Uddannelses- og Forskningsudvalget L 149 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Forskningsudvalget L 149 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Uddannelses- og Forskningsudvalget L 149 Bilag 1 Offentligt Marianne Gjevert Petersen Fra: Kirsten Arvesen Sendt: 15. januar :00 Til: UD-CJU - Høringssvar Cc: Emne: SU/LEP-lovudkast Til Uddannelses- og Forskningsministeriet Att.: Marianne Gjevert Poulsen Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Det skal herved meddeles at Akademikerne henviser til IDA s høringssvar og ikke har yderligere bemærkninger. Med venlig hilsen Kirsten Arvesen Sekretær M E Akademikerne T E W Vi har skiftet navn til Akademikerne. Akademikerne er fælles talerør for 25 faglige organisationer, der organiserer samfundets højest uddannede. Følg vores synspunkter via vores nyhedsbrev tilmeld dig her 1

2 Marianne Gjevert Petersen Fra: Johan Vestergaard Paulsen Sendt: 22. december :14 Til: Marianne Gjevert Petersen Cc: Peter Brund; Charlotte Elverdam Emne: SV: Høring over ændring af SU-loven m.fl. AppServerName: 360prod DocumentID: 14/ DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 3 Kære Marianne Gjevert Petersen Tak for muligheden for at fremkomme med kommentarer til ændringen af SU-loven. Til 1, pkt. 4. Ankenævnet bemærker, at den nuværende bestemmelse i SU-bekendtgørelsens 33 giver anledning til fortolkningstvivl, og ankenævnet foreslår på den baggrund, at styrelsen overvejer en tidligere ikrafttræden af den foreslåede bestemmelse i lovens 5 a. Til 1, pkt. 13 og 14. Ankenævnet bifalder muligheden for i højere grad at sikre kontrollen med, at kun studerende, der arbejder, vil kunne få udbetalt SU. Til 1, pkt. 17. Ankenævnet bifalder, at der tilvejebringes klar hjemmel for administrationen af tilbagebetalingsordninger. På formandens vegne, med venlig hilsen Johan Vestergaard Paulsen Fuldmægtig Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Direkte telefon: Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40, 5. sal DK-1260 København K Telefon Fax:

3 Fra: Marianne Gjevert Petersen Sendt: 10. december :12 Til: Akademikernes Centralorganisation; SU ankenævnet; Danmarks Evalueringsinstitut (EVA; Journalisthøjskolen; Dansk Arbejdsgiverforening; Dansk Byggeri; Dansk Industri; Dansk Ungdoms Fællesråd; Danske Handicaporganisationer; Danske Landbrugsskoler; Danske Studerendes Fællesråd; Danske Universiteter; Datatilsynet; Det Centrale Handicapråd; Finanssektorens Arbejdsgiverforening; FTF; Gymnasieskolernes Rektorforening; Ingeniørforeningen; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; Kristoffer Nilsson; Landsorganisationen i Danmark; Lærernes Centralorganisation; UD-CSU-SSU - Udland; Professionshøjskolernes Rektorkollegium; Kristoffer Nilsson; Rådet for Erhvervsakademinuddannelser og Professionsbacheloruddannelser; UD-CSU-SUS - SU-Raadet; Sygeplejestuderendes Landssammenslutning; Emne: Høring over ændring af SU-loven m.fl. Hermed sendes udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) i høring. Høringen er også lagt på Høringsportalen. Høringsfristen er torsdag den 15. januar 2015, kl Bemærkningerne bedes sendt til: cc, med angivelse af SU/LEP-lovudkast i emnefeltet. Styrelsen beklager den korte høringsfrist. Med venlig hilsen Marianne Gjevert Petersen Marianne Gjevert Petersen Chefkonsulent Center for jura Direkte telefon: Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 DK-1260 København K Telefon: Fax:

4 Marianne Gjevert Petersen Fra: Julie Overby Christensen Sendt: 11. december :02 Til: UD-CJU - Høringssvar Cc: Marianne Gjevert Petersen; Simon Neergaard-Holm Emne: SU/LEP-lovudkast AppServerName: 360prod DocumentID: 14/ DocumentIsArchived: -1 Hej Marianne Gjevert Petersen Tak for jeres henvendelse vedrørende ændring af SU-loven m.fl. DA dækker ikke området vedrørende SU-loven m.fl., derfor henviser DA til de af vores medlemsorganisationers afgivne svar. Med venlig hilsen Simon Neergaard-Holm Chefkonsulent DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 DK-1790 København V Direkte Mobil Web Fra: Marianne Gjevert Petersen Sendt: 10. december :12 Til: Akademikernes Centralorganisation; SU ankenævnet; Danmarks Evalueringsinstitut (EVA; Journalisthøjskolen; Dansk Arbejdsgiverforening; Dansk Byggeri; Dansk Industri; Dansk Ungdoms Fællesråd; Danske Handicaporganisationer; Danske Landbrugsskoler; Danske Studerendes Fællesråd; Danske Universiteter; Datatilsynet; Det Centrale Handicapråd; Finanssektorens Arbejdsgiverforening; FTF; Gymnasieskolernes Rektorforening; Ingeniørforeningen; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; Kristoffer Nilsson; Landsorganisationen i Danmark; Lærernes Centralorganisation; UD-CSU-SSU - Udland; Professionshøjskolernes Rektorkollegium; Kristoffer Nilsson; Rådet for Erhvervsakademinuddannelser og Professionsbacheloruddannelser; UD-CSU-SUS - SU-Raadet; Sygeplejestuderendes Landssammenslutning; Emne: Høring over ændring af SU-loven m.fl. Hermed sendes udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk 1

5 at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) i høring. Høringen er også lagt på Høringsportalen. Høringsfristen er torsdag den 15. januar 2015, kl Bemærkningerne bedes sendt til: cc, med angivelse af SU/LEP-lovudkast i emnefeltet. Styrelsen beklager den korte høringsfrist. Med venlig hilsen Marianne Gjevert Petersen Marianne Gjevert Petersen Chefkonsulent Center for jura Direkte telefon: Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 DK-1260 København K Telefon: Fax:

6 Styrelsen for Videregående Uddannelser Center for jura Bredgade København K København den 14. januar 2015 Vedrørende sags.nr.: 14/ Høringssvar er den 15. januar 2015 sendt via til: cc Høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) Danske Erhvervsskoler Lederne og Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne har ingen bemærkninger til forslaget. På vegne af Danske Erhvervsskoler Bodil Hoier Uddannelseskonsulent

7 J.NR.: /99740 Ref.: SBL januar 2015 Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Center for Jura, Bredgade 43, 1260 København K. Att. Marianne Gjevert Petersen Høringssvar: Høringssvar over ændring af SU-loven m.fl. Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.). Foreningen Danske Professionshøjskoler har ingen bemærkninger. Med venlig hilsen Marianne la Cour Sonne Direktør Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17 st. tv København K uc-dk.dk SIDE 1 AF 1

8 Danske SOSU-skoler Foreningen af institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse København den 15. januar 2015 Høring over ændring af SU-loven m.fl. Danske SOSU-skoler kvitterer hermed for Uddannelses- og Forskningsministeriet henvendelse vedr. høring over ændring af SU-loven m.fl. Danske SOSU-skoler har ingen kommenterer til ændringerne. På foreningens vegne Anne Wieth-Knudsen Konsulent Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 København K tlf , 1

9

10 From: Louise Hauptmann To: Danske Universiteters mailbox Subject: VS: Høring over udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser Date: 9. januar :08:22 Attachments: image001.jpg image003.jpg Høringsliste.pdf Høringsbrev.pdf Udkast til ændring af SU-loven, LEP-loven m.v.pdf Danske Universitetets j.nr. 14/74938/184 Styrelsens for Videregående Uddannelser ref. nr. 14/ Vedrørende høring over udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Aarhus Universitet har via Danske Universiteter den 11. december 2014 fra Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Aarhus Universitet finder den foreslåede ændring af SU-loven positiv, i det der på adgangskurser igen kan udbydes suppleringskurser til kommende ingeniørstuderende. Aarhus Universitet finder det videre hensigtsmæssigt, at der med lovforslaget bliver klar hjemmel til at udbyde adgangskursus til maskinmesteruddannelsen og lignende tekniske uddannelser. Endelig finder Aarhus Universitet, at den foreslåede tydeliggørelse af, hvornår første måneds SU udbetales bevirker, at der ikke fremadrettet opstår tvivl om retsgrundlaget. Med venlig hilsen Louise Hauptmann Louise Hauptmann AC-fuldmægtig Tlf / AU Studier, Driftsenheden Uddannelsesjuridisk Service Fredrik Nielsens Vej Århus C Fra: Malene Kristensen Sendt: 11. december :37 Til: Arne Skov Andersen; AU HR AU Hovedmail; CBS DTU Inie Nør Madsen; ITU Jonas Holst-Jensen; Lena Scotte; Malene Kristensen; Michala Tomra; Nikolaj Borg Burmeister; Peter Dalby Larsen; Rektorsekretariatet KU RUC Ruth Jacobsen; SDU; Sofie Thaagaard Hyllested; Susanne Bjerregaard; AAU Emne: Høring over udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

11 From: To: Cc: Subject: Kirsten Fly Malling Danske Universiteters mailbox Henrik Dam; Bjarne Graabech Sørensen; Karen Heebøll; Annette Schmidt; Jørgen Schou; journal mailbox Høring over udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser Date: 7. januar :01:20 Attachments: image001.jpg Sekretariatet Danske Universiteter Danske Universiteters j.nr. 14/74938/184 Syddansk Universitets j.nr Syddansk Universitet har ingen bemærkninger til ændringerne, da der er tale om mindre tekniske justeringer. Det bemærkes med tilfredshed, at der nu er skabt mulighed for, at Det Tekniske Fakultet kan udbyde enkeltfag fra adgangskurset efter retningslinjerne for gymnasial supplering, samt at der nu også er klar hjemmel til at udbyde dele af adgangskurset til f.eks. maskinmesteruddannelsen, hvor Syddansk Universitet konkret samarbejder med Svendborg International Maritime Academy. På rektors vegne Jørgen Schou Sekretariatschef, Rektorsekretariatet Tlf Mobil Fax Web Adr. Campusvej 55, 5230 Odense M Campusvej Odense M Tlf

12 Fra: Anne Kielgast Andersen Sendt: 9. januar :09 Til: Danske Universiteters mailbox Cc: ADM Teknat/Sund fakultetskontor; Ditte Hovelsø Jensen; Preben Sørensen; Helle Thomsen; Vibeke Nyrup Odgaard; Lone Sander Jensen; Ann Eriksen; Lene Skjærbæk Emne: Høringssvar til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorer og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser DK-UNI jr.nr. 14/74938/184 AAU jr.nr Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af SU-loven m.fl. Danske Universiteter har i mail af 11. december 2014 videresendt nedenstående høring. Aalborg Universitet bemærker og anerkender i den forbindelse, at der oprettes hjemmel for SU til enkeltfagssupplering på adgangskursus, således disse enkeltfagskursister opnår samme rettigheder som øvrige kursister, og at denne hjemmel etableres med rettidig omhu. Aalborg Universitet ser sig desuden tilfredse med flere af de præciseringer, der vil afstedkomme som følge af de foreslåede ændringer, således der er en klar lovhjemmel at henvise til i sagsbehandlingen. Med venlig hilsen An ne Ki elgas t And ers en Fuldmægtig S t u d i e f o rv a l tningen Telefon: (+45) E m a i l : a k a d m. a a u. dk W e b: www. a a u. d k Aalbor g Uni v e r s i t e t Fr e dr i k Bajers Vej 5, l okale A a l b o r g Ø

13

14

15 Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade København K Sendt til: og 15. januar 2015 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser Datatilsynet Borgergade 28, København K CVR-nr Telefon Fax Ved af 10. december 2014 har Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser, sendt ovennævnte udkast til Datatilsynet med henblik på at modtage tilsynets eventuelle bemærkninger hertil. Datatilsynets skal i den anledning udtale følgende: J.nr Sagsbehandler Victoria Maria Ljunggren Direkte Af de almindelige bemærkninger afsnit fremgår: På denne baggrund foreslås det, at styrelsens adgang til at indhente oplysninger fra indkomstregisteret i elektronisk form, jf. lov om et indkomstregister, udvides til også at omfatte oplysninger om den uddannelsessøgendes indkomst eller dennes familiemedlems indkomst med henblik på at afgøre, hvorvidt den uddannelsessøgende efter EU-retten har ret til SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende eller som familiemedlem til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, jf. SU-lovens 2 b, stk. 1, nr. 2 og 4, og regler fastsat i medfør af 2 b, stk. 2. Af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 12 fremgår bl.a.: Det foreslås, at der skabes hjemmel i 39, stk. 1, 1. pkt., til at indhente indkomstoplysninger om den uddannelsessøgendes forældre, ægtefælle eller børn, hvis oplysningerne er nødvendige for at afgøre om den uddannelsessøgende kan tildeles SU som familiemedlem til en EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller vandrende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Endvidere fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 12: [...] Styrelsen har samtidig skærpet kontrollen med, om de uddannelsessøgende fortsat er arbejdstagere, sådan at udbetaling af SU standses, hvis den uddannelsessøgende ikke længere opfylder betingelserne. På denne baggrund foreslås det, at styrelsens adgang til at indhente oplysninger fra indkomstregisteret i elektronisk form, jf. lov om et indkomstregister, udvides til også at omfatte oplysninger om den uddannelsessøgendes indkomst, med henblik på at afgøre, hvorvidt en EU- eller EØS-statsborger efter EUretten kan betragtes som arbejdstager, jf. SU-lovens 2 b, stk. 1, nr. 2, og regler fastsat i medfør af 2 b, stk Datatilsynet skal understrege vigtigheden af, at det konkret overvejes, hvorvidt det er sagligt og nødvendigt at give adgang til indkomstregistret, og om der inden for det enkelte område alene kan gives en begrænset adgang til

16 2 registrets oplysninger. Det er således et grundlæggende krav, at offentlige myndigheder mv. ikke må behandle eller have adgang til oplysninger, som de ikke har behov for i forbindelse med deres konkrete myndighedsudøvelse Datatilsynet har noteret sig, at Styrelsen for Videregående Uddannelser i forarbejderne til den nugældende bestemmelse i 39, har vurderet, at det vil være uforholdsmæssigt vanskeligt at informere de studerendes forældre efter persondatalovens 29, jf. persondatalovens 29, stk. 3. Datatilsynet skal imidlertid anmode Styrelsen for Videregående Uddannelser om at overveje oplysningspligten i persondatalovens 29 i forbindelse med den foreslåede udvidede adgang til at indhente oplysninger, herunder i forbindelse med indhentelse af indkomstoplysninger om forældre, ægtefælle eller børn til uddannelsessøgende, hvis oplysningerne er nødvendige for at afgøre om den uddannelsessøgende kan tildeles SU som familiemedlem til en EUeller EØS-statsborger. 2. Af de almindelige bemærkninger afsnit fremgår: Det foreslås endvidere, at oplysninger, som styrelsen har indhentet fra indkomstregisteret om den uddannelsessøgendes indkomst eller dennes familiemedlems indkomst, kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte med det formål at konstatere, om støtten er tildelt i overensstemmelse med 2 b, stk. 1, nr. 1, og regler fastsat i henhold til 2 b, stk. 2. Endvidere fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 14: Det forudsættes ved samkøring af oplysninger i kontroløjemed, at myndighederne har et klart og utvetydigt retsgrundlag, og at myndighederne kun lader kontrolordningen tage sigte på fremtidige forhold, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Borgere, som berøres af en kontrolordning, skal i almindelighed gøres opmærksom på myndighedernes adgang til at foretage samkøring i kontroløjemed, inden kontrollen iværksættes, og at samkøringen så vidt muligt kun finder sted, hvis de personer, der omfattes af kontrollen, har fået meddelelse om kontrolordningen, inden de afgiver oplysninger til myndigheden. Datatilsynet skal indledningsvis henvise til tilsynets bemærkninger vedrørende samkøring i tilsynets brev af 8. december 2008 med bemærkninger til et tidligere forslag til ændring af SU-loven. Bemærkningerne er vedhæftet nærværende høringssvar. Datatilsynet har noteret sig, at der med lovforslaget tilvejebringes lovhjemmel til, at den eksisterende kontrolsamkøring udvides på de nævnte områder. Spørgsmålet om, i hvilket omfang der skal ske kontrol af borgere, er efter Datatilsynets opfattelse en politisk vurdering, som tilsynet ikke finder at kunne udtale sig nærmere om. Datatilsynet forudsætter, at kontrolordningen alene tager sigte på fremtidige forhold, idet der af bemærkningerne ikke fremgår nærmere om særlige forhold, der kan begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

17 3 Derudover forudsætter Datatilsynet, at borgere, som berøres af kontrolordningen, har fået meddelelse om kontrolordningen, inden de afgiver oplysninger til myndigheden. Datatilsynet skal endvidere gøre opmærksom på, at behandling af personoplysninger, der omfatter sammenstilling og samkøring i kontroløjemed, forudsætter forudgående anmeldelse til Datatilsynet, jf. persondatalovens 43, samt indhentelse af tilsynets udtalelse forinden behandlingen iværksættes, jf. 45, stk. 1, nr. 4. Kopi af dette brev er sendt til Justitsministeriets lovafdeling til orientering. Med venlig hilsen Victoria Maria Ljunggren Bilag: Datatilsynets bemærkninger til ændring af SU-loven af 8. december 2008

18 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej København V Sendt til: 8. december 2008 Vedrørende Datatilsynets bemærkninger til ændring af SU-loven Datatilsynet Borgergade 28, København K CVR-nr Telefon Fax E-post J.nr Sagsbehandler Tina Susanne Nielsen Direkte Ved e-post af 3. december 2008 har SU-styrelsen anmodet om Datatilsynets bemærkninger til et ændringsforslag til lovforslag L 75. I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: 1. Af forslaget til en ny 39, stk. 2, fremgår: Styrelsen kan ude samtykke til brug for kontrol af, om den uddannelsessøgende er udeboende, jf. 8, stk. 3, og regler fastsat i medfør af 8, stk. 4, indhente oplysninger fra Det Centrale Personregister om den uddannelsessøgende og dennes forældres bopæl. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte for at kontrollere, om støtten er tildelt med korrekt sats. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a.: SU vil fortsat blive tildelt med ude- eller hjemmeboendesats, men forslaget åbner mulighed for, at styrelsen efterfølgende automatisk kan kontrollere, om den uddannelsessøgende reelt var udeboende i den periode, hvor den pågældende har fået SU med udeboendesats. Der vil således være tale om at samkøre oplysninger om den uddannelsessøgendes SU med oplysninger om, hvorvidt den uddannelsessøgende deler folkeregisteradresse med en eller begge sine forældre. Idet oplysningerne om den uddannelsessøgendes og denne forældres bopæl ikke er indsamlet hos den registrerede selv, følger det af persondatalovens 29, at den dataansvarlige skal give meddelelse om at videregivelsen af oplysningerne finder sted. Efter persondatalovens 29, stk. 3, gælder oplysningspligten ikke, hvis underretningen af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssig vanskelig. Da der vil være tale om at give meddelelse pr. brev til samtlige forældre til de støttemodtagere samt eventuelt også til personer, som den uddannelsessøgende deler husstand med, vurderes det at oplysningspligten i persondatalovens 29 er uforholdsmæssig vanskelig at gennemføre.

19 2 Datatilsynet har ved telefonsamtale af 8. december 2008 indhentet supplerende oplysninger, hvor det bl.a. blev oplyst, at den foreslåede kontrolsamkøring først træder i kraft for oplysninger indsamlet efter den 1. januar Datatilsynet forudsætter i sin praksis, at myndigheder i forbindelse med sammenstilling og samkøring i kontroløjemed bl.a. har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at de personer, der berøres af kontrolordningen, skal have forudgående information om kontrolordningen, jf. persondatalovens 5, stk. 1. Mulighederne for at foretage sammenstilling og samkøring i kontroløjemed svarer således til den praksis, som var gældende før persondatalovens ikrafttræden, og som er kommet til udtryk ved en tilkendegivelse fra flertallet i Retsudvalget i betænkning af 16. maj 1991 over forslag til lov om ændring af lov om offentlige myndigheders registre (L50). Det er her forudsat, at myndighederne i forbindelse med samkøring i kontroløjemed har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at myndighederne kun lader kontrolordningen tage sigte på fremtidige forhold, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Flertallet lagde vægt på, at de borgere, som berøres af en kontrolordning, i almindelighed gøres opmærksom på myndighedernes adgang til at foretage samkøring i kontroløjemed, inden kontrollen iværksættes, og at samkøringen så vidt muligt kun finder sted, hvis de personer, der omfattes af kontrollen, har fået meddelelse om kontrolordningen, inden de afgiver oplysninger til myndigheden. 3. Datatilsynet har noteret sig, at der med lovforslaget tilvejebringes lovhjemmel til at foretage kontrolsamkøring på de nævnte områder. Spørgsmålet om, i hvilket omfang der skal ske kontrol af borgerne, er efter Datatilsynets opfattelse en politisk vurdering, som tilsynet ikke finder at kunne udtale sig nærmere om. 4. Datatilsynet forudsætter, at persondataloven vil blive iagttaget i forbindelse med administrationen af ordningen. 5. Datatilsynet forudsætter således, at de studerende får forudgående information, jf. det ovenfor angivne om persondatalovens 5, stk Datatilsynet forudsætter endvidere, at oplysningspligten efter persondatalovens 29 iagttages, når SU-styrelsen siden hen modtager oplysninger som følge af kontrolhjemlen. Der henvises i den forbindelse til beskrivelsen i den kommenterede persondatalov (ved Kristian Korfits Nielsen og Henrik Waaben, 2. udgave fra 2008) side 382 om underretningspligten ved offentlige myndigheders samkøring i kontroløjemed, hvor fremgår følgende:

20 3 Et særligt spørgsmål er, om der skal gives underretning ved offentlige myndigheders samkøring i kontroløjemed. Spørgsmålet, der ikke er omtalt i loven eller dens forarbejder, giver anledning til tvivl. De (nye) personoplysninger, som fremkommer ved samkøringen, vil dele sig i 3 grupper: Den første (og største) gruppe vil bestå af personer, hvor den gennemførte kontrol ikke viser uregelmæssigheder, og hvor myndigheden derfor ikke finder anledning til at foretage videre. I disse tilfælde må det antages, at der ikke påhviler myndigheden en pligt til at give underretning om kontrollen m.v., idet dette må anses for at være uforholdsmæssigt vanskeligt. I øvrigt ved denne persongruppe måske allerede, at der iværksættes en kontrol af dem, se herved beskrivelsen ovenfor under kommentaren til 6, stk. 1, nr. 6, af praksis vedrørende samkøring i kontroløjemed. En anden gruppe vil bestå af personer, hvor det på baggrund af kontrollen med det samme viser sig, at myndigheden vil rejse en sag, eventuelt en straffesag. I disse tilfælde er der ikke grundlag for at sige, at det vil være uforholdsmæssigt vanskeligt for myndigheden at give berørte personer underretning om kontrollen m.v. Efter omstændighederne vil myndigheden dog formentlig i en vis periode kunne vente med at give underretning om kontrollen m.v., jf. 30, stk. 2. Tilbage er den persongruppe, hvor myndigheden på baggrund af kontrollen beslutter at undersøge sagen nærmere med henblik på eventuelt at rejse sag. Også for disse situationer må det antages, at der ikke er grundlag for at sige, at det vil være uforholdsmæssigt vanskeligt for myndigheden at give de berørte personer underretning om kontrollen m.v. Efter omstændighederne vil myndigheden dog formentlig i henhold til 30, stk. 2, også i denne situation kunne vente i en vis periode med at give underretning om kontrollen m.v. Pligten til at give underretning må i øvrigt ses i sammenhæng med de almindelige krav til forvaltningsmyndighedens sagsbehandling, herunder reglerne i forvaltningslovens 19 om partshøring. Se herom bl.a. John Vogter, Forvaltningsloven, side , hvor det bl.a. anføres, at det i visse tilfælde, navnlig i forbindelse med tilsyns- og kontrolsager, efter omstændighederne kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at vente med underretningen, indtil sagen er undersøgt nærmere, således at øjemedet ikke forspildes. Se hertil også f.eks. FOB 1997, side 74 ff. 7. Datatilsynet har noteret sig, at det i lovforslaget vurderes at være uforholdsmæssigt vanskeligt at informere de studerendes forældre, jf. persondatalovens 29, stk. 3. I det Datatilsynet forudsætter, at SU-styrelsen ikke har anledning til at foretage videre overfor forældrene, har tilsynet umiddelbart ingen indvendinger. I relation til de studerende går Datatilsynet går ud fra, at SU-styrelsen ved modtagelsen af oplysninger som led i den foreslåede ordning vil iagttage persondatalovens 29 efter de retningslinier, som er beskrevet ovenfor. 8. Datatilsynet kan endvidere henvise til, at tilsynet i anden sammenhæng 1 har tilkendegivet følgende om, hvad det indebærer, at persondataloven skal iagt- 1 Datatilsynets udtalelse af 16. august 2006 til Beskæftigelsesministeriet er tilgængelig her:

21 4 tages af de myndigheder, som modtager oplysninger med henblik på kontrolsamkøring. Myndighedernes behandling af de modtagne oplysninger skal således bl.a. ske under iagttagelse af de grundlæggende krav i persondataloven, reglerne om datasikkerhed og reglerne om de registrerede personers rettigheder. Af persondatalovens 5, stk. 2, følger, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål (finalité-princippet). Det følger endvidere af 5, stk. 3, at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Samtidig skal reglerne om datasikkerhed i persondatalovens 41, stk. 3, og sikkerhedsbekendtgørelsen iagttages. En udmøntning af princippet i 41, stk. 3, er bl.a. sket i sikkerhedsbekendtgørelsens 11, stk. 1, hvoraf det følger, at kun de personer, som autoriseres hertil, må have adgang til de personoplysninger, der behandles. Af 11, stk. 2, følger endvidere, at der kun må autoriseres personer, der er beskæftiget med de formål, hvortil personoplysningerne behandles. De enkelte brugere må ikke autoriseres til anvendelser, som de ikke har behov for. De nævnte regler medfører efter Datatilsynets opfattelse, at myndighederne må tilrettelægge databehandlingen således, at de ansatte ikke har adgang til oplysninger, der principielt ikke er brug for. Efter en eventuel samkøring mellem et register modtaget fra en anden myndighed og myndighedens egne oplysninger bør de ansatte hos den modtagende myndighed efter Datatilsynets opfattelse alene have adgang til oplysninger om de personer fra den anden myndigheds register, som er omfattet af den kontrollerende myndigheds sagsområde. Dette kan f.eks. ske ved, at myndigheden lader samkøringen ske hos en databehandler, der sørger for, at kun oplysninger om de personer, som der er en sag på hos den kontrollerende myndighed, er tilgængelige for dennes medarbejdere. Det er endvidere Datatilsynets opfattelse, at antallet af medarbejdere, der har adgang til resultatet af samkøringen, skal begrænses mest muligt. Med venlig hilsen Lena Andersen Kontorchef

22 15. januar 2015 RADA DI Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Att.: Marianne Gjevert Petersen Svar på høring om SU-loven m.fl. Dansk Industri takker for muligheden for at komme med kommentarer til høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Med forslaget til ændringer bliver der indført hjemmel til, at elever, der deltager i enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelserne, kan få SU. DI støtter denne ændring. Adgangskursus og enkeltfag fra adgangskurset er et vigtigt rekrutteringsgrundlag til ingeniøruddannelserne. Dertil er ingeniørstuderende med adgangskursus til ingeniøruddannelse, som deres adgangsgrundlag, bedre kvalificeret til at gennemføre ingeniøruddannelserne. Der indføres også en hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler for adgangskurser til andre tekniske uddannelser, herunder maskinmesteruddannelsen. DI støtter denne udvidelse. Forslaget indeholder også en indførelse af hjemmel til, at ministeriet elektronisk kan indhente informationer og sammenligne oplysninger om indkomst for EU-borgere, som modtager SU. DI finder det vigtigt, at misbrug af SU-systemet kan opdages og afsløres, og DI støtter derfor ændringen. Høringen indeholder også en række justeringer af SU-loven. Dette drejer sig om forældreindkomstafhængig tildeling af det supplerende stipendium til dækning af betaling for undervisning, lovfæstelse af reglen om, at der først gives SU fra den efterfølgende måned, hvis uddannelsen først begynder efter den 20. i måneden, *SAG* *SAGDI *

23 opdatering af reglerne om anden offentlig støtte, der fratrækkes i klippekortet, hjemmel til opkrævning af gebyr i forbindelse med tilbagebetaling af udlandsstudielån m.m. DI støtter disse ændringer. Med venlig hilsen Charlotte Rønhof Underdirektør Rasmus Dahl Konsulent

24

25 Marianne Gjevert Petersen Fra: Gitte Vind Sendt: 13. januar :27 Til: UD-CJU - Høringssvar Cc: Marianne Gjevert Petersen; HOERING Emne: VS: Høring over ændring af SU-loven m.fl. Vedhæftede filer: Høringsliste.pdf; Høringsbrev.pdf; Udkast til ændring af SU-loven, LEP-loven m.v.pdf FOA Fag og Arbejde har ingen bemærkninger til udkast til ændring af SU-loven, LEP-loven m.v. Med venlig hilsen Gitte Vind Konsulent FOA Faglig Tlf.nr. direkte Mobil Fra: Marianne Gjevert Petersen Sendt: 10. december :12 Til: Akademikernes Centralorganisation; SU ankenævnet; Danmarks Evalueringsinstitut (EVA; Journalisthøjskolen; Dansk Arbejdsgiverforening; Dansk Byggeri; Dansk Industri; Dansk Ungdoms Fællesråd; Danske Handicaporganisationer; Danske Landbrugsskoler; Danske Studerendes Fællesråd; Danske Universiteter; Datatilsynet; Det Centrale Handicapråd; Finanssektorens Arbejdsgiverforening; FOA; FTF; Gymnasieskolernes Rektorforening; Ingeniørforeningen; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; Kristoffer Nilsson; Landsorganisationen i Danmark; Lærernes Centralorganisation; UD-CSU-SSU - Udland; Professionshøjskolernes Rektorkollegium; Kristoffer Nilsson; Rådet for Erhvervsakademinuddannelser og Professionsbacheloruddannelser; UD-CSU-SUS - SU- Raadet; Sygeplejestuderendes Landssammenslutning; Emne: Høring over ændring af SU-loven m.fl. Hermed sendes udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) i høring. Høringen er også lagt på Høringsportalen. Høringsfristen er torsdag den 15. januar 2015, kl Bemærkningerne bedes sendt til: cc, med angivelse af SU/LEP-lovudkast i emnefeltet. Styrelsen beklager den korte høringsfrist. 1

26 Med venlig hilsen Marianne Gjevert Petersen Marianne Gjevert Petersen Chefkonsulent Center for jura Direkte telefon: Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 DK-1260 København K Telefon: Fax:

27 HØRINGSSVAR MAMA KONTAKT: Martin Liebing Madsen - - TLF: Høring over forslag til Lov om ændring af SUloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser FTF ser positivt på muligheden for at suppleringskurser, der indeholder dele af adgangskursus til ingeniøruddannelserne bliver SU-berettigede og, at der gives højeste fribeløb til uddannelsesøgende, der ikke kan få SU til den sjette påbegyndte ungdomsuddannelse. FTF kan ikke anbefale, at det supplerende stipendium til dækning af betaling for undervisning skal være afhængigt af forældrenes indkomst. FTF kan heller ikke støtte forslaget om at måneder, hvor der gives ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats fratrækkes i SU-klippekortet. FTF har modtaget forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser i høring og har følgende bemærkninger: Adgangskurser til ingeniørudannelserne og andre tekniske uddannelser FTF ser positivt på muligheden for at suppleringskurser, der indeholder dele af adgangskursus til ingeniøruddannelserne bliver SU-berettigede på linje med gymnasial supplering tilrettelagt som turbokurser. Dette vil øge de unges mulighed for hurtigt at komme i gang med deres videregående uddannelse, da manglende forsørgelsesgrundlag typisk vil have en forlængende virkning på uddannelsesforløbet. Ligeledes er det hensigtsmæssigt at det tydeliggøres at professionshøjskoler og universiteter, der udbyder adgangskurser til ingeniøruddannelserne får mulighed for at udbyde dele af disse som adgangskursus til andre tekniske uddannelser. FTF lægger dog vægt på, at der ikke etableres unødige barrierer for unges vej gennem uddannelsessystemet i form af nye krav om faglig supplering, som ikke har en stærk faglig begrundelse. Side 1 af 2

28 Indkomstafhængigt stipendium til dækning af betaling for undervisning FTF kan ikke anbefale at det supplerende stipendium til dækning af betaling for undervisning skal være afhængigt af forældrenes indkomst. Stipendiet kompenserer for den finansieringsform, som knytter sig til det pågældende uddannelsestilbud, og derfor bør det gives uafhængigt af indkomst, ligesom andre supplerende stipendier, fx til forsørgere. Højeste fribeløb til uddannelsesøgende, der ikke kan få SU til den sjette påbegyndte ungdomsuddannelse I forhold til ændringen vedr. højeste fribeløb til uddannelsesøgende, der ikke kan få SU til den sjette påbegyndte ungdomsuddannelse er det positivt, at det sikres, at der er vide ramme for at have en indtægt til forsørgelse i perioden. Det er helt afgørende, at manglende eller begrænset forsørgelsesgrundlag ikke unødigt forringer muligheden for at tage en ungdomsuddannelse. Anden offentlig støtte, der fratrækkes i klippekortet FTF kan ikke støtte forslaget om at måneder, hvor der gives ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats fratrækkes i SU-klippekortet. Det betyder, at en person der deltager i SUberettiget uddannelse og samtidig modtager dagpenge ikke alene bruger af sin dagpengeret, men i samme måneder bruger retten til SU indenfor klippekortet. Det forringer videreuddannelsesmuligheder og dermed fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Med venlig hilsen Bente Sorgenfrey Formand FTF Hovedorganisation for offentligt og privatansatte Side 2 af 2

29 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet Høring vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af SUloven mv. (SU/LEP-lovudkast) IDA takker for at være blevet hørt vedr. de påtænkte lovændringer. 14. januar 2015 IDA er meget tilfreds med den foreslåede ændring af SU-loven, således at ingeniøruddannelserne igen kan udbyde suppleringskurser til kommende ingeniørstuderende. Ligeledes finder vi det hensigtsmæssigt, at ingeniøruddannelserne nu har klar hjemmel til at udbyde adgangskursus til maskinmesteruddannelsen og lignende tekniske uddannelser. IDA har ingen kommentarer til de øvrige påtænkte lovændringer. Med venlig hilsen Rasmus Enemark Chefkonsulent

30 Marianne Gjevert Petersen Fra: Martin Ryding Rosenkilde Sendt: 9. januar :24 Til: UD-CJU - Høringssvar; Emne: RE: Høring over ændring af SU-loven m.fl. Vedhæftede filer: IMR pdf AppServerName: 360prod DocumentID: 14/ DocumentIsArchived: -1 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Vedhæftet sendes Institut for Menneskerettigheders høringssvar vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.). Institut for Menneskerettigheder har ikke bemærkninger til udkastet. Der henvises til ref.-nr. 14/ Med venlig hilsen Martin Rosenkilde MARTIN RYDING ROSENKILDE SPECIALKONSULENT CAND. JUR. MONITORING WILDERS PLADS 8K DK-1403 COPENHAGEN K PHONE (+45) DIRECT (+45) HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK Fra: Marianne Gjevert Petersen Sendt: 10. december :12 Til: Akademikernes Centralorganisation; SU ankenævnet; Danmarks Evalueringsinstitut (EVA; Journalisthøjskolen; Dansk Arbejdsgiverforening; Dansk Byggeri; Dansk Industri; Dansk Ungdoms Fællesråd; Danske Handicaporganisationer; Danske Landbrugsskoler; Danske Studerendes Fællesråd; Danske Universiteter; Datatilsynet; Det Centrale Handicapråd; Finanssektorens Arbejdsgiverforening; FTF; Gymnasieskolernes Rektorforening; Ingeniørforeningen; Institut for Menneskerettigheder; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; Kristoffer Nilsson; Landsorganisationen i Danmark; Lærernes Centralorganisation; UD-CSU-SSU - Udland; Professionshøjskolernes Rektorkollegium; Kristoffer Nilsson; Rådet for Erhvervsakademinuddannelser og Professionsbacheloruddannelser; UD-CSU-SUS - SU-Raadet; Sygeplejestuderendes Landssammenslutning; Emne: Høring over ændring af SU-loven m.fl. 1

31 Hermed sendes udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) i høring. Høringen er også lagt på Høringsportalen. Høringsfristen er torsdag den 15. januar 2015, kl Bemærkningerne bedes sendt til: cc, med angivelse af SU/LEP-lovudkast i emnefeltet. Styrelsen beklager den korte høringsfrist. Med venlig hilsen Marianne Gjevert Petersen Marianne Gjevert Petersen Chefkonsulent Center for jura Direkte telefon: Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 DK-1260 København K Telefon: Fax:

32 Sendt på mail til: cc. Sagsnr Vores ref. EKH/roj Deres ref. Den 15. januar 2015 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LO har ingen kommentarer til udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Med venlig hilsen Ejner K. Holst LO-sekretær

33

34

35 Marianne Gjevert Petersen Fra: Camilla Elizabeth Gammelgaard - CEG Sendt: 15. januar :41 Til: UD-CJU - Høringssvar Cc: Marianne Gjevert Petersen Emne: SU/LEP-lovudkast Udbetaling Danmark har fået udkast til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.) i høring. Vi har ikke nogen bemærkninger. Venlig hilsen Camilla Elizabeth Gammelgaard Juridisk Konsulent Udbetaling Danmark - Jura Direkte nummer Mobil ATP Kongens Vænge Hillerød Telefon CVR-nr Oplysningerne i denne kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak. Denne mail er blevet scannet af og indeholder ikke virus! 1

36 9. januar 2015/jom Høringssvar Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforening har ingen væsentlige bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.). 1

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Marianne Gjevert Petersen

Marianne Gjevert Petersen Marianne Gjevert Petersen Fra: Kirsten Arvesen Sendt: 5. januar 2016 13:36 Til: UD-CJU - Høringssvar Cc: Marianne Gjevert Petersen Emne: Høring over forslag til ændring af lov om befordringsrabat

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 L 59 Bilag 1 Offentligt OTAT Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høring over ny bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. J.nr. 15/16045 Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 149 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 149 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Høring over forslag til ændring af SU-loven vedr. udannelsessøgende under 18 år, samt automatisk bopælskontrol m.v.

Høring over forslag til ændring af SU-loven vedr. udannelsessøgende under 18 år, samt automatisk bopælskontrol m.v. Uddannelsesudvalget 2009-10 L 59 Bilag 1 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Juridisk Kontor Danasvej 30 1780 København V Sendt pr. e-mail til juridiskkontor@su.dk 19. oktober 2009 j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) September 2009 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk bopælskontrol m.v.) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk Fra: Pernille Sædam Marstal Sendt: 25. februar 2015 16:41 Til: Emne: VS: Frist: 23. marts 2015 - høring - bekendtgørelse om ferie for søfarende Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsparter.pdf;

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt familieret@sm.dk bgn@sm.dk Ankestyrelsen bemærker følgende til det fremsendte lovforslag om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Datatilsynet udtaler i den anledning:

Datatilsynet udtaler i den anledning: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt til: primsund@sum.dk med kopi til bgb@sum.dk 20. marts 2015 Svar på høring over udkast til forslag til lov om fremstilling,

Læs mere

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] --

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Færøudvalget 2016-17 L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT 395446 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til:

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation

ENS - Center for Telekommunikation ENS - Center for Telekommunikation Fra: Britt Rasmussen Sendt: 12. juli 201613:24 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Krav til sagsbehandling i forbindelse med gensidig forsørgerpligt

Krav til sagsbehandling i forbindelse med gensidig forsørgerpligt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Krav til sagsbehandling

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 16. november 2015 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

"Tom Karstensen" <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06

Tom Karstensen <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt Fra: "Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Emne: Høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt J.nr. 2008-711-0017 Dato: 27. februar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Att.: Marianne Gjevert Petersen Bredgade 43 1260 København K 15. maj 2013 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 2009/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2009-4211 Fremsat den 11.

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen BEK nr 881 af 06/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende 13. december 2013 Sagsnr.: 13/03663 /celjor-erst Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende Erhvervsstyrelsen har konstateret, at Søfartsstyrelsen

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Befordringsrabat og -godtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere