Succes med virtuelle møder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succes med virtuelle møder"

Transkript

1 Succes med virtuelle møder

2

3 Michael Rønde Thomsen og Claus Fredslund Andersen Succes med virtuelle møder få mere ud af de nye medier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Michael Rønde Thomsen og Claus Fredslund Andersen Succes med virtuelle møder få mere ud af de nye medier 1. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Ecograf, Højbjerg Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forfatternes forord... 9 Forord ved Eva Berneke Kapitel 1. Introduktion Er det dig? Hvorfor skal du glæde dig til at læse denne bog? Opsummering Kapitel 2. Hvornår er virtuelle møder relevante? Er det dig? Virtuelle møder og de mange alternativer Hvornår skal jeg bruge hvilket mødeværktøj? Kort om de mulige medier og værktøjer Hvad koster et møde? Opsummering Kapitel 3. Hvordan fungerer et virtuelt møde? Er det dig? Teknologien bag virtuelle møder Hvad er et webmøde? Webmøde funktioner et overblik Webmødet dit personlige møderum! Webmødet i praksis øvelser, der får dig i gang Hvad er et videomøde? Opsummering Kapitel 4. Godt i gang med virtuelle møder Er det dig? Nye, men alligevel kendte roller

6 Indholdsfortegnelse Barrierer for at komme i gang Hvad er et godt virtuelt møde? Kapitel 5. Succes med virtuelle møder Er det dig? Start bagfra Sæt holdet! Vælg det bedst egnede medie Træn dine mødedeltagere Den lange relation Få nye brugere Er der mange nye brugere så lav en guide Forvent modstand og tænk udbytte Indret og test dit mødelokale Minimér støj og forstyrrelser Kræv det rette udstyr Mødeetik Kapitel 6. Effektiv virtuel mødeledelse Er det dig? Rollen som virtuel mødeleder Sæt holdet! Kend din målgruppe Kend hinanden Involvér og aktivér Positiv mødedialog Undgå multitasking Gentag Gentag Gentag Lær af dit møde evaluér Opsamling mødeleder Kapitel 7. Indlægsholder med virtuel gennemslagskraft Er det dig? Virtuel præsentationsteknik Deling af information Hvad deltagerne ser Musemarkøren som pegeredskab Overdragelse af styring til en deltager

7 Indholdsfortegnelse Brug af programmer på et webmøde At lave en præsentation på et webmøde Deling via præsentationsværktøjer Brug af tekstbehandling på et webmøde Brug af regneark under en præsentation Opsamling indlægsholder Kapitel 8. Engagerede deltagere Er det dig? Den aktive deltager Er udstyret i orden? Mødeklar Ro i»mødelokalet«! Multitasking forbudt Brug værktøjerne aktivt Opsamling deltager Kapitel 9. Afrunding Er det dig? Vi holder møder som aldrig før Hvordan får du nye kompetencer? Vælg et værktøj! Leg og lær Live action! Perspektivering

8

9 Forfatternes forord Vi har undret os og været forundret! Og det er netop baggrunden for denne bog. Vi har begge over en længere årrække anvendt webmøder og indenfor de seneste år i stigende grad også videomøder, til at understøtte vores arbejdsliv. Vi har på egen krop oplevet, at den form for møder har gjort os mere effektive. Vi har holdt mange flere, men kortere møder, og på samme tid skabt mulighed for en bedre work-life balance. Mens vi har oplevet at udbuddet af gode og brugervenlige virtuelle mødeværktøjer er vokset, så undrer det os, at så relativt få faktisk benytter sig af dem i arbejdslivet. Særligt da de alle er meget billige at anvende sammenlignet med fysiske møder. Nogen er endda gratis. Vi har valgt at skrive om netop møder fordi de udgør en stor del af vores eget arbejdsliv og virtuelle møder derfor har givet os masser af fordele. Vi har sparet penge, tid og kunnet deltage i vigtige møder som ellers ikke ville have været mulige. Vi når mere på mindre tid. Og det vil vi gerne hjælpe dig til også. Bogen bygger på vores egne personlige erfaringer samt på best practise og erfaringer fra gode kollegaer i vores netværk. Bogen er således ikke tungt videnskabeligt funderet. Vi vil gerne, at du ser den som inspiration og praktisk genvej til et mere effektivt liv med møder. Vi vil gerne sige tak til alle som har bidraget herunder særligt til Bo Holden som har bidraget med sin store viden indenfor særligt videomøder. Også tak til Eva Berneke for hendes opbakning og flotte forord samt til Mia N. Gregersen for hendes fantastiske sans for detalje og mange forslag til forbedringer.»djælven ligger i detaljen«. Og, ikke mindst at sige tak til vores piger for altid stor støtte og support. Tak til Hanne og Marie Louise samt Janni, Amalie og Laura. God læselyst Claus Fredslund Andersen og Michael Rønde 9

10

11 Forord ved Eva Berneke Forord Forord Effektivitet: en af de helt store overskrifter i dagens arbejdsmarked. Virtuelle møder og brug af nye digitale værktøjer er i den sammenhæng væsentlige bidragsydere. I min dagligdag er kalenderen plastret til af møder. Formelle eller uformelle, store eller mindre deltagerkredse, korte eller lange, fysiske eller virtuelle møder. Formaterne er forskellige, men fakta er at møder alene typisk fylder 8-10 timer dagligt. Hvis der skulle tillægges transport til alle disse møder, var det simpelthen umuligt at nå det fysisk. Tidligere kunne jeg sagtens have 4-5 timers transport hver vej for et vigtigt møde på 1-1½ time. Og der findes også møder, hvor det stadig er det rigtige at gøre. Men i dag er virtuelle møder (video-, telefon-, web-møder) blevet en langt større del af hverdagen for de fleste. Virtuelle møder erstatter ikke de første vigtige fysiske møder af nye mennesker, ej heller fjerner de behovet for at rejse for at møde mennesker, drikke en kop kaffe og»se hinanden i øjnene«. Men de giver mulighed for på en effektiv måde at samle op med kolleger og forretningsforbindelser som man allerede kender og har et behov for at mødes med. Og for en projektleder eller leder med medarbejdere på flere lokationer, kan det netop være det værktøj der hjælper til den rigtige balance mellem at være nærværende og ikke bruge al sin tid i transport. Med disse nye typer af møder følger et behov for at god adfærd og nye kompetencer. Virtuelle møder adskiller sig på mange områder fra traditionelle møder. For eksempel, hvordan du styrer et møde, hvordan du præsenterer dine budskaber og hvordan du aktiverer deltagerne. Denne bog lander på et tørt sted i junglen hvor de teoretiske bøger om effektive teams slutter længe før manualerne til videoudstyret tager over. Både nybegynderen og den mere drevne mødeleder der leder efter støtte og gode råd for at komme i gang med virtuelle møder kan være med. Denne bog giver en praktisk»hvordan gør jeg det«ift. disse nye mødeformer og diskutere de faldgruber som får mange til at forsøge en enkelt gang og derefter konstatere, at»det virker ikke for mig«. 11

12 Forord Jeg har selv mødt mange erhvervsledere som har forsøgt sig med et videomøde på et tidspunkt hvor der var flimrende billeder, og det tog de først 15 minutter at komme op at køre hvorefter der var både ekko og forsinkelse på diskussionen. Hvorefter de fluks søger tilbage mod de fysiske møder. Teknikken er kommet utroligt meget videre i dag. Det er let og der er mange muligheder. Men med de mange muligheder følger også behovet for at blive guidet til hvad der er vigtigt og hvad man ikke behøver at sætte sig ind i i første omgang. Rigtig adfærd frem for tekniske valg, samt en forståelse for hvornår denne type møde kan være det mest effektive valg er noget af det vigtigste at få med. Dét forklarer Claus og Michael utroligt enkelt i et tilgængeligt sprog på en måde så alle kan være med. Læg den ved, når I får nye videolokaler eller giv den til Jeres ledere og projektledere når de uddannes i god mødekultur. God læselyst Eva Berneke Koncerndirektør, TDC Erhverv Medlem af bestyrelserne på Copenhagen Business School, i Lego A/S og Schibsted ASA. Medlem af Rådet for Teknologi og Innovation. 12

13 KAPITEL 1 Introduktion Kapitel 1. Introduktion Introduktion Er det dig? Du deltager på mange møder i løbet af en uge. Oftest er møderne fysiske men skal det gå hurtigt, så er telefonmødet det næstbedste alternativ? Du rejser gerne for at deltage i fysiske møder. Og selvom ikke alle møder er lige godt forberedte med udsendte agendaer, så deltager du så godt, du kan? Din kalender er fyldt med aftaler og det kan være svært at finde en ledig plads til et møde. Særligt hvis det skal være lige nu og hvis du skal rejse? Du har måske længe tænkt, at der kunne være en anden og smartere måde at holde møder på. Måske ikke alle men de fleste? Hvorfor skal du glæde dig til at læse denne bog? Vi er to forfattere, Claus Fredslund Andersen og Michael Rønde, der har valgt at samle alt vi ved om virtuelle møder i denne bog. Vi gør det, fordi vi har noget på hjertet. Vi har gennem tiden høstet en masse erfaringer med virtuelle møder, som vi gerne vil give videre til dig. Så kan du nøjes med at lære af dine egne fejl uden først at lave de samme fejl, vi selv har gjort gennem tiden. Vores fælles baggrund for at skrive denne bog bygger på mere end 10 års erfaring med virtuelt samarbejde med kollegaer og projektgrupper spredt over store geografiske og kulturelle afstande. De seneste år har Michael undervist og trænet teams, ledere og organisationer i at samarbejde adskilt af tid og sted i forbindelse med sin konsu- 13

14 Kapitel 1. Introduktion lent og kursusvirksomhed, WorkingVirtual, som er en af landets første virksomheder med speciale indenfor virtuelt samarbejde. Claus arbejder som projektchef for TDC og har en Henley executive MBA med speciale i virtuelle projektteams. Claus underviser desuden i projektledelse og er partner i WorkingVirtual. I denne bog kan du læse om effektiv mødeledelse ved brug af nye medier. Det er ikke en teoretisk eller akademisk bog, men en bog der med udgangspunkt i vores egne personlige erfaringer giver gode råd og ideer til hvordan du kommer godt i gang og får udviklet dine virtuelle møder til at give en bedre proces og værdi. Inden for de seneste 10 år, er der kommet en lang række gode medier, der kan benyttes som alternativer til det traditionelle fysiske møde. De nye medier kan opdeles i: Mobile medier, hvor du holder eksempelvis telefon- og webmøder og stationære medier, hvor du mødes i lokaler indrettet med særligt udstyr, der gør det muligt, at holde videomøder med personer som sidder andre steder. Vi kalder samlet den nye mødeform for virtuelle møder og i denne bog er webmødet, det gennemgående eksempel, fordi netop webmøder samlet set indeholder alle de faciliteter, som kan findes i andre såvel mobile som stationære alternativer. Netop webmøder er samtidigt netop ét af flere centrale kommunikationsmedier som dagligt knytter os begge tæt sammen med kollegaer, teams, partnere og kunder i ind- og udland. Og også et medie der er ret overset i dansk erhvervsliv. 1 Det skal denne bog ændre på. Vi ved, at webmøder er et effektivt medie, hvis det bruges rigtigt. Det er samtidig vores erfaring, at webmøder isoleret set er det medie, der hurtigst kan give dig en mere effektiv arbejdsdag og helt fantastiske resultater, når det gælder work/life balance, samarbejde og bundlinje. 1. IT- og Telestyrelsen og DI ITEK Center for Grøn IT 2011 kun 13 % af adspurgte virksomheder indenfor forskellige brancher svarer ja til at anvende videomøder. 54 % af disse bruger pc og 63 % videmøderum. Af dem der anvender pc benytter hele 66 % gratisprogrammer som ex. Skype. 14

15 Introduktion Michaels første gang! Jeg glemmer aldrig første gang, jeg deltog på et webmøde. Det var grænseoverskridende at se musemarkøren bevæge sig rundt på min skærm, uden min kontrol, mens den udpegede centrale budskaber i en PowerPoint præsentation. På mødet deltog personer placeret i byer som Los Angeles, Stockholm, Helsinki, København og Århus. Alle så og kommenterede vi på selvsamme præsentation. Den globale stemning var helt vild. Det var i Med stor begejstring besluttede jeg mig for, at virksomhedens HR direktør skulle se mulighederne i dette nye og fantastiske værktøj. Jeg sendte links og guidede ham via telefonen efter bedste evne, så han selv kunne komme på. Efter mere en 10 hektiske minutter med intense spørgsmål i stil med»hvad står der lige nu på din skærm?«og»hvad siger den nu?«gav vi op. Mødet stoppede, uden han nogen sinde kom på. I stedet sluttede han af med en træt stemme ved at spørge»måske kan vi tage det næste gang, vi mødes?«sikken en fiasko! Jeg havde selvfølgelig masser af erfaring med at planlægge og indkalde til traditionelle møder. Faktisk var det ikke noget, jeg overvejede i særlig grad, jeg gjorde det bare. Og mødedeltagerne tænkte formentlige heller ikke videre over det. De havde jo samme rutine. Det ligger på rygraden. Foregår mødet i kendte rammer så er en dato, et tidspunkt, et sted og en agenda nok til et fysisk møde. Folk skal nok selv klare resten. Først senere fandt jeg ud af hvad, der gik galt på mit møde med HR direktøren. I virkeligheden kunne jeg nemlig lige så godt have inviteret ham til møde her... 順 祥 天 然 有 機 食 品 坊 ( 櫻 麗 廚 房 ) No. 23-3, Lane 15, Section 3, ZhòngQìng South Rd, Jhongjheng District Taipei, Taiwan 100 Mine mange spørgsmål og anvisninger fjernede ikke hans usikkerhed, ligesom de færreste ville klare en tur til ovenstående adresse på rutinen. Hvad med kultur og rejsepapirer? Valuta? Transport til og fra lufthaven til adressen? Hoteller i nærheden? Og så videre. Hvis du var indkaldt til dette møde, ville du sikkert både forvente og være taknemmelig for alle råd, din vært kunne komme med. På mange af dine første webmøder, vil deltagerne formentlig have det på samme måde, som var de til møde i Taipei. 15

16 Kapitel 1. Introduktion Det vil være uvant, nyt og du vil opleve modstand fra mødedeltagere der hellere vil mødes fysisk, fordi det er trygt og kendt. 2 Så derfor opfattes et fysisk møde som det bedste møde sammenlignet med alternativerne. Men det er bestemt ikke nødvendigvis altid tilfældet. Store virksomheder sparer i dag millioner af kroner på video og webmøder. Men udover besparelser, så oplever virksomhederne samtidigt, at medarbejderne kommer tættere på hinanden og på forretningen. Tryg estimerer for eksempel en besparelse på kr. 110 millioner og Danske Bank besparelser på kr. 30 millioner som konsekvens af at arbejde med virtuelle møder. Begge er gode eksempler på, at der er bundlinje i at arbejde på en ny måde. 3 I 2010 viste en undersøgelse fra IT- & Telestyrelsen at færre end 13 % af danske virksomheder formelt anvendte virtuelle møder som alternativ til de dyre, tidskrævende og ofte ineffektive fysiske møder. 4 Cirka 48 % vidste at de formelt kunne benytte web- og videomøder. En nyere analyse fra Danmarks Statistik 5 viser, at stat og kommuner, der anvender Videomøder, er vokset fra 39 % i 2009 til imponerende 64 % i Bemærk dog at dette tal ikke fortæller meget om anvendelsesgraden internt i kommunerne. 80 % af de adspurgte estimerer selv at videomøder har erstattet mellem 0-19 % af de transportkrævende møder. Der er således et stort potentiale, givet at der reelt spares tid og penge. IT- & Telestyrelsen estimerer at danske virksomheder kan spare kr. 3,4 milliarder om året bare på transport. Samtidig ville virksomhederne vinde 1,5 milliarder i arbejdstid. Det er en gevinst på 5 milliarder kroner om året samtidig med at miljøet ville blive skånet for tons CO 2 udledning. Den mest åbenlyse gevinst for mange er, at kunne holde møder uden at skulle rejse. Din virksomhed sparer penge på transport, forvandler transporttid til produktiv arbejdstid og begrænser CO 2 udslippet. For dig som individ kan du vinde ekstra tid til at udføre dit arbejde eller komme tidligere hjem til familien. 2. IT- og Telestyrelsen og DI ITEK Center for Grøn IT 18 % af de adspurgte i en analyse angiver svært at omstille vaner som hovedårsag. 3. Videokonferencer sparer formuer, Børsen den 19. april NetDesign Unlimited 2011, foredrag med Anders Elbak, IDC. IT- og Telestyrelsen og DI ITEK Center for Grøn IT. 5. It-anvendelse i den offentlige sektor

17 Introduktion Men faktisk er der flere gode gevinster. Ofte må et møde vente på, at alle har samme hul i kalenderne. Det er noget lettere at finde tid, når ingen skal bruge timer på transport til et møde. Så virtuelle møder er ofte mere aktuelle og langt mere fleksible. Det er vores erfaring, at du vil holde flere møder, og at de er kortere og mere effektive. Ofte fordi de kan holdes, når der er behov for det, frem for hvornår der er tid. Men, også fordi I ikke direkte fysisk kan se hinanden, i et virtuelt møde, hvorved I bliver nød til at give hinanden feedback på, hvordan budskaberne nu er forstået. På den vis bliver I præcise på, hvad der er besluttet og hvorledes en konkret opgave skal forstås. Det gør, I effektivt kan begynde at handle konkret efter et møde. Teknologien er samtidig let tilgængelig, billig og generelt yderst brugervenlig. Du kan endda starte med at afholde gratis webmøder. Og programmerne kører upåklageligt bare der er bredbånd og en nogenlunde opdateret pc eller MAC. Når ikke flere bruger virtuelle møder skyldes det altså ikke hverken tilgængelighed eller pris. Baggrunden skal ifølge Telestyrelsen findes i en kombination af manglende viden om muligheden og et stort behov for nye vaner omkring mødeafholdelse. 6 En konstatering vi klart kan genkende. Nye mødemedier kræver nye kompetencer, fordi det er ganske anderledes at planlægge møderne og gennemføre når man er med end traditionelle fysiske møder. Det kræver en ekstra indsats i starten, at sikre et virtuelt møde bliver en god oplevelse for alle deltagere. 6. IT- og Telestyrelsen og DI ITEK Center for Grøn IT. 17

18 Kapitel 1. Introduktion Claus s første gang! Første gang jeg var ansvarlig for at afholde et webmøde var jeg 110 % overbevist om, at der ingen værdi ville komme ud af mødet. Jeg var helt sikker på, at deltagerne ville have tekniske problemer med at få web-applikationen til at fungere samt at dialogen ville bliver ufokuseret med eneste resultat, at der skulle findes en dato, hvor alle kunne mødes fysisk. Det var ikke med min gode vilje, at jeg skulle være mødeleder, hvor mødelokalet skulle være virtuelt. Vi var en nordisk projektgruppe på 8 personer, der aldrig havde mødt hinanden før, og som var placeret i 4 forskellige virksomheder. Topledelsen havde bedt os om en evaluering af den nordiske strategi. Jeg udarbejdede en traditionel projektplan, hvor vi skulle møde 4-5 gange i løbet af forløbet og havde udpeget Stockholm, som stedet vi alle skulle mødes. Min sponsor kom dog med et krav om, der ikke skulle bruges midler på transport, krævede gruppen skulle bruge tiden på at arbejde på opgaven og ikke på at blive transporteret rundt i Norden og desuden blev 50% af tiden i planen kortet ned. Jeg havde en klar opgave der skulle løses, havde navne og kontakten på de rette personer, der kunne hjælpe med at løse opgaven. Jeg blev blot stillet overfor at gøre noget andet end hvad der var normalt. Det blev starten på mit webmøde æra. Projektplanen blev tilpasset og som mødeform var det web-møder der blev valgt. En række af mine kollegaer i Norge benyttede ofte webmøder når de skulle samarbejde. Jeg var dog noget skeptisk, hvilket flere fra gruppen også var. Men, med en konkret opgave, en vilje fra alle til at denne skulle løses samt en motivation til at prøve at samarbejde på en ny og anderledes måde havde vi et fantastisk forløb. Alle arbejdede fokuseret og efter en mere eksplicit og konkret plan og med mange flere møder, end vi ellers ville have haft. Det krævede blot, at der blev stillet krav om at vi skulle arbejde anderledes samt at deltagerne var motiverede og nysgerrige for at arbejde på end anden måde, samt at der var kompetence til stede til at lære alle godt op i effektiv brug af det nye mødemedie: webmøder. Målet med denne bog er at forberede dig til at blive en god vært, mødeleder, indlægsholder og deltager på fremtidige møder. Du vil opdage, at du kan holde virtuelle møder, der er mindste lige så effektive som fysiske møder. Mange af vores pointer og metoder kan i øvrigt bruges på alle former for møder, herunder også de fysiske. 18

19 Introduktion Opsummering Virtuelle møder dækker alle former for mobile og stationære møder, hvor mødet afholdes via it, hvor deltagerne sidder fysisk adskilt. Virtuelle møder kan ændre din personlige effektivitet og give dig en mere fleksibel og bekvem hverdag. Mødeværktøjerne er lette at bruge, men de virker kun, hvis du tilpasser dine mødevaner til værktøjet, og det vil du lære i denne bog. Din virksomhed vil spare penge og få mere ud af din arbejdstid. Argumenter, du kan bruge til din næste lønforhandling. Du vil som person få ekstra tid til arbejde eller at komme hurtigere hjem til familien. 19

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Troværdighed kommer indefra!

Troværdighed kommer indefra! Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Omstilling i den offentlige sektor

Omstilling i den offentlige sektor Kirsten Bregn (red.) Omstilling i den offentlige sektor i et økonomisk perspektiv Jurist- og Økonomforbundets Forlag Omstilling i den offentlige sektor - i et økonomisk perspektiv behandler en række centrale

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV

BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV UDDRAG FRA CARSTEN & ANNI SENNOV BLIV BEVIDST LEDER I DIT EGET LIV Se forhandlere i Danmark og Norge her: http://annisennov.com/da/boger/bogforhandlerliste/ 1 Bliv bevidst leder i dit eget liv 2013, Carsten

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER Det Humanistiske Fakultet tilbyder flere forskellige værktøjer, hvorved du kan holde online møder med dine kollegaer eller studerende. Du har mulighed for at holde mødet

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Gevinster og barrierer ved videomøder. Resultater fra survey

TEKNOLOGISK INSTITUT. Gevinster og barrierer ved videomøder. Resultater fra survey TEKNOLOGISK INSTITUT Gevinster og barrierer ved videomøder Resultater fra survey Analyse og Erhvervsfremme Januar 2010 Indhold 1. Indledning...3 2. Så mange anvender videomøder...3 3. Gevinster ved anvendelse

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

LI N DA KJÆR M I NK E. Fængslets. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

LI N DA KJÆR M I NK E. Fængslets. Jurist- og Økonomforbundets Forlag LI N DA KJÆR M I NK E Fængslets indre liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag Fængslets indre liv Linda Kjær Minke Fængslets indre liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012 Linda Kjær Minke Fængslets

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere