Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber"

Transkript

1 Krigsdrama i Thy 1942 Frank Weber Vorupør Badehotel (Afholdshotel) ca Thy var et militært brændpunkt under Anden Verdenskrig Adskillige efterretningstjenester havde - uafhængigt af hinanden - agenter placeret på egnen. Hvem var den Günther Reimere, der i maj 1942 blev arresteret af kriminalbetjente fra Thisted? Man var så småt ved at gå i gang med at lave aftensmad rundt om i husene i Vorupør. Der var krig i verden, og i Danmark havde tyskerne nu beskyttet os i to år. På afholdshotellet hang en kalender, der viste, at det var lørdag den 2. maj Uret havde netop slået fem slag, da den fremmede trådte ind af døren. Han var ca. 30 år og iklædt et gråbrunligt jakkesæt under en lysegrå sommeroverfrakke. Den lysegrå filthat var trukket godt ned over den høje pande. Hotelejeren Anton Flensted Nielsen modtog ham ved skranken. Manden sagde nogle få ord på tysk, så hotelejeren måtte hente sin 14-årige datter Gerda til hjælp. Hun oversatte efter bedste evne de tyske brokker, hun genkendte. I enkelte tilfælde slog manden over i engelsk, for på den måde at gøre sig forståelig overfor pigen. Han ønskede at overnatte på hotellet, men først ville han gerne bestille noget at spise. Hele hans optræden var høflig og dannet. Han fik derfor uden videre anvist et værelse på 1. sal, og lidt senere var der mad på bordet. Manden spiste sin mad og fik dertil drukket et par lyse øl. Men der var et problem. Han fortalte Flensted Nielsen, at han desværre ikke havde nogen legitimation, men at han sagtens kunne betale. Det skulle senere vise sig, at han i sin tegnebog rent faktisk havde den nette sum af 487 norske kr., 61 danske kr. og 13 tyske reichsmark samt norske og danske rationeringsmærker. Men hotelejeren gav straks manden besked om, at han ikke kunne lade ham overnatte uden forevisning af legitimation. Trods pigens ihærdige anstrengelser med at oversætte, forstod den fremmede tilsyneladende ikke, hvad der blev sagt. Han blev roligt siddende. Langsomt gled hans højre hånd ned i frakkelommen, hvor han straks følte skæftet på sin trofaste følgesvend - en tysk pistol af mærket Mauser kaliber 7,65 mm. Flensted Nielsen turde ikke have manden boende uden at underrette politiet. Siden den dag, tyskerne havde besat landet, var der én del luskede personer rundt omkring. Godt nok virkede den fremmede meget rolig og fattet, og slet ikke som typen på en, der var på kant med myndighederne. Men man vidste jo aldrig. Der var nu gået et par timer siden den fremmede ankom, og noget måtte der gøres. De to prøvede fortsat at gøre sig forståelig overfor hinanden. Uddeleren fra den lokale brugsforening dukkede op, og de tre satte sig nu ind i en af Flensted Nielsens private stuer. Hotelejeren fik mere og mere det indtryk, at den fremmede i virkeligheden var englænder, hvilket brugsuddeler Eriksen også efterhånden blev overbevist om. F.eks. slog manden af og til over i engelsk, når det tyske ikke blev forstået. Da Flensted Nielsen på et tidspunkt bad den fremmede om at skrive sit navn, skrev han på et stykke papir det engelske adelsnavn Beaverbrook. Både Flensted Nielsen og Eriksen var nu overbevist om, at manden måtte være en hemmelig engelsk agent. Situationen var pludselig langt mere alvorlig end de begge havde troet. Klokken var nu blevet og om en times tid indtrådte mørklægningstiden. Hotelejeren bad sin hustru ringe til landbetjenten og orientere ham om den prekære situation. Hun gik ind ved siden af for at ringe, og datteren fulgte med. Imens blev de tre mænd siddende ved bordet. Et kvarter senere dukkede landbetjent Grønkjær op hos kriminalpolitiet i Thisted. Kriminalassistent A. Sørensen blev orienteret om telefonbeskeden fra Vorupør: at en mistænkelig person, formodentlig englænder, havde indfundet sig på Vorupør Afholdshotel for at overnatte, men at man der havde nægtet ham logi, da manden ikke var i besiddelse af legitimation. At manden muligvis var englænder kunne få alvorlige konsekvenser her i Thy. Det vrimlede efterhånden med tyske tropper, der var stationeret i støttepunkter langs vestkysten. Kriminalassistent Sørensen tog derfor straks afsted fra

2 Thisted sammen med politifuldmægtig Preben Gad og landbetjent Grønkjær. De tre politifolk indfandt sig på Afholdshotellet ved tiden. I en privat stue mødte de Flensted Nielsen, hans hustru, brugsuddeleren og den fremmede. Politifuldmægtigen spurgte på tysk manden om, hvor han kom fra, og bad ham identificere sig. På flydende tysk svarede den fremmede, der var meget imødekommendende og afslappet, at han kom fra Thisted, hvor han havde et værelse ved havnen, og at hans legitimation lå på dette værelse. Han var kommet gående til Vorupør samme dag. Forespurgt om hans navn svarede han Beaverbrook. Politifuldmægtig Gad bad derpå den fremmede om at følge med til Thisted, for at vise hvor han boede og få bekræftet hans identitet. Manden indvilgede straks i dette, betalte for mad og drikke med en tikroneseddel og fik fem kroner tilbage. Han sagde farvel og gav hånd til hotelejeren, hans kone og brugsuddeleren. Derefter begyndte de tre betjente og manden at gå mod døren. Landbetjent Grønkjær og kriminalassistent Sørensen gik forrest, dernæst kom den fremmede, og bag ham gik politifuldmægtigen. De to forreste havde nået fordøren, da den fremmede pludselig mumlede noget om, at han skulle hente en bog på hotelværelset. Han trådte derefter et skridt tilbage, og gik skyndsomt op ad trappen til l. sal. Politifuldmægtigen prøvede i forbifarten at holde ham tilbage, men fik ikke ordentlig fat i mandens frakkeærme. Den fremmede skyndte sig hen ad gangen, mens de tre politifolk blev stående neden for trappen. De hørte, at manden gik ind på det anviste værelse og smækkede døren - få sekunder efter lød der et højt smæld fra en pistol! Politifolkene sprang op ad trappen, hen ad gangen og nåede hurtigt frem til døren og åbnede den. På gulvet foran dem lå den fremmede på ryggen. Blodet flød ud af et lille hul i højre tinding, og pistolen lå rygende i hans højre hånd. Vorupør Badehotel (Afholdshotel) ca Han var dødeligt såret, og doktor Brandt fra Hundborg blev straks tilkaldt. Dernæst blev der ringet efter en ambulance fra Thisted. Lægen var hurtigt fremme, og lagde en forbinding om den såredes hoved, og få minutter efter ankom ambulancen. I fuld fart gik turen til Thisted Amtssygehus, hvor den hårdt sårede mand straks kom på operationsbordet. Men trods en ihærdig indsats fra den tilkaldte overlæge, stod den fremmedes liv ikke til at redde. Han døde 20 minutter efter ankomsten til sygehuset. Liget blev lagt på sygehusets veranda natten over, indtil det den næste dag kunne overflyttes til ligkapellet. Politimesteren i Thisted blev henimod midnat underrettet om aftenens dramatiske hændelse. Da man ikke havde fået fastslået mandens identitet, og der derfor stadigvæk var tvivl om, hvorvidt han var af engelsk eller tysk nationalitet, valgte politimesteren straks at underrette Statsadvokaten for særlige anliggender i København om det skete. Telefonforbindelsen til hovedstaden var imidlertid afbrudt p.g.a. luftalarm, så politimesteren måtte i stedet ringe til Sikkerhedspolitiet i Aalborg, og anmode dem om at lade meddelelsen gå videre til København derfra pr. fjernskriver. Lidt senere ringede politiet i Aalborg tilbage til Thisted Politi, og meddelte, at beskeden nu var modtaget i København, og at man samtidigt havde underrettet de tyske militærmyndigheder i Aarhus om sagen. Næste formiddag, søndag den 3. maj 1942, ankom en tysk officer, løjtnant Peter von Hoerscelmann, fra Aalborg. Han bad om at få forevist liget af den mystiske person. Da han så manden, kunne han straks fastslå, at det drejede sig om den person, som hidtil havde gjort tjeneste som hhv. oberleutnant Günther Reimere og leutnant Wolf Weitner. Manden, der altså indtil videre havde to identiteter, havde forladt sit militære kvarter i Aalborg den 24. april, og var derfor blevet efterlyst af Sikkerhedspolitiet. Andet og mere kunne han ikke oplyse. I mandens lommer havde politiet fundet: tegnebogen med de relativt mange penge i norsk, dansk og tysk valuta, rationeringsmærker, en lommekniv, et etui med bestik, tre lommetørklæder og et generalstabskort over Nordjylland. Manden havde endvidere et armbåndsur og altså en tysk pistol. Han var velsoigneret, glatbarberet, og havde hele tiden optrådt meget dannet, rolig og velafbalanceret. Fra Statsadvokatens Afdeling for særlige anliggender ringede chefen for den særlige politiafdeling AS politikommisær Odmar. Han havde bedt om at blive orienteret om resultatet af konfrontationen, og anmodede nu kriminalpolitiet i Thisted om at overdrage sagen til Sikkerhedspolitiet i Aalborg, hvor man ville foretage sig det videre fornødne. Samtidigt blev det oplyst, at det tyske Abwehrnebenstelle (efterretningstjenesten) i Aarhus var blevet underrettet. Liget blev liggende i sygehusets ligkapel i de næste dage. Efter at der var gået en lille uges tid, måtte Thisteds borgmester anmode de tyske myndigheder, om at få manden begravet snarest. I modsat fald ville Thisted Kommune sørge for at få det gjort. Tidligt om morgenen den 8. maj blev den ukendte fremmede endelig begravet på Vestre Kirkegård. Intet kors, intet navneskilt, men kun den bløde, opgravede muld og de højere liggende græstørv, viste hvor graven var. I kirkebogen for Thisted Kirke blev der blot noteret følgende: ukendt mandsperson - intet oplyst værnemagten. Nogle opmærksomme og behjertede Thistedborgere plantede på eget initiativ en lille buksbom omkring den ukendtes gravsted. Derfor var det muligt at stedfæste graven, da en tysk gravkommision i 1967 kom til Thisted for at sætte små navneskilte på de tyske grave på Vestre Kirkegård. Der var ialt 53 tyske grave, hvoraf de 13 var soldater og resten flygtninge. På ét af skiltene i den lange række stod der Günther Reimere, men nedenunder stod der (Wolf Weltner)! Kirkegårdsinspektøren fik et

