 2009 INDHOLD Leder: Hvad mon bilerne kører på om 15 år? Opgaverne løses i fællesskab De første 10 Go on-anlæg kører 1,2 mio. kroner hentet fra smuttere

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

Leasing. Henrik Roed Hansen

Leasing. Henrik Roed Hansen Leasing Henrik Roed Hansen Overblik Om Deloitte Virksomhedspræsentation Vi er organiseret om kundens behov Finans MIDTNORD SYD Public Transport Energy & Resources Manufacturing KUNDEN ØST Consumer Business

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

ABC Kantineautomater. Telefon 70 275 265 - www.abckantineautomater.dk

ABC Kantineautomater. Telefon 70 275 265 - www.abckantineautomater.dk ABC Kantineautomater Telefon 70 275 265 - www.abckantineautomater.dk Velkommen til ABC ABC Kantineautomater har siden 2003 forhandlet og serviceret kvalitetsautomater til kantiner på virksomheder og institutioner.

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er 5 Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er hård og alt det andet intetsigende plader 6 At kalde

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

PROFIL BEVÆGELSER I BRANCHEN, HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? OKTOBER 2011 DELTE 2,3 MIO BONUSKRONER TIL TANKSTATIONSEJERE SKANDINAVIENS FØRENDE LEVERANDØR

PROFIL BEVÆGELSER I BRANCHEN, HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? OKTOBER 2011 DELTE 2,3 MIO BONUSKRONER TIL TANKSTATIONSEJERE SKANDINAVIENS FØRENDE LEVERANDØR Brancheblad for benzin- og kiosksektoren OKTOBER 2011 2 BEVÆGELSER I BRANCHEN, HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? BUTIKKER DELTE 2,3 MIO BONUSKRONER 8130 Hammerh 2650 Hvid www.benz Telefon: Fax: 15 PROFIL Man skal

Læs mere

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 april 2007 INDHOLD Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring Metax bliver Shell Express MasterCard fra Shell Velbesøgt messe Genvalgt som formand Billigste

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Kom med på vognen! INDHOLD. Leder: Stop benzintyven. Benzintyvene har for let spil. Smuttere skal ikke kun jagtes, de skal helt undgås

Kom med på vognen! INDHOLD. Leder: Stop benzintyven. Benzintyvene har for let spil. Smuttere skal ikke kun jagtes, de skal helt undgås Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 6 December 2009 INDHOLD Leder: Stop benzintyven Benzintyvene har for let spil Smuttere skal ikke kun jagtes, de skal helt undgås Uno-X forhandlere får eget

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

godt kørende når det drejer sig om reservedele og tilbehør til transportbranchen... Member of the BPW-Group

godt kørende når det drejer sig om reservedele og tilbehør til transportbranchen... Member of the BPW-Group Reservedele til lastbiler anhængere og busser godt kørende når det drejer sig om reservedele og tilbehør til transportbranchen... Member of the BPW-Group 2015 Besko åbner afdeling i Næstved 2014 Vi følger

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret

JD Cases 8. december Konkurrence- og Markedsføringsret Konkurrenceret Case 1 - Konkurrenceret I markedet for mobiltelefoni er der fire aktører. De har følgende markedsandel. Markedsandele i mobiltelefonimarkedet Aktør 0msætning, DKK mio. Markedsandel i pct.

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Bliv franchisetager. Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK

Bliv franchisetager. Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK Bliv franchisetager Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK Salg af spydstegte BBQ kyllinger, sandwich og tilbehør Salg af frisksmurte sandwich, friskbrygget kaffe og kage

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere