Din brugermanual SHARP LC-20SD5S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SHARP LC-20SD5S"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Never use the plug without the fuse cover fitted. fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue : Neutral Brown : Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows; The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. Kære SHARPkunde... 2 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Varemærker... 2 Lynguide Indstilling af TV'et... 3 Sådan monteres kablerne...

3 ... 3 Sådan forhindres LCD TV-sættet i at vippe over Isætning af batterierne Anvendelse af fjernbetjeningen.. 4 Forsigtighedsregler for fjernbetjeningen. 4 Fjernbetjening Fjernsyn (Set forfra/ovenfra/side) Tilslutning af eksterne enheder.. 7 Hvordan man tænder for fjernsynet. 8 Standby...

4 ... 8 Indledende automatisk installation.. 8 Menufunktioner Menufunktionsknapper Skærmvisning... 9 Almindelige betjeninger.. 10 Billed-menu...

5 .. 10 Billedjusteringer Billedfunktion Indstillinger Audio-menu Lydregulering Audio mode-indstillinger Opsætningsmenuen...

6 Indstillinger for opsætning Programmes (Programmer) Wide-Indstilling Features-menu Funktionsindstillnger Child lock (Børnesikring).. 15 Fjernbetjening ( 1) AC-kabel ( 2) (For Europa, undtagen UK og Irland) (For UK og Irland) Kabelrem ( 1) Klud ( 1) Side 4 og 5 Side 3 Side 3 Side 2 Batterier, AA-størrelse ( 2)...Side 4 Brugermanual (denne publikation) Fjernelse af beskyttelsesfilm Produktet er beskyttet ved hjælp af film, og. Fjern venligst filmen inden anvendelse. Fjern alle filmene. Tag fat på skærepunktet og fjern filmen ved at trække den nedad på hver side. Der er placeret en beskyttende film henover fjernbetjeningens overflade. Fjern venligst denne film inden anvendelse. DK - DANSK Medfølgende tilbehør Nyttige egenskaber

7 ... 6 Still image (still-billege).. 16 Brug af programtabellen. 16 Tekst-tv-funktion DTV-menufunktioner. 7 Betjeningsknapper til DTV-menu DTV Skærmbillede Almindelige DTV-betjeninger...

8 . 17 Om anvendelse af karakterindstillingsskærmen Language Setup (Sprogindstilling) Channel Organizer (Kanalorganisator) Installation Auto Scan (Automatisk scanning) Manual Scan (Manuel scanning) Carrier Setup (Operatør opsætning) System Configuration (Systemkonfiguration) Display Setup (Skærmopsætning) Password Setup (Parental Lock) (Password-indstilling (Børnesikring))

9 Technical Information (Teknisk information).. 22 Version Software upgrade (Software-opgradering) Common Interface Isætning af et CA-kort.. 23 Nyttige egenskaber (DTV) Om EPG Anvendelse af EPG..

10 Anvendelse af EPG-timeren Anvendelse af den digitale programliste.. 25 Visning af et service-banner Anvendelse af multilydfunktionen Visning af undertekster.. 26 Anvendelse af Digital service (kun UK) Tillæg Oversigt over pc-kompatibilitet.

11 .. 27 Specifikationer for RS-232C-port Fejlfinding Specifikationer 30 Bortskaffelse ved afslutning af produktets levetid.. 3 Kære SHARP-kunde Tak fordi du har købt dette SHARP LCD-farvefjernsyn. Læs venligst afsnittet "Vigtige sikkerhedsforskrifter" omhyggeligt, inden produktet tages i brug for at garantere sikkerheden og sikre mange års problemfri anvendelse af produktet. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Rengøring--Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen, inden du begynder at rengøre produktet. Anvend kun en fugtig klud til rengøringen. Lad være med at anvende flydende rensemidler eller aerosol-rens. Vand og fugt--anvend ikke produktet i nærheden af vand, som for eksempel et badekar, en vaskebalje, en køkkenvask, en vaskemaskine, en svømmepøl og i en fugtig kælder. Anbring ikke vaser eller andre beholdere med vand ovenpå produktet. Det kan bevirke, at der spildes vand på produktet med brand eller elektrisk stød til følge. Stativ--Anbring ikke produktet på et ustabilt rullebord, stativ, trefod eller bord. Dette kan bevirke, at produktet falder ned og resultere i alvorlig personskade såvel som skade på produktet. Anvend kun et rullebord, et stativ, en trefod, en konsol eller et bord, som anbefales af fabrikanten eller som følger med produktet. Hvis du monterer produktet på væggen, skal du sørge for at følge fabrikantens instruktioner. Anvend kun monteringsdele, som er anbefalet af fabrikanten. Hvis du flytter produktet, når det er anbragt på et rullebord, skal dette ske med den yderste forsigtighed. Pludselige stop, for megen kraft og et ujævnt gulv kan bevirke, at produktet falder af rullebordet. Ventilation--Ventilationsåbningerne og andre åbninger i apparatet er beregnet til ventilation. Lad være med at blokere eller tildække disse åbninger, da utilstrækkelig ventilation kan føre til overophedning og/eller afkorte produktets levetid. Anbring ikke produktet på en seng, en sofa et tæppe eller en anden lignende overflade, da ventilationsåbningerne herved kan blive blokeret. Dette produkt er ikke beregnet til indbygget installation. Anbring ikke produktet på et indelukket sted, som for eksempel i en bogreol eller et rack, med mindre der tilvejebringes ordentlig ventilation eller fabrikantens anvisninger følges. LCD-panelet i dette produkt er fremstillet af glas. Derfor kan det gå i stykker, hvis produktet tabes eller udsættes for stød eller slag. Hvis LCD-panelet går i stykker, skal du passe på ikke at komme til skade på glasset. Varmekilder--Hold produktet på god afstand af varmekilder, som for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovne og andre produkter, som frembringer varme (inklusive forstærkere). For at forhindre brand, må man aldrig anbringe nogen typer af lys eller åben ild ovenpå eller i nærheden af fjernsynet. For at forhindre fare for brand eller stød, må man ikke anbringe netledningen under fjernsynet eller andre tunge ting.

12 Vis ikke et stillbillede i længere tid, da det kan medføre visning af et efterbillede. Der bruges altid en vis mængde strøm, når netstikket er tilsluttet. LCDpanelet er et meget højteknologisk produkt, der viser fine billeddetaljer. På grund af et stort antal pixler, kan der af og til komme nogle få ikke-aktive pixler frem på fjernsynssk&aeli lækker fra batterier, kan give hududslæt. Hvis du konstaterer udsivet batterielektrolyt, skal den tørres grundigt bort med en klud. De batterier, som følger med dette produkt, kan have en kortere levetid på grund af opbevaringsforholdene. Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud. Anvendelse af fjernbetjeningen Anvend fjernbetjeningen ved at rette den mod fjernbetjeningssensoren. Genstande mellem fjernbetjeningen og sensoren kan forhindre korrekt fjernbetjening. 5m 30o 30o Fjernsensor Forsigtighedsregler for fjernbetjeningen Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød. Udsæt desuden ikke fjernbetjeningen for væske, og anbring den ikke på et sted med høj fugtighed. Fjernbetjeningen må ikke installeres eller anbringes et sted med direkte sollys. Varmen kan deformere fjernbetjeningen. Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere korrekt, hvver denne brugermanual en beskrivelse baseret på betjening af apparatet med fjernbetjeningen. Indikatoren Standby/Tændt skifter øjeblikkeligt fra rød til grøn, og LCD TV-sættet tændes. Sluk for strømmen ved at trykke på igen. (Hovedafbryder) Betjene menuen ved brug af kontrolpanelet (Se side 9. ) Knapbetjeninger på kontrolpanelet svarer til dem på fjernbetjeningen som vist nedenfor. MENU (Menu) P( )/( (Input) OK på fjernbetjeningen (+)/() (Volumen) / på fjernbetjeningen Hovedtelefoner Sæt hovedtelefonens ministik ind i hovedtelefonstikket. Indstil lydstyrken med (+)/() på fjernbetjeningen. Skærmdisplayet ) (Kanal) MENU på fjernbetjeningen / på fjernbetjeningen BEMÆRK 0 Standby/Tændt-indikator Standby/Tændt-indikatoren lyser grønt, når strømmen er tilsluttet, og rød, når den er i standby-mode (indikatoren lyser ikke, når strømmen er afbrudt). Fjernsensor Hovedtelefonerne er ikke en del af det medfølgende tilbehør. Der vil ikke kunne høres nogen lyd fra hovedenhedshøjttalerne, når hovedtelefonens ministik er koblet til hovedtelefonstikket. Set ikke lydsstyrken for højt. Lyt til eksperternes råd om ikke at lytte for meget til høje lydniveauer. DK -6 Lynguide Du kan nyde billeder og lyd ved at tilslutte enheder som f.eks. en VCR eller et hjemmevideospilsystem til de stik, der er placeret på bagsiden af LCD TV-sættet. Når du tilslutter en ekstern enhed, skal du afbryde for strømmen til LCD TV-sættet først for at forhindre skader. Tilslutning af eksterne enheder EXT1 EXT2 RGB (2-bens Euro-SCART) AV (2-bens Euro-SCART) Antennestik AUDIO OUT AUDIO OUT (L) AUDIO OUT (R) PC TERMINAL 5-bens mini D-sub AUDIO (L/R) mini RS-232C 2-bens Euro-SCARTkonnektor* 2-bens Euro-SCARTkonnektor* Audiokabel* 3,5 mm diam. stereo-minijackstikkabel* RGBkabel* RGB/DVI konversionskabel * Audio (V/H) Til EXT-stik <Eksempel> VCR DVD-afspiller Til EXT2-stik <Eksempel> Dekoder Til AUDIO OUT (AUDIO UD)-stik Til PC-stik <Eksempel> Audioforstærker <Eksempel> Personal Computer EXT3 S-VIDEO S-Videokabel* VIDEO AUDIO (L) AUDIO (R) S-Video Til EXT3-stik <Eksempel> DVD-afspiller VCR Camcorder Hjemmevideospilsystem Video Audio (V) Audio (H) Audio/videokabel* BEMÆRK De med * afmærkede kabler kan fås i handelen. Find flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i brugermanualerne til de eksterne enheder. Sørg for at de tilsvarende kabler er tilsluttet hvert stik. At tilslutte andre kabler kan resultere i funktionsforstyrrelse. EXT3 har to stik, VIDEO og S-VIDEO. Hvis dit eksterne apparat har et S-VIDEO stik, anbefales der S-VIDEO tilslutning. S-VIDEO giver et finere, mere detaljeret billede. Hvis begge stik er tilsluttet, har S-VIDEO stikket forrang. PC-indgangsterminalerne er DDC1/2B-kompatible. Se side 27 angående en liste over pc-signaler, som er kompatible med fjernsynet. Det kan være påkrævet med en Macintosh-adapter til nogle Macintosh-computere. Når der tilsluttes til en PC'er, vil den korrekte type indgangssignal automatisk blive registreret. DK -7 Lynguide Tryk på Hvordan man tænder for fjernsynet på fjernsynet. indikatoren på fjernsynet skifter fra rød til grøn. BEMÆRK Tryk på Standby Fjernsynet indstilles til standby, og billedet på skærmen forsvinder. indikatoren på fjernsynet skifter fra grøn til rød. Du kan tænde fjernsynet ved at trykke på på fjernbetjeningen, når det står på standby-indstilling. Der forbruges stadig en lille smule elektrisk strøm, når der er slukket med. For at slukke helt for fjernsynet skal du trykke på på fjernsynet. på fjernbetjeningen når fjernsynet er tændt. Med "Automatic search" fra "First installation" scannes den digitale udsendelse efter scanning af analog udsendelse. Hvis du ønsker at betjene den digitale indstilling først, skal du trykke på END og derefter trykke på DTV/TV. Følg fremgangsmåden i "Installation" på side 20. Du kan vælge et sprog fra menuen Setup. Vælg imellem 13 sprog. (Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Hollandsk, Russisk, Portugisisk, Tyrkisk, Græsk, Finsk, Polsk) Du kan vælge et land fra menuen Setup. Vælg imellem 16 lande. (Østrig, Belgien, Frankrig, tyskland, Holland, Italien, Spanien, Schweiz, UK, Polen, Rusland, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien, Sverige, andet land) Hvis du vil konfigurere landeindstillingen igen, f.eks. hvis du er flyttet til et andet land, skal du udføre "First installation" fra Analogue-menuen igen. Indikator for displaystatus Off (Slået fra) Rød Grøn Orange Slukket Fjernsynet er indstillet til standby. Der er tændt for fjernsynet. Fjernsynsskærmen er slukket, og en begivenhedstimer er begyndt. Hvis du vælger "Germany" som land under "First installation" i menuen Setup, vil tuneren gøre følgende.

13 BEMÆRK Tag altid netledningen ud af stikkontakten i væggen, hvis fjernsynet ikke skal anvendes i et længere tidsrum. I DTV-indgangsindstilling er det ikke sikkert, at den nye indstilling eller kanalinformationen vil blive gemt i hukommelsen, hvis der slukkes for apparatet umiddelbart efter en ændring af indstillingen på menuskærmen. Indledende automatisk installation Når du tænder for fjernsynet for første gang, efter at du har anskaffet det, vil den indledende automatiske installation blive aktiveret. Du kan nu automatisk indstille sprog, land og kanaler i de efterfølgende operationer. BEMÆRK Den indledende automatiske installation fungerer kun en gang. Hvis den indledende automatiske installation ikke fuldføres (f.eks.: hvis der blev slukket for apparatet, etc.). kan du prøve at udføre First Installation fra menuen Setup. (Se side 12.) Den indledende automatiske installation stoppes, ved at man trykker på MENU eller END. Efter "Auto Scan" er fuldført, sorteres bærebølgenavne i samme rækkefølge som på "Channel Sort Table list (TV, Radio)". Sorteringen udføres ved at kontrollere om servicenavnet svarer til "Received Service Name" på "Channel Sort Table List". Modtagne bærebølgenavne ændres ikke for at matche "Short Service Name". Kanalpositionen flytter op, hvis servicen ikke er fundet efter at "Auto Scan" er fuldført. En bærebølge, der ikke er på "Channel Sort Table List", vil blive placeret i bunden af den sorterede liste. Hvis det samme servicenavn er duplikeret, vælger tuneren det stærkeste signal, sorterer det og placerer det på listen. Det svagere signal placeres i bunden af listen. Fastindstillingen af TV og Radio udføres separat, sådan at LCN-numre ikke duplikeres imellem de to. Hvis du vælger "Sweden" som land under "First installation" i menuen Setup, vil tuneren gøre følgende Når der er en Channel List i dataene efter Auto Scan, vises menuen Channel Type Selection og man kan indstille Channel List Type. Vælg Channel List Type ved at trykke på / og tryk på OK. 2 3 Indstilling af skærmvisning-sproget Tryk på /// for at vælge det ønskede sprog på listen fra "First installation (Language)". Tryk på OK for at indtaste indstillingen. Indstilling af dit land eller område Tryk på / for at vælge dit land på listen fra "First installation (Country)". Du kan kun skifte "Colour system" og "Sound system", hvis der er valgt "Other count." i "Country". Indstilling af Automatisk søgning Tryk på / for at vælge "Start search". Tryk på OK for at indtaste indstillingen. Den automatiske programsøgning begynder samtidigt. Det er ikke nødvendigt at foretage noget under automatisk søgning. DK -8 Klargøringsmenuen forsvinder, og du kan se programmet på kanal 1. Menufunktioner Menufunktionsknapper Anvend de følgende knapper på fjernbetjeningen til at udføre betjeninger på menuen. Eksempel Skærmvisning Picture-menu Sound-menu Setup-menu Til at justere billedindstillingerne. Til at justere lydindstillingerne. Til at indstille TVkanaler, vælge det s prog der vises på skærmen og andre indstillinger. Features-menu Til at brugerdefinere forskellige funktioner. Navigationsknapper Til at navigere på menuskærmen med. BEMÆRK Skærmene i brugermanualen er til forklaringsformål (nogle er forstørrede, andre er afskårne) og kan være en smule anderledes end de faktiske skærme. MENU: ///: OK: END: Tryk for at åbne menuskærmen eller vende tilbage til det foregående trin. Tryk for at vælge en ønsket post på skærmen eller indstille en valgt post. Tryk for at fuldføre indstillingen. Tryk for at lukke menuskærmen. DK -9 Menufunktioner Menufunktion: A Tryk på MENU og MENU-skærmen vises. Almindelige betjeninger Billed-menu Tryk på / for at vælge den ønskede menu. Tryk på / for at vælge det ønskede menupunkt og tryk derefter på OK (Eksempel: AV mode, Film mode, etc.). Tryk på / for at vælge det ønskede punkt og tryk derefter på OK. Menufunktion: B (side 0) Juster billedet efter ønske med de følgende billedindstillinger. Justeringsemner for AV-kilde Valgbare poster Contrast Colour Tint Brightness -knap For mindre lysstyrke For mindre farveintensitet Hudfarvetoner bliver purpuragtige For mindre skarphed -knap For mere lysstyrke For mere farveintensitet Hudfarvetoner bliver grønlige For mere skarphed Billedjusteringer For mindre kontrast For mere kontrast Menufunktion: B Tryk på MENU og MENU-skærmen vises. Sharpness Tryk på / for at vælge den ønskede menu. Justeringsemner for pc-kilde Valgbare poster Beskrivelse For at justere kontrasten af pc'ens billedskærm. For at justere lysstyrken på pc'ens billedskærm. For at justere den lodrette billedposition på pc'ens billedskærm. Indstillingen har forskellige værdier afhængigt af videostandarden. For at justere den vandrette billedposition på pc'ens billedskærm. Indstillingen har forskellige værdier afhængigt af video-standarden. For at reducere eventuelle lodrette streger eller striber, der ses på skærmens baggrund. Dette skal justeres efter at have indstillet frekvensen, for at optimere billedkvaliteten. Tryk på / for at vælge det ønskede menupunkt (Eksempel: Contrast, Brightness, etc.). Tryk på / for at justere posten til den ønskede position. Contrast Brightness V-Pos. H-Pos. Clock Phase Vælg "Reset" for at nulstille alle justeringsposter til fabriksindstillingerne. DK -0 Menufunktioner Billedfunktion Indstillinger Menufunktion: A (side 0) Det er muligt at vælge blandt forskellige menuindstillinger. Valgbare poster AV mode DYNAMIC* Beskrivelse For at opnå et skarpt billede med betoning af høj kontrast til sportsudsendelser. STANDARD* For at opnå et højt defineret billede i et rum med normalt lys. SOFT* Giver et blødere billede. ECO* Mindsker effektforbruget.

14 USER Giver brugeren mulighed for at tilpasse indstillingerne efter ønske. Du kan indstille indstillingen for hver indgangskilde. Juster skærmens lysstyrke. Bright (Lys) Maksimum lysstyrke. Medium Velegnet til visning i (Medium) velbelyste lokaler. Sparer energi. Dark Tilstrækkelig lys til visning i (Mørk) dunkle lokaler. On For at opnå en mere behagelig visning, skal man ændre visningsvinklen Off ved at vælge et niveau til automatisk regulering af den mørke del af et billede. On Registrerer automatisk en filmbaseret kilde (oprindeligt kodet ved 24/25 enkeltbilleder/ sekund, afhængigt af den lodrette frekvens), Off analyserer den og genskaber derefter hvert stillbillede, således at en højdefinitions billedkvalitet opnås. High Frembringer et skarpere billede. Middle Low Off Regulerer farvetemperaturen, så den bedste hvidbalance opnås. High Hvid med blålig farvetone Middle Naturlig tone Low Hvid med rødlig farvetone Audio-menu Menufunktion: B (side 0) Du kan regulere lydkvaliteten efter ønske med de følgende indstillinger. Valgbare poster Treble Bass -knap -knap Lydregulering For svagere diskant For stærkere diskant For svagere bas Mindsker lyden fra den højre højttaler For stærkere bas Mindsker lyden fra den venstre højttaler Backlight (Baggrundslys) Balance Vælg "Reset" for at nulstille alle justeringsposter til fabriksindstillingerne. Black Menufunktion: A (side 0) Audio mode-indstillinger Film mode DNR Valgbare poster Beskrivelse Loudsp.* Stereo Denne funktion ændrer sound lydindstillingen. (Se side 5.) Mono Sound Sound 2 Sound +2 Nicam Auto vol. On Forskellige lydkilder har ofte ikke den samme lydstyrke, f.eks. ved overgang fra film til reklamer. Den automatiske Off lydstyrkekontrol (Auto vol.) løser dette problem og udjævner lydstyrkerne. Clear voice On Off Sound wide On Denne funktion fremhæver tale-stemmen mod baggrundsstøjen, så forståeligheden bliver større. Denne funktion kan ikke anbefales til musikkilder. Med Sound wide-funktionen kan du nyde en realistisk "live"-lyd. Colour temp.*2 Off *1 Du kan justere de fabriksindstillede parametre, som er givet i "STANDARD", "SOFT", "ECO" og "DYNAMIC". De valgte parametre påvirker alle input-kilder. *2 Colour temp. justeringen kan også gennemføres i pcmode. Vælg "Reset" for at nulstille hver justeret punkt i AV mode til de fabriksindstillede værdier. *1 Dette emne er udelukkende synligt, når fjernsynet er i TV-mode. Vælg "Reset" for at nulstille alle justeringsposter til fabriksindstillingerne. DK - Menufunktioner Til indstillingen "Loudsp. sound" Til indstillingen "Auto vol." Lydoutput modes er forskellige afhængigt af, om det modtagne stereosignal er NICAM eller A2. (Se side 5.) Forskellige lydkilder har ofte ikke den samme lydstyrke, f. eks. ved overgang fra film til reklamer. Den automatiske lydstyrkekontrol (Auto vol.) løser dette problem og udjævner lydstyrkerne. Opsætningsmenuen Til indstillingen "Clear voice" Denne funktion fremhæver tale-stemmen mod baggrundsstøjen, så forståeligheden bliver større. Denne funktion kan ikke anbefales til musikkilder. Indstillinger for opsætning Menufunktion: A (side 0) Valgbare poster Programmes**2 First installation**2 Wide mode EXT connections Valg/Beskrivelse Se side 13. Se side 8. Se side 14. Det er muligt at justere forskellige indstillinger manuelt til tilslutninger med eksterne enheder på skærmbilledet "EXT connections". Vælg den rette signaltype og farvestandard til signalerne fra det videoudstyr, der er sluttet til EXT1-, EXT2eller EXT3-terminalen. EXT1 Signal Tryk på / for EXT2 type*3 at vælge post. EXT3 (Y/C) Auto, CVBS, RGB, EXT3 (CVBS) Y/C: Til at vælge signaltypen for eksternt udstyr. Colour Tryk på / for at system vælge post. Auto, PAL, SECAM, NTSC4. 43, NTSC3.58, PAL60 Af sprog på skærmdisplayet kan du vælge mellem engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, svensk, hollandsk, russisk, portugisisk, tyrkisk, græsk, finsk og polsk. Language *1 "Programmes" eller "First installation" kan indstilles, når fjernsynet er i TV-mode. *2 Hvis du har oprettet en PIN-kode på "Child lock"skærmen, vil PIN-indtastningsskærmen blive vist. Indtast først den firecifrede (0-9) PIN-kode. (Se side 15.) *3 Disse emner er kun synlige, når "EXT1" eller "EXT2" er valgt til indstillingen "EXT connections". BEMÆRK EXT connections: Hvis der ikke vises noget (farve) billede, kan du prøve at skifte til en anden signaltype. Skift mellem AV inputsignaler kan ske langsomt afhængigt af indstillingerne i "Colour system". på / for at vælge "Setup". 7, etc.) On Off Programnavn (op til 5 fem tegn). på / for at ændre det valgte tegn. Tryk på OK for at acceptere det indtastede inputnavn. Når OK aktiveres, aktiveres flytte-mode. Tryk på / for at flytte det aktuelt markerede program til den ønskede programposition. Når kanalen er flyttet til den ønskede position, vil alle de foregående og efterfølgende kanalpositioner gå op eller ned. Tryk på OK for at afslutte flytte-mode. Tryk på /// for at vælge programmet der skal slettes og tryk derefter på OK. 4:3 "standard" billeder. 16:9 letterbox-billeder. No Hvis du vælger "Yes", vil fjernsynet slukkes. Statusdisplayet fremkommer ved at trykke på SLEEP. først den firecifrede (0-9) PIN-kode. på / for at vælge "For individual prog. på / for at vælge "Features". den ønskede firecifrede PIN-kode (f.eks. på / for at vælge "Change PIN" og tryk derefter på OK. Tryk på OK for at acceptere den indtastede PINkode. Tryk på END for at afslutte. Der er to forskellige måder at aktivere en børnesikring på: 1. Generel børnesikring til alle programmer 2. Programpositionsrelateret børnesikring [2] Indstilling af en børnesikring Indtast den nye firecifrede PIN-kode (f.eks. 5678) med 09, og tryk derefter på OK. Tryk på END for at afslutte. I ovenstående trin 2 trykkes på / for at vælge "Cancel PIN" og tryk derefter på OK.

15 Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Du kan få vist et program, der er indstillet med børnesikring, ved at annullere børnesikringen midlertidigt. Udfør proceduren herunder for at indtaste din PIN-kode og annullere børnesikringen, hvis du bedes om det. Når PIN-kodens indtastningsskærmbillede vises, kan du indtaste din PIN-kode med 09. Det normale skærmbillede vises, når PIN-koden indtastes korrekt. Indstilling af en børnesikring til alle programmer 2 Udfør trin til 3 i [] Definition af PIN-kode for at få vist PIN-kodeskærmen. Indtast din firecifrede PIN-kode (f. eks. 1234) med 09. Annullering af en PIN-kode [4] Midlertidig annullering af børnesikringen Når PIN-koden er korrekt indtastet, vises skærmbilledet "Child lock". 3 Tryk på / for at vælge "For all programmes" og tryk derefter på OK. 4 5 Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Låsen forbliver effektiv, indtil "No" vælges. Tryk på END for at afslutte. DK -5 Nyttige egenskaber Still image (still-billege) Du kan "fryse" et bevægende billede på skærmen. Knapfunktioner Knapper P( / ) Beskrivelse Øg eller reducer sidetallet. Du kan vælge en gruppe eller en blok sider, som vises i de farvede parenteser nederst på skærmen, ved at trykke på den modsvarende farve (Rød/Grøn/Gul/Blå) på fjernbetjeningen. Vælg en tekst-tv-side direkte fra 100 til 899 ved at bruge 09. Skift tekst-tv-billedet til top, bund eller fuld. Vis eller skjul skjult information, f.eks. et svar på en quiz. Stop automatisk opdatering af tekst-tv-sider, eller afbryd hold-indstillingen. Vis undertekster, eller luk undertekstskærmen. Underteksten vil ikke blive vist, hvis servicefunktionen ikke indeholder undertekstinformation. Vis eller skjul undersider. Rød knap: Flyt til forrige side. Grøn knap: Flyt til følgende side. Disse to knapper vises på skærmen med symbolerne - og +. Vis indekssiden. 2 Tryk på Tryk på. igen for at afslutte still-billede. BEMÆRK Farve (Rød/ Grøn/Gul/Blå) Hvis denne funktion ikke er tilgængelig, vises "No still image display available.". Still-billedet forsvinder automatisk efter 30 minutter. 09 (Top/ Bund/Fuld) (Viser skjult teksttv) (Hold) Brug af programtabellen Programtabellen viser en liste over alle programmer, der kan modtages. De ligger på kanalerne fra 1 til 99. Valg af det ønskede program 2 Tryk på OK for at vise programtabellen. Tryk på /// for at vælge det ønskede program. For at få vist næste eller forrige liste med programtabellen, skal du trykke på /, når markøren er på et program i nederste højre eller øverste venstre position, eller tryk på /, når markøren er på et program i højre eller venstre kolonne. (Undertekst for tekst-tv) (Underside) 3 Tryk på OK for at vise det valgte program. Hvad er tekst-tv? OK: END: Farve: Tryk for at vælge en ønsket post på skærmen eller indstille en valgt post. Tryk for at gå til det næste trin eller fuldføre indstillingen. Tryk for at forlade DTV-menuskærmen. Hver farvet knap har en unik funktion, som er tildelt i menuskærmen. Til at vise detaljer om den aktuelle Common Interface. Navigationsknapper Til at navigere inden for DTV-menuskærmen. Almindelige DTVmenubetjeninger Almindelige DTV-betjeninger Tryk på DTV/TV for at åbne DTV-indstillingen. Tryk på DTV MENU og DTV-menuskærmen kommer frem. Tryk på /// for at vælge den ønskede menu og tryk derefter på OK. Fra dette punkt afviger menubetjeninger, afhængigt af den post, du agter at indstille. Se det respektive afsnit om menubetjening. Tryk på DTV/RADIO for at skifte mellem DTV- og Radioindstilling. DK -7 DTV-menufunktioner Om anvendelse af karakterindstillingsskærmen I nogle tilfælde kan du blive bedt om at indtaste karakterer. Se herunder angående detaljer. Eksempel på skærm for alfanumerisk karakterindstillingsskærmen Rename 3 4 Tryk på / for at vælge et ønsket sprog til hvert emne. Tryk på END eller OK. BEMÆRK + 6 SAT.1! 7, " 8 #. 9 $ ; / 0 : % & 1 < 2 ' ( 3 ) 4 * 5 A L W b x m M c y X n B C Y d o z N O Z e D E [ f P F \ Q G R ] h s S ^ i t H _ > I T j ` K V l a Se side 12, hvis du vil ændre det sprog, som vises på skærmen. Se side 26, hvis du vil ændre undertekstsproget. Se side 25 for detaljer om Digital service. Hvis "Sweden" blev valgt på "First installation (Country)"skærmen, vil der blive vist to sprog for hvert punkt, og det første sprog har prioritet. Sproget afhænger af de sprog, der er indeholdte i udsendelsen. Hollandsk Engelsk Finsk Fransk Tysk Græsk Italiensk Polsk Portugisisk Russisk Spansk Svensk Tyrkisk Walisisk* Gælisk* *Sprog der kun er til rådighed for Digital service p q g r = v k U Disponibel sprogliste u w Select Navigate OK END Indtastningsområde Område for valg af karakterer GUL (Select) -knap /// -knap OK -knap Tryk for at flytte mellem indtastningsområdet og karaktervalgområdet. Tryk for at flytte cursoren. Imens du er i indtastningsområdet: Bekræfter det nye navn. Når der trykkes på OK for at bekræfte, vises en bekræftelsesmeddelelse. Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Imens du er i karakterindstillingsområdet: Bekræfter indtastningen af en karakter. Konfigurer de forskellige indstillinger for hver service. Tryk på de forvalgte - 8 nummerknapper for at aktivere de forskellige herunder forklarede funktioner. Eksempel på Programopsætningsskærm Channel Organizer S.No BBC News BBC ONE BBC TWO BBC THREE CBBC Service Name Channel Organizer (Kanalorganisator) Tryk på OK mens cursoren er på "Channel Organizer" i hovedmenuen. TV Fav Lock Skip Del Move END -knap Tryk for at forlade DTV-menuskærmen. Language Setup (Sprogindstilling) Vælg sprogindstillinger til menu, lyd eller undertekster (hvis et program sendes i mere end et sprog) og Digital service.

16 1. Fav 3. Skip 5. Delete 7. Move OK. View 2. Lock 4. Go To 6. Rename 8. Move To 2 Tryk på OK mens cursoren er på "Language Setup". Navigate 0..9 D.MENU OK END RADIO Tryk på / for at vælge "Menu Language", "Pref. Audio Language", "Pref. Subtitle Language" eller "Pref. Digital Service Language". Hvis du allerede har valgt et sprog under "Indledende automatisk installation" (se side 8), eller på menuen "First installation" (se side 12), vil "Menu Language" automatisk sættes til det valgte sprog. Language Setup Menu Language Pref. Audio Language Pref. Subtitle Language Pref. Digital Service Language English English English English OK END BEMÆRK Billedvinduet viser et blankt billede, hvis radioservicemuligheder er angivet. Navigate DK -8 DTV-menufunktioner Fav (Favourite) Tildel servicemuligheder til fire forskellige favoritgrupper. Skip (Overspring) Servicer, som er indstillet til at overspringes, vil ikke blive samlet op, når du trykker på P ( / ). 2 3 Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på på fjernbetjeningen. En vælgerkasse kommer frem. Tryk på / for at registrere den valgte service til en af de fire favoritgrupper (None, Fav1... Fav4) og tryk derefter på OK. Et ikon, som angiver favoritstatus, kommer frem. Channel Organizer S.No BBC News BBC ONE BBC TWO BBC THREE CBBC Service Name None Fav1 Fav2 Fav3 Fav4 2 3 Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på 3 på fjernbetjeningen. Et ikon, som angiver den service, der skal springes over, kommer frem. Tryk på DTV MENU. Tryk på 3 vil aktivere og deaktivere spring-overikonet. TV Fav Lock Skip Del Move BEMÆRK For at se servicer, som er indstillet til at overspringes, skal du anvende 0-9 nummerknapperne eller vælge fra Channel List. Go To (Gå til) 2. Lock 4. Go To 6. Rename 8. Move To 1. Fav 3. Skip 5. Delete 7. Move OK. View Anvend denne funktion til at gå direkte til den bestemte service i et trin. Dette er nyttigt, når der vises mange servicer på skærmen, som der skal rulles igennem. OK END Navigate 0..9 D.MENU RADIO 4 5 Tryk på DTV MENU. Du kan nu nemt vælge din favoritservice fra Channel List. (Se side 25. ) 2 Tryk på 4 på fjernbetjeningen. Du kan nu ændre servicenummeret i den venstre side af skærmen. Indtast nummeret ved brug af 0-9 nummerknapperne og tryk derefter på OK. Fremhævningen flytter til den valgte service. BEMÆRK Du kan ikke registrere den samme service til to forskellige favoritgrupper. Delete (Slet) Slet de(n) valgte service (servicer) fra hukommelsen. Lock (Lås) Når servicen er låst, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang, du stiller ind på servicen Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på 5 på fjernbetjeningen. Et ikon,som angiver den service, der skal slettes, kommer frem. Tryk på DTV MENU. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. 2 Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på 2 på fjernbetjeningen. Hvis du allerede har indstillet PIN-koden, skal du indtaste den her. Hvis ikke, skal du indtaste den fabriksindstillede PIN-kode "0000". Et ikon, som angiver at servicen er låst, kommer frem. Tryk på 2 vil aktivere og deaktivere låse-ikonet. (Indtastning af PIN-kode er nødvendigt.) Tryk på 5 vil aktivere og deaktivere slette-ikonet. Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Rename (Navngiv) Ændrer servicenavne enkeltvis. 3 BEMÆRK Tryk på DTV MENU. Se side 22 angående indstilling af PIN-koden Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på 6 på fjernbetjeningen. Skærmen til indstilling af karakterer kommer frem. Indtast et nyt navn til servicen. Se side 18 angående betjeninger med brug af skærmen til indstilling af karakterer. Tryk på OK. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. DK -9 DTV-menufunktioner Move (Flyt) Sorter rækkefølgen af den valgte service ved at flytte servicepositionen. Installation I dette afsnit forklares det, hvordan man kan omkonfigurere DTV-indstillingerne efter udførelse af Indledende automatisk installation på side Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på 7 på fjernbetjeningen. Et ikon, som angiver den service, der skal flyttes, kommer frem. Auto Scan (Automatisk scanning) Fjernsynet detekterer og gemmer automatisk alle disponible servicer i dit område. Tryk på 7 vil aktivere og deaktivere flytte-ikonet. Flyt den valgte service til den ønskede position ved brug af /, og tryk derefter på OK for at registrere ændringen. 2 3 Tryk på / for at vælge "Installation". Tryk på / for at vælge "Auto Scan" og tryk derefter på OK. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. Move To (Flyt til) Sorter rækkefølgen af den valgte service ved at modificere servicenummeret. Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Fjernsynet starter med at scanne alle de DTV- og radioservicer, der kan modtages i dit område. For at annullere scanningen under udførelsen, skal du trykke på END. 2 3 Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på 8 på fjernbetjeningen. Du kan nu ændre servicenummeret i den venstre side af skærmen. Indtast nummeret ved brug af 0-9 nummerknapperne og tryk derefter på OK. Servicen flytter til den næste position. BEMÆRK Manual Scan (Manuel scanning) Tilføj manuelt en ny bærebølge ved at indtaste det ønskede bærebølgenummer eller frekvensbånd. BEMÆRK *Hvis "UK" vælges på skærmen "First installation (Country)", kan "Move To" ikke anvendes i UK. 2 Tryk på / for at vælge "Installation". Tryk på / for at vælge "Manual Scan" og tryk derefter på OK. Manual Scan Channel list Frequency (khz) Ch OK END View (Visning) Ændr til den service der vises i billedvinduet. 2 3 Tryk på / for at vælge den ønskede service. Tryk på OK på fjernbetjeningen.

17 Det i billedvinduet viste billede skifter. Navigate Tryk på END for at afslutte Channel Organizerskærmen og se billedet på hele skærmen. 3 Tryk på / for at vælge "Channel list" og derefter / for at indtaste bærebølgenummer og tryk derefter på OK. Frekvensen for den valgte bærebølge i cellen neden under skifter tilsvarende. 4 5 Når scanningen er fuldført, vises alle de disponible servicer for det valgte område på skærmen. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. BEMÆRK Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Hvis "Sweden" vælges på skærmen "First installation (Country)", kan "Frequency (khz)" ikke anvendes. Hvis landet er indstillet på Sweden i "First installation (Country)" Når der er en Channel List i dataene efter Auto Scan eller Manual Scan, vises menuen Channel Type Selection og man kan indstille Channel List Type. Vælg Channel List Type ved at trykke på / og tryk på OK. DK -20 DTV-menufunktioner Carrier Setup (Operatør opsætning) Denne service giver dig mulighed for at omdøbe (navngive), slette eller gen-scanne bærebølger. "Carrier (Operatør)" i denne sammenhæng refererer til en servicestation, som yder et individuelt sæt servicer. System Configuration (Systemkonfiguration) Konfigurer indstillingerne af Skærmbilledet og børnesikringen. 2 Display Setup (Skærmopsætning) Skærmbilledets udseende og positionen/varigheden af banner-informationen kan brugertilpasses. Tryk på / for at vælge "Installation". Tryk på / for at vælge "Carrier Setup", og tryk derefter på OK. Carrier Setup S.No DVB-T 16QAM DVB-T 16QAM DVB-T 64QAM Carrier Name Frequency TV Radio 2 Tryk på / for at vælge "System Configuration". Tryk på / for at vælge "Display Setup", og tryk derefter på OK. Display Setup Banner timeout Banner position Display Transparency 4 Secs Bottom 10% OK END FEC :7/8 QAM :16 FFT : 2k Frequency (khz): GI : 1/32 Rename Delete Navigate OK Rescan END Navigate Omdøbning af den valgte bærebølge: Vælg bærebølgen, og tryk derefter på RØD (Rename). Skærmen til indstilling af karakterer kommer frem. Indtast et nyt navn til bærebølgen. Se side 18 angående detaljer om, hvordan skærmen til indstilling af karakterer anvendes. Tryk på OK. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Sletning af den valgte bærebølge: Vælg bærebølgen, og tryk derefter på GRØN (Delete). Et ikon, som angiver den bærebølge, som skal slettes, kommer frem. Tryk på GRØN vil aktivere og deaktivere sletteikonet. Tryk på OK. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Hvordan den valgte bærebølge gen-scannes: Vælg bærebølgen, og tryk derefter på BLÅ (Rescan). Gen-scanningen begynder. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. 3 4 Tryk på / for at vælge det ønskede emne. Tryk på / for at vælge det ønskede parameter og tryk derefter på END. Valgbare poster Sec/2 Secs/... 7 Secs Top/Bottom Beskrivelse Vælg hvor længe servicebannerinformationen skal stå på skærmen. Vælg om servicebannerinformationen skal stå øverst eller nederst på skærmen. Vælg det ønskede transparensniveau for On-Screen displayet. OSDopsætningsposter Banner timeout Banner position Display Transparency None/0%/20%/...50% BEMÆRK Hvis "Sweden" blev valgt på "First installation (Country)"skærmen, vil DATA blive vist på "Carrier Setup"skærmen. DK -2 DTV-menufunktioner Password Setup (Parental Lock) (Password-indstilling (Børnesikring)) Denne funktion giver mulighed for at begrænse radio- og fjernsynsservice. Den forhindrer børn i at se scener med voldeligt og seksuelt indhold, som kan være skadelige. Software upgrade (Software-opgradering) Softwaret til styring af den indbyggede DTV-dekoder kan opgraderes ved behov. I Storbritannien kan dette opnås via en Over Air Download. Klargøring Bekræft og notér det aktuelle softwareversionsnummer som i Software Version trin 2. Manuel opgradering Tryk på / for at vælge "System Configuration". Tryk på / for at vælge "Password Setup", og tryk derefter på OK. Hvis du allerede har indstillet PIN-koden, skal du indtaste den her. Hvis ikke, skal du indtaste den fabriksindstillede PIN-kode "0000". Tryk på / for at vælge "Parental Lock". Tryk på / for at vælge den ønskede alder/ rating (4...18/None). Password Setup Parental Lock Change password None Tryk på / for at vælge "Technical Information". Tryk på / for at vælge "Software upgrade" og tryk derefter på OK. Fjernsynet kontrollerer alle bærebølger for at finde ny software, som er tilgængelig til opgradering. Navigate OK END Tryk på / for at vælge "Change password". Indtast det 4-cifrede nummer som en PIN-kode ved hjælp af 0 9. Indtast det samme 4-cifrede nummer som i trin 7 for at bekræfte. Tryk på END. "Successfully updated" kommer frem på skærmen Hvis opgradering via Over Air Download er tilgængelig på tidspunktet: Der vises en bekræftelsesmeddelelse, som beder dig om at acceptere opgraderingen eller ej. For at downloade nu, tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Når opgraderingen er afsluttet, genstarter fjernsynet automatisk med den nye softwareversion installeret. For at udsætte downloading, tryk på / for at vælge "No" og tryk derefter på OK. Indtast downloadtidspunktet til et mere belejligt tidspunkt som beskrevet. Softwareopgraderingen bliver ikke udført, hvis der ikke er noget nyt software tilgængeligt på det specificerede downloadtidspunkt. Hvis opgradering via Over Air Download IKKE er tilgængelig på tidspunktet: En meddelelse viser, at der ikke er noget software tilgængelig til download.

18 Kontrollér det nye software-versionsnummer for at bekræfte den vellykkede opgradering. Hvis du stiller ind på servicen, som udbyder opgraderingen via Over Air Download, vises en bekræftelsesmeddelelse. Følg anvisningerne på skærmen. Kontrollér det nye software-versionsnummer for at bekræfte den vellykkede opgradering. BEMÆRK For at kunne se en låst kanal er du nødt til at indtaste en PIN-kode. Når du vælger en låst kanal, kommer der en meddelelse frem, der beder om PIN-koden. Indtast det 4-cifrede nummer ved hjælp af 09. Som en sikkerhedsforanstaltning kan du skrive din PIN-kode ned på bagsiden af denne brugervejledning, klippe den ud og gemme den på et sikkert sted, hvor børn ikke kan få fat i den. Se side 31 for hvordan du stiller den indeværende PIN-kode tilbage til fabriksindstillingens "0000", hvis du skulle miste eller glemme din PIN-kode. Automatisk opgradering Technical Information (Teknisk information) Kontrollér versionsinformationen for digitalmodulet og opgrader den (hvis tilgængelig). For at scanne alle bærebølger for tilgængelige opgraderinger skal den manuelle opgradering udføres. Software-opgraderingen kan tage ca. 30 minutter, men kan tage længere (op til 1 time) afhængigt af signalstatus. Under opdateringen kan du skifte til TV eller eksternt inputmode eller gå til standbymode ved hjælp af på fjernbetjeningen. BEMÆRK Version Kontrollér versionsinformationen for digitalmodulet. ADVARSEL 2 Tryk på / for at vælge "Technical Information". Tryk på / for at vælge "Version", og tryk derefter på OK. Hardware- og software-versionerne vises. AC-kablet må ikke frakobles, når softwareopgraderingen er i gang, da opgraderingen derved kan mislykkes. Hvis der opstår problemer, bedes du spørge en kvalificeret servicemedarbejder, før software-opgraderingsperioden udløber. DK -22 DTV-menufunktioner Common Interface Se den detaljerede information om det Common interfacemodulkort, som anvendes. BEMÆRK Tryk på OK mens cursoren er på "Common Interface". CI-modulets navn vises. Cl Module Module Name OK For at kunne se betalings-tv skal du først indgå en kontraktaftale med en serviceudbyder. Kontakt venligst en serviceudbyder angående detaljer. Common interfacemodulet og CA-kortet medfølger ikke og er ikke ekstraudstyr. Isætning af dit CA-kort har ingen indflydelse på, om du kan se gratis udsendelser. Top Up TV END 2 3 Tryk på OK for at åbne CI-menuen. Detaljeret information om CI-kortet i brug vises. Tryk på / for at vælge posten, og tryk derefter på OK. Detaljeret information om den valgte post vises. Isætning af et CA-kort Apparatet er udstyret med en enkelt DVB Common Interface-sprække (CI) for indførelse af et Conditional Access-system (CA) ved hjælp af indstikning af et CA-modul. Kodet udsendelsesservice kan føres via CAsystemet. For at kunne anvende et smartcard CA-system, kræves der et Conditional Access Module (CAM). Dette bør anskaffes samtidig med anskaffelsen af CA-kortet. Følg venligst serviceudbyderens instruktioner for aktivering af kortet. CA-kort Conditional Access Module Common Interfacesprække Når det kompatible kort ikke er isat: Vælg det program, som kræver det kompatible CAkort. Advarselsskærmen kommer frem. Sæt det kompatible CA-kort i. Advarselsskærmen forsvinder og programmet kan nu ses. CA-system understøttet af Crypto Works Aston CAM VIAccess Nagra Vision Irdeto MR CAM DK -23 Nyttige egenskaber (DTV) Om EPG Med den elektroniske programguide (EPG) kan du kontrollere tidsplanen for DTV- og radioudsendelser, se detaljeret information om dem, stille ind på en udsendelse, som er on-air, og indstille en timer til fremtidige udsendelser. Almindelig EPG-skærm Knappen " OK " i navigationsknapperne vises som " OK View", når cursoren vælger en begivenhed, som er on-air, og vil ellers vise " OK Timer". Fjernsynet viser billedet i fuld skærm. Valg af en begivenhed, som endnu ikke er begyndt, vil aktivere EPG-timermode i stedet. Hvis du vil se en begivenhed, som er on-air nu, skal du trykke på OK. Sun 20/08/2006 Sun 20/08/2006 BEMÆRK Guide TV No Event Name No Description BBC News 01:00 Tryk på åbner EPG-beskrivelsesskærmen, som giver mere information om den valgte begivenhed. Tryk på, OK eller END for at afslutte. Anvendelse af EPG-timeren Når timeren er indstillet, vil fjernsynet automatisk stille ind på en forindstillet fjernsynsbegivenhed, når dens starttidspunkt nås. Channels BBC News BBC ONE BBC TWO BBC THREE CBBC 01:00 671_MNO_10step_0820_ _MNO_ 672_PQR_SMPTE Color Bar_ _P _STU_SDTV Moving_ _STU_ 679_VWXYZ_Monosco_ _V... No Event Name 01:30 02:00 Page - Page + OK Prev. Day View Info Next Day END Tryk på EPG. Navigate RADIO Servicenavn Vælg en begivenhed, som endnu ikke er begyndt. En bekræftelsesmeddelelse kommer frem. Tryk på /// for at vælge den ønskede begivenhed til forindstilling fra begivenhedsnavnelisten og tryk derefter på OK. Begivenhedsnavn Billedvindue Serviceliste Tryk på / for at vælge "Yes" og tryk derefter på OK. Viser listen over alle de servicer, som er til rådighed nu. Når du ruller ned ad listen, vil rækkerne i listen over begivenhedsnavne blive tilsvarende opfrisket. Tryk på RØD (Timer Mode), og tryk derefter på / for at vælge det ønskede parameter ("Once", "Daily" eller "Weekly"), og tryk derefter på OK. Event Timer Service Name Mode BBC ONE Once Once Daily Weekly Begivenhedsnavneliste Viser navnene på aktuelle begivenheder i et gitter af rækker og kolonner. Du kan kontrollere information om programsatte begivenheder op til flere dage i forvejen, afhængigt af forholdene. Date Time 20/08/06 01:05 Duration 01:05 Anvendelse af EPG 2 Tryk på EPG. Timer mode Edit Timer Delete Timer Edit Duration Tryk på DTV/RADIO vil skifte mellem DTV- og Radioindstilling. Navigate OK END Tryk på /// for at aktivere den ønskede service eller begivenhed.

19 Powered by TCPDF ( Det i billedvinduet viste billede skifter. BEMÆRK I servicelisten: Tryk på / for at rulle siden op/ned. eller, Tryk på RØD (Page -) eller GRØN (Page +) for at gå direkte til den foregående/næste side i et trin. I listen over begivenhedsnavne: Tryk på / for at rulle siden til venstre/højre. eller, Tryk på GUL (Prev.Day) eller BLÅ (Next Day) for at gå direkte til den forrige/næste dag i et trin. Sørg for, hvis du anvender denne funktion til optagelse, også at indstille dit optageudstyrs timer. Skift ikke kanal under optagelse med brug af denne funktion. Denne funktion kan ikke indstilles til låste servicer, eller når Parental Lock (Børnesikring) er aktiveret. (se side 19 og 22.) Der kan forindstilles op til 8 begivenheder med brug af timerfunktionen. Du kan vælge om skærmen skal tænde eller ej, når en timerbegivenhed går i gang. Se REC screen status på side 14. Dette er for, at når du anvender timeren til at lave en optagelse til din videobåndoptager eller andet udstyr, så starter skærmen ikke med mindre, du ønsker, at den skal gøre det. Hvis du ser en anden begivenhed, vises en alarmmeddelelse på skærmen i et par sekunder. For at annullere forindstillingen, skal du vælge den begivenhed, der skal annulleres, trykke på GRØN (Delete Timer), trykke på / for at vælge "Yes", og derefter trykke på OK. En alarm-meddelelse vises, hvis de forindstillede begivenheder overlapper hinanden. DK -24 Nyttige egenskaber (DTV) Ændring af starttidspunktet for begivenheden 2 Vælg starttidspunktet for begivenheden som skal ændres og tryk på GUL (Edit Timer). Starttidspunktet ændres med / og tryk derefter på OK. Visning af et service-banner Et service-banner viser begivenhedsnavne, start/ sluttidspunkt for en begivenhed og anden nyttig information. BEMÆRK Tryk på _ABC_Mono Du kan ikke fremskynde starttidspunktet for begivenhedens originale starttidspunkt. Du kan ikke foretage indstillinger med samme dato og tidspunkt for en anden begivenhed. Service-banner Stereo 01:02:43 20/08/2006 Age: BBC ONE Ændring af begivenhedens varighed 2 Vælg varigheden for begivenheden som skal ændres og tryk på BLÅ (Edit Duration). Varigheden ændres med / og tryk derefter på OK. Tryk to gange på EPG. 17:08 17:38 Undefined Servicenummer Servicenavn Låse-status Visning af de gemte timerbegivenheder Programgruppe (Favorit) DVB-tekst-tv er disponibel Betalings-TV Du kan bekræfte og redigere de gemte timerbegivenheder. Anvendelse af den digitale programliste Vælg servicer ved at anvende programlisten i stedet for at anvende 0-9 nummerknapperne eller P ( / ). DVB-undertekst er disponibel Lydindstilling Graf over varighed Tryk på OK når der ikke vises nogen anden menu på skærmen. Channel list Channel group All Starttidspunkt/ Sluttidspunkt for indeværende program Genre Programnavn Tid og dato TV Voksen-rating For at vise mere detaljeret information, skal der trykkes på igen. S.No Services BBC News BBC ONE BBC TWO CBBC Carrier Freq 2 DVB-T 64QAM khz BBC THREE Du kan verificere signalstyrken og kvaliteten af den valgte service her. Hvis landeindstillingen er sat til Sweden, skal der trykkes en gang til på for at vise den avancerede, detaljerede information. RADIO Navigate OK END Aktuelt indstillet service Service vist i billedvinduet Skærmen viser servicelisten i enten fjernsynseller radioindstilling, sorteret efter favorittype (All, Fav1-4) som konfigureret på side 19. Tryk på / for at vælge den ønskede service og tryk derefter på OK. Det i billedvinduet viste billede skifter. Tryk på END for at afslutte programlisten og se billedet på hele skærmen. DK -25 Nyttige egenskaber (DTV) Skift lydindstilling og sprog for den service, som ses nu. Anvendelse af multilydfunktionen Tryk på når der ikke vises nogen anden menu på skærmen. Multi audio Audio mode No Language Code ENG SPA Stereo Anvendelse af Digital service (kun UK) Visse servicer giver dig programmer med Digital service, hvorved du kan opleve interaktivt DTV. Når det udbydes, vil Digital service starte, når du trykker på. Eksempel på Digital service-skærm WORLD FOOTBALL 2007 News Latest headlines from Germany Angola 0-1 Portugal Mexico 3-1 Iran Serb&M 0-1 N'lands England water plea Navigate OK END Ballack set to return 2 3 Tryk på / for at vælge den ønskede lydindstilling (Left, Right, L+R, Stereo), og tryk derefter på for at flytte ned. Tryk på / for at vælge det ønskede sprog, som er til rådighed for servicen, og tryk derefter på END. FULL SCREEN BACK TEXT to quit Use UP/DOWN and SELECT HELP MENU World Football Interactive BEMÆRK Når du stiller ind på en anden service eller der slukkes for apparatet, vil indstillingerne gå tilbage til den parameter, som er indstillet i Sprogindstillingsmenuen (Language Setup) (side 18). Visning af undertekster Indstil det ønskede sprog for undertekst-displayet og aktiver/deaktiver undertekst-displayet. Tryk på når der ikke vises nogen anden menu på skærmen. Subtitle Language English 2 Tryk gentagne gange på for at vælge det ønskede undertekstsprog blandt de disponible sprog. BEMÆRK For at slå underteksterne fra, skal du vælge "Off". Afhængigt af udsendelsen er det muligt, at underteksten ikke vises. DK -26 Tillæg Oversigt over pc-kompatibilitet Opløsning VGA SVGA* Vandret frekvens 31,5 khz 37,9 khz Lodret frekvens 60 Hz 60 Hz VESA Standard * Vi anbefaler, at output indstillingen fra pc'en justeres på VGA, da SVGA ikke er i stand til at sikre en optimal visningskvalitet. VGA og SVGA er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Co., Inc. Kommunikationsprocedure Send styrekommandoerne fra pc'en via RS-232Cstikket. Fjernsynet fungerer i overensstemmelse med den modtagne kommando og sender en svarmeddelelse til pc'en. Undlad at sende flere kommandoer samtidigt. Vent til pc'en har modtaget OK-svaret, inden du sender den næste kommando.

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual ONEFORALL URC 8602

Din brugermanual ONEFORALL URC 8602 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere