Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilden-områdets Grundejerforening (GF)"

Transkript

1 Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget 4. Indkomne forslag fra medlemmerne 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer: På valg er: Ole Østervang (formand) og Rie Hermansen Valg af 2 suppleanter Valg af 2 revisorer 6. Eventuelt. Til generalforsamlingen fremmødte 35 deltagere. Formand Ole Østervang bød velkommen. 1. Valg af dirigent Tage Jensen, Fylleledvej 10, foreslås og vælges. Tage takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Afholdelse af generalforsamlingen i april måned - pga. formandens fravær i maj måned - gav ikke anledning til bemærkninger. 2. Formanden aflægger beretning Økonomi (ikke regnskab) Grundejerforeningen har en sund og god økonomi. St. Vangen Grundejerforening Vi har et fortrinligt samarbejde med naboforeningen - formand er Peter Larsen. Der blev afholdt juletræsfest sammen med St. Vangen Grundejerforening.

2 Vedligeholdelse af stier og fællesarealer Det er bestyrelsens oplæg, at der skal gøres en forstærket indsats for at få vores områder til at fremstå imødekommende, attraktive og vedligeholdte. Øget indsats på følgende områder: Forbedring af belægning på alle stier, vedligeholdelse og klipning af planter, buske og træer på fællesområder og stier, vedligeholdelse af områdets bænke, effektivisering med fokus på vedligeholdelsesudgifterne. Fortsætte udvikling af samarbejdet med Deres Anlægsgartner. Fortsætte den indgåede aftale om vedligeholdelse af skrænterne på Birte Bøggilds grund langs Vangensvej, Ryetsvej og Solvang. Efter en snak med Frederikshavn kommune ændres antal hundeposestativer ikke. Det nuværende antal anses for passende. Fællesarealet v/fylleledvej 1 - Det grønne område Implementering af aftalen med Anton og Grethe Nielsen. Fortsætte udviklingen og følge de anbefalede løsninger fra fagfolk. Der er fældet en del træer, som fjernes i løbet af en uges tid. Rampen fra Ryetsvej er ikke færdigrenoveret. Fællesarealet v/fylleledvej 1 - Skoven Her er fældet mange træer - oprydning mangler for at kunne bruge stierne. Fortsætte og udvikle samarbejdet i h.t. aftalen med Anton og Grethe Nielsen. Fællesarealet v/ Vangensvej - Den grønne lund 3 grundejere på Kirkestien var utrygge ved den træfældning, som St. Vangen Grundejerforening foreslog. Advokat Lars Espersen klagede på de 3 grundejeres vegne og mente fejlagtigt, at de 3 grundejere ejede fællesarealet og havde vedligeholdelsespligt. De 3 grundejere har kun påtaleret, som kan bruges, hvis deklarationen ikke overholdes. Det er St. Vangen Grundejerforening, som ejer fællesarealet, og skal vedligeholde det sammen med vores grundejerforening. Den dobbelte tinglysning af fællesarealets vedligeholdelse skete ved en fejl i forbindelse med udstykningen af St. Vangen området i 1976/77. Et møde med St. Vangen Grundejerforening og repræsentanter for de 3 grundejere på Kirkestien resulterede i en aftale om fældning af de træer, som blev afmærket i fællesskab. En entreprenør fælder træerne for træets pris. Vi forventer en fremtidig aftale med St. Vangen Grundejerforening om fælles vedligeholdelse af Den grønne lund. Deklarationer Deklarationer gælder uanset ejerskab fx på de mageskiftede arealer mellem Helge Hagen og Anton og Grethe Nielsens ejendomme. Der er fældet træer i det tinglyste fællesareal, som giver adgang mellem ridestien og Skoven her mangler oprydning aht. passage. Hastighedskampagne / Mit hjem din fart St. Vangen Grundejerforening kontaktede os sidste år med henblik på fælles indkøb af kampagneskilte med legende børn. Disse skilte er ret dyre i stedet har vi lånt kampagneskiltene Mit hjem din fart hos Frederikshavn kommune. Skiltene opsættes i løbet af maj måned og relaterer til den flyer, som var vedhæftet indkaldelse til generalforsamling.

3 Bredbånd Arbejdet med etablering af fiberbredbånd er udført. Desværre er der dybe spor i mange græsrabatter efter arbejdet. Kommunen er kontaktet for at rette henvendelse til den entreprenør, som stod for nedlægning af fiberbredbånd og dermed renovering efter opgravningsarbejdet. Grundejere, som ikke er medlem af grundejerforeningen, kan ikke benytte foreningstilbud fra Bredbånd Nord. Hjemmesiden Kildengf.dk Hjemmesiden har fortsat Lisbeth Derry som webmaster. Her sørges for nyheder og opdateringer. Skt. Hans aften: Festen blev afholdt ved søen på fællesområdet v/fylleledvej 1 - det gør vi igen i Der var stort fremmøde af både voksne og børn, som lagde øre til heksens mange hyl. Aftenen var meget vellykket med grill osv. Julearrangement Arrangementet blev afholdt på hjørnet af Vangensvej og Ryetsvej. Rigtigt mange deltog i juletræstændingsfesten igen både voksne og børn. Det store juletræ blev indkøbt for 150 kr. billigere kan det vist ikke gøres. Det var en hyggelig eftermiddag - og rigeligt med æbleskiver denne gang. Arrangementet blev afholdt sammen med St. Vangen Grundejerforening, og økonomien blev delt i forhold til antal grundejere i de 2 foreninger. Fastelavn Der blev ingen fastelavnsfest, da ingen meldte sig som festudvalg. Formandens beretning godkendes. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget Regnskab Regnskabet var vedlagt indkaldelse til generalforsamlingen og fremlagt med bilag på Café Fylle en halv time før afholdelse af generalforsamlingen. Regnskabet gennemgås af kassereren. Der spørges om grunden til, at vedligeholdelse af stier m.m. er steget fra kr. til kr. uden Hegnets nordlige græsrabat bliver klippet? Svar: Der vedligeholdes nu større områder og bl.a. er rampen fra Ryetsvej til fællesarealet v/ Fylleledvej 1 renoveret sammen med skrænten mod samme areal. Regnskabet godkendes. Budgetterne og Budgetterne gennemgås af formanden. Budgetterne kan ses på vores hjemmeside kildengf.dk. Kontingent på 500 kr. fastholdes. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til budgetterne.

4 4. Indkomne forslag fra medlemmerne Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Ole Østervang genopstiller som formand efter en del debat pga. flytning fra området og efter anbefaling af genvalg vælges Ole med fuld opbakning på ny til formand. Rie Hermansen genopstiller - og genvælges. Valg af 2 suppleanter: Gert Hedegaard, Lillevej 3 genopstiller og genvælges. Poul Nielsen, Ryetsvej 7 foreslås og vælges. Valg af 2 revisorer: Sven Østergaard genvælges. Helle Selsmark-Larsen genvælges. 6. Eventuelt Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et aktivitetsudvalg til hjælp ved Skt. Hans fest og juletræsarrangement. Hvis aktiviteterne skal fortsætte, er det nødvendigt, at andre end bestyrelsen udfører arbejdet. Der bliver udarbejdet et kommissorium, hvis aktivitetsudvalget nedsættes. Generalforsamlingen afsluttes. Dirigenten takker af - og får overrakt en flaske vin som tak for aftenens indsats. Tage Jensen Dirigent Ole Østervang Formand Oluf Kristiansen Næstformand Ingrid Dissing Sekretær/Referent Rie Hermansen Kasserer

5 BUDGET Generalforsamling Vedligeholdelse Ekstraordinær vedligeholdelse Grønt område nye planter mv. Skt. Hans fest Julefest Administration (møder, trykning, http mv) Uforudsete udgifter I alt ,00 ISK ,00 ISK 3.000,00 ISK 2.000,00 ISK ,00 ISK ,00 ISK Kassebeholdning Indtægter Balance ,00 ISK ,00 ISK ,00 ISK

6 BUDGET Generalforsamling Vedligeholdelse Ekstraordinær vedligeholdelse Grønt område nye planter mv. Skt. Hans fest Julefest Administration (møder, trykning, http mv) Uforudsete udgifter I alt ,00 ISK 2.000,00 ISK 3.000,00 ISK 2.000,00 ISK 5.500,00 ISK ,00 ISK Kassebeholdning Indtægter Balance 0,00 ISK ,00 ISK 0,00 ISK

7 Driftsregnskab for perioden 1. april marts 2014 Status pr. 31. marts 2014 Indtægter: Note Aktiver: Note Kontingent ,00 Diverse indtægter 2 900, ,00 Udgifter: Vedligeholdelse/container ,82 Diverse ,54 Blomster til tilflyttere og lign. 504,00 Trykning til omdeling 1.322,00 Generalforsamling 3.372,00 Bestyrelsesmøder 2.000, ,36 Periodens overskud ,36 Danske Bank ,62 Kontant kassebeholdning 837,00 Tilgodehavende kontingent ,00 Tilgodehavende kontingent ,00 Passiver: ,62 Kreditorer 0,00 0,00 Egenkapital: Aktiver ,62 Passiver 0,00 Egenkapital i alt ,62 Egenkapitalen fremkommer således: Formue pr. 1. april ,98 Periodens overskud ,36 Balance ,62 Kilden den 5. april 2014 Rie Hermansen

8 Note 2013 Kildenområdets Grundejerforening grundejere á 500 kr ,00 2 Rykkergebyrer kontingent 900,00 3 Vedligehold af stier/grønne områder ,00 Renovering af bænke 1.665,82 Hede Danmark, Fældning/fræsning ,00 Diverse vedr. træfældning 720,00 Betalt til Anton for træværdi ,00 Betalt hæk til Anton 3.461,25 Rampe vedligeholdelse 6.631,25 Leje af containere 1.737, ,82 4 Sct. Hans 2.677,54 Juletræ arrangement 1.880,00 Servicegebyr m.m. til Bank 339,00 Hjemmesiden, DK Hostmaster m.m. 180, ,54 Noter Kilden-områdets Grundejerforening Årsregnskab Foranstående regnskab for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014, har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med den førte kassebog og bilag, ligesom vi har konstateret aktivernes tilstedeværelse. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Kilden den 10. april 2014 Helle Selsmark Larsen revisor Sven Østergaard revisor

9 Synes du også, der bliver kørt for stærkt på Ryetsvej og Vangensvej? Kære naboer Du ved det jo godt. Du skal køre pænt og vise hensyn i et boligkvarter. Måske gør du det allerede - måske har du slet ikke skænket det en tanke? Hvor stærkt kører du egentlig, når du har travlt - og gerne vil skynde dig hjem? Der er ikke mange sekunders forskel på at komme hjem, hvad enten der køres 50 km/t eller 30 km/t på Ryetsvej og Vangensvej. Men der er stor forskel på, hvordan den forbi kørende bil opleves for en fodgænger eller en cyklist på vejen. 50 km/t er ubehageligt stærkt, mens 30 km/t er en fart, hvor den gående eller cyklende kan nå at orientere sig om bilen. Derfor opfordrer vi bilisterne til at sænke farten og vise hensyn til andre på vejen. Lad opfordringen gå videre til jeres gæster. Skiltene Mit hjem din fart? opsættes på udvalgte steder i maj måned for yderligere at understøtte vores opfordring til at sænke hastigheden. Med venlig hilsen Kilden-områdets Grundejerforening Bestyrelsen

Kildenområdets Grundejerforening

Kildenområdets Grundejerforening Kildenområdets Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag, den 25. maj 2010 kl. 19.00 i Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om 2014

Læs mere