3 telefonisk tip om, at skiltet ikke skulle stå i samme række som de øvrige, men derimod placeres i det buksbomomkransede stykke. Skiltet blev flyttet, og da man nogle måneder senere flyttede de fleste af de tyske grave til en stor tysk kirkegård ved Grove kirke, kunne man konstatere, at liget under skiltet ganske rigtigt havde et skudhul i højre tinding. Men hvem var manden? Var han en tysk desertør? Var han medlem af den polske efterretningstjeneste? Var han søn af den engelske forsyningsminister lord Beoverbrook? Eller..? Ovenstående dramatiske beretning kunne være taget ud af en spændingsroman, men er i virkeligheden en veldokumenteret beskrivelse af et drama, som rent faktisk fandt sted her i Thy for 50 år siden. Journalist Egon Havbo Bertelsen, Thisted sendte mig for fem år siden nogle fotos af de tyske grave på Vestre På skiltet står der: Günther Reimere (Wolf Weltner). Men skiltet stod forkert placeret i første omgang. Bag de tre kors ses den ukendte mands grav, omkrandset af en lille buksbomhæk, der blev plantet af gode Thistedborgere. Kirkegård, samt en kortfattet beretning om dramaet, baseret på de oplysninger, som han havde indsamlet. Der var på det tidspunkt en hel del huller i beretningen, og jeg må indrømme, at hele historien på det tidspunkt forekom mig noget fantastisk. Jeg kunne ikke umiddelbart finde yderligere materiale, og sagen blev, p.g.a. arbejdspres med et andet forskningsprojekt, henlagt på ubestemt tid. I 1990 fik jeg tid til at undersøge sagen lidt nærmere. Jeg ringede og skrev til bl.a. Thisted Politi, Politiets Efterretningstjeneste og præsterne ved de tyske kirkegårde i Oksbøl og Grove. Det gav en hel del oplysninger, som på visse punkter bekræftede den dramatiske historie, men samtidigt gav de anledning til endnu flere spørgsmål end de besvarede. Hvorfor vidste de tyske militære myndigheder tilsyneladende ikke, hvem manden var? Hvorfor, og hvordan, havde han optrådt under to falske navne? Hvorfor var han i Vorupør den 2. maj 1942? Var han i virkeligheden engelsk agent? Hvorfor hævdede han noget så utroligt, som at han var søn af den engelske forsyningsminister lord Beaverbrook? Under et par studierejs er til det engelske rigsarkiv Public Record Office i juni og juli 1991, fandt jeg endnu et par brikker til mysteriets opklaring. Idag er der således tre, plausible forklaringsmuligheder: Hoerscelmanns feltpostnummer, fandt jeg frem til den militære enhed som han, og derfor formodentlig også den mystiske person, tilhørte, nemlig: Kystflyvereskadrille 1 fra Kystflyvergruppe 706, der var stationeret på søflyvepladsen i Aalborg, den såkaldte Aalborg See. Søflyvepladsen i Thisted, Seefliegerhorst Thisted, var en satellitflyveplads underlagt Aalborg See, og vandflyvere foretog næsten dagligt flyvninger frem og tilbage imellem de to stationer. Desertøren vil i givet fald have kendt til Thisted fra disse flyveture. Var han desertør, ville han efter en arrestation kunne se frem til en lang fængselsstraf eller overførsel til et såkaldt straffekompagni. Dette var den fremgangsmåde, som den tyske værnemagt havde oplyst overfor de danske myndigheder. At begå selvmord synes på denne Her er den rigtige grav, og navneskiltet er sat på plads men der er stadig to navne! baggrund at være en lige lovlig drastisk udvej. Et lokalt tilfælde kunne dog have skræmt ham. En marineartillerist fra Hanstholm blev 15. juli 1941 idømt 15 års tugthus for desertering. Knap to måneder senere, den 8. september, ændredes dommen imidlertid til dødsstraf hvilken blev fuldbyrdet! Den anden mulighed er, at han kunne være tilknyttet den polske efterretningstjeneste. Den opererede aktivt i Thy i foråret 1942, hvor man holdt øje med befæstningsbyggeriet i bl.a. Hansted. Det ville forklare hans tilstedeværelse ved vestkysten og i Thisted. En notits i kriminalpolitiets arkiver angiver Günther Reimeres fødested til at være i byen Schwedt ved Oder-Neisse, floden som i dag danner grænse mellem Tyskland og Polen. Var han polsk agent, vil det måske også forklare, hvorfor sagen ikke overgik direkte til statsadvokat Kjalke, men straks blev overtaget af politikommisær Odmar. Hans næstkommanderende, Aage Grunnet, havde nemlig forbindelse til den polske eksilregering i London samt dennes efterretningstjeneste i Danmark. Det at agenten var både tysk- og engelsksproget ville også passe herpå. Den sidste mulighed er på én gang den mest fantastiske og mest sandsynlige, nemlig at manden rent faktisk var søn af lord Beaverbrook, og derved farbror til den nuværende lord Beaverbrook i London. Det, at manden selv hævdede, at være lord Beaverbrooks søn, kan efter min vurdering kun skyldes én af to muligheder: enten må det være udtryk for et udslag af momentan sindsforvirring, eller også er det sandt. Måske han derved ville give sin familie en mulighed for at finde frem til, hvor han endte sine dage? En granskning af lord Beaverbrooks liv og levned har ikke kunnet dementere dette udsagn, snarere tværtimod! For det første kunne han være en tysk desertør. Hans flydende tysk, og det mere mangelfulde engelsk, kunne tyde på dette. Samtidigt kunne én af hans officersidentiteter, f.eks. oberleutnant Günther Reimere, være den rigtige. Via den tyske løjtnant Peter von Ved siden af de engelske faldskærmsfolk fra Special Operations Executive (SOE), som alle, der kender lidt til besættelsestidens historie, har læst om, opererede også agenter fra den britiske efterretningstjeneste Secret Intelligence Service (SIS) i Danmark. Kort efter

4 besættelsen af Danmark i april 1940, havde den tyske efterretningstjeneste udarbejdet en liste med 15 navne på SIS-agenter i april De 12 blev anholdt, yderligere 2 forlod Danmark med det såkaldte diplomattog - den sidste blev aldrig identificeret! De få agenter, der var tilbage holdt lav profil, efter at forbindelsen til England var blevet afbrudt. I 1941 dukkede SOE-agenter for første gang op i Danmark, og SIS-nettet blev søgt genetableret. De to organisationer blev holdt skarp adskilt og fungerede side om side men uafhængigt af hinanden. Flyverløjtnant Thomas Sneum fløj fra Danmark til England den 21. juni 1941 og returnerede som agent for SIS i september samme år. Hans opgave var at undersøge og kortlægge tyske militære anlæg, samt udbygge og styrke SIS-agentnettet. Sneum og hans radiotelegrafist kom uopdaget til Danmark, og det var først efter en dramatisk hændelse den 6. marts 1942, at den tyske efterretningstjeneste kom på sporet af ham og hans hemmelige organisation. I slutningen af marts blev det danske politi opfordret til at gøre noget alvorligt ved efterforskningen af SIS s organisation. Sneum fik et tip herom og han forlod derfor Danmark den 26. marts ved at gå over isen til Sverige. Det engelske efterretningsnet var altså truet, og agenterne søgte enten skjul eller forsøgte at nå tilbage til England. En af dem forsøgte måske at undslippe via Vorupør? For en agent i Aalborg ville det være oplagt at søge væk. Dels var denne del af Jylland spærrezone for udlændinge og med tvungen legitimationspligt, og dels blev risikoen for opdagelse øget i foråret Britiske command-raids ved Måløy i Norge den 27. december 1941 og i St. Nazaire den 28. marts 1942 var den direkte anledning til, at den øverste tyske militære ledelse i Danmark afholdt et møde i Aalborg den 31. marts Den tyske marines øverstbefalende, admiral Mewis, det tyske luftvåbens chef, general Ritter von Schleich, generalmajor Brabender fra divisionshovedkvarteret i Silkeborg og flere andre prominente personer deltog i et krigsspil, der skulle analysere, hvordan man i Jylland ville kunne imødegå et lignende kommandoraid. I slutningen af marts må sikkerhedsforanstaltningerne i, og omkring, Aalborg således være blevet skærpet. Et tilsvarende krigsspil blev afholdt den 27. april 1942, mellem den øverste, tyske militære ledelse af luftforsvaret, bl.a. chefen for hele Nordvesttyskland, Danmark og Norge, general Wolff. Under forberedelserne til dette møde, må der igen være blevet indført skærpet sikkerhedskontrol, hvilket måske var årsagen til, at Günther Reimere flygtede fra sit tjenestested den 24. april?! Men var Günther Reimere i virkeligheden den engelske aviskonge og forsyningsminister lord Beaverbrooks søn? Som nævnt skrev han navnet Beaverbrook da hotelejeren bad om hans navn. Lord Beaverbrook, der inden han blev adlet hed Aitken, havde to sønner: John William Max Aitken og Peter Rudyard Aitken. John, der var født 1910, gjorde i slutningen af 1930 erne tjeneste i Royal Air Force Volunteer Reserve, og trådte ved krigsudbruddet ind i RAF. Han blev dekoreret flere gange, bl.a. for hans togter med våbenforsyninger til modstandsbevægelserne i Europa, herunder også i Danmark. Johns karriere er veldokumenteret og fyldigt beskrevet i diverse bøger, herunder biografier, om lord Beaverbrook og hans finansimperium. Peter derimod er der næsten ingen oplysninger om. Han blev født 1912 og havde den kendte forfatter Rudyard Kipling som gudfar. Som broderen gjorde han militærtjeneste før krigen, idet han blev uddannet i Royal Navy Volunteer Reserve. Om Peter på samme måde gik ind i Royal Navy ved krigens udbrud, ved jeg ikke, men Peter har sandsynligvis stiftet bekendtskab med vandflyvere under sin tid i Royal Navy Volunteer Reserve, måske endda som pilot? I en kilde nævnes det imidlertid, at Peter gjorde tjeneste i hæren under krigen! Mens der er en hel del fotos af John sammen med hans far, specielt fra 1945, hvor John sidder i sin flyveruniform, findes der kun et enkelt foto af Peter. Det er et familiefoto taget under en badeferie i 1925, da Peter var 13 år! Der findes altså intet billede af ham i uniform, hverken før, under eller efter krigen. Ovennævnte fakta om Peter er hvad det er muligt at uddrage af det tilgængelige materiale, bortset fra en oplysning om, at han døde i 1947 under lystsejlads i svensk farvand! Men en henvendelse til svenske myndigheder har været resultatløs - man kan ikke verificere oplysningen. I det skriftlige materiale står der intet om de nærmere omstændigheder ved hans død, og min konklusion er indtil videre, at man forsøger at dække over et eller andet. Af den engelske historiker A.J.P. Taylors autoriserede biografi om Beaverbrooks liv fremgår det, at der i familien var visse ting der ikke burde offentligt frem, hvilket Taylor så har udeladt. Umiddelbart før lord Beaverbrook døde, fik han John til at bære en kasse med hemmelige papirer ud i haven, og der sørge for at alt blev brændt. Den gamle lord havde mange hemmeligheder. Han var selv dybt involveret i efterretningsarbejde, og var bl.a. en af de første, der forhørte Rudolf Hess efter dennes landing i Skotland En hel del af de journalister, der var ansat ved hans tre store aviser, fungerede som agenter for SIS rundt omkring i Europa - også i Danmark! Da en del af mit materiale er nogle fotografier af Günther Reimeres lig, taget af Thisted Politi, bad jeg Johns søn, den nuværende lord Beaverbrook, om oplysninger om, og helst et foto af, hans onkel Peter. I sit svar, et brev på 7 linier, skrev lorden kort og godt: Peter var en hemmelighedsfuld mand, som jeg desværre ikke har kendt! Hverken mere eller mindre! Min konkusion er altså indtil videre, at Günther Reimere i virkeligheden var Peter Rudyard Aitken: Han var 30 år i 1942, præcis som Günther Reimere! Peter kendte til vandflyvere, præcis en sådan enhed som Günther Reimere gjorde tjeneste ved! Måske Peter i virkeligheden gjorde tjeneste i hærens M16, den militære efterretningstjeneste, også kendt under betegnelsen - SIS? Peters mystiske død i 1947, under sejlads i svensk farvand, har det foreløbigt ikke været muligt at få verificeret! Günther Reimere hævdede selv at være en Beaverbrook! Hvorfor? Måske han ville sikre sig, at familien engang ville få mulighed for at få besked om hvor han mødte sin skæbne? Eller kan der være en anden forklaring? Den videre efterforskning i sagen vil måske en dag give svaret!

5 TAK TIL Erhard Arndt, tidl. tysk soldat i Thy. Egon Havbo Bertelsen, journalist, Beryl Durham, researcher i England. Felicity Dwyer, Daily Express i London. Wagner Fonseca, fhv. kordegn v. Thisted Kirke. Hanne Bech Hansen, politimester, chef for Politiets Efterretningstjeneste. Else Jensen, kasserer, kirkegårdskontoret i Thisted. Mogens Lund, Thisted politi. Marianne Reimer, Rigsarkivet. Erik Siersbæk, Thisted politi. M. F. Svejgaard, oberstløjtnant. Svend Thorup, borgmester i Thisted Kommune. UTRYKTE KILDER Kriegstagebuch der Seenotbezirkstelle Aalborg, Kriegstagebuch des Kommandanten im abschnitt Nordjütland. 31/3 og 27/ Kriegstagebuch Marinebefehlshabers Dänemark. 1/ Politirapport journal nr. 481/42, kriminalpolitiet i Thisted. TRYKTE KILDER Thisted Amts Tidende Thisted Amtsavis BØGER Beaverbrook, Lord. Don t trust to luck. London Bilag til beretning til Folketinget afgivet af den af tinget under 8. jan nedsatte kommision i henhold til grundlovens 45. VII, aktstykker bd.l-3. København 1950 Christiansen, Arthur Headlines all my life. London Driberg, Tom Beaverbrook - A study in power and frustration. Hæstrup, Jørgen Kontakt med England 5. oplag, Odense Rosen, Wilhelm von (red.) Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse. II, 2. bind, Rigsarkivet Stevnsborg, Henrik Politiet Bekæmpelsen af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed. Kbh Taylor, A. J. P. Beaverbrook. London Wood, Alan The true history of lord Beaverbrook. London (Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1992, side ).

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg Shellhuset 21. marts 1945 afjan Møgelbjerg Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Af Jan Møgelbjerg Forlaget SØRVIS 1985

Læs mere

Højbjerg Mordet. Af Rudi Daugsch. Betragtninger og iagttagelser omkring Højbjerg Mordet. Side 1 af 19

Højbjerg Mordet. Af Rudi Daugsch. Betragtninger og iagttagelser omkring Højbjerg Mordet. Side 1 af 19 Højbjerg Mordet Af Rudi Daugsch Betragtninger og iagttagelser omkring Højbjerg Mordet Side 1 af 19 Højbjerg mordet - var det et KGB mord? På et tidspunkt besluttede jeg mig til at skrive om det, jeg fandt

Læs mere

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 En Gestapo-officers dobbeltspil. Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark

Læs mere

Andre bøger i serien

Andre bøger i serien En by i krig Viborg Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 58 Januar 2010 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Tage Nordensgaard 97982125

Læs mere

Drabet. Af Henrik Lundbak

Drabet. Af Henrik Lundbak Drabet Af Henrik Lundbak Om morgenen d. 4. maj 1945 mødte en vagtværnsmand fra Vejlby-Risskov Kommunes Vagtværn op hos Thorkilds forældre for at overbringe meddelelsen om, at deres søn om natten var blevet

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN Nogle erindringer fra modstandsbevægelsens tid, i særdeleshed fra Søndbjerg-Odby Kommune, udarbejdet af H.C. Toft. Beretningen bygger ikke blot på erindringer, men også

Læs mere

Foredrag holdt i Seniorklubben, Vesterkær kirke, Aalborg, torsdag 18.01.07 og i Seniorklubben, Frimurerlogen, Aarhus, torsdag 15.11.07.

Foredrag holdt i Seniorklubben, Vesterkær kirke, Aalborg, torsdag 18.01.07 og i Seniorklubben, Frimurerlogen, Aarhus, torsdag 15.11.07. Foredrag holdt i Seniorklubben, Vesterkær kirke, Aalborg, torsdag 18.01.07 og i Seniorklubben, Frimurerlogen, Aarhus, torsdag 15.11.07. Lidt om mit liv og levned. At det kun kan blive ganske lidt siger

Læs mere

Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede.

Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede. Retsudvalget, Socialudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 209, SOU Alm.del Bilag 153 Offentligt Solhaven sagen, politi og anklagers rolle: Farsø den 1.Marts 2015. Uberettiget politianmeldelse og inkompetent

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Med Orlogsflaget på Halv

Med Orlogsflaget på Halv Med Orlogsflaget på Halv Udlevering af søværnets torpedobåde i foråret 1941. Den 5. februar 1941 beordrede Kong Christian X Rigets Flag på Batteri Sixtus på halv. Noget sådant sker normalt kun ved dødsfald

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere

Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars

Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 Af PEDER HOVE, Højvej 7, Taars Det er i år fyrre år siden, Danmark blev befriet. I den forudgående kamp spillede de allierede flyvere, hvoraf et stort

Læs mere

På vagt i en lovløs tid

På vagt i en lovløs tid På vagt i en lovløs tid Claus Bundgaard Christensen Fortid og Nutid juni 2001, s. I artiklen tages udgangspunkt i den alvorlige situation, der opstod den 19. september 1944, da den tyske besættelsesmagt

Læs mere

Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910

Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910 Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca. 1910 af Vibeke Kaiser-Hansen 97 Artiklen vil belyse historien om ordensmagten i Roskilde fra 1700-tallet frem til omkring 1910 med hovedvægten

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER Jf:*B< \/~c:c-') ~/ANSE 3 /qr6 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 9. BIND RØNNE 1976 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI IS B N

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

John Schou. Operation Felix. Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632

John Schou. Operation Felix. Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632 John Schou Operation Felix Copyright 2012 by John Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476148632 This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be resold or

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Millionarv årsag til drab november 2012 Millionarv årsag til drab Af kriminalassistent Hans Ole Andersen, Odense. Det at arve kan være en

Læs mere

Medaljens bagside. Jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945

Medaljens bagside. Jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945 Medaljens bagside Jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945 Medaljens bagside Jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945 af Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson Forlaget Vandkunsten Indhold 7 Prolog 15 Kapitel

Læs mere

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233

Fra Dybet. Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 Fra Dybet Copyright 2012 by John Schou Cover: Johannes Schou Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781301502233 This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold

Læs mere

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

DOM. afsagt den 14. maj 2014. Rettens nr. 9-359/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) DOM afsagt den 14. maj 2014 Rettens nr. 9-359/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag. T2 og T2 er tiltalt for begge tiltalte:

Læs mere

Lars Clausen. Rune Dybkjær. Maria Esager. Erik Laxy. Jane Holt Mogensen. Korrekturlæser var...martin Schmidt-Nielsen

Lars Clausen. Rune Dybkjær. Maria Esager. Erik Laxy. Jane Holt Mogensen. Korrekturlæser var...martin Schmidt-Nielsen Credits Dr. Hoffmanns børn er skrevet af...morten Juul Tegningerne er kréeret af...jens Jegindø Spiltestere har været...steffan Brink Lars Clausen Rune Dybkjær Maria Esager Erik Laxy Jane Holt Mogensen

Læs mere

Skyggernes skygge. En spændingsroman, hvor stederne romanen udspiller sig kan være ægte, men hvor handlingerne og personerne er ren fiktion.

Skyggernes skygge. En spændingsroman, hvor stederne romanen udspiller sig kan være ægte, men hvor handlingerne og personerne er ren fiktion. Skyggernes skygge En spændingsroman, hvor stederne romanen udspiller sig kan være ægte, men hvor handlingerne og personerne er ren fiktion. Min inspiration er kommet mange steder fra, og fra de mange mennesker,

Læs mere

Handley Page Halifax

Handley Page Halifax Nedskudte britiske flyvere, ørkenrotter rydder op og faldskærmskjoler Dorothy 17.05.15 Tyskerne besatte Danmark den 9. april 1940. De kørte over grænsen i Sønderjylland og sejlede til flere havnebyer.

Læs mere