Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber"

Transkript

1 Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber Vorupør Badehotel (Afholdshotel) ca Thy var et militært brændpunkt under Anden Verdenskrig Adskillige efterretningstjenester havde - uafhængigt af hinanden - agenter placeret på egnen. Hvem var den Günther Reimere, der i maj 1942 blev arresteret af kriminalbetjente fra Thisted? Man var så småt ved at gå i gang med at lave aftensmad rundt om i husene i Vorupør. Der var krig i verden, og i Danmark havde tyskerne nu beskyttet os i to år. På afholdshotellet hang en kalender, der viste, at det var lørdag den 2. maj Uret havde netop slået fem slag, da den fremmede trådte ind af døren. Han var ca. 30 år og iklædt et gråbrunligt jakkesæt under en lysegrå sommeroverfrakke. Den lysegrå filthat var trukket godt ned over den høje pande. Hotelejeren Anton Flensted Nielsen modtog ham ved skranken. Manden sagde nogle få ord på tysk, så hotelejeren måtte hente sin 14-årige datter Gerda til hjælp. Hun oversatte efter bedste evne de tyske brokker, hun genkendte. I enkelte tilfælde slog manden over i engelsk, for på den måde at gøre sig forståelig overfor pigen. Han ønskede at overnatte på hotellet, men først ville han gerne bestille noget at spise. Hele hans optræden var høflig og dannet. Han fik derfor uden videre anvist et værelse på 1. sal, og lidt senere var der mad på bordet. Manden spiste sin mad og fik dertil drukket et par lyse øl. Men der var et problem. Han fortalte Flensted Nielsen, at han desværre ikke havde nogen legitimation, men at han sagtens kunne betale. Det skulle senere vise sig, at han i sin tegnebog rent faktisk havde den nette sum af 487 norske kr., 61 danske kr. og 13 tyske reichsmark samt norske og danske rationeringsmærker. Men hotelejeren gav straks manden besked om, at han ikke kunne lade ham overnatte uden forevisning af legitimation. Trods pigens ihærdige anstrengelser med at oversætte, forstod den fremmede tilsyneladende ikke, hvad der blev sagt. Han blev roligt siddende. Langsomt gled hans højre hånd ned i frakkelommen, hvor han straks følte skæftet på sin trofaste følgesvend - en tysk pistol af mærket Mauser kaliber 7,65 mm. Flensted Nielsen turde ikke have manden boende uden at underrette politiet. Siden den dag, tyskerne havde besat landet, var der én del luskede personer rundt omkring. Godt nok virkede den fremmede meget rolig og fattet, og slet ikke som typen på en, der var på kant med myndighederne. Men man vidste jo aldrig. Der var nu gået et par timer siden den fremmede ankom, og noget måtte der gøres. De to prøvede fortsat at gøre sig forståelig overfor hinanden. Uddeleren fra den lokale brugsforening dukkede op, og de tre satte sig nu ind i en af Flensted Nielsens private stuer. Hotelejeren fik mere og mere det indtryk, at den fremmede i virkeligheden var englænder, hvilket brugsuddeler Eriksen også efterhånden blev overbevist om. F.eks. slog manden af og til over i engelsk, når det tyske ikke blev forstået. Da Flensted Nielsen på et tidspunkt bad den fremmede om at skrive sit navn, skrev han på et stykke papir det engelske adelsnavn Beaverbrook. Både Flensted Nielsen og Eriksen var nu overbevist om, at manden måtte være en hemmelig engelsk agent. Situationen var pludselig langt mere alvorlig end de begge havde troet. Klokken var nu blevet og om en times tid indtrådte mørklægningstiden. Hotelejeren bad sin hustru ringe til landbetjenten og orientere ham om den prekære situation. Hun gik ind ved siden af for at ringe, og datteren fulgte med. Imens blev de tre mænd siddende ved bordet. Et kvarter senere dukkede landbetjent Grønkjær op hos kriminalpolitiet i Thisted. Kriminalassistent A. Sørensen blev orienteret om telefonbeskeden fra Vorupør: at en mistænkelig person, formodentlig englænder, havde indfundet sig på Vorupør Afholdshotel for at overnatte, men at man der havde nægtet ham logi, da manden ikke var i besiddelse af legitimation. At manden muligvis var englænder kunne få alvorlige konsekvenser her i Thy. Det vrimlede efterhånden med tyske tropper, der var stationeret i støttepunkter langs vestkysten. Kriminalassistent Sørensen tog derfor straks afsted fra

2 Thisted sammen med politifuldmægtig Preben Gad og landbetjent Grønkjær. De tre politifolk indfandt sig på Afholdshotellet ved tiden. I en privat stue mødte de Flensted Nielsen, hans hustru, brugsuddeleren og den fremmede. Politifuldmægtigen spurgte på tysk manden om, hvor han kom fra, og bad ham identificere sig. På flydende tysk svarede den fremmede, der var meget imødekommendende og afslappet, at han kom fra Thisted, hvor han havde et værelse ved havnen, og at hans legitimation lå på dette værelse. Han var kommet gående til Vorupør samme dag. Forespurgt om hans navn svarede han Beaverbrook. Politifuldmægtig Gad bad derpå den fremmede om at følge med til Thisted, for at vise hvor han boede og få bekræftet hans identitet. Manden indvilgede straks i dette, betalte for mad og drikke med en tikroneseddel og fik fem kroner tilbage. Han sagde farvel og gav hånd til hotelejeren, hans kone og brugsuddeleren. Derefter begyndte de tre betjente og manden at gå mod døren. Landbetjent Grønkjær og kriminalassistent Sørensen gik forrest, dernæst kom den fremmede, og bag ham gik politifuldmægtigen. De to forreste havde nået fordøren, da den fremmede pludselig mumlede noget om, at han skulle hente en bog på hotelværelset. Han trådte derefter et skridt tilbage, og gik skyndsomt op ad trappen til l. sal. Politifuldmægtigen prøvede i forbifarten at holde ham tilbage, men fik ikke ordentlig fat i mandens frakkeærme. Den fremmede skyndte sig hen ad gangen, mens de tre politifolk blev stående neden for trappen. De hørte, at manden gik ind på det anviste værelse og smækkede døren - få sekunder efter lød der et højt smæld fra en pistol! Politifolkene sprang op ad trappen, hen ad gangen og nåede hurtigt frem til døren og åbnede den. På gulvet foran dem lå den fremmede på ryggen. Blodet flød ud af et lille hul i højre tinding, og pistolen lå rygende i hans højre hånd. Vorupør Badehotel (Afholdshotel) ca Han var dødeligt såret, og doktor Brandt fra Hundborg blev straks tilkaldt. Dernæst blev der ringet efter en ambulance fra Thisted. Lægen var hurtigt fremme, og lagde en forbinding om den såredes hoved, og få minutter efter ankom ambulancen. I fuld fart gik turen til Thisted Amtssygehus, hvor den hårdt sårede mand straks kom på operationsbordet. Men trods en ihærdig indsats fra den tilkaldte overlæge, stod den fremmedes liv ikke til at redde. Han døde 20 minutter efter ankomsten til sygehuset. Liget blev lagt på sygehusets veranda natten over, indtil det den næste dag kunne overflyttes til ligkapellet. Politimesteren i Thisted blev henimod midnat underrettet om aftenens dramatiske hændelse. Da man ikke havde fået fastslået mandens identitet, og der derfor stadigvæk var tvivl om, hvorvidt han var af engelsk eller tysk nationalitet, valgte politimesteren straks at underrette Statsadvokaten for særlige anliggender i København om det skete. Telefonforbindelsen til hovedstaden var imidlertid afbrudt p.g.a. luftalarm, så politimesteren måtte i stedet ringe til Sikkerhedspolitiet i Aalborg, og anmode dem om at lade meddelelsen gå videre til København derfra pr. fjernskriver. Lidt senere ringede politiet i Aalborg tilbage til Thisted Politi, og meddelte, at beskeden nu var modtaget i København, og at man samtidigt havde underrettet de tyske militærmyndigheder i Aarhus om sagen. Næste formiddag, søndag den 3. maj 1942, ankom en tysk officer, løjtnant Peter von Hoerscelmann, fra Aalborg. Han bad om at få forevist liget af den mystiske person. Da han så manden, kunne han straks fastslå, at det drejede sig om den person, som hidtil havde gjort tjeneste som hhv. oberleutnant Günther Reimere og leutnant Wolf Weitner. Manden, der altså indtil videre havde to identiteter, havde forladt sit militære kvarter i Aalborg den 24. april, og var derfor blevet efterlyst af Sikkerhedspolitiet. Andet og mere kunne han ikke oplyse. I mandens lommer havde politiet fundet: tegnebogen med de relativt mange penge i norsk, dansk og tysk valuta, rationeringsmærker, en lommekniv, et etui med bestik, tre lommetørklæder og et generalstabskort over Nordjylland. Manden havde endvidere et armbåndsur og altså en tysk pistol. Han var velsoigneret, glatbarberet, og havde hele tiden optrådt meget dannet, rolig og velafbalanceret. Fra Statsadvokatens Afdeling for særlige anliggender ringede chefen for den særlige politiafdeling AS politikommisær Odmar. Han havde bedt om at blive orienteret om resultatet af konfrontationen, og anmodede nu kriminalpolitiet i Thisted om at overdrage sagen til Sikkerhedspolitiet i Aalborg, hvor man ville foretage sig det videre fornødne. Samtidigt blev det oplyst, at det tyske Abwehrnebenstelle (efterretningstjenesten) i Aarhus var blevet underrettet. Liget blev liggende i sygehusets ligkapel i de næste dage. Efter at der var gået en lille uges tid, måtte Thisteds borgmester anmode de tyske myndigheder, om at få manden begravet snarest. I modsat fald ville Thisted Kommune sørge for at få det gjort. Tidligt om morgenen den 8. maj blev den ukendte fremmede endelig begravet på Vestre Kirkegård. Intet kors, intet navneskilt, men kun den bløde, opgravede muld og de højere liggende græstørv, viste hvor graven var. I kirkebogen for Thisted Kirke blev der blot noteret følgende: ukendt mandsperson - intet oplyst værnemagten. Nogle opmærksomme og behjertede Thistedborgere plantede på eget initiativ en lille buksbom omkring den ukendtes gravsted. Derfor var det muligt at stedfæste graven, da en tysk gravkommision i 1967 kom til Thisted for at sætte små navneskilte på de tyske grave på Vestre Kirkegård. Der var ialt 53 tyske grave, hvoraf de 13 var soldater og resten flygtninge. På ét af skiltene i den lange række stod der Günther Reimere, men nedenunder stod der (Wolf Weltner)! Kirkegårdsinspektøren fik et

3 telefonisk tip om, at skiltet ikke skulle stå i samme række som de øvrige, men derimod placeres i det buksbomomkransede stykke. Skiltet blev flyttet, og da man nogle måneder senere flyttede de fleste af de tyske grave til en stor tysk kirkegård ved Grove kirke, kunne man konstatere, at liget under skiltet ganske rigtigt havde et skudhul i højre tinding. Men hvem var manden? Var han en tysk desertør? Var han medlem af den polske efterretningstjeneste? Var han søn af den engelske forsyningsminister lord Beoverbrook? Eller..? Ovenstående dramatiske beretning kunne være taget ud af en spændingsroman, men er i virkeligheden en veldokumenteret beskrivelse af et drama, som rent faktisk fandt sted her i Thy for 50 år siden. Journalist Egon Havbo Bertelsen, Thisted sendte mig for fem år siden nogle fotos af de tyske grave på Vestre På skiltet står der: Günther Reimere (Wolf Weltner). Men skiltet stod forkert placeret i første omgang. Bag de tre kors ses den ukendte mands grav, omkrandset af en lille buksbomhæk, der blev plantet af gode Thistedborgere. Kirkegård, samt en kortfattet beretning om dramaet, baseret på de oplysninger, som han havde indsamlet. Der var på det tidspunkt en hel del huller i beretningen, og jeg må indrømme, at hele historien på det tidspunkt forekom mig noget fantastisk. Jeg kunne ikke umiddelbart finde yderligere materiale, og sagen blev, p.g.a. arbejdspres med et andet forskningsprojekt, henlagt på ubestemt tid. I 1990 fik jeg tid til at undersøge sagen lidt nærmere. Jeg ringede og skrev til bl.a. Thisted Politi, Politiets Efterretningstjeneste og præsterne ved de tyske kirkegårde i Oksbøl og Grove. Det gav en hel del oplysninger, som på visse punkter bekræftede den dramatiske historie, men samtidigt gav de anledning til endnu flere spørgsmål end de besvarede. Hvorfor vidste de tyske militære myndigheder tilsyneladende ikke, hvem manden var? Hvorfor, og hvordan, havde han optrådt under to falske navne? Hvorfor var han i Vorupør den 2. maj 1942? Var han i virkeligheden engelsk agent? Hvorfor hævdede han noget så utroligt, som at han var søn af den engelske forsyningsminister lord Beaverbrook? Under et par studierejs er til det engelske rigsarkiv Public Record Office i juni og juli 1991, fandt jeg endnu et par brikker til mysteriets opklaring. Idag er der således tre, plausible forklaringsmuligheder: Hoerscelmanns feltpostnummer, fandt jeg frem til den militære enhed som han, og derfor formodentlig også den mystiske person, tilhørte, nemlig: Kystflyvereskadrille 1 fra Kystflyvergruppe 706, der var stationeret på søflyvepladsen i Aalborg, den såkaldte Aalborg See. Søflyvepladsen i Thisted, Seefliegerhorst Thisted, var en satellitflyveplads underlagt Aalborg See, og vandflyvere foretog næsten dagligt flyvninger frem og tilbage imellem de to stationer. Desertøren vil i givet fald have kendt til Thisted fra disse flyveture. Var han desertør, ville han efter en arrestation kunne se frem til en lang fængselsstraf eller overførsel til et såkaldt straffekompagni. Dette var den fremgangsmåde, som den tyske værnemagt havde oplyst overfor de danske myndigheder. At begå selvmord synes på denne Her er den rigtige grav, og navneskiltet er sat på plads men der er stadig to navne! baggrund at være en lige lovlig drastisk udvej. Et lokalt tilfælde kunne dog have skræmt ham. En marineartillerist fra Hanstholm blev 15. juli 1941 idømt 15 års tugthus for desertering. Knap to måneder senere, den 8. september, ændredes dommen imidlertid til dødsstraf hvilken blev fuldbyrdet! Den anden mulighed er, at han kunne være tilknyttet den polske efterretningstjeneste. Den opererede aktivt i Thy i foråret 1942, hvor man holdt øje med befæstningsbyggeriet i bl.a. Hansted. Det ville forklare hans tilstedeværelse ved vestkysten og i Thisted. En notits i kriminalpolitiets arkiver angiver Günther Reimeres fødested til at være i byen Schwedt ved Oder-Neisse, floden som i dag danner grænse mellem Tyskland og Polen. Var han polsk agent, vil det måske også forklare, hvorfor sagen ikke overgik direkte til statsadvokat Kjalke, men straks blev overtaget af politikommisær Odmar. Hans næstkommanderende, Aage Grunnet, havde nemlig forbindelse til den polske eksilregering i London samt dennes efterretningstjeneste i Danmark. Det at agenten var både tysk- og engelsksproget ville også passe herpå. Den sidste mulighed er på én gang den mest fantastiske og mest sandsynlige, nemlig at manden rent faktisk var søn af lord Beaverbrook, og derved farbror til den nuværende lord Beaverbrook i London. Det, at manden selv hævdede, at være lord Beaverbrooks søn, kan efter min vurdering kun skyldes én af to muligheder: enten må det være udtryk for et udslag af momentan sindsforvirring, eller også er det sandt. Måske han derved ville give sin familie en mulighed for at finde frem til, hvor han endte sine dage? En granskning af lord Beaverbrooks liv og levned har ikke kunnet dementere dette udsagn, snarere tværtimod! For det første kunne han være en tysk desertør. Hans flydende tysk, og det mere mangelfulde engelsk, kunne tyde på dette. Samtidigt kunne én af hans officersidentiteter, f.eks. oberleutnant Günther Reimere, være den rigtige. Via den tyske løjtnant Peter von Ved siden af de engelske faldskærmsfolk fra Special Operations Executive (SOE), som alle, der kender lidt til besættelsestidens historie, har læst om, opererede også agenter fra den britiske efterretningstjeneste Secret Intelligence Service (SIS) i Danmark. Kort efter

4 besættelsen af Danmark i april 1940, havde den tyske efterretningstjeneste udarbejdet en liste med 15 navne på SIS-agenter i april De 12 blev anholdt, yderligere 2 forlod Danmark med det såkaldte diplomattog - den sidste blev aldrig identificeret! De få agenter, der var tilbage holdt lav profil, efter at forbindelsen til England var blevet afbrudt. I 1941 dukkede SOE-agenter for første gang op i Danmark, og SIS-nettet blev søgt genetableret. De to organisationer blev holdt skarp adskilt og fungerede side om side men uafhængigt af hinanden. Flyverløjtnant Thomas Sneum fløj fra Danmark til England den 21. juni 1941 og returnerede som agent for SIS i september samme år. Hans opgave var at undersøge og kortlægge tyske militære anlæg, samt udbygge og styrke SIS-agentnettet. Sneum og hans radiotelegrafist kom uopdaget til Danmark, og det var først efter en dramatisk hændelse den 6. marts 1942, at den tyske efterretningstjeneste kom på sporet af ham og hans hemmelige organisation. I slutningen af marts blev det danske politi opfordret til at gøre noget alvorligt ved efterforskningen af SIS s organisation. Sneum fik et tip herom og han forlod derfor Danmark den 26. marts ved at gå over isen til Sverige. Det engelske efterretningsnet var altså truet, og agenterne søgte enten skjul eller forsøgte at nå tilbage til England. En af dem forsøgte måske at undslippe via Vorupør? For en agent i Aalborg ville det være oplagt at søge væk. Dels var denne del af Jylland spærrezone for udlændinge og med tvungen legitimationspligt, og dels blev risikoen for opdagelse øget i foråret Britiske command-raids ved Måløy i Norge den 27. december 1941 og i St. Nazaire den 28. marts 1942 var den direkte anledning til, at den øverste tyske militære ledelse i Danmark afholdt et møde i Aalborg den 31. marts Den tyske marines øverstbefalende, admiral Mewis, det tyske luftvåbens chef, general Ritter von Schleich, generalmajor Brabender fra divisionshovedkvarteret i Silkeborg og flere andre prominente personer deltog i et krigsspil, der skulle analysere, hvordan man i Jylland ville kunne imødegå et lignende kommandoraid. I slutningen af marts må sikkerhedsforanstaltningerne i, og omkring, Aalborg således være blevet skærpet. Et tilsvarende krigsspil blev afholdt den 27. april 1942, mellem den øverste, tyske militære ledelse af luftforsvaret, bl.a. chefen for hele Nordvesttyskland, Danmark og Norge, general Wolff. Under forberedelserne til dette møde, må der igen være blevet indført skærpet sikkerhedskontrol, hvilket måske var årsagen til, at Günther Reimere flygtede fra sit tjenestested den 24. april?! Men var Günther Reimere i virkeligheden den engelske aviskonge og forsyningsminister lord Beaverbrooks søn? Som nævnt skrev han navnet Beaverbrook da hotelejeren bad om hans navn. Lord Beaverbrook, der inden han blev adlet hed Aitken, havde to sønner: John William Max Aitken og Peter Rudyard Aitken. John, der var født 1910, gjorde i slutningen af 1930 erne tjeneste i Royal Air Force Volunteer Reserve, og trådte ved krigsudbruddet ind i RAF. Han blev dekoreret flere gange, bl.a. for hans togter med våbenforsyninger til modstandsbevægelserne i Europa, herunder også i Danmark. Johns karriere er veldokumenteret og fyldigt beskrevet i diverse bøger, herunder biografier, om lord Beaverbrook og hans finansimperium. Peter derimod er der næsten ingen oplysninger om. Han blev født 1912 og havde den kendte forfatter Rudyard Kipling som gudfar. Som broderen gjorde han militærtjeneste før krigen, idet han blev uddannet i Royal Navy Volunteer Reserve. Om Peter på samme måde gik ind i Royal Navy ved krigens udbrud, ved jeg ikke, men Peter har sandsynligvis stiftet bekendtskab med vandflyvere under sin tid i Royal Navy Volunteer Reserve, måske endda som pilot? I en kilde nævnes det imidlertid, at Peter gjorde tjeneste i hæren under krigen! Mens der er en hel del fotos af John sammen med hans far, specielt fra 1945, hvor John sidder i sin flyveruniform, findes der kun et enkelt foto af Peter. Det er et familiefoto taget under en badeferie i 1925, da Peter var 13 år! Der findes altså intet billede af ham i uniform, hverken før, under eller efter krigen. Ovennævnte fakta om Peter er hvad det er muligt at uddrage af det tilgængelige materiale, bortset fra en oplysning om, at han døde i 1947 under lystsejlads i svensk farvand! Men en henvendelse til svenske myndigheder har været resultatløs - man kan ikke verificere oplysningen. I det skriftlige materiale står der intet om de nærmere omstændigheder ved hans død, og min konklusion er indtil videre, at man forsøger at dække over et eller andet. Af den engelske historiker A.J.P. Taylors autoriserede biografi om Beaverbrooks liv fremgår det, at der i familien var visse ting der ikke burde offentligt frem, hvilket Taylor så har udeladt. Umiddelbart før lord Beaverbrook døde, fik han John til at bære en kasse med hemmelige papirer ud i haven, og der sørge for at alt blev brændt. Den gamle lord havde mange hemmeligheder. Han var selv dybt involveret i efterretningsarbejde, og var bl.a. en af de første, der forhørte Rudolf Hess efter dennes landing i Skotland En hel del af de journalister, der var ansat ved hans tre store aviser, fungerede som agenter for SIS rundt omkring i Europa - også i Danmark! Da en del af mit materiale er nogle fotografier af Günther Reimeres lig, taget af Thisted Politi, bad jeg Johns søn, den nuværende lord Beaverbrook, om oplysninger om, og helst et foto af, hans onkel Peter. I sit svar, et brev på 7 linier, skrev lorden kort og godt: Peter var en hemmelighedsfuld mand, som jeg desværre ikke har kendt! Hverken mere eller mindre! Min konkusion er altså indtil videre, at Günther Reimere i virkeligheden var Peter Rudyard Aitken: Han var 30 år i 1942, præcis som Günther Reimere! Peter kendte til vandflyvere, præcis en sådan enhed som Günther Reimere gjorde tjeneste ved! Måske Peter i virkeligheden gjorde tjeneste i hærens M16, den militære efterretningstjeneste, også kendt under betegnelsen - SIS? Peters mystiske død i 1947, under sejlads i svensk farvand, har det foreløbigt ikke været muligt at få verificeret! Günther Reimere hævdede selv at være en Beaverbrook! Hvorfor? Måske han ville sikre sig, at familien engang ville få mulighed for at få besked om hvor han mødte sin skæbne? Eller kan der være en anden forklaring? Den videre efterforskning i sagen vil måske en dag give svaret!

5 TAK TIL Erhard Arndt, tidl. tysk soldat i Thy. Egon Havbo Bertelsen, journalist, Beryl Durham, researcher i England. Felicity Dwyer, Daily Express i London. Wagner Fonseca, fhv. kordegn v. Thisted Kirke. Hanne Bech Hansen, politimester, chef for Politiets Efterretningstjeneste. Else Jensen, kasserer, kirkegårdskontoret i Thisted. Mogens Lund, Thisted politi. Marianne Reimer, Rigsarkivet. Erik Siersbæk, Thisted politi. M. F. Svejgaard, oberstløjtnant. Svend Thorup, borgmester i Thisted Kommune. UTRYKTE KILDER Kriegstagebuch der Seenotbezirkstelle Aalborg, Kriegstagebuch des Kommandanten im abschnitt Nordjütland. 31/3 og 27/ Kriegstagebuch Marinebefehlshabers Dänemark. 1/ Politirapport journal nr. 481/42, kriminalpolitiet i Thisted. TRYKTE KILDER Thisted Amts Tidende Thisted Amtsavis BØGER Beaverbrook, Lord. Don t trust to luck. London Bilag til beretning til Folketinget afgivet af den af tinget under 8. jan nedsatte kommision i henhold til grundlovens 45. VII, aktstykker bd.l-3. København 1950 Christiansen, Arthur Headlines all my life. London Driberg, Tom Beaverbrook - A study in power and frustration. Hæstrup, Jørgen Kontakt med England 5. oplag, Odense Rosen, Wilhelm von (red.) Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse. II, 2. bind, Rigsarkivet Stevnsborg, Henrik Politiet Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed. Kbh Taylor, A. J. P. Beaverbrook. London Wood, Alan The true history of lord Beaverbrook. London (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, side ).

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Danmark BPS, IT Solutions Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Nyhedsmail nr. 23 Onsdag den 17. Juli 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer på e-mail Efter sommerferien

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0272 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MMS-H (3 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Sun Tours A/S Sun Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Mange fodboldfans har de seneste dage glædet sig over endnu et derby med billige billetpriser og fraværet af restriktioner. Det viste sig dog, at Brøndbys

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Kapitel 2. 1. december De er anholdt

Kapitel 2. 1. december De er anholdt Kapitel 2. 1. december De er anholdt Et sted i København I er anholdt. Selvom man har set og hørt denne sætning masser af gange i fjernsynet, så var det en chokerede og ganske rædselsfuld bemærkning sådan

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere