Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber"

Transkript

1 Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber Vorupør Badehotel (Afholdshotel) ca Thy var et militært brændpunkt under Anden Verdenskrig Adskillige efterretningstjenester havde - uafhængigt af hinanden - agenter placeret på egnen. Hvem var den Günther Reimere, der i maj 1942 blev arresteret af kriminalbetjente fra Thisted? Man var så småt ved at gå i gang med at lave aftensmad rundt om i husene i Vorupør. Der var krig i verden, og i Danmark havde tyskerne nu beskyttet os i to år. På afholdshotellet hang en kalender, der viste, at det var lørdag den 2. maj Uret havde netop slået fem slag, da den fremmede trådte ind af døren. Han var ca. 30 år og iklædt et gråbrunligt jakkesæt under en lysegrå sommeroverfrakke. Den lysegrå filthat var trukket godt ned over den høje pande. Hotelejeren Anton Flensted Nielsen modtog ham ved skranken. Manden sagde nogle få ord på tysk, så hotelejeren måtte hente sin 14-årige datter Gerda til hjælp. Hun oversatte efter bedste evne de tyske brokker, hun genkendte. I enkelte tilfælde slog manden over i engelsk, for på den måde at gøre sig forståelig overfor pigen. Han ønskede at overnatte på hotellet, men først ville han gerne bestille noget at spise. Hele hans optræden var høflig og dannet. Han fik derfor uden videre anvist et værelse på 1. sal, og lidt senere var der mad på bordet. Manden spiste sin mad og fik dertil drukket et par lyse øl. Men der var et problem. Han fortalte Flensted Nielsen, at han desværre ikke havde nogen legitimation, men at han sagtens kunne betale. Det skulle senere vise sig, at han i sin tegnebog rent faktisk havde den nette sum af 487 norske kr., 61 danske kr. og 13 tyske reichsmark samt norske og danske rationeringsmærker. Men hotelejeren gav straks manden besked om, at han ikke kunne lade ham overnatte uden forevisning af legitimation. Trods pigens ihærdige anstrengelser med at oversætte, forstod den fremmede tilsyneladende ikke, hvad der blev sagt. Han blev roligt siddende. Langsomt gled hans højre hånd ned i frakkelommen, hvor han straks følte skæftet på sin trofaste følgesvend - en tysk pistol af mærket Mauser kaliber 7,65 mm. Flensted Nielsen turde ikke have manden boende uden at underrette politiet. Siden den dag, tyskerne havde besat landet, var der én del luskede personer rundt omkring. Godt nok virkede den fremmede meget rolig og fattet, og slet ikke som typen på en, der var på kant med myndighederne. Men man vidste jo aldrig. Der var nu gået et par timer siden den fremmede ankom, og noget måtte der gøres. De to prøvede fortsat at gøre sig forståelig overfor hinanden. Uddeleren fra den lokale brugsforening dukkede op, og de tre satte sig nu ind i en af Flensted Nielsens private stuer. Hotelejeren fik mere og mere det indtryk, at den fremmede i virkeligheden var englænder, hvilket brugsuddeler Eriksen også efterhånden blev overbevist om. F.eks. slog manden af og til over i engelsk, når det tyske ikke blev forstået. Da Flensted Nielsen på et tidspunkt bad den fremmede om at skrive sit navn, skrev han på et stykke papir det engelske adelsnavn Beaverbrook. Både Flensted Nielsen og Eriksen var nu overbevist om, at manden måtte være en hemmelig engelsk agent. Situationen var pludselig langt mere alvorlig end de begge havde troet. Klokken var nu blevet og om en times tid indtrådte mørklægningstiden. Hotelejeren bad sin hustru ringe til landbetjenten og orientere ham om den prekære situation. Hun gik ind ved siden af for at ringe, og datteren fulgte med. Imens blev de tre mænd siddende ved bordet. Et kvarter senere dukkede landbetjent Grønkjær op hos kriminalpolitiet i Thisted. Kriminalassistent A. Sørensen blev orienteret om telefonbeskeden fra Vorupør: at en mistænkelig person, formodentlig englænder, havde indfundet sig på Vorupør Afholdshotel for at overnatte, men at man der havde nægtet ham logi, da manden ikke var i besiddelse af legitimation. At manden muligvis var englænder kunne få alvorlige konsekvenser her i Thy. Det vrimlede efterhånden med tyske tropper, der var stationeret i støttepunkter langs vestkysten. Kriminalassistent Sørensen tog derfor straks afsted fra

2 Thisted sammen med politifuldmægtig Preben Gad og landbetjent Grønkjær. De tre politifolk indfandt sig på Afholdshotellet ved tiden. I en privat stue mødte de Flensted Nielsen, hans hustru, brugsuddeleren og den fremmede. Politifuldmægtigen spurgte på tysk manden om, hvor han kom fra, og bad ham identificere sig. På flydende tysk svarede den fremmede, der var meget imødekommendende og afslappet, at han kom fra Thisted, hvor han havde et værelse ved havnen, og at hans legitimation lå på dette værelse. Han var kommet gående til Vorupør samme dag. Forespurgt om hans navn svarede han Beaverbrook. Politifuldmægtig Gad bad derpå den fremmede om at følge med til Thisted, for at vise hvor han boede og få bekræftet hans identitet. Manden indvilgede straks i dette, betalte for mad og drikke med en tikroneseddel og fik fem kroner tilbage. Han sagde farvel og gav hånd til hotelejeren, hans kone og brugsuddeleren. Derefter begyndte de tre betjente og manden at gå mod døren. Landbetjent Grønkjær og kriminalassistent Sørensen gik forrest, dernæst kom den fremmede, og bag ham gik politifuldmægtigen. De to forreste havde nået fordøren, da den fremmede pludselig mumlede noget om, at han skulle hente en bog på hotelværelset. Han trådte derefter et skridt tilbage, og gik skyndsomt op ad trappen til l. sal. Politifuldmægtigen prøvede i forbifarten at holde ham tilbage, men fik ikke ordentlig fat i mandens frakkeærme. Den fremmede skyndte sig hen ad gangen, mens de tre politifolk blev stående neden for trappen. De hørte, at manden gik ind på det anviste værelse og smækkede døren - få sekunder efter lød der et højt smæld fra en pistol! Politifolkene sprang op ad trappen, hen ad gangen og nåede hurtigt frem til døren og åbnede den. På gulvet foran dem lå den fremmede på ryggen. Blodet flød ud af et lille hul i højre tinding, og pistolen lå rygende i hans højre hånd. Vorupør Badehotel (Afholdshotel) ca Han var dødeligt såret, og doktor Brandt fra Hundborg blev straks tilkaldt. Dernæst blev der ringet efter en ambulance fra Thisted. Lægen var hurtigt fremme, og lagde en forbinding om den såredes hoved, og få minutter efter ankom ambulancen. I fuld fart gik turen til Thisted Amtssygehus, hvor den hårdt sårede mand straks kom på operationsbordet. Men trods en ihærdig indsats fra den tilkaldte overlæge, stod den fremmedes liv ikke til at redde. Han døde 20 minutter efter ankomsten til sygehuset. Liget blev lagt på sygehusets veranda natten over, indtil det den næste dag kunne overflyttes til ligkapellet. Politimesteren i Thisted blev henimod midnat underrettet om aftenens dramatiske hændelse. Da man ikke havde fået fastslået mandens identitet, og der derfor stadigvæk var tvivl om, hvorvidt han var af engelsk eller tysk nationalitet, valgte politimesteren straks at underrette Statsadvokaten for særlige anliggender i København om det skete. Telefonforbindelsen til hovedstaden var imidlertid afbrudt p.g.a. luftalarm, så politimesteren måtte i stedet ringe til Sikkerhedspolitiet i Aalborg, og anmode dem om at lade meddelelsen gå videre til København derfra pr. fjernskriver. Lidt senere ringede politiet i Aalborg tilbage til Thisted Politi, og meddelte, at beskeden nu var modtaget i København, og at man samtidigt havde underrettet de tyske militærmyndigheder i Aarhus om sagen. Næste formiddag, søndag den 3. maj 1942, ankom en tysk officer, løjtnant Peter von Hoerscelmann, fra Aalborg. Han bad om at få forevist liget af den mystiske person. Da han så manden, kunne han straks fastslå, at det drejede sig om den person, som hidtil havde gjort tjeneste som hhv. oberleutnant Günther Reimere og leutnant Wolf Weitner. Manden, der altså indtil videre havde to identiteter, havde forladt sit militære kvarter i Aalborg den 24. april, og var derfor blevet efterlyst af Sikkerhedspolitiet. Andet og mere kunne han ikke oplyse. I mandens lommer havde politiet fundet: tegnebogen med de relativt mange penge i norsk, dansk og tysk valuta, rationeringsmærker, en lommekniv, et etui med bestik, tre lommetørklæder og et generalstabskort over Nordjylland. Manden havde endvidere et armbåndsur og altså en tysk pistol. Han var velsoigneret, glatbarberet, og havde hele tiden optrådt meget dannet, rolig og velafbalanceret. Fra Statsadvokatens Afdeling for særlige anliggender ringede chefen for den særlige politiafdeling AS politikommisær Odmar. Han havde bedt om at blive orienteret om resultatet af konfrontationen, og anmodede nu kriminalpolitiet i Thisted om at overdrage sagen til Sikkerhedspolitiet i Aalborg, hvor man ville foretage sig det videre fornødne. Samtidigt blev det oplyst, at det tyske Abwehrnebenstelle (efterretningstjenesten) i Aarhus var blevet underrettet. Liget blev liggende i sygehusets ligkapel i de næste dage. Efter at der var gået en lille uges tid, måtte Thisteds borgmester anmode de tyske myndigheder, om at få manden begravet snarest. I modsat fald ville Thisted Kommune sørge for at få det gjort. Tidligt om morgenen den 8. maj blev den ukendte fremmede endelig begravet på Vestre Kirkegård. Intet kors, intet navneskilt, men kun den bløde, opgravede muld og de højere liggende græstørv, viste hvor graven var. I kirkebogen for Thisted Kirke blev der blot noteret følgende: ukendt mandsperson - intet oplyst værnemagten. Nogle opmærksomme og behjertede Thistedborgere plantede på eget initiativ en lille buksbom omkring den ukendtes gravsted. Derfor var det muligt at stedfæste graven, da en tysk gravkommision i 1967 kom til Thisted for at sætte små navneskilte på de tyske grave på Vestre Kirkegård. Der var ialt 53 tyske grave, hvoraf de 13 var soldater og resten flygtninge. På ét af skiltene i den lange række stod der Günther Reimere, men nedenunder stod der (Wolf Weltner)! Kirkegårdsinspektøren fik et

3 telefonisk tip om, at skiltet ikke skulle stå i samme række som de øvrige, men derimod placeres i det buksbomomkransede stykke. Skiltet blev flyttet, og da man nogle måneder senere flyttede de fleste af de tyske grave til en stor tysk kirkegård ved Grove kirke, kunne man konstatere, at liget under skiltet ganske rigtigt havde et skudhul i højre tinding. Men hvem var manden? Var han en tysk desertør? Var han medlem af den polske efterretningstjeneste? Var han søn af den engelske forsyningsminister lord Beoverbrook? Eller..? Ovenstående dramatiske beretning kunne være taget ud af en spændingsroman, men er i virkeligheden en veldokumenteret beskrivelse af et drama, som rent faktisk fandt sted her i Thy for 50 år siden. Journalist Egon Havbo Bertelsen, Thisted sendte mig for fem år siden nogle fotos af de tyske grave på Vestre På skiltet står der: Günther Reimere (Wolf Weltner). Men skiltet stod forkert placeret i første omgang. Bag de tre kors ses den ukendte mands grav, omkrandset af en lille buksbomhæk, der blev plantet af gode Thistedborgere. Kirkegård, samt en kortfattet beretning om dramaet, baseret på de oplysninger, som han havde indsamlet. Der var på det tidspunkt en hel del huller i beretningen, og jeg må indrømme, at hele historien på det tidspunkt forekom mig noget fantastisk. Jeg kunne ikke umiddelbart finde yderligere materiale, og sagen blev, p.g.a. arbejdspres med et andet forskningsprojekt, henlagt på ubestemt tid. I 1990 fik jeg tid til at undersøge sagen lidt nærmere. Jeg ringede og skrev til bl.a. Thisted Politi, Politiets Efterretningstjeneste og præsterne ved de tyske kirkegårde i Oksbøl og Grove. Det gav en hel del oplysninger, som på visse punkter bekræftede den dramatiske historie, men samtidigt gav de anledning til endnu flere spørgsmål end de besvarede. Hvorfor vidste de tyske militære myndigheder tilsyneladende ikke, hvem manden var? Hvorfor, og hvordan, havde han optrådt under to falske navne? Hvorfor var han i Vorupør den 2. maj 1942? Var han i virkeligheden engelsk agent? Hvorfor hævdede han noget så utroligt, som at han var søn af den engelske forsyningsminister lord Beaverbrook? Under et par studierejs er til det engelske rigsarkiv Public Record Office i juni og juli 1991, fandt jeg endnu et par brikker til mysteriets opklaring. Idag er der således tre, plausible forklaringsmuligheder: Hoerscelmanns feltpostnummer, fandt jeg frem til den militære enhed som han, og derfor formodentlig også den mystiske person, tilhørte, nemlig: Kystflyvereskadrille 1 fra Kystflyvergruppe 706, der var stationeret på søflyvepladsen i Aalborg, den såkaldte Aalborg See. Søflyvepladsen i Thisted, Seefliegerhorst Thisted, var en satellitflyveplads underlagt Aalborg See, og vandflyvere foretog næsten dagligt flyvninger frem og tilbage imellem de to stationer. Desertøren vil i givet fald have kendt til Thisted fra disse flyveture. Var han desertør, ville han efter en arrestation kunne se frem til en lang fængselsstraf eller overførsel til et såkaldt straffekompagni. Dette var den fremgangsmåde, som den tyske værnemagt havde oplyst overfor de danske myndigheder. At begå selvmord synes på denne Her er den rigtige grav, og navneskiltet er sat på plads men der er stadig to navne! baggrund at være en lige lovlig drastisk udvej. Et lokalt tilfælde kunne dog have skræmt ham. En marineartillerist fra Hanstholm blev 15. juli 1941 idømt 15 års tugthus for desertering. Knap to måneder senere, den 8. september, ændredes dommen imidlertid til dødsstraf hvilken blev fuldbyrdet! Den anden mulighed er, at han kunne være tilknyttet den polske efterretningstjeneste. Den opererede aktivt i Thy i foråret 1942, hvor man holdt øje med befæstningsbyggeriet i bl.a. Hansted. Det ville forklare hans tilstedeværelse ved vestkysten og i Thisted. En notits i kriminalpolitiets arkiver angiver Günther Reimeres fødested til at være i byen Schwedt ved Oder-Neisse, floden som i dag danner grænse mellem Tyskland og Polen. Var han polsk agent, vil det måske også forklare, hvorfor sagen ikke overgik direkte til statsadvokat Kjalke, men straks blev overtaget af politikommisær Odmar. Hans næstkommanderende, Aage Grunnet, havde nemlig forbindelse til den polske eksilregering i London samt dennes efterretningstjeneste i Danmark. Det at agenten var både tysk- og engelsksproget ville også passe herpå. Den sidste mulighed er på én gang den mest fantastiske og mest sandsynlige, nemlig at manden rent faktisk var søn af lord Beaverbrook, og derved farbror til den nuværende lord Beaverbrook i London. Det, at manden selv hævdede, at være lord Beaverbrooks søn, kan efter min vurdering kun skyldes én af to muligheder: enten må det være udtryk for et udslag af momentan sindsforvirring, eller også er det sandt. Måske han derved ville give sin familie en mulighed for at finde frem til, hvor han endte sine dage? En granskning af lord Beaverbrooks liv og levned har ikke kunnet dementere dette udsagn, snarere tværtimod! For det første kunne han være en tysk desertør. Hans flydende tysk, og det mere mangelfulde engelsk, kunne tyde på dette. Samtidigt kunne én af hans officersidentiteter, f.eks. oberleutnant Günther Reimere, være den rigtige. Via den tyske løjtnant Peter von Ved siden af de engelske faldskærmsfolk fra Special Operations Executive (SOE), som alle, der kender lidt til besættelsestidens historie, har læst om, opererede også agenter fra den britiske efterretningstjeneste Secret Intelligence Service (SIS) i Danmark. Kort efter

4 besættelsen af Danmark i april 1940, havde den tyske efterretningstjeneste udarbejdet en liste med 15 navne på SIS-agenter i april De 12 blev anholdt, yderligere 2 forlod Danmark med det såkaldte diplomattog - den sidste blev aldrig identificeret! De få agenter, der var tilbage holdt lav profil, efter at forbindelsen til England var blevet afbrudt. I 1941 dukkede SOE-agenter for første gang op i Danmark, og SIS-nettet blev søgt genetableret. De to organisationer blev holdt skarp adskilt og fungerede side om side men uafhængigt af hinanden. Flyverløjtnant Thomas Sneum fløj fra Danmark til England den 21. juni 1941 og returnerede som agent for SIS i september samme år. Hans opgave var at undersøge og kortlægge tyske militære anlæg, samt udbygge og styrke SIS-agentnettet. Sneum og hans radiotelegrafist kom uopdaget til Danmark, og det var først efter en dramatisk hændelse den 6. marts 1942, at den tyske efterretningstjeneste kom på sporet af ham og hans hemmelige organisation. I slutningen af marts blev det danske politi opfordret til at gøre noget alvorligt ved efterforskningen af SIS s organisation. Sneum fik et tip herom og han forlod derfor Danmark den 26. marts ved at gå over isen til Sverige. Det engelske efterretningsnet var altså truet, og agenterne søgte enten skjul eller forsøgte at nå tilbage til England. En af dem forsøgte måske at undslippe via Vorupør? For en agent i Aalborg ville det være oplagt at søge væk. Dels var denne del af Jylland spærrezone for udlændinge og med tvungen legitimationspligt, og dels blev risikoen for opdagelse øget i foråret Britiske command-raids ved Måløy i Norge den 27. december 1941 og i St. Nazaire den 28. marts 1942 var den direkte anledning til, at den øverste tyske militære ledelse i Danmark afholdt et møde i Aalborg den 31. marts Den tyske marines øverstbefalende, admiral Mewis, det tyske luftvåbens chef, general Ritter von Schleich, generalmajor Brabender fra divisionshovedkvarteret i Silkeborg og flere andre prominente personer deltog i et krigsspil, der skulle analysere, hvordan man i Jylland ville kunne imødegå et lignende kommandoraid. I slutningen af marts må sikkerhedsforanstaltningerne i, og omkring, Aalborg således være blevet skærpet. Et tilsvarende krigsspil blev afholdt den 27. april 1942, mellem den øverste, tyske militære ledelse af luftforsvaret, bl.a. chefen for hele Nordvesttyskland, Danmark og Norge, general Wolff. Under forberedelserne til dette møde, må der igen være blevet indført skærpet sikkerhedskontrol, hvilket måske var årsagen til, at Günther Reimere flygtede fra sit tjenestested den 24. april?! Men var Günther Reimere i virkeligheden den engelske aviskonge og forsyningsminister lord Beaverbrooks søn? Som nævnt skrev han navnet Beaverbrook da hotelejeren bad om hans navn. Lord Beaverbrook, der inden han blev adlet hed Aitken, havde to sønner: John William Max Aitken og Peter Rudyard Aitken. John, der var født 1910, gjorde i slutningen af 1930 erne tjeneste i Royal Air Force Volunteer Reserve, og trådte ved krigsudbruddet ind i RAF. Han blev dekoreret flere gange, bl.a. for hans togter med våbenforsyninger til modstandsbevægelserne i Europa, herunder også i Danmark. Johns karriere er veldokumenteret og fyldigt beskrevet i diverse bøger, herunder biografier, om lord Beaverbrook og hans finansimperium. Peter derimod er der næsten ingen oplysninger om. Han blev født 1912 og havde den kendte forfatter Rudyard Kipling som gudfar. Som broderen gjorde han militærtjeneste før krigen, idet han blev uddannet i Royal Navy Volunteer Reserve. Om Peter på samme måde gik ind i Royal Navy ved krigens udbrud, ved jeg ikke, men Peter har sandsynligvis stiftet bekendtskab med vandflyvere under sin tid i Royal Navy Volunteer Reserve, måske endda som pilot? I en kilde nævnes det imidlertid, at Peter gjorde tjeneste i hæren under krigen! Mens der er en hel del fotos af John sammen med hans far, specielt fra 1945, hvor John sidder i sin flyveruniform, findes der kun et enkelt foto af Peter. Det er et familiefoto taget under en badeferie i 1925, da Peter var 13 år! Der findes altså intet billede af ham i uniform, hverken før, under eller efter krigen. Ovennævnte fakta om Peter er hvad det er muligt at uddrage af det tilgængelige materiale, bortset fra en oplysning om, at han døde i 1947 under lystsejlads i svensk farvand! Men en henvendelse til svenske myndigheder har været resultatløs - man kan ikke verificere oplysningen. I det skriftlige materiale står der intet om de nærmere omstændigheder ved hans død, og min konklusion er indtil videre, at man forsøger at dække over et eller andet. Af den engelske historiker A.J.P. Taylors autoriserede biografi om Beaverbrooks liv fremgår det, at der i familien var visse ting der ikke burde offentligt frem, hvilket Taylor så har udeladt. Umiddelbart før lord Beaverbrook døde, fik han John til at bære en kasse med hemmelige papirer ud i haven, og der sørge for at alt blev brændt. Den gamle lord havde mange hemmeligheder. Han var selv dybt involveret i efterretningsarbejde, og var bl.a. en af de første, der forhørte Rudolf Hess efter dennes landing i Skotland En hel del af de journalister, der var ansat ved hans tre store aviser, fungerede som agenter for SIS rundt omkring i Europa - også i Danmark! Da en del af mit materiale er nogle fotografier af Günther Reimeres lig, taget af Thisted Politi, bad jeg Johns søn, den nuværende lord Beaverbrook, om oplysninger om, og helst et foto af, hans onkel Peter. I sit svar, et brev på 7 linier, skrev lorden kort og godt: Peter var en hemmelighedsfuld mand, som jeg desværre ikke har kendt! Hverken mere eller mindre! Min konkusion er altså indtil videre, at Günther Reimere i virkeligheden var Peter Rudyard Aitken: Han var 30 år i 1942, præcis som Günther Reimere! Peter kendte til vandflyvere, præcis en sådan enhed som Günther Reimere gjorde tjeneste ved! Måske Peter i virkeligheden gjorde tjeneste i hærens M16, den militære efterretningstjeneste, også kendt under betegnelsen - SIS? Peters mystiske død i 1947, under sejlads i svensk farvand, har det foreløbigt ikke været muligt at få verificeret! Günther Reimere hævdede selv at være en Beaverbrook! Hvorfor? Måske han ville sikre sig, at familien engang ville få mulighed for at få besked om hvor han mødte sin skæbne? Eller kan der være en anden forklaring? Den videre efterforskning i sagen vil måske en dag give svaret!

5 TAK TIL Erhard Arndt, tidl. tysk soldat i Thy. Egon Havbo Bertelsen, journalist, Beryl Durham, researcher i England. Felicity Dwyer, Daily Express i London. Wagner Fonseca, fhv. kordegn v. Thisted Kirke. Hanne Bech Hansen, politimester, chef for Politiets Efterretningstjeneste. Else Jensen, kasserer, kirkegårdskontoret i Thisted. Mogens Lund, Thisted politi. Marianne Reimer, Rigsarkivet. Erik Siersbæk, Thisted politi. M. F. Svejgaard, oberstløjtnant. Svend Thorup, borgmester i Thisted Kommune. UTRYKTE KILDER Kriegstagebuch der Seenotbezirkstelle Aalborg, Kriegstagebuch des Kommandanten im abschnitt Nordjütland. 31/3 og 27/ Kriegstagebuch Marinebefehlshabers Dänemark. 1/ Politirapport journal nr. 481/42, kriminalpolitiet i Thisted. TRYKTE KILDER Thisted Amts Tidende Thisted Amtsavis BØGER Beaverbrook, Lord. Don t trust to luck. London Bilag til beretning til Folketinget afgivet af den af tinget under 8. jan nedsatte kommision i henhold til grundlovens 45. VII, aktstykker bd.l-3. København 1950 Christiansen, Arthur Headlines all my life. London Driberg, Tom Beaverbrook - A study in power and frustration. Hæstrup, Jørgen Kontakt med England 5. oplag, Odense Rosen, Wilhelm von (red.) Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse. II, 2. bind, Rigsarkivet Stevnsborg, Henrik Politiet Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed. Kbh Taylor, A. J. P. Beaverbrook. London Wood, Alan The true history of lord Beaverbrook. London (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, side ).

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Elvira Madigan. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen:

Elvira Madigan. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen: OPGAVER TIL Elvira Madigan NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på forsiden af bogen: 1. Hvornår tror du, de to personer levede? 2. Hvad for et forhold,

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3.

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1. Mombasa 3 Kapitel 2. Ørkenens fare 3 Kapitel 3. Mordet 4 Kapitel 4. Fri 4 Kapitel 5. Bjerghulen 4 Afsnit 1 4 Afsnit

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller 1. OVERSIGT: Politiets roller 2. FOTO+TEKST: Under Jorden Titel: Under Jorden fra bogen Jul i Sorø - årgang 37 Hvor er stammer kilden fra?: citat fra Jul i Sorø - årgang 37 3. FOTO+TEKST: I Frøslev-lejren

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde!

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION 5 th of March 2012 I forbindelse med det russiske præsidentvalg d. 04-03-2012 har SILBA udført en begrænset valgobservation i Skt. Petersborg. Procedure Valgobservatørerne

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Moses bar det fine ur i en brun æske. Hans far havde repareret uret, og hans mor havde pakket det ind. Nu skulle han gå alene gennem byen for at

Moses bar det fine ur i en brun æske. Hans far havde repareret uret, og hans mor havde pakket det ind. Nu skulle han gå alene gennem byen for at 1 Moses bar det fine ur i en brun æske. Hans far havde repareret uret, og hans mor havde pakket det ind. Nu skulle han gå alene gennem byen for at aflevere uret og modtage pengene. Man vidste aldrig, hvad

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han

Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han 1 Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han selv havde taget beslutningen. Nu skulle det være.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland

Politihistorisk Selskab for Nordjylland Politihistorisk Selskab for Nordjylland 1 I N F O oktober 2008 3. årgang. nr. 8 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere