Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010"

Transkript

1 Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010

2 VELKOMMEN TIL FURESØ KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING FORORD I det følgende beskrives det aktuelle serviceniveau for Furesø Kommunes tilbud om træning. Siderne 3-7 indeholder en beskrivelse af hvad træning er og præsenterer i store træk hvordan træning kan foreløbe. På siderne 7-17 skriver vi mere om hvad de forskellige former for træning betyder. Og her introducerer vi delegation af træning til plejepersonale hjemmerehabilitering Det er 2 vigtige indsatsområder, vi i Furesø Kommune vil arbejde med i de kommende år. Ældreråd og Handicaporganisationerne har kommenteret indholdet undervejs. Social- og Sundhedsudvalget har behandlet dette på sit møde den 7. oktober Vi håber du vil her vil få mere viden om træning i Furesø Kommune. Og du er altid velkommen til at henvende dig til os hvis du vil vide mere. Venlig hilsen Annelia Jensen Sundhedschef Nov FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen Til Furesø Kommunes...2 Kvalitetsstandarder for træning Hvad er træning?...4 Hvad er formålet?...4 Genoptræning...5 Genoptræningsforløb....5 Behovet vurderes individuelt, men som hovedregel ser forløbene således ud: træning på hold, 2-3 gange ugentligt, min. pr. gang i op til 12 uger individuel træning, 2-3 gange ugentligt, min. pr. gang i op til 12 uger kombination af individuel og holdtræning, 2-3 gange ugentligt min. pr. gang i op til 12 uger...5 Vedligeholdende træning...6 Hvordan søger du om træning?...6 Hvornår foregår træningen?...6 Hvem udfører træningen?...6 Hvis der er ændringer i aftalen?...7 Hvis du må aflyse aftalen?...7 Hvad koster det?...7 Hvis du ønsker at klage?...7 Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræning efter serviceloven 86 stk Vedligeholdende træning efter serviceloven 86 stk Døgngenoptræning på Rehabiliteringsafdelingen, Lillevang...14 Hverdagstræning uddelegering til plejepersonale...16 Hjemmerehabilitering...18 Lovtekster Nyttige adresser:...21 FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 3

4 Furesø Kommune tilbyder træning til dig, der på grund af sygdom har problemer med at klare dig selv i hverdagen og derfor har behov for træning for at du bliver så selvhjulpen som muligt. Hvad er træning? Du kan modtage flere former for træning: - genoptræning ved terapeuter - vedligeholdende træning ved terapeuter - hverdagstræning i forbindelse med hjemmehjælp Hvad er formålet? Det overordnende formål med et genoptræningsforløb er, at du helt eller delvis genvinder tabte færdigheder, således at du i videst muligt omfang kan leve et aktivt liv. Det indebærer f.eks. at: - du forbedrer dit funktions- og færdighedsniveau - du udvikler nye færdigheder - du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem - du får hjælp til selvhjælp - du bliver mindre afhængig af andres hjælp Det overordnede formål med vedligeholdende træning er, at du får mulighed for at vedligeholde dagligdags funktioner og færdigheder. Dette kan forebygge, at du mister evnen til at udføre daglige gøremål og kan forebygge faldulykker. Herved fastholder du dine muligheder for at kunne leve så aktivt og værdigt et liv som muligt. Det indebærer f.eks., at: - du fastholder evt. forbedrer dit funktions- og færdighedsniveau FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 4

5 - du bliver bevidst om dine ressourcer og hvordan du bedst udnytter dem - du får hjælp til selvhjælp - du bliver mindre afhængig af andres hjælp Træningen tilrettelægges ud fra dine ressourcer og behov. I tilrettelæggelsen af dit træningsforløb vil det blive vurderet, hvor ofte du har behov for træning og hvilken type træning du har behov for. Træning kan bestå af flere forløb, f.eks. genoptræning efterfulgt af vedligeholdende træning. I forlængelse af et træningsforløb hjælper vi dig med vejledning om hvor i kommunen du kan træne videre. Genoptræning Tilbd om genoptræning kan fvære efter sundhedsloven og efter serviceloven. Sundhedsloven Hvis du har behov for genoptræning i forlængelse af hospitalsophold kan genoptræningen dels foregå på hospitalet dels i genoptræningsentret. Du vil få en genoptræningsplan fra hospitalet og det er den genoptræningscentret vil følge. Din genoptræning bevilges her efter 140 i Sundhedsloven. Du vil blive kontaktet indenfor 5 hverdage efter genoptræningscentret har modtaget din genoptræningsplanen. og du vil modtage tilbud om træning senest 10 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. I særlige tilfælde starter træningen straks i forlængelse af din udskrivning. Serviceloven Hvis du har behov for et genoptræningsforløb i forlængelse af sygdomsforløb i eget hjem, kan du blive visiteret til: Genoptræningsforløb. Behovet vurderes individuelt, men som hovedregel ser forløbene således ud: - træning på hold, 2-3 gange ugentligt, min. pr. gang i op til 12 uger - individuel træning, 2-3 gange ugentligt, min. pr. gang i op til 12 uger. - kombination af individuel og holdtræning, 2-3 gange ugentligt min. pr. gang i op til 12 uger Fælles for genoptræningsforløb er at: - ydelsen udføres af fysio- og/eller ergoterapeut - forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og terapeuten - forløbet er målrettet og tidsbegrænset - et eventuelt yderligere behov for genoptræning efter et afsluttet forløb vurderes ved en revisitation - du modtager individuel rådgivning og vejledning, eksempelvis i forhold til at kunne overføre træningsresultater til de hjemlige omgivelser FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 5

6 Vedligeholdende træning Hvis du har behov for vedligeholdende træning, kan du blive visiteret til: Vedligeholdende træning -behovet vurderes individuelt, men som hovedregel ser forløbene således ud: - individuel træning, 1-2 gange ugentligt, min. pr. gang i 12 uger - holdtræning, 1 gang ugentligt, min. pr. gang i 12 uger - hverdagstræning i hjemmet med støtte af hjemmehjælper - hverdagstræning i plejeboliger med støtte af social- og sundhedspersonale Vedligeholdende træning udføres af autoriserede ergo- og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Hverdagstræning udføres af social- og sundhedsfagligt personale i hjemmet og i plejebolig og er en integreret del af et samlet tilbud om pleje, omsorg og aktivitet. Hvordan søger du om træning? Hvis du vil søge om genoptræning eller vedligeholdende træning, skal du henvende dig til Furesø Kommunes Genoptræningscenter (se kontaktoplysninger bagerst i pjecen). Pårørende, praktiserende læge eller hospitalet kan også kontakte Genoptræningscentret på dine vegne. Du vil herefter blive kontaktet af en terapeut, der sammen med dig vurderer dit behov for træning. Der kan være behov for en terapeutisk udredning inden du kan få en afgørelse om træning og inden træning kan iværksættes. Træningen vil blive iværksat hurtigst muligt efter at dit behov for træning er udredt. Du vil blive kontaktet senest inden 10 hverdage efter modtagelse af henvendelsen/henvisningen. Du vil blive vurderet senest inden 4 uger og vil modtage tilbud senest 8 uger efter modtagelse af henvendelsen / henvisningen. Er dit træningsbehov akut vil træningen blive iværksat så hurtigt som muligt. Hvornår foregår træningen? Genoptræning og vedligeholdende træning foregår typisk i dagtimerne. For at sikre det bedst mulige udbytte af indsatsen er det en forudsætning, at du er motiveret for at yde en aktiv indsats også sammen med andre på et hold. Hvem udfører træningen? Medarbejdere der udfører træningen har en uddannelse som ergo- og fysioterapeuter. Hverdagstræningen som udføres i hjemmet varetages af medarbejdere der er udannet indenfor social- og sundhedsområdet, typisk social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede. Medarbejderne har tavshedspligt. Dit hjem er en arbejdsplads. Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møbler, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Furesø Kommune opfordrer til at du heller ikke ryger, mens medarbejderne er i dit hjem. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 6

7 Hvis der er ændringer i aftalen? Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt at ændre tidspunktet for en planlagt træning får du telefonisk eller skriftlig besked af leverandøren. Hvis du må aflyse aftalen? Det er vigtigt at du husker at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde til træning eller hvis du ikke er hjemme, så tiden kan komme en anden til gavn. I de breve du har modtaget fra os om træningen kan du se hvem du skal kontakte. Hvad koster det? Du skal ikke betale for træning. Du skal dog betale for transport, hvis du er visiteret til transport til træning. Kommunen fastsætter én gang om året en takst for egen betaling for transport til træning, m.v. Hvis du ønsker at klage? Hvis du utilfreds med det tilbud om træning du modtager, har du mulighed for at klage. Du kan klage både over det tilbud du modtager efter serviceloven og det tilbud du modtager efter sundhedsloven Klager over tilbud efter serviceloven skal du - indenfor 4 uger - rette til: - Furesø Kommunes Genoptræningscenter, Sundheds- og Ældreafdelingen, der behandler klager vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning i kommunen. Du skal klage senest fire uger efter du har fået din skriftlige afgørelse om træning. Din sag vil herefter blive vurderet igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen kan du klage videre til Det Sociale Nævn. Klager over tilbud efter sundhedsloven retter du til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Du finder adresser på de forskellige klageinstanser under kontaktoplysninger. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 7

8 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Ydelsens lovgrundlag Sundhedslovens 140 (se lovtekst nedenfor) Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Tilbud om genoptræning til borgere, der efter hospitalsindlæggelse har et lægefagligt begrundet behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter. Og som har en genoptræningsplan fra hospitalet. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområde. Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfeødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær fascilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger. Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævs behandling som en del af træningen FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 8

9 Ramme for ydelsen Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere i Furesø Kommune, der i forbindelse med hospitalsindlæggelse modtager en genoptræningsplan efter Sundhedsloven 140 og som samtidig kan samarbejde om at udnytte træningspotentialet. Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Behovet vurderes individuelt men som hovedregel ser forløbene således ud 2-3 gange ugentligt i min. i op til 12 uger - træningen foregår både på hold og individuelt Furesø Kommunes Genoptræningscenter leverer ydelserne. Der er mulighed for at vælge en anden kommunes træningstilbud. Kommunen kan dog afvise en borger, hvis der ikke er plads. Terapeuterne på Plejehjemmet Ryetbo leverer ydelserne til Ryetbos beboere. Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter eller ansat i Plejehjemmet Ryetbo. Tilsvarende terapeuter ansatte i andre kommuners tilbud. Ydelsen er gratis. Der kan være kørselsudgift forbundet med at vælge en anden kommunes træningstilbud. Ifølge Sundhedsloven 140 kontaktes borgeren indenfor 5 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Borgeren modtager tilbud om træning senest 10 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. I særlig planlagte tilfælde starter træningen straks i forlængelse af udskrivningen. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 9

10 Kvalitetsstandard Genoptræning efter serviceloven 86 stk. 1 Ydelsens lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Servicelovens 86 stk. 1. (se lovtekst nedenfor) Tilbud om genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke er behandlet i sygehusregi. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som følger efter fysisk sygdom, fald eller almen svækkelse, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområdet. Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfeødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær fascilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger. Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition- og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 10

11 Vævs behandling som en del af træningen Ramme for ydelsen Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der har funktionsnedsættelse som følge af svækkelse efter sygdom, der ikke er behandlet i sygehusregi. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at forbedre funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som indenfor kort tid kan motiveres til at deltage i et træningstilbud (med mindre manglende motivation er en del af sygdomsbilledet). Borgere der efter en konkret faglig vurdering har potentiale for at kunne forbedre funktionsevnen. Hvem kan ikke modtage ydelsen? Borgere, hvor det fagligt vurderes, at de kan genoptræne sig selv. Ydelsens omfang Behovet vurderes individuelt men som hovedregel ser forløbene således ud gange ugentligt i min. i op til12 uger - træningen foregår både på hold og individuelt Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Den trænende terapeut visiterer til træning efter henvisning/ henvendelse fra egen læge, visitationen, pårørende mm. For Plejehjemmet Ryetbo: egen terapeuter. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter eller på Plejehjemmet Ryetbo. Hvad koster ydelsen? Træningsydelsen er gratis. Der er egenbetaling på visiteret kørsel, jf. kommunens takstblad. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren kontaktes inden 10 hverdage efter modtagelse af henvisningen /henvendelsen. Borgeren vurderes inden 4 uger og modtager tilbud om træning senest 8 uger efter modtagelse af henvisningen. I akutte tilfælde hvor borgerens forbliven i eget hjem er truet, iværksættes genoptræningen samme dag eller dagen efter henvisningen er modtaget. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 11

12 Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning efter serviceloven 86 stk. 2 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 86 stk. 2 se lovtekst nedenfor. Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Tilbud om træning til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. At borgeren vedligeholder færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter. Med det formål, at borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområdet. Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfeødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær fascilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger. Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition- og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævs behandling som en del af træningen FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 12

13 Ramme for ydelsen Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der har funktionsnedsættelse, der kræver en træningsindsats. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at vedligeholde funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som indenfor kort tid kan motiveres til at deltage i et træningstilbud (med mindre manglende motivation er en del af sygdomsbilledet). Borgere der efter en konkret faglig vurdering har potentiale til at kunne bevare funktionsevnen ved hjælp af vedligeholdende træning. Hvem kan ikke modtage ydelsen? Borgere der selv kan opsøge og/eller modtage tilstrækkelig vedligeholdende træning i andet regi. Borgere der selv kan fastholde sit funktionsniveau. Ydelsens omfang Behovet vurderes individuelt men som hovedregel ser et forløb således ud: -1-2 gange ugentligt, a min. i 12 uger -træningen foregår både på hold og individuelt Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Furesø Kommunes Genoptræningscenter. De trænende terapeuter visiterer til træning efter henvisning/ henvendelse fra egen læge, visitationen, pårørende mm. Ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Andet uddannet sundhedspersonale, der kender kommunens regler, retningslinjer og serviceniveau og som er under supervision af ergoeller fysioterapeut. For Plejehjemmet Ryetbos beboere: tilsvarende personale ansat der. Ydelsen er gratis. Der er egenbetaling på visiteret kørsel. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren kontaktes inden 10 hverdage efter modtagelse af henvisningen /henvendelsen. Borgeren vurderes inden 4 uger og modtager tilbud om træning senest 8 uger efter modtagelse af henvisningen. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 13

14 Kvalitetsstandard Døgngenoptræning på Rehabiliteringsafdelingen, Lillevang Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk. 1 Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Borgere med behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, og som ikke kan udskrives til eller være i eget hjem pga. dette tab af færdigheder. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som bevirker at borgeren kommer til at fungere bedst muligt i egnet bolig. Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfeødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær fascilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger. Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition- og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævs behandling som en del af træningen FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 14

15 Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne. Borgere i Furesø Kommune der i forbindelse med hospitalsindlæggelse modtager en genoptræningsplan efter Sundhedsloven 140 og som ikke kan være i eget hjem. Borgere der ikke har været indlagt men pga. sygdom eller anden svækkelse, har en betydelig funktionsnedsættelse, jf. serviceloven 86 stk. 1, som bevirker, at de har behov for et intensivt døgngenoptræningsophold. Ydelsens omfang Hvem kan levere ydelsen? Visitationen visiterer til døgngenoptræningsophold. Opholdets længde afgøres af visitationen i samarbejde med det behandlende team. Træningsbehovet vurderes af de trænende terapeuter individuelt og kontinuerligt. Ydelsens omfang tilpasses efter borgerens formåen og behov. Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Træningen er gratis. (Der betales for ophold og forplejning efter gældende takster se desuden: Kvalitetsstandarder 2010: Visitation til midlertidig bolig) Genoptræningen påbegyndes straks efter overflytningen til afdelingen FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 15

16 Kvalitetsstandard Hverdagstræning uddelegering til plejepersonale Ydelsens lovgrundlag: Lov om Social Service 86.2 Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsens omfang: Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren: Hvilke forpligtelser har borgeren? Modtagere af personlig og /eller praktisk bistand i eget hjem og beboere i plejeboliger, som har behov for støtte til at vedligeholde fysiske funktionsniveau og daglige færdigheder Støtte borgeren i at klare så meget som muligt selv i dagligdagen. Støtte borgeren i at deltage aktivt i plejen og i de praktiske opgaver i hjemmet, så nedsættelse af funktionsniveauet forhindres eller forhales. Hjælp og støtte til at borgeren kan blive i egen egnet bolig længst muligt. Funktionsniveauet vedligeholdes dagligt i forbindelse med levering af praktisk hjælp og personlig pleje. Vedligeholde daglige funktioner, f.eks. forflytninger, gangtræning inden- og udendørs, trappetræning, øvelser efter terapeutisk supervision Vedligeholde hverdagsaktiviteter, f.eks. personlig hygiejne, måltider og husholdning Motivering af borgeren til at udføre selvtræningsprogram, som er udarbejdet af terapeuterne Støtte borgeren i at bruge de hjælpemidler, der anvendes i udførelsen af de daglige funktioner Genoptræning Behandling Hjemmeboende borgere, der modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Borgere i plejebolig Ydelsen leveres i forbindelse med levering af praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Omfanget er afhængigt af borgerens sygdom og funktionsnedsættelse Fysio- og ergoterapeuter ved kommunens genoptræningscenter. For plejehjemmet Ryetbo: egne terapeuter. Leverandører af personlig pleje og praktisk bistand, der er godkendt i Furesø Kommune Plejepersonalet i Furesø Kommunes plejeboliger Autoriserede fysio- og ergoterapeuter. Medarbejderen skal fortrinsvis have en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse. Ikke uddannet personale skal have gennemgået oplæring i ydelsen Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgeren i videst muligt omfang opøver/bevarer sine evner til at FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 16

17 varetage hverdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i og omkring boligen. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 17

18 Kvalitetsstandard Hjemmerehabilitering Ydelsens lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Lov om social service 83, 86 Borgere med behov for at øge egne færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som følge efter fysisk sygdom, fald eller almen svækkelse. At borgeren opnår flere færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter. Med det formål, at borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i og omkring boligen. At minimere kompenserende ydelser, som praktisk hjælp og personlig pleje, hjælpemidler, m.v. Iværksættelse af - udredning og afdækning af borgers behov for rehabiliteringstilbud (træningspotentiale) - rådgivning og vejledning om produkter borger kan anskaffe som kan gøre det muligt for borgeren selv helt eller delvist at fortsætte med at klare sig selv. - iværksættelse af tilbud som efter behov kan bestå af træning, i sammenhæng med praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje. I samarbejde med de medarbejdere, der skal udføre den hjælp. - opfølgning og justering af målene i rehabiliteringsplanen, så de svarer til borgerens aktuelle funktionsevne. I samarbejde med de medarbejdere, der bevilger hjælp efter 83, således at denne hjælp tillige tilpasses borgers funktionsniveau efter rehabiliteringsindsatsen. Ydelser kan bestå af træning, praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje. Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Individuelt Kombination af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmetræning, sygepleje, fysioterapi og ergoterapi. Bevilling af kompenserende hjælpemidler Kan ikke defineres generelt Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsens omfang Borgere i Furesø Kommune - som kommer hjem fra sygehus (med lavere funktionsniveau end tidligere), - som har behov for støtte til at fortsætte træning i hjemmet efter ophold i rehabiliteringsafdelingen, - har været syge længe hjemme og gerne vil i gang igen eller oplever at kræfterne begynder at aftage og oplever usikkerhed ved at udføre daglige aktiviteter. Skal afdækkes i f.m. projektimplementering FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 18

19 Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Fysio- og ergoterapeuter Social- og sundhedshjælpere Visitatorer og hjemmesygeplejersker Alle specielt tilknyttet projektet i den afgrænsede periode. Ergo- og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Samt øvrigt relevant sundhedspersonale Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgeren i videst muligt omfang tilskyndes til og opnår den bedst mulige evne til at varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i og omkring boligen. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 19

20 Lovtekster. Sundhedsloven 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Serviceloven 86 stk. 1.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 86 stk. 2.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 20

21 Nyttige adresser: Genoptræningscentret i Furesø Kommune Skovgården Værløse Tlf. : Træffetid: mandag til fredag: Visitationen i Furesø Kommune Stiager Værløse Tlf.: Træffetid: i Rådhusets telefontider: mandag onsdag + fredag: Torsdage: Klager: Det Sociale Nævn Att. Sundheds- og Ældreafdelingen Stiager Værløse Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (fra : Patientombuddet) Frederiksborggade 15, København Man-fre FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 21

22 FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 22

23 FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 23

24 Genoptræning og vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder for træning 2010 Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: 300 Udgivet: nov Redaktion: Sundheds- og Ældreafdelingen - Agnete Christensen Foto: colorbox + privat FURESØ KOMMUNE GENOPTRÆNINGSCENTRET 24

Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune Kkkkvalitet15

Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune Kkkkvalitet15 Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune - 2015 20Kkkkvalitet15 VELKOMMEN TIL FURESØ KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING YNGRE SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2011 VELKOMMEN

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Genoptræning Tårnby dok.nr. 2024239 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december Kvalitetsstandard Vedligeholdende 21. december 2010 1 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder 2016 Sundhedsudvalget Udgivelsesdato: 07.12.2015 Kontakt Josefine Haahr Nielsen Studentermedhjælper jhn@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat Indhold

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder i

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere