Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-30XB MULTIVIEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-30XB MULTIVIEW"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 2 Eksempler Hvert afsnit efterflges af vejledninger til eksempler p tastetryk, der viser funktionerne i TI-30XS MultiViewTM og TI-30XB MultiView. Alle opslag i denne vejledning vises p TI-30XS MultiView, men glder ogs TI-30XB MultiView. Eksemplerne forudstter alle standardindstillinger som vist i afsnittet Tilstande. Flere aktiviteter og eksempler findes i TI-30XS MultiViewTM lrervejledningen, der kan hentes p education.ti.com/ guides. Tnde og slukke TI-30XS MultiView-regneren & tnder TI-30XS MultiView-regneren. % ' slukker den. Displayet slettes, men historikken, indstillingerne og hukommelsen bevares. APDTM (Automatic Power DownTM)-funktionen slukker TI-30XS MultiView-regneren automatisk, hvis der ikke trykkes p en tast i ca. 5 minutter. Tryk p & efter APD. Displayet, igangvrende operationer, indstillinger og hukommelse bevares. Displaykontrast Lysstyrken og kontrasten i displayet afhnger af belysningen i lokalet, batteritilstanden og betragtningsvinklen. Sdan justeres kontrasten: 1. Tryk p %-tasten og slip den. 2. Tryk p T (for at gre skrmen mrkere) eller p U (for at gre skrmen lysere). Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 3 Hovedskrmbilledet I hovedskrmbilledet kan du indtaste matematiske udtryk og funktioner og andre kommandoer. Resultaterne vises i hovedskrmbilledet. TI-30XS MultiView-skrmbilledet kan hjst vise fire linjer med hjst 16 tegn pr. linje. Ved indtastninger og udtryk p mere end 16 tegn kan du rulle til hjre og venstre (!og "), hvis du vil se hele indtastningen eller udtrykket. I MathPrintTM-tilstanden kan du indtaste op til fire niveauer af hinanden flgende indlejrede funktioner og udtryk, som omfatter brker, kvadratrdder og eksponenter med ^,, ex og 10x. Nr du beregner en indtastning i hovedskrmbilledet, afgr pladsen, om resultatet vises lige til hjre for indtastningen eller til hjre p nste linje. Specielle indikatorer kan komme frem p skrmen og vise yderligere oplysninger om funktioner eller resultater. Indikator 2nd HYP FIX SCI, ENG DEG, RAD, GRAD K L1, L2, L3 Definition 2nd -funktion. Hyperbolsk funktion. Fast decimalindstilling. (Se afsnittet Tilstand. ) Videnskabelig eller teknisk notation. (Se afsnittet Tilstand.) Vinkeltilstand (grader, radianer, eller nygrader). (Se afsnittet Tilstand.) Konstant funktionen er slet til. Vises over listerne i dataeditoren. TI-30XS MultiViewTM-regneren udfrer en operation. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 4 Indtastningen lagres i hukommelsen fr og/eller efter det aktive skrmbillede. Tryk p # og $ for at rulle. En indtastning eller menu viser mere end 16 cifre. Tryk p! eller " for at rulle. 2nd-funktioner % De fleste taster kan udfre to funktioner. Den primre funktion vises p tasten, og den sekundre funktion vises oven over den. Tryk p % for at aktivere den sekundre funktion for en tast. Bemrk, at 2nd vises som en indikator p skrmen. Du kan annullere funktionen igen, fr du indtaster data, ved at trykke p % igen. For eksempel beregner, % b 25 < kvadratroden af 25 og returnerer resultatet 5. Tilstande p Skift tilstande med p. Tryk p $ #! " for at vlge en tilstand og p < for at markere den. Tryk p - eller %Q for at vende tilbage til hovedskrmbilledet og udfre opgaven med den valgte tilstandsindstilling. Standardtilstandsindstillingerne vises som fremhvet. DEG RAD GRAD Indstiller vinkeltilstanden til grader, radianer eller nygrader. NORM SCI ENG Indstiller den numeriske notationstilstand. Numeriske notationstilstande pvirker kun visningen af resultaterne og ikke njagtigheden af de vrdier, der lagres p regneren, og som fortsat er maksimale. NORM viser resultaterne med cifre til venstre og hjre for decimalskilletegnet som i Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 5 SCI udtrykker tal med et enkelt ciffer til venstre for decimaltegnet og den relevante potens af 10 som i (der er det samme som ). Bemrk: I visse miljer med begrnsninger (for eksempel funktionstabellen, dataeditoren og menuen %h) kan TI-30XS MultiViewTMregneren vise E i stedet for 10n. ENG viser resultater som et tal fra 1 til 999 gange 10 i en heltalspotens. Heltalspotensen er altid et multiplum af af 3. Bemrk: C er en genvejstast til indtastning af et tal i videnskabeligt notationsformat. Resultatet vises i det numerisk notationsformat, der er indstillet med tilstanden. FLOAT Indstiller den decimale notationstilstand. FLOAT (flydende decimalpunkt) viser op til 10 cifre samt fortegn og decimal (fast decimalpunkt) angiver det antal cifre(0 til 9), der skal vises til hjre for decimaltegnet. CLASSIC MATHPRINT CLASSIC-tilstanden viser input og output p en enkelt linje. Vlg Classic-tilstanden, hvis du vil vise input og som p en traditionel videnskabelig regner, eller om du frst vil se resultatet p decimal form. MathPrint-tilstanden viser de fleste input og output i tekstbogsformat. Vlg MathPrintTM-tilstanden, hvis du vil vise resultatet eksakt matematisk, og tryk p skiftetasten til resultatvisningen for at vise resultatet i decimal form. Eksempler p Classic og MathPrint-tilstande Classic-tilstand Sci MathPrint-tilstand Sci Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 6 Flydende Skiftetast til flydende decimaltilstand og resultat. Fix 2 Fix 2-og resultat-skiftetast. U n/d U n/d Eksempel p eksponent Eksempel p eksponent Eksempel p kvadratrod Eksempel p kvadratrod Eksempel p kubikrod Eksempel p kubikrod Menuer Visse taster viser menuer: H, % I, v, %t, %, %h, and %{. Visse taster kan vise mere end en menu. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 7 Tryk p " og $ for at rulle og markere et menupunkt, eller tryk p det tilsvarende tal ud for menupunktet. Du kan vende tilbage til det foregende skrmbillede uden at vlge punktet ved at trykke p -. Du afslutter en menu eller applikation og vender tilbage til hovedskrmbilledet ved at trykke p %Q. Menuoversigten viser menutasterne og deres respektive menuer. PRB 1: npr 2: ncr 3:! H RAND 1: rand 2: randint( %I DMS R P 1: 1: R Pr( 2: 2: R P( 3: 3: P Rx( 4: r 4: P Ry( 5: g 6: DMS vv (Tryk en enkelt gang for at vise dataeditorens skrmbillede. Tryk igen for at vise menuen.) CLEAR FORMULA 1: Clear L1 1: Add/Edit Frmla 2: Clear L2 2: Clear L1 Frmla 3: Clear L3 3: Clear L2 Frmla 4: Clear ALL 4: Clear L3 Frmla 5: Clear ALL Tryk p v, mens du har bnet punktet Add/Edit Formula i menuen FORMULA for at vise denne menu: Ls 1: L1 2: L2 3: L3 Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 8 %t STATS 1: 1-Var Stats 2: 2-Var Stats 3: StatVars Dette menupunkt vises, nr du har beregnet 1- eller 2-var-statistik. Menuen StatVars: 1: n 2: 3: Sx Osv. Se den fulde liste i StatVar-vrdierne. % Reset 1: No 2: Yes %h Recall Var 1: x = 2: y = 3: z = 4: t = 5: a = 6: b = 7: c = %{ Clear Var 1: Yes 2: No Rulning!"#$ Tryk p! eller " for at placere markren vandret over det indtastede udtryk. Tryk p %! eller % " for at flytte markren direkte til starten eller slutningen af udtrykket.

3 Nr et udtryk er beregnet, anvendes # og $ til at rulle gennem de foregende indtastninger, der er lagret i TI-30XS MultiViewTM-regnerens hukommelse. Du kan genbruge et tidligere udtryk ved at trykke p < for at stte det ind p bundlinjen og derefter beregne et nyt udtryk. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 9 Eksempler Rul 1T1< 2T2< 3T3< 4T4< ####< T2< Resultat til/fra n Tryk p n -tasten for at skiftet resultatet i displayet mellem brk og decimal, eksakt kvadratrod og decimal samt eksakt pi og decimal. Eksempel Resultat til/ % b 8 < fra n Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 10 Sidste resultat %i Det senest beregnede resultat lagres i variablen Ans. Ans bevares i hukommelsen, ogs nr TI-30XS MultiViewTMregneren slukkes. Sdan hentes vrdien i Ans: Tryk p % i (Ans vises p skrmen), eller Tryk p en operationstast (T, U, og s videre) som frste del af en indtastning. Ans og operatoren vises begge. Eksempler Ans 3V3< V3< 3%c%i < Operationernes rkkeflge TI-30XS MultiViewTM-regneren anvender Equation Operating System (EOSTM) til at beregne udtryk. P et prioriteringsniveau beregner EOS funktionerne fra venstre mod hjre og i flgende rkkeflge Udtryk i parenteser. Funktioner, der skal bruge en ) og er stillet foran argumentet, for eksempel sin, log, og alle R P menupunkter. Brker. Funktioner, der indtastes efter argumentet, f.eks. x2 og vinkel enheds modifikatorer. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 11 5 Eksponentiering (^) og rdder (x). Bemrk: I Classic-tilstand beregnes exponentieringen fra venstre mod hjre. Udtrykket 2^3^2 beregnet som (2^3)^2 med resultatet 64. I MathPrintTM tilstand beregnes eksponentieringen fra hjre mod venstre. Udtrykket 2^3^2 beregnes til 2^(3^2), med resultatet 512. Negation (M). Permutationer (npr) og kombinationer (ncr). Multiplikation, implicit multiplikation, division. Addition og subtraktion. Omregninger (n/d Un/d, FD, den nte rod af en positive vrdi og et ulige heltal af en negativ vrdi. a Giver den reciprokke vrdi af et tal: 1/x. TI-30XS MultiViewTM-regneren beregner udtryk indtastet med F og a fra venstre mod hjre i bde Classic og MathPrintTM-tilstande. Eksempler 5G2"T4GD2T1E < 10 G M 2 < %b 49 < %b 3 G 2 " T 2 G 4 < 6 %c 64 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 17 2a< Pi g = i beregningen. = i displayet. Eksempel 2Vg< n Opgave Hvad er arealet af en cirkel, hvis radius er 12 cm? Husk: A = r2. g V 12 G 2 < n Cirklens areal er 144 kvadratcm. Cirklens areal er ca. 452,4 kvadratcm, nr den afrundes til en decimal. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 18 Menuen Angle %I %I giver valget mellem to undermenuer, hvormed du kan angive vinkelmlingsenheden som grader (), minutter ('), sekunder ("), radianer (r), nygrader (g), eller omregne enheder ved hjlp af DMS. Du kan ogs omregne mellem en rektangulr koordinatform (R) og polr koordinatform (P). (Yderligere oplysninger findes i Rektangulr til polr.) Du kan vlge en vinkeltilstand i tilstandsskrmbilledet. Du kan vlge mellem DEG (standard), RAD eller GRAD. Indtastninger fortolkes og resultater vises i overensstemmelse med vinkeltilstanden uden behov for at indtaste en angivelse af vinkelvisningen. Hvis du angiver en vinkelenhed i menuen Angle, udfres beregningen som den pgldende vinkeltype og tilsidestter indstillingen af vinkeltilstanden. Eksempler RAD p"< -> 3 0 %I 1E< DEG p< - 2 g% I 4 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 19 4DMSS Opgave %I 6 < To hosliggende vinkler mler henholdsvis og Lg de to vinkler sammen og vis resultatet i DMSformat. Afrund resultaterne til to decimaler. -p$$"""< -12 %I 1 31 %I2 45 %I 3 T 26 %I1 54 %I 2 38 %I 3 < %I 6 < Resultatet er 39 grader, 26 minutter og 23 sekunder. Opgave Det er kendt, at 30 = p / 6 radianer. I standardtilstanden grader skal du finde sinus af 30. Indstil regneren til radiantilstand og beregn sinus af p / 6 radianer. Bemrk: Tryk p - for at slette skrmbilledet mellem opgaverne. -> 30 E< p"<- > g q 6 " E< Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 20 Behold radiantilstanden p regneren og beregn sinus af 30. Skift regneren til gradtilstand og find sinus af p / 6 radianer. > 30 %I <E< p<>gq6"%i4e < Rektangulr til polr %I %I viser en menu til at omregne rektangulre koordinater (x,y) til polre koordinater (r, q) eller omvendt. resultaterne til en decimal. vinklen B og lngden p hypotenusen c. Lngderne er i meter. Afrund resultaterne til en decimal. giver den naturlige logaritme for et tal (e ). % ] oplfter 10 til den potens, du angiver. lagrer du en operation i K og henter den: 1. Tryk p % l. 2. Tryk p < for at gemme operationen. K vises i indikatorlinjen. 4. p < for at lagre vrdien i den valgte variabel. bner menuen for variablerne. Tryk flere gange p denne tast for at vlge x, y, z, t, a, b eller c. Du kan ogs bruge z til at hente de lagrede vrdier for disse variable. h henter vrdierne i variablene. Tryk p % h for at vise en menu med variable og deres lagrede vrdier. Marker den variabel, du vil hente, og tryk p <. { sletter variabelvrdierne. at opn en dybde p 210 meter? Vis resultaterne i teknisk notation. det andet gravested: Firmaet skal udvinde 31,11 millioner kubikmeter for at opn en dybde p 150 meter og 43,554 millioner kubikmeter for at opn en dybde p 210 meter. Dataeditor og listeformler v Med v kan du indstte data i op til 3 lister. Hver liste kan indeholde op til 42 poster. Tryk p % # for at g til toppen af en liste og % $ for at g til bunden af en liste. Listeformler accepterer alle regnerens funktioner. Numerisk notation, decimal notation, og vinkeltilstande pvirker visningen af elementerne (undtagen brkelementer). Eksempel L1 v1 q4 $ 2 q 4 $ 3q4$4q4< "v" Formel < v<%j Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 29 < Bemrk, at L2 beregnes med den indtastede formel, og L2(1)= i skrivelinjen fremhves for at angive, at listen er resultatet af en formel. Opgave P en novemberdag indeholdt en vejrberetning p Internettet flgende temperaturer. Paris, Frankrig 8C Moskva, Rusland -1C Montreal, Canada 4C Omregn disse temperaturer fra grader Celsius til grader Fahrenheit. 9 Husk: F = - C vv 4 v"5 8 $ M1 $ 4 $ " v "1 9 W 5 V v 1 T 32 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 30 Hvis Sydney, Australien er 21C, hvad er s temperaturen i grader Fahrenheit.!$$$21 < Statistik %t v % t viser en menu flgende valg: 1-Var Stats analyserer statistiske data fra 1 datast med 1 mlt variabel, x. 2-Var Stats analyserer sammenstillede data fra 2 datast med 2 mlte variable--x, den uafhngige variabel og y, den afhngige variabel.

4 StatVars viser en sekundr menu med statistiske variable. Menuen StatVars vises kun, nr du har beregnet 1-Var eller 2-Var stats. Med $ og # finder du den nskede variabel og trykker p < for at markere den. Variable n eller Sx eller Sy x eller y x eller y x2 eller y2 xy a b r Definition Antallet af x eller (x,y) datapunkter. Gennemsnittet af alle x eller y -vrdier. Stikprve af standardafvigelse for x eller y. Populationens standardafvigelse for x eller y. Summen af alle x eller y -vrdier. Summen af alle x2 eller y2 -vrdier. Summen af (x...y) for alle xy -par. Liner regression hldning. Liner regression y-skring. Korrelationskoefficient. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 31 x (2-Var) y (2-Var) MinX Q1 (1-Var) Med Q3 (1-Var) MaxX Anvender a og b til at beregne den forventede x vrdi, nr du som input bruger en y -vrdi. Anvender a og b til at beregne en forventet y -vrdi, nr du som input bruger en x-vrdi. Minimum af x- vrdier. Medianen for elementerne mellem MinX og Med (1. kvartil). Median for alle datapunkter. Median for elementerne mellem Med og MaxX (3. kvartil). Maksimum af x-vrdier. Sdan defineres statistiske datapunkter: 1. Indtast data i L1, L2 eller L3. (Se Dataeditor.) 2. Tryk p % t. Marker 1-Var eller 2-Var og tryk p <. 3. Marker L1, L2 eller L3 og hyppigheden. 4. Tryk p < for at vise menuen med variablerne. 5. Du kan slette data ved at trykke p v v, markere en liste, der skal slettes, og trykke p <. Eksempler 1-Var: Find gennemsnittet af {45, 55, 55, 55} Slet alle data Data v v$$$ <45 $ 55 $ 55 $55 < %t1 Stat Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 32 $$ < Stat Var 2< V2< 2-Var: Data: (45,30), (55,25); Find: x(45) Slet alle data Data v v$$$ <45 $ 55 $"30 $25 $ %t 2 (Skrmbilledet viser muligvis ikke 3:StatVars, hvis du ikke tidligere har udfrt en beregning.) $$ Stat < <45 E < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 33 Opgave I sine sidste fire tests opnede Anton flgende point. Test nr. 2 og 4 blev tildelt en vgtning p 0,5, og test 1 og 3 blev givet en vgtning p 1. Test nr. Point Koefficient Find Antons pointgennemsnit (vgtet gennemsnit). 2. Hvad angiver vrdien af n p regneren? Hvad angiver vrdien af p regneren? Husk: Det vgtede gennemsnit er x ( 12 ) ( 1 ) + ( 13 ) ( 0.5 ) + ( 10 ) ( 1 ) + ( 11 ) ( 0.5 ) = n Lreren gav Anton 4 point mere i test 4 p grund af en vgtningsfejl. Find Antons nye pointgennemsnit. v v4 v"5 12 $13 $10 $11 $"1 $ 8 5 $1 $ 85 $ %t 1 (Skrmbilledet viser muligvis ikke 3:StatVars, hvis du ikke tidligere har udfrt en beregning.) $""< $ Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 34 < Anton har et gennemsnit () p 11,33 (tilnrmet til nrmeste hundrededel). P regneren reprsenterer n den samlede sum af vgtene n = x reprsenterer den vgtede sum af hans point. (12)(1) + (13)(0.5) + (10)(1) + (11)(0.5) = 34. Forhj Antons sidste point fra 11 til 15. v $$$ 15 $ %t1 $$ < Hvis lreren tilfjer 4 point til Test 4, er Antons gennemsnit 12. Opgave Nedenstende tabel gengiver resultaterne af en bremsetest. Test nr Hastighed 33 (km/t) Bremselngde (m) 5.30 Brug sammenhngen mellem hastighed og bremselngde til at vurdere bremselngden for en bil, der krer 55 km/t. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 35 Et hndtegnet punktdiagram med disse datapunkter antyder en liner sammenhng. TI-30XS MultiViewTM-regneren benytter mindste kvadraters metode til at finde den bedste rette linje, y'=ax'+b, for data, der indtastes i lister. vv4 33 $49 $ 65 $ 79 $ " 5.3 $ $ $ $ %t 2 $$ < Tryk p $ vise a og b. Denne bedste rette linje, y'= x' modellerer den linere tendens i dataene. Tryk p $, til y' er fremhvet. < 55 E < Den linere model giver en vurderet bremselngde p 18,59 meter for en bil, der krer med 55 km/t. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 36 Sandsynlighed H Denne tast viser to menuer: PRB og RAND. PRB indeholder flgende valg: npr Beregner antallet af mulige permutationer af n elementer taget r ad gangen, med n og r givet. Objekternes rkkeflge har betydning som i et vddelb. Beregner antallet af mulige kombinationer af n elementer, der tages r ad gangen, med n og r given. Objekternes rkkeflge har ingen betydning, som ved en hnd i et spil kort. Fakultet er produktet af de positive heltal fra 1 til n. n skal vre et positivt heltal { 69. ncr! RAND indeholder flgende valg: rand Genererer et vilkrligt reelt tal mellem 0 og 1. Hvis du vil kontrollere en sekvens af vilkrlige tal, skal du lagre et heltal (seed-vrdi) 0 i rand. Seed-vrdien ndres vilkrligt, hver gang der genereres et vilkrligt tal. randint( Genererer et vilkrligt heltal mellem 2 heltal, A og B, hvor A { randint { B. Adskil de to heltal med et komma. Eksempler npr 8 H1 3< Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 37 ncr 52 H 2 5< 4H 3<! STO 4 rand 5 L H " 1< Rand H"1< Randint( H"2 3%`5E< Opgave En isbutik annoncerer, at har 25 slags is. Du bestiller gerne tre forskellige slags kugler. Hvor mange kombinationer af iskugler kan du prve i lbet af en varm, lang sommer? 25 H2 3< Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 38 Du kan vlge mellem 2300 krmmerhuse med forskellige kombinationer af kugler! Hvis sommeren nr at blive her i 90 dage, skal du spise cirka 25 isvafler hver dag! Funktionstabel o Med funktionstabellen kan du vise en defineret funktion p tabelform. Sdan opstter du en funktionstabel: 1. Tryk p o. 2. Indtast en funktion og tryk p <. Funktioner kan indeholde op til et niveau af brker. 3. Vlg tabelstart, tabeltrin, auto, eller sprg-xindstillingerne, og tryk p <. Tabellen vises med de angivne vrdier. Start Step Angiv startvrdien for den uafhngige variabel, x. Angiv stigningsvrdien for den uafhngige variabel, x. Steplngden kan vre positiv eller negativ, men kan ikke vre nul. TI-30XS MultiViewTM-regneren genererer automatisk en serie vrdier ud fra Start og Step. Du kan opbygge en tabel manuelt ved at indtaste specifikke vrdier for den uafhngige variabel, x. Auto Ask-x Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 39 Opgave Find toppunktet p parablen, y = x(36 - x) med en tabel over vrdier. Husk: Parablens toppunkt er der, hvor parablens symmetriakse skrer parablen. ozd36 UzE< - 15 $ - 3 $ $ < Efter at have sgt tt p x = 18, ser punktet (18, 324) ud til at vre parablens toppunkt, da det optrder som vendepunktet for punktsttet i denne funktion. Du kan sge tttere p x = 18 ved at ndre trinvrdien, s du ser punkter tttere p (18, 324). Opgave En velgrenhedsfond indsamlede kr. som sttte til et spisested. Der udbetales 450 kr. til spisestedet hver mned, til belbet er opbrugt.

5 Powered by TCPDF ( Hvor mange mneder understttes kkkenet med dette belb? Husk: Hvis x = mned, og y = tilbagevrende belb, s er y = x. o3600 U450 z Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 40 < 0 $1 $"< $ < Inputgt < Sttten p 450 kr. pr. mned varer i 8 mneder, da y(8) = (8) = 0 som vist i vrditabellen. Fejlmeddelelser Nr TI-30XS MultiViewTM-regneren opdager en fejl, vises en fejlmeddelelse med fejltypen. For at kunne rette fejlen noteres fejltypen, og fejlens rsag bestemmes. p - for at slette fejlmeddelelsen. Det foregende skrmbillede vises med markren p eller tt p fejlstedet. Ret udtrykket. ARGUMENT -- En funktion har ikke det korrekte antal argumenter. DIVIDE BY 0 -- Du har forsgt at dividere med 0. I statistik er n = 1. For yx: y og x = 0; y < 0 og x er ikke et heltal. For x: x < 0. For LOG eller LN: x { 0. For TAN: x = 90, -90, 270, -270, 450, osv. og tilsvarende for radiantilstand. For x!: x er ikke et heltal mellem 0 og 69. EQUATION LENGTH ERROR -- En indtastning overskrider grnsen for cifre (80 for stat indtastninger eller 47 for konstant indtastninger). For eksempel kombinationen af en indtastning med en konstant, der overskrider grnsen. FRQ DOMAIN -- FRQ-vrdien (ved 1-Var stats) er < 0 eller > 99, eller er ikke et heltal. OVERFLOW --, 110, hvor er en vinkel i en trig, hyperbolsk eller R Pr( -funktion. STAT -- Forsger at beregne 1-var eller 2-var stats uden definerede datapunkter eller forsger at beregne 2-Var stats, nr datalisterne ikke er af samme lngde. DIM MISMATCH -- Forsger at oprette en formel, nr listerne ikke er af samme lngde. FORMULA -- Formlen indeholder ikke et listenavn (L1, L2 eller L3), eller formlen for en liste indeholder dens eget listenavn. For eksempel kan en formel for L1 indeholde L1. SYNTAX -- -kommandoen indeholder en syntaksfejl: Indtastning af mere end 23 igangvrende operationer eller 8 vrdier, der er i brug. Eller der er fejlanbragte funktioner, argumenter, parenteser eller kommaer. Hvis du anvender q, s prv at bruge W. INVALID FUNCTION -- En ugyldig funktion er indtastet i funktionstabellen. LOW BATTERY -- Udskift batteriet. Bemrk: Denne meddelelse vises kort og forsvinder igen. Meddelelsen fjernes ikke, hvis du trykker p -. Sikkerhedsforanstaltninger med batterier Trf flgende sikkerhedsforanstaltninger ved udskiftning af batterier. Efterlad ikke batterier inden for brns rkkevidde. Sammenbland ikke nye og brugte batterier. Sammenbland ikke batterimrker (eller forskellige typer af samme mrke). Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 42 Undg at sammenblande genopladelige og ikkegenopladelige batterier. Installer batterierne efter polaritetsdiagrammerne (+ og - ). St ikke batterier, der ikke kan genoplades, i en oplader. Bortskaf straks de brugte batterier p korrekt vis. Brnd ikke batterierne, og skil dem ikke ad. Sdan udtages og udskiftes batteriet TI-30XS MultiViewTM-regneren anvender et 3 Volt CR2032 lithiumbatteri. Aftag dkslet og vend TI-30XS MultiView-regneren med forsiden nedad. Fjern skruerne fra husets bagside med en lille skruetrkker. Skil forsigtigt forsiden fra bagsiden. Pas p ikke at skade de indvendige dele. Udtag batteriet, brug om ndvendigt en lille skruetrkker. Nr batteriet skal udskiftes, kontrolleres polariteten (+ og -), og batteriet skubbes p plads. Tryk med fast hnd for at f batteriet til at klikke p plads. Vigtigt: Ved udskiftning af batteriet skal du undg kontakt med de andre komponenter i TI-30XS MultiViewTM-regneren. Tryk om ndvendigt samtidigt p & og - for at reinitialisere regneren (sletter hukommelsen og alle indstillinger og viser meddelelsen MEM DELETED). Bortskaf straks batteriet i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. I tilflde af problemer Gennemg vejledningen for at sikre, at beregningerne er udfrt korrekt. Tryk p & og - samtidigt. Dette sletter alle indstillinger og hukommelsen. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 43 Kontroller batteriet for at sikre, at det er friskt og korrekt isat. Udskift batteriet, hvis: & ikke tnder enheden, eller Skrmen er tom, eller Du fr utilsigtede resultater. Oplysninger om TI-produktservice og garanti Yderligere oplysninger om TIProdukt- og serviceoplysninger produktservice fs ved at kontakte E-postadresse: Internetadresse: education.ti.com Se garantierklringen, som fulgte Service og garantioplysninger med dette produkt, eller kontakt den lokale Texas Instruments forhandler/distributr for at f oplysninger om garantibetingelser, garantiens varighed eller om produktservice. TI via e-post eller ved at besge TI internetadresse. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 44.

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge.

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge. TI-30X B og TI-30X S Videnskabelige regnemaskiner Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-30XS MULTIVIEW Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TI-30XS MultiView. En vejledning til lærere. Udarbejdet af Texas Instruments Incorporated

TI-30XS MultiView. En vejledning til lærere. Udarbejdet af Texas Instruments Incorporated TI-30XS MultiView En vejledning til lærere Udarbejdet af Texas Instruments Incorporated Aktiviteterne er udarbejdet af Gary Hanson, Aletha Paskett og Margo Lynn Mankus Illustreret af Jay Garrison og David

Læs mere

TIN15. Rydning, sletning og nulstilling w. Displayindikatorer. Generelle oplysninger. Grundlæggende operationer. Display og rulning "!

TIN15. Rydning, sletning og nulstilling w. Displayindikatorer. Generelle oplysninger. Grundlæggende operationer. Display og rulning ! TIN15 Regnemaskine med regneøvefunktion Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Copyright

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2723227

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2723227 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS i brugermanualen (information,

Læs mere

TI-30X Pro MultiView regner

TI-30X Pro MultiView regner TI-30X Pro MultiView regner Vigtigt... 2 Eksempler... 3 Tænde og slukke for regneren... 3 Displaykontrast... 3 Til top... 3 2nd-funktioner... 5 Tilstande... 5 Multitryktaster... 8 Menuer... 8 Rulle gennem

Læs mere

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ De fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ fx-82solar fx-85b CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling

Læs mere

TI-30X Pro MultiView regner

TI-30X Pro MultiView regner TI-30X Pro MultiView regner Vigtigt... 2 Eksempler... 3 Tænde og slukke for regneren... 3 Displaykontrast... 3 Til top... 3 2nd-funktioner... 5 Tilstande... 5 Multitryktaster... 8 Menuer... 8 Rulle gennem

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996145

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2996145 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://da.yourpdfguides.com/dref/526592

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://da.yourpdfguides.com/dref/526592 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2175767

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/2175767 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

Hvis du har vinduer abne fra en tidligere session, sa luk dem ned { vi vil have

Hvis du har vinduer abne fra en tidligere session, sa luk dem ned { vi vil have Forberedelse: Matlab for absolutte fodgngere Kort introduktion til G-databaren. St dig ved en ledig maskine og gennemfr loginprocessen. Hvis du har vinduer abne fra en tidligere session, sa luk dem ned

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 SILVER EDITION

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 SILVER EDITION Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2140-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET E-IM-2721 DANSK SUOMI DANSK Indhold Display...S.3 Startvejledning Tænd og Sluk...S.4 Justering af Displaykontrast...S.4 Valg af Status... S.4-5 Menuen Programfunktioner...

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 TITANIUM-VOYAGE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/526518

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 TITANIUM-VOYAGE 200 http://da.yourpdfguides.com/dref/526518 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Korrekt anvendelse................................

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

, Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

, Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-5032 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com Ibrugtagning Installation af adapteren

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://da.yourpdfguides.com/dref/2996243

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://da.yourpdfguides.com/dref/2996243 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

HP 6S Videnskabelig kalkulator

HP 6S Videnskabelig kalkulator HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS http://da.yourpdfguides.com/dref/526425

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS http://da.yourpdfguides.com/dref/526425 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS i brugermanualen (information,

Læs mere

Introduktion til cosinus, sinus og tangens

Introduktion til cosinus, sinus og tangens Introduktion til cosinus, sinus og tangens Jes Toft Kristensen 24. maj 2010 1 Forord Her er en lille introduktion til cosinus, sinus og tangens. Det var et af de emner jeg selv havde svært ved at forstå,

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE CAS i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE.

Matematikbanken.dk WORDMAT - VEJLEDNING - TILRETTET 6. KLASSE. WordMat er en udvidelse til Microsoft Word, som kan køre både på Windows og Mac. Windows-versionen kræver mindst Office 2007, og mac-versionen kræver mindst Office 2011. Du downloader WordMat her: http://goo.gl/wubvvo

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Paradokser og opgaver Gamma 142 To kroner stder til to af de tre til samme side, og udenpa dem stder den sidste krone til begge de to. Nu kunne det se

Paradokser og opgaver Gamma 142 To kroner stder til to af de tre til samme side, og udenpa dem stder den sidste krone til begge de to. Nu kunne det se Paradokser og Opgaver Mogens Esrom Larsen () og Silja Heilmann (HE) Vi modtager meget gerne lserbesvarelser af opgaverne, samt forslag til nye opgaver enten per mail (gamma@nbi.dk) eller per almindelig

Læs mere

TD. CASIO COMPUTER CO., L

TD. CASIO COMPUTER CO., L fx-82sx W CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling 135 Funktionsindstillinger 136 Grundlæggende udregninger 138 Udregninger

Læs mere

i tredje sum overslag rationale tal tiendedele primtal kvotient

i tredje sum overslag rationale tal tiendedele primtal kvotient ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender hældnings a hældningskoefficient lineær funktion lagt n resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn formel andengradsligning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Parameterkurver. Kapitel 7:

Parameterkurver. Kapitel 7: Kapitel 7: Parameterkurver 7 Oversigt af tegning af parameterkurver... 116 Oversigt over tegning af parameterkurver... 117 Forskelle mellem tegning af parameterkurver og funktioner... 118 I dette kapitel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA C200/1/5 http://da.yourpdfguides.com/dref/839100

Din brugermanual MOTOROLA C200/1/5 http://da.yourpdfguides.com/dref/839100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgaver til C# - Beregninger og udskrift til skærm

Opgaver til C# - Beregninger og udskrift til skærm Opgaver til C# - Beregninger og udskrift til skærm Opgave 1 Indtast følgende programkode (som er en tillempning af en klassiker) og afvikl den System.Console.WriteLine("Jeg ælsker C#"); Prøv at skriv en

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender lagt sammen resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn efter bagved foran placering kvart fjerdedel lagkage rationale

Læs mere

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion VVS-branchens efteruddannelse Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Med de trigonometriske funktioner, kan der foretages

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere