DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog"

Transkript

1 DFDS ÅrsrapporT

2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger i Europa med trailere, containere og jernbane. DFDS har medarbejdere i 20 lande med en omsætning på 12 mia. kr. Selskabet blev grundlagt i 1866, har hovedkvarter i København og er noteret på NASDAQ OMX København. 2 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

3 Header OMSÆTNING (DKK MIA.) RESULTAT FØR SKAT (DKK MIO.) AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) (%) Ledelsesberetning Koncernens hovedtal Forord Connecting Europe Vision, strategi og mål Marked og konkurrenter Ledelsens beretning Vækst strategi The DFDS Way Shipping Division Logistics Division Risikofaktorer Aktionærforhold CR beretning Regnskabsberetning Regnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Selskabsoversigt Påtegninger Øvrig Ledelsesberetning Flådeoversigt Ledelseshverv Koncernledelse Definitioner og ordliste DFDS ÅRSRAPPORT

4 Koncernens Hovedtal HOVEDTAL DKK MIO EUR mio Resultatopgørelse Nettoomsætning Shipping Division Logistics Division Ikke-fordelte poster og elimineringer Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) og særlige poster Shipping Division Logistics Division Ikke-fordelte poster Ro-Ro Shipping Container Shipping Passenger Shipping Terminal Services Trailer Services Tramp Avance ved salg af langfristede aktiver, netto Driftsresultat (EBIT) før særlige poster Særlige poster, netto n.a. n.a. Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Årets resultat efter minoritetsinteresser Resultat til analyseformål Kapital Aktiver i alt DFDS A/S andel af egenkapitalen Egenkapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital, gennemsnit Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrøm fra driften, før finansiering og efter skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af virksomheder, aktiviteter og minoritetsinteresser Øvrige investeringer Fri pengestrøm fra driften Nøgletal for drift og afkast Antal skibe Omsætningsvækst, % 17,8 50,5 3-20,0-1,4 10,5 EBITDA-margin, % 12,9 12,9 12,3 12,3 15,8 Driftsmarginal, % 8,0 6,9 2,7 5,7 9,1 Omsætningshastighed, investeret kapital, (antal gange) 1,16 1,09 0,84 1,07 1,03 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 8,6 7,2 2,1 5,8 8,6 Egenkapitalforrentning, % 10,8 10,2 0,7 6,5 14,5 Nøgletal for kapital og pr. aktie Egenkapitalandel, % 54,4 46,2 39,7 40,5 38,0 Finansiel gearing, (antal gange) 0,37 0,61 1,12 1,00 1,08 Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udbytte pr. aktie, DKK 14,0 8,0 0,0 0,0 15,0 Antal aktier ultimo, Aktiekurs ultimo, DKK Markedsværdi, DKK mio Anvendt eurokurs pr. 31. december 2011: 7, I 2010 er indført ny forretningsstruktur og sammenligningstal pr. segment er kun tilgængelige fra og med Heraf 37% vedrørende overtagelsen af Norfolkline-koncernen. 4 Omfatter to nybygninger til levering i DFDS ÅRSRAPPORT 2011

5 Forord Stærkt 2011 parat til udfordrende 2012 Mål for 2011 opfyldt Det lykkedes i 2011 at nå vores to højest prioriterede strategiske mål: De planlagte synergier fra integrationen af Norfolkline blev opnået, og mere til, og logistikaktiviteternes indtjening blev markant forbedret. Rekordresultat hæver udbytte Årets resultat for DFDS Koncernen blev rekordhøjt, DKK 742 mio. før skat. Aktiviteter, der ikke understøttede DFDS strategi, blev solgt fra, og DFDS træder således ind i 2012 som en mere fokuseret og finansielt stærk virksomhed. Uden at kompromittere kapaciteten til at finansiere fremtidig vækst foreslås årets udbytte hævet til DKK 14 pr. aktie svarende til en udbetaling på DKK 208 mio. Beredskab for mulig mild recession i 2012 DFDS står således stærkt, men meget tyder på, at en mild recession vil præge I årets første måneder har efterspørgslen på markederne omkring Nordsøen været aftagende, mens efterspørgslen i Østersøområdet fortsat er robust drevet af vækst i Rusland og de omkringliggende lande. Siden august 2011 har vi arbejdet med en beredskabsplan for at imødegå en eventuel nedgang i fragtmængderne, hvis udvikling er afgørende for DFDS resultat. Vi har en plan, og organisationen er klar til at møde nye udfordringer. Nye ruter, ny konkurrence Rutenetværket i Østersøen blev udvidet med to ruter i 2011, og i februar 2012 åbnede vi en ny rute mellem Dover og Calais. Konkurrencen skærpes i 2012 på fragtmarkedet mellem Sverige og Storbritannien efter åbningen af en ny konkurrerende fragtrute i januar En række tiltag er iværksat for at møde den nye konkurrence. Ligesom DFDS er i bevægelse, er omverdenen det også. Vi rykker tættere på kunderne I 2012 rykker DFDS endnu tættere på kunderne. For at forbedre vores kundeservice og skabe mere værdi for kunderne, skal vores forståelse af kundernes behov og vores eksekvering af kundeservice optimeres. Forbedringsprojekt Customer Focus starter i begyndelsen af 2. kvartal. Projektet går på tværs af koncernen og forberedelserne er i fuld gang. Værdiskabelse gennem samfundsansvar DFDS første samlede rapport om samfundsansvar (CR: Corporate Responsibility) er indeholdt i denne årsrapport. En fortsat udvikling af DFDS rolle som ansvarlig borger skal bidrage til at skabe mere værdi for vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, aktionærer og andre interessenter, herunder miljøet. Vores ambition er at være vores interessenters foretrukne samarbejdspartner. DFDS er klar til ny vækst Markedsforholdene i 2012 vil efter alt at dømme blive mere udfordrende end i Vi forudser derfor begrænset organisk vækst, men forudser på den anden side, at der vil opstå muligheder for at vokse gennem køb af aktiviteter. DFDS er klar til ny vækst, også finansielt. En kæmpe indsats fra DFDS medarbejdere, et stærkt samarbejde med vores partnere, og ikke mindst loyale kunder, gjorde, at vi kom langt videre end forudset i Tak til alle for jeres bidrag og samarbejde. BENT ØSTERGAARD Bestyrelsesformand NIELS SMEDEGAARD President & CEO DFDS ÅRSRAPPORT

6 Header CONNECTING EUROPE DFDS transportnetværk drives af medarbejdere, som skaber løsninger for fragtkunder og passagerer Netværket kombinerer sø- og landtransport. 80% af omsætningen kommer fra fragtaktiviteter og 20% fra passageraktiviteter. Rutenetværket omfatter ruter dedikeret til fragt og ruter, som kombinerer passagerer og fragt. En vigtig succesfaktor er indsættelse af skibe, der opfylder kundernes behov og efterspørgsel på de enkelte ruter, så økonomi og tilfredse kunder spiller sammen. På fragtsiden består DFDS organisation af lokale salgskontorer og egne transportselskaber. Sidstnævnte er for det meste specialiseret i transportløsninger, som kombinerer flere transportformer sø, vej og jernbane. BALLINA BELFAST DUBLIN WATERFORD GR CL L Passagerrejser sælges i stigende grad via internettet, hvor målet er at gøre det så nemt og inspirerende som muligt for kunderne at bestille deres ideelle rejse. AVON På de største fragtskibe er der plads til lanemeter fragt, mens fragtkapaciteten på kombinerede skibe er omkring lanemeter. På disse skibe er der typisk plads til passagerer. På passagerskibe er der typisk plads til passagerer med en fragtkapacitet på omkring lanemeter. BILBAO 6 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

7 Header SKOGN SKOGN TRONDHEIM TRONDHEIM BERGEN BERGEN OSLO OSLO HAMINA HAMINA HELSINKI HELSINKI SKT. PETERSBURG SKT. PETERSBURG EENOCK GREENOCK ROSYTH ROSYTH YDEPORT CLYDEPORT GRANGEMOUTH GRANGEMOUTH LARKHALL LARKHALL BREVIK BREVIK MOSS MOSS HALDEN HALDEN HALLSBERG HALLSBERG KRISTIANSAND KRISTIANSAND GØTEBORG GØTEBORG KAPELLSKÄR KAPELLSKÄR STOCKHOLM STOCKHOLM PALDISKI PALDISKI UST-LUGA UST-LUGA NEWCASTLE NEWCASTLE AARHUS AARHUS ESBJERG ESBJERG HELSINGBORG HELSINGBORG KARLSHAMN KARLSHAMN RIGA RIGA IMMINGHAM IMMINGHAM IVERPOOL LIVERPOOL FREDERICIA FREDERICIA TAULOV TAULOVKØBENHAVN KØBENHAVN KLAIPEDA KLAIPEDA MOSKVA MOSKVA KIEL KIEL SASSNITZ SASSNITZ PETERBOROUGH PETERBOROUGH AVONMOUTH CUXHAVEN CUXHAVEN LÜBECK LÜBECK FELIXSTOWE FELIXSTOWE HAMBORG HAMBORG IPSWICH IPSWICH DAVENTRY DAVENTRY HARWICH HARWICH AMSTERDAM AMSTERDAM (IJMUIDEN) (IJMUIDEN) RHOON RHOON TILBURY TILBURY ROTTERDAM ROTTERDAM (VLAARDINGEN) (VLAARDINGEN) HANNOVER HANNOVER CHATHAM CHATHAM ANTWERP ANTWERP DOVER DOVER ZEEBRUGGE ZEEBRUGGE RATTINGEN RATTINGEN CALAIS CALAIS DUNKERQUE DUNKERQUE BRUGGE BRUGGE GENT GENT BOULOGNE BOULOGNE SUR MER SUR MER MINSK MINSK ALMA-ATA ALMA-ATA ILYTCHOVSK ILYTCHOVSK FAGNANO FAGNANO (VA) (VA) VERONA VERONA anløbshavne & SalgsagentureR Logistikkontorer jernbanetransport BARI BARI DFDS ÅRSRAPPORT

8 Vision, strategi og mål Vision, strategi og mål DFDS vision DFDS driver det bredest dækkende og mest pålidelige kombinerede shipping- og logistiknetværk i Europa. Vores kunder værdsætter den nemme adgang og positive oplevelse af vores fragt- og passagerydelser. DFDS medarbejdere leverer fortsat effektive og innovative transportydelser til vores kunder, som de har gjort siden Strategiprincipper DFDS strategi bygger på følgende fire strategiske principper: 1. et europæisk shipping- og landtransportnetværk 2. integrerede værdiskabende løsninger for fragtkunder og passagerer 3. sikring af fragtmængder gennem landtransport og strategisk havneadgang 4. konstant fokus på kvalitet og effektivitet i driften. Strategiske prioriteringer og fokus 2011: DFDS overtog Norfolkline i juli 2010 og integrationen af Norfolkline havde den højeste strategiske prioriting i Resultatet af integrationen har fuldt ud indfriet forventningerne og er nærmere beskrevet på side Derudover var det et højt prioriteret mål i 2011 at gennemføre en afgørende vending af indtjeningsniveauet for logistikaktiviteterne. Dette mål blev opnået gennem en forbedring af Logistics Divisions forrentning af den investerede kapital til 9,7% fra -27,7% i 2010 svarende til en forbedring af driftsresultat (EBIT) før særlige poster på DKK 111 mio. 2012: De strategiske prioriteter i 2012 har fokus på to områder: Effektivisering og beredskab: opnå mål for forbedrings- og effektiviseringsprojekter sikre organisationens parathed til at gennemføre tilpasninger til ændringer i markedet med afsæt i den udarbejdede beredskabsplan Eksekvering af vækststrategi: Åbning af ny rute Dover-Calais videreudvikling af to nye ruter åbnet i 2011 i Østersøen proaktivt forfølge konsolideringsog ekspansionsmuligheder gennem aktivitets- og virksomhedskøb. Effektiviseringsstrategi DFDS forretningsmodel bygger på standardisering af Koncernens forretningsprocesser. Sideløbende med integrationen af Norfolkline blev organisationens effektivitet forbedret gennem en centralisering af tværgående koncernfunktioner: IT, indkøb og forsyning, teknisk vedligehold og bemanding af skibe samt finansområdet. DFDS opererer i omkring 20 lande og i flere lande drives både fragt- og passagervirksomhed. De administrative funktioner var tidligere adskilt, men er nu sammenlagt, eller ved at blive det, på basis af et ensartet koncept for fælles drift. Der er siden 2008 gennemført fokuserede effektiviserings- og forbedringsprojekter, som en integreret del af DFDS strategi. I 2012 gennemføres fire projekter rettet mod forbedring og effektivisering af forretningsområdet Channel, transportog logistikaktiviteter, pengebindingen i arbejdskapital samt kundetilfredshed og værdiskabelse for kunder. Projekterne er nærmere beskrevet på side 11. Vækststrategi For at tilbyde transportkunder mere effektive løsninger, herunder en bredere geografisk dækning, skal DFDS netværk af sø- og landtransport udvides. En udrulning af DFDS forretningsmodel til flere markeder vil tillige reducere enhedsomkostninger gennem stordriftsfordele. Udvidelser af såvel sø- som landtransportdelene af netværket forventes først og fremmest at ske gennem køb af virksomheder og aktiviteter, herunder samarbejder. Se også side 16. Forretningsstruktur DFDS forretningsstruktur består af to divisioner: Shipping Division og Logistics Division. Koncernfunktioner er samlet i to områder: People & Ships og Finance. Salget af fragtløsninger, som går på tværs af forretningsområder, og netværket i øvrigt, koordineres gennem Freight Sales Solutions. Strategi for samfundsansvar For at målrette DFDS arbejde med samfundsansvar blev en strategi for samfundsansvar etableret i 2011 med forankring i organisationen gennem oprettelsen af en CR Komité med reference til koncernledelsen. Det er ambitionen, at arbejdet med samfundsansvar løbende skal skabe forbedringer og værdi for DFDS interessenter samt understøtte DFDS position som deres foretrukne samarbejdspartner, herunder løbende mindske miljøpåvirkningen. Økonomisk mål DFDS mål er en forrentning af den investerede kapital på omkring 10%, hvilket kan sammenholdes med Koncernens kapitalomkostning, som primo 2012 er beregnet til 6,5%. I ledelsens beretning redegøres for den aktuelle og langsigtede målopfyldelse. 8 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

9 Marked og konkurrenter Marked og konkurrenter DFDS forretningsmodel kombinerer sø- og landtransport af fragt og passagerer, omkring 80% af omsætningen genereres af fragtaktiviteter. DFDS vigtigste kundegrupper Markedssegmenter Service succeskriterier Fragt Vognmænd (uledsagede og ledsagede trailere) Speditører Søtransport af hel- og partlæs Pålidelighed, frekvens, kapacitet Integrerede IT systemer Sejlplan Producenter af tungt industrigods Søbaserede transport og logistikløsninger for: Biler, stål, papir, kemikalier Havneterminalydelser Industriekspertise Skræddersyede løsninger, herunder IT Håndtering af tungt industrigods Produktionsvirksomheder, detailsektor og producenter af kølevarer Dør-til-dør spedition, kontraktlogistik Fleksibilitet, pålidelighed PaSSAGERER Passagerer med bil Overnattende passagerer med og uden bil Short sea transport og ferie Cruise ferry, ferie og konferencer Pålidelighed, frekvens, kapacitet og sikkerhed Ombordoplevelse og kundeservice Sejlplan DFDS marked DFDS fungerer som en del af den europæiske transportsektor, med fokus på Nordeuropa, Østeeuropa og Rusland. DFDS ruter forbinder havne i Østersøen og i Nordsøen og kombinerer transport af fragt og passagerer afhængig af markedsforholdene. DFDS driver liniefart med faste sejlplaner. DFDS transport- og logistikaktiviteter opererer primært på de samme markeder, som rutenetværket dækker, og understøtter desuden rutenetværkets kapacitetsudnyttelse ved specialisering i transporter med søtransport. DFDS konkurrenter DFDS ruter konkurrerer med andre færgerederier på Nordsøen og Østersøen. De væsentligste konkurrenter er Cobelfret, Color Line, P&O Ferries, Stena Line og Scandlines. Dertil kommer konkurrence fra alternative transportmuligheder som vej- og jernbanetransport samt luftfart for passagerer. Dertil kommer Eurotunnel på Kanalen. DFDS transport- og logistikaktiviterer er primært fokuseret på hel- og partlæstransporter på markederne omkring Nordsøen. De væsentligste konkurrenter er større europæiske speditører, eksempelvis DHL, DSV og Kuhne & Nagel, samt en række regionale og nicheorienterede speditører og vognmænd. Internationale passager- og fragtmængder Passagerer Fragtenheder* / /10 Østersøen Nord 18,0 17,8 1,2% 0,6 0,6 6,5% Østersøen Syd 11,2 11,4-1,2% 1,8 1,7 4,6% Kattegat 17,1 17,2-0,6% 0,8 0,8 0,3% Nordsøen 2,2 2,2 0,3% 1,3 1,3-3,2% Engelske Kanal, Dover 12,7 12,9-1,7% 2,1 2,1 0,1% Engelske Kanal, Vest 3,1 3,1-2,3% 0,3 0,3-2,7% Shipping i alt 64,3 64,6-0,5% 6,8 6,8 1,0% Øresundsbroen 14,8 14,8 0,0% 0,4 0,3 9,1% Eurotunnel 9,1 8,4 8,3% 1,3 1,1 16,0% Bro- og tunnel i alt 23,9 23,2 3,0% 1,6 1,4 14,4% Kilde: Shippax, egne tal. Tallene er vejledende, da flere rederier ikke indgår i tallene. * En fragtenhed svarer til ca. 13 lanemeter Markedsudvikling Shippingdelen af passagermarkedet i Nordeuropa var vigende i de fleste områder med en samlet nedgang i størrelsesordenen 0,5%. Tilbagegangen på den Engelske Kanal skyldes primært en mere aggressiv prispolitk fra Eurotunnel. Det samlede antal passagerer på Dover strædet steg med 2,2% i På fragtmarkedet var væksten positiv i Østersøen og faldende på Nordsøen. Sidstnævnte er påvirket af DFDS reduktion af kapacitet gennem konsolidering af to ruter. På Dover strædet voksede antallet af fragtenheder med i alt 5,5% fordelt med nulvækst i færgemarkedet og en stigning på 16,0% i Eurotunnels mængder afledt af en aggressiv prispolitik for at genvinde en højere markedsandel fra tidligere år. DFDS ÅRSRAPPORT

10 Ledelsens beretning Ledelsens beretning Stigning i resultat drevet af højere volumen, synergier og mere effektiv drift Resultatudvikling Årets resultat før skat steg med 35,7% til DKK 742 mio. Resultatfremgangen afspejler en generel forbedring af markedsvilkårene i Nordeuropa, Østeuropa og Rusland samt positive bidrag fra synergier og forbedringsprojekter. Markedsudviklingen var positiv i både Østersøen og Nordsøen i første halvdel af året. I andet halvår fortsatte markedsvæksten i Østersøen, mens væksten aftog i markederne omkring Nordsøen. Dertil kom en netto-indtægt på DKK 91 mio. fra særlige poster. De særlige poster består af større engangsposter, dels regnskabsmæssige avancer fra salg af aktiviteter og aktiver, og dels integrations- og projektomkostninger. Justeret for særlige poster blev resultatet før skat DKK 651 mio., en stigning på 46,3% i forhold til Der blev opnået resultatfremgang i begge divisioner, mest markant i Logistics Division, hvor en afgørende vending i resultatet blev opnået. Divisionens driftsresultat (EBIT) før særlige poster steg til DKK 109 mio. fra et negativt resultat på DKK 2 mio. i Fremgangen bygger på realisering af synergier, herunder effekten af forbedringsprojektet Headlight. Shipping Divisions driftsresultat (EBIT) før særlige poster steg med 27,8% til DKK 847 mio. fra DKK 663 mio. i Fremgangen var primært drevet af markedsvækst, særligt i Østersøen, og realisering af synergier. Årets resultat før skat på DKK 742 mio. var 6,0% højere end den senest meddelte resultatforventning, som var et resultat før skat på DKK 700 mio. Årets omsætning blev DKK 11,6 mia., en stigning på 17,8% i forhold til 2010, hvilket primært kan henføres til helårseffekten af tilgangen af Norfolkline, men også organisk vækst, særligt for fragtaktiviteterne. Omsætningsvæksten blev et procentpoint lavere end tidligere meddelt som følge af ændringer i elimineringen af omsætningen mellem divisionerne. Divisionernes omsætning var således på niveau med den tidligere meddelte forventning. Det gennemsnitlige antal medarbejdere steg primært som følge af helårseffekten af tilgangen af Norfolkline med 4,8% til i Koncernens samlede aktiver blev reduceret med 7,6% til DKK 12,8 mia. ved udgangen af Reduktionen skyldes primært en reduktion af den netto-rentebærende gæld til DKK 2,6 mia. fra DKK 3,9 mia., en reduktion på DKK 1,3 mia. Forholdet mellem nettorentebærende gæld og driftsresultatet (EBITDA) blev dermed nedbragt til 1,7 ved årets udgang. Egenkapitalen var DKK 7,0 mia. ultimo 2011 svarende til en egenkapitalandel på 54,4%. DFDS finansielle beredskab til at skabe ny profitabel vækst er således stærkt. På side i denne årsrapport oplyses mere om DFDS vækststrategi og integrationen af Norfolkline. Forretningsudvikling og drift væsentlige begivenheder Salg af ikke-kerne-aktiviteter: For at fokusere DFDS portefølje af aktiviteter blev tre aktiviteter, som ikke understøttede DFDS strategi, solgt i 2011: DFDS Canal Tours blev solgt i marts Den gældfri salgspris på DKK 110 mio. medførte en avance på DKK 83 mio., der indgår i resultatopgørelsen under Særlige poster Havneterminalen i Maasvlakte blev solgt i juni Den gældfri salgspris på DKK 182 mio. medførte en avance på DKK 48 mio., der indgår i resultatopgørelsen under Særlige poster. Havneterminalen var til overs efter integrationen med Norfolkline DFDS norske tørlastaktiviteter blev afviklet i tredje kvartal 2011 gennem salg af kontrakter og tilbagelevering af indchartrede skibe. Afviklingen medførte en avance på DKK 5 mio. Lukning af ikke-rentable irske ruter og salg af skibe: I forlængelse af salget af to ruter på Det Irske Hav i slutningen af 2010 blev driften af to tilbageværende ruter, Dublin-Birkenhead/Heysham, en havneterminal i Dublin og tilhørende salgsagenturer indstillet ved udgangen af januar Driften af de to ruter havde været stærkt tabsgivende på grund af betydelig overkapacitet i markedet på Det Irske Hav, og det var ikke muligt at udvikle en forretningsplan, som kunne forbedre ruternes resultat på afgørende vis, ligesom et salg af ruterne ikke var muligt at opnå. Ruterne beskæftigede tre ejede skibe, hvoraf ét ro-pax-skib blev overført til DFDS rutenetværk i Østersøen, et ro-ro-skib er overført til ruter mellem Holland og England og et ro-paxskib blev solgt. Der blev afholdt engangsomkostninger vedrørende nedlukningen af disse aktiviteter på i alt DKK 30 mio. i Salget af et skib indbragte et provenu på DKK 179 mio. og en regnskabsmæssig avance på DKK 17 mio. Begge forhold er indregnet under Særlige poster i resultatopgørelsen. Nye ruter og mere kapacitet i Østersøen: Fortsat fremgang i økonomierne i Rusland og de omkringliggende lande medførte vedvarende høj vækst i Østersøens fragtmarked i 2011 og rutenetværkets omfang og kapacitet blev udvidet i løbet af året: Ruten mellem Kiel, Tyskland, og Klaipeda, Litauen, blev opgraderet ved indsættelse af et indchartret nybygget ro-pax-skib i september 2011 Kapaciteten på ruten mellem Karlshamn, Sverige, og Klaipeda, Litauen, blev øget i februar 2011 ved rokering af et ro-pax-skib fra Det Irske Hav En ro-pax-rute mellem Kapellskär, Sverige, og Paldiski, Estland, blev overtaget i oktober DFDS ÅRSRAPPORT 2011

11 Ledelsens beretning CEO PEOPLE & SHIPS Finance HR Crewing Technical Supply Chain IT Finance LOGISTICS DIVISION Shipping DIVISION Nordic Transport Continental Transport European Contract Intermodal Nordic Contract North Sea Baltic Sea Channel Passenger Freight Sales Solutions En ny ro-pax-rute blev åbnet i maj 2011 mellem Kiel, Tyskland, og Ust Luga, Rusland Ved udgangen af oktober 2011 ophørte charteraftalen med Polferries angående ruten Swinoujsce, Polen, og Ystad, Sverige. Godkendelse af havneaftale i Gøteborg: DFDS indgik i oktober 2010 i samarbejde med C. Ports S.A. en aftale om overtagelse af Älvsborg Ro/Ro AB, som har indgået en 25-årig koncessionsaftale om driften af ro-ro-havneterminalerne Älvsborg og Arendal i Gøteborg. Ejerskabet er fordelt med 65% til DFDS A/S og 35% til C.Ports S.A. Handelens gennemførelse var afhængig af konkurrencemyndighedernes godkendelse og denne udestår fortsat. Levering af to nye fragtskibe: Som led i en udvidelse af DFDS samarbejde med det danske og tyske forsvar, om levering af skibskapacitet til forsvarets transportopgaver (ARK-projektet), leveres to ro-ro-nybygninger med en fragtkapacitet på hver lanemeter i henholdsvis juli og oktober Skibene erstatter to indchartrede skibe, som tilbageleveres. Passagerskib solgt: Passagerskibet Princess Maria blev udchartret for en treårig periode fra april 2010 til Inflot Cruise and Ferry Ltd. med hovedkvarter i Skt. Petersborg, Rusland. Aftalen omfattede en købsoption og denne blev udnyttet i 3. kvartal 2011, hvilket medførte en avance på DKK 9 mio., som indgår i Avancer fra salg af langfristede aktiver. Væsentlige begivenheder efter 2011 Den 24. januar 2012 åbnede en ny fragtrute mellem Gøteborg og Killingholme i konkurrence med DFDS rute mellem Gøteborg og Immingham. Ruten er åbnet på initiativ af en svensk speditionsvirksomhed. Det forventes, at tilgangen af yderligere kapacitet til transportmarkedet mellem Sverige og Storbritannien vil medføre en væsentlig negativ resultatpåvirkning for DFDS i DFDS og Louis Dreyfus Armateurs indgik i begyndelsen af februar 2012 en aftale med Calais Havn med henblik på åbningen af en ny rute mellem Calais og Dover den 17. februar Siden åbningen har ruten været serviceret af ét skib, NOR- MAN SPIRIT. Yderligere ét skib planlægges indsat på ruten. Forbedrings- og effektiviseringsprojekter i 2011 og 2012 Siden 2008 er der gennemført flere større forbedrings- og effektiviseringsprojekter målrettet mod områder med behov for en gennemgribende forandringsproces for at forbedre resultatet. Dette sker gennem en kombination af reduktion af omkostninger, forbedring af salgsarbejde og kundeservice samt organisatoriske ændringer. I 2011 var der fokus på to større forbedrings- og effektiviseringsprojekter: projekt Headlight 1: Omfattede otte nordeuropæiske lokationer i forretningsområderne Nordic Transport, Continental Transport og European Contract. Projektets fokus var på optimering af processer og politikker for kundeservice, driftsplanlægning, indkøb af kørsel og etablering af fælles equipment pool. Projektets mål om en årlig forbedring af indtjeningen på DKK 60 mio. blev opnået og indgår som en del af integrationssynergierne Projekt Light Crossing: Omfatter Dover-Dunkerque-ruten med fokus på ledelsesprocesser, systemer, omsætningsoptimering, bemanding og optimering af bunkerforbrug. Projektet forventes afsluttet medio Målet er en årlig forbedring af indtjeningen på op til DKK 75 mio. I 2012 vil der være fokus på fire større forbedrings- og effektiviseringsprojekter: projekt Headlight 2: Projektet udvides til at omfatte de resterende 12 lokationer i Logistics Division og forventes afsluttet mod slutningen af Målet er en yderligere forbedring af indtjeningen på op til DKK 40 mio. Projekt Light Crossing: Jævnfør oven for forventes projektet afsluttet medio 2012 Projekt Customer Focus: Projektets formål er at styrke DFDS kunderelationer baseret på en bedre forståelse af baggrunden for købsbeslutninger og tilfredshed med DFDS kundeservice. Mulighederne for at skabe mere værdi for kunden vil også være i fokus. Resultater af projektet forventes at blive synlige i 2013 i form af generelt større kundefokus, tiltrækning af nye kunder, forbedret fastholdelse af kunder og en forøgelse af engagementet med eksisterende kunder. Derudover forventes en effektivisering af processer for kundeservice Projekt Light Capital: Projektet har til formål at reducere pengebindingen i arbejdskapital. De første resultater forventes opnået i 3. kvartal 2012 Beredskab for tilpasning af driften i 2012 Hen over sommeren 2011 opstod der fornyet usikkerhed om den fremtidige konjunkturudvikling på de finansielle markeder og i løbet af andet halvår 2011 svækkedes væksten i fragtmængderne på Nordsøen. Der er imidlertid fortsat ingen tegn på en stejl nedgang i fragtmængderne, som det var tilfældet i slutningen af 2008 og DFDS ÅRSRAPPORT

12 Ledelsens beretning Afkast af investeret kapital (ROIC) 2011 Investeret kapital, DKK mio. ROIC 2011, % Forskel vs kapitalomkostning 1, % Forskel vs mål 2, % Forskel vs mål, DKK mio. DFDS Koncernen ,6 2,1-1,4-139 Divisioner & forretningsenheder Shipping Division ,2 3,7 0,2 18 North Sea ,5 3,0-0,5-23 Baltic Sea ,7 12,2 8,7 119 Channel ,1-5,4-8,9-105 Passenger ,9 5,4 1,9 22 Ikke-allokerede poster 744-5,0-11,5-15,0-112 Logistics Division 910 9,7 3,2-0,3-3 Nordic Transport ,5 32,0 28,5 35 Continental Transport 161 5,5-1,0-4,5-7 European Transport ,5 23,0 19,5 35 Intermodal 184 3,9-2,6-6,1-11 Nordic Contract ,2 8,7 5,2 11 Ikke-allokerede poster 45-72,6-79,1-82,6-37 Ikke-allokerede koncernposter ,0-37,5-41, DFDS kapitalomkostning var beregnet til 6,5% primo DFDS mål er en forrentning på 10,0% For at imødegå et eventuelt nyt krisescenarie blev udviklingen af en beredskabsplan igangsat i august Planen indeholder 54 tiltag målrettet til at afbøde effekterne ved en nedgang i fragtmængder på henholdsvis 5%, 10% og 20%. Tiltagene omfatter definerede omkostningsreduktioner og strukturelle tiltag, eksempelvis lukning af ruter, hvor initiering af sådanne tiltag er betinget af en væsentlig nedgang i volumen. Økonomiske mål Forrentningen af den investerede kapital (ROIC), inklusive særlige poster, blev øget til 8,6% i 2011 fra 7,2% i Beregnet eksklusive særlige poster og engangsposter var forrentningen 7,7% i 2011 mod 6,0% i DFDS mål er en forrentning på ca. 10%. DFDS kapitalomkostning, eller minimumsafkastkrav, blev primo 2012 beregnet til 6,5%. Forrentningen af Koncernens investerede kapital forventes i 2012 at blive på niveau med kapitalomkostningen. Logistics Divisions forventede forrentning forventes at ville overstige målet, mens Shipping Divisions forrentning forventes at blive lavere end målet. Det er således først og fremmest Shipping Divisions forrentning, der skal øges. Forbedringen skal primært genereres af forretningsområderne North Sea og Channel, hvor forrentningen i 2012 forventes at blive lavere end 10%. Der er særlig fokus på North Sea, hvor omkring halvdelen af Koncernens investerede kapital anvendes. North Sea opnåede en tilfredsstillende forrentning i 2011, men som følge af en kombination af vigende mængder og øget konkurrence mellem Sverige og Storbritannien samt et stigende variabelt omkostningsniveau forudses forrentningen reduceret i Derudover er forrentningen af ruterne mellem England og Kontinentet, inklusive investeringer i havneterminaler, lavere end målet. For at øge forrentningen arbejdes med både effektivisering af driften og strukturelle tiltag. Channels forrentning på kun 1,1% i 2011 var betinget af særdeles vanskelige markeds- og konkurrencevilkår. I løbet af året opstod der et betydeligt prispres i fragtmarkedet afledt af SeaFrances kamp for at undgå en konkurs og Eurotunnels mål om en højere markedsandel. Hertil kom en højere bunkeromkostning. En stabilisering af markedssituationen på den Engelske Kanal forventes at understøtte en resultatforbedring. Inden for Logistics Division forventes forrentningen i Continental Transport og Intermodal at blive lavere end målet i I 2011 blev der opnået en afgørende vending i Continental Transports indtjening og den positive udvikling forventes at fortsætte i 2012, hvor en forrentning på niveau med kapitalomkostningen forudses opnået. Intermodals forrentning forventes ligeledes at blive forbedret i 2012, men opnåelse af en forrentning på niveau med målet forudsætter en forbedring af de fortsat vanskelige markedsvilkår for containeraktiviteterne mellem Irland og Kontinentet. Forretningsmodel, aktiver og kapitalintensitet Forretningsmodel spænder over høj og lav kapitalintensitet DFDS forretningsmodel kombinerer shipping, spedition og logistik, hvilket indebærer forskellig kapitalintensitet i forretningsområderne, højest i shipping og lavest i spedition/logistik. Omsætningshastigheden af den investerede kapital var således 0,9 gange i Shipping Division i 2011 og 4,6 gange i Logistics Division. Forskellen i kapitalintensitet mellem divisionerne skyldes blandt andet en høj ejerandel af aktiver i Shipping Division, primært skibe og havneterminaler, betinget af disse aktivers lange levetid. Levetiden for ro-ro-baseret fragt- og passagertonnage er således år og løbetiden for havneterminalers lejeaftaler er typisk omkring år. Dertil kommer, at ro-ro-baseret tonnage for det meste bygges til specifikke ruters eller regioners behov. Ro-ro-baseret ton- 12 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

13 Ledelsens beretning Kapitalintensitet og krav til EBIT-margin 2011 Kapitalintensitet, antal gange 1 EBIT-margin 2011, % Målkrav til EBIT-margin 2, % Forskel vs mål og margin, % DFDS Koncernen 1,2 7,2 8,6-1,5 Divisioner & forretningsenheder Shipping Division 0,9 10,9 11,4-0,5 North Sea 0,8 13,2 13,3-0,1 Baltic Sea 1,0 18,2 9,9 8,3 Channel 0,8 1,6 12,7-11,1 Passenger 1,5 8,2 6,5 1,7 Ikke-allokerede poster 0,8-10,8 12,0-22,8 Logistics Division 4,6 2,5 2,2 0,4 Nordic Transport 5,3 4,5 1,9 2,7 Continental Transport 5,4 1,1 1,8-0,7 European Transport 5,4 5,6 1,8 3,8 Intermodal 5,7 0,7 1,7-1,0 Nordic Contract 1,8 8,9 5,5 3,4 1 Omsætning divideret med gennemsnitlig investeret kapital. Jo lavere faktor, jo højere kapitalintensitet, og omvendt 2 Beregnet som mål, 10% afkastkrav, divideret med kapitalintensitet nage bygges således kun i mindre omfang på spekulation i modsætning til mere standardiseret tonnage, eksempelvis bulk-, container- og tankskibe. Ro-ro-baseret tonnage, og særligt passagerskibe, målrettes i forhold til specifikke krav vedrørende fordeling mellem passager- og fragtkapacitet, konfiguration af passagerområder, lasteevne til særlig tung last, hængedæk til biler, sejlhastighed og ramper, herunder krav til hastigheden af afvikling af lastning/losning. På grund af denne specialisering anvendes skibe i mange tilfælde på den samme rute i en stor del af levetiden. Den mindste grad af specialisering gælder segmentet af mindre ro-ro-fragtskibe, som i højere grad kan rokeres mellem ruter, mens mere specialiseret tonnage kan kræve ombygning før rokering mellem ruter. Som følge af kombinationen af lang levetid og specialisering af tonnagen er rederiers ejerandele af ro-ro-baseret tonnage typisk høj, og markedet for udlejning af ro-ro-baseret tonnage er generelt mindre likvidt og effektivt end markedet for standardtonnage (bulk, container, tank). Spedition og logistik er som udgangspunkt mindre kapitalintensivt end shipping, og derudover er markedet for udlejning af lastbærende materiel, som containere og trailere, stort og effektivt. Det giver mulighed for løbende at kunne foretage effektive beslutninger om ejerskab eller leje af aktiver anvendt i driften. Sammensætning af investeret kapital Ved udgangen af 2011 udgjorde DFDS samlede investerede kapital DKK mio., hvoraf 82% bestod af skibe, herunder nybygninger. Havneterminaler, grunde og bygninger udgjorde 7%. Fordelt på divisioner udgjorde Shipping Divisions kapital DKK mio., svarende til 89% af Koncernens samlede kapital, og Logistics Divisions kapital udgjorde DKK 910 mio. eller 9%. Kapitalintensitet og EBIT-margin pr. forretningsområde Forretningsområdernes kapitalintensitet, udtrykt ved den gennemsnitlige investerede kapitals omsætningshastighed, varierede i 2011 fra 0,8-8,9. I forhold til målet om en forrentning af den investerede kapital på 10% medfører variationen i kapitalintensitet forskellige krav til forretningsområdernes EBIT-margin som vist i tabellen ovenfor. I Shipping Division er kravene til EBITmargin 10-13% med undtagelse af kravet til Passengers EBIT-margin på 6,5%. Dette er lavere end kravene til de øvrige shippingområder, idet skibene har været afskrevet over en længere periode som følge af en højere gennemsnitsalder. I Logistics Division er kravene til EBITmargin lige under to procent for de tre speditions- og logistikområder samt Intermodal, som blandt andet driver containerskibsfart med 100% indchartret tonnage. I Nordic Contract medfører en ejerandel på 60% af den anvendte tonnage, at kravet til EBIT-margin er højere end i de øvrige områder. Investeringer i 2011 og fremadrettede investeringsbehov Den investerede kapital blev reduceret med 7,6% i 2011, idet afskrivninger og salg af aktiver oversteg investeringerne. Derudover blev arbejdskapitalen reduceret. Brutto-investeringer i aktiver udgjorde DKK 804 mio. i 2011, hvoraf DKK 376 mio. vedrørte nybygningen af to ro-rofragtskibe, som leveres i I 2012 investeres yderligere DKK 450 mio. i nybygningerne før levering. Herudover forventes investeringer på DKK 200 mio. i primært vedligeholdelse af skibe, lastbærende materiel og IT-systemudvikling således, at de samlede investeringer forventes at udgøre DKK 650 mio. i De to nybygninger indsættes i North Seas rutenetværk, hvor de erstatter to indchartrede fragtskibe, som tilbageleveres i Dette medfører en stigning i områdets gennemsnitlige kapital i DFDS har på nuværende tidspunkt ingen øvrige væsentlige investeringsforpligtelser. For områderne North Sea og Baltic DFDS ÅRSRAPPORT

14 Ledelsens beretning Flådeoversigt og nøgletal 2011 Skibe i alt Ro-ro-skibe Ro-pax-skibe Containerog side - portsskibe Ejerandel af skibe, % Passagerskibe Gennemsnitsalder af ejet tonnage, år DFDS Koncernen n.a. n.a. Divisioner & forretningsenheder Shipping Division n.a. 73 n.a. North Sea n.a. n.a Baltic Sea n.a. n.a Channel 4 n.a. 4 n.a. n.a Passenger 5 n.a. 1 4 n.a Logistics Division 8 n.a. n.a. n.a n.a. Intermodal 3 n.a. n.a. n.a. 3 0 n.a. Nordic Contract 5 n.a. n.a. n.a Udchartrede skibe 2 1 n.a. 1 n.a Nybygninger n.a. n.a. n.a. 100 n.a. 1 I sammentællingen er ét ro-pax-skib, som deles mellem North Sea og Passenger, elimineret 2 Til levering i 2012 Resultatforventning 2012 pr. division Division Omsætningsvækst Driftsresultat (EBITDA) før særlige poster, DKK mio. Kommentar Shipping Division Ca. 0% Omsætningen stiger som følge af åbningen af en ny rute, Dover- Calais, men dette opvejes af lavere omsætning på Nordsøen afledt af dels øget konkurrence, dels generelt vigende mængder Driftsresultatet for forretningsområdet North Sea påvirkes negativt af øget konkurrence. Hertil kommer generelt højere bunkeromkostninger Logistics Division Ca. 0% 180 Omsætningsvækst i speditions- og logistikaktiviteter forventes at opveje lavere omsætning fra papirlogistk Ikke-fordelte poster n.a DFDS Koncernen i alt Ca. 0% INVESTERET KAPITAL (NETTO-AKTIVER) 2011, DKK MIO. (%) AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) OG KAPITALOMKOSTNING (WACC) (%) OMSÆTNING PR. DIVISION, ØVRIGE AKTIVER LOGISTICS DIVISION (36%) SHIPPING DIVISION (64%) SKIBE 0 LASTBÆRENDE MATERIEL TERMINALER, GRUNDE OG BYGNINGER ANDRE IMMATERIALLE AKTIVER GOODWILL WACC ROIC NETTO-ARBEJDSKAPITAL 14 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

15 Ledelsens beretning Sea forudses der ikke at være behov for at foretage investeringer i ny tonnage i de næste par år. Optimering af tonnagen i forretningsområdet Channel kan indebære investeringer. Ved udgangen af 2012 vil Passengers tonnages gennemsnitlige alder være 23 år med en skønnet teknisk levetid på minimum 30 år. Behovet for udskiftning af denne tonnage vurderes løbende. Selskabsledelse Corporate Governance DFDS A/S er underlagt dansk lov og noteret på NASDAQ OMX København. DFDS virksomhedsledelse tager derfor udgangspunkt i dansk lovgivning og regulativer, herunder den danske selskabslov, reglerne for NASDAQ OMX København, den seneste danske version af anbefalinger for god selskabsledelse (som siden 2006 indgår som en del af oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber), selskabets vedtægter og andre relevante regler. Følgende information om selskabsledelse er tilgængelig på Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, com/about/governance/ DFDS vedtægter, com/about/governance/articles/ Materialer fra DFDS seneste generalforsamling, investors/annualgeneralmeeting/ previousagm/ Samfundsansvar (CR) Ambitionen for DFDS program for samfundsansvar er løbende at skabe værdi for vores interessenter og være deres foretrukne samarbejdspartner. I 2011 oprettede DFDS en komité for samfundsansvar (CR Committee) for at forankre arbejdet med samfundsansvar i DFDS ledelse og organisation. Det er komiteens opgave at drive programmet for samfundsansvar med reference til koncernledelsen. Derudover blev der udnævnt en globalt ansvarlig for bæredygtighed i DFDS Koncernen, som samtidig er formand for komitéen for samfundsansvar. På side fremgår DFDS rapport om samfundsansvar vedrørende politikker, programmer og resultater. Sikkerhed Sikkerhed for passagerer, besætningsmedlemmer og gods samt sikring af skibe og havneanlæg har højeste prioritet for DFDS. Sikkerhedsarbejdet reguleres af internationale og nationale regelsæt samt af de målsætninger og krav, som DFDS derudover opstiller. I henhold til ISM (International Safety Management) rapporteres samtlige sikkerhedstiltag og -forhold løbende til samtlige skibe, ligesom alle skibe indrapporterer hændelser om bord. De væsentligste hændelser i 2011 var brande i skorstenssystemet på to skibe, mens de var i dok, samt en bil, der brød i brand på vogndækket på Dover-Dunkerque-ruten. Disse brande blev hurtigt og effektivt slukket af DFDS egne besætninger. På Amsterdam-Newcastle-ruten blev en passager, der var faldet overbord, efter kort tid reddet af skibets egen redningsbåd og besætning. I beretningen om samfundsansvar redegøres på side nærmere for DFDS sikkerhedsarbejde. Resultatforventning 2012 For de fleste af DFDS aktiviteter forventes uændret eller forbedret indtjening i Logistics Division forventer som helhed at opnå en resultatforbedring i Shipping Division forventer uændret indtjening i tre af fire forretningsområder (Baltic Sea, Channel og Passenger) på trods af en stigende oliepris. Forretningsområdet North Sea påvirkes negativt af øget konkurrence. Der er iværksat en række tiltag for at imødegå den øgede konkurrence og vanskelige markedsforhold i øvrigt, herunder en højere bunkeromkostning. DFDS åbnede i februar 2012 en ny rute med ét skib mellem Dover og Calais. Ruten forventes ikke i 2012 at bidrage positivt til driftsresultatet (EBIT). I 2012 forventes fragtaktiviteterne i lighed med 2011 at udgøre omkring 80% af DFDS omsætning. Væksten i fragtmarkedet forventes at blive højest i Østersøområdet, omkring 2-4%, og lavest på Nordsøen, hvor vigende mængder forventes afhængigt af markedsområdet. Væksten på passagermarkedet forventes at følge et tilsvarende mønster. Markante ændringer i EU-samarbejdet afledt af den aktuelle gældskrise i flere medlemsstater udgør desuden en risiko for resultatforventningen, ligesom markante stigninger i olieprisen og valutakursændringer udgør en risiko. På denne baggrund forventes udviklingen i Koncernens hovedtal i 2012 at blive som følger: Omsætning: Forventes at blive på niveau med 2011, idet tilgangen af Dover- Calais-ruten opvejer lavere omsætning på Nordsøen som følge af dels øget konkurrence, dels en forventning om generelt vigende mængder på Nordsøen Bunkeromkostning: Omkring 69% af forbruget skønnes at være afdækket af oliepristillæg og finansiel afdækning. På den baggrund skønnes en prisændring på 1% at indebære en resultatpåvirkning på ca. DKK 6,0 mio. i forhold til prisniveauet medio februar 2012, som var omkring USD 700 pr. ton. EBITDA før særlige poster: Forventes at blive DKK mio. (2011: DKK mio.). Den forventede udvikling pr. division er vist på side 14 EBIT før særlige poster: Efter afskrivninger i størrelsesordenen DKK 700 mio. forventes et driftsresultat på DKK mio. (2011: DKK 835 mio.) resultat før særlige poster og skat: Forventes at blive DKK mio. (2011: DKK 651 mio.) Særlige poster: Der forventes ingen særlige poster (2011: Netto-indtægt på DKK 91 mio.) investeringer: De samlede planlagte investeringer forventes at udgøre omkring DKK 650 mio. i Heraf udgør de sidste betalinger for to nybyggede ro-ro-fragtskibe omkring DKK 450 mio. De resterende investeringer vedrører hovedsageligt dokning af skibe og køb af lastbærende materiel. Herudover kan optimering af tonnage på den Engelske Kanal medføre investeringer. DFDS ÅRSRAPPORT

16 Vækst strategi DFDS er klar til ny vækst Vækststrategi, integration og værdiskabelse DFDS har i de seneste år skabt profitabel vækst gennem en kombination af virksomhedskøb og organisk vækst. Købet af Norfolkline har siden midten af 2010 medvirket til at transformere DFDS. Sideløbende med integrationen af Norfolkline er der gennemført en forenkling af DFDS forretningsmodel med afsæt i ensartede processer på tværs af virksomheden. Dette understøtter hurtig integration af nye aktiviteter og profitabel vækst. DFDS vækststrategi lægger vægt på profitabel vækst, hvilket betyder, at aktiviteter, som ikke bidrager til forrentningen af den investerede kapital på et tilfredsstillende niveau over en periode søges omstruktureret, solgt eller afviklet. Derudover lægger strategien vægt på, at aktiviteter understøtter DFDS overordnede strategi. Sidstnævnte var ikke tilfældet i tilstrækkelig grad for DFDS Canal Tours og DFDS tørlastaktiviteter i Norge, hvorfor begge virksomheder blev afhændet til strategiske købere i Det europæiske marked for sø- og landtransport er som helhed fortsat fragmenteret og i de kommende år forventes DFDS primært at vokse gennem virksomhedskøb suppleret med organisk vækst. DFDS vækststrategi fokuserer på: Geografisk ekspansion af netværket gennem virksomheds- og aktivitetskøb, herunder gennem partnerskaber Sikring af tilgang af fragtvolumener til netværket Organisk vækst baseret på forbedret kundeservice, herunder kapacitetsudvidelser Som beskrevet nedenfor er integrationen af Norfolkline tæt på at være afsluttet og ikke-kerneområder samt overskydende aktiver er afhændet. DFDS forretningsmodel og organisation er således klar til at skabe ny profitabel vækst for både shipping- og logistikaktiviteter. Købet af Norfolkline integration og værdiskabelse Transformation af DFDS Købet og integrationen af Norfolkline har siden midten af 2010 transformeret DFDS: DFDS blev Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed Omsætningen er vokset med omkring fem milliarder, eller 77%, til DKK 11,6 mia. siden 2009 Antallet af medarbejdere er øget med omkring en tredjedel til siden 2009 Ledelses- og forretningsstruktur tilpasset den nye organisation DFDS logistikaktiviteter har opnået kritisk masse med en omsætning på DKK 4,3 mia. Netværkets geografiske dækning er udvidet med aktiviteter på Den Engelske Kanal Markedspositionen på den sydlige del af Nordsøen er forbedret med tilgangen af tre fragtruter Der gennemføres en ensretning af IT-systemer Synergier og omkostninger Ved udgangen af 2011 var de samlede årlige synergier opgjort til DKK 220 mio. fordelt på fem hovedområder på basis af i alt 82 projekter, jf tabel side 17. Hovedparten af projekterne var gennemført ved udgangen af 2011, dog udestår IT-projekter som planlagt at blive gennemført i Som det fremgår af tabellen på side 17, har særligt synergierne for Logistics og Andre områder oversteget forventningerne. For Logistics har forbedringsprojektet Headlight medvirket til at øge synergierne, blandt andet gennem en reduktion af omkostningen til køb af kørselsydelser, en fælles trailer pool og fokus på afkaststyring på kundeniveau. Synergier fra andre områder vedrører primært større besparelser fra sammenlægning af kontorer og organisationsændringer. Ved udgangen af 2011 udgjorde de samlede integrationsomkostninger DKK 147 mio., hvilket er en besparelse i forhold til den oprindelige forventning om omkostninger i størrelsesordenen DKK mio. Omstruktureringer skabte værdi For at sikre, at købet af Norfolkline netop medførte profitabel vækst, blev der gennemført to væsentlige omstruktureringer: Norfolklines tabsgivende aktiviteter på Det Irske Hav blev afviklet gennem salg af ruter og skibe samt lukning af ruter. Et ro-pax-skib blev overført til DFDS rutenetværk i Østersøen Salg af en overskydende havneterminal i Maasvlakte, Rotterdam Det samlede provenu fra salget af ruter og skibe samt havneterminalen var DKK 715 mio. svarende til 28% af den samlede gældfri købspris for Norfolkline, som var DKK 2,6 mia. Værdifulde erfaringer Grundig forberedelse, en høj grad af involvering af medarbejdere i begge virksomheder, høj prioritering af intern og ekstern kommunikation samt detaljeret rapportering og opfølgning på integrationsprojekter har medvirket til en succesfuld integrationsproces. Disse erfaringer er blandt andet blevet en del af The DFDS Way, som vist på side 18-19, og udgør et vigtigt grundlag for DFDS fremtidige vækststrategi. 16 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

17 Vækst strategi SYNERGIER (DKK mio.) DEC 2009 JAN 2010 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTAL 2011 Start af integrationsplanlægning Transaktion afsluttes og synergier opjusteres til DKK mio. Omstrukturerig af organisation meddeles Lukning af to resterende ruter på Det Irske Hav Projekt Headlight starter Salg af Maasvlakte havneterminal Meddelelse om transaktion Salg af to ruter på Det Irske Hav FORVENTEDE AKKUMULEREDE SYNERGIER REALISEREDE AKKUMULEREDE SYNERGIER REALISEREDE SYNERGIER PR. KVARTAL Omkostningssynergier fra integration af DFDS og Norfolkline Aktiviteter Integrationsområder Forventede årlige synergier, DKK mio. Realiserede årlige synergier, DKK mio. Shipping Logistikaktiviteter IT Indkøb Andet Integration af ruter Integration af havneterminaler Tonnageoptimering Konsolidering af kontorer Optimering af passageraktiviteter Kørselsoptimering Konsolidering af kontorer Optimering af udnyttelse af materiel Integration af terminalsystemer Integration af regnskabssystemer Integration af IT funktioner Teknisk indkøb Forbrugsvarer Optimering af skibsdrift Sammenlægning af finans-, HRog andre tværgående funktioner Synergier i alt DFDS ÅRSRAPPORT

18 The DFDS WAy The DFDS WAY Ved at gøre tingene lidt bedre hver dag, bliver vi en stærkere virksomhed DFDS har med succes gennemgået store forandringer i de seneste år. Vi har lagt DFDS og Norfolkline sammen, flere end tusind nye medarbejdere er kommet til, gennem målrettede projekter har vi vendt flere forretningsområders udvikling på afgørende vis, og vi har forbedret DFDS indtjening. Vi er kommet langt på kort tid, og vi har udviklet en måde at gøre tingene på, som har givet resultater The DFDS Way. The DFDS Way er fælles for alle medarbejdere, den definerer en kurs og en retning for vores forretningsmodel og vores adfærdsnormer. Det er et løfte, som vi giver hinanden for at skabe værdi for vores kunder og andre interessenter i DFDS. The DFDS Way bygger på vores erfaringer. Sammen med vores vision og strategi indgår The DFDS Way som en del af kernen i DFDS ledelses -grundlag. Se The DFDS Way video på Forretningsmodel* Customer driven Continuous improvement Best practice Leveraging scale Performance culture *The DFDS Way er formuleret på engelsk, som er DFDS interne arbejdssprog. 18 DFDS ÅRSRAPPORT 2011

19 The DFDS WAy We care We serve our customers with passion We listen before making decisions We do what we say we ll do If we see a problem, we fix it We learn, develop, and improve every day Adfærdsnormer* DFDS ÅRSRAPPORT

20 Shipping Division Shi

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København.

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. Årsrapport 2005 1 3 4 5 6 8 12 14 18 20 24 26 28 30 33 34 35 36 38 41 42 44 49 78 79 80 82 84 86 87 Rutekort og aktiviteter 2005 Koncernens hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

DFDS Overblik. Fremragende pålidelighed. DFDS overblik

DFDS Overblik. Fremragende pålidelighed. DFDS overblik DFDS Overblik Fremragende pålidelighed 1 DFDS leverer shipping- og transport ydelser i Europa og har en årlig omsætning på over DKK 12 mia. OSLO For over 8.000 fragtkunder leverer vi fremragende pålidelighed

Læs mere

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014

KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 KONSTANT FORBEDRING DFDS OVERBLIK 2014 ANLØBSHAVNE & SALGSAGENTURER LOGISTIKKONTORER JERNBANETRANSPORT PÅLIDELIGE SHIPPING SERVICES, FLEKSIBLE TRANSPORTLØSNINGER DFDS leverer shipping- og transportløsninger

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere