Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde INDHOLD. Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X"

Transkript

1 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2009 INDHOLD Leder: Finanskrisen rammer også benzinforhandlerne! Ombygningen følger tidsplanen Overordnet aftale er tæt på Forhandlerforening konstitueret Go on men ikke så hurtigt Bilvask uden investering Nye satsninger har båret frugt Langtidsholdbar amerikaner Profil: Man skal holde sig til det, man kan Bliv en del af Danmarks mest succesfulde automatkæde Vi søger leje af stationer Vi søger forhandlere til Uno-X Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: For mere information kontakt venligst Paulo Nielsen på tlf eller mail Hammerholmen 39 A, Hvidovre Telefon: Fax: Uno-X. Buddingevej Søborg.

2 LEDER KOLOFON: Finanskrisen rammer også benzinforhandlerne! Udgiver Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, BFR Hammerholmen 39A, 1. sal, 2650 Hvidovre Telefon: Fax: Kontortid: Redaktion BFRs forretningsudvalg. Ansvarshavende redaktør Ernst Korff, formand for BFR Telefon: Journalist Hans Rømer (DJ) Telefon: Telefax Redaktionel målsætning At give landets benzinforhandlere teknisk, økonomisk, juridisk og merkantil information At orientere benzin- og kioskbranchen om aktuelle forhold At orientere BFRs medlemmer om foreningsspørgsmål Oplag eksemplarer Benzin & Kiosk distribueres til danske benzin- og servicestationer, kiosker, leverandører og grossister tilknyttet benzin- og kioskbranchen. Udgivelse Seks gange årligt. Næste gang medio juni Deadline for materiale til bladet er den 26. maj (Redaktionen af dette blad sluttede den 18. marts 2009) Annoncer Peter Rütt Stengade 47, 3000 Helsingør Telefon: Mobiltelefon Grafisk produktion KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42A Telefon: Fax: ISSN: Benzinforhandlerne oplever på lige fod med så mange andre erhvervsdrivende, at omsætning og indtjeningsmuligheder presses ualmindeligt hårdt i disse tider. Mange er ramt af faldende benzinpriser med deraf følgende lagertab. Derudover må de forvente, at de fleste kunder er blevet mere tilbageholdende med deres indkøb på trods af, at finanskrisen som udgangspunkt ikke rammer almindelige forbrugere i væsentligt omfang, så længe man kan bevare sit arbejde. Finanskrisen har dog den ulempe, at også benzinforhandlere har brug for likviditet og kapital. Branchen er for de fleste pengeinstitutter ganske ukendt. Derfor oplever mange forhandlere, at pengeinstitutterne ikke har forståelse for branchens spilleregler, så flere af vores benzinforhandlere har likviditetsproblemer. Udgangspunktet er ikke, at det er en dårlig forretning at drive servicestation, men at usikre brancher, som man har begrænset kendskab til, let bliver dem, man først sorterer fra, når bankerne skal frisere deres kundeportefølje igennem som følge af deres finansielle krise. Dette har medført, at Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation har afsøgt markedet for at finde en egnet samarbejdspartner på det finansielle område. Vi er i forhandling med et landsdækkende mindre pengeinstitut, som vil nedsætte en gruppe medarbejdere, der får indgående kendskab til benzinbranchen. Disse medarbejdere vil kunne vurdere de enkelte benzinforhandlere/forpagtere på et fagligt kvalificeret niveau, så det sker ud fra nøgterne tal og er resultatorienteret. Ikke på baggrund af fordomme og uvidenhed om branchen. I gode tider, hvor driften er sund, er regnskabstal ofte en historisk detalje, som man finder frem godt inde i det følgende regnskabsår, og som mest er en information om, hvorledes det forløbne år er gået. I den nuværende situation, hvor pengeinstitutterne løbende vil holdes opdateret, er situationen ganske anderledes. Alle tal skal være tilgængelige månedsvis eller mindst kvartalsvis for enhver servicestation, for at den hele tiden kan opdatere sit pengeinstitut om forretningens drift og udvikling. Jeg skal derfor opfordre til, at man afsætter tid til at sikre, at der sker løbende budgetopfølgning og opfølgning på balancer, så man til enhver tid kan dokumentere overfor pengeinstitutter og leverandører med videre, at man følger sin virksomhed. På den baggrund vil branchen kunne bevise, at den er levedygtig og kan overleve også i krisetider. Hvis et samarbejde med et pengeinstitut skal blive en succes, skal det ske på baggrund af, at de danske benzinforhandlere har fingeren på pulsen med hensyn til, hvorledes virksomheden drives i forhold til det generelle kiosksegment og andre sammenlignelige brancher. Benyt jer af de nøgletal, I får fra benzinselskaberne og benyt jer af den viden, I har, og af de regnskabssystemer og opfølgningssystemer, som er udarbejdet i branchen, så vi også kan dokumentere, at benzinforhandlerne styrer sikkert igennem i krisetider. Vi vender tilbage i BFR, når en samarbejdspartner er fundet og en aftale indgået, så vi kan medvirke til at sikre, at de danske benzinforhandlere også fremover kan få finansieret såvel drift som generationsskifte på lige fod med alle andre selvstændige erhvervsdrivende. Helge Busk Direktør BFR 2 BENZIN & KIOSK

3 Nu vasker vi også Autocamper! Vaskehøjde: 285 cm Vaskebredde: 260 cm Kontakt os på

4 BENZINSELSKABER Ombygningen følger tidsplanen Tidsplanen holder, og de sidste af 63 stationer, som skal have 7-Eleven butik, er færdige i juni. Af Hans Rømer Med to stationer i marts, fire i april, to i maj og to i juni er Reitan Servicehandel nået igennem ombygning af de 63 tidligere YX-stationer, som skal have 7-Eleven-butikker og Shell på forpladsen. Vi holder den tidsplan, som vi har kørt efter i det seneste år, siden aftalen med forhandlerne faldt på plads. I efteråret var vi lidt i tvivl, om vi nåede det, da det var vanskeligt at få fat på de håndværkere, vi skulle bruge. Men her kan vi så sige, at vi har fået lidt Jesper Østergaard oplyser, at 26 af de oprindelige 63 YX-forpagtere, fortsætter i Shell/7-Eleven-konceptet. De 63 forpagtere blev sagt op, så de skulle stoppe som YXforpagtere senest med udgangen af november 2008, og de 26 har så tegnet nye kontrakter som Shell/7- Eleven-forhandlere. Blandt de nye er der enkelte som driver flere stationer. Helt fra starten for tre år siden, havde vi selvfølgelig troet, flere ville fortsætte. Senere mente vi, til, hvad de tidligere havde. Nogle havde også en alder, hvor jeg godt kan forstå, at de benyttede lejligheden til at stoppe helt, siger Jesper Østergaard. Nedjusterede forventninger Da 7-Eleven-konceptet for tre år siden blev præsenteret for de daværende YX-forhandlere, lovede Reitan, at butikkernes omsætning ville stige med omkring 15 procent. Det var forhandlerne noget skeptiske overfor. Denne vækst har også vist sig ikke at kunne holde, og forventningerne er blevet nedjusteret. Vi har også mærket finanskrisen, men jeg synes alligevel, at vi generelt klarer os godt med en gennemsnitlig vækst i omsætningen på 7,1. procent. Vi har nogle butikker som ligger højere, men vi har så desværre også nogle, hvor omsætningen er gået ned i stedet for op, erkender Jesper Østergaard. IT-system Et af kritikpunkterne fra de tidligere YX-forhandlere er, at butikkernes edb-system ikke lever op til det, de har været vant til i YX Energi. Jesper Østergaard oplyser, at der har været holdt møde mellem de skandinaviske direktører om problemet: Stationerner er løbende blevet bygget om fra YX til Shell/7-Eleven. Her er det stationen på Hylkedalsvej i Kolding. hjælp af finanskrisen, hvor ikke alle håndværkere har så travlt, siger administrerende direktør i Reitan Servicehandel Danmark A/S, Jesper Østergaard. at halvdelen ville fortsætte, men vi måtte gennem forhandlingsforløbet erkende, at for mange tidligere YX-forhandlere var vores koncept en meget stor forandring i forhold Vi er enige om, at der hurtigst muligt skal indføres nye butikssystemer, men desværre er det sådan, at indførelse af IT-systemer næsten aldrig går helt efter planerne, så jeg kan ikke sige noget om, hvornår de er færdige, men der vil dog gå mindst et år, vurderer Jesper Østergaard. 4 BENZIN & KIOSK

5 Overordnet aftale er tæt på Finanskrisen vil dog sikkert forsinke processen med at konvertere alle YX-stationer til Uno-X. Af Hans Rømer Der er løbende blevet holdt møder mellem YX-Energi og YX forhandlerforening om, hvordan og hvor hurtigt de nuværende YX-stationer i fremtiden kan blive Uno-X-stationer. Ifølge direktør i YX Energi A/S Bilist, Claus Gottlieb, er parterne nu så langt i forløbet at de om kort tid kan blive enige om nogle grundlæggende ting, så skelettet er klar til, at man kan begynde de individuelle forhandlinger på baggrund af oplægget fra forhandlerforeningen. Der er måske nogle kommaer og andre småting hist og her, der stadig kan ændres, men det er klart, at det, vi har aftalt med forhandlerforeningen, og de aftaler vi har indgået med forhandlere, ændrer vi ikke ved, men der vil altid være lokaler justeringer, siger Claus Gottlieb. Men selv om der så om kort tid kan indgås en overordnet aftale, kan det godt trække lidt længere ud end først planlagt med at realisere den. Inden finanskrisen satte ind, havde jeg en forhåbning om, at vi kunne tage en pose penge og sige. At nu gør vi det her. Den forhåbning er taget fra mig her og nu, men ingen ved, om det kan ændre sig om tre-fire måneder. Lige nu kan jeg konstatere at vore investeringskilder er lige som oliekilder, der er tørret en lille smule ud. De, der sidder ved oliekilderne, er jo også kede af, at olien ikke koster mere for tiden, så alle holder igen, og det mærker vi også. Jeg forventede oprindelig, at vi kunne konvertere i løbet af 2009 og Nu må jeg erkende, at vi nok også skal bruge noget af 2011, før målet er nået, siger Claus Gottlieb. Ingen kontrakter siges op Claus Gottlieb pointerer endnu en gang, at YX Energi ikke opsiger nogen kontrakter, så hvis en YX-forhandler lever et godt liv og driver en god forretning, kan han ikke drømme om at sige kontrakten op. Vi er glade for det samarbejde, vi har, og det vil vi holde fast i for enhver pris. Så hvis nogen siger til os, at de er blevet kontaktet af en konkurrent, taler vi da med ham og ser, om vi kan finde en løsning. Nummer ét vil da være, at vi havde en stor pose penge og kunne konvertere alle stationer efter en plan. Det har vi ikke, så vi er nødt til at tage dem i en rækkefølge. Hvis en station for eksempel står umiddelbart foran et generationsskifte, tager vi den. Men de stationer, der kører godt, og hvor forhandlerne er tilfredse, er der ingen grund til at gøre alt for meget ved lige nu, når vi må prioritere vore midler, som vi desværre er nødt til, siger Claus Gottlieb Målet er en lejeaftale Han bekræfter dog, at strategien ikke er ændret. Alle stationer skal på sigt laves om til Uno-X: Vores strategi og ønske er, at vi kommer til at leve på lejet grund, Claus Gottlieb. og det taler vi med forhandlerforeningen om. Men vi er ikke et stort selskab, der har råd til at gå knivskarpt i et lille land som Danmark og sige, at alt skal være så og så firkantet. Vi går mere efter mennesket, stationen og placeringen end efter konceptet. Så hvis der er en god station med en god forhandler, der ikke ønsker at leje ud, men ønsker at fortsætte som forhandler, indtil han måske skal generationsskifte om nogle år, smider vi ham ikke ud. Vi vil gerne sælge benzin på de gode adresser, vi har. Han vil kunne fortsætte uændret som forhandler, men bare med Uno-X i stedet for YX. Og hvis en forhandler har en kontrakt, der for eksempel løber indtil 2011, tvinger vi ham ikke til at konvertere til Uno-X, så længe kontrakten løber. Omvendt er det også sådan, at hvis en YX-forhandler siger, at han gerne vil være Uno-X-forhandler nu, kan det da godt være, at vi siger, at så vil vi leje af ham, men måske vente til det bliver hans tur. Individuelt Uanset hvor enige vi bliver med forhandlerforeningen og vi bliver enige så vil der altid i sidste ende være tale om individuelle forhandlinger med ejeren af grunden, som skal sætte underskriften. Så dem er vi nødt til bagefter at sætte os sammen med én til én, siger Claus Gottlieb. BENZIN & KIOSK 5

6 PROFIL BFr Forhandlerforening konstitueret Shell/7-Eleven forhandlerne lægger op til en konstruktiv og fremadrettet dialog med Shell og Reitan Servicehandel. Af Hans Rømer Den nystiftede forhandlerforening for Shell/7-Eleven forhandlerne har holdt konstituerende generalforsamling i Odense med 30 deltagere. De blev budt velkommen af Tommy Dupont, Odense, som også redegjorde for foreningens primære opgave, nemlig at arbejde målrettet for at skabe de bedste vilkår for Shell/7-Elevenforhanderne i Danmark gennem en konstruktiv og fremadrettet dialog med henholdsvis Reitan Servicehandel og Shell. Hvilken vej er fremad? Det er altid lettest at køre efter rutinen. Men et generationsskifte kan betyde tiltrængt fornyelse. Martinsen hjælper dig og din nye virksomhed med revision, budgetter og rådgivning, der peger i den rigtige retning. Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding, tlf Bjarke Abel her sammen med Camilla Pihl og Camilla Schjeldal har en Shell/7- Eleven station i Ishøj. Der blev valgt bestyrelse som efterfølgende konstituerede sig. Her blev Bjarke Abel, Ishøj, formand, Lennart Nielsen, Karlslunde, kasserer og Carsten Deleuran, Kolding, sekretær, alle tre valgt for to år. Desuden blev Tommy Dupont, Odense, og Per Kammersgaard, Sønderborg, bestyrelsesmedlemmer og Carsten Schjønning, suppleant, alle tre valgt for et år. Den nye forhandlerforening, der forventer at få medlemmer, er med i Foreningen af Shellforhandlere i Danmark og dermed også i BFR. Det årlige foreningskontingent er fastsat til kroner uanset hvor mange anlæg man er franchisetager for. Der er også nedsat både et samarbejdsudvalg og et vareudvalg. Presserende udfordring Flere emner blev drøftet, men der er ingen tvivl om, at den største udfordring nu er samarbejdet om regnskaberne, siger Bjarke Abel. Vi får ikke leveret vore regnskaber til tiden, vi er usikre på, om de tal, der står i regnskaberne, er rigtige. Og så er der en del af os, som har svært ved at gennemskue de transaktioner, der finder sted på vores afregningskonto. Det er en kæmpe udfordring, som skaber megen utryghed. Det kan skyldes mange ting, men det er klart, at det ikke er acceptabelt, at vi ikke som selvstændige franchisetagere ved, om vi har en positiv eller negativ bundlinje. Hvis man skal kunne styre i forhold til et måske vigende marked, bliver vi nødt til at vide, om budgettet for vore driftsomkostninger holder, og hvor vi står rent økonomisk. Desværre er det et problem, som fylder ret meget, og det er ærgerligt, fordi det overskygger, at alt andet faktisk fungerer godt, siger Bjarke Abel. 6 BENZIN & KIOSK

7 Sig JA til Tulip Fordi Tulip kan levere alt hvad en moderne fastfood butik har brug for. Fordi Tulip har en markant profil på alt fra facadeskilt til pølsepapir. Fordi Tulip er et kendt pølse-mærke, der giver dig en klar konkurrencefordel. Fordi Tulip fortsat vil bygge kvalitet op omkring TULIP-mærket. Fordi Tulip løbende udvikler nye produkter. For yderligere information: Se nedenstående. TFC Fast Food A/S Skivevej 43, 9500 Hobro Tlf Fax

8 KÆDEKONCEPT Go on men ikke så hurtigt Velbesøgte åbent-hus-dage da Go on præsenterede sit nye kædekoncept, og selv om finanskrisen har forsinket etableringen af de første stationer, er optimismen stor. Af Hans Rømer Interessen blandt nuværende og kommende benzinforhandlere for nye tiltag i branchen var stor, hvis man skal vurdere den på baggrund af de cirka 400, som i løbet af to dage besøgte Go ons messe i Billund sidst i januar. Ikke alle var potentielle kunder, men blot almindelig interesserede. Blandt disse også enkelte mulige leverandører til den kommende kædekoncept, som Spar Danmark A/S står bag. De, der står lige for at skulle i gang, og som vi har indgået aftaler med, hænger lidt, fordi det kniber for dem at overbevise deres respektive pengeinstitutter om, at det er en god idé at hjælpe dem med garantistillelsen, som er nødvendig i forhold til leverandørerne, siger salgschef i Go on Gruppen, Arne Albertsen. Han ser dog frem til, at de første stationer snart åbner. I løbet af to dage besøgte omkring 400 Go on-messen i Billund Vores tanker 0505.qxd 12/05/05 12:09 Side 1 Vores tanker er på forpladsen Forpladsstyringssystemer Betalingsterminaler Brændstofstandere og -anlæg Serviceudstyr til forpladsen Elektroniske overfyldningsalarmer Elektronisk niveaumåling Underjordiske rørsystemer Service og installation af udstyr Doms giver dig inspiration til valg af de mest optimale løsninger på forpladsen. Vi leverer, installerer, idriftsætter og servicerer udstyret uanset hvornår på døgnet et problem måtte opstå. Vi påtager os også gerne planlægning og styring af de enkelte projekter. Fra vores afdelinger i Glostrup, Kolding og Aalborg når vi hurtigt ud til hver eneste krog af landet, når det gælder hurtig og effektiv service og reparation. Hvis du ønsker en uforpligtende snak om hvordan du skaber den mest optimale forplads - både i relation til driftsøkonomi og niveauet af kundeservice, er du altid velkommen til at kontakte os. Doms A/S, Formervangen 28, 2600 Glostrup Tel Fax: Til gengæld har flere af dem, der gerne ville have været i gang, måttet erkende, at pengene ikke sidder så løst for tiden hos landets pengeinstitutter. Det har betydet, at de stationer, som efter planen skulle have været i gang med Go on-konceptet omkring 1. marts, ikke kom i gang. Det kniber ganske enkelt med den nødvendige garantistillelse. En lys og flot butik indgår som en del af konceptet. På messen var opbygget en butik, men en velassorteret bake-off afdeling. Mobilt tankanlæg Mange fandt konceptet økonomisk interessant for selvejerne med en meget flot og velassorteret 8 BENZIN & KIOSK

9 Go ons mobile tankanlæg kan gøre det lettere at blive benzinforhandler på prøve. Salgschef i Go on Gruppen, Arne Albertsen, tage sin primært af brændstoffet, mens marketingchef i Spar Danmark A/S er primus motor i butikskonceptet. butik, som var opbygget specielt til messen. Desuden samlede der sig stor interesse om det mobile tankanlæg, som blandt andet vil kunne stilles op for eksempel ved eksisterende Spar-butikker, som gerne vil sælge brændstof. Her skal intet i jorden ud over, at der skal etableres sikring og olieudskiller, så det vil være en økonomisk overkommelig løsning, hvis nogen ønsker at blive benzinforhandler på prøve. Viser det sig så, at der alligevel ikke er basis for det, kan anlægget let flyttes. Anlægget vil kunne rumme lige så meget som de fleste andre anlæg, og det kan leases. heller ikke vil var ret længe. Vi er i gang på en bestemt lokalitet, oplyser Arne Albertsen. RENTAL Det har aldrig været nemmere! 1.KL. TRAILER UDLEJNING Et præsentabelt bud på en betalingsautomat. Vi har den overordnede standardtypegodkendelse på plads, men det er sådan, at de også skal godkendes de enkelte steder, hvor de skal stilles op. Det første anlæg er ikke etableret endnu, men også her arbejder vi benhårdt på at få et sat op, og det forventer vi Leje Lease Købe Hos Variant Rental kan du frit vælge mellem at leje, lease eller købe dine næste udlejningstrailere. Vi tilbyder et bredt udvalg af udlejningstrailere i bedste kvalitet, til de billigste priser. Herudover tilbyder vi: Er du int og mangler lidt nye udlejningstrailere...? Keld Buhl : BENZIN & KIOSK 9

10 NY BiLVASK WashTec SoftCare 2 + Installeret og monteret + fuld service & kemi i hele levetiden + garanteret oppetid på 99% + fjernovervåget drift + helpdesk & hotline 365 dage + periodisk rengøring af vaskehal* + markedsføringspakke* * Option = WashTec All inclusive Fast pris pr. vask/måned (f.eks. 12,86 kr. pr. vask ved vask pr. år over 7 år - Af øvrige omkostninger tilkommer kun vand, el og slamsugning) kontakt os på

11 Tip EN 13 Er Klip her Er det rigtigt at: Ja Nej WashTec nu leverer maskiner med 1 op til 2,60 m i gennemkørselsbredde? WashTec s nye hjulvasker Wheel Jet 2 er markedets største og passer til 21 fælge? WashTec leverer og dokumenterer 3 markedets bedste oppetid? WashTec med sin helt nyudviklede 4 tørredyse giver markedets bedste tørring? Du ikke engang behøver at købe maskinen, 5 du kan nøjes med at leje den? WashTec kan koble sig op på over maskiner og fjerndiagnostisere dem? WashTec har flere montører på landevejen 7 end alle vore konkurrenter tilsammen? ADAC har præmieret SofTecs som det 8 bedste børstemateriale i hele Europa? WashTec nu leverer maskiner med 9 2,90 m i gennemkørselshøjde? WashTec leverer ca. 6 ud af 10 maskiner 10 til det danske marked? Der står standard maskiner fra WashTec der 11 har vasket over biler, og er still going? Der hver dag bliver vasket over køretøjer 12 i en maskine der er produceret af WashTec? 13 WashTec s nye SoftCare2 kan leveres i flere forskellige lækre designs? Navn: Adresse: Tlf. nr: Sendes til: WashTec A/S Guldalderen 10 DK 2640 Hedehusene Mrk.: Konkurrence Vind en ipod Touch! Kuponen skal indsendes til WashTec senest d. 14. april

12 bilvask Bilvask uden investering WashTec A/S tilbyder koncept med alt inklusive, hvor der betales en fast månedlig ydelse tilpasset vaskepotentialet. Af Hans Rømer Hvad enten bilvask er en egentlig forretning som på en benzinstation, eller det er hos en privat investor eller hos en bilforhandler, giver Wash- Tec nu mulighed for, at man kan få ny eller udskifte gammel bilvask, Månedsydelsen er fast. Man kan uden de sædvanlige risici beregne de samlede omkostninger meget præcist, da All InClusive pakken indbefatter stort set alle de typer af omkostninger man har ved drift af en kunden, som vil kunne vælge til eller fra alt efter ønske og behov, siger administrerende direktør i Wash Tech A/S, Mikael Knøfler. Ved at lade os sørge for at det er den rigtige maskine, der er til rådighed, og at den samlede drift og vedligehold lægges i hænderne på vore specialister, kan kunden koncentrere sig om at drive en god forretning med bilvask. Vi har også indgået aftale med en finansiel udbyder, så kundens regnskab ikke belastes af en anlægsinvestering, som skal afskrives. For nogle kunder vil det også være en fordel, at de hverken behøver at tage penge op af lommen, eller gå til deres egen bank og låne dem og dermed belaste deres kreditmuligheder. Selvom kunden kan få sammensat sin løsning efter behov, pointerer Mikael Knøfler, at den mest gunstige løsning vil være at vælge hele pakken. Mikael Knøfler anbefaler, at kunder vælger hele pakkeløsningen, selv om den kan sammensættes efter behov. uden at kunden skal have penge op af lommen, som ved en traditionel investering. WashTec All InClusive dækker over en samlet pakkeløsning, hvor kunden lejer sin WashTec bilvaskemaskine over 5, 6, 7 eller 8 år. Ydelsen er tilpasset den enkelte kundes bilvaskepotentiale, uanset om der vaskes 400, 800 eller 2000 biler om måneden. bilvask, bortset fra vand, strøm og tømning af slam. Målet er at ramme så præcist som mulig, men der er mulighed for en gang årligt at ændre på ydelsen, hvis maskinen vasker færre eller flere vaske end kalkuleret. Kundetilpasset Der er ingen væsentlige forudsætninger eller forbehold ved tilbuddet, og vi er i stand til at sammensætte den mest optimale pakkeløsning til Klarer det hele Vi har mulighed for at påtage alle de ydelser, der er indbefattet i pakken. Vi har således egne vaskemidler og specialiserede folk, som indjusterer maskinerne. Vi har folk, som rengør vaskehaller, og et landsdækkende net af egne servicemontører, som lynsnart sørger for hjælp, hvis maskinen har brug for det. Desuden leveres vores SoftCare maskiner med aktive modems, så de har et aktivt fjerndiagnosesystem. Det betyder, at vi kan overvåge og eventuelt udbedre fejl fra distancen, siger Mikael Knøfler. 12 BENZIN & KIOSK

13 Nye satsninger har båret frugt Malte Fuel Tech etablerede sig i 2008 atter i Sverige efter tre års fravær, og selskabets forretningsområder har udviklet sig positivt både i Danmark og Sverige. Af Hans Rømer Fuel, Car Wash, Signs og Ai2 er Malte Fuel Tech A/S fire forretningsområder, og alle fire er kendt i benzinbranchen i Danmark. Efter at Malte Fuel Tech for et år siden atter etablerede sig med kontorer i Södertälje, Sundsvall og Halmstad, har de svenske kunder også stiftet bekendtskab med et eller flere af disse forretningsområder. Henrik Schøler, der nu er administrerende direktør i både Danmark og Sverige, kan Malte Fuel Techs ledelse, serviceleder Henning Poulsen, projektleder Michael Storm og administrerende direktør Henrik Schøler. konstatere, at satsningerne har båret frugt. Der har især været stor interesse for selskabets vaskemaskiner og vaskeanlæg både i Sverige og Danmark. Det skyldes blandt andet stadigt større fokus på hele miljøområdet, hvor investeringer i vaskeanlæg betyder både store økonomiske og miljømæssige besparelser. Således kan Rowafil Bionic, der er en ny generation af biologiske rensningsanlæg, som kobles til vaskehaller, nedsætte vandforbruget med 100 liter på en bilvask. Omregnet i penge, giver det en meget stor årlig besparelse. God investering I forbindelse med projektering og etablering af et vaskeanlæg på Shell i Morud er der også tilhørende Rowafil Bionic rensningsanlæg. Vaskeanlægget forventes at vaske 6000 biler om året, og rensningsanlægget vil i ifølge Malte Fuel Techs beregninger reducere vandforbruget, så der på driftsbudgettet kan spares kroner årligt sammenlignet med et vaskeanlæg uden rensningsanlæg. Hele vaskeanlægget kan dermed være betalt i løbet af fem år. Malte Fuel Tech forventer, at dette bilvaskeanlæg hos Shell i Morud hurtigt er tjent ind blandt andet på grund af de store vandbesparelser. Vaskevandet løber fra vaskehallen ned i et lukket tanksystem, hvor mikroorganismer, som spiser olie- og sæberester, sørger for, at vandet renses, så op mod 95 procent af det kan genanvendes. Der benyttes ikke kemikalier, og det er kun et minimum af renset vand, der udledes til kloaksystemet. Endnu er der ikke nogen krav til sådanne anlæg i Danmark, men det er der i Sverige, hvor vore anlæg er godkendt. Med de krav, der stilles i Sverige, er vi også sikre på, at vore anlæg vil kunne leve op til danske krav, når sådanne engang bliver indført, siger serviceleder Henning Poulsen. Han nævner også, at Rowafil Bionic kan benyttes sammen med de eksisterende brønde, så også her kan spares en del penge i forbindelse med etableringen. Fokus på forskelle DNA-molekyler udvikler sig forskelligt, vores kunder udvikler sig forskelligt og det gør vores opgaver også altid. Derfor kender vi ikke til standardløsninger men er til gengæld specialister i individuelle løsninger. Kontakt os på eller og hør hvad vi kan gøre for dig! INDIVIDUELLE LØSNINGER Dansk Revision - Aalborg Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf.: Fax: BENZIN & KIOSK 13

14 bilvask Langtidsholdbar amerikaner Ryko leveres med syv års garanti mod rust og tilpasses i hvert enkelt tilfælde efter kundens behov Af Hans Rømer Malte Fuel Tech har i fem år været forhandler af den amerikanske bilvaskemaskine Ryko, og der kører nu små hundrede af dem i Danmark. Det er USA s altdominerende bilvaskemaskine med en markedsandel derovre på 80 procent. Maskinen adskiller fra andre ved at rammen er bygget i aluminium. Forklaringen er, at bilvask oprindelig var noget, amerikanske servicestationer leverede som gratis service, når kunderne tankede. Når bilvask ikke kostede noget for kunderne, skulle vaskemaskinerne helst kunne holde i mange år, for at investeringen var rentabel, og det er ikke ualmindeligt, at en Ryko-vaskemaskine kører i år, siger administrerende direktør Henrik Schøler, Malte Fuel Tech A/S. I Danmark kalkulerer man med, at de fleste vasemaskiner skal afskrives over fem år, selv om mange dog holder længere. Ryko leveres i Danmark med syv års garanti mod rust, og mange af dem kører mere end dobbelt så længe. Standardkomponenter Rammerne eller basis i Rykos vaskemaskiner er de samme, og så kan der bygges udstyr på dem efter behov. Det er også noget, bilhusene værdsætter, da de sjældent har brug for mere end et par vaskeprogrammer, mens en servicestation eksempelvis gerne vil have mange forskellige Ryko er baseret på en standardramme, som så klædes på efter kundens ønsker vasketilbud til kunderne. Ryko opererer med op til 15 programmuligheder. En af de faciliteter, Ryko slår meget på, er maskinerne højtryksspuler, som arbejder med særligt stor kraft. Desuden er det muligt udbygge maskinen med dobbelte børster, så vasketiden sættes ned til 2½ minut for en luksusvask Ud over den grundlæggende holdning om, at maskinerne skal have lang levetid, skal de ikke være dyrere end andre. Heller ikke i vedligeholdelse. Derfor købes alle dele og komponenter, hos anerkendte underleverandører. Så det er altid muligt at få billige reservedele, da alle er standarddele. PrimaLIGHT Danmarks nye letvægtsgasflaske Byt din tomme 11 kg stålflaske til PrimaLight - danmarks nye letvægtsgasflaske. PrimaLight er en ny revolutionerende letvægtsgasflaske i stål med en vægt under 7 kg Danmarks letteste. PrimaLight rummer trods sin lave højde hele 11 kg gas og er dermed den laveste 11 kg gasflaske på markedet. En tørløbsindikator* viser dig, hvor meget gas der er i flasken og udsender et signal, før den er tom. Læs mere på * Tørløbsindikatoren sælges separat Primagaz Danmark A/S Telefon BENZIN & KIOSK

15 ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS Danmarks største leverandør til Convenience branchen DSuperGros Dnærbutikker Convenience er den største totalleve randør til Convenience-/ i hele landet. Uanset om du har behov for drikkevarer, konfekture, autoudstyr, dagligvarer, tobak, taletid, håndkøbsmedicin, vin & spiritus etc. er vi leveringsdygtige. Derudover kan vi tilbyde konceptløsninger inden for bl.a. frugt & grønt, bake off og fast food. ALTID MED PÅ DE NYESTE DRIKKEVARETRENDS Kontakt os, så vi i samarbejde kan skabe merværdi for dig og dine kunder! Dwww.supergros.dk / Tlf.:

16 PROFIL Paw Nielsen Man skal holde sig til det, man kan Da Paw Nielsen i 2006 overtog Statoil-stationen i Ans kendte han den rigtigt godt, fordi han i to perioder siden 1996 havde arbejdet på den. Han kender derfor også dens muligheder og begrænsninger. Da Paw Nielsen var færdig med sin uddannelse som klejnsmed, var han ni måneder Søværnet, hvor han i en periode sejlede med inspektionsskib i Nordatlanten. Heller ikke her fik han brug for svendebrevet, da han var tjenestegørende i kabyssen. Men da han igen blev landfast og hjemsendt, arbejdede han i to år som svend. Indtil han fik en interessant mulighed. Siden 2005 har stationen haft postbutik. Den tiltrækker kunder, som måske eller ikke ville komme, og det giver ofte lidt ekstra handel. Af Hans Rømer Den løn, Paw Nielsen kunne tjene som klejnsmedelærling, da han i 1996 fik en læreplads i Ans, var i underkanten, når han var udeboende. Men det kunne der gøres noget ved. Paw Nielsen fik værelse ovenpå byens kro, hvor han også kunne gå til hånde med blandt andet at sætte flasker på hylderne. Så tjente han til dagens middag. Over for kroen ligger en Statoil servicestation, der oprindeligt var startet som et autoværksted med en Essostation i Her var også brug for en ungarbejder nogle timer om ugen. På den måde var læreårene fra 1996 til 2000 også afgørende for, at han i dag selv ejer og driver servicesta tionen og ikke arbejder som klejnsmed. Ansat med forkøbsret Ejeren af Statoil i Ans, som jeg havde været ansat hos, var kørt træt og ville noget andet. Han ville gerne sælge stationen. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde der igen, men ville ikke købe den på det tidspunkt. Jeg ville gerne ansættes med henblik på måske at købe den senere, så vi lavede en aftale, hvor jeg var ansat på fast timeløn, så han kun stod som udlejer. Vi havde også aftalt vilkårene for, hvordan jeg senere kunne købe stationen. Blandt andet om den goodwill jeg oparbejdede og de investeringer og afskrivninger, han som ejer havde, frem til mit køb af stationen, fortæller Paw Nielsen. Det var en aftale, begge har været meget tilfredse med. Siden 2006 har Paw Nielsen ejet Statoilstationen i Ans, men forinden havde han i to perioder arbejder der, og bevist, at det var en station med muligheder. 16 BENZIN & KIOSK

17 I 2006, da Paw Nielsen havde drevet stationen som fastansat lønmodtager i tre år, havde han bevist både overfor sig selv og ikke mindst sin bank, at han havde talent for at drive en servicestation i et mindre bysamfund med et par Paw Nielsen har lært at koncentrere sig om det, han ved kan sælges i butikken. Blandt andet slik og kaffe. Tank Regnskab tusind indbyggere mellem Silkeborg og Viborg. Omsætningen var på de tre år steget fra 7,5 mio. kroner til omkring 25 mio. kroner, så jeg havde ingen problemer med at låne penge i banken til at købe stationen, siger Paw Nielsen. Butiksmodernisering Fremgangen er fortsat, og sidste år blev butikken udvidet til 100 kvadratmeter. Den er er også opdateret og indrettet med nyt inventar, så den virker overskuelig, lys og imødekommende. Stationen har tre benzinstandere og en dieselstander, og brændstofsalget ligger på 2,3 mio. liter. Det samlede salg af brændstof er gået lidt tilbage, og fordelingen mellem benzin og diesel har ændret sig. Jeg sælger lige så meget på den ene dieselstander, som jeg sælger på de tre benzinstandere tilsammen. Vi har en del pendlertrafik og flere virksomheder her i Ans, som er faste kunder. Så jeg kunne godt bruge en truckstander, men der er ikke plads til den. Men da min dieseltank kun Vi har mange års erfaring med regnskab til servicestationer. Brug os når du vil have overblik og styr på økonomien. Med venlig hilsen Hanne Jæger Registreret revisor ØHAVSREVISION Fredmosevej Humble Tlf Fax BENZIN & KIOSK 17

18 PROFIL Paw Nielsen Camilla er en af de 17 ungarbejdere, der tjener en ekstra skilling i fritiden. Sådan begyndte Paw Nielsens egen karriere også og på samme station. og så har jeg en del DVD-udlejning. Jeg har ikke bake-off. Vi har en god bager i byen, som jeg køber morgenbrød af, som vi sælger til håndværkere og andre morgenkunder, siger Paw Nielsen. rummer liter, skal den fyldes op fire gange om ugen, fortæller Paw Nielsen. God aftale I efteråret 2007 blev der efter mere end et års forhandlinger indgået en treårig aftale med 12 måneders opsigelsesvarsel mellem Statoil og de selvejere, som har leveringsaftale med Statoil. Aftalen indebærer, at Statoil lejer forpladsen og selv står for brændstofsalget, og at den tidligere avance er afløst af et mindre beløb per solgt liter for håndteringen af brændstofsalget. Desuden kan stationsejerne selv bestemme, om butikken skal signalere Statoil eller noget andet, og hvor de vil købe deres varer. Jeg synes, de nye kontrakter er et rigtigt godt stykke papir, og at det var et flot arbejde, vore forhandlere gjorde. Jeg er meget godt tilfreds med den fleksibilitet, der er i kontrakterne, så vi kan vælge til og fra. Næsten alt, hvad jeg sælger i butikken, køber jeg dog ind gennem Statoil. Men det er langt fra alt, hvad jeg tilbydes, jeg nu er nødt til at købe, og det er en forbedring i forhold til tidligere, hvor man for at være med skulle aftage varer og store partier, vi ikke kunne sælge, siger Paw Nielsen. Tilpasset forholdene Han har hurtigt fundet ud af, hvad der kan sælges i butikken og har fundet sin naturlige niche uden ambitioner om at konkurrere med byens supermarkeder eller byens gode bager. Man skal holde sig til det, man kan. Mine kunder ved præcis, hvad de kan få på min station. Det er typisk kioskvarer som franske hot dogs, blade, slik, sodavand, kaffe, Siden 2005 har Post Danmark også haft postbutik på stationen. Det er et godt aktiv, da der så kommer folk på stationen, som måske ellers ikke ville komme der. Det giver nogle sidegevinster i form af småindkøb. Også Applus har lejet sig ind, og foretager bilsyn et par dage om ugen, hvor der tidligere var værksted. Mens bilen synes, benytter bilisterne ofte ventetiden til en kop kaffe, en hot dog eller andre indkøb i butikken. Og inden de kører skal tanken måske fyldes op. Også bilvask er et godt aktiv for stationen. Det er byens eneste, så den forholdsvis nye vaskemaskine vasker omkring vaske om året. Stationen har åbent hver dag fra kl til Der er to faste deltidsansatte, som er meget fleksible med hensyn til arbejdstider. Desuden er der tilknyttet 17 ungarbejdere, og Paw Nielsen indgår også selv lidt i vagterne, og så ordner han al regnskab selv. Fritid og fremtid Paw Nielsen er med i bestyrelsen for Statoils forhandlerforening. Det er et godt sted at holde sig opdateret, og så kan han også godt lide at være med til at påvirke nogle beslutninger. Men ellers prioriterer han tiden sammen med hustruen Mette, 18 BENZIN & KIOSK

19 hus, at bruge nogle timer som hjælpetræner i badminton, og at varetage formandskabet i den lokale handelsstandsforening. Det er Statoil selv, der i dag står for brændstofsalget og har lejet forpladsen af Paw Nielsen, som synes det er en god aftale. Fremtidsplaner..? Nu har Paw Nielsen, der er 30 år, brugt megen tid i de seneste år på stationen. Den er inde i en god udvikling, så der nu er tid til at nyde børnene. Om han også er indehaver af servicestationen nogle år ude i fremtiden, kan han ikke svare på. Han føler sig ikke bundet til den, selv om den har været så stor en del af hans liv i en del år. Alt er i princippet til salg, hvis den rigtige køber melder sig. Han vil dog heller ikke afvise tanken om selv at købe an anden station eller at blive lønmodtager igen i et interessant job. der er pædagog, og de to børn på fire og seks år. Der er dog også tid til at klare lidt forefaldende arbejde på familiens Hvem ved, hvilke muligheder, der viser sig. Intet ligger fast! BENZIN & KIOSK 19

20 Al henvendelse til: Benzin & Kiosk Hammerholmen 39A, 1. sal 2650 Hvidovre Tlf: Magasinpost ID-Nr Helge Busk, Advokat Direktør BFR Mail: Niels Aamann, Advokat Mail: ADVODAN Vejen Torvegade Vejen Telefon Fax

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab

YX ENERGI INDHOLD. Bliv en del af de selvstændige benzinforhandleres foretrukne selskab Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 August 2008 INDHOLD Leder: Professionelle forhandlinger Første gang 12 selvejerstationer flytter på én gang BFR-støtte til lovændring Lukkeloven løber til

Læs mere

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen

Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! INDHOLD. Profil: Se mere på www.unox.dk. Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 Marts 2010 INDHOLD Leder: Forhandlerne og selskaberne 2 er nødt til at stå sammen Forhandlere kan måske 4 også få Qvik To Go Lokalt Go on-kort 6 Statoil vil

Læs mere

AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol

AUTOMATISK. temperaturovervågning - hjælp til egenkontrol Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 Juni 2009 INDHOLD Leder: Hvad mon bilerne kører på om 15 år? Opgaverne løses i fællesskab De første 10 Go on-anlæg kører 1,2 mio. kroner hentet fra smuttere

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde! Profil: På tide at få startet en OK-forhandlerforening 16 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 4 august 2010 INDHOLD Leder: Ordentlighed Tak! 2 OK-forhandlerforening stiftet 4 Brændstofstandere med videoreklame 6 Nøglefærdige tankanlæg 7 ShineTecs med

Læs mere

A Shiny Royal Revolution!

A Shiny Royal Revolution! august 2011 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren 2 Konklusionen holder ikke 8 Istobal bøjer sig for Ninki A Shiny Royal Revolution! Hammerh 2650 Hvid www.benz Telefon: Fax: 16 Profil I Thisted går

Læs mere

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand

INDHOLD. Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring. Metax bliver Shell Express. MasterCard fra Shell. Velbesøgt messe. Genvalgt som formand Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 2 april 2007 INDHOLD Leder: Et godt tilbud på miljøforsikring Metax bliver Shell Express MasterCard fra Shell Velbesøgt messe Genvalgt som formand Billigste

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 3 juni 2010 INDHOLD Leder: Fremtidssikring 2 Bliv en del af succesen! Direktørskifte i BFI-indkøb 4 Elever fik flotte karakterer 6 12 til Pernille og 10 til

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister

INDHOLD. Leder: Det gode forhandlingsklima. Overraskende udspil fra YX Energi. Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark. Energibevidste bilister Brancheblad for benzin- og kiosksektoren INDHOLD Leder: Det gode forhandlingsklima 2 Overraskende udspil fra YX Energi 4 Ikke muligt at fortsætte en YX-kæde i Danmark 6 Energibevidste bilister 7 Enighed

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde. Profil: Lille, meget populær servicestation 16. Leder: Go on i styrket form 2

INDHOLD. Bliv en del af Danmarks mest effektive kæde. Profil: Lille, meget populær servicestation 16. Leder: Go on i styrket form 2 Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 6 december 2010 INDHOLD Leder: Go on i styrket form 2 Omprofilering i godt samarbejde 4 Tyverisikret nummerpladeramme 6 Nye kontrakter præsenteret 8 2,4 milliarder

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Bliv franchisetager. Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK

Bliv franchisetager. Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK Bliv franchisetager Køb din egen food truck og bliv en del af en kæde i vækst FOOD TRUCK Salg af spydstegte BBQ kyllinger, sandwich og tilbehør Salg af frisksmurte sandwich, friskbrygget kaffe og kage

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Finder de rigtige løsninger Til gavn for forbruger og detailhandel arbejder vi hos Tomra hele tiden på at forbedre vore produkter

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PROFIL. Bliv forhandler af god smag og høj kvalitet! KOM MED JERES PLANER! DET SVÆRE VALG. leverandør APRIL 2012. stærkeste. løsninger!

PROFIL. Bliv forhandler af god smag og høj kvalitet! KOM MED JERES PLANER! DET SVÆRE VALG. leverandør APRIL 2012. stærkeste. løsninger! Brancheblad for benzin- og kiosksektoren APRIL 2012 2 KOM MED JERES PLANER! 12 DET SVÆRE VALG Bliv forhandler af god smag og høj kvalitet! Hammerh 2650 Hvid www.benz Telefon: Fax: Landets stærkeste leverandør

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR Vaskeriløsninger Hvordan kan du spare 75.000,- om året på en skræddersyet vaskeriopsætning? I dag vasker mange kroer, hoteller og restauranter deres viskestykker, mopper, kokketøj og øvrige tekstiler mv.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

En for Alle Og alle for en

En for Alle Og alle for en Vellykket Aros Forsikring - dag hos Hobro Golfklub Der var plads til både konkurrence og afslappet fornøjelse, da forsikringsselskabet Aros den forgangne fredag benyttede lejligheden til at indtage Hobro

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO!

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013 Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! Torben Andersens indlæg Torben Andersens baggrund. Hvem er AUBO PRODUCTION og hvad har udviklingen

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere