verden er en skueplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "verden er en skueplads"

Transkript

1 UDskoling Introduktion Temakassen Verden er en skueplads henvender sig til børn i udskolingen. Og dette materiale er en vejledning til læreren i at tilrettelægge et undervisningsforløb både før og efter KUNSTENs 3-timers besøg. KUNSTENs mobile undervisningstilbud, hvad er det? KUNSTEN tilbyder at komme ud på alle folkeskoler i Aalborg Kommune. Vi medbringer originale kunstværker og KUNSTENs team. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af lærere målrettet til lærere i samarbejde med KUNSTEN. Materialet tilgodeser fælles mål i udskolingen: dansk, samfundsfag, historie, kristendom og idræt. Se fælles mål bagerst i materialet. Målsætningen er at vise, at billedkunst kan bruges i mange forskellige fag. Som lærer behøver man ikke vide en masse om kunst i forvejen. På det 3-timers besøg guider KUNSTENs team lærer og elever igennem workshoppen. Skoletube KUNSTEN har sin egen kanal på Skoletube: KUNSTEN DK. I kanalen: Øvelser til temaet Verden er en skueplads findes videoer af øvelserne her i undervisningsmaterialet, som giver en hurtig introduktion til, hvordan ideerne kan føres ud i praksis. Del gerne de billeder og videoer, I laver i forbindelse med aktiviteterne med os enten ved at uploade dem i de tilhørende kanaler eller ved at sende et link til KUNSTENs kanal på Skoletube. Info til underviseren Verden er en skueplads er et oplagt tema til at arbejde med kønsroller, socialisering og identitet i fagene dansk, kristendom, historie, idræt og samfundsfag. Se fælles mål nederst i materialet. Ja, hele og alle, mænd som kvinder, blot komedianter. Hver har sin sortie og sin entré, og hver har mange roller at spille i sin livstid. William Shakespeare: As You Like It, 1599 Hvorfor arbejde før og efter Kunsten kommer på besøg? For at få et optimalt udbytte af KUNSTENs 3-timers besøg, opfordres underviseren til at planlægge et før og efter undervisningsforløb. Et før- og efterforløb vil kvalificere besøget, hvor det er planen at inddrage eleverne i en dialogbaseret undervisning. Det er derfor vigtigt, at der inden da er skabt en vis forforståelse og nysgerrighed hos eleverne. Forslagene skal opfattes som en palet af muligheder, så vælg de ideer, som passer til din klasse. Det begynder med børn og unge Det mobile undervisningstilbud byder på kunst og kulturformidling til indskolingen, som giver anledning til refleksion og fordybelse samt bl.a. tilgodeser bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning og tværfaglighed. Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds børne- og ungestrategi: Det begynder med børn og unge. Kulturministerens Børne- og ungestrategi vil sørge for, at henholdsvis børn, skolebørn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud. Målet er, at børn og unge oplever og bruger kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag.

2 Før KUNSTEN kommer på besøg IdÉer til undervisning Tidsforbrug med elever: 2-4 lektioner. Forberedelsestid for underviser: ca. 1 time. Materialer projektor, ipads eller mobiltelefoner, A3 papir, post-its, skrive- tegne- og malegrej. Aktiviteter For eleverne i udskolingen er formålet at give en introduktion til kunsten som en udtryksform. Her bruger vi kunstværkerne som grundlag for en sanselig, analytisk, fortolkende og perspektiverende tilgang. En kunstner benytter sig af forskellige materialer og virkemidler. Disse taler til vores sanser og følelser, og vi opfordrer eleverne til at sætte ord, skrift og kropslige udtryk på deres oplevelser af det. Begynd med en sansning Lyt til musikken Morgenstemning af Grieg, og Du hast af Rammstein. Sæt ord på dine tanker: skriv korte sætninger eller ord på post-its og fremlæg i grupper. Se videoklip: Verden er en skueplads 1. Benyt fx Padlet på Skoletube til at udtrykke Jeres associationer på en fælles væg. Lyt igen: tegn eller mal til musikken. Prøv at gøre det stående. Se videoklip: Verden er en skueplads 2. 2

3 Ben Vautier: Hässlich-schön, 1971 Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Den franske billedkunstner Ben Vautier (1935-) hører til kredsen af Fluxus-kunstnere, der siden 1960 erne har forsøgt at forene kunsten med dagliglivet, ved at anvende hverdagsmaterialer i kunsten, og blande forskellige materialer og medier. Dette kom til udtryk i alt fra performances, aktioner og idébaserede (konceptuelle) værker. Vautiers værker tager ofte udgangspunkt i sproget ved, at han skriver forskellige statements på lærredet. Maleriet hässlich schön- er et godt eksempel på Fluxus bevægelsens og Vautiers blanding af kunstarterne, her maleri og tekst. Maleriet er meget enkelt; på hvid baggrund er malet to ord og to pile med rød farve, som forbinder ordene med to runde punkter. Oversat til dansk betyder ordene hæsligt smukt. Hæslig er afledt af det tyske Hass had. Schön er afledt af det tyske schauen at skue. 3

4 Ben Vautier: Hässlich-schön, 1971 Maleri, hvad er et det? Traditionelt set er et maleri olie på lærred, hvorpå et motiv udfolder sig, hvilket er defineret inden for en ramme. Maleriets historie går langt tilbage og er fuld af forandringer. Indtil begyndelsen af 1900-tallet bestod maleriet overvejende af motiver, der forestillede noget genkendeligt, såkaldte genremotiver. Det var fx religiøse, historiske, politiske og mytologiske scener, samt scener fra dagliglivet og portrætter tallet er blevet kaldt det mest eksperimentelle århundrede i kunstens historie, og her gennemgår maleriet store udviklinger. Her opstod der mange stilarter, skoler og bevægelser med fokus på mere abstrakte og konceptuelle idéer. Konceptkunst, hvad er det? Konceptkunsten blomstrede op i den sidste halvdel af 1960 erne og i 1970 erne. Konceptkunsten baserer sig på den teori, at kunst først og fremmest eksisterer som idé eller som betydning og kun sekundært som en fysisk genstand. Konceptkunsten er på den måde en afmaterialisering eller gentænkning af kunstobjektet. Konceptkunstnere gjorde op med, at maleriet udelukkende henvender sig til synet, og at billedkunsten kun skabes for at blive set på. Konceptkunst henleder frem for alt opmærksomheden på idéen bag værket. Det er blevet sagt, at konceptkunst er en kunst, hvis materialer er begreber. Da begreber er nært forbundet med sproget, så må konceptkunst være en form for kunst, hvis materiale er sproget. For konceptkunstneren har kunstværket karakter af en undersøgelse af de regler og funktioner, som kunst skabes ud fra. Denne forestilling kan føres tilbage til dadakunstneren Marchel Duchamp, hvis readymade-princip udgør en vigtig historisk forudsætning for konceptkunsten. En readymade er en masseproduceret brugsgenstand, der forvandles til en kunstgenstand gennem udvælgelsen og placeringen inden for kunstens rammer. Gå på opdagelse i Ben Vautiers maleri Hässlich - schön Associationsleg med modsætninger: tag udgangspunkt i maleriet. Find en modsætning til det sidekammeraten siger, og send bagefter et andet ord videre. Se videoklip: Verden er en skueplads 3. Parafrasér: skriv eller mal videre på billedet. Benyt Thinglink på Skoletube. Eller mal videre på billedet. Hent billedet her. Oversæt hässlich og schön til mange forskellige sprog. Benyt Google Translate. Lyt til udtale og forsøg selv overdriv gerne, hvad sker der? Skriv hässlich og schön med forskellige skrifttyper på computeren, hvad sker der? Brug lugtesansen: find eksempler på lugte, du synes er grimme og dufte, du synes er gode. Lav dit eget maleri med dine egne ord. Skriv 10 hæslige ting over for 10 skønne ting. Filosofer i grupper over, hvad der er skønt og grimt. Sorter postits, I har lavet i Padlet om Morgenstemning af Grieg og Du hast af Rammstein og diskuter følgende: hvem bestemmer, hvad der er skønt og grimt? Hvor skuer vi det skønne og det hæslige i vores hverdag? Hvad er mon skønt og hæsligt i Afrika, Rusland og Kina eller andre steder i verden? Undersøg forskellige kulturers skønhedsidealer. Hvordan er fx kropsidealet i forskellige minoritetsgrupper i samfundet, kulturer og lande. Se på modeverden overfor idrætsverdenen: se kvindelige bodybuilder konkurrencer på Youtube og kig i modeblade og se catwalks på Youtube. Husk at logge ind på jeres Skoletube kanal for at se videoklip af øvelserne og for at uploade jeres egne opgaver 4

5 Michael Kvium: London Hotel,

6 Michael Kvium: London Hotel, 1985 Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Michael Kviums (1955-) overordnede tematiske område er den menneskelige eksistens. Hans malerier stiller spørgsmål til, hvad det vil sige at være menneske, når han går ind i de mørke afkroge af mennesket, vores kultur og samfund. Det er emner, der omhandler moralsk og følelsesmæssig afstumpethed, afsporet seksualitet, sort samvittighed, kollektiv blindhed, eksistentiel ensomhed og angst og en ansvarsløs og destruktiv ødelæggelse af vores omverden. Michael Kviums malerier fra ca gør op med 1970 ernes politiske korrekthed og frelsthed. Motiverne tager udgangspunkt i menneskets handlinger, med inspiration fra bl.a. dagsaktuelle problemstillinger, og skildrer emner, der handler om de frelste, dobbeltmoralske og løgnagtige. Scenerne i den periode foregår inden døre i rum set fra en skæv vinkel. Kvium fjerner facaderne, og giver beskueren indblik i alt det, der foregår bag folks lukkede døre. Tabuerne hober sig op i Kviums motiver: barnemord, incest, fremvisning, tvang, vold, manipulation og zoofili m.m. Litteratur: Lennart Gottlieb, Michael Kvium malerier og motiver, Lindhardt og Ringhof, 2002 Kvium er bl.a. inspireret af barokken. I barokken havde billedkunsten og teateret stor indflydelse på hinanden. Man forsøgte i teateret at bryde grænsen mellem publikum og scenen, ligesom man i det barokke maleri ikke lod rammen begrænse og isolere motivet. I stedet var det en linje, der skulle overskrides med bevægelser i alle retninger, da det barokke billedrum ville gribe og involvere beskueren. Gå på opdagelse i Michael Kviums maleri London hotel Begynd med en sansning. Se bogtraileren Dig og mig ved daggry. Associationsleg: brug 2 min. på at skrive ord, I kommer i tanke om, når I hører ordene mand og kvinde. Benyt fx Padlet på Skoletube. Sorter bagefter i positive og negative udsagn. Hold derefter debat på klassen alle høres. Se videoklip: Verden er en skueplads 4. Parafrase: giv værket en ny titel. Drengene skriver, hvad der er sket før situationen i maleriet. Pigerne skriver, hvad der sker efter. Skriv talebobler til maleriet. Benyt Thinglink på Skoletube. Genrearbejde: skriv et digt, en novelle eller en avisartikel med udgangspunkt i forarbejdet. Se KUNSTENs undervisningsmateriale om Michael Kvium for yderligere inspiration. Husk at logge ind på jeres Skoletube kanal for at se videoklip af øvelserne og for at uploade jeres egne opgaver Læs mere om Michael Kvium her: Horsens Kunstmuseum: Michael Kvium Michael Kvium Film om Kvium: Det Skinbarlige Øje, Peter Klitgaard, Wake Film og Opus Film Performancegruppen Værst, Grød 6

7 Besøget KUNSTEN kommer ud på din skole Når eleverne arbejder i de 3 timer sættes der fokus på den kreative proces. Der skabes rum for at eksperimentere, opfinde, lege, stille spørgsmål og forundres. Eleverne får mulighed for at bruge deres opfindsomhed og fantasi, og får et indblik i kunstens tankeunivers. Se retningslinjer her for nærmere instrukser vedr. den praktiske forberedelse af besøget. De kompetencer, der udvikles gennem leg og kreative processer, er utrolig vigtige for børns udvikling. Det skærper sanserne og åbner op for evnen til at reflektere. Vi vil gerne opfordre dig som lærer til at understøtte dette: Din rolle er at være observerende og praktisk assistent. Vær nysgerrig og åben sammen med børnene. Hjælp de børn der har særlige behov og giv, om du skønner det nødvendigt, kunstneren forhåndsviden herom. Forbered børnene positivt hjemmefra på det, de skal deltage i. Efter KUNSTENs besøg ideer til undervisning Tidsforbrug med elever: 2-4 lektioner. Forberedelsestid for underviser: ca. 1 time. Materialer kæledyr, krammedyr, udstoppede dyr, ting, ipads eller mobiltelefoner. 7

8 Nikolaj Bendix Skyum Larsen: My Cat and I, Baggrundsviden til kunstneren og kunstværket: Nikolaj Bendix Skyum Larsen (1971-) har taget sin uddannelse på Chelsea College of Fine Art i London og Slade School of Fine Art i London. Skyum arbejder bl.a. med skulptur, videokunst og forskellige typer installationskunst, herunder lyd og lys. Han har endvidere optrådt med performances under navnet NBSL. Hans kunstneriske virke karakteriseres derfor af et bredt udsnit af udtryksformer og materialer. Skyums film befinder sig et sted mellem kunst og dokumentarfilm, ofte omhandlende filmiske portrætter, der undersøger mennesker fanget i politiske eller følelsesmæssige komplekse situationer. Igennem årene har han udstillet over det meste af verden, også på KUNSTEN. Læs mere om og se mere af Nikolaj Bendix Skyum Larsen her: Nikolaj Bendix Skyum Larsen på Vimeo I morgen er alt muligt - Peter Sommer/ Nikolaj Bendix Skyum Larsen 8

9 Nikolaj Bendix Skyum Larsen: My Cat and I, Videokunst, hvad er det? Videomediet er et elektronisk billedmedium. Videokunsten er teknisk set udsprunget af tvalderen i 1950 erne, men blev først etableret som kunstform i slutningen af 1960 erne, hvor kameraet blev transportabelt. Kunstnere som Nam June Paik, Bruce Nauman, Paul McCarthy og Vito Acconci hører blandt videopionererne. De var optaget af at eksperimentere med filmmediet og fortællerformer, men også med tidsoplevelsen i form af loops og slowmotion m.v. I 1990 erne blev kunstnerne optaget af at fortælle historier om virkelige mennesker i virkelige situationer i en rå form. Oplevelsen af en anden tid i videoen forstærkes ved kunstnerens manipulationer med fortælleformen både i form af videoens udstrækning eller forlængelse, men også ved brug af de tekniske detaljer som slowmotion og gentagne sekvenser i loop for at nedbryde den fortløbende filmiske tid. Eva Helsted: Hvor er videokunsten?, Skolemateriale, Gl. Strand. Siden har videokunsten bevæget sig i mange retninger; den kan både gøre brug af et poetisk og stemningsmættet formsprog, men også låne fra spillefilmen og dokumentarfilmen i et autentisk og dokumentarisk formsprog. Man ser også, at kunstnerne går meget op i, hvordan filmen præsenteres og iscenesættes, da mulighederne og udtrykkene konstant udvides i takt med den teknologiske udvikling. Gå på opdagelse i Nikolaj Bendix Skyum Larsens videoværk My Cat and I Tag selfies med udstoppede dyr. Tænk over dit og dyrets ansigtsudtryk og kropsholdning. Upload dem i en fælles kanal på Skoletube og del med KUNSTEN DK. (Se videoklip: Verden er en skueplads 5) Lav en video med mobiltelefon eller ipad, der varer ca. 2. min. med enten kæle-, kramme-, eller udstoppede dyr eller en sjov genstand (evt. hjemmearbejde). Upload filmene i en fælles kanal på Skoletube. Gennemgå dem på klassen. Find en bruger på Facebook eller Twitter, der gør sig til skue. Forklar hvordan og vurder hvorfor. Eks. politikere, musikere, kunstnere, meningsdannere, interesseorganisationer, bedsteforældre, forældre eller jævnaldrende osv. Se KUNSTENs undervisningsmateriale om My Cat and I for yderligere inspiration. Husk at logge ind på jeres Skoletube kanal for at se videoklip af øvelserne og for at uploade jeres egne opgaver Litteratur: Eva Helsted: Hvor er videokunsten?, Skolemateriale, Gl. Strand. Lars Movin & Torben Christensen; Kunst & Video i Europa elektroniske understrømme, Statens Museum for Kunst, 1996 Her kan I se og læse mere om videokunst, performances og happenings etc.: 9

10 Fælles mål for udskoling klasse Dansk fælles mål efter 9. klassetrin: Eleven kan: Tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse Finde og forholde sig til udtryk og værdier i andres udsagn, i tekster og andre udtryksformer Samfundsfag fælles mål efter 2. klassetrin: Eleven har: Viden om sociale og kulturelle forhold, kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper Viden om socialisering og identitetsdannelse Historie fælles mål efter 9. klassetrin: Eleven har: Viden om historisk udvikling og faktorer, der påvirker historisk bevidsthed Eleven kan: Forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid Kristendom fælles mål efter 9. klasse Eleven kan: Undersøge lyd, lys og skygge Eleven har: Viden om organismers opbygning Idræt fælles mål efter 9. klasse Eleven har: Viden om kroppens betydning for psyke og identitet Viden om udviklingen af normer, værdier og etik i idrætskultur Eleven kan: Analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling Kilder: - Olga Dysthe: Dialogbaseret undervisning Kunstmuseet som læringsrum, unge pædagoger, Kulturministeriet: Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur Bennyé D. Austring & Merete Sørensen: Æstetik og læring, grundbog om æstetiske læreprocesser, Hans Reitzel, Uvm.dk fælles mål KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg kunsten.dk midlertidig adresse aalborg banegård J. F. Kennedys Plads Aalborg Tlf Projektet er støttet af

verden er en skueplads

verden er en skueplads UDskoling Introduktion Temakassen Verden er en skueplads henvender sig til børn i udskolingen. Og dette materiale er en vejledning til læreren i at tilrettelægge et undervisningsforløb både før og efter

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 SKOLER Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

KUNSTEN AT LÆRE SPROG

KUNSTEN AT LÆRE SPROG KUNSTEN AT LÆRE SPROG Inspirationsmateriale om sprogindlæring for voksne sprogkursister på kunstmuseer Forsidebillede: A Kassen, The Title is a Pile of Letters, 2011. Sorø Kunstmuseum. INDLEDNING Kunsten

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed OM UNDERVISNINGMATERIALET

SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed OM UNDERVISNINGMATERIALET SMÅ FORSTYRRELSER Et familiedrama fra New York om vores dyrebare frihed Teater GROB præsenterer nu den 4. forestilling i værket DET 6. KONTINENT. Et værk der gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

DANS, kreativitet LÆRING. når dramaturgi skaber bro mellem et egnsteater og dets lokalsamfund.

DANS, kreativitet LÆRING. når dramaturgi skaber bro mellem et egnsteater og dets lokalsamfund. når dramaturgi skaber bro mellem et egnsteater dets lokalsamfund. INDHOLD Dramaturgi som bro 1 Kærlig Hilsen Roskilde som en kreativ proces 3 Dans, læring set gennem tre cases: 7 Case 1: Når en børnehave

Læs mere

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledende betragtninger opgavemotivation... 2 Metode... 5 Teori og analyse... 7 Det senmoderne samfund... 7 Wolfgang Klafki... 8 Thomas Ziehe... 10 Æstetisk

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU 69.558 Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU Udarbejdet af: Studienummer: z090146 Læreruddannelse, København, 2013 Z090146 2/36 Bachelor projekt i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere