Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god."

Transkript

1 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. Odder Antenneforening har en god og sund økonomi. Foreningens økonomi vender vi tilbage til under revisors regnskabsaflæggelse. Vi udlejer fortsat masteplads oppe ved vores hovedstation til mobiltelefonselskaber og får derved en indtægt til foreningen, en indtægt som er med til at holde vore driftsudgifter nede. Hovedstation og master som sådan, er vel vedligeholdt. Bestyrelsens sammensætning. På sidste års generalforsamling sagde vi tak for denne gang til Edvard Kusk, der som formand havde gjort et stort stykke arbejde for foreningen. Børge Kristensen ønskede også at trække sig som almindeligt bestyrelsesmedlem, men dog ikke længere væk, end at han lod sig vælge som suppleant. Som nye i bestyrelsen indtrådte Claes Jensen og Laurids Borch Nielsen. På det efterfølgende konstituerende møde valgtes Laurids som næstformand og jeg som formand. Forretningsudvalget består således af formand og næstformand, forretningsføreren og Claus Bonde Mikkelsen. Flytning til nye lokaler I efteråret fik vi mulighed for at leje nye, større og bedre lokaler med en væsentlig bedre beliggenhed end lokalet i Holsteinsgade, hvor foreningen trods alt havde boet i over 30 år. Vi har de seneste år bestræbt os på at være mere synlige for vores medlemmer og byens borgere i det hele taget. Derfor traf vi beslutningen om at flytte til nye og større lokaler i Rosensgade 7, lige ud til Polititorvet. Det er dejlige og lyse lokaler med et

2 2 bedre arbejdsklima for personalet, og med betydelig større muligheder for at udnytte rummet, specielt til medlemsrettede aktiviteter. Den første store event i lokalerne var shopping by Halloween-night i oktober, hvor et besøg af MTV med Svampebob firkant vakte stor interesse, samtidig med, at vi i vores nye lokaler havde fin plads til stande fra YouSee, Dansk Kabel TV og Viasat, og jeg skal hilse og sige, at der var rigtig mange besøgende den aften, specielt mange medlemmer, og tak for det, det er hyggeligt at hilse på jer! Som forening balancerer vi mellem at være en rigtig forening, der styres af en medlemsvalgt bestyrelse, og så være en forretning, der skal operere i et marked med store kapitalstærke konkurrenter og en teknisk udvikling, der løber fra selv de mest optimistiske. Det går jo godt! Og vi i bestyrelsen er meget fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden! Foreningens administration Flere og flere ejerforeninger og udlejere ønsker, at Antenneforeningens administration overtager arbejdet med at opkræve hos de enkelte lejere, der får signal fra Odder Antenneforening. Det vil vi gerne, idet det gør det lidt lettere for os at håndtere pakkeskift, flytning o.lign., men det kan ikke undgås, at arbejdsmængden bliver større, hvad der da også afspejler sig i regnskab og budget. Bestyrelsen har til stadighed stor fokus på dette og andre områder, hvor omkostningerne stiger. Udbygning af nettet. Udbygningen af vores net i Odder i 2011 har primært været i Vestbyen, hvor vi bl.a. har etableret en ny fiberø, der kapacitetsmæssigt fuldt ud kan leve op til de store krav i fremtiden. Vi er med i det store AAB-projekt og yderligere 42 parcelhusgrunde, der endnu er i den tidlige fase. Arbejdet med at overføre/indtegne kabelnettet fra den gamle papir udgave til et digitaliseret system har været meget forsinket men vi er snart ved vejs ende og forventer at gøre brug af systemet inden sommeren. Markedsføring. I 2011 udsendte vi igen to numre af vores foreningsblad Odder Antenne Update. Isoleret set har udgivelsen af bladet og udsendelsen af nyhedsbrevet givet et overskud på ca. kr , vel og mærke efter at omkostningerne til fremstillingen af bladet, selve brugerafstemningen og

3 3 bladenes omdeling er trukket fra. Et sådant resultat kan kun skabes fordi bestyrelsen har gjort en stor indsats. Hjemmesiden odderantenne.dk Vores hjemmeside har fungeret godt i det forløbne år og antallet af besøgende på siden stiger hele tiden. I årets løb har der været godt besøgende, som tilsammen har læst ca sider. Pr. dag har der således i gennemsnit været 62 besøg, som har læst eller set 147 sider. Der er tilmeldt 280 til modtagelse af nyhedsmails. Alt i alt ikke så ringe endda. Men bestyrelsen ser gerne, at endnu flere tilmelder sig nyhedsmails og besøger hjemmesiden. Derfor opfordrer vi alle til med mellemrum at besøge hjemmesiden, samt naturligvis at tilmelde sig nyhedsmail. INFOkanalen Siden lukningen af Odder Lokal-TV, det er vel snart 20 år siden, har der været en Infokanal i Antenneforeningens tilbud til medlemmerne. Det har i næsten alle årene bestået af en billedkarrusel og tekst-tv, som løbende er blevet opdateret af bestyrelsens medlemmer. Alderen havde efterhånden sat sit præg på teknikken, der i efteråret stod for en større opgradering til at blive en digital kanal. Denne opgradering ville koste i omegnen af en kr., hvad vi valgte at vente med og i stedet lukke den analoge Infokanal, set i lyset af, at færre og færre brugte den analoge kanalpakke. Lukningen af Infokanalen i slutningen af november affødte heller ikke mange kommentarer, endsige protester fra vores medlemmer. En lokal Infokanal med næsten tilsluttede husstande er der stadig plads til, og vi håber på, at den dukker op igen senere i en skarp digital udgave om det er os eller andre, der skal stå for det vil tiden vise, men muligheden er der, og vi vil støtte op om et nyt initiativ, hvis det skulle skulle vise sig. Brugerafstemningen I efteråret 2011 gennemførte vi den skriftlige brugerafstemning. Foreningen modtog i alt 754 gyldige stemmesedler, hvilket var lidt flere end i 2010 og efter bestyrelsens opfattelse ikke helt, hvad vi kunne ønske, men en stemmeprocent på godt 16 pct. af de stemmeberettigede er stadig repræsentativt, og stadig flere end dengang afstemningen fandt sted på selve programmødet med ca. 50 deltagere. Bestyrelsen ser naturligvis gerne, at endnu flere deltager i de kommende brugerafstemninger.

4 4 Programmødet Med baggrund i brugerafstemningen afholdt foreningen sit årlige programmøde den 4. november 2011, idet det jf. foreningens vedtægter er programmødet, der fastsætter det kommende års kontingenter. Resultatet af brugerafstemningen blev offentliggjort og kanalerne blev opstillet i en prioriteret rækkefølge for henholdsvis grundpakken, for mellempakken og for fuldpakken. Naturligvis under hensyntagen til stemmetal og til de vedtagne principper om alsidighed i programpakkerne. Bestyrelsens forslag om kr.105,00/md (svarende til kr. 1260,00 pr år) for grundpakken og kr. 185,00/md (svarende til kr. 2220,00 pr. år) for mellempakken og kr. 340,00/md (svarende til kr. 4080,00 pr år) for fuldpakken, blev vedtaget. Årsagen til prisstigningerne var denne gang klar og tydelig: TV2 s overgang til at være betalingskanal var klart den største post, sammen med de sædvanlige små stigninger i afgifter og de halvstore stigninger blandt flere af de attraktive betalingskanaler. I den sammenhæng vil jeg også komme ind på Grundpakken og de pladsproblemer, der opstod i forbindelse med udvidelsen af antallet af DR-kanaler for et par år siden, og de kanaler, der kom jf. det seneste medieforlig, dvs Region Østjylland og TV2 Østjylland s egen kanal. Vi skal også gøre plads for de kanaler, der sender og vil sende i HD, så alt i alt blev vi nødt til lukke ned for flere analoge kanalpladser. Jeg har tidligere omtalt lukningen af Infokanalen og dertil så vi os nødsaget til også at fjerne de 3 analoge nabolandskanaler, TVE, TV5Monde og RAI Uno. De er der stadig, digitalt med til vores beslutning hører også, at de 3 kanaler fik godt 5 pct. af stemmerne, mens den kanal med det laveste stemmetal i vores kanalpakker fik 23 pct. af stemmerne. Radiokanalerne Radiokanalerne var ikke til afstemning, idet bestyrelsen tilstræber at levere så alsidigt et tilbud som muligt ud fra de muligheder, der nu engang er og tager hensyn til de tilkendegivelser, der løbende tilgår kontoret og bestyrelsen. Det hører godt nok til i år, men det skal nævnes, at vi nu har DR s DABkanaler på FM-båndet, så ingen af vores medlemmer skal undvære klassisk radio og P2. Bredbånd og Service Året 2011 har, i lighed med tidligere år, været præget af opgraderinger af hastigheder til stort set samme pris. Det er jo DKTV der er udbyder af

5 5 disse tjenester på vores net, og vi har stor tiltro til, at de vil og kan konkurrere lige op og gerne bedre end vores nærmeste konkurrenter. Over sommeren sidste år havde vi forhandlinger med DKTV om en serviceaftale og en bredbåndsaftale for de kommende år. Vi havde som udgangspunkt gode kort på hånden, først og fremmest fordi Edvard Kusk, vores gamle formand, var tovholder under dette hele forløbet. Vores service- og bredbåndsaftale aftale var 12 år gammel, og det er ganske unikt set med nutidens briller, at vi lavede en aftale med så lang levetid, men det var dengang, i 1999, den eneste mulighed for at få en aftale i stand, der matchede vores ønsker og krav. Odder Antenneforening var én af de første antenneforeninger i DK, der fik en bredbåndsaftale. Det var en af de første bredbåndsaftaler DKTV lavede med en antenneforening, og den lærte de meget af, specielt hvordan de ikke skulle lave den. Vi, dvs. bestyrelsen med HC i front og vores advokat, fik en yderst favorabel aftale i stand specielt m.h.t. prisen på service. Vores nye aftaler med DKTV har ikke samme varighed. og de er blevet mere nutidige, så den særligt billige pris på service er også historie. Det presser vores budget for 2012, men ikke mere end vi kan klare det. Vores bredbåndsaftale med DKTV er vi meget tilfredse med den er attraktiv og sikrer os et fremtidssikret anlæg af den bedste slags. Afslutning. Lad mig afslutningsvis udtrykke bestyrelsens tak til foreningens personale, vores samarbejdspartnere, pressen og andre som har virket i antenneforeningens interesse i det forløbne år. Også en stor tak til vores medlemmer og især de medlemmer, der er mødt op i aften og de medlemmer der ringer eller mailer, når de opdager fejl eller andet ved programforsyningen, internettet eller hjemmesiden. Det hjælper os med at få rettet fejlene så hurtigt som muligt. Hermed overlades bestyrelsens beretning til medlemmernes debat og godkendelse.

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Formandsberetning for året 2005 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2005 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2005 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 30. marts 2006 - kl. 19.30 Indledning

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Fra bestyrelsen mødte: Mogens E / Jan J / Asmund N / Carsten L / Klaus V Suppl.: Karsten Richardt / Erling N Afbud: Else F

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere